Hotărârea nr. 221/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind implementarea Proiectului “Voluntar pentru o zi” de către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările  şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare Proiectul “Voluntar pentru o zi” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lint.”n” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului “Voluntar pentru o zi” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va suporta costurile privind implementarea Proiectului « Voluntar pentru o zi » din bugetul de venitul şi cheltuieli al instituţiei.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   221

Data: 29.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Anexa nr.1

                                                                                              la Hotărârea Consiliului Local

           nr.221/29.10.2010

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ion Brad                      

 

 

 

PROIECT

Voluntar –  pentru o zi

 

 

Scopul Proiectului consta in dezvoltarea serviciilor de sprijinire a copiilor institutionalizati, prin promovarea unor metode „alternative” de terapie in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si integrare a copiilor prin mobilizarea/activarea resurselor interne de acceptare si facilitare a mecanismelor de adaptare la abandon/respingere de catre familie.

Copiii institutionalizaţi traversează o perioadă foarte grea din viaţa lor datorită multiplilor factori cu impact negativ: izolarea de familie, abandonul, respingerea, suferinţa fizică, nesiguranţa emoţională, ataşamentul faţă de o persoană sau de un mediu  pasager în viaţa lor, etc. Toate acestea se identifică ca factori “stresori” majori, cu pronunţat impact negativ asupra dezvoltarii individului, dar si asupra capacităţii acestuia de a se integra si adapta in societate. Mai mult, copiii institutionalizati sunt de cele mai multe ori respinsi de societate fiind consideraţi persoane marginalizate social, stigmatizaţi, programele de măsuri active pentru reincluderea lor în societate fiind binevenite.  

Instituţionalizarea are efecte extrem de complexe asupra personalităţii tânărului şi/ sau a copilului, determinând un pattern unic de dezvoltare fapt ce necesită intervenţie personalizată.

 

Unul din obiectivele principale il reprezinta familiarizarea copiilor institutionalizati cu notiuni din domenii diferite care in timp ii vor ajuta sa isi aleaga o meserie. Astfel, au posibilitatea sa fie indrumati de oameni care vor vedea la unii dintre ei un potential creator in meseria respectiva si care le vor indruma pasii ajutandu-i sa aprofundeze domeniul respectiv prin lecturi sau filme. Intregul proiect va fi structurat pe urmatoarea idee: “ Ce vreau sa ma fac cand voi fi mare?”.

Un alt obiectiv urmareste facilitarea mecanismelor de adaptare ale organismului, diminuandu-se astfel, stresul institutionalizarii, prin oferirea unui cadrul adecvat – un atelier de lucru – pentru a-si manifesta trairile si a-si exprima emotiile in vederea imbunatatirii comportamentului psihic si fizic .

 

 

 

Obiective secundare:

1.      Implicarea tinerilor in activitati de voluntariat si schimbarea perceptiei ca in Romania este foarte greu sa formezi o echipa care sa se implice activ in viata copiilor din centrele de plasament si casutelor de tip familial;

2.      Organizarea a 2 expozitii (una in luna decembrie si una in luna martie) cu lucrarile realizate in cadrul atelierului de lucru

3.      Invitarea colaboratorilor DGASPC sector 1 la spectacole de teatru sau muzica care au ca scop implicarea lor pe viitor in proiectele de arta pentru copiii institutionalizati;

 

Perioada: noiembrie 2010 - martie 2011

 

Beneficiari: copiii din casutele de tip familial si centrele de plasament ale DGASPC sector 1 (echipa Micilor Artisti)

 

Proiectul “Voluntar- pentru o zi” are patru coordonate, si urmareste in principal sa faca cunoscut potentialul copiilor institutionalizati. Prin activităţile proiectului, beneficiarii vor fi expuşi la informaţii şi implicaţi direct în activităţi care le vor dezvolta următoarele abilităţi de viaţă specifice aşa cum au fost ele formulate de Comisia Europeană: gândire – rezolvarea problemelor, gândirea critică, auto-învăţare; administrare – stabilirea obiectivelor, flexibilitate; raportare – comunicare, cooperare, abilităţi sociale; grijă – empatie; dăruire – contribuţie la efortul de grup; muncă – lucru în echipă, auto-motivare; existenţă – încredere în sine, auto – responsabilizare, auto – disciplină.

 

Astfel se urmaresc directiile:

