Proces-verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului 5                 9

General al Municipiului București din data de 10 aprilie 2020, ora 12.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea, prin dispoziția înregistrată sub nr. 636/06.04.2020.

Ședința a avut loc la sediul autorității deliberative din municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, la care au participat toți cei 54 de consilieri.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de vidoconferință, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.94/23.03.2020.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA - Primarul General al Municipiului București, doamna Mariana Brod - Director executiv, Direcția Asistentă Tehnică si Juridică si domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

înainte de începerea ședinței de astăzi, 10 aprilie, am să dau cuvântul primarului general al municipiului București, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Mulțumesc, domnule președinte de ședință și tuturor colegilor noștri.

Vă transmit tuturor multă sănătate, să depășim cu bine această perioadă și împreună să dezbatem și să votăm proiecte foarte utile bucureștenilor în această perioadă dificilă de pandemie. Vreau să o felicit și pe colega noastră Georgiana care abia a născut și totuși, deși se află în maternitate, a dorit să participe la această ședință de Consiliu General online și video și o felicit pentru că iată este la serviciu în slujba cetățenilor din municipiul București imediat după ce a născut.

Avem câteva proiecte esențiale astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General. Mă voi referi la câteva dintre acestea. Primul și care sper să întrunească voturile dumneavoastră se referă la copiii care ar putea să rămână singuri acasă deoarece părinții lor ori sunt medici în prima linie în spitalele de boli infecțioase, ori ambii părinți s-au contaminat și trebuie să fie spitalizați minimum două săptămâni ori de asemenea sunt copiii unor angajați din servicii sociale care de asemenea trebuie să rămână în izolare în această perioadă, în special cei care lucrează în căminele de seniori. Pentru acești copiii care, așa cum spuneam, este posibil să rămână singuri acasă și pentru a nu ajunge la case de copii neam gândit și vă propun spre dezbatere acest proiect să identificăm locații potrivite, prietenoase pentru aceștia, să li se asigure atât educație, de asemenea relaxare, dar și asistență socială și medicală, hrană zilnică, firește, pentru acești copii care iată sunt vulnerabili în această perioadă de pandemie. Reacțiile publice au fost pozitive în aceste zile după ce am anunțat public proiectul, momentul în care acesta a fost lansat și în dezbatere și nădăjduiesc că veți da un vot pozitiv pentru acești copii despre care este bine să credem că vor trece peste această perioadă într-o atmosferă mai plăcută, mai prietenoasă. Firește, aceasta nu va înlocui iubirea și grija părinților și casa familiei, dar totuși trecerea va fi ceva mai ușoară. J

Un proiect, de asemenea, foarte important este cel care se referă la testarea angajaților care nu au cum să stea acasă în această perioadă pentru că lucrează în servicii esențiale, pe lângă medici, pentru care am lansat deja o comandă de teste PCR în număr de 6.000 pentru medicii care sunt angajați în spitalele municipiului București în plus de acest număr de teste pentru cadrele medicale, deci medici și asistenți, vom achiziționa 3.000 de teste pentru angajații din transportul public în comun, termoficare iluminat public și servicii sociale. Credem că acești angajați trebuie să beneficieze de atenția noastră, de sprijinul nostru, ei ar putea fi la rândul lor, în cazul în care ar fi contaminați vector de transmitere a corona virusului de tip nou, ceea ce nu ne dorim....., persoanele din izolare care

prezintă simptome sau cadrele medicale cu simptome și la angajații din serviciile vitale.

De asemenea, răspundem prompt printr-un proiect pe care îl supun dezbaterii astăzi și medicilor de familie care au nevoie de sprijinul nostru și ne au rugat să le asigurăm un număr foarte mare, de nivelul zecilor, sutelor de halate unice de protecție, de asemenea mănuși, am reușit să obținem informații, i-am sprijinit și noi și au mai primit și alte donații pentru măști, dar pentru acestea este nevoie de o cheltuială suplimentară, materiale de

protecție și dezinfecție, deoarece medicii de familie sunt și ei în prima linie, pacienții sau posibilii pacienți, atât cu afecțiuni cronice sau acute se prezintă în primul rând la medicul de familie și iată necesitatea ca aceștia să fie protejați la fel ca personalul medical din spitale. Pentru această perioadă în care cabinetele stomatologice sunt închise în urma ordonanței militare care a fost deja făcută publică, ne-am gândit să vă propunem să nu mai percepem chirie pentru spațiile respective pentru că ar fi o povară financiară în plus pentru cei care au închiriat aceste spații de la Primăria Capitalei și nu în ultimul rând voiam să vă anunț faptul că din cele 21 de companii înființate de către Primăria Capitalei prin Consiliul General al Municipiului București, prin fuziune și absorție vom rămâne deocamdată cu 13 companii deoarece este nevoie ca după această perioadă de pandemie să restrângem cheltuielile, să mai restrângem din activitățile care nu sunt esențiale, cele impresionante să meargă în continuare către sănătate, de asemenea, către domeniul social și către serviciile de utilitate publică. Nu renunțăm la acele domenii de activitate în totalitate, dar ele se vor regăsi ca departamente sau divizii în cadrul companiilor care vor absolvi activitatea celorlalte. Nu este o renunțare la ideea de a înființa companii municipale, ci este o reducere a acestora, având în vedere contextul economic și social care va deriva în urma pandemiei de coronavirus.

Vă mulțumesc încă de pe acum pentru dezbatere și sper pentru votul dumneavoastră.

O zi bună! Multă sănătate! Doamne ajută!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu, doamna primar general.

în continuare, am să dau cuvântul domnului director al direcției juridic, Adrian lordache, ce exercită astăzi funcția de secretar general pentru a ne comunica prezența ședinței de astăzi și pentru a supune votului dumneavoastră procesele verbale ale ședințelor anterioare.

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Bună ziua, doamna primar general, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali.

Prezența este asigurată de 54 de consilieri, deci avem cvorumul necesar pentru a ține ședința.

în continuare v-aș supune aprobării trei procese verbale anterioare.

începem cu procesul verbal din 14.02.2020 al ședinței ordinare de la acea dată.

Doamna Consilier Radu Elena

Deci, ce se întâmplă, că nu se mai aude nimic și nu apare nici votul, nu ...

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic Imediat.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Elena, îți poți deschide și chat-ul în paralel ca să vezi acolo ce se mai scrie și ce se mai spune.

Doamna Consilier Radu Elena

E dechis chat-ul. Am și scris pe el. Deci e deschis, numai că nu apare votul, după cum vedeți și voi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă rog, țineți microfoanele închise. Avem chat-ul pe care putem vorbi. Mulțumesc.

J

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Puteti vota.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă reamintesc faptul că pentru a valida votul pe care l-ați decis, trebuie să apăsați butonul submit. Votul are un termen de trei minute. Până acum avem validate 45 de voturi din 54. După ce vă exercitați votul, apăsați butonul submit. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Sunt cinci consilieri generali care nu au votat. Sunt cinci domni consilieri generali care nu au votat. Domnul Marinescu, vă exercitați dreptul de vot?

Domnul Consilier Marinescu Gheorqhe

Da. Pentru ședința din 14.02 ?

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic 14.02.

Domnul Consilier Marinescu Gheorqhe

Păi n-am fost. Nu eram consilier general.

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Sunteti acum. J

Domnul Consilier Marinescu Gheorqhe

A, am înțeles. Deci pot să votez. Am înțeles.

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Cu 45 de voturi pentru, 5 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul verbal al ședinței din 14.02.2020 a fost adoptat.

Vă supunem la vot procesul verbal al ședinței din data de 11.03.2020.                                          ’     ’

Cu 45 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul verbal al ședinței din 11.03.2020 a fost adoptat.

Vă supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 23.03.2020.

Cu 41 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 23.03.2020 a fost adoptat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc domnule director.

Ca urmare a solicitării inițiatorului, se suplimentează ordinea de zi. La punctul numărul doi se introduce Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pentru cei care NU stau acasă”.

Vot, vă rog pe introducerea pe ordinea de zi a proiectului.

