Hotărârea nr. 20/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

Legea nr. 114/1996, a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Fond Imobiliar;

            Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile art. 21, din Hotărârea Guvernului României nr.1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr.233/2008;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.414/29.09.2009  privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996,

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită în baza criteriilor care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    20

            Data: 16.02.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.20/16.02.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Nr. crtNumele şi prenumeleNr. CerereTOTAL PUNCTAJNR. CAMERE LA CARE SE INCADREAZA
1LAZAR ALEXANDRINA20664944
2ENE GABRIELA20237924
3VRANCEANU FLORIN1015883
4PEPENICA MITILENA20272873
5IVANOIU CORNELIA-DIANA12517873
6BIRLODEANU VASILE1829873
7CHIRITA FLORENTINA-CRISTINA119563863
8COSTACHE CRISTACHE28776864
9STIRBU AURELIA121225854
10BUSA VALENTINA119482853
11STAN LUCRETIA8698852
12PAVEL ILEANA36061853
13POENARIU VICTOR36415852
14RADUS MIHAI-GIULIANO122479843
15BUF VIOREL118637843
16MARCU IORDACHE118980842
17MUSTATEA VASILE-CRISTINEL21768843
18PASCU ORTANSA32977841
19STOIAN CORNELIA15876843
20SAVU IOANA119492833
21MITELSCHI ROMEO121103833
22SAVIN GRETA30991832
23RUSE MARIA30378833
24TATARCIUC VALENTINA33407833
25STANCOI IOANA BEATRIS18394833
26RADU IOANA120032821
27COSTACHE GEORGE122646823
28BARBU ELENA8356823
29LAMBRU DUMITRU31597823
30SANTINBREANU ECATERINA6533823
31IVANCIU GEORGETA20205822
32DUMITRU ELENA37038823
33MIREA NICOLETA-DUMITRA28500822
34MOISE IONEL28782823
35DIACONESCU DANUT10337823
36BARBU GHEORGHE20111823
37MOCANU COSTICA35086823
38ANDREI IOAN118184813
39FLOREA LAURENTIU119825814
40LINCAN ELENA22017813
41TEODORESCU PAULA5686811
42DUMITRU ELENA18334811
43PREDULEA RAZVAN-ALEXANDRU21589813
44VOLOSCIUC ECATERINA36757811
45IORDAN NICOLETA11181813
46DUMAN MARIA15007811
47GROSOIU CHIRANA19136811
48VOCHIN AURELIAN34603813
49DIACONU FLORIN37980812
50ANTOFI VASILE38541812
51GRUIA GRIGORE36936812
52BOCIOACA NICULA35293813
53ZANFIR CRISTIANA21458801
54SERBANESCU RICA8500803
55DORBROTA ANCUTA7840802
56TURUNGIU CONSTANTIN13418804
57ORLEANU IOAN-LAURENTIU121934803
58ANDREI ROXANA VIOLETA5711802
59RADUCANU VIORICA5943802
60ILIE ION15883803
61MARTIN DOMNICA16263803
62CULEA PARASCHIVA28020803
63DINU ELENA2638801
64MANESCU ILEANA14296801
65BIOLAN COSTACHE18530801
66MECINA PETRUTA26745801
67BUTAN DOMNICA5149802
68COSTEA DUMITRU19662803
69APOSTOL CARMEN IOLANDA32251802
70MIHAILA DOINA21127803
71KOLUMBAN MARIA40879803
72RAPAN VASILE FLOREA22410802
73DULGHERIU AURICA21629792
74DUMITRU IORDANA19188791
75CONSTANTINESCU GEORGETA118797791
76CIOBANU VIORICA120097792
77VIZITIU MARIAN118021791
78GHITA VICTOR12961793
79PETRACHE EUGEN27490793
80ANDREI ELENA35588792
81HUDAC RUXANDRA2851793
82DUMITRICA STAN7778791
83ZANFIROAIA GHEORGHE8302791
84DOBRE MIHAI8862791
85GEANA ANISOARA-IOANA15817793
86NICULAE IRINA GABRIELA18361792
87GERGELY LENUTA30510791
88PANCESCU VICTORITA3573792
89IVANCEA MARIA19521792
90DRAGOSTIN GEORGETA20817792
91FIERARU MARIAN751793
92TACHE GHEORGHE7041793
93BOANCA ANGELA7980793
94ANTONIU GEORGE9794793
95DUMITRESCU SORIN23873793
96ALEXE EMILIAN35793791
97VIZITIU TIBERIU43416792
98GONCIARUC MARINA34328793
99ASAFTEI VASILICA19764783
100BADEA IONELA MANUELA118232782
101MIRCESCU PETRICA-MARIAN13292783
102DOBRITOIU RODICA119674783
103NICULESCU LUCRETIA122146781
104SIMION ALEXANDRU123807781
105DIACONU IRINA124607781
106CIOTORAN NICULAE119306781
107POPESCI ILEANA21227781
108MATEI TEODORA22212783
109IRIMESCU NICULINA17912783
110BADEA MARIA23183781
111TOLEA GEORGETA27069782
112MOCANU FANY4136781
113PACURARI IOSIF20743781
114MATEI NICOLETA20262784
115ROSESCU EMILIAN-AUREL20062781
116VOICU ANA28505782
117GILCEAVA GHEORGHE31774784
118PETRESCU ALEXANDRA31683782
119BUD CONSTANTIN46243783
120PORUMB AURELIA19832781
121ILIE DIANA GEORGIANA24316783
122VLAD ANA40206781
123PAVEL IONEL27967783
124IOANOVICI MARGARETA31860781
125PUTINEI NECULAI39647783
126MIREA SPIREA9328783
127BACIU DALIA-ADELA37444782
128TALABA LUCIAN9578773
129TOMASIN MARIA118946773
130HOFMAN SIEGFRID6702774
131CHIRIGIU GHERGHINA124099773
132STEFAN IOANA22159772
133TATARU IOANA8251773
134PASCU CONSTANTIN121522772
135VOICILA GEORGETA32807772
136CRISTESCU MAGDALENA20582772
137MATEI NICOLAE23688772
138PASITONIU VILI-PETRE28352772
139IONITA AURICA28009773
140CONSTANTINESCU AMELIA32024772
141PADURET MIHAI33293772
142MANEA EUGEN1706773
143IANCU MIOARA5892773
144MOGOSANU GHEORGHITA17754772
145CRISTEA JANA19751773
146TICLETE FLORIN21923773
147MATEI TUDOR27345772
148MUNTEANU IOANA32285774
149CIOCANEL MARIA39910773
150DINU CARMEN CAMELIA666772
151RABAN DUMITRA18767772
152CONSTANTIN ANA21972774
153STUCAN VASILE28622773
154DUMITRU DITA31383772
155POPA FLORICA28822772
156PETRE STANA18339773
157TANDARESCU SANDICA-IONICA2104773
158STANCIU NICOLETA13783771
159TRAISTARU IOANA28046771
160LIXANDRU VASILE CRISTIAN34756771
161PETRESCU IOANA36018771
162VLADOIU ION36318773
163FEIR ELMAZ SEVINCI38518773
164SOCORODAN MARIA119782763
165UNGA CONSTANTIN16187761
166PARCALABESCU ION120746763
167TUDOR ILIE121671763
168DUMITRU MARIANA120379763
169MITELSCHI DANIELA124631763
170BARBAT IOANA118326761
171MANOLE ION25738761
172BENESCU VERONICA3764761
173DIS MARIUTA5877761
174GHITA STEFANIA6298763
175SOLOMON MIHAELA11384763
176CARP TINCA119449763
177STAVRI CRISTIAN-MIHAI26214761
178STAN CONSTANTA28360761
179DUMITRU TUDORITA28067763
180GEORGETA EVA16436761
181ROSESCU IOANA27989761
182IOSIF FLOAREA35446761
183DINCA STEFAN6745761
184TUDOR IORGU7457761
185BATARIUC CRISTIAN9550763
186CODIN MIHAI18478763
187COJOCEA PETREL15828763
188TUDOR VIORICA16917761
189IACOB IOANA17857761
190APOSTU TICA20932763
191MIHAI IOAN25431761
192JANDARU ELENA29606761
193PETRE ION31743761
194PARASCHIV DANIELA38369762
195BEUCA DANUT9934763
196BAROIU GETA27824761
197GHEORGHE ELISAVETA40064762
198TECO ELENA44606761
199MANOLE MARIANA46189764
200MIRICA MIHAELA-CAMELIA47768763
201LUNGU VENETIA6979761
202CRINTEA OCTAVIAN35384762
203ZIDARU DIANA ELENA39919762
204SUSANU GHEORGHE44932762
205GRUMAZESCU DUMITRU45484764
206STOICEA MARIA34470763
