Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului J                     J

General al Municipiului București din data

de 18 iunie 2020, ora 11.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea, prin dispoziția înregistrată sub nr. 839/12.06.2020.

Ședința a avut loc la sediul autorității deliberative din municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, la care au participat toți cei 52 de consilieri.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferință WebEx, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.94/23.03.2020.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, doamna Mariana Brod -Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică și domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali, doamnă primar general. înainte de a începe ședința de astăzi 18 iunie am să dau cuvântul Primarului General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali. Bună ziua tuturor. Mulțumesc președintelui de ședință pentru cuvântul acordat. Foarte pe scurt înainte de a începe dezbaterea și votul pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, vreau să fac câteva precizări referitoare și la

acesta și la un punct care va fi pe ordinea de zi suplimentară. Vreau să vă anunț că la începutul acestei luni am depus cererea de finanțare pentru proiectul înscris în POIM, reabilitarea rețelei de termoficare din București

£ aceea sunt și probleme cu rești. Practic, nu mai este arde necesare inclusiv de la ilioane de euro pentrucare este foarte îmbătrânită și af alimentarea cu agent termic în acum niciun risc pentru că av Bruxelles pentru a primi sui reabilitarea a peste 200 de km de conductă de termoficare, prin urmare, în scurt timp în București nu va mai fi o problemă furnizarea agentului termic, așadar apa caldă și căldura pe timpul sezonului rece. Precizez că a trebuit să facem eforturi considerabile și pentru a recupera timpul pierdut în mandatul primarului interimar PNL care timp de un an de zile nu a depus niciun document la Bruxelles necesar atragerii acestei finanțării nerambursabile europene. De asemenea, vreau să fac o precizare cu

privire la unul dintre punctele importante aflate pe ordinea de zi și anume, noi considerăm în continuare că așa cum procedează întreaga Europă trebuie si noi să ne aliniem la aceste standarde si să relaxăm economia >                                                                                                                                                       J

precum și viața cetățenilor în funcție de rezultate științifice, de informații reale, care nu pot fi obținute decât prin testare. Așa cum a spus și Organizația Mondială a Sănătății testăm, testăm, testăm. Prin urmare vă supun aprobării un proiect prin care, pentru început, deci într-o primă etapă testăm 3000 de persoane care intră zilnic în contact cu multe alte persoane, cum ar fi: sportivii, ziariștii, farmaciștii, angajații din supermarket și din hipermarket. De asemenea, angajații de la terase. Aș vrea să fac de asemenea, o subliniere la acest capitol și anume, că nu vom înțelege absolut niciodată pentru că nu există argument temeinic, de ce Guvernul nu acceptă redeschiderea teatrelor, pentru că ele nu sunt mai periculoase decât bisericile. Apreciem faptul că se redeschid bisericile pentru că în draftul de stare de alertă numărul 2 nu erau cuprinse și bisericile pentru a fi redeschise. Apreciem acest lucru, dar teatrele rămân în continuare închise, deși noi am propus un program prin care să se vândă mai puține bilete pentru spectatori decât numărul de locuri și am fi luat toate măsurile de protecție necesare atât pentru actori, regizori, cât și pentru spectatori. Vreau să apreciez public reacția pozitivă pentru mediul cultural și susținerea încercării mele, deocamdată fără răspuns, și disperate de a redeschide teatrele din capitală, oamenilor politici care susțin proiectul meu și au făcut acest lucru prin declarații și nu este atât vorba despre mine, cât despre cei peste o mie de oameni de cultură care au scris și o adresă, un memoriu către Președintele României, către Primul Ministru, către președinții celor două camere ale Parlamentului, către Primarul General și alte autorități și anume singurii politicieni care până acum înțeleg sau cel puțin declarativ, și sunt convinsă că nu sunt doar declarații, domeniul cultural și nevoia de a redeschide și teatrele sunt Marcel Ciolacu, Dan Barna, Traian Băsescu, Rareș Bogdan, Victor Ponta. Le mulțumesc

public acestor oameni politici care înțeleg că păcănelele decât teatrele. în continuare General vă supun atenției un proiect fo/ife apreciat nu numai de copii ci și de părinți


unt mai importante zi a Consiliului îd că va fi deschidem în această toamnă Muzeul Copiilor. în această perioadă de vară se va organiza un concurs de soluții și vom avea și noi în București un muzeu interactiv, digitalizat, zone de creativitate, zone de interacțiune între cei mici și tot ceea ce se va întâmpla în ansamblu la Muzeul Copiilor din București, unde îi așteptăm pe elevi sau pe preșcolari atât din București cât și din întreaga țară. Deschidem așadar, pe perioada verii în pregătire pentru toamnă și o nouă grădiniță socială în Strada Plevnei și de asemenea, un alt proiect important pe care vi-l supun dezbaterii și sper aprobării, deschiderea, deci lansarea promenadei fântânilor în zona cuprinsă între magazinul Unirea - fântâni și Palatul Parlamentului. Vom avea un bulevard de nivel european în care și bucureșteni, dar și turiștii se vor putea relaxa, vor fi oaze ocupate, să spunem, de zone culturale, deci teatru pentru copii, muzică, divertisment, de asemenea, terase, această solicitare a fost și din partea industriilor HoRa și HoReCa. De asemenea, rulote cu suveniruri și de asemenea, artiștii meșteșugari își pot expune produsele create și de asemenea, să le și vândă. Aș vrea de asemenea, în continuare să vă anunț un proiect foarte important. După întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții industriilor HoRa și HoReCa, suntem primul oraș care și aprobă, nu doar anunță, oraș din România, scutiri și înlesniri semnificative pentru proprietarii și administratorii de terase și restaurante, practic prin propunerea mea de astăzi și votul dumneavoastră, aceștia vor fi scutiți de toate sumele pe care ar trebui să le plătească pentru folosirea domeniului public al municipiului București, de asemenea, în măsura posibilităților și primăriile de sector vor putea acorda facilități fiscale reprezentanților Industriilor HoRa și HoReCa. Esănătate este un proiect de suflet, dorim să digitalizăm toate spitalele din municipiul București, ar fi folosit acest lucru și acum în pandemie, cred că pandemia nu a trecut, trebuie să fim în continuare vigilenți, dar dacă testăm știm exact ce și cum putem relaxa. Primul spital digitalizat va fi Colentina. Și nu în ultimul rând, avem și câțiva cetățeni de onoare cu care ne mândrim, sunt cei care au luptat și luptă în prima linie în această perioadă de pandemie, managerul și directorul medical al Spitalului Victor Babeș de Boli Infecțioase și Tropicale, Emilian Imbri și Simin Florescu și de asemenea, directorul medical al Institutului Matei Balș, Sorin Petrea. Vă stau la dispoziție pentru toate informațiile pe care le doriți în plus. Mult succes. O zi frumoasă.


Domnul președinte de ședință Pavel Marius

Vă mulțumesc și eu doamna Primar Gen^Mn continu^re am să cuvântul domnului Adrian lordache. directorul Direcției Juridic, pentru a ne comunica prezența ședinței de astăzi și pentru a supune votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare.

DomnuI Director Executiv Adrian lordache

Mulțumesc domnule președinte, bună ziua doamna Primar General, bună ziua domnilor consilieri generali. Online sunt 51 de persoane, deci avem cvorumul necesar pentru a ține ședința. în continuare v-aș supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 11 mai, ora 11.00.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dragi consilieri generali vă rog frumos să vă exprimați votul. Avem câteva persoane ce încă nu au votat. închidem votul.

Domnul Director Executiv Adrian lordache

Cu 43 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 5 abțineri, procesul verbal a fost adoptat.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc domnule director. Vă propun suplimentarea ordinii de zi prin introducerea după punctul 44 la punctul 45 a următorului proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019. Vot, vă rog, pe introducerea pe ordinea de zi a proiectului enunțat. închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 12 abțineri, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

La punctul 46 se introduce: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 176/23.04.2019 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 688/18.12.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții

"Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Vot, vă


rog. închidem votul.


Cu 41 de voturi pentru, 2 voturi îi a fost adăugat pe ordinea de zi.

Văd că avem un coleg consilier general ce dorește să ia cuvântul pe ordinea de zi. îi dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mulțumesc domnule președinte. Bună ziua tuturor. Am două propuneri legate de ordinea de zi. Vă propun scoaterea proiectelor cu numărul 37 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Coordonator Sector 5, București, proiect ce din păcate considerăm că are problemele grave de legalitate și proiectul 44 proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare până la 100.000.000 lei. Considerăm că ar fi mult mai oportun să vedem cum se poate rectifica bugetul astfel încât chiar să avem o eficiență bugetară în administrația bucureșteană.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc, domnule Gâdiuță. li dau cuvântul inițiatorului pentru a-i cere acordul.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Nu sunt de acord cu retragerea celor două puncte de pe ordinea de zi. Pentru punctul privitor la PUZ-ul sectorului 5 s-au depășit toate etapele legale, inclusiv dezbaterea publică solicitată. Toate elementele care au fost subliniate în cadrul dezbaterilor și a etapelor juridice și urbanistice au fost introduse în acest document, prin urmare, nu există motive temeinice pentru retragerea acestui punct de pe ordinea de zi și el este foarte necesar pentru că nu avem cum să finalizăm PUG-ul capitalei până nu se finalizează toate cele șase PUZ-uri de sector. în ceea ce privește faptul că dumneavoastră solicitați să se retragă de pe ordinea de zi un proiect care se referă la finanțarea municipiului București, deci proiecte importante pentru bucureșteni, sunt realmente stupefiată. Așa cum cred că ar trebui să știți, avem un grad mic de îndatorare 8,7 % față de plafonul maximal și anume 30%, prin urmare, este obligatoriu și chiar am văzut în multe declarații de ale dumneavoastră și postări că trebuie să facem demersuri ca orice UAT, să avem finanțare atât din surse proprii cât și din surse externe. Așadar, este un drept pe care municipiul București îl are, iar în totalitate suma va fi folosită pentru proiecte foarte utile cetățenilor 50, deci jumătate din sumă, 50 de milioane lei pentru cofinanțarea bugetului obținut prin fondul de mediu pentru achiziția celor 130 de autobuze hibrid și pentru cele 100 de troleibuze și practic trebuie să achităm suma din partea municipiului ca și cofinanțare, iar cealaltă jumătate deci 5Q de milioane lei merge direct în investiții, investiții care trebuie să fie finaltzate^chja?'dăfea\ criza financiară ne-a afectat și pe noi și chiar dacă înf^e/e treihunt și j jumătate de pandemie am fost nevoiți să tăiem bani de la^eM^peptriăfy a-i aloca către spitale, către protecția medicilor, asistenților și pentru carantină, bani care ni s-a promis că vor fi înapoiați de către Guvern, dar nu au venit nici până acum. Prin urmare, cele 50 de milioane for merge direct pe șantierele capitalei, pasajul Doamna Ghica, Ciurel, Nicolae Grigorescu, Splai Dudescu, Fabrica de Glucoză, etc. Aveți ceva împotriva acestor proiecte de infrastructură care trebuie să fie finalizate pentru bucuresteni? Eu cred că nu.

J

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Primar General.^ Supun votului dumneavoastră ordinea de zi în integralitatea sa. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 9 abțineri, ordinea de zi a fost adoptată.

Trecem la proiectul cu numărul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 18 iunie 2020 - 17 septembrie 2020. li dau cuvântul liderului grupului PSD, domnul Circa Honorius.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte, mulțumesc frumos. Propunerea noastră pentru următorul ciclu este domnul Marius Pavel, adică dumneavoastră, aveți susținerea noastră în continuare.

J

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc pentru încredere, domnule Honirius Circa. Supunem votului propunerea domnului Honorius Circa. închidem votul. înainte de a trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, o să rog colegii consilieri generali să îsi deschidă camerele si să-si exercite votul. Vă mulțumesc.

J                                                                                             »                     J                                                                                                     ’

Cu 33 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 7 abțineri, proiectul a fost adoptat, am fost ales în funcția de președinte al Consiliului General.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Olteanu Cristian Marian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 2. închidem votul.

Cu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 3 de pe ordinea d

hotărâre privind încetarea mandatului de consijierz geper domnului Kansou Hazem Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 3.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 4 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă”.

O să dau citire unui amendament din partea inițiatorului.

La articolul 2 al proiectului de hotărâre se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 200 de lei per beneficiar angajaților farmaciilor, angajaților din domeniul alimentației publice, reprezentanților mass-media, angajaților firmelor de curierat din municipiul București și sportivilor care activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal București care vor solicita participarea în mod voluntar la efectuarea testării PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS COV 2.”

înainte de a supune votului amendamentul inițiatorului, o invit pe doamna Turkes Ablachim pentru a ne aduce mai multe lămuriri.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Și avem înscrieri la cuvânt, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Imediat.

Doamna Director Turkes Ablachim - A.S.S.M.B.

Bună ziua, tuturor!

Sper că sunteți cu toții sănătoși!

Odată cu anunțurile proiectelor noastre de testare am primit foarte multe solicitări de la cetățenii Bucureștiului, în egală măsură angajați ai farmaciilor, supermarketurilor, diverselor firme, precum și de la cetățeni ai Bucureștiului care își exprimau teama să intre în unele unități publice, datorită faptului că nu se știe statutul acestora. Astfel că ideea de a completa sau de a veni cu un proiect suplimentar aceluia „Testăm pentru București”, care ați văzut că s-a bucurat de un succes foarte mare și în câteva zile numărul de locuri disponibile, cel de 11.00§^s=^opupat. Considerăm că este oportun să realizăm și acest proiect caro vatesta 3.000 de persoane din domeniile amintite anterior. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc si eu, doamna director!

Dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Doamna primar, domnule președinte, vă mulțumesc!

Așa cum am votat și la proiectele anterioare referitoare la testarea în masă a bucureștenilor, grupul PNL nu poate fi de acord cu un asemenea proiect, nici cu amendamentul pe care l-ați propus. Ne menținem punctul de vedere din ședințele anterioare. r                     i

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc!

îi dau cuvântul doamnei Ana Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da. Vom vota pentru acest proiect, grupul USR, dar avem câteva întrebări referitoare la testările efectuate până în prezent. Și anume, pentru testarea PCR, pe 11.000 de cetățeni, dar și pentru testarea antigen, pentru a vedea dacă au contractat în trecut virusul, vrem să vă întrebăm câți înscriși au fost pentru ambele proiecte, câți oameni au fost testați la zi și câte rezultate negative, câte rezultate pozitive, câte rezultate neconcludente aveți. De asemenea, poate o idee pentru doamna primar general, ar fi să se testeze și dumneaei la matematică și la statistică, să vadă cum se fac aceste proiecte...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc pentru considerațiile absolut personale, doamna Ciceală.

îi dau cuvântul domnului Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Vă mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, dragi colegi, bună ziua, doamna primar general!

Mă alătur cu întrebarea mea doamnei Ciceală și întreb și eu care sunt rezultatele testării PCR pe 10.000 de bucureșteni, înțeleg că s-au înscris 11.000, care sunt datele statistice pe această testare? De asemenea, vă întreb cum ați ajuns la aceste categorii profesionale, să ne propuneți o testare doar pentru dânșii, de ce nu și taximetriștii, de ce nu și șoferii STB-ului, de ce nu funcționarii care lucrează în direct publicul? în privința părții tehnice a proiectului, aș vr bucur că este doamna director medical prezentă, poMtâ întreb de ce trebuie să mai alocăm încă 30.000 de lei p^nțif^îilăt^i llQzl /Âfâ&'.al!// / *


s® îMtrebxsi


nu poate fi deja folosită platforma care a fost folosită la testarea a 10.000 de oameni, până la urmă nu este decât un formular, sunt niște soluții gratuite de la Forms, și de la Google, și de la Microsoft, și de la alții, pentru o asemenea platformă? Oricum, așa cum avertizau specialiștii în IT, și acea platformă pe care ați folosit-o la testarea anterioară sau la înscrierile anterioare avea probleme de securizare a datelor și ați pus bucureștenii...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Stati că mai am două... J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Da, dar nu este legat de proiect.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Două cuvinte. Este legat de proiect.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Haideți să revenim la proiect.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

De ce irosim 30.000 pentru o nouă platformă, 30.000 de lei, în condițiile în care am plătit la testarea anterioară pentru realizarea acestei platforme? De asemenea, de ce plătim 3.000 de lei pentru hosting, când peste tot în piață costul hosting-ului este de câțiva euro pe lună? Eu cred că și această acțiune se înscrie într-o acțiune electorală pe bani publici...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumim.

J

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

... întreg mandatul doamnei primar general care a stat numai cu ochii pe sondaje și pe comentariile...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Deaconescu!O să îi dau cuvântul doamnei primar general Gabriela a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumesc!

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Dacă ați fi fost atenți la informații și nu v-ați fi mărginit doar să vă citiți ce ați pregătit din fițuici înainte de ședință, ați fi observat, așa cum este și pe site-ul primăriei și în descrierea proiectelor, că acesta este în plus, deci este un proiect în plus, prin care testăm alte 3.000 de categorii socio-profesionale, proiectul se numește „Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă”. Așa cum anteriorul proiect care, fără votul unora dintre dumneavoastră, dar cu votul unor consilieri generali responsabili și care îi respectă pe cetățeni a trecut, și anume „Testăm pentru București”, în primul proiect s-au putut testa toate categoriile, inclusiv cele menționate de dumneavoastră, proiectul de astăzi este în plus și este ca urmare a solicitărilor pe care le-am primit din partea acestor categorii, așa cum foarte corect și limpede a formulat doamna director medical de la A.S.S.M.B. Deci este în plus, nu este în minus, și noi știm că politica de sănătate a PNL este una împotriva cetățenilor, antieuropeană, noi știm că nu au fost preluate modelele de bune practici din Europa. Deci nici nu este de mirare că dumneavoastră, în calitate de consilier general, căleați în picioare jurământul de credință față de cetățeni, și nu faceți altceva decât să susțineți politica păguboasă de sănătate a actualului guvern. Asta nu este de mirare! De mirare este că, repet, vă uitați jurământul față de cetățeni. Cetățenii sunt cei care solicită informatii reale si trebuie să știm I                                        J                                                                                                                                                J                                 T                                                      ’

cât relaxăm și cum relaxăm și care va fi viața noastră în continuare, și în domeniul economic, dar și de zi cu zi, în urma unor informații certe. Și aș mai vrea să fac o precizare înainte de a lua cuvântul doamna director medical, doamna doctor Turkes Ablachim. Se face din nou o confuzie și explicațiile au fost foarte clare, apropo de cine trimite și pe cine la teste. Cred că trebuie să faceți niște teste de memorie, unii dintre dumneavoastră, înainte de matematică și limba română, pentru că am explicat de un milion de ori foarte clar, și eu, și medicii, că sunt două tipuri de testări. Cu aparatele real time PCR, cinci dintre ele achiziționate chiar de noi, pe timpul când guvernanții spuneau că este o gripă ușoară în România, noi am fost cei conștienți și conștiincioși și ne-am pregătit. Acelea sunt testele de tip antigen, mai pe scurt exudatul nazal sau/și faringian, și rezultatul spune dacă persoana respectivă este infectată la data testului și aici, în acest proiect, s-au înscris voluntar 11.101 de bucureșteni, aproape 4.000 au fost testați și vă va da doamna doctor rezultatele de azi dimineață, de la cele douăsprezece clinici de stat și private care au făcut aceste analize de laborator, care sunt în proiectul i nostru. Și, de asemenea, testele de tip anticorpi care arată circulația virusului în municipiul București, gradul de imunizare pe caLejjaturală, acea picătură de sânge din vârful degetului, acolo este u^pfoiect^a izat împreună cu primăriile de sector, împreună am achiziționa; e-tele 'de anticorpi, și aici este vorba, practic, de o eșantionare la/hivelul rdipppiului

București. Chiar dacă testarea de la Arena Națională a fost blocată agresiv și barbar, aș putea spune, de către Ministerul Sănătății prin DSP, după ce DSP-ul a spus că tot ce se întâmplă la Arena Națională este conform cu standardele europene, ni s-a refuzat acest aviz. Cu siguranță vom continua acest proiect într-o formă adaptată noii situații și vă vom prezenta la momentul respectiv rezultatele. Doamna doctor, vă rog.

Doamna Director Turkes Ablachim - A.S.S.M.B.

Referitor la întrebările dumneavoastră, domnule Deaconescu, răspunsurile sunt următoarele. Pentru fiecare proiect este necesară o aplicație online separată, cu drepturi de Copyright, pe care noi nu avem cum să le încălcăm. în al doilea rând, afirmația dumneavoastră că prima aplicație pentru „Testăm pentru București” nu ar fi fost securizată, am dat informațiile necesare, tehnice, chiar a doua zi. Așa cum v-am obișnuit, toate proiectele pe care le derulează Administrația Spitalelor sunt pe site-ul nostru, în deplină transparență, statisticile sunt la zi. Din totalul de peste 3.000 de teste realizate, sunt numai două rezultate pozitive în acest moment. Toți angajații Primăriei Municipiului București din Direcția Generală de Asistență Socială, Poliția Locală, absolut toți cei care au avut nevoie au fost testați prin proiectul nostru „Noi nu stăm acasă”. Dacă am sărit vreo întrebare, îmi readuceți aminte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, doamna director!

Supun votului dumneavoastră amendamentul inițiatorului, închidem votul.

Cu 38 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 8 abțineri, amendamentul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 4 în integralitatea sa.

O să îi rog pe consilierii generali să își exercite votul. Vă mulțumesc! închidem votul.

Cu 42 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru radierea din anexa la Hotărârea Consiliului General

al Municipiului București nr. 109/2003 privind actualizarea listeispațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi Legii nr. 550/2002 a spațiilor cu altă destinație

Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, în suprafață de 599,57 mp. și în bd.

Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, în suprafață de 1850,77 mp.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 5.

închidem votul.

Domnul Consilier Sebeșan Mircea Radu

Domnule președinte, Mircea Sebeșan sunt. Tot nu pot să votez, să știți. Este al treilea proiect...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian O să rog tehnicul să ia legătura cu dumneavoastră.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Trebuie să poată vota toată lumea, adică ar trebui să luăm o pauză, până se rezolvă tehnic.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Haideți să ne spună ce votează, să fie notat în...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Voicu.

Tehnicul ia legătura, vă mulțumesc.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului educațional și cultural "Muzeul Copiilor” și transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Bulevardul Decebal, nr. 11, bloc S14, parter, în vederea derulării acestuia.

O să dau citire unui amendament din partea inițiatorului.

„în titlul și în corpul proiectului de hotărâre instituția Centrul de Proiecte Culturale ale Municipiului București - ARCUB se înlocuiește cu Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS.”

îi dau cuvântul domnului Matei Țugui, înainte de a supune votului dumneavoastră amendamentul.


Domnule Țugui, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion Mulțumesc!

Am două întrebări.

O dată, dacă ne puteți justifica acest amendament, de ce schimbarea destinației? J

Și a doua întrebare ar fi dacă ne-ați putea prezenta mai pe larg proiectul Muzeul Copiilor? Desigur, ideea sună bine, dar am vrea să aflăm mai multe. Mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să dau cuvântul primarului general al municipiului București, doamna Gabriela Firea, pentru a vă aduce lămuriri.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Acest proiect va fi de bun augur pentru copiii din capitală și nu numai, pentru că sunt convinsă că vor veni și copii din întreaga țară și poate și din zona noastră de Europă. Va fi un spațiu expozițional educativ, creativ și inovativ, în care cei mici își vor putea exersa talentul și creativitatea, sau își pot petrece timpul liber într-un mod util și distractiv în același timp. Biletul va fi unul subvenționat, pentru a fi accesibil pentru o categorie cât mai largă de copii. în prezent spații relativ similare, dar de dimensiuni incomparabil mai mici au prețuri între 20 și 50 de lei, se va stabili acesta la finalizarea proiectului. Muzeul Copiilor va fi structurat pe secțiuni tematice, în care sunt organizate expoziții interactive, unele cu componentă digitală, diverse evenimente culturale, lecții deschise sau întâlniri cu artiști. Vom avea ateliere și cursuri tematice, minilaboratoare de experimente, hărți interactive, jocuri. Inițial ideea a fost ca ARCUB să fie instituția integratoare, în colaborare cu PROEDUS, cu Teatrul Țăndărică, cu Teatrul Ion Creangă și cu alte instituții de cultură. Pe măsură ce am început să lucrăm deja la schița de fundamentare a proiectului, înainte de concursul de soluții care va avea loc, am tras cu toții concluzia că este mai bine ca dintru început să se ocupă instituția PROEDUS de realizarea și inaugurarea acestui proiect, Muzeul Copiilor.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc doamna Primar General. O să fac o precizare. Am dat citire din eroare unei formularistici ce se referea la faptul că acest imobil este proprietate de stat, nu este proprietate de stat.

Supun votului amendamentul la acest proiect. închidem votul.

Domnul Consilier Suhan Valeriu Nicolae


îmi cer scuze. Șuhan sunt. Vă rog să mă scuzați, data asta nu mi-a apărut.......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Imediat ia tehnicul legătura, dar cu toți avem numărul de telefon al domnului...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Domnul Pavel, domnul Pavel.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, spuneți.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Șuhan, Bădulescu sunt, uitați-vă unde aveți microfonul, camera și cele trei puncte, apăsați pe acele trei puncte și o să vă apară un panou de comandă și apăsați și pe sondaje și reveniți la vot imediat. Așa m-a învățat și pe mine, că nici eu nu sunt așa deștept ca Ciceală, în primul rând.

Domnul Consilier Suhan Valeriu Nicolae

Este în regulă, dar să știți că până acum a funcționat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc!

Cu 36 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 9 abțineri, amendamentul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul în integralitatea sa.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru Am ridicat și eu mâna, Octavian Berceanu sunt.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 6.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Va fi menținut concursul de soluții pentru amenajarea spațiului?Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, domnule Berceanu, s-au făcut precizări mai devreme. Mulțumesc! închidem votul.

O să îi rog pe consilierii generali să își deschidă c exercite votul.

Cu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abți a fost adoptat.

Trecem la proiectul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație, situat în Calea Plevnei, nr. 98, Bl. 10 C, Sector 1, în vederea dezvoltării de servicii sociale destinate categoriilor defavorizate.

O chem alături de noi pe doamna luliana Cristea, Director coordonator DGASMB pentru a ne aduce mai multe lămuriri.

Doamna luliana Cristea - Director Coordonator DGASMB

Bună ziua, doamna Primar general, bună ziua stimați consilieri generali, venim în fața dumneavoastră azi cu rugămintea de a vota acest proiect pentru binele copiilor proveniți din categorii defavorizate. în acest spațiu dorim să extindem rețeaua noastră de centre ANTANTE, care sunt în număr de 12 prin venirea în sprijinul părinților cu un nou centru educațional pentru 45 de copii. Capacitatea acestui centru fiind de 45 de locuri. După cum știți și dumneavoastră noi deja avem o experiență în privința centrelor de educație și îngrijire timpurie având deja 12 astfel de centre, iar acest centru va veni în completarea locurilor pe care deja le avem în număr de 300.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna director.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 7.

închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 8 pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu, , nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social "Bebe de / București”.                                                       / Z

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 8.                             ( /

închidem votul.                                                     '

Cu 49 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere^proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 9 pe ordinea pe zi -proiect de hotărâre privind amenajarea zonei „Promenada cu Fântâni”. ! ) *

O să dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiută. Domnule Gâdiută

5                                                                                 J

aveți cuvântul. 5

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc!

J

Formulăm un amendament constructiv, zic eu, și care sper să fie aprobat de toți consilierii. Propunem realizarea unui concurs de proiecte pentru terminarea celei mai bune soluții pentru zona respectivă.

