Hotărârea nr. 212/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcţii al

Cantinei Centrale de Ajutor Social

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al  Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de  Cantina Centrală de Ajutor Social şi Direcţia Resurse Umane;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere  prevederile Legii nr.53/2003 -  Codul Muncii – actualizată;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.208/1997 privind funcţionarea cantinelor de ajutor social;

În conformitate cu Ordonanţea nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar;

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”e”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Cantinei Centrale de Ajutor Social, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârile anterioare   privind aprobarea Statului de funcţii îşi încetează valabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Cantina Centrală de Ajutor Social, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ

 

               Adrian Oghină                                                               Secretar,   

                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. : 212

Data : 15.06.2006


                                                                                                  Anexa nr.1

                                                                                 la  Hotărârea Consiliului Local

                                                                                               nr.212/15.06.2006

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                Adrian Oghină

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII

AL CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL

  PE ANUL 2006

 

 

 

      In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti privind aprobarea statului de functii in baza Legii nr.208/1997 referitoare la functionarea  cantinelor de ajutor social si ale O.G.R. nr. 3/2006 referitoare la cresterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar

 

 

Compartimentul

Functia de executie

Functia de conducere

Nivel studii

Gradul sau treapta

Nr.de posturi

Anexa din O.G.nr.3/ 2006

Anexa ind.cond. O.G.nr.3/ 2006

 

Inspector de specialitate

Director

S

I A

1

II a

VI/1 b

Compartimentul Audit Public Intern

Inspector de specialitate (auditor)

 

S

I A

1

II a

 

Biroul Resurse

Umane, Juridic

Protectia Muncii,

Medicina Muncii

si P.S.I.

Inspector de specialitate

Sef birou

S

I A

1

II a

VI/1 b

 

Cons.juridic

 

S

I A

1

II a

 

Cons.juridic

 

S

III

1

II a

 

Inspector

 

SSD

I A

1

II a

 

Referent

 

 

M

I A

3

II a

 

Referent

 

M

II

1

II a

 

Serviciul

Anchete

Sociale

Asistent social

Sef serviciu

S

PR.

1

IV/11 a

VI/1 b

Inspector de specialitate

 

S

I

1

II a

 

Inspector de specialitate

 

S

I A

1

II a

 

Inspector de specialitate

 

S

III

1

II a

 

Asistent social

 

PL

PR

1

IV/11 a

 

Asistent social

 

M

PR

1

IV/11 a

 

Referent

 

M

I

5

II a

 

Referent

 

M

Deb./III

1

II a

 

 

Referent

 

M

III

2

II a

 

Referent

 

M

I A

5

II a

 

Referent

 

M

II

2

II a

 

Serviciul

Buget

Finante

Contabilitate

Inspector de specialitate

Sef serviciu

S

I A

1

II a

VI/1 b

Operator, control date

 

M

I

1

V/1 a

 

Operator, control date

 

M

II

1

V/1 a

 

Referent

 

M

I A

6

II a

 

Referent

 

M

I

1

II a

 

Referent

 

M

II

2

II a

 

Referent

 

M

III

2

II a

 

Casier

 

M

I

1

V/2 a

 

Casier

 

M

II

1

V/2 a

 

Compartimentul

Tehnologic

Inspector de specialitate

 

S

I A

1

II a

 

Inspector de specialitate

 

S

II

1

II a

 

Inspector de specialitate                        

 

S

III

2

II a

 

Serviciul Administrativ-Aprovizionare

Inspector de specialitate

Sef serviciu

S

II

1

II a

VI/1 b

Compartimentul

aprovizionare

Arhivar

 

M

II

1

V/ 2a

 

Arhivar

 

M

III

1

V/ 2a

 

Referent

 

M

II

4

II a

 

Referent

 

M

III

4

II a

 

Referent

 

M

I

1

II a

 

Compartimentul

gospodarire-transporturi

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

I

1

V/ 2a

 

Functionar

 

M

III

1

V/2 a

 

Secretar-dactilograf

 

M

II

2

V/2 a

 

Personal-

deservire

 

 

 

 

 

 

 

 

Mun. calif. – tamplar

 

 

I

1

V/2 a

 

Mun. calif.-lac.mec.

 

 

I

3

V/2 a

 

Mun. calif. – mec.auto

 

 

I

1

V/2 a

 

Mun. calif.- lac.mec.

 

 

II

1

V/2 a

 

Mun. calif. –zidar,vopsitor

 

 

II

1

V/2 a

 

Mun. calif. –zidar,vopsitor

 

 

III

1

V/2 a

 

Mun. calif.-electrician

 

 

I

1

V/2 a

 

Mun. calif.-electrician

 

 

II

1

V/2 a

 

Mun. calif.-instalator sanitar

 

 

V

1

V/2 a

 

Mun. calif.-instalator sanitar

 

 

VI

1

V/2 a

 

Mun. calif. – sofer

 

 

I

3

V/2 a

 

Mun. calif. – sofer

 

 

II

4

V/2 a

 

Mun. calif.-sofer

 

 

III

2

V/2 a

 

Unitatea

Sf.Constantin

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

I

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

I

2

V/2 a

 

 

Magaziner

 

M

II

2

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

I

1

V/2 a

 

Muncitor calif.bucatar

 

 

IV

1

V/2 a

 

Muncitor necalif.

 

 

 

17

V/2 a

 

Paznici

 

 

II

3

V/2 a

 

Unitatea 

Dacia

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

II

1

 

 

Functionar

 

M

III

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

I

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

III

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

IV

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

V

1

V/2 a

 

Muncitor necalif.-

 

 

 

11

V/2 a

 

Paznici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

II

3

V/2 a

 

Unitatea 

Grivita

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

I

1

V/2 a

 

Functionar

 

M

II

1

V/2 a

 

Functionar

 

M

III

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

I

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

I

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

IV

1

V/2 a

 

Muncitor necalif.

 

 

 

24

V/2 a

 

Paznic

 

 

I

2

V/2 a

 

Paznic

 

 

II

1

V/2 a

 

Unitatea 

Ferentari

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

I

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

I

1

V/2 a

 

Muncitor calif-bucatar

 

 

II

1

V/2 a

 

Muncitor calif-bucatar

 

 

III

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

IV

1

V/2 a

 

Muncitor necalif.

 

 

 

23

V/2 a

 

Paznic

 

 

I

2

V/2 a

 

Paznic

 

 

II

1

V/2 a

 

Unitatea

Bucur

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

I

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

I

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

II

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

III

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

IV

2

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

V

1

V/2 a

 

Muncitor necalif.

 

 

 

21

V/2 a

 

Paznic

 

 

I

2

V/2 a

 

Paznic

 

 

II

1

V/2 a

 

Unitate

 Pajura

Referent

 

M

I A

1

II a

 

Functionar

 

M

I

1

V/2 a

 

Magaziner

 

M

I

1

V/2 a

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

I

1

V/2 a

 

 

Muncitor calif.-bucatar

 

 

III

1

V/2 a

 

 

Muncitor necalif.

 

 

 

23

V/2 a

 

 

Paznic

 

 

I

3

V/2 a