Hotărârea nr. 300/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 300 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si

Regulamentului de organizare si functionare ale

 Directiei Generale de Asistenta Sociala – Sector 1

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1;

Tinand seama de avizele Comisiei pentru  administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv  al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Vazand Hotararea Consiliului Local  al Sectorului 1 nr.35/2003 privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala – Sector 1,  aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului  de Servicii Comunitare pentru Varstnici;

Tinand seama de prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala;

In temeiul prevederilor art.95, alin.(2), lit.”e” si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba modificarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala – Sector 1, conform Anexelor, ca fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Serviciul Secretariat General, Registru Agricol  din cadrul Primariei Sectorului 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,

               Cristian Sandulescu

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                          Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

            Nr.: 300

            Data: 13.11.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

PRIMAR

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Anexa nr.1                                                                                               

SECRETAR

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                la Hotararea Consiliului Local

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S 1

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr. 300/13.11.2003

COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA PENTRU  PERS. CU HANDICAP ADULTE

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cristian Sandulescu

 

 

 


 


DIRECTOR GEN. ADJUNCT PROTECTIA  COPILULUI

 

DIRECTOR GEN. ADJUNCT ECONOMIC

 

SERV PENTRU EVALUAREA COMPLEXA A COPILULUI

     

 

 

SERV. INFORMARE CETATENI-REGISTRA-

TURA       

        

 

 

DIRECTOR GEN. ADJUNCT ASISTENTA SOCIALA

 

SERV. ASISTENTA SOCIALA  A PERSOANEI CU HANDICAP

                    

 

SERV. FINANCIAR CONTABILITATE

 

             

 

BIROU BUGET EXECUTIE BUGETARA

          

 
      

SERV. ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI

                    

 
 

 

 

 


BIROU PROTECTIE

COPIL DELINCVENT

       

 

SERV.

FAMILIAL

 
 


 

 

 

 

 

 

 


 

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII ODAI

                  

 

SERV. ALTER-

NATIVE DE TIP

REZIDENTIAL PHARE 1999

 

 

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII SF.

ECATERINA

 

 
 

 

 


 

 


               TOTAL=2100 posturi

                                            


MUNICIPIUL BUCURESTI                                                          Anexa  nr.2
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                 la Hotararea Consiliului Local             

                   Nr.300/13.11.2003
                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

 

 

STATUL DE FUNCTII

al Directiei Generale de Asistenta Sociala

 

 

           Functia

 

 

exec.               cond.

Nivelul studiilor

Grad/ Treapta

Coeficient de multiplicare/ Limite salariu

(mii lei)

          Numar    

posturi

totale

                  

Indem. de cond. in %  la limita maxima

   1                     2

3

4

5

6

7

Anexa II/a   O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

cons. jrd.

S

II

III

IV

3.052 – 5.685

2.998 – 4.940

2.943 – 4.289

5

2

2

 

insp. sp.

S

IA

3.107 – 6.432

27

 

 

 

I

3.052 – 5.685

40 

 

 

 

II

III

2.998 – 4.940

2.943 – 4.475

39,5

10

 

referent

SSD

IA

I

II

2.998 – 4.569

2.943 – 3.947

2.889 – 3.559

5,5

14

1

 

inspector

M

IA

I

2.998 – 4.197

2.943 – 3.916

19

16

 

referent

M

IA

2.998 – 4.197

52

 

 

 

I

2.943 – 3.916

67

 

 

 

II

2.889 – 3.545

62

 

 

 

III

2.834 – 3.266

26

 

insp.sp. dir. gen

S

IA

3.107 – 6.432

1

55

insp.sp dir.gen. adj.

S

IA

3.107 – 6.432

3

50

insp. sp.     sef serv.

S

IA

3.107 – 6.432

18

30

insp. sp. sef birou

S

IA

3.107 – 6.432

5

25

cons. jrd.   sef serv.

S

IA

3.706 – 7.176

1

30

insp.sp. sef serv. (centru)

S

IA

 

3.107 – 6.432

12

 

30

 

referent sef serv.

SSD

IA

2.998 – 4.569

1

30

inspector sef serv. (centru)

M

IA

2.998 – 4.197

1

30

inspector sef serv.

M

IA

2.998 – 4.197

1

30

        1              2

       3

     4

5

6

             7

inspector sef birou

M

IA

2.998 – 4.197

1

25

muncitor sef form.

 

I

3.052 – 3.856

1

15

Anexa II a)   O.G.R.196/2002

 

 

 

 

 

profesor

S

def

2,350 – 2,918

1,5

 

educator

M

II

2,122 – 2,578

1

 

 

M

def

2,046 – 2,426

4

 

Anexa IV/1a  O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

medic primar

      S

   

4.517 – 9.202

7

 

medic spec.

      S

 

3.867 – 6.590

5

 

medic

      S

 

2.943 – 5.776

2

 

medic spec. ped. neuropsihiatru

S

 

3.867 – 6.590

1

 

psiholog pr.

      S

 

2.998 – 5.327

4

 

psiholog

      S

 

2.943 – 4.877

8

 

logoped

S

 

2.943 – 4.877

1

 

sociolog

      S

 

2.943 – 4.877

1

 

asist. soc.

      S

 

2.943 – 4.877

5

 

prof. CFM pr.

      S

 

2.998 – 5.327

3

 

ed. pueric.

      PL

 

2.834 – 4.515

6

 

asist.med.pr.

      PL

 

2.889 – 5.057

18

 

asist.med.

      PL

 

2.834 – 4.515

31

 

asist.igiena

      PL

 

2.834 – 4.515

1

 

asist.princ.farm.

PL

 

2.889 – 5.057

1

 

asist.farm.

PL

 

2.834 – 4.515

1

 

asist.soc.princ.

PL

 

2.889 – 5.057

1

 

asist. soc.

      PL

 

2.834 – 4.515

6

 

asist. med. pr.

      M

 

2.889 – 4.696

1

 

instr.ed.pr.

      M

 

2.889 – 4.333

12

 

instr.ed.

      M

 

2.834 – 3.613

13,5

 

instr. ergoterapie

      M

 

2.834 – 3.613

1

 

sora med.pr.

      M

 

2.889 – 4.333

3

 

sora med.

      M

 

2.834 – 3.613

2

 

statistician pr.

      M

 

2.889 – 4.333

1

 

registrator

      M

 

2.834 – 3.613

1

 

asist. maternal

M

 

2.834 – 3.613

93

 

asist.personal

M

 

2.600

840

 

ingrijitor

M

 

2.600

22

 

infirmiera

      G

 

2.780 – 2.889

186

 

spalatoreasa

      G

 

2.725 – 2.889

24

 

medic pr. sef centru

S

 

4.517 – 9.202

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1             2

3

4

5

6

7

medic pr. sef serv.

S

 

4.517 – 9.202

1

30

farm.pr.sef serv.

S

 

3.867 – 6.902

1

15

Anexa IV/4a  O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

preot

S

II

2.998 – 5.418

1

 

Anexa V/2a  O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

casier

M

I

2.834 – 3.569

2

 

magaziner

M

I

2.834 – 3.569

16(1HIV)

 

pompier

 

I

2.780 – 2.889

1

 

paznic

 

I

2.780 – 2.889

37

 

portar

 

I

2.780 – 2.889

9

 

ingrijitor

 

I

2.780 – 2.889

98(4HIV)

 

muncitor

 

I

3.052 – 3.856

35

 

 

 

II

2.998 – 3.654

26

 

 

 

III

2.943 – 3.406

26

 

 

 

IV

2.889 – 3.201

23

 

 

 

V

2.834 – 2.955

22

 

 

 

VI

2.780 – 2.889

6

 

 

 

nec.

2.725 – 2.834

54(4HIV)

 

      TOTAL

 

 

 

2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUNICIPIUL BUCURESTI                                                          Anexa  nr.3
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                 la Hotararea Consiliului Local             

                   Nr.300/13.11.2003
                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A

DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA

SECTOR 1

 

 

 

 

Cap. I   DISPOZITII GENERALE

 

            Art. 1 Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 (denumita in continuare D.G.A.S. Sector 1) functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, asa cum a fost infiintata prin Hotararea nr. 35/2003 a Consiliului Local Sector 1 al municipiului Bucuresti.

Art. 2  D.G.A.S. Sector 1 are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Art. 3 Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de D.G.A.S. Sector 1 in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local. D.G.A.S. Sector 1 poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 4 D.G.A.S. Sector 1 are sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17.

 

 

Cap. II ATRIBUTIILE D.G.A.S. SECTOR 1

 

Art. 5  D.G.A.S. Sector 1  are urmatoarele atributii:

 

          A. în domeniul protecţiei copilului:

    a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;

    b) identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;

    c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

    d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

    e) exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;

    f) organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

    g) identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;

    h) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

    i) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

    j) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

    k) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;

    l) asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;

    m) sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

    n) asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;

 

B. în domeniul protecţiei persoanelor adulte:

    a) evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;

    b) identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

    c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;

    d) organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

    e) organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

    f) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

    g) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);

    h) asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;

    i) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;

    j) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

    k) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;

    l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;

    m) susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;

    n) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;

    o) sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;

    p) asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

    q) asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;

 

            C. în domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private:

    a) înfiinţează şi organizează instituţii de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;

    b) finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială;

    c) asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;

    d) evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;

    e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la bugetul local;

    f) dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;

 

D. în domeniul finanţării asistenţei sociale:

    a) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;

    b) pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;

    c) realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;

    d) comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, numărul de beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale.

 

 

Cap. III  CONDUCEREA D.G.A.S. SECTOR 1

 

 

Art. 6  Conducerea D.G.A.S. Sector 1 se asigura de catre Directorul General.

 

DIRECTORUL GENERAL

               

                Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, juridice sau administrative.

 

 Art. 7 Directorul General asigura conducerea executiva a D.G.A.S. Sector 1 si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

 

Art. 8  Directorul General indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

-          este vicepresedintele Comisiei pentru Protectia Copilului si reprezinta serviciul public de asistenta sociala in relatiile cu aceasta;

-          asigura executarea hotararilor Comisiei pentru Protectia Copilului;

-          exercita atributiile ce revin serviciului public de asistenta sociala in calitate de persoana juridica;

-          intocmeste proiectul bugetului propriu al serviciului de asistenta sociala si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune   aprobarii Consiliului Local sector 1;

-          elaboreaza proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu si lung, de  restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala ;

-          aproba statul de personal al serviciului public de asistenta sociala ;

-          numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul serviciului public de asistenta sociala, potrivit legii;

-          controleaza activitatea personalului din cadrul serviciului public de asistenta sociala si aplica sanctiuni disciplinare  personalului;

-          constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute la art. 41 din O.U.G. nr. 26/1997, republicata.

-          coordonează şi controlează activitatea fiecărui compartiment aflat în subordonarea sa directă;

-          coordonează şi controlează activitatea celor 3 directori generali  adjuncţi;

-          primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa D.G.A.S. Sector 1 ;

-          verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1;

-          ţine şedinţe de lucru cu directorii generali adjuncţi şi participă la şedinţele ţinute de aceştia cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea D.G.A.S. Sector 1;

-          stabileşte calendarul acţiunilor sociale ale Direcţiei împreună cu directorii generali adjuncti pe probleme de Asistenţă  Socială si Protectie a Drepturilor Copilului ;

-          analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele D.G.A.S. Sector 1, înainte de a fi supuse aprobării Primarului/Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte proiectul Planului anual de măsuri şi acţiuni de asistenţă socială, pe care îl înaintează spre aprobare Primarului/Consiliului Local al Sectorului 1;

-          verifică raportările şi situaţiile statistice care se înaintează Direcţiei Generale de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti;

-          coordonează activitatea Cantinei Centrale de Ajutor Social şi a Căminului pentru Vârstnici de la Străuleşti;

-          propune proiecte şi programe de colaborare cu reprezentanţii ONG sociale, a instituţiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice şi juridice române şi străine, cu alte instituţii publice specializate, cu  organizaţii şi organisme ale statutului;

-          propune măsuri de organizare şi funcţionare eficientă a activităţii Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1;

-          propune Primarului programe de perfecţionare profesională pentru personalul de specialitate al D.G.A.S. Sector 1 ;

-          întocmeşte Note de fundamentare pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, pe care le supune spre aprobare Primarului;

-          iniţiază proiecte de Hotărâri de Consiliu Local pentru realizarea unor măsuri de asistenţă socială sau înfiinţarea, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1, a unor noi  instituţii de asistenţă socială cu sau fără personalitate juridică;

-          întocmeşte rapoarte de specialitate şi iniţiază proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru subcontractarea sau subvenţionarea unor servicii sociale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-          exercită funcţia de ordonator de credite al Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1;

-          semneaza ( contrasemneaza ) Dispozitiile Primarului de acordare, modificare, suspendare, respingere sau incetare a drepturilor de ajutor social stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in baza Dispozitiei Directorului D.G.A.S. Sector 1 de delegare de competenta, avand in vedere ca se ocupa direct de verificarea documentatiei care sta la baza emiterii acesteia ;

-          initiaza proiecte de Hotarari ale Consiliului Local pentru realizarea unor masuri de asistenta sociala sau infiintarea, in subordinea D.G.A.S. Sector 1 a unor noi institutii de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica, pe care le supune aprobarii prealabile a Directorului D.G.A.S. Sector 1 ;

-          Directorul General al D.G.A.S. Sector 1 îndeplineşte şi alte atribuţiiprevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri   ale Consiliului Local al Sectorului 1 sau Dispoziţii ale Primarului.

      În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul General emite dispozitii.

      Directorul reprezintă Direcţia Generala de Asistenta Socială Sector 1 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate precum şi în justiţie.

 

 

Cap IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

Art. 9  D.G.A.S. Sector 1  are urmatoarea structura organizatorica :

1.Serviciul Monitorizare,

2. Serviciul Contencios ;

3.Serviciul pentru Evaluarea Complexa a Copilului ;

4.Seviciul Resurse Umane ;

5.Serviciul Protectia Muncii ;

6.Serviciul Corp Control si Relatia cu O.N.G. ;

7.Biroul Audit Intern ;

8.Serviciul Relatii Interetnice si Integrare Sociala ;

9.Serviciul Prevenire Abandon, pentru Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ;

10.Serviciul Informare Cetateni- Registratura ;

11.Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei si Familiei ;

12.Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei cu Handicap ;

13.Serviciul Secretariatul Comisiei de Expertiza Medicalla pentru Persoane cu Handicap Adulte ;

14. Serviciul Consiliere Persoane Varstnice- «Clubul Seniorilor» ;

15.Complexul de Servicii Sociale «Odai» ;

16.Serviciul  Familial ;

17.Serviciul  Rezidential ;

18.Serviciul Asistenta Maternala ;

19.Biroul pentru Protectia Copilului Delincvent ;

20.Serviciul Plasament in Regim de Urgenta ;

21.Serviciul de Anchete Psihosociale si Asistenta a Copilului pentru Exercitarea Dreptului la Opinie si Libera Exprimare ;

22.Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 ;

23.Centrul de Plasament «Sf. Iosif» ;

24.Centrul de Plasament «Sf. Maria» ;

25.Complexul de Servicii Sociale «Sf. Nicolae» ( componenta rezidentiala si centrul de zi» ;

26.Centrul de Plasament  «Sf.Petru si Pavel» ;

27.Complexul de Servicii «Sf. Stefan» ( componenta rezidentiala si centrul de zi ) ;

28.Centrul de Asistare si Protectie pentru Copii cu Deficiente Auditive «Sf. Mihail» ;

29.Centrul de Asistare si Protectie Copii cu Handicap «Sf. Gavril» ;

30.Centrul de Asistare si Protectie Copii cu Handicap – Gradinita «Sf. Ana» ;

31.Centrul de Zi «Jiului» ;

32.Complexul Social de Servicii «Sf. Ecaterina» ;

33. Complexul Social de Servicii «Sf. Andrei» ;

34. Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta «Pinocchio» ;

35. Serviciul Alternative de Tip Rezidential- PHARE 1999 ;

36. Serviciul  Financiar Contabilitate ;

37. Biroul Buget, Executie Bugetara ;

38. Serviciul Administrativ ;

39. Biroul Auto ;

 40. Formatie Tehnica ;

             41. Biroul Evidenta Patrimoniu ;

 42. Serviciul Alternative de Tip Rezidential – Phare 99 ;

 43. Biroul Informatica ;

 44. Farmacia.

 

 

Capitolul V – DIRECTORII GENERALI ADJUNCTI

 

Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 are trei directori generali adjuncti.

Art. 10- DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT  PENTRU PROBLEME DE ASISTENTA SOCIALA 

 

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, juridice sau administrative.

 

            Directorul General Adjunct pentru probleme de asistenţă socială îndeplineşte următoarele atribuţii:

-                 coordonează şi controlează activitatea fiecărui compartiment aflat în subordonarea sa directă;

-                 primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1 asupra  modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-                 verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

-                 ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-                 propune Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

-                 analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S. Sector 1;

-                 propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

-                 îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-                 propune Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-                 întocmeşte Note de fundamentare pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S. Sector 1;

-                 asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-         intocmeste/reactualizeaza fisele de post ale salariatilor din serviciile aflate in subordinea sa ;

-                 îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de Directorul General al D.G.A.S. Sector 1 ;

-                 In lipsa Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 exercită atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin dispozitia  Directorului General al D.G.A.S. Sector 1.

 

 

Art.11  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC.

 

Conditii pentru ocuparea postului: studii superioare in domeniul   economic.

Directorul General Adjunct Economic indeplineste urmatoarele atributii :

-                 coordoneaza si raspunde de buna functionare a Serviciului Financiar Contabilitate, Biroul Buget, Executie Bugetara, Serviciul Administrativ, Biroul  Evidenta Patrimoniului;

-                 organizeaza datele si informatiile ca si circulatia acestora in cadrul  D.G.A.S. sector 1 si in afara ei;

-                 stabileste,  sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 zile de la  aprobarea prezentului Regulament de organizare si functionare, atributii  exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit  functiei si pregatirii profesionale;

-                 raspund de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii ;

-                 semneaza si urmareste angajarea patrimoniala a institutiei  (contracte);

-                 acorda viza C.F.P. si contrasemneaza ordinele de plata ;

-                 primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează pe Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-                 ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-                 propune Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

-                 analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului;

-                 propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

-                 propune Directorului General participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională.

 

Art.12  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECTIA COPILULUI.

 

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului

universitar de lunga durata sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, juridice sau administrative.

 

Directorul General Adjunct pentru Protectia Copilului indeplineste urmatoarele atributii :

-                 coordoneaza si controleaza activitatea Centrelor de Plasament de pe teritoriul sectorului 1  si a  serviciilor subordonate ;

-                 organizeaza datele si informatiile ca si circulatia acestora in cadrul D.G.A.S sector 1 si in afara ei;

-                 stabileste,  sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 zile de la aprobarea prezentului Regulament de organizare si functionare, atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale;

-                 raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii;

-                 intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local si ale proiectelor de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate, primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează pe Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-                 ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

-                 propune Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

-                 analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S. Sector 1;

-                 propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

-                 propune Directorului General participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

      In lipsa Directorului General exercita atributiile acestuia in limitele stabilite prin dispozitia directorului general;

 

Cap VI.  ATRIBUTIILE  SERVICIILOR D.G.A.S. SECTOR 1

 

Art.13  Serviciul Monitorizare are urmatoarele atributii:

-                 centralizeaza si sintetizeaza toate informatiile din teritoriu;

-                 asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor ;

-                 intocmeste rapoarte cu privire la activitatea de asistenta sociala desfasurata de D.G.A.S.Sector 1;

-                 evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia ;

-                 monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in   dificultate din sectorul 1, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;

-                 raportari D.G.M.S.S.;

-                 raportari A.N.P.C.A. ;

-                 realizează baza de date privind nevoile de servicii sociale comunitare (de asistenţă socială şi îngrijire socio-medicală) pentru populaţia vârstnică a sectorului.

 

Art.14  Serviciul Contencios are urmatoarele atributii:

 

-          acorda, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii;

-          formuleaza proiecte de conventii, statute, contracte, acte administrative precum si orice alte acte specifice activitatii desfasurate ;

-          asigura reprezentarea pe baza de mandat din partea Directorului General/C.P.C. Sector 1 in fata instantelor judecatoresti, notari publici si alte autoritati publice sau private ;

-          formuleaza avize scrise si acorda consultatii verbale;

-          tine evidenta Monitorului Oficial, asigura baza de documentare juridica si legislativa, in special in domeniul asistentei sociale si a celor conexe;

-          formuleaza cereri in justitie specifice domeniului de activitate si orice alte cereri de competenta si in interesul D.G.A.S. Sector 1;

-          instrumenteaza dosarele, formuleaza aparari, cai de atac, note scrise;

-          asigura timbrarea cererilor conform dispozitiilor legale;

-          avizeaza pentru legalitate toate actele si dosarele repartizate ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

          

            Art. 15 Serviciul de Evaluare Complexa are urmatoarele atributii:

 

-          identifica, evalueaza si monitorizeaza copiii- tinerii cu handicap- deficienta si dificultati de invatare si adaptare socio-scolara;

-          verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare scolara;

-          efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului;

-          intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii personalizat, si propune comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara si, dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie; propunerile de incadrare intr-un grad de handicap,precum si cele care se refera la orientarea scolara se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare prevazute de H.G.R. nr. 1205/27.11.2001;

-          urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de comisie;

-          efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la cererea parintelui sau reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 zile ininte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;

-          efectueaza reevaluarea anuala a copiilor cu deficienta, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal; cererea va fi formulata cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau in situatia in care se constatat schimbarea conditiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiza si orientare scolara.  

 

 

            Art.16 Serviciul Resurse Umane are urmatoarele atributii:

-          gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului de munca ( demisie, desfacere disciplinara, pensionare);

-          asigura respectarea legislatiei in domeniu;

-          intocmeste proiectele de dispozitii de angajare si punerea in executare a modificarilor contractelor de munca si sanctionare;

-          organizeaza, in conditiile legii, concursurile pentru recrutarea personalului necesar desfasurarii activitatii ;

-          organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a personalului;

-          asigura formarea personalului si intocmeste proiectele de conventii in domeniu;

-          asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs;

-          analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii, dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local a organigramei aparatului si statului de functii propriu al D.G.A.S. Sector 1 ;

-          pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de organizare si functionare, Regulamentului intern si al altor instructiuni necesare bunei functionari a aparatului propriu al D.G.A.S.Sector 1 precum si a structurii organizatorice;

-          tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al D.G.A.S.  Sector 1 ;

-          intocmeste documentatia pivind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege;

-          intocmeste, elaboreaza legitimatii de control in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii;

-          intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de 2%;

-          propune modificarea organigramei D.G.A.S. Sector 1 ori de cate ori este nevoie;

-          analizeaza necesarul de personal pe structura si specialitati si face propuneri de masuri pentru asigurarea acestuia in functie de necesitati;

-          raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului;

-          elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere;

-          intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal;

-          intocmeste formele in vederea pensionarii salariatilor;

-          stabileste vechimea in munca a personalului nou angajat;

-          propune trecerea intr-o transa superioara de salarizare a personalului;

-          organizeaza si raspunde de evidenta militara a personalului;

-          colaboreaza cu Biroul Buget, Executie Bugetara in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S. Sector 1  in domeniul sau de activitate.

 

Art. 17 Serviciul Protectia Muncii are urmatoarele atributii:

-          sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire la locurile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectia muncii, cu sprijinul institutiilor de specialitate; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc, pe baza combinatiei dintre gravitatea si probabilitatea consecintei maxim previzibile;

-          sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

-          sa verifice daca noxele se incadreaza in limitele admise pentru mediul de munca, cu ajutorul serviciilor de specialitate;

-          sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta corespunde cerintelor de securitate;

-          sa  asigure instruirea si informarea personalului in probleme de protectia muncii, atat prin cele trei forme de instructaje ( introductiv general, periodic si la locul de munca ), cat si cursuri de perfectionare;

-          sa asigure evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin teste,examinari etc,;

-          sa propuna masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii, functie de necesitatile concrete;

-          sa organizeze propaganda de protectia muncii;

-          sa avizeze dotarea personalului cu mijloace de protectie individuala si sa participe la receptia mijloacelor de protectie colectiva;

-          sa tina evidenta accidentelor de munca;

-          sa propuna sanctiuni si stimulente economice pentru modul in care se realizeaza programul de protectia muncii;

-          sa propuna sanctiuni si stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele de securitate a muncii in organizarea si desfasurarea proceselor tehnologice la toate locurile de munca.

 

 

Art. 18 Serviciul Corp Control si Relatia cu O.N.G. are    urmatoarele atributii:

-          controleaza, la cererea C.P.C. Sector 1, activitatea autoritatilor administratiei publice locale din sector in domeniul protectiei drepturilor copilului;

-          controleaza modul de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de protectie a copilului in dificultate din sector si face propuneri de imbunatatire;

-          instrumenteaza dosarele de avizare a organismelor private ;

-          controleaza modul in care sunt respectate hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

-          controleaza, la cererea Comisiei pentru Protectia Copilului activitatea organismelor private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate pe teritoriul sectorului;

-          atrage resurse financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu ONG-urile sociale din Bucureşti ;

-          elaborează Planul anual de servicii sociale comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate ale sectorului 1;

-          întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 1 si le supune spre avizare Directorului General al D.G.A.S. Sector 1;

-          monitorizează serviciile sociale comunitare prestate categoriilor populaţionale defavorizate ale sectorului 1, în colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de către acestea, prin subcontractare de servicii în baza legilor speciale din domeniul asistenţei sociale;

-          asigură relaţia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1;

-          controleaza modul in care este aplicata legislatia in vigoare in domeniul protectiei drepturilor copilului;

-          verifica modul in care au fost solutionate sesizarile si plangerile persoanelor care reclama  abuzuri savarsite de persoane juridice sau persoane fizice cu privire la copii;

-          contribuie la elaborarea si proiecte in interesul copilului aflat in dificultate din familie sau din institutie.

 

Art. 19  Biroul Audit Intern are urmatoarele atributii:

-          certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

-          examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor,risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

-          supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare,urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

-          evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

-          identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asiciate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.

-          realizeaza inventarierea patrimoniului in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2388 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;

-          organizeaza si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991, Legea nr.30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, Normele Ministerului Finantelor nr.63943/1991 de organizare a controlului financiar aprobat prin HGR nr.720/1991;

-          verificarea periodica a gestiunilor centrelor de plasament;      

-          propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

-          examineaza sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obtinute;

-          examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control a indeplinirii deciziilor;

-          identifica slabiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operatiuni si propune masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, dupa caz;

-          efectueaza inspectia de audit intern ori de cate ori apar riscuri interne de natura economica, financiara, structurale, functionale si de sistem propunand masuri pentru inlaturarea acestora.

 

Art. 20 Serviciul Relatii Interetnice si Integrare Sociala are urmatoarele atributii:

 

-          identifica si monitorizeaza familiile ( persoanele) apartinand minoritatilor din Sectorul 1 care au probleme deosebite : venituri foarte mici, numar mare de copii, bolnavii cronici inregistrati si le acorda sprijin pentru ca acestea sa poata beneficia de prevederile legii in materie de protectie sociala ;

-          informeaza institutiile abilitate sa acorde ajutor si asistenta acestor familii/persoane cu probleme deosebite ;

-          culege si sintetizeaza informatiile referitoare la cetatenii apartinand minoritatilor din Sectorul 1, pentru documentarea administrativa necesara luarii unor decizii realiste, oportune, juste privind aceste etnii ;

-          actioneaza in vederea implementarii O.G.R.  nr. 430/2001 privind Strategia pentru integrarea rromilor si a H.G.R.  nr. 825/2002 ;

-          acorda ajutor cetatenilor de alte etnii in redactarea corecta a cererilor si documentelor necesare acestora pentru rezolvarea problemelor ce tin de administratia publica ;

-          colaboreaza cu institutiile de invatamant si lacasurile de cult pentru integrarea copiilor/ persoanelor de alte etnii in programele de educare si informare civica ;

-          colaboreaza cu fundatii, O.N.G.  si cu institutiile de specialitate ale statului in vederea gasirii unor solutii avantajoase de rezolvarea problemelor copiilor strazii apartinand altor etnii ;

-          initiaza consultari cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale etniilor din sector in vederea conceperii si derularii unor programe/activitati menite sa imbunatateasca relatiile interetnice in teritoriu ;

-          informeaza autoritatea publica despre existenta unor focarede tensiune interetnica pe teritoriul Sectorului 1, propunand masuri de interventie si stingere a acestor conflicte, colaborand in acest sens cu fortele de ordine ;

-          informeaza autoritatea locala si face demersuri pentru autorizarea diferitelor manifestari publice cu caracter specific ale cetatenilor de alte etnii ;

-          colaboreaza cu politia, judecatoria, primariile din alte sectoare, localitati, in vederea rezolvarii cazurilor de persoane fara acte de identitate ;

-          constata si sesizeaza cazurile de discriminare etnica .

 

Art. 21 Serviciul  Prevenire Abandon  si Asistenta Sociala a Familiei si Copilului are urmatoarele atributii :

 

-          depistarea, monitorizarea si evaluarea cazurilor aflate in situatie de criza prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primarie, dispensare, medici de familie, scoli, gradinite, maternitati, spitale pentru copii cu sectii de pediatrie, administratii de bloc etc.);

-          evaluarea nevoilor potentialilor beneficiari (femei gravide ,familii aflate in situatie de criza recenta,copii abuzati, neglijati, ) si stabilirea impreuna cu acestia a unui plan de interventie sau de permanenta individualizar si punerea in practica a acestuia;

-          consiliere sociala si psihologica a parintilor si copiilor;

-          orientare catre consiliere juridica si medicala;

-          orientarea si acompanierea beneficiarilor pentru obtinerea drepturilor legale;

-          acordarea de suport material si/sau financiar pentru depasirea situatiilor de criza a beneficiarilor serviciului;

-          medierea intre femeia gravida aflata in situatie de criza cu risc de abandon al copilului si serviciile medicale de specialitate;asigurarea accesului la consultatiile pre-/post- natale;

-          initierea si derularea de parteneriate cu cabinetele de planning familial pentru educatie sexuala si contraceptiva a beneficiarilor serviciului;

-          prevenirea abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului;

-          initierea si implementarea de programe de prevenire/interventie in cazurile de abuz si neglijare a copilului;

-          elaborarea de proiecte si initierea de parteneriate pentru infiintarea de centre de resurse/protectie alternative;

-          initierea si desfasurarea de programe de reinsertie sociala si scolara pentru copii;

-          colaborarea cu celelalte servicii proprii D.G.A.S. Sector 1 in rezolvarea cazurilor semnalate;

-          identificarea si initierea de parteneriate cu societatea civila ( ONG-uri,sponsori) pentru obtinerea de finantari cu scopul prevenirii abandonului familial/scolar al copiilor aflate in situatii de criza;

-          prevenirea abandonului familial/scolar prin facilitarea accesului copiilor la gradinitele din comunitate (prin plata alocatiei de hrana) si in centrele de zi proprii D.G.A.S. Sector 1;

-          initierea si derularea unei colaborari cu ALOFM sector 1 in vederea identificarii unor locuri de munca corespunzatoare calificarii parintilor asistati

-          implicarea si colaborarea in programe comune cu ONG-urile partenere ale D.G.A.S. Sector 1 privind oferirea de servicii alternative (centre maternale,cursuri de dezvopltare a abilitatilor parentale).

