Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului

I                     »

General al Municipiului București din data de 29 ianuarie 2020, ora i 1.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea, prin dispoziția înregistrată sub nr. 188/23.01.2020.

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 51 din cei 53 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, doamna Mariana Brod -Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București și domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Smighelschi Cosmin-Victor (motivat) și Chircu Valeriu (motivat).

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Secretar General, începem astăzi 29 ianuarie ședința de consiliu. înainte de început, dau cuvântul doamnei Primar General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali. Vreau să explic faptul că am venit astăzi în sala de consiliu, atât eu cât și consilierii generali PSD cu măști de protecție și aceste halate tot de protecție. Ne protejăm de virușii guvernamentali, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în acest moment, în capitală avem 1905 cazuri de gripă sezonieră, raportate de la medicii de medicină școlară din școlile de stat, dar în continuare pe site-ul oficial al Institutului Național de Sănătate Publică, o instituție în subordinea Guvernului cu informații preluate de la DSP, de asemenea o instituție în subordinea Guvernului, numărul cazurilor trecute în dreptul municipiului București rămân 92. Repet încă o dată, poate se află și la Guvern care este situația reală în țară și în municipiul București, avem școlilor de stat, prin cabinetele de medicină ș$z sezonieră, dar fenomenul este în creștere

te doar la nivelul ră| WțȘhcazuri de gripă Kpâfeva exemple,sectorul 1 - 256 de cazuri, sectorul 2 - 234 de cazuri, sectorul 3 - 349 de cazuri, sectorul 4 - 240 de cazuri, sectorul 5 - 333 de cazuri, sectorul 6 -493 de cazuri. Este îngrijorător faptul că Guvernul nu ia în serios această problemă, nu e cazul să speriem populația, dar nici să stăm cu mâinile în sân și să pregătim spre exemplu acțiuni de privatizare a sistemului de sănătate de stat. Cred că acestea sunt prioritățile naționale și nu amenințările cu controalele abuzive la Primăria Municipiului București. Am pregătit deja un birou, țin să vă aducă la cunoștință, cu scaun, calculator pâine, sare, ștergar, așa cum am promis și așteptăm controalele asmuțite de domnul Premier asupra Primăriei Capitalei. în ceea ce privește ordinea de zi vreau să precizez faptul că vin în fața dumneavoastră cu un proiect necesar și pe care l-am anunțat cu câteva luni în urmă referitor la acordarea unui număr de 5.000 de stimulente financiare persoanelor care au în proprietate mașini intens poluante și care se află în special în zona pe care potrivit măsurătorilor o considerăm cea mai poluată, ZACA, zona de acțiune pentru calitatea aerului, în special este vorba despre zona centrală, Piața Unirii, Piața Victoriei, Piața Romană, Sala Palatului Cotroceni, zona Cotroceni. Toate aceste persoane care au domiciliul stabil în zona ZACA, pot să acceseze aceste stimulente financiare în valoare de 9.000 de lei, pentru a-și procura un autoturism personal prietenos cu mediul sau pentru a achiziționa electrocasnice. în cazul în care vor fi mai puține solicitări decât numărul de 5.000, celelalte stimulente vor fi acordate bucureștenilor care locuiesc în alte cartiere decât cele din zona centrală unde așa cum știți prin proiectul Oxigen pentru București instituim restricții de acces și de trafic pentru autoturismele intens poluante non euro, Euro 1 și Euro 2, iar pentru Euro 3 se plătește vinieta Oxigen. Avem de asemenea un alt proiect important pe ordinea de zi, este vorba despre un teren de peste 2.000 de mp din curtea Spitalului Obregia, care se află în administrarea noastră a Consiliului General, a Primăriei Capitalei, în beneficiul spitalului Bagdasar Arseni, care se află în subordinea Ministerului Sănătății, pentru construirea unei unități de primiri urgențe. Noi considerăm că trebuie să colaborăm în interesul cetățenilor cu toate instituțiile statului și dovedim acest lucru în toate manifestările noastre și nu punem problema că spitalul nostru, Obregia, pierde practic mare parte din curte în beneficiul unui spital care aparține de Guvern. Am vrea aceeași reciprocitate și din partea Guvernului, deoarece avem un proiect pentru care este necesară o suprafață de teren în vederea finalizării unui proiect, am putea să îi spunem, care inclusiv pe dumneavoastră v-a contrariat de foarte multe ori, Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, o extindere a unui bulevard la 4 benzi, care se termină brusc într-o bandă, în câmp. Și am solicitat la MAPN avea o descărcare rutieră. Sperăm celeritate solicitării noastre asa cum


s-a solicitat un teren din curtea unui spital al Primăriei pentru un spital al Guvernului. în ceea ce privește mult discutatul proiect de pe ordinea de zi privind declararea ca cetățean de onoare a domnului Tudor Gheorghe vreau să fac o singură precizare, noi apreciem valoarea unei personalități din punct de vedere cultural, din punct de vedere artistic, nu ne referim la preocupările politice sau de altă natură ale acelei personalități. Am văzut că este asociat domnul Tudor Gheorghe cu anumite partide politice, lansez doar o întrebare, dacă această imensă personalitate culturală, Tudor Gheorghe ar fi avut simpatii cu alte formațiuni politice care transformă niște nulității în genii pe rețelele de socializare, care ar fi fost reacția? Cu siguranță, una neconformă cu realitățile culturale. Noi, repet, venim cu acest proiect pentru al declara pe omul de cultură Tudor Gheorghe, cetățean de onoare al municipiului București, toate celelalte comentarii sunt neavenite și incorecte în raport cu alte personalități care au fost declarate cetățeni de onoare și asupra cărora nu s-a revărsat un val de ură imensă pe rețele de socializare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, împreună cu echipa mea vă stăm la dispoziție pentru toate întrebările pe care le aveți și încă o dată ne ferim de viruși guvernamentali, multe împrumuturi, puține alocații, puține pensii, îndatorăm țara pentru următorii 30 de ani. Succes.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu doamna Primar General. In continuare am să

T                         »

dau cuvântul secretarului general al municipiului București, doamna Georgiana Zamfir pentru a ne comunica prezența ședinței de astăzi și pentru a supune votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare.

Doamna Georgiana Zamfir - Secretar General

Bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte, Marius Pavel. Avem o prezență de 48 de consilieri generali.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18 decembrie 2019. Vă rog, votați.

Cu 43 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ca urmare a solicitării inițiatorului se retrage punctul 24 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru a caietului de sarcini și a contractuluiațrîbulre în gestiune delegată pentru organizarea și executarea ș^r^pului-public de transport local în regim de taxi și abrogarea Hotărârii fSonsiliulLli General al Municipiului

București nr. 178/2008 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București cu nr. 259/2008.

t

De asemenea, după punctul 1, la punctul 2 se va introduce proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” - etapa a ll-a. Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 2 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

De asemenea la punctul 22 se introduce proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări. Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 6 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

La punctul 23 se introduce Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele - B-dui Metalurgiei - B-dul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Șos. Berceni, Sector 4. Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

La punctul 21, de asemenea, se introduce Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București care prevăd termene de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Vot, vă rog. îl aveți pe email de aseară.

Cu 33 de voturi pentru, 3 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.                                           /f

Nu v-ați exprimat, a fost doar domnul Gâdiuță, căruia îi dau cuvântul acum. Da, domnule Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Apreciez că îmi dați cuvântul acum. Eu mă înscrisesem la cuvânt de la primul punct la care se solicitase ...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian încă nu am ajuns la primul punct.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Era aprins încă de la început. Solicitam respingerea suplimentării ordinii de zi cu punctul ce se referă la aceste noi vouchere și amânarea lui măcar până ședința viitoare pentru a discuta despre el în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție pentru dezbateri. Proiectul acesta a venit ieri pe ordinea de zi suplimentară și l-am publicat. Am primit foarte multe reacții, unele pozitive, unele negative. Un astfel de proiect cu un impact bugetar destul de semnificativ, 10 milioane de euro, nu ar trebui să fie pus spre aprobare așa de pe o zi pe alta fără o dezbatere și fără o discuție în prealabil. Rugămintea mea este să amânăm acest punct până în ședința viitoare cel puțin și să discutăm despre cum putem să avem un proiect eficient și cum putem, eventual, să îl îmbunătățim sau să venim cu o alternativă constructivă. Despre asta era vorba.

în altă ordine de idei, am văzut aceste măști pe care le-a purtat și doamna primar și sincer eu m-am gândit că faceți referire poate la poluarea aerului din București...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc foarte mult.Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu Și vroiam să o întreb pe doamna pri preocupe poluarea aerului din București

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Este singura administrație care a luat măsuri.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă amintesc că, de exemplu, pentru poluarea aerului ce afectează partea de nord-vest a orașului și mă refer la depozitul de deșeuri de la Rudeni Chiajna, nu s-a luat nicio măsură și cartiere întregi sunt afectate de mirosul ăla în continuare. Vorbesc de Militari, Bucureștii Noi, vorbim de Crângași, mii de oameni care sunt afectați. Am depus un proiect în legătură cu acest subiect și nu a fost pus încă pe ordinea de zi și a trecut mai bine de un an de la depunerea lui.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

I

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Deci, mi se pare o ipocrizie să vorbim de viruși la guvernare și noi în primărie să nu facem niște măsuri concrete, iar legat de acele pancarte, scrie pe ele “Jos împrumuturile!”. Vă aduc aminte că anul trecut ați aprobat în Consiliul General o serie de împrumuturi, unele dintre ele, din păcate cred că nu erau neapărat oportune,

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule...

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Deci atâta timp cât cereți unora să fie ... să dea jos împrumuturile, ar trebui să păstrați...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna primar general, aveți ceva de adăugat referitor la solicitarea domnului Gâdiuță?

Doamna Primar General Gabriela FIREA

împrumuturile contractate de Primăria Capitalei au fost doar prin prisma faptului că lunar ni s-au tăiat câte 100 - 150 de milioane de lei, iar în decembrie 2018 dintr-un foc SOC '            ‘ lei, astfel încât nu s-a


respectat cota prevăzută în lege*                tat pentru Municipiul

București și atunci am fost nevoiți                 \unor facturi urgente

pentru termoficare să luăm acel î                a\am și început să îl plătim. Noi nu îndatorăm Bucureștiului așa cum guvernul îndatorează România. în trei luni de zile împrumuturi de 8 miliarde de euro, cu dobânzi duble ca în Grecia. Este o mare diferență pe care, vă rog, să o constatați la nivel tehnic. Politic, știu că nu aveți cum să îmi dați dreptate, dar dacă aveți o gândire logică, ceea ce vă recomand, veți observa imensa diferență. în ceea ce privește depozitele de deșeuri din județul Ilfov care deservesc și municipiul București, așa cum știți contractele sunt semnate după avizarea de către Agenția de Mediu și după verificările realizate de către Garda de Mediu, ambele instituții în subordinea Ministerului Mediului, în subordinea, de asemenea, a Guvernului. Dacă aveți astfel de reclamații, eu vă rog frumos să le adresați domnului Premier PNL Orban și să dispună închiderea gropilor de gunoi. Nu Primăria Capitalei gestionează, verifică, controlează, monitorizează. Nu avem atribuții legale pentru a închide sau deschide gropi de gunoi. Cât privește proiectul pe care solicitați să nu îl propunem pentru ordinea de zi, nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu retrag acest proiect pentru motivul important că încă o dată dovediți că doar vorbiți despre combaterea poluării, dar în momentul în care trebuie să veniti cu o contribuție minimală si anume un

am și început să îl


»                                              t                                        »

vot pentru un proiect care luptă real cu poluarea întotdeauna găsiți subterfugii, solicitați amânări sub pretextul că trebuie să aveți timp de gândire. Eu cred că întreaga populație vede realitatea. Dumneavoastră doar vorbiți despre poluare și mințiți în legătură cu valorile poluării, dar când e vorba de acțiuni concrete, cetățenii se pot baza doar pe mine, pe consilierii generali PSD și pe aparatul de lucru al primarului general. Din păcate, mulți dintre colegii consilieri generali de la partidele din opoziția din Consiliul General au votat împotriva proiectelor care combat real poluarea: PICA - Planul Integrat de Calitatea Aerului, diferitele măsuri pe care le am luat, achiziția de autobuze, de tramvaie, de troleibuze. Au fost într-adevăr și consilieri generali din opoziția din Consiliul General care au votat pro pentru că au votat pentru cetățeni, nu au votat așa cum le-a indicat un vremelnic șef de partid de județ pentru că acei șefi vin și pleacă. Dumneavoastră trebuie să răspundeți în fața comunităților și în fața cetățenilor care v-au votat. As vrea si eu să văd cum vă mai duceți mâine, poimâine la alegerile locale să spuneți ce ați făcut în Consiliul General, că ați votat împotriva sănătății, împotriva educației, împotriva infrastructurii, împotriva consolidărilor, împotriva combaterii ... împotriva a tot. Eu abia aștept și unde mergeți dumneavoastră credeți că o să o să vin și eu cu

echipa și o să spunem adevărul oarpeîiilor“’Z^ți votat împotrivă, credeți crezând că nu vine ziua decontului, zfe Venltziua* decontului. Abia aștept să ne întâlnim pe străzi în campanie.* f          »


La ora 11.19 a venit în sala de ședință domnul consilier general Munteanu Cristian Mihai.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu, doamna primar general.

Dau cuvântul domnului viceprimar general al capitalei, domnul Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Nu vroiam decât să vă mai rog o singură dată, doamna primar general, eu am obosit să vin să ascult declarațiile de presă are altor partide care fug să își plătească obligațiile față de instituțiile de media și preferă ca aici, gratuit, să înceapă astfel de declarații publice. Mandatul Consiliului General este unul deliberativ. Vă rog frumos, colegi de la USR, care sigur că da, sunteți în pană de orice, folosiți-vă resursele financiare pe care Guvernul le alocă pentru aceste chestiuni, nu mai monopolizați cu tot felul de aberații lucruri care nu îsi au locul în acest... discuție în acest sediu.

î                                                          t                                                                                       J

Vă rugăm din suflet, fiți oameni odată pentru totdeauna.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule viceprimar.

Dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Domnule președinte, eu am cerut cuvântul din timpul în care solicitați suplimentarea ordinii de zi și nu mi-ați oferit cuvântul atunci pentru a face propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi. Mi-ați întrerupt microfonul...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Singurul care a cerut...

Domnul Consilier Buiduveanu StelianNu e adevărat și nu mi-ați dat cuvântul. Vă rog frumos să supuneți la vot introducerea pentru punctul 1 la... pe ordinea de zi a hotărârii privind

validarea mandatului de consilier generaț al doamnei Focșa Vicky Ștefania. Am cerut în timp ce suplimeQtă^'ortJine^ de zi. Vă rog foarte frumos. Este un drept al nostru, al Partidului Național Liberal și al cetățeanului care a fost ales în Consiliul General ca să fie introdus pe ordinea de zi. Am depus proiectul la secretariat acurrh vă rog frumos, să introduceți pe suplimentară...

jtățts'oi^ine^ dc ^rttd^îîțxNa)i( fost ales în Consiliul General ca să fie introdus pe


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Când ați depus proiectul la secretariat că înainte de începerea ședinței acel proiect nu era.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Acum. Uitați-vă că este semnat, depus, acum. Domnule președinte, nu m-am ridicat acum din bancă. Era depus. Vă rog frumos să supuneți la vot. Nu puteți încălca acest drept.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ordinea de zi a fost aprobată. Dau cuvântul doamnei director DATJ, Mariana Brod să vă răspundă la ceea ce ați spus dumneavoastră.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule președinte cum să fie aprobată dacă nu mi-ați dat dreptul să vă răspund?

Doamna Director Executiv al Direcției Asistentă Tehnică si Juridică, Mariana Brod

Bună ziua. Așa cum am precizat, domnule consilier general Bujduveanu, vi s-a comunicat atât verbal, de către colegul meu Mircea Plăcintă, cât și în scris că acest proiect de hotărâre nu poate fi promovat în acest moment. Așa cum știți și dumneavoastră, propunerea dumneavoastră ca următorul supleant ce urmează a fi validat în Consiliul General nu este următorul pe lista Partidului Național Liberal. Totodată, dar aici si dumneavoastră stiti si Partidul National Liberal, există o contestație depusă de doamna Fontura Lăcrămioara cu privire la excluderea dumneaei din partid. Până la lămurirea acestora aspecte juridice noi nu putem promova un proiect de hotărâre. Pe cine să promovăm noi în Consiliul General pentru că celălalt supleant care este primul pe listă susține că i-a fost încălcat dreptul. Vă rugăm să soluționați contestația, să lămurim toate aspectele juridice.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc doamna General.


Doamna Primar General Gabriela FIREA

Constat că pierdem timpul prețios pentru ședința de consiliu și nu ajungem la punctele de pe ordinea de zi, deci nu vrem să combatem poluarea, nu vrem să votăm indicatori tehnico-economici pentru consolidarea unor clădiri cu bulină, nu vrem să dăm terenul din curtea Spitalului Obregia la Spitalul Bagdasar Arseni. Să vă traduc eu despre ce este vorba. Doamna director de la DATJ este mult mai elegantă și vorbește într-un limbaj strict administrativ. Ca să audă toată lumea și invitații din spatele acestei săli. Colegii de la Grupul PNL au trimis spre validare Consiliului General, adică dumneavoastră, a treia persoană sub listă. Al treilea supleant. Celelalte două persoane care ar fi urmat de drept, le-au declarat, ori excluse că nu și-au plătit cotizația, ori că au renunțat de bunăvoie la postul de Consilier General. Greșit. Pentru că una dintre acele persoane a venit, a făcut o contestație, a depus-o la DATJ, la Direcția Juridic, este analizată și spune că este în continuare membru al PNL, dat afară de la un sector, dar există și a adus dovada că funcționează și activează la un alt sector, între sectoarele 2 și 4. Vă dați seama cu ce ne ocupăm noi aici? Cu colegii care sunt la guvernare. Noi stăm să facem o ilegalitate, adică ne impune să votăm numărul 3 de pe listă când următorii au contestat deja și nu recunosc calitatea de membrii, adică au fost excluși abuziv. Ca să ne înțelegem în ce scenariu suntem. Și văd că un tânăr politician, altfel vorbind despre principii, ne obligă pe noi să facem lucruri ilegale. Nu domnul de la PNL, nu puteți să ne forțați să facem chestiuni ilegale fiindcă vreți dumneavoastră și bateți din picior. Respectăm toate regulile, juridic, în primul rând. Dacă există aceste contestații și s-a făcut dovada că persoana pe care dumneavoastră o considerați exclusă este membru în continuare la PNL, noi trebuie să luăm act de aceste documente. Faptul că dumneavoastră ne forțați să votăm ceva ilegal, stau și îmi pun întrebarea dacă așa e tineretul liberal, cum or fi cei un pic mai în vârstă. Haideți, vă rog frumos să începem ședința cu proiectele propuse, le dezbatem, le votăm și să nu ne facem de râs chiar atât de tare. Haideți să fie un pic de decență totuși.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să anunț, având în vedere că pe ordinea de zi la primul punct este încetarea mandatului domnului Claudiu Daniel Catană, liderul grupului ALDE, voiam să anunț că noul lider al grupului ALDE este Tudor Tim lonescu. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu domnule Voicu. Trecem la proiectul cu numărul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 1.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” - etapa a ll-a. Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Aici voiam să fac o remarcă referitor la aceste vouchere. în continuare oferim vouchere, dar nu avem infrastructură. în momentul ăsta noi am votat în decembrie 2018 privind acordarea voucherelor pentru crearea infrastructurii. Știu că aparatul de specialitate al Primarului General, până acum nu a făcut acea comisie pentru conceperea regulamentului, și am rugămintea, dacă se poate, printr-o dispoziție de primar să facă și acea comisie pentru stimularea de înființare de stații electrice cu municipiul București. Este foarte importantă și știm foarte bine că în 2017 instituțiile și marile lanțuri de magazine, hoteluri și așa mai departe, au fost obligate printr-o hotărâre de consiliu să înființeze aceste stații de încărcare electrice. De asta am o rugăminte la dumneavoastră să lucrăm și pe această comisie, să facem și acel regulament. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Voicu. Dau cuvântul domnului Stroe Bogdan Cristian.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă referiți la proiectul cu numărul 2?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da. Acesta cu noile vouchere. Nu știu al câtelea voucher. Al 10 lea, al 11 lea tipuri de vouchere, că au fost foarte multe în acest mandat. Este primarul voucher. Doresc să îi amintesc doamnei primar că am aprobat în unanimitate achiziția de tramvaie, troleibuze si autobuze în decembrie 2016 și a durat 3 ani de zile să faceți un caiet de sarcini și o achiziție care în final a fost contestată și anulată.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Sunt foarte curios dacă aveți ceva de adăugat la proiectul cu numărul 2. Dumneavoastră vorbiți de cu totul altceva.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

La proiectul cu numărul 2 întrebarea mea este cât ați încasat până acum din taxa oxigen? Dacă vreți să dați vouchere am putea face să dați în limita încasărilor din această taxă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Acel punct îl puteți adăuga la ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Vă mulțumesc mult de tot Dau cuvântul...

