• Hotărârea 444/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 444 din 23.12.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 443/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 443 din 23.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu
 • Hotărârea 442/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 442 din 23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Frasinului nr.263 nr.31, sector 1, București
 • Hotărârea 441/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 441 din 23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr.263, lot 2, sector 1, București
 • Hotărârea 440/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 440 din 23.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 368/05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții: “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”
 • Hotărârea 439/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 439 din 23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”
 • Hotărârea 438/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 438 din 23.12.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 77.782,96 lei, în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a catapetesmei de zid
 • Hotărârea 437/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 437 din 23.12.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru executarea unui puț de mare adâncime de utilitate publică în valoare de 192.375,40 lei cu TVA în cadrul Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, situată în strada Monetăriei nr. 4, sector 1
 • Hotărârea 436/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 436 din 23.12.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae - Amza, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de conservare-restaurare a componentelor artistice – catapeteasmă, mobilier și tâmplărie lemn, candelabre, obiecte din metal și broderie din cadrul Parohiei Sfântul Nicolae - Amza, situată în Strada Biserica Amzei nr. 12, sector 1
 • Hotărârea 435/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 23.12.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri-Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de restaurare a bisericii de lemn și a altarului de vară din cadrul Parohiei Sfânta Vineri-Pajura, situată în Strada Băiculești nr. 27, sector 1
 • Hotărârea 434/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 434 din 23.12.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Tuturor Sfinților-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații gard în cadrul Parohiei Tuturor Sfinților-Chitila, situată în Strada Hotin nr. 18, sector 1
 • Hotărârea 433/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 433 din 23.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 432/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 432 din 23.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 294/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 431/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 431 din 23.12.2019 ppentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 430/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 23.12.2019 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 429/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 23.12.2019 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/29.09.2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 428/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 428 din 23.12.2019 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru 10 văduve de veterani de război (fără Anexă)
 • Hotărârea 427/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 23.12.2019 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru copilul PRECUP MARA-ALEXANDRA
 • Hotărârea 426/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 426 din 23.12.2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru copilul BÎRLĂDEANU ALEXANDRU NICOLAE
 • Hotărârea 425/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 425 din 23.12.2019 pprivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”
 • Hotărârea 424/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 424 din 23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Proiectare şi execuţie reabilitare parţială împrejmuire la Şcoala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff, nr. 5-7, Sector 1, București”
 • Hotărârea 423/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 23.12.2019 privind respingerea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale
 • Hotărârea 422/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 23.12.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2019
 • Hotărârea 421/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 17.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019
 • Hotărârea 420/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 17.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dominic Pan Meghea
 • Hotărârea 419/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 17.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Gheorghiță-Liviu Goncea
 • Hotărârea 418/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 418 din 28.11.2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive
 • Hotărârea 417/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 417 din 28.11.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Christophori International
 • Hotărârea 416/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 416 din 28.11.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației la Grădinița IOANID
 • Hotărârea 415/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 28.11.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ARISTOKIDS
 • Hotărârea 414/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 28.11.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară „Rose Mary 2”
 • Hotărârea 413/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 413 din 28.11.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 412/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 412 din 28.11.2019 privind aprobarea Modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Expoziției nr.1-1C, sector 1, București
 • Hotărârea 411/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.32, sector 1, București
 • Hotărârea 410/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Vasile Gherghel nr.80, sector 1, București
 • Hotărârea 409/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 409 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Eraclie Arion nr.30, lot 2, sector 1, București
 • Hotărârea 408/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 408 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Acordului nr.11, sector 1, București
 • Hotărârea 407/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Lemnarilor nr. 4, 6-8, sector 1, București
 • Hotărârea 406/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 406 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Alunului nr.2A, sector 1, București
 • Hotărârea 405/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 405 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.19, sector 1, București
 • Hotărârea 404/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 404 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.22, sector 1, București
 • Hotărârea 403/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Sld. Constantin Godeanu nr.38A, sector 1, București
 • Hotărârea 402/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 402 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șoimăreștilor nr. 1, sector 1, București
 • Hotărârea 401/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 401 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 369, sector 1, București
 • Hotărârea 400/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 400 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr. 80, Sector 1, București
 • Hotărârea 399/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 399 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 224, 224A, Sector 1, București
 • Hotărârea 398/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 398 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr. 29, Sector 1, București
 • Hotărârea 397/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Târnăveni nr.12, Sector 1, București
 • Hotărârea 396/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 396 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dej nr. 21, Sector 1, București
 • Hotărârea 395/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 395 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.1A, Sector 1, București
 • Hotărârea 394/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 394 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Scroviștea nr. 44-48, Sector 1, București
 • Hotărârea 393/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 393 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul Lui Crăciun nr. 16, Sector 1, București
