Hotărârea nr. 196/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  Sectorul 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile art.44, alin 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:   196

Data: 29.09.2010

Anexa nr.1CENTRALIZATOR REABILITARI TERMICE SECTOR 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.196/29.09.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.23408/10/2010
Nr. crt.Nr. dosarObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. niveleA.c.A.u.Aria utilăAria desfășuratăValori fără TVAValoare cu TVA
totală imobilapart.încălzităInvestiţie fără TVA C+M fără TVA InvestiţieC+MInvestiţie cu TVA 24%C+M cu TVA 24%InvestiţieC+M
m2m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euro mii lei mii lei mii euromii euro
11Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 17-19 bl. 17C1986"structura din panouri mari prefabricate, sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"33S+P+4E592.09"2,339.56""3,668.48""1,242.387""1,037.710"293.431245.090"1,540.560""1,286.760"363.855303.911eurobuilding
22Reabilitare termică a imobilului din Strada Jean Monet nr. 5P+3"1,140.00""1,308.00"591.785504.502139.770119.155733.814625.583173.315147.752ICPM
33Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Văcărescu nr. 19 bl. 20/2P+4850.00"1,185.00"453.260385.810107.05291.122562.042478.404132.745112.991ICPM
44Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Caramfil nr. 28-30 bl. 1C1984"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"27S+P+4E571.88"1,911.02""3,278.62"929.050783.239219.426184.988"1,152.022"971.216272.088229.385mid instal
55Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Burileanu nr. 7 bl. 20A1986"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. monolit în sistem celular, terasa necirculabilă"19S+P+4E361.05"1,498.05"2129.3647.811537.127153.002126.860803.286666.038189.723157.307eurobuilding
66Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 116-122 bl. 61974structura de rezistenţă din diafragme de b.a. terasa necirculabilă48S+P+6E655.95"3,088.12""5,721.65""1,561.857""1,293.967"368.884305.613"1,936.703""1,604.519"457.417378.961eurobuilding
77Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 102-110 bl. 21974"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţi de compartimentare parţial din zidărie de cărămidă şi din beton, terasa necirculabilă / circulabilă la retragerile etaj 7 şi 8"125S+P+6E+7E+8E"1,488.29""8,100.11""15,864.00""3,457.555""2,831.365"816.617668.721"4,287.368""3,510.893""1,012.605"829.214eurobuilding
8Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 127 bl. 60.0000.0000.0000.0000.0000.000carpati
89Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 85 bl. 11978"structura de rezistenţă din stâlpi, centuri şi diafragme de b.a. terasa necirculabilă"36S+P+9E+10E383.75"2,880.10""4,598.75""1,184.100"975.288279.665230.347"1,468.284""1,209.357"346.784285.630eurobuilding
910Reabilitare termică a imobilului din Strada Marinarilor nr. 26 bl. 10/3S+P+4"1,289.00""1,535.00"567.168476.735133.956112.597703.289591.151166.105139.620ICPM
1011Reabilitare termică a imobilului din Strada George Călinescu nr. 27 bl. 17AS+P+4"1,810.00""2,120.00"812.940672.118192.003158.743"1,008.046"833.426238.084196.841mid instal
1112Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Văcărescu nr. 21-23 bl. 20/3S+P+5"2,483.00""2,882.00""1,056.154"893.534249.446211.038"1,309.631""1,107.982"309.313261.687ICPM
1213"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 16, bl. 12 /5, sc.2"S+P+3"2,191.69"490.790399.102115.91694.261608.580494.887143.736116.884proiect bucuresti
1314Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Pipera nr. 3-5 bl. 1E1984"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"27S+P+4E705.47"1,826.35""3,818.59"930.174783.728219.692185.103"1,153.416"971.823272.418229.528mid instal
1415Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 9-13 bl. 12B1986"fundaţii de b.a., panouri prefabricate b.a., terasa necirculabilă"48S+P+4E686.00"2,827.75""3,800.30""4,397.00""1,889.868""1,580.023"446.355373.175"2,343.052""1,959.228"553.390462.737search
1516Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 22 bl. 161986"structura din panouri mari prefabricate, sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, terasa necirculabilă"14S+P+4E276.30"1,129.55""1,760.80"611.886511.057144.517120.703758.739633.711179.201149.672eurobuilding
1617Reabilitare termică a imobilului din Strada Ioan Slavici nr. 9 S+P+3937.00"1,136.00"444.207375.119104.91488.597550.817465.147130.094109.860ICPM
1718Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 4-6 1961"structura de rezistenţă din zidărie portantă, pereţi de compartimentare de cărămidă, centuri, planşee din b.a., terasa necirculabilă"75P+8E+9E+10E532.70"3,488.65""5,341.00""1,925.716""1,612.311"454.822380.801"2,387.888""1,999.266"563.979472.193eurobuilding
1819Reabilitare termică a imobilului din Strada Victor Eftimiu nr. 5-7 1961"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţi de compartimentare parţial din zidărie de cărămidă şi din beton, centuri, planşee din b.a., terasa necirculabilă"58P+8E+9E308.92"3,253.93""3,630.00""1,335.191""1,119.939"315.350264.511"1,655.637""1,388.724"391.034327.993eurobuilding
1920Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Brezoianu nr. 26-321961"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"89P+6E743.95"4,345.03""6,021.23""2,005.807""1,676.236"473.738395.899"2,487.201""2,078.533"587.435490.915eurobuilding
2021Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 13 bl. B9S+P+9"14,115.44""4,959.967""4,249.971""1,171.461""1,003.772""6,150.359""5,269.964""1,452.612""1,244.677"eurostar
2122Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 21A bl. 221970"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri din b.a., terasa necirculabilă"15D+P+2E/3E378.30"1,040.50""1,417.30""1,768.00"762.887634.139180.181149.773945.594786.332223.334185.718search
2223Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Dridu nr. 6 bl. Vila 26A1969"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri din b.a., terasa necirculabilă"12D+P+3E254.90790.60"1,061.95""1,282.64"526.792435.187124.419102.784652.837539.632154.189127.452search
2324Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 2 bl. 26S+P+3"1,001.60""1,252.00"471.544382.362111.37190.307584.714474.129138.100111.981carpati
2425Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 14 bl. 19P+3981.60"1,227.00"456.324368.509107.77687.036565.842456.951133.642107.924carpati