 

      Art. 22 Serviciul Informare Cetateni- Registratura are urmatoarele atributii :

 

-          asigură informarea publică directă a persoanelor;

-          asigură informarea internă a personalului;

-          asigură informarea presei;

-          asigură informarea interinstituţională;

-          asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;

-          permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate în baza Leg.705/2001 Lege-Cadru privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială şi a celorlalte legi speciale care acţionează în domeniul protecţiei/asistenţei sociale persoanelor interesate;

-          facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de Direcţia de Protecţie Socială a Sectorului 1 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;

-          permite cunoaşterea reţelei de instituţii de asistenţă socială sau instituţii de protecţie specială, care asigură servicii socio-medicale de tip rezidenţial, aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap precum si de protectie a copilului, de către toţi cei interesaţi;

-          întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile publice, cu respectarea prevederilor art.27 alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Leg.544/2001.

     

      Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin afişare la sediul instituţiei sau  prin publicare prin mijloacele de informare în masă, şi în publicaţiile poprii.

      Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată instituţiei, în condiţiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001.

            Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative Serviciul Informare, Relaţii şi Registratură va pune la dispoziţie, gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte.

             cazul solicitării verbale a informaţiei publice, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.

 

 Componenta Registratură:

-          preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia şi le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;

-          ţine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale DPSS1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-          ţine câte un registru pentru înregistrarea audienţelor la  Directorul General şi Directorii Generali Adjuncti şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S. privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-          ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S. privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-          ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale ale administraţiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.  privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-          se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care   s-au adresat D.G.A.S. în scris ;

            Aplică dispoziţiile Leg.233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Art. 23 Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei si Familiei are urmatoarele atributii :

-          previne şi combate marginalizarea socială a unor categorii populaţionale supuse acestui  risc, prin măsuri specifice ce intră în competenţa Consiliului Local;

-          identifică persoanele şi familiile care se găsesc în situaţie de marginalizare socială;

-          stabileşte  măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării lor;

-          asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Leg. 416/2001 şi Leg.116/2002;

-          efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiei solicitanţilor de drepturi stabilite prin actele normative sus-menţionate;

-          pregăteşte şi întocmeşte documentaţia pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului social de venit minim garantat, în termenul legal;

-          face propuneri  pentru acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, la preţurile şi tarifele stabilite prin lege pe care le prezinta spre avizare Directorului General;

-          aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţia Primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului social de venit minim garantat, în termenul legal;

-          elaborează lunar planul de activităţi şi acţiuni de interes local pe care trebuie să le presteze beneficiarii venitului minim garantat şi îl supune spre aprobare;

-          întocmeşte  lunar borderourile cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi suplimentare şi le predă Direcţiei Generale de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti si Serviciului Monitorizare

-          întocmeşte lunar borderourile cu coduri numerice personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate pentru asistaţii social;

-          întocmeşte, trimestrial sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, rapoarte de specialitate privind situaţia prestaţiilor sociale acordate (în bani şi în natură) şi numărul de beneficiari pe tipuri de prestaţii, pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului/Consiliului Local al Sectorului 1;

-          efectuează anchete sociale solicitate de instanţele de judecată pentru verificarea situaţiei persoanelor care urmează a fi condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni;

-          secretariat şi arhivă;

-          identifică forme  posibile şi eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale pentru sprijinirea celor aflaţi în nevoie;

-          aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-          comunica lunar Serviciului Monitorizare informatiile necesare intocmirii bazei de date .

 

Art. 24 Serviciul Asistenta Sociala Persoane cu Handicap  are urmatoarele atributii:

-          pregăteşte documentaţia necesară – pe bază de anchete sociale efectuate la domiciliul persoanei cu handicap grav şi la domiciliul viitorului asistent personal  încheierii contractelor de muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav (gradul 1 de handicap);

-          sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare în centre de asistenţă şi îngrijire sau alte instituţii de protecţie specială aflate în subordinea Secretariatului de Stat Pentru Persoanele cu handicap;

-          sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele şi pentru aceasta;

-          acordă cartele de metrou şi  abonamente RATB, în condiţiile prevăzute de Leg.519/2002;       -efectuează  anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav şi al asistenţilor personali, pentru monitorizarea serviciilor prestate de către asistenţii personali;

-          întocmeşte trimestrial rapoarte de specialitate privind numărul de beneficiari şi acţiunile de protecţie specială întreprinse pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului/Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte trimestrial rapoarte de specialitate privind numărul persoanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului/Consiliului Local al Sectorului 1;

-          organizează cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a asistenţilor personali, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Stat Pentru Persoanele cu Handicap;

-          colaborează permanent cu instituţiile de protecţie specială de pe raza municipiului Bucureşti, în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap de pe raza sectorului 1 de a se interna, atunci când îngrijirea şi supravegherea la domiciliu a acestora nu mai este posibilă;

-          propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenţă socio-medicală specială pentru acestea;

-          oferă informaţiile necesare tuturor persoanelor cu handicap, referitor la drepturile lor la protecţie specială conferite de actele normative aflate în vigoare;

-          asigură consilierea celor doritori privind formalităţile şi actele necesare  pentru întocmirea dosarelor de internare în instituţii de protecţie specială sau de intrare în posesia drepturilor lor la protecţie specială;

-          secretariat şi arhivă.

 

Art. 25 Biroul Secretariatul Comisiei de Expertiza Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte are urmatoarele atributii :

-          pregateste dosarele privind incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap ;

-          intocmeste si inainteaza dosarele C.E.M.P.H.A. ;

-          redacteaza si completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

-          inainteaza  in vederea semnarii de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

-          tine evidenta cazurilor prin Registrele speciale din cadrul Biroului ;

-          comunica certficatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

-          monitorizeaza cazurile aflate in evidenta Biroului.

 

Art. 26 Serviciul Alocatii are urmatoarele atributii :

-       primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţii de stat conform Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

-       primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţii suplimentare conform Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentara pentru familiile cu copii;

-        intocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi suplimentare şi predarea lunară către DGMSS;

-        primirea şi instrumentarea cererilor de alocaţii copii nou-născuţi;

-        intocmirea Dispoziţiilor de alocaţii copii nou-născuţi ;

-       efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiilor familiale complementare conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

-       efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

-       efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei cărora le-a fost stabilit dreptul ;

-       intocmirea proiectelor de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite prin O.U.G.105/2003 ;

-       comunicarea dispoziţiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei  către solicitanţi ;

-       secretariat şi arhivă;

-       eliberarea de adeverinţe.

 

Art. 27 COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE “ ODAI” – se va vedea Anexa nr. 4

 

Art. 28- SERVICIUL CONSILIERE PERSOANE VARSTNICE-«CLUBUL SENIORILOR» are urmatoarele atributii :

-          efectuează anchete sociale pentru verificarea în teren a situaţiei  persoanelor vârstnice şi soluţionarea cererilor acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare(Leg.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice);

-          evaluează socio-medical nevoile persoanelor vârstnice dependente, în conformitate cu Grila Naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin HGR 886/2000;

-          acordă servicii sociale comunitare prestate persoanelor vârstnice în conformitate cu Leg.17/2000:

-          îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu întocmirea dosarelor pentru internarea în Căminul pentru persoane vârstnice de la Străuleşti ;

-          servicii de divertisment, de acces la informaţii pe teme culturale, de sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici, de reintegrare şi reactivare a persoanelor vârstnice cu tendinţă de autoizolare, în cadrul „Clubului Seniorilor” ;

-          consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup;

-          sprijin material si moral acordat vârstnicilor săraci prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici;

-          realizează baza de date privind nevoile de servicii sociale comunitare (de asistenţă socială şi îngrijire socio-medicală) pentru populaţia vârstnică a sectorului;

-          realizează  baza de date privind  reţeaua de servicii sociale comunitare pentru vârstnici,  existente în sector la un moment dat şi numărul de beneficiari;

-          organizează şi coordonează reţeaua de servicii sociale prestate vârstnicilor la domiciliu;

-          asigură publicitatea acestor servicii ;

-          efectuează anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în Căminul pentru vârstnici de la Străuleşti sau în instituţii de protecţie specială aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

-          reevaluează periodic situaţia vârstnicilor beneficiari de servicii sociale comunitare;

-          identifică forme posibile şi eficiente de cooperare cu ONG-uri prestatoare de servicii de asistenţă socială şi îngrijire socio-medicală pentru vârstnici;

-          monitorizează reţeaua de servicii prestate vârstnicilor în baza Leg.17/2000 şi Leg.705/2001 de către ONG-urile de pe raza municipiului Bucureşti.

 

“ CLUBUL SENIORILOR” asigura:

-       servicii de divertisment;

-       acces la informaţii pe teme culturale, de sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici;

-       reintegrare şi reactivare a persoanelor vârstnice cu tendinţă de autoizolare;

-       consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup;

-       sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici;

-       sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici activităţi de club;

-       organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes pentru aceştia;

-       organizarea unor expoziţii cu vânzare conţinând exponate realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor;

 

Art.29  Serviciul Familial are urmatoarele atributii:

 

-       intocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a familiilor substitutive, a celor de avizare a  adoptiilor, a celor de incredintare in vederea adoptiei;

-       intocmesc si instrumenteaza dosarele copiilor in dificultate si propune Comisiei masuri de protectie de tip familial pe baza anchetei psiho-sociale realizate;

-       identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, pana la gradul al patrulea inclusiv;

-       acorda asistenta si propune acordarea de sprijin material sau financiar familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare copii, pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;

-       supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare sau in plasament copii, pe toata perioada acestei masuri;

-       pregateste integrarea copilului in familia substitutiva temporara sau in familia adoptiva;

-       verifica si reevalueaza cel putin o data la 3 luni imprejurarile legate de plasamentul sau incredintarea copilului la familie sau persoana si propune Comisiei, dupa caz, mentinerea, modificarea sau revocarea masurii;

-       identifica copii care pot fi protejati prin adoptie, in conditiile legii;

-       identifica familii sau persoane care doresc sa adopte copii de pe teritoriul sectorului;

-       sprijina familiile sau persoanele atestate ca apte sa adopte copii pentru a le fi incredintati copii in vederea adoptiei si face propuneri comisiei competente in acest sens; supravegheaza aceste familii sau persoane pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, in conditiile legii;

-       identifica familii sau persoane potrivite pentru adoptia copiilor  aflati in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii, acorda asistenta de specialitate acestor familii sau persoane pentru solutionarea cererilor de incuviintare a adoptiei, in conditiile legii;

-       urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul sectorului 1, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea adoptiilor pe care le-au sprijinit; prezinta rapoarte comisiei cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

-       colaboreaza cu Serviciul Anchete Psihosociale si  de Asistenta si  Sprijin pentru Copil in Exercitarea Libera a Opiniei sale.