  1. Atragerea de persoane tinere, si nu numai, specialisti intr-un anumit domeniu ( ex. actori, actori papusari, regizori, muzicieni, fotografi, artisti plastici, istorici, oameni de televiziune, specialisti IT etc. ) care sa le impartasesca copiilor din experienta lor profesionala si sa ii familiarizeze cu notiuni din domeniul respectiv. Astfel, copiii pot cunoaste lucruri interesante despre diferite meserii, isi pot imbogati bagajul de cunostinte, dar isi pot descoperi o inclinatie catre un anumit domeniu care ii era strain pana atunci;
  2. Organizarea unui atelier de arte plastice si realizarea a doua expozitii cu lucrarile realizate de catre copii in cadrul acestor ateliere (in lunile decembrie si martie) si a unui eveniment artistic cu ocazia sarabatorilor de iarna. Conflictele interioare pot fi metamorfozate prin intermediul picturii si modelajului Arta plastica permite o distantare obiectiva si o constientizare a problemei.Desenul, pictura, modelajul, colajul, lucrul manual faciliteaza atat comunicarea interpersonala cat si cea intrapersonala ( in sensul in care persoana in cauza se autodescopera, se cunoaste). Creatia plastica declanseaza sublimarea si catharsisul, mecanisme ce elibereaza tensiunea intrapsihica a persoanei,  activandu-si  potentialul creativ pentru o mai buna autoexplorare si intelegere a propriilor emotii si sentimente. De asemenea, prin acest tip de activitati  se dezvolta reactii si atitudini pozitive, se restructureaza imaginea de sine, are loc o reechilibrare afectiva.
  3. Organizarea de spectacole (muzica, teatru, spectacole de magie) pentru copii.  Este un mijloc de relaxare pentru participanti, dar si de imbogatire a unor cunostinte artistice pentru cativa copii talentati in domeniile respective , implicandu-i direct la evenimentele prezentate. Stima de sine este valorificata facandu-i sa aiba mai multa incredere in capacitatile lor, dar nu excludem nici sansa de a intra intr-un circuit artistic imediat. Astfel, talentul copiilor este valorificat si prezentat unor persone care cunosc mijloacele directe pentru o eventuala  reusita in viitor;
  4. Crearea unei legaturi de prietenie intre tinerii “normali” ( liceeni, studenti etc) si copiii institutionalizati dezvoltand totodata o legatura bazata pe comunicare, sinceritate, joc, fara nimic planificat in prealabil. 

Aceste intalniri vor da nastere unor momente veritabile de cunoastere a  problemelor, nelinistilor, fricilor neexprimate incercand fiecare in felul lui sa se ajute si sa se sustina asa cum stie cel mai bine. Vor fi discutii libere, deschise al carui  program este facut in functie de disponibilitatea de timp a participantilor.

Va exista posibilitatea de a iesi impreuna in parc, la teatru sau la film descoperind lumea din jurul lor altfel decat prin ochii unor “copii singuri fara sustinerea unor parinti grijuli”.

Ideea fundamentala este ca acesti copii institutionalizati, peste ani “ vor merge alaturi de noi pe strada “ si este responsabilitatea societatii civile ca ei sa nu se simta marginalizati, exclusi dintr-o societate preocupata doar de nevoile de baza, uitand de visele, dorintele si nevoile lor sufletesti.

Pornind de la urmatoarea afirmatie:   ”copiii reprezinta viitorul”, spunem ca si copiii institutionalizati fac parte din viitorul propriei societati, si ca depinde de fiecare dintre noi sa ii ajutam sa se integreze, sa isi dezvolte un psihic puternic si un instinct de luptator.

Autenticitatea proiectului “ Voluntar – pentru o zi “ se regaseste in urmatoarele idei: largirea univesului cunoasterii pentru copiii din centrele de plasament si casutele de tip familial din cadrul DGASPC- sector 1, dar  si primirea unui raspuns la intrebarea care sustine intreg proiectul “ Ce vreau sa ma fac cand voi fi mare?”. Se urmareste ca raspunsul sa fie cat mai aproape de resursele interioare ale copilului institutionalizat.

Totodata prin participarea la activitatile din cadrul atelierului de arte plastic, copiii se vor intelege pe sine, se vor elibera de anxietatile si tensiunile accumulate, dezvoltandu-si in acelasi timp abilitati de comunicare si insertie sociala.

 

Activitatile proiectului:

  1. Incheierea contractului de servicii cu artistul plastic
  2. Identificarea si contactarea profesionistilor (muzicieni, actori, actori papusari, regizori, fotografi, artisti plastici, istorici, oameni de televiziune, specialisti IT) si stabilirea programului dupa care acestia vor participa la intalniri cu copiii, in functie de disponibilitatea acestora si activitatile scolare ale copiilor
  3. Derularea de activitati in cadrul atelierului de arte plastice si organizarea a doua expozitii in lunile martie si decembrie
  4. Identificarea si selectarea de voluntari
  5. Organizarea de spectacole artistice
  6. Sustinerea unui eveniment artistic cu ocazia sarbatorilor de iarna

 

 

 

 

 Costuri        

 

Categorie cost

Detaliu

Cost (lei)

Indrumator atelier arte plastice

Indrumator arte plastice, se ocupa de facilitarea relatiei cu profesionistii, organizarea concertelor si a spectacolelor, identificarea de voluntari, se ocupa de organizarea spectacolelor artistice, organizeaza sesiunile de lucru cu activitati de arte plastice; organizeaza in luna decembrie si luna martie doua expozitii care prezinta lucrarile " Micilor artisti" sub titlul " UNIVESUL ne-institutionalizat al MICILOR ARTISTI"

9800

Materiale atelier arte plastice

materiale textile, materiale pictura,

sabloane, pasta modelaj, ipsos, lut,

lemn , cartoane de colorat, adeziv,

margele, sticla colorata, paiete, etc

 

1800

TOTAL

 

11600