Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 iulie 2020, ora 10.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea, prin dispoziția înregistrată sub nr. 1047/29.07.2020.

Ședința a avut loc la sediul autorității deliberative din municipiu! București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, la care au participat 37 din cei 51 de consilieri.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, prin intermediul platformei Online de videoconferință WebEx, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 94/23.03.2020.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, doamna Mariana Brod -Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București și domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenti următorii: Berceanu Octavian Alexandru, Bumbar Marian, Chircu Valeriu, Comănescu Mihai, Florescu Adrian Constantin, lonescu Andrei George, Mărgărit Nicolae Sorin, Marinescu Sorin Dumitru, Militaru Marian Cătălin, Podar Marian Vasile, Radu Elena, Stanciu Daniel, Stroe Bogdan Cristian și Țugui Matei Ion.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali, doamna primar general, doamna secretar! înainte de a începe ședința de astăzi, 30 iulie 2020, am să dau cuvântul Primarului General al municipiului București, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA Mulțumesc, domnule președi dință. Bună ziua, doamnelor 4^bpentru faptul că v-ați răpit de îndată. Bine că nu sunteți aici deoarece am fost la un pas să nu putem ține efectiv ședința de consiliu general deoarece s-a primit o amenințare cu bomba, o persoană a sunat la relațiile cu publicul și a transmis că trebuie să fie evacuată de urgență clădirea Primăriei Capitalei deoarece este instalată o bombă. Vă dați seama că ne-am pus și noi întrebarea, inițial, dacă nu cumva această amenințare cu bomba nu ar putea avea legătura, până la urmă, cu singurul punct de pe ordinea de zi de astăzi, unul foarte dificil care se referă la o situație controversată din punct de vedere juridic de acum 16 ani, un punct de pe ordinea de zi care este reluat practic din ședința de ieri deoarece nu am întrunit voturile necesare și anume două treimi, deoarece unii dintre dumneavoastră, deși erați prezenți online, nu ați votat, deci nu v-ați exprimat votul, iar atți ați votat împotrivă ori abținere. Vreau să informez toți cetățenii României și în special să-i informez pe bucureșteni că este vorba despre niște păcate pe care noi le tragem acum, dar ele datează de acum 16 ani, nu este vina noastră că trebuie să plătim urgent, dar urgent, 115 milioane de euro familiei Constanda, care se consideră la rândul său nedreptățită de municipiul București, deci de Primăria Capitalei, deciziile, repet, fiind luate acum 15-16 ani, primari erau domnii Băsescu și Videanu, deci nu eu, Gabriela Firea, nu am nicio vină cu această situație. Noi avem practic acum o decizie definitivă și irevocabilă prin care domnul Constanda și familia sa trebuie să primească această sumă uriașă pentru noi, 115 milioane de euro, avocații domniei sale văzând că noi suntem în imposibilitatea de a plăti o sumă atât de mare, nu avem acești bani, nu îi deținem, nici dacă ne-am împrumuta nu am putea să facem aceste plăți atât de mari, au transmis solicitarea de a se proceda la o dare în plată și anume un teren echivalent ca sumă din Cartierul Francez. Pe scurt, dacă Primăria Capitalei cedează această suprafață de teren de 15.000 de mp din Cartierul Francez familia Constanda nu va mai avea pretenția de a primi 115 milioane de euro. Au fost multe procese pe rol în acești ani, finalul s-a întâmplat chiar acum și chiar noi trebuie să plătim, vă dați seama ce încărcătură are această ședință de consiliu, dacă s-au pretat unii dintre cei interesați inclusiv să amenințe cu bombe, cu jumătate de oră înainte de ședința de consiliu să fim sunați să părăsim primăria, să părăsim această clădire, unii dintre colegi chiar ieșiseră deja din sediu pentru că amenințarea părea una cât se poate de serioasă, înaintea, repet, a unei ședințe atât de grele, cu o miză atât de mare, pentru că dacă noi nu votăm astăzi acest proiect de^tâfa^oe care l-ați mai respins de două ori, este a treia încercare^ te-rare0Țac, în primul rând să salvăm


