• Hotărârea 115/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 03.06.2021 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2021
 • Hotărârea 114/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 03.06.2021 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 113/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 03.06.2021 prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în vederea demarării programului City Air
 • Hotărârea 112/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 03.06.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului “Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, în cadrul Apelului de proiecte CP 15/ 2021, cod POCA/ 923/ 2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
 • Hotărârea 111/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 03.06.2021 prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții necesare implementării Proiectului “Promenada Verde”
 • Hotărârea 110/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 20.05.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea închirierii spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor sanitare publice de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 și a încasării cotei de 50% din chirie
 • Hotărârea 109/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 20.05.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea închirierii spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 și a încasării cotei de 50% din chirie
 • Hotărârea 108/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 20.05.2021 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 107/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 20.05.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 106/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 20.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 105/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 20.05.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 104/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 20.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bălăria Nr. 22, Sector 1, București
 • Hotărârea 103/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 20.05.2021 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să ceară Guvernului României trecerea din domeniul public al statului și administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului-teren situat în București, Șoseaua Străulești nr. 60 B, Sector 1
 • Hotărârea 102/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 20.05.2021 privind aprobarea modelului de contract - cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 101/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 20.05.2021 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/28.05.2020 privind exercitarea dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)
 • Hotărârea 100/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 20.05.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti ȋn vederea ȋmputernicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti de a contribui la finanţarea unor cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare pentru 4 spitale aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1
 • Hotărârea 99/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 20.05.2021 privind aprobarea aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020
 • Hotărârea 98/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 20.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 97/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 28.04.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate în urma adoptării Hotărârii nr. 291/04.12.2020 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 96/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 28.04.2021 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București, transmiterea spațiului în suprafață de 460 mp, amplasat la parterul Pavilionului C , situat în B-dul Mareșal Averescu nr. 17 Sector 1 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală
 • Hotărârea 95/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.04.2021 privind aprobarea Bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021
 • Hotărârea 94/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 19.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 93/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 19.04.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia Sectorului 1 pentru verificarea conformității locative
 • Hotărârea 92/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 19.04.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București – Ilfov
 • Hotărârea 91/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 19.04.2021 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul extinderii Școlii Gimnaziale nr. 179
 • Hotărârea 90/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 23.03.2021 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL
 • Hotărârea 89/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23.03.2021 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, Sector 1
 • Hotărârea 88/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 23.03.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă” Sectorul 1 Municipiul București
 • Hotărârea 87/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 23.03.2021 privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local” pentru anul 2021
 • Hotărârea 86/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi -Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, servicii sociale din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 85/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă” si modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 84/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 83/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar în cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilitati din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 82/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 81/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 80/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului Social de Servicii Odăi-Căminului pentru Persoane Vârstnice și Complexului Social de Servicii Străulești şi susţinătorii legali ai acestora, servicii sociale din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 79/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R) actualizat, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 78/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 31B, sector 1, București
 • Hotărârea 77/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel nr. 67, sector 1, București
 • Hotărârea 76/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.9, sector 1, București
 • Hotărârea 75/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului nr.34, sector 1, București
 • Hotărârea 74/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Prahova nr.16, sector 1, București
 • Hotărârea 73/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr. 72C, sector 1, București
 • Hotărârea 72/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sălăjeni nr.3, sector 1, București
 • Hotărârea 71/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr.84, sector 1, București
 • Hotărârea 70/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Baia Sprie nr. 20, sector 1, București
 • Hotărârea 69/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Turnu Roșu nr. 17, sector 1, București
 • Hotărârea 68/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Echipajului nr.26, sector 1, București
 • Hotărârea 67/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae Nicoleanu nr.32, sector 1, București
 • Hotărârea 66/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Nicolae Titulescu nr. 22, sector 1, București
 • Hotărârea 65/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 23.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Proletarului nr. 4, sector 1, București
 • Hotărârea 64/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 23.03.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 63/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 23.03.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor disponibile pentru a fi închiriate din cadrul Școlii Gimnaziale ”Uruguay” din București, str. Virgiliu nr. 40, Sector 1, spații aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 62/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 23.03.2021 pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Ion Mihalache, Sector 1, București de la Administrația Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea extinderii Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”
 • Hotărârea 61/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 23.03.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 imobilul aparținând domeniului public al Municipiului București situat în Intrarea Străulești nr. 11, Sector 1, București, în vederea amenajării unor terenuri sportive
 • Hotărârea 60/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 23.03.2021 pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București, de la Administrația Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea dării acestuia în folosință Colegiului Național de Muzică ”George Enescu”
