Hotărârea nr. 276/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 276 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.38/2000

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

          Văzând Raportul de specialitate întocmit de Biroul  Legislatie, Avizare, Evidenta Electorala;

            Luand in considerare avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comsiei  de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinand seama de prevederile art.145, alin.(3) din Legea Invatamantului nr.84/1995, cu modificarile ulterioare, coroborat cu art.95, alin. (2), lit.”j” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata;

            În temeiul dispoziţiilor art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.38/2000, in sensul numirii in calitate de reprezentanti ai administratiei publice locale in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar din sectorul 1, a persoanelor mentionate in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Direcţia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar – Sector 1  si persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                  Cristian Sandulescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

          Nr.: 276

          Data: 13.11.2003

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                 a Hotararii Consiliului Local                                                                                                            Nr. 276 /13.11.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

       Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

GRADINITELE DIN SECTORUL 1

 

 

1.      Institutia: Gradinita nr.1

Adresa: Str.Frumoasa nr.24

Tel.: 650.71.25

Persoana desemnata: MARINELA ADAM

 

2.      Institutia: Gradinita nr.2

Adresa: Str.H.Coanda nr.24

Tel.: 650.76.40

Persoana desemnata: MARINELA ADAM

 

3.      Institutia: Gradinita nr.6

Adresa: Str.Scoala Herastrau nr.25

Tel.:  232.22.02

Persoana desemnata: MARINELA ADAM

 

4.      Institutia: Gradinita nr.42

Adresa: Str.Gala Galaction nr.1

Tel.: 224.24.40

Persoana desemnata: MARINELA ADAM

 

5.      Institutia: Gradinita nr.43

Adresa: Str.Kiev nr.2

Tel.:  224.09.38

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

6.      Institutia: Gradinita nr.44

Adresa: Str.Barlogeni nr.24

Tel.:  667.32.97

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

7.      Institutia: Gradinita nr.45

Adresa: Str.Minervei nr.31

Tel.:  667.14.65

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

8.      Institutia:  Gradinita nr.46

Adresa: Str.Marmorei nr.13-15

Tel.:  667.34.75

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

9.      Institutia: Gradinita nr.47

Adresa: Intr. Varlaam nr.140

Tel.:  667.25.45

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

10.  Institutia: Gradinita nr.50

Adresa: Str.N.Iorga nr.5

Tel.:  650.40.48

Persoana desemnata: MIHNEA BOLINTINEANU

 

11.  Institutia: Gradinita nr.52

Adresa: Str.Docentilor nr.5

Tel.:  223.31.17

Persoana desemnata: ALECSANDRU DIACONESCU

 

12.  Institutia: Gradinita nr.56

Adresa: Str.Popa Tatu nr.47

Tel.:  315.95.59

Persoana desemnata: ALECSANDRU DIACONESCU

 

13.  Institutia: Gradinita nr.65 (pentru hipoacuzici)

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.27

Tel.:  211.67.35

Persoana desemnata: GABRIEL RADU ARISTIDE CEACALOPOL

 

14.  Institutia: Gradinita nr.78

Adresa: Str.Ostasilor nr.2

Tel.: 314.32.83

Persoana desemnata: IULIAN COMSA   (DAIP)

 

15.  Institutia: Gradinita nr.79

Adresa: Str.Bihor nr.31

Tel.: 637.71.60

Persoana desemnata: TEODORA CERCELARU (DAIP)

 

16.  Institutia: Gradinita nr.82

Adresa: Str.Putul cu Plopi nr.8

Tel.:  314.78.02

Persoana desemnata: ADRIAN OGHINA

 

17.  Institutia: Gradinita nr.85

Adresa: Calea Dorobantilor nr.32

Tel.:  211.30.40

Persoana desemnata: ADRIAN OGHINA


 

18.  Institutia: Gradinita nr.88

Adresa: Str.Calimanesti nr.6

Tel.:  313.90.69

Persoana desemnata: ADRIAN OGHINA

 

19.  Institutia:  Gradinita nr.95

Adresa: Str.Monetariei nr.2

Tel.:  650.37.10

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

20.  Institutia: Gradinita nr.97

Adresa: Str.Izlaz nr.13

Tel.:  224.11.62

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

21.  Institutia:  Gradinita nr.98

Adresa: Str.E.Plesoianu nr.4

Tel.:   224.11.66

Persoana desemnata:  MANUELA MOISE

 

22.  Institutia:  Gradinita nr.100

Adresa:  Str.Stefan Magheri nr.13

Tel.:   667.22.25

Persoana desemnata:  MANUELA MOISE

 

23.  Institutia: Gradinita nr. 102

Adresa:  Str.Dunei nr.1

Tel.:   667.32.80

Persoana desemnata:  MANUELA MOISE

 

24.  Institutia: Gradinita nr.112

Adresa: Aleea Ghica nr.58

Tel.:   222.86.53

Persoana desemnata:  DAN ION VASILE

 

25.  Institutia: Gradinita nr.115

Adresa:  Str.Petrila nr.10-12

Tel.:  490.43.98

Persoana desemnata:  DAN ION VASILE

 

26.  Institutia: Gradinita nr.116

Adresa:  Str.Mendeleev nr.27

Tel.:   659.21.59

Persoana desemnata:  DAN ION VASILE

 

27.  Institutia: Gradinita nr.117

Adresa:  Str.Petoffi Sandor nr.16

Tel.:   222.66.75

Persoana desemnata:  DAN ION VASILE

 


 

 

28.  Institutia: Gradinita nr.120

Adresa:  Str.Caderea Bastiliei nr.28

Tel.:  659.38.90

Persoana desemnata:  MIHAI BAZGAN

 

29.  Institutia:  Gradinita nr.121

Adresa: Str.Baneasa nr.7

Tel.:  232.26.17

Persoana desemnata:  GABRIEL JELEA (DAIP)

 

30.  Institutia:  Gradinita nr.122

Adresa:  Str.Baneasa nr.12

Tel.:  232.01.79

Persoana desemnata:  MIHAI BAZGAN

 

 

31.  Institutia:  Gradinita nr.123

Adresa:  Str.Floreasca nr.96

Tel.:  230.48.87

Persoana desemnata:  MIHAI BAZGAN

 

 

32.  Institutia: Gradinita nr.124

Adresa:  Str.Laculet nr.12

Tel.:  232.04.34

Persoana desemnata:  IONELA TELESCU (DAIP)

 

33.  Institutia:  Gradinita nr.146

Adresa:  Str.Hrisovului nr.24

Tel.:   667.38.15

Persoana desemnata:  ANDREI DOMINIC GEREA

 

34.  Institutia:  Gradinita nr.186

Adresa: Str.Sangerului nr.23-27

Tel.:  220.16.51

Persoana desemnata:  ANDREI DOMINIC GEREA

 

35.  Institutia:  Gradinita nr.203

Adresa:  Str.C.A.Rosetti nr.32

Tel.:  400.25.40

Persoana desemnata:  ANDREI DOMINIC GEREA

 

36.  Institutia: Gradinita nr.206

Adresa: Str.Midia nr.37

Tel.:  222.92.87

Persoana desemnata:  ANDREI DOMINIC GEREA

 

37.  Institutia: Gradinita nr.222

Adresa:  Str.Arad nr.38

Tel.:   667.34.80

Persoana desemnata:  ANDREI DOMINIC GEREA

 

38.  Institutia: Gradinita nr.248

Adresa: Str.A.Vartejan nr.15

Tel.:   222.41.20

Persoana desemnata:  ADRIAN OGHINA

 

39.  Institutia: Gradinita nr.249

Adresa: Str.Coralilor nr.1

Tel.:  667.15.47

Persoana desemnata:  ADRIAN OGHINA

 

40.  Institutia: Gradinita nr.251

Adresa: Str.Venezuela nr.11

Tel.:   230.14.17

Persoana desemnata:        ADRIAN OGHINA

 

41.  Institutia: Gradinita nr.252

Adresa:  Str.Aleea Alexandru nr.34

Tel.:  230.22.96

Persoana desemnata:  ADRIAN OGHINA

 

42.  Institutia:  Gradinita nr.281 “Steaua”

Adresa:  Str.I.Inculet nr.57

Tel.:   224.09.04

Persoana desemnata:  ROBERT DEMETRIAN

 

43.  Institutia: Gradinita nr.283 I.P.C.M.

Adresa:  Calea Victoriei nr.192

Tel.:   650.76.95

Persoana desemnata:  FLORIN DRAGOMIR MANAC

 

44.  Institutia: Gradinita de copii M.A.N.

Adresa: Str.G.Cristescu nr.5

Tel.:  315.68.89

Persoana desemnata:  MANUELA MOISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATILE DE INVATAMANT DIN SECTORUL 1

 

 

 

1.      Institutia:  Colegiul National “I.L.Caragiale”

Adresa:  Calea Dorobantilor nr.163

Tel.:  230.10.21

Persoana desemnata:  GABRIEL RADU ARISTIDE CEACALOPOL

 

2.       Institutia: Colegiul National “Sf.Sava”

Adresa:  Str.G-ral Berthelot nr.23

Tel.:   314.92.94

Persoana desemnata:  CLAUDIU CORNEL MARINA

 

3.      Institutia: Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”

Adresa: Str.Arh. Ion Mincu nr.10

Tel.:  222.60.70

Persoana desemnata:  Valcu Sergiu

 

4.      Institutia: Grupul Scolar Agricol “Viaceslav Harnaj”

Adresa:  Bd. Ficusului nr.18

Tel.:  232.71.65

Persoana desemnata:  IOAN LIXANDRU

 

5.      Institutia: Grupul Scolar  de Aeronautica “H.Coanda”

Adresa:  Bd.Ficusului nr.44

Tel.:   232.36.16

Persoana desemnata:  CATALIN ADRIAN KRITIKOS

 

6.      Institutia: Grupul Scolar de Arhitectura si Sistematizare

Adresa:  Str.Occidentului nr.12

Tel.:  650.26.80

Persoana desemnata:  MIHAELA ANTON

 

7.      Institutia:  Grupul Scolar Industrial ”G.Calinescu”

Adresa: Str.Biserica Amzei nr.20-44

Tel.:  650.72.39

Persoana desemnata:  SERGIU IONESCU

 

8.      Institutia:  Grupul Scolar Industrial ”Grivita”

Adresa: Calea Grivitei nr.363

Tel.:  224.07.70

Persoana desemnata:  MARINELA ADAM

 

9.      Institutia:  Grupul Scolar Industrial de  Constructii C.F.

Adresa:  Str.Feroviarilor nr.37, ap.21

Tel.:  224.23.76

Persoana desemnata:  MANUELA MOISE

 

10.  Institutia: Grupul Scolar Industrial Material Rulant

Adresa: Sos. Giulesti nr.10

Tel.:  637.55.85

Persoana desemnata:  MARINELA ADAM

 

11.  Institutia: Grupul Scolar Poligrafie

Adresa: Str.Jiului nr.163

Tel.:  667.55.85

Persoana desemnata: CRISTIAN SANDULESCU

 

12.  Institutia: Grupul Scolar Industrial Transporturi C.F.

Adresa: Str.Butuceni nr.10

Tel.:  220.77.95

Persoana desemnata:  GABRIELA CIUREA

 

13.  Institutia: Liceul de Arte Plastice “N.Tonitza”

Adresa: Str.G-ral Berthelot nr.58

Tel.:   314.55.29

Persoana desemnata:  MARIA CONSTANTINESCU

 

14.  Institutia: Liceul Teoretic “Miguel Cervantes”

Adresa:  Calea Plevnei nr.38-40

Tel.:  314.93.11

Persoana desemnata: GABRIELA CIUREA

 

15.  Institutia: Liceul Economic “V.Magearu”

Adresa: Bd.Dacia nr.32

Tel.:  211.72.56

Persoana desemnata:  CRISTIAN SANDULESCU

 

16.  Institutia: Liceul Teoretic “Al.Vlahuta”

Adresa:  Str.Scoala Floreasca nr.5

Tel.:  230.52.92

Persoana desemnata: CLAUDIU CORNEL MARINA

 

17.  Institutia: Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”

Adresa: Str. Ludwig Stephan Roth nr.1

Tel.:   224.23.85

Persoana desemnata:  BOGDAN GRIGORESCU

 

18.  Institutia: Liceul Teoretic “C.Brancoveanu”

Adresa: Str.Pajurei nr.9

Tel.:  667.08.90

Persoana desemnata: EUGEN MILEA

 

19.  Institutia: Liceul Teoretic “Hermann Orberth”

Adresa:  Str.Stanislav Cihoschi nr.17

Tel.:  211.34.25

Persoana desemnata:  DUMITRU RUJAN

 

20.  Institutia: Liceul Teoretic “Ion Neculce”

Adresa: Str.Ion Neculce nr.2

Tel.:  222.41.79

Persoana desemnata: EUGEN MILEA

 

21.  Institutia: Liceul Teoretic “Jean Monnet”

Adresa: Str.Jean Monnet nr.2

Tel.:  230.50.78

Persoana desemnata:  ALECSANDRU DIACONESCU

 

22.  Institutia: Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”

Adresa: B-dul Ion Mihalache nr.126

Tel.:  224.20.26

Persoana desemnata: DAN ION VASILE

 

23.  Institutia: Seminarul Teologic Baptist

Adresa: B-dul Nicolae Titulescu nr.564

Tel.:  322.25.55

Persoana desemnata: IOAN LIXANDRU

 

24.  Institutia: Scoala de muzica si arte plastice nr.1

Adresa: C-tin Disescu nr.37

Tel.:  222.92.82

Persoana desemnata: TATIANA RADULESCU

 

25.  Institutia: Scoala de muzica si arte plastice nr.3

Adresa: Str.Stirbei Voda nr.10

Tel.:  314.23.61

Persoana desemnata: MIHAI BAZGAN

 

26.  Institutia: Scoala nr.1 “Sfintii Voievozi”

Adresa: Str.Atelierului nr.25

Tel.:  650.24.97

Persoana desemnata: SERGIU IONESCU

 

27.  Institutia: Scoala nr.3 “N.Titulescu”

Adresa: Str.N.Titulescu nr.50-52

Tel.:  223.63.93

Persoana desemnata: CRISTIAN SANDULESCU

 

28.  Institutia: Scoala nr.5 “C.Popescu”

Adresa:  Calea Victoriei mr.114

Tel.:  659.54.45

Persoana desemnata: MIHNEA BOLINTINEANU

 

29.  Institutia: Scoala nr.6

Adresa:  Str.Dobrogeanu Gherea nr.24

Tel.:   230.78.31

Persoana desemnata: CATALIN ADRIAN KRITIKOS

 

 

30.  Institutia: Scoala nr.7

Adresa:  Str.Neagoe Voda nr.11

Tel.:  232.15.31

Persoana desemnata: CATALIN ADRIAN KRITIKOS

 

31.  Institutia: Scoala nr.11 “I.H.Radulescu”

Adresa:  Sos.Kiseleff nr.5

Tel.:  650.30.10

Persoana desemnata:  FLORIN DRAGOMIR MANAC

 

32.  Institutia:  Scoala  nr.12

Adresa: Str.Borsa nr.27

Tel.:  232.20.00

Persoana desemnata: CLAUDIU CORNEL MARINA

 

33.  Institutia: Scoala nr.13

Adresa: B-dul Petrila nr.10-12

Tel.:  490.43.98

Persoana desemnata: BOGDAN GRIGORESCU

 

34.  Institutia: Scoala nr.17

Adresa: Str.Al.Petoffi nr.16

Tel.:  222.65.90

Persoana desemnata: DAN ION VASILE

 

35.  Institutia: Scoala nr.45

Adresa: Calea Dorobantilor nr.163

Tel.:  230.16.73

Persoana desemnata: MARIA CONSTANTINESCU

 

36.  Institutia: Scoala nr.118 “Vasile Alecsandri”

Adresa: Str.Stirbei nr.32-34

Tel.:  313.82.87

Persoana desemnata: MIHAELA ANTON

 

37.  Institutia: Scoala nr.152 “Uruguay”

Adresa: Str.Virgiliu  nr.40

Tel.:  638.71.35

Persoana desemnata: ROBERT DEMETRIAN

 

38.  Institutia: Scoala nr. 162

Adresa: Str.Copsa Mica nr.1

Tel.:  220.54.84

Persoana desemnata: MARINELA ADAM

 

39.  Institutia: Scoala nr.170 “Geo Bogza”

Adresa: Str.Barbu Lautaru nr.4

Tel.:  220.30.72

Persoana desemnata: ANDREI DOMINIC GEREA

 

 

 

 

 

40.  Institutia: Scoala nr.171 “Petre Ispirescu”

Adresa: Str.Vasile Gherghel nr.2

Tel.:  224.11.63

Persoana desemnata: FLORIN DRAGOMIR MANAC

 

 

41.  Institutia: Scoala nr.173 “Eugen Barbu”

Adresa: Str.Pavlov nr.2-4

Tel.:  224.09.37

Persoana desemnata: Dumitru rujan

 

42.  Institutia:  Scoala nr.175 “D.Petrescu”

Adresa: Str.Lainici nr.4-8

Tel.:  224.18.46

Persoana desemnata: EUGEN MILEA

 

43.  Institutia: Scoala nr.177 “N.Grigorescu”

Adresa: Str.Coralilor nr.1

Tel.:  667.15.47

Persoana desemnata: CRISTIAN SANDULESCU

 

44.  Institutia: Scoala nr.178

Adresa: Str.Dridu nr.2

Tel.:  667.03.35

Persoana desemnata: gabriela amalia ciurea

 

45.  Institutia: Scoala nr.179

Adresa: Str.Ardealului nr.34

Tel.:  667.02.47

Persoana desemnata: SERGIU IONESCU

 

46.  Institutia: Scoala nr.180

Adresa: Str.Bucegi nr.97

Tel.:  667.18.35

Persoana desemnata: CATALIN ADRIAN KRITIKOS

 

47.  Institutia: Scoala nr.181

Adresa: Str.Nazarcea nr.30

Tel.:  667.08.95

Persoana desemnata:  bogdan grigorescu

 

48.  Institutia: Scoala nr.182

Adresa: Str.Amintirii nr.26

Tel.:  667.45.40

Persoana desemnata: GHEORGHE IATAN (DAIP)

 

49.  Institutia: Scoala nr.183

Adresa: Str.Dunei nr. 1

Tel.:  667.32.80

Persoana desemnata: GABRIEL JELEA (DAIP)

 

 

 

 

 

50.  Institutia: Scoala nr.184

Adresa: Str. Stefan Magheri nr.13

Tel.:  667.22.25

Persoana desemnata: MARIUS POPESCU (DAIP)

 

51.  Institutia: Scoala nr.186 “Elena Vacarescu”

Adresa: Str.Stanislav Cihoschi nr.15

Tel.:  210.30.91

Persoana desemnata: MANUELA MOISE

 

52.  Institutia: Scoala nr.192

Adresa: Str.Munteniei nr.28

Tel.:  667.02.96

Persoana desemnata: MIHAI BAZGAN

 

53.  Institutia: Scoala pentru surzi nr.1

Adresa: Str.Neatarnarii nr.5

Tel.:  667.20.90

Persoana desemnata: SERGIU VALCU

 

54.  Institutia: Scoala speciala nr.7

Adresa: Str.Surorilor nr.4

Tel.:  667.39.95

Persoana desemnata: NADIA BELU (DAIP)

 

55.  Institutia: Scoala speciala nr.8

Adresa: Str.Victor Daimaca nr.2

Tel.:  667.52.95

Persoana desemnata: SERGIU VALCU

 

56.  Institutia: Scoala speciala nr.10

Adresa:  Str.G-ral Berthelot nr.20-24

Tel.:  314.10.30

Persoana desemnata: ROBERT DEMETRIAN

 

57.  Institutia: Liceul Teoretic Bulgar

Adresa: Str.Semicercului nr.12

Tel.:  650.52.94

Persoana desemnata: ROBERT DEMETRIAN

 

58.  Institutia: Liceul de muzica “George Enescu”

Adresa:  Str.Gheorghe Manu nr.30

Tel.:  650.59.75

Persoana desemnata:  IOAN LIXANDRU