 • Hotărârea 392/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 392 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești Nr. 117d, Sector 1, București
 • Hotărârea 391/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cricovului nr.30, Sector 1, București
 • Hotărârea 390/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 390 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Copșa Mică nr. 34, Sector 1, București
 • Hotărârea 389/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 389 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Zablovschi nr.74-76, Sector 1, București
 • Hotărârea 388/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 388 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Spicului nr. 10, Sector 1, București
 • Hotărârea 387/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Carol Knappe nr.88A, Sector 1, București
 • Hotărârea 386/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Dumitru Zossima nr.7, Sector 1, București
 • Hotărârea 385/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 385 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.411, Sector 1, București
 • Hotărârea 384/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 384 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Pisoni nr. 7, Sector 1, București
 • Hotărârea 383/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 33, sector 1, București
 • Hotărârea 382/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 382 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Natației nr.53A, sector 1, București
 • Hotărârea 381/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 381 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Natației nr. 20, sector 1, București
 • Hotărârea 380/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1, București
 • Hotărârea 379/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr.29-31, lot 1, sector 1, București
 • Hotărârea 378/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iezeru nr. 2A, sector 1, București
 • Hotărârea 377/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 377 din 28.11.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București
 • Hotărârea 376/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 376 din 28.11.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019
 • Hotărârea 375/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 28.11.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr.5-7, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 374/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 28.11.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1
 • Hotărârea 373/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 28.11.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu', având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru reparații la instalația termică și electrică și montare instalație paratrăsnet din cadrul Parohiei Pitar Moșu', situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, sector 1
 • Hotărârea 372/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 28.11.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației electrice interioare la Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1
 • Hotărârea 371/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 28.11.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor servicii publice
 • Hotărârea 370/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 370 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive “Tenis Club” București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1”
 • Hotărârea 369/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 28.11.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, situată în Strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA
 • Hotărârea 368/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 368 din 28.11.2019 privind aprobarea implementării programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206, Sector 1 pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020
 • Hotărârea 367/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 367 din 28.11.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 366/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 366 din 28.11.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 3- Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 365/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 365 din 28.11.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 364/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 364 din 28.11.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020
 • Hotărârea 363/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația Alternativa 2003 în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”
 • Hotărârea 362/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Umanitară Health Aid România în vederea derulării Proiectului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health Aid România”
 • Hotărârea 361/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 361 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația Sf. Ana în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Ana”
 • Hotărârea 360/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Viață și Lumină în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 • Hotărârea 359/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 28.11.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 358/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 358 din 28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 357/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 356/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”
 • Hotărârea 355/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 355 din 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019
 • Hotărârea 354/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 354 din 31.10.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Ilinca Macarie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 353/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 353 din 31.10.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Minervei nr.80, sector 1, București
 • Hotărârea 352/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 31.10.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Minervei nr.78, sector 1, București
 • Hotărârea 351/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 351 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șoseaua Nordului nr. 142C, sector 1, București
 • Hotărârea 350/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 350 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr.33-35, sector 1, București
 • Hotărârea 349/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Intrarea Solzilor nr.1A, sector 1, București
 • Hotărârea 348/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 348 din 31.10.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcţionează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structuraDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 347/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 31.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial, precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice
 • Hotărârea 346/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului ”Întâlnire cu Moș Crăciun”, derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 345/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 31.10.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea dării în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat în Municipiul București, Sector 1, str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în scopul funcţionării Substaţiei de Ambulanţă Sector 1
 • Hotărârea 344/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 344 din 31.10.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2019
 • Hotărârea 343/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 31.10.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 342/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 342 din 31.10.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 341/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 341 din 31.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 340/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 340 din 18.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 339/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 339 din 18.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 18.10.2019
 • Hotărârea 338/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 14.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 14.10.2019
 • Hotărârea 337/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 08.10.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități cu caracter sportiv și social-educativ și a unor lucrări, prin implementarea unor proiecte și programe specifice pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf” – baza sportivă din Bd. Mărăşti nr. 18-20
 • Hotărârea 336/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 08.10.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 335/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 08.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei, în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial
 • Hotărârea 334/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 334 din 08.10.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Apostol Andrei-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reamenajare a Parohiei, situată în Șoseaua Chitila nr. 138, sector 1
 • Hotărârea 333/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 333 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „sistem automat de închiriere biciclete București – Sector 1”
 • Hotărârea 332/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 332 din 08.10.2019 privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1, în suprafață totală de 420 mp, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 331/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 331 din 08.10.2019 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 330/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei Săli de sport la Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu”
 • Hotărârea 329/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existent la Colegiul Național Ion Luca Caragiale”
 • Hotărârea 328/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 328 din 08.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială nr. 162”
 • Hotărârea 327/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 327 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Şcoala Gimnazială Geo Bogza”
 • Hotărârea 326/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae”
 • Hotărârea 325/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 08.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existent la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu”
 • Hotărârea 324/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 324 din 08.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă – corpurile A, B, C și D la Colegiul Național Ion Neculce”
 • Hotărârea 323/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 323 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire sală sport la Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I”
 • Hotărârea 322/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 322 din 08.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico- economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Şcoala Gimnazială nr. 183”
 • Hotărârea 321/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 321 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă corp școală la Colegiul Tehnic Media”
 • Hotărârea 320/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Liceul Teoretic Jean Monnet”
 • Hotărârea 319/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 319 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construirea unei săli de sport la Şcoala Gimnazială Uruguay"
 • Hotărârea 318/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 318 din 08.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Colegiul Economic Virgil Madgearu”
 • Hotărârea 317/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare si modernizare construcţie existentă la Școala Gimnaziala nr. 13”
 • Hotărârea 316/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 316 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Școala Gimnazială Pia Bratianu”
 • Hotărârea 315/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 08.10.2019 privind aprobarea Proiectului Pilot și a criteriilor de selecție a imobilelor privind creșterea performanței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 314/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 314 din 30.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Liceul de Arte Plastice N. Tonitza pentru corpul A”
 • Hotărârea 313/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 313 din 30.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Şcoala Gimnazială Petre Ispirescu”
 • Hotărârea 312/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 312 din 30.09.2019 privind proiectul pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare și extindere Grădința nr. 97” pentru locația situată în Str. Minervei nr. 33, Sector 1
 • Hotărârea 311/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 311 din 30.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construire corp nou Grădinița nr. 248 pentru locația situată în str. Arthur Vârtejeanu nr.15”
 • Hotărârea 310/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 30.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă si construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială nr. 192”
 • Hotărârea 309/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 309 din 30.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184”
 • Hotărârea 308/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 30.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă prin mansardare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 162 - GRĂDINIȚĂ”
 • Hotărârea 307/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 307 din 30.09.2019 aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă” la Liceul Teoretic Bulgar HRISTO BOTEV
 • Hotărârea 306/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 30.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construirea unei Săli de sport la Şcoala Gimnazială nr. 6”
 • Hotărârea 305/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 305 din 30.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Școala Gimnazială ELENA VĂCĂRESCU”
 • Hotărârea 304/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 304 din 30.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”
 • Hotărârea 303/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 303 din 30.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin mansardare la Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri”
 • Hotărârea 302/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 30.09.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 301/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 30.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoș Florin Sion
 • Hotărârea 300/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 23.09.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 299/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 23.09.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 298/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 23.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 297/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 23.09.2019 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1
 • Hotărârea 296/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 23.09.2019 privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2019-2020
 • Hotărârea 295/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 23.09.2019 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2019-2020
 • Hotărârea 294/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 293/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 292/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 291/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 291 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 290/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 289/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 289 din 23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 288/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 23.09.2019 privind respingerea plângerilor prealabile formulate de Partidul Național Liberal prin doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 287/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 287 din 23.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Construcție modulară - Școala Gimnazială nr. 179”
 • Hotărârea 286/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport” la Școala Gimnazială nr. 178
 • Hotărârea 285/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparatii, modernizare și reabilitare” la Grădinița nr. 97 din strada Islaz nr. 13
 • Hotărârea 284/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 23.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existent” la Colegiul Național Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 283/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță
 • Hotărârea 282/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 282 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu
 • Hotărârea 281/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 23.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații și modernizare construcție existent” la Școala Gimnazială Sfinții Voievozi
 • Hotărârea 280/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Şcoala Gimnazială Alexandru Costescu
 • Hotărârea 279/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Şcoala Gimnazială Titu Maiorescu
 • Hotărârea 278/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Grădinița nr.52
 • Hotărârea 277/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 277 din 28.08.2019