Amendamentul sună în felul următor:

Articolul 2 se modifică si va avea următorul conținut: Pentru a stabili 9                                                                                        9

soluția de amenajare a zonei menționate în articolul 1 Administrația Străzilor București, va organiza un concurs de proiecte. Articolele următoarele rămân neschimbate si se vor renumerota.

J

Este ceva normal, s-a aprobat ceva similar la un proiect anterior, sper.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță.

O să dau cuvântul doamnei Primar general, pentru a vă aduce lămuriri.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Am anunțat încă de la începutul ședinței de Consiliu, și de asemenea la toate ședințele grupului de lucru pe acest subiect, este deja instituită această regulă, firește că se organizează concurs de soluții ca și la Muzeul Copiilor și la Promenada cu Fântâni, repet, am subliniat încă de la începutul ședinței, probabil nu erați încă conectat sau nu a fost sonorul foarte bun.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, doamna Primar general.

O să dau cuvântul domnului Bujduveanu.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al grupului PNL, nu credem că este oportun ca asemenea proiect să vină pe final de mandat. Salutăm reabilitarea zonelor centrale ale municipiului-București pentru pietoni, dar nu cred că acum pe final de mandat scopul pentru care a fost pus acest proiect pe ordinea de zi este @ iftoplșîr^nta,

ci este strict un gest de imagine, de PR. Vă mulțumesc!

JDomnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îi dau cuvântul doamnei Primar general, pentru a vă răspunde la alegațiilor.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Cu atât mai mult ar trebui să îl votați să fie un moment de PR și pentru dumneavoastră și nu doar de PR, ci să le arătați bucureștenilor că din prima până în ultima zi de mandat, vă doresc să aveți mult mai multe în continuare chiar și de lider al grupului PNL trebuie să faceți tot ce ține de dumneavoastră pentru mai binele bucureștenilor. Repet, din prima până în ultima zi, nu ne oprim la un moment dat din activitate, spunând că deja gata suntem poate pe final de mandat, dar poate e finalul primului mandat. La asta nu v-ați gândit? Eu zic să vă gândiți la toate soluțiile că așa e normal, să ne gândim, nu, mai ales că eu nu vă urez cât mai multe mandate, ar trebui să îmi întoarceți politețea ca să citez pe cineva. Să știți pe de altă parte că m-aș fi bucurat să fac astfel de gesturi electorale, cum le spuneți dumneavoastră, pe final de mandat. Colegul dumneavoastră care a fost Primar general interimar și care un an de zile a înghețat primăria capitalei la propriu, a blocat întreaga activitate, pentru că nu și-a asumat continuarea niciunui proiect, nu a început niciun proiect nou, probabil pe principiul dumneavoastră, că dacă se apropie un final de mandat trebuie și primarul, viceprimarii, citymanagerul, directorii, toată lumea să vină la serviciu să încaseze leafa și să nu mai facă nimic, că nu înseamnă campanie electorală. M-aș fi bucurat și aș vrea să îl întrebați, într-o ședință de partid, repet, pe fostul Primar general interimar PNL de ce nu a făcut ceva electoral, astfel încât să contribuie la documentele care erau atât de necesare și a trebuit noi să recuperăm acel timp pierdut pentru obținerea fondurilor europene pe POIM pentru reabilitarea conductelor de termoficare, pentru că noi în primul an de mandat am fost la Bruxelles cu acest subiect și am fost noi certați pentru ce nu a făcut primarul dumneavoastră. Aș fi vrut, repet, să facă până în ultima zi treabă, chiar dacă poate se trezea cineva din opoziția de atunci să îi spună că muncește electoral. Munca e bună oricum, electorală, neelectorală, munca e muncă si se văd rezultatele.

J

Prin urmare vă spun ce v am mai spus și la alte ședințe și repet cu drag și fără ironie sunteți mult prea tânăr și sper inteligent pentru a avea', meteahna foștilor oameni politici de la toate partidele care doar distrugeau, > doar se duelau, dar nu făceam mare lucru.

Eu cred că trebuie să dăm dovadă că noua generație de politicieni, inclusiv de oameni din administrație știu să își dea mâna copstțu^țîvwntru cetățeni și să lase politica măruntă de o parte, măcar câbcLe vorbă strict, strict de proiecte pentru bucureșteni.                  / (

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Primar general.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Gâdiuță. închidem votul

Cu 22 de voturi pentru, 18 împotrivă, 9 abțineri, amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 9 în integralitatea sa.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 14 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Doamna Teodor, întoarceți-vă telefonul pentru a vă apărea cadranul ce vă permite să votați.

Trecem la proiectul cu numărul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind scutirea, pentru durata stării de urgență decretată în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice ca unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim Am solicitat si eu cuvântul. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O secundă. Domnule Tudor lonescu aveți cuvântul.

J

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Adresasem ieri o întrebare în cadrul ședinței Comisiei economice. J

Câte astfel de spații se regăsesc în această situație la nivelul municipiului București? Până în prezent nu am primit această informație. Deci, rea dresez aceeași întrebare.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Cu certitudine...domnule Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da, mi-aș fi dorit ca și ceilalți colegi care au fost/^|Srd/ÎFbsedință să primim această informație așa cum s-a angajaW^ecțta' Ecogbmică până la momentul votului asupra acestui proiect. Vom votagpest proiect grupul ALDE. Antreprenorii trebuie susținuți atunci când alte instituții mai ales Guvernul, nu fac acest lucru. Deci, este un proiect foarte bun, dar aș vrea totuși să știm câți astfel de antreprenori sunt în această situație în municipiul București.

Mulțumesc frumos! J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Tudor lonescu.

Dăm drumul la vot pe proiectul cu numărul 10.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Era interesant și un studiu privind impactul....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Era foarte interesant, domnule Berceanu, dacă vă înscriați la cuvânt, nu v-ati înscris.

J

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

M-am înscris la cuvânt si cred că se vede si e cazul să ne si dați dreptul de a avea o intervenție.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am dat tuturor de la începutul ședinței dreptul de a-și exprima punctul de vedere.

Vă mulțumesc!

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

La punctul anterior nu mi-ați dat cuvântul, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Teodor, mi-am dat seama că aveți o problemă tehnică din cauza asta v-am și atras atenția mai devreme.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privin stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată pr Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucure O să dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian


Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem un amendament la acest punct. Pot să îi dau citire?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Bineînțeles.

J

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Amendament la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General....... titlul proiectului se

modifică si va avea următorul conținut: Proiect de hotărâre privind suspendarea, modificarea și completarea unor hotărâri de Consiliu care stabilesc nivelul impozitelor și taxelor locale în municipiul București.

După articolul 4 se introduc două articole.

Articolul 5: se suspendă până la data de 31.12.2020 aplicarea taxei speciale pentru promovarea turistică la nivelul municipiului București prevăzută în Hotărârea 723/18.12.2019.

La articolul 6: prezenta hotărâre se va comunica Primăriilor sectoarelor de la 1 la 6 și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Vin în completare să spun că salutăm aceste proiecte care susțin mediu de afaceri si industria HORA si HORECA.

1                                                                                                  !

Ne bucurăm să vedem când apar pe ordinea de zi, poate prea târziu, poate trebuia să venim mai devreme să vină și primăria cu asemenea proiecte și sper ca grupul ALDE, așa cum a susținut și proiectul anterior inclusiv grupul PSD să susțină acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu ....

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

E o adăugare la proiectul dumneavoastră care până la finalul anului vine să stimuleze incoming-ul în București ....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu. Primăria Municipiului București face pași reali în sprijinirea întreprinzătorului privat de pe-ra^a municipiului București.

Dau cuvântul doamnei Primar general pentru a vă ră^punde~X • A

Doamna Primar General Gabriela FIREA                    J *

încerc să fiu cât de politicoasă pot, pentru că îmi pare rău că după patru ani de Consiliul General, din păcate, ori ați fost dez^xmatp^rr

dovediți că nu aveți capacitatea să vă informați corespunzător asupra unor subiecte în legătură cu care propuneți amendamente și este realmente de neimaginat cum grupul PNL, care ar trebui să susțină mediul de afaceri, a ajuns să vină cu propuneri împotriva mediului de afaceri și culmea eu să fiu primar social democrat, mai liberală în gândire și în acțiune decât dumneavoastră și vă și explic, repet, trebuia să fi știut, dacă nu știți e bine că aflați acum, măcar la final de mandat, de prim mandat, fiindcă eu vă doresc mult mai multe mandate.

Această taxă pentru promovarea turistică este foarte mică în municipiul București comparativ cu alte orașe din țară și comparativ cu alte orașe din Europa, ea fost solicitată în special de reprezentanții industriilor HORA și HORECA pentru că prin aceste bugete se realizează o promovare reală a Municipiului București, promovare în urma căreia, sunt atrași turiști din țară și din Europa, oameni care vin în capitală, se cazează în instituțiile hoteliere, mănâncă aici, cheltuie la terase, la restaurante, merg la malluri, deci cresc PIB ul capitalei.

Această taxă de promovarea turistică nu este achitată către municipalitate de către operatorii economici, adică de către patronii sau administratorii hotelurilor, restaurantelor, teraselor, mallurilor, etc. ci ea este încasată pe noaptea de cazare doar de la cei care vin din afara Bucureștiului și din afara țării și se cazează în București pentru diferite activități, relaxare, de asemenea, congrese științifice în domeniul sănătății, în domeniul IT-ului, sau pur și simplu probleme la instituțiile statului și așa mai departe.

Ne-am întâlnit de foarte multe ori, deci aici stăm bine ca și subiect și vă invit și pe dumneavoastră oricând mâine sau săptămâna viitoare să purtăm o discuție și să vă arătăm minutele de la toate întâlnirile pe care le am avut cu reprezentanții hotelierilor, celor care dețin restaurante, terase, și așa mai departe și care vor foarte mult să rămână în vigoare această taxă de promovare turistică, din care noi am și stabilit fiindcă avem împreună o Asociație, Primăria capitalei este membru în această Asociație, restul membrilor sunt persoanele private care provin din acest domeniu și împreună decidem prin vot cum se cheltuie această sumă, nu decide nici primarul, nu decide nici Consiliul, nu decide discreționar nici directorul economic, ci împreună în asociație, companiile private și Primăria capitalei care are doar un vot, decidem cum se întrebuințează mai util pentru București această taxă. Pentru început vreau să vă aduc la cunoștință faptul că am stabilit ca din primele sume încasate, să se/ realizeze un clip de promovare al municipiului București care va fi agreat,/ aprobat de către hotelieri și reprezentanții Hora și Horeca ca și structură.^ imagine, sunet, text, creativitate și așa mai departe, cape'^aQrag^turiști/ în capitală atât din țară cât și din Europa și de ce nu din/rrtrsagă lume, repet, crescând afacerile acestor companii privatd șfde^zasemenea crescând încasările pentru Municipiul București, prin urmare amendamentul dumneavoastră vine împotriva oamenilor de afaceri, împotriva industriilor Hora și Horeca și nu are cum să fie susținut nici de mine, nici de către ceilalți colegi ai mei.

Probabil este o confuzie pe care o faceți, de aceea vă cred că de bună credință și vă invit săptămâna viitoare să vă prezint minutele și procesele-verbale ale întâlnirilor pe care le-am avut, inclusiv pe această temă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna primar general. Dau cuvântul domnului Tudor Tim lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor - Tim

Mulțumesc! Legat de acest proiect, într-adevăr taxa aceasta nu este luată de la antreprenori, este o taxă...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu, suntem la ședința Consiliului General, nu suntem în stradă. Domnule Tudor aveți cuvântul.

J

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Mulțumesc! Deci, ceea ce vreau să spun, această taxă este o taxă colectată peste tot în lume, nu se ia de la antreprenori se ia de la cetățeni, este o taxă care este solicitată chiar de către antreprenori, iar eu în calitate de consilier general care face parte din Adunarea Generală a Asocierii București-Brașov-Constanța, o axă turistică extrem de importantă pentru dezvoltarea turistică, atât a Bucureștiului cât și a României. în acea asociere am avut de nenumărate ori discuții cu privire la utilitatea și folosirea acestei taxe. Noi, ALDE, grupul ALDE, în calitate de grup liberal din această .... din această majoritate, împreună cu cei din PSD, vom susține acest proiect și noi, ALDE vom vota, așa cum am votat și înainte sprijinirea antreprenorilor, ceea ce din păcate nu vedem, repet, și ați spus și dumneavoastră domnule președinte de ședință, nu vedem la nivel central, ceea ce ar trebui să vedem peste tot în România, un real sprijin al antreprenorilor, din păcate vedem doar piedici, adică restaurante închise, care nu pot să fie deschise, hoteluri care sunt prejudiciate, un întreg .... o industrie de aproape 500.000 de oameni care este blocată în mod / sistematic de acest Guvern. Măcar noi aici, în București, să putpsUace tot ceea ce ne stă în putință, în calitate de consilieri generajj^s&^pdnw general, să sprijinim acest mediu.                       Z

Mulțumesc frumos!                             I [

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule lonescu. Dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte.

Cred că nu ați ascultat ce am spus, domnul Tudor lonescu, doamna primar, înțeleg......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule consilier.....

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Ajută în comunicare retorica ....intenția de a scoate această taxă pentru perioada anului 2020 este pentru a stimula incoming-ul în București, tocmai pentru a aduce cât mai mulți clienți hotelurilor din București pentru a consuma și a crește PIB-ul, dar venim cu această retorică împotriva oamenilor de afaceri, nu mă așteptam din partea domnului Tudor Tim lonescu, care se pretinde a fi un cunoscător al acestui domeniu, să spună că această taxă, eu am insinuat în proiect.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu, nu este proiectul dumneavoastră, ați insinuat un amendament.....

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Amendament este pentru a crește incoming-ul în București și de a stimula acest mediu de afaceri....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu, o să îmi permit să vă opresc, îi dau cuvântul doamnei primarul general al capitalei doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA                       |

Dumneavoastră sunteți acum în situația în care o doamnă senioare nu dorește să traverseze strada, dar dumneavoastră o obligați, ea având nevoie de o farmacie care se află în proximitatea unui semafor, dumneavoastră o obligați să nu se ducă la farmacie unde are nevoie ci vreți să o traversati strada cu forța. Exact în această situație sunteti. ’ ’ ’ ’ ___ ’

Practic, încă o dată vă repet și cred că trebuie să-âpreciațf ^tât disponibilitatea mea cât și dorința de dialog, această taxâ-rpprezintă de fapt 2% din plata cazării în unitățile hoteliere din municipiul B’ucug^tjXdste un procent mic față de alte procente percepute de alte orașe din țară, culmea conduse de primari PNL, dar văd că la ei nu se referă nimeni și de asemenea net inferioară față de alte taxe de cazare, taxe turistice, în orașe din Uniunea Europeană.

Tocmai industriile Hora și Horeca nu au solicitat suspendarea acestei taxe pentru că, repet, ea este plătită de cei care se cazează la prețul/noapte, 2% din plata cazării atât, nu și dacă mai consumă altceva dacă mănâncă, dacă cumpără cu totul altceva din hotel, deci doar prețul/ cameră/cazare, așa cum se procedează în întreaga lume și repet ei nu au cerut așa ceva, au cerut suspendare sau scutire sau diminuare de taxa pentru folosirea domeniului public și de asemenea veți vedea în proiectul următor, taxele care se încasează de către primăriile de sector, pentru că așa cum știți municipiul București este singura instituție din țară, singurul UAT din țară care nu încasează prin efectul legii bugetului de stat taxe și impozite locale, noi avem constituit bugetul doar din cota pe impozitul pe venit și toate aceste taxe locale merg către primăriile de sector, deci ele sunt în măsură după votul pe proiectul de astăzi, în propriile lor Consilii Locale, să voteze suspendare sau diminuare de taxe locale pentru antreprenorii despre care vorbim.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna primar general. Supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de domnul Bujduveanu.

închidem votul.

Cu 24 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă, 10 abțineri, amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 11 în integralitatea sa.

Vot, vă rog.

Apreciez faptul, domnule Bujduveanu, că ați votat și dumneavoastră acest proiect în integralitatea sa.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul

a fost adoptat.Domnul Consilier Bujduveanu Stelian Nici nu se pune problema.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiectul cu numărul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 12.

închidem votul.

Cu 52 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem la proiectul cu numărul 13 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 13.

închidem votul.

Cu 51 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

M-am înscris la cuvânt înainte și ați supus proiectul la vot înainte de a-mi da cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la proiectul cu numărul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București”.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 14.

închidem votul.

Cu 50 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 15 - Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei conf. Dr. Simin Aysel Florescu, domnului Dr. Emilian loan Imbri și domnului Dr. Sorin Petrea.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 15.


Cu 43 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 16 - Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București pentru Ursu lonuț - activist și voluntar.

îi dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor- Tim La următorul, nu la acesta. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu.

Doamna Consilier Radu Elena

Imi place că Anei Ciceală nu i ați dat cuvântul, lui îi dați anticipat.

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Lui se numește domnul lonescu, doamna Elena.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Ciceală când are ceva de spus, spune, doamna Elena.

Vă mulțumesc!

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 16.

închidem votul.

Cu 46 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 17 - Proiect de hotărâre privind microciparea, identificarea, înregistrarea și sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București.

Revin la domnul lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Mulțumesc, domnule președință de ședință, voiam doar să menționez pentru al treilea an consecutiv în care municipiul București are un astfel de proiect, iată că deja devine o obișnuință și un lucru absolut lăudabil din partea noastră a municipalității să dăm un exemplu din acest, din acest punct de vedere. Sper ca toți consilierii, măcar în acest an să voteze pentru, întrucât, culmea ironiei, chiar antevorbitoarea din partea USR s-a abținut în ceilalți ani la acest proiect.

Mulțumesc și sper să sprijinim acest proiect unde'am introdus anul acesta si microciparea, este o noutatea fată de anul trecut. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, specific că grupul USR va vota acest proiect. în 2016 am depus un proiect ce se referă la sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree cu stăpân, am susținut și proiectele domnului Tudor lonescu ulterioare și susținem acest proiect, deci grupul USR va vota pentru. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță.

Supun votului proiectul cu nr. 17. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 47 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DAU în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele”, Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, București.

Vot, vă rog, pe proiect cu numărul 18.

închidem votul.

Cu 47 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, Calea Griviței, nr. 4, Sector 1, București.

Vot, vă rog, pe proiect cu numărul 19.

închidem votul.

O să îi rog pe colegii consilieri generali să apese și butonul submit după ce își exercite votul.

Cu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru SpitahJt^Clinic Filantropia, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, Sector 1, Bucureștii

închidem votul.

Cu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca” din Șoseaua Berceni, nr. 12, Sector 4, București.

Vot, vă rog, pe proiect cu numărul 21.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Șoseaua Vergului, nr. 12, Sector 2, București.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 22.

închidem votul.

Cu 47 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic “Sfânta Maria” din Bd. Ion Mihalache, nr. 37 - 39, Sector 1, București.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 23.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 24 - Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată, situat în Strada Gramont nr. 25, Sector 4, nr. cadastral 228858 în vederea efectuării lucrării de utilitate publică “Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr.224”-                                                       /

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 24.                        /

închidem votul.                                                 Z

Cu 46 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 25 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1.

Dau cuvântul domnului Florin Grigorescu.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Vă mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, zece secunde să afișez o imagine. Se poate?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Au trecut cele zece secunde.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Acesta este spațiul de care vorbim.... da... cel încadrat într-un poliedru, într-un poligonul alb. în jurul lui e plin de parcări gratuite, vreau să vă exprim un paradox. Cu cât avem mai multe parcări gratuite în orașul acesta cu atât calitatea vieții noastre este mai scăzută, eu aș propune așa, cu toții să ne gândim la o politică de parcări care să înceapă cu taxarea locurilor de parcare înaintea construirii a altor și altor locuri de parcare. Este o iluzie că mai multe locuri de parcare în București va determina creșterea calității vieții noastre. USR, conform politicii enunțate aici, nu va aproba acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. îi dau cuvântul domnului Mihai Petre, director cadastru sector 1 pentru a vă aduce lămuriri. De asemenea până vine domnul Petre o să îi dau cuvântul domnului Matei Țugui, dar nu, era la 26. Domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Am avut microfonul oprit și m-a bufnit râsul când am văzut că m-ați evitat domnule președinte.                                            /

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu, consilierul care vorbește cel maf^fli-ȘLqi bufnește râsul.                                     /*//??

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvânt. Așa cum am susținut și în ședința anterioară, grupul PNL nu va vota acest proiect din considerentul că până nu vom epuizăm spațiile din domeniul public și privat pe care le avem la dispoziție pentru a organiza parcaje la nivelul solului supraetajate nu merită să achiziționăm de pe piața liberă terenuri. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. îi dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc. Nu aș fi intervenit, dar totuși am auzit intervenția de mai devreme a reprezentantului USR, care ne spunea că nu este o idee bună aceea de a avea mai multe parcări. întrebarea mea este, noi în calitate de consilieri generali care suntem mandatați de cetățenii municipiului București pentru a acționa în interesul public, cum putem să răspundem atunci solicitării care este cumva printre primele dacă e să ne uităm în absolut orice interogare a cetățenilor ce și-ar dori mai mult pe lângă bineînțeles un aer curat, spații verzi, dar și locuri de parcare mai multe în București? Cum putem să nu le răspundem acestei solicitări din partea cetățenilor, pe acest considerent, având în vedere că este largă majoritate a opțiunilor. Mulțumesc.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Era vorba de parcări gratuite, nu de parcări în general.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Grigorescu vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. După cum observăm și în ultimii patru ani de zile grupul USR nici măcar nu și -a dorit aceste parcări, știm foarte bine că am avut foarte multe proiecte unde ei au votat împotriva acestor proiecte privind parcările din municipiul București și alte proiecte de dezvoltare a Municipiului București, cum e pasajul Doamna Ghica, cum e Prelungirea Ghencea și alte lucrări de investiții, cum sunt sălile de sport din sectorul 3, deci ei au votat în această pș$ proiectelor de dezvoltare. Ce să ne mai așteptăm de proiecte?


te


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Voicu. Domnule Grigorescu în momentul în care doriți să luați cuvântul și să nu intrați în dialog, îl cereți și vi se acordă. Lucrul acesta s-a întâmplat de la începutul ședinței. Supun la vot.......îmi

cer mii de scuze, uitasem de domnul Petre care a venit alături de noi.

Domnul Petre Mihai - Director Cadastru sector 1

Buna ziua. Ca să răspund, așa cam la toate obiecțiunile pe care le-ați avut dumneavoastră vis a vis de acest spațiu, este pretabil să facem parcare acolo din două considerente: în primul rând, în același cvartal care este destul de mic, sunt deja două locuri de joacă administrate de ADP sector 1, este unul pe Bulevardul Ion Mihalache, aproximativ 160 care are aproximativ 709 metri pătrați din ultimele mele măsurători făcute pe ortofotoplan, iar pe aviator Popișteanu puțin mai sus la o intersecție cu strada Carafoli Elie, este un nou loc de joacă de aproximativ 209 metri pătrați, tot administrat de ADP sector 1. Având în vedere că am consultat câteva studii, am făcut și eu un raport de oportunitate, numărul mașinilor, regimul înalt al blocurilor, foarte mulți cetățenii în zonă se plâng de parcări. Deci, un loc de parcare ar fi binevenit acolo, mai ales că sunt alte două locuri de joacă și spațiul verde din interiorul cvartalului. Deci, nu se afectează absolut nimic, nu văd niciun impediment de ce acolo nu s-ar face o parcare. Pentru că, conform unor studii oamenilor din zonă le ia în jur de 20 de minute să găsească un loc de parcare și știm foarte bine deficitul de locuri de parcare din sectorul 1, vorbesc strict de sectorul 1, știind că se vor locuri de parcare, de aceea există și o comisie în scopul acesta la sectorul 1 pentru a identifica locuri și pentru a face locuri de parcare și locuri de joacă. Deja sunt două locuri de parcare, mă repet. Mulțumesc. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu domnule director. ?                                        J

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Mai am o întrebare pentru domnul director.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius AdrlaiTț|^>^ Domnule Grigorescu, spuneți.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Mulțumesc. Ați încercat să taxați locurile de parcare care acum sunt gratuite și care reprezintă, aș spune, de vreo 20 de ori mai multe spații decât cel pe care vreți să îl achiziționați dumneavoastră în acel cvartal?

Domnul Petre Mihai - Director Cadastru sector 1

Pe locurile de parcare nu aș putea să vă dau un răspuns pentru că nu cunosc legislația, eu nu sunt de meserie în ceea ce priveesc taxele sau taxarea locurilor de parcare sau a altor spații din domeniul public. Cred că putem face o întrebare vis a vis de amendamentul dumneavoastră de a taxa locurile de parcare, nu pot să zic că e nici bun, nici mai puțin bun pentru că nu pot să îmi dau cu părerea în această privință, dar bănuiesc că nu poate fi exclusă și totuși nu se exclud, una pe cealaltă, un loc de parcare și care va fi în viitor taxat sau nu, este oportun în zonă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Va mulțumesc domnule Petre, vă mulțumesc domnule Grigorescu.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 25. Doamnelor și domnilor consilieri generali vă rog să vă exercitați votul, avem o serie de consilieri generali ce nu votează.

închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 14 abțineri, proiectul a fost respins.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Mă auziți domnule președinte de ședință?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Spuneți.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Vreau și eu să iau cuvântul la punctul care tocmai a fost respins și să vă spun că........

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian              i

Nu ati solicitat acest lucru. 5

Trecem la proiectul cu numărul 26 - Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafațade T.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafața totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral

Va J I

203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi. Dau cuvântul domnului Matei Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Pentru a ne asigura că dorința locatarilor va fi respectată întocmai, doresc să vă propun următorul amendament: după articolul 4 se adaugă un nou articol cu următorul conținut: amenajarea spațiilor verzi va fi făcută conform memoriului de specialitate privind amenajarea peisagistică Șoseaua Giurgiului 164 C transmis de Primăria Sectorului 4 înregistrat cu numărul 1850032/3400 din 9 iunie 2020. Celelalte articole se vor renumerota în consecință.

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Țugui. Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Matei Țugui, amendament USR.

închidem votul.

Cu 19 voturi pentru, 17 voturi împotriva, 12 abțineri, amendamentul a fost respins.

De asemenea, țin să vă amintesc, domnule Țugui, că este trecut exact în cuprinsul proiectului ce va face Primăria Sector 4 pe acel teren, amendamentul nu și avea sensul, dar, haideți să trecem la vot pe proiectul cu numărul 26 în integralitatea.

închidem votul.

Cu 39 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 27 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței Civile nr. 14850/12.12.2016, situat în București, Str. Herța, nr. 6, bl. 64B, sc. 1, ap. 47, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 27.

închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul; a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 28 - Proiect de înscrierea în domeniul privat al Municipiului Buc imobil ce face obiectul Certificatului de vacantă

11/29.04.2020, situat în București, Str. Rodul Pământului, nr. 2, bl. P1, sc.2, parter, ap. 18, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 28. închidem votul.

Cu 46 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 29 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 41/14.04.2020, situat în București, Aleea Izvorul Oltului, nr. 1, bl. 26, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 29.

închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 30 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București - poziția 10556 - imobilul Teatrului Foarte Mic situat în B-dul. Carol I, nr. 21, sector 2.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 30. închidem votul.

Cu 46 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 31 - Proiect de hotărâre privind! însușirea raportului de evaluare nr. 19113/15.05.2020 având ca scop determinarea valorii pe piață a imobilului situat în București, Șosl Nordului nr. 140B denumit Satul Francez, compus din tere suprafață de 29.048 mp și construcții aferente acestuia, în construită la sol de 5.106 mp. Domnule Deaconescu, aveți


Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte. Doar vreau să aduc colegilor noștri câteva aspecte din acest raport

cu formularea de la pagina 10 din acest raport și anume având în vedere impactul viitor necunoscut pe care Covid 19 l-ar putea avea pe piața imobiliară, vă recomandăm să monitorizați evaluarea proprietății sub incidența revizuirii periodice. De asemenea, vreau să vă semnalez că, mă rog nu știu cine l-a făcut, nu îi cunosc pe oamenii aceștia care au semnat raportul de evaluare, dar nu cred că au acordat o atenție deosebită acestui raport, pentru că la pagina 12 ne indică în mod corect că acest Sat Francez se află în zona de nord a capitalei, lângă parcul Regele Mihai 1, iar la pagina 17 din 34 ne spune că este în zona de vest, aproape de autostrada A1 și centura capitalei. Doar am vrut să aduc în atenția dumneavoastră, să decidem în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Este sigur o eroare de transcriere, domnule Deaconescu. Hai să fim seriosi.

I

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț De copy paste.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Supun votului dumneavoastră punctul 31.

închidem votul.

Cu 37 de voturi pentru, 2 voturi impotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație, disponibile în imobile (teren și construcții) în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.                                             /

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 32.                _       /

închidem votul.                                                   7

Cu 46 de voturi, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri, proiectul a fost

adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 33- Proiect de hotărarerprivind prelungirea termenului raporturilor contractuale pentru locuințele sociale aflate în proprietatea publică a Municipiului București.

Domnule Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Vă mulțumesc, domnule președinte. Am nevoie de câteva lămuriri și mă bucur că domnul director al Direcției Juridic este lângă dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă rog frumos, stati într-un loc. Datorită faptului că aveți microfonul legat de căști, nu vă auzim.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

O să încerc să mă supun acestei recomandări. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci am nevoie de câteva lămuriri. Mă bucur că este domnul director al Direcției Juridic lângă dumneavoastră. în primul rând, despre câte contracte este vorba? Sau, următoarea întrebare, când urmează să expire, între ghilimele, aceste contracte, știm cu toții că acest contract de locațiune încetează de drept la expirarea termenului și nu expiră ca margarina acest contract. De ce este o urgență, dacă este o urgență aceasta, că așa ne spune în referatul de aprobare, că este o urgență identificată la sfârșitul lunii iunie 2019. Dacă este o urgență, de ce a durat aproape un an să veniți în Consiliul General cu această hotărâre? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Deaconescu. îi dau cuvântul doamnei Oana Soare, director adjunct al A.F.L pentru a vă răspunde la întrebare.

Doamna Director Adjunct Soare Pana - Administrația Fondului Imobiliar

Bună ziua, domnilor și doamnelor consilieri. Contractele de închiriere au fost prelungite în baza hotărârii Guvernului 43 din 2014 pentru un termen de cinci ani, care a expirat în data de 27.06.2019. Acesta este motivul pentru care acum am inițiat acest proiect și vă cerem sprijinul în vederea prelungirii tuturor contractelor de închiriere expirate, care produc destul de multe neajunsuri tuturor chiriașilor, în s^fîș^rîn oare contractele de utilități încheiate de către aceștia cu furni^ii^e-trtiiitâți/le la nivelul municipiul București se fac pe perioada pe

contractelor. Noi în prezent le eliberăm adeverințe, dar cu ajutorul acestor adeverințe, pentru mai mult de un an de zile nu au putut prelungi nici contractele de furnizare utilități. De asemenea, sunt probleme cu actele de identitate expirate, cu copiii care au împlinit vârsta de 14 ani și se încadrează în condițiile de a li se elibera, mă scuzați, astfel de acte de identitate.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna director. Mai aveți, domnule Deaconescu o întrebare?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Sigur. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am întrebat câte contracte sunt în situația asta, dacă la unele dintre ele s-a împlinit termenul pentru care au fost semnate? Știm că au fost patru ordonanțe date de patru guverne diferite și s-a tot prelungit din cinci în cinci ani. Ne interesează care este situația astăzi?

J

Doamna Di rector Adjunct Soare Pana - Administrația Fondului Imobiliar

Așa cum spuneam, toate contractele au putut fi încheiate cu termen de valabilitate prevăzut de acea Hotărâre a Guvernului 43 din 2014, astfel, deci, la momentul actual toate contractele sunt expirate de un an de zile, iar în ceea ce privește numărul, vă pot spune că acesta este aproximativ de ...

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Deci, practic ne cereți să repunem în termen posibilitatea prelungirii termenului pentru care au fost încheiate aceste contracte, prin hotărârea de astăzi.

Domnul Director Executiv lordache Adrian - Direcția Juridic Dacă îmi dați voie să intervin, domnule consilier general. I /7

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț /j\

Vă rog.


Domnul Director Executiv lordache Adrian - Direcția Juridic

Situația nu e chiar așa. S-au făcut demersuri pe mai multe paliere către Ministerul Dezvoltării și răspunsul într-un final a fost știți ceva, sunt ale voastre.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Am văzut. Răspunsul l-am primit în septembrie, domnule director lordache.

Domnul Director Executiv lordache Adrian - Direcția Juridic

Nu, nu, să știți că nu avea rost să invocăm în preambulul unei hotărâri de Consiliu 30 de adrese făcute și de A.F.I. și de către Primăria Municipiului București.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Bun. Din punct de vedere juridic, dumneavoastră considerați că în acest moment putem repune în termen acele contracte care au expirat?

Domnul Director Executiv lordache Adrian - Direcția Juridic Putem, contracte noi.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonu; Facem contracte noi.

Domnul Director Executiv lordache Adrian - Direcția Juridic

Ați văzut în hotărârea de consiliu și nu spunem că prelungim. Se fac contracte noi. Vedeți că aveți regulament și condițiile în care se fac aceste contracte.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule director.

Vă mulțumesc, domnule consilier general Deaconescu.

Supun la vot proiectul cu numărul 33.

închidem votul.                                               ..

Cu 38 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 9 abțineri p roite a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 34 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 15/29.01.2020 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere.

Domnule Țugui, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da. Mulțumesc. Am niște întrebări, și anume, câte locuințe sunt disponibile anul acesta pentru a fi alocate celor de pe liste și dacă avem între timp o strategie a locuirii sociale? în urmă cu ceva timp, cineva răspundea de la tribuna Consiliului General că urmează a fi elaborată această strategie. S-a întâmplat între timp?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, domnule Țugui. O invit...

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Cu siguranță avem mai multe cereri decât locuințe. De asta întreb.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Țugui. O chem alături de noi pe doamna Carmen Ivănoiu, director executiv al Direcției Spațiu Locativ și Cu Altă Destinație pentru a vă răspunde la întrebare.

Doamna Director Executiv Ivănoiu Carmen - Direcția Spațiu Locativ si Cu Altă Destinație

Bună ziua. Carmen Ivănoiu. Referitor la întrebarea dumneavoastră, dacă avem o situație a numărului de locuințe sociale disponibile, pot să vă comunic că de îndată ce sunt transmise locuințele sociale libere de către administratorul fondului imobiliar, deci pe măsură ce le primim, le și atribuim. Nu așteptăm o lună două pentru că avem multe cazuri grave și încercăm să rezolvăm cât mai rapid aceste situații împreună cu cei din comisia de locuințe sociale. Referitor la strategie, noi comunicăm necesarul de locuințe și este un departament în cadrul PrimărieȚBucurești/ care se ocupă de această situație.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, doamna director.

îi dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

După cum știm, Primăria Capitalei, mai exact Consiliul General al Municipiului București, va da în folosință 114 apartamente în acest an și alte 7 blocuri se vor construi în Prelungirea Ghencea referitor la locuințele sociale. Știu că USR-ul în acest moment este preocupat de aceste locuințe sociale, având în vedere că ei au votat împotriva tuturor proiectelor privind locuințele sociale, și de închiriere, dacă ne aducem bine aminte, proiecte pe care le-am avut în Consiliul General al Municipiului București. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. îi dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

J

Domnul Consilier Țugui Matei Ion Care era întrebarea domnului Voicu?

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc.

J

Voi lua cuvântul în calitate de președinte al Comisiei pentru atribuirea locuințelor pentru cazurile sociale, deosebite, unde vreau doar să-i spun colegului Matei Țugui că și U.S.R.-ul a avut un reprezentant care a venit doar la vreo două, trei ședințe. Acum are alt reprezentant pentru că primul a plecat în Parlament, dar în acea comisie noi dezbatem toate locurile disponibile, dar acest număr este unul fluctuant, domnule Țugui, în sensul în care nu avem 100 de locuințe la începutul anului și acel număr nu mai suferă modificări. Pot apărea pe parcursul anului alte locuințe și așa cum spunea și doamna director Carmen Ivănoiu mai devreme în mod foarte corect, imediat cum ele vin, ele sunt atribuite, noi având un deficit enorm de mare, avem cred că aproximativ 3.000 de solicitări doar la nivelul Municipiului București. Bineînțeles, așteptăm cu toții acele case sociale din, de pe Prelungirea Bulevardului Ghencea^. dar, P ngirea Ghencea, dar nu sunt suficiente nici măcar acelea aentrția-apdpbri tot necesarul pe care îl avem în acest moment. Ăsta era ră^punsullega. de

aceea întrebare pe care ați adresat-o dumneavoastră. Acel număr exact nu vă poate fi dat, din păcate, de nimeni.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule lonescu Tudor Tim.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 34.

închidem votul.

Cu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 35 - Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și al Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/2017, de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 35.

închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Și cu voia dumneavoastră o să luăm o pauză de 15 minute.

Vă mulțumesc, dragi colegi.

Deci, pauză 15 minute. Revenim la și 20.

-Pauză-

Trecem la punctul cu numărul 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Spital Metropolitan cu Funcțiuni Complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar - Șos. Pipera nr. 55 și nr. 63 - 65, sector 2. îi dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiută.                                /

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu /•j\

Eu mă înscrisesem pentru proiectul următor, pentru            I *|

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian îi dau cuvântul domnului Bogdan Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Am citit acest PUZ. Din păcate nu am văzut un studiu de trafic acolo. Am văzut avize de la CFR, de la aeroport, dar marea majoritate a cetățenilor vor ajunge cu mașina sau cu transportul în comun la acel spital și noi am cerut să se facă un studiu de trafic pentru a fundamenta această decizie și acest PUZ, din păcate nu există, și în continuare credem că sunt probleme legate de acel amplasament.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Stroe. îi dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte. Nu am văzut la acest spital încă un studiu de fezabilitate. Aș dori ca administrația să ne prezinte acest studiu, să ne arate că are finanțare pentru acest spital și în final aș vrea să fim consecvenți în cei 4 ani de mandat, chiar și atunci când eram în formulă completă ne-am opus acestui proiect și ne vom opune în continuare până nu avem documentele justificative pentru a putea merge mai departe. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de sedință Pavel Marius Adrian îi dau cuvântul doamnei Ana Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Dacă ați văzut...nou spital în București, dar...

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian Doamna Ciceală, nu vă văd bine.


Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

...tehnic este foarte important, așa încât vrem să vedem, așa cum a spus și Stelian Bujduveanu, care este proiectul tehnic, voiam să văd un studiu de fezabilitate și având în vedere valoarea costurilor ca e se ridică la un miliard de euro, vrem să vedem că există fin^nțare_măcă^ pe jumătate din acest proiect.                           /

। i Of i M

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, dar după cum bine știți, suntem la proiectul cu numărul 36 care vizează aprobarea PUZ-ului. Toate documentele pe care le solicitati sunt ulterioare acestui moment. îi dau cuvântul domnului

J

Arhitect Șef al Primăriei Municipiului București, Ștefan Dumitrașcu pentru a vă aduce lămuriri.

Domnul Arhitect Sef Dumitrașcu Ștefan

Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Ca să răspund singurei întrebări tehnice pe care am primit-o în această ședință, Avizul Comisiei de trafic, siguranța circulației din cadrul Direcției Transporturi a Municipiului București, a fost elaborat având în vedere studiul de trafic pe care Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă, respectiv proiectantul acestei documentații l-a prezentat acestei comisii, precum și tuturor documentațiilor de urbanism anterior aprobate și în vigoare, respectiv PUZ-ul pentru inelul median al Municipiului București, iar această documentație este parte de asemenea, din Planul Urbanistic Zonal Coordonator al sectorului 2 al Municipiului București. Detaliile legate de studii de fezabilitate, costuri, sunt chestiuni care precum a reliefat și domnul președinte Pavel, sunt ulterioare acestui deosebit de important pas de inițiere a posibilității de edificare a unui obiectiv de importanță supra municipală, dacă nu chiar națională, și sunt reglementări dezbătute și stabilite în decurs de mai bine de un an de zile de către o echipă de profesioniști din domeniu, atât urbaniști cât și arhitecți cât și proiectanți de specialitate pentru unități sanitare de mari dimensiuni. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Vă rog să ne puneți la dispoziție acel studiu de trafic pe baza căruia s-a dat avizul. Realitatea din zona aceea o cunoaștem cu totii. Sunt 20 de

I                                           5

clădiri de birouri acolo si este traficul blocat în fiecare zi. i

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Stroe, hai să ne respectăm cu toții și să cerem cuvântul. Eu vi-l acord fără nicio problemă. Dacă dumneavoastră interveniți neinvitat într-o discuție, nu mi se pare un lucru corect. Dau cuvântul doamnei Daniela Raiciu.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela         Xo M

Mulțumesc frumos, domnule președinte Marius Rave)< Aș yrea să se consemneze în procesul verbal al acestei ședințe că atât consilierii generali ai formațiunii politice USR cât și ai formațiu^j^polM^'/PNL se

opun construirii Spitalului Metropolitan, având în vedere că Spitalul Metropolitan este o construcție de excepție care va ajuta pe toată lumea pentru îmbunătățirea sănătății. Vreau încă o dată să subliniez faptul că dânșii s-au opus de fiecare dată acestui proiect. Vă mulțumesc frumos.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți perfectă dreptate, doamna Raiciu.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Nu am înțeles doamna Raiciu unde a atins PUZ-ul în această declarație. J

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu, vă mulțumesc. Trecem la vot pe proiectul numărul 36.

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 13 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Coordonator Sector 5, București. înainte de a vă da cuvântul la acest punct, îi dau cuvântul domnului Arhitect Șef al Primăriei Municipiului București pentru a susține proiectul.

Domnul Arhitect Sef Dumitrascu Ștefan

Vă mulțumesc. Precum bine stiti doamnelor si domnilor consilieri, J                                                                                                J >                                                         7

este prima documentație coordonatoare pentru Sectorul 5, elaborată de când există, de fapt de prin 1984, când a fost adoptat Decretul pentru detaliile de sistematizare ale municipiului București, lată că se împlinesc mai bine de 35 de ani de când această importantă parte a municipiului a fost lăsată practic într-o dezvoltare necoordonată, într-o dezvoltare izolată pe parcelă. Scopul acestui PUZ, acestei documentații este, în primul și în primul rând, evitarea, poate, în ultimul moment a enclavizării Sectorului 5, lucru cunoscut deja aproape la nivel național și refacerea evidentă aț unității dintre această importantă parte a Bucureștiului și restul orașului, încet, încet, în 35 de ani această bucată, acest sector al Bucureștiului a devenit, din păcate, un fel de paria, un fel de exemplu a cum nu trebuie sa se segrege și să se izoleze o bucată din teritoriul capitalerTrip . A devenit un exemplu negativ de eterogenitate în c abordarea urbanistică și arhitecturală a unei capitale. Tqâte


pe care le vizează acest Plan Urbanistic Zonal sunt în direcția readucerii sectorului 5 lângă celelalte sectoare ale municipiului București, refacerea dezechilibrului recunoscut și vizibil între Nord și Sud la această oră, evident, toate făcute cu grija pentru oraș. în urma unui efort de aproape doi ani de zile al proiectanților, al administrației sectorului 5 precum și al administrației municipale, suntem astăzi în fața dumneavoastră cu o documentație complexă, o documentație care din punct de vedere tehnic și legal este integral corectă, o documentație care a fost supusă în patru rânduri consultării publice, ultima având loc chiar cu câteva zile înainte și ale căror concluzii au fost integrate în mod pragmatic și vizibil, absolut deschis și transparent, în această propunere. Vă rog să analizați cu mare atenție această documentație și oportunitatea votării ei pentru că reprezintă o șansă pentru Sectorul 5 pe care o primește astăzi prin votul dumneavoastră și poate atrage în viitorul apropiat și mediu, banii, fondurile private și publice necesare pentru readucerea sectorului 5 în mijlocul Bucurestiului unde îi este locul. Vă mulțumesc.

J                                                                                                                                      J

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule arhitect, li dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate am înțeles ce ne-a spus domnul arhitect și noi suntem pentru dezvoltare și pentru investiții în urbanism, dar din păcate grupul liberal nu poate susține acest proiect pentru că are diferite lacune cum ar fi lipsa spațiilor verzi, iar cum a administrat primarul Florea acel sector este dezastruos, chiar astăzi ați văzut ce a făcut în sectorul 5 cu acel spectacol grotest. Nu putem fi părtași la asa ceva ce tine de acea administrație de la Sectorul 5 si nu vom vota }                                               î                                                                                                                                                                                         1

acest PUZ. Vă mulțumesc. J

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu. Dau cuvântul domnului Gâdiută. J


Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnitii arhitect că aceste documente ar trebui să fie puncte de pornire pentr dezvoltare durabilă a Bucureștiului. Din păcate, acest document ca și documentele anterioare ce vizau PUZ-urile coordonatoarearelor, au probleme de oportunitate și de legalitate în întocmirea loY.Jâi Vă i da câteva exemple. în cadrul acestui document, dacăfîl . această formă, vom asista la o reducere a spațiului verde din


ba în


Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Gâdiuță am primit cu toții...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

...de la 369 de hectare...domnule președinte, vă rog să nu mă întrerupeți. Nu voi vorbi foarte mult, dar așa cum a spus și domnul arhitect, este un document important, un document complex și am câteva puncte de vedere de transmis. Reducerea spațiului verde cu 41% de la 369 de hectare în 2012 la 219 hectare, ajungându-se astfel la 7 mp spațiu verde/locuitor, ceea ce este dezastruos pentru o capitală europeană. Sectorul 5 va fi o cenușăreasă a Bucureștiului, din păcate. De asemenea, avem în acest document o serie de încălcări ale legii în întocmirea lui. Spre exemplu: este încălcat art. 18 alin. 7 din Legea nr. 24/2007 ce spune că în privința...în acest document se prevedeîn regulamentul de urbanism un POT maxim de 50% și nu de maxim 10% astfel cum prevede legea.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Gâdiuță, nu vreau să vă supărați pe mine, dar ceea ce cititi dumneavoastră acum ne-ati mai transmis si în cursul zilei de ieri. Ați primit din partea elaboratorului un răspuns.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

V-am transmis în timpul zilei de ieri și mă bucur că...

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

...din partea unui coleg de-al dumneavoastră, sau fost coleg acum, actual PNL. Eu înțeleg doar că nu sunteți de acord.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Nu este vorba de probleme de legalitate ale documentului. Mă bucur că ați primit observațiile pe care vi le-am transmis, le-am trimis și doamnei Primar Gabriela FIREA, le-am trimis și doamnei Secretar General. Vă rog să mă lăsați să termin.                                                     /

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă rog frumos să rezumati.                      / <z'rppbv

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru valriu                        /

De asemenea, este încălcat art. 78 din Legea nr.195/2Q0p^art. 1Q< alin. 3 din Legea nr. 24/2007. Calculul suprafeței de spațiu verdp-pe cap de locuitor pornește de la premise false în acest document. Definirea spațiului verde se face în neconformitate cu legea și pentru un număr redus al locuitorilor față de situația reală pe care o întâlnim în sectorul 5. Pornind de la aceste neconcordanțe, vom avea un document cu probleme de întocmire.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Gâdiuță, îmi permit să vă mai întrerup o dată. Aveți vreo întrebare pe care doriți să o adresați domnului arhitect-șef sau ne citiți o copiuță?

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Nu este vorba de o copiuță, este vorba de un document pe care I-am întocmit...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc! Aveți vreo întrebare pe care doriți să o adresați domnului arhitect-sef? 5

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

L-aș întreba pe domnul arhitect-șef cum își pune semnătura pe un astfel de document? Dar întrebarea este cumva retorică și nu cred că răspunsul mă va ajuta foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Așa că prefer să vă transmit observațiile pe care le am de făcut, spre exemplu, dacă mă lăsati să continui, spațiul din PUG, ce apare încadrat în PUG ca V6...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului arhitect-șef pentru a vă răspunde la afirmație, că nu pot să o numesc întrebare.

Domnul Arhitect-Șef Ștefan Dumitrascu                         I

mulțumesc, domnule consilier general.

La întrebarea dumneavoastră retorică, prefer să vă dau uri răspuns... în PUZ Sector 5 se prevăd 36 de parcuri noi, atât pe terenuri aflate în domeniul public, cât și pe terenuri care vor face, în timp, obiectul unor exproprieri pentru utilitate publică, care totalizează, în plus față de ceea ce există, 155 de hectare. Față de reglementar^e'^a.nterioară, conform PUG al municipiului București, și a tuturyr;dpcufRentelor existente, atât la nivelul Direcției de Mediu din cadrul Drimăriei, cât și

Agenției Naționale de Mediu, care a avizat favorabil această documentație, față de 24 de metri pătrați pe cap de locuitor aferenți fiecărui locuitor, de spațiu verde, în PUZ Sector 5 se propun 27,49 de metri pătrați per locuitor al acestui sector, iar aceste cifre sunt regăsibile în documente oficiale, nu în speculații. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc. 5

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule arhitect-șef, stimați colegi, era bine să fie așa. Am o întrebare legată de articolul 56 din Legea 350...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Gâdiuță, am înțeles că aveți o sarcină de la partid.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Planșa de reglementări...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă rog frumos când mai primiți fițuici... Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță, o să îmi permit să vă întrerup de data asta. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Vă rog să nu mai hărțuiți colegii de la USR, în mod total nelegal, domnule președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Doamna Ciceală, eu nu hărțuiesc pe nimeni. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul cu numărul 37.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu


Domnule președinte de ședință, nu mai aveam mult și aș fi terminat ce aveam de spus. Regretabil că și în acest consiliu general folosiți tehnica pumnului în gură, lucru pe care, din păcate, l-am observat și în sectorul chiar, la conferința de presă pe care am organizat-o.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Tehnica pumnului în gură a fost inventată de Parlamentul României, nu de către PSD.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu Din păcate astfel vă arătați...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Gâdiuță, nu spuneți nimic. Nu spuneți nimic, stăm ca proștii și pierdem timpul. Nu spuneți nimic!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc!

Supun la vot proiectul cu numărul 37 de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Comiteți un abuz ca cel comis de către colegul dumneavoastră, domnul Florea de la sectorul 5.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu e colegul meu, sunt la altă organizație PSD. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 37.

închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Plaiul Nucului nr. 28 - 32, Lot. 1 - Lot. 2 - Lot. 3, Sector 1.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Țin să se menționeze că la punctul anterior votul a fost negativ. Nu a apărut votul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, aveți probleme cu internetul, domnule Berceanu.          / /,

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 38.

închidem votul.                                           f

Cu 22 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 10 abțineri, proiectul a fost respins.


Trecem la proiectul cu numărul 39 - Proiect de aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Romulus nr.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 39.

închidem votul.

Cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 16 abțineri, fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 40 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tudor Vianu, Nr. 46A, sector 1, București.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 40.

închidem votul.

Cu 17 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 19 abțineri, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 41- Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal PUZ- Str. Sublocotenent Constantin Godeanu Nr. 151, NC258069, Sector 1.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 41.

închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 42 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca Nr. 66, Sector 1, București.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 42.

închidem votul.

Cu 17 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 16 abțineri, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 43.

închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 10 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 44- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării7 finanțării unor investiții publice de interes local.

li dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiuță.                     dX

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu loJ

Mulțumesc, domnule președinte!                              / /

Grupul USR nu va vota acest proiect. Susținem inves iild?dar. ne dorim să nici nu băgăm administrația capitalei într-un faliment și maLadânc decât se află în momentul acesta. Din păcate, după 4 ani de mandat în care administrația Firea a tocat banii într-un ritm alert, acum ne găsim efectiv pe buza falimentului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Gâdiuță, haideți să revenim la proiectul de pe ordinea de

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Noi vom face următoarea sugestie: în loc să luăm încă un împrumut de încă 100 de milioane de lei care va duce totalul împrumuturilor luate în acest mandat la peste 2 miliarde de lei, spre exemplu, putem să facem o rectificare bugetară și să luăm de la companiile municipale o serie de bani dați, 116 milioane de lei se cheltuie pe achiziția de terenuri și imobile de către companiile municipale.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

67 de milioane de lei se cheltuie pe chirii. Acestea sunt surse viabile de finanțare pentru proiectele...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți să revenim la proiectul de pe ordinea de zi. Considerațiile personale sunt inutile.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

De asemenea, salariile foarte frumoase care sunt plătite directorilor și conducerilor acestor companii municipale...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță.

îi dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule președinte, mulțumesc. Scurt, la fel, consecvență ^oin partea grupului PNL, nu vom vota acest proiect, pentru că așa cum am spus-o și în trecut, banii se află și au fost dați către companiile municipale. Nu este normal ca, pe final de mandat, să vii să amanetezi bucureștenii,

pentru a justifica lipsa gestionării banilor publici


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu.

O să fac și eu o considerație personală. în programul electoral al unui candidat apare un împrumut de trei miliarde de euro pe care dorește să îl facă în prima lună de mandat. Cum sună? Haideți să trecem la vot.

îi dau cuvântul domnului viceprimar al capitalei, domnul Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

l-am auzit pe cei doi reprezentanți ai USR și PNL, vorbind tot felul de prostii. Mă rog, pentru vârsta și pregătirea lor este normal. Haideți să vă spun ceva, stimate domnule Bujduveanu. înțeleg că dumneavoastră, în complicitate cu reprezentanții USR sunteți acum la manșa acestei țări. Păi nu am fi ajuns aici dacă sumele de bani pe care administrația publică locală, împreună cu celelalte administrații publice locale, le-au cheltuit pentru a avea grijă de cetățenii municipiului București. Păi nu am fi ajuns aici, tinere liberal, mă rog, mânjit cu puțin liberalism, că dumneavoastră nu aveți o formă liberală, că nici nu aveți cum să vă definiți ca personalitate politică, că nu existați, preluați doar ce vă spun cei de la partid. Adică madam lighean și cu echipa aia care bea și mănâncă în Guvernul României și îi dă pe la televizor. Dar nu asta este important. Știți, ieri a avut primarul general al municipiului București o discuție telefonică, cu cine credeți? Cu primarul din Viena. Și știți ce spunea? Că este atât de bucuros că a reușit să ia un împrumut de un miliard de euro pentru că are nevoie pentru a reuși, odată cu apariția acestei situații, să modernizeze o parte din parcul de transport al orașului Viena. Și veniți dumneavoastră acum să ne spuneți că este inoportun. în afară de argumentele pe care le-ați prezentat, în concret puteți să oferiți alte argumente care pe noi să ne împiedice să nu votăm ceea ce spuneți dumneavoastră?

Și 2, toți banii care i-am cheltuit, au fost cheltuiți democratic prin majoritate și se regăsesc în spitalele pe unde merg familiile dumneavoastră și vă spun că este bine, da dumneavoastră nu aveți cum să recunoașteți.... J J


Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

.........și prin bordurile din București.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Prin ce?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Prin bordurile cu care ați umplut Bucureștiul care ați umplut Bucureștiul.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Gâdiuță, vorbeam eu

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Gâdiuță, pot să vorbesc eu? Dumneavoastră o să vorbiți altă dată pe subiectul acesta, după mine. Deci, răspundeți-mi concret la ce v-am întrebat eu. Dați-mi un alt argument și sunt de acord cu dumneavoastră, iar acest proiect pe care îl propune acum Primarul General pentru bucureșteni să nu îl votăm. Concret. Nu puteți. Haideți să trecem la lucruri serioase.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule viceprimar am cerut am cerut drept la replică. Eu spre deosebire de dumneavoastră.....

