Proces-verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26 februarie 2021, ora 11:00

Convocarea ședinței ordinare a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, domnul Nicușor DAN, prin dispoziția înregistrată sub nr. 169/19.02.2021.

Ședința a avut loc sediul autorității deliberative din municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, în sălile destinate grupurilor consilierilor generali, la care au participat 54 din cei 55 de consilieri.

Ședința s-a desfășurat atât prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferință WebEx, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 94/23.03.2020 cât și prin prezență fizică pentru proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi care necesită vot secret.

La ședință au participat următorii: domnul Nicușor DAN - Primarul General al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir- Secretar General al Municipiului București și doamna Mariana Brod - Director executiv, Direcția Asistentă Tehnică si Juridică.

Au fost invitați să participe, online, directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

La ședință a fost absent următorul: Lipă Elisabeta.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Bună ziua! Vă rog să ne reconectăm online pe platformă, urmează să începem ședința, vă rog să anunțați colegii să se conecteze.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Bună ziua, înainte de a începe lucrările ședinței de astăzi vă anunț că avem o prezență de 34 de consilieri generali și vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.


votul pentru aprobarea procesul^

ivă^îl abțineri, procesul verbal


Cu 31 voturi pentru, 1 a fost adoptat.

Vreau să vă anunț că am formulat opinie motivată pe care am s-o depun la DATJ ca să se consemneze în procesul verbal de astăzi împotriva HCGMB nr. 30/29.01.2021.

Eu, Georgiana Zamfir, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 140 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021, pentru următoarele motive:

în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021, a fost aprobat proiectul de Hotărâre al Consiliului General al Municipiului București pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

Apreciez că această hotărâre, așa cum a fost adoptată, nu poate fi pusă în aplicare întrucât:

  • - Societatea Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 459/2019 și-a schimbat forma juridică din societate comercială pe acțiuni în societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic -Municipiul București, astfel încât titlul hotărârii, așa cum rezultă și din adresa Direcției Guvernanță Corporativă nr. 665/286/03.02.2021, se impune a fi schimbat în "Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic -Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.”

  • - Având în vedere cele menționate mai sus, cât si amendamentele formulate și aprobate în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021, a rezultat o neconcordanță atât în titlul hotărârii cât și în dispozitivul acesteia în ceea ce privește "asociații și acționarii”-, acestea nefiind întocmai cu forma juridică actuală a societății Compania Municipală Iluminat Public S.R.L.

în consecință, conform celor expuse mai sus și luând în considerare adresa Direcției Guvernanță Corporativă nr. 665/286/03.02.2021 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 752/03.02.2021 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 459/2019 privjwd^ft^barea formei juridice a societății Compania Municipală                  București SA, Hotărârea

Consiliului General al Mwy^îțțfei.^^rești nr. 30/29.01.2021 pentru completarea Hotărârii fcd.MW 6/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței extraordinare din data de 29.01.2021, fără respectarea normelor imperative ale legislației aplicabile în domeniu.

Vă mulțumesc! Domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vă mulțumesc și eu doamna secretar general și îmi cer scuze tuturor celor care asistă online la această ședință, din motive strict tehnice dezbaterea politică pentru ordinea de zi a durat un pic mai mult, a trebuit dezbătut și în comisiile de specialitate, vom relua în forță ședința de astăzi, cred că dezbaterea politică este principalul motiv pentru care am ajuns aici în Consiliul General și reprezentăm opinia tuturor locuitorilor acestui oraș.

înainte de a intra pe ordinea de zi îi dau cuvântul domnului Primar general Nicușor DAN.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Bună ziua, avem niște puncte importante pe ordinea de zi, în primul rând suspendarea celor 5 PUZ-uri de sector, PUZ-uri absolut nocive care distrug sute de hectare prevăzute ca spații verzi în PUG, care distrug oportunități de dezvoltare cum este metroul de suprafață în zona Ferentari - Giurgiului care pot să ducă, să conecteze 200 de mii de oameni în puncte importante ale orașului, care distrug posibilitatea orașului de avea o promenadă, locuri de sport, de petrecere a timpului liber pe malurile lacurilor din nordul Bucureștiului și vreau să îmi permiteți să spun că este inadmisibil, este inadmisibil în momentul în care, dacă noi vrem să avem o dezvoltare sustenabilă, dacă noi vrem să avem investitori seriosi care să vină în orașul acesta, este inadmisibil să dai niște PUZ-uri care reglementează situația pentru sute de mii de oameni si PUZ-urile asta să fie anulate în instanță, la cererea unor cetățeni sau ONG-uri și unul din lucrurile pe care promit că le vom face este să dăm o stabilitate și o predictibilitate investițională în țara asta, în orașul acesta, că nu se mai poate să dăm niște acte normative la nivel de Consiliul General, la nivel de Primăria capitalei care să afecteze sute de mii de oameni si care să fie anulate în instanță.

Tot în zona de protecția mediului și de spațiu verde avem un proiect prin care solicitănij^eerea în administrarea noastră a Parcului Natural Văcărești, acglid^^mS^ deschidem un mare concurs de arhitectură pentru că este uit ^țențial uriaș și turistic și pentru bucuresteni, acest laaF^/c/f^^^hV^ăresti.

y      X* CO^

Avem de asemenea un proiect de hotărâre privind un audit și financiar și de resurse umane și de IT și de funcționare a instituțiilor și Consiliul General se angajează să facă acesta audit pe activitatea Primăriei generale din ultimii patru ani și în fine o chestiune mult așteptată, începem efectiv procesul de desființare a Companiilor Municipale care au fost o gaură neagră în bugetul municipalității, sunt servicii publice a căror preț a crescut cu 30-40- 50% după ce aceste Companii Municipale au fost înființate. Astăzi vorbim de prima astfel de desființare, Compania Turistica.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Vă mulțumesc domnul primar general.

Domnul Bădulescu imediat vă dau cuvântul, numai o secundă, asta vroiam să fac să reamintesc regulile de desfășurare ale acestei ședințe, dacă putem să oprim microfonia, numai o secundă, deci, așa cum știți este o ședință de Consiliu General în format hibrid. Aceasta înseamnă că ea este convocată online, însă avem puncte de pe ordinea de zi grupate la finalul ședinței, care necesită prezența în sală pentru votul secret, astfel că ea se va desfășura online și doar la acele puncte veți fi invitați pe rând să intrați în sală pentru a exercita votul, rațiunea este evident păstrarea măsurilor sanitare pentru sănătatea tuturor, astfel că vă rog să folosiți chat-ul. Există un chat pentru toți consilierii generali, să spuneți dacă doriți să luați cuvântul și punctul la care doriți să luați cuvântul. Vom da cuvântul tuturor celor care se înscriu, rugămintea este o singură dată pe câte un punct al ordinii de zi. Domnule Bădulescu, vă dau cuvântul acum.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Am depus la secretariat, acum câteva zile, două inițiative de proiect de hotărâre și aș vrea să știu de ce nu au fost introduse pe_ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Din câte știu acele proiecte nu au raport de la direcția de specialitate. Doamna Secretar General dacă puteți să confirmați acest lucru.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir


Nu au fost introduse specialitate. Aveți pun cât si de la ASSMB. AnK
ptftj Cc^gu au fost elaborate rapoartele de ^tât de la Direcția de Patrimoniu ah comunicat de către DATJ.


Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumesc doamna Secretar General. Domnule Bădulescu pentru al doilea punct doriți?

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Au fost două proiecte, doamna secretar. Unul am înțeles că nu s-a făcut nu știu ce raport de specialitate, iar pentru cel cu suplimentele, despre el nu ne-ați mai zis nimic.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor înțeleg că este aceiași situație la ambele proiecte, ați primit

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Aceiași problemă. Puteați să îi puneți pe cei din subordine să facă acele referate, știm cu toți, că aceasta nu este o problemă. Dar, mă rog aveți alte priorități, v-ați pus să distrugeți Bucureștiul. Referitor la a doua chestiune vreau să îi transmit domnului primar că în continuare rămîne cel mai mare mincinos, nu sunt deloc nocive domnule primar aceste PUZ-uri coordonatoare,aceasta este în mintea dumneavoastră. Vă rog frumos să vă gândiți foarte bine , această inițiativă este a dumneavoastră și va aduce numai prejudicii municipalității. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Trecem la primul punct.

Vă propun să introducem următorul punct de pe ordinea de zi suplimentară, la punctul 21, astfel se va renumerota ordinea de zi. Proiectul este: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald's România (actual Premier Restaurants România S.R.L.)’

Domnul Covaci aveți cuvântul.

1


cu acest contract. Din păca rezultat în ceea ce priveșt


ă trei luni nu am observat niciun ^ocier^^cestui contract, suntem siguri că contractului pentru că au un ni. Nu sunt singurii care pot deține acest spațiu și vă rog frumos ca acea comisie care a fost înființată la nivelul Primăriei pentru a renegocia acest contract, să raporteze activitatea în vederea finalizării negocierilor. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Veți primi un raport cu ce au făcut până acum și în cele trei luni, dacă se votează proiectul o să avem o propunere de acord pe care să vă o supunem.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumesc. Trecem la vot pentru suplimentarea ordinii de zi la punctul 21 cu_Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald's România (actual Premier Restaurants România S.R.L.). Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Ordinea de zi se actualizează, veți primi pe e-mail toți consilierii generali noua ordine de zi cu renumerotarea actualizată.

Mergem mai departe la punctul 1 de pe ordinea de zi.

înainte de aceasta vom vota ordinea de zi, în integralitate. Vot, vă rog. Domnul Șuhan,vă rog votați. După care vom da cuvântul domnului consilier Adrian Moraru.

Cu 34 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 0 abțineri, ordinea de zi a fost adoptată în integralitatea sa. Domnule consilier Adrian Moraru, vă rog.

Domnul Consilier Moraru Adrian Flavius

Bună ziua. Am să revin la punctul 21. Vreau să am o intervenție la acest punct. O să revin când ajungem la el. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Și eu vă mulțumesc. Trecem, așadar, la punctul 1 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâf^^privind împuternicirea Primarului General al Municipiulu^k|jGtti*eșt^6ă depună dosarul de candidatură al Municipiului Bucure^tT;pentru atribuirea în administrare a Parcului Natural Văc&rești.Doâmiha Gțeală, vă rog.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Bună ziua tuturor. Vreau să felicit această inițiativă și în calitate de președinte a Comisiei de mediu, vreau să exprim și susținerea membrilor comisiei de mediu pentru acest proiect. Proiectul a avut aviz favorabil în comisia de mediu și domnul președinte al Asociației Parcul Natural Văcărești a fost în comisie și ne-a spus și ne-a prezentat mai multe despre istoricul acestui proiect și despre lucrurile extraordinar de bune pe care le putem face pentru bucureșteni, creând, dezvoltând, adoptând un plan de management și un regulament care să fie în vigoare în curând pentru acest parc. Aștept și eu cu nerăbdare să putem aplica pentru a primi în administrare acest parc, sper să câștigăm și din acel moment să întreprindem cu mare prioritate și cu mare răspundere pe urgență toate demersurile pentru a adopta acel plan de amenajament și pentru a adopta regulamentul parcului. De asemenea, sper să putem avea fonduri europene pentru a dezvolta cât mai repede acea zonă în care bucureștenii să se poată bucura de un parc natural în orașul lor, de natură, de sănătate, de faună și de floră deosebită. Mulțumesc mult și încă o dată felicitări pentru proiect, cred că este un pas extraordinar de bun si ne bucurăm si noi din cadrul comisiei că se !                                                                                     J

face, în sfârsit.

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc. Domnul consilier George Nicolaie.

Domnul consilier Georqe Nicolaie

Bună ziua. Referitor la acest proiect, vreau să vă asigur dev întreaga susținere a grupului Partidului Național Liberal. Este un proiect care vizează cetățenii Municipiului București și confortul nostru este, practice, plămânul verde al orașului București și vă rog pe toți să ne susțineți în acest demers. Sperăm să avem succes în candidatură și să obținem administrarea Parcului Natural Văcărești. Vă mulțumesc. 5                                                                                                                                                                                                                                   ?                                                   y

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc și eu. Domnul Moraru, presupun că este pe acest subiect.Vă rog mult doamnelor și _ care doriti să discutatii cuvântul.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius

Bună ziua. Si eu salut această inițiativă, însă cred că era necesar să știm și o proiecție de costuri având în vedere că executivul primăriei ne spune că nu avem bani nici să bem apă și cred că ar fi fost bine să avem o proiecție pe următorii ani despre câți bani vorbim atunci când o să preluăm acest parc. Chiar dacă este vorba de fonduri nerambursabile în administrarea lui, dar cu siguranță vorbim de costuri generate de această preluare. Mulțumesc mult. Și m-aș fi așteptat să existe și o evaluare din acest punct de vedere.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Legat de acest punct și de altele legate în general de investiții, vreau să vă anunț că în cursul zilei de ieri am transmis către Ministerul Fondurilor și către ministerele de resort proiecte pentru, aproximativ 50 de proiecte pentru diferite investiții, inclusiv pentru acesta. Nu am în cap acum evaluarea de cost, dar vă pot pune la dispoziție.

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumim. Vot, vă rog. Domnul Deaconescu, sunteți conectat?

Domnul consilier Buși Sebastian Nicolae

Bună ziua. Florin Melciu nu are telefonul și nu se poate conecta.

Domnul președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

A reușit domnul Melciu să se conecteze. Este aici. Domnul Melciu, votati si domnul Deaconescu ati rămas fără inițierea votului, j r                                                                                                       j                                                                !

Domnul Deaconescu, vă rog să vă delogați de pe unul dintre dispozitive. Aveți două dispozitive. Oprim votul.

Cu 32 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la proiectul cu numărul 2 de pe ordinea de zi, la care vom avea și un amendament. Vă dau citire proiectului -Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de^rganizareși Funcționare a Teraselor în zonele protejate și în perUnetruf ^ewului Istoric București, precum și revocarea Hotărârii lconsîîiuli|igeneral al Municipiului București nr.

74/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2017 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/2020.

Doamna Ștefania Petre, știu că aveți un amendament depus. Aveți cuvântul, vă rog.

Doamna consilier Petre Ștefania

Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul își propune să schimbe o prevedere propusă de executiv și anume să stabilească responsabilitatea pentru starea fațadelor și a ornamentelor în dreptul cărora va fi instalată terasa, să o stabilescă în controlul și supravegherea Poliției Locale acolo unde ar fi tebuit să fie de la bun început. Am făcut acest amendament pentru că nu mi se pare corect ca administratorul de terasă să își asume pe propria răspundere starea fațadei clădirii în fata căreia si-a instalat terasa si cred că 1                                                                                            5                                                      J                                                                                                    î

această modificare așează lucrurile asa cum ar trebui în sarcina I                                                                              I

administrației locale. Mulțumesc. 1                                                           1

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumim și noi. Mai avem vreo luare de cuvânt pe amendamentul acesta?

Supunem la vot amendamentul doamnei consilier Ștefania Petre.

Domnul Circa, domnul Pavel si domnul Purcărea.

Cu 29 de voturi pentru, 19 împotrivă, 6 abțineri, amendamentul a fost adoptat.

Votăm acum proiectul numărul 2 în integralitatea sa.

Marius Pavel, Ancuța Comănici, Petrariu Vasile.

Domnule Vasile Petrariu, sunteți? încă o dată, domnule Vasile Petrariu, dacă aveți dificultăți... gata, a reușit.

Mulțumim, închidem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 19 împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea' acordului de asociere încheiat între Direcția Generală dp ^Asistență Socială a Municipiului București, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof er. Alexandru Obregia, Asociația de Suicidologie șțOțrecția Generală de Poliție a Municipiului

București, în vederea asigurării continuității proiectului „Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”.

Dacă sunt comentarii, luări de cuvânt?

Dacă nu, vot, vă rog.

Domnule Pușcaș. J             J

Doamna Cosmina Simiean? Doamna Simiean nu este consilier, este director, dacă era nevoie de dânsa.

Cu 54 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021.

Vot, vă rog.

Doamna Ștefan ia Petre.

Domnul Consilier Șuhan Valeriu Nicolae

Șuhan sunt, vă rog să consemnați votul meu “pentru”.

Domnul președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Cu 53 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2020, aferent trimestrului II al anului 2020.

Domnule Badiu, cuvântul pe punctul 5.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Da, doamna Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina Mulțumesc!

Deși este o formalitate procedurală, adoptarea acestui raport privind stadiul de realizare al PICA pentru trimestrul II, vreau să atrag atenția asupra faptului că este rușinos acest stadiu de realizare, nu prea avem nimic cu ce să ne mândrim. Mă rog, este vorba despre mandatul anterior, nu este vorba despre mandatul actual al primarului general, dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului că, de fapt, nu s-a realizat aproape niciun progres în acest trimestru II. Este aproape un copy-paste de la raportul anterior, adoptat în iunie de către CGMB. Și sunt prevăzute ca realizări inclusiv încălcări ale Planului Integrat de Calitate a Aerului, cum ar fi, de exemplu, că s-au achiziționat 400 de autobuze cu motoare diesel, adică cel mai poluant tip de motor. Pe acestea le-am cumpărat pentru bucureșteni.

Și vreți să știți câte locuri de parcare a făcut primăria în 3 ani de zile pentru bucureșteni? Două rastele a câte 5 locuri de parcare. Deci, avem 10 locuri de parcare pentru biciclete în București făcute de aparatul administrativ. Aș vrea să nu mai arate așa aceste stadii de realizare, aș vrea să se pună presiune mult mai mare pe părțile implicate în realizarea PICA. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că PICA a fost anulată în instanță și trebuie să elaborăm un nou PICA mult mai bun împreună cu experții, să supunem unor dezbateri publice ample, să chemăm pe toată lumea să elaborăm un nou plan mult mai bun și să îl implementăm mult mai bine decât ceea ce facem acum. Conform art.35 din Constituția României, fiecare cetățean are dreptul la un mediu înconjurător sănătos. Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului sunt stabilite anumite valori limită ale poluanților care să nu afecteze sănătatea noastră. Poluarea afectează în primul rând copii și persoanele vârstnice și medicii știu cel mai bine ce tip de afecțiuni pot să creeze și cât de grave sunt, inclusiv cancer pulmonar. Vrem foarte mult să, ca în acest mandat, eu cel puțin îmi doresc și promit că tot ce pot să fac o să fac ca să reduc nivelul poluării aerului din Municipiul București și desigur voi vota acest stadiu de realizare lamentabil, dar este o formalitate. Am vrut doar să trag un semnal            că nu este în regulă ce se

întâmplă. Mulțumesc!Mulțumim, doamna Gram, vot vă rog! Dau cuvântul doamnei Ancuța Comănici.

Doamna Consilier Comănici Ancuța Sorina

Bună ziua! Aș vrea să citesc din raportul care este supus azi și ca să se considere și un răspuns pentru doamna Gram, am să dau citire exact asa cum a fost redactat. în susținerea acestei măsuri Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al STB respectând obiectivele PICA prin achiziția a 300 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și suplimentează prin achiziția a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze hibrid. O rog pe doamna Gram, consilier Gram și pe alți consilieri generali doar să citească raportul în dreptul PMB, nu în dreptul celorlalte instituții care aparent sunt peste 14 sau în jur de 20 de insistuții obligate să respecte acest program și acest plan. Să citească doar realizările Municipiului București.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Eu nu pot să citesc doar realizările positive, trebuie să vedem tot ce scrie și negativ. Achiziția a fost făcută cu încălcarea PICA, încălcarea punctului de la pagina 33 din PICA, încălcarea punctului 5.6 pagina 89 din PICA, deci nu trebuiau achiziționate în niciun caz cu motoare diesel. Trebuiau să fie, fie hibrid, fie electrice și îmi închei cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc, trecem la vot vă rog! Doamna Petre, mulțumesc, închidem votul.

Cu 54 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului digitalizarea patrimoniului faza 1, circuitul monumentelor, codul QR. Vot, vă rog!

Doamna Stoica Ioana și domnul Marius Pavel.

Doamna consilier Stoica Ioana

Sunt împotrivă!

Mergem mai departe la punctul 7 și înainte voi da citire după care dau cuvântul domnului Badiu. Deci punctul 7 - Proiect de hotărâre privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A. Domnul Consilier Andrei Badiu, vă rog! Gata, vă ascultăm!

Doamnul consilier Badiu Andrei

Vă salut, dragi colegi. Am cerut intervenția pe acest proiect pe care PNL l-a susținut și pe care l-a solicitat primarului să-l pună pe ordinea de zi. Aș dori să marcăm momentul de începere a activității de dizolvare a companiilor municipale. Din păcate, Compania Turistică a ajuns într-o situație financiară dezastruoasă, în cazul acestei companii nu a fost emisă nicio factură timp de un an. La nivelul anului 2019 au fost incidente prevederile art.153, indice 24, respectiv am ajuns la nivelul capitalului social, la nivelul datoriilor, la nivelul capitalului social. Nu mai avem capital social, din păcate va fi foarte greu și lichidarea să o facem. Vă rog pe toți să susțineți acest demers și în viitor următoarele demersuri de închidere a companiilor municipale. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Vot, vă rog pe punctul 7!

Domnul Rigu apăsați butonul submit. Gata, închidem votul!

Cu 34 de voturi pentru, 19 împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul numărul 8 - Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021.

Domnul Rigu, vă rog.

Domnul Consilier Rigu Andrei Gabriel Nu aici.Vot, vă rog. Nu apare submitul, vă rog să închideți votul, am consemnat votul.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Ok, mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Cu 34 de voturi pentru, 19 de voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat

Mergem mai departe la punctul numărul 9 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din teren proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, nr. cadastral 235780 (fost nr. cadastral 217344), situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani -Tronson I”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local.

Vot, vă rog. Domnul Andrei lonescu. închidem votul.

Cu 53 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 -Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local.

Vot, vă rog.


Domnul Consilier Cir

bTrus Edward Adrian


Votul meu este pe

Domnul Rigu, domnul Melciu.

Cu 53 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat (conform fișei de vot)1.

Trecem la punctul 11 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local.

Vot, vă rog. Domnul Rădulescu, vă rog. închidem votul.

Cu 54 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Dau citire proiectului 12, după care dau cuvântul. Proiect de hotărâre privind contractarea unor servicii conexe în baza Standardelor Internaționale de Servicii Conexe ISRS 4400, cu privire la analizarea modului în care au fost utilizate resursele financiare, precum și cu privire la eficiența utilizării resurselor umane pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2020 de către aparatul de specialitate și entitățile din subordinea Primarului General al Municipiului București, precum și de către entitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București. Domnul consilier Cristian Olteanu, vă rog.

Domnul consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. întrucât astăzi sunteți pregătiți să votați niște lucruri care vă vor trimite în instanță, vreau să vă spun de acum, dragi colegi, să vă pregătiți și pentru acest punct întrucât ceea ce votați acum este ceva profund ilegal în condițiile în care Primăria Capitalei are și serviciu de audit, are și Corp de control și pe lângă astea există și statul român și Curtea de Conturi. Ca atare, a contracta și a plăti din bani publici un serviciu extern, este o

1 Votul "pentru " exprimat veri general, nu a fost luat în qk exprimase deja opțiunea de, y


iKdâm nu luiCirca Honorius Edward Adrian, consilier terare la^rqărarea voturilor deoarece dânsul își

întru-'as''


m rezultă din fișa de vot.


chestiune care astăzi, mâine, cândva, vă va trimite pe toți cei care votați așa ceva, să dați socoteală. Ca atare, vă urez succes și vreau să rămână în procesul verbal foarte clar, consilierii colegii mei din PSD vor vota împotrivă pe acest proiect și vă urez succes în instanță tuturor. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumim și noi pentru punctul dumneavoastră de vedere. Doamna consilier Anamaria Gram.