și domnilor consilieri generali, v^^ din timp să participați online la


Bucurestiul conturile noafefre<

’      TI WD

Deci, de săptămâna viitoare

/ 2

nu mai putem să plătim nimic în spitalele din București, nu mai putem să plătim nimic în ceea ce privește subvenția pentru transportul public în comun, pentru termoficare, pentru iluminatul public, nu mai putem să plătim subvențiile la toate celelalte domenii de utilitate publică, de asemenea nu mai putem să facem plățile pentru toate prestațiile sociale, mă refer la stimulentele pentru copiii cu dizabilități, adulții cu dizabilități, femeile însărcinate, familiile care au acum un copil mic și trebuie să fie susținute, de asemenea multe plăți inclusiv în ceea ce privește derularea șantierelor, deci obiectivele noastre de investiții. Practic, dacă nu au reușit politic, iată că încearcă financiar și juridic să închidă Primăria Capitalei, să mă blocheze și pe mine ca Primar General să nu mai pot să îmi desfășor activitatea, Bucureștiul să fie un oraș închis din punct de vedere financiar și juridic. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți și vă va explica și domnul director de la juridic încă odată faptul că dacă noi nu votăm acest proiect prin care doar luăm la cunoștință o decizie definitivă și irevocabilă a instanței și nu cred că cineva poate să comenteze sau să aibă ceva de obiectat în fața unei decizii, repet, definitive a unei instanțe, practic familia Constanda se va îndrepta din nou împotriva Primăriei Capitalei pentru că nu și-a primit nici banii, nici terenul, iar noi la rândul nostru ne vom îndrepta și nu este o amenințare, este o informare, împotriva celor care au blocat acest proiect ori prin faptul că nu l-au votat ori că au votat împotrivă ori s-au abținut pentru că trebuie să ne apărăm și noi. Noi trebuie să dovedim că am vrut, ne place, nu ne place, ne convine, nu ne convine, afaceri vechi de 15, 16, 17 ani, noi acum nu mai avem ce să comentăm, decât să punem în aplicare o decizie irevocabilă a unei instanțe. Regretabil faptul că ieri, chiar consilierii generali PMP, urmașii domnului primar Băsescu, s-au abținut la vot, pentru că aceste lucruri trenează, repet, de când primari erau domnii Băsescu și Videanu. Noi acum trebuie să gestionăm o situație foarte grea și anume să plătim de unde nu avem 115 milioane euro sau să dăm în plată un teren din Cartierul Francez, dar pentru această dare în plată dumneavoastră trebuie să vă dați acordul, trebuie să vă dați acordul prin vot. închei aici această scurtă prezentare care e sub amenințarea bombelor, așa s-a ajuns la Primăria Capitalei, când avem o ședință importantă, când avem o zi grea, mai vine peste toată complexitatea zilei și o amenințare cu bombă, probabil, așa o să trăim până după alegeri, în fiecare zi în afară de bombele politice, bombele administrativ s-a ajuns. r așteptăm să


ppriu, este regretabil în ce situație domnule președinte de ședință și


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu doamna primar general. în continuare am să îi dau cuvântul doamnei Georgiana Zamfir, secretarul general al Primăriei Municipiului București pentru a ne comunica prezența la ședința de astăzi.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință Marius Pavel. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali, doamna primar general. Avem o prezență de 36 de consilieri.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna secretar general. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi în integralitatea sa.

Avem o serie de consilieri generali ce nu-și exprimă votul, indiferent care ar fi acesta, domnule Deaconescu, doamna Florescu.

Doamnelor și domnilor consilieri generali, suntem la ședința Consiliului General de astăzi 30, vă rog, aveți obligația să vă exprimați votul.

Domnul Consilier Gheorghe Amzăr

Dacă nu le merge internetul să voteze verbal.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Dar măcar să spună pe față cum votează să știm și noi. Adică să nu se ascundă după deget cum fac de obicei.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian închidem votul.

Cu 26 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 abțineri, ordinea de zi a fost adoptată.

Trecem la primul și singurul proiect de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în piață ca modalitate de executare silită a titlunj^ex^uiorii reprezentate de Decizia civilă nr. 832A/11.07.2018            xte Curtea de Apel București în

dosarul nr. 1011/2/201^i^Crharanută prin decizia civilă nr. 1158/04^06.2019 protanfta^^^înalra Curte de Casație și Justiție în

dosarul nr. 1011/2/2016, sentința civilă nr. 1309/05.07.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 2008/3/2010 și decizia civilă nr. 1146/21.06.2007 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 48908/3/2005.

înainte de a trece la votul pe acest proiect, o să dau cuvântul domnului director al Direcției Juridic, domnul Adrian lordache.

Domnul Director Executiv Adrian lordache

Bună ziua, doamnă primar general, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali. Proiectul de astăzi, singurul proiect de pe ordinea de zi, încearcă să schimbe o situație în care s-ar afla Municipiul București pe data de 3 august. El este sub auspiciul a trei articole de text de iege, art. 5 din O.G. nr. 22/2002, art. 630 Cod Procedură Civilă și totodată art. 1492 Cod Civil. Vorbim în speță despre o executare silită în care creditorul, în speță familia Constanda, pune la dispoziție Municipiului București o altă modalitate de a stinge o parte, cel puțin, din creditul, creanța pe care o are împotriva Municipiului București. în speță, în loc să execute conturile municipalității cu suma care este menționată în hotărârea de consiliu, solicită darea în plată a unei suprafețe din Satul Francez. Cum ați văzut în proiectul de hotărâre, astăzi se aprobă darea în plată, urmând ca efectiv, operațiunea să fie făcută după ce va fi supus, din nou, Consiliului General Raportul de evaluare asupra imobilelor care vor fi date în plată. De ce astăzi proiectul? Pentru că termenul limită este 3 august, termen invocat în notificare de către familia Constanda. Aceste trei articole prevăd expres posibilitatea de a stinge altfel decât a bloca conturile. în situația în care conturile municipalității vor fi blocate și bineînțeles executate, neputând o contestație la executare, nu știm dacă putem în momentul de față, pentru că nu avem un alt litigiu pe rol să spunem că am putea suspenda executarea, această sumă poate fi considerată la un moment dat prejudiciu. De ce? Pentru că în notificarea transmisă de familia Constanda sumele neachitate sunt purtătoare de dobânzi. Ei spun așa: dacă noi ajungem să facem în momentul de față această tranzacție, dobânzile le șterg. Nu mai plătim dobânzile la sumele aferente, adică la suma de 115 milioane, dobânzi care ajung undeva, după calculul nostru, undeva la 12.000 de euro/zi, după calculul creditorilor undeva la 20.000 de euro/zi. Aici sunt calcule diferite, oricum dacă ar trece proiectul, nu mai sunt dobânzile. Totodată, în situația în care aceste conturi vor fi blocate, țin să vă anunț că mai sunt o altă serie de creditori, mult mai mici ai municipalității, dar care vor trece la aceeași modalitate de executare în încercarea de a j^eca^anturile și în consecință penalitățile care vor curge și pe celew^^Wcutări pot fi considerate ca fiind

prejudiciu-Nu este o amenirfț^

/ /             I i wll

(.t      \ <5

oar singura modalitate prin care

5

-     ! X /

municipalitatea se poate apăra după executarea asta, este să se întoarcă împotriva celor care nu au fost de acord cu acest proiect. Este o modalitate, este un moment în care putem șterge niște penalități și a merge mai departe cu o executare care ar putea fi brutală la adresa conturilor municipalității și a serviciilor publice în sine.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule director. Dau cuvântul doamnei consilier general Ana Ciceala.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Bună ziua. Mulțumesc frumos. Așa cum am spus și ieri, grupul USR se va abține pe acest proiect de hotărâre. Nu s-a schimbat absolut nimic în motivarea acestei hotărâri de ieri până astăzi, lipsește acea expertiză a unui auditor care să ne spună care sunt variantele pentru darea în plată a unui teren sau achitarea datoriilor în bani și lipsește de asemenea și ceea ce spunea doamna primar general și anume, că noi prin această hotărâre luăm act de hotărârea judecătorească. Nicăieri în hotărârea judecătorească definitivă și pe care într-adevăr trebuie să o punem în executare, nu este menționat felul în care noi trebuie să ne achităm de obligații către familia Constanda. Așa că nu putem, din nou repet, așa cum am spus și ieri, nu putem lua o decizie în numele locuitorilor municipiului București într-un fel sau altul, pe 10 pagini de hotărâre și fără o evaluare a terenului municipalității independentă. De asemenea, referitor la ce spunea domnul lordache, pare că reiese că ni s-a făcut o ofertă de către familia Constanda în care ne momesc spunându-ne că nu mai trebuie să plătim dobânzi. Nu am văzut niciunde în acest proiect de hotărâre făcut un calcul pe dobânzi, pe ce s-a plătit până acum. Ieri, domnul lordache spunea că am fi achitat deja 10-15 milioane. Deci primăria nici măcar nu știe cât a achitat deja, darămite să pună în scris asta. Aș vrea să spun că nu cred că trebuie să avem încredere în familia Constanda așa cum ne propune directorul juridic al Primăriei Municipiului București. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna consilier general, dau cuvântul domnului director, domnul Adrian lordache, pentru a vă răspunde la întrebări.