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Nu mai am timp de replică, domnule Bujduveanu, dumneata încă trebuie să te....să crești și după aceea poți să ai și replici cu mine.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule Bădulescu, vă mulțumesc pentru întrebare.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Bujduveanu.....

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Am cerut drept la replică, domnule președinte, uitați......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Nu, ați cerut dumneavoastră primul drept la replică....

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian Ba da, uitați-vă la doi zero unu.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Gâdiuță, vă rog frumos.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian Am cerut la doi zero unu, uitați-vă mai sus.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian;^

Da.   ' ——’       X

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Uitați-vă, vă rog frumos mai sus. Am cerut primul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau Cuvântul domnului Alexandru Gâdiuță.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Trebuie să îi răspund domnului viceprimar, pentru că a adus injurii la adresa mea personală.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian îmi cer scuze că trebuie să....

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Asta la Tribunal, tinere. Dacă crezi că, dacă ești de......

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Nu, domnule Bădulescu, nu sunt. Eu vreau doar să clarific anumite lucruri.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Puișor, vino la mine în birou, stai pe piciorușul meu și te învăț eu administrație, până atunci ia lecții de luptă din asta de gherilă nu mai veni cu prostioarele astea.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnul Bădulescu, aș vrea să ii dați lecțiile acestea și lui Florea, pentru că el nu este așa de calm, ca dumneavoastră azi.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Floarea este colegul meu. Domnul primar Florea este colegul meu, este votat de cetățenii din Sectorul 5, buni, răi, așa cum sunt l-au votat., Aveți răbdare să vă vină rândul si vom vedea ce rămâne din voi. /

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian                          V

.....uitați-vă în companiile municipale, că știți că/flegaiau fteșt înființate.                                                    /

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Oricând stau la dispoziția dumneavoastră cu companiile.

Domnul Consilier Bu'duveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule viceprimar.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

închidem dezbaterile la punctul cu numărul 44. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 44.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule președinte, rămăsese să am un drept la replică.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

L-ați avut, că v-ați luat cuvântul exact când nu v-ați dorit domnule Gâdiuță, nerespectând Regulamentul Consiliului General.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule președinte, după ce îmi tăiați microfonul, îl lăsați pe domnul Bădulescu să vorbească, apoi peste mine.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Gâdiută, v-am lăsat toată ședința de Consiliu să vă exprimați punctul de vedere, l-am dat cuvântul și domnului viceprimar Aurelian Bădulescu și dânsul are dreptul să vorbească.

Vă mulțumesc! J

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Și eu am dreptul la replică în momentul în care domnul viceprimar....

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnul viceprimar ar trebui să se înscrie și dânsul la cuvânt.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Suntem în procedură de vot.

Vă reamintesc faptul că suntem în procedură de vot. Vă rog frumos

Trecem la proiectul cu numărul 45 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 45.

închidem votul.

Cu 29 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 15 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 46 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 176/23.04.2019 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 688/18.12.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.

îi dau cuvântul doamnei Ana Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos!

Noi o să votăm pentru acest proiect, dar țin să vă reamintesc că am depus jurământul acum 4 ani fără o săptămână și această întârziere a depunerii acestui proiect timp de patru ani este dea dreptul criminală. Stau în frig și se spală cu apă rece mame cu bebeluși, vârstnici, cetățeni bolnavi, cetățeni care au o grămadă de probleme și care apoi ajung la spital, care au alte probleme medicale și care sunt agravate de faptul că nu apă, nu au căldură, iar aceasta administrație n-a putut să întocmească timp de patru ani de zile, gândiți-vă câte zile înseamnă asta.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți ceva de adăugat la proiectul de pe ordinea de zi? Nu aveți?


Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Doamna Ciceală......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adri Nu v-am luat cuvântul.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Doamna Ciceală, continuați.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Trecem la domnul Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. In zece secunde aș vrea să remarc faptul că domnul viceprimar este mult mai calm, probabil că astăzi este încă obosit de la lupta aceea cu dulapul prin oraș.

Pe proiect am o curiozitate, cum în iunie 2020, departamentul de proiectare tehnic și avize din RADET încă mai poate emite acte și dacă acest studiu de fezabilitate a fost întocmit de oamenii aceștia sau de oamenii care între timp au fost transferați la Compania Termoenergetica.

Mulțumesc! J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian îi dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

După cum vedem ipocrizia consilierilor generali USR referitor la termoficare este foarte mare, având în vedere că în ultimii patru ani de zile ei au votat împotriva proiectelor de dezvoltare pentru termoficare. Știu că nu merg pe teren, dar nu știu unde este Doamna Ghica, unde este Prelungirea Ghencea, Drumul Taberei și alte șantiere deschise de către companiile municipiului București. Din păcate, doamna Ana Ciceală în continuare se răzbună pe bucureșteni și noi consilieri generali ai A LDE vom vota în acest proiect de hotărâre.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Partea în care a zis că vom vota pentru i-a scăpat domnului Voicu.

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Da, domnul Voicu a omis chestia asta. Noi am anunța că vom vota pentru acest proiect.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Voicu, vă mulțumesc!

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu M-am înscris la cuvânt, domnule președinte.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule Bădulescu v-am așteptat azi la Sectorul 5, dar nu ați apărut. V-am căutat, v-am așteptat dar nu erați.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Vă era dor de mine? Nu poate să fie decât într-un singur loc și într-un singur film. De aici încolo voi restul puteți să inventați orice. îmi pare rău dragii mei. Asta e.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vom anunța din timp următoarea locație ca să puteți să vă pregătiți, să fiți acolo.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Vedeți să nu vină și să vă ia cu parul lumea. Nu te mai duce în locuri din alea fără cască că ești tânăr, Stelică.

Domnul Consilier Amzăr Gheorqhe

Măi fraților, vreau să vă spun că utilitățile nu au culoare politică și nici sănătatea. Lăsați-o...de tâmpenie și de campanie electorală. Nu v-ați săturat de atâta debandadă și demagogie? Ar trebui să ne revenim un pic. De asta a ajuns țara asta în halul în care a ajuns. 30% din populația României nu are după ce bea apă, voi faceți teatru la microfon. Hai să votăm proiectul.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnul Amzăr, am votat deja proiectul, să știți.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dragilor, haideți să ne respectăm, să luăm cuvântul atunci când ne este acordat.

închidem votul.

Cu 41 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 47 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Mjinicipiului București, la majorarea capitalului social al Societqțrfcîe Transport București STB S.A.

îi dau cuvântul domnului Florin Grigorescu. Maj era un cdleg al dumneavoastră înainte, dar presupun că.... Ilșll ) >!

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Scuze.

Mulțumesc!

Prin proiectul acesta vrem să capitalizăm o societate comercială de stat, dar societatea STB este o societate care are capital exclusiv de stat. Societatea STB nu are rezultate financiare strălucitoare, are și de asemenea are un mod obscur de alegere a Consiliului de Administrație, precum și a managerului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Grigorescu.......

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Vă rog frumos, eu vreau să îmi exprim......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Grigorescu, vă dau cuvântul din nou. Este ca în bancul acela: ”nu o dăm, o luăm”. înțelegeți? Nu se dau bani, se iau bani, domnule Grigorescu.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

îmi dati cuvântul din nou?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă dau. Sper că ați citit proiect înainte să vorbiți.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Da.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc! Aveți cuvântul.

J                                                              5

Domnul Consilier Griqorescu Florin

STB este o societatea comercială de stat, cu capital integral de stat Din bani publici, prin acest proiect vrem să creștem capitalul social acestei societăți cu patruzeci și ceva, cincizeci de milioane de lei.....


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrj Domnule Grigorescu, o să vă intrerupeți

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Vă rog să mă lăsați, mai am 30 de secunde. Vrem să capitalizăm o societate care nu a dovedit diligență financiară și de asemenea are un mod obscur de alegere a Consiliului de Administrație și a Directorului general.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian O să îl chem alături de noi...

Domnul Consilier Grioorescu Florin

Vă propun următorul lucru. STB să vină cu un plan de afaceri prin care să ne convingă că are nevoie de această capitalizare eventual să încerce să își facă o capitalizare privată.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Grigorescu......

Domnul Consilier Gri:;orescu Florin

Suntem împotriva acestei capitalizări din bani publici.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Acest lucru nu mă șochează. O să îl cheamă alături de noi pe domnul Director general al STB SA Kansou Hazem Alexandru, pentru a vă aduce lămuriri.

Domnul Kansou Hazem Alexandru - Director General STB

Să spuneți domnule președinte când pot să....

Bună ziua, stimați foști colegi.

Domnul Grigorescu, vreau să vă spun că dacă citeați foarte bine hotărârea numărul 47, proiectul de hotărâre de astăzi, o să vedeți că s-a votat deja, acum aproape doi ani de zile o mărire a capitalului social de către Consiliul General al Municipiului București cu o sumă undeva, stați să o citesc exact, de cincizeci și cinci de milioane nouă sute patruzeci și patru mii lei, din care s-au vărsat suma de patruzeci și șase de milioane o sută mii lei, având această diferență încă nevărsată. Acuma noi venim cu o rectificare a acestei hotărâri de Consiliu General și spunem să rămânem la suma vărsată. Atât. Deci, nu cerem nimic, ba dppotrivă vrem să ștergem cei aproape zece milioane lei. Despre asta este uscuțlaX ,

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Dacă îmi permiteți din proiectul de hotărâre reiese că această capitalizare este în compensare cu terenul care revine înapoi la municipalitate.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Grigorescu ... cred că dumneavoastră citiți alt proiect.

Domnul Kansou Alexandru-Hazem - director general STB

Acei 46 milioane care au fost vărsați s-au dus, au avut destinația, au venit în tranșe, cumpărării unui teren, da, deci s-a întâmplat de multă vreme.

Acum, noi, spunem să închidem acest proiect, nu mai avem această diferență care trebuia vărsată ulterior, de 10 milioane, către STB și atunci să o reglăm din punct de vedere al acțiunilor. Atât, e simplu, nu cerem nimic.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule director general, suntem la punctul numărul 47.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 47.

închidem votul.

Cu de voturi 37 pentru, 3 voturi împotrivă, 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 48 - Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/31.07.2019 privind participarea municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 48.

închidem votul.

Cu de voturi 46 pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 49 - Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planuț Integrat de Calitate al Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului I al anului 2020.                                   /

Dumneavoastră, dragi colegi, scrieți cuvântul pe grup, vă rog să scrieți și proiectul la care vreți să luați cuvântul. îi dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule președinte, vă mulțumesc. Vroiam să întreb care este diferența de la an la an pentru că nouă ni se pare că nu a fost niciun progres înregistrat în această perioadă, comparându-l cu anul trecut 2019, și dacă e cineva care să ne explice de la executiv, de ce această diferență nu se vede?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, îi dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiuță. Și o invit alături de noi pe doamna Șuteu Ioana din partea Direcției de Mediu pentru a vă răspunde la întrebări. Domnule Gâdiuță aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte, critica pe care noi am adus-o constant la aceste proiecte ce vin periodic în Consiliu, e că ele sunt o listă de stadii de evoluție pentru niște proiecte de infrastructură, dar în cadrul lor lipsește modul în care efectiv evoluează calitatea aerului în municipiul București și modul în care măsurile luate au un efect asupra calității aerului și efectiv eficiența măsurilor pe care noi le-am luat. In continuare, din păcate, ni se argumentează că toate aceste proiecte se fac în baza legală pe care o avem, dar din păcate realitatea din teren este foarte dură și chiar Comisia Europeană a constatat acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță, aveți ceva de adăugat la acest proiect de pe ordinea de zi sau ...

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Da, din păcate dacă vom continua să fim reactivi ca administrație în această problemă, calitatea aerului nu se va îmbunătăți de la sine.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță, îi dau cuvântul doamnei loan Șuteu pentru a vă răspunde.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Am și eu o întrebare pentru doamna Șute

Doamna Suteu Ioana - Sef Serviciu Direcția de Mediu

După cum se știe, acest Plan înseamnă 20 de măsuri care intră în responsabilitatea de implementare nu numai a noastră cât și a Primăriilor de sector cât și a Ministerului Transportului, ca să vă spun pe scurt. Niciodată nu o să putem ajunge la un rezultat implementând o singură măsură. De aceea trebuie să privim în ansamblu acest Plan și atâta timp cât ponderea majoritară în reducerea emisiilor, cel puțin din traficul rutier, vine din realizarea infrastructurii rutiere si aici mă refer la ceea ce are în sarcină Ministerul Transporturilor prin CNAIR și Metrorex, nu o să putem să vorbim de o evoluție clară si de o eficientă a măsurilor. De la trimestru

J                                    1                                                         J

la trimestru există modificări în ponderea realizării măsurilor, dar o să observați că atât timp cât pe măsurile legate de ceea ce trebuie să facă Metrorex și ceea ce trebuie să facă CNAIR-ul pe cele două rute ocolitoare ale Bucureștiului nu avem progrese, nu o să putem să vorbim niciodată de reducerea emisiilor la PM10 și la oxizi de azot, cel puțin la stațiile de trafic din Calea Victoriei si de Mihai Bravu.

J

Deci este imposibil să obținem o diminuare a densității de trafic în București dacă nu degrevăm traficul de tranzit.

Sigur că la măsuri, dacă le privim cu atenție, există așa cum este vorba de prima măsură cu atractivitatea transportului public cum de noi ca și primărie ne-am îndeplinit task-urile la această măsură și suplimentar, știți foarte bine, că am inițiată achiziția autobuzelor electrice și hibrid.

Există o evoluție pozitivă, există o oarecare îmbunătățire în ceea ce privește managementul spațiilor verzi față de indicatorii care au fost stabiliți prin Plan, sigur că mai sunt multe de făcut pentru ceea ce privește sectorul energetic cu reabilitările locuințe care sunt la sectoare, noi ca și primărie ne-am îndeplinit ce ne-am propus și pentru sectorul de instituții și pentru locuințe individuale.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Șuteu. Mai avem o întrebare din partea domnului Matei Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion


Vă mulțumesc, în ceea ce privește rețeaua proprie a Municipiului București de senzori de calitatea aerului, există progrese? Pentru că există alocări bugetare de doi ani, dacă nu mă înșel pentru aceasta.

Doamna Suteu Ioana - Sef Serviciu Direcția de Mediu


în ceea ce privește rețeaua proprie, aceastaparte di măsurile obligatorii pe care le-am transmis Comisiei, 4st^Ee văzută ca o măsură suplimentară, sigur că sunt progrese, ne-am projous să face un studiu de oportunitate prin care să vedem exact care sunt relațiile oportune pentru amplasarea acestor senzori, în prima etapă pentru PM10 și pentru oxizi de azot. Deci este în derulare inițierea acestui studiu.


J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu aveți vreo întrebare?

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnul președinte, am o întrebare pentru doamna, dar nu o reperez pentru că nu o văd în fața camerei. Bun ... vroiam să întreb ... am înțeles că dânsa spune că de vină ar fi Ministerul Transporturilor, nu sunt de acord cu această abordare.

Să ne spună care sunt progresele pe măsurile aflate în responsabilitatea PMB-ului? și aș vrea să o mai întreb pe doamna Șuteu în calitate ne vorbește astăzi?

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu, este reprezentantul Direcții de Mediu din cadrul Primăriei București. »

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Dânsa este din partea Direcția de Mediu, dar nu reperam pentru că nu apare în față camerei și nu știam ... mă gândeam să nu fie de la altă Direcție... J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Venea de la Direcția Economică si ....

! ’

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Auziți, domnul Bujduveanu ... în primul rând vă descalifică pentru că nu cunoașteți oamenii care lucrează în Direcția de Mediu si au dus

I s                                                                                                                                                ’                                                           ’

toate discuțiile pentru că dânsa este ... domnul Stelică .... Dacă aveai dubiul acesta, nu trebuia să te faci de .... pentru că doamna stă acolo la

masa aia, ca să ți minte de la mine. Te-ai descalificat, ia ligheanul și spală-te de rușinea asta, cereți scuze și altădată nu mai face așa, e urât, foarte urât.

Ai vrut să fi Sergiu Nicolaescu, nu?Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Stelică, tu ești în Comisia de Ecologie, nu o ști pe doamna?

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Eu o știu pe doamna, dar o întrebam astăzi în ce calitate 1/     /

Degeaba se supără domnul viceprimar, domnul Ardeleanu.....fără

supărare, intenția mea era să ne spună doamna dacă este în continuare la Mediu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, Vă mulțumesc tuturor.

Haideți să trecem la vot pe proiectul cu numărul 49.

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mulțumesc doamna Șuteu, specialist în mediu al Primăriei municipiului București.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Nu ați spus la ce direcție era domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mergem la proiectul cu numărul 50 - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Cu certitudine nu de la divizia ligheane.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Nu fiți malițios, domnule președinte. Doamna îmi este dragă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 50.

Domnul Consilier Neacsu Lazăr

Dacă îți e dragă, în ce calitate trebuia să îți vorbească?

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian


Mă gândeam că poate s-a mutat în altă direcție.

Domnul Consilier Neacsu Lazăr

Am înțeles, dar ce așteptai ceva? Sau cum?

Domnul Consilier Bujduveanu Stei ian Nu, Doamne ferește!

Domnul Președinte de ședință Pavel Mariusl

Vă reamintesc faptul că suntem în ședința Consiliului General...

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Cred că nu ați apdatat site-ul PMB, că apare în altă parte doamna.

Domnul Consilier Neacsu Lazăr Am înțeles. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu haideți, să ne revenim.

închidem votul.

Cu 45 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Mergem la proiectul cu numărul 52 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali” și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 52.

Domn u I _Co nsilier Țugui Mate Hon

Ați sărit peste proiectul cu numărul 51, dacă nu mă înșel.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

A fost mai devreme, domnule Țugui. Nu a fost? Am dat citire proiectului.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian Ați sărit un proiect.


Doamna viceprimar Florescu Michaela Tomnița Proiectul 51 l-ati sărit.

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian îmi cer scuze, îi dau citire imediat.


Domnul Consilier lonescu Tudor Tim Deci, ce votăm acum?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian Anulati votul si cititi-l din nou.

J                              J                    5

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Suntem la 52.

Doamna Brod Mariana - director executiv Direcția Asistență Tehnică si Juridică

Da, și după aia ne întoarcem la 51.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

La 52 aveam eu o dorință de a lua cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ne întoarcem, aveți răbdare domnule Grigorescu.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Păi haideți să ne apucăm de proiectul cu numărul 51, dacă nu ați pornit votul pe proiectul cu numărul 52.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Avem noi niște sondaje, domnul Pavel, dacă vrei să vi le dăm, dacă nu ati dat drumul la ale dumneavoastră.

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Depinde cine le face ... presupun că e plătit din fonduri publice și atunci e în avantajul dumneavoastră, domnule Bujduveanu.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian


De ce fondurile publice ar fi în avantajul nostru?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dumneavoastră dețineți guvernarea.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

O, cine se plânge de sondaje din bani publici,e incredibil.


Revenim la proiectul cu numărul 51 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București pentru anul 2020.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 51.

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 53 - Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Transport București STB S.A., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov. Domnule Grigorescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Mulțumesc. Domnule președinte vă întreb pe dumneavoastră ca președinte și pentru că ați invocat Regulamentul deseori în ședința aceasta și în celelalte ședințe. Comisia de Transporturi a fost convocată cu 24 de ore înaintea programării ei, deci o notificare de 24 de ore. Vă întreb pe dumneavoastră. Este o ședință convocată legal, regulamentar sau nu?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Vă răspund eu, domnule Grigorescu. Da.


Domnul Consilier Griqorescu Florin

Nu. Vă răspund eu. Pe de altă parte......

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Vreau să vă aud argumentul.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Precizăm faptul că în această ședință am discutat 2.000 de pagini de documente și de asemenea se vor delega în valoare de 10 miliarde de lei servicii de transport public. în felul acesta dacă faceți organiza^ ședințe de comisii, nu este corect.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Grigorescu sunteți aceiași persoană care nu știa ce este la proiectul cu numărul 37.......Aprobăm o sumă de 10 miliarde, jâ

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Avem mai jos toate delegările pe care le facem, pe 10 ani fac 10 miliarde, cel puțin. Numai STB-ul are 900 de milioane pe an.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Domnule Grigorescu, știți ce aprobăm în proiectul acesta?

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Știu ce aprobăm. Urmează niște proiecte care au fost discutate pe repede înainte pentru o valoare de 10 miliarde de lei pentru capitală.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Grigorescu haideți să ne revenim și să citim proiectele cu atentie.

J

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Pot să îi răspund colegului meu Grigorescu de la USR?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Un model de contract, nu este decizia noastră.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Dacă îmi permiteți, dați-mi și mie cuvântul.

Domnul Consilier Griqorescu Florin Delegarea se face pe 10 ani.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 53. închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 10 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 54 - Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Serviciul Transport Voluntari S.R.L., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Publî Ilfov.


Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 54. închidem votul.

Cu 28 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 55 - Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Ecotrans STCM S.R.L., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 55.

închidem votul.

Cu 30 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 56 - Proiect de hotărâre privind circulația autovehiculelor aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor Sectoarelor 1-6 sau societăților aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la șantierele de utilitate publică. îi dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte. Ni se pare și nouă ca și grup și colegilor din opoziție, o poziție discriminatorie pe acest proiect, nu poți oferi o dispensă pentru anumite companii din subordinea Primăriei Municipiului București, dar pentru operatorii privați nu. îi sfătui și pe colegii din ALDE care respectă mediul de afaceri să se opună acestui proiect. Mulțumesc. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu domnule Bujduveanu, dar dacă citeați doar titlul vedeați că sunt lucrări aparținând și în beneficiul administrației publice locale.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Și privații fac lucrări pentru administrația publică locală companiile municipale.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles. Nu reusesc să vă lămuresc. J                                                                  >

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 56.

închidem votul.

Cu 28 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 10 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 57 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 78/14.02.2020 privind asocierea Municipiului București cu Orașul Chitila, pentru aprobarea acordurilor de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Chitila în cadrul POR 2014 - 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 44 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 58 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de înfrățire cu Municipiul Soroca din Republica Moldova. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 44 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 59 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în vederea realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local utilizând baza materială specifică din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 190. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 43 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.                                                      /

Trecem la proiectul cu numărul 60 - Proiect de hotărâre privind l/ înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură1 < Peisagistică a Municipiului București. Vot, vă rog.           ff

închidem votul.                                          I ț

Cu 44 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 0 abțineri, prpiectul a

Trecem la proiectul cu numărul 61 - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 62 - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Circului Metropolitan București. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 35 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 11 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 63 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Mic. Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 12 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 64 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții ale Școlii de Artă București.

O să îi dau cuvântul și doamnei Ana Ciceală pe acest proiect. Am văzut târziu.

închidem votul.

Cu 31 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 11 abțineri, proiectu a fost adoptat.

Ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări.

Doamna Ciceală, aveți cuvântul.                            / z


Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc.                                          >

Prima interpelare este către doamna primar general, Gaor și către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale. Vre U.S.R. să cerem un raport privind cele două proiecte de testa Bucureșteni, cel de testare în masă pe antigen și cel de testare în pentru a depista dacă au în prezent bucureștenii virusul Sars-Cov2 și cele două proiecte mari de 11.000 de persoane, unde dorim să ni se pună la dispoziție următoarele rezultate: câte testări au fost efectuate până în prezent? câți bucureșteni s-au înscris la aceste proiecte? și care au fost rezultatele studiului? mai precis câți pozitiv, câți negativ și câte rezultate neconcludente la teste au venit, de asemenea, care sunt concluziile științifice ale acestor testări, ale acestui proiect până în prezent pentru că ele se află în derulare, în diverse faze. De asemenea, privind proiectul de testare ale angajaților din diverse instituții ale Primăriei Capitalei aflate în prima linie, cum sunt DGASMB-ul și STB-ul, vrem să știm, iarăși, câte testări au fost efectuate, când au fost efectuate ele, pe zile dacă se poate, care au fost rezultatele acestora, nu numai în procente ci și numeric. Asta privind raportul pe aceste trei proiecte.

în ceea ce privește o problemă de la sectorul 3, foarte gravă, o stație de sortare a deșeurilor care nu are autorizație de mediu și care a fost sancționată acest proiect din Lunca Vișagului, în data de 25.05, deci aproximativ acum o lună de către comisarii Gărzii de Mediu, vă citesc din adresa pe care am primit-o de la Garda de Mediu pe acest proiect: S-a efectuat în perioada 21-22.05.2020 de către o echipă de comisari, verificări în teren pentru respectarea condițiilor și normelor pentru protecția mediului, constantându-se următoarele: Salubritate și Deszăpezire Străzi S.R.L., e vorba de compania sectorului 3 și a Consiliului cu sediul social în Calea Vitan 154-158, Biroul 2, Sector 3, București, desfășoară activități de colectare, tratare, sortare, recuperarea materialelor reciclabile, stoparea, depozitarea temporară, valorificarea și eliminarea deșeurilor în amplasamentul situat în Drumul Lunca Vișagului nr. 42 - 60, lot 1, sector 3. Activitățile se desfășurau fără autorizație de mediu, fapt pentru care societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 50.000 de lei, privnd protecția mediului, O.U.G. 195/2005, conform procedurilor legale, începând cu data de 22.05.2020 s-a dispus suspendarea activităților desfășurate în amplasament până la obținerea actului de reglementare. De asemenea, s-au impus măsuri pentru montarea unei stații de tratare a aerului în vederea purificării și desprăfuirii aerului, conform condiției stabilite prin decizia etapei de încadrare numărul' 32/16.04.2020. în data de 12.06.2020, societatea a prezentat cererea de eliberare certificat de grefă de către Judecătoria Sector 3 din care să rezulte existența pe rolul instanței a dosarului numărul 11322/....2020 privind plângerea contravențională împotriva procesului verbal de constatare și sancționare, întocmit de către comisarii CNM Garda ;de Mediu București. Astfel, în conformitate cu art. 32 alineatul Z/șî'șdin Ordonanța 2/2001 cu modificările și completările, control, a /execută rțj sancțiunilor contravenționale principale și complementare este de competența exclusivă a instanței. Plângerea suspendă executarea. Deci interpelarea mea este către Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și Departamentul de control și Departamentul de control al inspecției lucrărilor publice. Vreau să meargă și ei la fața locului și să constate ceea ce au constatat și comisarii Gărzii de Mediu și anume că acolo se desfășoară o activitate ilegală de către societatea Consiliului Local Sector 3 și să oprească acea activitate, fiind acest control și această suspendare a activității de acolo în atribuțiile acestui departament din cadrul poliției locale generale. Așadar, vreau un răspuns la această activitate și aș vrea să îl primesc în scris de la Direcția Generală de Poliție Locală. în privința legalității lucrărilor care se desfășoară acolo și suspendării executării deciziei Gărzii de Mediu de către o instanță și la cererea Primăriei Sectorului 3, vreau, de asemenea să verifice Direcția Juridic a Primăriei de ce o companie a sectorului 3 întârzie respectarea unei decizii a Gărzii de Mediu și de ce în felul acesta aduce atingere drepturilor și drepturilor cetățenilor bucureșteni și ai sectorului 3 în particular? Faptul că ei folosesc bani publici în continuare pentru a ataca în instanță o decizie care vine să apere dreptul la sănătate al locuitorilor municipiului București, nu face decât să-i pună practic în situația de a încălca și legislația de mediu și legislația funcționarilor publici și a-i face pasibili de abuz în serviciu. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu. Mai există vreo intervenție? Da. Domnule Țugui spuneți.

Domnul Consilier Țugui Matei IonMulțumesc. Am patru interpelări la care vă rog să ...

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Chiar o semăna...

Domnul Consilier Țugui Matei Ion Mă îndoiesc. Verifică chat-ul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îmi cer scuze dacă... dar nu. Chiar nu ați cerut înainte, domnule Voicu.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Vă rog să primesc răspunsuri scrise la aceste interpelări înainte de următoarea ședință de consiliu. întrebările sunt următoare: prima se adresează Direcției de Investiții din cadrul Primăriei Generale și privește stadiul implementării traseelor de piste de bicicletă aprobate prin hotărâri de Consiliu General al căror termeni de avizare era de 6 luni. în ce stadiu se află fiecare traseu și când vor fi gata?

A doua întrebare se adresează Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și este următoarea: a fost remediată problema alimentării cu apă a Cimitirului Metalurgie din sectorul 4? Dacă nu, când va fi remediată?

A treia întrebare: aș dori să semnalez iluminatul public problematic de pe strada Marin Preda din Sectorul 2. Când va fi remediată această problemă?

Și ultima întrebare: zilele acestea, sute de apartamente, clienți ai Companiei Municipale Termoenergetica au rămas fără apă caldă zile în șir. Ce măsuri au fost luate pentru a asigura continuitatea serviciului pe durata lucrărilor de reparații? Ce măsuri vor fi luate pentru ca acești cetățeni să nu fie facturați pentru servicii de care nu au beneficiat și asta din oficiu, nu doar la cerere? Mulțumesc. Acestea sunt interpelările mele.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc.

îi dau cuvântul domnului Voicu Ion Valentin.

DomnuI Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Mă înscrisesem și eu, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian / *< Da. La rândul dumneavoastră.                       ( (

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

Aici vroiam să fac să fac o remarcă referitor la întrebările puse de către colega mea, Ana Ciceală, membru în Comisia de sănătate și membru foarte activ. Văd că în continuare cere situații referitoare la proiectul testăm pentru București, unde a primit și la începutul ședinței aceste raportări și aceste situații. Având în vedere că Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, încă de la începutul acestei pandemii s-a ocupat în permanență de tot ce a însemnat asigurarea tuturor materialelor în cele 19 spitale pe care le avem, dânsa în continuare cere hârtii, hârtii, hârtii. O rog să citească procesul verbal de astăzi, unde i s-a răspuns foarte clar că sunt 11.101 de înscrieri în programul Testăm pentru București, în acel program voluntar, da? Au făcut 2.912 testări, unde avem un rezultat negativ și sunt două rezultate pozitive din cele 11.101 înscrieri. Dacă era atentă, și ieri în Comisia de Sănătate i-am răspuns același lucru, poate ar fi aflat...

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria ... nicio interpelare. Eu am fost atentă.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin Ba da. Ați făcut.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... ieri, nu le-am primit în scris și doamna Ablachim Turkes nu a menționat aceste date. Le-ați luat dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să îmi permit să vă întrerup pe amândoi. Suntem la punctul întrebări și interpelări. Haideți să ...


Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... alți consilieri generali către aparatul executiv al

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Eu am înțeles, doamna Ciceală. O să vi se răspundă, ceea ce spune domnul Voicu, există comunicări în presă

Primăriei Municipiul București prin care vi s-a răspuns la această întrebare pe care dumneavoastră doriți o adresați din nou. Nu e o problemă. Veți primi răspuns.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Domnul președinte, i s-a răspuns și în cadrul ședinței, la început și a răspuns și doamna primar. A spus exact câte înscrieri au fost.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Altă întrebare, domnule Voicu?

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Atât. Măcar să-i lăsăm pe oamenii de la Administrația Străzilor să-și facă treaba și să asigure tuturor spitalelor cele necesare.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, domnule Voicu.

îi dau cuvântul domnului Daniel Stanciu.

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La sfârșitul lunii aprilie am avut o interpelare în care solicitam arhitectului șef să ne spună și nouă câte baze sportive mai are Consiliul General al Municipiului București? N-am primit niciun răspuns. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu.


îi dau cuvântul domnului Bogdan Stroe. Domnule Stroe? Trecem peste.

îi dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da. Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

către


Aș dori și eu o interpelare către, să formulez o inte Direcția Economică, în sensul în care, repet, la Comisia Buget, Finanțe de ieri am solicitat cu privire la punctul 10, cel cu scutirea pentru durata stării de urgență de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice a teraselor, unităților de alimentație publică și teraselor, pe domeniul public administrat de unitățile din subordinea C.G.M.B., am solicitat o evidență, un număr cu, o evidență mai bine cu aceste unități. Am primit asigurări de la comisie, de la reprezentantul Direcției Economice că vom primi până la ședință această evidență. Nu s-a întâmplat. La punctul respectiv ați observat cu toții că nu am primit această informare și cred că această lipsă de respect din partea direcțiilor față de consilierii generali trebuie să înceteze imediat. Deci, solicit, interpelarea este să primim procesul-verbal de la această comisie economică, buget, finanțe, unde să se poate vedea clar solicitarea mea care a fost de altfel susținută și de alți colegi, membrii în această comsie și răspunsul la acea solicitare.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, domnule lonescu Tudor Tim. îi dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Cumva are legătură interpelarea mea cu ce a spus domnul lonescu. Ca o introducere, confirm declarația sa de mai devreme în legătură cu comisia de ieri. Eu am făcut o solicitare în legătură cu niște informații pentru Comisia din data de 29.04.2020. Am avut atunci o serie întreagă de întrebări legate de niște situații centralizate. în plenul ședinței mi s-a spus că ele au fost, că răspunsurile au fost pregătite și centralizate de către domnul Manolache de la Guvernanță Corporativă. Acel răspuns nu a ajuns nici până în ziua

de astăzi la mine. Aș dori să primesc niște clarificări în legătură cu întrebările pe care le-am pus atunci și aș dori să primesc răspunsul pregătit atunci. Mulțumesc.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță.

Dat fiind că nu mai sunt interpelări, vă mulțumesc și declar închis ședința Consiliului General de astăzi, 18 iunie 2020.

Mulțumesc tuturor! s

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 15:00.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele generate de platforma online de videoconferință WebEx pe care s-a desfășurat ședința.

J                       1                     J


Redactat si verifi Anghel Mirela Dancă Emanu Mirea NicoletaVuculescu Mioara Vasilescu Floarea Titirișcă Vilma Gabkiel Tanasoff Camelia l.Proces-verbal al ședinței extraordinare din data de 11.05.2020

A.De acord

43/51

(

84%)

B.împotrivă

0/51

(

0%)

C.Abținere

5/51

(

10%)

No Answer 3/51 (

6%)

A

B C

Pavel Marius

1 X I I 1

floriannitu39

1 X I I 1

ioananeacsu070

1 X I

ninasandulescu64

1 x I j

mihaiciudomirov

| X I j I

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

i x । i j

Adrian Florescu

1 1 1

Cătălin Deaconescu

1         1 X I

Dragoș Hărăbor

1 x I I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

i X I I I

Daniel Stanciu

1 x I I 1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 X 1

Mărgărit Sorin

1 X 1

mihaicomanescu2007

1 x I 1

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

i x । ।

Birdeanu

| X I I I

Matei Țugui - USR

| X 1 I

cosmin.smighelschi

| X 1 I 1

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

i X I I

Radu Tutu

| X I I I

Cristian Doicin

i x i i

lazar neacsu

| X I j I

mirceasebesan

i x । i

georgeamzar

| X I I I

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x I 1

valeriuchircu

i X I 1 I

MARIUS ROGIN

1 1 1

Marian Bumbar

1 x I I

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1          1          1 X 1

Georgiana Untea

1 x I I

Bogdan Stroe

i X I I i

Cristian Mihai Munteanu

1 x I I

Bujduveanu Stelian

| X 1 I I

Chirica Petre

1 1 1

ionescu andrei

1 X 1 I I

Aurelian Badulescu

1 X 1           1           1

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019

A.De acord     30/51 ( 59%)

B.împotrivă     6/51 ( 12%)

C.Abținere     12/51 ( 24%)

No Answer 3/51 ( 6%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1

1 1

floriannitu39

1 X

1

1

ioananeacsu070

1 X

1 1

ninasandulescu64

1 X

1

1 1

mihaiciudomirov

1 X

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X

1

maxim marius cătălin

1 X

1

Adrian Florescu

1 X

1

Cătălin Deaconescu

1

1 X

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X

1

1 1

marianartimon306

1 X

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

Daniel Stanciu

1

1 X I

hcirca hcirca

1 X

1

1

Ana Ciceala

1

1 X

! 1

Mărgărit Sorin

1 X

1 1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X

1

raduioncgmb

1 X

Birdeanu

1

1 1

Matei Țugui - USR

1 X I

cosmin.smighelschi

1

Daniela Raiciu

1 X

1 i

ardeleanumircea77

1 X

i 1

Sorin Marinescu

1

1 X I

Radu Tutu

1 X

1

Cristian Doicin

1 X

! 1

lazar neacsu

1 X

1 !

mirceasebesan

1 X

1 !

georgeamzar

1 X

1 1

Tudor-Tim lonescu

1

! 1

Elena

1

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1 1

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X

1 1

Marian Bumbar

1 X

1

Florentina Gherghiceanu

1 X

1

1

valeriu suhan

1 X

1

1 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X

1

Bogdan Stroe

1

1

1 X I

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 176/23.04.2019 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 688/18.12.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București"

A.De acord     41/51 ( 80%)

B.împotrivă     2/51 (  4%)

C.Abținere      6/51 ( 12%)

No Answer 2/51 ( 4%)

A

B

c

Pavel Marius

1 X |

1 1

floriannitu39

1 X |

! 1

ioananeacsu070

1 X j

1 1

ninasandulescu64

1 x 1

1

mihaiciudomirov

1 X |

1 1

Voicu Ion Valentin

1 x |

1 1

maxim marius cătălin

1 x |

1 1

Adrian Florescu

1 x |

1 1

Cătălin Deaconescu

1 x i

1

Dragoș Hărăbor

1 x |

1

marianartimon306

1 x |

! 1

Podar Marian Vasile

1 x |

1

Daniel Stanciu

1

1 1

hcirca hcirca

1 X I

1 1

Ana Ciceala

1 1

1 X I

Mărgărit Sorin

1 1

X

1

mihaicomanescu2007

1

Tomnitza

1 X I

1 1

raduioncgmb

1 X I

1 1

Birdeanu

1 X I

1 ?

Matei Țugui - USR

1 X j

1

cosmin.smighelschi

1 X 1

1

Daniela Raiciu

1 X I

1

ardeleanumircea77

1 X I

1 1

Sorin Marinescu

s 1

1 X 1

Radu Tutu

1 X I

1

Cristian Doicin

1 X 1

1

lazar neacsu

1 X 1

i 1

mirceasebesan

1 X j

1 1

georgeamzar

1 X 1

1 1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

1 \

Elena

1 X 1

1 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

1

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 1

X

1 1

Marian Bumbar

1 X I

1 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

1

valeriu suhan

1 X 1

î 1

taviberceanu

1 1

1 X I

Georgiana Untea

1 X I

1 1

Bogdan Stroe

1 X I

1 1

1.Ordinea de zi a sedinmtei CGMB din 18.06.2020 in integralitatea sa A.De acord     33/51 ( 65%)

B.împotrivă     6/51 ( 12%)

C.Abținere      9/51 ( 18%)

No Answer 3/51 ( 6%)

ABC

Pavel Marius

X 1

1 1

floriannitu39

X

1

1 1

ioananeacsu070

X

1 1

ninasandulescu64

X

1

mihaiciudomirov

X

1

1 1

Voicu Ion Valentin

X

1

maxim marius cătălin

X

1 1

Adrian Florescu

X

1

Cătălin Deaconescu

1

Dragoș Hărăbor

X

marianartimon306

X

1

Podar Marian Vasile

X

1

Daniel Stanciu

x 1

hcirca hcirca

X

Ana Ciceala

X

1

Mărgărit Sorin

X

1

mihaicomanescu2007

1

Tomnitza

X

raduioncgmb

X

1

Birdeanu

X

1

Matei Țugui - USR

x 1

cosmin.smighelschi

X

Daniela Raiciu

X

ardeleanumircea77

X

1

Sorin Marinescu

X

1

Radu Tutu

X

Cristian Doicin

X

lazar neacsu

X

1

mirceasebesan

X

georgeamzar

X

Tudor-Tim lonescu

X

Elena

x 1

Alexandru Baicu Ciudin

X

1

valeriuchircu

X

1

MARIUS ROGIN

X

Marian Bumbar

x 1

Florentina Gherghiceanu

X

1

valeriu suhan

X

1

taviberceanu

x 1

Georgiana Untea

X

Bogdan Stroe

X 1

Cristian Mihai Munteanu

X 1

Bujduveanu Stelian        j

Chirica Petre             j

X

1

ionescu andrei

X

Aurelian Badulescu

X

1

1

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 18 iunie 2020 - 17 septembrie 2020

A.De acord     33/51 ( 65%)

B.împotrivă    11/51 ( 22%)

C.Abținere      7/51 ( 14%)

No Answer 0/51 ( 0%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1 1

1

floriannitu39

1 X

1

1

ioananeacsu070

1 X

1 1

1

ninasandulescu64

1 X

1 1

mihaiciudomirov

1 X

1 1

1

Voicu Ion Valentin

1 X

1

maxim marius cătălin

1 X

1

1

Adrian Florescu

1 X

1 1

1

Cătălin Deaconescu

1

1 1

x 1

Dragoș Hărăbor

1 X

1 1

1

marianartimon306

1 X

1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1

Daniel Stanciu

1 X

1 1

1

hcirca hcirca

1 X

1 1

1

Ana Ciceala

1

1 X I

Mărgărit Sorin

1

1 X 1

1

mihaicomanescu2007

1

x 1

Tomnitza

1 X

1

raduioncgmb

1 X

1

1

Birdeanu

1 X

1

1

Matei Țugui - USR

1

1 X I

cosmin.smighelschi

1

1 X I

Daniela Raiciu

1 X

1 1

1

ardeleanumircea77

1 X

1

1

Sorin Marinescu

1

1 1

x 1

Radu Tutu

1 X

1 1

1

Cristian Doicin

1 X

1

lazar neacsu

1 X

1 1

mirceasebesan

1 X

1

1

georgeamzar

1 X

1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1

1

Elena

1

1 1

x 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1 1

valeriuchircu

1

1 X I

1

MARIUS ROGIN

1

1 X I

1

Marian Bumbar

1 X

1 i

1

Florentina Gherghiceanu

1 X

1

1

valeriu suhan

1 X

1 1

1

taviberceanu

1

x 1

Georgiana Untea

1 X

1 1

1

Bogdan Stroe

1

1 X 1

1

Cristian Mihai Munteanu

1

1 X 1

1

Bujduveanu Stelian

1 X I

1

Chirica Petre

1 X

1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

Aurelian Badulescu        | X

Florin Grigorescu         |    |  J

Ivan Florin                 |    |    |

raluca teodor              |    | X

catamilitaru               | X |

Alexandru Gâdiuță        |    j X

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Olteanu Cristian Marian și vacantarea unul post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

A.De acord

48/50

(

96%)

B.împotrivă

0/50

(

0%)

C.Abținere

1/50

(

2%)

No Answer 1/50 (

2%)

A

B C

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 x 1

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

| X |          |          |

mihaiciudomirov

1 X |

Voicu Ion Valentin

1 X |          |

maxim marius cătălin

i x । i

Adrian Florescu

i x ।          । i

Cătălin Deaconescu

1 x I 1 I

Dragoș Hărăbor

1 X I 1

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

1 x I I 1

Daniel Stanciu

1 x I 1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 x 1 I I

Mărgărit Sorin

1 x 1 I

mihaicomanescu2007

1 X 1

Tomnitza

1 x I 1          1

raduioncgmb

i X I I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 x I 1          1

Daniela Raiclu

| X I 1

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

| X 1 I

Radu Tutu

| X 1 I I

Cristian Doicin

j X I I j

lazar neacsu

1 X I

mirceasebesan

| X I I I

georgeamzar

| X I 1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

1 x 1 I I

Alexandru Baicu Ciudin

1 x 1          1          1

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 1 1

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

| X I I 1

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X 1

Bogdan Stroe

1 x 1 I 1

Cristian Mihai Munteanu

| X I I

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

| X I I 1

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu | X | Florin Grigorescu         | X

Ivan Florin                 j X

raluca teodor              |

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        j X

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Kansou Hazem Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

A.De acord     50/51 ( 98%)

B.împotrivă     0/51 (  0%)

C.Abținere      0/51 (  0%)

No Answer 1/51 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

1 X |          |          |

floriannitu39

1 X | j \

ioananeacsu070

| X |          | j

ninasandulescu64

1 x I I I

mihaiciudomirov

1 x I i I

Voicu Ion Valentin

1 x 1           1           1

maxim marius cătălin

1 x 1           1           !

Adrian Florescu

1 x |           | i

Cătălin Deaconescu

| x |          |          |

Dragoș Hărăbor

1 x | j j

marianartimon306

| X I I I

Podar Marian Vasile

1 X I 1           1

Daniel Stanciu

1 x I 1

hcirca hcirca

| X I 1 I

Ana Ciceala

| X I I i

Mărgărit Sorin

| X 1 I I

mihaicomanescu2007

1 x 1           1           >

Tomnitza

1 x I I 1

raduioncgmb

1 x I i I

Birdeanu

1 x I I I

Matei Țugui - USR

| x |          |          !

Daniela Raiciu

| X 1           1           1

ardeleanumircea77

1 x j 1 j

Sorin Marinescu

1 x I i i

Radu Tutu

| X 1          1          1

Cristian Doicin

1 x I | i

lazar neacsu

1 x I j 1

mirceasebesan

| X I i j

georgeamzar

| X 1 I i

Tudor-Tim lonescu

| X I 1           |

Elena

1 x I 1          1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x I I I

valeriuchircu

MARIUS ROGIN

| X I          |          1

1                       1                       1 1

Marian Bumbar

1 x I 1           1

Florentina Gherghiceanu

i x i j i

valeriu suhan

1 x I I 1

taviberceanu

i x i । i

Georgiana Untea

1 x I j 1

Bogdan Stroe

| X I I I

Cristian Mihai Munteanu

1 x I 1 i

Bujduveanu Stelian

1 x I 1 I

Chirica Petre

1 x 1 I 1

ionescu andrei

1 x I 1           1

Aurelian Badulescu | X Florin Grigorescu | X cosmin.smighelschi | X Ivan Florin j X raluca teodor | X catamilitaru | X

Alexandru Gâdiuță | X

1.Amendament inițiator - pct 4

A.De acord     38/52 ( 73%)

B.împotrivă     5/52 ( 10%)

C.Abținere      8/52 ( 15%)

No Answer 1/52 ( 2%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1

floriannitu39

1 x

1

ioananeacsu070

1 x

1

ninasandulescu64

1 x

1

mihaiciudomirov

1 x

Voicu Ion Valentin

1 x

1

maxim marius cătălin

1 x

1

Adrian Florescu

1 x

1

Cătălin Deaconescu

1

1 X

1

Dragoș Hărăbor

1 x

marianartimon306

1 X

Podar Marian Vasile

i x

1

Daniel Stanciu

1 X

1

hcirca hcirca

i x

1

Ana Ciceala

1 X

1

Mărgărit Sorin

1

i X

1

mihaicomanescu2007

1

1 X

1

Tomnitza

1 X

1

raduioncgmb

1 X

1

Birdeanu

1 X

1

Matei Țugui - USR

1 X

1

Daniela Raiciu

1 X

ardeleanumircea77

1 X

1

Sorin Marinescu

1

1 X

Radu Tutu

1 X

1

lazar neacsu

1 X

1

mirceasebesan

1

1

georgeamzar

1 X

1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1

Elena

1 X

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1

valeriuchircu

1

1 X

MARIUS ROGIN

1

1 X

1

Marian Bumbar

1 X

Florentina Gherghiceanu

1 X

valeriu suhan

1 X

taviberceanu

1 X

Georgiana Untea

1 X

Bogdan Stroe

1

1 X

Cristian Mihai Munteanu

1

i x

Bujduveanu Stelian

1

1 X

1

Chirica Petre

1 X

ionescu andrei

1 X

Aurelian Badulescu

1 X

1

Florin Grigorescu

1 X

1

cosmin.smighelschi

1 X

1

1

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă"

A.De acord     42/52 ( 81%)

B.împotrivă     5/52 ( 10%)

C.Abținere      2/52 (  4%)

No Answer 3/52 ( 6%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1 1

1

floriannitu39

1 x

1

ioananeacsu070

1 x

1 1

ninasandulescu64

1 X

1

1

mihaiciudomirov

1 x

1 1

1

Voicu Ion Valentin

1 X

1 1

1

maxim marius cătălin

1 X

1 1

1

Adrian Florescu

1 X

1

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X

1 1

marianartimon306

i x

1

1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1

Daniel Stanciu

1 X

1 1

1

hcirca hcirca

1 X

1 1

1

Ana Ciceala

i x

1 1

1

Mărgărit Sorin

1

1 X I

1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X

1

raduioncgmb

1 X

1

1

Birdeanu

1 X

1

Matei Țugui - USR

i x

1 1

1

Daniela Raiciu

1 X

1

1

ardeleanumircea77

i x

1 1

1

Sorin Marinescu

1 X

Radu Tutu

1 X

1

lazar neacsu

1 X

1

mirceasebesan

1

1

1

georgeamzar

1 X

1

1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1 1

1

Elena

1 X

1 1

1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1 1

1

valeriuchircu

1 1

x 1

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X

1

Florentina Gherghiceanu

i x

1

1

valeriu suhan

1

1 1

1

taviberceanu

1 X

1 1

1

Georgiana Untea

1 X

1

Bogdan Stroe

1 X

1 1

1

Cristian Mihai Munteanu

1 X

1

1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

1 X

1

ionescu andrei

1 X

Aurelian Badulescu

1 X

1

1

Florin Grigorescu

1 X

1 1

1

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu            j X |

cristian.doicin           j X

Ivan Florin                  |    j    j

raluca teodor              j X

catamilitaru                j| X |

Alexandru Gâdiuță        j    j

1.Proiect de hotărâre pentru radierea din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003 privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr.

550/2002 a spațiilor cu altă destinație situate în str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, în suprafață de 599,57 mp. și în bd. Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, în suprafață de 1850,77 mp

A.De acord     50/52 ( 96%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 1/52 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

| X |         |

ioananeacsu070

1 X |

ninasandulescu64

1 x |

mihaiciudomirov

1 X I

Voicu Ion Valentin

i X I 1 I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

| X I 1 I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

1 x I 1

Daniel Stanciu

| X 1          1          1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 X I 1          1

mihaicomanescu2007

| X I 1

Tomnitza

| X I 1          1

raduioncgmb

i x i i i

Birdeanu

1 X 1

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

| X 1          1          1

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

| X 1 I

lazar neacsu

1 X I

mirceasebesan

1 1 1 1

georgeamzar

1 x I I

Tudor-Tim lonescu

1 x I 1 i

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

| X j I

valeriuchircu

i x i

MARIUS ROGIN

1 X 1

Marian Bumbar

1 x I I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

| X 1         1

taviberceanu

| X I i I

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

| X I 1          1

Bujduveanu Stelian

1 x I I

Chirica Petre               | X |

ionescu andrei            | X J

Aurelian Badulescu        | X :|

Florin Grigorescu          | X |

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           j X

cristian.doicin            | X |

Ivan Florin                  j    |    |

raluca teodor              | X

catamilitaru                | X j

Alexandru Gâdiuță        | X

1.Amendament inițiator - pt. pct 6

A.De acord     36/52 ( 69%)

B.împotrivă     2/52 ( 4%)

C.Abținere      9/52 ( 17%)

No Answer 5/52 ( 10%)

A

B C

Pavel Marius

1 x 1

1

floriannitu39

1 x |

1

ioananeacsu070

1 1

1

ninasandulescu64

1 X I

mihaiciudomirov

1 X I

Voicu Ion Valentin

1 X 1

1

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1

marianartimon306

1

1 X

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1

1 X

Mărgărit Sorin

1 X I

1

mihaicomanescu2007

1 X 1

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1

1 X

Daniela Raiciu

1 X I

1

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1

1 X

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

i x ।

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1

Elena

1 1

1 X

Alexandru Baicu Ciudin

1

1 X

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X I

1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

valeriu suhan

1 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 1

1 X

Cristian Mihai Munteanu

1 X

Bujduveanu Stelian

1 X I

1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

1 X

cosmin.smighelschi

1 X I

ggggg.marinescu

1 X I

1

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului educațional și cultural "Muzeul Copiilor" și transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Bulevardul Decebal, nr. 11, bloc S14, parter, în vederea derulării acestuia

A.De acord     48/52 ( 92%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      2/52 (  4%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |           |           |

floriannitu39

| X |           |           1

ioananeacsu070

1 X |

ninasandulescu64

| X |         |

mihaiciudomirov

1 X j

Voicu Ion Valentin

i X I

maxim marius cătălin

| X I 1          1

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 x I 1           1

Dragoș Hărăbor

i X 1 I 1

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

i x i

Daniel Stanciu

i X I

hcirca hcirca

| X I I 1

Ana Ciceala

| X 1          1          1

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

| X 1          1          1

Tomnitza

1 X i

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

| X 1 i

Matei Țugui - USR

| X 1 I 1

Daniela Raiciu

| X I 1

ardeleanumircea77

| X I I I

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 x j j

georgeamzar

1 X I

Tudor-Tim lonescu

i x i । ।

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

1 1 1 1

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

| X I I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 X 1

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

1 x 1          1          1

Bogdan Stroe

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Chirica Petre

1 X 1

ionescu andrei             | X |

Aurelian Badulescu        j X

Florin Grigorescu          | X I

cosmin.smighelschi        | XI

ggggg.marinescu            | - X

cristian.doicin           | X

mirceasebesan              | X

Ivan Florin                   |    |    |

raluca teodor              | X

catamilitaru                | X j

Alexandru Gâdiuță        | X |

1.Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în Calea Plevnei, nr. 98, Bl. 10 C, Sector 1, cu destinația servicii sociale pentru categorii defavorizate

A.De acord     49/52 ( 94%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 X 1

ioananeacsu070

| X I I

ninasandulescu64

i x i

mihaiciudomirov

| X I I 1

Voicu Ion Valentin maxim marius cătălin

i x j i i i i i i

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

| X 1         1

marianartimon306

| X I I I

Podar Marian Vasile

| X I I

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

| X I I I

Ana Ciceala

i X I 1

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

1 x I 1

Tomnitza

| X I I I

raduioncgmb

i X I I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

| X I I 1

Daniela Raiciu

| X I 1

ardeleanumircea77

i x ।

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

| X I I I

georgeamzar

i x i

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

i x ।

Alexandru Baicu Ciudin valeriuchircu

i X I I

1 1                  1

MARIUS ROGIN

1 x 1 I

Marian Bumbar

i x ।

Florentina Gherghiceanu

| X 1          1 j

valeriu suhan

1 X 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

| X I j

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

i x j

Aurelian Badulescu        | X

Florin Grigorescu         j X

cosmin.smighelschi        j X j

ggggg.marinescu           j X

cristian.doicin           j X

mirceasebesan              j X j

Ivan Florin                  j    j    j

raluca teodor              j X

catamilitaru               j X j

Alexandru Gâdiuță        j X

1.Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social "Bebe de București"

A.De acord     49/52 ( 94%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

ioananeacsu070

1 x |

I X |         |

ninasandulescu64

1 x j

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 x |          |          |

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

| X I I

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

j X I

hcirca hcirca

i x ।

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X 1 I

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

| X I I 1

Matei Țugui - USR

1 x 1 I 1

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

| X I 1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

| X I 1          1

Tudor-Tim lonescu

i x । । ।

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

| X 1 I I

valeriuchircu

i X j

MARIUS ROGIN

1 x 1         1

Marian Bumbar

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

valeriu suhan

| X I 1          1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

| X I I I

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

| X I I I

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu        | X

Florin Grigorescu          | X |

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           | X

cristian.doicin            j X |

mirceasebesan              j X

Ivan Florin                  |    |    j

raluca teodor              |

catamilitaru               j X

Alexandru Gâdiuță        | X

1.Amendament Consilier General Gadiuta Alexandru

A.De acord

B.împotrivă

C.Abținere

No Answer 3/52 ( 6%)

22/52 ( 42%)

18/52 ( 35%)

9/52 ( 17%)

A

B C

pct. 9

Pavel Marius

1           1 X |           |

floriannitu39

1 1 1

ioananeacsu070

1          1 X I

ninasandulescu64

1 X I

mihaiciudomirov

1         1 X I

Voicu Ion Valentin

1 1 1

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

i x i । i

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

i X I |

marianartimon306

1         1 X 1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 x I 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X 1

Mărgărit Sorin

j X I 1          1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

i x j । i

raduioncgmb

1        1 X I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

| X I I I

Daniela Raiciu

i x i

ardeleanumircea77

|x 1    1

Sorin Marinescu

i X I

Radu Tutu

1 x I I

lazar neacsu

i i x ।

georgeamzar

1 X I

Tudor-Tim lonescu

1         1 X I

Elena

i X I I

Alexandru Baicu Ciudin

1 x I 1

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 x I I I

Marian Bumbar

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

i i x ।

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

| X I j 1

Georgiana Untea

1 X 1

Bogdan Stroe

| X 1 I

Cristian Mihai Munteanu

| X I 1          1

Bujduveanu Stelian

1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X 1

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

i x i i

cosmin.smighelschi

1 x I 1           1

ggggg.marinescu

i i x i

1.Proiect de hotărâre privind amenajarea zonei „Promenada cu Fântâni"

A.De acord B.împotrivă C.Abținere No Answer 2/52 (

31/52 ( 60%)

5/52 ( 10%)

14/52 ( 27%) 4%)

A

B C

Pavel Marius

| X |           |           |

floriannitu39

i x । i

ioananeacsu070

1 X 1

ninasandulescu64

| X |          1          |

mihaiciudomirov

| X |         |

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

| X 1          1          1

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

| X 1 I 1

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X 1

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

1 x I I

Tomnitza

i X I 1

raduioncgmb

i X I 1          1

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

i i i x ।

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

| X I I 1

Sorin Marinescu

i x ।

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

| X I j 1

georgeamzar

i x ।

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

i x ।

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 X 1

Marian Bumbar

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

valeriu suhan

1 1

taviberceanu

1          1          1 X 1

Georgiana Untea

1 x I I 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1          1          1 X 1

Bujduveanu Stelian

i x ।

Chirica Petre

i x |

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X I j

Florin Grigorescu

1          1 X 1

cosmin.smighelschi

I X 1

ggggg.marinescu

1 x I I

mirceasebesan              | X

Cristian Doicin            | X |

Ivan Florin                  |    ,|     |

raluca teodor              |    j

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        |    |    |

1.Proiect de hotărâre privind scutirea, pentru durata stării de urgență decretată în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice ca unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București

A.De acord     50/52 ( 96%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 1/52 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

1 X |           |           |

floriannitu39

| X 1           1           1

ioananeacsu070

1 X I

ninasandulescu64

1 X 1

mihaiciudomirov

| X I I I

Voicu Ion Valentin

1 X i

maxim marius cătălin

| X I I

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

| X 1 I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

| X I I 1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 x I I

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 X 1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

1 x I I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

| X I 1          1

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

1 X 1

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

| X I 1          1

Tudor-Tim lonescu

| X I I

Elena

| X 1 I 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 x I I

Florentina Gherghiceanu valeriu suhan

i X I I

1 1 1

taviberceanu

1 x I I I

Georgiana Untea

| X I I

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

i X I I 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X j 1          |

Aurelian Badulescu        | X

Florin Grigorescu         j X

cosmin.smighelschi        j X

ggggg.marinescu           | k

mirceasebesan              j X

Cristian Doicin           j X

Ivan Florin                  |    |    j

raluca teodor              | X j

catamilitaru                | X j

Alexandru Gâdiuță        | X

1.Amendament Consilier General Bujduveanu Stelian - pct 11

A.De acord     24/52 ( 46%)

B.împotrivă    16/52 ( 31%)

C.Abținere     10/52 ( 19%)

No Answer 2/52 ( 4%)

A

B

c

Pavel Marius

1

1 X

1 1

floriannitu39

1

1 X

1 1

ioananeacsu070

1

1

1 X I

ninasandulescu64

1 X

1

mihaiciudomirov

1 X

1 1

Voicu Ion Valentin

1

1 X I

maxim marius cătălin

1

1 X

1

Adrian Florescu

1 x

1

1 1

Cătălin Deaconescu

1 x

1

Dragoș Hărăbor

1

1 X

1

marianartimon306

1

1

1 X I

Podar Marian Vasile

1 X

1

1 1

Daniel Stanciu

i X

1

1 1

hcirca hcirca

1

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X

1

Mărgărit Sorin

1 X

1

1

mihaicomanescu2007

1 X

1 1

Tomnitza

1

1

1 X I

raduioncgmb

1

1 X

1 1

Birdeanu

1 X

1 1

Matei Țugui - USR

1 X

1

1

Daniela Raiciu

1 X

1 1

ardeleanumircea77

1

1 X

1

Sorin Marinescu

1 X

Radu Tutu

1

1 X I

lazar neacsu

1 X

1 1

georgeamzar

1

1 X

1

Tudor-Tim lonescu

1

1

1 X I

Elena

1 X

1

1 1

Alexandru Baicu Ciudin

1

1 X I

valeriuchircu

1 X

1

1

MARIUS ROGIN

1 X

Marian Bumbar

1 X

1

Florentina Gherghiceanu

1

1 X I

valeriu suhan

1

1

1

taviberceanu

1

1 1

Georgiana Untea

1

1

1 X I

Bogdan Stroe

1 X

1

1

Cristian Mihai Munteanu

1 X

1

1

Bujduveanu Stelian

i X

1

1

Chirica Petre

1

1 X

ionescu andrei

1 X

1

Aurelian Badulescu

1 X

1

Florin Grigorescu

1

1 X

1 1

cosmin.smighelschi

1 X

1

1 1

ggggg.marinescu

1

1 X

1 1

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului General al Municipiului București nr. 244/23.04,2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019

A.De acord     50/52 ( 96%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 1/52 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

| X |          |          |

ioananeacsu070

| X 1 j 1

ninasandulescu64

| X I 1 I

mihaiciudomirov

1 X I j i

Voicu Ion Valentin

| X 1           | i

maxim marius cătălin

| X I I j

Adrian Florescu

1 X 1 i i

Cătălin Deaconescu

i x । i j

Dragoș Hărăbor

| X I I I

marianartimon306

| X I 1          1

Podar Marian Vasile

| X I I 1

Daniel Stanciu

| X I                 1

hcirca hcirca

| X I I I

Ana Ciceala

1 1 1 1

Mărgărit Sorin

| X I I 1

mihaicomanescu2007

| X | i 1

Tomnitza

j X I I I

raduioncgmb

i X 1 j i

Birdeanu

| X I I 1

Matei Țugui - USR

| X I                   I

Daniela Raiciu

| X 1                   [

ardeleanumircea77

| X I I 1

Sorin Marinescu

| X I 1 j

Radu Tutu

| X I 1 i

lazar neacsu

i x i । j

georgeamzar

| X 1 i j

Tudor-Tim lonescu

i X 1 j j

Elena

| X I I I

Alexandru Baicu Ciudin

i X I I I

valeriuchircu

i X I I I

MARIUS ROGIN

| X I 1          |

Marian Bumbar

i x ।          । i

Florentina Gherghiceanu

| X 1          1 i

valeriu suhan

| X I I i

taviberceanu

X I I j

Georgiana Untea

1 x i i î

Bogdan Stroe

| X 1           ! j

Cristian Mihai Munteanu

| X 1 j i

Bujduveanu Stelian

| X I j j

Chirica Petre

| X 1 I I

ionescu andrei

| X I i i

Aurelian Badulescu        | X

Florin Grigorescu         | X j

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           | X

mirceasebesan              |-X |

Cristian Doicin           | X

Ivan Florin                 I    I

raluca teodor             j X

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        j X j

1.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități

A.De acord     52/52 (100%)

B.împotrivă     0/52 ( 0%)

C.Abținere      0/52 ( 0%)

No Answer 0/52 ( 0%)

A

B C

Pavel Marius

1 x |

1 1

floriannitu39

1 x |

1

ioananeacsu070

1 x |

1

ninasandulescu64

1 x |

1

mihaiciudomirov

1 x |

1

Voicu Ion Valentin

1 X 1

1

maxim marius cătălin

1 X I

1

Adrian Florescu

1 X 1

1

Cătălin Deaconescu

1 X I

1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

1 1

marianartimon306

1 X 1

1

Podar Marian Vasile

1 X 1

1

Daniel Stanciu

1 X j

1 1

hcirca hcirca

1 X I

1 1

Ana Ciceala

1 X i

1

Mărgărit Sorin

1 X 1

1 1

mihaicomanescu2007

1 X 1

1

Tomnitza

i x ।

1

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

1 X I

1

Matei Țugui - USR

1 X i

1

Daniela Raiciu

1 X 1

1

ardeleanumircea77

i x i

1

Sorin Marinescu

1 X 1

1

Radu Tutu

1 X I

1 1

lazar neacsu

1 X I

1

georgeamzar

1 X I

1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

1

Elena

1 X I

1

Alexandru Baicu Ciudin

i x ।

1 1

valeriuchircu

1 X I

1 1

MARIUS ROGIN

1 X I

1 1

Marian Bumbar

1 X I

1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

1 1

valeriu suhan

1 X I

1

taviberceanu

1 X I

1

Georgiana Untea

1 X 1

1 1

Bogdan Stroe

1 X I

1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

1 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1

Chirica Petre

1 X I

1

ionescu andrei

1 X I

1

Aurelian Badulescu

1 X I

1

Florin Grigorescu

1 X I

cosmin.smighelschi

1 X i

1 1

ggggg.marinescu           | X

mirceasebesan              | X

Cristian Doicin           | X

Ivan Florin                  j. X

raluca teodor              j X

catamilitaru               j X

Alexandru Gâdiuță        j X

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 -Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020

A.De acord

51/52

(

98%)

B.împotrivă

0/52

(

0%)

C.Abținere

0/52

(

0%)

No Answer 1/52 (

2%)

A

B C

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 X |           |           |

ioananeacsu070

i x i

ninasandulescu64

i x ।

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 X 1

maxim marius cătălin

| X 1           1           1

Adrian Florescu

| X I 1

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

1 X 1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

i X I 1          1

Ana Ciceala

i X I 1          1

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

| X I 1          |

ardeleanumircea77

1 x I j 1

Sorin Marinescu

| X 1          1          1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

i x i

Elena

i X I 1          1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x 1         1

valeriuchircu

1 1 1

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 x 1           1           1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

| X I 1

Cristian Mihai Munteanu

| X I 1          1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           j X

mirceasebesan             | X

Cristian Doicin           | X

Ivan Florin                 | X

raluca teodor              j X

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        | X

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București"

A.De acord

50/52

(

96%)

B.împotrivă

0/52

(

0%)

C.Abținere

1/52

(

2%)

No Answer 1/52 (

2%)

A

B C

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

| X |          |          |

ioananeacsu070

i x i j i

ninasandulescu64

i i

mihaiciudomirov

1 x 1         1

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

1 X 1

Adrian Florescu

j X I I 1

Cătălin Deaconescu

j X I

Dragoș Hărăbor

1 X 1

marianartimon306

1 X 1

Podar Marian Vasile

| X I I

Daniel Stanciu

i X I 1          1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

| X I I

Mărgărit Sorin

i x î

mihaicomanescu2007

| X I I

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

i X 1 I I

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

| X j | I

ardeleanumircea77

1 x I I 1

Sorin Marinescu

i x i i

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 x I I 1

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

i x ।

Elena

1 x 1 j

Alexandru Baicu Ciudin

X I I I

valeriuchircu

i x i

MARIUS ROGIN

| X 1 I

Marian Bumbar

| X I 1          1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 x 1         1

Georgiana Untea

1 x 1 j 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 x I 1          1

Chirica Petre

| X I 1          1

ionescu andrei

1 x I I 1

Aurelian Badulescu

| X I I

Florin Grigorescu

| X I I 1

cosmin.smighelschi        | X |

ggggg.marinescu           | X

mirceasebesan              | X |

Cristian Doicin           | X

Ivan Florin                  j    |    |

raluca teodor              | X

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță       j X

1.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean al Municipiului București doamnei conf. Dr. Simin Aysel Florescu^ domnului Dr. Emilian loan Imbri și domnului Dr. Sorin Petrea

A.De acord     43/52 ( 83%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      4/52 (  8%)

No Answer 5/52 ( 10%)

ABC

Pavel Marius

| X |         |         |

floriannitu39

| X |         |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 x |

mihaiciudomirov

| X |         |

Voicu Ion Valentin

1 X |          |          |

maxim marius cătălin

j X |          |          |

Adrian Florescu

1 x |

Cătălin Deaconescu

1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

1 X j 1

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X i

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 1 1

mihaicomanescu2007

1 x I I I

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

i X I I I

Matei Țugui - USR

1 1 1

Daniela Raiciu

1 x I I I

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

| X I I I

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 x I I 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x I I

valeriuchircu

1         1 X I

MARIUS ROGIN

1 X 1

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 x 1 I 1

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X j

Bogdan Stroe

| X I 1 I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

1 X 1

ionescu andrei

| X I I I

Aurelian Badulescu

1 X 1

Florin Grigorescu

| X I I I

cosmin.smighelschi        | X |

ggggg.marinescu            | X j

mirceasebesan              |

Cristian Doicin

Ivan Florin                  |    j    |

raluca teodor               j    j

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        | X

1.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București pentru Ursu lonuț - activist și voluntar

A.De acord     46/52 ( 88%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      2/52 (  4%)

No Answer 4/52 ( 8%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 X 1

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 x 1

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 x |

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 1

Dragoș Hărăbor

1 x I 1 I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

j X 1          1 I

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

| X 1          1          1

Mărgărit Sorin

1                   1 1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

i x i

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

i x i

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

i X 1          1          1

Sorin Marinescu

1                   1 1

Radu Tutu

1 x I I

lazar neacsu

1 x 1          1          1

georgeamzar

1 X I

Tudor-Tim lonescu

i x ।

Elena

i x i

Alexandru Baicu Ciudin

| X I 1

valeriuchircu

1          1          1 X I

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 x I 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 X 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

i x i ।

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

| X 1         1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

1 x I 1

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

1 X I

cosmin.smighelschi

| X I I

ggggg.marinescu           | X

tnirceasebesan

Cristian Doicin

Ivan Florin                 | X

raluca teodor              | X

catamilitaru               j X

Alexandru Gâdiuță        | X

1.Proiect de hotărâre privind microciparea, identificarea, înregistrarea și sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București

A.De acord     47/52 ( 90%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 4/52 ( 8%)

ABC

Pavel Marius

| X |           |           |

floriannitu39

1 X 1

ioananeacsu070

1 X I

ninasandulescu64

i X 1 I 1

mihaiciudomirov

1 X I

Voicu Ion Valentin

i x i ।

maxim marius cătălin

1 X 1

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

| X 1 I I

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 1 1

hcirca hcirca

1 X [

Ana Ciceala

1 X I j I

Mărgărit Sorin

| X 1 I 1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

| X I I I

raduioncgmb

i x i

Birdeanu

i x i i

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

| X I |

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1

Radu Tutu

1 x I I I

lazar neacsu

1 x I I I

georgeamzar

1 X I

Tudor-Tim lonescu

| X 1 I

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 x I I 1

valeriu suhan

1 x I 1

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

| X I I 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

i X 1

Chirica Petre

| X I I I

ionescu andrei

| X I I I

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

1 x I I

cosmin.smighelschi        |

ggggg.marinescu           |

Cristian Doicin           |

Ivan Florin                |

raluca teodor

catamilitaru              |

Alexandru Gâdiuță        |

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele", Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, București

A.De acord     47/52 ( 90%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      2/52 (  4%)

No Answer 3/52 ( 6%)

ABC

Pavel Marius

1 X |          |          |

floriannitu39

1 x |

1 1

ioananeacsu070

1 1

1

ninasandulescu64

1 X 1

1

mihaiciudomirov

1 X I

1

Voicu Ion Valentin

1 X I

1 1

maxim marius cătălin

i x i

1

Adrian Florescu

1 X 1

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1

marianartimon306

1 X I

1 1

Podar Marian Vasile

1 X 1

1

Daniel Stanciu

1 X I

1

hcirca hcirca

1 X I

1

Ana Ciceala

1 X I

1

Mărgărit Sorin

1 X I

1

mihaicomanescu2007

1 X 1

1 1

Tomnitza

1 X I

1

raduioncgmb

1 X 1

1 1

Birdeanu

1 X I

1

Matei Țugui - USR

1 X I

1

Daniela Raiciu

1 X 1

1

ardeleanumircea77

1 X 1

1

Sorin Marinescu

1 1

1 1

Radu Tutu

1 X I

1 1

lazar neacsu

1 X I

1 1

georgeamzar

1 X I

1 1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

1

Elena

i x ।

1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

1

valeriuchircu

1 X 1

1

MARIUS ROGIN

1 X 1

1

Marian Bumbar

1 X I

1 1

Florentina Gherghiceanu

i x ।

1

valeriu suhan

1 X I

1 1

taviberceanu

1 X I

1

Georgiana Untea

1 X 1

1

Bogdan Stroe

1 X I

1

Cristian Mihai Munteanu

1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X I

1

Chirica Petre

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 X I

1

Aurelian Badulescu

1 X i

1 1

Florin Grigorescu

1 X I

1 1

cosmin.smighelschi       | X

ggggg.marinescu           | X

Cristian Doicin            | X |

Ivan Florin                  |    j    |

raluca teodor             j

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        | X |

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila", Calea Griviței, nr. 4, Sector 1, București

A.De acord     48/52 ( 92%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      2/52 (  4%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |           |           |

floriannitu39

1 X 1

1 1

ioananeacsu070

1 x |

1 1

ninasandulescu64

1 X 1

1

mihaiciudomirov

1 X I

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X I

1 1

maxim marius cătălin

1 X I

1 1

Adrian Florescu

1 X I

1

Cătălin Deaconescu

1

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1 1

marianartimon306

1 X I

1

Podar Marian Vasile

i x i

1

Daniel Stanciu

1 X I

1 1

hcirca hcirca

i x i

1 1

Ana Ciceala

1 X 1

1

Mărgărit Sorin

1 X I

1 1

mihaicomanescu2007

1 X 1

1 1

Tomnitza

1 X 1

1

raduioncgmb

1 X I

1

Birdeanu

1 X 1

1

Matei Țugui - USR

1 X 1

1 1

Daniela Raiciu

1 X I

1 1

ardeleanumircea77

1 X I

1 1

Sorin Marinescu

1 1

1 1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X 1

1

georgeamzar

1 X I

1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

1 1

Elena

1 X 1

1 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

1 1

valeriuchircu

1 X I

1 1

MARIUS ROGIN

i x ।

1

Marian Bumbar

1 X I

1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

1

valeriu suhan

1 X I

1 1

taviberceanu

1 X I

1 1

Georgiana Untea

1 X I

1 1

Bogdan Stroe

1 X I

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1

Chirica Petre

1 X I

1

ionescu andrei

1 X I

1

Aurelian Badulescu

1 X 1

1 1

Florin Grigorescu

cosmin.smighelschi        j X

ggggg.marinescu           | X

Cristian Doicin           | X

Ivan Florin                  |    |    j

raluca teodor               || X |

catamilitaru               j X

Alexandru Gâdiuță        | X

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Filantropia, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, Sector 1, București

A.De acord     48/52 ( 92%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 3/52 ( 6%)

ABC

Pavel Marius

1 X |          |          |

floriannitu39

1 x |

ioananeacsu070

| X |         |

ninasandulescu64

1 x |

mihaiciudomirov

1 X |         |

Voicu Ion Valentin

1 x |

maxim marius cătălin

1 x 1

Adrian Florescu

1 x |         |

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

i x i i

Podar Marian Vasile

1 x I 1

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

| X I 1

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

| X I 1

Tomnitza

1 X j

raduioncgmb

1 x I 1

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

| X 1 I I

Sorin Marinescu Radu Tutu

1 1

1 x 1         1

lazar neacsu

| X I I

georgeamzar

1 X I

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

i x i ।          ।

valeriuchircu

1 X I I

MARIUS ROGIN

| X I I

Marian Bumbar

| X I I

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

j X I I 1

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

X I I I

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

i x j

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           j X j

Cristian Doicin

Ivan Florin                  j    |    j

raluca teodor              j

catamilitaru                | X |

Alexandru Gâdiuță        j

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca" din Șoseaua Berceni, nr. 12? Sector 4, București

A.De acord     50/52 ( 96%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer î/52 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

j X 1          |          |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 X I

mihaiciudomirov

1 X 1

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

| X I 1 I

Dragoș Hărăbor

| X I I 1

marianartimon306

| X I I

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

| X I 1 I

hcirca hcirca

1 x I 1 I

Ana Ciceala

| X 1 I

Mărgărit Sorin

1 x 1 I

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

| X 1         1

Matei Țugui - USR

1 x I 1

Daniela Raiciu

i x i

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 x I I 1

lazar neacsu

| X I I I

georgeamzar

i x i

Tudor-Tim lonescu

i X |         1

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 x 1 I 1

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 x 1 I

valeriu suhan

| X 1         1

taviberceanu

| X 1         1

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

I X I

Cristian Mihai Munteanu

1 x I I 1

Bujduveanu Stelian

i X I I 1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X 1

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

| X I 1          1

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           | X j

Cristian Doicin            j X j

Ivan Florin                  j | j X

raluca teodor              j X

catamilitaru               | X

Alexandru Gâdiuță        j X

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Șoseaua Vergului, nr. 12, Sector 2, București

A.De acord     47/52 ( 90%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 4/52 ( 8%)

ABC

Pavel Marius                |    |

floriannitu39

1 X |          |          |

ioananeacsu070

1 X 1

ninasandulescu64

i X I I I

mihaiciudomirov

1 X 1

Voicu Ion Valentin

i X 1 i

maxim marius cătălin

1 X 1

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

marianartimon306

1 X 1

Podar Marian Vasile

1 1 1

Daniel Stanciu

1 x I I

hcirca hcirca

| X 1          1 I

Ana Ciceala

i x i

Mărgărit Sorin

i x । । ।

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

| X 1 I

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

| X 1          1 j

ardeleanumircea77

1 x 1 1 I

Sorin Marinescu

1 1 1

Radu Tutu

1 x I I I

lazar neacsu

1 X 1

georgeamzar

i X I

Tudor-Tim lonescu

i x j i

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

| X 1 I

MARIUS ROGIN

| X I 1 I

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

i X I

valeriu suhan

| X I I I

taviberceanu

| X I I

Georgiana Untea

1 x I 1 I

Bogdan Stroe

i x i

Cristian Mihai Munteanu

i X I I I

Bujduveanu Stelian

| X 1 I I

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X 1

Aurelian Badulescu

| X I I I

Florin Grigorescu

1 X I

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           | X

Cristian Doicin           j X

Ivan Florin                  j    |    j

raluca teodor              j X |

catamilitaru               j X

Alexandru Gâdiuță        | X |

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DAU în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Sfânta Maria”, Bd. Ion Mihalache, nr. 37 - 39, Sectorl, București

A.De acord     50/52 ( 96%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 1/52 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 X |         |

ioananeacsu070

| X |         |         |

ninasandulescu64

i X 1

mihaiciudomirov

| X I I

Voicu Ion Valentin

1 X 1 I I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

| X I I I

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

| X 1         1

Daniel Stanciu

i X I 1 I

hcirca hcirca

1 x I I I

Ana Ciceala

1 X 1

Mărgărit Sorin

| X I I I

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

j X I I

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

1 x I 1          1

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 x 1         1

lazar neacsu

1 X 1

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 x 1 I

Elena

| X 1          1          1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x 1          1          1

valeriuchircu

| X I 1

MARIUS ROGIN

1 X 1

Marian Bumbar

i X I I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 x I 1 I

Bogdan Stroe

| X I 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 x I I

Chirica Petre

j X I I 1

ionescu andrei

| X I I

Aurelian Badulescu

| X I I 1

Florin Grigorescu

1 X I

cosmin.smighelschi        | X

ggggg.marinescu           | X

Cristian Doicin           j X

Ivan Florin                 |    |    |

raluca teodor              | X |

catamilitaru               j X

Alexandru Gâdiuță        j X j

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată, situat în Strada Gramont nr. 25, Sector 4, nr. cadastral 228858 în vederea efectuării lucrării de utilitate publică "Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224"

A.De acord     46/52 ( 88%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 5/52 ( 10%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 x 1

ioananeacsu070

1 x j

ninasandulescu64

1 X |           |           |

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 X |          |          |

maxim marius cătălin

1 x |

Adrian Florescu

1 1 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1

Dragoș Hărăbor

| X I I

marianartimon306

1 x I I I

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

| X I I

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

| X I 1

mihaicomanescu2007

1 X 1

Tomnitza

| X I I I

raduioncgmb

i x i i

Birdeanu

1 X 1

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

j X 1 I I

ardeleanumircea77

| X I I

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X I I I

georgeamzar

1 X I

Tudor-Tim lonescu

| X 1 I I

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

j X I 1          1

valeriuchircu

1 x I I I

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

j X I I

Florentina Gherghiceanu

1 x I I I

valeriu suhan

1 1 1 1

taviberceanu

1 x I I 1

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 x I 1          1

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 1 1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X 1

Aurelian Badulescu        |

Florin Grigorescu

cosmin.smighelschi       j

ggggg.marinescu           j

Cristian Doicin           |

Ivan Florin                j

raluca teodor             |

catamilitaru              |

Alexandru Gâdiuță       j

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1

A.De acord     31/52 ( 60%)

B.împotrivă     5/52 ( 10%)

C.Abținere     14/52 ( 27%)

No Answer 2/52 ( 4%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x |

1 1

floriannitu39

1 X |

1

ioananeacsu070

1 X |

1 1

ninasandulescu64

X

1 1

mihaiciudomirov

| x |

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X I

1

maxim marius cătălin

1 X 1

1

Adrian Florescu

1 X I

1

Cătălin Deaconescu

1 1

X

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1

marianartimon306

1 X I

1 1

Podar Marian Vasile

1 X 1

1 1

Daniel Stanciu

1

1 X I

hcirca hcirca

1 X I

1

Ana Ciceala

1

1 X I

Mărgărit Sorin

1

I X I

mihaicomanescu2007

1

X

1 1

Tomnitza

1 X I

1 1

raduioncgmb

1 X 1

1

Birdeanu

1 X I

1 1

Matei Țugui - USR

1

1 X I

Daniela Raiciu

1 X 1

1

ardeleanumircea77

1 X 1

1

Sorin Marinescu

1

1 1

Radu Tutu

1 X I

1 1

lazar neacsu

1 X 1

1 1

georgeamzar

1

1 1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

1 1

Elena

1 1

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

1

valeriuchircu

1

1 X I

MARIUS ROGIN

1 1

X

1 1

Marian Bumbar

1

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

1 1

valeriu suhan

1 X 1

1 1

taviberceanu

1

1 X I

Georgiana Untea

1 X I

1

Bogdan Stroe

1 1

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 1

X

1 1

Chirica Petre

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 X I

1

Aurelian Badulescu

1 X I

1 1

Florin Grigorescu

1 1

X

1 1

cosmin.smighelschi        |    |    |

ggggg.marinescu           | X

Cristian Doicin            j X |

catamilitaru               | X |

Ivan Florin                 |    j    j

raluca teodor              j    |    |

Alexandru Gâdiuță        j    |    |

mirceasebesan

1.Amendament Consilier General - pct

A.De acord     19/52 ( 37%)

B.împotrivă    17/52 ( 33%)

C.Abținere     12/52 ( 23%)

No Answer 4/52 ( 8%)

A

B

c

Pavel Marius

1 1

X

1

floriannitu39

1

X

ioananeacsu070

1 1

X

ninasandulescu64

1 1

X

mihaiciudomirov

1 1

i X

Voicu Ion Valentin

1 1

maxim marius cătălin

1 1

X

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 1

i x

Dragoș Hărăbor

1 1

X

marianartimon306

1 1

1 X

Podar Marian Vasile

1 1

1 X

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

1

i x

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

1 1

1 X

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 1

X

Birdeanu

1 1

X

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

1

1 X

ardeleanumircea77

1

X

Sorin Marinescu

1 1

Radu Tutu

1

X

lazar neacsu

1 1

X

georgeamzar

1 1

X

Tudor-Tim lonescu

1

1 X

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1

X

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X 1

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 1

1 X

valeriu suhan

1

X

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1

1 X

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

i x i

Chirica Petre

1

X

ionescu andrei

1

1 X

Aurelian Badulescu

1

Florin Grigorescu

1 X I

ggggg.marinescu

1 1

X

Cristian Doicin

1 1

X

1.Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi

A.De acord     39/52 ( 75%)

B.împotrivă     3/52 (  6%)

C.Abținere      7/52 ( 13%)

No Answer 3/52 ( 6%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1 1

floriannitu39

1 x

1 1

ioananeacsu070

1 x

1

ninasandulescu64

i x

1 1

mihaiciudomirov

1 x

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X

1 1

maxim marius cătălin

1 X

1 1

Adrian Florescu

i X

1

Cătălin Deaconescu

1 X

Dragoș Hărăbor

1 X

1

marianartimon306

1 X

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1 1

Daniel Stanciu

1 X

1

hcirca hcirca

1 X

1 1

Ana Ciceala

i x

1 1

Mărgărit Sorin

1 X 1

mihaicomanescu2007

1

1 X I

Tomnitza

1 X

1 1

raduioncgmb

1 X

1

Birdeanu

1 X

1 1

Matei Țugui - USR

i x

1 1

Daniela Raiciu

1 X

1

ardeleanumircea77

i X

1

Sorin Marinescu

1

1

Radu Tutu

1 X

1 1

lazar neacsu

1 X

1

georgeamzar

1 X

1 1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1

Elena

1 X

1 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1

valeriuchircu

1

1 X I

MARIUS ROGIN

1

1 X

1 1

Marian Bumbar

1

Florentina Gherghiceanu

1 X

valeriu suhan

1 X

1

taviberceanu

1 X

1

Georgiana Untea

i X

1 1

Bogdan Stroe

1 X

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1

1 X 1

Chirica Petre

1 X

1 1

lonescu andrei

1 X

1 1

Aurelian Badulescu Florin Grigorescu ggggg.marinescu Cristian Doicin catamilitaru cosmin.smighelschi Ivan Florin raluca teodor

Alexandru Gâdiuță mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce -Face obiectul Sentinței Civile nr.