Doamna consilier Gram Anamaria Alina

Mulțumesc pentru cuvânt. Vreau să răspund mai întâi colegului. Cred că cei trimiși în instanță vor fi alții, ca urmare a auditului pe care I-am făcut, chiar vreau să descurajez frauda în aparatul administrativ și în entitățile subordonate. Este unul dintre obiectivele propuse. Sunt foarte multe obiective acolo, dar în principal aceasta este analiza resurselor financiare, pentru că vreau să văd unde s-au scurs miliardele de euro în ultimii patru ani și de ce noi, cetățenii, locuitorii acestui oraș, nu vedem nicio îmbunătățire atunci când ne plimbăm prin acest oraș. Este la fel de mizerabil și la fel de nesigur și la fel de poluat ca și acum patru ani. Și sau cheltuit foarte mulți bani, asta în primul rând. în al doilea rând, avem mii și mii de angajați și ne întrebăm: chiar avem nevoie de toți aceștia? Chiar aceasta este resursa umană de care avem nevoie sau nu? Și să putem să refacem organigrama și să gândim o strategie de dezvoltare a orașului bazată pe temeiuri clare, cum pot să ne dea niște auditori externi.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Vreau și eu cuvântul, vă rog, că deja nu mai rezist.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu, nu. Vă rog frumos să rezistați, că nu există o limită a cuvântului. Și aș vrea să îi răspund colegului că doamna Gabriela Firea a semnat Hotărârea nr. 170/2017 prin care a aprobat un audit către

Deloitte, despre care am fost informată abia foarte recent și nu înțeleg de ce, pentru că de câteva luni în primărie vorbesc cu cei de la audit și nu înseamnă că și doamna Firea trebuia să meargă, nu? deja la închisoare, dacă a făcut un audit extern. Eu, mai mult, în hotărâre am prevăzut că se vor face licitații, se va merge cu respectarea Legii nr. 98 de achiziții și nu voi face niciun fel de atribuire directă, adică, mă rog, aparatul nu va face, el va duce la îndeplinire acest proiect. Nu este ilegal. Am explicat în referatul de aprobare, Curtea de Conturi are competență de audit statutar, noi ce aprobăm aici sunt niște servicii conexe care pot să fie preluate atât de firmele de audit, cât și de firme de consultanță, care să ne ajute să așezăm, cum am spus, pe niște baze corecte, dezvoltarea orașului. Acum puteți să vorbiți, cred, că nu mai puteați de nerăbdare.

mi-au spus. Și s-a dat direct ceva de mii de euro și F resursă umană. Am priF


re de servicii directe de 100 și un audit, dar doar, înțeleg, pe acest document. Prin urmare,


Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Doamna Raiciu, știu că ați intervenit. Mai doriți să răspundeți?

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Da, sigur că da. Aș vrea mai întâi să o întreb pe doamna consilier general de ce era atât de amuzată. Eu nu văd nimic de râs în ceea ce propune dânsa, adică cheltuirea banului public fără limite și sunt de acord cu colegul meu, domnul Cristian Olteanu, are perfectă dreptate, din moment ce există organe de control abilitate pentru ce să plătim o altă firmă care să se ocupă cu o această fel de.....

De ce mă întrerupeți doamnă, nu vă supărați, unde vă treziți? Aveți impresia că noi suntem bătaia dumneavoastră de joc. Eu nu vă înțeleg, serios. După ce că am stat 8 ore aici și v-ați bătut joc de noi, am stat claie peste grămadă...

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vă rog, vă rog.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Vreau să știu și eu pentru ce râde. Este un punct de vedere al unui consilier general și vreau să îl luați în considerare.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Am luat doamna Raiciu. Mulțumesc.

1

Doamna Raiciu după cum vedeți, deși suntem online în mandatul acesta cel puțin cât timp sunt eu președinte de ședință toată lumea are dreptul la cuvânt, dar vă rog mult de tot data viitoare să vă înscrieți așa cum au făcut toți consilierii. Dacă mai este cineva înscris.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

încerc să mă înscriu la cuvânt așa cum trebuie, numai că după atâtea ore de stat într-o încăpere mică, înghesuiți, cu masca pe figură și îmi cer scuze că am scos-o acum, dar nu mi se pare normal ce se întâmplă, dumneavoastră continuați cu bătaia de joc, continuați. Vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Doamna Raiciu, sunteți o doamnă și aveți tot respectul nostru, sunteți consilier general. Mulțumesc!

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vot, vă rog. Domnul Moraru pe subiectul acesta?

Domnul Consilier Moraru Adrian Flavius

Am o intervenție la punctul de mai devreme , aș vrea să știu dacă există o evaluare bugetară pentru...care este valoarea acestui audit, înainte să pot să votez, mai ales că noi avem cumva conturile cumva blocate.

Domnul Primar General Nicusor DAN

Dacă îmi permiteți să răspund eu la întrebarea aceasta, unul din articolele acestui proiect de hotărâre care spune că primarul, dintre multele audituri posibile care sunt prevăzute de această hotărâre, primarul general decide cele pe care le face și asta evident în limitele bugetului pe care Consiliul General il aprobă. Deci pentru moment este hotărâre de principiu, iar în momentul în care vom avea dezbaterea pe buget vom decide împreună câți bani alocăm acestei activități în cursul anului 2021.

Proiectul numărul 13 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2283/16.03.2018 și a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, respectiv cota 5/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 7 situat în București, str. Nicolae Păulescu (fosta Intrare Demostene), nr. 59A, sc. B, et. 1, sector 5 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 54 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe cu punctul numărul 14 - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București.

O să dau cuvântul liderilor de grup pentru propuneri. Mergem direct ia vot.

Domnul Bădulescu.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Vă rog frumos să luați act că nu a avut loc nicio discuție între liderii de grup pentru a stabili care este proporția de reprezentativitate în ATOP și vă rog frumos să se consemneze, dacă nu să suspendați 10 minute ședința și să pot discuta cu liderii de grup, să facem și noi propunerea, astfel încât să existe reprezentativitate pentru toate forțele politice, așa cum prevede Codul Administrativ. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc, domnule Bădulescu, la punctul ATOP, la propuneri o să vă dau cuvântul să faceți propuneri ca orice alt reprezentat de grup, bineînțeles.

Mergem mai departe.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian Nu ați înțeles.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Am înțeles perfect, domnule Bădulescu, nu există obligativitatea ca liderii de grup să se întâlnească.


pate partidele politice și vor avea eri și vot secret, la momentul

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Puteți să îmi spuneți atunci grupul PSD câte persoane trebuie să desemnăm în ATOP.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Nu suntem, domnule Bădulescu, la punctul de ATOP.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Ca idee așa să ne facem și noi aici propunerile cât mai repede să nu vă încurcăm.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Acum ne încurcați, domnule Bădulescu, pentru că suntem la alt punct pe ordinea de zi.

Vrem să votăm Comisia. Mulțumesc!

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Dumneavoastră ne încurcati, asta este altă treabă.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vot pe punctul 14.

Petrariu Vasile, Stoica Ioana, Monica Davidescu. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi_Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București. Vot, vă rog.

Cu 54 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș fi vrut să iau cuvântul astăzi, dar sunt câteva lucruri care nu s-au spus în această săptămână, mai degrabă s-au insinuat care trebuie corectate. Chiar dacă nu o să vă placă tuturor ceea ce am să spun îmi asum aceasta. în definitiv am venit aici cu toți aici să facem lucruri bune pentru bucureșteni, nu neapărat să ne facem prieteni. Eu sunt în poziția privileagiată alături de colegul meu Stelian Bujduveanu pentru că suntem printre cei câțiva care ne-am opus adoptării hotărârilor pe care astăzi le suspendăm. Am votat hotărât împotrivă la fiecare proiect, departe de mine intenția de a părea că apăr aceste PUZ-uri, însă așa cum a fost prezentat inițial proiectul conținea numeroase vicii de legalitate, pe care din păcate, unii dintre colegii noștri le-au înțeles de-abia aseară târziu. Astăzi o mare parte dintre ele au fost corectate, cu greu, dar au fost rezolvate, cât s-a putut. Să știți dragi colegi că oricât de uniți am fi nu putem salva Bucureștiul rezolvând o ilegalitate printr-o altă ilegalitate, iar suspendarea propriilor acte este mai degrabă o creație doctrinară. Teoria ne spune că poate fi îngăduit autorității emitente un termen rezonabil în care să reflecteze la modalitatea de îndreptare a unor nelegalități. Trebuie de fiecare dată să găsim echilibru între nevoia autorității de a corecta anumite lucruri si nevoia cetățeanului de a avea 5                                                                                                                      1                                                  ’

un cadru de reglementare previzibil. De aceea vă spun cu tristețe că nu am înțeles deloc înverșunarea colegilor pentru un termen de suspendare mai larg, pe care eu nu îl consider excesiv. Dragi colegi o spun cu toată deschiderea că atitudinea de tip Rezist nu se mai potrivește cu cei care sunt azi la putere. Că rolul nostru aici al consilierilor liberali nu este acela a vă iniția în drept administrativ, iar insistența dumneavoastră de a avea un termen de un an pentru această suspendare este foarte probabil să îi coste pe bucureșteni pentru că vă garantez riscul de a avea o suspendare a suspendării în instanță crește proporțional cu durata pentru care operează hotărârea de astăzi. Dar sunt convins că vă puteți face singuri diagrama riscurilor, vă asumați acest lucru. Si că stiti că dacă suntem în această situație ca instanța să J                       J !                                                                                                                                                    ’                                                   >

suspende hotărârea noastră de astăzi nu o să mai putem să revenim cu o altă hotărâre de consiliu de suspendare. Nici pe un an, nici măcar cu o zi, tocmai de aceea ca să fie lucrurile clare îi cer în mod oficial președintelui comisiei de urbanism să facă publică stenograma ședinței sau a ședințelor desfășurate în ultimile zile, astfel încât la momentul unei eventuale decizii a instanței, să vedem clar, alături de toți bucureștenii cine a insistat pentru un termen^xc^siv.

De asemenea, îi c^.fri^lubGeneral, pe care l-am susținut și continui să îl susțin, ;vjn^ Jăț^onsiliului General cu informări trimestriale referitor la             dpinelegalitate pe care le va identifica

în aceste PUZ-uri și să nu așteptăm finalizarea acestui termen pe care astăzi îl propuneți și totodată îi cer Primarului General să depună toate eforturile astfel încât să poată accelera demersurile administrative pentru realizarea Planului Urbanistic General. Vă mulțumesc pentru răbdare.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Doamna Ștefania Petre, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Petre Ștefania

Vă mulțumesc, domnule președinte. Referitor la comentariile anterioare, ale colegului nostru, aș vrea să fac o singură mențiune. Termenul inițial a fost propus de inițiator, adică de Primarul General. Nu este al altor consilieri.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Vă întrerupeți, doamna Ștefania Petre. Nu vă auzim. Acum vă auzim.

Doamna Consilier Petre Ștefania

în regulă.

Termenul acestui proiect, termenul acestui proiect ... Mă auziți, vă rog? Aș vrea să îmi confirmați.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Acum da, vă auzim. Vă rog, reluați.

Doamna Consilier Petre Ștefania Vă mulțumesc. Reiau.

Termenul acestui proiect, inițial a venit de la Primarul General. Ulterior, modificarea proiectului a venit tot de la Primarul General și acum ne aflăm în prezența unui nou termen, da, venit tot de la inițiator. Dincolo de asta, da, noi am asumat de la bun început susținerea a 24 de luni, adică susținerea propunerii Primarului General și sper că astăzi

suntem suficient de maturi î


u ne mai apucăm să ținem lecții de


morală în timpul ședințelor de' Consiliu General și să facem ceea ce trebuie pentru oameni, "           ' ie uităm să nu dispară hectareîntregi din spațiile verzi ale Bucureștilor pentru că așa cum am spus, anul trecut considerati nocive aceste PUZ-uri.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vă mulțumesc și eu, doamna Petre.

înainte de a trece la acest proiect, avem un amendament depus de domnul Primar General prin comisia de specialitate. înțeleg că amendamentul este valabil pentru toate PUZ-urile. O să vă dau cuvântul, domnule primar.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

După domnul primar, aș dori cuvântul. Mulțumesc. Honorius Circa.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Vă rog să vă înscrieți pe chat. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Da. înainte de a da citire amendamentului, vreau să fac două comentarii la ce a spus domnul consilier Deaconescu.

în primul rând, e adevărat că teoria dreptului administrativ spune că perioada de suspendare a unui act administrativ trebuie să fie proporțională, adică să nu fie excesivă, dar noi suntem într-o situație excepțională. Suntem în situația în care avem cinci acte administrative cu caracter normativ care reglementează peste 80% din suprafața Bucureștiului, peste 80% din suprafața Bucureștiului. Aceste acte administrative cu caracter normativ au o puternică suspiciune de nelegalitate pentru că deja Tribunalul București s-a pronunțat pentru două dintre ele și le-a anulat. Mai mult decât atât, Curtea de Apel București printr-o hotărâre definitivă a suspendat executarea unuia dintre ele. Nu l-a anulat. A suspendat executarea, deci avem o puternică suspiciune de nelegalitate. Și atunci, termenul de un an, care este prevăzut în acest moment în proiectul de hotărâre este absolut proporțional cu complexitatea unor documentații de urbanism care repet, regjemerttfează peste 80% din dezvoltarea urbană a Bucureștiului. Acesta                      Al doilea lucru, domnule

consilier, am avut îp /aceasta săptămână mai multe întâlniri cu

--------- x            z\r V *             —V

reprezentanții partidelor care formează majoritatea în Consiliul General, în care toate aceste tipuri de argumente au fost expuse. Mi se pare nerezonabil să veniți la acest moment, după ce am stat atâtea ore în discuții pe aceste proiecte, să veniți cu un argument care a fost discutat pe către colegii dumneavoastră care au avut mandat din partea biroului de conducere local al partidului. Al treilea rând, după cum știți, și ăsta e lucrul cel mai important. După cum știți, există un principiu al neretroactivității actelor normative. Deci, fie noi suspendăm azi, adică dumneavoastră pentru că sunteți Consiliul General, fie dumneavoastră suspendați azi executarea acestor PUZ-uri de                                                               sector,

fie luni, marți, miercuri, orice proprietar care are un spațiu verde, un teren de case între blocuri, un teren de blocuri între case, un teren pe linia de metrou de suprafață care poate să conecteze locuitorii din Ferentari, din Giurgiului, oricare din oamenii ăștia odată ce își obține autorizația de construire va avea un drept câștigat, da? Deci, este o decizie de oportunitate pe care vă invit să o luati în considerare.

Acum dau cuvântul amendamentului pe care l-am formulat în calitate de inițiator. Articolul 1 se completează și va avea                        următorul                        cuprins:

  • (1) H.C.G.M.B. nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 2 se suspendă pentru o perioadă de 12 luni începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pe perioada suspendării H.C.G.M.B. nr. 339/2020, Primarul și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General vor analiza neconcordanțele cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului la nivel de Unitate Teritorială Reglementată (UTR), în vederea identificării situațiilor neconforme. (3) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul General și aparatul de specialitate vor comunica public Unitățile Teritoriale Reglementate în care au fost identificate neconcordanțe cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului. (4) La expirarea celor 90 de zile, menționate la alin. (3), Primarul General și aparatul de specialitate vor organiza dezbateri publice în vederea identificării soluțiilor optime de reglementare urbanistică.

Articolul 2 își modifică Cvruinutut și va avea următorul cuprins: (1) Prevederile art. rt /alin. j^;^u se aplică certificatelor de urbanism pentru autOfSar^ emise anterior adoptării prezentei hotărâri

si autorizațiilor de construire/desfiintare aflate în curs de emitere și pentru care au fost deja emise certificate de urbanism în baza HCGMB                     nr.                     339/2020.

  • (2) Cererile pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru autorizare depuse anterior momentului intrării în vigoare a prezentei hotărâri și nesoluționate se vor soluționa conform legislației specifice                           în                           vigoare.

  • (3) Primarul Municipiului București și primarii sectoarelor Municipiului București au obligația de a comunica C.G.M.B., până luni 01 martie 2021, ora 17:00, lista tuturor cererilor depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de

J                                                                        J

construcție/desființare formulate până la 26 februarie 2021, aflate în curs                           de                          soluționare.

  • (4) Pe perioada suspendării HCGMB nr. 339/2020, certificatele de urbanism si autorizațiile de construire/desfiintare care vor fi emise J                                             J                                                                                                              5

de Primarul Municipiului București și de Primarii sectoarelor Municipiului București vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism anterioare HCGMB nr.       339/2020."

Art. 3 Se elimină

Și articolul 4, în formularea inițială, devine articolul 3.

Acesta este amendamentul.

Vreau să menționez că același amendament se aplică tuturor proiectelor de la punctele 17, 18, 19 și 20.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumim, domnule primar!

Voi da cuvântul, în ordine, domnului Circa și domnului Bădulescu dacă doresc să-și exprime punctul de vedere.

Domnule Circa?

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte, doar o singură observație.


Ieri, în comisia juridică, grupul USR-PLUS, prin vocea doamnei Ștefania Petre, a insistat să depună un amendament, semnat de altfel, și toată lumea l-a primit astăzi pe email, după cum bine știți, privitor la termenul de 24 de luni. înț ă acel amendament a dispărut sau grupul USR îl menține în/^riti are entru că a fost semnat, trimis pe email și doamna a in^J^ ^iîVp^ea grupului USR, să fie parte

componentă a proiectului. 24 de luni. Amendamentul fiind primul depus, de altfel, de către grupul USR.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

Doamna Ștefania Petre, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Petre Stefania

Mulțumesc frumos!

Domnule președinte, amendamentul meu a fost făcut pe o variantă intermediară a proiectului, adică a doua. Iar astăzi domnul primar, inițiatorul proiectului, a adus amendamente care modifică inclusiv termenul. Cum noi suntem oameni de cuvânt, și cum respectăm bucureștenii, și cum vom duce până la capăt, așa cum am spus, toate demersurile pentru ca politica de urbanism a Bucureștiului să fie una responsabilă, coerentă, unitară, grupul USR-PLUS retrage, și eu personal, pentru că eu am înaintat amendamentul, retrage amendamentul de 24 de luni și va vota amendamentul pe 12 de luni cu celelalte, implicit. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Vă mulțumesc! S-a consemnat.

Domnule Bădulescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Domnule Nicușor Dan, v-am urmărit cu atenție, de când v-am cunoscut, de când erați dumneavoastră mic si v-a adus cine v-a adus în fața Consiliului General și eram sigur că atunci când va veni momentul și iată că a venit momentul, nu veți sta pe gânduri și veți propune anularea acestor PUZ-uri. Numai că vreau să vă spun un singur lucru. Ceea ce faceți dumneavoastră acum nu face decât să aducă presiune pe tot ce înseamnă oameni din București care au niște niște investitii în derulare, vorbesc nu numai de investitori, ci și de furnizorii de utilități și cred că v-ați pripit Vreau să vă spun că aceste PUZ-uri, atunci când au fost promovate, a existat o consultare publică, cetățenească, la care a observat acest lucru, aveți această conduită criminogenă, pentru că dacă ați fi vrut să faceți ceva pentru București, ar fi trebuit să vă apucați să terminați cât mai repede PUG-ul. Vreau să vă rog, stimați consilieri generali, să aveți în vedere faptul că vom răspunde fiecare dintre noi de următoarele acțiuni pe care toți cei care au fost și vor fi vătămați o vor face împotrivă noastră. Vă mulțumesc!


participat mai toată lumea acum face parte din dumneavoastră și pe ac


ceea ce faceți dumneavoastră s să vă mulțumească pe ră. Știu că în continuare si am

I                                                                                          1


Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Domnule Marius Pavel, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc! Aș vrea să fac doar remarci strict juridice, care din punctul meu de vedere, statuează faptul că aceste cinci proiecte sunt absolut ilegale.

Unu, deși suspendarea este dispusă conform art. 66 din Legea nr. 24/2000, în niciun text al acestor hotărâri, nici măcar în referatul de aprobare și nici în raportul de specialitate nu este menționat sau descris cazul special care justifică măsura suspendării, sunt enumerate în toate cele 5 proiecte de hotărâre doar motive de nelegalitate și lipsă de oportunitate, care pot justifica doar revocarea, dacă mai este posibil și acest lucru. Nu mai este posibil datorită faptului că au fost adoptate de foarte mult timp sau atacarea hotărârilor în contencios administrativ. Aveți mare grijă.

La punctul 2- cele 5 proiecte incluse pe ordinea de zi au fost introduse în dezbaterea Consiliului General fără respectarea procedurilor de transparență decizională, fiind invocate prevederile art. 6, alin. 13 din Legea nr. 52/2003. în niciun proiect nu este descrisă circumstanța excepțională care determină această abatere de la regulile democrației, dimpotrivă actele a căror suspendare se propune au fost adoptate cu multă vreme în urmă, între iulie 2018 și august 2020, iar referatul întocmit de consilierii USR-PLUS, în speță doamna Ciceală, la care se face referire în preambul este înregistrat pe 4.12.2020. Deci, concluzia este că ar fi fost destul timp pentru a fi efectuată dezbaterea publică și consultarea tuturor persoanelor ce vor afectate de către aceste hotărâri. Articolul 66 din Legea nr. 24/2000 impune ca suspendarea să se realizeze printr-un act normativ de același nivel sau de un nivel superior,

asta înseamnă PUZ sau PU suspendare nu au niciun transparență decizională. Lă a certificatele de urbanism


qt? Corect. Cele 5 proiecte de nKpropuse spre aprobare fără de în mod expres că toate construire vor respecta


prevederile documentațiilor anterioare fără a face distincția între CU și autorizație de construire emise înainte de suspendarea PUZ și cele emise ulterior datei de 05.03.2021. Și nu în ultimul rând cele 5 proiecte la care fac referire prin, prin revocarea celor 5 proiecte la care facem referire ne lasă în situația în care acele zone în care care au fost studiate de către puz-urile de sector nu mai sunt reglementate. Aceste derogări au abrogat și înlocuit elementele reglementate de către PUG pentru anumite teritorii determinate, respectiv sectoarele. Dacă în cazul abrogării articolului 64, alin. alin. 3 din Legea 24/2000 se dispune că are caracter definitiv și nu are ca efect repunerea în vigoare a actelor normative abrogate de către acest act cu atât mai mult suspendarea prevăzută de articolul 66 nu poate avea ca efect repunerea în vigoare actelor abrogate de actul suspendat, astfel cele 5 sectoare afectate de aceste hotărâri rămân nereglementate. Asta înseamnă că dacă aș vrea să îmi fac un acoperiș sau să îmi schimb termopanul la casă primăriile de sector mă vor trimite la primăria generală, care va spune îți rezolvi problema făcând un Puz.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smiqheischi Cosmin Victor Mulțumesc si eu. Doamna Raiciu aveți cuvântul. Vă si vedem. 1                                    »                                                                                                           1                                                              ’

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Tocmai că am vrut să mă vadă și domnul consilier general Deaconescu, îi mulțumesc frumos pentru că am reușit să-mi îmbogăâesc și eu vocabularul, având în vedere că nu știam că s-au făcut nelegalități, a mai zis dânsul de niște probleme doctrinaire, atitudine de Hustag Rezist, sincer în seara aceasta dânsul mi-a făcut o mare surpriză, plăcută aș spune, pe de altă parte mă alătur colegilor mei care au vorbit anterior de la PSD si vreau să subliniez încă o dată că cei care vor vota pentru vor avea probleme după aceea în mod individual. Eu vă mulțumesc domnule președinte pentru că mi-ați acordat cuvântul și mulțumesc domnului consilier general Deaconescu care, într-adevăr, a devenit mult mai simpatic în acest mandat decât în cel anterior.

Domnul Președinte de ședință Smiqheischi Cosmin Victor

Void a cuvântul domnului Deaconescu pentru că a cerut dreptul la replică și după care domnul primar vă va răspunde.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Vă mulțumesc mult domnul® președinte! în primul rând vroiam să îl reasigur pe primarul generat 4^sphji/ruî meu, poate că nu s-a înțeles foarte bine ce am spus; sigur că' în privința oprtunității suspendării


V \                        28 acestor regulamente și eu și dânsul știm bine ce conțin, și ce probleme de legalitate au, aici nu avem nicio dispută, în privința termenului pentru care se face, am o altă opinie și o susțin până la capăt, cred că mai safe pentru noi și pentru bucureșteni era să mergem pas cu pas, dacă suspendăm pentru trei luni și nu sunteți gata cu analiza dumneavoastră, puteam să prelungim acea suspendare, riscul este mai mare în acest moment și îmi mențin punctul de vedere, iar în privința a ceea ce a spus colega mea și nu știu de ce și cât tupeu mai au colegii noștri de la PSD să intervină, când noi astăzi, noi, cei din acest mandat de până acum, ședință de ședință nu facem decât să reparăm relele pe care administrația trecută și administrațiile trecute dominate de PSD le-au făcut acestui oraș. în locul doamnei Raiciu aș fi un pic mai reținut în a face aprecieri.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

A vreau și eu dreptul la replică, în general nu pot să fiu reținută, domnule consilier general Deaconescu și aș vrea să nu mai generalizați, pentru că din câte îmi aduc eu aminte Bucureștiul a fost condus în mai multe mandate de puterea de dreapta, nu de puterea de stânga sau cum vă place dumneavoastră să ne spuneți "ciuma roșie". Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Domnul primar general, vă rog.

Domnul Primar General Nicusor DAN

Aș vrea să răspund pe juridic mai întâi domnului consilier general Pavel, în primul rând există un caz special, faptul că se vede din avion, zeci de terenuri care aveau funcțiunea V în PUG și care devin construibile M2, M3, L, în aceste PUZ-uri de sector, e un motiv suficient, dar un motiv și mai important este că pentru 2 din aceste 5 PUZ-uri Tribunalul București s-a pronunțat și a constatat nelegalitatea acestora, ceea ce este șocant când reglementezi urbanistic un teren așa de mare și așa cum ați spus dai drumul la niște investiții care nu ar trebui să aibă un risc. în ceea ce privește invocarea Legii 52 a transparenței decizionale acest argument nu se susține pentru că există plângeri prealabile împotriva acestor acte normative și atunci este atributul emitentului, Consiliul General, de a răspunde acestor plângeri prealabile favorabil sau parțial favorabil, favorabil ar fi revocare, parțial favorabil este ca în cazul nostru suspendare executării.

în ceea ce spuneți că "CiCM există o diferență între autorizații și certificate care sunt în curș de,■emitere si cele pentru care nu s-a făcut nico cerere, ba da, tocmai asta am citit fn amendamentul pe care știți bine că l-am propus deja în Comisia de urbanism și Comisia juridică și ultimul lucru pe care l-ați spus, l-am văzut invocat de zeci de ori în fața instanțelor și niciodată nu a ținut faptul că după suspendarea acestor PUZ-uri de sector nu o să mai avem nicio reglementare în București. Ba da, aceste PUZ-uri de sector au derogări la PUG așa cum a fost el corectat de a lungul timpului și odată ce ele sunt suspendate ne întoarcem la reglementarea normativă anterioară PUG așa cum a fost el modificat.

Aș vrea să răspund domnului consilier Deaconescu care spune că este un risc ca aceste PUZ-uri să fie suspendate pe un an, nu e niciun risc, atâta timp cât pentru persoanele care au început deja procedura de autorizare prevăzând expres că ei merg pe reglementarea anterioară, atâta timp cât pe durata acestui an de zile persoanele care vor să înceapă autorizare au la dispoziție PUG-ul, nu e niciun risc. Riscul este cel pe care l-am spus eu, riscul este ca în aceste zile, dacă noi nu suspendăm azi orice proprietar care are un teren, spațiu verde pe malul lacului să își ia autorizația și noi să nu mai putem să facem nimic,acela este riscul adevărat.

Domnul consilier Pavel Marius Adrian

Aș vrea să îi răspund domnului primar general. Mulțumesc. întrebare domnule primar general, cine a făcut acele plângeri prealabile? Nu cumva dumneavoastră? De asemenea cele două PUZ-uri, respectiv 3 și 6 la prima instanță au o decizie, ele se judecă în continuare, nu puteți spune în fața tuturor faptul că ele sunt anulate. Nu, ele nu sunt anulate. Doi, când vă referiți la spațiile verzi din jurul lacurilor nu uitați faptul că aceste retrageri de la albia lacurilor este reglementată de către o legislație din domeniul mediului. Există o zonă strictă de protecție, care protejează malul lacului. Nimeni nu poate construi pe malul lacului, decât cu un acord din partea Apelor Române, să zicem. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Doamnelor și domnilor consilieri supunem la vot amendamentul citit de domnul primar general pentru punctul 16 de pe ordinea de zi. Vot, vă rog. Domnul Socolovici să nu uitați să dați submit.


Mi s-a terminat bateria, consemnat. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Mulțumesc, domnule Purcărea. Domnul Răzvan Socolovici, așa. Și domnul Șuhan a rămas.

Domnul Consilier Șuhan Valeriu Nicolae

Vă rog să consemnați votul meu negativ.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc.

închidem votul. Două consemnări am avut de vot negativ. Corect? Domnul Șuhan și cine nu a mai putut?

Domnul Purcărea?

Astfel, cu domnul Purcărea avem 29 de voturi pentru, 25 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat2.

Votăm în integralitate proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 2.

Doamna Stoica și domnul Militaru au rămas.

Domnul Consilier Calențaru Nași

Nași Calențaru împotrivă.

Domnul Consilier Militaru Marian Cătălin

Cătălin Militaru, am votat împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Doamna Stoica, sunteți cu noi?

Doamna Consilier Stoica Ioana

Da, da, da. Am votat împotrivă.istrat opțiunea de vot. Votul negativ icoljâș, consilier general, nu a fost luat în

Am consemnat cele 3 voturi împotrivă.

închidem votul.

Astfel, cu 29 de voturi pentru, 26 împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat în integralitate.

Domnul Consilier Hopincă Rares

Domnule președinte, dacă-mi permiteți, reluați numărătoarea. Suntem 54 de consilieri generali prezenți la ședință. De unde există aceste proporții? De unde există 29+26? Situație valabilă atât la amendament cât și la proiectul in integrum.

Domnul Consilier Marius Pavel Adrian

Solicit, de asemenea reluarea votului la acest punct de pe ordinea de zi, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Verificăm cu tehnicul acum. Nu uitați că totul se consemnează. Să nu ne hazardăm. O secundă. Verificăm cu tehnicul. Fișa se extrage.

Domnul Consilier Hopincă Rares

Ati fi consemnat eronat, eu sunt de acord cu dumneavoastră că se consemnează, dar trebuie să consemnați realitatea, nu să consemnați eronat.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Verificăm acum. O secundă. Exact așa cum bănuiam dacă am urma procedura până la capăt ceea ce nu puteam verifica de aici pentru că dumneavoastră nu puteți închide votul de pe telefon, dumeavoastră ați votat și pe telefon și verbal și se întâmplă că este de la grupul PSD. Voi               da               cuvântul               acum

reprezentantului tehnic care citește din proces, să observe ce dublură a fost                                   la                                  votul

adăugat verbal de către unul dintre consilierii PSD.

Numai un pic, listăm printurile, ca să nu avem absolut nicio discuție și vom răspunde imediat.

Am lămurit-o, darper^T"a^        mai ales având în vedere

importanța acestei ședințe să rru se interpreteze vreau să chem liderii de

grup de la PSD, PNL și PMP să vină în sală ca împreună să vedem că a fost în regulă votul. îi invit pe domnul Bădulescu, domnul Socolovici și domnul lonescu Andrei. Vă rog să veniți în sală, poliția vă va deschide.

Pauză 10 minute și revenim live.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

O să vă explic ce s-a întâmplat atât la amendament cât și la votul pe proiect în integralitatea sa, și oricum veți constata că fișele de vot, ca întotdeauna cum bine știți, sunt anexă la procesul verbal, deci nu poate exista nicio altă interpretare.

Am ajuns în această situație deoarece la amendamentul propus de domnul primar general, domnul Valeriu Șuhan apare de două ori, îmi explică colegii de la tehnic că a intrat de pe două dispozitive, a votat și online și verbal. Repet va reieși din fișa de vot.

Rezultatul votului: avem 28 voturi pentru, 25 voturi împotrivă, 0 abțineri, conform fișei de vot

La proiectul de hotărâre în integralitatea sa avem situația cu domnul Calențaru Nași care a votat verbal spunând că nu s-a putut conecta, dar dânsul s-a și conectat și a votat ămpotrivă.

De asemenea avem două voturi împotrivă anunțate verbal domnul Militaru și doamna Stoica Ioana.

Rezultatul votului pe proiect în integralitatea sa fiind 29 voturi pentru, 23 voturi împotrivă, 0 abțineri, conform fișei de vot.

Repet aceste fișe de vot vor fi anexă la procesul-verbaî ca întotdeauna, veți putea înțelege exact ceea ce v-am explicat.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumesc și eu doamna secretar general, rog toți colegii să se reconecteze, reluăm ședința.

Cele consemnate de doamna secretar au fost verificate și de liderii de grup din sală, ca să nu avem niciun fel de discuție ulterior.

Plec de la premiza că nu e cu rea credință, dar dacă căutăm modalități de a boicota sau de a crea întârzieri în procesul de vot în ședința aceasta, mai ales că ne așteaptă un București întreg afară, cu rezultatul, sunt foarte dezamăgit de colegii mei. Vă rog mult de tot, e timpul nostru, al cetățenilor care ne urmăresc, haideți să ne concentrăm, conectați-vă online, pe webex. Urmează să trecem la punctul următor.
Domnul consilier Lixandru lonel-Florian

Să vă faceți treaba cum trebuie pentru că dumneavoastră ați cerut votul doamnei Stoica, de exemplu, care ați spus că a votat, deci nu e vina noastră. Noi doar am semnalat o disfunționalitate, nu au ieșit cheile de verificare.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Nu am făcut acuzații, pur și simplu am explicat neconcordanța care s-a produs între buletinul de vot și ceea ce s-a spus la microfon.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Domnule președinte vă rog să explicați clar dacă proiectele cu amendamentele au trecut sau nu.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Și amendamentul și proiectul au trecut. A fost recitit rezultatul de doamna secretar general, este consemnat în procesul verbal.

Astfel, cu 29 de voturi pentru, 25 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 16 a fost adoptat în integralitate3

Votăm acum amendamentul domnului primar general, trecut prin comisii pentru punctul numărul 17 -Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 3 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 717/2019 privind rectificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 49/2019. Votăm amendamentul.Vot, vă rog.

Rog DATJ-ul să verifice dacă există dublarea sau nu.

Domnul Maxim Marius Cătălin.

Doamna Consilier Gherqhiceanu Florentina

Domnule președinte, nu-mi apare pe ecran submit. Vă rog să consemnați votul meu împotrivă.

3 Domnul Militaru Marian Cătălin și doamna Stoica Ioana,


consilieri generali, au


în vedere că sistemul de vot nu le-aDomnul Președinte de ședință Smiqhleschi Cosmin Victor

Vă rog eu mult. Ca să nu mai consemnăm, mergeți la cele trei punctulețe.

Doamna Consilier Gherghiceanu Florentina

Domnule președinte, știu unde să merg. Nu apare pe ecran. Nu mă mai certați că ne certați de când a început ședința.

Domnul Consilier lonescu Andrei Georqe

lonescu Andrei. Votez împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Smiqhleschi Cosmin Victor

Domnule lonescu, și dumneavoastră erați pe două dispozitive. V-am deconectat de pe unul.

Domnul Consilier Maxim Marius Cătălin

Domnule președinte. Marius Maxim. Vot împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Smiqhleschi Cosmin Victor

Mulțumesc. Dumneavoastră nu erați. Și doamna Gherghiceanu, cum votați? împotrivă, da. Mulțumesc.

Deci 2 împotrivă care nu au fost exercitate. Și încă 1 de la domnul lonescu Andrei. 3 împotrivă neexercitate.

închidem votul.

Domnul lonescu Andrei. Am o întrebare. Este și de la mine, dar este și de la colegii de la DATJ - nu sunteți hotărât pe vot, pentru că online ați votat ”da” și verbal ați votat ”nu” ulterior. Adică ați intervenit ulterior că votați ”nu”.

Domnul Consilier lonescu Andrei Georqe

Votul a fost ”nu” de pe dispozitiv. Votul a rămas ”nu”.

Domnul președinte de ședință JSmiqhelschi Cosmin Victor

Atunci votul consemnat pe buletin va fb’nu”. Vă rog să fiți mai atent cu butoanele, data viitoare.

Domnul consilier Pavel Marius Adrian

Domnule președinte, ne puteți anunța și pe noi rezultatul votului?

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Sigur că da. Dau citire votului. Am printat fișa de data aceasta ca să evităm orice altfel de discuție. Vă rog dacă ați votat deja pe tabletă sau pe aparatul mobil, să nu mai interveniți ulterior să votați și verbal. Rezultatul votului pentru amendamentul de la punctul 17 este:

Cu 29 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 1 abținere, amendamentul a fost adoptat.

Mergem mai departe la votul pentru proiectul numărul 17 în integralitatea sa.

Vă rog iarăși să verificăm înainte.

Domnule Șuhan, înțeleg că aveți încă un telefon acum. A apărut în sală. Sunteți logat de două ori. Vă rog mult să vă deconectați de pe un aparat.

Domnul Consilier Șuhan Valeriu Nicolae

Cu cine vorbiți, domnule?

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Cu domnul consilier Valeriu Șuhan de la PSD.

Vă mulțumesc!

Domnul Consilier Șuhan Valeriu Nicolae

Domnule președinte, se poate? Domnule președinte, mă auziți? Mă aude cineva?

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Da, vă auzim și vă rugăm să nu mai dublați aparatele. Mulțumesc!

5

Domnul Consilier Șuhan Valeriu Nicolae Mă ascultați o secundă, vă rog?

Domnul Consilier Suhan Valeriu Nicolae

îmi acordați acest privilegiu? Este un singur device la mine, este un Samsung Galaxy 10, nu am dublat nimic, dar mi se pare că aveți probleme cu banda de net, funcționează foarte prost, se aude cu mari întreruperi, imaginea este freezing de aceea s-au întâmplat și problemele mai devreme la vot. Mă mai auziți?

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Da, v-am auzit. Mulțumesc. 3                                                                                    1

Domnul Consilier Suhan Valeriu Nicolae Bine.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Doamnelor și domnilor consilieri ne vom deconecta de pe aplicație acum și vom reintra în aplicație ca să poată fi făcută setarea să nu se mai dubleze, veți reprimi linkul, veți intra imediat înapoi.

Am reluat ședința, toată lumea este prezentă, continuăm și voi da citire din nou proiectului de hotărâre numărul 17 în integralitate sa, după adoptarea amendamentului - Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 3 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 717/2019 privind rectificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 49/2019.

Vot, vă rog. închidem votul.

Cu 29 voturi pentru, 23 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe la amendamentul primarului general pentru proiectul de la punctul numărul 18.

Votăm amendamentul. Vot, vă rog.

Domnul Consilier Anqhel lordănescu

Votez împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

Cu 29 voturi pentru? 25 voturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat. -A,

Domnul lordăn^s^i/ă^te^m'link,nou, dacă vă puteți conecta bine, dacă nu puteți interveni și vom lua în calcul și votul dumneavoastră.

Vot pentru proiectul cu numărul 18 - Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4, în integralitatea sa. Vot, vă rog.

Domnul Consilier Anqhel lordănescu

Votez împotrivă.

Doamna Consilier Stoica Ioana

Votez împotrivă pe telefon.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Nu există vot consemnat de pe telefon, se consemnează votul verbal la dumneavoastră doamna Stoica.

închidem votul.

Cu 29 voturi pentru, 25 voturi împotrivă cu cele exprimate verbal, 0 abțineri, proiectul de hotărâre cu numărul 18 a fost adoptat.

Mergem mai departe la amendamentul primarului general de la proiectul cu numărul 19. Vot, vă rog.

Domnul consilier Hopincă Rares

Dezbaterea public, mai precis din toate certurile dintre PNL și USR pe care le am auzit astăzi nu am auzit referiri punctuale, aceste suspendări de PUZ uri afectează sau suspend speranța cetățenilor din anumite sectoare pentru un trai mai bun.

Permiteți să fac o scurtă prezentare despre ce înseamnă această suspendare pentru cetățenii sectorului 5.

în mod particular în sectorul 5 reglementarea urbanistică anterioară mă refer la PUG este una dintre principalele cauze ale subdezvoltării, ca să vă dau un exemplu în sectorul 5 în zona Alexandriei, ca să faci locuințe ANL pentru tineri sau locuințe de serviciu mai mari decât P+2E ai nevoie de PUZ. Vă garantez eu ca expert în administrație că ANL-ul nu va prinde niciodată în proiectele sale de dezvoltare locuințe cu PUZ mai ales având în vedere dificultatea cu care se adoptă uneori PUZ-urile.

în al doilea rând, suspendarea PUZ-ului coordonator sector 5 pune

în pericol o serie de proiecte petice .importante. Vă aduc la cunoștință că bulevardul care leagă ^s. Alexandriei de bulevardul Ghencea are studiul de fezabilitate fipaiî^t și recepționat la finalul anului trecut. Lucrarea aceasta este găța de a Ti lansată în faza de execuție.


Suspendarea PUZ-ului coordonator ar însemna practic modificarea traseului acestui bulevard, ca să fiu mai explicit cu aproximativ 400-500 de metri spre centru, ceea ce presupune efectuarea de exproprieri de către Municipiul București de peste 300 de milioane de euro. Vă garantez că nici dumneavoastră, nici cei din cealaltă administrație nu vor adopta această soluție. E mult mai simplu să alegi soluția propusă prin PUZ coordonator sector 5, să muți acest Inel Median spre zona de sud unde nu există atât de multe proprietăți, construcții și unde costurile exproprierilor nu este atât de mare. în condițiile suspendării PUZ-ului nu numai că dumneavoastră astăzi veți amâna să spunem proiectul de închidere a Inelului Median, prima etapă între B-dul Ghencea, Șos Alexandriei, dar probabil acest proiect nu se va mai regăsi în prioritățile administrației în viitorul apropiat. Trei, probabil că nu cunoașteți, în acest moment la nivelul Primăriei sectorului 5 există proiecte de dezvoltare urbanistică, de dezvoltare imobiliară care însumează peste 1 miliard de euro, aceste fonduri sunt absolut necesare pentru dezvoltarea sectorului 5, pentru alinierea sectorului 5 cu celelalte sectoare ale capitalei, sectorul 5 fiind văduvit de lucrările urbanistice anterioare extrem de deficitare. Nu în ultimul rând ați vorbit de pădurea urbană din București, un factor absolut important, această pădure urbană din București reprezentând peste 200 de hectare ale cărei administrare este împărțită între Municipiul București sectorul 5 și Ministerul Apărării Naționale se compune din un poligon de tancuri, un câmp de ambrozie însămânțat și câteva gropi de gunoi ad-hoc, adunate în ultimii 30 de ani pentru că administrarea terenului și proprietarul terenului, administratorul și proprietarul nu au reușit să fie un bun gospodar. Prin PUZ coordonator sector 5 în zona Antiaeriană, se propun 50 de hectare de parc, 50 de hectare și va fi un parc pe bune, nu va fi această pădure urbană de ambrozie și de moloz. Deci toate aceste proiecte publice, vorbim despre o importanță extrem de ridicată pentru toți cetățenii sectorului 5, sunt suspendate de dumneavoastră astăzi fără a întreba măcar de bun simț cetățenii sectorului 5 dacă sunt de acord cu asa ceva. Este un mod de luare a deciziilor, supunerea unor decizii total netransparente și total abuziv, piactic dumneavoastră astăzi neconsultându-vă cu nimeni ați tăiat speranța a 200.000 de oameni și mai bine la un trai mai bun.

Domnul Primar General Nicusor DAN

1. Dacă autoritatea publică locală nu a fost în stare pe un maidan de 200 de hectare să facă păduri urbane sau parcuri, terenul ăsta era prevăzut ca atare în PUZ, asta oUlpsearW că trebuie să facem acolo cazărmi și pușcării, dar trebuie^anof sTpa^trăm acea destinație în PUG și să ne mobilizăm, am depu/ji^^ț ^la începutul ședinței mai

multe proiecte pe PDRR, să ne mobilizăm să găsim bani pentru a amenaja acolo fie pădure urbană, fie parc. în ceea ce privește acea parte din Inelul Median, vă asigur că în condițiile în care considerăm oportun, putem să dăm un PUZ punctual pentru acea arteră, astfel încât ea să fie realizată, este ce am spus încă de când am scos, de când am anunțat intenția de a solicita Consiliului General suspendarea acestor PUZ-uri de sector, adică trebuie să separăm ce e bun în ele de ce e rău și ce e bun în ele pentru că sunt toate avizele necesare putem să le dăm punctual ca PUZ-uri.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Mulțumim, domnule primar. Doamnelor și domnilor consilieri mergem mai departe la vot.

Domnul consilier Hopincă Rares

Un scurt drept la replică. Domnul primar general dă vina pe autoritatea locală că nu a fost în stare să facă o pădure urbană, dar dumneavoastră vreți să anulați proiectele de urbanism pe care nici măcar nu le-ați studiat. într-adevăr, în Antiaeriană era o pădure, dar denumirea corectă este pădure urbană de protecție a unității militare. în calitate de primar general vă urez succes să faceți dumneavoastră în București păduri urbane pentru protecția unităților militare și dormiți liniștit cu aceste proiecte. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Sunt mai bune pușcăriile și cazărmile. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Vă rog, vot pentru amendamentul domnului primar general de la punctul 19. Vot, vă rog.

Doamna Enciu înțeleg că nu puteți să votați. Și domnul Adrian Florescu. Doamna Enciu? S-a consemnat votul împotrivă. în regulă. Domnul Florescu votează acurh. pultiffnesc.

Putem închide.

Cu 29 de voturi perițni 25 de vpturi împotrivă, 0 abțineri, amendamentul a fost adoptat. ' ;!

V coZ

Votăm acum în integralitatea sa proiectul de hotărâre cu numărul 19- Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Coordonator Sector 5.

Vot, vă rog.

Rezultatul este: Cu 29 pentru, 25 împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe acum la votul amendamentului pentru proiectul de la punctul 20 - Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 68/14.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Modificare si Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 si a Hotărârii C.G.M.B. nr. 336/2020 privind rectificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/2020.

Vot, vă rog.

Doamna Manuela Mureșan și domnul Anghel lordănescu. Doamna Raiciu să apăsați pe submit. Doamna Raiciu ați rămas.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Am votat. Răspunsul a fost trimis. Așa mi-a apărut la telefon. Sunt împotrivă. Vă rog, verificați încă o dată. Da? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Verificăm. Vot împotrivă consemnat. Gata. Acum s-a consemnat, închidem votul.

29 de voturi pentru, 25 împotrivă, 0 abțineri, amendamentul primarului general pentru punctul 20 a fost adoptat.

Votăm acum punctul 20 - Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/14.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 336/2020 priySd^ toctificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/2020, în integralitatea șa.' '

Domnul Vigheciu. ^ (

Domnul Consilier Viqheciu Adrian Nicolae

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau și eu 5 secunde, să dau un citat De exemplu pe luliu Maniu dimineața vin oameni dinspre Chiajna și împrejurimi, în condițiile în care tu ai gară în Chiajna și trenul din Chiajna până în Gara de Nord face 10 minute. Numai că această linie nu există. Cu metroul de suprafață, oamenii aceștia vor putea ajunge în 20 de minute în Pipera. Vreau să fac o mică rectificare. Un an și 20 de minute. Mulțumesc, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Mulțumesc, domnule consilier. Foarte inspirat.

Vot pe punctul 20- Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/14.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Modificare si Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 336/2020 privind rectificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/2020, vă rog.