2526Reabilitare termică a imobilului din Strada Dridu nr. 1 bl. K31963"fundaţii de b.a., panouri şi planşee prefabricate b.a., terasa circulabilă"60S+P+4E787.44"3,050.70""4,318.65""4,966.52""1,996.827""1,665.902"471.617393.458"2,475.680""2,065.718"584.714487.888search
2627Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 28 bl. Vila 81969"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri din b.a., terasa necirculabilă"12D+P+3E254.90790.60"1,061.95""1,282.64"548.170453.635129.469107.141679.345562.507160.450132.855search
2728Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 5-7 bl. 21-22P+3"1,984.00""2,480.00"903.567766.408213.408181.013"1,120.424"950.346264.625224.456carpati
2829Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 5 bl. D-1S+P+9/10"7,570.00""10,700.00""2,916.014""2,543.239"688.714600.671"3,615.857""3,153.617"854.005744.832carpati
2930Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 25 bl. 9 TURNS+P+15"5,476.00""9,166.00""2,998.091""2,576.343"708.099608.489"3,717.633""3,194.665"878.043754.526mid instal
3031Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 29 bl. 6S+P+9"545,823.45""2,385.985""2,045.652"563.530483.149"2,958.621""2,536.609"698.777599.105eurostar
3132Reabilitare termică a imobilului din Strada Subcetate nr. 62-70 bl. A101967"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, terasa necirculabilă"88S+P+10E613.60"5,627.63""7,213.00""2,536.858""2,121.584"599.163501.083"3,145.704""2,630.764"742.963621.342eurobuilding
3233Reabilitare termică a imobilului din Strada Aurel Băeşu nr. 2-14 bl. A13S+P+10"574,384.21""2,512.079""2,153.607"593.311508.646"3,114.978""2,670.473"735.706630.721eurostar
3334Reabilitare termică a imobilului din Strada Iordache Golescu nr. 10 bl. 29S+P+10"375,044.68""1,634.274""1,406.630"385.988332.222"2,026.500""1,744.221"478.625411.956eurostar
3435Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 190 bl. FP+7"9,096.00""10,765.00""3,599.612""3,044.232"850.168718.997"4,463.518""3,774.848""1,054.208"891.556carpati
3536Reabilitare termică a imobilului din Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 2B bl. 33D1976"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., terasa necirculabilă"44S+P+10E+Et. teh.565.00"4,440.95""7,076.00""2,033.482""1,684.434"480.274397.835"2,521.518""2,088.698"595.540493.316eurobuilding
3637Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 3 bl. 2S+P+7+Et. teh."468,061.66""2,048.940""1,755.869"483.925414.707"2,540.686""2,177.278"600.068514.237eurostar
3738Reabilitare termică a imobilului din Strada Serdarului nr. 7 bl. 461977"fundaţii de b.a., planşee b.a. monolit, pereţi b.a., pereţi compartimentare zidărie BCA, terasă circulabilă"22S+P+10E+Et. teh.229.84"1,968.65""2,367.90""2,838.06""1,199.347"999.832283.266236.144"1,486.805""1,239.791"351.158292.818search
3839Reabilitare termică a imobilului din Strada Clucerului nr. 11-15 bl. 491979"fundaţii de b.a., planşee b.a., pereţi b.a., pereţi compartimentare BCA, terasă necirculabilă - peste Et. 8 / terasă circulabilă - peste ET. 9+9"25S+P+8E+Et. teh.387.80"2,646.40""3,301.00""3,835.27""1,616.059""1,349.276"381.686318.676"2,003.528""1,673.102"473.200395.159search
3940Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 5 bl. 3S+P+7+Et. teh."468,061.66""2,048.940""1,755.869"483.925414.707"2,540.686""2,177.278"600.068514.237eurostar
4041Reabilitare termică a imobilului din Strada Serdarului nr. 9 bl. 46B1977"fundaţii de b.a., planşee b.a., pereţi b.a., pereţi compartimentare zidărie BCA, terasă necirculabilă / parţial circulabilă - peste Et. 8 "49S+P+8E+9E+10E+Et. teh.663.72"5,292.25""6,281.70""7,190.16""2,917.144""2,437.398"688.981575.673"3,616.874""3,022.373"854.245713.834search
4142Reabilitare termică a imobilului din Aleea Constantin Sandu Aldea nr. 3 bl. 61970"structura de rezistenţă din zidărie de cărărmidă portantă cu sâmburi de beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"15S+P+4E294.04"1,131.38""1,816.00"663.166554.441156.629130.950822.326687.507194.220162.378eurobuilding
4243Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 172 bl. E1S+P+7"2,875.00""3,594.00""1,086.264"918.206256.558216.865"1,346.968""1,138.576"318.131268.913ICPM
4344Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Popisteanu nr. 5 bl. 3S+P+10E"400,598.35""1,756.190""1,502.758"414.783354.926"2,177.676""1,863.420"514.331440.109eurostar
4445Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 156 bl. 4 PRIMS+P+7E"7,992.82""2,797.918""2,399.576"660.821566.740"3,469.418""2,975.474"819.419702.757eurostar
4546Reabilitare termică a imobilului din Intrarea V.I. Miciurin nr. 1 1958"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"6S+P+2E204.08414.57892.00322.560268.55576.18363.428399.974333.00894.46778.651eurobuilding
4647Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 16 bl. 27S+P+8/10"9,657.00""11,796.00""4,925.600""4,221.669""1,163.344"997.088"6,107.744""5,234.869""1,442.547""1,236.389"mid instal
4748Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 395 bl. MS+P+7"2,143.00""2,847.00"843.644704.884199.255166.482"1,046.119"874.057247.076206.438ICPM
4849Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 176 bl. RS+P+11"3,490.00""4,357.00""1,380.705""1,182.639"326.099279.320"1,712.074""1,466.472"404.363346.356mid instal
4950Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 152 bl. 6S+P+7"11,860.00""14,825.00""5,152.832""4,361.869""1,217.013""1,030.201""6,389.512""5,408.718""1,509.096""1,277.449"carpati
5051Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331 bl. 13S+P+7"2,007.00""2,509.00"843.130708.857199.133167.420"1,045.482"878.983246.925207.601carpati
52Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 399 bl. O0.0000.0000.0000.0000.0000.000search
5153Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 178 bl. PS+P+10-11E"4,113.06""1,456.829""1,246.421"344.079294.384"1,806.468""1,545.562"426.658365.036eurostar
5254Reabilitare termică a imobilului din Strada Prunaru nr. 2-4 bl. 6-71976"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate, pereţi structurali din panouri prefabricate din b.a.,terasa "144S+P+8E979.44"9,147.44""10,764.59""2,916.221""2,470.942"688.763583.595"3,616.114""3,063.968"854.066723.658mid instal
5355Reabilitare termică a imobilului din Strada Prunaru nr. 1 bl. 9 sc. A+B+CS+P+7-8E"9,459.28""3,310.521""2,850.760"781.890673.302"4,105.046""3,534.942"969.543834.894eurostar
5456Reabilitare termică a imobilului din Strada Andrei Popovici nr. 6A bl. Beller 6S+P+4"2,192.00""2,683.00"928.079780.164219.197184.262"1,150.818"967.404271.804228.485mid instal