 

Art. 30 Serviciul  Rezidenţial are urmatoarele atributii:

-    verifică modul în care sunt respectate drepturile copilului instituţionalizat şi face propuneri în acest sens;

-    verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni, împrejurările legate de plasamentul sau încredinţarea copilului in centrele de plasament şi propune Comisiei menţinerea, modificarea sau revocarea măsurii, după caz;

-    întocmeşte raportul referitor la ancheta psihosocială şi propune Comisiei stabilirea unei măsuri adecvate ;

-    asigură asistenţă şi sprijin tinerilor care sunt încredinţaţi D.P.D.C. Sector 1 şi dobândesc capacitate deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, cel mult până la împlinirea vârstei de 26 ani ;

-    identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru ;

-    acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea,   crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;

-    pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

-    supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1);

-    colaboreaza cu Servciului Anchete Psihosociale si de Asistenta si Sprijin pentru Copil in Exercitarea Libera a Opiniei sale.

 

Art.31  Serviciul Asistenta Maternala are urmatoarele atributii:

 

-    identifica, evalueaza si pregateste persoanele care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;

-    intocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a asistentilor maternali profesionisti;

-    intocmeste si prezenta Comisiei pentru Protectia Copilului raportul de ancheta psihosociala privind evaluarea capacitatii de asistent maternal profesionist ;

-    propune Comisiei pentru Protectia Copilului admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist. ;

-    supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti si prezinta Comisiei pentru Protectia Copilului rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor incredintati sau dati in plasament asistentilor maternali;

-    acorda consiliere si sprijin asistentilor maternali profesionisti in vederea indeplinirii obligatiilor care le revin cu privire la copiii primiti in plasament sau in incredintare ;

-    intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local sector 1 si a proiectelor de dispozitie ale directorului general al D.G.A.S.in domeniul sau de activitate ;

-    pregateste reintegrarea copilului in familia naturala;

-    propune Comisiei pentru Protectia Copilului plasamentul/incredintarea copilului la asistent maternal profesionist din cadrul S.P.S. sau O.P.A. ;

-    propune Comisiei pentru Protectia Copilului revocarea hotararii de plasament/incredintare la asistentul maternal profesionist din cadrul S.P.S. sau O.P.A. ;

-    acorda asistenta si propune acordarea de sprijin  material si financiar familiei naturale a copilului in vederea reintegrarii in familia naturala a copilului aflat in grija unui asistent maternal profesionist ;

-    colaboreaza cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale din domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ;

-    organizeaza cursuri de formare a asistentului maternal profesionist si elibereaza certificate de absolvire.

 

 Art.32  Biroul Protectia Copilul Delincvent are urmatoarele atributii:

-          evalueaza situatia copiilor care au savirsit fapte prevazute de legea penala dar care nu raspund penal, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cit si a potentialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de masura de protectie adecvata;

-          asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stbilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala dar care nu raspunde penal ;

-          asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent ;

-          consilierea si orientarea parintilor si a copilului, in vederea sprijinirii resocializarii acestuia;

-          propune plasamentul la o familie sau la o persoana care consimte la aceasta si care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare, in cazul in care gradul de pericol social al faptei savirsite impune separarea copilului de mediul familial si/sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor;

-          propune plasamentul in regim de urgenta, in cazul in care gravitatea faptei comise o impune si daca abuzul in exercitarea drepturilor parintesti sau neglijarea grava a indeplinirii obligatiilor parentale constituie cauza cea mai importanta a comportamentului delicvent ;

-          propune plasamentul in regim de urgenta pentru situatiile in care copilul care a comis o fapta penala dar care nu raspunde penal este gasit lipsit de supraveghere sau este parasit de parinti ;

-          colaboreaza cu Politia in vederea identificarii delicventilor minori;

-          popularizeaza in randul minorilor consecintele penale ale activitatii infractionale desfasurate de acestia;

-          urmareste evolutia copilului delicvent dupa ce Comisia a dispus fata de acesta o masura de protectie.

 

            Art.33  Serviciul Plasament  in Regim de Urgenta  are urmatoarele atributii:

-          asigura asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

-          depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului plasat in regim de urgenta;

-          colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate;

-          acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatea si daca isi indeplinesc rolul cu privire la copil asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

-          colaboreaza cu S.A.P.A.S.C.E.L.O. in vederea acordarii copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

-          propune plasamentul in regim de urgenta si comunica masura luata Comisiei;

-          intocmeste raportul de ancheta psihosociala a copilului in dificultate si intocmeste dosarul in vederea inaintarii acestuia Comisiei in termenul prevazut de lege.

 

Art. 34 Serviciul  Anchete Psihosociale si de Asistenta si Sprijin pentru Copil in Exercitarea Libera a Opiniei sale are urmatoarele atributii :

-          efectueaza anchete sociale la solicitarea SPS din celelalte  sectoare si judete , precum si la solicitarea OPA sa desfasoare activitati pentru protectia copilului aflat in dificulatate, in vederea asigurarii unei protectii complete a copiilor din centrele de plasament  ;

-          colaboreaza cu SPS din celelalte sectoare a Municipiului Bucuresti, precum si din judete in vederea monitorizarii si intocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protectie prevazute de OUG 26/1997, republicata ;

-          intocmeste rapoarte trimestriale, ca urmare a reevaluarii imprejurarilor legate de plasamentul sau incredintarea copiilor la D.G.A.S. Sector 1 sau la OPA, precum si ca urmare a supravegherii evolutiei copilului ca urmare a revenirii acestuia in mediul familial ;

-          acorda copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ;

-          determina pozitia copilului capabil de  discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre acesta a situatie sale de drept si de fapt ;

-          acorda sprijin si consiliere de specialitate familiei substitutive a copilului, in vederea prevenirii revocarii incredintarii sau plasamnetului copilului la persoana sau familie.

                

 Art.35 Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului are urmatoarele atributii:

-          asigura convocarea Comisiei pentru Protectia Copilului ;

-          intocmeste proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor inaintate de serviciile D.G.A.S. Sector 1 si il inainteaza Presedintelui;

-          pregateste dosarele de sedinta;

-          convoaca pesoanele chemate in fata Comisiei in forma si termenul prevazut de lege si tine registrul special de evidenta a convocarilor;

-          asigura consemnarea in procesul-verbal al sedintei, audierile si dezbaterile ce au loc in sedintele comisiei hotararile adoptate si modul in care au fost adoptate;

-          redacteaza in termen de 3 zile hotararile Comisiei potrivit procesului-verbal al Comisiei;

-          asigura transmiterea informatiilor si actelor specifice procesului de adoptie catre Comitetul Roman pentru Adoptii ;

-          inregistreaza hotararile in registrul special de evidenta a hotararilor;

-          inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei actele emise de Comisie, altele decat hotararile;

-          tine registrul special de procese-verbale;

-          comunica persoanelor interesate hotararile Comisiei in termen de 5 zile de la data tinerii sedintei;

-          organizeaza si tine la zi arhiva Comisiei pentru Protectia Copilului;

-          asigura corespondenta cu alte Comisii si Servicii publice de asistenta sociala.

 

Art. 36 Centrele de Plasament si Complexele Sociale de Servicii organizate in cadrul D.G.A.S. Sector 1 au ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrelor de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

-          viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

-          cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

-          nivel de trai corespunzator ;

-          servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

-          ingrijire speciala si securitate sociala ;

-          ocrotire si educatie personalizata ;

-          protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

-          identitate si istorie proprie ;

-          libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

-          exprimare libera ;

-          intimitatea propriei persoane ;

-          pastrarea/dezvoltarea legaturilor cu propria familie si reintegrarea familiala si sociala ;

-          standarde de viata corespunzatoare ;

-          odihna,joc si vacanta ;

-          informare din diverse surse ;

-          reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

Centrele de Zi

au ca obiect prevenirea institutiuonalizarii, a abandonului scolar si al nescolarizarii prin:

-          asigurarea asistentei medicale primare;

-          evaluare si consiliere psihologica in vederea prevenirii abandonului scolar;

-          oferirea a doua mese pe zi;

-          activitati de indrumare a copiilor in rezolvarea sarcinilor scolare.

 

 

Art. 37. Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta    « Pinocchio »

este un serviciu cu rol principal in asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor, pentru a promova urmatoarele categorii de drepturi :

-          dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta,pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala ;

-          dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

-          dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

 

Centrul de primire actioneaza :

-          pentru a preveni intrarea in sistem a copilului aflat in situatie de risc, atunci cand in urma evaluarii cauzelor plasarii in centrul de primire este realizabila revenirea copilului in mediul familial, eventual insotita de masuri de consiliere si suport pentru parinti ;

-          pentru a proteja copilul si a-I oferi temporar ingrijirile si consilierea de specialitate de care are nevoie ;

-          pentru a pregati intrarea in sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.

 

            Atributiile Centrului :

            Asigura beneficiarului in regim de urgenta :

-          primire si gazduire ;

-          identificare ;

-          intocmire raport caz ;

-          evaluare ;

-          interventie si tratament ;

-          pregatirea masurii de protectie adecvate.

 

Art. 38 Serviciul Alternative de Tip Rezidential PHARE 1999 are  urmatoarele atributii:

-          asigurarea programelor individualizate care au drept obiectiv reintegrarea sociala si profesionala a tinerilor in dificultate care au beneficiat pana la varsta majoratului de una din masurile de protectie prevazute de lege, care nu au putut fi reintegrati in familia naturala sau largita;

-          asigurarea accesului tinerilor beneficiari in cele 4 apartamente sociale, ca forma alternativa la sistemul rezidential;

-          asigurarea pregatiri tinerilor pentru viata independenta;

-          evaluarea evolutiei proiectelor de reintegrare a tinerilor beneficiari;

-          monitorizarea tuturor cazurilor inclusiv a beneficiarilor serviciilor de informare-pregatire pentru parasirea apartamentelor si integrare sociala si transmiterea datelor Serviciului Monitorizare;

-          orientare si indrumare profesionala tuturor beneficiarilor; 

-          verificarea conditiilor de viata in cele 4 apartamente sociale;

-          asigurarea administrarii celor 4 apartamente sociale.