Domnul Florin Melciu a rămas la vot? Domnul Melciu, dacă nu, intrati video sau cu microfonul si consemnăm votul. }                                                                                                               r

Domnul Consilier Melciu Florin

Sunt pentru. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Domnul Florin Melciu pentru. Consemnăm.

închidem votul.

Cu 29 de voturi pentru, 25 împotrivă, 0 abțineri, proiectul cu numărul 20 a fost adoptat.

Dau cuvântul domnului Primar General.

Domnul Primar General Nicușor DAN

Este un moment de cotitură în ceea ce înseamnă dezvoltarea urbană a Bucureștiului. Trebuită mulțumesc consilierilor din majoritate, USR și PNL. Vreau să-i felicitpentru că au rezistat presiunilor care au venit din toate părțile și 'amenințărilor care au venit din toate părțile în această săptămână. Vreau să spun că sunt mândru că sunt susținut de această majoritate și vreau să mai spun că se pare că în sfârșit Bucureștiul este condus de o autoritate publică. Autoritate publică înseamnă cineva care reprezintă publicul, cetățenii și luptă între ei.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumim.

Mergem mai departe la punctul numărul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald's România (actual Premier Restaurants România S.R.L.).

Dacă nu există luări de cuvânt, mergem la vot direct.

Așa. Domnul Moraru, vă rog. Numai o secundă, domnule Moraru. Gata, e în regulă.

Domnul Moraru Adrian Flavius

Eu am o problemă în general cu aceste prelungiri la nesfârșit, care sunt defavorabile Bucureștiului. Mai avem un contract cu 2 dolari și ceva pe                  metru                  pătrat,                  un

contract incredibil pentru ziua de astăzi. Este adevărat, el a fost semnat acum 25 de ani. Ce mă îngrijorează foarte tare, în orice negociere cu acest francizor este că, înțeleg că el nici nu este bun platnic și ne dăm în judecată ca să ne plătească banii și cred că în aceste condiții și mai ales pentru că eu sunt liberal și cred în competiție, cred că aceste spații ar trebui scoase din nou pe piață și să avem o competiție pe ele și poate francizorul înțelege un semnal și ne tratează și pe noi și plătește la timp cum plătește în spațiile private acolo unde este, că nu cred că într-un spațiu privat acolo unde este îndrăznește să trateze pe acei oameni așa cum tratează Primăria Generală. Prin urmare o să înțelegeți și cum am să votez la orice prelungire. Cred că ar trebui terminat acest contract și început un altul, sigur, la care acest francizor poate să vină să participe. Mulțumesc.

Domnul Primar General jMȚcasor DAN

O singură remarcă, .^ynctyală, legată de acele litigii. Acele litigii vin din faptul că; Zn 'contractul inițial municipiul București contribuia cu niște suprafețe de teren, iar o parte dintre acestea de-a lungul timpului au fost retrocedate. Acesta este motivul pentru care există litigiu pe valoare prețului lunar pe concesiune. în rest, aveți absolută dreptate.

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Vom începe votul pentru punctul numărul 21. Doamna Hristudor și domnul Pușcaș să apăsați pe "submit”. Domnul Pușcaș, "submit”. în caz contrar, vă rog să spuneți la microfon ca să consemnăm votul.

Domnul consilier Pușcaș Ionel

Vot pentru.

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor închidem votul.

Cu 27 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 7 abțineri,          proiectul          a          fost          respins

Mergem mai departe. De la proiectul numărul 21 până la, proiectul 22 după renumerotare, până la proiectul 41 avem vot secret, 42, deci de la 22 până la 42 avem vot secret și după aceea se încheie ordinea de zi. Astfel că o să rog acum să se facă propuneri pe rând, pe toți liderii de grup să facă propuneri pentru proiectele următoare, după care, aparatul ne va ajuta să pregătim buletinele de vot secret. Consilierii aflați în camerele din primărie vor veni pe rând strigați în ordine alfabetică pentru a vota toate propunerile proiectelor la pachet. încep cu proiectul numărul 22. Vă rog să dăm microfonul tuturor liderilor de grup, domnul Bădulescu, domnul Socolovici, domnul Andrei lonescu și domnul Rigu să mă asiste pentru USR-PLUS.

Proiectul numărul 22- proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București. Propuneri, vă rog.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Din partea grupului PSD, vă rog să îmi comunicați câte nominalizări trebuie să facem din cele 6 locuri care sunt în ATOP.

Domnul președinț&de ședință,Smiqhelschi Cosmin Victor Domnul Bădulefecu/ dacă aveți propuneri.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Vă rog să îmi comunicați câte persoane trebuie să propun din partea Partidului Social Democrat astfel încât să nu încălcăm codul administrativ.

Domnul președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Codul administrativ nu se încalcă, domnule Bădulescu.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Domnule Smighelschi, câte propuneri din 6, ce nu înțelegeți? Trei, doi, cinci?

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Câți doriți, domnule Bădulescu.

Cei votați prin vot secret de către consilierii generali vor fi membri în acest ATOP.

Domnul Consilier Aurelian Bădulescu

Eu înțeleg că dumneavoastră vreți să fiți un pic..., dar nu vă stă bine, că aveți ochelari. încă o dată vă întreb: câte persoane trebuie eu să desemnez, pentru a respecta Codul Administrativ?

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Puteți desemna până la șase persoane pentru vot.

Domnul Consilier Aurelian Bădulescu

Domnule, te mai întreb încă o dată. Câte persoane trebuie să desemnez, ca să permit tuturor partidelor să fie în ATOP?

Domnul Consilier Aurelian Bădulescu

Noi trebuia să ne întâlnim și astfel intram în plen și spuneam: domnule, PSD-ul are două, PNL-ul are două. Și spuneam: domnule, din partea PSD-ului uite cine merge: cutare sau cutare. De-asta eu vă spun tot timpul că nu e chiar așa cum credeți dumneavoastră. Nu sunteți de bună credință. E clar. Am înțeles. întrebați-i pe ceilalți ceilalți colegi care intră în ATOP.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Domnule președinte, vă rog, dacă îmi dați voie, un scurt moment, o scurtă intervenție.

J

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Vă rog, domnule Deaconescu

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

îi răspund eu domnului Bădulescu că nu suntem sub acțiunea acelui articol pe care nu îl numește din Codul Administrativ și care se referă la reprezentarea municipiului în societățile la care este acționar, ci ne aflăm la un punct la care discutăm despre Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Și, ca să înțeleagă mai bine domnul Bădulescu, poate să desemneze de la zero până la șase colegi de-ai dânsului să intre la acest vot și, evident, să câștige cam câți au câștigat sau să fie votați, prin vot secret, cam câți au fost votați din partea grupului USR în mandatul trecut. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

Haideți, vă rog, că se face târziu și aveți vot secret, va trebui să fiți prezenți fizic în sală.

Domnule Socolovici, pentru PNL, propuneri?

Domnule Rigu pentru USR-PLUS?

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR-PLUS, nominalizările sunt: Sanda Hristudor, Roxana Cantea și Andrei Rigu.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

5

Domnul Consilier lonescu Andrei Georqe

PMP îl propune pe Adrian Florescu.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

Mergem mai departe, punctul numărul 23 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Aici există o renunțare la mandat.

Propunerea USR-PLUS, domnule Rigu?

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Domnul consilier Ștefan Stofor. F

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

S-a consemnat.

Punctul numărul 24 -Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea grupului PNL, reprezentantul nostru, pe care îl susținem, este doamna Cătălin Aurelia Florența.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Alte propuneri?

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR-PLUS doamna consilier Anamaria Gram.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Alte propuneri?

Mulțumesc!

Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2.

Propuneri, vă rog, domnilor lideri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea grupului PNL, Ungureanu Cristina.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR-PLUS, Nicorel Nicorescu.

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Alte propuneri?

Mulțumesc!

Punctul numărul 26 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea grupului PNL domnul Marius Burhan.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR-PLUS domnul Florin Covaci.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri?

Mulțumesc!

Punctul numărul 28 -Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu”, sector 6.

Propuneri, vă rog.

O secundă, vă rog.

Am sărit un proiect.

Acum, vă rog, propuneri pentru punctul numărul 27 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație ai unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1.

Aici, vă rog, propuneri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea grupului PNL doamna Mariana Sofia Mălăelea.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR-PLUS doamna Luminița Șerban.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc!

Alte propuneri? Mulțumesc!

Punctul numărul 28 -Proiect de hotărâre privind desemnarea a

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea grupului PNL domnul Cătălin Marian Pantile.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR-PLUS domnul Ștefan Stofor.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc!

Punctul numărul 29 -Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, sector 6.

Propuneri?

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea grupului PNL doamna lulia Tatiana Crimu.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea grupului USR PLUS domnul Cosmin Smighelschi.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc!

Proiectul 30 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ 7                                        I                                     ’

special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2.

Propuneri:

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din parte PNL doamna Cana Tudor

Domnul Rigu Andrei Daniel Școala Gimnazială nr. 2, corect?

Domnul Rigu Andrei Daniel

Din partea USR domnul Horia Tomescu.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Deci avem propunere Horia Tomescu din partea USR -PLUS. Alte propuneri? Mulțumesc.

Numărul 31 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4.

Propuneri:

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea PNL doamna Petrov Ștefania.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Din partea USR-PLUS doamna Mureșean Manuela.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc! Alte propuneri?

Proiectul 32- Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2.

Propuneri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea PNL doamna Ștefania Popovici.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Din partea USR - Plus domnul lonuț Aruxandei.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor Mulțumesc! Alte grupuri?


Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea PNL doamna Diana Mardarovici.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc!

Numărul 34 - proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Sfântul Nicolae", sector 4. Propuneri,

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea PNL doamna Mihaela Emilia Vladu,

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Din partea USR- PLUS domnul Valentin Necula

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc!

Proiectul 35 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1 Propuneri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea PNL Ionela Corina Tudosie.

Domnul Consilier Rigu Andrei Daniel

Din partea USR - PLUS Manuela Mureșan

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte formațiuni? Mulțumesc!

Numărul 36 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4 Propuneri.

Domnul Consilier Socolovidi ^-ăzyan Mihai

Din partea PNL doamna țarina Maria Bilbie. /

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea USR-PLUS doamna luliana Roxana Cantea,

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mergem mai departe.

Proiectul 37 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3 Propuneri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea grupului PNL Nicolae Diță.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea USR-PLUS Andrei Daniel Rigu.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc, mergem mai departe.

Numărul 38 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5 Propuneri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea PNL Stelian Solomon.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel Din partea USR - PLUS Gabriel Rău.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc.

Numărul 39 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General ai Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2 Propuneri.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea PNL doamna luliana Mitrăche.^Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea USR - PLUS doamna Ștefania Petre.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc, mergem mai departe.

Proiectul 40 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2 Propuneri, vă rog.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea PNL doamna Liliana Stoica.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea USR - PLUS Horia Tomescu.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte formațiuni? Mulțumesc, mergem mai departe.

Punctul 41 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta", sector 2

Propuneri, vă rog.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

Din partea PNL doamna Holban luliana.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea USR - PLUS doamna Hristudor Sanda.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc, mergem mai departe

Ultimul proiect, numărul 42 -Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2.

Propuneri, vă rog.            //

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai Din partea PNL doamna Dana Nacu.

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Din partea USR - PLUS domnul Nicorescu Nicorel și Rigu Andrei

Daniel.


Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

Alte propuneri? Mulțumesc mult, 30 de minute durează....

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Domnule Președinte, la Școala Gimnazială Specială nr. 2, la propunerea menționată din partea USR-PLUS aș dori să se consemneze că trebuie să fie doamna Sanda Hristudor.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

La ce proiect?

Domnul Consilier Riqu Andrei Daniel

Imediat. La punctul 29.

Domnul Președinte de ședință Smiqhelschi Cosmin Victor

30 în noua numerotare la Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2. Da, este consemnată doamna Sanda Hristudor. în regulă, modificăm propunerea din domnul Tomescu Horia în doamna Hristudor. Mulțumesc! Ne vor pregăti buletinele de vot, vom fi cât de eficienți se poate. în 30 de minute vom fi chemați de către Secretarul General, în aproximativ 30 de minute, în ordine alfabetică venim în sală votăm, după care puteți părăsi primăria, dar și atunci trebuie să rămâneți conectați pentru că trebuie să votăm în integralitate proiectele online.

-pauză-

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Domnul Aruxandei lonutsi domnul Badiu Andrei

Se pregătesc domnul Bădulescu Aurelian și Bujduveanu Stelian

Bădulescu Aurelian

Bujduveanu Stelian

Buși Sebastian Nicolae

Invit în sală pe domnul CaletițâPO Nași, doamna Cantea luliana-Roxana și doamna Ciceală Ana -JMaria

Și prezența.

Da, e OK. Mulțumesc!

Doamna Cantea, nu?

Doamna Cantea

Doamna Ciceală Ana Maria

Domnul Circa Honorius Edward Adrian

Doamna Comănici Ancuța Sorian

Domnul Covaci Florin

Doamna Ciceală Ana Maria

Doamna Davidescu Mariana Monica

Domnul Deaconescu Cătălin lonuț

Domnul Doicin Cristian Vasile

Invit în sală pe doamna Ciceală Ana Maria, domnul Deaconescu Cătălin lonuț, domnul Doicin Cristian Vasile

Doamna Enciu Mihaela

Domnul Florescu Adrian Constantin

Doamna Gherghiceanu Florentina

Doamna Gram Anamaria Alina

Domnul Hazarian Constantin

Doamna Hristudor Sanda

Doamna Gram Anamaria Alina, mulțumim

Domnul Florescu Adrian, prezența

Domnul Hazarian Constantin

Doamna Hristudor Sanda

Domnul Hopincă Rareș

Domnul lonescu Andrei George

Domnul Hazarian Constantin

Doamna Hristudor Sanda

lonescu Andrei George

lordănescu Anghel

Lixandru Ionel Florian

Doamna Mardarovici Diana

Domnul Maxim Marius Cătălin

Domnul Melciu Florin

Domnul Deaconescu Cătălin

Domnul Hazarian Constantin

îi invit în sală pe domnul Hazarian Constantin, domnul Deaconescu Cătălin, lonescu Andrei George, lordănescu Anghel, Lixandru Ionel Florian, doamna Mardarovici Dianaj dommaî Maxim Marius Cătălin, domnul Melciu Florin, domnul Milaă-Dan-, 'doiwuFMilitaru Marian Cătălin

Să și semneze domnul HazâRah

C                                                                                        56

Să ne semnați și prezența, vă rugăm lonescu Andrei George Domnul Melciu Florin, bună seara!

Și semnătura, vă rog, la prezență și prezența, doamna Mardarovici, vă rog Mulțumim!

!

Domnul Moraru Adrian Flavius

Doamna Muresan Manuela

Domnul Militaru, bună seara!

Și prezența, vă rog

Doamna Mureșan Manuela, poftiți

Neacsu Lazăr

Necula Valentin

Nicolaie George

Nicorescu Nicorel

îi invit în sală pe domnul Neacșu Lazăr, domnul Necula Valentin, domnul Nicolae George, domnul Nicorescu Nicorel, domnul Petrariu Vasile Luliu si doamna Petre Stefania

Domnul Necula Valentin

Nicolaie George

Nicorescu Nicorel

Și prezența, vă rugăm frumos Domnul Nicorescu a semnat Domnul Nicolaie George

Și prezența, vă rog

Doamna Petre Ștefania

Domnul Podar Marian Vasile

Domnul Purcărea Sorin

Domnul Podar Marian Vasile

Domnul Purcărea Sorin

Domnul Pușcaș Ionel

Domnul Rădulescu Gabriel

Domnul Rău Gabriel

Bună seara!

Și prezența, vă rog

Domnul Podar si doamna Petre r

Domnule Podar și prezența, vă rugărm^

Domnul Purcărea Sorin, dompuTPbșcaș Jbnel, domnul Rădulescu domnul Smighelschi Cosmin Victor,

Gabriel, domnul Rigu Andrei Daniel, domnul Socolovici Răzvan Mihai
Domnule Rigu, bună seara!

Domnul Purcărea și domnul Pușcaș

Vă rog să veniți în sală să vă luați buletinele de vot

Și prezența vă rog

Pușcaș si Purcărea J             J 1

Bună seara!

Rădulescu Gabriel

Domnul Socolovici Răzvan Mihai

Domnul Stofor Ștefan Radu

Doamna Serban Luminița Gabriela

Domnul Tomescu Horia

Doamna Serban si domnul Stofor »                               5

Și prezența, vă rog frumos

Domnul Socolovici

Domnul Tomescu Horia

Și prezența, vă rugăm

O să invit câte un membru de la fiecare grup politic, ca de obicei, să supravegheze numărarea și verificarea voturilor. Vă mulțumesc!

-pauză pentru numărarea voturilor-

Domnul Președinte de ședință Smighelschi Cosmin Victor

Domnilor consilieri vă rog să ne reconectăm, avem procesele verbale, haideți să vorbiți cu colegii să votăm fiecare proces verbal online si să închidem ședința.

Voi da citire primul proces verbal ca urmare a votului secret de astăzi încheiat astăzi 26.02.2021, ora 21,10 privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

Pentru domnul Rigu Andrei Daniel

Voturi pentru 32

Voturi împotrivă zero.Pentru domnul Buși Sebastian Nicolae

Voturi pentru 32

Voturi împotrivă zero.

Pentru domnul Moraru Adrian Flavius

Voturi pentru 32

Voturi împotrivă zero.

Pentru domnul Florescu Adrian Constantin

Voturi pentru 10

Voturi împotrivă 20

Voturi nule 2

Se desemnează următorii consilieri CGMB ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București: Rigu Andrei Daniel, Hristudor Sanda, Cantea luliana Roxana, Buși Sebastian Nicolae, Moraru Adrian Flavius.

Vot, vă rog pentru proiectul cu numărul 22 în integralitatea sa.

Cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat în integralitatea sa.

Proces verbal ca urmare a votului secret de astăzi încheiat astăzi 26.02.2021, ora 21,10 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Pentru domnul Stofor Radu Ștefan

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Se desemnează următorul consilier CGMB ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.: Stofor Radu Ștefan

Vot, vă rog.

Cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 24 -Rțoc<Șu^rb^ ca urmare a votului secret de astăzi încheiat astăzi 26’0^/2024, ~ privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1

Pentru doamna Gram Anamaria Alina

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Pentru doamna Cătălin Aurelia Florența

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Se desemnează următorii consilieri CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1: Gram Anamaria Alina, Cătălin Aurelia Florența.

Vot, vă rog. Domnul Milea a rămas.

Domnul Milea vot, vă rog.

Cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre cu numărul 24 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe proces-verbal încheiat astăzi 26.02.2021, ora 21,16 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliui General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2.

Pentru domnul Nicorescu Nicorel

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Pentru doamna Ungureanu Cristina

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Se desemnează următorii reprezentanti CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2: Nicorescu Nicorel, Ungureanu Cristina.

Vot, vă rog.                 X, N*

Cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre cu numărul 25 a fost addptăt în integralitatea sa.

Mergem mai departe proces-verbal încheiat astăzi 26.02.2021, ora 21,17 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliui General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1

Pentru domnul Covaci Florin

Voturi pentru 32

Voturi împotrivă zero

Pentru domnul Burhan Marius

Voturi pentru 32

Voturi împotrivă zero

Se desemnează următorii reprezentanti CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1: Covaci Florin, Burhan Marius. Vot, vă rog. Domnul Milea. închidem votul.

Cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre cu numărul 26 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe proces-verbal încheiat astăzi 26.02.2021, ora 21,18 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliui General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1. S au exprimat 32 de voturi

Pentru doamna Serban Lumin^a Gabriela

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Pentru doamna Malaela Mariana Sofia

Voturi pentru 31

Voturi împotrivă zero

Voturi nule 1

Se desemnează următorii reprezentanti CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1: Serban Luminița Gabriela, Malaela Mariana Sofia.

Vot, vă rog.


hotărâre cuProces verbal privind desemnarea a doi reprezentanți ai CGMB , ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu , sector 6. S-au exprimat 32 de voturi

Pentru domnul Stofor Radu Ștefan 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă

Pentru domnul Pantile Cătălin Marian 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă

Se desemnează următorii reprezentanți CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu sector 6: Stofor Radu Ștefan, Pantile Cătălin Marian.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 28 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu", sector 6.

Cu 29 de voturi, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 28 a fost adoptat în integralitatea sa.

Proces verbal privind desemnarea a doi reprezentanți ai CGMB , ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială Deficienți de Auz Sfânta Maria, sector 6

S-au exprimat 32 de voturi

Pentru domnul Smighelschi Cosmin Victor 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă

Pentru doamna Crimu lulia Tatiana 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă

Se desemnează următorii reprezentanți CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială Deficienți de Auz Sfânta Maria, sector 6: Smighelschi Cosmin Victor, Crimu lulia Tatiana.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 29 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria”,se€tot6


Domnul Milea și domnul Purcea, închidem votul.


Cu 29 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul de hotărâre cu numărul 29 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mai departe, proces-verbal privind desemnarea a doi prezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membrii în consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială numărul 2, sector 2.

32 de voturi exprimate.

Pentru doamna Hristudor Sanda, 32 pentru, 0 împotrivă.

Tudor Ana 32 pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează următorii reprezentanți CGMB ca membri în Consiliul de Administrație ai unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială numărul 2, sector 2: Hristudor Sanda și Tudor Ana.

Vot, vă rog.

Doamna Serban, domnul Purcărea si domnul Pușcaș. Mulțumesc.

Cu 29 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 30 -proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2, a fost adoptat în integralitatea sa.

Proces-verbal privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiul București ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială numărul 4, sector 4.

32 de voturi exprimate.

Mureșan Manuela 32 pentru, 0 împotrivă.

Petrov Ștefania 32 pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează următorii reprezentați ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială numărul 4, sector 4: Mureșan Manuela și Petrov Ștefania.

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 31 -proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație-aSunitat ii de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4, a fost adoptat în integralitatea sa.                                 (      ,

Procesul-verbal pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiul București ca membrii în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială Deficienți de vedere sector 2.

32 de voturi exprimate.

Aruxandei lonuț: 32 pentru, 0 împotrivă.

Popovici Ștefania: 32 pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membrii în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială Deficienți de vedere sector 2: Aruxandei lonuț și Popovici Ștefania.

Vot, vă rog.

(           Domnul Pușcaș. Domnul Melciu, submit.

închidem.

Cu 29 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 32 - proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2, a fost adoptat în integralitatea sa.

Proces-verbal privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuziei nr. 65, sector 1.

(            32 de voturi exprimate.

Doamna Mardarovici Diana: 31 pentru, 1 vot nul, zero împotrivă.

Se semnează doamna Mardarovici Diana ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuziei nr. 65, sector 1..

Vot, vă rog. George Nicolaie și Cosmin Hazarian. Mulțumesc.

Cu 29 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 33 a fost adoptat în integralitatea sa.

Următorul proces verbal privind desemnarea a doi reprezentanți CGMB ca membri în ConsiliiI de Administrație a unității de învățământ special de sta£ Școala Gimnazială Specială Sfântul Nicolae, sector 4.       </ r~

Voturi:

Necula Valentin 32 pentru, O împotrivă,

Vladu Mihaela Emilia 32 pentru, 0 împotrivă.

Se         desemnează         următorii         reprezentanți

CGMB ca membri în Consiliul de Administrație a unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Sfântul Nicolae”, sector 4: Necula Valentin, Vladu Mihaela Emilia. Vot, vă rog. închidem.

Cu 28 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, proiectul numărul 34 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mai departe, proces verbal privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1.

Cu 32 de voturi exprimate,

Mureșan Manuela, 31 pentru, 1 împotrivă,

Tudosie Ionela Corina, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă

Se desemnează următorii reprezentanți CGMB ca membri în Consiliul                         de                         Administrație

al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1: Mureșan Manuela și Tudosie Ionela Corina. Vot,vă rog. închidem.

Cu 28 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 35 a fost adoptat în integralitatea sa.

Proces verbal privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4.

32 de voturi exprimate,

Cantea Roxana luliana, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă,

Bilbie           Corina           Maria,           32          de

voturi pentru, 0 împotrivă. Se desemnează următorii reprezentanți CGMB ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ 5                                                     S                                                  ’

special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4: Cantea Roxana luliana și Bilbie Corina Maria. Vot, vă rog. Mulțumesc.

Cu 28 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 36 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mergem mai departe. Proces verbalprivind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General ai Municipiului București, ca

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ 5                                             J                                            »

special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3.

32 de voturi exprimate,

Rigu Andrei Daniel 32 de voturi pentru, 0 împotrivă,

Diță Nicolae 32 de voturi pentru, 0 împotrivă. Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3: Rigu Andrei Daniel și Diță Nicolae. Vot, vă rog.

Domnul Melciu „submit” și doamna Mardarovici.Mulțumesc.

Cu 28 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 37 a fost adoptat în integralitatea sa. Mai avem 5 proiecte.

Numărul 38 -Proces verbai privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ

J                                       >                                     J

special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5.

32 de voturi exprimate,

Rău Gabriel 32 de voturi pentru, 0 împotrivă,

Solomon         Stelian          24         de         voturi

pentru, 6 împotrivă, 2 voturi nule. Se desemnează domnul Rău Gabriel, consilier CGMB, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5. Vot, vă rog.

Domnul Necula și domnul Deaconescu, submit. Mulțumesc!

Cu 29 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul 38 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mai departe proces verbal pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Generai al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ > ’ >

special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2

Au fost exprimate 32 de voturi din care: pentru doamna Petre Ștefania 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, pentru doamna Mitrache luliana 32 de voturi pentru, 0 împotrivă.

Cu 29 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul 39 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mai departe, proces verbal pentru Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2

Au fost exprimate 32 de voturi din care: pentru domnul Tomescu Horia 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, pentru doamna Stoica Liliana 32 de voturi pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2, domnul Tomescu Horia și doamna Stoica Liliana. Vot vă rog! Domnul Bujduveanu și domnul Melciu. Putem închide.

Cu voturi 28 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 40 a fost adoptat în integralitatea sa.

Mai avem 2 proiecte, colegilor!

Proces verbal privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta", sector 2

Au fost exprimate 32 de voturi din care: pentru doamna Hristudor Sanda 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, pentru doamna Holban luliana 32 de voturi pentru, 0 împotrivă. Se desemnează următorii reprezentanți ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta", sector 2 doamna Hristudor Sanda și Holban luliana.Vot, vă rog! Mulțumesc!

Cu voturi 29 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 41 a fost adoptat în integralitatea sa.

Proces verbal privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2

Au fost exprimate 32 de voturi din care: pentru domnul Nicorescu Nicorel 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, pentru domnul Rigu Andrei

voturi pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează urrri'ătop reprezentanți C.G.M.B ca membri în Consiliul de Administrație al uhîtățij de învățământ special de stat Liceul

Tehnologic Special nr. 3, sector 2, domnul Nicorescu Nicorel, domnul Rigu Andrei Daniel și doamna Nacu Dana. Vot, vă rog! Mulțumesc!

Cu voturi 29 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, proiectul numărul 42 a fost adoptat în integralitatea sa.

Vă mulțumesc tare mult, dragi colegi. Mai avem câteva întrebări și interpelări, dacă cineva dorește să rămână.

O seară bună, vă mulțumesc tare mult pentru sprijin!

La revedere!

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 22:00.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele generate de platforma Online de videoconferință WebEx pe care s-a desfășurat ședința.


Redactat și verificat: Titirișcă Vilma Gab>ela Angliei Mirela/-* Dancă EmanueJ C Mirea Nicoleta^l Vuculescu Mioara

Vasilescu Floarea Tanasoff Camelia


l.Proces-verbal al ședinței CGMB din data de 29.01.2021 A.Pentru           31/50 ( 62%)

B.împotrivă         1/50 (  2%)

C.Abținere         9/50 ( 18%)

Niciun răspuns 9/50 ( 18%)

ABC

Petrariu Vasile

1          1          1 X |

stoica ioana

1 1

1 X I

Monica Davidescu

1 1

1 X 1

Enciu Mihaela

1 X 1

Sanda Hristudor

1 X I

MURESAN MÂNUELA

1 X I

Roxana Cantea

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 X I

1 1

Daniela Raiciu

1           1 X I l

Rares Hopinca

1 1

1 X 1

maxim Marius cătălin

Horia Tomescu

1 X 1

Nicorel Nicorescu

1 X I

Ștefan Stofor

1 X I

Anamaria Alina Gram

1 X I

lonut Aruxandei

1 X 1

Florin Covaci

1 X 1

Luminița Serban

1 X 1

Honorius Circa

1 X 1

Stefania Petre

1 X 1

Valentin Necula

1 X I

1 1

Valeriu Suhan

1 1

Gabriel Rau

1 X I

Dan Milea

1 X 1

Andrei Rigu

1 X I

Marius Pavel

1 X I

Florentina Gherghiceanu |    |

1 X 1

ionescu andrei

1 X I

1 1

lazar neacsu

1 X 1

ancuta comanici

1 1

1 X I

Cosmin Smighelschi

1 X I

1 1

Podar Marian Vasile

i x j

1 1

Sebastian Buși

i x i

1 1

BADULESCU/PSD

1 1

1 1

costin hazarian

1 1

Cristian Doicin

1 X 1

Sorin Purcarea

1 X I

Adrian Vigheciu

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

j 1

Adrian Moraru

i X I

[                       1

George Nicolaie

1 X I

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X 1

1 1

Florian Lixandru

1 1

1 1

Melciu Florin

1 1

1 1

Ana Ciceala

1 X j

1 1

Cristian Olteanu

1 1

1 1

ANDREI BADIU Diana Mardarovici Ionel Pușcaș Gabriel Rădulescu

1.Introducere pe ordinea de zi - la pct. 21:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr.l941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonaldJs România (actual PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL)

A.Pentru          32/53 ( 60%)

B.împotrivă       19/53 ( 36%)

C.Abținere         1/53 (  2%)

Niciun răspuns 1/53 ( 2%)

ABC

Petrariu Vasile

1           1 x | |

stoica ioana

i i x i i

Monica Davidescu

1 1 1 i

Enciu Mihaela

1           1 X 1           |

Sanda Hristudor

| X 1           |           |

MURESAN MANUELA

i x j । i

Roxana Cantea

| X I I

Daniela Raiciu

1          1 X I |

Rares Hopinca

i i x j

maxim Marius cătălin

i i x ।

Horia Tomescu

X 1

Nicorel Nicorescu

1 x I I 1

Ștefan Stofor

i x i i i

Anamaria Alina Gram

| X I I 1

lonut Aruxandei

i x i । j

Florin Covaci

i x । i

Luminița Serban

| X I j 1

Honorius Circa

i i x ।

Stefania Petre

| X I                  1

Valentin Necula

| x i | |

Valeriu Suhan

1           1 X I |

Dan Milea

| X I j 1

Andrei Rigu

| X I 1          1

Marius Pavel

| X I I

Florentina Gherghiceanu

1          1 X I I

ionescu andrei

1 x I I I

lazar neacsu

1         1 X 1

ancuta comanici

1           1 x I |

Cosmin Smighelschi

| X 1                     |

Podar Marian Vasile

| X I I

Sebastian Buși

| X I

BADULESCU/PSD

1         1 X I

costin hazarian

i X I 1 i

Cristian Doicin

1           1 X 1           1

Sorin Purcarea

| X I 1 I

Adrian Vigheciu

1           1 X 1           1

Bujduveanu Stelian

| X 1           1           |

Adrian Moraru

| X I 1          1

George Nicolaie

| X 1 I 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i X j j

Melciu Florin

| X |         |

Ana Ciceala                  | X |

Cristian Olteanu           |    | X

ANDREI BADIU                | X |

Nași Calentaru             j    j X

Gabriel Rau                  | X |

adrian florescu            ] X |

Anghel lordanescu          |    | X

Florian Lixandru           |    | X

Diana Mardarovici          j X |

Ionel Pușcaș                 | X |

Gabriel Rădulescu          | X |

Cătălin Deaconescu

1.Ordinea de zi a ședinței CGMB A,Pentru           34/53

B.împotrivă       19/53

C.Abținere         0/53

Niciun răspuns 0/53 ( 0%)

in integralitatea sa

( 64%)

( 36%)

( 0%)

A

B C

Petrariu Vasile

1           1 x |           |

stoica ioana

1 1

X 1        1

Monica Davidescu

1 1

x 1        1

Enciu Mihaela

1 1

x 1        1

Sanda Hristudor

1 x |

1 1

MURESAN MANUELA

i x i

1 1

Roxana Cantea

1 X |

1 1

Daniela Raiciu

1 1

x 1        1

Rares Hopinca

1 1

X 1

maxim Marius cătălin

1 1

X 1       1

Horia Tomescu

1 X I

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X I

1 1

Ștefan Stofor

1 X 1

1 1

Anamaria Alina Gram

i X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X 1

1 1

Florin Covaci

1 X 1

1 1

Luminița Serban

1 X 1

1 1

Honorius Circa

1 1

X 1        1

Stefania Petre

1 X 1

1 1

Valentin Necula

1 X 1

1 1

Valeriu Suhan

1 1

x 1        1

Dan Milea

1 X 1

1 1

Andrei Rigu

i X |

1 1

Marius Pavel

1 1

x 1 1

Florentina Gherghiceanu |    |

x 1

ionescu andrei

1 X 1

1 1

lazar neacsu

1 1

X 1        1

ancuta comanici

1 1

x i i

Cosmin Smighelschi

1 X 1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X 1

1 1

Sebastian Buși

i x ।

1 1

BADULESCU/PSD

1 1

x 1         1

costin hazarian

1 X 1

1 1

Cristian Doicin

1 !

x [        1

Sorin Purcarea

1 X [

! 1

Adrian Vigheciu

1 j

x 1       1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1 1

Adrian Moraru

1 X I

1 1

George Nicolaie

1 X 1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |

Melciu Florin

1 X I

Ana Ciceala

1 X 1

1 1

Cristian Olteanu

j ]

X 1        1

ANDREI BADIU

1 X 1

•             1                   1

Nași Calentaru

1 1

x 1

Gabriel Rau

1 X I

1 1

adrian florescu           | X

Anghel lordanescu        | X

Florian Lixandru         |

Diana Mardarovici        | X

Ionel Pușcaș               | X

Gabriel Rădulescu        | X

Cătălin Deaconescu       | X l.Pct.l. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să depună dosarul de candidatură al Municipiului București pentru atribuirea în administrare a Parcului Natural Văcărești

A.Pentru          32/53 ( 60%)

B.împotrivă       18/53 ( 34%)

C.Abținere         2/53 (  4%)

Niciun răspuns 1/53 ( 2%)

A

B

C

Petrariu Vasile

1 I

x 1

stoica ioana

1 1

x i

Monica Davidescu

1 1

x 1

Enciu Mihaela

1 (

x i

Sanda Hristudor

1 x |

1

MURESAN MANUELA

1 x |

1

Roxana Cantea

i X |

1

Daniela Raiciu

1 1

x 1

Rares Hopinca

1 1

x 1

maxim Marius cătălin

1 1

x i

Horia Tomescu

I X 1

1

Nicorel Nicorescu

1 X I

1

Ștefan Stofor

1 X I

1

Anamaria Alina Gram

1 X I

1

lonut Aruxandei

1 X j

1

Florin Covaci

1 X 1

1

Luminița Serban

1 X 1

1

Honorius Circa

1 1

x 1

Stefania Petre

1 X |

1

Valentin Necula

1 X 1

Valeriu Suhan

1 1

x 1

Dan Milea

1 X I

1

Andrei Rigu

i x ।

1

Marius Pavel

1 1

x 1

Florentina Gherghiceanu |    |

x 1

ionescu andrei lazar neacsu

1 X 1

1 1

1

1

x i

ancuta comanici

1 1

x 1

Cosmin Smighelschi

1 X 1

1

Podar Marian Vasile

1 X I

Sebastian Buși

1 X j

1

BADULESCU/PSD

1 1

x 1

costin hazarian

1 X [

Cristian Doicin

1 1

x 1

Sorin Purcarea

1 X I

1

Adrian Vigheciu

1 1

x 1

Bujduveanu Stelian

1 X |

1

Adrian Moraru

i x i

1

George Nicolaie

1 X I

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

1

Ana Ciceala

i x i

1

Cristian Olteanu

1 1

x 1

ANDREI BADIU

1 X 1

1

Nași Calentaru

1 1

X 1

Gabriel Rau                 I X |

adrian florescu            | X |

Anghel lordanescu         |    |    [

Florian Lixandru           |    |

Diana Mardarovici         | X |

Ionel Pușcaș                j X |

Gabriel Rădulescu         | X |

Cătălin Deaconescu        j X j

Melciu Florin

1.Amendament la punctul A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/54 (

2 - Stefania Petre 29/54 ( 54%) 19/54 ( 35%) 6/54 ( 11%)

0%)

A

B C

Petrariu Vasile

1          1 x |          1

stoica ioana

1         1 X |

Monica Davidescu

i i x i j

Enciu Mihaela

1          1 x |          |

Sanda Hristudor

1 x 1 1 i

MURESAN MANUELA

i x i i i

Roxana Cantea

1 x 1 1 1

Daniela Raiciu

i i x । i

Rares Hopinca

I 1 X I 1

maxim Marius cătălin

i i x i ।

Horia Tomescu

| X I 1          1

Nicorel Nicorescu

j x i i

Ștefan Stofor

| X I 1          1

Anamaria Alina Gram

i x i i i

lonut Aruxandei

i x । । i

Florin Covaci

i x । i

Luminița Serban

i x i i i

Honorius Circa

1         1 X I 1

Stefania Petre

| X I 1 I

Valentin Necula

| X I

Valeriu Suhan

1          1 X | j

Dan Milea

| X I 1          1

Andrei Rigu

i x । i i

Marius Pavel

1           1 X I 1

Florentina Gherghiceani

1 1 x [ j

ionescu andrei

1         1 X j

lazar neacsu

1         1 X I I

ancuta comanici

1 I X I 1

Cosmin Smighelschi

i x i । i

Podar Marian Vasile

i i i x j

Sebastian Buși

| X 1           1           1

BADULESCU/PSD

1          1 X I I

costin hazarian

| X I j 1

Cristian Doicin

i i x । ,

Sorin Purcarea

1 x 1           1           1

Adrian Vigheciu

i i x i ।

Bujduveanu Stelian

| X 1 I 1

Adrian Moraru

| X 1          1          |

George Nicolaie

x i j ।

RAZVAN SOCOLOVICI

i x । । j

Ana Ciceala

| X I

Cristian Olteanu

1           1 X 1 I

ANDREI BADIU

1 x I 1

Nași Calentaru

i i x । ।

Gabriel Rau

j X | i |

adrian florescu

1           1           1 X 1

Anghel lordanescu         |    |

Florian Lixandru           |

Diana Mardarovici         ! X |

Ionel Pușcaș               | X |

Gabriel Rădulescu         |    |    |

Cătălin Deaconescu        | X |

Melciu Florin              ( X j

catamilitaru               |    |    | l.Pct.2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, precum și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 74/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 625/2017 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/2020

A.Pentru          34/54 ( 63%)

B.împotrivă       19/54 ( 35%)

C.Abținere         1/54 (  2%)

Niciun răspuns 0/54 ( 0%)

A

B

C

Petrariu Vasile

1

1 X

1 1

stoica ioana

1

1 X

1 1

Monica Davidescu

1

1 X

1 1

Enciu Mihaela

1

1 X

1 1

MURESAN MANUELA

1 x

1

1 1

Roxana Cantea

1 X

1

1 1

Daniela Raiciu

1

1 X

1 1

Rares Hopinca

1

1 X

1 1

maxim Marius cătălin

1

i x

1 1

Horia Tomescu

1 X

1

1 1

Nicorel Nicorescu

i x

1

1 1

Ștefan Stofor

i X

1

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

1

! 1

lonut Aruxandei

1 X

1

1 1

Florin Covaci

1 X

1

1 1

Luminița Serban

i X

1

1 1

Honorius Circa

1 X

1 !

Stefania Petre

1 X

1

1 1

Valentin Necula

1 X

1 1

Valeriu Suhan

1

1 X

! 1

Dan Milea

1 X

1

1 1

Andrei Rigu

I X

1

1 1

Marius Pavel

1

1 X

1 1

Florentina Gherghiceanu |

1 X

1 1

ionescu andrei

1 X

1

1 1

lazar neacsu

1

1 X

1 1

ancuta comanici

1

1 X

1 1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

BADULESCU/PSD

I

1 X

1 1

costin hazarian

1 X

1

1 1

Cristian Doicin

1

1 X

1 1

Sorin Purcarea

1 X

1

1 1

Adrian Vigheciu Bujduveanu Stelian

1

1 X

1 X

1

1 1

1 1

Adrian Moraru

i X

1

1 1

George Nicolaie

1 X

1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

1 !

Ana Ciceala

1 X

1

! 1

Cristian Olteana          |    | X

ANDREI BADIU               | X j

Nași Calentaru             |    j X

Gabriel Rau                 | X |

adrian florescu            | X |

Anghel lordanescu         j    j

Florian Lixandru           |    | X

Diana Mardarovici         | X |

Ionel Pușcaș                | X |

Gabriel Rădulescu         j X |

Cătălin Deaconescu        | X |

Melciu Florin              | X |

catamilitaru               | X |

Sanda Hristudor l.Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, Asociația de Suicidologie și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în vederea asigurării continuității proiectului 'Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123'

A.Pentru           54/54 (100%)

B.împotrivă        0/54 ( 0%)

C.Abținere         0/54 ( 0%)

Niciun răspuns 0/54 ( 0%)

A B

c

Petrariu Vasile           |

X 1

1 1

stoica ioana               j

X i

1 1

Monica Davidescu          !

x I

1 1

Enciu Mihaela             |

x 1

1 1

MURESAN MANUELA           |

x 1

1 1

Roxana Cantea             |

x i

1 1

Daniela Raiciu            |

x 1

1 1

Rares Hopinca             |

x 1

1 1

maxim Marius cătălin      |

x 1

1 1

Horia Tomescu             |

X 1

l 1

Nicorel Nicorescu         |

x 1

1 1

Ștefan Stofor             |

x i

1 1

Anamaria Alina Gram       |

x 1

1 1

lonut Aruxandei           |

x i

1 1

Florin Covaci             |

x 1

1 1

Luminița Serban           |

x 1

1 1

Honorius Circa            |

x i

1 1

Stefania Petre            |

x 1

1 1

Valentin Necula           |

x 1

1 1

Valeriu Suhan             |

x |

1 1

Dan Milea                  |

x i

i 1

Andrei Rigu                |

X 1

1 1

Marius Pavel              |

x 1

1 1

Florentina Gherghiceanu |

x 1

1 1

ionescu andrei            |

X 1

! 1

lazar neacsu              |

x 1

1 1

ancuta comanici           |

x I

1 1

Cosmin Smighelschi        |

x |

1 1

Podar Marian Vasile       |

x i

1 1

Sebastian Buși            |

x 1

1 1

BADULESCU/PSD            |

x 1

1 1

costin hazarian           |

x 1

1 1

Cristian Doicin           [

x i

1 1

Sorin Purcarea            |

x 1

1 1

Adrian Vigheciu           |

x i

1 1

Bujduveanu Stelian        |

x 1

1 1

Adrian Moraru             |

x I

: i

George Nicolaie           |

x 1

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

x 1

1 1

Ana Ciceala               [

x 1

1 1

Cristian Olteanu          |

X 1

1 1

ANDREI BADIU Nași Calentaru Gabriel Rau adrian florescu Anghel lordanescu Florian Lixandru Diana Mardarovici Ionel Pușcaș Gabriel Râdulescu Cătălin Deaconescu Melciu Florin catamilitaru Sanda Hristudor

I X I X I X I X I X I X I X I X i x I X I X I X x


l.Pct.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei

Municipale pentru Apa Uzată (TMAU A.Pentru           52/54 (

B.împotrivă        0/54 (

C.Abținere         0/54 (

Niciun răspuns 2/54 ( 4%)

Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021

96%)

0%)

0%)

A 1

B C

Petrariu Vasile

1 X |          |          |

stoica ioana

| X I 1           1

Monica Davidescu

| X I 1           1

Enciu Mihaela

i x i । ।

MURESAN MANUELA

i x j i i

Roxana Cantea

| X 1

Daniela Raiciu

| X I I 1

Rares Hopinca

| X I I 1

maxim Marius cătălin

x i i ।

Horia Tomescu

1 x I 1          1

Nicorel Nicorescu

| X 1           |           1

Ștefan Stofor

| X 1         |

Anamaria Alina Gram

| X I 1           1

lonut Aruxandei

i x i j i

Florin Covaci

1 X I 1 i

Luminița Serban

1 x 1 I 1

Honorius Circa

| X 1

Stefania Petre

| X i 1          1

Valentin Necula

| X I I 1

Valeriu Suhan

1 1 1 1

Dan Milea

1 x I 1           1

Andrei Rigu

i X I [

Marius Pavel

i x i ।          [

Florentina Gherghiceanu j X |    |    |

ionescu andrei

1 x I 1          1

lazar neacsu

i x । i i

ancuta comanici

1 x I I j

Cosmin Smighelschi

I X 1

Podar Marian Vasile

i x j j j

Sebastian Buși

X |         |         |

BADULESCU/PSD

1 x I 1           1

costin hazarian

| X I 1           1

Cristian Doicin

i x i j ।

Sorin Purcarea

i X I | j

Adrian Vigheciu

j X I 1           1

Bujduveanu Stelian

i X I

Adrian Moraru

| X I 1           1

George Nicolaie

1 x j I I

RAZVAN SOCOLOVICI

i x 1          1          |

Ana Ciceala

i X I i i

Cristian Olteanu

1 x 1           |           |

ANDREI BADIU

1 X I 1 I

Nași Calentaru

1 x I 1           1

Gabriel Rau

| x j

adrian florescu

| X I                   [

Anghel lordanescu         |

Florian Lixandru          |

Diana Mardarovici        |

Ionel Pușcaș

Gabriel Rădulescu         |

Cătălin Deaconescu        |

Melciu Florin             ]

catamilitaru              |

Sanda Hristudor           |

l.Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul

București 2018 - 2020, A.Pentru B.împotrivă C.Abținere

Niciun răspuns 0/54

aferent trimestrului II al anului 2020 54/54 (100%) 0/54 ( 0%) 0/54 ( 0%)

( 0%)

A

B

C

Petrariu Vasile

| X |           |           |

stoica ioana

| X |        |

Monica Davidescu

| X |           |           |

Enciu Mihaela

| X |                     |

MURESAN MANUELA

| X j                   |

Roxana Cantea

| X |          | i

Daniela Raiciu

i x j i i

Rares Hopinca

i x । j ।

maxim Marius cătălin

| X I j I

Horia Tomescu

| X I |           |

Nicorel Nicorescu

i x i i i

Ștefan Stofor

| X I 1          1

Anamaria Alina Gram

| X j 1           1

lonut Aruxandei

| X I 1          [

Florin Covaci

| X i                 1

Luminița Serban

j x । i i

Honorius Circa

| X I I 1

Ștefania Petre

| X I |

Valentin Necula

| X I 1           1

Valeriu Suhan

| X 1           1           1

Dan Milea

| X I                   1

Andrei Rigu

i x i i i

Marius Pavel

| X 1          1          1

Florentina Gherghiceanu | X |    |    |

ionescu andrei

1 x |           |           |

lazar neacsu

j X 1          1

ancuta comanici

| X 1 j

Cosmin Smighelschi

i x । । i

Podar Marian Vasile

| X I                   1

Sebastian Buși

| X I 1           1

BADULESCU/PSD

i x । i i

costin hazarian

i x i ।

Cristian Doicin

X I 1

Sorin Purcarea

| X 1           1 I

Adrian Vigheciu

1 X I I

Bujduveanu Stelian

1 X 1          1          1

Adrian Moraru

1 x |          1          |

George Nicolaie

i X 1                     |

RAZVAN SOCOLOVICI

| X |          |          |

Ana Ciceala

i x i । i

Cristian Olteanu

i x i ।          ।

ANDREI BADIU

| X I 1

Nași Calentaru

| X I 1          [

Gabriel Rau

| X I I 1

adrian florescu | X Anghel lordanescu | X Florian Lixandru | X Diana Mardarovici | X Ionel Pușcaș | X Gabriel Rădulescu | X Cătălin Deaconescu | X Melciu Florin | X catamilitaru | X Sanda Hristudor X

l.Pct.6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ’Digitalizarea

Patrimoniului Faza 1:

Circuitul

Monumentelor Coduri QR'

A.Pentru

34/54

( 63%)

B.împotrivă

16/54

( 30%)

C.Abținere

3/54

( 6%)

Niciun răspuns 1/54

( 2%)

A

B C

Petrariu Vasile

1         1 X |         |

stoica ioana

1111

Monica Davidescu

1           1 x |           |

Enciu Mihaela

i x i ।

MURESAN MANUELA

i x । j i

Roxana Cantea

| X I |

Daniela Raiciu

i i x i ।

Rares Hopinca

1          1 X I 1

maxim Marius cătălin

i x i i

Horia Tomescu

| X 1          1          1

Nicorel Nicorescu

i x i ।

Ștefan Stofor

i x I 1           [

Anamaria Alina Gram

i x i i i

lonut Aruxandei

i x i                   i

Florin Covaci

i x । i i

Luminița Serban

1 x 1           1           1

Honorius Circa

I 1 X I I

Stefania Petre

| X I 1          1

Valentin Necula

i x ।                     i

Valeriu Suhan

1              X I I

Dan Milea

1 X 1           |           |

Andrei Rigu

1 x I 1          1

Marius Pavel

1           1 X 1           1

Florentina Gherghiceanu |    | X |    |

ionescu andrei

i x I 1           1

lazar neacsu

i 1 i X i

ancuta comanici

i X 1

Cosmin Smighelschi

1 x I 1

Podar Marian Vasile

| X I 1 i

Sebastian Buși

i x i ।           ।

BADULESCU/PSD

1           1 X 1           |

costin hazarian

i x । i i

Cristian Doicin

i i x ।

Sorin Purcarea

| X I 1          1

Adrian Vigheciu

1 x I

Bujduveanu Stelian

i x । i ।

Adrian Moraru

| X | j I

George Nicolaie

j X I                   1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x । i i

Ana Ciceala

| X I 1 I

Cristian Olteanu

i x j

ANDREI BADIU

| X 1          |          |

Nași Calentaru

1          1 X I 1

Gabriel Rau

| x 1 I I

adrian florescu

| X 1           1            1

Anghel lordanescu         |    |

Florian Lixandru           |

Diana Mardarovici         | X |

Ionel Pușcaș                | X |

Gabriel Rădulescu         | X |

Cătălin Deaconescu        j X |

Melciu Florin              j X |

catamilitaru               | X |

Sanda Hristudor            | X |

l.Pct.7. Proiect de hotărâre privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A.


A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/54 (

34/54 ( 63%)

19/54 ( 35%)

1/54 ( 2%)

0%)

C

A

B

Petrariu Vasile stoica ioana Monica Davidescu Enciu Mihaela MURESAN MÂNUELA Roxana Cantea Daniela Raiciu Rares Hopinca maxim Marius cătălin Horia Totnescu Nicorel Nicorescu Ștefan Stofor Anamaria Alina Gram lonut Aruxandei Florin Covaci Luminița Serban Honorius Circa Stefania Petre Valentin Necula Valeriu Suhan Dan Milea Andrei Rigu Marius Pavel

1

1

1

1

1 x

1 x

1

1

1

1 X i x i X

1 X i x 1 X i X 1

1 X i x 1

1 X 1 X

1

X X X

X

X X X

X

X

X

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 i

1 1

Florentina Gherghiceanu | ionescu andrei            | X

lazar neacsu              |

ancuta comanici           |

Cosmin Smighelschi       | X

Podar Marian Vasile       j X

Sebastian Buși            j X

BADULESCU/PSD             j

costin hazarian           | X

Cristian Doicin           |

Sorin Purcarea            | X

Adrian Vigheciu           |

Bujduveanu Stelian        | X

Adrian Moraru             | X

George Nicolaie           | X

RAZVAN SOCOLOVICI         | X

Ana Ciceala               | X

X

X

X

X

X

X

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Cristian Olteanu

ANDREI BADIU Nași Calentaru

1

1 X

1

X

X

1 1

1 1

1 1


Gabriel Rau                  | X |

adrian florescu            | X |

Anghel lordanescu         |    |    |

Florian Lixandru           |    |

Diana Mardarovici          | X |

Ionel Pușcaș                | X |

Gabriel Rădulescu          j X j

Cătălin Deaconescu        | X |

Melciu Florin               | X |

catamilitaru                | X |

Sanda Hristudor l.Pct.8.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București., prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021

A.Pentru          34/54 ( 63%)

B.împotrivă       19/54 ( 35%)

C.Abținere         1/54 (  2%)

Niciun răspuns 0/54 ( 0%)

A

B C

Petrariu Vasile           |

| X 1         1

stoica ioana               |

| X 1         |

Monica Davidescu         |

i x । i

Enciu Mihaela             |

| X I 1

MURESAN MANUELA          |

X

1                   1 1

Roxana Cantea             |

X

1                   1 1

Daniela Raiciu —        j

1 x I . 1

Rares Hopinca             |

i x i

maxim Marius cătălin     |

i X 1 I

Horia Tomescu             |

X

1 1 1

Nicorel Nicorescu        |

X

1 1 1

Ștefan Stofor             j

X

1 1 1

Anamaria Alina Gram      |

X

1 1 1

lonut Aruxandei           [

X

1 1 1

Florin Covaci             |

X

1 1 1

Luminița Serban           j

X

1                   1 1

Honorius Circa            |

| X 1          1

Stefania Petre            |

X

1 1 1

Valentin Necula           |

X

1 1 1

Valeriu Suhan             |

| X I I

Dan Milea                  j

X

1                       1                        1

Andrei Rigu                |

X

1 1 1

Marius Pavel              |

1 x 1        [

Florentina Gherghiceanu |

i x j ।

ionescu andrei            !

X

1 1 1

lazar neacsu              |

1 x 1          1

ancuta comanici           |

| X 1

Cosmin Smighelschi       |

X

1                   1 1

Podar Marian Vasile      |

X

1 1 1

Sebastian Buși            j

X

i 1                   1

BADULESCU/PSD            |

1 x |         |

costin hazarian           |

X

1 1 1

Cristian Doicin           |

1 x 1         1

Sorin Purcarea            |

X

1                   1 1

Adrian Vigheciu           |

1 x 1         1

Bujduveanu Stelian       |

X

1 1 1

Adrian Moraru             |

X

1                        1                       !

George Nicolaie           |

X

1 1 1

RAZVAN SOCOLOVICI        |

X

1 1 1

Ana Ciceala               j

X

1                   1 1

Cristian Olteanu          |

1 x I 1

ANDREI BADIU               | X |

Nași Calentaru             |    | X

Gabriel Rau                 | X |

adrian florescu            | X |

Anghel lordanescu         |    |    j

Florian Lixandru           |    | X

Diana Mardarovici         [ X |

Ionel Pușcaș               j X |

Gabriel Rădulescu         j X |

Cătălin Deaconescu        | X |

Melciu Florin              | X |

catamilitaru               j X |

Sanda Hristudor l.Pct.9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privata de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Str. Fabrica de Glucoza nr. 7, nr. cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din teren

proprietate privată de

la adresa

Str. Fabric

A.Pentru

53/54

( 98%)

B.împotrivă

0/54

( 0%)

C.Abținere

0/54

( 0%)

Niciun răspuns 1/54 (

2%)

A

B C

Petrariu Vasile

1 X |          |          |

stoica ioana

| X |          |          |

Monica Davidescu

| X |          | j

Enciu Mihaela

| X |         |

MUREȘAN MÂNUELA

| X |         |         |

Roxana Cantea

| X I I 1

Daniela Raiciu

X I I 1

Rares Hopinca

i x । i i

maxim Marius cătălin

i x i i

Horia Tomescu

| X |          1          |

Nicorel Nicorescu

| X I 1          1

Ștefan Stofor

i x ।          । j

Anamaria Alina Gram

| X 1          1

lonut Aruxandei

i x । i

Florin Covaci

1 x 1 1 1

Luminița Serban

j X i                   I

Honorius Circa

i x । । i

Stefania Petre

i X 1         1

Valentin Necula

| X I j i

Valeriu Suhan

i x i । i

Dan Milea

| X I j 1

Andrei Rigu

i x i i i

Marius Pavel

| X I 1           1

Florentina Gherghiceam

1 X 1           1 I

ionescu andrei

1 1 1 1

lazar neacsu

1 x I 1           1

ancuta comanici

i X I I 1

Cosmin Smighelschi

| X I j 1

Podar Marian Vasile

j X |           1           1

Sebastian Buși

1 X | j 1

BADULESCU/PSD

1 x I I 1

costin hazarian

| X I 1

Cristian Doicin

i x । i i

Sorin Purcarea

i x j । i

Adrian Vigheciu

| x |          |          1

Bujduveanu Stelian

i x । i i

Adrian Moraru

j X I 1          1

George Nicolaie

i x i i

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1          |

Ana Ciceala

1 x I I I

Cristian Olteanu [ X ANDREI BADIU | X Nași Calentaru | X Gabriel Rau | X adrian florescu j X Anghel lordanescu | X Florian Lixandru | X Diana Mardarovici | X Ionel Pușcaș | X Gabriel Rădulescu | X Cătălin Deaconescu | X Melciu Florin | X catamilitaru | X Sanda Hristudor X l.Pct.10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 'Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41’ în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 0/54 (

53/54 ( 98%)

1/54 ( 2%)

0/54 ( 0%)

0%)

A

B C

Petrariu Vasile

1 x 1

1 1

stoica ioana

1 x |

Monica Davidescu

1 x |

Enciu Mihaela

1 x |

1 1

MURESAN MANUELA

1 x |

1 1

Roxana Cantea

1 x |

Daniela Raiciu

1 x |

1 1

Rares Hopinca

i x |

maxim Marius cătălin

1 x 1

Horia Tomescu

j x |

Nicorel Nicorescu

1 x |

1 1

Ștefan Stofor

i x i

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X I

1 1

lonut Aruxandei

1 X I

1 1

Florin Covaci

1 X I

1 1

Luminița Serban

1 X 1

1 1

Honorius Circa

1 X I

1 1

Stefania Petre

1 X 1

1 1

Valentin Necula

i x ।

Valeriu Suhan

1 X I

Dan Milea

1 X 1

1 1

Andrei Rigu

1 X 1

1 1

Marius Pavel

1 X I

1 1

Florentina Gherghiceanu | X |

1 1

lazar neacsu

1 X I

1 1

ancuta comanici

1 1

x 1 1

Cosmin Smighelschi

1 X 1

Podar Marian Vasile

1 X I

1 1

Sebastian Buși

1 X I

1 1

BADULESCU/PSD

i x ।

1 1

costin hazarian

1 X I

Cristian Doicin

1 X I

Sorin Purcarea

1 X 1

1 1

Adrian Vigheciu

1 X 1

1 1

Bujduveanu Stelian

i X I

1 1

Adrian Moraru

1 X 1

George Nicolaie

1 X I

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X 1

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

Cristian Olteanu

1 X I

1 1

ANDREI BADIU

1 X I

1 1

Nași Calentaru | X Gabriel Rau | X adrian florescu | X Anghel lordanescu | X Florian Lixandru | X Diana Mardarovici | X Ionel Pușcaș | X Gabriel Rădulescu | X Cătălin Deaconescu | X Melciu Florin | X catamilitaru j X Sanda Hristudor j X ionescu andrei X

l.Pct.11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 'Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I' în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

A.Pentru           54/54 (100%)

B.împotrivă        0/54 ( 0%)

C.Abținere         0/54 ( 0%)

Niciun răspuns 0/54 ( 0%)

ABC

Petrariu Vasile           |

X |         |         |

stoica ioana               |

X I I I

Monica Davidescu          |

XIII

Enciu Mihaela             |

x |          1          1

MURESAN MANUELA           |

X I 1

Roxana Cantea             |

x 1          1          1

Daniela Raiciu            |

X I I

Rares Hopinca              |

x 1         1

maxim Marius cătălin     |

x | 1

Horia Tomescu             |

x 1          1 I

Nicorel Nicorescu         |

X 1        1

Ștefan Stofor             |

x |          1          1

Anamaria Alina Gram      |

x |        1

lonut Aruxandei           |

x | 1

Florin Covaci             |

XIII

Luminița Serban           |

x |          1          1

Honorius Circa            |

X 1        1

Stefania Petre            |

X I 1

Valentin Necula           |

x i i i

Valeriu Suhan             |

x i i i

Dan Milea                  |

X I 1         1

Andrei Rigu                |

X 1          1          1

Marius Pavel              j

X I 1         1

Florentina Gherghiceanu |

x 1                 1

lazar neacsu               |

XIII

ancuta comanici           |

x 1           1 1

Cosmin Smighelschi        |

x I 1

Podar Marian Vasile       |

x |        1

Sebastian Buși            j

X I 1          1

BADULESCU/PSD

x 1         1

costin hazarian           |

x 1        1

Cristian Doicin           |

X 1         1        1

Sorin Purcarea            |

X I I 1

Adrian Vigheciu           ]

X I                 1

Bujduveanu Stelian        |

X I I I

Adrian Moraru             |

x 1 1 1

George Nicolaie           |

x 1          1          1

RAZVAN SOCOLOVICI         |

x | j

Ana Ciceala               |

x 1 1

Cristian Olteanu          |

X I 1

ANDREI BADIU               |

X 1         1         1

Nași Calentaru Gabriel Rau adrian florescu Anghel lordanescu Florian Lixandru Diana Mardarovici Ionel Pușcaș Gabriel Rădulescu Cătălin Deaconescu Melciu Florin catamilitaru Sanda Hristudor ionescu andrei l.Pct.12. Proiect de hotărâre privind contractarea unor servicii conexe în baza Standardelor Internaționale de Servicii Conexe ISRS 4400, cu privire la analizarea modului în care au fost utilizate resursele financiare, precum și cu privire la eficiența utilizării resurselor umane pentru perioada 01.01.2017 -31.12.2020 de către aparatul de specialitate și entitățile din subordinea Primarului General al Municipiului București, precum și de către entitățile din

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


subordinea Consiliului

General al

Municipiului Buc

A.Pentru

27/54 (

50%)

B.împotrivă

24/54 (

44%)

C.Abținere

3/54 (

6%)

Niciun răspuns 0/54

( 0%)

A

B

c

Petrariu Vasile

1 1

x I

1

stoica ioana

1 1

x 1

Monica Davidescu

1 1

x 1

Enciu Mihaela

1 1

x 1

MURESAN MANUELA

1 x |

Roxana Cantea

i x j

1

1

Daniela Raiciu

i i

x 1

1

Rares Hopinca

i i

x 1

maxim Marius cătălin

i i

x 1

1

Horia Tomescu

1 X 1

1

1

Nicorel Nicorescu

1 X 1

!

1

Ștefan Stofor

1 X 1

1

Anamaria Alina Gram

1 X 1

1

1

lonut Aruxandei

1 X I

Florin Covaci

1 X 1

Luminița Serban

1 X 1

1

Honorius Circa

1 1

x 1

Stefania Petre

1 X I

Valentin Necula

i x i

1

Dan Milea

1 X 1

1

Andrei Rigu

1 X 1

1

1

Marius Pavel

1 1

x 1

1

Florentina Gherghiceanu |    |

x 1

1

lazar neacsu

1 1

x 1

ancuta comanici

1 1

x 1

Cosmin Smighelschi

1 X 1

1

1

Podar Marian Vasile

1 1

x 1

[

Sebastian Buși

1 X 1

1

1

BADULESCU/PSD

x 1

costin hazarian

1 X 1

1

Cristian Doicin

1 1

x 1

1

Sorin Purcarea

1 X I

1

1

Adrian Vigheciu

x 1

1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Adrian Moraru

1 1

x 1

George Nicolaie

1 X 1

1

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

i

1

Ana Ciceala

1 X 1

1

1

Cristian Olteanu

x 1

ANDREI BADIU

1 X 1

1

1

Nași Calentaru             |    | X

adrian florescu            |    | X

Florian Lixandru           j    | X

Diana Mardarovici         | X |

Ionel Pușcaș                j X |

Gabriel Rădulescu         |    | X

Cătălin Deaconescu        | X j

Melciu Florin              |    |    |

catamilitaru               |    |    |

Sanda Hristudor            | X |

ionescu andrei             |    | X

Gabriel Rau                 | X |

Anghel lordanescu         |    | X

Valeriu Suhan l.Pct.13.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2283/16.03.2018 și a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, respectiv cota 5/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 7 situat în București, str. Nicolae Păulescu (fosta Intrare Demostene), nr. 59A, sc. B, et. 1, sector 5 și

transmiterea acestuia în A.Pentru B.împotrivă C.Abținere

administrarea Administrației Fondului Imobiliar 54/54 (100%)

0/54 (

0/54 (

0%)

0%)

0%)

Niciun răspuns 0/54

(

A B

C

Petrariu Vasile

1 X |          |          |

stoica ioana

j X 1          1 I

Monica Davidescu

| X I 1          1

Enciu Mihaela

I X 1           1            1

MURESAN MANUELA

i x । j ।

Roxana Cantea

| X I I I

Daniela Raiciu

| X ]                   I

Rares Hopinca

i x i । i

maxim Marius cătălin

i X I                   I

Horia Tomescu

] X 1

Nicorel Nicorescu

1 x 1 1 1

Ștefan Stofor

| X I 1

Anamaria Alina Gram

| X )          1 j

lonut Aruxandei

| X 1          1          (

Florin Covaci

i x । i i

Luminița Serban

| X I 1          1

Honorius Circa

i x i i i

Stefania Petre

| X I I 1

Valentin Necula

i x । i i

Dan Milea

1 x 1 I 1

Andrei Rigu

1 x j | i

Marius Pavel

i X I

Florentina Gherghiceanu | X | j |

lazar neacsu

| X I 1 I

ancuta comanici

| X I 1 I

Cosmin Smighelschi

i x i i i

Podar Marian Vasile

i x । i ।

Sebastian Buși

| X I                   1

BADULESCU/PSD

i x j । i

costin hazarian

i x । ।            ।

Cristian Doicin

| X I 1

Sorin Purcarea

| X j 1

Adrian Vigheciu

j X I 1 I

Bujduveanu Stelian

i x । i i

Adrian Moraru

1 x 1 I 1

George Nicolaie

| X I 1 I

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i                   i

Ana Ciceala

i x 1 I

Cristian Olteanu

| X I I 1

ANDREI BADIU

i x i ।

Nași Calentaru

| X I 1

adrian florescu | X Florian Lixandru | X Diana Mardarovici | X Ionel Pușcaș | X Gabriel Rădulescu ] X Cătălin Deaconescu | X Melciu Florin | X catamilitaru | X Sanda Hristudor | X ionescu andrei | X Gabriel Rau | X Anghel lordanescu | X Valeriu Suhan X l.Pct.14 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București

A.Pentru          33/54 ( 61%)

B.împotrivă        0/54 (  0%)

C.Abținere         0/54 (  0%)

Niciun răspuns 21/54 ( 39%)

ABC

Petrariu Vasile

1 1 1 1

stoica ioana

1 1 1 1

Monica Davidescu

1 1 1 1

Enciu Mihaela

1 1                   1 E

MURESAN MANUELA

| x |          |          |

Roxana Cantea

I x |          |          |

Daniela Raiciu

1 1 1 1

Rares Hopinca

1 1                   1 !

maxim Marius cătălin

1 1 E I

Horia Tomescu

1 x |           |           |

Nicorel Nicorescu

i x i i ।

Ștefan Stofor

| X 1          1

Anamaria Alina Gram

| X I I

lonut Aruxandei

| X 1         1

Florin Covaci

| X |

Luminița Serban

| X 1

Honorius Circa

1 ! 1 1

Stefania Petre

1 x 1          1          1

Valentin Necula

| X 1          1 I

Dan Milea

| X 1                      1

Andrei Rigu

1 x 1                   j

Marius Pavel

1 1 1 1

Florentina Gherghiceanu 1    1    1 j

lazar neacsu

1 1 1 1

ancuta comanici

1111

Cosmin Smighelschi

1 1 i 1

Podar Marian Vasile

1 x |           1            |

Sebastian Buși

1 x 1           1            1

BADULESCU/PSD

1 1 1 1

costin hazarian

1 x 1          1          1

Cristian Doicin

1 1                       1                       1

Sorin Purcarea

1 x 1          1          1

Adrian Vigheciu

1 1 1 I

Bujduveanu Stelian

1 x 1          1          1

Adrian Moraru

1 x 1          1

George Nicolaie

| X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x i

Ana Ciceala

1 X 1          1          1

Cristian Olteanu

E 1 ) 1

ANDREI BADIU

1 x 1           1           1

Nași Calentaru

adrian florescu

1 x 1           1           1

Florian Lixandru

Diana Mardarovici

| X I 1           1

Ionel Pușcaș

1 x 1            1           1

Gabriel Rădulescu        |

Cătălin Deaconescu       1

Melciu Florin             |

catamilitaru              |

Sanda Hristudor           |

ionescu andrei            |

Gabriel Rau               |

Anghel lordanescu

Valeriu Suhan l.Pct.15 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

A.Pentru          54/54 (100%)

B.împotrivă        0/54 ( 0%)

C.Abținere         0/54 ( 0%)

Niciun răspuns 0/54 ( 0%)

A

B

c

Petrariu Vasile

X

1

1 1

stoica ioana

X

Monica Davidescu

X

Enciu Mihaela

X

MURESAN MANUELA

X

Roxana Cantea

X

Daniela Raiciu

X

Rares Hopinca

X

1

Horia Tomescu

X

1

1 1

Nicorel Nicorescu

X

1

1 1

Ștefan Stofor

X

1 1

Anamaria Alina Gram

X

1 1

lonut Aruxandei

X

1 1

Florin Covaci

X

1 1

Luminița Serban

X

1 1

Honorius Circa

X

1 1

Stefania Petre

X

1 1

Valentin Necula

X

Dan Milea

X

1

Andrei Rigu

X

1

1 1

Marius Pavel

X

1

! 1

Florentina Gherghiceanu

X

1 1

lazar neacsu

X

1

1 1

ancuta comanici

X

! 1

Cosmin Smighelschi

X

1

1 1

Podar Marian Vasile

X

1

Sebastian Buși

X

1

1 1

BADULESCU/PSD

X

1

costin hazarian

X

1

Cristian Doicin

X

Sorin Purcarea

X

Adrian Vigheciu

X

Bujduveanu Stelian

X

Adrian Moraru

X

1 1

George Nicolaie

X

RAZVAN SOCOLOVICI

X

Ana Ciceala

X

Cristian Olteanu

X

ANDREI BADIU

X

1

1 1

Nași Calentaru

X

1 1

adrian florescu

X

1 1

Florian Lixandru

X

Diana Mardarovici

X

1 1

Ionel Pușcaș

X

1

1 1

Gabriel Rădulescu | X Cătălin Deaconescu | X Melciu Florin | X catamilitaru | X Sanda Hristudor | X ionescu andrei | X Gabriel Rau | X Anghel lordanescu | X Valeriu Suhan | X maxim Marius cătălin I X

1.Amendament Primar General pct 16

A.Pentru          28/54 ( 52%)

B.împotrivă       25/54 ( 46%)

C.Abținere         0/54 (  0%)

Niciun răspuns 1/54 ( 2%)