5557Reabilitare termică a imobilului din Strada Crinului nr. 20-24 bl. A41967"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, terasa necirculabilă"88S+P+10E613.58"5,679.68""7,213.00""2,467.327""2,064.148"582.741487.517"3,059.486""2,559.544"722.599604.521eurobuilding
5658Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 3 bl. C5S+P+12704.00"4,486.00""1,528.069""1,328.547"360.904313.781"1,894.805""1,647.398"447.521389.088mid instal
5759Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131 bl. 9F sc. AS+P+6-7E"2,770.61"944.595749.675223.098177.061"1,171.298"929.597276.641219.555proiect bucuresti
5860Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 46-48 bl. 19G1988pereţi structurali din beton armat 36S+P+3E+4E"2,917.50""3,836.00""1,322.724""1,133.551"312.405267.726"1,640.178""1,405.603"387.383331.980ICPM
5961Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 21-23 bl. 17D1986"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"33S+P+4E566.62"2,301.80""3,138.35""3,593.21""1,494.194""1,246.480"352.904294.398"1,852.415""1,545.635"437.509365.053search
6062Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 2 bl. 6A1988pereţi structurali din beton armat 15S+P+4E"1,301.50""1,652.00"618.468514.939146.072121.620766.900638.524181.129150.809ICPM
6163Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Caragiani nr. 24-28 bl. 8CP+4"5,950.00""7,005.00""2,426.767""2,048.486"573.162483.818"3,009.191""2,540.123"710.721599.935ICPM
6264Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 95 bl. 1-41953"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"84S+P+2E"1,734.92""4,195.02""6,935.00""1,863.539""1,553.294"440.137366.862"2,310.788""1,926.084"545.769454.909eurobuilding
6365Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 35 bl. J16S+P+4"1,480.00""1,858.00"641.911540.802151.609127.728795.970670.595187.995158.383mid instal
6466Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 3 bl. 5C1986"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"29S+P+4E440.00"1,795.15""2,406.80""2,760.00""1,090.806"906.603257.630214.124"1,352.215""1,124.187"319.370265.514search
6567Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 18B bl. 2AS+P+4E"3,169.26""1,137.651"951.653268.694224.765"1,410.687""1,180.050"333.181278.708proiect bucuresti
6668Reabilitare termică a imobilului din Strada Avionului nr. 11-15 bl. 6CS+P+4"2,758.00""3,194.00""1,089.314"916.071257.278216.361"1,350.750""1,135.928"319.024268.287mid instal
6769"Reabilitare termică a imobilului din Strada Neagoe Vodă nr. 13-15 bl. 2/5 , sc. 1-2"P+4"2,710.68"975.845820.248230.478193.729"1,210.048""1,017.108"285.793240.224proiect bucuresti
6870Reabilitare termică a imobilului din Strada Aviaţiei nr. 1-9 bl. 4CP+4"2,695.00"973.049812.426229.818191.881"1,206.581""1,007.408"284.974237.933proiect bucuresti
6971Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Caramfil nr. 44-46 bl. 11B1988pereţi structurali din beton armat 40S+P+4E"3,388.76""4,133.00""1,413.274""1,202.732"333.792284.065"1,752.460""1,491.388"413.902352.241ICPM
7072Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 30-32 bl. 3G1984"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"48S+P+4E777.00"3,067.05""4,191.20""4,790.00""2,029.292""1,696.218"479.285400.618"2,515.936""2,103.310"594.222496.767search
7173Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 11-13 bl. 8/31981"structura din panouri mari prefabricate din b.a., sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"48S+P+4E763.10"3,337.23""4,834.00""1,559.601""1,300.237"368.352307.094"1,933.905""1,612.294"456.756380.797eurobuilding
7274Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 5 bl. 11/FS+P+4"1,306.00""1,660.00"611.897517.805144.520122.297758.752642.079179.205151.648ICPM
7375Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 29-33 bl. 11GP+4"5,940.65""2,119.702""1,779.951"500.638420.395"2,628.430""2,207.139"620.791521.289proiect bucuresti
7476Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 16 bl. 22S+P+14-15E"7,580.01""2,621.590""2,204.585"619.176520.686"3,250.772""2,733.685"767.778645.651proiect bucuresti
7577Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 155 bl. 211976"fundaţii de b.a., pereţi planşee b.a. monolit, terasa necirculabilă"119S+P+8E+9E+11E+Et. teh.980.26"8,271.70""10,082.65""12,163.48""5,378.865""4,516.264""1,270.398""1,066.666""6,669.408""5,600.168""1,575.203""1,322.666"search
7678Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 2S+P+10E"3,448.85""1,151.035"983.050271.855232.180"1,427.284""1,218.982"337.101287.903eurostar
7779Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 39-49 bl. 12 sc. CS+P+11E"18,417.04""1,857.464""1,546.942"438.702365.362"2,303.255""1,918.208"543.990453.049proiect bucuresti
7880Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 148 bl. B11964"fundaţii de b.a., pereţi structurali din b.a. şi cadre, placa din b.a. monolit, zidărie de cărămidă, terasa circulabilă"165S+P+7E+8E"1,246.70""8,755.50""10,599.60""12,358.55""5,476.288""4,602.510""1,293.408""1,087.036""6,790.212""5,707.112""1,603.735""1,347.924"search
7981Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 4S+P+10E"4,833.90""1,633.357""1,401.351"385.772330.976"2,025.363""1,737.675"478.357410.410eurostar
8082Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 23-25 bl. B1 sc. 21960"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"75S+P+10E516.98"4,018.21""5,628.45""1,817.495""1,541.717"429.262364.128"2,253.694""1,911.729"532.285451.518mid instal
8183Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 1S+P+10E"3,489.25""1,166.761"996.689275.570235.401"1,446.784""1,235.894"341.706291.897eurostar
8284Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 92 bl. 13 sc. 3S+P+11E"5,038.90""1,740.920""1,494.637"411.176353.008"2,158.741""1,853.350"509.859437.730eurostar
8385Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 1 bl. 2P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
8486Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 3 bl. 3P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
8587Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 5 bl. 4P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
8688Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 6 bl. 5P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
8789Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 8 bl. 9P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
8890Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 10 bl. Vila 12P+2756.00945.00352.646296.36983.28969.997437.281367.498103.27886.797ICPM