207DUMITRACHE ALEXANDRA18886753
208CHIRNOAGA IORDANA19972751
209MARES IANCU20380753
210GHITA VASILICA SILVIA2636752
211NEDELCU STEFAN120925752
212GUSATU ZOIA13528752
213DUMITRESCU ALEXANDRA118085752
214PIRVAN EUGEN7189753
215PATRUT ANGELA16522753
216OLTEANU VASILICA8995753
217ANDREI FLORINA26689754
218URSU TATIANA27261752
219TUDOR MARIAN11338753
220SCURTU ALECSANDRU17851753
221GHEORGHE VASILE19171753
222KENEDICH CONSTANTA30946752
223ORBESTEANU FELICIA20758751
224NEDELCU ELENA29550751
225NICOLA MIOARA-JENICA33062751
226ANECHITI CONSTANTIN3769753
227CAZAN IOAN13478753
228TROCAN NICOLETA TAMARA21011752
229NICOLAE ION6038751
230BADEA CRISTIANA11568753
231STOICA STEFANA21294751
232CERCEL ION29644753
233CARAIAN MARIANA32157754
234MAGERUSAN MARIA40274751
235BADULESCU DANIELA CARMEN48920753
236MIHAI AURICA6439751
237IONITA CONSTANTIN17681751
238MOROSAN VIORICA34632751
239GISCAN GINA-STEFANIA34362753
240DIMACHE ELENA36910752
241CUCU GEORGE39076752
242MUSCELEANU CARMEN CATI37015741
243ONOFREI MARIOARA18476743
244GOGA MARIA9977743
245STANESCU CARMEN2528741
246MORUZ DEMOSTENE118806743
247POPA DANIEL118953743
248MANACHE DANUT120098743
249CHISELEVSCHI SIMONA DUZULINA120313741
250CRACIUN CARMEN MIHAELA33979741
251MUSCALU SERGIU120719743
252IVANESCU AURELIA121765741
253DICA SAVA123236741
254OMAR CARMEN-DANIELA119040743
255GHICA MIRELA123817741
256MUNTEANU DIONISIE20908741
257CALIN ANTOANETA-GABRIELA2540741
258BOCAN GABRIELA4217743
259MATEESCU ION16577744
260NITA FLOREA122630743
261CALIN GHEORGHITA21528741
262STANCU ECATERINA22939741
263PLUMB ELENA119876741
264ZOMONITA IOAN25732742
265VARNSKI CONSTANTIN-CALINIC27785742
266CODIN ION27922742
267RANJA CRISTIAN30704741
268NICULAE MIHAI9411741
269STANESCU CRISTIAN-NELU9391742
270GHEORGHE MARIANA9970743
271STAVARACHE MIELU14035741
272STELIAN CONSTANTIN16121741
273BOROS-NEDELCU IANA17769742
274DEMETER FLORICA15694742
275BADIN OLGUTA-GINA21966741
276STOIAN GRIGORE-CATALIN30175741
277NASTASE LUCIAN30759742
278DUMITRU DOINA LENUTA30698743
279DOGARU PALMA-IOLANDA34006742
280STAN ORTANZA35234742
281BOITEANU MARIANA37083742
282GUTU SPIRIDON37605743
283STANCU DOINA41183744
284GANDAC VASILICA13648744
285HENKE AURELIA-LOREDANA14280742
286STAN ELENA5219741
287PASCU MITRUS9631743
288COLISNICINCO NATHALIE-ANE-MARIE10661741
289BOBUSORU LEANA16222741
290DINU DELIA18178743
291COVALIU LUCIAN36823741
292PARPALA IOANA-VERONICA36880741
293COJOCARIU CONSTANTIN46537742
294BARON MITICA TICU569743
295VLADUCU ADRIAN-CATALIN8087743
296COCUTA ELENA ALINA18174743
297MICU LENUTA12538743
298STASEK EMILIAN CIPRIAN28384741
299POPESCU MARIA-CRISTINA34745741
300PETRESCU ALINA36076741
301COCRIS EMIL MARIAN36381741
302COCAN SILVIU STEFAN37163741
303IONESCU-BUJOR GABRIELA-LAVINIA37176741
304MORARU ELVIS CLAUDIU37702741
305ATUDOREI RALUCA-MELANIA38189741
306NEACSU CONSTANTIN38466741
307PREDESCU ASTRID-GEORGETA38535743
308MOLDOVEANU ION ADRIAN39237741
309MARKOCSAN ANICA2553733
310ONEL ION121978732
311ROSCA MARIA123996731
312BAIASU ELENA11613733
313SPATARU EUGENIU-GRIGORE15901733
314PANA MARIA122056731
315IONESCU GHEORGHE EMILIAN122346731
316PREDA MARIA122701733
317IRIMESCU IULIANA25475731
318DIDE FIROANDA120378731
319DULUTA MARINEL17381733
320BIDILICI NICOLITA119824731
321CUZA AURELIA75731
322TUDOR CRISTEA1896733
323BADEA ECATERINA118132731
324FRUMUSELU DORIN118192731
325BONDOC VIRGINIA118247731
326BITA MARIAN6070734
327MATEI GHEORGHE10528733
328MUTU SEVASTITA OLGA12349733
329GOLUB OLGA21964731
330DUMITRU GHEORGHE24751733
331PASA ILEANA24607731
332LUNGU ALEXANDRU25845731
333PELMUS GHEORGHE34529733
334LUNGU MARIA18597731
335MARIN MARIN-DANIEL19055733
336PETRESCU VASILE19883733
337DRAGHICI ION23030733
338DRAGHIA DUMITRU28240733
339PREDA DUMITRU28740733
340DRAGNE NICULAE17958733
341VASILESCU GEORGETA19354732
342CONSTANTINESCU MIHAELA-AIDA38414731
343IORDAN VIOREL41308733
344FANEA MIHAI46758732
345DRAGUT NECULAE14516733
346FILION ECATERINA15956732
347DINCA MARIA LOREDANA42009732
348BALAN MIHAELA44260731
349PAVEL GHEORGHE7613734
350RACHITA ION14720733
351VLADOIU MIOARA27261732
352AXINTE VASILE MIREL8879733
353NITU SOFICA9414732
354MARIN MARIA7973732
355RENGHIUC IULIANA21405734
356SAVIN MARIA38314733
357SERBANESCU ELENA-MADALINA38549723
358CRANTEA MARIANA33224721
359UNGUREANU IULICA19526723
360MOISIN LILIANA4810723
361ARAMA MIHAI8507723
362JITARIUC VERONICA12901721
363BOTIRLEANU MARIA124943723
364PETRE AUREL22659723
365ANGHEL ANISOARA120241722
366ASTANCAI ROZALIA-GINA10485722
367PADURARU DANIELA13211723
368PETCU GHEORGHE2657723
369SLAVILA VIRGIL25513723
370CALDARUSE GEORGETA5927722
371BUZATU MIHAELA-MARILENA18215723
372OANCEA MARIA19163722
373VASILE ANCUTA34353723
374MANDEA RODICA38899724
375SAVU OVIDIU41463723
376PASCU TUDOR8286723
377BLOJU IOANA7904723
378SIMION ION13683721
379ROTARU COSTEL14394723
380COMANESCU MIHAELA15081723
381PESTRITU EMANUELA CARMEN39899721
382MINDRUTA CAMELIA40763723
383CHITAN ALINA46187721
384MANEA ELENA1818722
385BERCHE IONEL34090723
386ERNEA CONSTANTIN46913723
387GORNISTU ADRIANA AURELIA2590722
388NITA GABRIEL20015722
389RUSE EMANUEL26092723
390ENACHE ANGELA35809722
391SAIN OCTAVIAN40047722
392VASILE SPIRACHE42183723
393CAPRAR GHEORGHITA2957721
394DANILIUC AUREL7998723
395MANTA STANCA27419721
396DRAGOMIR STEFAN30027723
397GENTIMIR ANA34410721
398MONCEA VALERIA34793721
399SEBE MIHAI34979721
400BANICA MARIA-FLORENTINA35118721
401DOROBANTU FLORIN36124723
402HUMEUCA CRISTINA ELENA37329722
403LUNGU ELIZA38148723
404MELUS LUMINITA NICOLETA38329723
405CANCIU GELU38483723
406IANCU EMILIA-RALUCA38712721
407HEGEDUS MARIA38906721
408JUCAN FLORINEL38947721
409CEFALAN DRAGOS-IONUT37963712
410PETRICA OANA NATALIA42945712
411NECHITA COCA15334714
412WEBER ROZINA2548711
413LIULCIAC BORIS2052711
414ALEXE ARISTICA8312713
415VLASCEANU ELENA30313711
416RADU MARILENA1851711
417STAN TANTA2035711
418STOICA VASILE7930713
419PASCU VICTORIA24405711
420PASCU MARIA27837711
421PARASCHIV STEFAN27606711
422PASLARU ELENA-VALENTINA3868711
423CARAGHEORGHE VIORICA6781714
424COSERI CULITA-ILIE8999711
425IAMANDI DUMITRU13269711
426CIOBOTARU GELU13540713
427OANCEA TODORA15184711
428PADUROIU LOREDANA19663711
429DINCA IRINA20508713
430POPOVICI NICOLAE21080713
431DRAGOMIR ION10015714
432CURCA MIHAI28621713
433MITU ALEXANDRU40878713
434STOICAN VASILICA46965711
