Hotărârea nr. 231/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 231 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.196/29.09.2010  prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul  de specialitate întocmit de  Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.196/29.09.2010  prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.196/29.09.2010  prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 196/29.09.2010 rămân neschimbate.

Art.3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. :   231

Data: 29.11.2010                                         

Anexa nr.1CENTRALIZATOR REABILITARI TERMICE SECTOR 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.231/29.11.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.23408/10/2010
Nr. crt.Nr. DosarObiectivObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. scăriNr. niv.A.c.A.u.Aria utilăAria desfășuratăValori fără TVAValori cu TVAIndiciDuratafirmaAria desfășurată din AA3dif aria desfas - aria desfas din AA3Nr. Dosar
Observatiitotală imobilapart.încălzităInvestiţie fără TVA C+M fără TVA InvestiţieC+MInvestiţie cu TVA 24%C+M cu TVA 24%InvestiţieC+MInvC+MAd din tabeleAd din AA3Ad ale lor"Ad din devize, sf"
mp mii lei mii lei mii euromii euro mii lei mii lei mii euromii euroEuro/mpEuro/mpluni
11Reabilitare termică a imobilului din "Strada Siriului nr. 17-19, Blocul 17C""Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 17-19, Blocul 17C"1986"structura din panouri mari prefabricate, sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"332S+P+4E592.09"2,339.56""3,668.48""1,476.437""1,241.685"348.710293.265"1,830.782""1,539.690"432.400363.649118995eurobuilding"3,668.48""3,668.48""3,668.48""3,668.48"0.001
25Reabilitare termică a imobilului din "Strada Ştefan Burileanu nr. 7, Blocul 20A""Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Burileanu nr. 7, Blocul 20A"1986"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. monolit în sistem celular, terasa necirculabilă"191S+P+4E361.05"1,498.05""2,129.30"775.058648.024183.056153.052961.072803.550226.989189.785107895eurobuilding"2,129.30""2,129.30""2,129.30""2,129.30"0.005
36Reabilitare termică a imobilului din "Calea Dorobanţilor nr. 116-122, Blocul 6""Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 116-122, Blocul 6""spaţii comerciale la parter = 655,95 mp"1974structura de rezistenţă din diafragme de b.a. terasa necirculabilă482S+P+6E655.95"3,088.12""5,721.65""1,704.798""1,418.541"402.645335.036"2,113.950""1,758.991"499.280415.44487735eurobuilding"5,065.70""5,721.65""5,721.65""5,721.65"655.956
47Reabilitare termică a imobilului din "Calea Dorobanţilor nr. 102-110, Blocul 2""Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 102-110, Blocul 2""două curţi de lumină, spaţii comerciale la parter = 1488,29 mp"1974"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţi de compartimentare parţial din zidărie de cărămidă şi din beton, terasa necirculabilă / circulabilă la retragerile etaj 7 şi 8"1254S+P+6E+7E+8E"1,488.29""8,100.11""15,864.00""4,215.053""3,491.529"995.525824.641"5,226.666""4,329.496""1,234.451""1,022.555"78645eurobuilding"14,375.71""15,864.00""15,864.00""15,864.00""1,488.29"7
59Reabilitare termică a imobilului din "Calea Victoriei nr. 85, Blocul 1""Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 85, Blocul 1""spaţii comerciale la parter = 388,65 mp"1978"structura de rezistenţă din stâlpi, centuri şi diafragme de b.a. terasa necirculabilă"361S+P+9E+10E383.75"2,880.10""4,598.75""1,359.656""1,128.286"321.128266.482"1,685.973""1,399.075"398.199330.43887725eurobuilding"4,210.10""4,598.75""4,598.75""4,598.75"388.659
616Reabilitare termică a imobilului din "Strada Alexandru Şerbănescu nr. 22, Blocul 16""Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 22, Blocul 16"1986"structura din panouri mari prefabricate, sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, terasa necirculabilă"141S+P+4E276.30"1,129.55""1,760.80"719.679604.999169.976142.891892.402750.199210.770177.184120101eurobuilding"1,760.80""1,760.80""1,760.80""1,760.80"0.0016
718Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 4-6 Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 4-6 adresa nu corespunde cu certif de urbanism1961"structura de rezistenţă din zidărie portantă, pereţi de compartimentare de cărămidă, centuri, planşee din b.a., terasa necirculabilă"753P+8E+9E+10E532.70"3,488.65""5,341.00""2,243.302""1,889.089"529.830446.171"2,781.694""2,342.470"656.990553.2521231045eurobuilding"5,341.00""5,341.00""5,341.00""5,341.00"0.0018
819Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 5-7 Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 5-7 adresa nu corespunde cu certif de urbanism1961"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţi de compartimentare parţial din zidărie de cărămidă şi din beton, centuri, planşee din b.a., terasa necirculabilă"581P+8E+9E308.92"3,253.93""3,630.00""1,565.127""1,320.329"369.657311.840"1,940.757""1,637.208"458.374386.6811261075eurobuilding"3,630.00""3,630.00""3,630.00""3,630.00"0.0019
920Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Brezoianu nr. 26-32Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Brezoianu nr. 26-321961"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"893P+6E743.95"4,345.03""6,021.23""2,264.369""1,901.574"534.806449.120"2,807.817""2,357.952"663.159556.909110935eurobuilding"6,021.23""6,021.23""6,021.23""6,021.23"0.0020
1031Reabilitare termică a imobilului din "Strada Ion Câmpineanu nr. 29, Blocul 6""Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 29, Blocul 6"S+P+9"6,786.73""2,385.985""2,045.652"563.530483.149"2,958.621""2,536.609"698.777599.1051038810star"6,786.73""538,690.72""7,132.73""545,823.45""6,786.73"0.0031
1132Reabilitare termică a imobilului din "Strada Subcetate nr. 62-70, Blocul A10""Reabilitare termică a imobilului din Strada Subcetate nr. 62-70, Blocul A10"1967"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, terasa necirculabilă"882S+P+10E613.60"5,627.63""7,213.00""2,923.384""2,458.443"690.454580.643"3,624.996""3,048.469"856.163719.9971191005eurobuilding"7,213.00""7,213.00""7,213.00""7,213.00"0.0032
1233Reabilitare termică a imobilului din "Strada Aurel Baesu nr. 2-14, Blocul A13""Reabilitare termică a imobilului din Strada Aurel Baesu nr. 2-14, Blocul A13"1976"fundaţii de b.a., structură de rezistenţă de tip celular cu grinzi de faţadă, diafragme monolite, planşee de b.a. prefabricate, terasa necirculabilă "88S+P+10E"7,265.27""2,512.079""2,153.607"593.311508.646"3,114.978""2,670.473"735.706630.7211018710star"7,265.27""567,118.94""7,265.27""574,384.21""7,265.27"0.0033
1334Reabilitare termică a imobilului din "Strada Iordache Golescu nr. 10, Blocul 29""Reabilitare termică a imobilului din Strada Iordache Golescu nr. 10, Blocul 29"S+P+10"4,329.47""1,634.274""1,406.630"385.988332.222"2,026.500""1,744.221"478.625411.9561119510star"4,329.47""370,414.07""4,630.61""375,044.68""4,630.61"0.0034
1436Reabilitare termică a imobilului din "Strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 2B, Blocul 33D""Reabilitare termică a imobilului din Strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 2B, Blocul 33D"1976"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., terasa necirculabilă"441S+P+10E+Et. teh565.00"4,440.95""7,076.00""2,316.296""1,930.908"547.070456.048"2,872.207""2,394.326"678.367565.50096805eurobuilding"7,076.00""7,076.00""7,076.00""7,076.00"0.0036
1537Reabilitare termică a imobilului din "Bulevardul Alexandru Averescu nr. 3, Blocul 2""Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 3, Blocul 2"S+P+7+et. teh"5,680.80""2,048.940""1,755.869"483.925414.707"2,540.686""2,177.278"600.068514.237106919star"5,680.80""462,380.86""5,680.80""468,061.66""5,680.80"0.0037
1640Reabilitare termică a imobilului din "Bulevardul Alexandru Averescu nr. 5, Blocul 3""Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 5, Blocul 3"S+P+7+et. teh"5,680.80""2,048.940""1,755.869"483.925414.707"2,540.686""2,177.278"600.068514.237106914star"5,680.80""462,380.86""5,680.80""468,061.66""5,680.80"0.0040
1742Reabilitare termică a imobilului din "Aleea Constantin Sandu Aldea nr. 3, Blocul 6""Reabilitare termică a imobilului din Aleea Constantin Sandu Aldea nr. 3, Blocul 6"1970"structura de rezistenţă din zidărie de cărărmidă portantă cu sâmburi de beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"151S+P+4E294.04"1,131.38""1,816.00"776.607653.305183.421154.300962.993810.098227.443191.3321251055eurobuilding"1,816.00""1,816.00""1,816.00""1,816.00"0.0042
1844Reabilitare termică a imobilului din "Strada Alexandru Popisteanu nr. 5, Blocul 3""Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Popisteanu nr. 5, Blocul 3"S+P+10E"4,870.41""1,756.190""1,502.758"414.783354.926"2,177.676""1,863.420"514.331440.10910690star"4,870.41""395,727.94""4,870.41""400,598.35""4,870.41"0.0044
1946Reabilitare termică a imobilului din Intrarea V.I. Miciurin nr. 1 Reabilitare termică a imobilului din Intrarea V.I. Miciurin nr. 1 1958"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"61S+P+2E204.08414.57892.00380.315318.88989.82475.316471.591395.422111.38293.3921251055eurobuilding892.00892.00892.00605.280.0046
2057Reabilitare termică a imobilului din "Strada Crinului nr. 20-24, Blocul A4""Reabilitare termică a imobilului din Strada Crinului nr. 20-24, Blocul A4"1967"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, terasa necirculabilă"882S+P+10E613.58"5,679.68""7,213.00""2,840.521""2,389.388"670.884564.334"3,522.246""2,962.841"831.896699.774115975eurobuilding"7,213.00""7,213.00""7,213.00""7,213.00"0.0057
2164Reabilitare termică a imobilului din "Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 95, Blocul 1-4""Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 95, Blocul 1-4"1953"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"#REF!S+P+2E#REF!#REF!"6,935.00""2,268.069""1,905.842"535.680450.128"2,812.406""2,363.244"664.243558.15996805eurobuilding"6,935.00""6,935.00""6,935.00""6,935.00"0.0064
2273Reabilitare termică a imobilului din "Strada George Valentin Bibescu nr. 11-13, Blocul 8/3""Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 11-13, Blocul 8/3"1981"structura din panouri mari prefabricate din b.a., sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"483S+P+4E763.10"3,337.23""4,834.00""1,830.562""1,536.381"432.348362.868"2,269.897""1,905.112"536.112449.956111935eurobuilding"4,834.00""4,834.00""4,834.00""4,063.51"0.0073
23102Reabilitare termică a imobilului din "Strada Episcopul Vulcan nr. 26, Blocul E""Reabilitare termică a imobilului din Strada Episcopul Vulcan nr. 26, Blocul E"1973"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, terasa necirculabilă"651S+P+10E304.89"2,846.51""7,415.60""1,460.240""1,225.293"344.884289.394"1,810.698""1,519.363"427.657358.84858485eurobuilding"3,766.71""7,415.60""7,415.60""3,766.71""3,648.89"102
24105Reabilitare termică a imobilului din "Strada Pajurei nr. 14, Blocul 19""Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 14, Blocul 19"1960"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"161P+3E318.60905.29"1,563.81"477.955395.543112.88593.421592.664490.473139.977115.84290745eurobuilding"1,563.81""1,563.81""1,563.81""1,563.81"0.00105
25107Reabilitare termică a imobilului din "Strada Amman nr. 3, Blocul 7""Reabilitare termică a imobilului din Strada Amman nr. 3, Blocul 7"1974"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţii de pe faţadele principală şi posterioară sunt din zidărie de cărămidă, pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"471S+P+7E300.07"2,047.61""2,797.00""1,160.069"975.736273.989230.452"1,438.486""1,209.913"339.746285.7611211025eurobuilding"2,797.00""2,797.00""2,797.00""2,797.00"0.00107