ABC

Petrariu Vasile

1 1

x 1        1

stoica ioana

x 1

Monica Davidescu

X 1

Enciu Mihaela

MURESAN MANUELA

1 1

1 x |

x 1        1

1 1

Roxana Cantea

Daniela Raiciu

i x i

1 1

1 1

x 1        1

Rares Hopinca

Horia Tomescu

: i

1 X 1

x i । 1 1

Nicorel Nicorescu

1 X 1

. 1

Ștefan Stofor

1 X I

1 1

Anamaria Alina Gram

i x i

lonut Aruxandei

i x i

Florin Covaci

i x j

Luminița Serban

i x i

1 1

Honorius Circa Dan Milea

1 x |

x 1         1

Andrei Rigu

Marius Pavel

1 X 1

1 1

x 1        1

Florentina Gherghiceanu |    |

x 1

lazar neacsu

1 [

x 1

ancuta comanici

x 1

Cosmin Smighelschi

Podar Marian Vasile

1 X [

1                        1

x 1        1

Sebastian Buși

1 X I

BADULESCU/PSD costin hazarian

1 X I

x 1 1

1 1

Cristian Doicin

1 1

x 1        1

Adrian Vigheciu Bujduveanu Stelian

1 1

1 x I

X I 1

Adrian Moraru

1 X 1

1 i

George Nicolaie

1 X I

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

1 1

Ana Ciceala

Cristian Olteanu

1 X |

1 1 x 1

ANDREI BADIU adrian florescu

1 X 1

1

x 1        1

Florian Lixandru

, 1

x i

Valeriu Suhan

Diana Mardarovici

1 1

1 X I

x 1

Ionel Pușcaș

Gabriel Rădulescu

1 X I

1

x 1         1

Nași Calentaru

Cătălin Deaconescu

1 X 1

x 1        1

Melciu Florin catamilitaru

i X I

1 1

1 1

X 1         1

Sanda Hristudor ionescu andrei Gabriel Rau Anghel lordanescu Valeriu Suhan — maxim TOrTus cătălin Stefania Petre Valentin Necula

x|||

1 X |         1

XIII

1 X |         1

1 X 1         1

XIII

XIII

l.Pct.16 Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 2

A.Pentru

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 2/54 (

29/54 ( 54%)

23/54 ( 43%)

0/54 ( 0%)

1%)

A

B C

Petrariu Vasile

1 1

X 1        1

stoica ioana

1 1

Monica Davidescu

1 1

X 1        1

Enciu Mihaela

1 1

X 1

MURESAN MANUELA

1 x 1

1 1

Roxana Cantea

1 x |

1 1

Daniela Raiciu

X 1

Rares Hopinca

X 1       1

Horia Tomescu

1 X 1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X 1

! 1

Ștefan Stofor

1 X I

j

Anamaria Alina Gram

1 X 1

1 1

lonut Aruxandei

1 X 1

! 1

Florin Covaci

1 X 1

j

Luminița Serban

1 X 1

1 i

Honorius Circa

x 1 i

Dan Milea

1 X 1

1 1

Andrei Rigu

1 X

1 1

Marius Pavel

1 1

x 1        1

Florentina Gherghiceanu

1 1

x i i

lazar neacsu

1 i

x 1        1

ancuta comanici

! 1

x 1 1

Cosmin Smighelschi

1 X 1

Podar Marian Vasile

x 1 1

Sebastian Buși

1 X 1

BADULESCU/PSD

x 1 1

costin hazarian

1 X 1

1 1

Cristian Doicin

x 1 1

Adrian Vigheciu

1 1

x I

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1 [

Adrian Moraru

1 X 1

1 1

George Nicolaie

1 X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

Ana Ciceala

1 X 1

Cristian Olteanu

x 1        1

ANDREI BADIU

1 X 1

1 1

adrian florescu

. 1

x 1        1

Florian Lixandru

; i

x 1        1

Valeriu Suhan

X 1        1

Sorin Purcarea

1 X 1

1 1

Diana Mardarovici

1 X 1

1 1

Ionel Pușcaș

1 X 1

Gabriel Rădulescu

1 1

X I I

-— Nași Calentaru

1 1

x 1 1

Cătălin Deaconescu Melciu Florin catamilitaru Sanda Hristudor ionescu andrei Gabriel Rau Anghel lordanescu maxim Marius cătălin Stefania Petre Valentin Necula

X

X

X

X

X

X


1.Amendament Primar General pct 17

A.Pentru           30/54 ( 56%)

B.împotrivă       21/54 ( 39%)

C.Abținere          1/54 (  2%)

Niciun răspuns 2/54 ( 4%)

A

B

c

Petrariu Vasile

1

1 X I

1

stoica ioana

1 X 1

Monica Davidescu

1 X I

Enciu Mihaela

1 X I

MURESAN MANUELA

1 x

1 1

Roxana Cantea

1 x

1 1

Daniela Raiciu

1 X I

Rares Hopinca

1 X I

Horia Tomescu

1 X

! 1

Nicorel Nicorescu

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

1

Florin Covaci

1 X

1

Luminița Serban

1 X

1

Honorius Circa

!

1 X 1

1

Andrei Rigu

1 X

1

Marius Pavel

!

1 X 1

j

Florentina Gherghiceanu-)

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

Podar Marian Vasile

1 X 1

BADULESCU/PSD

1

1 X I

costin hazarian

1 X

1 1

Cristian Doicin

1 X [

Adrian Vigheciu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

George Nicolaie

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Ana Ciceala

x

1

Cristian Olteanu

1

1 X 1

1

ANDREI BADIU

i X

1

adrian florescu

1

1 X I

1

Florian Lixandru

1

1 X I

Valeriu Suhan

1 X I

Sorin Purcarea

1 X

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

Nași Calentaru

1 X 1

Sebastian Buși

1 X

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

Diana Mardarovici

1 X

Ionel Pușcaș

1 X

Gabriel Rădulescu

1

1 X 1

Melciu Florin

1 X

1 1

!

catamilitaru

x 1

Sanda Hristudor

1 X

Gabriel Rau

1 X

1 1

1

Anghel lordanescu

1 X 1

1

maxim Marius cătălin —-

Stefania Petre Valentin Necula ancuta comanici lazar neacsu Dan Milea Adrian Moraru ionescu andrei

X 1        1

x 1 1

1 X 1

i x ।

X 1 i

x 1 1

x 1 1

l.Pct.17 Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 3 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 717/2019 privind rectificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 49/2019

A.Pentru          29/52 ( 56%)

B.împotrivă       23/52 ( 44%)

C.Abținere         0/52 (  0%)

Niciun răspuns 0/52 ( 0%)

A

B

c

Sanda Hristudor

1 x

1 1

1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

1

Stefania Petre

1 x

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

MURESAN MÂNUELA

1 x

1 1

Horia Tomescu

1 x

1 1

1

Roxana Cantea

1 x

1

Ștefan Stofor

1 x

1

Gabriel Rau

i x

Andrei Rigu

i x

1 1

1

Florin Covaci

i x

1 1

1

Luminița Serban

i x

1

Petrariu Vasile

1 X 1

1

Dan Milea

1 X

1 1

Cristian Olteanu

1

1 X 1

Monica Davidescu

1 X I

adrian florescu

1 X 1

stoica ioana

X 1

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

ionescu andrei

1 x I

Enciu Mihaela

1

1 X I

lazar neacsu

1

1 X I

1

Ana Ciceala

! x

1 1

1

Adrian Vigheciu

1

1 X [

1

Honorius Circa

1 X I

Marius Pavel

i x i

Valeriu Suhan

1

1 X I

1

Gabriel Rădulescu

1

1 X I

BADULESCU/PSD

1

1 X I

1

Florentina Gherghiceanu 1

1 X 1

I

Rares Hopinca

1

1 X I

1

Podar Marian Vasile

1 X I

Valentin Necula

1 X

1 1

Cristian Doicin

1

1 X I

maxim marius cătălin

1

1 X 1

1

costin hazarian

1 X

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

Melciu Florin

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

i x

1 1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

1

Nași Calentaru

1

1 X 1

1

Adrian Moraru             | X

ANDREI BADIU               | X

Cătălin Deaconescu       | X

Cosmin Smighelschi       | X

Florian Lixandru          |    j

ancuta comanici           |    |

Daniela Raiciu            |    |

Sorin Purcarea            | X

George Nicolaie           | X

1.Amendament Primar General pct 18

A.Pentru          29/53 ( 55%)

B.împotrivă       24/53 ( 45%)

C.Abținere         0/53 (  0%)

Niciun răspuns 0/53 ( 0%)

A

B

c

Sanda Hristudor

1 x

1 1

i

lonut Aruxandei

1 x

Stefania Petre

1 X

1 1

1

Nicorel Nicorescu

1 X

1 1

1

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

1

Horia Tomescu

i X

! 1

1

Roxana Cantea

1 X

1 1

1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

Andrei Rigu

1 x

1 1

Florin Covaci

1 X

1 1

Luminița Serban

1 X

1 1

Petrariu Vasile

1

1 X I

1

Dan Milea

1 X

1 1

1

Cristian Olteanu

1 X 1

1

Monica Davidescu

1

1 X 1

1

adrian florescu

1

1 X 1

1

stoica ioana

1

1 X 1

1

Anamaria Alina Gram

1 X

1 1

1

ionescu andrei Enciu Mihaela

1

1 X I i x

lazar neacsu

1

1 X 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

1

Adrian Vigheciu

1

1 X I

1

Honorius Circa

1

1 X I

1

Marius Pavel

1

1 X 1

1

Valeriu Suhan

i x ।

Gabriel Rădulescu

1 X I

1

BADULESCU/PSD

1

1 X I

1

Florentina Gherghiceanu |

1 X I

1

Rares Hopinca

i x i

1

Podar Marian Vasile

1 X I

1

Valentin Necula

1 X

1 !

1

Cristian Doicin

1

1 X 1

1

maxim marius cătălin

1

i x ।

1

costin hazarian

1 X

1 1

Diana Mardarovici

1 X

1 [

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

1

Sebastian Buși

1 X

1 1

1

Melciu Florin

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

i x

1 1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

1

Nași Calentaru

1

1 X I

Adrian Moraru

1 X

1 1

1

ANDREI BADIU

i X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 1

1

Cosmin Smighelschi Florian Lixandru ancuta comanici Daniela Raiciu Sorin Purcarea George Nicolaie catamilitaru l.Pct.18 Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4

A.Pentru

29/53 ( 55%)

B.împotrivă

23/53 ( 43%)

C.Abținere

0/53 ( 0%)

Niciun răspuns 1/53 (

2%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |          |          |

lonut Aruxandei

| X |           |           |

Stefania Petre

| X [                  |

Nicorel Nicorescu

1 X |          |          |

MURESAN MANUELA

1 x |           |           |

Horia Tomescu

1 x I 1         1

Roxana Cantea

| X I I I

Ștefan Stofor

j x i i

Gabriel Rau

| X 1         |

Andrei Rigu

i x । j i

Florin Covaci

| X 1           | j

Luminița Serban

| X | i |

Petrariu Vasile

1          1 X 1          |

Dan Milea

1 x 1                    |

Cristian Olteanu

| X 1        |

Monica Davidescu

1         1 X I I

adrian florescu

i i x ।

stoica ioana

1 1 1 1

Anamaria Alina Gram

1 x |           !           |

ionescu andrei

1           1 X 1           1

Enciu Mihaela

i i x । i

lazar neacsu

1          1 X I 1

Ana Ciceala

1 x I I 1

Adrian Vigheciu

| X 1          1

Honorius Circa

| X I 1

Marius Pavel

| X |         |

Valeriu Suhan

| X I 1

Gabriel Rădulescu

1        1 X I

BADULESCU/PSD

1         1 X 1          1

Florentina Gherghiceani

1           1 X 1           1

Rares Hopinca

1          1 X I

Podar Marian Vasile

1         1 X I

Valentin Necula

i x । j i

Cristian Doicin

i i x । i

maxim marius cătălin

1           1 X I |

costin hazarian

j X 1           1           |

Diana Mardarovici

i x ।                     i

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I                  1

Sebastian Buși

j X 1                  |

Melciu Florin

1 x | i i

Bujduveanu Stelian

| X |                    |

Ionel Pușcaș

1 x 1 I 1

Nași Calentaru

1          1 X 1         1

Adrian Moraru

1 X I I I

ANDREI BADIU                | X

Cătălin Deaconescu        | X

Cosmin Smighelschi        | X

Florian Lixandru          |    |

ancuta comanici           |    j

Daniela Raiciu             |    |

Sorin Purcarea             | X

George Nicolaie           | X

catamilitaru

1.Amendament Primar General pct 19

A.Pentru           29/54 ( 54%)

B.împotrivă       24/54 ( 44%)

C.Abținere         0/54 (  0%)

Niciun răspuns 1/54 ( 2%)

A

B

C

Sanda Hristudor

1 x |

1

1

lonut Aruxandei

1 x |

Ștefania Petre

1 x |

1

Nicorel Nicorescu

1 x |

1

MURESAN MANUELA

! X !

1

Horia Tomescu

1 x |

1

Roxana Cantea

1 X I

1

Ștefan Stofor

1 X I

1

Gabriel Rau

1 X 1

Andrei Rigu

1 X 1

Florin Covaci

1 X |

Luminița Serban

1 X |

1

Petrariu Vasile

i 1

X 1

Dan Milea

1 X I

Cristian Olteanu

X 1

Monica Davidescu

X 1

adrian florescu

X 1

stoica ioana

X 1

Anamaria Alina Gram

1 X I

ionescu andrei

X 1

Enciu Mihaela

lazar neacsu

X 1

Ana Ciceala

! x |

1

Adrian Vigheciu

i 1

x

i

Honorius Circa

1 1

X 1

1

Marius Pavel

X 1

Valeriu Suhan

1 1

x !

Gabriel Rădulescu

X 1

BADULESCU/PSD

1 1

X 1

Florentina Gherghiceanu |   |

X 1

Rares Hopinca

1 1

X 1

Podar Marian Vasile

X 1

Valentin Necula

1 X 1

1

Cristian Doicin

x !

maxim marius cătălin

X 1

costin hazarian

1 X I

Diana Mardarovici

1 X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

1

Sebastian Buși

1 X I

1

Melciu Florin

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1

Ionel Pușcaș

1 X I

1

Nași Calentaru

1 1

X 1

[

Adrian Moraru

1 X 1

1

ANDREI BADIU

1 X 1

1

Cătălin Deaconescu

1 x |

1

1

Cosmin Smighelschi | X | | Florian Lixandru | | X j ancuta comanici | | X j Daniela Raiciu | | X j Sorin Purcarea | X | j George Nicolaie | X | j catamilitaru | | X | Anghel lordanescu | | X | l.Pct.19 Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Coordonator Sector 5

A.Pentru          29/54 ( 54%)

B.împotrivă       25/54 ( 46%)

C.Abținere Niciun răspuns 0/54 (

0/54 ( 0%)

0%)

c

A

B

Sanda Hristudor

1 x

1 1

lonut Aruxandei

1 x

1 1

Stefania Petre

1 X

1 1

Nicorel Nicorescu

x

1 1

MURESAN MANUELA

i X

1 1

Horia Tomescu

i x

1 1

Roxana Cantea

i X

1 1

Ștefan Stofor

i x

1 1

Gabriel Rau

i x

1 1

Andrei Rigu

i x

1 1

Florin Covaci

1 X

1 1

Luminița Serban

1 X

1 1

Petrariu Vasile

1

X

1 1

Dan Milea

1 X

1 1

Cristian Olteanu

1

X

1 1

Monica Davidescu

1

X

! 1

adrian florescu

1

X

stoica ioana

1

X

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

ionescu andrei

1

X

1 1

Enciu Mihaela

1

X

1 1

lazar neacsu

1

X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

Adrian Vigheciu

1

X

1 1

Honorius Circa

X

1 1

Marius Pavel

1

X

Valeriu Suhan

1

X

1 1

Gabriel Rădulescu

1

X

1 1

BADULESCU/PSD

1

X

1 1

Florentina Gherghiceanu |

X

1 [

Rares Hopinca

1

X

1 1

Podar Marian Vasile

1

X

1 1

Valentin Necula

1 X

1 1

Cristian Doicin

1

X

1 1

maxim marius cătălin

1

X

1 1

costin hazarian

1 X

1 J

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

Melciu Florin

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Ionel Pușcaș

x

1 1

Nași Calentaru

1

X

1 1

Adrian Moraru

1 X

1 1

ANDREI BADIU Cătălin Deaconescu Cosmin Smighelschi Florian Lixandru ancuta comanici Daniela Raiciu Sorin Purcarea George Nicolaie catamilitaru Anghel lordanescu

1.Amendament Primar General pct 20

A.Pentru

29/54 (

54%)

B.împotrivă

25/54 (

46%)

C.Abținere

0/54 (

0%)

Niciun răspuns 0/54 (

0%)

A

B C

Sanda Hristudor

1 x 1

1 1

lonut Aruxandei

1 x j

1 [

Stefania Petre

1 x |

1 1

Nicorel Nicorescu

1 x |

1 1

MURESAN MANUELA

1 x |

1 1

Horia Tomescu

i x ।

Roxana Cantea

i x i

1 1

Ștefan Stofor

i x ।

1 1

Gabriel Rau

1 X I

1 1

Andrei Rigu

1 X 1

1 1

Florin Covaci

1 X 1

1 1

Luminița Serban

1 X |

1 !

Petrariu Vasile

x 1 I

Dan Milea

1 X I

1 1

Cristian Olteanu

1 1

x 1         1

Monica Davidescu

x 1        1

adrian florescu

1 1

x 1        1

stoica ioana

1 1

x [ 1

Anamaria Alina Gram

I X I

1 1

ionescu andrei

1 1

X 1        1

Enciu Mihaela

1 1

X 1       1

lazar neacsu

1 1

X 1       1

Ana Ciceala

1 X I

Adrian Vigheciu

1 1

X 1       1

Honorius Circa

X 1        1

Marius Pavel

1 1

X 1        1

Valeriu Suhan

1 1

X 1        1

Gabriel Rădulescu

1 1

X 1        1

BADULESCU/PSD

X 1        1

Florentina Gherghiceanu |    |

x 1        1

Rares Hopinca

1 1

X 1        1

Podar Marian Vasile

X 1        1

Valentin Necula

1 X 1

Cristian Doicin

X 1        1

maxim marius cătălin

X 1        1

costin hazarian

1 X I

Diana Mardarovici

1 X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I

Sebastian Buși

1 X 1

Melciu Florin

1 X 1

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Ionel Pușcaș

1 X I

Nași Calentaru

1 1

X 1        1

Adrian Moraru

1 X I

ANDREI BADIU

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 X |

1 1

Cosmin Smighelschi        | X

Florian Lixandru          |    |

ancuta comanici           |    |

Daniela Raiciu            |    |

Sorin Purcarea            | X

George Nicolaie           | X

catamilitaru               |    |

Anghel lordanescu         |    |

l.Pct.20 Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/14.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 336/2020 privind rectificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/2020


A.Pentru

28/54

( 52%)

B.împotrivă

25/54

( 46%)

C.Abținere

0/54

( 0%)

Niciun răspuns 1/54 (

2%)

A

B C

Sanda Hristudor

1 x

1 1

lonut Aruxandei

! X

1 1

Stefania Petre

1 x

Nicorel Nicorescu

1 x

1 1

MURESAN MANUELA

1 x

1 1

Horia Tomescu

1 X

1 1

Roxana Cantea

1 x

1 1

Ștefan Stofor

1 x

Gabriel Rau

1 x

1 1

Andrei Rigu

1 X

1 1

Florin Covaci

1 X

1 1

Luminița Serban Petrariu Vasile

1 X

1

1 1

X 1        1

Dan Milea Cristian Olteanu

1 X

1

1 1

x i 1

Monica Davidescu

1

x 1        1

adrian florescu

1

x i i

stoica ioana

Anamaria Alina Gram

1 X

x i 1

1 1

ionescu andrei

x 1        1

Enciu Mihaela

x 1        1

lazar neacsu

1

x 1         1

Ana Ciceala

Adrian Vigheciu

1 X

1

x 1        1

Honorius Circa

1

x 1       1

Marius Pavel

1

X 1      !

Valeriu Suhan

1

x 1 1

Gabriel Rădulescu

1

x i i

BADULESCU/PSD

1

x i i

Florentina Gherghiceanu |

x 1

Rares Hopinca

1

x 1

Podar Marian Vasile

Valentin Necula

1

1 X

x 1

1 1

Cristian Doicin

1

x 1        1

maxim marius cătălin costin hazarian

1 X

x 1         1

1 1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

i x

Sebastian Buși Melciu Florin

1 X 1

1 1

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Ionel Pușcaș Nași Calentaru

1 X

1

1 1

x 1       1


Adrian Moraru ANDREI BADIU Cătălin Deaconescu Cosmin Smighelschi Florian Lixandru ancuta comanici Daniela Raiciu Sorin Purcarea George Nicolaie catamilitaru Anghel lordanescu l.Pct.21 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr.l941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald's România (actual PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA SRL)

X X

X

X


A.Pentru           26/54 ( 48%)

B.împotrivă       20/54 ( 37%)

C.Abținere         7/54 ( 13%)

Niciun răspuns 1/54 ( 2%)

A

B

c

Sanda Hristudor

1 x

1 1

1

lonut Aruxandei

1 x

Stefania Petre

! X

Nicorel Nicorescu

1 x

MURESAN MANUELA

1 X

1 1

Horia Tomescu

1 X

1 1

Roxana Cantea

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

1 1

Andrei Rigu

1 X

1 1

Florin Covaci

1 X

1 ]

Luminița Serban

1 X

1 !

1

Petrariu Vasile

1 X I

1

Dan Milea

1 X

1

Cristian Olteanu

1 X |

Monica Davidescu

1 X 1

stoica ioana

1 X |

Anamaria Alina Gram

1 X

ionescu andrei

1 1

X 1

Enciu Mihaela

1 X I

lazar neacsu

1 X I

Adrian Vigheciu

1 X I

Honorius Circa

1 X 1

Marius Pavel

1 X 1

Valeriu Suhan

1 X I

Gabriel Rădulescu

X 1

BADULESCU/PSD

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 X |

Rares Hopinca

1 X I

Podar Marian Vasile

x 1

Valentin Necula

1 X

1 1

1

Cristian Doicin

1

1 X I

1

maxim marius cătălin

1

1 X 1

l

costin hazarian

1 X

1 1

1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Ionel Pușcaș

1 !