435ZAMFIR JANA-ELENA3766711
436SOCIANU CONSTANTIN5151713
437MARINESCU GRIGORE16481712
438STAN CRISTIAN25554714
439ALEXANDRU CONSTANTIN40354711
440GALATEANU MARIAN-DRAGOS42017711
441IACOB ION45378712
442CHELU PAULICA4545713
443CIORAN CRISTINA-LILIANA6507711
444BURLACU MIRCIA48867713
445ISTRATE LUCIANA36448712
446STANGA DOMNICA36789712
447MUSCELEANU DORIN38396701
448DRAGU MIHAIL-SORIN38398701
449HARABAGIU IULIA34828701
450DRAGOMIR ELENA35150701
451BOLANA CORNELIA38399701
452STANCU SIMONA IONELA35515701
453MOISE CRISTINA38400701
454CAITAS ANGEL ANDREEA36968701
455NEACSA MARIAN4337703
456VAIDASIGAN MAGDALENA119651701
457CANCIU PARASCHIVA14549 BIS701
458MARINA VOITH MARIA118763702
459GIURGIUVEANU IONEL8119704
460BURSUCEANU DANIELA22694703
461RADUCANU GHEORGHE5755701
462SAIOC ION3573701
463BOERESCU MARIAN9219703
464FURDEA AURICA10778701
465BAIDANAC MIHAELA14752701
466DRAGUT VASILE-CRISTIAN604702
467DOBRIN IULIA ANAMARIA18498702
468MAGUREANU DELIA-NARCISA30537702
469DANILA VICTORIA45831701
470STANCIU DANUT8227703
471MUTU ROXANA MARIANA8880703
472SOLTUZ STELIANA13517701
473ROSCA MARIAN27464703
474TRANULIS VIORICA42211701
475STAN-ENACHE ION1986702
476PERES ANDRAS2591702
477DOBRESCU VIOREL9941703
478MATEI RADA19933702
479BOLOLOI GEORGETA27058701
480CEPRAGA IOANA DANA CRISTINA28692701
481SERBAN ELENA-IULIANA31738701
482RAPORTORU GEORGETA33216701
483VADUVA CARMEN36641703
484SERBAN GHEORGHE36948703
485CALEALA EMILIAN-CONSTANTIN37845702
486BARTOS REBECA38324701
487IONESCU CRISTINA-MAGDALENA35783693
488APOSTOL FLORICICA14828691
489MARIN CONSTANTIN2372693
490DOBROTESCU LAURENTIU119146693
491NICULESCU CALIN122146691
492IRIMIA MARIANA124140691
493SCURTU PETRE12694691
494CREITA RODICA16311691
495NITA FLORIAN16943693
496GIUGLAN DANIEL121991691
497BUJOR IOANA20380693
498DOBREA GEORGE23695693
499BOGDAN MARIANA24189693
500CIRNU NICOLETA29993691
501BOGDAN ALEXANDRU16038691
502MIELUTA ION16830694
503ANGHEL GICA16932691
504GOCIU DEMOSTENE29065692
505NEAGU VICTORIA31071692
506COCORA ANGELICA29706691
507MARIN ELENA33642691
508SANDU FLORICA44491693
509PATRASCU MARIAN MARIUS10607692
510ANTONIU ANETA15966692
511BOLOVAN FLORICA27532692
512BILA IOANA44535691
513ISPAS MIHAELA NICOLETA535692
514VLAD ANTOANETA16453693
515ALEXE CRISTINA18607691
516HORVATH EMIL22483691
517ANGHEL LIVIA-CONSTANTA27680693
518SARARIU IOAN-DOREL27740693
519MARGARIT DUMITRU28246693
520BURICEANU SINGLITIA31125691
521PIETRARU ANCA-ELENA32948693
522DUMITRA MIHAELA33249693
523DUMITRU FLORIAN34826693
524ANDREIESCU LUCRETIA35135691
525IOAN ALEXANDER FRANCISC35175691
526LORINCZI MARIEA35381691
527GRECU MIHAELA-ELENA36059693
528CRETU FLORENTINA33437683
529GHINDEANU DANUT-LUCIAN37289682
530DESPA NICULAE119305683
531ACHIMESCU IONELA20853684
532IOAN GEORGETA30563683
533CAZACU MARIUS-RAZVAN11750682
534AVRAM ANA-MARIA21936681
535NEMETI VULTUREL7124683
536CHIRAN LUMINITA-NICOLETA7146682
537PRIBOI FLORIN BOGDANEL25842681
538SFETCU RODICA35483682
539EPUREANU LUCIAN-GEORGE44895683
540CUTOV GABRIEL-MIHAITA5209683
541DUMITRU FLOAREA7428681
542ANDREI CARMINA-CRISTINA7787681
543ION ANA MARIA8472681
544MARGHIDANU NICOLAE-GHEORGHE9096681
545MARES MARIN16074683
546ESANU LUIZA-CLAUDIA17305681
547LICHT CORA26481681
548PARASCHIV MARIA39885681
549CODITA LENUTA40959681
550IVAN GHEORGHE46413682
551RAGALIE STELIANA8314683
552IOAN GABRIEL14756682
553POPESCU CONSTANTIN GABRIEL28636682
554FOTA VIOLETA33404682
555OPREA STEFAN NICU34380683
556STEFAN IONEL37379683
557VELICA ADRIANA38332682
558VASILICA CORINA38773682
559NEDELCU IONELA34654671
560MIHAI STELUTA38401671
561DOCIU CRISTINA38330673
562DADALAU DANIEL32917671
563PORUMBEL LIANA-CATALINA38402671
564TIRALA ANAMARIA-VIOLETA36981671
565BITA CONSTANTIN BOGDAN37188671
566NICULAE ELENA-ROXANA8725671
567PENTOIU MARIANA12527672
568RACAU GHEORGHINA16861673
569RADULESCU ANTON1289673
570NITA ELENA6549672
571STANCU AURELIA26874673
572DIACONU ION-FLORENTIN31624672
573PREDA VALENTINA16173672
574DUMITRU MARIANA39003671
575MANEA ALEXANDRU23555671
576MINDRESCU CONSTANTIN17618671
577CIUREA GRIGORE28513673
578COJOCARU VALENTINA29588673
579STOEAN MARIANA32548673
580RADU GHEORGHE45394672
581STANCU ION-ROMEO23219672
582COLAN MONICA ADRIANA24908672
583POENARIU AURELIA1054671
584IONITA SIMONA2947674
585HOSSU IONEL4545671
586RAGALIE ANTOANETA8316673
587NASTASE ALEXANDRA-MIHAELA19444671
588TEODORU CORNELIA23985671
589LAZAR ELENA-SIMONA25981673
590DANILA CORNEL30117674
591BONCIU SIMONA32144671
592TANASE VLAD-ALEXANDRU32250671
593PETCU RADU34488671
594CIMPEANU RODICA34976671
595DRAGOI CLAUDIA-MAGDALENA35036673
596TANASE TUDOR37286671
597TUDOR MARIAN37341671
598IANCU CRISTINA37378671
599BOGDAN VASILE SILVIU38397671
600ADAM MIHAELA-ANDREEA38313671
601CIBI VIRGIL-ALEXANDRU38315671
602MANAILA CRISTIAN IONEL38769671
603PANESCU LILIANA38603673
604ENE NICOLETA123569663
605MANOLE ALBERT DANIEL123723663
606COVACI SORIN20714664
607FOSA ELENA20434661
608DUMBRAVA DOREL GHEORGHE33829661
609BIRLA MARINELA20494663
610LUPSOR STELIAN37743663
611CONDREA GEORGETA13875662
612MECINA MARIAN26740662
613ENACHE MIRELAA2308664
614COMAN ROXANA-MIHAELA46837663
615STOIAN VASILICA28349663
616SPATARELU EUGEN37723663
617ENE DORINA45300661
618MARIN LENUTA18925661
619STAICU TUDORA41504663
620POTLOG ANDREI42301661
621ANGHEL MARCELA32428664
622DIMITRIU ANA33536663
623CALEN FLORIN35161662
624JUGANARU MONICA35658662
625CIOCOIU MIRELA CRISTINA37620662
626TUDOR ELVIRA35580651
627CIOACA FLORENTINA35781651
628FATU DRAGOS IONUT38415651
629DINCA GEORGE-ADRIAN1957653
630SAFTA ANA OLGA34881653
631TITRADE GEORGICA-LAURENTIU122132653
632SANDU DANIELA30104654
633CRACIUN CRISTINA118235651
634BADEA NICOLAE-GEORGE16920654
635PASITONIU ALEXANDRU BOGDAN28352651
636COMAN ROXANA13735651
637VASIU NICOLETA19257652
638CIRSTEA MIOARA IOANA23184653
639FOCSA NATALITA592651
640SULTANA BOGDAN VALERIU7765654
641IONESCU DORU ADRIAN14666652
642PRADATU GHEORGHE19991651
643VOICU CONSTANTIN27638653
644GHINEA MARIUS-CATALIN7766653
645STANESCU STEFAN DANIEL13446651
646POPA NICOLAE46070652
647STEFAN LIVIU-IULIAN26694651
648MUNTEANU MANUELA31860651
649CUCOS CONSTANTIN-MARIO34206651
650VIJIALA SIMONA-ANDREEA34454651
651CROITORU ADRIAN-CATALIN34764651
652VARLAN PAULA35162651
653GABOROV LIVIA-CLAUDIA37348651
654FLOREA SIMONA-MARIA37363651
655DRAGOMIR LAURENTIU-FLORIN37790651
656NEDELCU MARIA-ELENA38403643