 • Hotărârea 276/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 28.08.2019
 • Hotărârea 275/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 28.08.2019
 • Hotărârea 274/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 28.08.2019
 • Hotărârea 273/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 28.08.2019
 • Hotărârea 272/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 28.08.2019
 • Hotărârea 271/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 28.08.2019
 • Hotărârea 270/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 28.08.2019
 • Hotărârea 269/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 269 din 28.08.2019
 • Hotărârea 268/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 28.08.2019
 • Hotărârea 267/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 28.08.2019
 • Hotărârea 266/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 28.08.2019
 • Hotărârea 265/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 28.08.2019
 • Hotărârea 264/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 28.08.2019
 • Hotărârea 263/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 263 din 28.08.2019
 • Hotărârea 262/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 262 din 28.08.2019
 • Hotărârea 261/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 28.08.2019
 • Hotărârea 260/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 260 din 28.08.2019
 • Hotărârea 259/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 28.08.2019
 • Hotărârea 258/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 28.08.2019
 • Hotărârea 257/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din 28.08.2019
 • Hotărârea 256/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 19.09.2019
 • Hotărârea 255/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 255 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Echipajului nr.26, Sector 1, București
 • Hotărârea 254/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.23, Sector 1, București
 • Hotărârea 253/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 253 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vârful Înalt nr.60, Sector 1, București
 • Hotărârea 252/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr.66, Sector 1, București
 • Hotărârea 251/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amman nr.29, Sector 1, București
 • Hotărârea 250/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr.29-31 - Lot 1, Sector 1, București
 • Hotărârea 249/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.32B, Sector 1, București
 • Hotărârea 248/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Betonierei nr.14, Sector 1, București
 • Hotărârea 247/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.27, Sector 1, București
 • Hotărârea 246/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caporal Gheorghe Calpan nr.15, Sector 1, București
 • Hotărârea 245/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 245 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.321, Sector 1, București
 • Hotărârea 244/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr.20G, Sector 1, București
 • Hotărârea 243/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Căpitanul nr.14, Sector 1, București
 • Hotărârea 242/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Apicultorilor nr.44, Sector 1, București
 • Hotărârea 241/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.59, Sector 1, București
 • Hotărârea 240/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fluviului nr.7, Sector 1, București
 • Hotărârea 239/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 239 din 09.07.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Spicului Nr. 10, Sector 1, București
 • Hotărârea 238/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Ghe. Ionescu Sisești Nr.256-260, Sector 1, București
 • Hotărârea 237/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Lugoj Nr.8, Sector 1, București
 • Hotărârea 236/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 09.07.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului Nr. 54, Sector 1, București
 • Hotărârea 235/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 09.07.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei Nr.80, Sector 1, Bucureşti
 • Hotărârea 234/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 09.07.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Minervei Nr.78, Sector 1, București
 • Hotărârea 233/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului a fost adoptată cu Urbanistic de Detaliu (PUD) B-Dul Petroliștilor Nr.8 (Fost Șos. Străulești Nr. 69-71), Sector 1, București
 • Hotărârea 232/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Minervei Nr.70, Sector 1, București
 • Hotărârea 231/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Nisipoasa Nr. 47-51, Sector 1, București
 • Hotărârea 230/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hotin Nr. 49, Sector 1, București
 • Hotărârea 229/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 09.07.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Eugen Brote Nr. 47b, Sector 1, București
 • Hotărârea 228/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 09.07.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu Nr. 46, Sector 1, București
 • Hotărârea 227/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae Caramfil Nr. 85, Sector 1, București
 • Hotărârea 226/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscu Enei Nr. 3 (Fost Drumul Vârful Pleșița Nr. 19), Sector 1, București
 • Hotărârea 225/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Rămurele Nr. 24, Sector 1, București
 • Hotărârea 224/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Eugen Lovinescu Nr. 26, Sector 1, București
 • Hotărârea 223/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București – Ploiești Nr.137 Sector 1, București
 • Hotărârea 222/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei Nr. 259, Sector 1, București
 • Hotărârea 221/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului Nr. 4, Sector 1, București
 • Hotărârea 220/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 113/01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008
 • Hotărârea 219/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 09.07.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 218/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 09.07.2019 privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia contracte cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate potrivit legii
 • Hotărârea 217/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 09.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 216/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public
 • Hotărârea 215/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș
 • Hotărârea 214/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 09.07.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a unei cote părți din imobilul situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 67, Sector 1
 • Hotărârea 213/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 09.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
 • Hotărârea 212/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive situată pe strada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1
 • Hotărârea 211/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive situată în strada Știrbei Vodă nr. 133, sector 1
 • Hotărârea 210/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 09.07.2019 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor imobile situate în Strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97
 • Hotărârea 209/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 09.07.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Directia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 5.130 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap şi a unui însoţitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 208/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 09.07.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 15.450 lei pentru copilul PURCĂRELU ANDREI
 • Hotărârea 207/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 09.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 206/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 09.07.2019 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei activităţi
 • Hotărârea 205/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 09.07.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația 4 Free Time, în vederea desfășurării proiectului ”Excursii recreative și de dezvoltare personală pentru copii și tinerii din Sectorul 1”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni în cursul anului 2019
 • Hotărârea 204/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 09.07.2019 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 203/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 09.07.2019 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, București, având număr cadastral 212315-C1, în scopul folosirii acestuia de către Școala Gimnazială ”Herăstrău”