După exercitarea votului, vă rog să apăsați sumbit. O parte dintre voi votează, dar nu apasă butonul submit, astfel că votul dumneavoastră nu este...

Doamna Consilier Radu Elena

Nu se aude.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamnă, sunteți singurul consilier general ce nu aude.

Domnul Conilier Stanciu Daniel

Nu se aude, domnule președinte, așa este.

Doamna Consilier Radu Elena Deci nu-i adevărat. Nu-i adevărat!

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Se aude. Mulțumesc. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

în urmare numerotării, la punctul 3 se introduce Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „în sprijinul medicilor de familie”.

Vot, vă rog!

Puteți vota.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

La punctul 4 se introduce Proiect de hotărâre privind redistribuiri de sume în bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și între sursele de finanțare ale bugetului propriu al municipiului București pe anul 2020.

Vot, vă rog!

închidem votul.

Cu 47 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.

Vă supun votului ordinea de zi în integralitatea sa.

închidem votul.

Cu 46 de voturi pentru, 4 abțineri, 1 vot împotrivă, ordinea de zi a fost adoptată.

Trecem la proiectul cu numărul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind identificarea unor spații destinate protecției copiilor ai căror părinți sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2.

Avem și eu un amendament la punctul numărul 1 din partea inițiatorului și o să îi dau citire.

Amendament la proiectul de hotărâre privind identificarea unor spații destinate copiilor ai căror părinți sunt infectați cu virusul să SARS-CoV-2. Având în vedere faptul ca prin ordonanțele militare s-a dispus măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior pentru personalul din sistemul public sanitar, personalul din serviciile sociale de tipul centrelor rezidențiale cât și pentru personalul altor categorii socio-profesionale care intră în contact cu bolnavii covid19, propun:

Articolul 1 devine articolul 1 alineatul 1 si va avea următorul conținut:

J                                                                                                      ’

se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București să identifice spații corespunzătoare primirii și găzduirii copiilor ai căror părinți sunt infectați cu SARS-CoV-2 precum și pentru copiii medicilor, lucrătorilor din domeniul asistenței sociale sau altor categorii socio-profesionale care tratează, intră în contact cu bolnavii de Covid-19.

După alineatul 1 se introduce alineatul 2 care va avea următorul conținut: primirea și găzduirea copiilor ai căror părinți sunt infectați cu SARS-CoV-2 precum și pentru copiii medicilor, lucrătorilor din domeniul asistenței sociale sau alte categorii socio profesionale care tratează, intră în contact cu bolnavii de Covid-19 se va face pe baza unei solicitări adresate Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Vot, vă rog, pe amendament.

Avem o serie de consilieri care încă nu și-au exercitat votul.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Supun votului proiectul în integralitatea sa.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule președinte de ședință, m-am înscris la cuvânt.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Da. Spuneți.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Am scris în chat-ul respectiv că ... vă rog să-mi dați cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vi-I dau. Poftiți, domnule Gâdiuță. Da, domnule Gâdiuță. Vă auzim.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. în continuare vă aud foarte slab sau deloc, că acum nu se mai auzea deloc când vorbeați. întrebarea mea era legată de punctul ... de articolul 5 care spune că Direcția de Asistență Socială a Municipiului București va asigura hrana copiilor pe toată perioada găzduirii acestora în unitățile dezvoltate, conform protocoalelor și întrebarea mea era: care este norma de hrană pentru acești copii, practic care este venitul pe care îl va asigura municipalitatea în fiecare zi pentru hrănirea copiilor? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Se va stabili prin normele ce vor fi adoptate ulterior acestei hotărâri de consiliu, domnule Gâdiuță. Mulțumesc.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 1.

Vot, vî rog, pe proiectul cu numărul 1.

închidem votul.

Cu 52 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Dau cuvântul primarului general Gabriela Firea pentru a vă aduce mai multe lămuriri, domnule Gâdiută.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Mulțumesc pentru această întrebare. Cu siguranță vom avea grijă ca acești copii să beneficieze nu doar de asistență educativă, sanitară, sociologică ci și de hrana care să conțină toți nutrienții necesari dezvoltării armonioase a copiilor pe categoriile de vârstă, de aceea vom beneficia de asistența unor medicii nutriționiști care vor stabili meniul împreună cu colegii noștri de la D.G.A.S.M.B., astfel încât atât la micul dejun, prânz, cină și gustări să fie toți nutrienții necesari dezvoltării armonioase și creșterii copiilor. Sub nicio formă aceștia nu vor fi aduși în această locație care doar să arate bine, prietenos și ei doar să se joace și vom ține cont foarte mult și de dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere și nu vor fi lăsați cu un meniu sărăcăcios, care să le creeze anumite probleme de sănătate sau anumite carențe. Vom avea, cu siguranță grijă și de acest aspect.

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc și eu, doamna primar general.

Trecem la proiectul cu numărul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pentru cei care NU stau acasă”.

La acest proiect avem două amendamente. Unul din partea inițiatorului și unul din partea domnului Deaconescu.

Voi da citire și vom trece la vot pe amendamentul propus de către inițiator, iar după aceea domnul Diaconescu v-a dat citire amendamentului dânsului.

Amendament la proiectul cu numărul 2.

Articolul 2 se modifică si va avea următorul conținut: se mandatează

J                                                                                                                            1

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București să achiziționeze un număr de 3.000 de teste pentru SARS-CoV-2 prin metoda RT PCR, în vederea testării personalului din cadrul serviciilor de utilitate publică, companiilor municipale al căror acționar majoritar este Consiliul General al Municipiului București, structurilor de interes public local aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, expus în mod direct riscului de îmbolnăvire, putând deveni la rândul său vector de transmisie intracomunitară.

De asemenea, articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut: testarea se va realiza la Spitalul clinic de boli infecțioase și tropicale Dr. Victor Babes.

1

Vot, vă rog, pe amendamentul propus de către inițiator.

închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

a da citire


Dau cuvântul Domnului Diaconescu pentru amendamentului propus de către dânsul.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți?


io


/

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Da. Vă auzim foarte bine.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Nu o să intru în toată motivarea amendamentului, v-am trimis-o în scris. Cred că toți colegii noștri au primit-o deja. Singura necesitate pentru acest amendament rezultă din faptul că la nivel național avem stabilite niște reguli clare de către specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate publică și atunci, la sfârșitul acestui, articol, în teza finală trebuie să adăugăm această sintagmă în condițiile algoritmului de testare pentru Covid-19, stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică. Este doar o punere în concordanță a proiectului nostru cu legislația și regulile naționale. Vă mulțumesc. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul doamnei primar general Gabriela Firea pentru a vă răspunde înainte de a citi amendamentul, domnule Deaconescu.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Mulțumesc, domnului Deaconescu pentru precizare și vreau să-l asigur că exact așa cum a menționat domnia sa se întâmplă. Primăria Municipiului București și cele 6 primării de sectoare, împreună am încheiat un protocol cu Institutul Matei Balș, Institutul de boli infecțioase și tropicale, condus de profesorul Adrian Streinu Cercel, care la rândul său Institutul, așadar Matei Balș a încheiat protocol de colaborare pentru acest proiect cu Institutul Național de Sănătate Publică. Specialiștii din acest institut lucrează deja de aproape două săptămâni îndeaproape cu medicii de la Institutul Matei Balș pentru stabilirea pe cale științifică a eșantionului, cu alte cuvinte, ceea ce propuneți dumneavoastră este foarte bun și pozitiv, dar s-a îndeplinit deja prin documentele care au fost încheiate până la intrarea noastră în Consiliul General, deci exact de această manieră se întâmplă. Noi, practic, ca autoritate locală, nu realizăm noi înșine nici eșantionul, nici procedurile medicale ci susținem logistic acest proiect foarte necesar locuitorilor din municipiului București. Vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativă, dar așa cum spuneam, deja s-a înfăptuit această solicitare prin protocoalele anterioare semnate de către Institutul Matei Balș sil.N.S.P.

»

Dom nul Consi lier Deaconescu Cătălin lonut

Deci n-ar fi nicio problemă să votăm acest amendament și să facem această precizare.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Din punctul noastru de vedere este caduc, dar vă rog frumos dați-i citire amendamentului pe care îl propuneți.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Așa cum am spus și la intervenția anterioară, teza finală a art. 2, forma prezentată în amendamentul inițiatorului prezentat în cursul zilei de ieri, se completează cu: în condițiile algoritmului de testare pentru Covid-19, stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică.

Vă mulțumesc. 1

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu, domnule Deaconescu.

Supun votului amendamentul domnului Deaconescu.

Vot, vă rog, pe amendament.

închidem votul.

Cu 20 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 12 abțineri, amendamentul a fost respins.

Supun votului proiectul în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pentru cei care NU stau acasă”.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „în sprijinul medicilor de familie”.

Vot, vă rog.

Domnule Deaconescu, vă invit în sala de ședință.

închidem votul.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind redistribuiri de sume în bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si între sursele de finanțare ale 9           9                                                                                  9

bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Dacă se poate, doamna primar general să ne spună o frază său două la fiecare proiect, referitor la conținut.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna primar a luat cuvântul la începutul ședinței.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

M-am înscris si eu la cuvânt.

I

Domnule președinte de ședință, m-am înscris la cuvânt, vedeți în chat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

A luat cuvântul colegul dumneavoastră.

Vă dau cuvântul doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

La acest proiect voiam să ne explice totuși inițiatorul de ce beneficiarii sunt prevăzuți în modificarea de ROF a acestui centru, ca și persoane care au împlinit 50 de ani, deși în toate celelalte modificări ale regulamentului și în cele care rămân nemodificare sunt prevăzute persoanele vârstnice. în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența persoanelor vârstnice, sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege. Care, după cum știm, este de 65 de ani la bărbați, de exemplu. La 50 de ani nu se încadrează la persoane vârstnice. De ce se face această modificare în felul acesta?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră vorbiți de proiectul cu numărul 4?

Doamna Ciceală, dumneavoastră la ce proiect vă referiți?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mă refer la proiectul pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 730/2018. Este punctul 4, dacă nu mă înșel, pe ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră vă referiți la proiectul următor.

Noi suntem la proiectul cu numărul 4.

Ar trebui să supunem la vot proiectul cu numărul 4.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Pe noua ordine de zi nu este acesta proiectul cu numărul 4? Era proiectul cu numărul 2 înainte de...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Noi suntem la proiectul cu redistribuiri de sume, doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

La rectificarea bugetară?

Am înțeles. Deci mă înscriu la proiectul cu numărul 5, o să rescriu pe chat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Ciceală.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Dar chat-ul acela, mă scuzați că intervin... domnule președinte de ședință, vă rog, mai intrați pe chat-ul acela că solicitasem cuvântul la punctul anterior.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Vasile Apostol, director general ASSMB.

Domnul Vasile Apostol, Director General. Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București

Bună ziua, doamna primar!

Bună ziua, stimați consilieri!

Pentru punctul 4, în ceea ce privește redistribuirea de sume în bugetul de venituri și cheltuieli al Administației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, propunerea pe care o vom face se raportează la faptul că în buget vom redistribui sume în vederea achiziționării a 25 de ventilatoare mecanice și a unui ansamblu mobil CT de inteligență artificială. Sumele fac obiectul unei redistribuiri din capitolul nostru de investiții, pentru obiective de investiții pentru care la acest moment s-au suspendat lucrările. Mulțumesc frumos! J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 4, proiect de hotărâre privind redistribuiri de sume în bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și între sursele de finanțare ale bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020.

Dau citire votului.

Cu 35 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Consiliului General al Municipiului București nr. 730/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi...

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Vreau și eu să intervin. Domnule președinte de ședință...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă rog frumos să închideți microfonul.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Păi domnule președinte de ședință, cum facem cu chat-ul acela?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

... privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București, prin includerea unor programe și proiecte sociale pentru seniori, inclusiv în scopul de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.

Doamna Ciceală, mai aveți ceva de adăugat sau vă putem răspunde la întrebări?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Puteți să îmi răspundeți la întrebare, dar să știți că nu a apărut votul pentru proiectul numărul 4. Noi nu am putut vota la acel proiect. Uitați, spune și acum pe Chat domnul lonescu că nu s-a putut vota, a spus același lucru și domnul Bujduveanu. Nici eu, de exemplu, nu am putut vota.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Eu unul am putut vota, la fel ca și ceilalți 35 de consilieri.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Nu a apărut opțiunea de vot anterior.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu toată lumea a putut vota.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți să îi dau cuvântul domnișoarei Alexandra Dobre pentru a vă răspunde la întrebare și revenim.

Domnule lonescu, aveți vreo întrebare referitor la acest proiect?

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Solicitasem cuvântul acum două proiecte, pe Chat. Nu l-am primit. Și la punctul anterior nu mi-a apărut opțiunea de vot.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dacă aveți ceva de spus, vă rog frumos să adăugați. îmi cer scuze.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Păi nu o să adaug acum, era legat de acum două puncte, nu o să vreau să pierdem timpul, dar problema cu votul mi-a apărut și mie.

Doamna Alexandra Dobre Director General, Centrul pentru Seniori al Municipiului București

Bună ziua, doamna primar general, stimați domni și doamne consilieri generali.

Doamna Ciceală, vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că am înțeles bine la ce vă referiți. Confuzia vine din faptul că în forma inițială a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului pentru Seniori al Municipiului București, așa cum a fost el votat acum aproape 2 ani de zile, scrie la capitolul 2, art. 4 alin. (1) faptul că noi prestăm servicii de interes public adresate persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani. Asta înseamnă că nu se exclud persoanele vârstnice, pentru că evident că împlinind 65 de ani, exact cum ați spus și dumneavoastră anterior, se încadrează și în Regulamentul de Organizare și Funcționare votat în forma lui inițială, adică au cel puțin 50 de ani. Noi nu adăugăm nimic în plus la Regulamentul de Organizare și Funcționare din punctul de vedere al grupului țintă, ci doar din punctul de vedere al activităților pe care le putem

desfășura. Pentru că este normal ca în această perioadă să fim solidari, mai ales aceia dintre noi care putem face asta, din punctul de vedere al obiectului de activitate al instituției. Si consider că fiind o situație critică J                   J                                                                                                                     9

aceea în care ne aflăm cu toții, ținând cont de faptul că persoanele cele mai vulnerabile, așa cum dumneavoastră știți foarte bine, sunt oamenii în vârstă, cine mai bine și mai potrivit decât noi să vină în sprijinul Direcției Generale de Protecție Socială și protecție a copilului pentru a-i ajuta pe acești oameni. Asta vrem să facem. Nu solicităm bani în plus, nu solicităm posturi în plus, nu solicităm resurse de nici un fel, doar votul dumneavoastră pentru adăugarea la obiectul de activitate și a altor activități socio-medicale. Nu ne dorim altceva și sper ca dumneavoastră să mă susțineți și să ne susțineți în acest demers, pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de noi si de dumneavoastră. Vă mulțumesc!

J                                                                                                                        J

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Bună ziua! Aș dori și eu cuvântul. Cătălin Deaconescu sunt.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da. Spuneți, domnule Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Am citit cu mare atenție proiectul și nota de fundamentare pe care am solicitat-o în mod expres de la departamentul de asistență tehnică și juridică. Sigur că oricând un regulament poate fi modificat, însă în această perioadă cred că ar trebui să fim cu toții mai atenți pe ce risipim banii bucureștenilor. Pe aceste centre pentru tineret, pentru seniori, pe diverse alte instituții pe care le-am înființat, sau, mă rog, consiliul general le-a înființat în ultimii patru ani. Și ca să vă dați un pic seama de seriozitatea demersului făcut de centrul pentru seniori...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Haideți, vă rog să revenim...

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Haideți să citim din nota de fundamentare. Ne spune că prin aprobarea acestui nou regulament, centrul pentru seniori...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți ceva de adăugat la proiect, aveți vreun amendament, domnule Deaconescu?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Domnule președinte, vă rog să îmi lăsați cuvântul să vă explic care este poziția grupului PNL pe această temă.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Nu cred că despre asta este vorba. Vorbim dacă avem amendamente sau nu. Care este poziția... în ce sens?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Să nu vorbim unii peste alții, domnule Circa.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Poziția o exprimați prin votul dumneavoastră. Mulțumesc frumos!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Să nu vorbim unii peste alții. Vă mulțumesc!