-          colaborarea cu S.A.P.A.C.E.L.O.;

 

Art. 39  Serviciul Financiar-Contabilitate are urmatoarele atributii:

-          exercita prin seful Serviciului Financiar sau a persoanelor imputernicite de acesta, controlul financiar preventiv pentru :

-          intocmeste statele de plata a salariatilor si a indemnizatiilor membrilor CPC si C.E.M.P.H.A.

-          plata drepturilor de personal a indemnizatiilor pentru membrii Comisiei pentru Protectia Copilului si C.E.M.P.H.A.

-          intocmeste fise de salarii;

-          opereaza retineri salariale conform legilor;

-          retine si tine evidenta garantiilor materiale;

-          calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;

-          ridicare si depunere de numerar;

-          ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

-          vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala;

-          intocmeste raportari statistice specifice;

-          schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector 1;

-          colaboreaza cu Biroul Buget, Executie Bugetara pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului general in domeniul sau de activitate impreuna cu Biroul Buget ,Executie Bugetara;

-          organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :

-          inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii  cat si in relatiile cu clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;

-          controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

-          respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar – contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea si utilizarea acestora;

-          intocmeste si verifica balantele de verificare centralizate lunare;

-          intocmeste  si verifica darea de seama contabila, contul de executie, anexe si a raportului explicativ;

-          asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-          intocmeste executia bugetara centralizata a D.G.A.S. Sector 1;

-          schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate impreuna cu Biroul Buget, Executie Bugetara;

-          intocmeste raportari statistice specifice;

-          schimb permanent de date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,  Directia Taxe si Impozite Secrtor 1, Trezoreriei sector 1, Administratia Financiara Sector1 ;

-          propune proiectul de buget cu finantare integrala de la bugetul local si a rectificarii acestuia;

-          asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;

-          propune proiectul de buget cu finantare din fonduri cu destinatie speciala (donatii, sponsorizari) si a rectificarii acestuia;

-          intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli centralizat al institutiei si a rectificarii acestuia;

-          intocmeste bugete de venituri si cheltuieli de perspectiva;

-          intocmeste lista cu obiectele de inventar finantate de la bugetul local si din sponsorizari;

-          avizeaza si urmareste achizitionarea obiectelor de inventar;

-          analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

-          efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-          urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

-          asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-          intocmeste dari de seama statistice solicitate de diferite institutii;

-          intocmeste documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;

-          schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-          vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala; 

-          efectueaza lunar plartile pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ;

-          intocmeste lunar centralizatoarele de salarii si O.P.H.T. aferente drepturilor salariale ale asistentilor personali, precum si ale angajatilor D.G.A.S. ;

-          efectueaza lunar platile pentru ingrijitorii persoanelor varstnice la domiciliu ;

-          intocmeste si transmite lunar taloanele, borderourile si recalpitulatiile privind drepturile salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ;

-          urmareste si verifica garantiile gestionare materiale ;

-          intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare materiale ori de cate ori este necesar ;

-          elibereaza adeverinte solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură etc

-          întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;

-          întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale D.G.A.S.;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1 situaţia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-          înregistrează lunar în fişele fiscale ale salariaţilor, ale asistenţilor personali şi ale îngrijitorilor persoane vârstnice;

-          completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-          verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;

-          verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;

-          exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale întocmite de Serviciul Asistenţa Socială a Persoanei şi Familiei;

-          întocmeşte statele de plată curente  pentru ajutoarele sociale,ajutoarele de urgenţă şi indemnizaţiile de naştere;

-          evidenţiază restanţele privind ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere şi ajutoarele de urgenţă prin întocmirea fişelor şi a statelor de plată pentru acestea;

-          întocmeşte şi transmite situaţia statistică privind aplicarea Leg.416/2001 şi a Leg.116/2002 la D.G.M.S.S.;

-          asigura plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate ;

 

Art. 40- Biroul Buget, Executie Bugetara are urmatoarele atributii:

-          propune proiectul de buget cu finantare integrala de la Consiliul Local si a rectificarii acestuia;

-          propune proiectul de buget cu finantare din fonduri cu destinatie speciala ( donatii, sponsorizari ) si a rectificarii acestuia;

-          intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei in colaborare cu Serviciul Financiar contabilitate si rectificarea acestuia;

-          analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

-          efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-          urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1;

-          asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-          schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector 1 ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local Sector 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului General sau de activitate, impreuna cu Serviciul Financiar Contabilitate. 

 

Art. 41- Serviciul Administrativ are urmatoarele atributii:

-          asigura intretinerea curenta a cladirilor si birourilor sediului central si a centrelor aflate in subordinea DGAS;

-          colaboreaza cu birourile administrative din centru pentru buna desfasurare a activitatii acestora;

-          organizeaza si supravegheaza efectuarea urmatoarelor activitati :curetenie,dezinsectie,salubritate, paza si protectie, verificarea cantarelor,verificarea  prizelor de ……..

-          urmareste consumurile inregistrate a furnizorilor de utilitati:RADET,ELECTRICA,DISTRIGAZ,ROMTELECOM;

-          asigura supravegherea si intretinerea in bune conditii de exploatare a retelei telefonice;

-          intocmeste si urmareste planul de masuri privind repartitiile planificate impreuna cu  sefii de centre sau compartimente;

-          asigura inpreuna cu sefii de centre/servicii sau compartimente datele de tema  necesare intocmirii caietelor de sarcini de catre consultantul pentru lucrarile de constructii;

-          intocmeste graficul de intretinere si revizie tehnica a utilajelor,a reparatiilor si a tuturor lucrarilor care asigura buna functionare a instalatiilor si a aparaturii tehnice;

-          asigura aprovizionarea curenta cu alimente si produse de curatenie;

-          organizeaza licitatii si selectari de oferte in conditiile legii;

-          gestioneaza protocoalele sarbatorilor legale;

-          organizeaza tabere si excursii pentru copiii din cadrul DGAS ;

-          urmareste derularea contractelor de achizitii ;

-          vizeaza necesarul de alimente,materiale si reparatii curente;

-          intocmeste si tine evidenta comenzilor pe furnizori si centre de plasament,in legatura cu furnizorii, stabileste termenul de livrare;

-          primeste necesarele de materiale si alimente de la centrele de plasament vizate de persoane competente ;

-          urmareste livrarea in termen a produselor comandate in cantitatile ,calitatea si pretul stabilit ;

-          verifica facturile insotite de documentele cerute de serviciul Financiar-Contabil si le preda sef-serviciu administrativ in vederea aprobarii platii ;

-          solicita si verifica situatia stocurilor di magaziile centrelor de plasament si compara cu necesarul solicitat;

-          gestioneaza si repartizeaza sponsorizarile si donatiile;

-          tine evidenta referatelor de necesitate pe care le inainteaza sefului de serviciu .

 

Art. 42  Biroul Auto are urmatoarele atributii:

-          asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

-          face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

-          se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

-          asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

-          asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto ;

-          primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

-          calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

-          calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

-          intocmeste si calculeaza  F.A.Z -urile autovehiculelor;

-          intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

-          urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

-          intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

-          urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

-          urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

-          face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

-          elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

-          urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 1 si a proiectelor de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate.

 

Art. 43  Formatia Tehnica are urmatoarele atributii:

-          intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem,precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni, tamplari, zidari , zugravi,  in colaborare directa cu personalul muncitor din fiecare centru ;

-          stabileste in conformitate cu documentatia tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor ,revizii tehnice obligatorii si reparatii planificate.

 

Art. 44- Biroul Evidenta Patrimoniu are urmatoarele atributii :

-          asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S. Sector 1 : cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protectie a persoanelor varstnice ;

-          organizeaza activitatea de preluare a patrimoniului institutiilor ;

-          organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniu D.G.A.S. Sector 1 ;

-          tine evidenta fizica  si gestioneaza mijloacele fixe si obiecte de inventar din patrimoniul unitatii ;

-          intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

-          face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ;

-          inventariaza in mod periodic patrimoniul D.G.A.S. Sector 1 ;

-          participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale D.G.A.S. Sector 1.

 

Art. - 45 Biroul Informatica are urmatoarele atributii:

-          asigura utilizarea ,gestionarea inpreuna cu Biroul Evidenta Patrimoniu si intretinerea curenta a retelelor de calculatoare ;

-          monitorieaza functionarea tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente, consumabile si acordarea service-ului in timp util;

-          administreaza, ,gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare a DGAS pentru exploatarea rationala a echipamentului informatic.

 

Art. – 46 Farmacia are urmatoarele atributii:

-          asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;

-          opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a produselor ) ;

-          analizeaza periodic stocurile prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ;

-          rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;

-          intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor din _______ si a stocurilor existente in unitate, notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;

-          organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare ;

-          intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare.

 

 

Cap. VII- RELATIILE FUNCTIONALE INTRE

COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL D.G.A.S. SECTOR 1

 

Art. 47 Compartimentele aparatului propriu al D.G.A.S. Sector 1 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competitie in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

 

Cap.VIII – DISPOZITII FINALE

 

Art. 48  Personalul D.G.A.S. Sector 1 raspunde legal, penal sau administrativ, de la caz la caz, pentru neaducerea la indeplinire a prerogativelor functiei, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

 

Art. 49  Toti salariatii au obligatia de a indeplinii si alte atributii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care face parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea D.G.A.S. Sector 1 menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor Directiei, la imbunatatirea activitatii acesteia.

 

Art. 50  Salariatii D.G.A.S. Sector 1 au obligatia sa asigure securitatea materialelor cu continut secret, raspunzand de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

 

Art. 51  Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii.

 

Art. 52  Prezentul Regulament de organizare si functionare se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al D.G.A.S. Sector 1, Directorii Generali Adjuncti asigurand, de asemenea sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii D.G.A.S.

 

 

Art. 53  Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ……. din………………si intra in vigoare de la data de …………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                          Anexa  nr.4
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                 la Hotararea Consiliului Local             

                   Nr.300/13.11.2003
                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE “ODAI”

 

 

CAP. I PREVEDERI GENERALE

 

Art. 1. Complexul de servicii sociale ”ODAI” se organizează şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială – Sector. 1, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, prin reoganizarea Centrului de Urgenta pentru Persoane Fara Adapost  ca măsură activă de prevenire şi combatere a sărăciei extreme în rândul populaţiei sectorului, în cadrul Planului Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale a Guvernului României, aprobat prin HGR 829/31.07.2002 şi în baza prevederilor Legii nr. !7/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi a Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

 Complexul de Servicii Sociale ”ODAI” este unitate de asistenţă socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate juridică, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială - Sector 1.

