Hotărârea nr. 63/2020

HOTARAREnr. 63 din 2020-02-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNELOR CARINA CHIRIAC, MIRABELA DAUER, DIDA DRAGAN SI ANGELA SIMILEA, REPREZENTANTE DE SEAMA ALE MUZICII USOARE ROMANESTI


Consiliul General al Municipiului București

H OTĂ RÂRE

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București doamnelor Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Dida Drăgan și Angela Similea, reprezentante de seamă ale muzicii ușoare românești

1                                                          I

Având în vedere referatul de aprobare a! Primarului Genera! al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 606/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 5/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 68/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București doamnelor Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Dida Drăgan și Angela Similea în semn de recunoștință pentru contribuția avută în evoluția muzicii ușoare românești.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.02.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 14(02.2

Nr. 63 ’   / Z
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir