Hotărârea nr. 302/2020

HOTARAREnr. 302 din 2020-08-13 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI MUNTEANU CRISTIAN MIHAI SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Munteanu Cristian Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Munteanu Cristian Mihai, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 1932/6/29.07.2020 si la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 4237/ 29.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Munteanu Cristian Mihai, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.