Hotărârea nr. 278/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 278 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii din cadrul programelor de modernizare a infrastructurii

strazilor din Sectorul 1

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Direcţia Investiţii, prin care se propune aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii din cadrul programelor de modernizare a infrastructurii strazilor din Sectorul 1.

          Luand in considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          În conformitate cu Legea Finanţelor publice locale nr. 189 / 1998, art. 16 alineat 5, modificat prin Ordonanţa de urgenţă 219/ 2000;

          În temeiul art.46 şi  art.95, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art.1. Se aprobă indicatorii  tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii din cadrul programelor de modernizare a infrastructurii strazilor din Sectorul 1, cuprinse în Aanexa nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.

Art.3. Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol şi Direcţia Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

         Cristian Sandulescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.: 278

          Data: 13.11.2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                          Nr.278/13.11.2003

                                                                                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                  Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

                                REABILITAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MODERNIZARE SISTEM RUTIER

 

1EUR=37967 LEI la data 15.09.2003

 

Poz.

Denumire strada

Sup.Trotuar    Sup.Carosabil

Total Inv         C+M

Total Inv               C+M

Observatii

 

 

 

mp

mii lei

EURO

 

 

1

ACETILENEI

1,410

7,268,020

191,432

 

 

 

 

3,290

6,434,131

169,467

 

 

2

ACORDEONULUI

525

2,638,420

69,491

 

 

 

 

1,225

2,395,688

63,099

 

 

3

ACORDULUI

1,008

5,195,861

136,852

 

 

 

 

2,352

4,599,720

121,151

 

 

4

BALSAMULUI

630

3,247,413

85,533

 

 

 

 

1,470

2,874,825

75,719

 

 

5

BAUXITEI

1,980

10,206,156

268,817

 

 

 

 

4,620

9,035,163

237,974

 

 

6

BETONIEREI

1,002

5,164,934

136,036

 

 

 

 

2,338

4,572,340

120,429

 

 

7

COTESTI

1,764

9,092,758

239,491

 

 

 

 

4,116

8,049,509

212,013

 

 

8

CRICOVULUI

1,602

8,048,610

211,990

 

 

 

 

3,738

7,310,268

192,542

 

 

9

DOAMNA STANCA

864

4,453,596

117,302

 

 

 

 

2,016

3,942,617

103,843

 

 

10

DUIOSIEI

1,248

6,432,972

169,436

 

 

 

 

2,912

5,694,891

149,996

 

 

11

FLOARE DE CRANG

204

1,051,544

27,696

 

 

 

 

476

930,896

24,519

 

 

12

GALICENI

762

3,927,823

103,454

 

 

 

 

1,778

3,477,168

91,584

 

 

13

GOLOVITA

1,950

10,051,517

264,744

 

 

 

 

4,550

8,898,267

234,368

 

 

14

GROHOTISULUI

582

2,999,992

79,015

 

 

 

 

1,358

2,655,790

69,950

 

 

15

HOTIN

1,680

8,659,769

228,087

 

 

 

 

3,920

7,666,199

201,917

 

 

16

LEORDINA

870

4,484,524

118,116

 

 

 

 

2,030

3,969,996

104,564

 

 

17

MALU MARE

1,128

5,814,417

153,142

 

 

 

 

2,632

5,147,305

135,573

 

 

18

MIHAI VITEAZUL

2,040

10,515,434

276,963

 

 

 

 

4,760

9,308,956

245,186

 

 

19

NAZARCEA

2,700

13,917,486

366,568

 

 

 

 

6,300

12,320,677

324,510

 

 

20

OASULUI

1,962

10,113,373

266,373

 

 

 

 

4,578

8,953,025

235,811

 

 

21

PETRU SI PAVEL

2,400

12,371,099

325,837

 

 

 

 

5,600

10,951,713

288,453

 

 

22

PLAURULUI

900

4,639,161

122,190

 

 

 

 

2,100

4,106,892

108,170

 

 

23

PODULUI

2,055

10,592,754

279,000

 

 

 

 

4,795

9,377,405

246,988

 

 

24

PRODUCTIEI

1,065

5,489,674

144,590

 

 

 

 

2,485

4,859,823

128,001

 

 

25

PROLETARULUI

2,580

13,298,931

350,276

 

 

 

 

6,020

11,773,091

310,087

 

 

26

PROPASIRII

1,287

2,014,664

53,063

 

 

 

 