Deci eu nu cred că adoptarea acestui...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dați-mi voie să vă întrerup, domnule Deaconescu. Numai puțin, un minut, vă rog frumos, domnule Deaconescu. Haideți să lăsăm declarațiile politice. Dacă aveți ceva de adăugat referitor la proiect, vă rog frumos să spuneți. Ați avut termen pentru a depune un amendament. Nu ați făcut acest lucru, acum veniți cu o declarație politică. O să vă dau cuvântul imediat, domnule Deaconescu. Deocamdată nu vă aude nimeni.

Domnul Consilier Neacsu Lazăr

La pauză, Marius. Când facem pauză, să vorbească domnul Deaconescu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte! Cum spuneam, astfel de lucruri ar trebui reglate în timp de pace și nu în timp de criză. Eu nu văd de ce centrul pentru seniori vine cu modificare de regulament într-o ședință extraordinară și ne scrie în nota de fundamentare că prin adoptarea noului regulament centrul va intra pe o orbită profesională bună și că va avea o misiune adevărată. Adică până acum nu a avut o misiune adevărată? Nu văd cum s-ar îmbunătăți activitatea centrului dacă, de mâine, poate să cumpere servicii media, de exemplu. Aș dori niște lămuriri de la doamna director pe aceste lucruri și îi și indic pagina 3 din nota de fundamentare depusă de centru.

Domnul ConsiIier Radu Ion

Domnule președinte, suntem cumva în campanie electorală și noi nu știm?

!

Doamna Alexandra Dobre. Director General. Centrul pentru Seniori al Municipiului București

Domnule consilier general, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, am avut plăcerea, din punctul meu de vedere, să discut cu dumneavoastră despre câteva repere pe care ar trebui să ni le asumăm ca instituție publică, acum aproape doi ani de zile. La momentul respectiv, când ne puteam exercita pe deplin toate prerogativele din Regulamentul de Organizare și Funcționare, respectiv promovarea principiului îmbătrânirii active, activități recreative, nu are rost să vi le enumăr, pentru că probabil le cunoașteșți foarte bine, mi-ați spus că ar trebui să luăm în calcul și faptul că pot veni și alte perioade și că trebuie să ne putem adapta la ele și să avem și lucruri concrete pe care să le facem pentru oameni. Pentru că în viziunea dumneavoastră, la momentul acela, dacă îmi amintesc bine, dacă nu, vă rog să mă iertați, se considera că acele evenimente, activități recreative, momente la care oamenii aveau oportunitatea să socializeze unii cu ceilalți, pentru că nu o au, în mod normal, și nu au nici posibilitatea financiară să o facă, să meargă la teatru, la film, la diferite evenimente, să participe la cursuri, la momentul acela, dacă îmi aduc bine aminte, m-ați încurajat să vin și cu măsuri mai aplicate și mai concrete. Consider că dacă nu acum, în momente de criză, când este cea mai mare nevoie de noi să venim și să ajutăm și să punem umărul alături de colegii noștri de la DGASMB, de la ASSMB, de la celelalte instituții, atunci, să mă ierte Dumnezeu, dar nu știu când o putem face. în momentul în care la caii center-ul pe care îl avem, la care răspund colegele mele, sună oameni foarte în vârstă, oameni care nu au soț, soție, nu au copii, nu au mâncat de două zile și ne întreabă ce facem, eu nu știu ce să le răspund și nu știu dacă aș putea să le răspund într-o zi că am vrut să fac ceva, dar nu am putut pentru că s-a considerat că nu e momentul. Cred că acesta este cel mai potrivit moment, pentru că trebuie să fim cu toții, eu merg personal cu colegii mei la ușile oamenilor. Văd prin ceea ce trec acești oameni în vârstă lângă care nu e nimeni. Nu-i sună nimeni, nu-i întreabă nimeni de sănătate, nu le dă nimeni o mână de ajutor, cu atât mai mult în această situație. Vă rog să mă iertați, dacă considerați că demersul de a face ceva concret, de a merge pe stradă, pentru că este un risc pe care ni-l asumăm și eu și colegii mei. Și o facem cu toată deschiderea pentru că asta este datoria noastră, și morală, și ca instituție publică din cadrul Primăriei Municipiului București. Pentru că e o situație cu care nici eu si cred că nici

J                                                                                                                                         ’                                                                                                                      »

dumneavoastră nu v-ați mai întâlnit până acum. Și sper să nu ne mai întâlnim. Vă mulțumesc! J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Mulțumesc si eu! 5                                       5

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 5.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Domnule președinte de ședință, mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Da, acum vă aud.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Explicați-mi și mie, vă rog frumos, cum facem, că am văzut colegi care au intervenit peste alți colegi, eu am apăsat și pe opțiunea resend, am scris de două ori și pe Chat și nu am primit cuvântul. Dacă modalitatea e de a interveni peste ceilalți, pot să apelez și la această modalitate, dar spuneți dumneavoastră cum procedăm.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aș dori, domnule lonescu, să nu luați o poziție de genul acesta. Doriți să luați cuvântul la acest punct?

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Păi am scris de două ori pe Chat și am apăsat și pe opțiunea resend. Spuneți-mi dumneavoastră care este procedura prin care se ia cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți ceva de adăugat?

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Suntem în procedură de vot acum și nu apare opțiunea.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu a pornit votul.

Da, domnule lonescu, vă rog, spuneți-ne ce aveți să ne comunicați.

Domnul Consilier Neacsu Lazăr

Nu s-a îmbolnăvit niciun cățel, așa că nu e cazul, la ALDE.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Uitați. Vedeți? De exemplu acest gen de intervenție, aș vrea să-mi explicați, domnule președinte de ședință, ce se întâmplă, fiecare vorbește când dorește sau este o ordine? Ca să știu la punctele următoare cum procedăm.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Există o singură opțiune din partea mea, să exclud acel consilier general care nu are respect din această ședință de consiliu. Sper să nu ajungem acolo.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Bine. Mulțumesc! Pot să intervin acum pe punctul acesta?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Bineînțeles.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc pentru asta. Voiam să spun, la intervenția de mai devreme a colegului consilier că, în pofida faptului că nota de fundamentare nu este, poate, cel mai bine întocmită și am și eu anumite semne de întrebare, cred totuși că în acest moment trebuie să depășim aceste mici disensiuni pe care le avem și să votăm totuși acest proiect, pentru că, așa cum spunea și doamna directoare, suntem într-o situație dificilă, cu toții încercăm să punem umărul, sub o formă sau alta. Sunt și foarte mulți voluntari care, atenție, voluntarii nu au niciun alt beneficiu în acțiunea pe care o fac, și Direcția de Asistență Socială, Centrul pentru Seniori si celelalte instituții care fac toate aceste activități merită toată lauda și tot sprijinul nostru. Deci de aceea îi îndemn și pe ceilalți colegi să voteze acest proiect, așa cum o vom face și noi, de la ALDE. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc și eu, domnule lonescu!

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 5, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 730/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București, prin includerea unor programe șl proiecte sociale pentru seniori, inclusiv în scopul de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.

Vot, vă rog.

închidem votul.

Cu 44 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 4 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind unele măsuri aplicabile pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 urmare a suspendării activității din cabinetele medicale de stomatologie/tehnică dentară care funcționează în imobilele proprietate a Municipiului București.

Avem o înscriere la cuvânt.

Dar țin să vă amintesc faptul că toate aceste puncte s-au discutat și în comisiile de specialitate.

îi dăm cuvântul domnului Sorin Mărgărit. Domnule Mărgărit, aveți cuvântul.

Trecem mai departe.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 6.

închidem votul.

Cu 52 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind unele măsuri aplicabile pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pentru cabinetele medicale medicina de familie, alte specialități (excepție stomatologie/tehnică dentară), farmacie care funcționează în imobilele proprietatea Municipiului București.

Domnule Marinescu, mai aveți ceva de adăugat la acest proiect?

Vă mulțumesc.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 7.

