Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului J                     î

General al Municipiului București din data

de 29 ianuarie 2021, ora 11:00

Convocarea ședinței extraordinare a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, domnul Nicușor DAN, prin dispoziția înregistrată sub nr. 47/25.01.2021.

Ședința a avut loc sediul autorității deliberative din municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, în sălile destinate grupurilor consilierilor generali, la care au participat 34 din cei 55 de consilieri.

Ședința s-a desfășurat atât prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferință WebEx, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 94/23.03.2020 cât și prin prezență fizică pentru proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi care necesită vot secret.

La ședință au participat următorii: domnul Nicușor DAN - Primarul General al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir- Secretar General al Municipiului București și doamna Mariana Brod - Director executiv, Direcția Asistentă Tehnică si Juridică.

Au fost invitați să participe, online, directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

La ședință au fost absenți următorii: Lipă Elisabeta, lordănescu Anghel, Davidescu Mariana-Monica, Stoica Ioana, Petrariu Vasile-Luliu, Bădulescu Aurelian, Pavel Marius-Adrian, Șuhan Valeriu-Nicolae, Circa Honorius-Edward-Adrian, Maxim Marius-Cătălin, Olteanu Cristian-Marian, Enciu Mihaela, Raiciu Anca-Daniela, Comănici Ancuța-Sorina, Neacșu Lazăr, Hopincă Rareș, Vigheciu Adrian Nicolae, Lixandru lonel-Florian, Gherghiceanu Florentina, Calențaru Nași și Doicin Cristian-Vasile.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la ședința Consiliului General al Municipiului București. Din păcate acest an 2021 și data de 29 ianuarie începe cu o veste catastrofală. Am avut un incident în această dimineață, un incendiu la^stfifshMyJ Matei Balș. Vreau să asigur bucureștenii că, Consiliul General,}d^jontătea USR-PLUS, PNL și sunt sigur că vor fi alături de noi 41 cjDnSițierîh.dt^ ,opoziție, cu toții vom sprijini orice acțiune a Primarului [^hd^Ji^^rîlătura șansa ca astfel de incidente să se mai întâmple vreodată. A venit momentul în care trebuie să punem în mișcare măsuri clare și să bugetăm. acesta este în principal atributul Consiliului General, orice fel de astfel de măsură promovată de Primarul nostru General, pentru a elimina astfel de întâmplări. în acest sens vreau să trimit condoleanțe și cele mai emoționante gânduri familiilor celor care nu mai sunt printre noi și o să vă rog pe cei prezenți în sală să ținem un moment de reculegere.

Mulțumesc!

Dau cuvântul acum domnului Primar General Nicusor Dan.

9

Domnul Primar General Nicusor DAN

Bună ziua! încep prin a exprima condoleanțe pentru familiile victimelor tragediei din această dimineață. Este o tragedie care ne obligă să fim solidari și mai ales să fim responsabili, trebuie să îmbunătățim siguranța din spitale atât cele care țin de Ministerul Sănătății cât și cele care țin de Primăria Capitalei și trebuie să facem pentru asta investiții atât la spitalele care țin de Ministerul Sănătății și cât și la cele care țin de Primăria Capitalei. Am avut o discuție în această dimineață cu majoritatea din Consiliul General și am decis ca în bugetul pentru 2021 să introducem un capitol care se referă atât la un audit al instalațiilor electrice și alte instalații tehnice din spital, cele 19 spitale ale noastre cât și bani pentru intervenții pentru remedierea problemelor pe care le-am găsi, în eventualitatea în care le găsim. După cum știți, după tragedia de la Piatra Neamț a existat un control mixt în spitalele noastre, un control mixt de la ISU și de la DSP în toate cele 19 spitale și din punctul de vedere al siguranței la incendiu nu au găsit probleme. Pentru situația spitalelor la acest moment, spitalele noastre sunt gata să ofere orice fel de sprijin pentru pacienții care nu mai pot să fie tratați la Matei Balș, deja au fost transferați 4 pacienți la Victor Babeș și alți 2 sunt în curs de a fi transferați, nu este o problemă cu spațiile libere în spitale, avem 160 de paturi libere la Colentina plus 9 paturi de ATI libere la Colentina și avem 220 de paturi libere la Victor Babeș, deci nu este o problemă de paturi în spitale în acest moment, paturi în spitale COVID.

Pentru că a fost o speculație de presă cu privire la căldura din

Spitalul Matei Balș vreau să fiu foarte clar, am discutat atât cu Termoenergetica cât și cu call-center care primește telefoane aici în cadrul Primăriei Municipiului București pe ceea ce înseamnă situația căldurii în București, în ultima săptămână nu au existat, deci inclusiv noaptea aceasta, nu au existat probleme de căldură la Spitalul Matei

Balș și nici la blocurile din jur.


Revin la ordinea de zi pe care o lucrurile cele mai importante pe care legat tot de sănătate și de coronav^ suplimentară un proiect care privește schimbarea parțială de destinație a Circului Metropolitan, astfel încât să putem face acolo 2 centre de vaccinare. Mai avem o serie de hotărâri în care extindem mandatul pe care l-am dat reprezentanților noștri în Adunările Generale ale companiilor municipale, astfel încât procesul de desființare să fie cât mai rapid. Mai avem o hotărâre în care, ținând cont de situația financiară dificilă la nivel național, ne aliniem instituțiilor naționale și înghețăm și noi salariile în primărie și în instituțiile subordonate, și mai avem o hotărâre printre cele pe care le avem, prin care permitem, așa este formalismul legal, permitem o asociere între Primăria Sectorului 6 - Consiliul Local Sectorul 6 si Universitatea Politehnică, astfel încât cetățenii din cartierul Militari care nu prea au spații verzi să poată să folosească Parcul Politehnicii, este o chestiune absolut firească și este una din măsurile care arată că avem o relație foarte bună cu oricare dintre primăriile de sector din București, pentru că trebuie să acționăm în sprijinul bucurestenilor.

Lși vreau să vă spun ăm, în primul rând pe ordinea de zi


Cam atât pentru ședință și o să revin punctual pe fiecare din puncte.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Doamna Secretar general.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Bună ziua.

Mulțumesc, domnule președinte.

Rugămintea mea e ca toți consilierii generali să se conecteze, pentru că nu apar decât 26 de consilieri conectați. Vă adresez încă o dată rugămintea să vă conectați pentru că nu apare decât 27.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Reamintesc, domnilor și doamnelor consilieri, că avem un format mixt, conform convocatorului, astfel că în sală se află doar persoanele de necesitate, respectiv Primarul general, președintele de Consiliul și sprijinul tehnic, doamna Secretar general și sprijinul tehnic minim, pentru a evita orice fel de contact suplimentar și a respecta măsurile sanitare necesare în această perioadă, toți consilierii din toate grupurile au fost înstiintati.

De asemenea vom avea o primă parte a ședinței în care votul va fi


platforma webex, în prima parte tot așa, pentru a eficientiza pro^9 pentru a vota toate punctele care trebuie votate secret, cu buletin de vot, în cabină.

r fi voturi online după care hriXtra o singură dată în sală


Mulțumesc!

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Mulțumim!

Avem o prezență de 31 de consilieri generali. Vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28 decembrie 2020.

Vă rog să votați.

Cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, procesul verbal a fost adoptat.

Vă mulțumesc! 1

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Mulțumesc, trecem la primul punct pe ordine de zi

Domnul Primar General Nicusor DAN

Pe ordinea de zi, domnule președinte, propun retragerea punctului 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti obiectivului de investiții "Modernizare sistem alimentare cu energie electrică în depoul Bucureștii Noi” și propun, de asemenea, pe ordinea de zi suplimentară, introducerea a trei puncte:

Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare;

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 287/30.05.2019;

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi a punctului 4 -Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti obiectivului de investitii „Modernizare sistem alimentare cu energie electrică în depoul Bucureștii Noi”.

Vot, vă rog. Mulțumesc!

* Cu 29 de voturi pentru, 0 voturynipotrivă, 0 abțineri, s-a retras punctul 4 de pe ordinea de zi.

Trecem mai departe, în urma renumerotării se introduc următoarele proiecte: la punctul 4 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare.

Vot, vă rog. Mulțumesc!

Doamna Anamaria Gram vot, vă rog.

Mulțumesc!

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

La punctul 5 se introduce - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 287/30.05.2019.

Vot, vă rog.

Domnul Socolovici.

închidem votul. Mulțumesc!

Cu 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

Mergem mai departe la punctul numărul 6 se introduce - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019.

Vot, vă rog. Doamna Mardarovici, domnul Melciu și doamna Gram. Mulțumesc!

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

Vă propun să mutăm Proiectul de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la punctul 44 la punctul 42.

Vot, vă rog.

Șase consilieri, vă rog mult de tot, domnul Moraru, domnul Buși, domnul Nicolae, domnul Melciu, domnul Purcărea, doamna Petre să apăsați, vă rog, butonul submit.

Mulțumesc! închidem votul.

9

Votăm acum ordinea de zi în integralitatea sa.

Doamna Petre, domnul Rădulescu și domnul Covaci. Mulțumesc! închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ordinea de zi a fost adoptată în integralitatea sa.

O să primim pe e-mail toți consilierii generali noua ordine de zi cu numerotarea actualizată.

Putem să trecem la primul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind.... Da, mulțumesc doamna secretar general, domnul primar general, voi recapitula modul în care se vor desfășura luările de cuvânt în cadrul ședinței de Consiliu General, avem un chat pe această platformă de WebEx, cei care doresc să ia cuvântul, vor primi acest cuvânt numai dacă se înscriu și doresc să ia cuvântul și punctul la care dorește să ia cuvântul pentru a nu se crea confuzie, astfel observăm că avem în chat luare de cuvânt.

Vă rog, cine este, o secundă. Domnul Rigu este și îi vom oferi microfonul.

Doamna Anamaria Gram dacă mai are dificultăți cu conectarea vă rog să contactați tehnicul.

Deci, microfonul domnului Rigu, vă rog.

Domnul Consilier Rigu Andrei-Daniel

Bună ziua, domnule primar general, bună ziua doamna secretar general, stimați colegi, este regretabil ce s-a întâmplat în această dimineață, este o tragedie și transmit pe această cale condoleanțele mele familiilor și prietenilor victimelor.

Este o tragedie și mai mare că din când în când se întâmplă astfel de situații și se pare că nu reușim să învățăm suficient de mult ca să prevenim următoarea tragedie, astfel că, salut inițiativa primarului general de a declanșa acest control al instalațiilor la spitalele din subordinea Primăriei București și de asemenea îi solicit să extindă acest control al instalațiilor și la Centrele Direcției Generale de Asistență Socială precum și la toate instituțiile din subordinea Primăriei București care lucrează cu publicul, astfel încât să ne asigurăm că nu sunt riscuri pentru aceste instituții.

Este foarte important să asigurăm securitatea și sănătatea persoanelor care interacționează cu Primăria Municipiului București.

Mulțumesc!

DomnuI Președinte de ședință Snwheteshi Cosmin Victor


Mulțumim și noi, vă propun să zi - Proiect de hotărâre privind /îî
cfenxl^ptj^tul 1 de pe ordinea de

înfiatului de consiliergeneral al domnului Vasile - Voiculescu Vlad și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București.

Vot, vă rog. Domnul Nicorescu, domnul Purcărea, domnul Pușcaș si doamna Ciceală, domnul Pușcaș si domnul Purcărea.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul 2 - Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Tudose Elena și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Vot, vă rog. Domnul Nicolescu, domnul Diaconescu și domnul Melciu.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Doamna Secretar general vă rog să mă asistați pentru a invita pe domnul Ștefan Stofor și domnul Aruxandei lonuț să depună jurământul, ei fiind consilieri supleanți validați prin încheierea Judecătoriei sectorului 1, Secția I Civilă din data de 19.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 1443/299/2021. îi invit online și o să începem cu domnul Stofor Ștefan.

îl rog să se pregătească, să deschidă camera și microfonul. Domnule Stofor ne auziți dumneavoastră pe noi?

Domnul Stofor Ștefan Radu

Vă aud. Bună ziua.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vă rog.

Domnul Stofor Ștefan Radu

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu! “

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc. Bine ați venit alăMf Jjșjyn^i, aveți un mandat de îndeplinit.

Rog să se pregătească și să pornim microfonul și camera domnului Aruxandei lonuț Aveți un pic de microfonie, domnul Aruxandei. Acum vă vedem si vă auzim. Puteti vorbi să testăm sunetul? ?                                                                        J

Domnul Aruxandei lonut

Da. Se aude?

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București.“

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumim. Bine ați venit alături de noi și de consiliul general, aveți un mandat pentru bucureșteni în fața dumneavoastră.

Domnul Consilier Aruxandei lonut

Si eu vă mulțumesc. J                                                  ’

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Doamnelor și domnilor consilieri mergem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Foarte scurte explicații, așa cum știți există această campanie de vaccinare coordonată de la nivel centrai, de la nivelul local de prefectul municipiului București și de către DSP, ne-a fost solicitat sprijinul și vrem să organizăm în circul Metropolitan două centre cu 14 puncte, asta înseamnă că vom propune alocarea unei părți din circul Metropolitan pentru aceste puncte de vaccinare și cealaltă parte și sala Circului pot să fie folosite în continuare.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc, domnule primar. Vot, vă rog. Domnul Purcărea?

Domnul Purcărea dumneavoastră ati

Cu 33 de voturi pentru, 0 v de hotărâre a fost adoptat.
Mergem mai de parte la punctul 5- Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B

înainte de a trece la vot dau cuvântul, Online, invitatului nostru, domnul Edmond Niculușcă - Director adjunct Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Avem o microfonie domnule Niculușcă si o întârziere.

I                    î

Domnul Niculușcă Edmond - Director adjunct la Administrația clădirilor cu Risc Seismic

Bună ziua. Se aude?

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Ne auzim.

Domnul Niculușcă Edmond - Director adjunct la Administrația clădirilor cu Risc Seismic

E vorba de actualizare a indicatorilor tehnico economic în strada Boteanu 3A-3B. E vorba de un proiect blocat în cadrul Primăriei capitalei în anul 2005, pe care îl reluăm, un proiect de consolidare la acest imobil care, atenție, este monument istoric categoria B, o suprafață construită desfășurată de 10.544 de metri pătrați, valoarea în 2021 pe consolidare este de 1317 euro pe metrul pătrat. Actualizarea se referă, în primul rând, și a fost făcută datorită faptului că au fost înnoite normele pe 102 și pe 101 în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic în anul noiembrie 2019. Pe de altă parte avem și o majorare provenită din modificările legislative pe OUG 114/ 2018 și pe de altă parte costul, pentru că au fost discuții în comisie și am răspuns la toate, dar vă spun și dumneavoastră aici, costul e mai mare pentru că e monument istoric. Boteanu 3A-3B este unul dintre cele mai mari imobile pe care Primăria capitalei le poate consolida în a doua jumătate a anului 2021. Sunt două corpuri în strada Boteanu, două corpuri, e vorba de 90 de apartamente. Dacă există întrebări?

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Vă rog să vă referiți la toate proiectele acum ca să luați cuvântul o singură dată.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Inclusiv la abrogări, și la acele proiecte pentru că ele vin acum imnediat pe ordinea de zi.

Domnul Niculuscă Edmond - Director adjunct Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Sigur, termin cu consolidările. Nicolae Bălcescu 32 - 34, e vorba de 48 de apartamente, 6.996 de metri pătrați suprafață construită desfășurată și imobilul nu e monument istoric, iar Calea Victoriei numărul 101 e vorba de 103 apartamente, 7780 de metri pătrați suprafață construită desfășurată. Toate cele trei proiecte de consolidare se vor desfășura, lucrările de execuție se vor desfășura 24 de luni, toate au fost blocate în anul 2005 si de asta este nevoie de actualizare a indicatorilor tehnico economici. La Nicolae Bălcescu 32-34 avem 768 de euro pe metru pătrat, iar la Calea Victoriei 101, avem 847 de euro pe metru pătrat. Așadar costurile sunt mai mari la Boteanu 3A-3B pentru că este un imobil mare și monument istoric. A fost grav afectat, toate au fost afectate, dar Boteanu 3A-3B în mod special, la cutremurul din 1977 și se poate vedea, inclusiv pe teren că clădirea este susținută de diverse structuri metalice, care țin în picioare clădirea până astăzi. Legat de celălalte două proiecte de pe ordinea de zi.

Doamna Speteanu Simona - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Celelalte două proiecte de abrogare au hotărâri 287/30.05.2019 și HCGMB 202/23.04.2019 au în vedere următoarele aspecte. Administrația Municipală a preluat cotele AFI, care sunt într-un procent destul de mic la aceste imobile la care se referă hotărârile mai sus menționate și este vorba despre Calea Victoriei nr. 25 și Calea Victoriei nr. 103-105 și Calea Victoriei 214, iar pe cealaltă hotărâre Calea Victoriei 136 - 138, B-dul Lascăr Catargiu nr. 16 și B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7 pentru reabilitare structurală arhitecturală, pentru intervenții la fațadă.

Administrația Municipală conform hotărârii aprobate de Consiliul General a notificat acești proprietari în vederea acordului pentru reabilitare structurală și a întreprins mai mult decât atât primul pas al

proiectului a întocmit nota de constatare. J rezultat de la expertul respectiv pen>tiotcMtă încadrate în clasa de risc seismic 2


notei de constatare a te clădiri care sunt oertizate cu acordulproprietarilor, a asociației de proprietari, urmând ca apoi să se treacă neapărat la intervenția de consolidare. Deci, prin hotărârile pe care noi vrem să le abrogăm am luat doar pentru intervenții la fațadă. Nu se poate interveni la fațadă în acest moment decât după expertizare urmând traseul respectiv pe urmă pentru realizarea lucrărilor de intervenție consolidare. Drept pentru care vă rugăm să aprobați și să avizati favorabil.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc. Vom da cuvântul, conform procedurii de pe chat, doamnei consilier Anamaria Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Vă mulțumesc pentru acordarea cuvântului. Am avut discuții în Comisia juridică cu domnul Edmund Niculușcă și pentru mine a fost un soc total să văd că, consolidarea unui imobil costă 17 milioane de euro. M-am consultat cu diverse persoane, diverși experți din domeniul construcțiilor să văd cât de aproape de realitatea pieței sunt aceste costuri. Părerile sunt diverse, unii spun că am putea salva câteva milioane, alții spun că am putea salva câteva sute de mii de euro din aceaste costuri. Un lucru este sigur. Eu aș vrea ca înainte cu cel puțin cinci zile înainte de ședința Consiliului General să ni se furnizeze detalii, ,                    J

devizul analitic pentru că devizul general, cel care este atașat la proiectul de hotărâre, nu detaliază. Dacă vă uitați, în devizul general, la lucrări, apar direct 67 de milioane lei, da? Undeva la 11 milioane de euro. Fără niciun fel de detaliere. Eu aș vrea să putem să analizăm puțin aceste costuri, înainte să putem să ne pronunțăm să dăm 17 milioane de euro din bugetul local, exclusiv din bugetul local, deși inițial 86% din costuri trebuiau să fie suportate de bugetul de stat și am înțeles de la Administrația de consolidări că se obțin foarte greu fondurile din bugetul de stat și că și-au asumat ca sută la sută din fonduri să fie suportate de bugetul local, am înțeles din ședința Comisiei Juridice.

Domnul Director adjunct Niculușcă Edmond - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic

Dacă-mi permiteți să răspund, voi clarifica mai multe chestiuni. Deci, în primul rând am vorbit cu speciâțiIdumneavoastră, pe care I-ați trimis înaintea ședinței, care e cultânt tȘ^sfirmă privată. Nu pot să-i pun la dispoziție toate informațiHe ^^entru <c i^tră în licitație publică t! * f         \ *\\                       / toată povestea asta și nu pot favoriza un operator economic privat pentru că intrăm într-o poveste riscantă. Pe de altă parte ...Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Eu am solicitat o întâlnire înainte de ședință, cu mai mult timp înainte, și aseară am solicitat devizul general. Eu pot să semnez acord de confidențialitate,în calitate de consilier general, cred că am dreptul să vizualizez devizul analitic.

Domnul Director adjunct Niculușcă Edmond - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic

Dacă faceți o solicitare scrisă, vă punem la dispoziție toate documentele. Ele au fost analizate și sunt, există toate aceste documente la comisia tehnico-economică, au fost aprobate și discutate în noiembrie 2020, deci nu e nimic ascuns. Pe de altă parte, reiau ca să explic aici în fața tuturor ceea ce ați spus dumneavoastră, lucrările de construcții si instalatii. E vorba de monument istoric afectat în martie ! J                                              5

1977, lucrările de construcții și instalații cuprind desfacerea tencuielilor, a zidăriilor, sunt demolați o treime din pereții de compartimentare, se demolează tot și se reface prin diafragmă de beton. Mai e o chestiune foarte importantă la imobilul Boteanu 3A-3B. Fiecare imobil trebuie privit în ansamblul lui, adică particular. Terenul de sub imobilul Boteanu 3A-3B, față de celelalte două pe care încercăm să le avizăm azi, are un teren, terenul de sub imobil este un teren de umplutură, de asta fundațiile de sub stâlpi au nevoie de un radier care va fi turnat, lucrările vor însemna că se vor demola toți pereții din subsol, se va demola, se va turna acel radier și se va reface întreaga fundație. Pe de altă parte, ați reproșat că este foarte mare costul dirigenției de șantier. Reiau în fața consilierilor generali. Avem 879.714 mii de lei fără TVA, costuri de asistență de dirigenție de șantier, 24 de luni pentru că e monument istoric și pentru că avarierea e foarte mare, vom avea 3 diriginți de șantier: un diriginte pe structură, un diriginte pe instalații electrice, un diriginte pe instalații termice și curent slab. Această sumă se împarte la 3. Ajungem la suma de 12.218 de lei salariu brut pe diriginte, deci undeva la 7.000 de lei net pe lună pentru dirigintele de șantier. Nu putem lua, am spus-o și în comisia de ieri și de azi, nu putem lua orice fel de diriginte de șantier pentru că ei trebuie fie atestați ai Ministerului Culturii pentru că vorbim de un            tâtMc. Dacă vă uitați pe toate

devizele, o să vedeți faptul Calea Victoriei 101 are 100 de // f I.' ’i               \         \/ apartamente, diferența de preț e interesantă pentru că nu vorbim de un monument istoric și știe toată lumea asta, costurile pentru restaurarea, aicea nu vorbim doar de consolidare, vorbim de o restaurare, e monument istoric. Costurile pe monumentle istorice sunt mai mari. Pe de altă parte, o chestiune pe care nu v-am spus-o ieri în comisie și vi-o spun azi, clădirea se află într-o zonă centrală și este în vecinătatea, atenție, a monumentului istoric Casa Teodor Aman, monument de secol 19, în proximitatea Bibliotecii Centrale Universitare, unde avem accesul studenților prin Corpul Dacia, din strada C.A. Rosetti. Suntem într-o zonă centrală și atunci costurile, amenajarea terenului și pregătirea lui pentru lucrările de consolidare ridică și ele costurile. Nu știu, dacă mai sunt întrebări. Ați mai spus ceva legat de Ministerul Dezvoltării. în 31 de ani, la nivelul Bucureștiului s-au executat 30 de șantiere de consolidare, în 31 de ani. Avem 300 și ceva de clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, alte 1600 în urgență 1,2 și 3, care înseamnă clasa 1 de risc seismic.

Lista expertizelor cuprinde 5% din fondul construit al Bucureștiului ceea ce înseamnă că de fapt situația e mult mai dramatică. Deci acel program anual de la Ministerul Dezvoltării nu a funcționat. Suntem în dialog cu Ministerul Dezvoltării să-l facă multianual și sunt discuții foarte avansate pe acest aspect. Finanțarea de la bugetul local se face în baza unei hotărâri a Consiliului General, 607/2017, care o serie de facilități și care se bazează, de fapt, pe ordonanța 20/1994.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Mulțumesc pentru explicații. Rugămintea mea este ca pentru ( viitoarele proiecte de consolidări, să ne puneți la dispoziție toată documentația, chiar dacă este necesar să semnăm un acord de confidențialitate, ca să putem să verificăm costurile. în acest moment, noi puțin votăm în alb, bazându-ne pe bună credință a dumneavoastră că ati verificat cu atentie toate costurile. Vă mulțumesc. 7                                                                                         I                                                                                                                                1

Domnul Director adjunct Niculușcă Edmond - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic

Vă mulțumesc și eu.

Orice dezbatere publică pe astfel de proiecte și subiecte care influențează atât locatarii cât și Bucureștiul, în mod special patrimoniul cultural, cred că este mai bine ...decât... mult mai ... foarte bine venită, ca să îi spun așa.

Vă rog să închidem microfoanele invitaților.

Trecem la vot. Punctul 5 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 287/30.05.2019.

Vot, vă rog. Domnul Nicolaie, domnul Bujduveanu și domnul Milea.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019.

Vot, vă rog. Domnul Hazarian și domnul Melciu.

Mulțumesc. închidem votul

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul 7 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii - consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B.

Vot, vă rog. Domnul Rău, domnul Melciu și doamna Mardarovici și ( domnul Morar.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii - consolidare imobil situat în 1                                                                               9

București, sector 1, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34.

Vot, vă rog. Domnul Rigu, domnul Badiu și domnul Milea.

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1.

Vot, vă rog. Domnul Badiu și domnul Deaconescu. Domnul Socolovici, cu butonul "submit”.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.1

Mergem mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării, pentru anul 2021, a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor instituțiilor publice de interes local al Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem la proiectul numărul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Municipiului București.

Vot, vă rog. Domnul Necula și domnul Socolovici cu "submit”.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem la proiectul numărul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino”.

Vot, vă rog. Domnul Purcărea a rămas. Mulțumesc. închidem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

înainte de punctul 13 de pe ordinea de zi, voi da cuvântul domnului viceprimar al sectorului 6, Alexandru Gâdiuță. A solicitat o intervenție

1 Dintr-o eroare tehnică, opțiunea de vot « ^oMnk^uț^șaconescu Cătălin lonuț, consilier general, s-a înregistrat pe platfo^a orrlîne de *idteoconferință WebEx pe care s-a desfășurat ședința, de două ori/ de radeeă p^\appttul de vot apar 35 de

voturi pentru.

înainte de următoarele proiecte. Domnul viceprimar ne-a comunicat că se pune la dispoziție în situația în care sunt solicitări pe aceste proiecte care privesc sectorul 6. Sunt întrebări pe chat? Nu.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 13 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnică București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice.

Vot, vă rog. Domnii consilieri Melciu, Florescu, Badiu, vot, vă rog. Domnul Florescu a mai rămas. închidem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 14 tot pentru sectorul 6 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la inițierea unui Protocol de colaborare între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România -filiala București și Ordinul Arhitecților din România - București, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea spațiului verde și a biodiversității. Vot, vă rog. Domnul consilier Rădulescu. Mulțumesc.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul numărul 15 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului

București și Universitatea Politehnica din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București - Campusul Noul Local. Vot, vă rog. Domnul Nicorescu a rămas și doamna Ciceală. Gata. Domnul Nicorescu. Vă mulțumesc. J

Cu 34 de voturi pentru, 0 votufȚîfih a fost adoptat.^abțineri, proiectul


înainte de proiectul cu numărul 16, pentru că este aceeași situație de la 16 până la 40 voi da cuvântul domnului consilier Andrei Rigu care va propune un amendament ce va fi, înțeleg, pentru toate proiectele de acum înainte până la 40. Vă ascult.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Bună ziua. Pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422/2020 cu privire la Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în urma dezbaterilor din Comisia Juridică s-a adoptat următorul amendament pe care îl susțin în fața Consiliului General: se modifică articolul 1 după cum urmează: lit. m) de la art. 2 indice 1 se modifică astfel: m) de a hotărî asupra oricăror probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor. Același amendament este și pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/2020 cu privire la societatea Service Ciclop S.A. : se modifică art. 1 după cum urmează: lit. m) de la art. 2 indice 1 se modifică astfel: de a hotărî asupra oricăror probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor, iar pentru următoarele proiecte de hotărâri și aici domnule președinte dacă mă puteți ajuta, în urma renumerotării, dacă înțeleg bine că este de la 23 până la punctul 40? îmi puteți confirma?

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

De la 18 la 40 inclusiv conform renumerotării. Oricum vom vota același amendament înainte de fiecare proiect. Aceasta este procedura legală. Amendamentul a fost depus în scris la Secretarul General și a fost comunicat tuturor consilierilor, tuturor grupurilor și dezbătut în cadrul Comisiei juridice.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Amendamentul pentru punctele de pe ordinea de zi următoare cu privire la companiile municipal- se modifică art. 1 după cum urmează: punctul I) de la art. 2 indice 1 se modifică astfel: I) de a hotărî asupra oricăror probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor. Acestea sunt amendamentele. *


Mulțumesc. Va fi consemnat și în pro domnului consilier Badiu care a solicitat. 7°

Domnul Consilier Badiu Andrei

Aș avea o completare de făcut în cadrul proiectului 31 legat de Compania de Iluminat. Trebuie să facem diferența acolo. Discutăm de un S.R.L. cu asociat unic și nu de un S.A., deci o societate constituită pe acțiuni, motiv pentru care acolo sunt mai multe modificări care se impun, nu mai e cazul de Adunarea Generală a Acționarilor, ci Adunarea Generală a Asociaților și trebuie un pic verificat proiectul din punctul acesta de vedere. Dacă am putea să îl lăsăm pe altă ordine sau să îl votăm ulterior. Ca să se poată face corecturile necesare.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Ok. Deci propunerea este să nu votăm la 31 pentru Compania Municipală Iluminat Public, deoarece este S.R.L. și nu S.A.

Domnule Rigu, aveți cuvântul ca să ne asigurăm că...

Domnul Consilier Badiu Andrei

Păi nu, eu nu am propus decât să facem niște corecturi. Sunt niște erori materiale care trebuie corectate. Eu nu am propus să nu votăm.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Am înțeles. Atunci pregătiți un alt amendament pentru 31 până când ajungem la vot. îl vom comunica și îl vom supune. Dacă nu, vom amâna punctul 31. Mulțumesc, domnule Badiu.

Haideți să începem votul.

Primul vot va fi pentru amendamentul de la punctul 16, amendamentul propus de domnul consilier Andrei Rigu.

Cine este pentru, vă rog să votați, pornim votul.

Domnul Nicolaie a rămas?

Mulțumesc!

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat, pentru proiectul numărul 16.

Acum trecem la votul pentru proiectul de hotărâre numărul 16, Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului

General  al  Municipiului  București  nr.  422/21.12.2020 privind

desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul Generai  al  Municipiului  București,  în  Adunarea Generală a

Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica

Servicii București S.A.


Vot, vă rog.

Și vă propun să rămâneți I conectați, pentru că vom avea un flit practic, privesc toate companiile și aceleași modificări. Ca să putem accelera un pic ritmul. Mulțumesc!

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 16 a fost adoptat.

Mergem mai departe, pentru votul amendamentului domnului consilier Andrei Rigu, la proiectul numărul 17 de pe ordinea de zi.

Vot, vă rog.

Domnul Necula?

Cu 34 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat, pentru proiectul numărul 17.

Trecem la votul proiectului numărul 17, Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Service Ciclop S.A.

Vot, vă rog.

Domnul Melciu? Domnul Nicolaie? Domnul Bujduveanu? Domnul consilier Pușcaș?

Cu 34 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 17 a fost adoptat.

Trecem mai departe la votul amendamentului propus de domnul Andrei Rigu, pentru proiectul numărul 18.

Vot, vă rog.

Domnul Rău? Domnul Stofor? Domnul Milea?

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru proiectul numărul 18 a fost adoptat.

Acum votăm proiectul numărul 18 în integralitatea sa, Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

Vot, vă rog.

Domnul Purcărea, apăsați butonul subwt W%Jem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 0 împotrivă.O-abțineri, proiectul de hotărâre numărul 18 a fost adoptat în integraiitatea sa. /      $

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul domnului consilier Andrei Rigu, pentru proiectul numărul 19.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat.

Acum votăm proiectul numărul 19 în integralitatea sa, Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.

Vot, vă rog.

Domnul Nicolaie? Domnul Purcărea? Domnul Pușcaș? închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 19 a fost adoptat.

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul domnului consilier Andrei Rigu, propus pentru proiectul numărul 20.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul propus pentru punctul numărul 20 a fost adoptat.

Votăm acum proiectul numărul 20 în integralitatea sa, Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 20 a fost adoptat în integralitatea sa.


Mergem mai departe pentru a vota a domnul consilier Andrei Rigu, pentru proie

Vot.Domnul Nicolaie ati rămas cu bu 7

La vot, domnul Socolovici, Pușcaș, Hazarian, doamna Șerban, doamna Hristudor. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul propus pentru proiectul 20 a fost adoptat, 21 a fost adoptat.

Votăm acum proiectul 21 în integralitatea sa - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 406/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General ai Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 32 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 21 a fost adoptat în integralitatea sa

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul propus de domnul consilier Andrei Rigu, pentru proiectul numărul 22.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul propus pentru proiectul numărul 22 a fost adoptat.

Vom vota acum în integralitatea sa proiectul numărul 22 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Vot, vă rog. Domnul Tomescu, domnul Socolovici. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 22 a fost adoptat în integralitatea sa

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul propus de domnul consilier Andrei Rigu, pentru proiectul cu numărul 23.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru proiectul cu numărul 23 a fost adoptat

Propun acum votul pentru proiectul numărul 23 în integralitatea sa -Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului BucureștfyiM 408/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Bucr'feșfi.prin Consiliul General al

Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 23 a fost adoptat.

Votăm acum amendamentul propus domnul consilier Andrei Rigu, pentru proiectul 24.

Vot. Domnul Buși, domnul Deaconescu, domnul Milea, doamna Gram, doamna Serban.

închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul propus la punctul 24 a fost adoptat.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul 24 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 409/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 24 a fost adoptat în integralitatea sa.

Votăm acum amendamentul domnului consilier Andrei Rigu, pentru proiectul cu numărul 25. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat la punctul 25.

Votăm acum în integralitatea sa punctul cu numărul 25 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 25 a fost adoptat în integralitatea sa.

Votăm în integralitatea sa proiectul numărul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului Bucureștin^4l 172q20privind desemnarea reprezentanților Municipiului Bi|Ctirești, pnrr Consiliul General al Municipiului București, în Adi/n^rea Gehe'râlă a Acționariloiy^ societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

Vot, vă rog.

Acesta este amendamentul, deci acum votăm amendament pentru punctul 26. Dăm drumul la vot. Aveți în "poli" titlul votului, deci nu mai putem încurca chiar dacă se repetă. Mulțumesc. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, a fost adoptat amendamentul pentru punctul 26.

Acum votăm punctul 26 în integralitatea sa - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 26 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul domnului consilier Andrei Rigu, pentru punctul numărul 27.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru punctul 27 a fost adoptat.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 27 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Vot, vă rog. Mulțumesc! închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, proiectul numărul 27 a fost adoptat în integralitatea sa.

Votăm acum amendamentul propus de domnul consilier Andrei Rigu pentru proiectul de la numărul 28.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0L împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru proiectul dte^â^rMmlăVotăm în integralitatea sa proiectul cu numărul 28 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 413/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Vot, vă rog, doamnelor și domnilor consilieri.

închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 28 a fost adoptat în integralitatea sa.

Vă propun acum să votăm amendamentul domnului consilier Rigu pentru proiectul numărul 29.

Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru proiectul de la numărul 29 a fost adoptat.

Supun votului proiectul în integralitatea sa - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Vot, vă rog, doamnelor și domnilor consilieri.

închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 29 a fost adoptat integralitatea sa.

Mergem mai departe pentru votul amendamentului propus de domnul consilier Andrei Rigu pentru punctul numărul 30.

Vot, vă rog.

Da, acum avem amendamentul la punctul numărul 30. Vă rog, vot.

Domnul Covaci, domnul Buși, domnul Pușcaș.

închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, amendamentul pentru proiectul de la numărul 30 a fost adoptat.

Supun votului proiectul cu numărul 30 în integralitatea sa - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al


Municipiului București nr.

reprezentanților Municipiului Bucurșșf^ ptiR

Municipiului București, în Aduna

societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 30 a fost adoptat integralitatea sa.

Acum înainte de punctul numărul 31 unde există o modificare datorită faptului că este S.R.L. și nu S.A. dau cuvântul domnului consilier general Badiu pentru a propune un alt amendament strict pentru punctul numărul 31.

Domnul Consilier Badiu Andrei

Domnul președinte am transmis la DATJ proiectul amendat în sensul în care am înlocuit sintagma Adunarea Generală a Acționarilor cu Adunarea Generală a Asociaților în tot cuprinsul articolului 1 și am mai făcut o modificare în sensul în care am spus că reprezentanții au mandat de exercitare a dreptului asociatului unic, nu acționarilor.

Acestea sunt modificările pe care le-am făcut și sunt în cuprinsul proiectului de hotărâre transmis.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vă mulțumim frumos, domnul Badiu.

Domnul Consilier Badiu Andrei

încă un aspect, o să intervină domnul Rigu, nu am făcut, nu am trecut amendamentul dânsului pe care îl face el separat.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Deci rămân ambele amendamente, da?

Domnul Consilier Badiu Andrei

Urmează și dânsul să și-l susțină mai departe.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Dăm cuvântul domnului consilier Andrei Rigu pentru amendamentul privind strict punctul numărul 31.

Doar să îi dați cuvântul domnului Rigu să ne asigurăm că este același amendament. 1

1 astfel: punctul I) de a hotărî asupra oricăror probleme care țin de competența Adunării Generale a Asociaților. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumesc , domnilor consilieri, vom vota deci două amendamente pentru proiectul 31.

începem cu amendamentul domnului consilier general Andrei Badiu.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul domnului Badiu de la punctul numărul 31 a fost adoptat.

Vom vota acum amendamentul domnului consilier Andrei Rigu tot la punctual 31.

Vot, vă rog. Domnul Tomescu butonul submit, domnul Covaci, domnul Nicorescu.

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul domnului Rigu de ia punctul numărul 31 a fost adoptat.

Acum vom vota proiectul cu numărul 31, în integralitatea sa -Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 31 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul propus de domnul Andrei Rigu la proiectul numărul 32.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 29 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri amendamentul a fost adoptat pentru punctul 32.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 32 - Proiect

de hotărâre pentru completarea Municipiului București nr. . reprezentanților Municipiului But


i^dtărânii^Gonsiliului General al A^202JTx fmyind desemnarea ur£sti, prin\ Consiliul Generai al >4         *Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri proiectul numărul 32 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe pentru votul amendamentului domnului consilier Andrei Rigu la punctul 33. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat pentru punctul 33.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 33 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General ai Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul 33 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe, pentru a vota amendamentul propus de domnul consilier general Andrei Rigu la punctul numărul 34.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat pentru punctul 34.

Votăm acum în integralitate sa proiectul cu numărul 34 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 419/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 34 a fost adoptat în integralitatea sa.


Mergem mai departe, pentru a v domnul consilier Andrei Rigu la pu

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat pentru punctul 35.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 35 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S A. Vot, vă rog, doamnelor și domnilor consilieri generali.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 35 a fost adoptat în integralitatea sa.

(           Mergem mai departe, pentru a vota amendamentul propus de

domnul consilier Andrei Rigu la punctul numărul 36. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat pentru punctul 36.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 36 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 36 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe, pentru a vota amendamentul propus de domnul consilier Andrei Rigu la punctul numărul 37. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat pentru punctul 37.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 37 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al

Municipiului București nr. 424/2020 privind desemnarea

reprezentanților Municipiului Buc, prin Consiliul General al Municipiului București, în A^ynârea lGeperală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. Vot, vă rog. închidem votul.Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 37 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe, pentru a vota amendamentul propus de domnul consilier Andrei Rigu pentru punctul numărul 38. Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat pentru punctul 38.

Votăm acum în integralitatea sa proiectul cu numărul 38 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 433/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București - STB S.A.

Vot, vă rog. Domnul Purcărea cu butonul submit, vă rog. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 38 de pe ordinea de zi a fost adoptat în integralitatea sa.

Mulțumesc.

Mergem mai departe pentru a vota amendamentul domnului consilier general Andrei Rigu la punctul 39 de pe ordinea de zi.

Gata. Se poate vota. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru punctul 39 a fost adoptat.

Votăm acum în integralitatea sa punctul numărul 39 de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Vot, vă rog. Doamna Muureșan submit. închidem votul.

Cu 33 d numărul 39 a


Vă propun acum același amendament propus de domnul consilier general Rigu pentru punctul 40 de pe ordinea de zi.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul pentru punctul 40 a fost adoptat.

Acum vom vota în integralitatea sa proiectul numărul 40 de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.

Vot, vă rog. închidem votul..

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, punctul 40 de pe ordinea de zi a fost adoptat în integralitatea sa.

Voi da cum cuvântul domnului consilier general Andrei Badiu înainte de punctul numărul 41.

Domnul Consilier Badiu Andrei

Dragi colegi, am ținut să iau cuvântul înainte de votul pe acest punct de pe ordinea de zi. Având în vedere că grupul PNL susține abrogarea hotărârii 282 din anul 2020 care presupunea o aberație atât economică cât și juridică, nesusținută de niciun argument sau neavând niciun temei, considerăm că este doar o reminiscență a fostei administrații în sensul în care nu au dorit decât să amestece lucrurile în zonele de termoficare, să creeze piedici legislative și pieidici juridice în rezolvarea problemelor termoficării din București. Și uitați la ce nenorociri se poate ajunge. Grupul PNL susține abrogarea. Invităm toți colegii să voteze pentru abrogarea acestei hotărâri care nu era decât o aberație. Vă mulțumesc. J

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc și eu.

Din păcate și această ședință de consiliu este un exemplu din nou pentru câtă muncă este necesară și câtă atenție este necesară în acest mandat strict pentru a corecta companii falimentare și un sistem de căpușare a acestei primării și a Bucurestiului în general. Și această majoritate, pentru că tot vorbim de ^eslș^ii politice, are ca scop introducerea unor oameni și a unQrăddrtnrr^ proceduri pentru a corecta cu adevărat acest sistem^u berii^'^         în acest sens să ne concentrăm împreună cu administrația actuală și tot ce înseamnă zona juridică și de audit pentru a găsi cele mai bune soluții. De aceea această ședință durează mai mult, de aceea vă mulțumesc, dragi consilieri generali pentru că respectăm și suntem foarte atenți să facem tot ceea ce trebuie, în modul în care trebuie.

Numărul 41 de pe ordinea de zi.

Mergem la vot.

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită.

Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 41 de pe ordinea de zi a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002.

O să rog liderii de grup să propună.

Haideți să începem cu PNL-ul.

Domnul Socolovici, microfonul, vă rog.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan-Mihai

Bună ziua tuturor colegilor.

Este vorba de comisia pentru Legea 550. Propunerea din partea grupului PNL este domnul consilier Andrei Badiu.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumim.

O să îl rog pe domnul consilier Horia Tomescu să propună din partea grupului USR-PLUS.


Voi face eu propunerea pentru

Doamna consilier Anamaria

Și îl rog atunci pe domnul Andrei lonescu să facă propunerea dacă e cazul pentru PMP.

Domnul Consilier lonescu Andrei-Georqe

Propunerea PMP este Militarul Cătălin.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vom avea vot deschis pe fiecare în parte, pe două treimi, astfel că propun la vot prima propunere, cea PNL, domnul consilier Andrei Badiu.

Vot, vă rog.

Doamna Serban, domnul Stofor si domnul Melciu. Domnul Necula si domnul Stofor au mai rămas. Mulțumesc.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, propunerea nu a fost adoptată deoarece sunt necesare 2/3 din voturile domnilor consilieri.

Mergem mai departe pentru votul celei de-a doua propunere, respectiv propunerea USR PLUS, doamna consilier general Anamaria Gram. Vot, vă rog. Domnul Pușcaș, domnul lonescu.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, propunerea nu a adoptată deoarece nu întrunește majoritatea de 2/3.

Supunem la vot cea de-a treia propunere, domnul consilier general Cătălin Militaru. Vot, vă rog. Domnul Bujduveanu și doamna Șerban. Domnul Bujduveanu. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, propunerea nu a adoptată deoarece nu întrunește votul de 2/3 necesar.

Mergem mai departe la punctele de pe ordinea de zi de la 43 la 52 sunt proiecte de hotărâre ce necesită vot secret cu prezența în sala de ședință a consiliului. Conform convocatorului o să dau citire tuturor acestor proiecte acum. O să rog sprijinul de la DATJ de a se alcătui un singur set de buletine. De îndată ce avem tot ce trebuie, veți fi chemați în sală pentru a veni o singură dată și a vota toate aceste puncte, după care vă puteți retrage și vă rog să rămâneți pe platforma WebEx în vederea votului în integralitate ce va fi online.

Proiectul numărul 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimarer a Trei consilieri generali în Comitetul de Organizare a Autoritățiy^ptoQale de Ordine Publică a Municipiului București           /* /        -yA L-v -

Proiectul numărul 44 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordinea Publică a Municipiului București

Proiectul numărul 45 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General a Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București

Proiectul numărul 46 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017

Proiectul numărul 47 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de vânzare și în Comisia de contestație pentru spațiile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete J                                                                                                                                                         ’

medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Proiectul numărul 48 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de negociere și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

Proiectul numărul 49 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului

București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de coucții, republicată

Proiectul numărul 50 de pe                Proiect de hotărâre

privind desemnarea unui reprezen


Consiliului General al


Municipiului București, ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București

Proiectul numărul 51 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară si j                                                                                                                                    y                        »

Profesională la nivelul Municipiului București

Proiectul numărul 52 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București. J

Vă rog frumos liderii de grup să se pregătească pentru a face propuneri în vederea consemnării acestora în procesul verbal și pregătirea buletinelor de vot. Vom începe cu PNL dacă sunteți pregătiți, dacă nu, vă vom da un răgaz de câteva minute pentru a le face împreună, proiectul și propunerea. Domnul Răzvan Socolovici, liderul de grup PNL. Dacă nu este pregătit încă, putem aștepta 5 minute.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Bună ziua. O să iau în ordinea proiectelor de pe ordinea de zi. Pentru proiectul numărul 43 pentru Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, propunerea din partea grupului PNL este domnul viceprimar Stelian Bujduveanu. Pentru proiectul numărul 44 Comisia Locală de Ordinea Publică a Municipiului București propunerea este domnul consilier Melciu Florin.