26111Reabilitare termică a imobilului din "Bulevardul Bucureştii Noi nr. 17, Blocul A4""Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 17, Blocul A4"adresa nu corespunde cu certif de urbanism1957"zidărie de cărărmidă portantă, mortar de ciment-var M50, acoperiş de tip şarpantă cu pod circulabil"443D+P+3E/P+4E646.00"2,408.18""3,427.00""1,654.999""1,400.425"390.883330.757"2,052.199""1,736.527"484.695410.1391411205eurobuilding"3,427.00""3,427.00""3,427.00""3,427.00"0.00111
27113Reabilitare termică a imobilului din "Strada Pieţei nr. 37-39, Blocul A6""Reabilitare termică a imobilului din Strada Pieţei nr. 37-39, Blocul A6"1968"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"882S+P+10E613.60"5,627.63""7,213.00""2,929.622""2,463.879"691.928581.927"3,632.731""3,055.210"857.990721.5901191005eurobuilding"7,213.00""7,213.00""7,213.00""7,213.00"0.00113
28120Reabilitare termică a imobilului din "Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16 sc. B""Reabilitare termică a imobilului din Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16 sc. B"adresa nu corespunde cu certif de urbanism1982"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. monolit,longitudinale şi transversale, terasa necirculabilă"431S+P+10E370.02"3,297.90""4,804.32""1,576.955""1,270.825"372.450300.148"1,955.424""1,575.823"461.838372.18396775eurobuilding"4,804.32""9,195.20""9,195.20""4,804.32"0.00120
29131Reabilitare termică a imobilului din "Calea Griviţei nr. 216, Blocul 1""Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 216, Blocul 1""spaţii comerciale la parter = 437,81 mp"1961"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. cadre, stâlpi, grinzi, planşee din b.a., terasa necirculabilă"1022S+P+13E733.26"7,103.68""10,839.00""3,853.217""3,221.500"910.066760.865"4,777.990""3,994.660""1,128.481"943.472104875eurobuilding"10,401.19""10,839.00""10,839.00""10,839.00"437.81131
30151Reabilitare termică a imobilului din "Bulevardul Bucureştii Noi nr. 70, Blocul 11""Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 70, Blocul 11"1956"zidărie de cărărmidă portantă, mortar de ciment-var M50, acoperiş de tip şarpantă cu sistem de jgheaburi şi burlane"424S+P+3E"1,083.24""2,521.98""5,309.00""1,345.381""1,104.788"317.757260.932"1,668.272""1,369.937"394.018323.55674615eurobuilding"4,225.76""5,309.00""5,309.00""5,309.00""1,083.24"151
31172Reabilitare termică a imobilului din "Calea Dorobanţilor nr. 168, Blocul 15""Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 168, Blocul 15""spaţii comerciale la parter şi parţial la etajul I = 673,00 mp"1976"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţii de pe faţadele principală şi posterioară sunt din zidărie de cărămidă, pereţi de compartimentare din cărămidă , terasa necirculabilă"1564S+P+M+8E+9E+10E+Et. teh."1,382.56""10,849.00""15,934.25""5,481.647""4,593.020""1,294.673""1,084.795""6,797.242""5,695.345""1,605.395""1,345.145"101845eurobuilding"15,261.25""15,934.25""15,934.25""15,934.25"673.00172
32174Reabilitare termică a imobilului din "Calea Dorobanţilor nr. 134-138, Blocul 11 sc. A,B,C""Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 134-138, Blocul 11 sc. A,B,C""spaţii comerciale la parter = 1717,00 mp"1975"structura de rezistenţă în cadre din stâlpi şi grinzi din b.a. şi pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de cărămidă, terasa necirculabilă, parţial circulabilă la et. 9 şi 10"1383S+P+M+9E+10E"1,124.91""8,933.62""13,364.00""3,927.367""3,263.372"927.578770.754"4,869.935""4,046.581""1,150.197"955.73586725eurobuilding"11,647.00""13,364.00""13,364.00""13,364.00""1,717.00"174
33192Reabilitare termică a imobilului din "Strada Borşa nr. 33-35, Blocul 7G""Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 33-35, Blocul 7G"1986"structura din panouri mari prefabricate din b.a., sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"382S+P+4E585.39"2,261.22""3,578.00""1,273.456""1,065.107"300.769251.560"1,579.085""1,320.732"372.954311.935104875eurobuilding"3,578.00""3,578.00""3,578.00""3,052.96"0.00192