8991Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 12 bl. Vila 13P+2756.00945.00352.646296.36983.28969.997437.281367.498103.27886.797ICPM
9092Reabilitare termică a imobilului din Strada Hrisovului nr. 14 bl. 10P+3"1,964.00""2,455.00"902.201765.193213.085180.726"1,118.729"948.839264.225224.100carpati
9193Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 2 bl. 1P+3"1,964.00""2,455.00"908.373770.680214.543182.022"1,126.383"955.643266.033225.707carpati
9294Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 4 bl. 6P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
9395Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 6 bl. 7P+3"1,964.00""2,455.00"902.685765.624213.199180.828"1,119.330"949.373264.367224.226carpati
9496Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 8 bl. 8P+3"1,964.00""2,455.00"902.201765.193213.085180.726"1,118.729"948.839264.225224.100carpati
9597Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-135 bl. 9E sc. BS+P+7-8-9E"3,298.17""1,076.023"896.036254.139211.629"1,334.269""1,111.085"315.132262.420proiect bucuresti
9698Reabilitare termică a imobilului din Strada Fiordului nr. 30 bl. 52S+P+4E / S+P+2E"3,585.00""5,248.00""1,432.670""1,235.081"338.373291.705"1,776.510""1,531.500"419.581361.715carpati
9799Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 10 bl. 30S+P+756.00945.00353.289296.36983.44169.997438.078367.498103.46786.797ICPM
98100Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31 bl. B1S+P+7"2,242.00""2,752.00""1,028.985"797.188243.029188.282"1,275.942"988.513301.356233.470carpati
99101Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 19 bl. D9S+P+9E"11,174.00""14,080.00""3,934.611""3,285.442"929.289775.967"4,878.917""4,073.949""1,152.319"962.199ICPM
100102Reabilitare termică a imobilului din Strada Episcopul Vulcan nr. 26 bl. E1973"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, terasa necirculabilă"65S+P+10E304.89"2,846.51""7,415.60""1,240.349""1,033.657"292.950244.133"1,538.033""1,281.735"363.258302.724eurobuilding
101103Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 14 bl. 211987"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"93S+P+12E903.84"7,367.71""10,905.84""2,717.409"635.955641.807150.202"3,369.587"788.584795.840186.250mid instal
102104Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 4 bl. 27S+P+3"2,978.40""3,732.00""1,388.119""1,165.373"327.851275.242"1,721.268""1,445.062"406.535341.300carpati
103105Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 14 bl. 191960"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"16P+3E318.60905.29"1,563.81"405.275332.20295.71978.461502.541411.930118.69297.291eurobuilding
104106Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 152 bl. 14S+P+8/10"6,494.00""8,410.00""2,094.711""1,759.178"494.736415.488"2,597.442""2,181.380"613.472515.206carpati
105107Reabilitare termică a imobilului din Strada Amman nr. 3 bl. 71974"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţii de pe faţadele principală şi posterioară sunt din zidărie de cărămidă, pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"47S+P+7E300.07"2,047.61""2,797.00""1,021.678"855.127241.303201.967"1,266.881""1,060.358"299.216250.439eurobuilding
106108Reabilitare termică a imobilului din Calea Floreasca nr. 146-148 bl. 2071960"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri din b.a., planşee din beton armat monolit, terasa necirculabilă"26D+P+3E378.00"1,318.10""1,610.35""1,889.25"856.422713.996202.272168.634"1,061.578"885.355250.727209.106search
107109Reabilitare termică a imobilului din Aleea Făurei nr. 8 bl. 111969"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri, planşee din beton armat monolit, terasa circulabilă"12D+P+3E465.00"1,429.40""1,923.15""2,325.00"963.493801.426227.561189.283"1,194.346"993.769282.085234.712search
108110Reabilitare termică a imobilului din Strada Andrei Popovici nr. 18 bl. 8AS+P+4"3,020.00""3,777.00""1,277.855""1,082.542"301.808255.678"1,584.540""1,342.352"374.242317.041mid instal
109111Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 17 bl. A41957"zidărie de cărărmidă portantă, mortar de ciment-var M50, acoperiş de tip şarpantă cu pod circulabil"44D+P+3E/P+4E646.00"2,408.18""3,427.00""1,417.197""1,193.179"334.718281.809"1,757.324""1,479.542"415.051349.443eurobuilding
110112Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 11 bl. F41964"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri, planşee din beton armat monolit, terasa necirculabilă"80S teh.+P+4E"1,076.50""4,008.00""4,966.00""6,541.50""2,708.852""2,266.423"639.786535.291"3,358.592""2,810.364"793.243663.761search
111113Reabilitare termică a imobilului din Strada Pieţei nr. 37-39 bl. A61968"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"88S+P+10E613.60"5,627.63""7,213.00""2,538.524""2,123.036"599.557501.426"3,147.770""2,632.565"743.451621.768eurobuilding
112114Reabilitare termică a imobilului din Strada Dumitru Darian nr. 2 bl. 23P+3-4E"3,642.32""1,362.006""1,148.125"321.683271.168"1,688.887""1,423.675"398.887336.248proiect bucuresti
113115Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Constantinescu nr. 6 bl. 15AS+P+4"2,574.00""3,260.00""1,066.618"901.693251.917212.965"1,322.607""1,118.099"312.378264.076mid instal
114116Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 166 bl. 2S+P+7"13,021.00""4,512.653""3,791.129""1,065.813"895.401"5,595.690""4,701.000""1,321.608""1,110.298"proiect bucuresti
115117Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 144 bl. 10S+P+10"4,300.50""1,563.373""1,308.322"369.242309.004"1,938.582""1,622.319"457.861383.165proiect bucuresti
116118"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 33, bl. X/2, sc. 2"S+P+3E"1,747.70"637.856535.802150.651126.547790.942664.394186.807156.919proiect bucuresti
117119Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 200 bl. AS+P+8"6,030.00""7,992.00""2,395.374""2,020.300"565.747477.161"2,970.264""2,505.172"701.527591.680ICPM
118120Reabilitare termică a imobilului din Strada Iani Buzoiani nr. 3 bl. 16 sc. B1982"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. monolit,longitudinale şi transversale, terasa necirculabilă"43S+P+10E370.02"3,297.90""4,804.32""1,382.577""1,101.424"326.542260.138"1,714.396""1,365.766"404.912322.571eurobuilding
119121Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 160 bl. 3S+P+7E"7,992.82""2,853.125""2,403.441"673.860567.653"3,537.875""2,980.267"835.587703.889proiect bucuresti
120122Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 25 bl. 10H1986"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"53S+P+4E856.45"3,181.40""4,313.60""5,003.05""1,985.624""1,657.440"468.971391.460"2,461.789""2,055.226"581.433485.410search
121123Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 8-10 bl. 12FP+3E-4E"2,952.09""1,078.478"890.367254.719210.290"1,337.313""1,104.055"315.851260.759proiect bucuresti
122124Reabilitare termică a imobilului din Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 11 bl. 8 sc. A+BS+P+4E"5,701.16""1,966.889""1,684.931"464.546397.953"2,438.942""2,089.315"576.037493.461eurostar
123125Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 18 bl. 28S+P+10"9,757.00""12,636.00""4,671.827""3,988.578""1,103.407"942.036"5,793.065""4,945.837""1,368.225""1,168.124"mid instal
124126Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 32-36 bl. 18A1988pereţi structurali din beton armat 52S+P+3E+4E"4,316.65""5,568.00""1,901.207""1,627.975"449.033384.500"2,357.497""2,018.689"556.801476.781ICPM
125127Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 206 bl. KS+P+7/8"11,812.34""17,046.00""5,123.813""4,331.432""1,210.159""1,023.012""6,353.528""5,370.975""1,500.597""1,268.535"carpati
126128Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 28 bl. 17A1988zidărie mixta: pereţi structurali din beton armat 20P+4E"1,650.59""2,067.00"713.477604.991168.511142.889884.712750.189208.954177.182ICPM
127129Reabilitare termică a imobilului din Strada Alexandru Şerbănescu nr. 30 bl. 17A1988pereţi structurali din beton armat 16P+3E"1,749.00"577.539491.838136.405116.164716.148609.879169.142144.043ICPM
128130Reabilitare termică a imobilului din Strada Cluj nr. 81 bl. 91986"fundaţii de b.a., pereţi structurali deşi - sistem fagure, planşee din b.a. monolit, pereţii de la faţadele principale din panouri mari de b.a. prefabricat, terasa necirculabilă"108S+P+8E+Et. teh.968.35"6,477.75""8,577.90""10,141.65""3,678.627""3,062.224"868.830723.246"4,561.112""3,797.158""1,077.258"896.825search
129131Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 216 bl. 11961"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. cadre, stâlpi, grinzi, planşee din b.a., terasa necirculabilă"102S+P+13E733.26"7,103.68""10,839.00""2,763.890""2,272.146"652.785536.643"3,427.224""2,817.461"809.453665.437eurobuilding
130132Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 15-17 bl. 12/6S+P+4"1,810.00""2,120.00"832.572672.118196.640158.743"1,032.389"833.426243.833196.841carpati
131133Reabilitare termică a imobilului din Strada Căpâlna nr. 6-8 bl. 15BP+4"2,192.00""2,683.00"945.383801.013223.284189.186"1,172.275"993.256276.872234.590mid instal
132134Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 121 bl. 5"6,820.00""8,326.00""3,386.088""2,899.059"799.737684.709"4,198.749""3,594.833"991.674849.039ICPM
133135Reabilitare termică a imobilului din Aleea Someşul Rece nr. 17-25 bl. 81964"zidărie portantă cu sâmburi tip fagure, terasă "80S+P+3E977.50"3,095.60""4,040.00""1,672.331""1,428.428"394.977337.371"2,073.690""1,771.251"489.771418.340mid instal
134136"Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 16-20, bl. X/1, sc. 2"S+P+4E"2,091.86"769.462642.657181.734151.785954.133796.895225.350188.213proiect bucuresti
135137Reabilitare termică a imobilului din Strada Grigore Manolescu nr. 2 bl. 16B+C sc. A1981"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"20S+P+10E236.35"2,010.71""3,017.07""1,089.664"923.058257.360218.011"1,351.183""1,144.592"319.127270.333mid instal
136138Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Aerogării nr. 14 bl. 2/7P+4"1,185.00""1,680.00"641.122543.891151.422128.458794.991674.424187.764159.288ICPM
137139Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 3 bl. 21/6S+P+3"1,491.00""1,699.00"590.740497.892139.523117.594732.517617.386173.008145.816ICPM
138140Reabilitare termică a imobilului din Strada Neagoe Vodă nr. 3-5 bl. 13/6S+P+4E"3,169.26""1,134.998"952.271268.067224.911"1,407.397""1,180.817"332.404278.889proiect bucuresti
139141Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 13-15 bl. IX/41982"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"34S+P+3E+4E688.90"2,579.25""3,426.60""3,886.15""1,610.472""1,343.982"380.367317.426"1,996.601""1,666.538"471.564393.608search
140142Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 242 S+P+7E+8E"7,869.00""9,548.00""3,396.652""2,861.606"802.233675.864"4,211.849""3,548.392"994.768838.071ICPM
141143Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 7 bl. 4S+P+7+Et. teh."5,886.60""2,060.151""1,765.591"486.573417.003"2,554.587""2,189.333"603.351517.084eurostar
142144Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 9 bl. 5S+P+7+Et. teh."5,680.80""1,913.126""1,638.114"451.848386.895"2,372.276""2,031.261"560.292479.750eurostar
143145Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Alexandru Averescu nr. 12 bl. 80A1980"fundaţii de b.a., pereţi şi planşee din b.a. monolit combinate cu cadre rare, terasa necirculabilă"45S+P+8E+Et. teh.632.90"4,696.15""5,960.95""7,001.90""2,782.592""2,329.494"657.202550.187"3,450.414""2,888.572"814.930682.232search
144146Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banul Manta nr. 12 bl. 26S+P+10E"8,350.52""2,927.038""2,511.088"691.317593.077"3,629.527""3,113.749"857.234735.415proiect bucuresti
145147Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 22 bl. 29 sc. 1-31982"fundaţii de b.a., pereţi structurali din b.a. monolit, planşee din b.a. monolit, pereţi de compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"122S+P+8E+9E+10E+Et. teh.935.80"7,455.60""9,523.20""11,490.20""4,296.374""3,582.998""1,014.732"846.244"5,327.118""4,442.918""1,258.176""1,049.343"search
146148Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 29 bl. 32S+P+8"2,838.00""3,470.00""1,215.301""1,030.431"287.034243.371"1,506.974""1,277.735"355.922301.780mid instal
147149Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 29 bl. 32S+P+8"2,466.00""3,015.00""1,135.878"967.696268.275228.554"1,408.489""1,199.943"332.662283.407mid instal
148150Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 29 bl. 32S+P+10"3,410.00""4,163.00""2,293.339""1,504.495"541.648355.337"2,843.740""1,865.574"671.644440.617mid instal
149151Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 70 bl. 111956"zidărie de cărărmidă portantă, mortar de ciment-var M50, acoperiş de tip şarpantă cu sistem de jgheaburi şi burlane"42S+P+3E"1,083.24""2,521.98""5,309.00""1,140.309"926.066269.322218.721"1,413.983""1,148.322"333.959271.214eurobuilding
150152Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 93-97 bl. B3S+P+10E"10,966.53""3,929.251""3,363.258"928.023794.345"4,872.271""4,170.440""1,150.749"984.988eurostar
151153Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 19 bl. GS+P+11"3,221.00""3,946.00""1,589.749""1,367.044"375.472322.873"1,971.288""1,695.135"465.585400.362carpati
152154Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 43 bl. 7S+P+7"6,795.00""8,018.00""2,737.516""2,310.261"646.555545.645"3,394.520""2,864.723"801.729676.600ICPM
153155"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 23-25 bl. B sc. 1,3,4"1960"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"240S+P+10E"1,585.99""13,607.67""17,665.96""4,412.541""3,731.294""1,042.168"881.269"5,471.551""4,626.805""1,292.289""1,092.774"mid instal
154156Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 64 bl. 41S+P+4E"1,516.40"557.823458.515131.748108.293691.700568.558163.368134.284proiect bucuresti
155157Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 98 bl. 44S+P+9"5,735.00""8,114.00""2,320.899""1,960.263"548.158462.981"2,877.915""2,430.726"679.715574.097ICPM
156158Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 115 bl. 10A2S+P+10-11E"7,720.18""2,605.570""2,178.000"615.392514.407"3,230.907""2,700.720"763.086637.865proiect bucuresti
157159Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 140 bl. 1401960"fundaţii de b.a., pereţi portanţi din zidărie de cărămidă cu sâmburi şi centuri, planşee din beton armat monolit panouri prefabricate, terasa circulabilă"40S+P+4E549.00"2,264.00""2,696.55""3,077.30""1,159.672"967.566273.895228.523"1,437.609""1,199.782"339.539283.368search
158160Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 146 bl. 9S+P+10"4,300.50""1,517.572""1,301.198"358.425307.321"1,881.789""1,613.485"444.447381.078eurostar
159161Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 164 bl. 2S+P+7E"7,992.82""2,821.785""2,376.384"666.459561.262"3,499.014""2,946.716"826.409695.965proiect bucuresti
160162Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 174 bl. DS+P+10"9,458.00""12,617.00""4,260.000""3,741.813""1,006.141"883.754"5,282.400""4,639.848""1,247.615""1,095.855"ICPM
161163Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 315 bl. 5J1960"zidărie simplă tip fagure, acoperiş tip şarpantă"24P+2E548.72"1,252.76""1,610.72"774.660653.657182.962154.383960.578810.535226.873191.435mid instal
162164Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331 bl. 13S+P+7"2,038.00""2,515.00"945.267799.638223.256188.861"1,172.131"991.552276.838234.188ICPM
163165Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331 bl. 13S+P+7"2,038.00""2,515.00"866.474729.596204.647172.318"1,074.428"904.699253.762213.675ICPM
164166Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 339 bl. 15S+P+7"10,186.00""12,575.00""4,383.481""3,713.698""1,035.305"877.113"5,435.517""4,604.986""1,283.778""1,087.621"ICPM
165167Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 341 bl. FS+P+8"3,676.00""5,130.00""1,694.690""1,323.506"400.257312.590"2,101.415""1,641.147"496.319387.611ICPM
166168Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 93-105 bl. 14 sc. A+B1982"fundaţii de b.a., pereţi din b.a. monolit cu cadre rare, planşee din b.a. prefabricat, terasa necirculabilă"89S+P+10E+Et. teh.737.80"5,748.50""7,158.50""9,141.40""3,047.070""2,532.564"719.667598.149"3,777.982""3,140.379"892.296741.705search
167169Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18 bl. DallesS+P+7"4,058.10""7,343.00""2,263.089""1,938.729"534.504457.895"2,806.231""2,404.024"662.785567.790carpati
168170Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Poligrafiei nr. 201975"zidărie portantă cu sâmburi tip fagure, terasă necirculabilă"79S+P+4E585.66"2,202.60""3,006.52"780.908643.249184.437151.925968.326797.629228.702188.387mid instal
169171Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 64 bl. 24 sc. A+BS+P+10/11"8,607.17""2,993.469""2,532.998"707.007598.252"3,711.901""3,140.917"876.689741.832proiect bucuresti
170172Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 168 bl. 151976"structura de rezistenţă din diafragme de b.a., pereţii de pe faţadele principală şi posterioară sunt din zidărie de cărămidă, pereţi de compartimentare din cărămidă , terasa necirculabilă"156S+P+M+8E+9E+10E+Et. teh."1,382.56""10,849.00""15,934.25""4,769.005""3,971.949""1,126.359"938.108"5,913.566""4,925.217""1,396.686""1,163.254"eurobuilding
171173"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131 bl. 9B , sc. F"S+P+M+14/15"5,961.94""2,024.077""1,687.744"478.053398.617"2,509.855""2,092.802"592.786494.285proiect bucuresti
172174Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 134-138 bl. 11 sc. A+B+C1975"structura de rezistenţă în cadre din stâlpi şi grinzi din b.a. şi pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de cărămidă, terasa necirculabilă, parţial circulabilă la et. 9 şi 10"138S+P+M+9E+10E"1,124.91""8,933.62""13,364.00""3,352.503""2,762.376"791.805652.427"4,157.104""3,425.346"981.838809.009eurobuilding
173175Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 146 bl. 146S+P+6"2,857.00""4,264.00""1,212.042""1,021.040"286.264241.152"1,502.933""1,266.089"354.968299.029ICPM
174176Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 164 bl. KS+P+8"6,030.00""7,953.00""2,402.115""2,018.603"567.339476.760"2,978.623""2,503.068"703.501591.183ICPM
175177Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 168 bl. JS+P+8"6,005.00""7,928.00""2,401.430""2,018.603"567.178476.760"2,977.773""2,503.068"703.300591.183ICPM
176178Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 170 bl. IS+P+8"2,147.00""2,621.00"903.488761.253213.389179.795"1,120.325"943.953264.602222.946ICPM
177179Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 234 bl. 1S+P+6"6,078.00""7,597.00""2,579.388""2,180.878"609.208515.087"3,198.441""2,704.289"755.418638.708ICPM
178180Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 240 bl. BS+P+7"6,612.87""7,990.00""2,766.323""2,352.393"653.359555.596"3,430.241""2,916.967"810.166688.939ICPM
179181Reabilitare termică a imobilului din Intrarea Serdarului nr. 7 bl. 511980"fundaţii de b.a., pereţi structurali din b.a. monolit, planşee din b.a. monolit, pereţi de compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"8S+P+3E217.00648.95930.20"1,059.90"457.339377.730108.01689.213566.715468.385133.849110.625search
180182Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 30-34 bl. II/3S+P+4"3,214.40""4,600.00""1,349.176""1,144.395"318.653270.287"1,672.978""1,419.050"395.129335.156carpati
181183"Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 94 bl. 14-14A sc. 1,2,3"S+P+10E"18,314.34""4,010.546""3,414.690"947.224806.493"4,973.077""4,234.215""1,174.558""1,000.051"eurostar
