Hotărârea nr. 38/2020

HOTARAREnr. 38 din 2020-01-29 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A 21 DE AUTOTURISME HIBRID CATRE INSTITUTII DE UTILITATE PUBLICA SI INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a 21 de autoturisme hibrid către instituții de utilitate publică și interes local ale Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Logistică - Direcția Administrativă nr. 142/23.01.2020 și al Direcției Transporturi nr. 2526/23.01.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 3/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 39/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitările instituțiilor de utilitate publică din subordinea Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

I


Art.1 Se aprobă darea în administrare a 21 de autoturisme hibrid către instituții de utilitate publică aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă darea în administrare a 5 autoturisme Dacia Duster de la Direcția Generală de Politie Locală și Control a Municipiului București către Primăria Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de utilitate publică prezentate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius Adrian

tiCGtl'b

REPARTIZARE TOYOTA YARIS

 • 1. ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D310A538999;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFlCARE:VNKKD3D3X0A538970;

 • 2. ASSMB - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

 • • NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D300A538914;

 • • NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D360A539081;

 • 3. CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D350A538956;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D390A539009;

 • 4. CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D340A539130;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D3X0A539097;

 • 5. DGASMB - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D350A539119;

 • 6. BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE:VNKKD3D360A539629;

 • 7. TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI


• NUMĂR DE IDENTIFICARE:VNKKD3D320A539076;

 • 8. CENTRUL MILITAR ZONAL

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D340A539774;

 • 9. ASOCIAȚIA CENTRUL MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D390A539866;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D370A539557;

 • 10. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ Șl CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D390A539978;


 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D310A539750;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D320A540017;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D320A539854;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D320A539806;

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D340A540049;

 • 11. SPS - SERVICIUL PROBLEME SPECIALE

 • •  NUMĂR DE IDENTIFICARE: VNKKD3D3X0A539794;

Auto DACIA DUSTER ce vor fi transmise la PMB de către POLITIA LOCALĂnrcrt

seria sasiu

1

UU1HSDJ9F59018484

2

UU1HSDJ9F59018478

3

UU1HSDJ9F59018482

4

UU1HSDJ9F59018463       \

5

UU1HSDJ9F59018472        \