Nași Calentaru

1 x 1

Adrian Moraru

1 1

x 1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

Cătălin Deaconescu

1

1 1

x 1

Cosmin Smighelschi Florian Lixandru ancuta comanici Daniela Raiciu Sorin Purcarea George Nicolaie catamilitaru Anghel lordanescu Ana Ciceala adrian florescu Melciu Florin

X 1        1

1 x 1

  • 1 X 1

  • 1 x |

x 1 1

x i i

1        1   X

1 X 1

x 1

1        1   X

x

l.Pct.22 Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București


A.Pentru

29/29

(100%)

B.împotrivă

0/29

( 0%)

C.Abținere

0/29

( 0%)

Niciun răspuns 0/29

( &%)

A B

c

Sanda Hristudor

1 x ]

1 1

Horia Tomescu

1 x |

1 1

Roxana Cantea

1 x |

1 1

Andrei Rigu

1 x |

1 1

Florin Covaci

1 x |

1 1

Diana Mardarovici

1 X 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |

1 1

Sebastian Buși

1 X 1

1 1

Ionel Pușcaș

1 X I

1 1

ANDREI BADIU

i x i

lonut Aruxandei

1 X 1

1 1

Valentin Necula

1 X I

1 1

Stefania Petre

1 X I

1 1

George Nicolaie

i x i

Anamaria Alina Gram

1 X 1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X I

1 1

Gabriel Rau

i x ।

1 1

costin hazarian

1 X j

Melciu Florin

1 X 1

1 1

Muresan Manuela

1 X j

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1 1

Luminița Serban

1 X 1

1 1

Cosmin Smighelschi

i x i

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X i

1 1

Ștefan Stofor

i x ।

1 1

Adrian Moraru

1 X I

Dan Milea

1 X I

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

Sorin Purcarea

1 X I

1 1


l.Pct.23 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

A.Pentru

29/29

(100%)

B.împotrivă

0/29

( 0%)

C.Abținere

0/29

( 0%)

Niciun răspuns 0/29 (

0%)

A B

C

Sanda Hristudor

1 X |          [          |

Horia Tomescu

1 X |          |          |

Roxana Cantea

1 X |          |          |

Andrei Rigu

j X |          |          |

Florin Covaci

| X |          |          |

Diana Mardarovici

1 X I I 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I 1          1

Sebastian Buși

1 X I I I

Ionel Pușcaș

1 X 1          1          |

ANDREI BADIU

1 X 1          1          |

lonut Aruxandei

1 X 1          | J

Valentin Necula

1 x 1            |           |

Stefania Petre

1 x 1            |           |

George Nicolaie

1 X [ I I

Anamaria Alina Gram

1 X I 1          1

Nicorel Nicorescu

1 X I 1          1

Gabriel Rau

1 X I 1          1

costin hazarian

1 X I I I

Melciu Florin

1 X I I 1

Muresan Manuela

1 X I I I

Ana Ciceala

1 x             1         1

Luminița Serban

1 X 1          1          1

Cosmin Smighelschi

1 X I I 1

Bujduveanu Stelian

1 X |          1          1

Ștefan Stofor

1 X 1           1           |

Adrian Moraru

1 X I ] I

Dan Milea

1 X I I 1

Cătălin Deaconescu

1 X I I I

Sorin Purcarea

1 X I I 1

l.Pct.24 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1

A.De acord         28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |           |           !

Horia Tomescu

| X |           |           |

Roxana Cantea

| X |        |

Andrei Rigu

| X I I

Florin Covaci

| X I 1

Diana Mardarovici

| X I 1          1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X 1           |           |

Sebastian Buși

| X I 1           1

Ionel Pușcaș

i x ।           । j

ANDREI BADIU

| X I I

lonut Aruxandei

| X |          |          1

Valentin Necula

1 X I I I

Stefania Petre

1 x |           |           |

George Nicolaie

| X 1         1          [

Anamaria Alina Gram

| X I I 1

Nicorel Nicorescu

i x î । i

Gabriel Rau

1 x 1           1           |

costin hazarian

1 x I                    1

Melciu Florin

i x । i i

Muresan Manuela

i x i । ।

Ana Ciceala

1 X           |

Luminița Serban

| X | i j

Cosmin Smighelschi

i x । j

Bujduveanu Stelian

| X I I [

Ștefan Stofor

i x ।                     ।

Adrian Moraru

j X I                    |

Dan Milea

Cătălin Deaconescu

1 x I I 1

Sorin Purcarea

| X I [           1

l.Pct.25 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

A

B

c

Sanda Hristudor

1 X

1

1 1

Horia Tomescu

1 X

Roxana Cantea

1 X

1

Andrei Rigu

1 X

1

Florin Covaci

1 X

1

1 1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

Ionel Pușcaș

1 X

!

ANDREI BADIU

1 X

1

lonut Aruxandei

1 X

1 1

Valentin Necula

1 X

1 I

Stefania Petre

1 X

1 1

George Nicolaie

1 X

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

Nicorel Nicorescu

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

costin hazarian

1 X

Melciu Florin

1 X

1

Muresan Manuela

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

Luminița Serban

1 X

! 1

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

Adrian Moraru

1 X

1 1

Dan Milea

1 X

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X

1 !

Sorin Purcarea

1 X

1

1 1

l.Pct.26 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Sanda Hristudor

1 X |            |           |

Horia Tomescu

1 X |          |          |

Roxana Cantea

1 X |          |          |

Andrei Rigu

| X |           |           |

Florin Covaci

1 X |           |           |

Diana Mardarovici

1 X I I 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I I I

Sebastian Buși

1 X i |          1

Ionel Pușcaș

1 X I I 1

ANDREI BADIU

1 X I 1           1

lonut Aruxandei

1 X I I I

Valentin Necula

1 X I I I

Stefania Petre

1 X I 1          1

George Nicolaie

1 X 1            1           1

Anamaria Alina Gram

1 X I I 1

Nicorel Nicorescu

| X |          |          |

Gabriel Rau

! X |           |           |

costin hazarian

| X I 1 I

Melciu Florin

1 X 1           |           |

Muresan Manuela

1 x 1          1          |

Ana Ciceala

1 x 1          1          1

Luminița Serban

1 X 1          1          1

Cosmin Smighelschi

1 x 1 | |

Bujduveanu Stelian

1 X I I 1

Ștefan Stofor

1 X I 1          1

Adrian Moraru

1 X 1          1          |

Dan Milea

| X 1          |          |

Cătălin Deaconescu

I X 1          1          1

Sorin Purcarea

1 X I I I

l.Pct.27 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

A

B

c

Sanda Hristudor

1 x

1

1 1

Horia Tomescu

! x

1 1

Roxana Cantea

i x

1 1

Andrei Rigu

1 X

1 1

Florin Covaci

1 X

1 1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

Sebastian Buși

1 X

1 1

Ionel Pușcaș

1 X

1

ANDREI BADIU

1 X

lonut Aruxandei

1 X

Valentin Necula

1 X

1

Stefania Petre

1 X

1

George Nicolaie

1 X

1

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

1

1 1

Nicorel Nicorescu

1 X

1

1 1

Gabriel Rau

1 X

1

1 1

costin hazarian

1 X

1 1

Melciu Florin

1 X

1 1

Muresan Manuela

1 X

Ana Ciceala

! X

Luminița Serban

1 X

Cosmin Smighelschi

1 X

1 1

Bujduveanu Stelian

i x

Ștefan Stofor

i x

Adrian Moraru

1 X

Dan Milea

i X

1 1

Cătălin Deaconescu

i x

1 1

Sorin Purcarea

i x

1 1

l.Pct.28 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu”, sector 6

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Sanda Hristudor

1 X |          |          |

Horia Tomescu

I X |          |          |

Roxana Cantea

i X [          |          |

Andrei Rigu

1 X |           |           |

Florin Covaci

1 X |           |           |

Diana Mardarovici

1 X |          |          |

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |           |            |

Sebastian Buși

1 X |           |            |

Ionel Pușcaș

1 x 1 |            |

ANDREI BADIU

1 X |           |            |

lonut Aruxandei

1 X |          |          |

Valentin Necula

1 X |          |          |

Stefania Petre

1 X |          |          |

George Nicolaie

1 X |          |          |

Anamaria Alina Gram

1 X |          |          |

Nicorel Nicorescu

1 X |           |           |

Gabriel Rau

1 X 1          1          1

costin hazarian

1 X I I 1

Melciu Florin

1 X 1           1           |

Muresan Manuela

1 X 1          ]          1

Ana Ciceala

1 X I I I

Luminița Serban

1 x I I 1

Cosmin Smighelschi

| X j I I

Bujduveanu Stelian

1 X I I 1

Ștefan Stofor

1 X 1           1            1

Adrian Moraru

1 X I 1            1

Dan Milea

1 X |           |            |

Cătălin Deaconescu

1 X 1          [          [

Sorin Purcarea

1 X I I 1

l,Pct.29 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria", sector 6

A.De acord

B.împotrivă

C.Abținere Niciun răspuns 1/30 (

29/30 ( 97%)

0/30 (

0%)

0%)

0/30 3%)

(

A B

C

Sanda Hristudor

1 X |           |           |

Horia Tomescu

| X |          |

Roxana Cantea

| X |           |           |

Andrei Rigu

| X |         |

Florin Covaci

| X |          |

Diana Mardarovici

| X |          |

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |          |

Sebastian Buși

1 x I I

Ionel Pușcaș

j X 1         |

ANDREI BADIU

1 X 1          1          1

lonut Aruxandei

1 x I I l

Valentin Necula

| X I I 1

Stefania Petre

i x j ।         ।

George Nicolaie

1 X |          |          |

Anamaria Alina Gram

1 x I I I

Nicorel Nicorescu

| X j                   1

Gabriel Rau

1 x 1          1          1

costin hazarian

| X I                   |

Melciu Florin

1 x I                     1

Muresan Manuela

1 x |                   |

Ana Ciceala

1 x 1                     1

Luminița Serban

1 x I                     1

Cosmin Smighelschi

| X I I 1

Bujduveanu Stelian

1 x I                     1

Ștefan Stofor

| X I                     1

Adrian Moraru

1 x 1                     1

Dan Milea

1 x 1                   |

Cătălin Deaconescu

Cătălin Deaconescu

1 x I I 1

Sorin Purcarea

| X |           |           |

l.Pct.30 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București^ ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

A

B

c

Sanda Hristudor

1 x

[

1 1

Horia Tomescu

1 x

1

Roxana Cantea

1 X

1

1 1

Andrei Rigu

1 X

1

Florin Covaci

1 X

[

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

! 1

Sebastian Buși

1 X

1 !

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

ANDREI BADIU

1 X

1 1

lonut Aruxandei

! x

1 1

Valentin Necula

1 X

1 1

Stefania Petre

1 X

George Nicolaie

1 X

!

Anamaria Alina Gram

i x

Nicorel Nicorescu

i x

1

Gabriel Rau

1 X

1

costin hazarian

1 X

Melciu Florin

1 X

1

1 1

Muresan Manuela

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

Luminița Serban

1 X

! 1

Cosmin Smighelschi

1 X

Bujduveanu Stelian

1 X

Ștefan Stofor

1 X

1

Adrian Moraru

1 X

1

1 1

Dan Milea

1 X

1

Cătălin Deaconescu

1 X

1

Sorin Purcarea

1 X

1

1 1

l.Pct.31 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4

A.De acord         28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |           |           |

Horia Tomescu

| X 1

Roxana Cantea

| X I

Andrei Rigu

| X 1

Florin Covaci

| X 1

Diana Mardarovici

| X 1           1           1

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1

Sebastian Buși

| X 1          [

Ionel Pușcaș

| X j I

ANDREI BADIU

1 1 1 1

lonut Aruxandei

| X I I 1

Valentin Necula

| X I 1 i

Stefania Petre

| X I 1

George Nicolaie

1 X I 1         1

Anamaria Alina Gram

1 x I I 1

Nicorel Nicorescu

1 X |           | i

Gabriel Rau

j X I I I

costin hazarian

| X I 1           1

Melciu Florin

1 X I 1           [

Muresan Manuela

1 x I 1           1

Ana Ciceala

x । । i

Luminița Serban

j X 1           1           |

Cosmin Smighelschi

j X I 1 i

Bujduveanu Stelian

i X I j 1

Ștefan Stofor

1 X I [           1

Adrian Moraru

1 x 1 1 |

Dan Milea

| X I

Cătălin Deaconescu

| X i I I

Sorin Purcarea

| X i

l.Pct.32 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2

A.De acord

29/29 (100%)

B.împotrivă

0/29 (

0%)

C.Abținere

0/29 (

0%)

Niciun răspuns 0/29

0%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |        |

1

Horia Tomescu

j X |          |

1

Roxana Cantea

X |        |

Andrei Rigu

i x i i

Florin Covaci

1 X ]         1

Diana Mardarovici

1 x I I

RAZVAN SOCOLOVICI

| X 1          1

!

Sebastian Buși

| X 1

1

Ionel Pușcaș

1 x I

ANDREI BADIU

1 x I

lonut Aruxandei

i x । i

(

Valentin Necula

| X I I

1

Stefania Petre

i x i i

1

George Nicolaie

| X 1         1

Anamaria Alina Gram

1 x I 1

Nicorel Nicorescu

| X I I

Gabriel Rau

1 x 1 1

1

costin hazarian

1 x I

1

Melciu Florin

1 X 1          |

Muresan Manuela

1 x 1         |

Ana Ciceala

1 X 1          1

Luminița Serban

1 x 1 I

Cosmin Smighelschi

| X I |

1

Bujduveanu Stelian

| X I I

1

Ștefan Stofor

| X I 1

1

Adrian Moraru

i X I 1

Dan Milea

1 x I 1

Cătălin Deaconescu

| X I 1

1

Sorin Purcarea

x I 1

1

l.Pct.33 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuziei nr. 65, sector 1

A.De acord        29/29 (109%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

A

B

C

Sanda Hristudor

1 x

1

Horia Tomescu

1 x

Roxana Cantea

1 X

1

Andrei Rigu

1 X

Florin Covaci

1 X

1

Diana Mardarovici

1 X

1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1

Sebastian Buși

1 x

1

1

Ionel Pușcaș

1 X

1

1

ANDREI BADIU

1 X

1

1

lonut Aruxandei

i x

1

Valentin Necula

i x

1

Stefania Petre

1 X

1

1

George Nicolaie

1 X

1

1

Anamaria Alina Gram

[ X

Nicorel Nicorescu

1 X

1

1

Gabriel Rau

1 X

1

1

costin hazarian

1 X

1

Melciu Florin

1 X

1

1

Muresan Manuela

i x

Ana Ciceala

1 X

Luminița Serban

1 X

1

1

Cosmin Smighelschi

1 X

1

1

Bujduveanu Stelian

1 X

1

Ștefan Stofor

1 X

Adrian Moraru

1 X

1

Dan Milea

i x

1

1

Cătălin Deaconescu

1 x

1

Sorin Purcarea

1 X

1

1

l.Pct.34 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Sfântul Nicolae", sector 4

A.De acord        28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor Horia Tomescu Roxana Cantea Andrei Rigu Florin Covaci Diana Mardarovici RAZVAN SOCOLOVICI Sebastian Buși Ionel Pușcaș ANDREI BADIU lonut Aruxandei Valentin Necula Stefania Petre George Nicolaie Anamaria Alina Gram Nicorel Nicorescu Gabriel Rau costin hazarian Melciu Florin Muresan Manuela Ana Ciceala Luminița Serban Cosmin Smighelschi Bujduveanu Stelian Ștefan Stofor Adrian Moraru Dan Milea

Cătălin Deaconescu Sorin Purcarea l.Pct.35 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1

X | X | X | X | X | X I X | X | X | X | X I x | X I x I X I X I X I X I X I X | X I X l X [ X [ X I X | x [ X I


A.De acord        28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |          |          |

Horia Tomescu

| X |         |

Roxana Cantea

1 1 1 1

Andrei Rigu

] X |          |          |

Florin Covaci

| X I                   1

Diana Mardarovici

i x i ।           ।

RAZVAN SOCOLOVICI

| X I 1          1

Sebastian Buși

i x । । i

Ionel Pușcaș

| X I I j

ANDREI BADIU

| X I 1           1

lonut Aruxandei

i x i । ।

Valentin Necula

| X I 1

Stefania Petre

| X I                   [

George Nicolaie

| X I                   1

Anamaria Alina Gram

| X I                     1

Nicorel Nicorescu

| X I I I

Gabriel Rau

| X I I 1

costin hazarian

| X I 1 j

Melciu Florin

i X I 1

Muresan Manuela

| X I j

Ana Ciceala

| X I

Luminița Serban

| X I                   I

Cosmin Smighelschi

1 X 1 I I

Bujduveanu Stelian

1 x I I I

Ștefan Stofor

| X I                     1

Adrian Moraru

| X j                   1

Dan Milea

i x i                   i

Cătălin Deaconescu

1 x I [ I

Sorin Purcarea

1 x I I I

l.Pct.36 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4

A.De acord         28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |          |          |

Horia Tomescu

| X |           |           |

Roxana Cantea

| X I 1

Andrei Rigu

| X 1         |

Florin Covaci

I x | I

Diana Mardarovici

| X I j

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X I j 1

Sebastian Buși

1 x 1          1          1

Ionel Pușcaș

| X I

ANDREI BADIU

1 x I

lonut Aruxandei

1 x I

Valentin Necula

j X 1                   1

Stefania Petre

j X I                   1

George Nicolaie

j X I I 1

Anamaria Alina Gram

X I I 1

Nicorel Nicorescu

1 1 1 1

Gabriel Rau

1 x 1 1 1

costin hazarian

X 1                 1

Melciu Florin

| X 1          [          |

Muresan Manuela

| X |          | I

Ana Ciceala

| X | I |

Luminița Serban

| X | I |

Cosmin Smighelschi

1 x I 1          1

Bujduveanu Stelian

| X I 1          1

Ștefan Stofor

i x i i i

Adrian Moraru

| X I |          |

Dan Milea

i x । i i

Cătălin Deaconescu

| X I |          |

Sorin Purcarea

i x । i i

l.Pct.37 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3

A.De acord        28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor

| X |          |          |

Horia Tomescu

| X |         |

Roxana Cantea

| X |         |

Andrei Rigu

| X |            |           |

Florin Covaci

| X |          |

Diana Mardarovici

j X |          |          |

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |           |           |

Sebastian Buși

| X 1           1           1

Ionel Pușcaș

1 1                       1                        1

ANDREI BADIU

1 x 1           1           1

lonut Aruxandei

| X I 1            1

Valentin Necula

i x । j ।

Stefania Petre

i x । i i

George Nicolaie

| X 1 j |

Anamaria Alina Gram

| X 1             1             1

Nicorel Nicorescu

| X 1                     |

Gabriel Rau

| X |            | I

costin hazarian

1 X I I 1

Melciu Florin

1 x 1            1           1

Muresan Manuela

1 x 1                     |

Ana Ciceala

1 x 1                     |

Luminița Serban

1 x I 1           1

Cosmin Smighelschi

1 x 1            1           1

Bujduveanu Stelian

1 x I I 1

Ștefan Stofor

1 x 1           1            1

Adrian Moraru

1 x 1 i I

Dan Milea

1 x I | I

Cătălin Deaconescu

1 X I 1            |

Sorin Purcarea

1 x 1           1            |

l.Pct.38 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Sanda Hristudor

[ X |          |          |

Horia Tomescu

1 X |          |          |

Roxana Cantea

1 X |          |          |

Andrei Rigu

1 X |           |           |

Florin Covaci

1 X |          |          |

Diana Mardarovici

1 X |           [           |

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |           [           |

Sebastian Buși

| X |          |          |

Ionel Pușcaș

1 X I I I

ANDREI BADIU

1 X I I I

lonut Aruxandei

1 X 1 1 1

Valentin Necula

1 x 1 1 |

Stefania Petre

j x | | |

George Nicolaie

1 x |           |           |

Anamaria Alina Gram

1 X I I I

Nicorel Nicorescu

1 X I I 1

Gabriel Rau

1 X I 1          1

costin hazarian

1 X I I 1

Melciu Florin

1 x 1          |          [

Muresan Manuela

I x 1           1           |

Ana Ciceala

I x 1           1           |

Luminița Serban

1 x । j 1

Cosmin Smighelschi

1 X I I I

Bujduveanu Stelian

1 x 1            1           1

Ștefan Stofor

1 X I I I

Adrian Moraru

1 X I I I

Dan Milea

1 X I j 1

Cătălin Deaconescu

1 X I 1           1

Sorin Purcarea

1 X I I 1

l.Pct.39 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de ! Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

A

B C

Sanda Hristudor

1 x

1 1                        1

Horia Tomescu

1 x

Roxana Cantea

1 x

Andrei Rigu

1 x

Florin Covaci

1 x

Diana Mardarovici

1 x

1 1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 x

1 1 1

Sebastian Buși

1 x

1 1 i

Ionel Pușcaș

1 x

1 1 1

ANDREI BADIU

1 x

i i :

lonut Aruxandei

1 x

1 1 1

Valentin Necula

1 x

1 1 1

Stefania Petre

1 x

1 1 1

George Nicolaie

1 x

1 1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

Nicorel Nicorescu

j X

1 1                   1

Gabriel Rau

1 X

1 1 1

costin hazarian

x

1 1 1

Melciu Florin

1 X

Muresan Manuela

1 X

Ana Ciceala

1 X

1 1 1

Luminița Serban

1 X

Cosmin Smighelschi

1 X

Bujduveanu Stelian

1 X

Ștefan Stofor

1 X

1 1 1

Adrian Moraru

1 X

1 1                   1

Dan Milea

1 X

1 1 1

Cătălin Deaconescu

1 X

Sorin Purcarea

1 X

1 1                   1

l.Pct.40 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2

A.De acord        28/29 ( 97%)

B.împotrivă        0/29 (  0%)

C.Abținere         0/29 (  0%)

Niciun răspuns 1/29 ( 3%)

ABC

Sanda Hristudor

1 X |          |          |

Horia Tomescu

1 X |          |          |

Roxana Cantea

1 X |          |          |

Andrei Rigu

1 X |          |          |

Florin Covaci

1 X |          |          |

Diana Mardarovici

I X |          |          |

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X |          |          |

Sebastian Buși

1 X |          |          |

Ionel Pușcaș

1 x 1           |           |

ANDREI BADIU

1 X j 1           1

lonut Aruxandei

i x । । ।

Valentin Necula

1 X I 1           1

Stefania Petre

1 X 1         1         1

George Nicolaie

1 X I 1          1

Anamaria Alina Gram

1 X I I I

Nicorel Nicorescu

1 X 1           1            |

Gabriel Rau

1 x |           |           |

costin hazarian

| x | j !

Melciu Florin

1 1 1 1

Muresan Manuela

| X |          |          |

Ana Ciceala

1 X I I I

Luminița Serban

i x i i i

Cosmin Smighelschi

1 X I I I

Bujduveanu Stelian

| X I 1          1

Ștefan Stofor

1 X 1          1          1

Adrian Moraru

1 X 1          |          |

Dan Milea

1 X I I I

Cătălin Deaconescu

1 X I i I

Sorin Purcarea

! X |           |           |

l.Pct.41 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta”, sector 2

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Sanda Hristudor

1 X |           |           |

Horia Tomescu

1 X 1           1           1

Roxana Cantea

1 x I 1            1

Andrei Rigu

j X I

Florin Covaci

1 X |           1           |

Diana Mardarovici

1 x 1 1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

X I

Sebastian Buși

1 x I [

Ionel Pușcaș

| X I |

ANDREI BADIU

i x i i ।

lonut Aruxandei

1 x j

Valentin Necula

i x i ।

Stefania Petre

| X I [

George Nicolaie

1 x i |

Anamaria Alina Gram

j X I I |

Nicorel Nicorescu

X I [

Gabriel Rau

| X 1         [

costin hazarian

X I i

Melciu Florin

| X 1           1            |

Muresan Manuela

| X j 1

Ana Ciceala

| X I |          |

Luminița Serban

| X |         |

Cosmin Smighelschi

| X I [           1

Bujduveanu Stelian

X I 1

Ștefan Stofor

x I

Adrian Moraru

j X 1

Dan Milea

j X |

Cătălin Deaconescu

i x i । ।

Sorin Purcarea

| X I

l.Pct.42 Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2

A.De acord        29/29 (100%)

B.împotrivă        0/29 ( 0%)

C.Abținere         0/29 ( 0%)

Niciun răspuns 0/29 ( 0%)

ABC

Sanda Hristudor

1 x

1 1

Horia Tomescu

1 x

1 1

Roxana Cantea

1 x

! 1

Andrei Rigu

1 X

l 1

Florin Covaci

1 X

1 1

Diana Mardarovici

1 X

1 1

RAZVAN SOCOLOVICI

1 X

1 1

Sebastian Buși

1 X

1 1

Ionel Pușcaș

1 X

1 1

ANDREI BADIU

1 X

lonut Aruxandei

1 X

Valentin Necula

1 X

Stefania Petre

1 X

George Nicolaie

1 X

1 1

Anamaria Alina Gram

1 X

Nicorel Nicorescu

1 X

1 1

Gabriel Rau

1 X

1 1

costin hazarian

1 X

1 1

Melciu Florin

1 X

1 1

Muresan Manuela

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1 1

Luminița Serban

1 X

1 1

Cosmin Smighelschi

! X

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X

1 1

Ștefan Stofor

1 X

1 1

Adrian Moraru

1 X

Dan Milea

1 X

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X

Sorin Purcarea

1 X

1 !