• Hotărârea 83/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 08.04.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 08.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 08.04.2020 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 -2020
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 08.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 19.03.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 06.03.2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intrarea Epocii nr. 22, sector 1, București
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială nr. 178, Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București”
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 06.03.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 06.03.2020 privind aprobarea completării Anexei nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 06.03.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 06.03.2020 privind aprobarea Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman 2019-2027
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/31.10.2017
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 06.03.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 06.03.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 54, sector 1
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 06.03.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplăriei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe Ionescu Sisești nr. 13-15, sector 1
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 06.03.2020 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 precum și aprobarea modificării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului nr. 54, sector 1, București
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Crivești nr. 1A, sector 1, București
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Drumul Sărmaș nr. 31A, sector 1, București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 24, sector 1, București
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Neculce nr. 30, sector 1, București
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr. 22, sector 1, București
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 38C, sector 1, București
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cotești nr. 67, sector 1, București
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iezeru nr. 2A, sector 1, București
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 15, sector 1, București
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 13, sector 1, București
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 17-19, sector 1, București
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 11, sector 1, București
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 06.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 06.03.2020 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 06.03.2020 privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local ”pentru anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 21, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 06.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 06.03.2020 privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2020
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 06.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 06.03.2020 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 06.03.2020 privind menținerea, începând cu data de 1 martie 2020, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 06.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 20.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2020 privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului :Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București"
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2020 privind aprobarea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.1A, sector 1, București
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr. 23, sector 1, București
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 225B, sector 1, București
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Mârșa nr.16, sector 1, București
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Marin Drăcea nr. 9A, sector 1, București
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Telescopului nr.21A, sector 1, București
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Carol Knappe nr. 86, sector 1, București
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2020 privind respingerea modificării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Ploiești nr.93A, sector 1, București
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2020 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubrității nr.44, sector 1, București
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dragoslavele nr.1, sector 1, București
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cetatea Neamțului nr. 2, sector 1, București
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.24, sector 1, București
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 50, sector 1, București
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2020 pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2020 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2020 privind instituirea premiilor de excelență, a premiilor pentru concursurile de creație și a premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2020-2021
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2020 privind respingerea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 25 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale, precum și a prețului de achiziție
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan