Hotărârea nr. 92/2020

HOTARAREnr. 92 din 2020-03-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI FLOREA ANCUTA DOINA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Florea Ancuța Doina și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia doamnei Florea Ancuța Doina, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1712/28.02.2020;

în temeiul prevederilor art 204 alin. (2) Ut. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al doamnei Florea Ancuța Doina, ca urmare a demisiei acesteia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. I gir EJJi nr. 47. cod p tal 050013, MCtor 5, București, Românii tel.: +4021 305 55 OOzwwwjmb.