Domnul Director Executiv Adrian lordache

Ca să răspund strict la întrebări sau cu riscul de a mă repeta. O jle. Acum suntem în situația în âci un audit, doamna Ciceală, ocedură Civilă si nici în alt text ' 1                                                                       J de lege. îmi pare foarte rău că o spun, dar cuvântul audit nu există în Codul de Procedură Civilă si în materia executării silite.

executare este de genul blocj: care ni s-a mai oferit o alț^yâfi credeți-mă, nu există nici î^C1

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Eu mă refeream la justificarea care este necesară conform Codului Administrativ atunci când se cere consilierilor...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Ciceală, vă rog frumos aveți răbdare să vă ofere răspunsul, și după aceea dacă mai aveți vreo întrebare...

Vă mulțumesc, doamna Ciceală!

Domnul Consilier Amzăr Gheorqhe

Domnule Pavel, vreau să iau cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, domnule Amzăr, spuneți.

Domnul Consilier Amzăr Gheorqhe

Deci cei care nu votează acest proiect vor să o blocheze pe doamna primar general. Ce să ne mai dăm după cireș? Dar nu o blochează pe doamna primar, blochează Bucureștiul. Noroc că suntem o țară democrată, că altfel se lăsa și cu linșaje. Da? Așa că eu zic să îl supui la vot și să votăm. Ăia care nu vor să voteze înseamnă că vor să blocheze cetățenii din București care i-au votat, vezi Doamne! Da?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Amzăr!

îi dau cuvântul viceprimarului general al capitalei, domnul Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Bună ziua!

Stimați colegi, o să vă rog să facem... mă auziți? Stimați colegi, Bădulescu sunt.

Domnul Consilier Amzăr Gheorqhe Da, te auzim perfect.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian


Stimați colegi, am tot$a>șă punem un pic pauză luptelor politice...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule viceprimar, îmi cer scuze că vă întrerup, vă invit alături de noi, avem o problemă cu sunetul. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

îmi cer scuze că nu m-ați auzit. Vreau să vă rog din suflet să aveți un pic de răbdare și să mă ascultați 10 minute, pentru că am fost contemporan cu ceea ce a însemnat marea afacere Constanda. Vreau să vă spun că în anul 2008 când am debutat în Consiliul General, un grup de interese, mă rog, știți destul de bine, au croșetat cum au croșetat, au făcut ce au făcut. Nu vreau să spun că... din anul 2010 până în prezent, la cârma și conducând afacerile și apărările și interesele familiei Constanda fiind un lider marcant al PNL. Nu am să dau nume, îi găsiți, sunt acolo. Ce au obținut? Au obținut acest rezultat care a însemnat pentru Primăria Municipiului București poate că una dintre cele mai mari despăgubiri pe care trebuie să le plătească din istorie. Nu există, în acest moment, o despăgubire mai mare. Sigur că da, făcută cu complicitatea judecătorilor, făcută cu complicitatea oamenilor politici, aici s-a ajuns. Nu asta este important să vă spun. Vreau să vă spun că cultura juridică pe care o aveam la nivelul anului 2008 mi-a permis să votez la acel moment, pentru că am anticipat că vom ajunge în această situație și să vă spun cum colegii noștri care au fost consilieri generali, pentru că înainte să fim membri ai oricărui partid, suntem consilieri generali, au ajuns să își vândă casele, pentru că încă de pe vremea domnului Oprescu, când a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea, prin acțiune oblică, adică ce înseamnă? Este maniera, modalitatea prin care persoana care este păgubită, văduvită de actul pe care tu l-ai făcut sau nu l-ai făcut, va răspunde. Este vorba de răspunderea civilă delictuală prin acțiunea oblică. Asta ce înseamnă? Că de atunci tot umblăm prin toate tribunalele, toți sunt citați, am să vă pun pe email, vă rog frumos, numărul dosarului, să vedeți cum toți consilierii generali umblă de atunci prin tribunale, încercând să spună că nu ei se fac responsabili de acest lucru. Doamna Ciceală, stimați consilieri generali, pentru că văd că la USR este problema. Nu trebuie în acest moment să ne mai uităm la culoarea politică. Două probleme trebuie să aveți în vedere. Faptul că de pe 3 acest măcelar al municipiului București, care cu o hotărâre judecătorească, din păcate, a unui tribunal, a câștigat și spune clar că trebuie să îi plătim acești bani, va pune poprire pe conturile municipalității. Doi la mână,              sunt elemente tehnice care