 • Hotărârea 202/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 201/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 09.07.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 166 alin.(2) lit.s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul prevederilor art. 166 alin. (4) din același act normativ privind proiectele şi programele pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2019, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 200/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 09.07.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Zi Adulți/Tineri TSA din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 199/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 09.07.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Zi Copii TSA din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 198/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 09.07.2019 privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 197/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 09.07.2019 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 196/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 09.07.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 195/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 09.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obţinerea calităţii de administrator de condominii, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 194/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 09.07.2019 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CCPT Sector 1
 • Hotărârea 193/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 192/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare si functionare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 191/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 09.07.2019 pentru aprobarea suspendării de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti în sezonul competiţional 2018-2019, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/01.04.2019
 • Hotărârea 190/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 09.07.2019 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 189/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 09.07.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil-construcții și teren, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de „Structură integrată de asistare şi îngrijire - Humanitas 1.RO”
 • Hotărârea 188/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 09.07.2019 privind aprobarea finanțării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învațământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 în anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 187/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 186/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 185/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 09.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 184/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Steluța Todea
 • Hotărârea 183/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armand
 • Hotărârea 182/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 09.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărârea 181/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 05.06.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădiniţa de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie – august 2019”
 • Hotărârea 180/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive
 • Hotărârea 179/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 05.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărării Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 178/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cap. Gheorghe Calpan nr.6 , sector 1, București
 • Hotărârea 177/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 82, sector 1, București
 • Hotărârea 176/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89, sector 1, București
 • Hotărârea 175/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 391, sector 1, București
 • Hotărârea 174/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Înfrățirii nr. 18, sector 1, București
 • Hotărârea 173/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Arad nr. 37, sector 1, București
 • Hotărârea 172/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hagi Moscu nr. 11, sector 1, București
 • Hotărârea 171/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pinului nr.10, sector 1, București
 • Hotărârea 170/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 29.05.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr. 80, sector 1, București
 • Hotărârea 169/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Club Sportiv Aerosquash, în vederea desfășurării proiectului ”I Squash”, în perioada 02 septembrie-15 noiembrie 2019
 • Hotărârea 168/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academia de Studii Economice, în vederea desfășurării proiectului ”ASE București, Pilon al Responsabilității Sociale în Sectorul 1”, în perioada iunie-decembrie 2019
 • Hotărârea 167/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 29.05.2019 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 166/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 29.05.2019 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iunie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Chirigoi Cristina Florina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 165/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 29.05.2019 privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Directia Generală de Asistență Socială si Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3720 lei pentru participarea unei persoane cu handicap şi a însoţitorului acestuia , la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 164/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Culturală pentru Educație prin Artă, în vederea desfășurării proiectului ”Mă vezi? Sectorul 1 într-o altă lumină”, care se va desfășura pe o perioadă de 3 luni în cursul anului 2019
 • Hotărârea 163/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării proiectului religios ”Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”, în perioada august-septembrie 2019
 • Hotărârea 162/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea desfășurării proiectului ”Alege să fii cool(t)”, pe o perioadă de 2 luni, în cursul anului 2019
 • Hotărârea 161/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului (E.D.I.T.), în vederea desfășurării proiectului ”sCOOL art”, în perioada iulie-decembrie 2019
 • Hotărârea 160/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 29.05.2019 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”
 • Hotărârea 159/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 29.05.2019 privind acordarea de premii, constând în laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educației Naționale, în anul școlar 2018-2019, faza națională
 • Hotărârea 158/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 29.05.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019
 • Hotărârea 157/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 29.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu”
 • Hotărârea 156/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 29.05.2019 privind modificarea și completarea a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2019-2020
 • Hotărârea 155/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 29.05.2019 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Hotărârea 154/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 29.05.2019 pentru aprobarea modificării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/ 28.02.2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 153/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 29.05.2019 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o parte din imobilul – monument istoric aflat în proprietate privată , încadrat în clasa I risc seismic, situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local
 • Hotărârea 152/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 29.05.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spațiu din imobilul situat în București, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1 către Complexul Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 151/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 29.05.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a imobilului “Cinematograful Excelsior”
 • Hotărârea 150/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 29.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 149/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 13.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 13.05.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1580 lei pentru participarea a 2 persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale.