Complexul de servicii sociale ”ODAI”  este coordonat de Directorul General Adjunct pentru probleme de asistenta sociala al D.G.A.S. – Sector 1.

 

Art. 2. Complexul funcţionează în Bucureşti, şos. Odăi, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti.

 

 

      CAP.II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMPLEXULUI

 

            Art. 3. Capacitatea Complexului este de 290 de locuri repartizate astfel: pentru Centrul de Urgenta sunt  repatizate 100 de locuri(Pav. 1 si 2), pentru Căminul pentru Vărstnici 170 de locuri (Pav. 4 si 5) si infirmeria complexului cu o capacitate de 20 de locuri(Pav. 6).

 

           

                  CAP. III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST (denumit în continuare C.U.P.F.A.)

 

Art. 4 . Persoana adultă fără adăpost(denumită în continuare P.A.F.A.) este persoana care nu are locuinţă şi care locuieşte pe stradă  (parcuri, pieţe, scări de bloc etc.) sau într-un adăpost temporar (locuinţă improvizată, clădiri dezafectate, chirie etc.), care se află într-o situaţie de criză la nivel psihic, social, relaţional, juridic, biologic, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia.

Situaţia de criză este înţeleasă ca fiind incapacitatea de a-şi mobiliza resursele interne precum şi excluderea de la resursele externe (servicii sociale publice).

În cadrul acestor categorii de persoane se includ:

§  persoane adulte fără adăpost, dependente cronic de stradă, care sunt afectate fizic şi psihic, care sunt deprofesionalizate, fără şanse reale pentru o reinserţie socio-profesională. Pentru aceste persoane se pot oferii pachete de servicii minimale de subzistenţă (adăpost de urgenţă pe timp de iarnă, hrană, îmbrăcăminte , asistenţă medicală);

§  persoane care, deşi nu au un adăpost de un timp relativ îndelungat, nu au stat numai în stradă şi au avut temporar locuri de muncă, care sunt tinere (20-45 ani), care au o calificare profesională. Pentru aceste persoane reuşita unui program de reinserţie socio-profesională presupune o activitate îndelungată (mai multe luni);

§  persoane care stau de puţină vreme în stradă, au o reţea de suport social, nu sunt deprofesionalizate, au o calificare profesională, dar nu au învăţat încă să se adapteze străzii. Cu acestea se poate acţiona de urgenţă.

 

Art.5. Pentru persoanele fără adăpost care au/au avut domiciliul sau reşedinţa în raza altor sectoare ale Municipiului Bucureşti, se vor oferii servicii socio-medicale în Centru, numai pe baza unor convenţii încheiate cu Consiliile Locale ale sectoarelor respective, prin care acestea se obligă la cofinanţarea serviciilor respective, din bugetele locale.

Art. 6. Categorii de beneficiari ai C.U.P.F.A. :

§  tineri peste 18 ani etichetaţi drept “copii ai străzii” sau externaţi din centrele de plasament şi care nu au fost incluşi într-o formă de protecţie şi asistenţă socială;

§  femeile însărcinate;

§  femeile supuse violenţei domestice şi alungate/fugite de la domiciliu;

§  persoane vârstnice;

§  persoane ce suferă de boli cronice netransmisibile;

§  persoane care prezintă handicap fizic , carora le sunt afectate posibilităţile de deplasare;

§  familii ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe;

§  persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu.

 

Art. 7. Capacitatea C.U.P.F.A. este de 100 de locuri, fiindu-I alocate Pavilionul 1 şi Pavilionul 2. Beneficiarii centrului de urgenţă pot servi masa la cantina amenajată în incinta Pavilionului 1.

 

Art. 8. Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost oferă următoarele servicii :

a) Servicii de asistenţă socială :

§  identifică persoanele care se află în situaţie de sărăcie extremă prin acţiuni de asistenţă socială stradală; identifică cauzele care au determinat sărăcia extremă;

§  însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

§  stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă a Populaţiei;

§  sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P. ;

§  sprijină persoana supusă violenţei domestice  alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile necesare în acest sent, la secţiile de poliţie din Bucureşti sau la primăriile şi secţiile/posturile de poliţie de pe raza localităţilor de domiciliu ale acesteia;

§  în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

§  reprezintă sau însoţeşte persoana asistată la instituţiile sau organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare a situaţiei de sărăcie extremă;

§  în colaborare cu Centrul Comunitar de Servicii Sociale pentru Vârstnici şi Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanei cu Handicap din cadrul D.G.A.S.- Sect. 1, sprijină asistatul în întocmirea dosarului lui de internare într-o instituţie de asistenţă socială sau instituţie de protecţie specială, în funcţie de vărsta sau gradul de dependenţă al acestuia;

§  face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;

§  în colaborare cu Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei din cadrul D.G.A.S.- Sector 1, sprijină asistaţii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;

§  sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;

§  consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală;

§  asigură 3 mese pe zi, în funcţie de posibilităţi;

§  servicii de frizerie.

 

b) Servicii de consiliere psihologică :

§  consiliere în situaţii de criză;

§  consiliere individuală şi de grup pentru faciliterea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

§  promovarea sănătăţii:

 

c) Servicii de consiliere profesională :

§  identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

§  informaţii privind piaţa muncii;

§  recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

§  consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

§  sprijin în perioada de reinserţie profesională.

 

d) Servicii de asistenţă medicală primară , infirmerie şi servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al Centrului care :

§  eliberează aviz medical pentru internarea în CUPFA,  persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol sănătatea celorlalţi asistaţi;

§  asigură un control medical general;

§  asigură tratament medical;

§  eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea în spital;

§  eliberează reţete medicale;

§  asigură servicii de infirmerie;

§  contribuie la educarea asistaţilor pentru autoîngrijire şi păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului;

§  asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare.

 

e) Activităţi de gospodărire.

 

f) Asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenţă socio-medicală de urgenţă.

 

Art. 9. Persoanele rezidente în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, pot beneficia de cazare gratuită, 15 zile consecutive/lună, la un interval de minim 6 luni, iar cele din alte localităţi/sectoare 3 zile consecutive/lună, cu posibilitatea de prelungire în urma evaluării cazului şi în limita locurilor disponibile.

Art. 10. După expirarea celor 15/3 zile gratuite, beneficiarii care doresc să continuie şederea în C.U.P.F.A. sunt obligaţi la o contribuţie în natură sau numerar.

Art. 11. Taxa de cazare se plăteşte în avans pentru următoarele 30 zile  consecutive, ea neputând depăşi 25% din veniturule asistatului.

Art. 12. Asistaţii C.U.P.F.A. pot beneficia gratuit de servirea mesei la cantina centrului, în condiţiile menţionate la Art. 9, lit.a (trei mese pe zi, în funcţie de posibilităţi), dacă nu sunt beneficiari ai Cantinei Centrale de Ajutor Social în baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social. În acest sens, fiecare beneficiar al C.U.P.F.A. trebuie să prezinte o adeverinţă de la C.C.A.S. .

Art. 13. Asistaţii centrului care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului mediu lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social pot beneficia de serviciile Cantinei cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a depăşi costul meselor servite, calculat pe perioada rezidenţei lor în Centru.

Art. 14. Dosarul beneficiarilor va cuprinde :

1.     cerere tip,

2.     fişă de observaţie,

3.     ancheta socială,

4.     copii acte (stare civilă, buletin/carte de identitate etc.),

5.     acte medicale,

6.     angajament individual,

7.     evaluare medicală,

8.     fişă de evaluare periodică,

9.     adeverinţă ca nu sunt beneficiari ai C.C.A.S. pe Legea 208/1997 proving cantinele de ajutor social.

Accesul în Centru de Urgenţă se face prin cerere aprobată de Directorul General  al D.G.A.S. – Sector 1 .

 

 

CAP. IV. DREPTURI SI OBLIGATII ALE BENEFICIARILOR

 

Art. 15. Drepturile asistaţilor Centrului de Urgenţă :

-       asistenţă medicală primară gratuită;

-       asistenţă socială;

-        consiliere profesională;

-       consultanţă psihologică;

-       respectarea demnităţii personale şi a confidenţialităţii informaţiilor;

-       sesizarea conducerii privind neregulile din comportamentul personalului angajat; sesizările vor fi trecute într-un caiet aflat la dispoziţia beneficiarilor;

-       obiecte de igienă şi de uz personal.

 

Art. 16. Obligaţiile asistaţilor Centrului de Urgenţă:

-       să nu se afle în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor;

-       să nu consume în incinta Centrului alcool sau droguri;

-       să nu fumeze în incinta Centrului;

-       este interzis accesul în Centru cu arme, abiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viaţa beneficiarilor sau a personalului;

-       să respecte programul de funcţionare şi planificarea activităţilor;

-       să respecte personalul şi pe ceilalţi beneficiari;

-       să-şi declare sincer identitatea şi actele şi să ofere alte informaţii solicitate;

-       să nu aibă o atitudine recalcitrantă faţă de personal sau faţă de ceilalţi asistaţi;

-       să colaboreze cu personalul angajat şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele necesare;

-       să contacteze(dacă este cazul) organele de poliţie în vederea identificării în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a devenit beneficiar al serviciilor Centrului de Urgenţă;

-       să efectueze în termen de 3 zile lucrătoare analizele medicale (VDRL şi MRF) şi să declare sincer bolile de care suferă;

-       să nu distrugă şi să nu sustragă bunurile din inventarul Centrului;

-       să plătească contribuţia în numerar sau să efectueze orele de muncă în folosul comunităţii , stabilite de conducerea Directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Sectorului 1 la propunerea şefului Centrului de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost;

-       să fumeze numai în locuri special amenajate să păstreze ordinea şi curăţenia şi să participe la efectuarea curăţeniei conform planificării, să păstreze liniştea;

-       sunt interzise relaţiile sexuale în Centru; de asemenea este interzis accesul bărbaţilor în camerele femeilor şi invers;

-       trei absenţe consecutive neanunţate duc la pierderea dreptului de şedere în Centru.

 

Art. 17. Încălcarea repetată sau gravă a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute mai sus atrage de asemenea pierderea dreptului de şedere în Centru.