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Era o discuție de oportunitate pe proiectul acesta.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Deaconescu Cătălin. Vă mulțumesc domnule Stroe.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut


Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua doamnă Primar General. Sigur, suntem surprinși că din nou pe ordinea suplimentară ne trezim cu proiecte care ar trebui temeinic dezbătute cu societatea civilă, cu beneficiarii până la urmă a deciziilor noastre, din deliberativul municipiului București. Am observat două lucruri la acest proiect chiar și pe ultima sută de metri, așa cum a fost transmis și anume că vă propuneți să acordați aceste vouchere cu prioritate pentru locuitorii zonei de acțiune, celebrei ZACA și aș vrea, sâ vă întreb tehnic cum veți reuși acest lucru fără să discriminați r1^                       ----

reuși acest lucru fără să discriminați îri^\mod neitjstificat pozitiv acești cetățeni, nu că nu ar fi îndreptățiți să fia ajutați de rqunicipalitate odată ce


nu i-ați consultat când ați introdus și ați desemnat această zonă de acțiune. Doi, nu știu cum ar fi acești cetățeni mai fericiți si cum le-ar creste nivelul de calitate al vieții dacă și-ar schimba rabla, cu care oricum nu mai pot circula că le-ați interzis acest drept, exercitarea dreptului de proprietate, dacă și-ar schimba rabla pe un BlueRay sau pe un frigider nou. Vorbea colegul meu Voicu mai devreme despre diverse alte promisiuni pe care le-ați făcut în fața consiliului și votul pe care l-ați cerut consiliului, unanimități câteodată, si as vrea să vă reamintesc si eu că în 30 iunie 2017, în unanimitate, consiliul general a votat pentru înființarea a 78 de stații de încărcare autovehicule electrice și aș vrea să vă întreb câte din ele s-au realizat în doi ani și jumătate de la votul nostru? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu, domnule Deaconescu.

Dau cuvântul domnului viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

O să încep în ordinea prostiilor spuse.

Domnule Stroe, vreau să vă spun că ceea ce ați susținut dumneavoastră este pură demagogie. Și vă spun de ce. Toate voucherele care s-au dat până acum, ca program, și-au atins ținta. Acum nu știu de unde veniți dumneavoastră cu aceste prostioare decât, probabil, din acel căpșor mic, care în loc să recunoască ceea ce înseamnă progres, ca urmare a politicii mandatului doamnei primar general, sigur dumneavoastră considerați că este mai bine să veniți să turnați o grămadă de chestiuni care nu au niciun fundament. Haideți să vă spun ceva. De ce vă spun eu că vorbiți prostioare? Dumneavoastră întrebați câte eco-vouchere, câte vignete s-au vândut, în condițiile în care nu s-a ajuns la maturitate și nu s-a da startul în program. Unu. Doi la mână, dumneavoastră doriți să anticipăm noi dacă nu cumva cetățenii renunță la acel obicei prost de a-și folosi autoturismul, având ca rezultat poluarea. Ați luat în calcul și această chestiune? Că poate cetățeanul nu vrea să își plătească această taxă, se duce cu mașina la REMAT. Adică nu știu de ce atentați dumneavoastră la gradul de inteligență al nostru, cu niște chestiuni care nu reprezintă nici măcar un obiectiv de discuție. După aceea, domnule Deaconescu, vă aduc cu respect la cunoștință, că ceea ce, sigur, dumneavoastră la unison cu colegul Voicu foarte bine ați subliniat, acele stații pe care noi le-am propus în parteneriat cu Kaufland, cu toate instituțiile astea care vând mâncarea en gros cetățeanului român, că noi din păcate nu mai reușim să facem piețe .și oboare, că au venit

participație a primăriei. Păi ce cotă și ce discuție să avem noi, când din cauza, sigur, a unei erori de pilotaj PSD a pierdut guvernarea și dumneavoastră ne-ați servit un buget care a fost asumat Păi ce discuție să aibă primăria cu vânzătorii ăștia de mâncare care sunt străini de neam și de această nație în condițiile în care nu știam pe ce ne bazăm. Eu știu că sunteți în offside, că v-ați făcut de rușinică, că ați adus în discuție niște chestiuni care sunt de apanajul ministerului, că sunteți praf din punctul de vedere al guvernării, că nu știți cum să dregeți busuiocul, dar măcar aici, vă rog eu frumos, spuneți ce aveți de spus, nu mai bateți câmpii. Sunteți și un om de la care eu am pretenții, domnule Deaconescu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule viceprimar.

Dau cuvântul domnului Bujduveanu.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte.

Voiam să întreb din voucherele acelea din tranșa întâi câte au fost plătite, dacă poate să îmi spună cineva de la administrativ, câte au fost plătite și dacă acestea vor fi plătite de actuala administrație sau de următorul primar?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

In ceea ce privește stațiile electrice, eu mă bucur că ați deschis acest subiect, având în vedere că unii dintre dumneavoastră aveți prieteni la guvernare, poate discutați și cu guvernul, și cu reprezentanții ANAP-ului, pentru că suntem de un an de zile în procedură pentru achiziția a 400 de stații electrice, 7 sunt deja montate, 40 sunt în procedură de un an de zile, ca să ne înțelegem, și pentru 200 a fost finalizat deja studiul de fezabilitate. Deci nu stă nimeni, nu doarme nimeni la Primăria Capitalei. Dacă sunt instituții care consideră că doar noi trebuie să fim super, hiper controlați, astfel încât se îngreunează întreg procesul administrativ, culegem roadele acestei atenții deosebite pe care o atragem. în ceea ce privește afirmația că sunt primarul voucher, eu sunt mândră de acest calificativ, vedeți că trebuie să plătiți copy right unui coleg de-al dumneavoastră din consiliul general, care a venit primul cu această sintagmă și pe mine mă măgulește. Da, sunt primarul care consideră că sunt categorii socio-profesionale alături de care primăria capitalei trebd^să țte-^proape și să le înțeleagă nevoile. Sunt primarul general care^a-finalizat proiectele de investiții în infrastructură începute de primafli^anteridri, iripTtasiv un primar din partea


PNL. Și am început, am demarat, așa cum dumneavoastră cunoașteți, pentru că ați votat, la momentul respectiv, unii dintre dumneavoastră proiectele, foarte multe, de asemenea, investiții în infrastructură. Deci nu puteți spune că nu avem investiții în infrastructură sau în sănătate și acordăm stimulente financiare. Da, sunt aproape de copiii cu dizabilități. Da, sunt aproape de adulții cu dizabilități. Da, mă autodenunț, sunt aproape de femeile însărcinate, sunt aproape de familiile care au un copil nou născut și trebuie să fie sprijinite. Sunt alături de tinerii care se căsătoresc. Sunt alături de familiile monoparentale. Sunt alături de familiile sărace care au nevoie de bani pentru rechizite la începutul anului școlar. Sunt alături de cei 30.000 de tineri care și-au luat biciclete cu vouchere-ul pe care îl ironizați, de la Primăria Capitalei. Sunt alături de familiile care au dat rabla la Primăria Capitalei și au luat voucher-ul de 9.000 de lei și și-au luat ori o altă mașină, plătind avansul din banii de la primărie, sau obiecte electrocasnice. Si da, sunt alături si de bucurestenii din zona ZACA, Sala Palatului, zona Unirii, zona Universitate, Piața Victoriei, Cotroceni etc. Mulți dintre ei mi-au scris direct sau prin anumite asociații și organizații și au solicitat ca Primăria Capitalei să continue acest program, pentru ca și ei să fie ajutați, în special, și am prevăzut în proiect, familiile care au o singură mașină, deci un singur autoturism personal și care va fi, practic, restricționat. Nu acele familii care au două-trei mașini personale și dintre care una este intens poluantă, iar Primăria Capitalei vine și îi ajută cu un stimulent să mai aibă încă o mașină. Nu, deci lucrurile sunt foarte clar explicate în proiect. Ne referim la persoanele fizice sau la familiile, pentru că nu am vrut să discriminăm, să spunem că prin familie se înțelege doar soț-soție, deci ori o persoană fizică, ori o familie care deține un autoturism intens poluant, se află în această zonă de restricție și care va fi în imposibilitatea să mai iasă din casă spre serviciu sau să se întoarcă, pentru că există aceste restricții din cauza poluării, pe care unii dintre dumneavoastră o clamează pe rețelele de socializare, sperie toți cetățenii, dar atunci când venim cu măsuri concrete, la fel ca toate orașele din Uniunea Europeană, noi nu inventăm măsuri, aceste proiecte au fost validate de către Comisia Europeană prin Ministerul Mediului și Ministerul de Externe și sunt monitorizate toate aceste proiecte ale noastre. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în întâlnirea cu noul ministru al mediului, proiectele noastre pe care le-am amintit acum, precum și altele, și unele dumneavoastră le-ați votat, pe altele le-ați respins, au fost apreciate de către ministrul mediului. A veni acum în fața consiliului general, a invitaților, a presei și a spune că nu s-a făcut nimic, nicio acțiune concretă împotriva poluării, este pur și simplu o minciună, o manipulare. Din cele 5.000 de vouchere de anul trecut, știți bine^că s-au dat 4.000 și ceva, restul sunt reportate. în privința plăților^ 'rțptsuntem un bun platnic, în măsura în care si Guvernul îsi plătește cota din legea bugetului de stat, cota din impozitul pe venit. Suntem în discuții cu toți furnizorii care au primit acele vouchere din partea populației pentru mașini sau pentru electrocasnice și suntem în plată. Nu înțeleg exact care este critica. Sunt plăți eșalonate care se fac, în măsura în care și noi încasăm bani de la Guvern, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, prin efectul legii nu putem să încasăm taxe și impozite locale, singura sursă de venit oficială este cota din impozitul pe venit, peste 90%. Deci știți foarte bine care este situația Primăriei Capitalei. Nu înțelegeam unde doriți neapărat să bateți. Cât privește faptul că, exprimat de către un coleg, cum combatem poluarea dacă cetățeanul care a avut o rablă își cumpără laptop și televizor, noi am dat posibilitatea să aleagă, să renunțe definitiv la a mai avea mașină, sau poate merge cu mașina soțului, soției, fiului, fiicei, sunt diferite situații, și să nu rămânem blocați în ideea să îl obligi pe cetățean să își cumpere un autoturism. Poate vrea să valorifice în alt fel acest stimulent financiar, prin care noi facem un imens bine orașului. Am scăpat orașul de aproape 5.000 de rable și am scăpat orașul, de asemenea, de încă 5.000 de rable care ne sufocă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Primar general. Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.


Domnul Consilier Voicu Ion Valentin


Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la afirmațiile domnului viceprimar, voiam să fac aici o corectură. Să știți că noi nu încurajăm marile lanțuri de magazine, noi încurajăm pe cei.....domnul viceprimar, în

2017 dumneavoastră ati votat si Consiliul General a votat în unanimitate 1                               I

ca toți care construiesc ansambluri de locuințe, toți care construiesc noi magazine în municipiul București și au peste 50 de locuri de parcare sunt obligați să înființeze aceste stații. Știam de situația de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și mă bucur că doamna primar a adus în discuție această informație că nu se poate ca de un an de zile să facem un ping-pong între instituții, dă-mi hârtia mai adaugă ceva, un an de zile. Da, durează acea achiziție referitor la stafiile de încărcare si sunt 300 si

I     »     ti

bineînțeles și proiectul pe care noi Consiliul General l-am votat în unanimitate în 2017 și este un proiect propus de către grupul ALDE, atât


să înființăm acele stații, cât și să îi obligăm pe proprietarii marilor lanțuri de magazine, dezvoltatorilor imobiliari din municipiul București să înființeze și să pună aceste stații. Este un proiect pe care noi l-am propus și Consiliul General în unanimitate l-a votat au înțeles acest lucru si am văzut

J                                                                        1

mari de magazine și în cele mai


mă bucur foarte mult că mulți nde mă duc si în lanțurile

T                          1

și așa mai departe și la
Marriott și în lanțurile hoteliere și așa mai departe. S-au înființat și doar pe baza unui aviz, nu cum se întâmplă la noi 17.000 de avize.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, mult de tot domnule Voicu. Dau cuvântul domnului Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc!

în urmă cu aproape doi ani înainte de prima variantă a acestui program am depus un proiect. Proiectul propunea răscumpărarea rablelor și oferea două variante.

Prima variantă era o sumă modică 3000 lei sau 6000 de lei în credite municipale, care ar fi putut fi folosite pentru abonamente de transport în comun, plata taxelor locale, achiziționarea mijloacelor de transport alternative biciclete, trotinete și așa mai departe, nu pentru achiziționarea unui autoturism nou și nu pentru electrocasnice. Am primit un răspuns de la Direcția de Mediu cum că nu se poate implementa proiectul, dar ce să vezi o lună mai târziu a apărut proiectul care a fost aprobat de actuala majoritate care propunea aceste eco-vouchere, pentru înlocuirea mașinilor vechi cu mașini de spălat. Așa rezolvi poluarea nu cumpărând electrocasnice.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă reamintesc faptul că Primăria Municipiului București nu încasează taxe și impozite locale.


Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Vă rog să mă lăsați să îmi termin intervenția.

Mulțumesc!

Din nou împrumutați o idee pe care ați folosit-o anterior pentru a rezolva o problemă pe care ați produs-o printr-o măsură negândită până la capăt. Nu este o idee bună.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Explicați-mi vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion împrumutați ideea eco-voucherelor......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius AdrianAdică am cumpărat noi acum acum sau cum?

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Sunt sigur că ați înțeles.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Explicați.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

...împrumutați ideea eco-voucherelor pentru a vă rezolva problema pe care ați produs-o prin măsura prost gândită.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Țugui. îi dau cuvântul domnului Gâdiută Alexandru.

I

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc!

în primul rând am o întrebare tehnică. Am avut un proiect similar care deja s-a derulat și ne-a spus doamna primar de niște rezultate și niște mașini care deja au fost scoase din circulație. Aș dori să vă întreb concret cum s-a îmbunătățit calitatea aerului în București în urma acelui program pe parametrii de mediu?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Repet ceea ce v-am spus mai devreme. Aceste întrebări adăugați-le la punctul de întrebări și interpelări. Haideți să ne....


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian .......avem în București cu mai'putîn de 5.000 de mașini...

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Concret avem 5000 de mașini mai puțin în București, numeric, dar cum s-a îmbunătățit calitatea aerului?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule consilier.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

...pentru că ajungem în situația în care facem proiecte, dar calitatea aerului nu se....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți să trecem la vot pe proiectul cu numărul 2.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 2.

Cu 32 de voturi pentru, 6 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 3 - proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 3.

Cu 33 de voturi pentru, 7 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 4 - proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale.

Doamna Ciceală aveți ceva de adăugat?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da, este pentru prima dată când avem propus un proiect de hotărâre prin care se conferă titlul de cetățean de onoare mai multor oameni...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

...am mai avut un proiect de hotărâre acum două ședințe.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

...în același timp, dar mi se pare practica aceasta de a încuraja modalitatea absolut dezastruoasă în care este făcut managementul spitalelor bucureștene din subordinea Primăriei Capitalei sau din subordinea Ministerului Sănătății nu e foarte diferit prin acordarea de astfel de titluri. Pe site-urile spitalelor din subordinea primăriei nu sunt publicate

de exemplu rapoartele de activitate ale unor manageri care sunt propuși astăzi la.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

...aveți ceva de adăugat la proiectul cu numărul 4, doamna Ciceală?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

...mă refer la oamenii care sunt propuși aici ca să știm pe cine votăm.

De exemplu, managerul de la Sfânta Maria domnul doctor Copcă, este atât de transparent încât nu a vrut public.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dumneavoastră aveți o problemă cu domnul Copcă?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

.....nu a vrut, un consilier general în subordinea căruia este, să asiste la felul în care își susține proiectul de management pentru conducerea Spitalului Sfânta Maria. Despre astfel de oameni vorbim și practica aceasta de a-i onora prin titluri de cetățean de onoare este absolut păguboasă și nu aduce nimic bun pentru spitalele noastre.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult, doamna Ciceală. Știți că nu toți putem să mergem ....

Vă mulțumesc mult de tot.

*

Dau cuvântul doamnei Primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

într-un fel mă bucur că sunt astfel de luări de cuvânt pentru că acestea separă apele și toți cetățenii pot să vadă limpede, fără manipulări și fără editorializările pe care le pot realiza anumiți consilieri, când vă aflați în sediile de partid și acolo vă scriu anumite mesaje studiate în focus grupuri, colegii dumneavoastră, care se ocupă de marketing politic, pentru că aici sunteți dumneavoastră înșiși și chiar dacă mai veniți și cu mesaje de la partid aveți porniri personale. Am înțeles. Deci, dumneavoastră spuneți că medici cu o reputație extraordinară, care au operat sau care au salvat sute mii de vieți, nu au dreptul nici măcar la un titlu simbolic, pentru că nu înseamnă o resursă financiară, nu înseamnă o indemnizație, nu înseamnă că le dăm casă, teren, spațiu comercial, acestor medici eminenți, repet care au salvat vieți. Dumneavoastră spuneți că ei nu merită nici măcar aprecierea noastră a Consiliului General, a cetățenilor. Dumneavoastră veniți în fața CqhsiljGlui Geherâl și aduceți niște criticiinemeritate managerului Spitalului Sfânta Maria. Acest spital din momentul în care am ajuns Primar general a realizat operații de transplant pulmonar reușite 8 la număr și de asemenea, se află la cel de al 52-lea transplant de ficat. Nu vreau să mai repet ceea ce v-am informat, cum în prima jumătate de an de mandat, ministrul de atunci al sănătății a venit să mă roage să nu sprijin Spitalul Sfânta Maria să facă transplant, toți pacienții români să se ducă în străinătate că erau niște deal -uri și iată cum se fac aceste operații cu succes în România. Ferească Dumnezeu să se îmbolnăvească cineva. Văd că la asta nu vă gândiți, credeți că toți românii au bani să plece în străinătate să se opereze, credeți că este normal să subfinanțăm sistemul de sănătate. Dacă ți se plătește o operație în afară, asta nu înseamnă că tu ca familie nu îți vinzi tot ca să ai bani de cazare, de transport, de hrană și pentru toate celelalte cheltuieli.

Felul cinic în care gândiți mă înspăimântă realmente și sunt convinsă că sunt mulți cetățeni înspăimântați pentru că tot este această discuție a privatizării sistemului medical de stat în totalitate sunt de acord cu dezvoltarea sistemului de sănătate privat, dar în momentul în care un pacient ar merge la o clinică privată și acolo, aceasta beneficiind de decontare de la stat, ar mai percepe o copiată, la acest lucru nu vă gândiți.

Sunt cetățeni care nu își permit să plătească nici măcar o analiză banală de glicemie sau colesterol la o clinică privată. Singura șansă de însănătoșire este să meargă la o policlinică de stat sau într-un spital de stat, unde pe baza asigurării medicale, să i se poată realiza toate investigațiile, dacă este nevoie de intervenție să fie și operat, să fie și salvat, după diagnostic. Au fost și vor mai fi proiecte care conțin mai multe personalități într-un domeniu, nu am inventat eu, luați vă rog frumos arhiva Consiliului General, sunt realmente personalități medicale, vorbiți cu pacienții care au fost salvați și nu veniți cu declarații politice că aveți dumneavoastră ceva împotriva domnului Narcis Copcă pentru că a reușit la Sfânta Maria, un spital administrat de Primăria capitalei prin ASSMB, să realizeze ce nimeni nu și-ar fi imaginat după ani de zile de blocaj și jigniri și făcut haiduc și făcut plângeri pentru că doar cu asta vă ocupați, nimic constructiv, credeți-mă că nici nu aș fi intervenit la acest subiect, dar modul în care puneți problema realmente mă înspăimântă.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Mulțumesc, dau cuvântul domnului Olteanu Cristian.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian


Mulțumesc, domnule președinte, vrâafisă.?.7 vreau să vă spun că eu voi vota cu mare bucurie acest proiect de hotărâre, în primul rând A *' / 1■. ' I \ i<

| I I > TC .'I J 1 l         ('


pentru domnul dr. Narcis Copcă, pe care eu îl consider unul dintre cei mai buni manageri pe care îi are sănătatea din București, pe care îl cunosc din mandatul trecut și care din mandatul trecut muncește foarte mult pentru dezvoltarea acelui spital și da, merită cu prisosință acest titlu și felicitări celor care au gândit acest proiect. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Olteanu, dau cuvântul din nou doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Vreau să afle și toți cei din sală despre cine este vorba, conferențiar dr. Monica Dezire Dragomir, Institutul Oncologic, profesor doctor Alexandru Trestioreanu, profesor dr. Ioana Marina Grințescu, Spitalul Clinic de Urgență București, profesor dr. Mihai Berteanu, Spitalul Universitar de Urgență Elias București, dr. Cătălin Cîrstoveanu Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Maria Sklodowska Curie, profesor dr. Narcis Copcă, Spitalul Clinic Sfânta Maria București, conferențiar dr. Dan Cristian Gheorghe, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Maria Sklodowska Curie, profesor dr. Vlad Anton lliescu, Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, profesor dr. Irinel Popescu, Institutul Clinic Fundeni, profesor dr. Cristian loan Stoica, Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și Boli Osteoarticulare Foișor, dr. Igor Tudorache,șeful programului de transplant pulmonar și cardiopulmonar în Departamentul de chirurgie cardiacă toracică si vasculară al Universității de Medicină din Hanovra Germania.

T                                                                              1

Deci mă înclin în fața acestor somități și nu pot să accept alegațiile de acum câteva minute.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna primar general, dau cuvântul doamnei Florea Ancuța Doina.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

insulte și declarații prăpăstioase de dezastru la adresa medicinei


Imi cer iertare că mă bag în seamă, dar până acum am tăcut ca o zână trei ani și aproape patru. Mi-am adus aminte la ultimele ture de românești, mi-am adus aminte că sunt medic și vă promit solemn așa ca la Detașamentul de pionieri pe care l-am prins și eu puțin, vă promit solemn că voi reacționa ferm și voi încuraja să fie duse în justiție orice declarație de felul ăsta la adresa medicilor sf mai ales a medicilor de ’ z ’ ’


renume.

Vă urez succes si vă mulțumesc!

t                                    >                    f1             ,


dDomnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului viceprimar general domnul Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Ciceală, eu am crezut că dumneavoastră sunteți doar rătăcită, dar sincer trebuie să înțelegeți că cu dumneavoastră se întâmplă ceva.

Domnule cum să ai atâta curaj, tu un nimeni care nu ai făcut nimic în viață, să vorbești despre niște oameni care salvează vieți?

Doamnă, dumneavoastră ați stat în fața unei săli de operație ca copil să vezi dacă îți mai iese părintele din sală? Dar, ca părinte să vezi dacă îți mai iese copilul din sală? Ai stat vreodată? Ce fel de oameni puteți să fiți?

Știu ce vreți, vreți să puneți ... să închideți bisericile, spitalele și să rămâneți voi.

Nu puteți că voi sunteți nimeni și noi vorbim despre oameni aici.

Să îti fie rușine USR, să îti fie rușine doamna Ciceală si mai nou mamă, rușine Ana Ciceală!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule viceprimar, dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnul președinte de ședință, stimați colegi cred că aicea e vorba nu doar de persoane ci de semnalul pe care îl trimitem și îl transmitem atât bucureștenilor cât și românilor și am spus-o în acești ani de mandat de mai multe ori și o voi repeta și cu ocazia acestui proiect, medicii sunt eroii aceste țări, nu doar cei pe care îi avem astăzi în propunerea de hotărâre de consiliu, dar fiecare om care prin acțiunea sa face diferența între viață și moarte, fie pe masa de operație, fie prin tratamentul pe care îl administrează, fie prin diagnosticul pe care îl pune unui boli, toți, toate aceste persoane merită nu doar creșteri salariale așa cum din fericire s-au întâmplat în ultimii ani, nu doar investiții așa cum am susținut în acest mandat în cele 19 spitale pe care... unde noi putem să investim ci și simbolic, moral ca un semnal, repet, pentru societate și pentru sănătatea, nu doar fizică ci și morală a societății și pentru viitorul nostru cred că trebuie să le arătăm tuturor justa lor valoare și de aceea vă îndemn, dragi colegi consilieri, chiar dacă pot exista anumite lacune sau ameliorări din punct de vedere managerial pe care ați considerat că ar putea să le facă să votați acest proiectfpențru că aceștia, repet, sunt adevărații eroi ai României și ai prezentului, grupul ALDE bineînțeles că va susține si acest proiect si orice proiect de acest tip. Mulțumesc!

wl

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Ciceală este absolut greșit. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 4.

Asta am spus și eu domnule Bădulescu.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 4, vă mulțumesc, vă mulțumesc mult de tot ,vă mulțumesc mult de tot.

Cu 34 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 5 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar -Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 5.

Cu 38 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 6 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”.

îi dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin, aveți ceva de spus referitor la proiect? Nu, vă mulțumesc mult de tot.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 6.

Cu 36 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Vă mulțumesc, domnule viceprimar, haideți să trecem la proiectul cu numărul 7 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea

Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6.

Aveți ceva de adăugat referitor la proiectul acesta? Doamna Teodor?

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

E scris pe proiectul.....nu... anterior...cu numărul

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


Dumneavoastră poate ați apăsat, dar mie mi-a âpărut

LUML'Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Dar de ce de când sunteți dumneavoastră în mandat se întâmplă foarte des acest lucru? Să spuneți că nu vă apar înscrierile noastre la cuvânt. Din punct de vedere tehnic nu se poate rezolva acest lucru?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu avem buget datorită faptului că acest Guvern, încă din care faceți parte și dumneavoastră, nu ne dă bani.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Nu facem parte din acest Guvern. Aveam ceva de spus la punctul anterior, la punctul numărul 6 referitor la Palatul Voievodal Curtea Veche.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiectul cu numărul 7.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Dar aș vrea să vă spun că nu este normal să nu se dea drept la replică, iar noi nici măcar nu am reușit să ....eu nu am reușit să votez pe punctul anterior. Pentru că nu dați drept la replică, nu ne dați timp să.....la

proiectul anterior, revin, este un proiect foarte important pentru oraș, se cere o mărire a bugetului, iar noi nu avem un deviz general, nu avem niște documente justificative pentru a se justifica această creștere. în paralel aș vrea să solicit și poate se consemnează și trimite la direcția respectivă, acest șantier este înconjurat cu un triplu strat de o plasă de plastic absolut hidoasă în centrul orașului, nu înțeleg de ce trebuie să ascundem acest șantier......


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Primăria municipiul BucureștLare obligația de a proteja cetățenii, se poate întâmpla un accident de munci . ÎTdau cuvântul domnului consilier

al Primarului General, domnul Marius Coajă, pentru a vă răspunde întrebării.

Domnul Coaie Marius - Consilier al Primarului General

Proiectul de restaurare a Palatului Voievodal Curtea Veche a început la propunerea doamnei Primar General și prin votul Consiliului General. într-adevăr lucrăm acolo cu Compania Municipală Consolidări, iar dirigenția de șantier este executată de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă. Mulțumim că ne apreciați munca acestor două companii, că ne vizitați acest șantier, e un șantier într-adevăr înconjurat de plasă pentru că așa spune normativul în vigoare, dacă cineva dorește să vină să vizioneze se poate organiza acest lucru și am făcut deja acest lucru, doar printr-o simplă adresă la Direcția Generală de Investiții din cadrul Primăriei Capitalei. Referitor la proiectul de azi, conform Ordonanței 114 am reușit împreună cu proiectantul lucrării, care este o firmă privată, să actualizăm indicatorii tehnico - economici, conform legilor în vigoare și să venim în fața dumneavoastră să ne aprobați această modificare legislativă, nu este o modificare cerută nici de către constructor nici de către proiectant și nici de către primărie, este o modificare legislativă venită din partea Guvernului, iar noi avem obligația să o punem în aplicare. Mulțumesc.

»

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Coaje. Vă reamintesc că suntem la proiectul cu numărul 7. Domnule Gâdiuță.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Totuși suntem în centrul istoric, este un monument foarte important, trec foarte mulți turiști, nu se poate proteja altfel, prin ceva mai estetic și care să dea, măcar acces, vizibilității către statuile sau măcar statuia lui Vlad Țepeș?

Domnul Coaie Marius - Consilier al Primarului General

Este un monument de mare valoare. Știți de ce categorie este monumentul respectiv? Categoria A, este cel mai important monument din capitală, am înțeles. Propuneți dumneavoastră cu ce să venim, schimbăm normativul în vigoare, schimbă legislația și noi facem cum spuneți dumneavoastră. Dacă aș fi venit în fața-dumneavoastră în urmă cu un an de zile și v-aș fi cerut să fie îmbrăcataebst mopument în sticlă atunci când lucrăm, spuneați că sunt costuri ptea mari, că nu este eficient, azi nu vă

este.... azi nu este ok că lucrăm și că avem înconjurat, conform normativelor în vigoare.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult.

Domnul Coaie Marius - Consilier al Primarului General

Este o obligație a constructorului de a împrejmui orice construcție.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul Primarul General, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Era în completarea celor afirmate de către domnul consilier. Nu este estetică, dar este o plasă antipraf care împiedică răspândirea prafului despre care inclusiv dumneavoastră și colegii dumneavoastră vorbiți când considerați că poluarea este doar în acest mandat. Acesta este normativul asa trebuie să fie, nu ne uităm la estetic când e vorba de sănătatea si viata oamenilor. Aveți dreptate că nu este estetică, dar altfel nu ar fi fost acceptată.... repet este o plasă antipraf, trebuie să țină practic tot praful degajat în urma acestui șantier. Deci haideți să nu vorbim lucruri asupra cărora nu deținem toate informațiile și domnul consilier v-a explica foarte clar. Am tinut si eu să vă subliniez încă o dată.

Domnul Coaie Marius - Consilier al Primarului General

Să mai completez cu ceva. M-aș fi bucurat să mă întrebați ce facem acolo, ce descoperiri am făcut acolo. Sunt niște descoperiri importante pentru istoria capitalei, am descoperit ziduri mai vechi decât se știa până acum. Avem deja, poate află toată lumea, avem deja azi niște descoperiri istorice foarte importante pentru capitală și pentru țară. M-aș fi bucurat să mă întrebați lucrul acesta, nu vorbim de un gard, iar dacă dumneavoastră considerați că putem să facem altceva pentru a împrejmui, vă rog să veniți în cadrul Direcției Generale de Investiții cu altă soluție si cu siguranță le punem în aplicare, am ținut cont de toate solicitările pe care le-ați avut dumneavoastră sau colegii dumneavoastră cu privire la orice proiect. V^ mulțumesc.                                                  /

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian            \ z

Vă mulțumesc, domnule consilier. Dau cuvântul doamnei Ciceală

Ana Maria.


Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da, mulțumesc după trei proiecte îmi dați și mie cuvântul. Pe Bagdasar Arseni și proiectul pe care voiam să vorbesc noi am votat pentru a da de la spitalul Obregia suprafața respectivă.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă aduceți aminte? Suntem la proiectul cu numărul 7 de pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da, pentru că nu mi-ați dat cuvântul, nici în drept la replică nici pe acest proiect de hotărâre și voiam să le spun colegilor care votează pentru onorarea somităților manageri de spital, nu medici că nu a contestat nimeni calitatea medicală, că la Bagdasar Arseni, în UPU e nevoie să se mute UPU în curtea de la Obregia pentru...........

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Stiti

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Pentru că acolo este un focar de infecție de trei ani de zile si s-au

»                                                                             I

schimbat managerii de trei ori, într-un un an de zile.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc mult de tot.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Despre asta vorbim că nu se face nimic, dăm titluri de cetățeni de onoare, dar UPU și toate secțiile din spitale gem de virusuri și de germeni și managerii respectivi nu știu nici măcar să facă curățenie mulți dintre ei. Unii sunt buni și fac.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îi dau cuvântul doamnei Primar General Gabriela Firea.          /

Doamna Primar General Gabriela FIREA                     '

Domnule consilier general Bujduveanu mă ajutați vă rog frumos într/ o problemă? Să o ajutăm pe doamna consilier general să afle după trei ani și jumătate de mandat că Spitalul Bagdasar Arseni nu este în administrarea " ‘        ~                         ■

rrimariei uapitaiei prin AbbMb, aomnia sa are niște legătură cu manage^e^tul^^stui spital. Spune că este


nemulțumiri în

»

is>


un focar de infecție. Mă ajutați cu o audiență la domnul Ministru al Sănătății care este membru PNL? Să explicăm ce nemulțumiri are doamna consilier general. Fac apel la dumneavoastră, nu pot fi eu certată și pentru ce se întâmplă la guvernare, vă rog să mă ajutați. Haideți, vă rog, insist. Vă rog să mă ajutați. Ca să vedem cum se transformă orice subiect pozitiv într-unul negativ, adică Spitalul Bagdasar Arseni prin minister ne-au solicitat această suprafață de teren de 2.200 de metri pătrați din curtea Spitalului Obregia, care este in administrarea noastră și doamna consilier general ne ceartă că am votat să se acorde această suprafață de teren pentru că se va face o unitate de primiri urgențe și este nevoie în această perioadă de un spital de campanie, de o unitate de campanie care să preia activitatea în zona în care se construiește primirea, urgența pentru Bagdasar Arseni și doamna consilier general ne ceartă că la spitalul Ministerului este dezastru, mizerie, germeni, viruși. Haideți, vă rog ajutați-ne cu o audientă. Vin si eu, vine si doamna consilier, vine si doamna Anca Florea fiindcă e medic nu doar consilier general, cine mai dorește să vină, Comisia de Sănătate.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna primar general. Dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna primar, așa cum și la punctul anterior, la începutul ședinței, erați implicat activ în problemele Partidul National Liberal, am văzut, în cine e membru si cine nu e membru

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

în legalitatea hotărârilor.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Nu. Legalitatea nu o stabilește primarul capitalei și nici Direcția ci Instanța stabilește legalitatea, dar revin, ca s-o spun din capul locului, grupul Partidul Național Liberal va vota acest proiect și nu intră în discuție./

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Suntem la proiectul cu numărul 7


Domnul Consilier Bujduveanu Stelian Da, acela. Acela cu spitalul. Da.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiectul despre care vorbiți, tocmai l-ați votat acum două puncte. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Bujduveanu. Dau cuvântul domnului consilier lonescu Tudor Tim. Domnule lonescu, vă rog frumos. Domnule Bujduveanu, suntem la Consiliul General. Suntem la punctul 7. Vă mulțumesc. Domnule lonescu, vă rog frumos.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Vă mulțumesc. Aproape că simt să îmi cer scuze că eu o să vorbesc despre punctul 7, nu o să vorbesc despre anul trecut, despre arheologie și alte lucruri de astea, dacă ... îmi cer scuze de la începutul intervenției mele pentru acest lucru. Ocupându-mă și având o mică experiență în zona turistică, dar și doar ca turist dacă mergem prin capitale mari: Londra, prin Atena, vrem să vedem Acropole, toate marile situri arheologice au cel puțin o parte, dacă nu mai multe închise din cauza renovărilor, conservării acestor monumente și nu am văzut vreun francez în Atena să fie revoltat că nu poate să facă vreo poză statuii Atenei, de exemplu. Dar bineînțeles în București trebuie să ne dăm cu toții la o parte pentru ca niște turiști să poată să facă niște poze. Vă asigur, în centrul istoric există multe, multe, multe obiective. Mi-aș dori, de exemplu, de asemenea, ca posesorii privați ai hotelului Concordia, da, hotel unde în noaptea dinspre 23 spre 24 ianuarie s-a decis Mica Unire, să binevoiască să investească în acel monument istoric și de asemenea pentru că Bucureștiul sper să, adică sunt convins că nu va călca pe urmele Constanței, nu mi-aș dori vreodată să citesc că Pământul din situl arheologic al cetății Tomis, cum s-a întâmplat la societatea Tomis, a fost aruncat cu tot cu vaste monumente istorice. Deci, asta sunt sigur că nu se v-a întâmpla în București, așa că e mult mai bine să ne concentrăm pe finalizarea lucrării. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc.