 • Hotărârea 59/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 23.03.2021 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 262/17.09.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 58/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 23.03.2021 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al Domnului Emanuel-Victor Picu
 • Hotărârea 57/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 25.02.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilelor situate în Bd. Bucureștii Noi nr. 245, Sector 1, București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 56/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 25.02.2021 privind aprobare achizitionării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiu ce face obiectul dosarului nr. 15248/3/2018 aflat pe rolul Curții de Apel București în faza procesuală a recursului, având ca obiect anularea Deciziei nr. 11239/15.12.2017 și a Autorizației Intergrată de Mediu nr.15/14.02.2018 emise de Agenția pentru Protecția Mediului București pentru S.C. Iridex Group Import Export SRL
 • Hotărârea 55/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25.02.2021 privind achizitionarea de servicii juridice externe de către Politia Locală Sector 1
 • Hotărârea 54/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 25.02.2021 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/24.11.2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor de atribuire de locuințe sociale
 • Hotărârea 53/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 25.02.2021 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Bucureștii Noi nr. 245, Sector 1, București
 • Hotărârea 52/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 25.02.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD
 • Hotărârea 51/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 25.02.2021 pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a terenului în suprafață de 11.683 mp situat în București, Bdul Poligrafiei nr. 36-48, sector 1, în vederea amenajării unui loc de recreere
 • Hotărârea 50/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 25.02.2021 privind aprobarea achiziționării de către COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare
 • Hotărârea 49/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 25.02.2021 privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020
 • Hotărârea 48/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 25.02.2021 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 439/23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”
 • Hotărârea 47/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 25.02.2021 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale de tip familial, furnizate la domiciliu- Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști și Serviciul Familial, Adopții și Postadopții din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 46/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 25.02.2021 privind revocarea dreptului de administrare al Administrației Domeniului Public Sector 1 asupra unor pasaje pietonale
 • Hotărârea 45/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 25.02.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 44/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25.02.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 43/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 25.02.2021 privind aprobarea cooperarea dintre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării programului ,,SOS Satul Copiilor București-Centrul de Consiliere și Sprjin pentru Copii și Părinți”
 • Hotărârea 42/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 25.02.2021 privind aprobarea cooperarea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid România, în vederea derulării proiectului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health Aid România”
 • Hotărârea 41/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25.02.2021 privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana, în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Zi Ana”
 • Hotărârea 40/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 25.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 39/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 25.02.2021 privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”
 • Hotărârea 38/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 25.02.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL
 • Hotărârea 37/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2021 pentru aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 36/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 25.02.2021 privind alegerea Președintelui de Ședință pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 35/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 03.02.2021 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenurilor și clădirilor aferente a 4 spitale în administrarea unităților sanitare publice respective
 • Hotărârea 34/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.01.2021 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. General Christian Tell nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurarii activitații Grădiniței Colegiului German ”Goethe”
 • Hotărârea 33/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.01.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021
 • Hotărârea 32/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.01.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora
 • Hotărârea 31/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2021 privind modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 298/23.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 30/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2021 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 29/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2021 privind efectuarea de acte terapeutice de recuperare medicală gratuite, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 28/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2021 privind efectuarea de analize medicale de laborator gratuite și cu tarif de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2021 privind efectuarea de servicii de imagistică/radiologie medicale gratuite și cu tarif de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2021 privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 27,70 m.p. aflat la etajul 3 (camerele 15 și 16) Dispensarul Medical Batiștei, din Str. Tudor Arghezi nr.28, Sector 2, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2021 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 54/31.03.2016 privind darea în folosinţă gratuită, către Fundația Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale România, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 31,5 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter, aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor şi programelor de interes public
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor și atribuirea de locuinţe din fondul locativ de stat, conform prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2021 privind reducerea capitalului social al societății Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2021 privind aprobarea continuării cooperării dintre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2021 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.45/28.02.2013 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 3.949 m.p., situat în strada Dridu nr.1A, Sector 1
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2021 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna ianuarie 2021, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna R M A C, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2021 privind aprobarea majorării sumelor aferente drepturilor copiilor aflați în plasament la asistenții maternali profesionisti angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/12.09.2018 privind aprobarea desfășurarii activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2021 privind desemnarea unui consilier local pentru a fi membru în Consiliul Consultativ al Complexului Multifunţional Caraiman
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Cosiliului Local al Sectorului 1 nr.289/04.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 18,71 m.p. aflat la subsol (camera10,11,12 și 13) Dispensarul Medical Clăbucet din Strada Clăbucet, nr.4-6, Sector1, București,spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 26,37 m.p. aflat la etajul 1(camerele 4 și 20)Dispensarul Medical Clăbucet din Strada Clăbucet, nr.4-6, Sector1, București,spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Neatârnării Nr.25 , Sector 1, București
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cluj Nr.35, Sector 1, București
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi Nr.30A, Sector 1, București
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Alexandru Ioan Cuza Nr. 36, Sector 1, București
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumu Pădurea Pustnicu Nr.103A, Sector 1, București
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel Nr.17, Sector 1, București
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Tipografilor Nr.33-37, Sector 1, București
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Morii Nr.6A, Sector 1, București
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Volumului Nr.25, Sector 1, București
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilului situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2021 privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022