3,003

1,783,513

46,975

 

 

27

RETORTEI

1,680

8,659,769

228,087

 

 

 

 

3,920

7,666,199

201,917

 

 

28

ROMEO POPESCU

2,136

11,010,277

189,995

 

 

 

 

4,984

9,747,024

256,724

 

 

29

SALAJENI

2,064

10,639,144

280,220

 

 

 

 

4,816

9,418,473

248,070

 

 

30

INTR. SFANTU GHEORGHE

249

1,283,501

33,806

 

 

 

 

581

1,136,240

29,927

 

 

31

STEFAN MAGHERI

1,098

5,659,779

149,071

 

 

 

 

2,562

5,010,409

131,968

 

 

32

TRUSESTI

1,734

8,938,118

235,418

 

 

 

 

4,046

7,912,613

208,407

 

 

33

VACANTEI

1,359

7,005,133

184,506

 

 

 

 

3,171

6,201,407

163,337

 

 

34

VARFUL INALT

2,112

10,886,566

286,738

 

 

 

 

4,928

9,637,507

253,839

 

 

35

VETRISOARA

480

2,474,220

65,167

 

 

 

 

1,120

2,190,343

57,690

 

 

36

ANINOASA

450

2,319,661

61,097

 

 

 

 

1,050

2,053,446

54,085

 

 

37

ARDEALULUI

3,632

24,103,828

634,863

 

 

 

 

10,019

21,337,561

562,003

 

 

38

BAIA

450

2,468,467

65,016

 

 

 

 

1,130

2,185,174

57,555

 

 

39

BALARIA

870

4,484,678

118,120

 

 

 

 

2,030

3,969,996

104,564

 

 

40

BALOTA

705

3,634,136

95,718

 

 

 

 

1,645

3,217,066

84,733

 

 

41

BERHECI

834

4,748,266

125,063

 

 

 

 

1,946

4,203,333

110,710

 

 

42

BRANARUL

4,140

17,970,158

473,310

 

 

 

 

6,874

15,907,820

418,991

 

 

43

ECHIPAJULUI

0

1,664,022

43,828

 

 

 

 

1,988

1,473,051

38,798

 

 

44

EPISCOPUL VULCAN

2,796

14,280,188

376,121

 

 

 

 

6,524

12,632,421

332,721

 

 

45

FABRICA DE CARAMIDA

2,760

8,723,094

229,754

 

 

 

 

6,440

7,721,991

203,387

 

 

46

JIMBOLIA

5,910

32,109,428

845,719

 

 

 

 

13,790

29,772,610

784,171

 

 

47

MITROPOLIT ANDREI SAGUNA

2,949

15,030,641

395,887

 

 

 

 

6,881

13,441,940

354,043

 

 

48

MITROPOLIT VARLAAM

4,140

21,340,883

562,090

 

 

 

 

9,660

18,891,705

497,582

 

 

49

NUVELEI

2,256

14,105,847

371,529

 

 

 

 

6,866

12,942,587

340,890

 

 

50

PIATRA CETEI

630

3,586,819

94,472

 

 

 

 

1,470

3,175,179

83,630

 

 

51

PIETEI

3,282

6,767,225

178,239

 

 

 

 

7,658

5,990,587

157,784

 

 

52

PLUTASILOR

1,725

32,631,617

859,473

 

 

 

 

5,708

28,886,661

760,836

 

 

53

RODULUI

450

2,319,662

61,097

 

 

 

 

1,050

2,053,446

54,085

 

 

54

STANILESTI

3,480

17,938,713

472,482

 

 

 

 

8,120

15,879,984

418,258

 

 

55

ABUS

480

2,474,305

65,170

 

 

 

 

1,120

2,190,343

57,691

 

 

56

ADRIAN PATRU

768

3,835,171

101,013

 

 

 

 

1,792

3,504,548

92,305

 

 

57

ALEXANDRU FACLIE

321

1,654,692

43,582

 

 

 

 

749

1,464,792

38,581

 

 

58

ALUNULUI

1,056

5,443,471

143,374

 

 

 

 

2,464

4,818,754

126,920

 

 

59

ARIEI

570

2,859,826

75,324

 

 

 

 

1,330

2,601,032

68,508

 

 

60

BISTRITA

624

3,216,597

84,721

 

 

 

 

1,456

2,847,445

74,998

 

 

61

BUNESTI

930

4,793,967

126,267

 

 

