Hotărârea nr. 134/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

 

 

Hotarare

privind  aprobarea Statului de functii al

Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1

 

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 ;

Avand in vedere avizele Comisiei de sanatate si protectie sociala, respectiv al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consilului Local Sector 1 ;

Vazand Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 35/27.02.2003 privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala, aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru D.G.A.S., precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Servicii Sociale Comunitare pentru Varstnici ;

Luand in considerare prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.68 si 72/2002 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor atributii privind protectia sociala ;

Avand in vedere prevederile art. 95 alin. 2 lit e) si art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Aproba modificarea  Statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sector 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

         

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:134

          Data: 26.06.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                   ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                           a Hotararii Consiliului Local                                                                                                        Nr. 134 /26.06.2003

                                                                                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                         Manuela Moise

 

 

 

 

 

STATUL DE FUNCTII

al Directiei Generale de Asistenta Sociala

 

           Functia

 

 

exec.               cond.

Nivelul studiilor

Grad/ Treapta

Coeficient de multiplicare/ Limite salariu

(mii lei)

          Numar    

posturi

totale

                  

Indem. de cond. in %  la limita maxima

   1                     2

3

4

5

6

7

Anexa II/a   O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

cons. jrd.

S

II

III

IV

2.800 – 5.241

2.750 – 4.553

2.700 – 3.953

5

2

2

 

insp. sp.

S

IA

2.850 – 5.929

27

 

 

 

I

2.800 – 5.241

37 

 

 

 

II

III

2.750 – 4.553

2.700 – 4.125

39,5

1

 

referent

SSD

IA

I

II

2.750 – 4.212

2.700 – 3.700

2.650 – 3.300

5,5

14

1

 

inspector

M

IA

I

2.750 – 3.868

2.700 – 3.610

19

16

 

referent

M

IA

2.750 – 3.868

52

 

 

 

I

2.700 – 3.610

55

 

 

 

II

2.650 – 3.267

62

 

 

 

III

2.600 – 3.011

26

 

insp.sp. dir. gen

S

IA

2.850 – 5.929

1

55

insp.sp dir.gen. adj.

S

IA

2.850 – 5.929

3

50

insp. sp.     sef serv.

S

IA

2.850 – 5.929

16

30

insp. sp. sef birou

S

IA

2.850 – 5.929

5

25

cons. jrd.   sef serv.

S

IA

3.400 – 6.615

1

30

insp.sp. sef serv. (centru)

S

IA

 

2.850 – 5.929

12

 

30

 

referent sef serv.

SSD

IA

2.750 – 4.212

1

30

inspector sef serv. (centru)

M

IA

2.750 – 3.868

1

30

inspector sef serv.

M

IA

2.750 – 3.868

1

30

        1              2

       3

     4

5

6

         7

inspector sef birou

M

IA

2.750 – 3.868

1

25

inspector sef form.

M

IA

2.750 – 3.868

1

15

Anexa II a)   O.G.R.196/2002

 

 

 

 

 

profesor

S

def

2,160 – 2,918

1,5

 

educator

M

II

2,009 – 2,678

1

 

 

M

def

1,986 – 2,426

4

 

Anexa IV/1a  O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

medic primar

      S

   

4.144 – 8.442

5,5

 

medic spec.

      S

 

3.547 – 6.045

5

 

medic

      S

 

2.700 – 5.299

2

 

medic spec. ped. neuropsihiatru

S

 

3.547 – 6.045

1

 

psiholog pr.

      S

 

2.750 – 4.887

4

 

psiholog

      S

 

2.700 – 4.474

8

 

logoped

S

 

2.700 – 4.474

1,5

 

sociolog

      S

 

2.700 – 4.474

1

 

asist. soc.

      S

 

2.700 – 4.474

7

 

prof. CFM pr.

      S

 

2.750 – 4.887

3

 

ed. pueric.

      PL

 

2.600 – 4.142

6

 

asist.med.pr.

      PL

 

2.650 – 4.639

15

 

asist.med.

      PL

 

2.600 – 4.142

27

 

asist.igiena

      PL

 

2.600 – 4.142

1

 

asist.farm.

      PL

 

2.600 – 4.142

1

 

asist. soc.

      PL

 

2.600 – 4.142

7

 

asist. med. pr.

      M

 

2.650 – 4.308

1

 

instr.ed.pr.

      M

 

2.650 – 3.975

12

 

instr.ed.

      M

 

2.600 – 3.314

13,5

 

instr. ergoterapie

      M

 

2.600 – 3.314

1

 

sora med.pr.

      M

 

2.650 – 3.975

3

 

sora med.

      M

 

2.600 – 3.314

2

 

statistician pr.

      M

 

2.650 – 3.975

1

 

registrator

      M

 

2.600 – 3.314

1

 

asist. maternal

M

 

2.600 – 3.314

63

 

asist.personal

M

 

2.550

1000

 

ingrijitor

M

 

2.550

15

 

infirmiera

      G

 

2.550 – 2.650

158

 

spalatoreasa

      G

 

2.500 – 2650

22

 

medic pr. sef centru

S

 

4.144 – 8.442

1

30

medic pr. sef serv.

S

 

4.144 – 8.442

1

30

 

 

 

 

 

 

        1              2

       3

     4

5

6

         7

Anexa IV/4a  O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

preot

S

II

2.750 – 4.970

1

 

Anexa V/2a  O.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

casier

M

I

2.600 – 3.274

2

 

magaziner

M

I

2.600 – 3.274

15(1HIV)

 

pompier

 

I

2.550 – 2.650

1

 

paznic

 

I

2.550 – 2.650

37

 

portar

 

I

2.550 – 2.650

6

 

ingrijitor

 

I

2.550 – 2.650

78(4HIV)

 

muncitor

 

I

2.800 – 3.537

33

 

 

 

II

2.750 – 3.352

20

 

 

 

III

2.700 – 3.124

25

 

 

 

IV

2.650 – 2.936

18

 

 

 

V

2.600 – 2.711

19

 

 

 

VI

2.550 – 2.650

6

 

 

 

nec.

2.500 – 2600

36(4HIV)

 

      TOTAL

 

 

 

2100