Pentru proiectul numărul 45, Consiliul administrativ al Clubului Sportiv Municipal București, propunerea este Răzvan Socolovici. Pentru proiectul numărul 46, Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, propunerea este George Nicolaie. Pentru proiectul numărul 47, la Comisia de vânzare pentru spațiile medicale, propunerea este domnul Sorin Purcărea, pentru funcția de titular, iar pentru funcția de supleant domnul George Nicolaie. La Comisia de contestație, titular Răzvan Socolovici, fără propunere pentru funcția de supleant. La punctul numărul 48, Comisia de negociere pentru terenurile aparținând domeniului public, în baza Legii nr. 550, grupul nu face nicio propunere. Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor pe Legea nr. 550, pentru funcția de supleant îl propunem pe domnul Sebastian BusL_ Pentru proiectul numărul 49 comisia de evaluare a ofertelor de^ușejTrt cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionăriîn domeniul public sau privat al municipiului BucitfăW,, pe KeSea nr 50/1991, o să îl propunem pe domnul Adrian M&raru< Peht|u<Comisia de orieptare

V \ W z/W r ✓ ,, /

școlară, de la punctul numărul 50, nu avem propunere. Iar pentru punctul numărul 51, pentru Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de orientare școlară și profesională, propunerea este domnul Sorin Purcărea. Sper că nu am ratat nimic, vă rog să îmi confirmați. Mulțumesc! J

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc și eu! Avem DATJ-ul aici și vom face o recapitulare. Dau cuvântul acum liderului de grup PMP, domnul Andrei lonescu.

Domnul Consilier lonescu Andrei Georqe

La punctul numărul 43 propunerea noastră este Gabriel Rădulescu, la punctul numărul 44 Marian Podar, la punctele numărul 45 și 46 nu avem propuneri, la punctul numărul 47, supleant, Marian Podar, la punctul numărul 48 Cătălin Militaru titular, iar la punctele numărul 49, 50 și 51, nu avem propuneri.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

Dau cuvântul pentru propunerile grupului PSD, dacă este vreun consilier prezent. Putem verifica chat-ul, vă rog? înțeleg că nu este nimeni, consilierii PSD nu participă la această ședință. Au fost comunicate propuneri la secretariatul general?

Mergem mai departe atunci, voi face eu propunerile pentru grupul USR-PLUS. La punctul numărul 43, Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, o propunem pe doamna consilier Luminița Șerban și subsemnatul Cosmin Smighelschi și viceprimarul Horia Tomescu. La proiectul numărul 44, desemnarea a trei consilieri generali în Comisia locală de ordine publică, o propunem pe doamna Manuela Mureșan. La proiectul numărul 45, Clubul Sportiv Municipal București, propunem pe domnul consilier Nicorel Nicorescu și doamna consilier Luminița Șerban. La punctul numărul 46, pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017, nu avem propuneri aici. Mergem mai departe la punctul numărul 47, comisa de vânzare și contestație pentru spațiile proprietate medicală, avem o propunere, pe doamna consilier Manuela Mureșan. La punctul numărul 48, privind soluționarea contestațiilor pentru concesionarea terenurilor, îl propunem pe domnul Horia Tomescu. La punctul numărul 49 nu avem nicio propunere. La punct numărul 50 avem o propunere, domnul consilier Gabriel Rău. La punctul numărul 51 nu avem nicio pțppuije^. Și punctul numărul 52 privește comisiile de specialitate                general al Municipiului

București, locuri lăsate vacante p^demlsR1: celondoi consilieri, ce vor fi ocupate de cei doi noi consilieri validați astăzi. Astfel că avem propunere: pe domnul consilier Ștefan Stofor la Comisia de utilități și Comisia de buget, pe domnul lonuț Aruxandei la Comisia de comerț și Comisia de sănătate.

Mulțumesc pentru răbdare. O să ne asigurăm că nu s-a greșit ceva. Dacă cumva s-a încurcat, vom reveni pe parcursul ședinței. Vă rog un răgaz. Cât avem nevoie? Tehnicul? Reluăm ședința la ora 14:15. Vă rog să fiți prezenți și pregătiți pentru votul fizic, pe rând, în sală, în ordine alfabetică. Mulțumesc!

-pauză-

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Doamnelor și domnilor consilieri vă mulțumesc pentru răbdare, înainte de a preda cuvântul doamnei secretar general pentru a coordona votul secret, intrarea în sală în ordine alfabetică, pe rând voi reda citire propunerilor USR PLUS pentru aceste comisii pentru a fi consemnate în

procesul verbal în sensul clarității.

La punctual 43 grupul USR PLUS propune pe doamna Luminița Șerban și domnul consilier Cosmin Smighelschi.

La punctual 44 grupul USR PLUS o propune pe doamna Manuela

Muresan.

La 45 pe domnul Nicorel Nicorescu și doamna Luminița Șerban.

La 46 grupul USR PLUS nu are propuneri.

La 47 pentru Comisia de vânzare domnul Nicorel Nicorescu și supleant doamna Roxana Cantea. La cea de contestații doamna consilier Manuela Muresan si domnul Florin Covaci.

La punctul 48 pentru cea de concesionare pe domnul consilier Andrei Rigu, pentru cea de contestații domnul Cosmin Smighelschi.

La 49 pe doamna consilier Manuela Mureșan.

La 50 pe domnul consilier Gabriel Rău.

La 51 nu există propuneri din partea grupului USR PLUS.

La 52 domnul consilier Ștefan Stofor este propus pentru a ocupa comisia de specialitate buget-finanțe și comisia utilități publice, iar domnul consilier lonuț Aruxandei este propus pentru comisia de specialitate mediul de afaceri și cea de sănătate și sport.

Acestea fiind spuse, doamna secretar erai, vă rog să mă ajutați


cu coordonarea votului. Mulțumesc.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

O să încep să invit în sală câte doi consilieri generali pentru a ridica buletinele de vot și a-și exercita votul secret.

Rugămintea este să intrați prin accesul din spate, luați buletinele, votați și ieșiți pe la accesul de la prezidiu. Așa cum am făcut de fiecare dată.

Mulțumesc.

îi invit în sală pe domnii Aruxandei lonuț si Badiu Andrei.

Bădulescu Aurelian - absent.

Se pregătesc domnii Bujduveanu Stelian și Buși Sebastian Nicolae.

Domnul Aruxandei lonuț. Știți procedura de vot, da?

Calențaru Nași - absent.

Semnați-mi și mie, domnule viceprimar, prezența, vă rog.

Mulțumim.

Domnul Buși Sebastian Nicolae, semnați-mi și mie prezența.

Doamna Cantea luliana Roxana și doamna Ciceală Ana Maria, le invit în sală.

Circa Honorius Edward - absent.

Comănici Ancuța - absent.

Doamna Cantea luliana, vă rog să-mi semnați și mie prezența. Imediat, să se elibereze.

Doamna Ciceală Ana Maria și domnul Covaci Florin.

Davidescu Mariana Monica - absent.

Domnul Deaconescu Cătălin lonuț. Semnați-ne și nouă prezența, vă rog.

Domnul Doicin Cristian Vasile - absent.

Doamna Enciu Mihaela - absent.

Florescu Adrian Constantin.

Gherghiceanu Florentina - absent.

îi invit în sală pe domnul Cătălin lonuț și pe domnul Florescu Adrian Constantin.

Se pregătesc doamna Gram Anamaria Alina și domnul Hazarian

Constantin.


Doamna Hristudor Sanda.

Stați un pic pe loc, că n-am ajuns încă Domnul Hazarian Constantin.

Un minut mai așteptați.


Hopincă Rareș - absent.

lonescu Andrei George.

lordănescu Anghel - absent.

Lipă Elisabeta - absent.

Lixandru Ionel Florian - absent.

Mardarovici Diana și Maxim Marius Cătălin.

Maxim Marius Cătălin - absent.

Domnul Melciu Florin.

Se pregătesc domnul Milea Dan și domnul Militaru Marian Cătă>'n Doamna Mardarovici Diana.

Domnul Maxim Marius Cătălin - absent.

îi invit în sală pe domnul Milea Dan și pe domnul Militaru Marian Cătălin.

Domnul Moraru Adrian Flavius și doamna Mureșan Manuela.

Neacșu Lazăr - absent.

Necula Valentin, îl invit în sală.

Doamna Mardarovici Diana.

Domnul Moraru Adrian Flavius, vă rog să semnați prezența.

Luați buletinele de vot și vă rog să așteptați până se eliberează cabinele.

Domnul Necula Valentin și domnul Nicolaie George.

Domnul Necula Valentin - absent.

Domnul Nicorescu Nicorel.

Olteanu Cristian Marian - absent.

Pavel Marius Adrian - absent.

Petrariu Vasile Luliu - absent.

De asemenea, invit în sală pe doamna Petre Ștefania și pe domnul Podar Marian Vasile.

Domnul Nicorescu Nicorel, domnul Nicolaie George, doamna Petre Ștefania si domnul Podar Marian Vasile.

Se pregătesc domnul Purcărea Sorin și domnul Pușcaș Ionel.

Domnul Nicolaie George, domnul Podar Marian Vasile, doamna Petre Ștefania, domnul Purcărea Sorin si domnul Pușcaș Ionel.

Doamna Petre Ștefania, domnul Purcărea Sorin si domnul Pușcaș Ionel.

Raiciu Anca Daniela -absent,

Rădulescu Gat De asemenea, Smighelschi Cosmin


Domnul Rădulescu Gabriel, domnul Rău Gabriel și domnul Rigu Andrei Daniel.

Se pregătesc domnul Socolovici Răzvan Mihai și domnul Stofor Ștefan.

Doamna Stoica Ioana -absentă.

Domnul Rău Gabriel. Domnul Rădulescu Gabriel, domnul Rigu Andrei Daniel, domnul Stofor Ștefan Radu. Domnul Rădulescu Gabriel, domnul Rigu Andrei Daniel.

Domnul Socolovici Răzvan Mihai si doamna Serban Luminița J                                                     J                                                               J

Gabriela.

Domnul Suhan Valeriu Nicolae -absent.

Domnul Vigheciu Adrian Nicolae -absent.

Domnul Rădulescu Gabriel și domnul Rigu Andrei Daniel.

Domnul Socolovici Răzvan Mihai si doamna Serban Luminița

I                                                                 î                                                                            1

Gabriela, domnul Tomescu Horia și domnul Vigheciu Adrian Nicolae.

Domnul Socolovici Răzvan Mihai, domnul Tomescu Horia, doamna Serban Luminița Gabriela. !                                                            J

Domnul Vigheciu Adrian Nicolae -absent.

O mai așteptăm în sală pe doamna Serban Luminița Gabriela.

O să invit în sală câte un consilier de la fiecare grup politic pentru a asista la numărarea buletinelor de vot.

Revin cu rugămintea să vină câte un reprezentant de la fiecare formațiune politică pentru a asista la numărarea buletinelor de vot, respectiv de la PNL și PMP că de la PSD nu o să avem. Mulțumesc.

-pauză pentru numărarea voturilor-

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vom relua citind procesul verbal încheiat astăzi privind desemnarea unui viceprimar și a trei consilieri CGMB în comitetul de organizare a autorității teritoriale de ordine publică a Municipiului București.

S-au exprimat un număr de 32 de voturi, dintre care 0 voturi anulate.

Pentru domnul viceprimar Stelian Bujduveanu 31 de voturi pentru, 1 vot nul. Un vot nul la domnul Bujduveanu, după care:

Pentru domnul consilier Gabriel Rădulescu: 32 de voturi pentru, 0 împotrivă;


Pentru doamna consilier Șerban L împotrivă;

Pentru domnul consilier Smighelschi Cosmin Victor: 32 de voturi pentru, 0 împotrivă.

Se desenează domnul viceprimar al Municipiului București Bujduveanu Stelian și următorii consilieri CGMB ca membri în Comitetul de Organizare Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiul București: Rădulescu Gabriel, Șerban Luminița, Smighelschi Cosmin Victor.

Astfel, că vă propun vot în integralitatea sa, pentru proiectul numărul 43.

Vot, vă rog. Domnul Covaci, domnul Purcărea. închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 43 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe la numărul 44 pentru care voi da citire procesului verbal privind desemnarea a 3 consilieri CGMB în Comisia locală de Ordine Publică a Municipiul București.

S-au exprimat un număr de 32 de voturi pentru.

Pentru domnul Melciu Florin 32 de voturi pentru, 0 împotrivă;

Pentru doamna Mureșan Manuela 32 pentru, 0 împotrivă;

Pentru domnul Podar Marian Vasile: 32 de voturi pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează astfel, următorii 3 consilieri CCMB ca membri în Comisia locală de ordine publică a municipiului București: domnul Melciu Florin, Mureșan Manuela, Podar Marian.

Vă propun la vot proiectul numărul 44 în integralitatea sa.

Domnul Purcărea este conectat cu două dispozitive, probabil că nu a reușit pe primul, o să eliminăm unul dintre ele pentru a nu se dubla votul. Gata. Haideți să închidem votul.

Cu 31 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 44 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe înapoi cu numărul 45. Voi da citire procesului verbal încheiat astăzi privind desemnarea a trei consilieri CGMB în cadrul Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București. *

S-au exprimat un număr de 32 de voturi.

Pentru domnul Socolovici Răzvan: 32 de voturi pentru, 0 împotrivă;

Pentru domnul Nicorel Nicorescu: 32 de voturi pentru, 0 împotrivă;

Pentru doamna Luminița Șerban 32 voturi pentru, 0 împotrivă.

Astfel se desemnează cei trei consilieri generali ca membri în


Consiliul Administrativ la Clubul Sportiv Răzvan, Nicorescu Nicorel, Șerban Lu

Vă solicit votul pentru proiecti|f ©

Domnul Milea, domnul Pușcaș, doamna Serban, domnul Nicolaie, domnul Stofor care a rămas cu submit.

Domnul Stofor dacă nu găsiți butonul de submit aveți trei puncte acolo în aplicație și vă reapare pe ecran votul. Domnul Milea, domnul Nicolaie.

închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 45 a fost adoptat integralitatea sa.

Mergem mai departe la numărul 46 - Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017.

Voi da citire procesului-verbal, s-au exprimat un număr de 32 voturi.

Pentru domnul Nicolaie George 31 voturi pentru, 1 vot nul;

Se desemnează domnul Nicolaie George ca membru al Consiliului General al Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017.

Astfel doamnelor și domnilor vă cer votul pentru proiectul cu numărul 46 în integralitatea sa.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 46 a fost adoptat integralitatea sa.

Mergem mai departe la proiectul cu numărul 47 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de vânzare și în Comisia de contestație pentru spațiile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Voi da citire ambelor procese-verbale pentru că sunt două comisii într-un singur proiect.


Prima Comisie desemnarea i General al Municipiului București în C cabinete medicale

S-au exprimat un număr de 32 voturi .

Pentru domnul Purcărea Sorin 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Pentru domnul Nicorescu Nicorel 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Membrii supleanți:

Pentru domnul Nicolaie George 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Pentru doamna Roxana Cantea 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă;

Se desemnează următorii consilieri CGMB ca membrii titulari în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația cabinete medicale: Purcărea Sorin, Nicorescu Nicorel.

Se desemnează următorii consilieri CGMB ca membrii supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația cabinete medicale: Nicolaie George, Cantea Roxana.

Avem și cel de al doilea proces -verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de contestație pentru spațiile cabinete medicale.

S-au exprimat un număr de 32 voturi.

Pentru domnul Socolovici Răzvan - Mihai 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Pentru doamna Mureșan Manuela 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă;

Membrii supleanți:

Pentru domnul Podar Marian 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Pentru domnul Covaci Florin 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Se desemnează următorii consilieri CGMB ca membrii titulari în Comisia de contestație pentru spațiile cabinete medicale: Socolovici Răzvan - Mihai, Mureșan Manuela.

Se desemnează următorii consilieri CGMB ca membrii supleanți în Comisia de contestație pentru spațiile cabinete medicale: Podar Marian, Covaci Florin.

Vă solicit votul pentru punctul numărul 47 în integralitatea sa. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 47 a fost adoptat integralitatea sa.

Mergem mai departe la punctul 48 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de negociere și jSomisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea  teremirilor aparținând domeniului public al Municipiului BiicufeștT,aferpnte spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință cș fac , obiectul Legii nr.

550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local.

S-au exprimat un număr de 32 voturi pentru desemnarea membrilor CGMB în Comisia de negociere a terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002.

Pentru domnul Militaru Cătălin 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

Pentru domnul Rigu Andrei Daniel 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă;

Se desemnează domnul Militaru Cătălin, consilier general, ca membru titular în Comisia de negociere a terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002.

Se desemnează domnul Rigu Andrei Daniel, consilier general, ca membru supleant în Comisia de negociere a terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002.

Și mai avem un proces verbal pentru același punct de pe ordinea de zi, numărul 48.

Proces verbal privind desemnarea reprezentanților CGMB în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 S-au exprimat 32 voturi secrete.

Pentru domnul Smigheîschi Cosmin 32 voturi pentru, 0 împotrivă Pentru domnul Buși Sebastian 32 voturi pentru, 0 împotrivă Se desemnează domnul Smigheîschi Cosmin Victor, ca membru titular în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 .

Se desemnează domnul Buși Sebastian, ca membru supleant in Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002.


Acum votăm punctul 48 de pe ordinea

Domnul Badiu și domnul Florescu. înc^de/fT^otaks

Cu 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 48 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe ia punctul 49 pentru care voi da citire procesului verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

S-au exprimat 32 de voturi secrete dintre care:

Pentru domnul Moraru Adrian 32 voturi pentru, 0 împotrivă,

Pentru doamna Mureșan Manuela 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă.

Se desemnează domnul Moraru Adrian, consilier general ca membru titular în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Se desemnează doamna Mureșan Manuela ca membru supleant în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Acum votăm punctul 49 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

Domnul Covaci, domnul Nicorescu si domnul Moraru.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 49 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe, punctul 50 - proces verbal privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului

București, ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la

nivelul Municipiului București


S-au exprimat un număr de 32 votur^Q

Pentru domnul Rău Gabriel, 31 voț|ifr

Se desemnează domnul Rău Gabriel, consilier general ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București.

Acum votăm punctul 50 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București

Domnul Nicolaie si domnul Pușcaș. 1                                                                 1                 5

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 50 a fost adoptat în integralitatea sa.

Proiectul numărul 51, proces-verbal încheiat astăzi, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară si Profesională la nivelul 1                                J

Municipiului București.

32 de voturi exprimate.

Domnul Purcărea Sorin: 32 de voturi pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează astfel, domnul consilier general Purcărea Sorin, ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile 5                                                                                  5

Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București.

Vot, vă rog, pe proiectul numărul 51, în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București.

Doamna Șerban a mai rămas. Mulțumesc, doamna Șerban! închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe la punctul numărul 52.

Dau citire procesului-verbal, pentru desemnarea unor reprezentanți ai C.G.M.B. în comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

S-au exprimat 32 de voturi.

Pentru domnul Stofor Ștefan, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă.

Pentru domnul Aruxandei lonuț, 31 de voturi pentru, 1 împotrivă.

Pentru a doua comisie:

Pentru domnul Stofor Ștefan, 31 de '^Cituri^htru, 1 împotrivă.

Pentru domnul Aruxandei lonuț,/B4 de.vbturrpentru. 1 împotrivă.

Astfel, se desemnează domnul consilier general Stofor Ștefan ca membru în Comisia economică, buget, finanțe și credite externe.

Se desemnează domnul consilier general Aruxandei lonuț ca membru în Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor.

Se desemnează domnul consilier general Stofor Ștefan ca membru în Comisia pentru utilități publice și salubritate.

Se desemnează domnul consilier general Aruxandei lonuț ca membru în Comisia de sănătate, sport și protecție socială.

Acestea fiind spuse, vă rog să trecem la vot pe proiectul numărul 52, în integralitatea sa, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 52 a fost adoptat.

Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, „interpelări”.

Dacă există solicitări pe chat?

Nu avem solicitări.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru munca depusă astăzi.

O zi bună în continuare!

La revedere!

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 15:45. 5

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele generate de platforma online de videoconferință WebEx pe care s-a desfășurat ședința.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Smighelschi Cosmin Victor                  Georgiana Zamfir


Redactat ș verificat: Titirișcă Vilma Gaforiela Anghel Mirela^%yf/ Dancă EmanuelXMsjia Mirea Nicoleta JduAt, Vuculescu Mioara , Vasilescu Floareyn-W Tanasoff Camelia^-^


1.Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.12.2020

A.Pentru           29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X |         |

Valentin Necula

1 X j |

Cătălin Deaconescu

i x i । i

Sanda Hristudor

j X I 1          1

Diana Mardarovici

i x । i ।

Gabriel Rădulescu

1 X I 1           1

Roxana Cantea

1 x I 1           1

adrian florescu

i x । i j

George Nicolaie

1 X 1          1          ]

catamilitaru

| X 1          1          1

costin hazarian

1 X 1         1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1         1

Andrei Rigu

j x | | i

Florin Covaci

1 x I 1          1

Melciu Florin

| X i |          |

Sebastian Buși

[ X I 1           1

MURESAN MANUELA

i x । j i

ionescu andrei

1 x I j j

Anamaria Alina Gram

i x i । i

ANDREI BADIU

1 x I                     1

Podar Marian Vasile

| X I

Adrian Moraru

| X 1

Cosmin Smighelschi

| X 1

Bujduveanu Stelian

| X 1

Gabriel Rau

| X 1           1           |

Luminița Serban

| X 1          |          |

Tomescu Horia

| X I 1           1

Dan Milea

1 x I I 1

 • 1.Scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4 (Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții 'Modernizare sistem alimentare cu energie electrică în depoul Bucureștii Noi' Inițiator - Primarul General al Municipiului București)

 • A. Pentru           29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere          0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X |          |          |

Valentin Necula

| X |          |          |

Cătălin Deaconescu

| X j |           |

Sanda Hristudor

| X |           |           |

Diana Mardarovici

| X |           | j

Gabriel Rădulescu

| X |         [

Roxana Cantea

i x । i

adrian florescu

| X 1          |          |

George Nicolaie

i X I 1 I

catamilitaru

| X I I 1

costin hazarian

i x । i i

RAZVAN SOCOLOVICI

i X I                   1

Andrei Rigu

1 X I I I

Florin Covaci

1 x I 1 I

Melciu Florin

1 x I 1

Sebastian Buși

1 x I j 1

MURESAN MANUELA

1 x 1           1           1

ionescu andrei

| X 1 I j

Anamaria Alina Gram .

1 x I I 1

ANDREI BADIU

1 X I [

Podar Marian Vasile

| X |         |

Adrian Moraru

| X | i |

Cosmin Smighelschi

1 X j |         1

Bujduveanu Stelian

1 x |          |          |

Gabriel Rau

| X I I 1

Luminița Serban

i x i i j

Tomescu Horia

X 1        1

Dan Milea

i x । । ।

1.Introducerea pe ordinea de zi la pct.4 a Proiectului de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare


A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere


30/31 ( 97%)


Niciun răspuns 1/31 (


3%)


0/31 ( 0%)

0/31 ( 0%)


Ste-Fania Petre Nicorel Nicorescu Valentin Necula Cătălin Deaconescu Sanda Hristudor Diana Mardarovici Gabriel Rădulescu Roxana Cantea adrian florescu George Nicolaie catamilitaru costin hazarian RAZVAN SOCOLOVICI Andrei Rigu Florin Covaci Melciu Florin Sebastian Buși MURESAN MÂNUELA ionescu andrei Anamaria Alina Gram ANDREI BADIU Podar Marian Vasile Adrian Moraru Cosmin Smighelschi Bujduveanu Stelian Gabriel Rau Luminița Serban Sorin Purcarea Ionel Pușcaș Tomescu Horia Dan Milea

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


5 a Proiectului de hotărâre privind al Municipiului București nr.

c.Abținere         0/31 ( 8%)

Niciun răspuns 0/31 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X |         | j

Valentin Necula

| X |          |          |

Cătălin Deaconescu

| X |         |

Sanda Hristudor

| X |           |           |

Diana Mardarovici

| X | j |

Gabriel Rădulescu

| X |                   |

Roxana Cantea

| X |           |           |

adrian florescu

i x । । j

George Nicolaie

| X i |

catamilitaru

| X I 1          1

costin hazarian

i x i i ।

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1                   1

Andrei Rigu

| x | j i

Florin Covaci

| X I I 1

Melciu Florin

1 X 1           |           1

Sebastian Buși

1 X I I 1

MURESAN MANUELA

1 x I 1          1

ionescu andrei

1 x |         |          |

Anamaria Alina Gram

| X I j 1

ANDREI BADIU

1 X 1          1          ]

Podar Marian Vasile

1 x I I 1

Adrian Moraru

1 x |           1           |

Cosmin Smighelschi

1 x I I I

Bujduveanu Stelian

i X I I [

Gabriel Rau

i x i i ।

Luminița Serban

1 X I 1           1

Sorin Purcarea

1 x 1           1           |

Ionel Pușcaș

1 X I 1           1

Tomescu Horia

1 X 1 i 1

Dan Milea

1 X |          !          |

1.Introducerea pe ordinea de zi la pct. 6 a Proiectului de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

202/23.04.2019

A.pentru          32/32 (100%)

B.împotrivă        0/32 ( 0%)

C.Abținere         0/32 ( 0%)

Niciun răspuns 0/32 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

Nicorel Nicorescu

1 X |          |          |

1 X |          |          |

Valentin Necula

1 X 1 i 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1 î 1

Sanda Hristudor

1 X 1          1          1

Diana Mardarovici

j X I 1          1

Gabriel Rădulescu

1 X I I 1

Roxana Cantea

1 X I I 1

adrian florescu

1 X I I 1

George Nicolaie

| X I I 1

catamilitaru

1 X I [          ]

costin hazarian

1 x I I I

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i i j

Andrei Rigu

| X I I

Florin Covaci

i X |          |

Melciu Florin

1 x I 1

Sebastian Buși

| X 1          1          [

MURESAN MANUELA

i x i i ।

ionescu andrei

1 X I J 1

Anamaria Alina Gram

1 x I I 1

ANDREI BADIU

1 X I I 1

Podar Marian Vasile

1 x I 1 I

Adrian Moraru

| X I                     1

Cosmin Smighelschi

i x ।                     i

Bujduveanu Stelian

j X I                     1

Gabriel Rau

i x ।                     i

Luminița Serban

i x ।                     j

Sorin Purcarea

i x i                     ।

Ionel Pușcaș

j X I

Ana Ciceala

| X I (           1

Tomescu Horia

j X I 1           1

Dan Milea

1 X I I I

l.Se muta proiectul de hotarare privind Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 - de la pct. nr 44 la pct. nr 42

A.Pentru           32/32 (100%)

B.împotrivă        0/32 ( 0%)

C.Abținere         0/32 ( 0%)

Niciun răspuns 0/32 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

1 X |           |           |

Nicorel Nicorescu

1 x I I I

Valentin Necula

i x । i

Cătălin Deaconescu

| X | i |

Sanda Hristudor

1 x I I |

Diana Mardarovici

1 x 1                   I

Gabriel Rădulescu

1 x 1                     |

Roxana Cantea

i x i i i

adrian florescu

1 X î 1           1

George Nicolaie

1 x I I 1

catamilitaru

j X I I I

costin hazarian

1 x 1           1           1                                                      I

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x I 1

Andrei Rigu

| X I 1

Florin Covaci

| X 1          |

Melciu Florin

| X I 1          |

Sebastian Buși

1 x I I

MURESAN MANUELA

1 x I I I

ionescu andrei

i x ।           । i

Anamaria Alina Gram

i x । j ।

ANDREI BADIU

i x ।                     i

Podar Marian Vasile

| X 1                     1

Adrian Moraru

| X I                     1

Cosmin Smighelschi

| X I                   I

Bujduveanu Stelian

| X |           |           |

Gabriel Rau

1 x I                     1

Luminița Serban

1 x I                   I

Sorin Purcarea

1 x I 1 j

Ionel Pușcaș

i x । i ।

Ana Ciceala

| X I [ I

Tomescu Horia

| X I |          |

Dan Milea

i x i i i

A.Pentru

32/32 (100%)

B.împotrivă

0/32 (

0%)

C.Abținere

0/32 (

0%)

Niciun răspuns 0/32 (

0%)

A B C

Stefania Petre

| X |          |

1

Nicorel Nicorescu

| X |          [

Valentin Necula

| X |          |

Cătălin Deaconescu

| X |         |

1

Sanda Hristudor

| X |         |

1

Diana Mardarovici

| X |          |

1

Gabriel Rădulescu

| X |          |

Roxana Cantea

I X |         |

adrian florescu

[ X |         |

1

George Nicolaie

| X 1

1

catamilitaru

| X I 1

costin hazarian

| X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1 i

Andrei Rigu

| X I 1

1

Florin Covaci

j X I 1

1

Melciu Florin

j X I 1

1

Sebastian Buși

1 x 1          1

1

MURESAN MANUELA

| X I I

ionescu andrei

| X I 1

Anamaria Alina Gram

i x i i

ANDREI BADIU

| X I I

Podar Marian Vasile

| X 1          1

1

Adrian Moraru

| X I |

1

Cosmin Smighelschi

| X I

Bujduveanu Stelian

I X

Gabriel Rau

| X I 1

Luminița Serban

1 X I i

Sorin Purcarea

1 x I 1

1

Ionel Pușcaș

| X I 1

1

Ana Ciceala

1 x 1          1

1

Tomescu Horia

1 x I |

1

Dan Milea

| X I I

1

 • l .Pct.l. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Vasile - Voiculescu Vlad și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

 • A. Pentru           32/32 (100%)

B.împotrivă         0/32 ( 0%)

C.Abținere          0/32 ( 0%)

Niciun răspuns 0/32 ( 0%)

ABC

Stefania Petre [ X Nicorel Nicorescu | X Valentin Necula | X Cătălin Deaconescu j X Sanda Hristudor | X Diana Mardarovici | X Gabriel Rădulescu j X Roxana Cantea [ X adrian florescu | X George Nicolaie | X catamilitaru | X costin hazarian | X RAZVAN SOCOLOVICI | X Andrei Rigu | X Florin Covaci j X Melciu Florin j X Sebastian Buși | X MURESAN MANUELA j X ionescu andrei | X Anamaria Alina Gram | X ANDREI BADIU | X Podar Marian Vasile | X Adrian Moraru | X Cosmin Smighelschi j X Bujduveanu Stelian | X Gabriel Rau j X Luminița Serban | X Sorin Purcarea | X Ionel Pușcaș j X Ana Ciceala | X Tomescu Horia | X Dan Milea X

l.Pct.2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Tudose Elena și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București


A. Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 1/32 (

31/32 ( < 0/32 ( 0/32 (

)7%) 0%) 0%)

3?

A

9

B C

Stefania Petre

1 x

1 1

1

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

1

Valentin Necula

1 X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

Sanda Hristudor

i X

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

1

Gabriel Rădulescu

i X

1 1

1

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

adrian florescu

1 X

1 1

1

George Nicolaie

1 X

1 1

1

catamilitaru

i x

1 1

1

costin hazarian

X

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

x

1 1

1

Andrei Rigu

i X

1 1

1

Florin Covaci

1 X

1 1

1

Melciu Florin

1 X

1 f

1

Sebastian Buși

1 X

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

ANDREI BADIU

i x

1

1 1

1 1

1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

1

Adrian Moraru

| X

1 1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

1

Bujduveanu Stelian

i x

1 1

1

Gabriel Rau

1 X

1 1

Luminița Serban

! X

1

l

Sorin Purcarea

1 X

1 1

1

Ionel Pușcaș

i x

1 1

1

Ana Ciceala

i x

I 1

!

Tomescu Horia

1 X

1 1

1

Dan Milea

x

1 1

1


l.Pct.4 Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15j sector 2, în scopul organizării a două

centre de vaccinare

A.Pentru

33/34 (

97%)

B.împotrivă

0/34 (

0%)

C.Abținere

0/34 (

0%)

Niciun răspuns 1/34 (

3%)

ABC

Stefania Petre

1 x |          |          |

Nicorel Nicorescu

1 x |           |           |

Valentin Necula

| X 1           1 j

Cătălin Deaconescu

| X 1 I I

Sanda Hristudor

| X 1 I 1

Diana Mardarovici

| X I 1 I

Gabriel Rădulescu

i x j i ।

Roxana Cantea

1 x 1 I 1

adrian florescu

| X I

George Nicolaie

i x । j i

catamilitaru

x 1        |

costin hazarian

1 X 1           |           1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x I I ]

Andrei Rigu

i x । i j

Florin Covaci

X I

Melciu Florin

1 X I j I

Sebastian Buși

| X 1 l 1

MURESAN MANUELA

1 X I 1 I

ionescu andrei

1 X I 1          1

Anamaria Alina Gram

1 x I 1            1

ANDREI BADIU

1 1 1                        1

Podar Marian Vasile

1 x I 1 I

Adrian Moraru

i x i j i

Cosmin Smighelschi

| X I I I

Bujduveanu Stelian

| X j I i

Gabriel Rau

| X I I I

Luminița Serban

| X I I

Sorin Purcarea

1 X I 1            1

Ionel Pușcaș

1 x I 1 I

Ana Ciceala

| X I i I

lonut Aruxandei

i x i i j

Ștefan Stofor

X I I 1

Tomescu Horia

1 X I 1 I

Dan Milea

1 X 1           1            1

l.Pct. 5 Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al

Municipiului București

nr. 287/30.05.2019

A. Pentru

34/34 (100%)

B.împotrivă

0/34 (

0%)

C.Abținere

0/34 (

0%)

Niciun răspuns 0/34 (

0%)

ABC

Stefania Petre

| X |         |

1

Nicorel Nicorescu

| X | j

1

Valentin Necula

| X |         |

1

Cătălin Deaconescu

| x i ।

1

Sanda Hristudor

| X 1 I

1

Diana Mardarovici

i x ।

1

Gabriel Rădulescu

| X I I

1

Roxana Cantea

| X I |

1

adrian florescu

i X 1          |

1

George Nicolaie

| X j |

1

catamilitaru

| X I 1

1

costin hazarian

| X I 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i i

1

Andrei Rigu

| X I j

1

Florin Covaci

i x i ।

1

Melciu Florin

i X I

1

Sebastian Buși

| X I 1

1

MURESAN MANUELA

j X 1         |

1

ionescu andrei

1 X I I

1

Anamaria Alina Gram

1 x 1         1

1

ANDREI BADIU

i x i

1

Podar Marian Vasile

i x I 1

1

Adrian Moraru

1 x I 1

1

Cosmin Smighelschi

1 x 1          1

!

Bujduveanu Stelian

1 x 1 j

1

Gabriel Rau

| X 1

1

Luminița Serban

i x । ।

1

Sorin Purcarea

1 x I

1

Ionel Pușcaș

| X I I

1

Ana Ciceala

| X I 1

1

lonut Aruxandei

i x । i

1

Ștefan Stofor

1 x [ i

1

Tomescu Horia

| X I

Dan Milea

i x i i

1

l.Pct. 6 Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019


A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/34

34/34 (100%)

0/34 ( 0%)

0/34 ( 0%)

( 0%)

A B

C

Stefania Petre

1 1

1 1

Nicorel Nicorescu

ix i

1 1

Valentin Necula

1 X 1

1 1

Cătălin Deaconescu

i x ।

1 1

Sanda Hristudor

1 X I

1 1

Diana Mardarovici

i X 1

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X I

1 1

Roxana Cantea

i x ।

1 1

adrian florescu

i x i

! 1

George Nicolaie

i X I

1 1

catamilitaru

i x i

1 1

costin hazarian

i x ।

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i

1 1

Andrei Rigu

i x ।

1 1

Florin Covaci

1 X 1

1 1

Melciu Florin

i x ।

1 1

Sebastian Buși

i X 1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 X i

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X 1

1 1

ANDREI BADIU

1 X 1

1 1

Podar Marian Vasile

i x i

1 1

Adrian Moraru

i x ।

1 1

Cosmin Smighelschi

i X 1

1 1

Bujduveanu Stelian

j X I

1 1

Gabriel Rau

i X I

1 1

Luminița Serban

1 X 1

1 1

Sorin Purcarea

i X I

1 1

Ionel Pușcaș

i X 1

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

i x ।

1 1

Ștefan Stofor

1 X I

1 1

Tomescu Horia

1 X 1

1 1

Dan Milea

i X 1

1 1


l.Pct. 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în București., sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B


A. Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/34 (

34/34 (100%) 0/34 ( 0%) 0/34 ( 0%)

0%)

A

B C

Stefania Petre

1 x 1

1 1

Nicorel Nicorescu

i x i

1 1

Valentin Necula

1 X [

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1

1 1

Sanda Hristudor

1 X 1

1 1

Diana Mardarovici

i X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X I

1 1

Roxana Cantea

I X 1

1 1

adrian florescu

1 X I

! 1

George Nicolaie

1 X I

1 1

catamilitaru

i x ।

1 1

costin hazarian

1 X I

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i X I

1 1

Andrei Rigu

1 X i

1 1

Florin Covaci

1 X 1

1 1

Melciu Florin

1 X I

1 1

Sebastian Buși

i X I

I 1

MURESAN MANUELA

i x i

1 1

ionescu andrei

1 X I

! 1

Anamaria Alina Gram

1 X I

1 1

ANDREI BADIU

i x i

1 1

Podar Marian Vasile

1 X j

1 1

Adrian Moraru

I X I

1

Cosmin Smighelschi

1 X 1

1 1

Bujduveanu Stelian

i x i

1 1

Gabriel Rau

1 X I

1 1

Luminița Serban

1 X 1

1 1

Sorin Purcarea

i x j

1 1

Ionel Pușcaș

i x ।

1 1

Ana Ciceala

i X I

1 1

lonut Aruxandei

i x ।

1 1

Ștefan Stofor

1 X 1

1 1

Tomescu Horia

1 X I

1 1

Dan Milea

i x ।

1 1


l.Pct. 8 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în București, sector 1, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34


A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/34

34/34 (100%) 0/34 ( 0%) 0/34 ( 0%)

( ©%)

A B

C

Stefania Petre

1 x 1

1 1

Nicorel Nicorescu

i x i

1 1

Valentin Necula

1 X I

1 1

Cătălin Deaconescu

i X I

1 1

Sanda Hristudor

i X 1

1 1

Diana Mardarovici

1 X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X I

1 1

Roxana Cantea

1 X I

1 1

adrian florescu

1 X I

1 1

George Nicolaie

i x i

1 1

catamilitaru

i x ।

1 1

costin hazarian

1 X j

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X i

1 1

Andrei Rigu

i X |

1 I

Florin Covaci

1 X I

1 1

Melciu Florin

1 X i

1 1

Sebastian Buși

1 X I

1 1

MURESAN MANUELA

i x ।

1 1

ionescu andrei

1 X 1

1 1

Anamaria Alina Gram

i X I

1 1

ANDREI BADIU

1 X I

1 1

Podar Marian Vasile

1 X I

1 1

Adrian Moraru

i X j

1 1

Cosmin Smighelschi

1 X I

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1 1

Gabriel Rau

1 X 1

1 1

Luminița Serban

1 X I

1 1

Sorin Purcarea

i x i

1 1

Ionel Pușcaș

i X 1

1 1

Ana Ciceala

x

1 1

lonut Aruxandei

i X I

1 1

Ștefan Stofor

i X I

1 1

Tomescu Horia

1 X I

1 1

Dan Milea

1 X I

1 1


l.Pct. 9 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1

A.Pentru          35/35 (100%)

B.împotrivă        0/35 ( 0%)

C.Abținere         0/35 ( 0%)

Niciun răspuns 0/35 ( 0%)

A

B

c

Stefania Petre

1 x

1

1 1

Nicorel Nicorescu

i X

1

1 1

Valentin Necula

1 X

1

1 1

-Cătălin Deaconescu

i x

1

1 1

Sanda Hristudor

i X

1 1

Diana Mardarovici

1 X

1

1 1

Gabriel Rădulescu

i x

1

1 1

Roxana Cantea

1 X

1

1 1

adrian florescu

i x

1

1 1

George Nicolaie

1 X

1

1 1

catamilitaru

I X

1

1 1

costin hazarian

i x

1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

1 1

Andrei Rigu

i x

1 1

Florin Covaci

i X

1

1 1

Melciu Florin

i x

1

1 1

Sebastian Buși

1 X

1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X

1

1 1

ionescu andrei

i X

1

1 1

Anamaria Alina Gram

i X

1

1 1

ANDREI BADIU

i X

1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1 1

Adrian Moraru

1 X

1

1 1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

1

1 1

Luminița Serban

1 X

1

1 1

Sorin Purcarea

i X

1

1 1

Ionel Pușcaș

1 X

1

1 1

Ana Ciceala

i X

1

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1

1 1

** Cătălin Deaconescu

i x

1

1 1

Tomescu Horia

1 X

1

1 1

Dan Milea

1 X

1

1 1

l.Pct. 10 Proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării; pentru anul 2021, a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 'Administrație', utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor instituțiilor publice de interes local al a Municipiului București

A. Pentru           34/34 (100%)

B.împotrivă        0/34 ( 0%)

C.Abținere         0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

1 x !          |          !

Nicorel Nicorescu

1 x |          |          |

Valentin Necula

1 x j j 1

Sanda Hristudor

i x i । i

Diana Mardarovici

| X I j 1

Gabriel Rădulescu

i x i i i

Roxana Cantea

1 x 1           1 I

adrian florescu

1 x I I

George Nicolaie

| X I I 1

catamilitaru

| X I                   I

costin hazarian

i x । । i

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I 1

Andrei Rigu

i x । i ।

Florin Covaci

| X 1                   1

Melciu Florin

| X I j j

Sebastian Buși

i x । i

MURESAN MANUELA

i X I I 1

ionescu andrei

1 X ]          ]          1

Anamaria Alina Gram

1 x I I I

ANDREI BADIU

| X 1                     1

Podar Marian Vasile

| X I                     1

Adrian Moraru

j x । j ।

Cosmin Smighelschi

i X I I

Bujduveanu Stelian

i x । i 1

Gabriel Rau

| X I 1          1

Luminița Serban

1 x |          | i

Sorin Purcarea

i x j ।          ।

Ionel Pușcaș

1 x I I 1

Ana Ciceala

| X 1          1

lonut Aruxandei

1 X 1           1 I

Ștefan Stofor

1 x 1          1          1

Cătălin Deaconescu

! x | i |

Tomescu Horia

| X I                 1

Dan Milea

| X 1          1 j

l.Pct. 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Municipiului București

A.Pentru           31/34 ( 91%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          3/34 (  9%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

Nicorel Nicorescu

1 X | | | j X j | |

Valentin Necula

1 X j 1 I

Sanda Hristudor

| X 1          |          1

Diana Mardarovici

| X |           |           |

Gabriel Rădulescu

j X I 1           1

Roxana Cantea

| X I I |

adrian florescu

i X j 1

George Nicolaie

i                     i x ।

catamilitaru

j X I |

costin hazarian

| X I 1          1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x । । ।

Andrei Rigu

1 X 1           1           |

Florin Covaci

1 x I 1           ]

Melciu Florin

1 x 1

Sebastian Buși

] X 1

MURESAN MANUELA

1 x 1 | 1

ionescu andrei

1 x 1 j 1

Anamaria Alina Gram

| X |                    |

ANDREI BADIU

I I I X I

Podar Marian Vasile

i x î ।           ।

Adrian Moraru

1 x I ,          1

Cosmin Smighelschi

| X I 1           1

Bujduveanu Stelian

i x । i ।

Gabriel Rau

| X I 1 I

Luminița Serban

| X I                     j

Sorin Purcarea

'           1           1 X 1

Ionel Pușcaș

1 X I 1 I

Ana Ciceala

1 x |           |           |

lonut Aruxandei

1 x                    j

Ștefan Stofor

| X I 1          1

Cătălin Deaconescu

i x i i i

Tomescu Horia

| X I 1           1

Dan Milea

i x । j j

l.Pct. 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 'Dr. I. Cantacuzino’


A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/34

34/34 (100%)

0/34 ( 0%)

0/34 ( 0%)

( 0%)

A B

c

Stefania Petre

1 x |

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X |

1 1

Valentin Necula

i x |

1 1

Sanda Hristudor

i x ।

1 1

Diana Mardarovici

1 X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 x |

i 1

Roxana Cantea

i x ।

1 1

adrian florescu

1 X 1

1 1

George Nicolaie

1 X 1

1 1

catamilitaru

1 X 1

1 1

costin hazarian

1 X 1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x 1

1 1

Andrei Rigu

1 X j

1 1

Florin Covaci

i x ।

1 1

Melciu Florin

i x ।

1 1

Sebastian Buși

i X 1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 X 1

1 1

Anamaria Alina Gram

i x ।

1 1

ANDREI BADIU

1 X I

1 1

Podar Marian Vasile

i x ।

1 1

Adrian Moraru

1 X I

1 1

Cosmin Smighelschi

i x ।

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1 1

Gabriel Rau

[ x |

1 1

Luminița Serban

i x j

1 1

Sorin Purcarea

1 X 1

1 1

Ionel Pușcaș

i x ।

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X I

1 1

Ștefan Stofor

1 X I

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

! |

Tomescu Horia

1 X 1

1 1

Dan Milea

1 X I

1 1


l.Pct. 13 Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnică București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice

A.Pentru          34/35 ( 97%)

B.împotrivă        0/35 (  0%)

C.Abținere         0/35 (  0%)

Niciun răspuns 1/35 ( 3%)

ABC

Stefania Petre

1 X |           |           |

Nicorel Nicorescu

| X |         |         |

Valentin Necula

| X |           | j

Sanda Hristudor

| X 1          1          1

Diana Mardarovici

1 X 1           1           1

Roxana Cantea

1 x I 1           1

adrian florescu

1 1 1 1

George Nicolaie

1 x I I I

catamilitaru

i X | i |

costin hazarian

i x i j j

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I 1           1

Andrei Rigu

i x i j

Florin Covaci

| X I I I

Melciu Florin

i X I 1           1

Sebastian Buși

| X 1          |          |

MURESAN MANUELA

| X I 1

ionescu andrei

j X i 1 i

Anamaria Alina Gram

x । i ।

ANDREI BADIU

| X |           | I

Podar Marian Vasile

| X I 1            1

Adrian Moraru

| X I 1 I

Cosmin Smighelschi

i x । । ।

Bujduveanu Stelian

1 X I I 1

Gabriel Rau

1 x I 1          1

Luminița Serban

1 x j 1 I

Sorin Purcarea

| X I 1          1

Ionel Pușcaș

1 x । j ;

Ana Ciceala

X I j 1

lonut Aruxandei

i X 1 I 1

Ștefan Stofor

1 X 1           1            1

Cătălin Deaconescu

1 X I 1           1

Gabriel Rădulescu

1 x I I 1

.adrian florescu

i x i i ।

Tomescu Horia

1 x 1           1           1

Dan Milea

1 X I j |

l.Pct. 14 Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la inițierea unui Protocol de colaborare între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România - filiala București și Ordinul Arhitecților din România - București, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/34 (

34/34 (100%)

0/34 (

0/34 (

0%)

0%)

0%)

ABC

Stefania Petre

1 X |         |

1

Nicorel Nicorescu

! x |          |

1

Valentin Necula

1 x |         |

Sanda Hristudor

X I 1

!