657CALIN FLORENTINA123569643
658BRANDUSESCU CARMEN-RAMONA122479643
659ENESCU MARIUS4089643
660BURUIANA MIHAELA121103643
661LATEATA DUMITRU-DANUT26735644
662CUPACIU MIHAELA LAURA4765644
663ARAMEANU MARIUS COSTEL11871643
664MOSTEANU EMILIA12763641
665BOGHIU MIRELA33533642
666NICULESCU EMIL40642
667MOROSAN MIRCEA-DANUT2644643
668TIDERLE-NICULESCU ALINA-DANA6605643
669TIFREA CORINA17684641
670TRANDAFIR MIHAI22631643
671FLOREA COSTEL37303643
672FUIOREA ALEXANDRU VASILE39712641
673STAN MARIN30955642
674TARTAREANU TUDOR35215643
675STANGA FLORENTINA45160642
676DROGEANU IONEL12187642
677STEFANESCU CRISTINA-DIANA30099642
678ISTRATE ANGELA42015643
679CAZACU MARIA44757643
680FELDRIHAN CAMELIA46138643
681MOISE MIHAITA2735641
682STEMATE ECATERINA3135643
683MARINESCU MARIA26384641
684PATERNIC ELENA MARIA30766642
685AMORARITEI NICOLAE-VIOREL30959641
686POPESCU ROBERT-MIHAI35669643
687EFTIMIE GEORGE10408633
688LINCAN IOANA123433633
689PAUN SILVIA ANTOANELA8006633
690GEBAILA RAZVAN-CONSTANTIN13059631
691DUMITRESCU DORINA13423631
692BADEA MIHAELA715633
693STAN EUGEN23470633
694PASITONIU ROBERT IULIAN28352631
695MILITARU GEORGE FLORIAN4784631
696VLADOIU FLORIN7490633
697STEFAN ADRIANA ECATERINA8644633
698MAZILESCU MARIA9246633
699IORDAN ROBERT-TUDOREL11181631
700CHIPISINOV CONSTANTIN CRISTIAN16152633
701TRANDAFIR MARINELA16890633
702VLADU MARIANA-VOICHITA23924632
703IONITA MARIAN29390633
704BOGHICI CRISTIAN28835633
705TOMA STEFANIA46536631
706TRAILA IOANA25583631
707TODEL FILOFTIA27503633
708TALPIGA MARIANA35144631
709NICOLESCU NICULINA37851632
710CHITU DANIELA38192633
711STOICA MARIUS38353631
712DUMITRESCU LILIANA38683633
713PESET GABRIELA ANDREEA18766621
714PAVEL IONICA EUGENIA16023622
715GRIGORE EMILIA2475622
716MARDALE PETREEA DENIZ-HRYSSANTIS9764622
717ISPAS VASILE124650623
718STELIAN CONSTANTA8470623
719ACHIM MARINELA21749622
720COMAN ALEXANDRU VALENTIN9992623
721CHIPISINOV MIHAELA LIGIA16152622
722CHIPISINOV CONSTANTA LUCIA16153622
723NICULAE NICOLETA MIHAELA29787622
724BADEA IONELA-MONICA30447622
725ELHIWAIRIS MIHAELA5145623
726ION LUCI FLORINA22419623
727UNGUREANU VIORICA38715622
728IONESCU CRISTIAN12287623
729BURADA LUIZA FLORENTINA147623
730OPRISAN ANTOANETA43355622
731BUCATARU OLGA48144621
732MARCHIDANU RODICA1003621
733STAN ANA34029623
734BOBOCEA IOANA35269621
735VLADESCU VICTOR36047623
736GRUIA DUMITRU-CATALIN37212622
737BERENDEI ANCA38347621
738GANESCU EDUARD VALENTIN39147611
739MANEA ELENA-GABRIELA10452613
740CIOCAU GHEORGHE119495613
741FLOREA OCTAVIAN18206611
742RADU DORIN26393613
743POPESCU RAZVAN-MIHAI6549611
744TOMESCU ION118915613
745BIDILICI NICOLAE-CRISTIAN120405613
746DABIJA ELENA17933613
747CONSTANTIN EMANUELA-GEORGIANA35588613
748BRAILEANU PORUMBITA5661611
749BOGDAN NICOLAE16038613
750STELIAN GHEORGHE-ANTON16117611
751VASILESCU AUREL19567611
752SERBAN AURELIA32456614
753NEACSU GETA180614
754TREPADUS ASPAZIA9118613
755MECINA LILIANA26744612
756BONTAS PETRE8906611
757POPESCU-BARZAN OCTAVIAN PETRUT23650613
758STANICA MARIUS38153611
759ZBUCHEA ALEXANDRA-EUGENIA46208611
760SULTANA DAN-FLORIN46587613
761NITA IONEL ROBERT20014613
762AVRAM LIGIA27722612
763POPESCU ANA32719612
764TINTEA MARINA-MAGDALENA34985611
765TEODORESCU OANA AURELIA35091611
766GHEORGHEOSU IONUT36413611
767TOMA ANCA-VALENTINA36900612
768GHEORGHE ECATERINA34825614
769PAVEL DOREL1782603
770DRAGAN ECATERINA123569602
771DRAGUSIN VERONICA118995601
772LINCA AURELIA IORDANA6615603
773ION ALEXANDRU MIHAI22195604
774ANDREI CIPRIAN MARIUS118184603
775VASILE FLORIN6445604
776DINU MARIAN14960603
777MARCHIDANEASA ROXANA27309603
778GHEORGHE CORNELIA32483604
779IRIMIA LUMINITA39911603
780GHERGHE GHEORGHE22155601
781GIUGLAN DIANA CRISTINA23966601
782PRUNAU PETRU-NICU24261601
783STEFAN DUDUCA28879601
784ARMEANU CONSTANTIN-MARIAN43697602
785FALCESCU JEAN ANDREI43505601
786IANCU EUGEN ALEXANDRU1582603
787CAZACU VASILE44757601
788GALERIU SANDA-DOINA7754602
789BIOLAN ROBERTINO28971603
790MARINESCU GEORGE-ALEXANDRU36295603
791OPREA NICOLAE123999593
792IONESCU MIHAI-BOGDAN8593593
793ONEL LAURENTIU121978591
794FIERARU ELENA12193592
795ISTRATE ION15382593
796MLISA ELENA123130593
797LINGURAR VILMA119405591
798OPREA ATENA26502593
799SCHATZ MIHAELA33830591
800DUMITRESCU LAURA-IONELA38876593
801RADU VALENTIN10203592
802CONSTANTIN ANA-MARIA14246593
803DUMITRASCU FLORINEL18391592
804PREDICA FLORICA25282592
805MATEI ELENA PETRUTA34571593
806DATCU ELENA-GABRIELA1046591
807STOICA ALEXANDRINA32634593
808RADU DOINA34633593
809BUNAR CAMELIA5648592
810VARLAN OVIDIU-CIPRIAN15193591
811PUTINEI BOGDAN-VIOREL5133593
812BAICU ANTON5598593
813FRUNZA CONSTANTIN11710593
814MITREA MARIAN16859593
815TARTAREANU FLORENTINA29483593
816DINU ANA-MARIA32101591
817GHERMAN-GHIBULDAN MIHAI-LAUREAN33394593
818BULUCI NICOLAE34483593
819DURAI MARICELA36600593
820BOICESCU GEORGE ADRIAN38254593
821CRACIUN ELENA123533583
822LAZAR MARIA19937581
823CORNEA GRIGORE13833582
824DARLAU CRISTINA-MARINELA76581
825MORAR MANUEL-FILON10712581
826NICULAE GRIGORE30145583
827STANCIU MARIAN35734581
828BOLOZANI MARIANA25586583
829NECIU ADRIAN38177582
830MANOLACHE ANA-DOINA20281583
831POPOVICI ADRIANA21013581
832GIORCOM SORINA36123581
833IONESCU VIORICA754583
834BONTEANU ADRIANA17558584
835IONESCU PAUL-MIHAIL3747581
836ROSCA CLAUDIA48643582
837SANDULESCU RAMONA-CRISTINA25576583
838ANGHEL ELENA32201582
839COSTACHE CONSTANTIN35279582
840PLOSCARIU GEORGETA36633582
841POPESCU-URSU CLAUDIA EMANUELA37439582
842LECU LUANA ALEXANDRA35517571
843GHEORGHE ADRIAN-NICOLAE34847573
844MOTOC IULIAN-ALEXANDRU30727571
845NICOLAE PAULA877573
846MARIN NICOLAE1045573
847ISTODE ORLANDO-FLORIN3725573
848STOICESCU GEORGETA119355572
849STELIAN NICULINA8469572
850MILOS CLEMENTINA9305572
851SANDU ANA-NICOLETA118389572
852GOANTA GABRIEL LUCIAN17587572
853MARIN EMIL10094571
854MIHALACHE GABRIEL MARIAN9995571
855SORA MIHAELA7762573
856MATEI CRISTINA NICOLETA8865573
857OLOGEANU EDUARD-EMANUEL6097573
858COSTACHE RAMONA PARASCHIVA13191571
859CHIRILA FLORICA20013572
860BAICU ILIE MARIUS2627571
861BOGHIU GABRIELA-MARIA4918573
862GITLAN LAURA DOINA5429572
863BAICU ROXANA-GABRIELA5599571
864TRONCEA VERONICA19737573
865GHITA DRAGOS-IONUT20698571
866SERBAN MARIANA30596571
867POPESCU PETRUTA ELENA34262573
868CIULACU STEFANIA RAISA34435571
869LUCHIAN VASILE ION34394574
870VASILE TRAIAN35009571
871ISPIR MIHAELA37864571
872MIRON IONELA-ALINA38987571
873PANCU CATALINA FLORENTINA21056572
874COPACEANU MIRELA-ADRIANA33320563
875LEAHU IULIAN22391563
876ASTANCAI DANIEL MIHAI4060561
877IACOB MIREL EUGEN5953564
878BAGEAC LUCIAN27444561
879SPATARU OANA-AURELIA120089563
880MORARU PETRE1117563
881BADEA MARIUS FLORINEL28116561
882STANIA CORNELIU35330561
883PRICOP ELENA1532563
884DRAGHICI ALINA-MARIA4344561
885VOINEA DRAGOS GEORGE28992561
886STOICA MIA PETRUTA36719561
887DUMITRASCU VALENTINA IONELA37547561
888CONSTANTINESCU LAURA-IOANA29232563
889VARTOLOMEI DANIELA43382563
890ZLOTAR PAULINA2035563
891CALIN STEFANIA-RUXANDRA6016563
892PORKOLAB ALEXANDRA32198562
893CIMPEANU FLORIN-MIRCEA34381563
894DANCANET MARIA43432561
895CORJA MARCEL4457563
896BRIHAN ALEXANDRA22911552
897ENACHE PETRISOR16673553
898SPATARELU ELENA10119552
899SPATARELU CONSTANTIN10119552
900PETRICA ANDREI15219551
901PARI RALUCA26497551
902MOISE MIHAI28782551
903AMANIOAEI MARIA957553
904TEODORESCU-TCACISIN EFTIMIE-BOGDAN8375551
905CENUSA NICULAE15966553
906DAMIAN VINICIUS27721553
907POSPAI MIHAELA32709553
908TALPEANU NICOLAE34504552
909PAUN MARCEL34914551
910GITA IONELA MADALINA37956552
911FLOREA IONUT-BOGDAN38333552
912GULI MARGARETA39632554
913FAUR CLAUDIA44974552
914MATEI FLOREA122373543
915IRIMIA ADRIAN DANIEL8535543
916ALEXE NICULINA123124541
917MARGARIT RODICA16539542
918PEREVERZOV ELISABETA32855542
919MOCANU CORNELIAS329541
920DRAGOIU COSTICA25502541
921URSACHI RODICA27015541
922BIOLAN MARIA SIMONA19554543
923PAPATANASIU ECATERINA29171542
924MANCIU ANA25777544
925GRIGORAS ILIE4992542
926CHIRU MIHAELA12315542
927DINU HORIA ION14548542
928PERETEANU STEFAN-MARIAN2265541
929BIURA AURELIA-ALINA27457541
930SERBAN IULIANA30598541
931LAMBRACHE IOANA32802541
932IONITA TUDORA34205543
933SLAVILA RADU34150541
934PARVU EUGENIA CRISTINA34495541
935GOLCEA FLORIN IONUT34954543
936APOSTU MADALINA IULIANA35176541
937FLOREA MIHAI35010541
938MATARAU MARIUS35254541
939DIBA ANDREEA35570541
940GHEORGHE IRINA35649543
941GHEORGHEOSU ANA RALUCA36416541
942NASTA IONUT36471541
943STEFAN PETRE36590541
944OPRISAN MIRCEA36965541
945VASILE GABRIELA37017541
946MOCANU DANIEL37683541
947MOISE ANDREI VALENTIN38208541
948CERNAIANU STOIANOVICI ANTONIU ALEXANDRU38551541
949MOCANU LAURENTIU STEFAN38696541
950DACHIN BARBU EUGEN39145541
951MARTIN MARINA35555532
952CLOSCA LINA4210533
953CHIRIBUC VATAFU IONEL5837533
954PETRE ILIE-SANDU612534
955VARASTEANU CAMELIA119717533
956BOGHIU ELENA21586531
957CRISTEA ION26984533
958ROSU CONSTANTIN35133531
959PADURARIU IOAN12436531
960BECHERU VASILICA12642534
961SANDU ION22965533
962NEAGU SIMONA27664533
963STURCINGER DINCA MARGHITA38886533
964DUMITRU DANIELAA1561531
965CARAINOPOL MIOARA43115533
966ENE GICA5341531
967DOGARU DOROTHEA-HELENA25888532
968TOMA ALEXANDRU SERBAN20353531
969MIHAI NELU NICOLAE27236533
970MARGARIT ALEXANDRA GEORGIANA30994531
971HOMEGHIU DRAGOS-ION32936521
972FLORESCU LUCRETIA19391521
973MIRCEA CONSTANTA120045522
974CIOBANU CRISTINA5605522
975NASTASA MARANDA12018523
976PATROI ALEXANDRA119539523
977DRUTA ION118416523
978DUBIN ELENA36155522
979VLADERIAN PAUL1495523
980IONITA VICTORIA7342522
981COSTACHE PAULA-KATY8683523
982CIOLOVIC PAUL14771522
983IONESCU PAUL30851522
984ROIBU IONUT16439523
985ILIE FLOREA7281523
986MARINESCU VIOREL31389522
987CHIRU GABRIELA12314523
988CENUSA MARIAN21250523
989STAN IOANA-ALEXANDRA11590521
990ISTODE ROLAND DANIEL12937521
991VASILE PETRICA28625523
992BILA GABRIEL30001523
993MIRU ANTON32027521
994MATINCA GHEORGHE36163521
995CRAI CATALIN36135521
996IONESCU VALENTIN36767523
997RADULESCU IOANA GEORGIANA36588521
998RAPORTORU LILIANA37194521
999ANTOCI NATALIA37527521
1000DINU OCTAVIA37636521
1001CRACIUN RELU CATALIN38187521
1002GORNEANU MIRELA8088523
1003BADEA MARIAN MARIUS123582513
1004RUSU IULIAN-GEORGE25475511
1005IACOB IRINA26958511
1006PASCU ION BOGDAN4820511
1007GUNIE FLORIN-ALIN26703511
1008OVIDENIE PETRICA1908513
1009VADUVA MARIUCA6623511
1010VLAICU BOGDAN21408513
1011NICULAE VICTOR33163511
1012PATRASCU ANA-LUCIA10119513
1013ONARA FLORENTINA14771511
1014COJOCARU ROBERT-MARIAN23922513
1015STANCIU RALUCA-ALEXANDRA32977511
1016BUSUIOC MARIN42190512
1017SANDU MIHAELA-FLORICA23807513
1018BOSTAN VASILICA337512
1019PLESA ALEXANDRU-STEFAN34944511
1020PREOTEASA AURELIAN35624512
1021MITOI ELENA40265514
1022GEGEA CRISTIAN13210513
1023CONSTANTIN MIRELA33294511
1024COSMA IONELA MANUELA SILVIA34092511
1025COSTACHE SPIRIDON12324501
1026BADEA MARIJANA13310502
1027CINDEA ARISTITA1299503
1028MARCU ANTOANETA MIHAELA6013503
1029DANILA DIDI-NICUSOR13708503
1030ROMAN MIRELA JUSTINA2396502
1031CIOBANU MARIA13981501
1032BAZAVAN VALENTINA28443502
1033DUMITRU ISTINA486503
1034CONSTANTINESCU GAFITA4162501
1035DANILESCU ANDREEA8627501
1036TEPURLUI DOREL31865501
1037VASILE GRETA-LAVINIA38672503
1038PASCU MARIUS IULIAN38991501
1039TURTOI ALEXANDRU-MARIUS39409503
1040VATAU PARASCHIVA43846504
1041VASILE AURELIAN33638503
1042MOLDOVAN FILOFTEIA18840491
1043ANGHEL LUCICA119174493
1044CIOBOTARU EUFROSINA120715491
1045TUDOR TINCA119120493
1046DINCA ION121736492
1047CIOLAN GHEORGHITA122936493
1048ZAFIU VALERIA14917492
1049STAN MARIUS1646493
1050COSTEA MARIA15616492
1051BADEA DUMITRU24217492
1052BABAITA TINCA31543494
1053CAZACU ANGELA2065491
1054POPESCU MIRCEA11366493
1055ION CONSTANTIN CRISTI41122493
1056SOLTUZ IRINA-ANDA14413491
1057DUMITRASCU FLOAREA38844491
1058BOLDINOG NICOLETA39254493
1059PANTOR VIOLETA MARGIT41971491
1060HUDUNCA OANA VASILICA44678492
1061LEFTER CONSTANTIN GRIGORE45027491
1062TACUTU ZAHARIA4425491
1063STERIADE IOAN8867492
1064RACMAN GEORGE9904491
1065STANESCU DOINA22911491
1066FILIP STAN24676493
1067ENE DANIELA36008492
1068TOFAN CONSTANTIN1251482
1069CRANGASU PARASCHIVA14244483
1070CIOROGARU NICOLAE14574481
1071ENACHE ION13481481
1072DRINCEANU MIHAIL20980482
1073LAZAR ELENA118115483
1074VOINEA ANA9958481
1075MARCU ESMERALDA18612482
1076NEGRU ANA29125481
1077BOLBOACA ION1880481
1078ONIANCIUC MARIEA-CATERINA7434483
1079DONISAN DUTA2153483
1080ION NICOLAE4197484
1081BOLOZANI VASILICA16396483
1082MALANCIUC EUGEN22006481
1083ENE ION11257482
1084DRAGAN GHEORGHE-MARIAN28052481
1085LEPUS NAZARINEANU36486481
1086VARLAN ANDREI-ALEXANDRU15197481
1087DOBROVOLSCHI VICTOR18134482
1088SANDU NICOLETA32336483
1089SCHNEIDER MARIA41348483
1090OPREA PROFIRAS1375481