închidem votul.

o /i

24


Cu 49 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Dau cuvântul domnului Bujduveanu.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Dragi colegi, așa cum am votat și în trecut, la înființarea acestor companii, trebuie să spunem că nu este oportun să le puneți pe ordinea de zi astăzi, aceste proiecte. Ba mai mult, ați ajuns la concluzia consilierilor liberali că modelul companiilor nu este eficient pentru administrația publică locală.

Domnul Președinte de sedintă Pavel Marius Adrian

Mă scuzați, domnule Bujduveanu, că vă întrerup. Aveți ceva de adăugat la proiect?

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Da. Mai am să adaug că....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Sau vreți să faceți doar o declarație politică?

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Și nu avem voie să dezbatem proiectul, domnule președinte?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dacă îl dezbatem, este perfect. Spuneți-ne articolul care nu vă place.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Am înțeles. Punctul de vedere al grupului Partidul Național Liberal este unul foarte clar. Nu vom vota aceste proiecte, pentru că din două companii ilegale, reiese tot o companie ilegală. De aceea urgentăm să le desființați. Vă mulțumesc!

J 5                                      J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu!

Dau cuvântul domnului Alexandru Gâdiută.

J

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Grupul USR nu va vota acest proiect. încă de la începutul acestei telenovele, pentru că din păcate este o telenovelă a companiilor municipale, am spus că modalitatea în care s-au desfășurat lucrurile nu este corectă. Instanța a dovedit ilegalitatea comisă și, din păcate, decizia de astăzi de a comasa o parte din companiile municipale are, din punctul nostru de vedere, un singur scop, acela de a ascunde dezastrul financiar și managerial din aceste structuri.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, domnule Gâdiută!

J                                   7                                                                                  J

Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu TudorTim Mulțumesc, domnule președinte de ședință! Am auzit, din păcate, două poziții care...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule președinte, eram înscris la cuvânt, mi-ați tăiat microfonul, nu înțeleg de ce, nu terminasem ce aveam de spus.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ați reușit între timp?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Deci eram înscris la cuvânt, vă transmițeam un mesaj...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Era atât de lung, încât chiar am crezut că ați terminat.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Nu. Nu terminasem, sunt niște proiecte foarte importante, care implică foarte mulți bani, vă readuc aminte că aceste companii au primit în total peste 600 de milioane de euro, sub formă de majorări de capital și de împrumuturi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ce aveți de adăugat sau de comentat sau de modificat la proiect?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Deci ceea ce noi v-am spus și vă spunem în continuare, aceste manevre care se votează astăzi, nu rezolvă problema legalității, din păcate.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Gâdiuță, manevre nu votăm în Consiliul General al Municipiului București.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Din păcate asta se votează în acest moment și... în continuare... problema dublării...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Domnule Gâdiuță, lăsați-ne cu poveștile astea, că de patru ani ne spuneți poveștile astea.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă rog să respectăm ordinea.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Există o decizie a curții...

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dacă dumneavoastră porniți microfonul în momentul în care eu vă opresc, am o singură soluție. V-am rugat frumos la începutul ședinței, v-am reiterat, nu spuneți nimic nou. Spuneți doar că sunteți împotrivă și aveți nu știu ce manevre la USR, dar în consiliul general nu se votează manevre.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule președinte, voiam să aduc câteva argumente în legătură cu votul nostru. Despre asta...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ați spus. Ați spus deja. Dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim și vă mulțumesc!

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință!

Cred că nu toată lumea a citit sau cel puțin asta aud, că nu toată lumea a citit titlul proiectelor ce urmează. Pentru că acest titlu al proiectelor vizează demararea procedurilor în vederea fuziunii, nicidecum înființare, desființare sau alte aspecte financiare. Da, cred că aceste companii își aveau rostul ca principiu și de aceea grupul ALDE a susținut acest demers la început. De asemenea, la doi ani de la înființarea lor, credem că există companii care performează, la fel cum există companii care ar putea să performeze mai bine și unele care nu performează deloc. Și în acest sens vom vota acest pachet de demarări de proceduri în vederea fuziunii, pentru că aceste proiecte vizează exact analiza necesară în vederea remedierii unor probleme. Companiile nu sunt ilegale, au fost în instanță, repet, pentru ceilalți colegi consilieri, nu au fost ele, companiile, declarate ilegale, ci un proiect de hotărâre, de fapt niște proiecte de hotărâre care vizau demararea înființării lor. Deci aceste companii funcționează legal, dar sunt de acord că unele pot funcționa mult mai bine și acesta este scopul pe care eu, cel puțin l-am înțeles din aceste proiecte. Grupul ALDE va vota pentru această analiză, pentru că numai în baza unei analize financiare și a resurselor umane putem să luăm o decizie pe viitor. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc si eu! J                                      »

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 8...

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Cerusem cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Țugui, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc!

Voiam să vă atrag atenția că ceea ce faceți dumneavoastră este un abuz.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian în timp ce ne spuneți că nu sunteți de acord, putem să și votăm.Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Nu. Nu știți ce vreau să vă spun. Nu mă mai întrerupeți, asta vreau să vă spun. Că ceea ce faceți este un abuz. Lăsați consilierii generali să se exprime. întrerupând permanent și tăind microfonul este și abuziv și obrăznicie.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu, domnule Țugui, nu este abuziv. îmi exercit drepturile și obligațiile de președinte de ședință.

Să revenim la vot pe proiectul 8.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

într-un mod foarte obraznic.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Păi vedeți domnule președinte de ce intervin eu? Dacă domnul Țugui vă face obraznic, noi să stăm cu mâinile în sân? Ce atitudine...

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Eu propun ca fiecare grup să aibă un singur purtător de cuvânt. Ce Dumnezeului! Iar începem balamucul? Adică lumea are nevoie de aceste voturi, pentru că este pandemie, este o situație extrem de gravă, și noi stăm si vorbim online că vor unii să se vadă si să se audă. >                                                                                                                                                                                                 J

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Acești colegi nu s-au înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Nu vrea nimeni să se vadă. Eu am cerut cuvântul. Văd că alții au dreptul la cuvânt. Domnule președinte, am cerut cuvântul.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte, și eu vă cer cuvântul pe o problemă tehnică. Rugămintea mea este ca domnul Chirică să poată să reintre că l-a deconectat. Mulțumesc. J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Cu 30 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 9.

Dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt, domnule Țugui, faceți-o.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Compania Municipală Medicală București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Există solicitări?

Dau cuvântul domnului Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Nu m-am înscris.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 9. închidem votul.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule președinte, nu ne mai vedeți, când scriem, pe cei de la

PNL?


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da, vă dau cuvântul la punctul numărul 10, presupun că sunt aceleași

lucruri.


Doamna Consilier Radu Elena

Nu vă supărați, la mine nu a mai apărut abținere. Când apare, când nu apare. Este vreo problemă?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Poate din cauza USR-ului sau ceva?

Doamna Consilier Radu Elena

Nu e cazul de glume. Eu nu fac intenționat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Compania Municipală Medicală București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Cu 31 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul numărul...

Doamna Consilier Radu Elena

Am făcut o poză și o să vedeți că nu era abținere, deci nu vorbesc aiurea. Mulțumesc!


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Mulțumesc!

J

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. în calitate de societate absorbită.

9

Dau cuvântul domnului Bujduveanu.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Văd că mai devreme când colegul de la ALDE a vorbit, nu l-ați întrerupt cum ne-ați întrerupt pe noi. A putut să facă declarație politică. Cred că domnul Tudor Tim lonescu este într-o eroare, pentru că aceste companii au fost înființate ilegal și instanța s-a pronunțat asupra hotărârilor de înființare. Iar doamna Raiciu, când a intervenit, cred că nu ar trebui să amestecăm pandemia cu proiecte de comasare a unor companii care au fost înființate ilegal. Spunând că ar trebui să ne grăbim să votăm ceva pe repede înainte. Da, îmi mențin părerea de la punctul anterior că nu vom vota aceste proiecte. Mulțumesc.

Doamna Consilier Raiciu Anca Daniela

Deci eu nu am spus nimic în legătură cu...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Și eu cred că ar trebui să menținem dezbaterea în limitele decenței, însă trebuie să vă spun că prin proiectele pe care le-ați prezentat, acest pachet de comasări și absorbții de companii, nu faceți decât să uniți tușea cu junghiul. Practic...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Deaconescu...

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule viceprimar, aștept...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Haideți că avem si noi treabă... J                                                     5

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Știu că aveți treabă, am văzut că aveți...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Scrieți câteva rânduri și trimiteți-le la următoarea adresă: pmb@...

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule viceprimar, văd că în continuare sunteți, în ceea ce privește logica și bunul simț, asimptomatic. Lăsați-mă să termin ce am de spus. Dacă nu stăm liniștiți și dumneavoastră majoritatea vă votați ce vreți. f

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Deci aveți o problemă foarte mare, motiv pentru care nu vreau să vă mai ascult și nici colegii mei...

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

închideți-vă casca, domnule viceprimar, dacă nu doriți să mă ascultați. Deocamdată sunt consilier general ales și am dreptul să mă exprim în cadrul ședințelor consiliului general. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Deaconescu, aveți ceva de adăugat la proiectul numărulDomnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Vreau ceva nou, fresh!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Dacă mă lăsați să spun, am multe lucruri de spus.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu știu ce poți dumneata. Dumneata poți puțin.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă rog întrerupeți-i microfonul domnului viceprimar.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

De când aveți mai multe atribuții delegate, probabil că v-a luat puțin valul. Ascultați-mă. Deci nu puteți să uniți campionii la netransparență...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule viceprimar, vă mulțumesc.

Domnule Deaconescu, aveți ceva de adăugat la proiect sau doriți să faceți declarații politice?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Nu sunt declarații politice. Astea sunt tâmpenii, pentru că politicienii sunt deștepți.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 10.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

M-am înscris la cuvânt la acest punct.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Spuneți, domnule Gâdiuță.


35Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

O să fiu foarte scurt. Pe lângă ce am spus anterior, companiile de la acest punct sunt un exemplu clar de dublare a activității unor instituții deja existente din cadrul administrației locale București. în momentul acesta noi avem deja Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, iar la sectoare, în acest moment, avem ADP-urile care se ocupă în mare cu același lucru. De asemenea, în cadrul Primăriei Capitalei avem Direcția de Mediu, iarăși o instituție cu...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță. Nu ați spus absolut nimic nou.

Haideți să trecem la vot pe proiectul cu numărul 10.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Domnule președinte, văd că domnul viceprimar are dreptul să vorbească fără să spună nimic, dar noi, restul, nu avem voie.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Trecem la vot pe proiectul cu numărul 10.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Voi stiti că vă iubesc si sunt alături de voi. J J                                                              5

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 10. Vă reamintesc faptul că dimineață, până la ora 9, aveați dreptul să trimiteți întrebări, pentru ca aparatul de specialitate să vă răspundă. Și interpelări și amendamente. în comisii niciunul dintre consilieri nu a comentat nimic, mă refer la USR și PNL.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Vă contrazic, domnule președinte, am comentat în comisii.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu, mă lăsați să termin? Vă mulțumesc. Haideți să ne facem treaba și să închidem această ședință, mai avem foarte puține puncte pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

O scurtă remarcă, dacă îmi permiteți, văd că de la ultima ședință, cea fizică de la Sala Gloria, v-ați învățat fără dezbateri. Cred că rolul Consiliului este să si dezbatem. Am înțeles că toată lumea are treabă și toată lumea vrea să-și termine treaba, dar a fost programată din timp ședința aceasta, de aceea cred că este normal să putem să dezbatem.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Bujduveanu, dumneavoastră sunteți în sufragerie și vorbiți...

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Nu sunt în sufragerie, sunt la muncă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

De asemenea...

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Sunt la muncă, domnule președinte. V-aș atrage atenția că ironia și sarcasmul sunt armele învingătorului, iar dumneavoastră nu cred că sunteți un învingător astăzi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiectul numărul 11 - Proiect de hotărâre aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Consolidări în calitate de societăți absorbită.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 11.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Domnul președinte, nu îmi apare nimic pentru vot, să știți.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian închidem votul pe proiectul cu numărul 11.

Cu 31 de voturi pentru, 0 abțineri, 18 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 12- Proiect de hotărâre aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii, prin absorbție, între societatea comercială pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., în calitate de societate absorbantă și societățile comerciale pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agrement București S.A. în calitate de societăți absorbite.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 12.

Cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Domnule președinte, eu nu pot să votez de 3 proiecte încoace.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Numai puțin. Vă sună cineva de la tehnic imediat. Aveți o căsuță pe care ați închis-o. Vă mulțumesc. închideți, vă rog frumos, microfonul.

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Solicitasem la proiectul cu numărul 12 să iau cuvântul, dar văd că nu se mai poate.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la proiectul cu numărul 13 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 734/2019 - Regulamentul de organizare și funcționare ai Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Dau cuvântul domnului Bujduveanu. Sper că aveți ceva de adăugat la proiect.                    /

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Da, am ceva de adăugat la proiect, domnule președinte, vă mulțumesc. înainte să adaug la proiect am și eu o remarcă. Observ că toți consilierii sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții în acest Consiliu General. Revenind la proiect, voiam să întreb care este logica din spatele acestui proiect și de ce trebuie să luăm un atribut care este dat prin Codul administrativ Consiliului General si să-l dăm către o administrație. Care este rolul prin care concesiunea și închirierea și urmărirea acestor contracte, concesiunea în speță nu poate rămâne la Consiliul General. Vă mulțumesc. 1

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, li dau cuvântul domnului consilier al Primarului General Marius Coaje, pentru a vă răspunde la întrebare.

Domnul Marius Coaje - consilier al Primarului General

Bună ziua doamnelor și domnilor. Am răspuns în comisia de specialitate la această întrebare, vă răspund și acum.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

La juridică nu ați fost prezent, domnule Coaje.

Domnul Marius Coaie - consilier al Primarului General

Dacă eram invitat veneam. Nu luăm niciun atribut Consiliului General, Consiliul General dacă își exercită un atribut, și-l exercită prin aparatul de specialitate al primarului, adică prin direcțiile din..., sau prin subordonatele Consiliului General, cum este și această Administrație Municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Cerem acest atribut de care spuneți dumneavoastră, vrem să avem și noi aceste atribuții în ROF pentru a putea demara împreună cu cetățenii Municipiului București proiecte de consolidare fără ca Primăria Capitalei să vină cu o formă financiară să-i ajute. Mai pe scurt, avem deja solicitări din partea asociațiilor de proprietari care vor să se asocieze împreună cu persoane private să le fie consolidate clădirile gratuit, iar noi să fim parte în acest proces pentru că am dovedit în 4 ani că suntem oameni de încredere, iar cetățenii vor să fim alături de ei.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Am înțeles domnule Coaje, dar vreau să vă spun un lucru. Conform Codului Administrativ, Consiliul General este forul deliberativ. Dumneavoastră faceți parte din executiv. Nu puteți lua din atribuțiile Consiliului General așa cum nici Guvernul nu poate lua din atribuțiile Parlamentului. Dumneavoastră nu vă puteți substitui consiliului în a lua o decizie fără să treceți prin consilieri aleși de către cetățeni. Ăsta este rolul consilierilor. De a fi vocea cetățenilor din diferite partide politice, tocmai fie pentru a cenzura anumite acțiuni, fie pentru a propune anumite acțiuni. Vă mulțumesc.

1

Domnul Marius Coaje - consilier al Primarului General

Domnul consilier, cred că nu ați înțeles. Eu vin în fața dumneavoastră să cer un mandat, să-mi trec în ROF posibilitatea de a face acest lucru...domnul consilier general eu vin în fața dumneavoastră de fiecare dată când voi ajunge să fac asemenea contracte ...nu fac ceva fără ca, Consiliul General să nu știe. Ati înțeles? ,    ,5

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Da. Am înțeles ce ați spus dumneavoastră.

Domnul Marius Coaje - consilier al Primarului General

La fiecare lucrare pe care am demarat-o, am venit în fața Consiliului General și mi-ați votat acele proiecte. Același lucru vom face și de azi înainte.