Art. 18. Sancţiuni aplicate beneficiarilor

a)     Nerespectarea prevederilor privind organizarea, funcţionarea şi regulile aplicabile în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost atrag după sine întocmirea unui raport conţinând informaţii cu privire la abatere şi propunerea de sancţiuni de către personalul de specialitate al C.U.P.F.A. .

Sancţiunile sunt propuse de către cel puţin 3 membrii ai echipei (asistent    social, supraveghetor, psiholog, asistent medical).

 

b)    Sancţiunile aplicabile sunt:

 

            1) avertisment scris;

            2) neacordarea serviciilor un anumit număr de zile;

            3) neacordarea definitivă a serviciilor;

            4) interdicţia de intrare în Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost.

 

c)     Hotărârea de sancţionare se comunică în timp  util asistatului şi intră în vigoare la data comunicării.

 

d)    Persoanele care fură sau provoacă stricăciuni răspund material şi penal de lipsurile şi deteriorările pricinuite.

 

e)     Pentru fiecare caz în parte personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

 

 

 

CAP. V  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  CAMINULUI DE VARSTNICI

 

 

Art. 19. Caminul pentru persoane vârstnice este coordonat de seful complexului şi a cărei activitate este sprijinită de către reprezentanţii asistaţilor, care îşi pot constituie un comitet de autoconducere.

 

Art. 20. Pavilioanele 4 şi 5, în care sunt cazaţi asistaţii, sunt împărţite pe secţii de dependenţi, semidependenţi şi de persoane care nu sunt dependente.

 

Art. 21. Căminul pentru persoane vârstnice are o cantină proprie (Pavilionul 3), la subsolul căreia se află magazia de alimente.

 

Art. 22. În Pavilionul 6 este amenajata Infirmeria, cu o capacitate de 20 de paturi,  şi spălătoria.

 

 

CAP. VI  NORME PENTRU PRIMIREA ŞI EXTERNAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Art.23. Internarea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice reprezintă o măsură cu titlu de excepţie pentru persoanele cu domiciliu sau reşedinţa în Sectorul 1, Bucureşti, care au îndeplinit vârsta de pensionare şi se află în una din următoarele situaţii:

-       nu au familie sau se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

-       nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

-       nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

-       nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată;

-       se află în imposibilitatea de a-şi  asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolilor fizice sau psihice .

 

Art.24.  Internarea în Căminul pentru Vârstnici se face avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii de prioritate:

- persoana vârstnică necesită îngrijire medicală parmanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

- persoana vârstnică nu se poate gospodări singură;

- parsoana vârstnică este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile din cauza stării de sănătate sau a situaţiei economice  şi a sarcinilor familiale;

- persoana vârstnică nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

 

   Art.25. Aprobarea pentru internare în această unitate este dispusă de către Primarul Sectorului 1, în baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele acte:

-   cerere din partea solicitantului;

-   declaraţie pe propria răspundere că nu are copiii sau întreţinători legali ;

-   acte medicale;

-   adeverinţa de venit impozabil (act de stare materială de la Circa Financiară);

-   acte stare civilă (copie B.I./C.I., copie certificat de naştere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorţ sau certificat de deces -după caz-);

-   talon de pensie recent;

-   acte doveditoare a situaţiei locative;

-   ancheta socială.

 

Art. 26. Externarea vârstnicilor din această unitate se face tot prin dispoziţia Primarului Sectorului 1, Bucureşti, la cererea persoanei respective sau a susţinătorului său, ori la propunerea sefului de complex, ca urmare a solicitării majorităţii asistaţilor, în cazul în care un asistat tulbură în mod frecvent liniştea celorlalţi în urma consumului exagerat de alcool sau atunci când acesta devine violent.

 

 

 

CAP. VII  ATRIBUŢIILE CĂMINULUI  PENTRU VÂRSTNICI

 

   Art. 27. Caminul pentru Persoane Vârstnice asigură în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, următoarele servicii:

a) cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar;

b) asistenţă medicală curentă şi de specialitate, îngrijire şi supreveghere permanentă, recuperarea, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viaţă;

c) organizarea de activităţi de ergoterapie, în raport cu posibilităţile persoanelor internate;

d) organizarea de activităţi psiho-sociale şi cultural-educative şi participarea la asemenea activităţi în afara unităţii.

 

   Art. 28. În cadrul activităţii de îngrijire şi asistentă socio-medicală, se asigură:

a) cazarea persoanelor vârstnice în condiţiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

b) condiţiile de îngrijire şi igienă personală adecvată;

c) condiţii de îngrijire şi izolare a bolnavilor cronici şi a celor aflaţi în faza terminală în infirmeria ce funcţionează în cadrul Complexului.

 

   Art. 29. În cadrul activităţii de preparare şi servire a hranei, se are în vedere:

a) stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcţie de patologia asistaţilor;

b) depozitarea în condiţii igienico-sanitare a alimentelor;

c) pregătirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a meselor;

d) păstrarea probelor alimentare pentru control;

e) spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaţi, cât şi curăţenia încăperilor destinate blocului alimentelor.

 

   Art. 30. În cadrul activităţilor psiho-sociale se asigură:

a) amenajarea spaţiilor destinate activităţilor de destindere şi dotarea acestora cu aparate radio şi televizor, cărţi, ziare, jocuri distractive etc.;

b) organizarea de întruniri, seri literare, muzicale etc. .

           

   Art. 31. În cadrul activităţii medicale, se asigură:

a) investigarea medicală anuală complexă şi apoi periodic a asistaţilor, tratamentul necesar, gimnastică medicală, masaj etc.;

b) formalităţi de transfer şi deplasare a asistatului în cadrul unei unităţi de profil în cazul în care afecţiunile se agravează;

c) izolarea în caz de boli contagioase;

d) consultaţii şi îngrijiri stomatologice.

 

 

CAP. VIII  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASISTAŢILOR

 

 

Art.32. Vârstnicii au urmãtoarele drepturi:

-       întreţinere completã şi cazare;

-       consultaţii şi tratament medical;

-       îngrijire igienico-sanitarã;

-       o viaţã activã socio-culturalã şi spiritualã;

-       constituirea unui comitet de autoconducere care sã le reprezinte interesele;

-       pãstrarea legãturii cu exteriorul prin libertatea de a primi vizite sau de a ieşi din unitate, cu excepţia alcoolicilor şi  a celor care nu se pot orienta în timp sau în spaţiu;

-       libertatea de a-şi petrece timpul liber cum doresc, fãrã a-i deranja pe ceilalţi şi în limita posibilitãţilor socio-culturale de care dispune unitatea;

-       libertatea de a-şi exprima nemulţumirile şi de a veni cu propuneri pentru remedierea situaţiilor care sunt la baza acestor nemulţumiri.

           

Art.33. Obligaţiile persoanelor internate:

-       sã aibã o atitudine demnã şi de respect între ele, cât şi faţã de personalul unitãţii;

-       sã nu introducã în unitate alcool sau alte materiale şi substanţe periculoase;

-       sã nu consume alcool în cantitãţi care sã-i aducã într-o stare de ebrietate avansatã, pentru a nu tulbura liniştea celorlalţi asistaţi;

-       sã nu creeze o imagine nefavorabilã unitãţii prin cerşit;

-       sã îngrijeascã şi sã pãstreze în bune condiţii bunurile unitãţii şi echipamentul ce le-a fost dat spre folosinţã, iar în caz de externare sã-l restitue infirmierelor;

-       sã nu înstrãineze sub nici o formã bunurile unitãţii;

-       sã respecte convingerile religioase şi politice ale celorlalţi;

-       la internare, sã predea spre pãstrare asistentului social buletinul sau cartea de identitate, având posibilitatea sã îl/o solicite pentru o scurtã duratã, numai în caz de necesitate;

-       sã respecte întocmai prevederile angajamentelor semnate la internare.

 

 

CAP. IX – CONDUCEREA COMPLEXULUI

 

 

Art. 34. ŞEFUL COMPLEXULUI conduce, coordonează şi îndrumă întreaga activitate, având următoarele atribuţii şi sarcini :

 

a)     coordonează şi controlează activitatea personalului aflat în subordinea sa directă;

b)    primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa sosită pe adresa Complexului;

c)     verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al Complexului;

d)    ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea Complexului;

e)     coordoneză activitatea Cantinei din incinta Complexului ;

f)     coordonează din punct de vedere adminstrativ Cabinetul medical şi personalul acestuia;

g)    propune proiecte şi programe cu reprezentanţii ONG-urilor sociale, a instituţiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice şi juridice române şi  străine, cu alte instituţii publice specializate, cu organizaţii şi organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă persoanele fără adăpost;

h)     propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele din subordine care săvârşesc abateri disciplinare, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii;

i)      propune măsuri de organizare şi funcţionare eficientă a activităţii Compexului de Servicii Sociale “ODAI”;

j)      îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S. Sector 1, si Directorul General Adjunct pentru Probleme de Asistenta Sociala al D.G.A.S. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

k)     propune Directorului General programe de perfecţionare profesională pentru personalul de specialitate al Complexului.;

l)      întocmeşte Note de fundamentare pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială pe care le supune aprobării Directorului General Adjunct pentru Probleme de asistenta Sociala al D.G.A.S.Sector  1;

m)   întocmeşte rapoarte de specialitate cu propuneri pentru subcontractarea sau subvenţionarea unor servicii sociale pentru persoane fără adăpost, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

n)     face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Complexului de Servicii Sociale “ODAI”.

 

            Art. 35. PESONALUL DE EXECUŢIE va îndeplini sarcinile ce-i revin, conform fişei postului.

 

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art. 36. Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului Compexului de Servicii Sociale “ODAI” şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Art. 37. Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplinii şi alte atribuţii din domeniul lor de actvitate, care decurg din actele normative în vigoare şi cele nou apărute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Centrului, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor, la îmbunătăţirea activităţii acestuia, atât în timpul programului de lucru cât şi în afara acestuia.

Art. 38. Toţi salariaţii au obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la asistaţii Complexului în temeiul exercitării atribuţiilor profesionale.

Art. 39. Toţi salariaţii au obligaţia de a avea o conduită ireproşabilă în faţa asistaţilor, să fie oneşti, loiali scopului şi obiectivelor unităţii, să aibă o atitudine demnă, civilizată şi decentă în îndeplinirea atrubuţiilor ce le revin.

Art. 40. Neîndeplinirea integrală şi la temenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii.

Art. 41. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Urganţă Pentru Persoane Fără Adăpost se va difuza sub semnătură, şefului de Centru care îl va face cunoscut tuturor salariaţilor acestuia.