 

 

2,170

4,243,789

111,776

 

 

62

CIULNITA

240

1,237,152

32,585

 

 

 

 

560

1,095,171

28,845

 

 

63

COLIERULUI

306

1,577,370

41,546

 

 

 

 

714

1,396,343

36,778

 

 

64

DOLOMITULUI

978

5,041,397

132,784

 

 

 

 

2,282

4,462,823

117,545

 

 

65

ECLUZEI

570

2,938,238

77,389

 

 

 

 

1,330

2,601,032

68,508

 

 

66

FRATII GOLESCU

555

2,860,915

75,353

 

 

 

 

1,295

2,532,584

66,705

 

 

67

GRAUNTELUI

582

2,989,428

78,738

 

 

 

 

1,358

2,655,790

69,950

 

 

68

HERMINEI

234

1,191,571

31,384

 

 

 

 

546

1,067,792

28,124

 

 

69

LECTORULUI

525

2,706,271

71,279

 

 

 

 

1,225

2,395,687

63,099

 

 

70

MAICA TEOFANA

1,065

5,489,865

144,595

 

 

 

 

2,485

4,859,823

128,001

 

 

71

MANUSCRISULUI intr

246

1,268,081

33,400

 

 

 

 

574

1,122,551

29,566

 

 

72

MEDIAS

408

2,103,160

55,394

 

 

 

 

952

1,861,791

49,037

 

 

73

MIRUTEI

240

1,237,152

32,585

 

 

 

 

560

1,095,171

28,845

 

 

74

NEAGOE TEODOR

1,275

6,572,373

173,107

 

 

 

 

2,975

5,818,097

153,241

 

 

75

NEAMULUI

2,034

10,484,869

276,157

 

 

 

 

4,746

9,281,577

244,464

 

 

76

PLOPULUI

585

3,015,560

79,426

 

 

 

 

1,365

2,669,480

70,311

 

 

77

RACORDARII

1,200

6,185,763

162,925

 

 

 

 

2,800

5,475,856

144,227

 

 

78

RADU DRAGOS

2,046

10,518,995

277,056

 

 

 

 

4,774

9,336,335

245,907

 

 

79

RADUCU DUMITRU

3,120

16,040,696

422,490

 

 

 

DURBAC

7,280

14,237,227

374,990

 

 

80

SALCUTEI

636

3,278,454

86,350

 

 

 

 

1,484

2,902,204

76,440

 

 

81

SOIMULUI

990

5,103,255

134,413

 

 

 

 

2,310

4,517,582

118,987

 

 

82

VALENII DE MUNTE

2,208

11,381,804

299,782

 

 

 

 

5,152

10,075,576

265,377

 

 

83

VALSULUI

714

3,680,529

96,941

 

 

 

 

1,666

3,258,135

85,815

 

 

84

VESTEI

139

4,152,558

109,373

 

 

 

 

2,264

3,812,654

100,420

 

 

85

ACILIU

435

4,130,171

108,783

 

 

 

 

2,030

3,656,300

96,302

 

 

86

ADALIN

750

3,865,968

101,824

 

 

 

 

1,750

3,422,410

90,142

 

 

87

AFANATA

360

1,855,664

48,875

 

 

 

 

840

1,642,757

43,268

 

 

88

AGAPIA

645

3,224,733

87,569

 

 

 

 

1,505

2,943,273

77,522

 

 

89

AMINTIRII

1,980

4,455,225

117,345

 

 

 

 

4,620

3,944,059

103,881

 

 

90

BACULUI

3,120

16,082,428

423,590

 

 

 

 

7,280

14,237,227

374,990

 

 

91

BAIA DE CRIS

645

3,324,733

87,569

 

 

 

 

1,505

2,943,273

77,522

 

 

92

CETATEA NEAMTULUI

630

3,247,413

85,533

 

 

 

 

1,470

2,874,825

75,719

 

 

93

CRUSOVAT

1,740

5,565,716

146,594

 

 

 

 

4,060

5,425,466

142,900

 

 

94

DELTA DUNARII

690

3,556,691

93,678

 

 

 

 

1,610

3,148,617

82,930

 

 

95

GEMENII

1,665

8,582,449

226,050

 

 

 

 

3,885

7,597,751

200,115

 

 

96

GORUNULUI

1,200

6,185,549

162,919

 

 

 

 

2,800

5,475,856

144,227

 

 

97

IENUPARULUI

630

3,247,413

85,533

 

 

 

 

1,470

2,874,825

75,719

 

 

98

INFRATIRII

1,710

8,814,407

232,160

 

 

 

 

3,990

7,803,095

205,523

 

 

99

INOVATORILOR

900

4,639,162

122,189

 

 

 

 

2,100

4,106,892

108,170

 

 

100

LAUTEI

342

2,655,686

69,947

 

 

 

 

1,278

2,350,989

61,922

 

 

101

LEANDRULUI

1,215

6,262,868

164,956

 

 

 

 

2,835

5,544,305

146,030

 

 

102

LINISTEI

1,965

10,128,837

266,780

 

 

 

 

4,585

8,966,715

236,171

 

 

103

MACULUI

1,020

5,257,716

138,481

 

 

 

 

2,380

4,654,478

122,593

 

 

104

MARMUREI

1,590

1,295,218

34,114

 

 

 

 

0

1,146,613

30,200

 

 

105

MASLINULUI

615

3,170,094

83,496

 

 

 

 

1,435

2,806,376

73,916

 

 

106

MESTEACANULUI

630

3,247,413

85,533

 

 

 

 

1,470

2,874,825

75,719

 

 

107

MIMOZEI

2,025

19,226,658

506,404

 

 

 

 

9,450

17,020,707

448,303

 

 

108

MINERVEI

2,010

10,360,795

272,889

 

 

 

 

4,690

9,172,059

241,580

 

 

109

MODESTIEI

2,040

10,515,433

276,962

 

 

 

 

4,760

9,308,956

245,185

 

 

110

NAMAIESTI

1,260

6,494,827

171,065

 

 

 

 

2,940

5,749,649

151,438

 

 

111

NAVIGATIEI

2,085

10,747,391

283,071

 

 

 

 

4,865

9,514,300

250,594

 

 

112

NIAGARA

3,195

16,671,453

439,104

 

 

 

 

7,455

14,758,671

388,724

 

 

113

PAUNILOR

360

1,855,665

48,876

 

 

 

 

840

1,642,757

43,268

 

 

114

PELUZEI

465

2,396,900

63,131

 

 

 

 

1,085

2,121,894

55,888

 

 

115

PICULINEI

484

2,210,288

58,216

 

 

 

 

1,100

1,956,693

51,537

 

 

116

POETULUI

1,020

5,257,717

138,481

 

 

 

 

2,380

4,654,478

122,593

 

 

117

PRAHOVA

1,875

9,664,920

254,561

 

 

 

 

4,375

8,556,026

225,354

 

 

118

RENASTERII

2,865

10,337,599

272,279

 

 

 

 

6,685

9,151,525

241,039

 

 

119

SF. CONSTANTIN SI ELENA

1,305

6,726,784

177,175

 

 

 

 

3,045

5,954,994

156,847

 

 

120

STRABUNA

3,450

17,783,453

468,392

 

 

 

 

8,050

15,743,087

414,652

 

 

121

TIMISULUI

1,800

9,278,324

244,379

 

 

 

 

4,200

8,213,785

216,340

 

 

122

TRIUMFULUI

3,450

13,750,995

362,183

 

 

 

 

8,050

12,555,758

330,702

 

 

123

MOVILITEI

300

3,900,000

102,721

 

 

 

 

780

3,600,000

94,819

 

 

124

IRESTI

355

1,834,712

48,324

 

 

 

 

830

1,638,136

43,146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA DE INVESTITII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. Antoaneta Constantin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                REABILITAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1

 

 

 

 

 

 

 

1. EXTINDERE RETEA CANALIZARE

 

1EUR=37967 LEI la data 15.09.2003

Poz.

Denumire strada

Lungime

Total Inv               C+M

Total Inv               C+M

Observatii

 

 

m

mii lei

EURO

 

1

ACORDEONULUI

175

1,773,347

46,708

 

 

 

 

1,577,494

41,549

 

2

BALSAMULUI

210

2,132,709

56,172

 

 

 

 

1,892,993

49,859

 

3

GOLOVITA

480

4,887,615

128,733

 

 

 

 

4,326,840

113,963

 

4

HOTIN

140

1,425,556

37,546

 

 

 

 

1,261,995

33,239

 

5

LEORDINA

290

3,248,229

85,555

 

 

 

 

2,875,546

75,738

 

6

MIHAI VITEAZUL

250

2,723,758

71,740

 

 

 

 

2,572,152

67,747

 

7

PRODUCTIEI

355

3,831,688

100,922

 

 

 

 

3,392,063

89,343

 

8

STEFAN MAGHERI

366

9,666,547

254,604

 

 

 

 

8,557,466

225,393

 

9

VARFUL INALT

704

9,202,593

242,384

inlocuire

 

 

 

8,146,743

214,575

 

10

ANINOASA

150

1,527,432

40,230

 

 

 

 

1,352,138

35,613

 

11

ANTON VOLOPENTIA

81

398,063

10,484

 

 

 

 

323,597

8,523

 

12

ARDEALULUI

429

4,368,457

115,060

 

 

 

 

3,867,113

101,855

 

13

BALARIA

290

3,011,598

79,321

 

 

 

 

2,668,218

70,277

 

14

BALOTA

235

2,392,978

63,028

 

 

 

 

2,118,349

55,794

 

15

BERHECI

278

3,300,000

86,918

 

 

 

 

2,800,000

73,748

 

16

BRANARUL

290

3,986,599

105,001

inlocuire

 

 

 

3,529,079

92,951

 

17

DIMITRIE DRAGHICESCU

114

560,237

14,756

 

 

 

 

455,433

11,995

 

18

EPISCOPUL VULCAN

112

1,140,483

30,039

 

 

 

 

1,009,596

26,591

 

19

HENRI STAHL

150

737,154

19,416

 

 

 

 

599,254

15,784

 

20

MAICANESTI

917

11,710,892

308,449

 

 

 

 

10,622,917

279,793

 

21

NICOLAE PETRESCU

172

845,270

22,263

 

 

 

 

687,144

18,098

 

22

PALISANDRULUI

163

3,651,582

96,178

inlocuire

 

 

 

3,232,510

85,140

 

23

PETRE ANDREI

152

746,983

19,675

 

 

 

 

607,244

15,994

 

24

PLUTASILOR

650

13,433,696

353,826

 

 

 

 

11,891,983

313,219

 

25

ALEXANDRU FACLIE

107

1,089,569

28,698

 

 

 

 

964,525

25,404

 

26

BISTRITA

208

2,209,686

58,201

 

 

 

 

1,956,092

51,521

 

27

CIULNITA

80

814,531

21,454

 

 

 

 

721,140

18,994

 

28

COLIERULUI

102

1,038,655

27,357

 

 

 

 

919,454

24,217

 

29

FRATII GOLESCU

185

1,883,834

49,617

 

 

 

 

1,667,636

43,923

 

30

MANUSCRISULUI intr

82

834,997

21,993

 

 

 

 

739,169

19,469

 

31

MIRUTEI

80

814,531

21,454

 

 

 

 

721,140

18,994

 

32

NEAMULUI

678

6,903,152

181,820

 

 

 

 

6,111,662

160,973

 

33

PLOPULUI

195

1,985,420

52,294

 

 

 

 

1,757,779

46,298

 

34

RADUCU DUMITRU

572

5,824,611

153,412

 

 

DURBAC

 

5,156,151

135,806

 

35

ADALIN

55

560,040

14,751

 

 

 

 

495,784

13,058

 

36

AFANATA

120

1,221,904

32,184

 

 

 

 

1,081,710

28,491

 

37

BAIA DE CRIS

215

2,189,245

57,662

 

 

 

 

1,938,064

51,046

 

38

IENUPARULUI

210

2,672,914

70,401

inlocuire

 

 

 

2,366,241

62,324

 

39

INOVATORILOR

300

3,156,585

83,140

 

 

 

 

2,794,418

73,601

 

40

TRIUMFULUI

490

4,805,494

126,570

 

 

 

 

4,400,690

115,908

 

41

MOVILITEI

45

540,000

14,223

 

 

 

 

480,000

12,643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA DE INVESTITII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. Antoaneta Constantin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                REABILITAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1

 

 

 

 

 

 

 

2. EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA

1EUR=37967 LEI la data 15.09.2003

Poz.