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 13.05.2019 privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Să ne jucăm împreună”
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 13.05.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 13.05.2019 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2019- 31 mai 2020
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 13.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 22.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi modernizării
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 22.04.2019 privind acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 22.04.2019 pentru aprobarea criteriilor de selecție privind inițierea, organizarea și derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 22.04.2019 privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 22.04.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 22.04.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de zi “Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 22.04.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 hotărâre
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 hotărâre
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 22.04.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București a unui ajutor umanitar în valoare de 5000 lei pentru tânărul COROI GHEORGHE
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 22.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 22.04.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și pentru aprobarea completării Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările și completările ulterioare .
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 – Centrul Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Administraţie” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Complexul Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 22.04.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 – 2020 – 2030
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 22.04.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2019
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 22.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de două luni.
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 01.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activitaţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti in sezonul competiţional 2018-2019
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 01.04.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 01.04.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 01.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 01.04.2019
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 26.03.2019 privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR. 22-24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CLUJ NR.63 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AUTOMATIZĂRII NR.25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 20 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR.4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GEORGE MISSAIL NR.42 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL AGATULUI NR. 102E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL REGIMENTULUI NR.101 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PLAVIEI NR. 27 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TRIUMFULUI NR.70 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 86/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CAȘIN NR. 12 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 45-47 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA STRĂBUNĂ NR.61 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. FLUVIULUI NR. 7 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 26.03.2019 prin care se aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 26.03.2019 privind aprobarea aderării Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I)
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 26.03.2019 privind aprobarea Conturilor anuale de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 26.03.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 26.03.2019 privind mandatarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești nr. 5, Sector 1, București
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit ”Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 26.03.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 26.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 26.03.2019
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 28.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Romano – Catolice de București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 28.02.2019 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul "Prima clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB)"
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 28.02.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a imobilului din Str. Frumoasa nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 28.02.2019 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al municipiului București
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap şi a însoţitorului acesteia, la o competitia sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 28.02.2019 pentru aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania”
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 28.02.2019 privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniței Olga Gudynn International School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn Internațional School
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor-Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil reprezentând Pod rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 28.02.2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif, în vederea finanțării proiectului religios ”Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif”, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în anul Centenarului”
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 28.02.2019 pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 28.02.2019 privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.02.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/2017 privind aprobarea aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28.02.2019 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 28.02.2019 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 28.02.2019 privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2019
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti în sezonul competiţional 2018-2019
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 04.02.2019 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019-2020
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 04.02.2019 privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1: Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1; Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București; Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 04.02.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr. 22
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Panait Istrati nr. 32
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 17D
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 6-8
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 14A
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Str. Marmurei nr. 36-38
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 104
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 113
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amintirii nr. 13
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Timișului nr. 33
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Traian Vasile nr. 20
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. 29
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caraiman nr. 108
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Volumului nr. 16
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Înfrățirii nr. 18
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Someșul Rece nr. 25
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr. 98
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Lotru nr.57
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 9K
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr. 29
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel nr. 86
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr. 5
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr. 80
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2019 pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435 /19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City”
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2019 privind modificarea art.47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013.