Hotărârea nr. 130/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTARÂRE

privind modificarea  Statului de Functii  

  al aparatului propriu al Primariei Sectorului 1, in conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Tinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane;

In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 118/2002 ;

          Avand in vedere avizul favorabil nr.1659/28.05.2003 acordat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru functiile publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Sectorului 1;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitatrea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ;

          În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) lit. "e" si art.46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

 

          Art.1. Se aproba Statul de functii al aparatului propriu al Primariei Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Se aproba Lista functiilor publice din aparatul propriu al Primariei Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3. Se aproba Clasificarea functiilor publice din aparatul propriu al Primariei Sectorului 1, conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4. Hotararile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea statului de functii si a listei functiilor publice utilizate la nivelul aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 isi inceteaza valabilitatea.

          Art.5. Primarul, Viceprimarii, Secretarul, întregul aparat de lucru al Primariei Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotarâri.

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:130

          Data: 19.06.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1               a Hotararii Consiliului Local                                                                                                           Nr. 130/19.06.2003

                                                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                                Catalin Kritikos                                                                                                    

                                                                                                                                            

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCTII

pentru aparatul propriu al Primariei Sectorului 1

 

 

 

 

 

 

FUNCTIA

 

 

 

 

CLASA

 

 

 

 

GRAD

PROFESIONAL

 

 

 

NR.

FUNCTII

 

De executie

De conducere

1

2

3

4

5

 

ANEXA VII/1a

O.U.G.R. 191/2002

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

 

1

 

VICEPRIMAR

 

 

2

TOTAL

 

 

 

3

 

ANEXA IV

O.U.G.R. 192/2002

 

 

 

 

 

SECRETAR

 

 

1

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

 

6

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 

 

1

 

ARHITECT SEF

 

 

 

1

 

SEF SERVICIU

 

 

18

 

SEF BIROU

 

 

3

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

 

 

 

 

30

ANEXA IV

O.U.G.R. 192/2002

 

 

 

 

CONS.JURIDIC

 

I

SUPERIOR

0

CONS.JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

3

CONS.JURIDIC

 

I

ASISTENT

7

CONS.JURIDIC

 

I

DEBUTANT

2

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

2

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

10

AUDITOR

 

I

ASISTENT

4

      CONSILIER

 

I

SUPERIOR

26

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

49

      CONSILIER

 

I

ASISTENT

0

CONSILIER

 

I

DEBUTANT

0

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

0

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

0

INSPECTOR

 

I

ASISTENT

33

INSPECTOR

 

I

DEBUTANT

4

REF. SPEC.

 

II

SUPERIOR

8

REF. SPEC.

 

II

PRINCIPAL

0

REF. SPEC.

 

II

ASISTENT

1

REF. SPEC.

 

II

DEBUTANT

1

REFERENT

 

III

SUPERIOR

19

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

38

REFERENT

 

III

ASISTENT

38

REFERENT

 

III

DEBUTANT

2

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

 

 

 

 

247

 

 

Functii contractuale :

 

 

 

FUNCTIA

de executie

 

 

 

GRADUL sau TREAPTA

 

Nivel

studii

 

Nr.

Posturi

 

ANEXA V/1 a

O.U.G.R. 191/2002

 

 

 

 

MERCEOLOG

 

III

M

2

 

ANEXA V/2 a O.U.G.R. 191/2002

 

 

 

 

STENODACTIL

 

I

M

1

SECR.-DACT.

 

I

M;G

4

SECR.-DACT

 

II

M;G

7

FUNCTIONAR

 

I

M

2

ARHIVAR

 

I

M

2

ARHIVAR

 

III

M

1

MUNC. CALIF.

 

I

 

1

TOTAL

 

 

 

20

 

 

           TOTAL POSTURI IN PRIMARIA SECTORULUI 1                                   300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      ANEXA NR.2

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                                                  Nr.130/19.06.2003

                                                                                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA       

                                                                                                                                                 Catalin Kritikos

 

 

 

LISTA

FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL PROPRIU

AL PRIMARIEI SECTORULUI 1

 

I. FUNCTII PUBLICE GENERALE:

                                    1. director executiv;

                                    2. director executiv adjunct;

                                    3. sef serviciu;

                                    4. sef birou;

                                    5. consilier juridic superior

                                    6. consilier juridic principal

                                    7. consilier juridic asistent

                                    8. consilier juridic debutant

                                    9. auditor superior

                                10. auditor principal

                                11. auditor asistent

                                12. consilier superior

                                13 . consilier principal

                                14. consilier asistent

                                15. consilier debutant

                                16. inspector superior

                                17 .inspector principal

                                18. inspector asistent

                                19. inspector debutant

                              20. referent specialitate superior

                                21 .referent specialitate principal

                                22. referent specialitate asistent

                                23. referent specialitate debutant

                             20. referent superior

                                21 .referent principal

                                22. referent asistent

                                23. referent debutant

 

II. FUNCTII PUBLICE SPECIFICE:

                                    1. arhitect sef. 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      ANEXA NR.3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1               a Hotararii Consiliului Local                                                                                                           Nr.130/19.06.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA           

                                                                                            Catalin Kritikos

 

 

 

 

 

 

CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE

 

conform art. 8, 14 si XVI alin.4 si 5 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, Cartea II Titlul III

 

 

          Numarul total de posturi : 300,

                         din care : posturi contractuale 23;

                                          functii publice 277, din care :

                                             - de conducere 30

                                             - de executie 247

          Structura functiilor publice de executie este urmatoarea:

 

 

 

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

DEBUTANT

TOTAL

Clasa I

28

62

44

6

140

Clasa II

8

0

1

1

10

Clasa III

19

38

38

2

97

TOTAL

55

100

83

9

247

 

22,26% din total functii publice de executie

40,48% din total functii publice de executie

33,60% din total functii publice de executie

3,66% din total functii publice de executie