probabil că necesită mai mul^^pHe^ D^ lordache a spus în felul următor: nu există o ofertăcineva cuiva, ci am căutat ca această variantă să fie cea mai puțin prejudicioasă pentru Primăria Municipiului București. De ce? Pentru ca acesta renunță la cuantumul penalităților care sunt în valoare de 12.000 de euro pe zi de la data rămânerii definitive a hotărârii. Iar dacă noi acum vom declina această hotărâre, ne facem responsabili că vom trebui să suportăm, cei care nu vom vota, acest prejudiciu pe care primăria îl va avea. Deci în acest moment, dacă noi nu mergem pe această variantă, înseamnă că dumnealui va continua executarea, vom bloca primăria, fără doar și poate, dar subsecvent, raportat la răspunderea dumneavoastră, a noastră, a celor care nu votează, va fi acțiunea pe care Primăria Municipiului București o va face împotriva fiecărui consilier general care a votat cu „nu”. Vă rog din sufletul meu, sunteți colegi cu mine... Sau care nu au votat. Vă rog frumos, aveți o viață înainte, suntem tineri, nu va trebui să fugiți toată viața de executare. Căutați să... Pentru că din momentul în care primăria va merge împotriva dumneavoastră, veți apărea pe toate site-urile. Orice interogare, vreți să luați un credit, vreți să vă luați ceva, sunteți risc. Eu am trăit lucrurile astea alături de colegii mei, consilieri generali. Vă rog frumos! Analizați această situație și vă garantăm că dacă astăzi nu vom vota, ne vom întâlni și luni. O să punem ședința după amiază, ne întâlnim cu toții la sediul primăriei, analizăm, veniți și dumneavoastră cu avocații, pentru că dacă vom merge pe această chestiune, se alege praful și de primărie și de viitorul nostru. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule viceprimar general!

îi dau cuvântul doamnei primar general al capitalei, doamna Gabriela Firea.

Vreau să fac precizarea că oricum nu scăpăm definitiv de plata efectivă a acestor sume atât de importante, pentru că noi până acum am


Doamna Primar General Gabriela FIREA plătit 17 milioane de euro, am fost de bună credință, am vrut să demonstrăm că respectăm o hotărâre definitivă și irevocabilă a unei instanțe, chiar dacă ne doare, chiar dacă consider că nu este în regulă pentru Municipiul București ce se întâmplă. Noi toți trebuie să plătim din banii noștri fapte întâmplate acum 16 ani, când erau alți primari și când noi pur și simplu nu aveam nicio legătură la acel moment cu Primăria Capitalei. Deci am reușit, în rate bineînțeles, să plătim 17 milioane de