Diana Mardarovici

| X i 1

1

Roxana Cantea

| X I

1

George Nicolaie

| X I

catamilitaru

| X I

costin hazarian

1 X !         |

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I 1

1

Andrei Rigu

1 x I I

Florin Covaci

i x i i

1

Melciu Florin

1 x 1 i

Sebastian Buși

| X I I

!

MURESAN MANUELA

j X I 1

1

ionescu andrei

1 x I 1

Anamaria Alina Gram

x I I

ANDREI BADIU

i x i i

Podar Marian Vasile

1 x I |

Adrian Moraru

| X 1          |

Cosmin Smighelschi

1 x |          |

Bujduveanu Stelian

| X I

1

Gabriel Rau

i X 1

1

Luminița Serbau

i X I

Sorin Purcarea

1 x I

Ionel Pușcaș

i x i i

Ana Ciceala

1 x j

lonut Aruxandei

1 X |          1

Ștefan Stofor

1 x 1         [

1

Cătălin Deaconescu

1 x 1 I

1

Gabriel Rădulescu

1 x I 1

1

adrian florescu

1 x I 1

Tomescu Horia

| X I 1

Dan Milea

| X I I

1

l.Pct. 15 Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărîj în condițiile legii, cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București - Campusul Noul Local

A.Pentru           34/34 (100%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

1 X |          |          |

Nicorel Nicorescu

1 x |           1           |

Valentin Necula

| X I

Sanda Hristudor

| X I I 1

Diana Mardarovici

| X I 1          1

Roxana Cantea

i x i i i

George Nicolaie

1 X I I j

catamilitaru

1 X 1           1 I

costin hazarian

1 x 1 I I

RAZVAN SOCOLOVICI

i x j

Andrei Rigu

1 x I 1 I

Florin Covaci

| X I 1          1

Melciu Florin

| X I 1           1

Sebastian Buși

| X I I 1

MURESAN MANUELA

| X 1 j j

ionescu andrei

| X |         1

Anamaria Alina Gram

| X I I i

ANDREI BADIU

1 x I

Podar Marian Vasile

i X I

Adrian Moraru

| X I | I

Cosmin Smighelschi

| X I I j

Bujduveanu Stelian

i X 1          1          1

Gabriel Rau

| X I I I

Luminița Serban

i X [ I I

Sorin Purcarea

I x I j j

Ionel Pușcaș

| X I I 1

Ana Ciceala

| X I i |

lonut Aruxandei

i x i

Ștefan Stofor

| X j

Cătălin Deaconescu

1 X 1          1          1

Gabriel Rădulescu

1 x 1           1           1

adrian florescu

| X 1           |           1

Tomescu Horia

| X 1          1          1

Dan Milea

1 X 1 I 1

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 1/34

33/34 (

0/34 (

0/34 (

3%)

97%) 0%) 0%)

A

B C

Stefania Petre

1 x

1 1

1

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

Valentin Necula

1 x

1 1

1

Sanda Hristudor

1 X

1 1

1

Diana Mardarovici

i x

1

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

George Nicolaie

i X

1 1

1

catamilitaru

1 X

1 1

1

costin hazarian

1 X

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Andrei Rigu

1 X

1 1

1

Florin Covaci

i x

! 1

1

Melciu Florin

1 X

1 1

1

Sebastian Buși

I X

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

1

ANDREI BADIU

1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

1

Adrian Moraru

1 X

1 1

Cosmin Smighelschi

i X

1 1

1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

!

Gabriel Rau

1 X

1 1

1

Luminița Serban

1 X

1 1

1

Sorin Purcarea

1 X

1 1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

1

Ana Ciceala

i x

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

1

Ștefan Stofor

x

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X

1 1

1

adrian florescu

1 X

1 1

Tomescu Horia

1 X

1 1

1

Dan Milea

1 X

1

l.Pct. 16 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A

A.Pentru

34/34

(100%)

B.împotrivă

0/34

( 0%)

C.Abținere

0/34

( 0%)

Niciun răspuns 0/34

( 0%)

A B

c

Stefania Petre

1 x |

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x |

1 1

Valentin Necula

i x i

1 1

Sanda Hristudor

i x i

1 1

Diana Mardarovici

1 X I

1 1

Roxana Cantea

1 X I

1 1

George Nicolaie

1 X I

1 1

catamilitaru

1 X j

costin hazarian

1 X I

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

1 1

Andrei Rigu

1 X I

1 1

Florin Covaci

x j

1 1

Melciu Florin

1 X I

! 1

Sebastian Buși

1 X 1

1 1

MURESAN MÂNUELA

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 X 1

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X 1

1 1

ANDREI BADIU

1 X I

Podar Marian Vasile

1 X I

1 1

Adrian Moraru

1 X I

1 1

Cosmin Smighelschi

1 X I

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X I

1 1

Gabriel Rau

i X I

' 1

Luminița Serban

1 X I

1 1

Sorin Purcarea

x I

1 1

Ionel Pușcaș

x I

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X j

1 1

Ștefan Stofor

1 X 1

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X I

1 1

adrian florescu

i x ।

1 1

Tomescu Horia

1 X I

1 1

Dan Milea

x j

1 1

1.Amendament Rigu Andrei la pct. 17

A.Pentru           34/34 (100%)

B.împotrivă        0/34 ( 0%)

C.Abținere         0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

I X |          |

Nicorel Nicorescu

| X |          |

Valentin Necula

1 X |          |

Sanda Hristudor

1 X |          |

Diana Mardarovici

1 X |          |

Roxana Cantea

| X |          |

George Nicolaie

1 X |          |

catamilitaru

1 x 1          |

costin hazarian

1 X |          |

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |          |

Andrei Rigu

1 X |         |

Florin Covaci

! X ! !

Melciu Florin

1 X |          |

Sebastian Buși

1 X |          |

MURESAN MANUELA

1 X |          |

ionescu andrei

1 X |          |

Anamaria Alina Gram

1 X |         |

ANDREI BADIU

1 X 1         1

Podar Marian Vasile

1 X I 1

Adrian Moraru

1 X I I

Cosmin Smighelschi

! X |         |

Bujduveanu Stelian

! x ! !

Gabriel Rau

1 X [        1

Luminița Serban

1 X 1 I

Sorin Purcarea

1 X I I

Ionel Pușcaș

1 X |         |

Ana Ciceala

1 X I 1

lonut Aruxandei

1 X I 1

Ștefan Stofor

1 X I I

Cătălin Deaconescu

1 X 1          1

Gabriel Rădulescu

1 X I I

adrian florescu

1 X |         1

Tomescu Horia

i X 1 i

Dan Milea

1 X |        1

l.Pct. 17 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Service Ciclop S.A.

A.Pentru           34/34 (100%)

B.împotrivă        0/34 ( 0%)

C.Abținere         0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

A

B

C

Stefania Petre

1 x

Nicorel Nicorescu

1 X

!

Valentin Necula

1 X

Sanda Hristudor

1 X

1

1

Diana Mardarovici

1 X

1

Roxana Cantea

1 X

1

1

George Nicolaie

1 X

1

1

catamilitaru

1 X

1

costin hazarian

i x

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

1

Andrei Rigu

1 X

Florin Covaci

1 X

1

1

Melciu Florin

1 X

1

Sebastian Buși

1 X

1

MURESAN MANUELA

1 X

1

ionescu andrei

i x

Anamaria Alina Gram

1 X

ANDREI BADIU

x

Podar Marian Vasile

x

Adrian Moraru

[ x

Cosmin Smighelschi

i X

Bujduveanu Stelian

i x

1

1

Gabriel Rau

i x

Luminița Serban

i x

1

1

Sorin Purcarea

1 X

Ionel Pușcaș

1 X

Ana Ciceala

i x

1

lonut Aruxandei

1 X

1

Ștefan Stofor

1 X

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1

1

Gabriel Rădulescu

1 X

1

1

adrian florescu

1 X

Tomescu Horia

1 X

Dan Milea

1 X

1

1

A.Pentru

32/34 ( 94%)

B.împotrivă

8/34 ( 0%)

C.Abținere

0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 2/34 (

6%)

ABC

Stefania Petre

x 1         1 I

Nicorel Nicorescu

x 1         1         1

Valentin Necula

1 1 i

Sanda Hristudor

x 1 I 1

Diana Mardarovici

x 1         1 I

Roxana Cantea

x ! 1 I

George Nicolaie

x |          1 I

catamilitaru

x 1 1          1

costin hazarian

x 1 1 I

RAZVAN SOCOLOVICI

x |          1          1

Andrei Rigu

x | 1 1

Florin Covaci

x|||

Melciu Florin

x |          1 I

Sebastian Buși

x 1         1 I

MURESAN MANUELA

x 1          1 I

ionescu andrei

x |         1 I

Anamaria Alina Gram

x 1         1 I

ANDREI BADIU

x|||

Podar Marian Vasile

x 1 1 I

Adrian Moraru

X 1         1         1

Cosmin Smighelschi

X 1         1 I

Bujduveanu Stelian

X 1         1         1

Gabriel Rau

XIII

luminița Serban

X 1         1         1

Sorin Purcarea

X |         1         1

Ionel Pușcaș

X |         1         1

Ana Ciceala

X 1         1         1

lonut Aruxandei

X 1         1         1

Ștefan Stofor

X 1         1         1

Cătălin Deaconescu

XIII

Gabriel Rădulescu

X 1         1         1

adrian florescu

X 1         1         1

Tomescu Horia

XIII

Dan Milea

1 1 1

l.Pct. 18 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/2028 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

A.Pentru           34/35 ( 97%)

B.împotrivă        0/35 (  0%)

C.Abținere         0/35 (  0%)

Niciun răspuns 1/35 ( 3%)

ABC

Stefania Petre

| X |         |          |

Nicorel Nicorescu

| X |         |          |

Valentin Necula

| X |           |           |

Sanda Hristudor

1 X |           |           |

Diana Mardarovici

| X |         |          |

Roxana Cantea

X |         |          [

George Nicolaie

X |          |          |

catamilitaru

X |         |

costin hazarian

i x I 1

RAZVAN SOCOLOVICI

j X I 1           1

Andrei Rigu

j X 1          |

Florin Covaci

| X I 1

Melciu Florin

| X I 1

Sebastian Buși

| X 1          1

MURESAN MANUELA

| X 1         1

ionescu andrei

i x । i

Anamaria Alina Gram

| X I ’

ANDREI BADIU

i x ।

Podar Marian Vasile

i x j i

Adrian Moraru

1 X I I I

Cosmin Smighelschi

| X j 1 I

Bujduveanu Stelian

| X I 1 I

Gabriel Rau

| X I                     1

Luminița Serban

| X I I I

Sorin Purcarea

| X 1                   1

Ionel Pușcaș

X I                   1

Ana Ciceala

j X I                   I

lonut Aruxandei

j X I j 1

Ștefan Stofor

1 X 1          1          [

' Cătălin Deaconescu

1 X I I [

^Gabriel Rădulescu

1 1 1 1

adrian florescu

1 x I 1 I

'Gabriel Rădulescu

i x i i

Tomescu Horia

i x i ।

Dan Milea

1 X I 1 I

1.Amendament Rigu Andrei la pct. 19

A.Pentru           34/34 (100%)

B.împotrivă        0/34 ( 0%)

C.Abținere         0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

[ x

Nicorel Nicorescu

1 X

Valentin Necula

1 X

Sanda Hristudor

1 X

Diana Mardarovici

1 X

Roxana Cantea

1 X

George Nicolaie

1 X

catamilitaru

1 X

costin hazarian

!x

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

Andrei Rigu

1 X

Florin Covaci

1 X

Melciu Florin

1 X

Sebastian Buși

1 X

MURESAN MÂNUELA

1 X

ionescu andrei

! X

Anamaria Alina Gram

1 X

ANDREI BADIU

1 X

Podar Marian Vasile

1 X

Adrian Moraru

x

Cosmin Smighelschi

1 X

Bujduveanu Stelian

1 X

Gabriel Rau

1 X

Luminița Serban

1 X

Sorin Purcarea

1 X

Ionel Pușcaș

1 X

Ana Ciceala

1 X

lonut Aruxandei

1 X

Ștefan Stofor

1 X

Cătălin Deaconescu

i X

adrian florescu

i X

Gabriel Rădulescu

1 x

Tomescu Horia

1 X

Dan Milea

x

l.Pct. 19 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.

A.Pentru          33/34 ( 97%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 1/34 ( 3%)

ABC

Stefania Petre        |

Nicorel Nicorescu    |

Valentin Necula      |

Sanda Hristudor      |

Diana Mardarovici    |

Roxana Cantea         |

George Nicolaie      j

catamilitaru          |

costin hazarian      |

RAZVAN SOCOLOVICI    [

Andrei Rigu           [

Florin Covaci         |

Melciu Florin         |

Sebastian Buși        |

MURESAN MANUELA      |

ionescu andrei        |

Anamaria Alina Gram  |

ANDREI BADIU          |

Podar Marian Vasile  |

Adrian Moraru         j

Cosmin Smighelschi   |

Bujduveanu Stelian   ]

Gabriel Rau           j

Luminița Serban      j

Sorin Purcarea

Ionel Pușcaș          |

Ana Ciceala           |

lonut Aruxandei      j

Ștefan Stofor         j

Cătălin Deaconescu   j

adrian florescu      j

Gabriel Rădulescu    |

Tomescu Horia         |

Dan Milea

ABC

Stefania Petre

1 x

Nicorel Nicorescu

1 x

Valentin Necula

1 X

Sanda Hristudor

1 X

Diana Mardarovici

1 X

Roxana Cantea

1 X

George Nicolaie

1 X

catamilitaru

1 X

costin hazarian

1 X

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

Andrei Rigu

1 X

Florin Covaci

1 X

Melciu Florin

1 X

Sebastian Buși

MURESAN MANUELA

1 X

ionescu andrei

1 X

Anamaria Alina Gram

1 X

ANDREI BADIU

1 X

Podar Marian Vasile

1 X

Adrian Moraru

1 X

Cosmin Smighelschi

1 X

Bujduveanu Stelian

1 X

Gabriel Rau

1 X

Luminița Serban

1 X

Sorin Purcarea

1 X

Ionel Pușcaș

1 X

Ana Ciceala

1 X

lonut Aruxandei

1 X

Ștefan Stofor

1 X

Cătălin Deaconescu

1 X

adrian florescu

1 X

Gabriel Rădulescu

1 X

Tomescu Horia

1 X

Dan Milea

1 X

l.Pct. 20 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală

Străzi, Poduri și Pasaje A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 1/34 (

București S.A. 33/34 ( 97%) 0/34 ( 0%) 0/34 ( 0%) 3%)

A B

C

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X |          |

Valentin Necula

1 X |          |          |

Sanda Hristudor

1 1 1 1

Diana Mardarovici

1 x I I l

Roxana Cantea

1 x              I 1

George Nicolaie

| X I                     1

catamilitaru

i X I                   1

costin hazarian

1 x I I I

RAZVAN SOCOLOVICI

[ X I I I

Andrei Rigu

i X I 1          1

Florin Covaci

1 x 1          |

Melciu Florin

1 X I I I

Sebastian Buși

| X I 1           1

MURESAN MANUELA

i x । i i

ionescu andrei

x i 1 i

Anamaria Alina Gram

1 x I                   1

ANDREI BADIU

| x j                     |

Podar Marian Vasile

| X I                     1

Adrian Moraru

| X I I j

Cosmin Smighelschi

1 x I I j

Bujduveanu Stelian

| X |         |

Gabriel Rau

j X I 1

Luminița Serban

i X I I I

Sorin Purcarea

i x । 1 1

Ionel Pușcaș

| X 1          1

Ana Ciceala

| X I 1

lonut Aruxandei

1 x 1 j

Ștefan Stofor

1 X I 1          1

Cătălin Deaconescu

1 X 1           1 i

adrian florescu

1 x I I I

Gabriel Rădulescu

1 x 1                     I

Tomescu Horia

X 1                 1

Dan Milea

X j I 1

A.Pentru

32/34 ( 94%)

B.împotrivă

0/34 (

0%)

C.Abținere

0/34 (

0%)

Niciun răspuns 2/34 (

6%)

A

B C

Stefania Petre

1 x

1 1

!

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

1

Valentin Necula

1 X

1 1

Sanda Hristudor

1

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

1

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

George Nicolaie

i x

1 1

1

catamilitaru

1 X

1 1

1

costin hazarian

1

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Andrei Rigu

1 X

1 1

1

Florin Covaci

1 X

1 1

1

Melciu Florin

1 X

1 1

1

Sebastian Buși

i x

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

Adrian Moraru

1 X

1 1

1

Cosmin Smighelschi

i x

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

1 1

1

Luminița Serban

i X

I 1

l

Sorin Purcarea

i x

1 1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

1

Ana Ciceala

1 X

1 1

1

lonut Aruxandei

i x

1 1

Ștefan Stofor

i X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

adrian florescu

1 X

1 1

1

Gabriel Rădulescu

1 X

[ 1

1

Tomescu Horia

1 X

1 1

1

Dan Milea

1 X

1 1

1

 • l .Pct. 21 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 406/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A

 • A. Pentru           32/35 ( 91%)

B.împotrivă         0/35 (  0%)

C.Abținere          0/35 (  0%)

Niciun răspuns 3/35 ( 9%)

ABC

Stefania Petre

j X |          |         |

Nicorel Nicorescu

HI 1 I

Valentin Necula

| x 1          |         |

Sanda Hristudor

1 x I 1

Diana Mardarovici

| X I 1 i

Roxana Cantea

| X I                     1

George Nicolaie

| X 1          1         1

catamilitaru

1 x i 1 i

—costin hazarian

1 1 1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

IM 1 1

Andrei Rigu

l x |           |           |

Florin Covaci

1 x I I 1

Melciu Florin

1 1 1 1

Sebastian Buși

1 x 1           1           1

MURESAN MANUELA

1 X I I I

ionescu andrei

1 x I I I

Anamaria Alina Gram

1 x I 1 I

ANDREI BADIU

j X I 1

Podar Marian Vasile

[ X I I |

Adrian Moraru

| X I I 1

Cosmin Smighelschi

i x i                   i

Bujduveanu Stelian

i x 1 1 ।

Gabriel Rau

x I

Luminița Serban

i X I 1

Sorin Purcarea

| X I 1 I

Ionel Pușcaș

1 I 1 1

Ana Ciceala

1 x I 1           1

lonut Aruxandei

| X I 1           1

Ste-Fan Stofor

1 x I                     1

Cătălin Deaconescu

| X 1                     1

adrian florescu

| X I 1           1

Gabriel Rădulescu

1 X I I I

Costin hazarian

1 x I I 1

Tomescu Horia

| X I 1 I

Dan Milea

1 x |          |

1.Amendament Rigu Andrei la pct. 22

A.Pentru           32/34 ( 94%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 2/34 ( 6%)

A

B

c

Stefania Petre

1 x

1

1 1

Nicorel Nicorescu

I x

1

1 1

Valentin Necula

ix

1

1 1

Sanda Hristudor

1 X

1

1 1

Diana Mardarovici

i x

1

1 1

Roxana Cantea

1 X

1

1 1

George Nicolaie

1 X

1

1 1

catamilitaru

1

1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

Andrei Rigu

1 X

1

1 1

Florin Covaci

! x

1

1 1

Melciu Florin

1

1

1 1

Sebastian Buși

1 X

1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X

1

1 1

ionescu andrei

i x

1

1 1

Anamaria Alina Gram

i x

1

1 1

ANDREI BADIU

1 X

1

1 1

Podar Marian Vasile

i X

1

1 1

Adrian Moraru

1 X

1

1 1

Cosmin Smighelschi

i x

l

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1

1 1

Gabriel Rau

| X

1

1 1

Luminița Serban

1 X

1

1 1

Sorin Purcarea

1 X

1

1 1

Ionel Pușcaș

1 X

1

1 1

Ana Ciceala

i x

1

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

Cătălin Deaconescu

i x

1 1

adrian florescu

1 X

1

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X

1

1 1

costin hazarian

1 X

1

1 1

Tomescu Horia

1 X

1

1 1

Dan Milea

1 X

1

1 1

l.Pct. 22 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală

Managementul Traficului

București

S.A.

A.Pentru

33/34

(

97%)

B.împotrivă

0/34

(

0%)

C.Abținere

0/34

(

0%)

Niciun răspuns 1/34 (

3%)

A B

(

Stefania Petre

| X |         |         |

Nicorel Nicorescu

| X |          |          |

Valentin Necula

1 X | j |

Sanda Hristudor

| X |          |          |

Diana Mardarovici

i x । i i

Roxana Cantea

| X [ I

George Nicolaie

| X I I I

catamilitaru

i x । j ।

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X 1          |          |

Andrei Rigu

1 x 1 I I

Florin Covaci

| X 1          1 i

Sebastian Buși

1 1 1 1

MURESAN MANUELA

1 x I I 1

ionescu andrei

1 x I I 1

Anamaria Alina Gram

i x । i i

ANDREI BADIU

| X j 1

Podar Marian Vasile

| X 1           1           1

Adrian Moraru

| X I I I

Cosmin Smighelschi

X I |          1

Bujduveanu Stelian

i x i । i

Gabriel Rau

1 X I 1           1

Luminița Serban

1 x I 1           1

Sorin Purcarea

i X 1         1

Ionel Pușcaș

I X I 1 i

Ana Ciceala

I x i 1 i

lonut Aruxandei

1 X 1           1           1

Ștefan Stofor

1 x I I 1

Cătălin Deaconescu

i x j 1 j

adrian florescu

x (          |          |

Gabriel Rădulescu

| X I |

costin hazarian

| X I 1          |

Melciu Florin

| X I 1          1

Tomescu Horia

i X 1           1           1

Dan Milea

i x i i ।

A.Pentru

31/34

( 91%)

B.împotrivă

0/34

( 0%)

C.Abținere

0/34

( 0%)

Niciun răspuns 3/34

( 9%)

A B

c

Stefania Petre

1 1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x 1

1 1

Valentin Necula

i x j

1 1

Sanda Hristudor

1 X 1

1 1

Diana Mardarovici

1 X I

1                  1

Roxana Cantea

i x i

George Nicolaie

1 X I

1 1

catamilitaru

1 X I

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i

1 1

Andrei Rigu

i x i

1 1

Florin Covaci

1 X 1

1 1

Sebastian Buși

1 X 1

1 1

MURESAN MANUELA

i x i

1 1

ionescu andrei

1 X I

1 1

Anamaria Alina Gram

i x i

1 1

ANDREI BADIU

1 1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X I

1 i

Adrian Moraru

1 1

1 1

Cosmin Smighelschi

| x |

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X I

1 1

Gabriel Rau

1 X I

1 1

Luminița Serban

i x i

1 1

Sorin Purcarea

i x i

1 1

Ionel Pușcaș

i x i

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X I

1 1

Ștefan Stofor

1 X 1

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1

1 1

adrian florescu

1 X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X 1

1 1

costin hazarian

1 X j

1 1

Melciu Florin

1 X 1

1 1

Tomescu Horia

1 X I

1 1

Dan Milea

1 X I

1 1

l.Pct. 23 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 408/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.