14850/12.12.2016, situat în București., Str. Herța, nr. 6, bl. 64B, sc. 1, ap.

47, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

A.De acord     49/52 ( 94%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 x |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 x j

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

i x i

maxim marius cătălin

i x

Adrian Florescu

1 x j

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

1 X 1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X 1

Mărgărit Sorin mihaicomanescu2007

1 1

1 x 1 1 1

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

i X I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

Radu Tutu

1 1

1 X I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

i x i

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

i X I

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Chirica Petre

1 X 1

ionescu andrei

| X I I

Aurelian Badulescu       | X

Florin Grigorescu         | X j

ggggg.marinescu           | X

Cristian Doicin            j X j

catamilitaru               | X

cosmin.smighelschi        j X |

Ivan Florin                 j    |    |

raluca teodor             j X

Alexandru Gâdiuță        | X |

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/29.04.2020, situat în București, Str. Rodul Pământului, nr. 2, bl. PI, sc.2, parter, ap. 18, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

A.De acord

46/52

(

88%)

B.împotrivă

0/52

(

0%)

C.Abținere

2/52

(

4%)

No Answer 4/52 (

8%)

A

B C

Pavel Marius

| X |           |            |

floriannitu39

| X |          |          |

ioananeacsu070

| X |         |

ninasandulescu64

1 x |

mihaiciudomirov

| X 1         1

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

i X I I I

Dragoș Hărăbor

| X 1         1

marianartimon306

| X 1          1          1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

hcirca hcirca

| X I I

Ana Ciceala

1

Mărgărit Sorin

1 X 1

mihaicomanescu2007

| X 1 I 1

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

| X I I 1

Birdeanu

i X I 1          1

Matei Țugui - USR

| X I 1          1

Daniela Raiciu

| X I I

ardeleanumircea77

i x i

Sorin Marinescu

1 1 1                   1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

| X I 1

georgeamzar

1 x I I

Tudor-Tim lonescu

| X 1          1          1

Elena

| X I 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 x I 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

| X I I

taviberceanu

1 1 1 1

Georgiana Untea

1 x 1         1

Bogdan Stroe

i X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

i X I 1          1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei Aurelian Badulescu Florin Grigorescu ggggg.marinescu Cristian Doicin catamilitaru cosmin.smighelschi Ivan Florin raluca teodor

Alexandru Gâdiuță mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 41/14.04.2020, situat în București, Aleea Izvorul Oltului, nr. 1, bl. 26, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației

Municipale pentru ConsolidareaClădirilor cu Risc Seismic

A.De acord B.împotrivă C.Abținere No Answer 1/52 (

49/52 ( 94%) 0/52 ( 0%)

2/52 ( 2%)

4%)

A

B C

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

| X |         |

ioananeacsu070

| X |           |           |

ninasandulescu64

| X |          |

mihaiciudomirov

| X |          |          |

Voicu Ion Valentin

1 X i

maxim marius cătălin

X I I

Adrian Florescu

| X I 1          1

Cătălin Deaconescu

| X I I 1

Dragoș Hărăbor

i X 1 I

marianartimon306

| X 1          1          1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

| X I 1

Mărgărit Sorin

' X I I I

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 x I 1 I

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

1 X 1

Matei Țugui - USR

1 x I I I

Daniela Raiciu

i X 1         1

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

X I I

Elena

| X 1          1          1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x I I 1

valeriuchircu

| X 1         1

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 X I

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 x I I 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

| X 1 I I

ionescu andrei

| X I 1

Aurelian Badulescu

Florin Grigorescu         j X j

ggggg.marinescu           | X |

Cristian Doicin

catamilitaru               j X

cosmin.smighelschi        j X |

Ivan Florin                  |    |    |

raluca teodor              j X

Alexandru Gâdiuță        | X

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București - poziția 10556 - imobilul Teatrului Foarte Mic situat în B-dul. Carol I, nr. 21, sector 2

A.De acord     46/52 ( 88%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 5/52 ( 10%)

ABC

Pavel Marius

1 x |

1 1

floriannitu39

1 X 1

1 1

ioananeacsu070

1 X j

1 1

ninasandulescu64

1 X I

1 1

mihaiciudomirov

1 X 1

1

Voicu Ion Valentin

1 X 1

1

maxim marius cătălin

1 X I

1

Adrian Florescu

1 X 1

1 1

Cătălin Deaconescu

1

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1 1

marianartimon306

1 X I

1

Podar Marian Vasile

1 X 1

1 1

Daniel Stanciu

1

1

hcirca hcirca

1 X I

1 1

Ana Ciceala

1 X I

1

Mărgărit Sorin

1 X I

1 1

mihaicomanescu2007

1 X I

1 1

Tomnitza

1 X 1

1 1

raduioncgmb

1 X I

1 1

Birdeanu

1 X I

1 1

Matei Țugui - USR

1 X I

1

Daniela Raiciu

1 X I

1

ardeleanumircea77

1 X I

1

Sorin Marinescu

1 1

1

Radu Tutu

1 X I

1 1

lazar neacsu

1 X 1

1 1

georgeamzar

1 X I

1 1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

1

Elena

1 X I

1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

1 1

valeriuchircu

1 X I

1

MARIUS ROGIN

1 X I

1

Marian Bumbar

1 X 1

1 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

1 1

valeriu suhan

1 X I

1 1

taviberceanu

1 X I

1

Georgiana Untea

1 X 1

1

Bogdan Stroe

1 1

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X I

1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

1 X I

1 1

Aurelian Badulescu | X Florin Grigorescu | X ggggg.marinescu j X Cristian Doicin j X catamilitaru | X cosmin. smighelschi j X Ivan Florin | X raluca teodor | X

Alexandru Gâdiuță | mirceasebesan X 1.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 19113/15.05.2020 având ca scop determinarea valorii pe piață a imobilului situat în București, Șos. Nordului nr. 140B denumit Satul Francez, compus din teren în suprafață de 29.048 mp și construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp

A.De acord     37/52 ( 71%)

B.împotrivă     2/52 (  4%)

C.Abținere     11/52 ( 21%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 X |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

| X |         |

mihaiciudomirov

| X |          |          |

Voicu Ion Valentin

1 1 1 1

maxim marius cătălin

| X 1 I I

Adrian Florescu

| X 1 I

Cătălin Deaconescu

1 X 1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

| X i i

Daniel Stanciu

1 x 1 I 1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 X 1

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

1 X j

Matei Țugui - USR

1 x I I I

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

| X 1 I

Sorin Marinescu

1 1 1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 x 1 1 1

georgeamzar

i x ।

Tudor-Tim lonescu

1          1          1 X I

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 I X I

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1         1 X I

Marian Bumbar

i x ।

Florentina Gherghiceanu

| X 1 I

valeriu suhan

1 X 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1         1 X 1

Chirica Petre

1 X 1

ionescu andrei

1 x I 1

Aurelian Badulescu        | X |

Florin Grigorescu         | X

ggggg.marinescu           j X

Cristian Doicin            | X |

catamilitaru               | X

cosmin.smighelschi        | X |

Ivan Florin                  |    |    |

raluca teodor              j X

Alexandru Gâdiuță        j    |    j

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație, disponibile în imobile (teren și construcții) în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

A.De acord     46/52 ( 88%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      3/52 (  6%)

No Answer 3/52 ( 6%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

j X |         |         |

ioananeacsu070

| X j |

ninasandulescu64

| X | j |

mihaiciudomirov

1 x I I I

Voicu Ion Valentin

i X 1 I

maxim marius cătălin

| X I I

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 X 1

Dragoș Hărăbor

1 x I 1 I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

1 1 1

Daniel Stanciu

1 x 1          1

hcirca hcirca

| X I I

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

i x ।

mihaicomanescu2007

1 X 1

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

| X 1 i

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 x 1         1

Daniela Raiciu

| X I 1          1

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1                   1 1 1

Radu Tutu

1 X 1

lazar neacsu

1 X 1

georgeamzar

| X I I

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

| X I 1         1

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 1 1 1

taviberceanu

1 x I I I

Georgiana Untea

| X I 1          1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

| X 1         1

Chirica Petre

1 X j

ionescu andrei

1 x I I

Aurelian Badulescu Florin Grigorescu ggggg.marinescu Cristian Doicin catamilitaru cosmin.smighelschi Ivan Florin raluca teodor

Alexandru Gâdiuță mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului raporturilor contractuale pentru locuințele sociale aflate în proprietatea publică a Municipiului București

A.De acord     38/52 ( 73%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      9/52 ( 17%)

No Answer 5/52 ( 10%)

Ă B C

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

I x |

ioananeacsu070

1 X 1

ninasandulescu64

i x i ।

mihaiciudomirov

| X I 1 I

Voicu Ion Valentin

1 x I I 1

maxim marius cătălin

1 X I I

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 I X 1

Dragoș Hărăbor

1 x I I

marianartimon306

1 x I I I

Podar Marian Vasile

j X I I I

Daniel Stanciu

| X I I I

hcirca hcirca

| X 1 I

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

| X I I I

mihaicomanescu2007

i X I I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

1 x I 1 I

Matei Țugui - USR

1 x I 1

Daniela Raiciu

| X I 1

ardeleanumircea77

1 x 1 I I

Sorin Marinescu

1 1

Radu Tutu

1 x I I I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

1 x I 1 I

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1          1          1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

| X I I

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X I

Marian Bumbar

1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 X I

valeriu suhan

1 x I 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

i X I I

Bogdan Stroe

1          1          1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1         1 X I

Bujduveanu Stelian

1 1 1 1

Chirica Petre

1 X I

ionescu andrei

| X I I I

Aurelian Badulescu

1 x 1 I I

Florin Grigorescu

i x i

ggggg.marinescu Cristian Doicin catamilitaru cosmin.smighelschi Ivan Florin raluca teodor

Alexandru Gâdiuță mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 15/29.01.2020 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere

A.De acord

48/52

(

92%)

B.împotrivă

0/52

(

0%)

C.Abținere

2/52

(

4%)

No Answer 2/52 (

4%)

A

B C

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

| X |        |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 X |

mihaiciudomirov

| X |         |

Voicu Ion Valentin

1 x 1

maxim marius cătălin

1 x |

Adrian Florescu

i x i । i

Cătălin Deaconescu

Dragoș Hărăbor

1 X 1

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

1 x 1 I I

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 X I

Mărgărit Sorin

1 X I

mihaicomanescu2007

1 X I

Tomnitza

I X I

raduioncgmb

I X I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

i x i

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

| X |          1          1

Sorin Marinescu

1 1

Radu Tutu

1 X I

lazar neacsu

1 X 1         1         |

georgeamzar

1 x I I I

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X I I

Marian Bumbar

j X I 1

Florentina Gherghiceanu

1 X |

valeriu suhan

1 X 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X j

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Chirica Petre

1 x I 1

ionescu andrei

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X I

Florin Grigorescu

1 x I 1 I

ggggg.marinescu | X Cristian Doicin j X catamilitaru | X cosmin.smighelschi j X Ivan Florin | X raluca teodor j X

Alexandru Gâdiuță | X mirceasebesan j X 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și al Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/2017, de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004

A.De acord     49/52 ( 94%)

B.împotrivă     0/52 (  0%)

C.Abținere      1/52 (  2%)

No Answer 2/52 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

i x ।

mihaiciudomirov

1 X 1

Voicu Ion Valentin

| X 1 I

maxim marius cătălin

1 x 1          1          1

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 x I I

Dragoș Hărăbor

| X 1 I

marianartimon306

1 X I

Podar Marian Vasile

1 X 1

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

| X 1           1           1

Mărgărit Sorin

1 X 1

mihaicomanescu2007

1 X j

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

1 X 1

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

i x i i

ardeleanumircea77

Sorin Marinescu

1 X 1

1 1 1 1

Radu Tutu

1 x 1 I

lazar neacsu

1 X I

georgeamzar

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

| X 1 I 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

1 X i

MARIUS ROGIN

1 x 1 1 |

Marian Bumbar

1 X j

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

valeriu suhan

1 X 1

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

i x । i

Bogdan Stroe

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

1 1 1

Bujduveanu Stelian

1 x I I I

Chirica Petre              | X

ionescu andrei             | X

Aurelian Badulescu        || X |

Florin Grigorescu          | X |

ggggg.marinescu           | X |

Cristian Doicin           | X

catamilitaru               j X

cosmin.smighelschi        j X

Ivan Florin                  |    |

raluca teodor              j X |

Alexandru Gâdiuță        | X j

mirceasebesan

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Spital Metropolitan cu Funcțiuni Complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar - Șos. Pipera nr. 55 și nr. 63 - 65, sector 2

A.De acord     32/52 ( 62%)

B.împotrivă     4/52 (  8%)

C.Abținere     13/52 ( 25%)

No Answer 3/52 ( 6%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1 1

1

floriannitu39

1 x

1 1

1

ioananeacsu070

1 X

1 1

1

ninasandulescu64

1 x

1

1

mihaiciudomirov

1 X

1 1

1

Voicu Ion Valentin

1 X

1

1

maxim marius cătălin

1 X

1 1

Adrian Florescu

1

1

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X

1

1

marianartimon306

1 X

1 1

1

Podar Marian Vasile

i x

1 1

1

Daniel Stanciu

1

1

x 1

hcirca hcirca

1 X

1

1

Ana Ciceala

1

1 1

x 1

mihaicomanescu2007

1 X I

1

Tomnitza

1 X

1

1

raduioncgmb

1 X

1

1

Birdeanu

1 X

1 1

1

Matei Țugui - USR

1

1

x 1

Daniela Raiciu

1 X

1

1

ardeleanumircea77

1 X

1 1

1

Sorin Marinescu

1

1

x 1

Radu Tutu

1 X

1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1

1

Elena

1

1 1

x 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1

I

valeriuchircu

1

1 1

x 1

MARIUS ROGIN

1 1

1

Florentina Gherghiceanu

1 X

1

1

taviberceanu

1

1 1

x 1

Georgiana Untea

1 X

1

1

Bogdan Stroe

1

1 1

x 1

Cristian Mihai Munteanu

1

x 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Florin Grigorescu

1

1

x 1

Cristian Doicin

1 X

1

1

cosmin.smighelschi

1

1 1

x 1

mirceasebesan

1 X

1 1

1

ionescu andrei

1 X

1 1

1

catamilitaru

1 X

1

1

lazar neacsu

1 X

1 1

1

Ivan Florin

1

1 1

x 1

raluca teodor

1 X

1 1

1

Alexandru Gâdiuță valeriu suhan georgeamzar ggggg.marinescu Chirica Petre Aurelian Badulescu Mărgărit Sorin Marian Bumbar 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Coordonator Sector 5, București

A.De acord     31/51 ( 61%)

B.împotrivă    17/51 ( 33%)

C.Abținere      2/51 (  4%)

No Answer 1/51 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

| X |         |

floriannitu39

| X |          |          |

ioananeacsu070

| X I I I

ninasandulescu64

i x ।

mihaiciudomirov

i X j

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

i i x i i

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

1 X 1

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1 X I

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X 1

Tomnitza

1 x 1 1 I

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

| X I I I

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

| X I 1          1

ardeleanumircea77

| X I I 1

Sorin Marinescu

1 x 1         1

Radu Tutu

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1         1 X I

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

taviberceanu

1 1 1

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

j X 1 I

Bujduveanu Stelian

1 x 1 j

Florin Grigorescu

1 x 1 I

Cristian Doicin

1 X I

cosmin.smighelschi

1 X 1

mirceasebesan

1 x 1 1          1

ionescu andrei

1 x I j

catamilitaru

1 X I

lazar neacsu

| X I I I

Ivan Florin

1 X 1

raluca teodor

1 X 1

Alexandru Gâdiuță

1 X I

valeriu suhan

| X 1 I I

georgeamzar                | X

ggggg.marinescu           | X

Chirica Petre              | X

Aurelian Badulescu        | X

Marian Bumbar              j    j

Mărgărit Sorin            |    |

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Plaiul Nucului nr. 28 - 32, Lot. 1 - Lot. 2 - Lot. 3, Sector 1

A.De acord     22/51 ( 43%)

B.împotrivă    12/51 ( 24%)

C.Abținere     10/51 ( 20%)

No Answer 7/51 ( 14%)

A

B

c

Pavel Marius

1 1

1

1

floriannitu39

1 x |

1

1

ioananeacsu070

1 x |

1

ninasandulescu64

1 X I

1

1

mihaiciudomirov

i x ।

Voicu Ion Valentin

1 1

maxim marius cătălin

1 X I

1

1

Adrian Florescu

1

Cătălin Deaconescu

1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

1

1

marianartimon306

1 X I

1

Podar Marian Vasile

1 1

1

x 1

Daniel Stanciu

1 1

x 1

1

hcirca hcirca

1 X I

1

Ana Ciceala

1 1

x 1

Tomnitza

1 X 1

1

1

raduioncgmb

1 X I

1

Birdeanu

1 X I

1

1

Matei Țugui - USR

1 1

x 1

1

Daniela Raiciu

1

1

1

ardeleanumircea77

1 X 1

1

1

Sorin Marinescu

1 1

x 1

1

Radu Tutu

1 X I

1

1

Tudor-Tim lonescu

1 1

1

x 1

Elena

1 1

1

x 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 1

1

x 1

valeriuchircu

1

x 1

1

MARIUS ROGIN

1 X I

1

1

Florentina Gherghiceanu

1 1

1

x 1

taviberceanu

1 1

x 1

1

Georgiana Untea

1 X 1

1

1

Bogdan Stroe

1

x 1

1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1

x 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

I

1

Florin Grigorescu

1 1

x 1

Cristian Doicin

1 X I

1

1

cosmin.smighelschi

1

x 1

mirceasebesan

1 X I

1

ionescu andrei

1 1

1

x 1

catamilitaru

1

lazar neacsu

1 1

x 1

1

Ivan Florin

1 1

1

x 1

raluca teodor

1

x 1

Alexandru Gâdiuță

1 1

x 1

1

valeriu suhan

1 X 1

1

1

georgeamzar                | X

ggggg.marinescu           | X j

Chirica Petre              | X

Aurelian Badulescu        |    |    |

Marian Bumbar              j    |

Mărgărit Sorin             |

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Romulus nr. 33j Sector 3

A.De acord     19/51 ( 37%)

B.împotrivă    11/51 ( 22%)

C.Abținere     16/51 ( 31%)

No Answer 5/51 ( 10%)

A

B

c

Pavel Marius

1 1

1 1

floriannitu39

1 x |

1

ioananeacsu070

1 x |

1 1

ninasandulescu64

1 X I

1 1

mihaiciudomirov

1 X I

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X 1

1

maxim marius cătălin

1

1 1

Adrian Florescu

1

1

Cătălin Deaconescu

1 1

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

1 1

marianartimon306

1 X I

1

Podar Marian Vasile

1 1

1 X I

Daniel Stanciu

1

i x

hcirca hcirca

1

1 X 1

Ana Ciceala

1

X

1

Tomnitza

1 X I

1

raduioncgmb

i x i

1 1

Birdeanu

1 X I

1 1

Matei Țugui - USR

1 1

X

1

Daniela Raiciu

1

1 X 1

ardeleanumircea77

1 X I

1 1

Sorin Marinescu

1 1

X

1

Radu Tutu

1 X I

1

Tudor-Tim lonescu

1 1

1 X 1

Elena

1

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1

1 X 1

valeriuchircu

1

X

1

MARIUS ROGIN

1 1

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

taviberceanu

1 1

X

1 1

Georgiana Untea

1 X I

1

Bogdan Stroe

1

X

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 1

1

Florin Grigorescu

1

X

1

Cristian Doicin

1 X I

1 1

cosmin.smighelschi

1 1

1 X 1

mirceasebesan

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 1

1 X 1

catamilitaru

1

1 1

lazar neacsu

1 1

X

1 1

Ivan Florin

1 X 1

raluca teodor

1 1

X

1 1

Alexandru Gâdiuță

1

X

1 1

valeriu suhan

1 X I

1 1

georgeamzar                | X

ggggg.marinescu           | X

Chirica Petre              | X

Aurelian Badulescu        j    |    |

Marian Bumbar              |    |

Mărgărit Sorin             j    |    | 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tudor Vianu, Nr. 46A, sector 1, București

A.De acord     17/52 ( 33%)

B.împotrivă     9/52 ( 17%)

C.Abținere     19/52 ( 37%)

No Answer 7/52 ( 13%)

A

B

c

Pavel Marius

1 1

1 1

floriannitu39

1

1 X 1

ioananeacsu070

1 x |

1 1

ninasandulescu64

1 X 1

1

mihaiciudomirov

x I

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X I

1 1

maxim marius cătălin

1 1

1 X 1

Adrian Florescu

1 1

1 1

Cătălin Deaconescu

1 1

1 X 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1

marianartimon306

1 X I

1

Podar Marian Vasile

1 1

1 X 1

Daniel Stanciu

1 1

1 X I

hcirca hcirca

1 1

1 X I

Ana Ciceala

1 1

X

1

Tomnitza

1 X I

1 1

raduioncgmb

1 X 1

1 1

Birdeanu

1 X j

1 1

Matei Țugui - USR

1

X

1 1

Daniela Raiciu

1

1 X 1

ardeleanumircea77

1 X I

1 1

Sorin Marinescu

1

X

1 1

Radu Tutu

1 X 1

1

Tudor-Tim lonescu

1 1

1 X 1

Elena

1

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1

1 X 1

valeriuchircu

1 1

X

1 1

MARIUS ROGIN

1 X I

1 1

Florentina Gherghiceanu

1 1

1 X 1

taviberceanu

1 1

1 X I

Georgiana Untea

1 X 1

1

Bogdan Stroe

1 1

X

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1

1 1

Florin Grigorescu

1

X

1 1

Cristian Doicin

1 X I

1 1

cosmin.smighelschi

1 1

1 X 1

mirceasebesan

1 X I

1 1

ionescu andrei

1 1

1 X 1

catamilitaru

1 1

1 1

lazar neacsu

1 1

X

1

Ivan Florin

1

1 X I

raluca teodor

1 1

1 1

Alexandru Gâdiuță

1

X

1 1

valeriu suhan

1 1

1 X I

georgeamzar                 | X |

ggggg.marinescu            | X

Chirica Petre              |    |    |

Aurelian Badulescu        |   ,|    |

Marian Bumbar              |    |

Mărgărit Sorin catamilitaru

1.Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal PUZ- Str. Sublocotenent Constantin Godeanu Nr. 151., NC258069, Sector 1

A.De acord     30/51 ( 59%)

B.împotrivă     9/51 ( 18%)

C.Abținere      7/51 ( 14%)

No Answer 5/51 ( 10%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

i i i x

ioananeacsu070

| X I I

ninasandulescu64

1 X 1

mihaiciudomirov

1 X I

Voicu Ion Valentin

i x

maxim marius cătălin

i x i

Adrian Florescu

1 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1

Dragoș Hărăbor

X I j

marianartimon306

i x i

Podar Marian Vasile

i x j

Daniel Stanciu

i x j

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

i X 1

Tomnitza

| X 1          1

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

1 X 1

Matei Țugui - USR

1         1 x 1

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

I 1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 x 1          1          1

valeriuchircu

1 1 1 1

MARIUS ROGIN

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 x 1          1 i

taviberceanu

1          1          1 X I

Georgiana Untea

i x

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X j

Bujduveanu Stelian

1 1

Florin Grigorescu

1 X 1

Cristian Doicin

| X j j

cosmin.smighelschi

1

mirceasebesan

1 X 1

ionescu andrei

1 X 1

lazar neacsu

1 X I

Ivan Florin

1 X 1

raluca teodor

i x i

Alexandru Gâdiuță

1 X 1

valeriu suhan

| X 1         1

georgeamzar

1 X I

ggggg.marinescu           | X

Chirica Petre              |    |    |

Aurelian Badulescu        | X

Marian Bumbar              |    |

Mărgărit Sorin

catamilitaru               | X

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca Nr. 66, Sector 1, București

A.De acord     17/50 ( 34%)

B.împotrivă    11/50 ( 22%)

C.Abținere     16/50 ( 32%)

No Answer 6/50 ( 12%)

