Hotărârea nr. 46/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea mandatului de consilier al

doamnei NICOLETA STANCU

 

            Având în vedere prevederile art.96, punctul (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată;

            Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.45/25.03.2010 cu privire la încetarea mandatului de consilier al doamnei Maria Ciucă ;

            Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal  - Organizaţia  Sectorului 1 Bucureşti 83/17.03.2010, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.7624/23.03.2010  prin care se desemnează doamna Nicoleta Stancu  pentru ocuparea funcţiei de consilier local al Sectorului 1, post declarat vacant ;

            Luând în considerare Raportul Comisiei de Validare prin care se propune validarea mandatului de consilier al doamnei Nicoleta Stancu;

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se validează mandatul de consilier al doamnei Nicoleta Stancu.

            Art.2. Doamna consilier Nicoleta Stancu  o va înlocui pe doamna Maria Ciucă în toate comisiile în care acesta a fost membru, după cum urmează:

 

-                           Membru în Comisia de  comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.220/03.07.2008;

-                           reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 la următoarele instituții de învățământ preuniversitar, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/10.07.2008:

§  Grădinița nr.206 (fostă Grădinița nr.6) – Str.Lăculeț nr.12;

§  Grădinița nr.206 – Str.C.Disescu nr.37/Str.Lebedei nr.12);

§  Grădinița nr.206 - Str.Ctin Dobrogeanu Gherea nr.156;

§  Școala nr.6 – Str.Ctin Dobrogeanu Gherea nr.74;

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad

                         SECRETAR,

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

Nr.:    46

Data:  25.03.2010