A.Pentru           33/34 ( 97%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 1/34 ( 3%)

ABC

Stefania Petre

X 1         1 l

Nicorel Nicorescu

x|||

Valentin Necula

x|||

Sanda Hristudor

x|||

Diana Mardarovici

XIII

Roxana Cantea

XIII

George Nicolaie catamilitaru

x I        1        1

1                      1                      1

RAZVAN SOCOLOVICI

XIII

Andrei Rigu

XIII

Florin Covaci

x 1 1 1

Sebastian Buși

XIII

MURESAN MANUELA

XIII

ionescu andrei

XIII

Anamaria Alina Gram

XIII

ANDREI BADIU

XIII

Podar Marian Vasile

XIII

Adrian Moraru

XIII

Cosmin Smighelschi

XIII

Bujduveanu Stelian

XIII

Gabriel Rau

XIII

Luminița Serban

XIII

Sorin Purcarea

XIII

Ionel Pușcaș

XIII

Ana Ciceala

XIII

lonut Aruxandei

XIII

Ștefan Stofor

XIII

Cătălin Deaconescu

XIII

adrian florescu

XIII

Gabriel Rădulescu

XIII

costin hazarian

XIII

Melciu Florin

XIII

Tomescu Horia

XIII

Dan Milea

XIII

A. Pentru

33/34 (

97%)

B.împotrivă

0/34 (

0%)

C.Abținere

0/34 (

0%)

Niciun răspuns 1/34

3%)

A B

c

Stefania Petre

| X |         |

1

Nicorel Nicorescu

| X I 1

1

Valentin Necula

| X I j

1

Sanda Hristudor

i x i j

1

Diana Mardarovici

i x |         ।

1

Roxana Cantea

| x | j

1

George Nicolaie

| x |

1

catamilitaru

| X 1         1

i

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I 1

1

Andrei Rigu

| X 1        1

1

Florin Covaci

X I I

1

Sebastian Buși

] X I i

1

MURESAN MANUELA

i x j

1

ionescu andrei

| X I 1

1

Anamaria Alina Gram

j X I |

1

ANDREI BADIU

| X I 1

[

Podar Marian Vasile

| X I 1

1

Adrian Moraru

| X 1          1

1

Cosmin Smighelschi

j X j

1

Bujduveanu Stelian

i x i

1

Gabriel Rau

| X I i

1

Luminița Serban

| X I 1

1

Sorin Purcarea

| X I 1

1

Ionel Pușcaș

| X j 1

1

Ana Ciceala

| X I 1

1

lonut Aruxandei

i x । ।

1

Ștefan Stofor

| X |          |

1

Cătălin Deaconescu

i x i

1

adrian florescu

1 X I

1

Gabriel Rădulescu

1 x |          |

1

costin hazarian

i x i ।

1

Melciu Florin

| X | j

1

Tomescu Horia

1 x I

1

Dan Milea

1 1 1

1

l.Pct. 24 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 469/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

A.Pentru           32/34 ( 94%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 2/34 ( 6%)

ABC

Stefania Petre

1 X |         |          |

Nicorel Nicorescu

| X |           |           |

Valentin Necula

X |         1 j

Sanda Hristudor

i x j । ।

Diana Mardarovici

| X j                     j

Roxana Cantea

1 X I 1 I

George Nicolaie

1 x I 1          1

catamilitaru

| X |                    i

RAZVAN S0C0LOVICI

1 X I                  I

Andrei Rigu

| X 1 j I

Florin Covaci

i X j

Sebastian Buși

| X I I

MURESAN MANUELA

i x ।          । i

ionescu andrei

1 1 1 1

Anamaria Alina Gram

| X 1 I I

ANDREI BADIU

i x i । ।

Podar Marian Vasile

| X I 1

Adrian Moraru

1 X I I I

Cosmin Smighelschi

1 x 1          1          1

Bujduveanu Stelian

: i i i

Gabriel Rau

1 x I I I

Luminița Serban

x i i i

Sorin Purcarea

| X 1                     1

Ionel Pușcaș

j X I

Ana Ciceala

| X I 1 j

lonut Aruxandei

i X ]

Ștefan Stofor

1 X 1          [          1

Cătălin Deaconescu

1 x I 1           1

adrian florescu

| X I I I

Gabriel Rădulescu

i x i i j

costin hazarian

i X [          1          1

Melciu Florin

1 x 1             1             1

Tomescu Horia

| X I I I

Dan Milea

i X I 1 I

A.Pentru

30/34 (

88%)

B.împotrivă

0/34 (

0%)

C.Abținere

0/34 (

0%)

Niciun răspuns 4/34

12%)

A B

c

Stefania Petre

| X |         |

1

Nicorel Nicorescu

| X [         |

1

Valentin Necula

| X |         |

1

Sanda Hristudor

| X |         |

1

Dlana Maraarovici

1 X |         1

1

Roxana Cantea

1 x I [

1

George Nicolaie

1 1 1

1

catamilitaru

1 x I 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 1 1

1

Andrei Rigu

1 x 1 1

1

Florin Covaci

| X 1         1

1

Sebastian Buși

i x j

1

MUREȘAN MÂNUELA

i x i ।

1

ionescu andrei

1 1 1

1

Anamaria Alina Gram

1 x 1 1

ANDREI BADIU

1 1 1

1

Podar Marian Vasile

1 x I I

1

Adrian Moraru

i X 1

1

Cosmin Smighelschi

j x j i

1

Bujduveanu Stelian

1 x I I

Gabriel Rau

1 x 1 I

1

Luminița Serban

| X I 1

1

Sorin Purcarea

i x i i

1

Ionel Pușcaș

| X 1

1

Ana Ciceala

| X I 1

1

lonut Aruxandei

| X 1        1

1

Ștefan Stofor

| X i |

1

Cătălin Deaconescu

| X I I

1

adrian florescu

| X I 1

Gabriel Rădulescu

| X I 1

1

costin hazarian

i x । i

1

Melciu Florin

| X I

1

Tomescu Horia

| X I |

!

Dan Milea

| X 1

1

l.Pct. 25 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.

 • A. Pentru

  30/34 ( 88%)

  0/34 ( 0%)

  0/34 ( 0%)

  12%)

  ABC


 • B. împotrivă C.Abținere Niciun răspuns 4/34 (

  Stefania Petre

  [ X |          |          [

  Nicorel Nicorescu

  | X |          |          |

  Valentin Necula

  | X |          |          |

  Sanda Hristudor

  j X | j j

  Diana Mardarovici

  X |        |

  Roxana Cantea

  | X j |

  George Nicolaie

  1 1 1 1

  catamilitaru

  1 x |          |          !

  RAZVAN SOCOLOVICI

  | x |          |          |

  Andrei Rigu

  | x |          |          |

  Florin Covaci

  j x | | |

  Sebastian Buși

  1 1 1 1

  MURESAN MANUELA

  1 x I 1           1

  ionescu andrei

  | X I 1 I

  Anamaria Alina Gram

  1 X I 1           [

  ANDREI BADIU

  1 1 1 1

  Podar Marian Vasile

  1 x |          1          |

  Adrian Moraru

  | X j 1 I

  Cosmin Smighelschi

  i x । । j

  Bujduveanu Stelian

  1 X 1           1           1

  Gabriel Rau

  i x । i i

  Luminița Serban

  x j । ।

  Sorin Purcarea

  1 x I

  Ionel Pușcaș

  1                   1 1 1

  Ana Ciceala

  1 x |          |          |

  lonut Aruxandei

  i x । । j

  Ștefan Stofor

  1 x I 1          1

  Cătălin Deaconescu

  1 x I I I

  adrian florescu

  | X I 1           1

  Gabriel Rădulescu

  i X 1

  costin hazarian

  | X j i j

  Melciu Florin

  1 x 1           1 I

  Tomescu Horia

  | X I                   I

  Dan Milea

  | X I 1 I

1.Amendament Rigu Andrei la pct. 26

A.Pentru           32/34 ( 94%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 2/34 ( 6%)

ABC

Stefania Petre        | X

Nicorel Nicorescu     | X

Valentin Necula       | X

Sanda Hristudor       j X

Diana Mardarovici    | X

Roxana Cantea         | X

George Nicolaie       | X

catamilitaru          j X

RAZVAN SOCOLOVICI     | X

Andrei Rigu            | X

Florin Covaci          | X

Sebastian Buși

MURESAN MANUELA       | X

ionescu andrei        j X

Anamaria Alina Gram  j X

ANDREI BADIU           | X

Podar Marian Vasile  | X

Adrian Moraru         | X

Cosmin Smighelschi | | Bujduveanu Stelian    | X

Gabriel Rau            [ X

Luminița Serban       j X

Sorin Purcarea        | X

Ionel Pușcaș           | X

Ana Ciceala            | X

lonut Aruxandei       ] X

Ștefan Stofor         j X

Cătălin Deaconescu    | X

adrian florescu       | X

Gabriel Rădulescu     | X

costin hazarian       | X

Melciu Florin          j X

Tomescu Horia          | X

Dan Milea l.Pct. 26 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

A.Pentru *        31/34 ( 91%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 3/34 ( 9%)

ABC

Ste+ania Petre

| X |         |          |

Nicorel Nicorescu

1 X |          |          |

Valentin Necula

1 x I I 1

Sanda Hristudor

| X 1           1           1

Diana Mardarovici

i x । i j

Roxana Cantea

| X 1           1           |

George Nicolaie

1 x | j

catamilitaru

i x ।           । i

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1           |           1

Andrei Rigu

i x i                   i

Florin Covaci

| X |          |          1

Sebastian Buși

| X I 1

MURESAN MANUELA

X i j

ionescu andrei

| X I 1 I

Anamaria Alina Gram

| X I 1          1

ANDREI BADIU

| X I                   1

Podar Marian Vasile

| X 1           |           1

Adrian Moraru

1 1 1 1

Cosmin Smighelschi

| X 1           1           1

Bujduveanu Stelian

i x j । i

Gabriel Rau

| X I                     1

Luminița Serban

1 x j 1           1

Sorin Purcarea

1 X )          1          1

Ionel Pușcaș

Ana Ciceala

1 X 1 f |

lonut Aruxandei

1 x I 1          1

Ștefan Stofor

| X I 1 j

Cătălin Deaconescu

1 X I 1          1

adrian florescu

| X 1           1           1

Gabriel Rădulescu

X I 1          1

costin hazarian

i X I                   1

Melciu Florin

1 1 1                       1

Tomescu Horia

1 x I 1           1

Dan Milea

1 x I I

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 3/34 (

31/34 ( 91%) 0/34 ( 0%) 0/34 ( 0%)

9%)

c

A

B

Stefania Petre

1 x

1 1

1

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

1

Valentin Necula

i x

1

Sanda Hristudor

1 X

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

1

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

George Nicolaie

1 X

1 1

1

catamilitaru

i x

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x

1 1

1

Andrei Rigu

1 X

1 1

1

Florin Covaci

i X

1 1

1

Sebastian Buși

1 X

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

i x

1 1

1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

1

Adrian Moraru

1

1 1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

1 1

j

Luminița Serban

i x

1 1

1

Sorin Purcarea

1

1 1

Ionel Pușcaș

1

1 1

1

Ana Ciceala

1 X

1 1

1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

1

adrian florescu

1 X

1 1

1

Gabriel Rădulescu

i x

1 1

1

costin hazarian

x

1 1

1

Melciu Florin

1 X

1 1

1

Tomescu Horia

i X

1 1

1

Dan Milea

1 X

1 1

1

l.Pct. 27 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

A.Pentru

33/34

( 97%)

B.împotrivă

0/34

( 0%)

C.Abținere

0/34

( 0%)

Niciun răspuns 1/34 (

3%)

A B

C

Stefania Petre

1 x | i |

Nicorel Nicorescu

1 X |          |          |

Valentin Necula

1 x I 1

Sanda Hristudor

i x । । ।

Diana Mardarovici

| X 1                     1

Roxana Cantea

| X I                     1

George Nicolaie

i X I                   1

catamilitaru

| x j ! |

RAZVAN SOCOLOVICI

| X |          [          |

Andrei Rigu

| X |          | j

Florin Covaci

j X I I

Sebastian Buși

X I 1

MURESAN MÂNUELA

| X | i

ionescu andrei

1 x I I

Anamaria Alina Gram

1 x I j |

ANDREI BADIU

1 1 1 1

Podar Marian Vasile

1 x I 1           1

Adrian Moraru

I X I                     1

Cosmin Smighelschi

1 X I 1           1

Bujduveanu Stelian

1 x I I I

Gabriel Rau

| X I j 1

Luminița Serban

1 X I 1 i

Sorin Purcarea

1 X ]         |         1

Ionel Pușcaș

1 x I j |

Ana Ciceala

1 X I 1 I

lonut Aruxandei

1 x I I 1

Ștefan Stofor

1 x I 1

Cătălin Deaconescu

| X I 1

adrian florescu

i x । i

Gabriel Rădulescu

| X I j

costin hazarian

| X I j

Melciu Florin

1 x I 1 I

Tomescu Horia

| X I

Dan Milea

| X I

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 4/34 (

30/34 (

0/34 (

0/34 (

12%)

88%) 0%) 0%)

C

A

B

Stefania Petre

1 x

1 1

1

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

1

Valentin Necula

1 x

1 1

1

Sanda Hristudor

1 x

1 1

1

Diana naroarovici

i x

1 1

i

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

George Nicolaie

1 X

1 1

1

catamilitaru

i x

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Andrei Rigu

1 X

1 I

1

Florin Covaci Sebastian Buși

1 X 1

1 1

1 1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

ionescu andrei

i X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

i x

1 1

1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

1

Adrian Moraru

i x

1 1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

1

Bujduveanu Stelian

Gabriel Rau

i X 1

1 1

1 1

1

1

Luminița Serban Sorin Purcarea Ionel Pușcaș

1 X

1

1

1 1

1 1

1

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

1

adrian florescu

1 X

1 1

Gabriel Rădulescu

i X

1 1

!

costin hazarian

1 X

1 1

1

Melciu Florin

i X

1 1

1

Tomescu Horia

i X

1 1

1

Dan Milea

1 X

1 1

1

 • l .Pct. 28 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 413/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

 • A. Pentru           31/34 ( 91%)

B.împotrivă         0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 3/34 ( 9%)

ABC

Ste+ania Petre

1 X |          |          |

Nicorel Nicorescu

1 1 1 1

Valentin Necula

1 x I I 1

Sanda Hristudor

1 x I 1          1

Diana Mardarovici

1 X 1          1          1

Roxana Cantea

1 x I 1           1

George Nicolaie

1 1 1 1

catamilitaru

1 x I 1          1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I                   1

Andrei Rigu

| X |          |          1

Florin Covaci

i x i । ।

Sebastian Buși

| X |           |           |

MURESAN MANUELA

1 X I 1         1

ionescu andrei

1 x |          1          |

Anamaria Alina Gram

| X I i 1

ANDREI BADIU

i x i i ।

Podar Marian Vasile

| X I 1

Adrian Moraru

| X 1          1          1

Cosmin Smighelschi

1 x 1 i |

Bujduveanu Stelian

1 1 1 1

Gabriel Rau

1 x |           |           |

Luminița Serban

i x । ।

Sorin Purcarea

i x । i i

Ionel Pușcaș

| X I 1          1

Ana Ciceala

| X 1 j i

lonut Aruxandei

i x ।          । j

Ștefan Stofor

| X I 1 I

Cătălin Deaconescu

î x i i i

adrian florescu

1 X 1 t 1

Gabriel Rădulescu

1 x I 1           1

costin hazarian

| X I I 1

Melciu Florin

i x । i i

Tomescu Horia

1 X i j 1

Dan Milea

| X I 1

1.Amendament Rigu Andrei la pct. 29

A. Pentru           33/34 ( 97%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 1/34 ( 3%)

ABC

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X |          |          |

Valentin Necula

| X |          |          |

Sanda Hristudor

| X |          |          |

Diana Mardarovici

| X 1          1         1

Roxana Cantea

| X 1        |

George Nicolaie

1 x 1 1

catamilitaru

| X I I I

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I                  I

Andrei Rigu

1 X I                  I

Florin Covaci

j X I I I

Sebastian Buși

i x । i i

MURESAN MANUELA

| X I 1

ionescu andrei

j X I I

Anamaria Alina Gram

i x । । j

ANDREI BADIU

| X 1                  1

Podar Marian Vasile

| X j                     1

Adrian Moraru

i x । i i

Cosmin Smighelschi

1 X I 1        1

Bujduveanu Stelian

1 1 1 1

Gabriel Rau

| X I I I

Luminița Serban

i x । ।

Sorin Purcarea

1 X I I 1

Ionel Pușcaș

1 x I 1 1

Ana Ciceala

| X 1                  |

lonut Aruxandei

| X I                  1

Ștefan Stofor

i x i j i

Cătălin Deaconescu

i x i । i

adrian florescu

| X 1         1

Gabriel Rădulescu

i X I 1 j

costin hazarian

| X I I i

Melciu Florin

1 X I 1         1

Tomescu Horia

1 x |           1           1

Dan Milea

| X I I 1

l.Pct. 29 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

A.Pentru           31/34 ( 91%)

B.împotrivă        0/34 ( 0%)

C.Abținere          0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 3/34 ( 9%)

ABC

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X ]         |

Valentin Necula

| X |          |

Sanda Hristudor

1 X |         |

Diana Mardarovici

1 x | j ;

Roxana Cantea

j X |           |           |

George Nicolaie

| X |           |           |

catamilitaru

| X |           |           |

RAZVAN SOCOLOVICI

| X |                    |

Andrei Rigu

| X |           |. i

Florin Covaci

| X 1

Sebastian Buși

1 1 1 1

MURESAN MANUELA

1 x I                     1

ionescu andrei

| X I 1

Anamaria Alina Gram

| X j 1

ANDREI BADIU

i x । i

Podar Marian Vasile

| X I 1           1

Adrian Moraru

1 1 1 1

Cosmin Smighelschi

1 x |          ]          |

Bujduveanu Stelian

| X 1 j |

Gabriel Rau

| X 1                   |

Luminița Serban

1 x j                     1

Sorin Purcarea

1 X I 1           1

Ionel Pușcaș

1 1 1 1

Ana Ciceala

1 x I 1           1

lonut Aruxandei

x |

Ștefan Stofor

| x 1          !

Cătălin Deaconescu

| X I ,

adrian florescu

| X | i

Gabriel Rădulescu

1 X I                     1

costin hazarian

1 x I 1           1

Melciu Florin

1 X |           !           |

Tomescu Horia

| X I I I

Dan Milea

| X j i 1

A.Pentru           30/34 ( 88%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 4/34 ( 12%)

A

B C

Stefania Petre

1 x |

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X j

1 1

Valentin Necula

1 X I

Sanda Hristudor

i X I

1 1

Diana Mardarovici

1 X I

1 I

Roxana Cantea

1 X 1

1 1

George Nicolaie

1 X |

1 1

catamilitaru

1 X I

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

1 1

Andrei Rigu

i x ।

Florin Covaci

1 X I

1 1

Sebastian Buși

1 X 1

1 1

MURESAN MANUELA ionescu andrei

1 1

1 X I

1 1

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X I

1 1

ANDREI BADIU

1 X 1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X I

1 1

Adrian Moraru

1 X I

1 1

Cosmin Smighelschi

1 X I

1 1

Bujduveanu Stelian

Gabriel Rau

1 X 1

1 1

1 1

1 1

Luminița Serban

1 X 1

1 1

Sorin Purcarea

Ionel Pușcaș

1 X 1

1 1

1 1

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X I

Ștefan Stofor

i X I

Cătălin Deaconescu

1 X I

adrian florescu

1 X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X 1

1 1

costin hazarian

1 X I

1 i

Melciu Florin

1 X I

1 1

Tomescu Horia

Dan Milea

1 X I

1 1

1 1

1 1

l.Pct. 30 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București., prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A

A.Pentru           30/34 ( 88%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 4/34 ( 12%)

----------------_ _ _ - .

A

B

c

Stefania Petre

1 x

1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

Valentin Necula

1 X

1

! 1

Sanda Hristudor

Diana Mardarovici

1 X

1

1

1

1 1

Roxana Cantea

1 X

1

1 1

George Nicolaie

i x

1

1 1

catamilitaru

x

RAZVAN SOCOLOVICI

i X

1

1 1

Andrei Rigu

1 X

1

1 1

Florin Covaci

1 X

1

1 1

Sebastian Buși

1 X

1

i 1

MURESAN MANUELA

1

1 1

ionescu andrei

1 X

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

Adrian Moraru

1 X

1

1 1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1

Gabriel Rau

1 X

1

Luminița Serban

1 X

1

1 1

Sorin Purcarea

1 X

1

1 !

Ionel Pușcaș

1

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

lonut Aruxandei

1 X

Ștefan Stofor

i x

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

adrian florescu

x

1

1 1

Gabriel Rădulescu

x

1

costin hazarian

x

1 1

Melciu Florin

1

1 1

Tomescu Horia

1 X

1 1

Dan Milea

1 X

1

1 1

A. Pentru

B. împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 3/33 (

30/33 ( 91%)

0/33 ( 0%)

0/33 ( 0%)

9%)

A

B

c

Stefania Petre

1 x

1 1

1

Nicorel Nicorescu

1

1 1

1

Valentin Necula

1 X

1

Sanda Hristudor

1 X

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

1

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

George Nicolaie

i x

1 1

1

catamilitaru

1 X

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Andrei Rigu

1 X

1 1

1

Florin Covaci

1 1

1

Sebastian Buși

1 x

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

1

Adrian Moraru

1 X

1 1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

1

Bujduveanu Stelian

1 1

1

Gabriel Rau

1 X

1 1

1

Luminița Serban

1 X

1 1

1

Sorin Purcarea

1 X

1 1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

1

lonut Aruxandei

i x

1 1

Ștefan Stofor

i X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

i X

1 1

1

adrian florescu

1 X

1 1

1

costin hazarian

1 X

1 1

1

Gabriel Rădulescu

1 X

1 1

1

Tomescu Horia

1 X

1 1

1

Dan Milea

i x

1 1

[

1.Amendament Andrei Rigu la pct. 31

A.Pentru

32/34 (

94%)

B.împotrivă

0/34 (

0%)

C.Abținere

0/34 (

0%)

Niciun răspuns 2/34 (

6%)

ABC

Stefania Petre

1 x |        |

Nicorel Nicorescu

| X |         |

1

Valentin Necula

| X I |

1

Sanda Hristudor

| X I

1

Diana Mardarovici

i x i ।

i

Roxana Cantea

1 X I I

1

George Nicolaie

! x |         |

1

catamilitaru

1 x j 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1 j

1

Andrei Rigu

1 x 1          1

1

Florin Covaci

1 1 1

1

Sebastian Buși

| X |         1

1

MURESAN MANUELA

| X I 1

1

ionescu andrei

i x j ।

Anamaria Alina Gram

1 x I 1

ANDREI BADIU

| X j 1

1

Podar Marian Vasile

i x । i

1

Adrian Moraru

| X I I

Cosmin Smighelschi

| X | i

1

Bujduveanu Stelian

1 x I

1

Gabriel Rau

| X I

1

Luminița Serban

1 x I I

Sorin Purcarea

1 x 1         |

Ionel Pușcaș

1 1 1

Ana Ciceala

1 x | 1

1

lonut Aruxandei

| X I j

1

Ștefan Stofor

j X I

1

Cătălin Deaconescu

| X I

1

adrian florescu

1 x |         |

1

costin hazarian

| X I

1

Gabriel Rădulescu

1 X I 1

1

Florin Covaci

1 x I 1

1

Tomescu Horia

1 x |         |

1

Dan Milea

i x i i

1

l.Pct. 31 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

A.Pentru           30/34 ( 88%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 4/34 ( 12%)

ABC

Stefania Petre

Nicorel Nicorescu

lxl 1 1

Valentin Necula

| X I 1 I

Sanda Hristudor

| X 1          1          1

Diana Mardarovici

i x । । i

Roxana Cantea

| X 1 I 1

George Nicolaie

1 X I 1          1

catamilitaru

1 X I 1          1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x I 1          1

Andrei Rigu

i x । i ।

Florin Covaci

Sebastian Buși

1111

1 x 1           1           1

MURESAN MANUELA

| X I 1          1

ionescu andrei

1 x 1           1           1

Anamaria Alina Gram

| X I I

ANDREI BADIU

j X 1 I |

Podar Marian Vasile

Adrian Moraru

1 x I 1           1

Cosmin Smighelschi

i x । । i

Bujduveanu Stelian

X I I

Gabriel Rau

i x । i i

Luminița Serban

1 x |           |           |

Sorin Purcarea

| X I i 1

Ionel Pușcaș Ana Ciceala

1 I                  1                  1

1 x I           1           1

lonut Aruxandei

| X 1         1          1

Ștefan Stofor

1 x 1           1           1

Cătălin Deaconescu

1 x 1          1 j

adrian florescu

1 X I I 1

costin hazarian

1 x I 1           1

Gabriel Rădulescu

1 x I I 1

Florin Covaci

i x i । i

Tomescu Horia

| X 1           1           1

Dan Milea

x 1          1          1

1.Amendament Rigu Andrei la pct.

. 32

A.Pentru          29/33

( 88%)

B.împotrivă        0/33

( 0%)

C.Abținere         0/33

( 0%)

Niciun răspuns 4/33 ( 12%)

A B

C

Stefania Petre

| X |          |          |

Nicorel Nicorescu

| X |          | j

Valentin Necula

| X |           |           |

Sanda Hristudor

1 X j |          |

Diana ^araarovici

1 x 1          |          1

Roxana Cantea

| X I 1 i

George Nicolaie

1 1 1 1

catamilitaru

| X I 1          1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I I 1

Andrei Rigu

| X 1                   |

Sebastian Buși

| X I 1         1

MURESAN MANUELA

| X 1          1 j

ionescu andrei

| X I 1

Anamaria Alina Gram

| X I I 1

ANDREI BADIU

| X I 1           1

Podar Marian Vasile

i X 1                   |

Adrian Moraru

( X I I 1

Cosmin Smighelschi

1 X I I 1

Bujduveanu Stelian

| X 1          1          1

Gabriel Rau

1 x i I

Luminița Serban

1 1 1 1

Sorin Purcarea

| X I                   1

Ionel Pușcaș

1 1 1 1

Ana Ciceala

1 x |           |           !

lonut Aruxandei

1 x |           |           |

Ștefan Stofor

| x |          |          |

Cătălin Deaconescu

| x |          |          |

adrian florescu

1111

costin hazarian

1 x I 1           1

Gabriel Rădulescu

| X 1 I |

Florin Covaci

1 x I 1           1

Tomescu Horia

i x i । i

Dan Milea

| X I I 1

 • l .Pct. 32 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.

A.Pentru           31/33 ( 94%)

 • B. împotrivă         0/33 (  0%)

C.Abținere         0/33 (  0%)

Niciun răspuns 2/33 ( 6%)

ABC

Ste+ania Petre

1 X 1

1 !

Nicorel Nicorescu

1 1

1 1

Valentin Necula

1 x 1

1 1

Sanda Hristudor

1 X I

1 1

Diana Mardarovici

1 X I

! 1

Roxana Cantea

1 X 1

1 1

George Nicolaie

1 X I

1 1

catamilitaru

1 X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X 1

1 1

Andrei Rigu

1 X 1

1 1

Sebastian Buși

1 1

1 1

MURESAN MÂNUELA

1 X I

t 1

ionescu andrei

i x i

1 1

Anamaria Alina Gram

i x ।

1 1

ANDREI BADIU

i x ।

1 1

Podar Marian Vasile

1 X ]

1 1

Adrian Moraru

1 X 1

1 1

Cosmin Smighelschi

i x j

1 1

Bujduveanu Stelian

i x ।

1 1

Gabriel Rau

1 X I

1 1

Luminița Serban

i x ।

1 1

Sorin Purcarea

i x i

1 1

Ionel Pușcaș

1 X 1

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X I

1 1

Ștefan Stofor

1 X 1

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

adrian florescu

1 X I

costin hazarian

i x ।

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X 1

1 1

Florin Covaci

1 X 1

1 1

Tomescu Horia

1 X I

] 1

Dan Milea

i x ।

1 1

1,Amendament Rigu Andrei la pct. 33

A.Pentru

B,împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 3/33 (

30/33 ( 91%) 0/33 ( 0%) 0/33 ( 0%)

9%)

c

A

B

Stefania Petre

1 x

1 1

1

Nicorel Nicorescu

I x

1 1

1

Valentin Necula

1 x

1 1

1

Sanda Hristudor

i X

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

i

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

George Nicolaie

1 X

1 1

1

catamilitaru

i x

1 1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Andrei Rigu

1 X

1 1

Sebastian Buși

i x

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

ANDREI BADIU

i x

1 1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

1

Adrian Moraru

1

1 1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

1

Bujduveanu Stelian

i x

1 1

1

Gabriel Rau

i X

1 1

Luminița Serban

1

1 1

1

Sorin Purcarea

1 X

1 !

Ionel Pușcaș

1

1 1

1

Ana Ciceala

1 X

1 1

i

lonut Aruxandei

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

.1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

adrian florescu

1 X

1 1

1

costin hazarian

1 X

1 1

1

Gabriel Rădulescu

1 X

1 1

1

Florin Covaci

i x

1 1

1

Tomescu Horia

1 X

1 1

1

Dan Milea

i X

1 1

1

l.Pct. 33 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

A.Pentru

30/34

( 88%)

B.împotrivă

0/34

(

0%)

C.Abținere

0/34

(

0%)

Niciun răspuns 4/34 i

12%)

A

B

C

Stefama Petre

1 x

1

Nicorel Nicorescu

1 x

1

Valentin Necula

1 x

1

1

Sanda Hristudor

1 X

1

1

Diana Mardarovici

i x

1

1

Roxana Cantea

1 X

1

1

George Nicolaie

1 X

1

1

catamilitaru

i x

1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

1

Andrei Rigu

1 X

1 '

1

Sebastian Buși

1 X

1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1

1

ionescu andrei

1 X

1

Anamaria Alina Gram

i x

1

ANDREI BADIU

i x

1

Podar Marian Vasile

i X

1

Adrian Moraru

1

1

1

Cosmin Smighelschi

1

Bujduveanu Stelian

1 X

1

1

Gabriel Rau

1 X

1

Luminița Serban

i x

1

Sorin Purcarea

x

1

1

Ionel Pușcaș

1

!

Ana Ciceala

1 X

1

1

lonut Aruxandei

1 X

1

1

Ștefan Stofor

i X

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1

1

adrian florescu

1 X

1

1

costin hazarian

i x

1

1

Gabriel Rădulescu

x

1

1

Florin Covaci

1 X

1

1

Melciu Florin

1

1

1

Tomescu Horia

1 X

1

1

Dan Milea

1 X

1

1.Amendament Rigu Andrei la pct. 34

A.Pentru

30/34 ( 88%)

B.împotrivă

0/34 ( 0%)

C.Abținere

0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 4/34 (

12%)

ABC

Stefania Petre Nicorel Nicorescu Valentin Necula Sanda Hristudor

|    X    |           |           |

x           ।        i

|   X   I          I          1

|   X   I         1          1

Diana Mardarovici

| x |         | i

Roxana Cantea

| x |           |           |

George Nicolaie

1 1 1 1

catamilitaru

I x 1          |          1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I                   1

Andrei Rigu

| X j 1          |

Sebastian Buși

1 1 1 1

MURESAN MANUELA

| X 1           1           1

ionescu andrei

i x i i ।

Anamaria Alina Gram

i X I

ANDREI BADIU

i x ।          । i

Podar Marian Vasile

| X I                     1

Adrian Moraru

| X I j 1

Cosmin Smighelschi

1 X |           1           1

Bujduveanu Stelian

i X I j 1

Gabriel Rau

| X I 1 - I

Luminița Serban

| X I 1           1

Sorin Purtarea

1 1 1 1

Ionel Pușcaș

Ana Ciceala

| X |           1           |

lonut Aruxandei

1 x j 1 1

Ștefan Stofor

1 X j I I

Cătălin Deaconescu

| X I I 1

adrian florescu

1 X I 1 I

costin hazarian

1 x |          1          1

Gabriel Rădulescu

| X I                     I

Florin Covaci

j X I                     1

Melciu Florin

1 x 1           1 j

Tomescu Horia

1 x 1 I

Dan Milea

| X I 1

l.Pct. 34 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 419/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

A.Pentru          32/34 ( 94%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 2/34 ( 6%)

ABC

Stefania Petre

| X | j |

Nicorel Nicorescu

[ X |           |           |

Valentin Necula

j X |          |          |

Sanda Hristudor

i x । i i

Diana Mardarovici

X I                 1

Roxana Cantea

i x i । ।

George Nicolaie

1 x j                     1

catamilitaru

i X I 1          |

RAZVAN SOCOLOVICI

| X | I |

Andrei Rigu

i x । ।

Sebastian Buși

| X 1          1          1

MUREȘAN MANUELA

i x i i i

ionescu andrei

! x |           |           |

Anamaria Alina Gram

1 x |          |          |

ANDREI BADIU

| X I I I

Podar Marian Vasile

| X I 1           1

Adrian Moraru

1 X I 1           1

Cosmin Smighelschi

1 x I I I

Bujduveanu Stelian

| X I 1          1

Gabriel Rau

X I I I

Luminița Serban

1 X I 1          1

Sorin Purcarea

1 1 1 1

Ionel Pușcaș

1 1 1 1

Ana Ciceala

1 x I I I

lonut Aruxandei

1 X I I 1

Ștefan Stofor

1 x I 1            1

Cătălin Deaconescu

| X I 1          |

adrian florescu

1 x i |            |

costin hazarian

i x i । ।

Gabriel Rădulescu

| X I I I

Florin Covaci

| X I j I

Melciu Florin

i x ।

Tomescu Horia

i x i ।            ।

Dan Milea

1 x 1          1

A.Pentru

38/34

( 88%)

B. împotrivă

0/34

( 0%)

C.Abținere

0/34

( 0%)

Niciun răspuns 4/34

( 12%)

A B

c

Stefania Petre

1 x |

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x |

1 1

Valentin Necula

1 X I

1 1

Sanda Hristudor

1 X I

1 1

Diana Mardarovici

1 X 1

1 1

Roxana Cantea

1 X I

1 1

George Nicolaie

1 1

catamilitaru

1 X |

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

1 1

Andrei Rigu

1 X I

1 1

Sebastian Buși

1 X I

1 1

MURESAN MÂNUELA

1 X I

1 1

ionescu andrei

i x i

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X I

ANDREI BADIU

1 1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X I

1 1

Adrian Moraru

i X I

1 1

Cosmin Smighelschi

i X |

1 1

Bujduveanu Stelian

1 1

1 1

Gabriel Rau

1 X I

1 1

Luminița Serban

1 X I

1 1

Sorin Purtarea

i x i

Ionel Pușcaș

i x i

1 J

Ana Ciceala

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

i x j

1 1

Ștefan Stofor

1 X I

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

1 1

adrian florescu

i x i

1 1

costin hazarian

1 X I

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X I

1 !

Florin Covaci

i x ।

1 1

Melciu Florin

1 1

1 1

Tomescu Horia

1 X 1

1 1

Dan Milea

1 X I

1 1

l.Pct. 35 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A

A. Pentru           30/34 ( 88%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 4/34 ( 12%)

ABC

Stefania Petre

1 X ।          ;          |

Nicorel Nicorescu

| X |           |           |

Valentin Necula

| X | j

Sanda Hristudor

| X |        |

Diana Mardarovlci

| X |         |          [

Roxana Cantea

| X I                  I

George Nicolaie

| X 1 I 1

catamilitaru

| X j I j

RAZVAN SOCOLOVICI

i X I

Andrei Rigu

| X I I 1

Sebastian Buși

| X I 1 I

MURESAN MANUELA

i X I 1

ionescu andrei

| X 1 i 1

Anamaria Alina Gram

| X 1           1           |

ANDREI BADIU

i X 1                  |

Podar Marian Vasile

i x i i j

Adrian Moraru

| X I i 1

Cosmin Smighelschi

| X I 1

Bujduveanu Stelian

1 1 1 1

Gabriel Rau

| X [ j I

Luminița Serban

1 1 1

Sorin Parcarea

| X I 1          1

Ionel Pușcaș

Ana Ciceala

| X I I I

lonut Aruxandei

| X I                  1

Ștefan Stofor

i x j                  j

Cătălin Deaconescu

i x । । ।

adrian florescu

1 x I I

costin hazarian

| X I I

Gabriel Rădulescu

i x । i j

Florin Covaci

1 X |          !          [

Melciu Florin

III!

Tomescu Horia

1 x I 1 1

Dan Milea

| X 1                  1

ABC

Stefania Petre

1 X |        |         |

Nicorel Nicorescu

1 X I 1         1

Valentin Necula

1 x |           |           |

Sanda Hristudor

| X I 1 I

Uxana Mardarovlci

1 X 1         1          1

Roxana Cantea

1 x I 1          1

George Nicolaie

1 X I I 1

catamilitaru

1 X I 1          1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x 1 1 |

Andrei Rigu

| X |           |           |

Sebastian Buși

i x i । i

MURESAN MANUELA

i x । j ।

ionescu andrei

1 X 1           1           1

Anamaria Alina Gram

1 x I 1           1

ANDREI BADIU

i x i                   i

Podar Marian Vasile

i x I |          1

Adrian Moraru

| X 1           1           1

Cosmin Smighelschi

X I I j

Bujduveanu Stelian

1 1 1 1

Gabriel Rau

1 x I I 1

Luminița Serban

| X I 1

Sorin Purcarea

1 1 1 1

Ionel Pușcaș

Ana Ciceala

1 x I 1 I

lonut Aruxandei

1 x I 1          1

Ștefan Stofor

1 x I 1           1

Cătălin Deaconescu

| X 1          |

adrian florescu

X I I

costin hazarian

1 X I 1           1

Gabriel Rădulescu

1 x 1          1          1

Florin Covaci

| X I                   1

Melciu Florin

1 1 1 1

Tomescu Horia

1 x 1           [           1

Dan Milea

1 x I 1          1

l.Pct. 36 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A

A.Pentru           31/34 ( 91%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 3/34 ( 9%)

ABC

Stefania Petre

| X | j ;

Nicorel Nicorescu

| X |          |

Valentin Necula

1 x 1           1           1

Sanda Hristudor

| X I I I

Diana Mardarovici

i x ।          । i

Roxana Cantea

1 X I I j

George Nicolaie

| X 1          |

catamilitaru

| X I I I

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x 1          1          |

Andrei Rigu

1 1 1 1

Sebastian Buși

| X I I I

MURESAN MANUELA

| X I I I

ionescu andrei

i x । i j

Anamaria Alina Gram

j X I 1          1

ANDREI BADIU

1 X I 1          1

Podar Marian Vasile

1 x I 1           1

Adrian Moraru

i x I 1          1

Cosmin Smighelschi

| X I 1          |

Bujduveanu Stelian

Gabriel Rau

| X 1          1          1

Luminița Serban

| X 1           |           1

Sorin Purcarea

1 1 1 1

Ionel Pușcaș

1 x I i 1

Ana Ciceala

j X I 1 I

lonut Aruxandei

| X 1          1

Ștefan Stofor

| X 1          1          1

Cătălin Deaconescu

| X I j 1

adrian florescu

1 X 1           1           1

costin hazarian

1 x I 1           1

Gabriel Rădulescu

| X I I 1

Florin Covaci

1 X 1           |           |

Melciu Florin

1 X I 1

Tomescu Horia

i X 1          |          1

Dan Milea

| X I I I

ABC

Stefania Petre         | X |    |

Nicorel Nicorescu     j X j    j

Valentin Necula       | X [    |

Sanda Hristudor       | X |    j

Diana Mardarovici     | X j    ।

Roxana Cantea          j X j    |

George Nicolaie       j X j    [

catamilitaru           j X |    |

RAZVAN SOCOLOVICI     | X |    |

Andrei Rigu             j X |    j

Sebastian Buși         | X |    |

MURESAN MANUELA       | X |    |

ionescu andrei         j X |    |

Anamaria Alina Gram  | X [    |

ANDREI BADIU            | X |    |

Podar Marian Vasile  j X |    j

Adrian Moraru 1111 Cosmin Smighelschi    | X j    |

Bujduveanu Stelian    j X |    j

Gabriel Rau             | X |    |

Luminița Serban        | X j    |

Sorin Purcarea         | X |    |

Ionel Pușcaș            | X j    |

Ana Ciceala             j X |    |

lonut Aruxandei       | X |    |

Ștefan Stofor          j X j    |

Cătălin Deaconescu   I X |

adrian florescu        | X |    |

costin hazarian        | X j

Gabriel Rădulescu     | X |    j

Florin Covaci          j X ]    |

Melciu Florin          | X |    |

Tomescu Horia          j X |    |

Dan Milea

l.Pct. 37 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 424/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

A.Pentru           33/34 ( 97%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 1/34 ( 3%)

ABC

Stefania Petre Nicorel Nicorescu Valentin Necula Sanda Hristudor Diana Mardarovici Roxana Cantea George Nicolaie catamilitaru RAZVAN SOCOLOVICI Andrei Rigu Sebastian Buși MURESAN MANUELA ionescu andrei Anamaria Alina Gram ANDREI BADIU

Podar Marian Vasile Adrian Moraru Cosmin Smighelschi Bujduveanu Stelian Gabriel Rau Luminița Serban Sorin Purcarea Ionel Pușcaș Ana Ciceala lonut Aruxandei Ștefan Stofor Cătălin Deaconescu adrian florescu costin hazarian Gabriel Rădulescu Florin Covaci Melciu Florin Tomescu Horia Dan Milea

X [ x I x I X I x I x I x I x I X I X I X I x i x I x I x I X I x I x I x I x i x I x i x I X I x I x 1 x I x I x I x i x I x i x


ABC

Stefania Petre         [ X |    |

Nicorel Nicorescu     | X j    |

Valentin Necula        | X |    |

Sanda Hristudor        j X |    |

Diana Mardarovici     | X j    ।

Roxana Cantea          | X |    |

George Nicolaie        | X |    j

catamilitaru           | X |    |

RAZVAN SOCOLOVICl     | X |    |

Andrei Rigu             | X j    |

Sebastian Buși         j X |    |

MURESAN MANUELA       | X |    |

ionescu andrei         | X |    |

Anamaria Alina Gram  j X |    |

ANDREI BADIU            | X |    |

Podar Marian Vasile  | X |    |

Adrian Moraru          j X |    |

Cosmin Smighelschi    [ X |    |

Bujduveanu Stelian    I I I I

Gabriel Rau             j X |     |

Luminița Serban        | X |    |

Sorin Purcarea         | X |    |

Ionel Pușcaș            j X j     |

Ana Ciceala             | X |    |

lonut Aruxandei        | X j    |

Ștefan Stofor          | X |    |

Cătălin Deaconescu    j X |    |

adrian florescu        | X |    |

costin hazarian        | X |    |

Gabriel Rădulescu     | X |    j

Florin Covaci           j X |     |

Melciu Florin

Tomescu Horia           i I I I

Dan Milea               X

l.Pct. 38 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 433/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București - STB S.A.

A.Pentru           33/35 ( 94%)

B.împotrivă        0/35 (  0%)

C.Abținere         0/35 (  0%)

Niciun răspuns 2/35 ( 6%)

ABC

Stefania Petre

1 X |           |           |

Nicorel Nicorescu

UI 1 i

Valentin Necula

1 x |                   |

Sanda Hristudor

| X I                   I

Diana Mardarovici

i x । i i

Roxana Cantea

| X 1 j 1

George Nicolaie

| X |          |

catamilitaru

j x j ।

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x I 1 I

Andrei Rigu

i x । i i

Sebastian Buși

1 X 1 j 1

MURESAN MANUELA

1 X |          1          1

^ționescu andrei

1 1 1 1

Anamaria Alina Gram

1 x 1 1 1

ANDREI BADIU

i x i                   ।

Podar Marian Vasile

1 X 1 I I

Adrian Moraru

1 x I 1 I

Cosmin Smighelschi

| X I I

Bujduveanu Stelian

1 X I 1          1

Gabriel Rau

1 x 1 | 1

Luminița Serban

| X 1          1

Sorin Purcarea

i x । i j

Ionel Pușcaș

! x |          |          |

Ana Ciceala

| X |         1         1

lonut Aruxandei

| X 1 I I

Ștefan Stofor

| X 1 I 1

Cătălin Deaconescu

j X 1 I 1

adrian florescu

i x i i i

costin hazarian

i x i i i

Gabriel Rădulescu

1 X | i 1

Florin Covaci

1 x 1 I I

Melciu Florin

III!

^-ionescu andrei

1 x I 1 I

Tomescu Horia

1 x I

Dan Milea

1 x 1 1

A

B

c

Stefania Petre

1 x

1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x

1

1 1

Valentin Necula

i x

1

1 1

Sanda Hristudor

i X

1

1 1

Diana Mardarovici

1

1

1 1

Roxana Cantea

1 X

1 1

George Nicolaie

1 X

1 1

catamilitaru

i x

1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

1 1

Andrei Rigu

1 X

Sebastian Buși

1 X

1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X

1

. *-ionescu andrei

1

1

Anamaria Alina Gram

1 X

ANDREI BADIU

1 X

1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1

Adrian Moraru

1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1

1 1

Gabriel Rau

1 X

1

Luminița Serban

1 X

1

1 1

Sorin Purcarea

i x

1 1

Ionel Pușcaș

1

1

Ana Ciceala

1 X

1

lonut Aruxandei

1 X

1

Ștefan Stofor

j x

Cătălin Deaconescu

i X

1 1

adrian florescu

i X

1

1 1

costin hazarian

1 X

1

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X

1 1

Florin Covaci

1 X

1

1 1

Melciu Florin

i

1 1

ionescu andrei

1 X

(

1 1

Tomescu Horia

1 X

1

1 1

Dan Milea

1 X

1

l.Pct. 39 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București., prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

A.Pentru           33/34 ( 97%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 1/34 ( 3%)

ABC

Stetama Petre

1 x

1

1

Nicorel Nicorescu

1 X

1

Valentin Necula

i x

1

Sanda Hristudor

1 X

Diana Mardarovici

1 X

1

Roxana Cantea

1 X

1

1

George Nicolaie

1 X

1

1

catamilitaru

1 X

1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

1

Andrei Rigu

1 X

1

1

Sebastian Buși

1 X

1

1

MURESAN MANUELA

1 X

Anamaria Alina Gram

1 X

ANDREI BADIU

i X

1

Podar Marian Vasile

1 X

1

!

Adrian Moraru

i X

1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

1

Bujduveanu Stelian

Gabriel Rau

1

1 X

Luminița Serban

i X

1

Sorin Purcarea

i x

1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1

1

Ana Ciceala

1 X

1

lonut Aruxandei

1 X

1

1

Ste-Fan Stofor

1 X

1

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1

1

adrian florescu

i x

1

1

costin hazarian

i x

1

Gabriel Rădulescu

x

1

1

Florin Covaci

i X

1

1

Melciu Florin

1 X

1

ionescu andrei

1 X

1

1

Tomescu Horia

1 X

1

Dan Milea

1 X

1

1

ABC

Stefania Petre        | X |

Nicorel Nicorescu     [ X |

Valentin Necula       | X j

Sanda Hristudor       j X |

Diana Mardarovici     | X |

Roxana Cantea          j X |

George Nicolaie       | X |

catamilitaru           | X |

RAZVAN SOCOLOVICI     | X |

Andrei Rigu             | X |

Sebastian Buși        j X j

MURESAN MANUELA       | X |

Anamaria Alina Gram  j X |

ANDREI BADIU           | X |

Podar Marian Vasile  j X |

Adrian Moraru          | X |

Cosmin Smighelschi    | X j

Bujduveanu Stelian    |    |

Gabriel Rau             | X j

Luminița Serban       |    j

Sorin Purcarea        j    |

Ionel Pușcaș            | X j

Ana Ciceala             | X |

lonut Aruxandei       | X |

Ștefan Stofor          | X |

Cătălin Deaconescu    | X |

adrian florescu       j X |

costin hazarian       | X j

Gabriel Rădulescu     | X |

Florin Covaci          j X |

Melciu Florin          j X |

ionescu andrei         | X |

Tomescu Horia          | X |

Dan Milea

l.Pct. 40 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A

A.Pentru           31/34 ( 91%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere         0/34 (  0%)

Niciun răspuns 3/34 ( 9%)

ABC

Stefania Petre        |

Nicorel Nicorescu

Valentin Necula       ]

Sanda Hristudor       ]

Diana Mardarovici    |

Roxana Cantea         |

George Nicolaie       |

catamilitaru          |

RAZVAN SOCOLOVICI    |

Andrei Rigu            |

Sebastian Buși        |

MURESAN MÂNUELA       j

Anamaria Alina Gram  |

ANDREI BADIU          |

Podar Marian Vasile  j

Adrian Moraru         |

Cosmin Smighelschi   |

Bujduveanu Stelian   |

Gabriel Rau            |

Luminița Serban       |

Sorin Purcarea

Ionel Pușcaș          |

Ana Ciceala            |

lonut Aruxandei       |

Ștefan Stofor         j

Cătălin Deaconescu   ]

adrian florescu       |

costin hazarian       |

Gabriel Rădulescu    |

Florin Covaci         j

Melciu Florin

ionescu andrei        |

Tomescu Horia         |

Dan Milea

 • l .Pct. 41 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită

 • A. Pentru           33/34 ( 97%)

B.împotrivă        0/34 (  0%)

C.Abținere          0/34 (  0%)

Niciun răspuns 1/34 ( 3%)

ABC

Stefania Petre

| X |          |          |

Valentin Necula

| X |          |          |

Sanda Hristudor

| X | j |

Diana Mardarovici

| X |           |           |

Roxana Cantea

| X |                  |

George Nicolaie

1 X |           |           |

catamilitaru

1 X |          |          |

RAZVAN SOCOLOVICI

| X j |          |

Andrei Rigu

1 x I I

Sebastian Buși

i x । । ।

MURESAN MANUELA

1 X I 1           1

Anamaria Alina Gram

| X [ I I

ANDREI BADIU

i x ।          । i

Podar Marian Vasile

1 x I

Adrian Moraru

| X I 1

Cosmin Smighelschi

1 X I 1          1

Bujduveanu Stelian

1 x I 1          1

Gabriel Rau

1 X 1           1           |

Luminița Serban

1 x 1           1           |

Sorin Purcarea

1 X I                     I

Ionel Pușcaș

i X I

Ana Ciceala

i x । । ।

lonut Aruxandei

j x | ;

Ștefan Stofor

x j i

Cătălin Deaconescu

i x i i j

adrian florescu

1 x I I I

costin hazarian

] X I I 1

Gabriel Rădulescu

| X I I 1

Florin Covaci

1 x I                     1

Melciu Florin

1 1 1 I

ionescu andrei

1 x 1 I 1

Nicorel Nicorescu

1 x I 1

Tomescu Horia

i X 1

Dan Milea

1 X I I I

: :i

1.Propunere Andrei Badiu

A.Pentru          34/34 (100%)

B.împotrivă        0/34 ( 0%)

C.Abținere         0/34 ( 0%)

Niciun răspuns 0/34 ( 0%)

ABC

Stefania Petre

1 X |           | . |

Valentin Necula

1 X I 1           1

Sanda Hristudor

1 x 1 | 1

Diana Mardarovici

1 x |                     |

vr 1             1             1

RUXalld L-dJILca

George Nicolaie

| A |           |           ।

| X j         1

catamilitaru

| X I I 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i i i

Andrei Rigu

i x i i i

Sebastian Buși

î x i । i

MURESAN MANUELA

| x |          |          |

Anamaria Alina Gram

| X I I j

ANDREI BADIU

i X | |            |

Podar Marian Vasile

| X I [

Adrian Moraru

1 x I 1

Cosmin Smighelschi

| X j 1

Bujduveanu Stelian

j X I 1          1

Gabriel Rau

1 X I I 1

Luminița Serban

1 x I 1 I

Sorin Parcarea

x । i i

Ionel Pușcaș

| X I {           1

Ana Ciceala

| X I 1           1

lonut Aruxandei

i x । । ।

Ștefan Stofor

X 1                 1

Cătălin Deaconescu

| X 1                     1

adrian florescu

1 x I 1 I

costin hazarian

| X 1         1

Gabriel Rădulescu

i x i i j

Florin Covaci

| X |          |

Melciu Florin

| X I 1

ionescu andrei

i x | |          !

Nicorel Nicorescu

| X |           | i

Tomescu Horia

| X I 1            |

Dan Milea

| X I I 1

ABC

Stefania Petre        | X

Valentin Necula       | X

Sanda Hristudor       |

Diana Mardarovici    | X

Roxana Cantea         j X

George Nicolaie       | X

catamilitaru          | X

RAZVAN SOCOLOVICI     | X

Andrei Rigu            | X

Sebastian Buși        | X

MURESAN MANUELA       | X

Anamaria Alina Gram  | X

ANDREI BADIU          [ X

Podar Marian Vasile  | X

Adrian Moraru         | X

Cosmin Smighelschi   | X

Bujduveanu Stelian   | X

Gabriel Rau            j X

Luminița Serban       | X

Sorin Purcarea        | X

Ionel Pușcaș           | X

Ana Ciceala            | X

lonut Aruxandei       | X

Ștefan Stofor         | X

Cătălin Deaconescu   | X

adrian florescu       | X

costin hazarian       | X

Gabriel Rădulescu     | X

Florin Covaci          j X

Melciu Florin          | X

ionescu andrei        | X

Nicorel Nicorescu     | X

Tomescu Horia         | X

Dan Milea

ABC

Stefania Petre        | X

Valentin Necula       j X

Sanda Hristudor       j X

Diana Mardarovici     | X

Koxana Cantea         | X

George Nicolaie       | X

catamilitaru          | X

RAZVAN SOCOLOVICI     | X

Andrei Rigu            | X

Sebastian Buși        | X

MURESAN MANUELA       | X

Anamaria Alina Gram  | X

ANDREI BADIU          | X

Podar Marian Vasile  j X

Adrian Moraru         | X

Cosmin Smighelschi   | X

Bujduveanu Stelian j | Gabriel Rau            j X

Luminița Serban       | X

Sorin Parcarea        | X

Ionel Pușcaș           | X

Ana Ciceala            | X

lonut Aruxandei       | X

Ștefan Stofor          | X

Cătălin Deaconescu   | X

adrian florescu       j X

costin hazarian       j X

Gabriel Rădulescu     | X

Florin Covaci          | X

Melciu Florin          | X

ionescu andrei        | X

Nicorel Nicorescu     | X

Tomescu Horia         | X

Dan Milea

l.Pct. 43 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar și a trei consilieri generali în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

A.Pentru          31/32 ( 97%)

B.împotrivă        0/32 (  0%)

C.Abținere         0/32 (  0%)

Niciun răspuns 1/32 ( 3%)

A

B

c

Diana Mardarovici

1 x

1

1 1

George Nicolaie

RAZVAN SOCOLOVICI

Andrei Rigu

1 x

1 x

1 X

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

Sebastian Buși

1 X

1

1 1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

Cosmin Smighelschi

Sorin Purcarea

i x

1

1 1

1 1

1 1

Ionel Pușcaș

1 X

1

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1

Florin Covaci

i x

1

1 1

Valentin Necula

| X

i

1 1

Sanda Hristudor

I X

1

1 1

ionescu andrei

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1 1

Stefania Petre

i X

1

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1

1 1

costin hazarian

1 X

1 1

Gabriel Rau

i x

1 1

Dan Milea

i X

1

1 1

Gabriel Rădulescu

i x

1 1

Roxana Cantea

1 X

1 1

Tomescu Horia

i X

1

1 1

catamilitaru

1 X

1

1 1

adrian florescu

i x

1

1 1

Andrei Badiu

i x

1

1 1

Sorin Purcarea

I X

1

1 1

Luminița Serban

1 X

1

1 1

Stelian

1 X

1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

1

1 1

l.Pct. 44 Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordinea Publică a Municipiului București

A.Pentru

31/32

(

97%)

B.împotrivă

0/32

(

0%)

C.Abținere

0/32

(

0%)

Niciun răspuns 1/32 (

3%)

A B

C

Diana Mardarovici

George Nicolaie

RAZVAN SOCOLOVICI

|   X   |          |          |

|    X    |           |           |

1    X    j           |           |

1    y    l           I           !

AflUI ci

Sebastian Buși

| X 1           1           1

MURESAN MANUELA

| X I I

Cosmin Smighelschi

| X 1

Sorin Purcarea

1 1 1 1

Ionel Pușcaș

| X 1 I 1

lonut Aruxandei

i x । i i

Florin Covaci

| X I 1           1

Valentin Necula

X I I I

Sanda Hristudor

i x । i î

ionescu andrei

| X I 1 i

Ana Ciceala

| X I 1

Podar Marian Vasile

| X I j

Stefania Petre

| X I

Ștefan Stofor

| X 1 I 1

costin hazarian

| X 1           |           1

Gabriel Rau

| X I                     I

Dan Milea

i x ।                   i

Gabriel Rădulescu

| X I                     1

Roxana Cantea

1 X ]          1          1

Tomescu Horia

1 x |           |           !

catamilitaru

i x । । ।

adrian florescu

1 X 1           |           |

Andrei Badiu

1 x I I 1

Luminița Serban

x I 1         |

Stelian

| X I 1

Nicorel Nicorescu

1 x j 1          [

Anamaria Alina Gram

| X I I 1

Adrian Moraru

1 x 1                     1

l.Pct. 45 Proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General a Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București

A.Pentru           30/32 ( 94%)

B.împotrivă        0/32 (  0%)

C.Abținere          0/32 (  0%)

Niciun răspuns 2/32 ( 6%)

A

B

c

Diana Mardarovici

1 x

1

1 1

George Nicolaie

RAZVÂN SOCCLOVICI

Andrei Rigu

1

1 X

1 X

! 1

i i

1

1 i

Sebastian Buși

1 X

i i

MURESAN MANUELA

i x

1

i i

Cosmin Smighelschi

1 X

1

i i

Sorin Purcarea

1 X

1

i i

Ionel Pușcaș

1 X

lonut Aruxandei

1 X

i i

Florin Covaci

I X

i i

Valentin Necula

1 X

1

i i

Sanda Hristudor

1 X

1

i i

ionescu andrei

1 X

1

Ana Ciceala

1 X

i i

Podar Marian Vasile

1 X

i i

Stefania Petre

i x

1

i i

Ștefan Stofor

1 X

1

i (

costin hazarian

1 X

1

i i

Gabriel Rau

1 X

1

i i

Dan Milea

1

1

i i

Gabriel Rădulescu

1 X

1

i i

Roxana Cantea

i x

1

i i

Tomescu Horia

1 X

1

i i

catamilitaru

1 X

1

i i

adrian florescu

1 X

1

i i

Andrei Badiu

1 X

1

i i

Luminița Serban

1 X

1

Stelian

i x

Nicorel Nicorescu

i x

i i

Anamaria Alina Gram

x

1

i i

Adrian Moraru

1 X

1

i i

l.Pct. 46 Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017

A.Pentru           32/32 (109%)

B.împotrivă        0/32 ( 0%)

C.Abținere         0/32 ( 0%)

Niciun răspuns 0/32 ( 0%)

ABC

Diana Mardarovici

1 X |          |          |

1 V 1

1 X 1           1           1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X 1 I I

Andrei Rigu

1 x 1          1          1

Sebastian Buși

1 x I I I

MURESAN MÂNUELA

| X I                   1

Cosmin Smighelschi

i x । j i

Sorin Purcarea

1 x I I 1

Ionel Pușcaș

| X I I

lonut Aruxandei

1 x I 1

Florin Covaci

| X 1           1           |

Valentin Necula

1 X I I I

Sanda Hristudor

i x । i ।

ionescu andrei

| X I 1         1

Ana Ciceala

1 X 1 I 1

Podar Marian Vasile

1 x I I I

Stefania Petre

| X I                     I

Ștefan Stofor

| X I j j

costin hazarian

| X I 1 I

Gabriel Rau

1 x I I

Dan Milea

| X I I

Gabriel Rădulescu

1 X I 1          1

Roxana Cantea

1 x 1 1 1

Tomescu Horia

1 X 1         1

catamilitaru

1 x I I I

adrian florescu

| X I 1 j

Andrei Badiu

1 X ] I 1

Luminița Serban

1 x I 1 I

Stelian

1 x I I i

Nicorel Nicorescu

| X I I j

Anamaria Alina Gram

1 x I I

Adrian Moraru

| X I 1

l.Pct. 47 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de vânzare și în Comisia de contestație pentru spațiile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a

A.Pentru

32/32

(100%)

B.împotrivă

0/32

( 0%)

C.Abținere

0/32

( Q%)

Niciun răspuns 0/32 (

0%)

ABC

Diana Mardarovici

| X |          |          |

George Nicolaie

| X I |

RAZVAN SOCOLOVICI

| X j 1

Andrei Rigu

i X I |

Sebastian Buși

| X 1         1 I

MURESAN MANUELA

i x । i i

Cosmin Smighelschi

| X 1 I 1

Sorin Purcarea

| X I                  |

Ionel Pușcaș

| X 1           | j

lonut Aruxandei

| X I I I

Florin Covaci

x 1         1 j

Valentin Necula

i x i ।

Sanda Hristudor

| X i 1

ionescu andrei

| X 1           1           1

Ana Ciceala

| X I I 1

Podar Marian Vasile

1 X 1         1          1

Stefania Petre

1 x 1 1 1

Ștefan Stofor

1 X ]          1          1

costin hazarian

1 x 1 1 1

Gabriel Rau

| X I [ j

Dan Milea

| X I I

Gabriel Rădulescu

i x i i ।

Roxana Cantea

| X I I

Tomescu Horia

I X |         |

catamilitaru

| X I 1

adrian florescu

| X 1 i |

Andrei Badiu

X 1        1

Luminița Serban

I x 1           1           1

Stelian

1 X 1         1          1

Nicorel Nicorescu

1 x I I I

Anamaria Alina Gram

| X I 1 I

Adrian Moraru

| X 1                  1

l.Pct. 48 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de negociere și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene s

A.Pentru

30/32

( 94%)

B.împotrivă

0/32

( 0%)

C.Abținere

0/32

( 0%)

Niciun

răspuns 2/32 (

6%)

ABC

Diana Mardarovici

1 X |           |           |

George Nicolaie

1 1 1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |           |           |

Andrei Rigu

| X I | j

Sebastian Buși

| X I |

MURESAN MANUELA

i X I I I

Cosmin Smighelschi

| X i 1           |

Sorin Purcarea

| X I I 1

Ionel Pușcaș

i x । i ।

lonut Aruxandei

| X 1 I I

Florin Covaci

| X I I i

Valentin Necula

| X I 1           1

Sanda Hristudor

! x i

ionescu andrei

1 x I I I

Ana Ciceala

| X I i 1

Podar Marian Vasile

1 x I 1 1

Stefania Petre

i X 1 j |

Ștefan Stofor

i x ।           । i

costin hazarian

| X I I j

Gabriel Rau

| X I 1 I

Dan Milea

j X I

Gabriel Rădulescu

| X I

Roxana Cantea

i x i j i

Tomescu Horia

1 X I [           '

catamilitaru

1 x I I I

adrian florescu

1 1 1 1

Andrei Badiu

1 x 1           1           1

Luminița Serban

| X I I 1

Stelian

| X I 1           1

Nicorel Nicorescu

| X I j j

Anamaria Alina Gram

1 X I 1           1

Adrian Moraru

1 X 1           1           |

l.Pct. 49 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/32 (

32/32 (100%)

0/32 (

0/32 ( 0%)

0%)

0%)

ABC

Diana Mardarovici

1 x

1 1

George Nicolaie

1 x

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

! x

I 1

Andrei Rigu

1 X

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

MURESAN MANUELA

1 X

Cosmin Smighelschi

1 X

Sorin Purcarea

1 X

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

Florin Covaci

1 X

1 1

Valentin Necula

1 X

1 1

Sanda Hristudor

1 X

II                     .             .     ,       '

ionescu andrei

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

Podar Marian Vasile

1 X

Stefania Petre

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

I 1

costin hazarian

i X

1 1

Gabriel Rau

1 X

1 1

Dan Milea

1 X

Gabriel Rădulescu

1 X

1 1

Roxana Cantea

1 X

Tomescu Horia

1 X

1 1

catamilitaru

1 X

1 1

adrian florescu

1 X

Andrei Badiu

1 X

Luminița Serban

1 X

1 1

Stelian

1 X

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

Adrian Moraru

1 X

l.Pct. 50 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de Orientare


Școlară și Profesională A.Pentru B.împotrivă C.Abținere

Niciun răspuns 0/32 (


la nivelul Municipiului București


32/32 0/32

0/32

0%)


(100%)

( 0%)

( 0%)


C

A B

Diana Mardarovici

| X |           |           |

George Nicolaie

| X |          |          |

DA7VAM crirni n\/TrT

1 y l         J          ■

j A |           j           |

Andrei Rigu

| X 1           1           1

Sebastian Buși

| X I I I

MURESAM MANUELA

i x ।          । i

Cosmin Smighelschi

| X 1

Sorin Purcarea

| X I [

Ionel Pușcaș

| X I |

lonut Aruxandei

| X            |

Florin Covaci

| X I i j

Valentin Necula

| X I I 1

Sanda Hristudor

| X I 1 I

ionescu andrei

j X I 1 I

Ana Ciceala

| X I I I

Podar Marian Vasile

| X I                     I

Stefania Petre

| X I I 1

Ștefan Stofor

j x | | |

costin hazarian

j x ।                  i

Gabriel Rau

| X I                    1

Dan Milea

I X 1           1           1

Gabriel Rădulescu

1 X I

Roxana Cantea

| X I

Tomescu Horia

| X I I j

catamilitaru

1 X j I I

adrian florescu

| X I I I

Andrei Badiu

i X 1         |

Luminița Serban

1 x I 1 I

Stelian

1 X I 1          1

Nicorel Nicorescu

1 x I I I

Anamaria Alina Gram

| X I I 1

Adrian Moraru

| X I I 1

l.Pct. 51 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București

A.Pentru           32/32 (100%)

B.împotrivă        0/32 ( 0%)

C.Abținere         0/32 ( 0%)

Niciun răspuns 0/32 ( 0%)

ABC

Diana Mardarovici

1 X |           |           |

। A [            ।             ।

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x j 1 I

Andrei Rigu

| X I 1

Sebastian Buși

| X I 1

MURESAN MANUELA

| X I I

Cosmin Smighelschi

i x । i j

Sorin Purcarea

| X 1 i |

Ionel Pușcaș

1 X I 1           1

lonut Aruxandei

1 X |           |           [

Florin Covaci

1 x I 1 I

Valentin Necula

| X I j 1

Sanda Hristudor

| X I                    I

ionescu andrei

| X j                  1

Ana Ciceala

1 x                      |

Podar Marian Vasile

| X I                    I

Stefania Petre

| X I I 1

Ștefan Stofor

1 x I                    1

costin hazarian

1 x I                    I

Gabriel Rau

1 x I I j

Dan Milea

1 x I 1 i

Gabriel Rădulescu

1 x I j i

Roxana Cantea

| X I 1           1

Tomescu Horia

i x । j

catamilitaru

1 x I i

adrian florescu

| X I j I

Andrei Badiu

1 x I î I

Luminița Serban

1 x I 1           1

Stelian

| X I I

Nicorel Nicorescu

| X 1           1           1

Anamaria Alina Gram

| X I 1

Adrian Moraru

1 x I 1

l.Pct. 52 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

A.Pentru           32/33 ( 97%)

B.împotrivă         0/33 (  0%)

C.Abținere         0/33 (  0%)

Niciun răspuns 1/33 ( 3%)

A

B

c

Diana Mardarovici

George Nicolaie RAZVAN SOCOLOVICI

1 x i v

1

1

1                  1

1 X

1

1

1 1

1 1

j.     Andrei Rigu

1 X

1

1               1                                                                                                                                                                    .1

Sebastian Buși

1 X

1

MURESAN MANUELA

j x

1

1 1

Cosmin Smighelschi

i x

1

Sorin Purcarea

i X

1

1 1

Ionel Pușcaș

i x

1

1 1

lonut Aruxandei

1 X

1

1 1

Florin Covaci

1 X

1

1 1

Valentin Necula

1 X

1

1 1

Sanda Hristudor

i x

1

1

ionescu andrei

1 X

1

1 1

Ana Ciceala

1 X

1

1 1

Podar Marian Vasile

i X

1

1 1

Stefania Petre

1 X

1

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1

1 1

costin hazarian

1 X

1

1 1

Gabriel Rau

i x

1

1 1

Dan Milea

i X

1

1 1

Gabriel Rădulescu

1 X

1

1 1

Roxana Cantea

1 X

1

1 1

Tomescu Horia

1 X

1

[ 1

catamilitaru

1 X

1 1

adrian florescu

1 X

1

1 [

Andrei Badiu

1 X

1

1 1

Luminița Serban

1 X

1

1 1

Stelian

i x

1 1

Nicorel Nicorescu

i X

1

1 1

Anamaria Alina Gram

x

1

1 1

Adrian Moraru

1 X

1

1 1

Cătălin Deaconescu

1

1

1 1