1091DAMIAN ROXANA-CLAUDIA2390483
1092BUJGOI DUMITRU11311483
1093ZLATAR VALENTINA-ELENA29810481
1094GHEORGHE LEONARD-IONUT32472481
1095VASILE MIRCEA33637481
1096GOGU IONUT-MIHAI33647481
1097ZIDARESCU LOREDANA IONELA42098481
1098MANAILESCU SORIN5651473
1099MOLDOVAN VIRGIL5840473
1100GHEORGHE MARGARETA27647473
1101MIHAI LENUTA28042473
1102BOSTAN MARIA5737472
1103MERTICARU VIRGINIA6281472
1104ARDELEANU ANDA LUIZA17745472
1105SOFELEA FLORICA2573473
1106STAN GEORGICA24613471
1107PIRVU GHEORGHE-SORINEL23131472
1108DIACONU LAVINIA-CRISTINA44541473
1109GHEORGHE AURICA47756471
1110DINU BOGDAN-PAUL5910471
1111RISTEA EMILIA32958471
1112DRAGHIA MARIAS1055473
1113ALEXE IOANA37467474
1114DURAI NICOLETA-CORNELIA44749473
1115NECULA CLAUDIA CORNELIA45233472
1116OANCEA MARIANA-LACRAMIOARA45234472
1117GRIGORE SIMONA7830473
1118CONSTANTINESCU IRINA13475472
1119BASTUREA DOINITA16164473
1120MANOLITA RUXANDRA GABRIELA16628472
1121NAIDIN CONSTANTIN-SEBASTIAN30498473
1122DAMIAN GHIORGHITA18005463
1123ANTONESCU ANDREI120111461
1124DINCA DANIEL121675461
1125DINU MARINELA25853463
1126SANDA FLORENTIN17379461
1127OCHENATU IOANA19859463
1128GRECU MARIAN21891463
1129IORDAN ELENA27809461
1130GAVRILESCU MARIA6403461
1131TOMA GEORGETA11862461
1132SIMIONICA GABI26079464
1133STIFII COSTICA31771463
1134MACOVEI TUDOR40065463
1135COSTACHE ALEXANDRU-SILVIU34177463
1136IONITA VASILICA29462463
1137VLADOIU COSTIN CRISTIAN33734461
1138TICOVSCHI VLADIMIR-ALEXANDRU8232462
1139STEFAN VASILICA ANGELICA36860462
1140CIOBANU IOANA41095461
1141BABOR MARIEA41734461
1142RADUCANU MARIANA42508463
1143POCRIS CRISTIAN42538464
1144NEAGU ANGELICA DANIELA45429463
1145TRASNEA ALEXANDRU GABRIEL255461
1146GAITANARU ANDREI-PATRU-DOR1081463
1147MARICAS FLORENTINA-IONELA2224463
1148MUNTEANU FLOAREA2849461
1149BUCUR VIORICA3090463
1150ARCHIUDEAN MARGARETA4081461
1151MIHAITA ELENA4431461
1152ROSU COSTICA-PETRE5374463
1153DINCA TRAIANBRS123461
1154ZAHARIA VLAD7048461
1155HUTU ROXANA MARTA7787461
1156CIOBANU FLORIAN8074463
1157USIKU VIRGINIA11367461
1158BAJANARU IONEL13444464
1159COMAN ELENA14767461
1160IVANOF ECATERINA16361461
1161GHEORGHE ANICUTA-NICOLETA17458463
1162BEBERECHE DUMITRU-CRISTIAN18844462
1163GHEORGHITOIU GHEORGHE23361461
1164DANAILA LILIANA ELENA22784461
1165TOMA GABRIEL ANDREI23266461
1166DUMITRU MIHAELA-ALEXANDRA24451461
1167PANTILIE DOREL24749461
1168RADU GHEORGHITA25097461
1169BOBOACA MARIUS30483463
1170CONSTANTIN IOANA32417461
1171POP IULIANA-VASILENA32888463
1172MARIN OANA-ALINA36614461
1173CERNAT RADU18153453
1174MARINETE VIORICA12202451
1175TOMA MITICA6052452
1176POPESCU VALENTIN-IOAN22126452
1177POSA LAURA ANDREEA6001452
1178BOLNAVU-VATUI SILVIU45382452
1179CAZACU GEORGE-DANIEL11749451
1180MECINA VASILE26743451
1181TUDOSE ELENA-CRISTINA38202451
1182OPREA PETRE3061452
1183NICOLAE GHEORGHE10503453
1184PEICEA VALENTINA39648453
1185ION FANICA12428453
1186MUNTEANU CONSTANTIN33351453
1187TANASE DOMNICA22917451
1188TOMA ADRIAN26366451
1189STANCIU ADRIAN-STEFAN29441453
1190RUSU DUMITRU36872451
1191STOICAN NICOLAE ALIN39216451
1192BLANARU VIORICA41072452
1193CULDA TEODOR CATALIN42119451
1194VASILE MARIANA42543452
1195IONITA ELENA CAMELIA42693452
1196IONESCU VASILE42862452
1197PANAIT MARIANA1771452
1198MOISE DORIN-ZAINEA5242451
1199POPA-ERACLE GEORGIA LORENA7489452
1200PASCU CRISTEA10654453
1201VLAD MARIA11932452
1202ERACLE GILDA COSMINA12113452
1203OLTEANU POMPILIU13449453
1204BODEANU MIHAELA23191452
1205MIHAI MIHAELA37321452
1206STOIAN IOANA37253452
1207FODOROIU MARIUS COSMIN33747441
1208DRAGOMIR GEORGE37521441
1209BRADICEANU GABRIELA44433441
1210MILANOVICI IONUT ROMICA41314441
1211VARTIC IOANA-ANDREEA233441
1212PETRESCU DANIEL-ADRIAN42374441
1213CIUTEA EUGEN FLORIN15948442
1214VLADUT MARIA16329444
1215POPESCU MARIA-STELUTA11921441
1216FLENCHES CLAUDIU EUGEN6782441
1217ION ION6130444
1218ARMEANCA FLOREA11071442
1219CONSTANTIN COSTEL40279441
1220BALOTA JEAN43106441
1221STAN RODICA FULGA45563441
1222DRAGAN MARIA31122441
1223PARASCHIV TINCA34693441
1224BURGHELEA FLORIN37549441
1225FIU IONUT4631442
1226ENACHE SEVASTIAN10794441
1227CUCU MARIETA19641441
1228CIRSTOI DORINA23776443
1229OANCEA FLORENTINA-ADRIANA37932444
1230PAVEL IONEL41374443
1231STANILA MARIN41483442
1232DURIGA EMANUELA LACRAMIOARA41661441
1233STEFANESCU TRANDAFIRA41931442
1234MIHAILA GHEORGHITA42479442
1235NICULAE ALEXANDRU-RAZVAN44172441
1236CERNEA ADRIANA44164441
1237HIDEC ALEXANDRU-VALENTIN44760441
1238MATEIU ALEXANDRA44837441
1239BIRAU SANDRA MARIA1407441
1240CRINGUS CARMEN6379444
1241ROMASCU ELENA9020442
1242CRETU NICOLAE9281443
1243RAICU STELUTA11787443
1244DEACONEASA GHEORGHE-ADRIAN12669441
1245BORDEANU ALEXANDRU8512442
1246OPROIU CRISTINA-HELENA17175441
1247TUDORA ANA-MARIA20413441
1248LUCAN ION27012442
1249DUMITRU OANA-MARIA ALEXANDRA30957441
1250STEFAN MARIN31570442
1251COJOCARU NICOLAE32757443
1252BUZATU ION32697442
1253RADU FANICA37919441
1254VASILE MIHAELA LOREDANA2620441
1255STANCU PETRUTA20881433
1256LUNGANU AURICA23534431
1257BIOLAN CATELA8554433
1258STANCU CONSTANTIN36422433
1259SMANTANA COSTICA40864431
1260CHIRATCU VASILE40836433
1261DUMITRU MARIAN472431
1262TUDORIE MARIA2575432
1263URSEI OANA CRISTINA29691431
1264DRAGOMIRESCU MONICA ELENA38126431
1265MILITARU MARIUS-MARCEL5045434
1266PRISECARU ANISOARA6539432
1267CAMPEANU MARIA MARIANA7181432
1268CRACIUN MIRELA22498432
1269URSARU ROBERT45563433
1270ANA ION11760433
1271DURIGA AURELIA SEMIDA13515431
1272ANICULAESEI EUGEN STEFAN28420431
1273ION SILVIA39159432
1274DRAGOIU MAGDALENA40884433
1275CIUREA ALEXANDRA42445433
1276GHEORGHE FLOAREA42561431
1277GROZA DANIEL TITU43629433
1278DASOVEANU ION43551434
1279FENIC ANA1078431
1280IOSIFESCU BOGDAN-IONUT3010433
1281NEDEA CONSTANTINA3434433
1282PALCUIE MIHAELA-LENUTA4596434
1283ION RADA7244431
1284NEAGU TUDORA8270433
1285URSE ALEXANDRINA11635431
1286MIHAI HRISTACHE HORIA23242433
1287DOBRE IOANA25722431
1288NASTASE ION27567431
1289MIHAI ALEXANDRU28627433
1290NITA EMIL-CATALIN30611433
1291BARBU DANIELA31520433
1292RADU IOANA ANDREEA32179433
1293CONSTANTINESCU RODICA32708431
1294VLAD MARIANA-LAURENTA33686433
1295SANDRU MARIOARA34450431
1296STANCIULESCU TEODORA5583422
1297BARBU NICOLAE CRISTIAN31068421
1298CIURARU JENICA17799424
1299CHELBOIU MARIAN23978423
1300IANCU ELENA40813421
1301IONESCU IULIAN754421
1302MARIN MINA VALENTINA22678424
1303DUMITRU MIHAELA28566422
1304BRINZEA ALEXANDRA-GABRIELA48426421
1305TILEA RALUCA-CRISTINA37334421
1306POPESCU TOMAIDA MADALINA39134421
1307HARPA NICULAE327424
1308PASCU MIHAI557422
1309GHELALMAZIAN ALEXANDRU-ROBERT1612423
1310ENACHE ADRIAN-GEORGE5866423
1311MIU ZINA7892423
1312COSTESCU ROMULUS-NICOLAE12396422
1313ILIE MARIANA13458422
1314IONITA GABRIELA16915423
1315SABAREANU VIORICA18932422
1316STOIAN CONSTANTIN33641422
1317COMAN CONSTANTA33640423
1318VISAN BUTCULESCU CLAUDIA ELENA33527422
1319NICOLA NATALIA34130421
1320BENGA SILVIA36570422
1321POTECA TOADER-DAN33879413
1322BUCUR CONSTANTIN ADRIAN16917413
1323MARINESCU MONA-VALERIA2116411
1324TEODORESCU CONSTANTINA20578411
1325MARINESCU LILIANA LUMINITA21286411
1326MARALOIU MARIUS29711411
1327GHIOACA ELENA32354411
1328CURT SORIN2279412
1329CULDA MIHAI EUGEN16523412
1330STEFAN MIRELA4662413
1331GRIGORE VASILE5542413
1332FERARU ELENA36290411
1333GHEORGHE GEORGETA-MADALINA42474411
1334PAULIUC GHEORGHE43427411
1335MARGHIOALA ANDREI-LUCIAN663411
1336COMAN MADALINA ELENA2769411
1337CRETU FLORENTINA LUIZA3147411
1338SICOE MIHAI-AUREL5434411
1339LUCACI ANDREI SIEGFRIED5820411
1340MOISE MIHAELA5244411
1341OANCEA LAURA MIHAELA8938413
1342MARIN VICENTIU8941411
1343DUMITRU MARIN10660411
1344MELNIC MIHAI10646411
1345NEGOITA MARIN-ANDREI13458411
1346IRIMIA ANA17960411
1347STANCU EUGENIA CRISTIANA18119413
1348LUICEAN VICTORIA18915413
1349CIRSTEA NICULINA19768413
1350CSUMA ANA21989411
1351SERBAN ANA-MARIA-GEORGETA26393411
1352DUMITRESCU MARIOARA27316411
1353STOICEA ELISAVETA31163411
1354DINU CONSTANTIN31461413
1355SCHIOPU MIHAI35817411
1356SANDULESCU COSMIN RAZVAN36214411
1357CARSTEA FLORICA37167411
1358CHIRU ADRIANA37223411
1359DRAGOMIR ELENA3342411
1360MIHALACHE NICOLAE MARIUS19224402
1361CIUCIU DORIN-COSTEL7309402
1362GHEORGHIAN GEORGE33684403
1363LUPASCU IONEL21729402
1364ARMEANU ANCA-EUGENIA30390402
1365MECINA SAVU9883404
1366DUMITRESCU ELENA42088403
1367RADUCU EUGENIA31291401
1368BORTA CONSTANTIN977401
1369BODEANU DOREL22658403
1370PIRIU STEFAN-CONSTANTIN45818401
1371DITA IOANA5497403
1372VASILIU MONICA-ELENA38529401
1373STAN DANIELA-ELENA39477402
1374PUIU IOANA934402
1375IACOB MARICICA1462402
1376MIHAILESCU SANDA6252402
1377AVRAM MIHAELA16115402
1378UNGUREANU NARCIZA18402402
1379POPESCU ROXANA33646402
1380TURC GABRIELA34428403
1381DASCALITA CRISTINA-IOANA39756391
1382SAULESCU ANGELA-LOREDANA385391
1383COMAN FLORIN-ALEXANDRU45518391
1384BATAIOSU CRISTIAN2507391
1385PUIA CATALINA-MIHAELA42370391
1386GENUNCHI ANCA-MONICA-STELA18989393
1387DARIE LILIANA-ALEXANDRINA4202391
1388KENST DOINA-STELUTA119069393
1389DUMITRU GIM19896393
1390NEAGU ELENA42345391
1391STEFAN ANCUTA IONELA36987391
1392GHEORGHE VIOREL15881391
1393BUBINNEK AURELIU29124393
1394IACOB CRISTIAN9066392
1395DUMITRACHE NICOLETA-VERONICA12698391
1396ROT ION34360392
1397COCII LEONORA41521393
1398STAN MARIUS30307393
1399CIUCIU GHEORGHE36824391
1400LUPU CARMEN38395391
1401MOCANU FLORIN39413392
1402PAULIUC MARIA39898392
1403BAHNEA ALINA40850391
1404AURICA MARIA41174392
1405BUCUR ANDREEA ECATERINA42638391
1406DASCALU ANDREI CONSTANTIN42726391
1407FURFURICA CONSTANTIN43271391
1408ANGHEL VASILE43660391
1409BUZOIANU ILEANA45231391
1410PANA ANGELICA45425391
1411CRIVATU MARIUS-SILVIU1889391
1412IORDAN MARIA2143391
1413DOBRE CONSTANTIN2469393
1414DRAGHICI ALINA-IONELA3097391
1415RADU FLORIN5388393
1416SICOE RADU-FILIP5823391
1417DAN MARIAN5884391
1418COSTEA AMPILICA5991393
1419JUNOIU ALINA-MIHAELA6442391
1420FILIP JEAN10939392
1421INCROZNATU RALUCA TEODORA12867391
1422ONEA CONSTANTIN30338392
1423ANGHEL EMILIA-JEANA31013392
1424BOEAN CORNEL32398392
1425VOINEA MIRELA-CONSTANTA33609391
1426FLORESCU-TOMA IOANA33612391
1427BADARAU CRISTINA-LOREDANA35939391
1428MOCANU CRISTINA-GEORGETA36060391
1429PUPAZA CRISTIAN-CONSTANTIN37121383
1430SOARE DANIELA-EUGENIA121965383
1431ILIUTA FLORENTIN DORIAN4046383
1432FURTUNA MARIN26061383
1433BUCUROAIA VERONICA32551383
1434LITA LENUTA7000383
1435DANU HORIA-LAURENTIU9052381
1436SPORNIC RUXANDRA CORNELIA8550382
1437ANCUTA MARIAN-NICU39478383
1438BRACACI GHEORGHE43446381
1439TUFAN LILIANA44299383
1440CIOCAN CRISTINEL45271383
1441PALII CRISTIANA2471383
1442JULEI CRISTINA DANIELA3643383
1443TRONCEA GHEORGHE4696383
1444STEFAN NICOLAE7177383
1445COMANA MIRCEA CRISTIAN7102383
1446VADUVA VASILE-CONSTANTIN9029383
1447PARASCHIVESCU IRINA17212381
1448GROSU AMALIA MIOARA30702381
1449FERKI IOANAS1225383
1450MATINCA ION19186372
1451BANCILA MONICA39247373
1452MATEESCU ALEXANDRU-GHEORGHE13537373
1453NICOLESCU VICA47808371
1454GHEORGHIAN ADI VIOREL18283373
1455CHIRU MARIA37713371
1456TRIFU ION43445372
1457ADAMACHE RADU-EDUARD43424371
1458STOICIU DOREL968372
1459COJOCARU AUREL1783373
1460NICULAE FLORENTA2787372
1461BURTAN ROBERT3374372
1462BODOLAN FANEL8629372
1463PLESCAN NICUSOR14314371
1464ACHIM MIRALDA-ANDREEA15608371
1465OANCEA MARIAN18737373
1466DUMITRESCU MARIN20646372
1467SPINU NICOLETA26395372
1468CRISTEA CRISTIAN-ION20481363
1469ZAHARIA ELENA29455361
1470CISMARU TONI-DANIEL119479361
1471MAGLAS STEFANIA-ALINA20230361
1472BALOTA MIHAELA43521363
1473SERBAN DANIELA MIRELA13427363
1474HOSU CORINA MONA33659361
1475MANCU PETRUTA-STELUTA5655363
1476ENDES GEORGE-CATALIN10569362
1477CRISTEA MILENA37195364
1478PAUN ION41010362
1479TUDOR IOANA-MARIA41340361
1480MATINCA ION42282361
1481IONESCU MARIAN3079361
1482SAVU MIRCEA GHEORGHE4123361
1483CRETU JAN MARIAN5403361
1484SURLARI MARIA6594361
1485COSTACHE CATALINA9673362
1486CIOBANU-OPRESCU OLIVIA-ANA22503362
1487MIHAI ELIZABETA122586352
1488LUPASCU CRISTINA-LUMINITA28740353
1489BALOTA AURORA43522352
1490RADU STEFANIA18195353
1491RADU DENISA-MIHAELA45179353
1492CHIRIAC DUMITRU39430352
1493VADUVA MARIN40086351
1494MOLNAR ALFRED41418353
1495ISTRATE BEATRICE ELENA43476351
1496SALI VIRGIL3067354
1497SUCIU ELZA5547352
1498MILU VIRGINIA-IONELA12488351
1499CIULIN SIMONA21966354
1500IOAN FLORENTA-CLAUDIA33328353
1501DRAGHICI ANDREEA-MIHAELA37252351
1502DULGHERU DUMITRU118859343
1503LEORDA DIEGO-ANTONIO119765343
1504ELSAYED ELENA11747342
1505GAVRILA ANISOARA25278343
1506BARBU DANIELA-MIHAELA5984341
1507NICOLAU NICULINA19892343
1508BADEA BOGDAN20835343
1509IVAN DIDA-SILVIA26023343
1510GHERGHINA-BESCIU CRISTIAN46850343
1511MIHALCEA TITA32895343
1512CRIVISIN SIMION36834343
1513NAIE GABRIELA-ALICE37674343