I

Haiteți totuși să revenim la punctul cu numărul 7, la care suntem și să trecem la vot.

Haideți să trecem la vot. Am trecut de punctul cu numărul 6. Suntem la punctul cu numărul 7.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 7.

Mulțumesc mult de tot.

f

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 8, proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1.

Domnule Gâdiuță, aveți ceva de ... Spuneți, vă rog.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

în primul rând, aș vrea să îl felicit pe domnul Marius Coaje pentru răspunsurile și lămuririle pe care le-a dat mai devreme și nu înțeleg, nu înțeleg de ce nu putem să avem astfel de discuții la toate punctele și se trece peste subiecte cu așa repeziciune? Când printr-o dezbatere putem să ne lămurim pe anumite subiecte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Știți că aceste proiecte se discută și în comisiile de specialitate.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Da, dar au fost întrebări care au venit din plen și legat de punctele anterioare, efectiv a sărit peste dezbatere și ați trecut direct la vot.

Aș fi avut o întrebare legată de punctul 7. Ați dat cuvântul pe intervenții pe alte subiecte și fix pe punctul 7 nu ați dat. Aș fi dorit să întreb care este motivul pentru care se solicită această arteră să fie preluată de la Sectorul 6? înțeleg că se dorește acolo, înțeleg că municipiul București a demarat un amplu proces de modernizare arhitecturală, de creștere a calității mediului ambiental și aș dori să întreb dacă Primăria Sectorului 6 nu este în stare să facă acest proces de modernizare și trebuie să facem noi la Primăria Capitalei? Am votat pentru la proiectul anterior pentru că, dacă acesta este motivul, trebuie să vă dau dreptate. Am văzut exemplul bulevardului luliu Maniu, unde administrația Sectorului 6 a făcut un amplu proiect de modernizare constând în rânduri duble de borduri. Vă felicit pentru inițiativa asta.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian -Dau cuvântul doamnei, a ... domnului Voicu Ion ... nici. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 8.

Vă mulțumesc.

t

Cu 37 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 9 Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 9.

Cu 45 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 10, proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacantă succesorală nr.

>

71/19.12.2019, situat în București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Dau cuvântul doamnei Florea Ancuța Doina.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament.

Titlul proiectului se modifică în sensul următor: privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul certificatului de vacanță succesorală numărul 71/19.12.2019, situat în București Strada Lunca Florilor numărul 1, bloc 12, scara 1, etaj 2, apartament 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Articolul 2 se modifică si va avea următorul conținut: se transmite în

I                                                                                        »

administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la articolul 1.

Articolul 3 se modifică și va avea următorul conținut: predarea-primirea bunului prevăzut la articolul 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața ’                                  Irea procedurilor legale de dezbatere

cabinetelor notariale pentru îndepuplr

r (t wa succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut: Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut: Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiul de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu doamna Florea Ancuta.

1                                 I                                                                                                              1

Trecem la vot. Vă rog frumos să depuneți amendamentul. Trecem la votul amendamentului depus de doamna consilier general Florea Ancuța Doina.

Cu 34 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 10 în integralitatea sa.

Cu 39 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 11 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Rugămintea ar fi pentru direcția tehnică să permită măcar icf secunde consilierilor să voteze, să mențină aparatura în funcțiune pentru vot.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Ciceală.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 11.

Cu 42 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 12 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 12.

Cu 42 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 13 - Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 13.

Cu 40 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 14 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei - părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Cafea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 - 105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6-8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Filaret, nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58A, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 14.

Cu 41 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea

Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București” solicitanți de locuințe sociale. Dau cuvântul doamnei Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc. Aici sunt două probleme. Prima vizează faptul că nu știm încă de fapt câte proprietății libere și disponibile pentru cetățenii care au mare nevoie de aceste locuințe sociale avem, se dau câte una sau două locuințe sociale la câteva luni din ce am văzut pe site când actualizează AFI lista și Direcția Spațiu Locativ, când necesarul este de câteva mii. Și a doua chestiune, vreau să întreb Direcția Spațiu Locativ, dacă e cineva, sau de la Compania Imobiliară care ar fi trebuit să construiască din ce am văzut, împreună cu trustul Metropolitan de Clădiri, locuințe sociale. în ce stadiu sunt cu această construcție de locuințe sociale fiindcă am făcut deja trei interpelări pe tema aceasta anul trecut la sfârșitul anului și nu mi s-a dat niciun răspuns clar. Dacă tot au sute de milioane de euro alocați și îi cheltuie ilegal pentru că de fapt sunt ilegale aceste companii municipale...treabă fac?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră vă referiți la proiectul numărul 15, doamna Ciceală?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

...construiesc locuințe sociale sau nu? Da, fiindcă aprobăm o listă de priorități pentru cetățenii aflați în această mare nevoie și până la urmă nu se dau locuințe că nu există, trebuie construite, clar. Câte au fost construite? Când se vor construi? E cineva să îmi răspundă?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul doamnei Carmen Ivănoiu, director executiv al Direcției Spațiu Locativ și cu altă Destinație, pentru a vă răspunde singurei întrebări din cele 10 considerații făcute.

Doamna Director executiv al Direcției Spațiu Locativ si cu altă Destinație, Ivănoiu Carmen                                             (

Bună ziua. Referitor la întrebarea legată de numărul de solicitanți^ lista de anul acesta este de 356 de familii care vor fi beneficiare, cazuri sociale, nu de câteva mii. într-adevăr cetățenii depun o serie de documente, dar din diferite motive ori nu și completează dosarele, ori pur și simplu constatăm că pot avea proprietăți, pot depăși veniturile și atunci nu se încadrează în condițiile votate într-o hotărâte de Consiliu General. Referitor la numărul de unități locatr/ejibâre nu este qomunicată de către

Administrația Fondului Imobiliar, acesta este, variază de la o lună la alta și absolut toate unitățile locative libere se atribuie cetățenilor care au primit aprobarea Consiliului General. Referitor la ce se construiește în prezent, poate să ne spună, ne-ar putea spune colegii noștri directori de la companiile și societățile primăriei care se ocupă cu acest lucru. După stiinta mea, Trustul de consolidări este într-o fază avansată cu construcția unor imobile într-o zonă din București.

t

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna director. Dau cuvântul domnului Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei

In primul rând aș vrea să observ că lista care face parte, e partea cea mai importantă de fapt a hotărârii, nu este publicată și ar trebui publicată. Anul trecut am aprobat...în fiecare an aprobăm aceste listei de priorități. Câte poziții erau pe lista de anul trecut și câte locuințe au fost atribuite celor de pe listă?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dar dumneavoastră vi s-a pus în cadrul comisiei, vi s-a pus la dispoziție lista. Corect?

Domnul Consilier Țugui Matei

In cadrul comisiei, dar este parte esențială a hotărârii și ar trebui publicată.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu este de uz public. Este un document care vi s-a pus dumneavoastră la dispoziție în cadrul comisiei din care faceți parte.

Domnul Consilier Țugui Matei

Cum să nu fie de uz public? O aprobăm prin hotărâre de consiliu. Asta este esența hotărârii, aprobăm listele de priorități. Listele trebuie publicate.

Domnul Președinte de ședință Le-ați văzut?


Domnul Consilier Țugui Matei Da, există.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul domnului Bădulescu Aurelian.

Domnul Consilier Țugui Matei

Stați puțin să îmi răspundă la întrebare, câte au fost atribuite?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă răspunde domnul Bădulescu la întrebare.

Domnul Consilier Țugui Matei

Mă îndoiesc, că știe. Cred că doamna Ivănoiu știe mai bine.

* ♦ »

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Țugui, cred că dumneavoastră nu știți ce căutați pe aici. Eu știu. Eu am o rugăminte la dumneavoastră stimați colegi. Nu mai cădeți în capcana cuplului Goțiu Ciceală. Noi când intrăm pe ordinea de zi discutăm punctual ceea ce este supus aprobării. Pentru că acest cuplu împreună cu nemuritorul candidat Nicușor Dan vrea să facă circ pe aici, vine și ne întreabă niște imbecilități. Domnului Țugui o să îi răspund pentru că dânsul merită atenția mea. Cuplul Ciceală Goțiu, care de curând, după cum foarte bine știți, se luptă să ia conducerea la ce a mai rămas din USR pe aici, ne dă de lucru prin sală. Da, domnule, în prima pauză vă arăt ceea ce ați văzut în interiorul comisiilor, si anume că tuturor cazurilor de anul trecut li s-au repartizat case, iar acum dumneavoastră aprobați numărul. După aceea vedem cui dăm, domnule Țugui, înțelegeți? Vă spun eu câte au fost anul trecut date, 184 de case au fost date, da? 184. Deci mai subțire cu pianul pe scări, Ciceală Goțiu, da?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, domnule Bădulescu.

Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin


Mulțumesc, domnule președinte. Chiar mă amuză reacțiile colegei noastre de la USR, doamna Ciceală și am văzut și la spitalul, la punctul dinainte cu Spitalul Obregia, am văzut absolut tot. Au spus că au votat. Uitați-vă pe raportul de vot, au votat „împotrivă”. Politica se face a cetățenilor, politica cetățenilor. Referitor la punctul de pe ordinea de zi, vreau să fac următoarea mențiune și pentru dumneavoastră, și pentru presă, și pentru cei care vor să audă, în calitate de președinte al Comisiei de sănătate. Ieri în Comisia de sănătate i pus la dispoziție această listă. Știu foarte bine că sunt date cu caracter personal, dacă nu vrea să înțeleagă doamna Ciceală, da? I s-a pus acea listă la dispoziție, chiar și-a


luat și notițe, da, de pe acea listă, să îl întrebe pe fostul ei coleg din această comisie, domnul Arsu, dacă este în regulă acea listă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Voicu.

Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Nu aș fi luat cuvântul, dar sunt președintele acestei comisii și văd că s-au spus foarte multe lucruri care arată o crasă necunoaștere a realității și un dezinteres față de acest subiect atât de important. In primul rând, colegii de la USR au avut în această comisie un coleg care a venit, cred, la două sau la trei ședințe, după care a plecat în Parlament și acolo își continuă activitatea. Deci, mi-aș fi dorit chiar să avem și un reprezentant din partea USR-ului în această comisie, pentru a vedea cât de transparent și cât de aplecat discutăm despre fiecare din aceste cazuri. Problema existenței caselor disponibile sau, să zicem, unităților locative disponibile este una extrem de acută, prezentă nu de astăzi, ci de la începutul mandatului nostru, și chiar de dinainte. Și vreau doar să aduc aminte colegilor consilieri generali, că noi am votat un proiect de hotărâre pentru închirierea unor apartamente, în această direcție, cu acest scop de a le putea oferi acestor cazuri sociale, dar absolut nimeni, nimeni nu a dorit să închirieze municipalității unități locative în acest sens, că vorbim de una, zece, o sută sau o mie. Și procedura a fost reluată de două ori, nu o dată. De asemenea, da, si eu îmi doresc să construim si mai mult decât doar de a dori să construim, am venit cu un proiect de hotărâre încă din anul 2017, pentru a achiziționa de pe piața liberă unități locative în acest sens. Nu am înțeles nici în acel moment și nu înțeleg nici în acest moment de ce acel proiect nu a fost înaintat consiliului spre vot asupra oportunității, dar cred că ar fi momentul să reluăm, pentru că nicio construcție care începe acum nu va putea fi finalizată decât peste minim un an, dacă nu chiar mai mult. Dar aceste liste, din motive evidente, ele nu pot fi afișate public. Vă invit, pe oricare coleg consilier, să veniți în această comisie, când ne vin chiar aceste persoane care nu sunt într-o situație bună, așa cum reiese chiar din titulatura acestei comisii, și nu aș vrea ca această presiune pe care deja o resimt ele zilnic să se regăsească și prin publicarea informațiilor cu, privire la situația lor într-o anexă publică, într-o hotărâre de consiliu. Da/ transparența este asigurată de Serviciul Spațiu Locativ și ședințele suni deschise. Deci, vă rog frumos să veniți și haideți să lucrăm împreună, asa cum e normal.                                               /

Dau cuvântul doamnei Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da. Aș vrea să ne precizeze doamna de la Spațiu Locativ, pe care o apreciez pentru răspunsul dumneaei, câte locuințe sociale au fost atribuite anul trecut? Vă rog mult, un răspuns.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să vă răspundă în scris.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu în scris, suntem aici la ședința de consiliu general...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Suntem la proiectul cu numărul 15...

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Și sunt convinsă că are această evidență.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Cererea dumneavoastră nu face obiectul acestui proiect.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Vă rog frumos să o invitați pe doamna director să ne răspundă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Ciceală, am dreptate cu tot ceea ce vă spun acum.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Doamna director, vă rog frumos, câte locuințe au fost acordate anul trecut?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Cererea dumneavoastră nu face obiectul acestui proiect.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu, domnul Bădulescu a spus 184, ceea ce cu siguranță este fals

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.


Dau cuvântul domnului Țugui Matei

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Doamna Brod... Domnule viceprimar, ne permiteți să continuăm ședința?

1                  J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți, vă rog frumos, domnule Țugui...

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Dar nu se aude, vorbește peste noi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Se aude, dumneavoastră puteți să vă auziți și singur.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Doamna Brod, după ce va fi aprobată această hotărâre, va fi publicată cu tot cu liste?

Doamna Mariana Brod - Director Executiv, Direcția Asistentă Tehnică si Juridică

Nu.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Asta voiam.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, trecem la vot pe proiectul cu numărul 15 - proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București” solicitanti de locuințe sociale.

9                                    9

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 15.


Cu 39 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 16 - proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistentă Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 16.?%^

Cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 17 - proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ.

>

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 17.

Cu 42 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 18 - proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 18.

Cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 19 - proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de Ia adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 19.

Cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 20 - proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei”.

Domnule Țugui, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion                               (

Am două întrebări si un amendament.

t

întrebările ar fi pentru un reprezentant al sectorului 4, dacă există. aprobați prevăd niște sume foarte mari pentru construcții, ori pentru parc nu ar trebui să fie foarte multe construcții?

Există. Prima întrebare ar fi: cum au fost alese respectivele terenuri, având în vedere că sunt traversate de linii de înaltă tensiune? Și a doua întrebare ar fi: ce amenajări își propun să facă efectiv, având în vedere că indicatoriiȘi amendamentul îl citesc acum, sau revin cu el?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu vreți să vă răspundă la întrebări, că poate nu mai trebuie amendamentul.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Ba da, sigur trebuie.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului loan Gâf Deac, Administrator public al Sectorului 4.

Domnul Gâf Deac loan - Administrator public al Sectorului 4

Bună ziua, criteriul este foarte simplu când ai ales să faci un parc într-o zonă dens populată, ce teren găsești liber. Acesta este un criteriu de bun simț. în privința firelor de înaltă tensiune avem fire de înaltă tensiune și în alte obiective ale municipalității ele....că vor fi reluate de unde mai apar și acele costuri de care dumneavoastră spuneați că sunt mari. Un parc ca să aibă funcționalitatea de parc are elemente construite în el respectiv, alei, iluminat public, băncuțe, toalete publice și alte elementele care definesc un parc în adevăratul sens al cuvântului, ca să fie funcțional. Deci din acest punct de vedere, cred că am fost sintetic și v-am răspuns la întrebări. Ce vreau să menționez este că discutăm de voință exprimată expres a peste 20.000 de oameni, care ne-au solicitat în acea zonă un parc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Numai puțin, domnule....

Domnul Gâf Deac loan - Administrator public al Sectorului 4

....nefiind un specialist în relocarea firelor de înaltă tensiune nu vă pot răspunde la această întrebare. Ele vor fi relocate.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Domnule Stroe aveți răbdare numai puțin. Dau cuvântul domnului Berceanu.

Domnul Consilier Berceanu Qctavian Alexandru


Mulțumesc. O secundă nu efectiv si cât va fi altceva,

T

Domnul Găf Deac loan - Administrator public al Sectorului 4

Ca să maximizăm spațiul verde disponibil astăzi pe bulevardul Metalurgiei se face o lucrare extraordinar de importantă, se creează trotuar. Deci redăm acestui bulevard funcționalitate completă, îi facem un trotuar să poată să meargă lumea spre parc. Deci vom maximiza spațiile verzi, le vom maximiza. Maximul pe care ni-l permite spațiul respectiv.

Vă mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Domnul City manager, rămâneți puțin acolo vă rog, poate puteți să ne răspundeți la o întrebare. Știți că Sectorul 5 este la graniță cu sectorul 4, puteți să îi oferiți puțin din experiența dumneavoastră colegului City manager de la Sectorul 5 și primarului sectorului 5.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Voicu, vă rog frumos să vă referiți la punctul cu numărul 20. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Referitor la acest parc. Cum se face un parc?

Poate învață cum se face și Parcul Sebastian din Sectorul 5. Dați-i puțin din experiență că nu a acumulat nimic din.....de patru ani de zile nici

de la Robert Negoiță nici de la dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian             '

Vă mulțumesc mult de tot. Dau cuvântul domnului Kansou Hazem.Z

Domnul Gâf Deac loan -Administrator public al Sectorului 4

Vă doresc succes tuturor în viitoarele alegeri locale.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă rog frumos să închideți dumneavoastră. Da, domnul Kansou.

Domnul Consilier Kansou Alexandru-Hazem

Domnule președinte de ședință voiam să îl salut aici pe City managerul de la Sectorul 4 și să îl felicit\în același timp că fac o treabă extraordinară acolo, eu nu am măPfost de multă vreme, însă acum o lună am fost plăcut surprins că în ultimi' doi ani d > mandat ai domnului Bălută, V "


43


s-au schimbat categoric lucrurile acolo. Salutăm pentru că și colegii de la USR sunt adepții creării spațiilor verzi și ale parcului și salutăm această decizie a primarului și a administrației de acolo. Personal chiar dacă nu se află pe lista priorităților Partidului Național Liberal și a opțiunilor de vot, da, adică, voi vota da, asumat pentru că mi se pare că se dezvoltă foarte bine acest sector. Felicitări.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Kansou. li dau cuvântul domnului Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Și eu mă bucur că se va realiza un parc. Eu am propus un proiect pentru realizarea unui parc în sectorul 4, proiectul se odihnește într-un în sertar, nu a ajuns pe ordinea de zi, dar mai e timp. Acum să dau citire amendamentului.

în primul rând propun completarea preambulului baze legale cu prevederile articolului 2 alin. 1 lit. k din Legea nr. 255/2010.

Totodată propun introducerea în preambulul proiectului a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

La articolul 1 propun introducerea frazei "pentru realizarea lucrărilor de interes public local de amenajare spațiu verde pentru a indica destinația imobilului” și precizarea că "expropriator fiind municipiul București” la finalul paragrafului, forma întreagă fiind:

”Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, edificare parc zona de sud a municipiului București b-dul Metalurgiei pentru realizarea lucrărilor de interes public local de amenajare spațiu verde conform planului din anexa numărul 1 și al listei din anexa 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre expropriator fiind municipiul București”.

La articolul 4 propun următoarea completare: "terenurile expropriate vor intra în domeniul public al municipiului București și vor fi înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București”.

Sunt doar niște precizări tehnice ca să fim siguri că se face....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


Vă rog frumos depuneți amendamentul La Secretarul general.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Vot, vă rog, pe amendamentul domnului Țugui Matei.

Cu 22 de voturi pentru, 15 abțineri, 5 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vot pe proiectul cu numărul 20.

Cu 37 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 21 - proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București care prevăd termene de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 21.

Cu 33 de voturi pentru, 11 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem proiectul cu numărul 22 - proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări.

Dau cuvântul domnului Țugui Matei


Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Contactat de cetățenii de acolo am aflat că există un proces pe rol pentru anularea dreptului de proprietate celui care a primit acest teren. In cazul ăsta nu ar trebui să îl plătim dacă își pierde proprietatea? Trebuie să așteptăm finalizarea procesului ca poate să recuperăm fără niciun ban terenul în domeniul public în primul rând și o altă problemă este faptul că constructorul de la nr. 164 F a primit autorizație de construire de la Primăria Sectorului 4 pentru a converți subsolul care trebuia să fie parcare în locuințe cu condiția să construia pe parcelă de la nr.164 C, 50 de locuri de parcare.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră vă referiți la proiectul la care ne.....

... _    ..... z^îv

Domnul Consilier Țugui Matei Ion ...la 164C Șoseaua Giurgiului./l

Păi dumneavoastră ați pronunțat 164F. Dumneavoastră știți problema proprietarului de la nr. 164F.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Nu de la 164C.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles, li dau cuvântul domnului loan Gâf Deac - Administrator public al Sectorului 4, pentru a vă răspunde. Știți foarte bine problema de la vecini.


Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da.

Domnul Gâf Deac loan - Administrator public al Sectorului 4

In teorie să știți că sunt probleme minore. Când eram eu consilier general în această sală cădeau bucăți de sticlă de sus. în teorie dacă se va înscrie în Cartea funciară respectivul proces, da, banii pot rămâne blocați, dar până nu este înscrisă acolo povestea noi continuăm, cât despre cealaltă chestiune pe care ați menționat-o nu are nicio legătură povestea cu de la nu știu ce număr cu povestea noastră de acolo. Nicio legătură, vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu domnule administrator public, trecem la vot.... Mai aveți o întrebare. Dau cuvântul domnului Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei loan

Nu am înțeles autorizația de construcție eliberată de primăria Sectorului 4 obligă pe respectivul proprietar să construiască pe parcela în cauză 50 de locuri de parcare.... 164C... propuneți o expropriere în ace moment....


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Consilier Țugui Matei loan

E același proprietar și la F și la C, ce nu înțelegeți.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți vă rog frumos vot pe proiectul cu numărul 22.

Cu 32 de voturi pentru, 10 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.... respins, îmi cer scuze.

Trecem la proiectul cu numărul 23 - proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele -B-dul Metalurgiei - B-dul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Sos. Berceni, Sector 4.

Domnule Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, după cum am discutat și în comisie suntem ... noi credem că este necesară o actualizare odată la cinci ani PMUD, dar o actualizare a întregului Plan, nu introducerea în PMUD cu dedicație a unor pasaje fără nicio justificare reală, dacă vreți să facem lucrurile temeinic, haideți să actualizăm PMUD, să refacem studiul de trafic, vedem ce s-a mai construit în oraș și în afara orașului și revedem indicatorii de acolo și propuneri noi de soluții.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Stroe ce vă doriți de fapt?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

O dezvoltare durabilă si sustenabilă a orașului nostru,

>                                                                                                  I                                                    1

introducerea unor pasaje ....


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian O să vă răspundă la întrebare.......

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian Nu pasaje din pix pur și simplu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dumneavoastră stați în sectorul 3?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Sectorul 3, da.

Haideți să dăm șansa și Sectorului 4.....

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

E vorba de PMUD......

Domnul Gâf-Deac loan - Administratorul Public Sectorul 4

încă odată vă mulțumesc că îmi dați șansa să vă spun despre aceste două proiecte. în principiu acest proiect nu introduce aceste pasaje în PMUD. Deci o să găsiți în proiect că se introduce după obținerea tuturor avizelor respectiv cu dezbatere publică ș.a.m.d.

Este doar un prim pas pentru a putea analiza Comisia de PMUD și Asociația să poată să analizeze introducerea acestor două pasaje.

Despre cele două intersecții vreau să vă spun foarte scurt jumătate de minut ceva, astăzi avem 130% capacitatea depășită în intersecții prin construcția celor două pasaje în urma studiului de trafic pe care l-am făcut vom avea o scădere semnificativă de aproape 20%, adică o îmbunătățire cu 20% a situației. Este vorba de Inelul de Trafic Greu al Municipiului București, este vorba de niște eforturi pe care noi în ultimii ani le-am făcut majore pentru a putea scădea poluarea pe acest Inel de Trafic Greu cu importanță deosebită pentru noi, Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, dau din nou cuvântul domnului Stroe Bogdan.


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Domnule, știți că foarte multe dintre intersecțiile din oraș au capacitatea depășită, asta nu înseamnă că vom construi pasaje în toate intersecțiile în București.                                                     >

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

De ce dacă am avea bani? De ce nu am construi, domnule Strod^

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Deci pentru că nu avem bani cu care să construim pasaje în București.

t

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


ce nu am construi.


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Dacă am avea bani noi ar trebui să investim în transportul în comun, să oferim o alternativă viabilă oamenilor din acest....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

.... se deplaseze cu altceva decât cu mașina.

Da și o analiza a PMUD-lui știți că ar prioritiza.....noi am adoptat

PMUD-ul acum doi ani și nu implementăm ce scrie acolo, asta facem......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți să trecem la vot. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 23. Cu 32 voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 - proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 24.

Cu 32 voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 25 - proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 25.

Cu 33 de voturi pentru, 11 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul 26 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 26.

Cu 32 de voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 27 - proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București.


Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 27.

Cu 33 de voturi pentru, 1 abținere, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

- pauză -

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiectul cu numărul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Șoseaua Pandurilor, nr. 77, Sector 5, NC 231797. Vot, vă rog.

Cu 25 de voturi pentru, 11 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul cu numărul 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Pandurilor nr. 20A, Sector 5. Vot, vă rog.

Cu 22 de voturi pentru, 15 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

La ora 13.57 a venit în sala de ședință domnul consilier general Comănescu Mihai.

Trecem la punctul cu numărul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Meteorologiei, nr. 11 -15, Sector 1. Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 31 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliti Intrarea Pogănești nr. 10, LOT 6, Sector 4, NC 207212. Vot, vă rog.

Cu 25 de voturi pentru, 15 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul cu numărul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului^ Urbanistic Zonal Str.

Cu 31 de voturi pentru, 8 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tăbăcarilor nr. 24-26, Sector 4. Vot, vă rog.

Cu 23 de voturi pentru, 17 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Unirii nr. 165, Str. Ion Minulescu nr. 2 - 6 și str. Ion Minulescu nr. 30, Sector 3. Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 9 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

La ora 13.59 a venit în sala de ședință domnul consilier general Marinescu Sorin Dumitru.

Trecem la proiectul cu numărul 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Magnoliei nr. 125, Sector 2. Vot, vă rog.

Cu 24 de voturi pentru, 17 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 36 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Sevastopol nr. 28 - 30, Sector 1, București.


Vot, vă rog.

Cu 23 de voturi pentru, 18 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectu a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 37 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Electronicii nr. 44B - 44C, Sector 2.

Vot, vă rog.


Cu 21 de voturi pentru, 19 abțineri, 7 voturi împotrivă, a fost respins.

Trecem la punctul 38 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 200, Sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 7 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire cale de comunicație peste obstacol natural, râul Dâmbovita si accesibilizare circulație - Zona Str. Nicolae Teclu, sector 3, București.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 39.

Cu 27 de voturi pentru, 19 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 40 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Baicului nr. 55, Sector 2.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 40.

Cu 33 de voturi pentru, 9 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Cu 41 de voturi pentru ... îmi cer scuze.

Trecem la proiectul cu numărul 41 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Litovoi Voievod nr. 62 - 64, sector 2.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 41.

Cu 23 de voturi pentru, 17 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 42, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Ștefan cel Mare nr, 17A, nr. 19B LOT 14 și LOT 1/3, nr. 21 lot. 2, sector 2.               /

Da domnule Stroe aveți cuvântul.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Aici suntem în zona de PUZ-uriJcarer revin la vot. Observ că ați aprobat un PUZ în zona Baicului, în zorfa s^au aprobat mai multe PUZ-uri în ultimul timp și va aglomera foarte tare acea zonă, se construiesc, ați


v X. k__x

XP/VoV'''’" v<-,v

aprobat blocuri de peste 10 etaje și nu are infrastructură zona aia, nu are conexiuni de transport în comun, va fi o zonă pe care o veți bloca prin această dezvoltare irațională și în al doilea rând nu pot să nu constat mârșăvia cu PUZ -ui de pe Calea Victoriei care văd că a trecut din prima, erau toate avizele...da, constatam. E o declarație că, da vă cert că distrugeți în continuare orașul. Asta este politica PSD-ului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

De ce ați luat cuvântul domnule Stroe?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Pentru că sunt PUZ-uri în revenire, fără nicio modificare și nu are nicio justificare un vot, schimbarea votului majorității.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Stroe. Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Sau poate că abia acum a venit conexiunea Wl FI și au intrat SMS -urile și Whats App-urile de la doamna...Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu domnule lonescu. Nu a avut legătură ce ați spus dumneavoastră cu punctul de pe ordinea de zi. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 42.

Cu 30 de voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 43 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Berzei, nr. 101 A, sector 1, București. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 43.

Cu 29 de voturi pentru, 7 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.                                                      ,

Trecem la proiectul cu numărul 44 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Nuvelei nr. 50, sectorul 1, București. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 43.

Cu 24 de voturi pentru, 11 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.


Trecem la proiectul cu numărul 45 - Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2019.

Domnule Gâdiuță aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere problema calității aerului este una dintre cele mai grave pentru București și prin prisma faptului că este o consecință directă negativă asupra sănătății oamenilor. Din punctul meu de vedere aceste rapoarte sunt doar o colecție de date privind progresele sau stagnările din domeniul infrastructurii și mai puțin aduc informații despre efectiv modul în care evoluează parametrii de mediu și calitatea aerului în București. Dacă se aduce argumentul că metodologia indică doar aceste raportări legate de infrastructură, nu mi se pare suficient. Am putea să fim pro activi și să facem un raport care să conțină date concrete legate de evoluția și de modul cum măsurile din plan au ajutat un progres în calitatea aerului. Altfel sunt doar niște hârtii fără o valoare reală și vedem, din păcate, realitatea concretă din teren. Ne sufocăm în București din cauza poluării. Vă mulțumesc.

*

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți vreo întrebare efectivă, direcției? Nu.

Bun.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 45 - proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2019.


Cu 33 de voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 46 - proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 201 - 2022, aferent anului 2019.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 46.

Cu 32 de voturi pentru, 9 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 47 - proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2019.

Dau cuvântul domnului Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

S-au vehiculat în spațiul public și au fost contestate măsurătorile independente făcute de diverse ONG-uri care au instalat rețele de senzori de măsurare a poluării aerului în București, dar, în același timp, primăria și aparatul de specialitate din subordinea doamnei Firea...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamnei primar general...

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

... doamnei primar general Gabriela Firea, nu implementează o hotărâre adoptată cu unanimitate în acest consiliu general, în decembrie 2018, privind realizarea unei rețele de senzori.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Rețeaua de senzori există, domnule Stroe...

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Nu. A primăriei?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Este aprobată de Comisia Europeană.

De ce nu ați venit la dezbaterea legată de mediu?


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

A primăriei nu există, pentru că dacă exista, aveam date.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian lntrebați-l pe domnul Berceanu, vă rog frumos. Dânsul chiar știe că există.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian să fie implementată...

Dacă exista rețeaua pe care am aprobat-o în acest consiliu general,


z'TnTx

Domnul Președinte de ședință Pavel MariusxAdrian


Domnule Stroe, acea rețea exista dinainte de a fi noi consilieri generali.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Și unde sunt datele pe care le măsoară?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Pe site-ul Primăriei Municipiului București.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Nu există așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Gâdiută Alexandru.

»

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc. Aș dori să întreb conducerea direcției de mediu care este efectul acestui plan asupra calității aerului din București? Și să ne dea informații despre modul în care au evoluat parametrii de mediu de când se implementează aceste măsuri din plan. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dar întrebarea dumneavoastră nu prea are legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Am putea să punem această întrebare pe care ați enunțat-o la punctul „întrebări și interpelări”.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Nu, această întrebare are legătură cu punctul, pentru că este vorba chiar...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Suntem la punctul 47.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu


Chiar despre măsurile din plan.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Deci noi aprobăm un raport.Nu avem măsurile din plan aici.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

La ele la ele fac referire. Doresc să văd opinia Direcției de Mediu și să văd răspunsul Direcției de Mediu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

li dau cuvântul domnului Mihai Teodorescu, pentru a ne aduce precizări sau doamna Simona Popa. Cine dorește. Vă rog doamna Simona Popa, Director executiv al Direcției de Mediu.

Doamna Popa Simona - Director Executiv Direcția de Mediu

Așa cum am informat de nenumărate ori când am avut pe ordinea de zi proiecte ce vizau rapoarte trimestriale sau anuale pentru Planul Integrat de Calitate a Aerului sau pentru Planul de Menținere a Calității Aerului. Așa cum am explicat de fiecare dată în ședința Comisiei de ecologie urbană și am venit cu legea în fața dumneavoastră, cu metodologia, cu Hotărârea de Guvern nr. 257/2015 și v-am citit din ea exact fiecare ce obligații legale are așa mă repet și acum și vă aduc la cunoștință potrivit Metodologiei de Realizare și de Monitorizare a Planurilor de Calitate a Aerului când se ajunge în etapa de monitorizare obligația acestei instituții prin Comisia tehnică constituită prin Dispoziție de primar, este de a realiza aceste rapoarte care conțin informații de la factorii responsabili cu implementarea măsurilor cu privire la stadiul implementării acestor măsuri. Mai departe am explicat și mă repet Garda Națională de Mediu, Comisariatul Municipiului București realizează propriul raport prin care urmărește implementarea măsurilor la timp și așa cum sunt ele prevăzute în planul de calitatea aerului și transmite raportul Agenției pentru Protecția Mediului București, după care agenția în baza raportului Comisiei tehnice în baza raportului Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatului Municipiului București în baza rezultatelor măsurătorilor de la cele șase stații care se află amplasate pe teritoriul municipiului București elaborează propriul raport în care va menționa eficiența acestor măsuri și cum contribuie ele de la momentul implementării la creșterea calității aerului și la reducerea poluării. Dacă nu mă credeți, vă rog, uitați în Hotărârea de Guvern 257/2015, secțiunea 6 art. 28.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc mult de tot, doamna Simona Popa.

Dau cuvântul domnului Gâdiuță. Domnul Stroe, vă rog frumos ați avut cuvântul și nu știați la ce punct suntem. îi dau cuvântul colegului dumneavoastră Gâdiută. Domnule Gâdiută aveți cuvântul

I                                                                   I                     t

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Cred că nu ați fost atentă la întrebarea pe care am pus-o. Eu am întrebat următorul lucru - cum au evoluat parametrii de mediu în urma acestui Plan?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ceea ce întrebați dumneavoastră face obiectul punctului de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

întrebarea mea.... Deci, puteți să îmi spuneți că nu este treaba dumneavoastră sau puteți să îmi răspundeți. Din datele pe care le am au evoluat în sensul acesta sau în sensul acesta.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță. Dau cuvântul domnului Ardeleanu Mircea.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Este vorba de Direcția de Mediu și este o întrebare către Direcția de Mediu. Cum au evoluat parametrii de mediu în urma implementării acestui Plan?


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult, domnule Gâdiută. Si nu face obiectul ceea ce spuneți dumneavoastră a punctului de pe ordinea de zi.

Da, domnule Ardeleanu.


Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg în calitate președinte al Comisiei de mediu....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, în calitate de președinte al Comisiei de mediu, după cum știți la fel de bine ca și mine ieri la Comisia de mediu, doamna director v-a mai explicat o dată și încă o dată și încă o dată și degeaba.

De ce doriți să prelungim ședința și să stăm de pomană așa în sala asta unde nu avem nici ferestre afară, nici nimic?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Ardeleanu, vă mulțumesc, domnule Gâdiuță, trecem la vot.

Vot vă rog pe proiectul cu numărul 47.

Cu 32 de voturi pentru, 10 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 48 - proiect de hotărâre privind darea în administrare a 21 de autoturisme hibrid către instituții de utilitate publică și interes local ale Municipiului București.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 48.

Cu 36 de voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

O să dau citire mai multor proiecte dat fiind că avem nevoie de vot secret și o să dau citire proiectelor de la numărul 49 până la numărul 55 inclusiv.

Proiectul cu numărul 49 - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Propuneri, vă rog, dar la finalul citirii denumirii tuturor proiectelor.

Trecem la proiectul cu numărul 50 - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.                                  (

Să trecem la proiectul cu numărul 51 - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Proiectul cu numărul 52 - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Proiectul cu numărul 53 - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.

Proiectul cu numărul 54 - proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Societatea de Transport București STB S.A.

Proiectul cu numărul 55 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Vă rog frumos depuneți propuneri pentru.....

Vă rog frumos, domnule Circa dați-le...

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte în dorința de a completa inclusiv pentru colegii noștri mai noi, să muncească și ei în AGA ș.a.m.d. propunerile sunt următoarele: la punctul privind transportul Managementul Transportului București S.A. pe domnul Florian Nițu, la punctul 50 privitor ia Compania Municipală Termoenergetica București S.A. domnul Amzăr Gheorghe, la punctul privind Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. colegul nostru Dragoș Hărăbor, la Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. domnul Hărăbor, de asemenea, la Consolidări domnul Nițu Florian, la STB S.A. doamna Ancuța Florea, iar la Spitalul Clinic de Urgență avem și titular și supleant din câte știu eu și avem din nou doamna Ancuța Florea și doamna Daniela Raiciu, ca supleant.


Domnul Președinte de ședință Pavel

Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului Stroe Bogdan.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

La STB îl propunem pe Octavian Berceanu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Grupul ALDE nu are nicio propunere de efectuat pentru aceste proiecte, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim. Rog DATJ-ul să întocmească buletinele de vot.

Urmează o mică pauză până la întocmirea buletinelor, un minut.

-pauza-

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir Mulțumesc, domnule președinte.

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian


Berceanu Octavian Alexandru

Bîrdeanu Andreea Raluca

Bujduveanu Stelian

Bumbar Marian


Chircu Valeriu - absent

Chirică Petre

Ciceală Ana Maria

Circa Honorius Edward...........

Ciudomirov Mihai Anton Comănescu Mihai - absent Deaconescu Cătălin lonuț - absent Doicin Cristian Vasile

Florea Ancuța

Florescu Adrian Constantin

Florescu Michaela Tomnița

Gâdiuță Alexandru Valeriu Gherghiceanu Florentina Grigorescu Florin

Hărăbor Dragoș,

lonescu Andrei George, lonescu Tudor Tim, Ivan Florin,

Florescu Adrian Constantin, Kansou Alexandru Hazem, Marinescu Sorin Dumitru...

Maxim Marius Cătălin

Mărgărit Nicolae Sorin Militaru Marian Cătălin

Munteanu Cristian Mihai Neacsu Ioana Mihaela

J

Neacșu Lazăr

Nițu Florian -prezent;

Olteanu Cristian Marian - prezent; Pavel Marius Adrian - prezent; Podar Marian Vasile - prezent; Radu Elena - prezent;

Radu Ion - prezent;

Raiciu Anca Daniela;

Radu Elena

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Rogin Marius -absent

Săndulescu Nina

Sebesan Mircea Radu

t

Smighelschi Cosmin Victor - absent Stanciu Daniel

Stroe Bogdan Cristian

Șuhan Valeriu NicolaeTeodor Raluca Nicoleta

Țugui Matei loan domnul Țugui vine Țuțu Radu Cristian

Untea Georgiana

Voicu Ion Valentin

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc! Rog Comisia de validare și numărare a voturilor să se întrunească, domnule Circa Honorius.


Domnul Consilier Circa Honorius Adrian Edward

Procesul verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 29 ianuarie 2020.

Pentru Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

9

46 voturi exprimate, 0 anulate

Pentru domnul Nițu Florian 38 voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează domnul Nițu Florian ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Pentru Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

46 voturi exprimate, 0 anulate

Pentru domnul Amzăr Gheorghe 38 voturi pentru, 8 voturi împotrivă. Se desemnează domnul Amzăr Gheorghe ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Termoenergetica București S.A.

Pentru Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

46 voturi exprimate, 0 anulate

Pentru domnul Hărăbor Dragoș 38 voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează domnul Hărăbor Dragoș ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

1

Pentru Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

46 voturi exprimate, 0 anulate

Pentru domnul Hărăbor Dragoș 38 voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează domnul Hărăbor Dragoș ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

I

Pentru Compania Municipală Consolidări București S.A.


46 voturi exprimate, 0 anulate

Pentru domnul Nițu Florian 38 voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează domnul Nițu Florian ca membru în Adunare Generală a Acționarilor la Compania Municipală Consolidări București S.A.

Pentru Societatea de Transport - București STB S.A.

46 voturi exprimate, 3 anulate

Pentru doamna Florea Ancuța Doina 30 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă.

Pentru domnul Berceanu Octavian 13 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă.

Se desemnează doamna Florea Ancuța Doina ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport - STB București S.A.

Pentru Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

46 voturi exprimate, 0 anulate

Pentru doamna Florea Ancuța Doina 42 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă.

Pentru doamna Raiciu Anca Daniela 42 voturi pentru, 4 voturi împotrivă.

Se desemnează doamna Florea Ancuța Doina, ca si membru titular și doamna Raiciu Anca Daniela ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu domnule Circa.

I                          t

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 49 de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 4 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 50 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 6 abțineri, 6 voturi. împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 51 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 3 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 52 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 3 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 53 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Consolidări București S.A.

Cu 32 de voturi pentru, 3 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 54 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe Acțiuni Societatea de Transport București STB S.A. Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 4 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 55 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice. Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 2 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 56 - Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra bunului imobil macara hidraulică marca Iveco, număr înmatriculare B-164 - PLB de la Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București către Administrația Străzilor București. Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 57 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transport București STB S.A. situată în strada Donizetti nr. 8-10, sector 2. Domnule Bujduveanu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Mulțumesc. Vroiam să îmi explice cineva de ce nu s-a îndeplinit până la acest moment relocarea și acolo trebuia să se facă o parcare. Care este motivul?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

i                                 ■                1

Mulțumesc. II invit la microfon pe domnul Mihai Teodorescu director executiv al Direcției Transporturi pentru a vă aduce lămuriri. S-au adus lămuriri și la comisie, domnule Bujduveanu.

Domnul Teodorescu Mihai - Director Direcția Transporturi

Bună ziua. După cum bine știți parcul circulant al societății de transport București s-a mărit exponențial față de 2016 de când am venit urmează să ne vină si cele 130 de autobuze hibride si momentan este ’                                                                                                                         J

absolut necesară si autobaza Floreasca. Mulțumesc tare mult.

•                                                                                                                                        I

Trecem la proiectul cu numărul 58 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2020. Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 58.                                        ,

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 59 - Proiect de hotărâre privind recompensarea excelenței și performanțelor elevilor bucureșteni în domeniul de curricula școlară și domeniul sportiv. Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiectul este desigur unul binevenit și am susținut în fiecare an această recompensare și acest sprijin, dar țin să aduc aminte colegilor consilieri de două proiecte care au fost votate într-o largă majoritate dacă nu chiar în unanimitate care se leagă exact de această temă și aici mă refer pe de o parte la atelierele excelenței, un proiect care a fost votat anul trecut și prin care Proedus ar fi trebuit să creeze niște ateliere unde excelența adică exact acești copii pe care îi vizează acest proiect să fie susținuți nu doar financiar, care desigur are aportul său, dar cu o componentă mult mai profundă și anume meditații, un sprijin în zona lor în care excelează pentru ca ei să se poată dezvolta mult mai bine, atât mai bine, atât la nivel național cât și european. Cu regret constat că la aproximativ un an de zile de când acest proiect a fost votat, absolut nimic nu s-a întâmplat din partea Proedus și poate că ar putea cineva să ne spună de ce acest proiect nu a fost implementat. Al doilea proiect pe care de asemenea Consiliul General în 2018 l-a votat, care iarăși are legătură cu beneficiarii acestui proiect despre care discutăm astăzi, este București capitala educației, unde în 2018 o largă majoritate dacă nu chiar unanimitatea consilierilor generali am căzut de acord cu privire la importanța educației și venirii cu o strategie, generarea unei strategii care să ne arate încotro vrem să mergem și cum putem să ajutăm acest domeniu fundamental pentru elevi. Și în acest sens de asemenea, nici Proedus și nici Centrul pentru Tineret, cele două instituții dacă țin minte corect, care erau însărcinate cu realizarea acestei strategii nu au venit până în ziua de astăzi, sfârșitul lunii ianuarie 2020, deci . aproape doi ani de zile de atunci, nici măcar cu o ciornă pe care să o / putem discuta. Cred că este foarte problematică această constatare dragi colegi, să vedem că avansăm proiecte, este foarte bine, grupul ALDE va' susține și acest proiect așa cum am făcut-o și până acum și cred că estet un proiect binevenit, dar eu sunt foarte curios să înțeleg de ce proiecte de,/ hotărâri precum acestea, fundamentale, adică un document strategic șr cred că toate partidele au 2, 3, 4 experți, câțiva sunt chiar și în sală care se ocupă de zona educațională care ar putea să pună, să își aducă o contribuție valoroasă la un astfel de document strategic, care este repet, transpartinic, transideologic, nu are legătură cu vreun partid cu vreo

ideologie ci este vorba de viitor și aici cred că putem cu toții să fim de acord că pe teme importante precum aceasta a educației nu ar trebui să facem altceva decât să ne punem eforturile în comun. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult, domnule lonescu Tudor Tim. Tot ceea ce ați spus dumneavoastră nu face parte din proiectul despre care vorbim acum. Din ceea ce știu eu și la fel de bine și dumneavoastră, aceste toate trei, cele trei proiecte la care v-ați referit sunt în implementare. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 59.

Cu 44 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 60 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de acesta, aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București. Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Am rugămintea ca domnul director de la Administrația Străzilor să vină să ne explice despre ce este vorba, în primul rând, în al doilea rând am rugămintea să fiți puțin atenți. în data de 31 decembrie 2019 domnul primar semna două contracte prin care 595 de străzi din Sectorul 5 vor intra în reabilitare, așa cum cu acele fapte pe care le spune dânsul. Din păcate avem o situație aparte în sectorul 5 unde chiar dacă este de 4 ani de zile, nu a făcut absolut nimic doar bâlciuri pe bani foarte mulți.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Haideți să revenim la ordinea de zi.


Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Eu zic că Primăria Sectorului 5 în acest moment nu are posibilitate să mai preia și de la noi. Nu are posibilitatea financiară. Sunt deja 595 de străzi pe care, unde a semnat contract cu sume foarte mari.

X' Â. Xa a / \


Dar domnule Voicu, dar se referă la străzile care sunt pe raza sectorului 5.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Se referă la străzile pe care noi, Administrația Străzilor, noi, Primăria Capitalei le avem în administrare.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Voicu. Dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc. Grupul PNL va fi consecvent în vot și va vota împotriva acestui proiect așa cum a făcut și în trecut. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Aș dori să adaug pentru ceilalți colegi consilieri și un argument juridic pentru care nu trebuie votat acest proiect și anume împuternicirea expresă se dă pentru ceva specific nu pentru o generalitate precum este prevăzută în acest proiect de hotărâre. De aceea nu este solicitată împuternicirea expresă. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu. Dau cuvântul domnului Gâdiută Alexandru.

J                                 >                                                                                                                                                      »

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Nu mai reiau argumentele aduse de antevorbitorii mei, dar voi spune și că Grupul USR nu va vota acest proiect. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Viceprimar Bădulescu Aurelian.          /

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian                      /

Aș vrea să vă dezamăgesc și să să luați act de faptul că are avizM comisiei juridice și să-i rog pe colegii care nu vor vota de la celelalte partide să recunoască că acest vot este unul generat de faptul că se află în competiția electorală cu actualul primar. Mulțumirile pe care, sau nemulțumirile cetățenilor le vom vedea în ziua votului. Deocamdată se bucură de suportul cetățenilor, motiv pentru care eu zic să puneți mâna să votați că va bate de vă ascultă cu stetoscopul la alegerile locale, candidatul, acum nu știu care este.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

II invit la microfon pe domnul Rareș Hopincă administrator public al sectorului 5 pentru a vă răspunde eventualelor neclarități.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Domnule președinte văd că mi-ați dat cuvântul înainte să înceapă domnul administrator public.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dacă aveți întrebări, domnul Voicu, considerați-le personale, vă rog frumos.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Am o întrebare punctuală. Vreau să știu și eu de ce Primăria Sectorului 5 a vopsit acele borduri de pe bulevard fără acordul Administrației Străzilor? Da, bulevardele sunt în administrarea Primăriei Capitalei și vreau să știu și eu cum ați decontat acele cheltuieli.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aceasta este o treabă pe care și întrebări pe care le puteți adresa direct Primăriei Sector 5 în calitate de consilier general. Dânsul vă va răspunde la proiectul aflat pe ordinea de zi.

Domnul Rares Hopincă-Administrator Public al Primăriei Sectorului 5

Bună ziua. Cu privire la protocol, domnul consilier vă mulțumesc pentru faptul că ați prezentat consiliului contractul de reabilitare și refacere a străzilor pe care Primăria Sectorului 5 îl are semnat. într-adevăr 595 de străzi din Sectorul 5 însumând peste 150 de km de străzi vor intra în reabilitare în acest an. Deci, vă mulțumesc pentru faptul că ați prezentat acest lucru. Cu privire la protocol vreau să reamintesc faptul că tot cu ajutorul dumneavoastră, al Consiliului General am instituit un precedent de succes prin semnarea protocolului cu ALPAB, astfel încât spațiile verzi de pe raza sectorului 5 care erau în administrarea Consiliului General, dar care din nefericire nu a reușit să le reabiliteze în ultimii 8-12 ani, au fost y sunt reabilitate pe banii sectorului 5 prin intermediul acordului cu ALPAB. Prin urmare, vă rog doamna consilier, prin^rmare protocolul... ați aprobat protocolul, dar spațiile se reabilitează cu banii Sectorului 5. Cu privire la protocolul cu Administrația Străzilor este util tocmai pentru a reuși intervenția acolo unde Administrația Străzilor în prezent nu poate lucra.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Hopincă, rămâneți acolo. Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Domnul city manager, vă rog frumos să reveniți la pupitru că nu am terminat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Voicu Ion Valentin, dacă aveți întrebări ce se referă la punctul aflat pe ordinea de zi...

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Da. Am rugămintea dacă tot vine să ne ia la rost pe toți din această sală, domnul city manager nu este prima dată. Referitor la protocolul cu ALPAB-ul...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc domnule Voicu, nu are legătură cu proiectul aflat pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Domnule președinte, vă rog să mă lăsați pentru că este foarte important pentru Primăria Capitalei.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu se află pe ordinea de zi ceea ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Ba da. Acest proiect se referă la această situație.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc mult de tot, domnule Voicu.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin


Domnule președinte, vă rog frumos să mă lăsați să termin. Acele lucrări, chiar dacă au fost plătite de Primăria Sectorului 5, au fost făcute de către compania noastră. Vedem exact situația lucrărilor de pe Șoseaua Alexandriei, făcute de Primăria Sectorului 5, unde este dezastru. Da?Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Voicu, vă mulțumesc.

Haideți să revenim la ordinea de zi.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 60 - proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de acesta, aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Haideți să revenim la ordinea de zi.

Mai avem nevoie de două voturi.


Cu 26 de voturi pentru, 6 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 61 - proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.

Dau cuvântul doamnei... domnișoarei Ciceală Ana Maria.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc. Domnul Negoiță a luat-o pe urmele doamnei Gabriela Firea. Are 13 societăți comerciale...


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Doamna Ciceală, îmi permit să vă întrerup.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria ... înființate la sectorul 3...


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți vreo remarcă referitoare la proiectul aflat pe ordinea de zi?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da. Nu vom vota...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Noi nu vorbim aici despre domnul Negoiță.

1?(\


Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... în niciun caz înființarea unei societăți comerciale de interes local pentru sectorul 3. Domnul primar Negoiță are deja 13 societăți înființate la sectorul 3, una dintre ele chiar...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți ceva de adăugat la proiect?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... iar noi, USR, ne vom lupta mereu pentru a desființa aceste societăți comerciale, să sperăm că se va întâmpla chiar peste câteva luni...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu îmi tăiați microfonul, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Aș vrea să știu ce face societatea medicală la care este domnul administrator public Circa în AGA...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc mult, doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... de a fost nevoie să înființeze o altă societate medicală la sectorul...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 61 - proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.

Cu 27 de voturi pentru, 6 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 62 - proiect de hotărâre privind reducerea numărului total de posturi la unele instituții/servicii publice de interes local al Municipiului București.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 62.

Cu 30 de voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 63 - proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului General.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 63.

Cu 32 de voturi pentru, 10 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 64 - proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică București.

Dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Suntem la propuneri, da? Pentru componență. Grupul ALDE îl propune pe domnul Voicu Ion Valentin.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul doamnei secretar general... în locul domnului Catana...


Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mă scuzați, am și eu o întrebare. Primul punct pe ordinea de zi a fost luarea... consiliul general a luat act de demisia domnului Claudiu Daniel Catana, care era și membru în ATOP. Pe cale de consecință, de la acel punct încolo, comisia este vacantată cu un post. Astfel încât la acest punct mai se pare normal să facem și propuneri pentru a suplimenta acest post. Ceea ce am și făcut, verificând cu președintele de ședință dacă acest era sensul intervenției mele. Mulțumesc.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul...

Trebuie să facem un amendament.


Dau cuvântul doamnei Secretar General București.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Proiectul în forma lui inițială a fost făcut pentru înlocuirea de drept a șefului Poliției Municipiului București. Puteți face această propunere printr-un amendament la proiect, având în vedere că nu avem un alt proiect pentru înlocuirea domnului Catana. Ca să ieșim din acest impas pentru această omisiune faceți un amendament.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Lucru care se întâmplă în acest moment. Dau cuvântul domnului Gâdiuță Alexandru.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Grupul USR în acest moment, deși este al doilea grup în Consiliul General nu are un reprezentant în Comisia ATOP. Pe cale de consecință, deși am avut propuneri la începutul acestui mandat, pe cale de consecință grupul USR îl propune pe domnul Marian Bumbar, pentru a face parte din Comisia ATOP printr-un amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Propun următorul amendament.

Art. 1 Se desemnează Voicu Ion Valentin în locul domnului Claudiu Daniel Catana.

La articolul 1, da. Acesta este amendamentul meu.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să rog DATJ-ul, dat fiind faptul că avem mai multe propuneri să întocmească buletine de vot. Se fac buletine de vot, se votează secret.


Amendamentul s-a citit adineauri, o să îl supun la vot. Vorbeam cu domnul Țugui.

Supun la vot amendamentul citit de către domnul lonescu Tudo Tim.

Suspendăm pentru 10 minute ședința.

-pauza-


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Recitesc amendamentul.

Se introduce art. 2 la proiectul de hotărâre cu următorul conținut: se înlocuiește membrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București domnul Catana Claudiu Daniel, cu domnul............si aicea

1                                                                                                                                 1                                                                               I

urmează să fie desemnat prin vot, domnul......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule lonescu Tudor Tim, aveți vreo propunere din partea grupului ALDE?

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Propunerea din partea grupului ALDE este Voicu Ion Valentin. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnul Gâdiuță Alexandru.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Propunerea grupului USR este domnul Marian Bumbar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

Supun la vot amendamentul domnului lonescu Tudor Tim.

Cu 35 de voturi pentru, 1 abținere, 1 vot împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Rog DATJ-ul să întocmească buletinele de vot.

Dau cuvântul doamnei Secretar General al Primăriei Municipiului București pentru........