euro, nu este așa cum s-a spu un echivalent a 35 de milioar^d^

evaluare ANEVAR, darea


u știm cât am plătit. Ar fi acum iș/minus, în funcție de ultima i, suprafața de teren dinCartierul Francez și oricum rămânem cu o sumă de 63 de milioane de euro care poate să fie plătită eșalonat, am reușit să obținem, prin negociere, reprezentanții noștri de la Direcția Juridic și avocații domnului Constanda, până la sfârșitul anului viitor. Deci noi oricum rămânem cu o datorie de 63 de milioane de euro, plus/minus, în funcție, repet, de ultima evaluare a terenului din Cartierul Francez, cei cincisprezece mii de metri pătrați. Nu scăpăm oricum și nu este ca și cum am oferi această suprafață de teren și am încheia cu această datorie enormă. Enormă! Pe viața și pe riscul bucureștenilor, repet, din cauza unor decizii controversate de acum ani buni în spate. Repet, am plătit 17 milioane de euro, a venit pandemia, nu am mai putut plăti, banii noștri au fost drămuiți, pentru că oricum primim o cotă foarte mică de la Ministerul de Finanțe, majoritatea sumelor s-au dus către spitale, pentru a lupta real cu acest virus, și ne-am blocat în plăți. Avocații au venit și au spus: nu ne mai puteți plăti, dați-ne ceva, atunci, la schimb. O dare în plată, au venit cu această variantă. Eu nu spun că este una fericită, să dai din patrimoniul tău, dar este una care ne-ar lăsa să respirăm măcar o perioadă de timp. Și oricum rămâne să plătim în rate, vom stabili, să sperăm că se stabilește o lună cât mai îndepărtată din care am putea să reluăm plățile, peste 60 milioane de euro. Situația este foarte gravă, este foarte gravă și eu vă rog să vă informați, probabil că de ieri până azi ați reușit să vă consultați cu juriști, cu avocați, cu alți colegi, să vă spună foarte clar care sunt urmările. Urmările sunt foarte grave pentru bucuresteni si trebuie fiecare să acționăm si cu moralitate alături de r  i           îi

răspunderea juridică.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna primar general.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 1 de pe ordinea de zi și singurul al ședinței de astăzi.

Vot, vă rog.

Suntem în procedură de vot. Domnilor și doamnelor consilieri generali, vă rog să vă exercitați votul.

Avem o serie de consilieri generali, domnul Rogin, domnul Sebeșean, domnul lonescu...

Domnul Consilier Sebesean Mircea Radu Vă rog, mie nu mi-a apărut nimic pentru vot.Domnul Consilier Sebesean Mircea Radu Verbal. Sunt pentru.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles, este perfect.

Domnul Consilier Amzăr Gheorqhe Așa, se înregistrează și gata.

Domnul Consilier Sebeșean Mircea Radu

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Sebeșean, sunteți pentru. Văd că nu vă exercitați votul.

Domnul Consilier Sebesean Mircea Radu Sunt pentru, nu mi-a apărut.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles. S-a menționat în procesul verbal al ședinței, votul dumneavoastră.

Domnul Consilier Sebeșean Mircea Radu Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Rogin, aveți vreo problemă tehnică? Vă putem ajuta să vă exercitati votul? 1

Domnul Consilier Amzăr Gheorqhe Are ordin să nu voteze, nu-ti este clar.

•                  1

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Rogin, aveți vreo problemă tehnică?

Cu 26 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 5 abțineri, proiectul a fost respins.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela Foarte bine, să îi auzim si noi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Așteptăm procesul verbal și raportul de vot.

Doamna primar general, vă dau cuvântul.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Din păcate unii dintre consilierii generali ce au încălcat jurământul față de bucureșteni nu le pasă că noi de săptămâna viitoare nu vom mai putea face nicio plată în beneficiul bucureștenilor, au votat ori cu butonul abținere, ori nu și-au exercitat dreptul de vot, ori, cum este cazul grupului PMP, nu a participat la ședință, culmea chiar grupul PMP, așa cum spuneam urmașii domnului Băsescu.

Liderul grupului PNL din Consiliul General, domnul Bujduveanu, a votat împotrivă, ca să știe toată lumea ce face PNL-ul în municipiul București. Vor vrea voturi, voturi pentru ce? voturi împotriva bucureștenilor, iar consilierii generali USR s-au abținut: Ivan Florin, Ana Ciceală, Cosmin Smighelschi, Alexandru Gâdiuță și Florin Grigorescu.