Domnul Consilier Bujduveanu Stelian

Ok. Am înțeles. Nu m-ați convis domnule Coaje. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, eu am terminat cu întrebările, dacă colegii mai au alte întrebări. Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule consilier. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 13.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 13. închidem votul.

Cu 33 de voturi pentru, 6 împotrivă, 10 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 14 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 28/22.02.2018 și nr. 396/26.07.2018 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unor imobile proprietate de stat în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 14. închidem votul.

Cu 47 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 15 - Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor-părți proprietate de stat, din imobilele situate în Calea Victoriei nr. 101, sector 1, Calea Victoriei nr. 52, sector 1, strada Franceză nr. 32, sector 3, pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și consolidare și a cotelor-părți proprietate de stat din imobilul situat în București, Calea Victoriei nr. 1-5, sector 3, pe perioada execuției lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 15.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Voiam doar să-i amintesc domnului Coaje că a promis în Comisia de patrimoniu că ne va trimite o situație și pentru clădirile reprezentative de pe Bulevardul Magheru pentru care inițiază demararea lucrărilor.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă va trimite pe email documentația solicitată, așa cum v-a promis.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Voiam doar să-i aduc aminte. Vă mulțumesc. 5

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 15. închidem votul.

Cu 51 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 16 - Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în Strada Bărbătescu Vechi, nr. 7, sector 5.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 16. închidem votul.

Cu 50 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 17 - Proiect de hotărâre privind împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6. Domnule Gâdiuță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă readuc aminte că în urmă cu mai bine de un an am transmis către sectorul 6, Bulevardul luliu Maniu și de atunci a început o borduriadă generalizată în sectorul 6, din păcate, și o tocare a banilor în aceste operațiuni de borduriade. Prin proiectul pe care ni-l propuneți astăzi, cred că se va propune același lucru si nu cred că este cazul să dăm un cec în alb Administrației Sectorului 6 printr-un astfel de proiect din moment ce ei nu au fost în stare să realizeze un proiect într-un mod foarte în regulă pe Bulevardul luliu Maniu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Gâdiuță.

Doamna Consilier Neacsu Ioana Mihaela

Domnule președinte, dacă îmi dați voie să intervin. Aceste aprecieri ale domnului Gâdiuță sunt pur personale. Nu este vorba doar de montarea bordurilor în sectorul 6, se asfaltează bulevardele, se asfaltează străzile, și este normal atunci când pui asfalt să pui si bordurile aferente. îl invit pe

/V -

domnul Gâdiuță la o plimbare pe luliu Maniu ca să vadă în ce mod extraordinar s-a transformat acest bulevard și putem să-i punem la dispoziție poze înainte și după ca să se convingă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 17. închidem votul.

Cu 35 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 4 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 18 - Proiect hotărâre privind punerea la dispoziție către Asociația Intercom unitară pentru Transport Public București - Ilfov a autobuzelor ce fac obiectul contractului de ” Fu mizare a 130 de autobuze hibride” nr. 753/26.08.2019.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 18. închidem votul.

Cu 47 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 19 - Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 19.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Am ridicat mâna pentru a lua cuvântul. Este vorba de modificarea mai multor trasee și nu există o fundamentare clară a acestui lucru. Nu avem studii de utilizare a diverselor autobuze, de frecvență, și am vrea o fundamentare mult mai bună a acestui tip de proiect în viitor și de asemenea, STB -ul, misiunea lui principală este să acopere cât mai bine suprafața Bucureștiului, cu mijloace de transport în comun să...existe indicatori de performanță. De exemplu, în alte orașe din Uniunea Europeană există indicatori de performanță, ca fiecare locuitor să locuiască la maxim 5-10 minute de mers pe jos de un mijloc de transport în comun. STB-ul ar trebui să se orienteze și să ne demonstreze prin organizarea traseelor că urmărește să atingă aceste scopuri la a deservi cât mai mulți din cetățenii orașului cu transoprtul în comun.Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Liniile de transport în comun se adaptează permanet nevoilor cetățenilor Municipiului București. De exemplu, nu există o linie predefinită întotdeauna București - Călărași, sau Giurgiu - Călărași, sau orice altă localitate.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 19. închidem votul.

Cu 35 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 13 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 20-Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat cu operatorul regional S.C. Ecotrans STCM SRL.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Și aici am cerut să iau cuvântul, vă rog. Am mai cerut de multe ori când a mai fost...au mai fost și alte ocazii când s-au modificat aceste contracte de concesiune cu ceilalți operatori de transport în comun din Ilfov și cerința pe care am făcut-o și atunci este ca aceste contracte de concesiune să prevadă integrarea mijloacelor de transport în comun ale acelor societăți în aplicația INFO STB pentru că această aplicație și-a dovedit utilitatea și tot transportul din București Ilfov...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Tocmai ați spus că un proiect inițiat de consilierii generali PSD și-a dovedit utilitatea?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

...fost susținut pentru implementarea lui mult mai rapidă pentru că era un proiect care stagna de ani de zile în momentul în care am intrat în consiliu și am făcut tot ce am putut ca să se materializeze acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Apreciez efortul dumneavoastră.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Ar trebui integrate și autobuzele pe care le operează acești operatori din Ilfov, din Voluntari și Chitila, în această aplicație și de altfel și Metrorexul după cum prevede caietul de sarcini al aplicației. Ar trebui făcute demersuri pentru a fi integrat și Metrorexul în această aplicație. Și asta se poate face prin modificarea contractului de concesiune, obligarea lor prin acest contract de concesiune.

Domnul Președințe de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Stroe. Trecem la vot pe proiectul cu numărul 20. închidem votul.

Cu 34 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 21-Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat cu operatorul regional S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 21. închidem votul.

Mai am de anunțat rezultatele de la punctul cu numărul 10, datorită faptului că am avut o problemă tehnică. înainte de închiderea ședinței le anunț.

Cu 36 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 14 abțineri, proiectul cu numărul 21 a fost adoptat.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Domnul Țugui a pus o întrebare pe Chat. Cred că merită răspunsul pentru toată lumea.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trebuie să anunț rezultatul de la punctul numărul 10 și abia după aceea declar ședința de consiliu închisă.

1                    1Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Până atunci întrebasem pe chat dacă a fot cumva programată ședința ordinară. Știm când va avea loc ședința ordinară a lunii aprilie?

Doamna Mariana Brod - Director Executiv DATJ

Nu a fost stabilită următoarea ședință.

1                     I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu a fost stabilită încă ședința ordinară. Când va fi stabilită vom primii cu toții în același timp convocarea, după cum bine știți, domnule Țugui.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Vorbeam de dată, nu de ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Din cauza unor probleme tehnice, DATJ-ul vă va anunța rezultatul votului de la punctul 10, tuturor consilierilor generali, pe email.

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința de consiliu de astăzi, 10 aprilie 2020. Vă mulțumesc tuturor.

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 14:35.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

V, â A


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Redactat și verificat:

Anghel Mirela

Dancă Emanuel Cristian

Titirișcă Vilma Gabriela Tanasoff Camelia


Quostk>n$

1.       1 Pfoces-wfbal al șed...

A. Pentru

Q B. împotrivă

C. Abținere

No Answer

Rewlts Bar Graph


45/54 (-.

0/54 (0%)

5/54(9%)

4/54 (7%)


Roii imuUs

Questions

1,       2 Proces-vetbal al

• A. Pentru

B. împotrivi

ț Abținere

No Answef

Rosul Is     Bat Graph

45/54 (_

0/S4 (0..,

7/54(1,. •

?/54 (4.„ r


ftoll reuitu

Questions                     Results Bar Graph

1.        3 Pro<e$-verbal al $e...

• A. Pentru              41/54 („

 • B.  împotriva                 1/54 (2_.

 • C. Abținere                9/54 (1.„

  No Answer


3/54 (6... i

RMI resuitv

Queslions


Results Bar Graph

1.        1.Proiect de hoUrir...

• A. Pentru

49/S4 (...

0/M (0...

2/S4 (4„.

3/54 (6..


 • B.  împotrivâ

 • C.  Abținere

No Answer

SUbmir

tesulU

Questions


Results


B,it Gr.rph


1. 2.Proiect de hotarâr.»

• A Pentru


B. împotriva

< Abținere

No Answer

SO/M (-

0/M (0...

0/M (0...

4/M (7_


Ml retuttv

Questions                      Results Bar Graph

1            ’ Pr< • I ib» hol ii.u

 • A.  Pentru

 • B.  împotriva

 • C.  Abținere

No Answer

47/M (...

0/M (0...

3/S4 (6...   •

4/54 (7„.   •

RMI remite


Queslions


Results Bar Graph

1. Ordinea de zi in integralii...

• A. Pentru

B împotriva

C. Abținere

No Answer

46/54 (...

1/M (2-.

4/M(7

3/54 (6.„


Roii resultt

Questions


Results


Bar Graph


1. Amendament Inițiat...

ț« A Pentru

B. împotriva

(g) G Abținere

No Answer

50/54 (_.

0/54 (0.„

0/54 (0...

4/54 (7.„


Reniâininq tiinc: t M limc Urnit: ICO ftMl »e«Jk

Questtons

1.        1 Proiect de hotârâr...

• A. Pentru

 • B.  impotnvâ

 • C.  Abținere

No Answer

Results

49/S4

0/M (0_

2/M (4-

VM [6..


Bdr Grjph


Remaining linie: 255 time limil: .3.00

R>ii lewltv

Questions                      Results Bar Graph

1. Amendament Inițial...

•  A.  Pentru                    50/54 ( ...

 • B.  împotriva                 0/54 (0...

 • C.  Abținere                  0/54 (0...

  No An$wer


4/54 (7„ •

Remaining time: 2:49 îime Urnit: 3:00 resuitK


Questions


Results Bac Graph


1. Amendament Deaco...


Pentru împotriva Abținere


No Answer


20/M („.

1S/S4 U

12/S4 U

7/S4 (1...


RomakMfKj tkne: 2 54 Time Umil: 300

ftjil retuttt

Questfcww                      Resutts    8<m Graph

1. 2-Proiect de hotârâr.-

• A. Pentru              50/54

B. knpotrivA               0/S4

11  C. Ab^incfC                 0/M

No Answw                4/54 (7,_

Renruming time: ZS5 linte limil 3:00

tewftK

Queslions

1. IProfecI de holArâr...

• A. Pentru

( B împotriva

C. Abținere

No Answer

Results Bdi Gr.iph


49/S3 (...

0/S3 (O.„

0/53 (0...

4/53 (8...


Sufc'M


Rernaining ticne: 0 00 Ticne licnil: 3:00

Questions


Re$ults Boi Groph

1. -IPcoiect de hoUcĂr-

A Pentru

B. împotriva

G Abținere

No Amwec

3S/S3(_

0/S3 (0...

0/S3 (0...

18/S3 (...


Remalning time: 2 45 Titnelimil 300

Roii rewiu

Questions


Results Bat Graph

1. S.Proiect de hotdMr.

• A. Pentru

 • B.  împotriva

 • C.  Abținere

No Answer

44/54 (.„

2/54 (4...

4/54 (7.„

4/54 p.„


Rernaining tirne: 2:45 limelimit: 3:00

FVil resultv

Questions


R< sults R.n f

1.       6. Pro<e< i <le holAr&r...

• A. Pentru

 • B.  impotrrvâ

 • C.  Abținere

N< •


52/53 MM»

1/53(1- »

0/53 (0...

0/53 (0...

îhe poli has endcd.

runnaiiiiiRj univ.        imiviuiui. >.uu

rnutti

Questions

1. 7.Pro<e<t de hotârâf

| • A. Pentru

 • B.  împotrivâ

 • C. Abținere

No Answer

Results Bar Graph

49/S4 (.„  OMH»

1/M (2...   •

0/S4 (0...

4/S4 (7... •


Remalntog Ikne: ? % linie Umil: 300 foii revJK

Questlons


Resulls Ba< Graph

1.        & Proiect de hotdM,..

Pentru

B împotriva

C AlifiniMe

No Amwer

3O/S3<

B/MC-

VS3(-

9/53 (-


Rernaining time: 2:45 Time Hmit: 3.00

A>ll remite

Queslions                      Results Bar Graph

1.       9. Proiect de hotArAr_

• ) A.  Pentru                     31/53 (...

B. împotrivă              19/53     •

G Abținere                 0/53 (0...

No Answer                  3/53 (6...  •

Remaining time: 2 SI limelimit: 3<X)

k>ll f etulis.

Questions

Results

Bar Graph

1.       lO.Proiect de IwtâiA .

• A. Penhu

32/53 (...

B. hnjx>triva

19/53 (...

C. Abținere

0/53 (0...

No Answer

2/53 0 .

1

Romaining time: 2 $1 Time limil: 3:00

FVH tewltk

Bar Graph


Questions                      Results

11.Proiect de hoUrĂ...

• A.

Pentru

31/53 U

B

împotrivi

18/53 (...

(

Abținere

0/53 (0...

No Answer

4/53 (8„

Poltlng


RemrtirMng tuw: ? s? Time Hmit: î <X> teurU

Queslions                       Result

1. IZPfotect cte hotArâ...


• A. Rentru


 • B.  împotriva

 • C. Abțkwc


15/53 (_


0/53 (0.


No Arnwer


8/53 C-


Ronuiinifiij tun*» ? M> lime lunii 100

A>ll reiuiK

Questions

Results

B<w 6r<»ph

1.

B.Proied de hotdrâ...

• A.

Pentru

33/53(_

4HHHB

II

împotrivi)

6/53 (l_

Abținere

W/53 (_

No Amww

4/53 ja.

Rmuuiing tim-> 2S3 Time Umil 3:00

Questions


Results B<w 6r<»ph

1.        14.Proiect de hotAri...

• A. Pentru

8 împotrivi

C Alițiiwn*

No Anwer

47/53 (...

2/53 (4_

1/53 (2

3/53 (6 -


fUMiMiniru) (im-■ . 11 linie imit 3 00

FVil teuift*

< i <>ph


OuMtionț                    Rewlts

1.        IS.Proiect de hotar â...

• A.  Pentru                  S1/S3 (—

8.  împotriva                 0/53 (0...

C  Abțincu»                0/53(0...

No An$vwr               2/53 (4—

Remaintng lime: 2 si Time Urnit: 100

FV1I iriu’ti

Queslions


Results


Bar Gfdph


1. 16.P»oted de hotArâ».


Pentru


B irnpotnvA


C. Abținere


No An$vwr


MVS3 (..

0/S3 (0„

1/53 (2„

2/53(4-


Renuining tiinc: 2 S4 îimvUmit 100

Fk*H iruMK

Onest ion$

1.       17. Proiect de hoMrâ...

• A. f’entru

 • B.  impotrrvâ

 • C.  Abțtowro

No Answvr

Results B<j< Guph


3S/S3(-

U/$3 (_ 4/5 î pi 2/53 (4 .


RwrMintru) time: t S? linie limit 100

Roii rrtuSK

Questiom

RMUltS

1.       18.P(oiect hotărâre

i • K Pentru

47/53 C-

b. împotriva

1/53 (2-

Q Abținere

3/53 (6

No Arnwct

2/53(4.

Bar Crapii

I

Rcnwininq lime: 2 *»2 limv Umil: *00

Questiom

Rewlts

Bar Graph

1.        19. Proiect de hotAiâ...

• A. Pentru

35/53 (-

B. împotriva

2/53 (4...

C Abținere

13/53 (-

No Answcr

3/53(6-

Rem.umn<j time: 2 *>4 litru* unit 100

Qixslions


Reîults


Ba* Graph


1.       20. Proiect de hotdrâ...

• A. Pentru

 • B.  împotriva

 • C. Abținere

No Ansvrt’t

M/53 (-1/53 (2_ 11/53 ( 5/53 O-


Romaining timo: 2 51 Time Urnit: 3 00

fbli teurfB

QuestkXH                     Results B<m Greph

1.

21.Proiect de hotAiâ...

• A

F’entru

)6/S) (~ MB

B.

împotriva

1/53 (2- »

C.

Abținere

14/51 (..   •

No Anwtf

2/53 (-U •