182184"Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 78, bl. 1"S+P+10E"4,749.00""1,689.195""1,416.289"398.960334.504"2,094.602""1,756.198"494.710414.785proiect bucuresti
183185Reabilitare termică a imobilului din Şoseaua Pipera nr. 15 bl. 3C1984"pereţi, cadre de b.a., închideri BCA, terasă necirculabilă"11S+P+4E296.78919.34"1,666.05"543.413453.189128.345107.036673.832561.954159.148132.724mid instal
184186Reabilitare termică a imobilului din Strada Aviaţiei nr. 12-14 bl. 5FP+4"2,682.60"962.752807.993227.386190.834"1,193.812""1,001.911"281.958236.635proiect bucuresti
185187Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 17 bl. C131964"fundaţii de b.a., pereţi structurali din b.a. realizaţi în sistem glisant, planşee din b.a. monolit, pereţi de compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"80S+P+9E+Et. teh.601.65"4,579.80""5,804.65""6,825.10""2,681.444""2,238.307"633.312528.651"3,324.605""2,775.501"785.216655.527search
186188Reabilitare termică a imobilului din Strada Băiculeşti nr. 23 bl. E9S+P+9"14,115.44""5,068.852""4,340.773""1,197.178""1,025.218""6,285.377""5,382.559""1,484.501""1,271.270"eurostar
187189Reabilitare termică a imobilului din Strada Băneasa nr. 1-7 bl. II/41980"fundaţii de b.a., panouri mari de beton prefabricat , planşee din b.a. prefabricat, terasa necirculabilă"58S+P+4E959.35"3,888.50""5,215.80""5,875.85""2,359.599""1,969.148"557.298465.080"2,925.518""2,441.744"690.958576.699search
188190Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 7-11 bl. XII/41980"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"67S+P+4E"1,050.00""4,230.30""5,677.10""6,487.15""2,660.915""2,223.308"628.464525.108"3,299.149""2,756.902"779.204651.134search
189191"Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 16, bl. 2J"P+3"1,343.47"485.607407.652114.69296.280602.153505.488142.218119.388proiect bucuresti
190192Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 33-35 bl. 7G1986"structura din panouri mari prefabricate din b.a., sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"38S+P+4E585.39"2,261.22""3,578.00""1,080.768"897.178255.259211.898"1,340.152""1,112.501"316.521262.754eurobuilding
191193Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 52-54 bl. 5F 1984"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"29S+P+4E444.70"1,789.65""2,417.20""2,757.85""1,173.027"977.919277.049230.968"1,454.168""1,212.620"343.450286.401search
192194Reabilitare termică a imobilului din Strada Bucegi nr. 112 bl. 1P+4"2,828.48""1,006.477"861.534237.713203.480"1,248.032""1,068.302"294.764252.315eurostar
193195Reabilitare termică a imobilului din Strada Cluj nr. 83 bl. 8B sc. A1986"fundaţii de b.a., pereţi structurali sistem fagure, planşee din b.a. monolit, pereţii de la faţadele principale din panouri mari de b.a., terasa necirculabilă"36S+P+8E+Et. teh.314.20"2,208.25""2,794.50""3,371.15""1,532.003""1,283.224"361.834303.076"1,899.299""1,591.198"448.583375.814search
194196Reabilitare termică a imobilului din Strada Constantin Cristescu nr. 61970"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"16D+P+3E512.75"1,634.51""2,721.20""1,186.342""1,000.339"280.194236.263"1,471.064""1,240.420"347.441292.967eurobuilding
195197Reabilitare termică a imobilului din Strada Crinului nr. 5-15 bl. A3S+P+10E"7,265.27""2,612.573""2,234.641"617.046527.785"3,239.591""2,770.955"765.137654.453eurostar
196198Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 15-17 bl. E+FS+P+11"6,442.00""7,892.00""3,179.497""2,734.089"750.944645.746"3,942.576""3,390.270"931.171800.725carpati
197199Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Caragiani nr. 8-10 bl. 3J1984"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"33S+P+4E522.90"2,008.35""2,770.75""3,250.80""1,368.441""1,142.258"323.203269.782"1,696.481""1,416.400"400.681334.530search
198200Reabilitare termică a imobilului din Strada Elena Caragiani nr. 16-18 bl. 3A1985"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"63S+P+4E"1,048.15""4,099.10""5,614.90""6,584.00""2,680.883""2,242.143"633.180529.557"3,323.910""2,780.257"785.052656.650search
199201Reabilitare termică a imobilului din Strada Făurei nr. 2 bl. 7AS+P+2730.00912.00388.515326.03191.76177.003481.758404.278113.78395.484ICPM
200202Reabilitare termică a imobilului din Strada Feleacu nr. 29-35 bl. 13C1985"fundaţii de b.a., panouri prefabricate, terasa necirculabilă"63S+P+3E+4E"1,024.00""3,930.00""5,358.70""6,094.52""2,513.455""2,099.739"593.636495.923"3,116.299""2,603.676"736.018614.945search
201203Reabilitare termică a imobilului din Strada Ficusului nr. 1 bl. XX/5S+P+4"1,833.00""1,920.00"737.899625.493174.279147.731914.995775.611216.107183.186ICPM
202204Reabilitare termică a imobilului din Strada George Călinescu nr. 28 bl. 20AP+4E"1,553.00"562.118471.248132.763111.301697.026584.347164.626138.013proiect bucuresti
203205Reabilitare termică a imobilului din Strada Grigore Cherchez nr. 9 1970"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., acoperiş de tip şarpantă"16D+P+2E310.98812.84"1,325.00"521.646437.638123.204103.363646.841542.671152.773128.170eurobuilding
204206Reabilitare termică a imobilului din Strada Iacob Felix nr. 101 bl. 19 sc. B1982"fundaţii de b.a., cadre b.a. monolit, planşee din b.a. monolit şi zidărie de umplutură, terasa necirculabilă"45S+P+9E+Et. teh.440.77"2,851.40""3,828.70""5,018.54""1,933.762""1,621.135"456.722382.885"2,397.479""2,010.208"566.245474.777search
205207Reabilitare termică a imobilului din Strada Ioan Vodă Caragea nr. 9-15 1968"structura de rezistenţă din zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b.a., centuri, planşee din b.a., terasa necirculabilă"22S+P+3E462.36"1,464.87""2,304.00"789.522658.832186.472155.605979.007816.952231.225192.950eurobuilding
206208Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 24 bl. 18BS+P+11E"11,544.04""4,234.898""3,629.578""1,000.212"857.246"5,251.274""4,500.677""1,240.263""1,062.985"eurostar
207209Reabilitare termică a imobilului din Strada Jiului nr. 2-4 bl. C11980"structura de rezistenţă în cadre cu pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, planşee de b.a., terasa necirculabilă"72P+4E531.46"1,813.64""2,657.30"712.954586.610168.388138.547884.063727.396208.801171.799eurobuilding
208210Reabilitare termică a imobilului din Strada Lăstărişului nr. 28 bl. B2P+10"8,910.00""11,350.00""3,337.456""2,812.435"788.251664.250"4,138.445""3,487.419"977.431823.670mid instal
209211Reabilitare termică a imobilului din Strada Măguricea nr. 39 bl. 13ES+P+4"1,180.00""1,620.00"609.244515.955143.893121.860755.462639.785178.428151.106mid instal