1514PANAIT IOANA42264341
1515RACOVITA DORINEL12868341
1516ASLAN VIOLETA14419341
1517EMANUEL EVENIA-GABRIELA15579343
1518VARZARU OANA-FLORENTINA23384343
1519SOMCUTEAN VASILE36791341
1520IONEL LILIANA FLORENTINA6881332
1521BONGHENE NINA2154334
1522CIOCAU GABRIEL LUCIAN119495331
1523LITA ELENA12367334
1524VADUVA MIHAI-CLAUDIU1607333
1525ANDREI MARILENA GINCUETY29420331
1526NITA MICSUNICA-LOREDANA1519333
1527DAVID EMANOEL-DECEBAL18410333
1528GUZULESCU STEFAN-GABRIEL19682331
1529TIRA TRAIAN1021333
1530ILIE IONELA SUNITA22452332
1531NEGUT AURELIA VASILICA37522332
1532MIHAILA CONSTANTIN2042332
1533TRANDAFIR MARCELA37672332
1534NEAGU CRISTINA39717333
1535STRECHEANU MARIA RAMONA40111332
1536ZAMAN DANIELA40335333
1537ZABARCENCU ATENA-GABRIELA548331
1538ZAHANAGIU GABRIEL884333
1539ILIE LILIANA-CAMELIA1212333
1540VOICU RALUCA-PAULA3080332
1541BALAN GEORGE ADRIAN4335331
1542DRAGHICI FLORIN7888333
1543BALAN CRISTINA ADRIANA9676331
1544GRECU MIHAELA-CRISTINA10694333
1545PITICA CONSTANTA LUMINITA17743333
1546IVAN ALEXANDRU BOGDAN19200331
1547COSMULESCU FLORIN-SILVIU29378333
1548TAPELEA MARIANA31530333
1549IONITA ANDREI-ALIN35580333
1550OLTEANU CRISTIAN-ADRIAN36610331
1551TUDOSE IULIAN-TIBERIU36732331
1552MOSTOCEA DANIELA33511333
1553BAJURA VASILII26670322
1554BRUSCHI EMIL12798322
1555SENTES CORINA48429321
1556NACU LAURENTIU-GABRIEL36950321
1557CIOTEA LUCICA-GEANINA38820321
1558TUDOSIE VIOLETA PAULA45124323
1559MOCANU MARIA45288322
1560MITREA NICOLAE3308323
1561SIVU GHEORGHITA28643321
1562LOGOFATU CRISTINA34105322
1563DICU ANDREI-GEORGE42303311
1564SENTES DIANA37251311
1565CEPAREANU CRISTIAN23065313
1566TIGANUS MARIANNA13693313
1567COSARUS MARIA122311313
1568PANTELIMON CRISTINA LUANA5007313
1569GHITA URZICEANU CONSTANTIN6298311
1570MARACINE DANIELA4910311
1571BUSUIOC GABRIELA47756313
1572BARBU GABRIELA35917311
1573SAVIN ROXANA37011313
1574DACHIN MANUELA FLORENTINA39974311
1575AONOFRESEI OANA-ADRIANA39976311
1576CIURARU FLORICA41214314
1577BURTAN CLAUDIU3375311
1578MEREZEANU VALERIU STEFAN4820311
1579PETCU IOANA-MARIA8642311
1580OLTEANU CRISTIAN-LUCIAN13448311
1581STANCIU CORNELIA14102311
1582COSTACHE CATI-FLORENTINA18249311
1583COSTACHE GEORGIANA18250311
1584CHIRCU LUCIAN20845313
1585DOBRESCU MARIUS22428311
1586DRAGU FLORINA DANIELA24239313
1587DIN IOANA-MIHAELA29270311
1588VLADU MIRCEA30511311
1589IRIMESCU MANOLE31409311
1590STEFAN GABRIEL31532311
1591SPATARU ADRIAN33349313
1592TUDORICA SIMONA ALINA36613311
1593NEACSU AUREL5554303
1594BARBIERU MARIANA17437303
1595LEONTESCU SIMONA20352301
1596FLOREA LAURA GEORGETA30153303
1597NICULAE STELUTA31638301
1598GHERGHINA-BESCIU NECTABOS48954302
1599PRIPIS VIOREL-CONSTANTIN3711301
1600DRAGOMIR VASILE GABRIEL39701303
1601MIHAILEANU ANA-MARIA39691302
1602TIRA ANDREI42843303
1603NITU MARIUS1850304
1604IANCU ALINA7936303
1605PORA IOAN9225303
1606IONICA MIHAELA-JANINA18156302
1607MIJATA LINO-AUREL19961303
1608SPIREA VIOREL BELMONDO29278303
1609IRIMITA VALENTINA21587292
1610GAGIU MIHAI-ADRIAN43332292
1611NICOLESCU RAZVAN-MIHAIL39552293
1612DUMITRACHE ANDREI-DUMITRU48918291
1613BUNDUC PENELIA37969291
1614POPESCU LILIANA40475292
1615MITROI NICOLETA40923293
1616DASCALU ALEXANDRU45065291
1617GHEORGHE DANIELA-NICULINA491292
1618BATAIOSU CLAUDIU-RAZVAN7103292
1619MOCANU PAULA29691292
1620DUTA FRANCISCA-ANAMARIA30774291
1621RADU ANGHEL31213292
1622NICULAE VASILE31882291
1623NICULAE DOREL32021291
1624LASSO CAROL-IULIU32989292
1625PARLOGEA DIANA-FLORENTINA35789291
1626DRAGAN ELENA36538291
1627MILITARU MARIA-LAURA36545292
1628VATASEA NICUSOR26702281
1629DATCU GEORGIAN-FLORINEL47084281
1630PASCALE GEORGE39966281
1631CRISTESCU MIHELA-VERONICA40848281
1632PAUN ALEXANDRU42115281
1633POCRIS FLORIN42459281
1634RADUCANU LAURENTIU CATALIN42959281
1635BAZAVAN PETRUTA43672281
1636MANEA GHEORGHE44472283
1637SIRBU MADALINA CONSTANTA4121281
1638COMAN CLAUDIU5635281
1639ZAMFIRACHE STEFAN5746281
1640TANASA CRISTIAN6940281
1641CHITESCU ADRIANA GEORGIANA10326281
1642ROMAN MAXIM-GABRIEL14701281
1643ATOMEI SILVIU22201281
1644SASAEAC SILVIU-MANUEL25306281
1645TARANU ANA-MARIA26538283
1646SECHEA MARIUS33587281
1647IONESCU RALUCA ANDREEA18399271
1648LUPU ANDREEA CATALINA29063271
1649GHEORGHE FLORIN32017273
1650SERBU ANDREI NICOLAE38112271
1651GOLCEA MIHAI40090272
1652CRISAN LUMINITA NICOLETA29441272
1653DAVID PUICA ALINA32001272
1654BALAN ROXANA-FLORENTINA13721262
1655BUZDUGAN RODICA30730261
1656STEMATE DRAGOS-IULIAN34992263
1657POPESCU FLORIN-ANDREI40476261
1658CRISTESCU ALEXANDRA-MONICA40849261
1659LUPASCU MARIAN43726261
1660BARBUTA DIANA45066261
1661CIOROI CRISTIAN PETRUS484261
1662BREZOIANU EMILIA597261
1663OLTEANU CRISTINA596263
1664ALEXANDRU SONIA ROXANA988261
1665NITULESCU GABRIELA-ADRIANA1138261
1666DINCA ALEXANDRU-MARIUS3958261
1667DUMITRU ALEXANDRU ADRIAN6776261
1668TANASA IONEL6941261
1669POPESCU MARIN10445263
1670BODOLAN ALINA10735261
1671ANTOCI VICTORIA14781261
1672PETRICAN RADU-ROMEO17302261
1673SANDU ALEXANDRU RAZVAN28480261
1674PETEC MIRELA32486261
1675MATACHE ION30851254
1676BICA FLORINEL DANIEL39344253
1677SARBU ALINA-NICOLETA40118253
1678BARBU NICOLAE40419253
1679SIRBU CONSTANTA4122251
1680ARNAUTOIU ADRIAN11006251
1681VOICU LENUTA11368251
1682NAE AURELIA-CLAUDIA12486251
1683MANEA GABRIEL12487251
1684SELEJEAN MARIA14415251
1685ROTARU MIRELA16065251
1686IORDAN ROXANA17025243
1687DUMITRASCU EMIL-ROMEO37548241
1688LAUTARU FLORIN41059242
1689RADUCAN DANUT44750241
1690CIOBANU EUGENIA39978231
1691GRIGORIU MIHAI2161231
1692BARBU FLORENTIN EDUARD13271231
1693PROCA ELISABETA15849231
1694GLAVAN MIRELA36574231
1695CURT CRIZANTA3132223
1696BALOTA CONSTANTA2338224
1697DUMITRIU NICOLAE29497222
1698PIRVU ANGELA26780222
1699BACANU IULIAN18697214
1700PREDICA MARIA-DANIELA16064211
1701PRIBOI CRISTIAN-VICTOR36027211
1702BALOTA JENICA43523202
1703MANEA GEORGE-STELIAN9407201
1704MEDESAN ALEXANDRU-VALERIU36360204
1705ILIE ANA-MARIA1169191
1706SERBAN ONUT NICOLAE ANGELO13436191
1707IORGA CLAUDIA38426193
1708RADU GABRIEL31926193
1709VAIDA MIHAELA ELENA36710191
1710TOMA MARIAN43240183
1711SERBAN MARIANA40540173
1712IORDAN TATIANA44085172
1713MILOS LOREDANA-GEORGETA14740172
1714BOLOZAN CATALINA-IULIANA29554172
1715ZAHARIA OCTAVIAN-TIBERIU11648161
1716BALOTA MONICA47037163
1717SOLOMON NICOLETA ROXANA39967161
1718COVACI DAN MIHAI45501161
1719BODOLAN LIVIU MARIAN10736161