• Hotărârea 305/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 305 din 29.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificări și completări
 • Hotărârea 304/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 304 din 29.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020
 • Hotărârea 303/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 303 din 29.12.2020 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al doamnei Diana-Anda BUZOIANU
 • Hotărârea 302/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 21.12.2020 privind alegerea viceprimarilor Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 301/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 21.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în celelalte instituţii de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1
 • Hotărârea 300/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 21.12.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2020-2021
 • Hotărârea 299/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 21.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor și depunerii, în vederea finanțării Proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 al Municipiului București’’
 • Hotărârea 298/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 21.12.2020 pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 213/30.07.2020 privind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului in suprafata totala de 2837,04 mp, conform Cartii funciare Nr. 251638- C1-U76, identificat cu Numarul cadastral 251638-C1-U76 si asigurarea conditiilor in vederea executarii consolidarii, reabilitarii, functionalizarii si modernizarii imobilului ARO-Cinematograf Patria situat in B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, Bucuresti
 • Hotărârea 297/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 21.12.2020 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2020
 • Hotărârea 296/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 21.12.2020 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2020
 • Hotărârea 295/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 15.12.2020 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A.
 • Hotărârea 294/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.și Notă rectificare HCL 294/2020
 • Hotărârea 293/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 15.12.2020 pentru numirea unei comisii mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului București în calitate de utilizator al serviciului de salubrizare și Compania Romprest Servicii SA în calitate de operator al serviciului de salubrizare în aria administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 292/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 04.12.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei activităţi
 • Hotărârea 291/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 291 din 04.12.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 290/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 04.12.2020 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.120/28.04.2017 privind achiziționarea de servicii juridice
 • Hotărârea 289/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 289 din 04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1
 • Hotărârea 288/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 04.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului sau de prestări servicii, Sector 1
 • Hotărârea 287/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 287 din 04.12.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/16.07.2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită Centrul Educațional Sector 1
 • Hotărârea 286/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 04.12.2020 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 18/31.01.2018 privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 285/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 04.12.2020 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.128/04.05.2018
 • Hotărârea 284/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 04.12.2020 pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 136/2017 privind menţinerea calităţii de membru al Asociaţiei „Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului” şi desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
 • Hotărârea 283/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 04.12.2020 privind aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 1
 • Hotărârea 282/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 282 din 04.12.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a străzilor Gârlei și Madrigalului aflate în proprietatea publica a Municipiului București în vederea întreținerii/reabilitării și modernizării
 • Hotărârea 281/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 04.12.2020 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al doamnei Marinela Adam
 • Hotărârea 280/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora+Anexe 1-7
 • Hotărârea 279/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 23.11.2020 privind alegerea comisiei de validare+Anexa 1
 • Hotărârea 278/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 23.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 277/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 277 din 17.09.2020 privind aprobarea modificării și completării Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
 • Hotărârea 276/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 17.09.2020 privind aprobarea materialelor degivrante ( fondanți chimici ) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2020-2021
 • Hotărârea 275/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 17.09.2020 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2020-2021
 • Hotărârea 274/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 17.09.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 273/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 17.09.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Construire sală sport și spațiu administrativ la ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 183”
 • Hotărârea 272/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 17.09.2020 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 271/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 17.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 270/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 17.09.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 251/27.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 269/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 269 din 17.09.2020 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul Complexului Multifuncțional Caraiman și în patrimoniul comunei Balotești, județul Ilfov
 • Hotărârea 268/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 17.09.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local
 • Hotărârea 267/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 17.09.2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 32 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, Sector 1
 • Hotărârea 266/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 17.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup”
 • Hotărârea 265/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 17.09.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” pentru elevii din învațămantul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 264/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 17.09.2020 privind aprobarea premierii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2020
 • Hotărârea 263/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 263 din 17.09.2020 privind eliberarea terenului situat în șos. București-Târgoviște nr.10, Sector 1, prin demolarea construcțiilor existente pe acest teren cu destinația complex social de servicii străulești, relocarea lăcașului de cult existent, precum și construirea unui nou lăcaș de cult
 • Hotărârea 262/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 262 din 17.09.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 261/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 17.09.2020 prin care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și se declară vacant locul de consilier local d-nei Manuela Mureșan
 • Hotărârea 260/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 260 din 17.09.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă până la data de 1 noiembrie 2020
 • Hotărârea 259/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 27.08.2020 privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de protecție, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, către locuitorii Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și unităților sanitare publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 258/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 27.08.2020 privind aprobarea redistribuirii stocurilor de produse lactate înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 121/2020
 • Hotărârea 257/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din 27.08.2020 privind aprobarea programului pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în zona Bucureștii Noi – Chitila
 • Hotărârea 256/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 27.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului”, Sector 1, București
 • Hotărârea 255/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 255 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți – Biserica Nașterea Maicii Domnului, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ așezământ pastoral-misionar P+1+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1
 • Hotărârea 254/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1
 • Hotărârea 253/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 253 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de construire a gardului din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe Ionescu Sisești nr. 13-15, sector 1
 • Hotărârea 252/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru executia lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fața de cu piatră la Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1
 • Hotărârea 251/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 27.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 250/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 189A, sector 1, București
 • Hotărârea 249/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocna Sibiului nr. 32-44, sector 1, București
 • Hotărârea 248/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Spicului nr.10, sector 1, București
 • Hotărârea 247/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr.3, sector 1, București
 • Hotărârea 246/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 27.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr. 21, sector 1, București
 • Hotărârea 245/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 245 din 27.08.2020 privind achiziționarea unui lot de vaccin antigripal pentru sezonul 2020/2021 și achiziționarea de teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19, în vederea extinderii testării populației de la nivelul comunității Sector 1, de către Complexul Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 244/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 27.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 243/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 27.08.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Grădinița Montessori Kids at work
 • Hotărârea 242/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 27.08.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1în Consiliul de administrație al Școlii Primare și Grădiniței cu program prelungit ”Montessori School Orizonturi Libere”
 • Hotărârea 241/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 27.08.2020 privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 240/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 239/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 239 din 27.08.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2020-2021
 • Hotărârea 238/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 27.08.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 237/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 27.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj suprateran pe Str. Băneasa 1-3 din Sector 1, București”
 • Hotărârea 236/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 27.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj suprateran pe Str. Băiculești 5-7 din Sector 1, București”
 • Hotărârea 235/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 27.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București”
 • Hotărârea 234/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 27.08.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1 având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia “Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni situată în strada Monetăriei nr. 4
 • Hotărârea 233/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Realizare branşament instalaţie apă/canalizare pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”
 • Hotărârea 232/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Realizare branșament instalație gaze naturale pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”
 • Hotărârea 231/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,, Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”
 • Hotărârea 230/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,, Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la GRĂDINIȚA Nr. 47”, Strada Episcop Vulcan nr. 47 A, Sector 1, București
 • Hotărârea 229/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206”, Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București”
 • Hotărârea 228/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206, Strada Witting Nr. 15, Sector 1, București”, a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 6 abțineri – numărate la voturi împotrivă, ȋn momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție
 • Hotărârea 227/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 27.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 47”, Strada Mitropolit Varlaam, Nr. 140, Sector 1, București
 • Hotărârea 226/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 27.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru familiile care au domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 225/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 224/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 223/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 222/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 221/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 220/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 27.08.2020 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 219/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 27.08.2020 prin care se ia act de demisie și se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și se declară vacant locul de consilier local al doamnei Ilinca Macarie
 • Hotărârea 218/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 13.08.2020 privind legatele cu titlu particular instituite de către defuncta Vasile Dana Cristina, în numele legatarilor: Centrul de plasament - Casa de copii preșcolari nr. 3 – ”Sfântul Iosif”, actual Casa Sf. Iosif, Centrul de Plasament Pinocchio nr. 1, actual Complexul Social de Servicii Pinocchio şi Complexul Social de Servicii Sf. Maria, servicii sociale fără personalitate juridică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 217/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 13.08.2020 privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități fiscale
 • Hotărârea 216/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30.07.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si/sau aflate in risc de marginalizare sociala si prevenirea riscului separarii copilului de familia sa, precum si modalitatile de interventie
 • Hotărârea 215/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 30.07.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Pietelor Sector 1
 • Hotărârea 214/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 30.07.2020 pentru aprobarea incetarii efectelor Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborarii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizatia Umanitara Concordia pentru derularea in parteneriat a proiectului "Centrul Social pentru Tranzit" cu transmiterea folosintei gratuite a imobilului situat in Bd. Apicultorilor nr. 1 si a tuturor actelor administrative de modificare si completare a acesteia
 • Hotărârea 213/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului in suprafata totala de 2837,04 mp, conform Cartii funciare nr. identificat cu Nr. Cadastral si asigurarea conditiilor in vederea executarii consolidarii, reabiliitarii, functionalizarii si modernizarii imobilului ARO-Cinematograf Patria, situat in B-dul Gheorghe Magheru, nr.12-14, Sector1, Bucuresti
 • Hotărârea 212/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului Unitatii individuale in suprafata de 595,48 mp, conform Cartii funciare nr. identificata cu Nr. Cadastral si asigurarea conditiilor in vederea efectuarii consolidarii si modernizarii imobilului situat in Soseaua Cotroceni nr.9, Sector 6, Bucuresti
 • Hotărârea 211/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 30.07.2020 prlvind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului in suprafata de 5269 mp, identificat cu Nr. Cadastral si constructia S+P+3E, suprafata construita la sol de 2667 mp, avand Nr. Cadastral conform Cartii funciare nr. si asigurarea conditiilor in vederea consolidarii, modernizarii sl restaurarii imobilului situat in Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr. 4, sector 1, Bucuresti - Teatru de Vara "Nicolae Balcescu"
 • Hotărârea 210/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 30.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 209/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 30.07.2020 privind aprobarea executiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector1, la data de 30 iunie 2020
 • Hotărârea 208/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 30.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Proiectare si executie Spital de urgenta categoria IA ,,Sfantul Vasile cel Mare" din Sos.Bucuresti-Targoviste nr. 10
 • Hotărârea 207/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 30.07.2020 privind completarea Anexei nr. 3 a Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 257/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 206/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 30.07.2020 privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local a Sectotului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea retelei scolare de stat si particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pentru anul 2020-2021
 • Hotărârea 205/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 30.07.2020 privind aprobarea completiirii Anexei nr. 1 - Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Locale Sector 1, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificiirile si completarile ulterioare si modificarea fi completarea Statului de funcfii al Politiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 204/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 203/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 16.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Malul Mic nr. , sector 1, București
 • Hotărârea 202/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 16.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. , sector 1, București
 • Hotărârea 201/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 16.07.2020 pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/27.02.2018 privind demararea procedurilor de închiriere de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al Sectorului 1”
 • Hotărârea 200/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 16.07.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”
 • Hotărârea 199/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 16.07.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna R M A C , ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 198/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 16.07.2020 pentru aprobarea rectificării erorii materiale din articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București
 • Hotărârea 197/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 16.07.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1
 • Hotărârea 196/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 16.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, București
 • Hotărârea 195/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 16.07.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă şi construire corp nou, care va conține sală de sport şi săli de clasă la Liceul Teoretic Nicolae Iorga”, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 126, Sector 1, București
 • Hotărârea 194/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 16.07.2020 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită Centrul Educațional Sector 1
 • Hotărârea 193/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 16.07.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Realizare construcție modulară” la Şcoala Gimnazială Herăstrău”, Strada Borșa, Nr. 27, Sector 1, București
 • Hotărârea 192/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 24.06.2020 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1, București
 • Hotărârea 191/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 24.06.2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărîrea Consiliului Local Sector 1 nr.202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 190/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 24.06.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 365/05.12.2018 având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subprogramul de investiţii “ Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a eficenţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 189/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 24.06.2020 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădiniţa de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie –august 2020”, în cadrul unui număr de șapte unităţi de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 188/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 24.06.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 187/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 24.06.2020 pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local Sector 1
 • Hotărârea 186/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 24.06.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, București, sector 1
 • Hotărârea 185/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 24.06.2020 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public
 • Hotărârea 184/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 24.06.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 183/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 24.06.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școlii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1”
 • Hotărârea 182/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 24.06.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale ”Herăstrău” din București, str. Borșa nr. 27, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 181/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Colegiul Național Sfântul Sava” din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, Bucureşti
 • Hotărârea 180/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare şi modernizare construcţie existentă şi extindere prin construire corp nou la obiectivul Colegiul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București
 • Hotărârea 179/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare şi modernizare construcţie existentă la Şcoala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București
 • Hotărârea 178/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău”, din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București
 • Hotărârea 177/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Bârlogeni nr. 24, Sectorul 1, București
 • Hotărârea 176/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Grădinița Nr. 44” din Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București
 • Hotărârea 175/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Grădinița Nr. 122” din Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București
 • Hotărârea 174/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 24.06.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcţie existentă la Grădinița Nr. 46” din Strada Marmurei nr. 13-15, Sectorul 1, București
 • Hotărârea 173/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 24.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Demolare corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere corp C1 și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr. 2-4”
 • Hotărârea 172/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 24.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez”
 • Hotărârea 171/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 24.06.2020 potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
 • Hotărârea 170/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 24.06.2020 potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înfiinţarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea ,,ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ’’
 • Hotărârea 169/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 24.06.2020 privind aprobarea predării către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția pentru Protecția Mediului București, pe bază de proces verbal, a terenului în suprafață de 4 mp, din totalul de 4225 mp, conform Cărții funciare nr. 226902, liberă de orice sarcini, aferent Grădiniței nr. 47, aflată în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea și pe perioada amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului
 • Hotărârea 168/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 56, sector 1, București
 • Hotărârea 167/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Niagara nr. 13, sector 1, București
 • Hotărârea 166/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr. 129, sector 1, București
 • Hotărârea 165/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 68, sector 1, București
 • Hotărârea 164/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nadeș nr.31A, sector 1, București
 • Hotărârea 163/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 12.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ocheanului nr. 14-16, sector 1, București
 • Hotărârea 162/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 12.06.2020 pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza municipiului București
 • Hotărârea 161/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 12.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/28.08.2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 160/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 12.06.2020 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179
 • Hotărârea 159/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 12.06.2020 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 158/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 28.05.2020 privind exercitarea dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)
 • Hotărârea 157/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 28.05.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zaval Elena, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 156/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Th. Aman
 • Hotărârea 155/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău (național)
 • Hotărârea 154/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 2
 • Hotărârea 153/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1
 • Hotărârea 152/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Teodosie Rudeanu nr.39, sector 1, București
 • Hotărârea 151/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Salubrității nr.44, sector 1, București
 • Hotărârea 150/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Ploiești nr. 93A, sector 1, București
 • Hotărârea 149/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 28.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activităţi sportive nonprofit de interes local
 • Hotărârea 148/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 28.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități culturale nonprofit de interes local
 • Hotărârea 147/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Protoieria Sector 1 Capitală - Capela Sfânta Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în Bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1
 • Hotărârea 146/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru Parohia Sfânta Vineri Pajura, situată în strada Băiculești nr. 27, sector 1
 • Hotărârea 145/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae – Sfânta Ecaterina - Bazilescu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Nicolae – Sfânta Ecaterina - Bazilescu, situată în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1
 • Hotărârea 144/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 28.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 143/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 28.05.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și terenpentru imobilul aparținând S.C. INPROX BUCUREȘTI, S.R.L., situat în șos Chitilei, nr. 242A, sector 1, în perioada 23.04.2020-31.12.2020
 • Hotărârea 142/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Şcoala Gimnazială Speciala Nr.7”, situată în Strada Surorilor Nr.4, Sector 1, București
 • Hotărârea 141/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIȚA situat pe Calea Griviței, Nr. 363, Sector 1, Municipiul București”
 • Hotărârea 140/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ”, Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București
 • Hotărârea 139/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a reactualizării indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A”, B-dul Iancu de Hunedoara, nr.25-27, Sector 1, București
 • Hotărârea 138/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOSIF SAVA” situată pe Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București
 • Hotărârea 137/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă şi construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 252 (actuala Colegiul Naţional de Muzică George Enescu – Gradiniţa) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr. 24, Sector 1, București”
 • Hotărârea 136/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 251”, situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București
 • Hotărârea 135/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 50”, situată pe Strada Nicolae Iorga, Nr. 5, Sector 1, București
 • Hotărârea 134/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1, București
 • Hotărârea 133/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42 , Strada Gala Galaction, Nr. 1, Sector 1, București”
 • Hotărârea 132/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116, Strada Mendeleev Nr. 27, Sector 1, București
 • Hotărârea 131/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203, Strada C.A. Rosetti Nr. 30 - 32, Sector 1”, București
 • Hotărârea 130/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283”, situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București
 • Hotărârea 129/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 28.05.2020 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179
 • Hotărârea 128/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 28,11 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Batiștei din Strada Tudor Arghezi nr. 28, sector 2, București, camerele 3 și 5, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 127/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 13,08 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 8, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 126/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 14,21 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 14, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 125/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 28.05.2020 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului-teren în suprafață de 9.620 mp, înscris în Carte Funciară nr. 277156, situat în Aleea Teișani nr. 312-324, și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea construirii unei școli și grădinițe
 • Hotărârea 124/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 28.05.2020 privind aprobarea finanțării proiectului de investiții - Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup
 • Hotărârea 123/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 28.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020
 • Hotărârea 122/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 16, sector 1, București
 • Hotărârea 121/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 28.05.2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Banat nr. 31A, sector 1, București
 • Hotărârea 120/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Plaiul Nucului nr. 54B, sector 1, București
 • Hotărârea 119/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Merilor nr.17, sector 1, București
 • Hotărârea 118/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Feroviarilor nr. 56, sector 1, București
 • Hotărârea 117/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pietroșița nr. 25, sector 1, București
 • Hotărârea 116/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Pripu nr. 5, sector 1, București
 • Hotărârea 115/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Prahova nr. 33B, sector 1, București
 • Hotărârea 114/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 75D, sector 1, București
 • Hotărârea 113/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 75C, sector 1, București
 • Hotărârea 112/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Radu Boiangiu nr. 25, sector 1, București
 • Hotărârea 111/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 11A, sector 1, București
 • Hotărârea 110/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 7, sector 1, București
 • Hotărârea 109/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnicu nr.123, sector 1, București
 • Hotărârea 108/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hagi Moscu Maria nr. 20, sector 1, București
 • Hotărârea 107/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr. 3C, sector 1, București
 • Hotărârea 106/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr. 35, sector 1, București
 • Hotărârea 105/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Perfecționării nr.10, sector 1, București
 • Hotărârea 104/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr. 98, sector 1, București
 • Hotărârea 103/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Lung nr.92-96, sector 1, București
 • Hotărârea 102/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 43, sector 1, București
 • Hotărârea 101/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sutașului nr. 5, sector 1, București
 • Hotărârea 100/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.60B, sector 1, București
 • Hotărârea 99/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Calea Floreasca nr.31, sector 1, București
 • Hotărârea 98/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Amiral Horia Măcelariu nr. 24B, sector 1, București
 • Hotărârea 97/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 28.05.2020 privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1, în suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 96/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 28.05.2020 privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, str. Miercani nr. 109, sector 1, în suprafață totală măsurată de 360 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 95/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire”
 • Hotărârea 94/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 28.05.2020 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină
 • Hotărârea 93/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 28.05.2020 privind modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 92/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 28.05.2020 privind aprobarea interzicerii expunerii spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către persoanele fizice/juridice, în scopul desfăşurării unor fapte de comerţ pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1
 • Hotărârea 91/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 90/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Ernest Broșteanu nr. 12
 • Hotărârea 89/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior, situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București
 • Hotărârea 88/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 28.05.2020 privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676
 • Hotărârea 87/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 86/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 28.05.2020 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2020
 • Hotărârea 85/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 28.05.2020 privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019
 • Hotărârea 84/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 28.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 83/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 08.04.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/11.12.2014 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 08.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 08.04.2020 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 -2020
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 08.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 19.03.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 06.03.2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intrarea Epocii nr. 22, sector 1, București
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială nr. 178, Str. Dridu nr. 2 Sector 1, București”
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în piețele administrate de către Administrația Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 06.03.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 06.03.2020 privind aprobarea completării Anexei nr. 3- Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 06.03.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 06.03.2020 privind aprobarea Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman 2019-2027
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 06.03.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 329/31.10.2017
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 06.03.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 06.03.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea instalației termice, sanitare și a lucrărilor de arhitectură la Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 54, sector 1
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 06.03.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparare a fațadei exterioare și înlocuirea tâmplăriei existente din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe Ionescu Sisești nr. 13-15, sector 1
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 06.03.2020 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 precum și aprobarea modificării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului nr. 54, sector 1, București
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Crivești nr. 1A, sector 1, București
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Drumul Sărmaș nr. 31A, sector 1, București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 24, sector 1, București
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Neculce nr. 30, sector 1, București
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr. 22, sector 1, București
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 38C, sector 1, București
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cotești nr. 67, sector 1, București
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iezeru nr. 2A, sector 1, București
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 15, sector 1, București
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 13, sector 1, București
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 17-19, sector 1, București
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 11, sector 1, București
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 06.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 06.03.2020 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 06.03.2020 privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local ”pentru anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 21, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 06.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 06.03.2020 privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2020
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 06.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 06.03.2020 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 06.03.2020 privind menținerea, începând cu data de 1 martie 2020, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 06.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 20.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2020 privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului :Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București"
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2020 privind aprobarea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.1A, sector 1, București
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr. 23, sector 1, București
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 225B, sector 1, București
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Mârșa nr.16, sector 1, București
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Marin Drăcea nr. 9A, sector 1, București
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Telescopului nr.21A, sector 1, București
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Carol Knappe nr. 86, sector 1, București
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2020 privind respingerea modificării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Ploiești nr.93A, sector 1, București
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2020 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubrității nr.44, sector 1, București
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dragoslavele nr.1, sector 1, București
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cetatea Neamțului nr. 2, sector 1, București
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.24, sector 1, București
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 50, sector 1, București
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2020 pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2020 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2020 privind instituirea premiilor de excelență, a premiilor pentru concursurile de creație și a premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2020-2021
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2020 privind respingerea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 25 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale, precum și a prețului de achiziție
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan