Hotărârea nr. 86/2020

HOTARAREnr. 86 din 2020-02-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 3 MARTIE 2020-2 IUNIE 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 3 martie 2020 - 2 iunie 2020

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier general Pavel Marius Adrian în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 3 martie 2020 - 2 iunie 2020.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.


Marius AdiMn


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zanjfir