Denumire strada

Lungime

Total Inv         C+M

Total Inv               C+M

Observatii

 

 

m

mii lei

EURO

 

1

16 FEBRUARIE

85

886,980

23,363

 

 

 

 

785,213

20,682

 

2

ACORDEONULUI

175

1,496,284

39,411

 

 

 

 

1,325,095

34,902

 

3

GROHOTISULUI

194

946,506

24,929

 

 

 

 

868,417

22,872

 

4

HOTIN

140

1,197,467

31,540

 

 

 

 

1,060,076

27,921

 

5

LEORDINA

290

2,480,464

65,334

 

 

 

 

2,195,871

57,837

 

6

PLAURULUI

60

513,200

13,517

 

 

 

 

454,318

11,966

 

7

TRUSESTI

138

1,440,038

37,929

 

 

 

 

1,274,817

33,577

 

8

LAMINORULUI

1,250

32,256,161

849,584

inlocuire retea

 

 

 

29,090,743

766,211

 

9

ANINOASA

150

1,283,044

33,793

 

 

 

 

1,135,796

29,915

 

10

ANTON VOLOPENTIA

81

270,261

7,118

 

 

 

 

221,657

5,838

 

11

PICTOR AUREL BAESU

340

3,635,290

95,748

inlocuire

 

 

 

3,218,087

84,760

 

12

BALARIA

290

2,684,633

70,710

 

 

 

 

2,415,458

63,620

 

13

BALOTA

235

2,211,112

58,237

 

 

 

 

1,957,354

51,554

 

14

BERHECI

278

2,377,907

62,631

 

 

 

 

2,105,008

55,443

 

15

BERVENI

154

1,317,258

34,695

 

 

 

 

1,166,083

30,713

 

16

DIMITRIE DRAGHICESCU

114

380,368

10,018

 

 

 

 

311,962

8,217

 

17

HENRI STAHL

150

500,484

13,182

 

 

 

 

410,476

10,811

 

18

MITROPOLIT VARLAAM

1,080

11,547,392

304,143

inlocuire

 

 

 

10,222,160

269,238

 

19

NICOLAE PETRESCU

172

573,888

15,115

 

 

 

 

470,680

12,397

 

20

PETRE ANDREI

152

507,157

13,358

 

 

 

 

415,950

10,956

 

21

ALEXANDRU FACLIE

107

915,238

24,106

 

 

 

 

810,201

21,340

 

22

BISTRITA

208

1,779,154

46,860

 

 

 

 

1,574,970

41,483

 

23

CIULNITA

80

684,289

18,023

 

 

 

 

605,758

15,955

 

24

COLIERULUI

102

872,470

22,980

 

 

 

 

772,341

20,342

 

25

ECLUZEI

190

2,031,486

53,506

inlocuire

 

 

 

1,798,343

47,366

 

26

FRATII GOLESCU

185

1,582,420

41,679

 

 

 

 

1,400,814

36,896

 

27

MANUSCRISULUI intr

82

701,311

18,471

 

 

 

 

620,902

16,354

 

28

MIRUTEI

80

684,206

18,021

 

 

 

 

605,758

15,955

 

29

NEAGOE TEODOR

271

2,318,031

61,054

 

 

 

 

2,052,004

54,047

 

30

NEAMULUI

678

5,798,648

152,729

 

 

 

 

5,133,796

135,217

 

31

PLOPULUI

195

1,667,753

43,926

 

 

 

 

1,476,534

38,890

 

32

RACORDARII

400

3,366,108

88,659

 

 

 

 

3,028,788

79,774

 

33

RADUCU DUMITRU

1,040

8,651,737

227,875

 

 

DURBAC

 

7,874,849

207,413

 

34

BAIA DE CRIS

215

1,838,965

48,436

 

 

 

 

1,627,974

42,879

 

35

GORUNULUI

400

4,276,663

112,641

inlocuire

 

 

 

3,785,985

99,718

 

36

IENUPARULUI

210

2,191,363

57,718

 

 

 

 

1,939,939

51,095

 

37

INOVATORILOR

300

2,671,316

70,359

 

 

 

 

2,185,327

57,559

 

38

MARGINEI

520

2,581,013

67,980

 

 

 

 

2,513,158

66,193

 

39

NAMAIESTI

420

3,592,398

94,619

 

 

 

 

3,180,227

83,763

 

40

PELUZEI

155

1,325,766

34,919

 

 

 

 

1,173,655

30,913

 

41

PRAHOVA

625

6,682,287

176,003

inlocuire

 

 

 

5,915,602

155,809

 

42

STRABUNA

835

7,184,706

189,236

 

 

 

 

6,692,647

176,275

 

43

TIMISULUI

180

1,539,599

40,551

 

 

 

 

1,362,955

35,898

 

44

TRIUMFULUI

235