Hotărârea nr. 4/2020

HOTARAREnr. 4 din 2020-01-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI UNOR PERSONALITATI MEDICALE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București unor personalități medicale

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 314/21.01.2020;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 2/28.01.2020 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 2/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București unor personalități medicale, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății populației și pentru contribuția reală adusă prestigiului școlii românești de medicină pe plan internațional.

ANEXA la HCCMB nr. _

Titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se acordă următoarelor personalități:

  • 1. Conf. Dr. MONICA DESIREE DRAGOMIR - Institutul Oncologic PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU București

  • 2. Prof. Dr. IOANA MARINA CRINȚESCU - Spitalul Clinic de Urgență București

  • 3. Prof. Dr. MIHAI BERTEANU - Spitalului Universitar de Urgență ELIAS București

  • 4. Dr. CĂTĂLIN CÎRSTOVEANU - Spitalul Clinic de Urgență pentru copii MARIA SKLODOWSKA CURIE București

  • 5. Prof. Dr. NARCIS COPCA - Spitalul Clinic SFÂNTA MARIA București

  • 6. Conf. Dr. DAN CRISTIAN CHEORGHE - Spitalul Clinic de Urgență pentru copii MARIA SKLODOWSKA CURIE București

  • 7. Prof. Dr. VLAD ANTON IUESCU - Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. ILIESCU București

  • 8. Prof. Dr. IRINEL POPESCU - Institutul Clinic FUNDENI București

  • 9. Prof. Dr. CRISTIAN IOAN STOICA - Spitalul Clinic de ortopedie-traumatologie și TBC osteoarticular - FOIȘOR

  • 10. Dr. IGOR TUDORACHE - Șeful Programului de transplant pulmonar și cardio-pulmonar în Departamentul de chirurgie cardiacă, toracică și vasculară al Universității de Medicină din Hanovra - Germania