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir Amzăr Gheorghe - prezentArdelean Mircea - prezent

Artimon Marian - prezent Bădulescu Aurelian - prezent

Berceanu Octavian Alexandru - prezent Bârdeanu Andreea Raluca - prezent Bujduveanu Stelian - absent

Bumbar Marian - prezent

Chircu Valeriu -absent

Chirică Petre - prezent Ciceala Ana Maria - prezent Circa Honorius Edward Adrian - prezent Ciudomirov Mihai Anton - prezent Comănescu Mihai - absent

Deaconescu Cătălin lonuț - absent Doicin Cristian Vasile - prezent Florea Ancuța Doina - prezent Florescu Adrian Constantin - prezent Gâdiuță Alexandru Valeriu - prezent Gherghiceanu Florentina - prezent Florescu Michaela Tomnita - prezent Florescu Adrian Constantin Florescu Michaela Tomnita Gâdiuță Alexandru Gherghiceanu Florentina Grigorescu Florin - absent Hărăbor Dragoș lonescu Andrei George lonescu Tudor Tim Ivan Florin

Kansou Alexandru Hazem Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin Mărgărit Nicolae Sorin - absent Maxim Marius

Militaru Marian Cătălin Munteanu Cristian Mihai Neacsu Ioana Mihaela .... doamna Neacsu 1                                                                                                                                t

Neacsu Lazăr

Nițu Florian

Olteanu Cristian Marian - absent

Podar Marian Vasile

Radu Elena

Radu Ion Raiciu Anca Daniela Rogin Marius - absent Săndulescu Nina Sebesan Mircea Radu Smighelschi Cosmin Victor - absent Stanciu Daniel.... domnul Stanciu Stroe Bogdan Cristian Suhan Valeriu Nicolae
Teodor Raluca Nicoleta

Țugui Matei Ion ...domnul Țugui este "utu Radu Cristian

1

Untea Georgiana

Voicu Ion Valentin

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Proces-verbal privind proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei hotărâri CGMB numărul 345 din 2016 privind validarea componenței teritoriale ATOP București - 44 de voturi exprimate, 1 vot anulat, s-au exprimat 32 de voturi pentru domnul Voicu, 11 împotrivă și pentru domnul Bumbar 11 pentru și 32 împotrivă.

Se desemnează Voicu Ion Valentin ca și membru în ATOP. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Circa Honorius.

Mergem la vot pe proiectul cu numărul 64.

Cu 29 de voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 65 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.


Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 65.

Cu 28 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, a fost adoptat.

Ședința este închisă!

1                  J

Mai avem întrebări și interpelări? Dau cuvântul domnului Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei loan

Mulțumesc! Am o singură întrebare și aia foarte scurtă. Care este stadiul realizării strategiei smart city a municipiului București? Conform „ contractului din august 2018 nr. 962 câștigătorul licitației avea șase luni pentru predarea strategiei. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Țugui, dau cuvântul domnului Stanciu Daniel.

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Vă mulțumesc, domnule președinte am și eu două întrebări scurte referitoare la pasajul rutier Piața Unirii să ne spuneți și nouă când ... când vor fi... când vor începe ... reabilitarea lui și când vor fi gata lucrările, dacă se vor începe.

Și a doua referitor la managementul traficului dacă avem pe cineva aici? Vă mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Stanciu, dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier domnului lonescu Tudor Tim ~

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. întrebările mele sunt în felul următor: prima interpelare ... primele două sunt pentru PROEDUS.

Care este stadiul implementării proiectului hotărâre de consiliu București capitala educației?

Aceeași întrebare sau interpelare merge și către Centrul de Tineret.

A doua interpelare pentru PROEDUS care este stadiul implementării proiectului de hotărâre cu privire la înființarea atelierelor excelenței în municipiul București? Și pentru Direcția de Mediu aș dori un raport cu privire la implementarea proiectului înscrierea municipiului București sau participarea municipiului București la Competiția Europeană Săptămâna Europeană a mobilității care a însemnat și ziua fără autoturisme în municipiul București, dar în acel proiect se prevedea ca municipalitatea să participe la această Competiție Europeană, am trimis un email către Direcția de Mediu, nu am primit niciun răspuns și aș dori totuși să știu care sunt demersurile pe care municipalitatea, adică Direcția de Mediu împuternicită prin hotărârea de consiliu votată în unanimitate, dacă nu mă înșel, de Consiliul General anul trecut, le-a întreprins pentru a comunica-bucureștenilor de ce este bine să mergem să utilizăm și mijloacele transport alternativ și toate celelalte măsuri educaționale și comunicaționale pe care le prevede această competiție. Mulțumesc!


pil (■

\    ' J ■

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu, dau cuvântul domnului Stanciu Daniel. *

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Aveam pentru managementul traficului, am făcut o sesizare în ianuarie 2018 referitor la un semafor care fusese aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2017, suntem în 2020 și nu s-a întâmplat nimic. Am discutat cu cineva de la managementul traficului, nu am primit nici un răspuns poate ... se poate să primim un răspuns.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc!

Declar închisă ședința din 29 ianuarie 2020. O zi bună!

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 16:05.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de către Direcția Informatică, ce constituie anexă la prezentul proces-verbal.Subiect Vot


Procesul verbal al ședinței anterioare


Rezultat General Vot


DA

43

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

47
Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

2

1

PMP

4

0

PNL

6

1

PSD-UNP

24

0

USB

7

3

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

43 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Cicealâ Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB). Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

; X

Ardeleana Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurel ian (PSD-UNP)

■X.

Berceanu Octavian (USB)

■ X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

■x’

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

*

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

,—

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X'

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

*

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

I      x

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

■x

Militaru Marian Cătălin (PMP)

x

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X'

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

r ‘ t

*

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Num

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

x

Militaru Marian Cătălin

*

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

r" x ■)

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătâlin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

x

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

x

Rogin Marius

x

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Birdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X “Ș

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărâbor Dragoș

X'

Maxim Marius Cătălin

-

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

I 13

Radu Ion

X

Raiciu Anca Dantela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

rz. x /n

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Atexandru-Valeriu

L x .

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X


Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

2

NU

4

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

2

PMP

4

0

PNL

3

1

3

PSD-UNP

24

0

USB

2

3

10

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB) Stroe Bogdan-Cristian (USB)

4 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X !

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

* „

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

«■

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiufă Alexandru-Valeriu (USB)

.....* ....

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

x

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

’X-

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X 1

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Podar Marian Vasile (PMP)

jx

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

K *

Rogin Marius (PNL)

X ■ ,

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

■ 1

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

'.'k

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)


zi


Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Volcu Ion Valentin

&Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PMP


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militam Marian Cătălin

x

Podar Marian Vasile

. X ■ -|


■/Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PNL

Nume

DA

NU

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Ntcolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X'

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chiricâ Petre

BL »

Circa Honorius-Edward

1 *

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

x

Gherghiceanu Florentina

X .

Hărăbor Dragoș

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

'X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

*

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

*

Untea Georgiana

■X

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

x

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

*

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raiuca-Nicoieta

X

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

Propunere Pavet Marius Adrian

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

6

NU

6

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

2

PMP

4

0

PNL

3

1

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

5

5

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

6 Abțineri

USB, Bujduveanu Stelian (PNL)

6 Voturi Împotriva

Bumbar Marian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL), Ivan Fiorin (USB), Teodor Raluca-NIcoleta (USB), Țugui Matei Ion (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

IL*

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

K X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

1 Xs '

Comânescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

*

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

St

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

1 ■ X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X'

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X'

lonescu Andrei George (PMP)

L *

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Ll*

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

i X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

x

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X     ,

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

'X

Nitu Fiorian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Podar Marian Vasile (PMP)

.. .

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

■X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Ni na (PSD-UNP)

1 * 2S

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

" X

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Volcu Ion Valentin

ii

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

Podar Marian Vasile

*

Tipărit: 1/29/202011:15:16 AM


Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihaî

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

XSubiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

x

Birdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

■ X ■

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

’X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X,

Țu(u Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

XSubiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

XSubiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

Rezultat General Vot


DA

33

ABȚINERE

2

NU

7

Total Prezenti

47


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

1

PMP

4

0

PNL

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

2

7

6


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Stanciu Daniel (USB)

7 Voturi împotriva

USB


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X'

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stei ian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

X

_Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X-

..

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Câtâlin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

‘X’

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

l ■ - -

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

. x

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

?—

X’

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

’X'

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X !

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Nilu Florian (PSD-UNP)

*

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

-X

Pa vel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

& * 3

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

-x !

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

x^

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

“ă

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

x

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X’

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

x

Lintea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)             X

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________■_______________________________________________________________________________________________________________

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

ALDE

Nume

DA

Absent

Ftorescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

St

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

K

lonescu Andrei George

*.

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i- x .

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-Ionul

X

Kansou Hazem Alexandru

Mărgărit Nîcolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

&Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

t «

Ciudomtrov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuta Doina

X

Gherghiceanu Florentina

■ ■*

Mărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

JL

Nitu Florian

"S‘X‘

Pavel Marius Adrian

X-

Radu Ion

•X ■

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

*

Suhan Valeriu-Nicolae

« 1

Țuțu Radu-Cristian

. j»

Untea Georgiana

XSubiect Vot

Propunere Pa vel Marius Adrian

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

*

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Vateriu

Grigorescu Fiorin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

Rezultat General Vot

DA

33

ABȚINERE

3

NU

6

Total Prezenti

47Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

2

PMP

4

0

PNL

4

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

3

5

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

3 Abțineri

Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB)

6 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurel ian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

* ,

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Vaieriu (USB)

X

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

■x

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■X


Tipărit: 1/29/202011:16:42 AM


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

j

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

. X

Doicîn Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancu(a Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

-

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

*

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

L

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

V X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

■X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X”

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

itrL

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Nume Ședința             Ședință Ordinară 29.01.2020

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

x

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

1/29/2020 12:00:00 AM

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

’X’

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

i      X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PNL

Nume

DA

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

.. X'....

Comănescu Mi hai

x

Deaconescu Cătălin-lonuJ

Kansou Hazem Alexandru

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

*

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

JSi Kf î

Bădulescu Aurelian

: * ■

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X 1

Hărâbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaela

Jțj

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

«

Radu Ion

*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

*

Sebeșan Mircea Radu

*

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Pavel Marius Adrian

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

x

Ciceală Ana-Maria

* !

Gădiută Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X i

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

DA

33

ABȚINERE

5

NU

8

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

2

0

PMP

4

0

PNL

4

1

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

4

5

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

PMP, PNL, PSD-UNP, Voicu Ion Valentin (ALDE)

5 Abțineri

Ivan Florin (USB), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL), Radu Elena (USB), Stanciu Daniel (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

8 Voturi împotriva

ALDE, USB, Bujduveanu Stelian (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

I *

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Auretian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavîan (USB)

*

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

-

x

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X      1

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

. x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

x

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

*

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

I     X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

«...

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Nitu Florian (PSD-UNP)

*

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

£ *

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

"     X ■ i

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

...*

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

x

lintea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE

Nume

DA

NU

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

iL

Voicu Ion Valentin

X

ISubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

__

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

I *

Kansou Hazem Alexandru

' X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

t«■

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

«

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X-

Neacșu Lazăr

*.

Nitu Florian

Pavel Marius Adrian

■X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

■ x

Țuțu Radu-Cristian

t x

Untea GeorgianaSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

*

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

x

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

*

Subiect Vot

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana CJaudiu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Rezultat General Vot

DA

46

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

4

0

PNL

5

2

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

.*

Artimon Marian (PSD-UNP)

«

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stei ian (PNL)

□E

Bumbar Marian (USB)

X ■

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

I

XNume

DA

Absent

Ciudomirov Mi hai Anton (PSD-UNP)

x-

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X.....

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

■ *

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

-X.’

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X ,

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

- *

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X 1

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

I X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X ' 1

Țugui Matei Ion (USB)

r x
Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD4JNP)

« ;

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)Subiect Vot

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cataiin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Calana Claudiu Daniel și vacanlarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

* i

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătâlin-lonuț

- x

Kansou Hazem Alexandru

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

' x

Rog in Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1

liu Daniel și


Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

* -

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

x.

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

>

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

I Sil

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

I

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

. «...

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

. fi

Suhan Vaieriu-Nicolae

*

Țuțu Radu-Cristian

X 1

Untea Georgiana

X


Subiect Vot

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

-X.

r..... --r-

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

L *

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

2

Țugui Matei Ion

X

-----------------------'

Subiect Vot

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” - etapa a ll-a

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

6

NU

7

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

2

PMP

4

0

PNL

4

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

4

7

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

PMP, PNL, PSD-UNP

  • 6 Abțineri

ALDE, Berceanu Octavian (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Gâdiuțâ Alexandru-Vateriu (USB), Munteanu Cristian Mihal (USB), Radu Elena (USB)

  • 7 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

L * I

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

*'     4

Bumbar Marian (USB)

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

x!

Nume

DA

ABȚINERE |

NU

Absent

Ciceală Ana-Maria (USB)

■ v .

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mi hai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

«

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X'

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

W|sg®g■

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

■ x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

x

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

bTxW

Nitu Florian (PSD-UNP)

KZ* . ■.

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

I         X ■

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

x

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu lori Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere" - etapa a ll-a

ALDE

Nume

ABȚINERE

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere" - etapa a Il-aPMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

7"

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere" - etapa a ll-a

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălrn-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

x

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” - etapa a ll-a

PSD-UNPR

Nume

DA

| Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

%xj~

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

■x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Hărăbor Dragoș

' X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

IE

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

*

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

* s

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X .

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere' - etapa a Il-a

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

8

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

*

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe

Rezultat General Vot

DA

33

ABȚINERE

7

NU

3

Total Prezenti

46Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

1

PMP

4

0

PNL

3

1

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

6

2

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

7 Abțineri

USB, Bujduveanu Stelian (PNL)

3 Voturi împotriva

Deaconescu Câtălin-ionuț (PNL), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X Ji

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

x

Chtrcu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X “]

Ciceafă Ana-Maria (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

L, x 7

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r -X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

-’X1

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

-X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X-

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

•     X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X ..i

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X


z_


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

x-

Untea Georgiana (PSD-UNP)

. *

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

* :

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasife

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe

PNLNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

*

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu C riști an-Marian

X

Rog in Marius

*

Subiect Vot

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

Birdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

Florea Ancuța Doina

X-

Gherghiceanu Florentina

Hărăbor Dragoș

■L*...

Maxim Marius Cătălin

W.

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

*

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

■ St .

Sebeșan Mircea Radu

ț x

Suhan Valeriu-Nicolae

■L*

Țuțu Radu-Cristian

7x

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Tudor Gheorghe

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

x

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale

Rezultat General Vot


DA

34

ABȚINERE

3

NU

1

Total Prezenti

45Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

1

PMP

4

0

PNL

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

1

3

1

10


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL. PSD-UNP, Radu Elena (USB)

3 Abțineri

USB

1 Voturi împotriva


Ciceală Ana-Maria (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

$

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chlrică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

'Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

. ... ...

X

L . ;

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

:} *

Florescu Michaeta-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hârăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

F X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X A

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

V-xF

Militaru Marian Cătălin (PMP)

■ *

Munteanu Cristian Mihai (USB)

f X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florran (PSD-UNP)

KOI

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pave! Marius Adrian (PSD-UNP)

K*

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

K«.

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanei u Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

{

X

1---------------------Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

&

L---------.

Subiect Vot

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

: 1

*

Voicu fon Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

—------1

Subiect Vot

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale

PNLNume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

*

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

*.

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

x

Artimon Marian

. X .

Bădulescu Aurelian

X

Birdeanu Andreea Raluca

L K .

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

1

Doicin Cristian Vasile

r

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Drago?

X

Maxim Marius Cătălin

El

Neacșu Ioana Mihaela

i     *

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

. X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandutescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

x

Subiect Vot

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București unor personalități medicale

USI

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Cicealâ Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea Tn folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Rezultat General Vot


DA

38

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

4

0

PNL

4

3

PSD-UNP

24

0

USB

3

12

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

*

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

XNume

DA

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X-

Florea Ancu(a Doina (PSD-UNP)

■X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomni(a (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

-X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hârăbor Dragoș (PSD-UNP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

>x !

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

x

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

KT * _ i

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

" X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

XNume

DA

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

o

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea in folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

x

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia"


PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

•X

Comănescu Mi hai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

; ■ x '

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X n

ii

Subiect Vot

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni a unul teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

x.

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

r x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

T

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

x S

Sebeșan Mircea Radu

*

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

*

Subiect Vot

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea in folosință gratuită Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni a unui teren în suprafață de 2246,73 mp ce reprezintă parte din curtea imobilului "Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia"

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

54

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

■ Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanei u Daniel

i      >&'

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche"

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

0

PMP

4

0

PNL

5

2

PSD-UNP

23

1

USB

1

3

11DA

36

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

47

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB) 3 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

* .

Bădulescu Aureli an (PSD-UNP)

El *

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

! ... < ‘

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

L *

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

. *

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

i

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărâbor Drago? (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

. . X.

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Kx

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

I

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

8

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Podar Marian Vasile (PMP)

x

Radu Elena (USB)

i ® 1

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

x..

Rogin Marius (PNL)

. &

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

'       X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

*Subiect Vot

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea Tn valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

L._        ..I

lonescu Tudor-Tim

■X<

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche"

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

*

Podar Marian Vasile

I

_

Subiect Vot

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenji obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche"PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

. x

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

...

Rogin Marius

x

Subiect Vot

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de Investiții "Restaurarea și punerea Tn valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

x

Ardeleanu Mircea

RJI

Artimon Marian

'Bădulescu Aurelian

oo

Bîrdeanu Andreea Raluca

â i

Chirică Petre

x'

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X'

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Hărăbor Dragoș

*

Maxim Marius Cătălin

i

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

n

Sandulescu Nina

0 ®i

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Chlrcu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

M *

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanei u Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 tn administrarea

Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndutescu, sector 6

Rezultat General Vot

DA

46

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

4

0

PNL

4

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

*

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

L <11

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*.

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

■X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

■X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

1

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

■'

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Drago? (PSD-UNP)

......* ■

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

x......i

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

St * n

Milltaru Marian Cătălin (PMP)

*

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Otteanu Cristian-Marian (PNL)

■ X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X.:

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

*

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

... Ș

Stroe Bogdan-Cristlan (USB)

x

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

... * ■

Țugui Matei Ion (USB)

XNume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

K

Subiect Vot

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Consiliului General af Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

L. *

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

Podar Marian Vasife

Subiect Vot

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 tn administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6


/O)


PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

■ ^X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Oiteanu Cristian-Marian

L J

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amiicar C. Săndulescu, sector 6

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

*

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

*

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Săndulescu Nina

*

Sebeșan Mircea Radu

X

--------------------i_l

Suhan Valeriu-Nicolae

X’

Țutu Radu-Cristian

X 1

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea

Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Amilcar C. Săndulescu, sector 6

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

v

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

i

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

_Subiect Vot

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1

Rezultat General Vot

DA

37

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

2

1

PMP

2

2

PNL

4

3

PSD-UNP

23

1

USB

6

9

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

1

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

.....X..

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

*

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasite (PSD-UNP)

f                                           ■

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

lonescu Andrei George (PMP)

s

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

■ M

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X 7

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militam Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

x 1

Olteanu Cristîan-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X      :

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicofae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Wi * !

Țugui Matei Ion (USB)Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

$4

Subiect Vot

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1

ALDE

Nume

DA

Absent

iFlorescu Michaela-Tomnița

-

' I i

lonescu TudorTim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

.       X

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Câtălin-lonuț

x

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

- X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X'

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

e: x .1

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

A J

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Nitu Flori an

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

X

Sanduiescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-NIcoiae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

XSubiect Vot

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 27, Sector 1

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

I x ■

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X J

Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 29.01.2020

Subiect Vot

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6

Rezultat General Vot


DA

45

ABȚINERE

0

NU

o

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

4

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL. PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X ■

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bir

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

r

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stei ian (PNL)

« .1

Bumbar Marian (USB)

. .«..1

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

ar

Clceală Ana-Maria (USB)

* 1


Nume

DA

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

..

Ciudomirov Mi hai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-ionuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Ftorescu Adrian Constantin (PMP)

' ■

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

«

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

I X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorln (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

■ •

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

V

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

«1

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

*

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

■ 1Nume

DA

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei ion (USB)

1

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

■Voicu Ion Valentin (ALDE)

1

Tipărit: 1/29/202012:23:26 PM

’agina 3 din 8


//<"


Subiect Vot

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate tn Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

* J

lonescu Tudor-Tim

X'         :

Voicu Ion Valentin ----------------------------------------------------------------------------------J

*

Subiect Vot

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate in Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str, Drumul Taberei nr. 78A, sector 6

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

■X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

,

—-----Subiect Vot

PUNCTUL 9


Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6


PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

! *

Rogin Marius

XSubiect Vot

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate Tn Splaiul Independenței nr, 298A, Splaiul Independenței nr, 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

..'M

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Birdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

5

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

■X

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

UE

Neacșu Ioana Mihaela

x

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

. *

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Vafertu-Nicolae

rTi-

Țuțu Radu-Cristian

x.

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public ai Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr, 78A, sector 6USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

x

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

{ X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

2

1

PMP

3

1

PNL

4

3

PSD-UNP

22

2

USB

3

4

8DA

34

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

48

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL. PSD-UNP, Bumbar Marian (USB). Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB)

4 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

...... * J

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

t

i------------------------------

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

! X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Câtălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

B. *

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărâbor Dragoș (PSD-UNP)

1.. ■*. ..

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

x ■

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

\

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

T

i *

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

.X .

Nitu Florian (PSD-UNP)

■X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

x

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

■x

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X J

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

_Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

ALDE

Tipărit: 1/29/2020 12:26:07 PM


Pagina 4 din 8

/.Ot/


Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

/ *

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x :

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

x

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Comănescu Mi hal

x

Deaconescu Cătălin-Jonuț

x

Kansou Mazem Alexandru

ii

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

*Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

1W-

Ardeleanu Mircea

x 1

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

BIrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

:      x

Florea Ancuța Doina

■X

Gherghiceanu Florentina

X-

Hărăbor Dragoș

w

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazâr

r..*.......

Nitu Florian

a? x

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

t.K.1

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

i

Untea Georgiana

*


Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

- -

X

Chircit Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

- -■r -

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

XSubiect Vot

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiutui București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat în București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

2

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

2

1

PMP

3

1

PNL

4

3

PSD-UNP

23

1

USB

7

2

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

KAțjsent

Arnzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeteanu Mircea (PSD-UNP)

*

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

»

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Vaferiu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________'

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD’ UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătâlin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

J.

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

; *

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

r * ■

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

* '

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Nitu Florian (PSD-UNP)

■x

Olteanu Cristian Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

i . X        :

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

3l.

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

fABTINEREj

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

XSubiect Vot

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat in București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1. et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaeta-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

A

Volcu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat în București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

- x. ;i

Subiect Vot

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat Tn București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x i

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

x

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 71/19.12.2019, situat în București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

. *

Chlrică Petre

X

Circa Honorius-Edward

*

Ciudomirov Mihai Anton

.....X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

« 1

Gherghiceanu Florentina

X J

Hărăbor Dragoș

*

Maxim Marius Cătălin

ffx?::

Neacșu Ioana Mihaela

* i

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

Pavel Marius Adrian

.....x

Radu ion

X

Raiciu Anca Daniela

■.. *

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

.. ____

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanțâ succesorală nr. 71/19.12.2019, situat în București, str. Lunca Florilor nr. 1, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 21, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc SeismicUSB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

Jx

Bumbar Marian

*. i

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

7» %

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Rezultat General Vot

DA

42

ABȚINERE

2

NU

o

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

5

2

PSD-UNP

23

1

USB

8

2

5

Concluzii Vot


Moțiune aprobata

42 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurel ian (PSD-UNP)

x .!

Berceanu Octavian (USB)

*

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

J X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihal Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

_____

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

I

X

A

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Fiorin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicofae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

x

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Nitu Florian (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

£ , I

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

y

*

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

.X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■ ■»

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

x

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Volcu Ion Valentin (ALDE)

X J

Subiect Vot

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

a. '

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

i------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

. x

Kansou Hazem Alexandru

X

l                  .J

Mărgărit Nicotae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

: ;xf;.

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat a! Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat în București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

I &

Ardeleanu Mircea

X i

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

,A.

Gherghiceanu Florentina

X

Mărăbor Dragoș

*

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

Pavel Marius Adrian

i .. * ■

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

*

Sebeșan Mircea Radu

X.

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind înscrierea Tn domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 27/19.11.2019, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 31/25.11.2019, situat in București, str. Armenească nr. 14A, et. 4, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia in administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

■X

Chircu Va Ier iu

x

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X . :

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristîan

x

Teodor Ratuca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

I X

Subiect Vot

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind înscrierea In domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Rezultat General Vot

DA

42

ABȚINERE

2

NU

n

Total Prezent!

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

5

2

PSD-UNP

23

1

USB

8

2

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata


42 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Cicealâ Ana-Maria (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

■      X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X .!

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

■!1Ol j

Berceanu Octavian (USB)

1 : i 1

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

■■

Bujduveanu Stelian (PNL)

iwi

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x?

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

■       X       ‘

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

ki>

Florescu Michaela-Tomni(a (ALDE)

X

Gâdiutâ Alexandru-Vateriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

x ■'

Grigorescu Florin (USB)

r

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

i * .

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X-

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

x

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X’         !

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

■ ' x

Podar Marian Vasile (PMP)

x‘

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

• X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

L

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X      I

------

Subiect Vot

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind înscrierea In domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

k

■lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind înscrierea tn domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar


z__


PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

*

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rog in Marius

_

I      A

Subiect Vot

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind înscrierea in domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020. situate Tn București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

..

Circa Honorius-Edward

....A...

Ciudomirov Mihai Anton

x

Doici n Cristian Vasile

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Hărăbor Dragoș

■a

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

'9

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

Pavel Marius Adrian

: Ar

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

.&X<S:

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

*.

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

x. :

Subiect Vot

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind înscrierea Tn domeniul privat al Municipiului București a bunurilor imobile ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 09/17.01.2020, situate în București, str. Triumfului nr. 32, sector 1 și str. Timișului nr. 42, sector 1, și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului ImobiliarUSB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

x

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

i * 1

Ivan Florin

f

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

' *

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei ion

Subiect Vot

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5

Rezultat General Vot

DA

40

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

2

1

PMP

3

1

PNL

3

4

PSD-UNP

23

1

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri


Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X<

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

-

X

Berceanu Octavian (USB)

. X

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

V

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

i. X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

■   i—r*-

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătăiin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Ftorea Ancu(a Doina (PSD-UNP)

X

L                                 -------------------1

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

I.                                  I

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X‘ 1

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

i $       1

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)

x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X........:

Nitu Ftorian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

■X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■X

Suhan Valeriu-Nicotae (PSD-

|UNP)

X

r-       . - ■■ ■■

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

I      X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

. .x

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

« I

Subiect Vot

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladlmirescu, sector 5ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

* i      *

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

7 X

Subiect Vot

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

r «

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tu dor Vladimirescu, sector 5

PSD-UNPR

Nume

PA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

_;x>-

■ ,

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

x

Hărăbor Dragoș

i. x

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

i .

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

Tx.-:

Pavel Marius Adrian

w:

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

r W:.:

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

■ x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

K” X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

.. *. .!

Bum bar Marian

X 1

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

* s

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

■ |

Radu Elena

Smighelschi Cosmin Victor

x

Stanciu Daniel

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

■ X ■

Subiect Vot

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind mod. H.C.G.M.B nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea A.F.I.către AMCCRS, a cotei - părți proprietate de stat, din imob.sit. Tn București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, ststr. Gabroveni nr. 6-8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Fii

Rezultat General Vot

DA

41

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

3

4

PSD-UNP

23

1

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

r- -•    :           î-

X

Bumbar Marian (USB)

I. X

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X.

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

.       . J

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X-

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Va Ier iu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

L.    ----

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

r* ■ ■

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

r

X'

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Crlstian (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Suhan Valeriu-NIcolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

șs

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind mod. H.C.G.M.B nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea A.F.I.către AMCCRS, a cotei - părți proprietate de stat, din imob.sit. în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, ststr. Gabroveni nr. 6 - 8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării FII

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

*

lonescu Tudor-Tim

JS

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind mod. H.C.G.M.B nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea A.F.l.către AMCCRS, a cotei - părți proprietate de stat, din imob.sit. în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, slr. Șelari nr. 13, str. Covaci nr, 10, str. Covaci nr. 14, ststr. Gabroveni nr. 6 - 8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Fii

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

x

Podar Marian Vasile

if ■ ■ ■

A

Subiect Vot

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind mod. H.C.G.M.B nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea A.F.I.către AMCCRS, a cotei - părți proprietate de stat, din imob.sit. in București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, ststr. Gabroveni nr. 6-8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Fii

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

■ ■ *

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind mod. H.C.G.M.B nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea A.F.I.către AMCCRS, a cotei - părți proprietate de stat, din imob.sit. în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, ststr. Gabroveni nr. 6-8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Fii

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

: x

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

:------------s-------

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihat Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Hărăbor Dragoș

i X         !

Maxim Marius Cătălin

'V

Neacșu Ioana Mihaela

x

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

JT

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind mod. H.C.G.M.B nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea A.F.I.către AMCCRS, a cotei - părți proprietate de stat, din Imob.sit. In București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr, 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, ststr. Gabroveni nr. 6-8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Fii

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

* . J

Bum bar Marian

SE

Chircu Vaieriu

x

Ciceală Ana-Maria

k

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

:      * J

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

Stroe Bogdan-Cristian

ST

Teodor Raluca-Nicoteta

!       * i

Țugui Matei Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București" solicitanți de locuințe sociale

Rezultat Generat Vot

DA

39

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

3

4

PSD-UNP

23

1

USB

7

3

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. USB

3 Abțineri

Cicealâ Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X-

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

L C .

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

! x

Bujduveanu Stelian (PNL)

*

Bumbar Marian (USB)

i *

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasite (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

r . ..

X

Gădiuțâ Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Drago? (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

' x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

! *

Militaru Marian Cătălin (PMP)

! ' X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazâr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

*

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavei Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■x

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

I       X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

,.x.

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

&

Țugui Matei Ion (USB)

x

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către 'Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București" solicitant de locuințe sociale

ALDENume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

. * '

Voicu Ion Valentin

L *- :

Subiect Vot

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București" solicitanți de locuințe sociale

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Podar Marian Vasile

Subiect Vot

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Generat al Municipiului București nr. 754/2018, de către 'Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite Tn care se găsesc cetățenii Municipiului București" solicitanți de locuințe sociale

PNL

Nume

DA

Absent

'Bujduveanu Stelian

*

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite In care se găsesc cetățenii Municipiului București" soticitanți de locuințe sociale

PSD-UNPR
Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

l

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

ir

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Doicin Cristian Vasile

*

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

Maxim Marius Cătălin

X..

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

Pavel Marius Adrian

X.

Radu Ion

.....X ■

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

“ST"

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite fn care se găsesc cetățenii Municipiului București" solicitanți de locuințe sociale

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

Chircu Valeriu

x

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

A

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

- ■■

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale

Rezultat General Vot

DA

41

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

3

4

PSD-UNP

23

1

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

L x

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

xl

_ ■
Nume.

DA

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

1-----*—’

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*

Comănescu Mihai (PNL)

E X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

r x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X ,]

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

. ?■„.

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Fiorin (USB)

X

Hărăbor Drago? (PSD-UNP)

..... A J

lonescu Andrei George (PMP)

*

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

f. ....

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

. x. .

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

-X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

L *      .'

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x f

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

XNume

DA

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Hi

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

---■—

K

Voicu ion Valentin (ALDE)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

tonescu Tudor-Tim

X'.

Voicu Ion Valentin

X

.. I

Subiect Vot

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

--------------------------------------------------- - - -------------------'

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar In administrarea Direcției Generale de Asistentă Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

!

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

« 1

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

■s

Rogin Marius

--- .

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale

PSD-UNPR
Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

■X'

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

■j

Florea Ancuța Doina

X ■

Gherghiceanu Florentina

* 1

Hărăbor Dragoș

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Nitu Florian

Pavel Marius Adrian

'x

Radu Ion

- -

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

*

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

.        * i

Subiect Vot

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii socialeUSB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

i

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

x i

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X'

Teodor Raluca-Nicoleta

, - ■ ;

■X’

Țugui Matei Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ

Rezultat General Vot

DA

42

ABȚINERE

0

NU:

0

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

42 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

■ -J

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

* î

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

.... x

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

XNume.

DA

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

r

%

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Xt

Grigorescu Florin (USB)

x

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

TșT’J

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Muntean u Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

A

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

: *

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

■       * i

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X I

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

4

Pagina 2 din 8

Nume

DA

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

&

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X’

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L.«.....-

Subiect Vot

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

X ,

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în Str. Panciu nr. 21, sector 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

*

Băduiescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

. * . ..

Ciudomirov Mihai Anton

■ x ■ ■

Doicin Cristian Vasile

rai

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

■X

Nitu Florian

X ■

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

.. .^1

Raiciu Anca Daniela

*

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

K

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și In numele Municipiului București terenul situat In Str. Panciu nr. 21, sector 1, In vederea desfășurării unor activități de învățământ

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

■■ x

Bumbar Marian

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

r               -         ’

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanei u Daniel

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

■X-

Țugui Matei Ion

xSubiect Vot

PUNCTUL 1£

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București. 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1

Rezultat General Vot

DA

41

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

3

1

PNL

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

8

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

L * .,

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

V,

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x ,

Bumbar Marian (USB)

X

,              --     • •      . J

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

■X-         ■

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

ionescu Tudor-Tim (ALDE)

X

ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

***

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

■>x '

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Podar Marian Vasile (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

.x

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

* ■

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

■ XNume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

*

Subiect Vot

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X ■

Subiect Vot

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind Tmputernicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și in numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1
PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1
PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mîhaf

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristîan-Marian

L^î. 1!

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

i X

Ardeleanu Mircea

>

Artimon Marian

■X'

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

■»

Chirică Petre

*. ..

Circa Honorius-Edward

*

Ciudomirov Mihai Anton

X

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

x

Maxim Marius Cătălin

x

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

■X '

Raiciu Anca Daniela

Y

*

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

. X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele municipiului București, 3 terenuri situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

X-

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiujă Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

■ • J

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

. *

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

... *

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

ic

Țugui Matei Ion

x

Subiect Vot

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"

Rezultat General Vot

DA

41

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

0

PMP

2

2

PNL

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x.

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

x

Chircu Valeriu (USB)

X

Chiriei Petre (PSD-UNP)

'     .X'     ■

Ciceală Ana-Maria (USB)

,       X

Hume

DA

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x 1

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X   j

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

x .

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

x

Grigorescu Florin (USB)

X

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

■ . * i

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

[van Florin (USB)

X

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X /

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X.

Nitu Florian (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

•X\

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

j. — ... »

XNume

DA

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

* .

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu ion Valentin (ALDE)

Subiect Vot

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată Tn suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată Tn suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4*

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată Tn suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru Imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată In suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată In Calea Văcărești nr. 296, sector 4"PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

* '

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată In suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"
PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artlmon Marian

x

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

■X .

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

L x

Doicin Cristian Vasile

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

' >X

Țuțu Radu-Cristian

X

A...

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru Imobilul teren proprietate privată in suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată Tn suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4. nr, cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4'USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

■ X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

■ H.M ii

Radu Elena

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

. *

Stroe Bogdan-Cristian

X ■

Teodor Raluca-NIcoleta

X

iȚugui Matei Ion

X

Subiect Vot

Amendament Țugui Matei

Rezultat General Vot

DA

22

ABȚINERE

15

NU

5

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

3

0

PMP

1

1

2

0

PNL

1

1

5

PSD-UNP

5

13

3

3

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

22 Voturi Pentru

ALDE, PNL. USB, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Ardeleanu Mircea (PSD-UNP). Artimon Marian (PSD-UNP), Florescu Adrian Constantin (PMP). Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

15 Abțineri

PSD-UNP. Mllitaru Marian Cătălin (PMP), Otteanu Cristian-Marian (PNL)

5 Voturi împotriva

PMP, Chirică Petre (PSD-UNP), Circa Honorius-Edward (PSD-UNP), Radu Ion (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X J

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

' * .

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Florea Ancu(a Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

! x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghlceanu Florentina (PSD-UNP)

*

Grigorescu Florin (USB)

X

S

Hărăbor Dragoș (PSD-UNP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

*

Kansou Hazem Alexandru (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

.

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Nitu Florian (PSD-UNP)

X 1

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stanciu Daniel (USB)

X J

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

*

Subiect Vot

Amendament Țugui Matei

ALDE

Nume

DA

Absent

Florescu Michaela-Tomnița

.. * i

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Amendament Țugui Matei

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian VasileRaport Vot

Nume Ședința              Ședință Ordinară 29.01.2020   _____________ 1/29/2020 12:00:00 AM

Subiect Vot

Amendament Țugui Matei

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

....... 1

X

Kansou Hazem Alexandru

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X


Subiect Vot

Amendament Țugui Matei

PSD-UNPR


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurel ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chtrică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

* 1

Doicin Cristian Vasile

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X '

Hărăbor Dragoș

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Nitu Florian

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

K

Untea Georgiana

XSubiect Vot

Amendament Țugui Matei

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Chircu Valeriu

x I

Ciceală Ana-Maria

p-n

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

$

Grigorescu Florin

... *

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

■ X

Munteanu Cristian Mihai

X J

Radu Elena

'?W1

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stanciu Daniel

Stroe Bogdan-Cristian

■l * ti

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

*

Subiect Vot

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru Imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică «Edificare parc Tn zona de sud a Municipiului București -Bulevardul Metalurgiei”

Rezultat General Vot

DA

37

ABȚINERE

6

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

0

PMP

4

0

PNL

2

2

3

PSD-UNP

23

1

USB

5

4

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

6 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bujduveanu Stelian (PNL), Ciceală Ana-Maria (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihal (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

[■

Berc