A

B

c

Pavel Marius

1 1

1

1

floriannitu39

1 x |

1

1

ioananeacsu070

1 1

1

ninasandulescu64

I X I

1

mihaiciudomirov

1 X 1

1

1

Voicu Ion Valentin

i x i

1

1

maxim marius cătălin

1 1

1

x 1

Adrian Florescu

1

1

1

Cătălin Deaconescu

1 1

x 1

1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1

1

marianartimon306

1 X 1

1

1

Podar Marian Vasile

1

1

x 1

Daniel Stanciu

1

1

x 1

hcirca hcirca

1 1

1

x 1

Ana Ciceala

1 1

x 1

1

Tomnitza

1 X 1

1

1

raduioncgmb

1 X I

1

1

Birdeanu

1 X I

1

1

Matei Țugui - USR

1

x 1

Daniela Raiciu

1 1

1

x 1

ardeleanumircea77

1 X 1

1

1

Sorin Marinescu

1

x 1

1

Radu Tutu

1 X 1

1

1

Tudor-Tim lonescu

1

1

x 1

Elena

1 1

1

x 1

Alexandru Baicu Ciudin

i 1

1

x 1

valeriuchircu

1

x 1

1

MARIUS ROGIN

1 X 1

1

Florentina Gherghiceanu

1 1

1

x 1

taviberceanu

1

1

x 1

Georgiana Untea

1 X I

1

Bogdan Stroe

1

x 1

1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1

x 1

Bujduveanu Stelian

1 1

1

1

Florin Grigorescu

1 1

x 1

1

Cristian Doicin

1 X 1

1

1

cosmin.smighelschi

1 1

1

mirceasebesan

1 X I

1

1

ionescu andrei

1

1

x 1

lazar neacsu

1 1

x 1

1

Ivan Florin

1 1

1

x 1

raluca teodor

1 1

x 1

1

Alexandru Gâdiuță

1 1

x 1

1

valeriu suhan

1 1

1

x 1

georgeamzar

1 X I

1

1

ggggg.marinescu Chirica Petre Aurelian Badulescu Marian Bumbar Mărgărit Sorin

X 1

1

1

1 X

1

X X

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

A.De acord     30/49 ( 61%)

B.împotrivă     8/49 ( 16%)

C.Abținere     10/49 ( 20%)

No Answer 1/49 ( 2%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 x |

ioananeacsu070

1 1 1 1

ninasandulescu64

1 X |         |

mihaiciudomirov

1 X I

Voicu Ion Valentin

1 X 1

maxim marius cătălin

I X j

Adrian Florescu

1 X I

Cătălin Deaconescu

1 X I

Dragoș Hărăbor

1 X I

marianartimon306

1 X 1

Podar Marian Vasile

1 X 1

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X 1

Tomnitza

i x i

raduioncgmb

i x ।

Birdeanu

| X 1         1

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1 X 1

Radu Tutu

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

| X I 1          1

Elena

i x ।

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

1 X I

MARIUS ROGIN

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

i x i

Florin Grigorescu

1          1 X I 1

Cristian Doicin

1 X I

mirceasebesan

1 X I

ionescu andrei

1 X 1

lazar neacsu

1 X 1

Ivan Florin

1 X I

raluca teodor

1 X 1

Alexandru Gâdiuță

1 X I

valeriu suhan

1 X I

georgeamzar

1 X I

ggggg.marinescu

1 X 1

Chirica Petre Aurelian Badulescu Marian Bumbar Mărgărit Sorin

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local

A.De acord     29/49 ( 59%)

B.împotrivă     9/49 ( 18%)

C.Abținere      7/49 ( 14%)

No Answer 4/49 ( 8%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x |

1

1

floriannitu39

1 X i

1

1

ioananeacsu070

1 x |

1

1

ninasandulescu64

1 x |

1

1

mihaiciudomirov

1 x |

1

1

Voicu Ion Valentin

I x |

1

1

maxim marius cătălin

1 X I

1

1

Adrian Florescu

1 X I

1

1

Cătălin Deaconescu

1

x 1

1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1

1

marianartimon306

1 X 1

1

1

Podar Marian Vasile

1 X I

1

1

Daniel Stanciu

1 1

1

1

hcirca hcirca

1 X 1

1

Ana Ciceala

1 1

x 1

Tomnitza

I x I

1

1

raduioncgmb

1 X I

1

Birdeanu

1 X 1

1

Matei Țugui - USR

1 1

1

x 1

Daniela Raiciu

1 X 1

1

ardeleanumircea77

1 X 1

1

Sorin Marinescu

1

1

1

Radu Tutu

1 X 1

1

1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

1

Elena

1 1

1

x 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

1

1

valeriuchircu

1 1

x 1

1

MARIUS ROGIN

1 1

x 1

1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

taviberceanu

1

x 1

Georgiana Untea

1 X I

1

Bogdan Stroe

!

x 1

1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1

x 1

Bujduveanu Stelian

1

x 1

1

Florin Grigorescu

1

x 1

1

Cristian Doicin

1 X 1

1

1

mirceasebesan

1 X 1

1

lazar neacsu

1 X 1

1

1

Ivan Florin

x 1

raluca teodor

1

1

1

Alexandru Gâdiuță

1

x 1

1

valeriu suhan

1 1

1

georgeamzar

1 X I

1

1

ggggg.marinescu

1 X 1

1

1

Chirica Petre Aurelian Badulescu Marian Bumbar Mărgărit Sorin cosmin.smighelschi 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019

A.De acord     29/49 ( 59%)

B.împotrivă     3/49 (  6%)

C.Abținere     15/49 ( 31%)

No Answer 2/49 ( 4%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1

1 1

floriannitu39

1 x

1 1

ioananeacsu070

1

1

1 1

ninasandulescu64

1 X

1

1 1

mihaiciudomirov

i X

1

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X

1

1 1

maxim marius cătălin

i X

1

1 1

Adrian Florescu

1 X

1

1 1

Cătălin Deaconescu

1

1 X

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X

1

1 1

marianartimon306

1 X

1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1 1

Daniel Stanciu

1

1

1 X I

hcirca hcirca

1 X

1

1 1

Ana Ciceala

1

1

1 X I

Tomnitza

1 X

1

1

raduioncgmb

1 X

1

Birdeanu

1 X

1

1

Matei Țugui - USR

1

1 X I

Daniela Raiciu

1 X

1

1

ardeleanumircea77

1 X

1 1

Sorin Marinescu

1

1 X

1 1

Radu Tutu

1 X

1

1

Tudor-Tim lonescu

I X

1

1 1

Elena

1

1

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1

1 1

valeriuchircu

1

1 X I

MARIUS ROGIN

1

1

i X I

Florentina Gherghiceanu

1 X

1

1

taviberceanu

1

1

1 X 1

Georgiana Untea

1 X

1

1 1

Bogdan Stroe

1

1

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1

1

1 X I

Bujduveanu Stelian

1

1

1 X I

Florin Grigorescu

1

1

1 X I

Cristian Doicin

1 X

1

1 1

mirceasebesan

1 X

1

1 1

lazar neacsu

i X

1

1 1

Ivan Florin

1

1 X I

raluca teodor

1

1 1

Alexandru Gâdiuță

1

1

1 X I

valeriu suhan              | X |

georgeamzar                | X

ggggg.marinescu           | X |

Chirica Petre              | X |

Aurelian Badulescu        j X

Marian Bumbar              j    |    |

Mărgărit Sorin             j    |

cosmin.smighelschi        j    |    |

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 176/23.04.2019 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 688/18.12.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București"

A.De acord     41/50 ( 82%)

B.împotrivă     1/50 (  2%)

C.Abținere      1/50 (  2%)

No Answer 7/50 ( 14%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

i x i i i

ioananeacsu070

| X I j 1

ninasandulescu64

| X I I |

mihaiciudomirov

i X 1 I |

Voicu Ion Valentin

i x i । i

maxim marius cătălin

| x |          !          |

Adrian Florescu

| X I | i

Cătălin Deaconescu

1 1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 x 1          1          1

marianartimon306

| X I I 1

Podar Marian Vasile

| X 1 I i

Daniel Stanciu

i X I 1          1

hcirca hcirca

| X I |           

Ana Ciceala

i X 1 I 1

Tomnitza

| x |          | j

raduioncgmb

1 1 1 1

Birdeanu

1 x I 1           1

Matei Țugui - USR

i x j i i

Daniela Raiciu

i x । i î

ardeleanumircea77

X I | I

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 1 1 1

Tudor-Tim lonescu

1 x 1 i î

Elena

1 x I |          1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x 1           1           ;

valeriuchircu

1 x 1           1 i

MARIUS ROGIN

| X 1 j î

Florentina Gherghiceanu

i x । i i

taviberceanu

j x i                   i

Georgiana Untea

| x | j j

Bogdan Stroe

1 x I i j

Cristian Mihai Munteanu

| X I j

Bujduveanu Stelian

| x | j j

Florin Grigorescu

1 x I i

Cristian Doicin

1 x I 1

mirceasebesan

1111

lazar neacsu

1 x 1          1 i

Ivan Florin

i i 1 X 1

raluca teodor

1 x I j 1

Alexandru Gâdiuță

1 x 1 j

valeriu suhan              | X

georgeamzar                | X

ggggg.marinescu           j X

Chirica Petre

Aurelian Badulescu        | X

Marian Bumbar

Mărgărit Sorin            |    |

cosmin.smighelschi       | X

ionescu andrei            | X

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

A.De acord     37/50 ( 74%)

B.împotrivă     3/50 (  6%)

C.Abținere      7/50 ( 14%)

No Answer 3/50 ( 6%)

ABC

Pavel Marius

| X |           |           |

floriannitu39

1 x j

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 x |

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 X |

maxim marius cătălin

1 x j

Adrian Florescu

1 x |

Cătălin Deaconescu

1 X |          |          |

Dragoș Hărăbor

1 X 1

marianartimon306

1 x I I I

Podar Marian Vasile

1 X 1

Daniel Stanciu

1 x 1 1 1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 X j

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

i x i

Birdeanu

1 x 1         1

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

1 x I 1

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

1 X I

Radu Tutu

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

i x ।

Florentina Gherghiceanu

1 X I

taviberceanu

1 X j

Georgiana Untea

| X 1          1 I

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

1 X I

Florin Grigorescu

1 X 1

Cristian Doicin

i X 1

lazar neacsu

1 X I

Ivan Florin

1 X I

raluca teodor

1 1 1 1

Alexandru Gâdiuță

1 1 1 1

valeriu suhan

1 x I I I

georgeamzar

1 X 1

ggggg.marinescu

1 1 1 1

Chirica Petre

Aurelian Badulescu        j X

Marian Bumbar              | X

Mărgărit Sorin             |    |

cosmin.smighelschi        | X

ionescu andrei             | X

mirceasebesan              I X

1.Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/31.07.2019 privind participarea municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

A.De acord     46/50 ( 92%)

B.împotrivă     2/50 (  4%)

C.Abținere      2/50 (  4%)

No Answer 0/50 ( 0%)

ABC

Pavel Marius

1 x |

1 1

floriannitu39

1 X I

1 1

ioananeacsu070

i X I

1 1

ninasandulescu64

1 X I

1 1

mihaiciudomirov

1 X I

1 1

Voicu Ion Valentin

1 X I

1

maxim marius cătălin

1 X I

1

Adrian Florescu

1 X I

1 1

Cătălin Deaconescu

1

x 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

1 1

marianartimon306

1 X I

1 1

Podar Marian Vasile

1 X |

1 1

Daniel Stanciu

1 X 1

1 1

hcirca hcirca

i x ।

1 1

Ana Ciceala

1 X j

1 1

Tomnitza

1 X I

1

raduioncgmb

1 X 1

1 1

Birdeanu

1 X 1

1

Matei Țugui - USR

1 X j

1 1

Daniela Raiciu

1 X I

1 1

ardeleanumircea77

1 X I

1 1

Sorin Marinescu

1 X I

1 1

Radu Tutu

1 X I

1

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

1 I

Elena

1 X 1

1 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

1 1

valeriuchircu

1 1

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 X 1

1 1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

1

taviberceanu

1 X I

1

Georgiana Untea

1 X 1

1 1

Bogdan Stroe

i x j

1 1

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

1 1

Bujduveanu Stelian

1 1

1 X I

Florin Grigorescu

1 X I

1

Cristian Doicin

1 X I

1 1

lazar neacsu

1 X I

1 1

Ivan Florin

i x j

1 1

raluca teodor

1 X I

1 1

Alexandru Gâdiuță

1 X 1

1 1

valeriu suhan

1 X 1

1 1

georgeamzar

1 X I

1 1

ggggg.marinescu

1 X I

1 1

Chirica Petre             | X

Aurelian Badulescu        | X

Marian Bumbar             | X

Mărgărit Sorin             | j ?|

cosmin.smighelschi       | X

ionescu andrei            | X

mirceasebesan             | X

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate al Aerului în Municipiul

București 2018 - 2022,

aferent

trimestrului I al anului 2020

A.De acord

32/49 (

65%)

B.împotrivă

3/49 (

6%)

C.Abținere

11/49 (

22%)

No Answer 3/49 ( 6%)

A

B

c

Pavel Marius

1 x

1

1 1

floriannitu39

1 x

1

1

ioananeacsu070

1 x

1

1

ninasandulescu64

1 x

1

1 1

mihaiciudomirov

1 x

1

1

Voicu Ion Valentin

1 x

1

1 1

maxim marius cătălin

1 x

1 1

Adrian Florescu

1

1

1 1

Cătălin Deaconescu

1

1

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X

1

Podar Marian Vasile

1 X

1

Daniel Stanciu

1

1

1 X 1

hcirca hcirca

1 X

1 1

Ana Ciceala

1 X I

Tomnitza

1 X

1

1 1

raduioncgmb

1 X

Birdeanu

1 X

1 1

Matei Țugui - USR

1

1

1 X 1

Daniela Raiciu

1 X

1 1

ardeleanumircea77

1 X

1 1

Sorin Marinescu

1

1

1 1

Radu Tutu

1 X

1 1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1

1

Elena

1

1

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1

valeriuchircu

1

1

1 x I

MARIUS ROGIN

1 X

1

1 1

Florentina Gherghiceanu

1 X

1

1 1

taviberceanu

1 X

1 1

Georgiana Untea

1 X

1

1

Bogdan Stroe

1

1

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1

1

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1

1 X

1 1

Florin Grigorescu

1

1

1 X 1

Cristian Doicin

1 X

1

lazar neacsu

1 X

1

1

Ivan Florin

1 X

1

raluca teodor

1 X I

Alexandru Gâdiuță

1

1

1 X 1

valeriu suhan

1 X

1

georgeamzar

1 X

1

Chirica Petre

1 X

1

1 1

Aurelian Badulescu

1 X

1

Marian Bumbar

1

1

1 X 1

Mărgărit Sorin             |    |

ionescu andrei             | X

mirceasebesan              | X

ggggg.marinescu            | X

marianartimon306          I X

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

A.De acord     45/50 ( 90%)

B.împotrivă     0/50 (  0%)

C.Abținere      3/50 (  6%)

No Answer 2/50 ( 4%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

X |       |

ioananeacsu070

1 X 1

ninasandulescu64

i x i

mihaiciudomirov

1 X I

Voicu Ion Valentin

1 X 1

maxim marius cătălin

1 X 1

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 X 1

Dragoș Hărăbor

| X I I

Podar Marian Vasile

i x i

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

| X 1         1

Ana Ciceala

1 X 1

Tomnitza

i x

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

| X 1           1           1

Matei Țugui - USR

i x i

Daniela Raiciu

i x i j j

ardeleanumircea77

1 x 1          1          1

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 X I

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

| X I j

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

1 1 1 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X i

Bujduveanu Stelian

1 X j

Florin Grigorescu

1 X 1

Cristian Doicin

1 X 1

lazar neacsu

1 X 1

Ivan Florin

1 X 1

raluca teodor

1 X 1

Alexandru Gâdiuță

1 X I

valeriu suhan

1 X 1

georgeamzar

1 X 1

Chirica Petre

1 X 1

Aurelian Badulescu

1 X 1

Marian Bumbar

1 X I

Mărgărit Sorin ionescu andrei mirceasebesan ggggg.marinescu marianartimon306 cosmin.smighelschi 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București pentru anul 2020

A.De acord     32/49 ( 65%)

B.împotrivă     0/49 (  0%)

C.Abținere     11/49 ( 22%)

No Answer 6/49 ( 12%)

A B C

Pavel Marius

1 X |          |          |

floriannitu39

| X |          |          |

ioananeacsu070

| X |         |

ninasandulescu64

1 x |

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 x |

maxim marius cătălin

1 x |

Adrian Florescu

1 X |

Cătălin Deaconescu

1 1 1               1

Dragoș Hărăbor

1 X I

Podar Marian Vasile

| X I 1 I

Daniel Stanciu

1         1 X 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1          1          1 X I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1         1 X I

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

1 X 1

Sorin Marinescu

1 1 1

Radu Tutu

1 X I

Tudor-Tim lonescu

1 X 1

Elena

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

i x ।

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

1 X I

Bogdan Stroe

1          1          1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X I

Bujduveanu Stelian

| X 1          1          1

Florin Grigorescu

1 X I

Cristian Doicin

1 X 1

lazar neacsu

| X I 1

Ivan Florin

1 X 1

raluca teodor

Alexandru Gâdiuță

1 X I

valeriu suhan

1 X 1

georgeamzar

1 X 1

Chirica Petre

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X 1

Marian Bumbar

1 X 1

Mărgărit Sorin

1 1 1 1

ionescu andrei mirceasebesan marianartimon306 cosmin.smighelschi 1.Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București - Ilfov, către operatori regionali" și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov

A.De acord     30/49 ( 61%)

B.împotrivă     1/49 (  2%)

C.Abținere      9/49 ( 18%)

No Answer 9/49 ( 18%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

| X |           |           |

ioananeacsu070

1 x |

ninasandulescu64

1 X I

mihaiciudomirov

| X 1         1

Voicu Ion Valentin

1 X 1

maxim marius cătălin

1 1 1 1

Adrian Florescu

1 X 1

Cătălin Deaconescu

1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

Podar Marian Vasile

i x i

Daniel Stanciu

1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 X I

Tomnitza

1 X 1

raduioncgmb

i x i

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

| X 1         1

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 X I

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 x I I 1

valeriuchircu

i i i x

MARIUS ROGIN

Florentina Gherghiceanu

1 X I

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

i x i

Bogdan Stroe

1         1 X j

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X I

Florin Grigorescu

1 X 1

Cristian Doicin

1 X 1

lazar neacsu

1 X 1

Ivan Florin

1 X I

raluca teodor

1

Alexandru Gâdiuță

1 1 1

valeriu suhan

1 x I I

georgeamzar

1 X 1

Chirica Petre

1 X I

Aurelian Badulescu Marian Bumbar Mărgărit Sorin ionescu andrei mirceasebesan marianartimon306 cosmin.smighelschi 1.Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Transport București STB S.A., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

A.De acord     32/48 ( 67%)

B.împotrivă     1/48 (  2%)

C.Abținere     10/48 ( 21%)

No Answer 5/48 ( 10%)

ABC

Pavel Marius

1 x |

1 1

floriannitu39

1 x |

1 1

ioananeacsu070

1 x |

1 1

ninasandulescu64

1 x |

1 1

mihaiciudomirov

1 X I

1

Voicu Ion Valentin

I X I

1 1

maxim marius cătălin

1 X 1

1

Adrian Florescu

1 X I

1 1

Cătălin Deaconescu

1 1

1 1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

1 1

Podar Marian Vasile

1 X 1

1

Daniel Stanciu

1 1

1

hcirca hcirca

1 X 1

1

Ana Ciceala

1 1

1 X I

Tomnitza

1 X I

1 1

raduioncgmb

1 X I

1

Birdeanu

1 X 1

1

Matei Țugui - USR

1

1 X I

Daniela Raiciu

1 X 1

1 1

ardeleanumircea77

1 X I

1 1

Sorin Marinescu

1

1

Radu Tutu

1 X 1

1 1

Tudor-Tim lonescu

i x j

1

Elena

1 1

1 X I

Alexandru Baicu Ciudin

1 X I

1 1

valeriuchircu

1

1 X 1

MARIUS ROGIN

1 1

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

1 1

taviberceanu

1

1 X I

Georgiana Untea

1 X 1

1 1

Bogdan Stroe

1

1 X 1

Cristian Mihai Munteanu

1 1

1 X j

Bujduveanu Stelian

1 X 1

1 1

Florin Grigorescu

1 *

1

Cristian Doicin

1 X 1

1 1

lazar neacsu

1 X I

1

Ivan Florin

1 1

1 X I

Alexandru Gâdiuță

1 1

1

valeriu suhan

1 X 1

1

georgeamzar

1 X 1

1 1

Chirica Petre

i x i

1

Aurelian Badulescu

1 X I

1 1

Marian Bumbar

1 1

1 X I

Mărgărit Sorin ionescu andrei mirceasebesan cosmin.smighelschi marianartimon306 1.Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Serviciul Transport Voluntari S.R.L.? în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

XXX


A.De acord     28/47 ( 60%)

B.împotrivă     2/47 (  4%)

C.Abținere     11/47 ( 23%)

No Answer 6/47 ( 13%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

1 x |

ioananeacsu070

1 1 1 1

ninasandulescu64

1 1

mihaiciudomirov

1 x |

Voicu Ion Valentin

1 X 1

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

Cătălin Deaconescu

1 1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 X I

Podar Marian Vasile

1 X I

Daniel Stanciu

1           1           1 X I

hcirca hcirca

i x i

Ana Ciceala

1 X 1

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X I

Birdeanu

i x i

Matei Țugui - USR

1 X I

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

| X I 1

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 x I 1          1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

i x i

valeriuchircu

i x ।

MARIUS ROGIN

1 X 1

Florentina Gherghiceanu

1 X I

taviberceanu

1         1 X 1

Georgiana Untea

1 X 1

Bogdan Stroe

1 X j

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

I 1 1 1

Florin Grigorescu

1          1 X I

Cristian Doicin

1 X 1

lazar neacsu

1 X 1

Ivan Florin

1 X 1

Alexandru Gâdiuță

1 X 1

valeriu suhan

1 X 1

georgeamzar

1 X j

Chirica Petre

1 X 1

Aurelian Badulescu

1 X 1

Marian Bumbar

1 X 1

Mărgărit Sorin ionescu andrei mirceasebesan marianartimon306         |

1 x |

1 x |

1 x |

1 x |

1.Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Ecotrans STCM S.R.L., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

A.De acord     30/47 ( 64%)

B.împotrivă     1/47 (  2%)

C.Abținere     11/47 ( 23%)

No Answer 5/47 ( 11%)

ABC

Pavel Marius

| X |           |           |

floriannitu39

1 X 1

ioananeacsu070

| X |           |           |

ninasandulescu64

1 X |

mihaiciudomirov

i X 1

Voicu Ion Valentin

1 X I

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1 1 1

Cătălin Deaconescu

1                        1                       1 1

Dragoș Hărăbor

1 X 1

Podar Marian Vasile

i x i

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X I

Ana Ciceala

1 X |

Tomnitza

1 X I

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

1 X I

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

1 X I

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1 1 1 1

Radu Tutu

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

| X I I j

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X 1

valeriuchircu

i i i x ।

MARIUS ROGIN

| X 1          1          1

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

taviberceanu

1 X 1

Georgiana Untea

1 X 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 1 1

Florin Grigorescu

1 x I I

Cristian Doicin

1 X j

lazar neacsu

1 X j

Ivan Florin

i i x ।

Alexandru Gâdiuță

1 1

valeriu suhan

1 X 1

georgeamzar

1 X I

Chirica Petre

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X 1

Marian Bumbar

i x j

Mărgărit Sorin            | X

ionescu andrei            | X

mirceasebesan              | X

marianartimon306          j X

1.Proiect de hotărâre privind circulația autovehiculelor aparținând Primăriei Municipiului București., Primăriilor Sectoarelor 1-6 sau societăților aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor locale ale sectoarelor 1-6., destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la șantierele de utilitate publică

A.De acord     28/47 ( 60%)

B.împotrivă     4/47 (  9%)

C.Abținere     10/47 ( 21%)

No Answer 5/47 ( 11%)

ABC

Pavel Marius

| X |          |          |

floriannitu39

i x i i i

ioananeacsu070

1 X 1

ninasandulescu64

1 X 1

mihaiciudomirov

i X 1

Voicu Ion Valentin

1 X 1

maxim marius cătălin

1 X I

Adrian Florescu

1

Cătălin Deaconescu

1 1 1 1

Dragoș Hărăbor

1 x I 1          1

Podar Marian Vasile

1 X 1

Daniel Stanciu

1 X 1

hcirca hcirca

1 X 1

Ana Ciceala

1 X 1

Tomnitza

1 1 1 1

raduioncgmb

1 X 1

Birdeanu

1 X 1

Matei Țugui - USR

1 X 1

Daniela Raiciu

1 X 1

ardeleanumircea77

1 X I

Sorin Marinescu

1 1 1

Radu Tutu

1 X 1

Tudor-Tim lonescu

1 X I

Elena

1 X 1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X j

valeriuchircu

1 X 1

MARIUS ROGIN

i i x i

Florentina Gherghiceanu

1 X 1

taviberceanu

1 X I

Georgiana Untea

1 X 1

Bogdan Stroe

1 X I

Cristian Mihai Munteanu

1 X 1

Bujduveanu Stelian

1 X 1

Florin Grigorescu

1 X 1

Cristian Doicin

1 X 1

lazar neacsu

1 X 1

Ivan Florin

1 X 1

Alexandru Gâdiuță

1 X 1

valeriu suhan

1 X 1

georgeamzar

1 X I

Chirica Petre

1 X I

Aurelian Badulescu

1 X 1

Marian Bumbar

Mărgărit Sorin             |    |

ionescu andrei             | X

mirceasebesan              | X

marianartimon306          I X

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 78/14.02.2020 privind asocierea Municipiului București cu Orașul Chitila, pentru aprobarea acordurilor de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Chitila în cadrul POR 2014 - 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice

A.De acord 44/47 ( 94%)

B.împotrivă     0/47 (

C.Abținere      1/47 (

No Answer 2/47 ( 4%)

0%) 2%)

B

c

A

Pavel Marius

1 x

1

1

floriannitu39

1 x

1

1

ioananeacsu070

1 x

1

1

ninasandulescu64

1 x

1

1

mihaiciudomirov

1 x

1

1

Voicu Ion Valentin

1 x

1

1

maxim marius cătălin

1 x

1

1

Adrian Florescu

1 X

1

1

Cătălin Deaconescu

1

1

Dragoș Hărăbor

1 X

1

Podar Marian Vasile

1 X

1

1

Daniel Stanciu

1 X

1

1

hcirca hcirca

1 X

1

1

Ana Ciceala

1 X

1

1

Tomnitza

1 X

1

1

raduioncgmb

1 X

1

1

Birdeanu

1 X

1

Matei Țugui - USR

1 X

1

1

Daniela Raiciu

1 X

1

1

ardeleanumircea77

i x

1

Sorin Marinescu

1

1

1

Radu Tutu

1 X

1

1

Tudor-Tim lonescu

1 X

1

1

Elena

1 X

1

1

Alexandru Baicu Ciudin

1 X

1

valeriuchircu

1 X

1

MARIUS ROGIN

1 X

1

1

Florentina Gherghiceanu

1 X

1

taviberceanu

1 X

1

1

Georgiana Untea

1 X

1

1

Bogdan Stroe

1 X

1

1

Cristian Mihai Munteanu

1 X

1

1

Bujduveanu Stelian

1 X

1

1

Florin Grigorescu

1

1

x 1

Cristian Doicin

1 X

1

1

lazar neacsu

i x

1

1

Ivan Florin

1 X

1

1

Alexandru Gâdiuță

1 X

1

1

valeriu suhan

1 X

1

1

georgeamzar

1 X

1

1

Chirica Petre

1 X

1

1

Aurelian Badulescu Marian Bumbar Mărgărit Sorin ionescu andrei mirceasebesan marianartimon306 1.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de