210212Reabilitare termică a imobilului din Strada Măguricea nr. 15-19 bl. 8GS+P+4"3,457.00""4,302.00""1,287.610""1,076.026"304.112254.139"1,596.637""1,334.272"377.099315.133mid instal
211213Reabilitare termică a imobilului din Strada Marinarilor nr. 12-16 bl. 9/1S+P+4E"4,990.27""1,736.038""1,488.709"410.023351.608"2,152.687""1,845.999"508.429435.994eurostar
212214Reabilitare termică a imobilului din Strada Miron Costin nr. 45 bl. 5 sc. A1983"structura de rezistenţă din diafragme de b.a. în sistem celular, pereţi de compartimentare parţial din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"20S teh.+P+4E296.00"1,239.62""3,793.20"628.594524.162148.463123.798779.456649.961184.095153.510eurobuilding
213215Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Racotă nr. 2 bl. 671973"fundaţii de b.a., pereţi b.a. monolit, planşee din b.a. prefabricat, terasa necirculabilă"65S+P+10E+Et. teh.304.16"2,629.00""3,231.37""3,783.21""1,654.628""1,384.481"390.796326.991"2,051.354""1,716.756"484.496405.469search
214216Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Racotă nr. 8 bl. 76A1976"fundaţii de b.a., pereţi structurali şi cadre din b.a., planşee din b.a. prefabricat, terasa necirculabilă"44S+P+10E+Et. teh.316.00"3,136.00""3,800.00""4,416.73""1,685.548""1,407.971"398.098332.539"2,089.694""1,745.884"493.551412.349search
215217Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 4 bl. 27S+P+3981.60"1,227.00"491.867368.653116.17187.070609.915457.129144.052107.966carpati
216218Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 1 bl. 28P+3"1,001.60""1,252.00"515.586383.128121.77390.488639.326475.078150.998112.206carpati
217219Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 1 bl. 28S+P+3981.60"1,227.00"485.915356.752114.76584.259602.535442.373142.309104.481carpati
218220Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 21-23 bl. 16DS+P+4"2,960.00""3,698.00""1,275.927""1,081.528"301.353255.439"1,582.149""1,341.094"373.677316.744ICPM
219221Reabilitare termică a imobilului din Strada Prometeu nr. 25-31 bl. 16G1986"structura din panouri mari prefabricate în sistem celular, cu pereţi de compartimentare parţial din beton şi din BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"66S+P+4E"1,144.09""4,769.13""7,021.00""2,237.365""1,864.921"528.428440.463"2,774.333""2,312.502"655.251546.174eurobuilding
220222Reabilitare termică a imobilului din Strada Prunaru nr. 6 bl. 8S+P+8E"5,476.40""1,890.364""1,625.370"446.472383.885"2,344.051""2,015.459"553.626476.018eurostar
221223Reabilitare termică a imobilului din Strada Radu Popescu nr. 17 bl. 24AS+P+10"6,884.00""8,938.00""2,463.323""2,095.014"581.796494.807"3,054.520""2,597.817"721.427613.561mid instal
222224Reabilitare termică a imobilului din Strada Sfinţii Voievozi nr. 49-51 S+P+5 (+6)"4,144.00""5,096.00""1,726.740""1,467.189"407.827346.526"2,141.157""1,819.314"505.706429.692carpati
223225Reabilitare termică a imobilului din Strada Stefan Stoika nr. 20 bl. 17AP+10"7,374.00""8,923.00""2,267.451""1,913.002"535.534451.819"2,811.639""2,372.122"664.062560.256carpati
224226Reabilitare termică a imobilului din Strada Stirbei Voda nr. 154 bl. 26AS+4+8N"2,364.00""3,448.00"942.053791.306222.497186.893"1,168.145"981.220275.896231.748carpati
225227Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştirbei Vodă nr. 158 bl. 23AS+P+8"2,364.00""3,448.00"942.405791.306222.580186.893"1,168.582"981.220275.999231.748carpati
226228Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştirbei Vodă nr. 160 bl. 22BS+P+8"2,364.00""3,448.00"943.133791.954222.752187.046"1,169.485"982.023276.213231.937carpati
227229Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştirbei Vodă nr. 162 bl. 22AS+P+8"2,360.00""3,340.00""1,028.431"864.867242.898204.267"1,275.255""1,072.435"301.194253.291carpati
228230Reabilitare termică a imobilului din Strada Surorilor nr. 9-15 bl. A21967"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare parţial din cărămidă şi beton, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"88S+P+10E613.60"5,679.68""7,196.00""2,432.312""2,030.472"574.472479.563"3,016.067""2,517.785"712.345594.659eurobuilding
229231Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 100 bl. 30BS+P+10E+Et. teh."5,926.12""2,182.805""1,814.636"515.542428.587"2,706.678""2,250.149"639.272531.448proiect bucuresti
230232Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 108 bl. 33S+P+10"6,059.00""7,378.00""2,362.000""2,001.029"557.865472.610"2,928.880""2,481.276"691.752586.036ICPM
231233Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118 bl. 37S+P+8-9E"7,406.60""2,617.442""2,228.947"618.196526.440"3,245.628""2,763.894"766.563652.786proiect bucuresti
232234Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118 bl. 371981"fundaţii de b.a., pereţi b.a. monolit, planşee din b.a. prefabricat, terasa necirculabilă"35S+P+8E+Et. teh.390.00"2,758.00""3,445.30""4,227.25""1,661.375""1,385.227"392.389327.167"2,059.720""1,717.681"486.472405.688search
233235Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 119 bl. 61982"structura de rezistenţă mixtă: diafragme de b.a. longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi şi planşee din b.a., pereţi de compartimentare BCA, centuri şi planşee din b.a., terasa necirculabilă"120S+P+10E+Et. teh."1,188.55""8,759.80""13,686.00""3,320.075""2,727.870"784.146644.277"4,116.893""3,382.559"972.341798.904eurobuilding
236Reabilitare termică a imobilului din Strada Vasile Sion nr. 1-9 bl. 150.0000.0000.0000.0000.0000.000search
234237Reabilitare termică a imobilului din Strada Veronica Micle nr. 22 bl. M5S+P+10"3,022.00""3,663.00""1,250.156""1,059.254"295.266250.178"1,550.194""1,313.476"366.130310.221carpati
235238Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24 bl. 5/1AS+P+4"1,380.00""1,726.00"589.061496.488139.126117.262730.436615.646172.517145.405mid instal
236239Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24 bl. 5/1BS+P+4895.00274.348227.21264.79653.664340.191281.74380.34866.543mid instal
237240Reabilitare termică a imobilului din Strada Belizarie nr. 22-24 bl. 5/1DS+P+4"1,090.00""1,366.00"451.976356.578106.74984.218560.450442.157132.369104.430mid instal
238241Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 238 bl. C sc. AS+P+7/8"2,937.00""3,513.00""1,259.764""1,065.698"297.535251.700"1,562.107""1,321.466"368.944312.108ICPM
239242Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 238 bl. C sc. DS+P+7/8"1,838.00""2,544.00"732.878612.135173.094144.576908.769759.048214.636179.274ICPM
TOTAL"4,051,025.097""418,846.288""350,823.273""98,924.489""82,858.592""519,355.919""435,020.855""122,663.185""102,744.653"