Grupul PSD a votat și de asemenea doar cei prezenți care au fost prezenți din grupul ALDE, pentru că am avut și absențe.

Deci PSD, ALDE au votat, PNL și USR nu, iar PMP a lipsit cu desăvârșire. Cam ăsta este respectul pe care îl arată consilierii generali bucureștenilor.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu doamna primar general. închidem în acest moment ședința Consiliului General de azi, 30 iulie 2020.

Vă mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri generali.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele generate de platforma online de videoconferință WebEx pe care s-a desfășurat ședința. »                       J                     ?Redactat și verificat: .

Anghel Mirela Mirea Nicoleta J

Titirișcă Vilma Gabriela Vasilescu Floarea Ax

Tanasoff Camelia

1.Ordinea de zi in integralitatea sa

No

A,De acord

B. împotrivă

C.Abținere Answer 3/35 ( 9%)

26/35 ( 0/35 (

74%) 0%)

17%)

B

c

6/35

(

A

floriannitu39

1

X

1 1

1

tomnitza florescu

1

hcirca hcirca

1

X

Pavel Marius

X

1

mihaiciudomirov

1

X

Chirica Petre

X

1 1

1

ninasandulescu64

X

1 [

1

Radu Țuțu

1

X

1 1

1

ardeleanumircea77

X

1 1

1

maxim marius cătălin

X

1 1

1

raduioncgmb

X

1 1

Hărăbor Dragos

1

X

Voicu Ion Valentin

1

X

1 1

ioanamihaelaneacsu

1

X

1 1

MARIUS ROGIN

1

1 1

x 1

Daniela Raiciu

1

X

georgeamzar

1

X

ggggg.marinescu

1

X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1 1

1

Ivan Florin

1 1

x 1

Ana Ciceală

1 1

x 1

valeriu.suhan

X

1

{

lazar neacsu

X

1 j

1

Aurelian Badulescu

X

1

1

Cristian Doicin

1

X

1 1

1

cosmin.smighelschi

1

1 1

x 1

Alexandru Gâdiuță

1

1 1

x 1

marianartimon306

1

X

1 1

Florentina Gherghiceanu |

X

1 1

1

mirceasebesan

1

X

1 1

tudor ionescu

1

X

1 1

Raluca Teodor

1

1 1

Untea Georgiana

1

X

1 1

Alexandru Baicu Ciudin |

X

1 1

Bujduveanu Stelian

1

1 1

x 1

1.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în plată ca modalitate silită a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civilă nr. 832A/11.07.2018 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1011/2/2016 și menținută prin decizia civilă nr. 1158/04.06.2019 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1011/2/2016, sentința civilă nr. 1309/05.07.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 2008/3/2010 și decizia civilă nr. 1146/21.06.2007 pronunțată de Curtea de Apel Buc

A.Pentru        26/35 ( 74%)

B.împotrivă     1/35 (  3%)

C.Abținere      5/35 ( 14%)

No Answer 3/35 ( 9%)

ABC

floriannitu39              | X |

hcirca hcirca               | X |

Pavel Marius                j X j

mihaiciudomirov            | X |

ninasandulescu64          | X |

Radu Țuțu                      | X |

ardeleanumircea77         j X |

maxim marius cătălin      j X |

raduioncgmb                  | X |

Hărăbor Dragos             | X j

Voicu Ion Valentin        | X j

ioanamihaelaneacsu        | X j

MARIUS ROGIN                |    |

Daniela Raiciu              j X |

georgeamzar                 | X |

ggggg.marinescu            j X |

Ivan Florin                  |    |    |

Ana Ciceală                  |    j    |

valeriu.suhan              j X |

Aurelian Badulescu        j X |

Cristian Doicin            | X |

cosmin.smighelschi        |    |    |

Alexandru Gâdiuță         |    j    j

marianartimon306          j X |

Florentina Gherghiceanu j X j

mirceasebesan              j    |

tudor ionescu              | X |

Raluca Teodor               j    |

Untea Georgiana            | X j

Alexandru Baicu Ciudin | X |

lazar neacsu                | X |

Birdeanu                      | X |

Chirica Petre               | X |

Florin Grigorescu         j    |    j

Bujduveanu Stelian        |    |