34196Reabilitare termică a imobilului din Strada Constantin Cristescu nr. 6Reabilitare termică a imobilului din Strada Constantin Cristescu nr. 61970"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"162D+P+3E512.75"1,634.51""2,721.20""1,395.792""1,182.875"329.663279.375"1,730.782""1,466.765"408.782346.4261501275eurobuilding"2,721.20""2,721.20""2,721.20""2,721.20"0.00196
35205Reabilitare termică a imobilului din Strada Grigore Cherchez nr. 9 Reabilitare termică a imobilului din Strada Grigore Cherchez nr. 9 1970"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"161D+P+2E310.98812.84"1,325.00"621.924525.031146.888124.004771.186651.038182.141153.7641371165eurobuilding"1,325.00""1,325.00""1,325.00""1,325.00"0.00205
36207Reabilitare termică a imobilului din Strada Ioan Vodă Caragea nr. 9-15 Reabilitare termică a imobilului din Strada Ioan Vodă Caragea nr. 9-15 1968"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., terasa necirculabilă"222S+P+3E462.36"1,464.87""2,304.00"948.023796.967223.907188.230"1,175.548"988.239277.645233.4051211015eurobuilding"2,304.00""2,304.00""2,304.00""2,304.00"0.00207
37209Reabilitare termică a imobilului din "Strada Jiului nr. 2-4, Blocul C1""Reabilitare termică a imobilului din Strada Jiului nr. 2-4, Blocul C1""cămin de nefamilşti, 72 camere +dependinţe, spaţii comerciale la parţial parter"1980"structura de rezistenţă în cadre cu pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, planşee de b.a., terasa necirculabilă"721P+4E531.46"1,813.64""2,657.30"834.817692.813197.170163.631"1,035.173"859.088244.490202.90292765eurobuilding"2,657.30""2,657.30""2,657.30""2,657.31"0.00209
38214Reabilitare termică a imobilului din "Strada Miron Costin nr. 45, Blocul 5 sc. A""Reabilitare termică a imobilului din Strada Miron Costin nr. 45, Blocul 5 sc. A"adresa nu corespunde cu certif de urbanism1983"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. în sistem celular, pereţi de compartimentare parţial din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"201S teh.+P+4E296.00"1,239.62""3,793.20"747.222627.547176.481148.216926.555778.158218.837183.78858485eurobuilding"1,878.82""3,793.20""3,793.20""1,878.82""1,914.38"214
39221Reabilitare termică a imobilului din "Strada Prometeu nr. 25-31, Blocul 16G""Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 25-31, Blocul 16G"1986"structura din panouri mari prefabricate în sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"664S+P+4E"1,144.09""4,769.13""7,021.00""2,673.620""2,245.119"631.464530.260"3,315.289""2,783.948"783.016657.522112945eurobuilding"7,021.00""7,021.00""7,021.00""7,021.00"0.00221
40230Reabilitare termică a imobilului din "Strada Surorilor nr. 9-15, Blocul A2""Reabilitare termică a imobilului din Strada Surorilor nr. 9-15, Blocul A2"1967"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"882S+P+10E613.60"5,679.68""7,196.00""2,807.767""2,357.683"663.148556.845"3,481.631""2,923.527"822.303690.488114965eurobuilding"7,196.00""7,196.00""7,196.00""7,196.00"0.00230
41235Reabilitare termică a imobilului din "Strada Turda nr. 119, Blocul 6""Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 119, Blocul 6""spaţii comerciale la parter = 1302,77 mp"1982"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"1204S+P+10E+Et. teh"1,188.55""8,759.80""13,686.00""3,782.102""3,130.529"893.269739.379"4,689.806""3,881.856""1,107.654"916.82981675eurobuilding"12,383.23""13,686.00""13,686.00""13,686.00""1,302.77"235
TOTAL#REF!0.00#REF!"236,276.37""80,997.815""67,995.652""19,130.329""16,059.436""100,437.292""84,314.605""23,721.608""19,913.700"
"4,051,025.097""418,846.288""350,823.273""98,924.489""82,858.592""519,355.919""435,020.855""122,663.185""102,744.653"