Hotărârea nr. 168/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                             

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARARE

cu privire la validarea mandatului de consilier al domnului

Vasile Dan Ion

 

          Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.147.bis/2003 prin care s-a constatat incetarea mandatului de consilier al domnului Razvan Gheorghe Murgeanu, din partea Partidului Democrat, inainte de termen ;

          Tinand cont de faptul ca domnul Vasile Dan Ion figureaza inscris primul pe lista de supleanti a Partidului Democrat ;

          Vazand confirmarea Partidului Democrat, prin care se atesta calitatea de membru al acestui partid, a domnului Vasile Dan Ion ;

          Vazand raportul Comisiei de Validare prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Vasile Dan Ion ;

          Avand in vedere prevederile art. 77 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata in 1996, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.28/2000;

          In temeiul art. 32 si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificata;

         

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE :

 

          Articol unic : Se valideaza mandatul de consilier al domnului Vasile Dan Ion.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu               

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.:  168

Data: 10.07.2003