Hotărârea nr. 223/2020

HOTARAREnr. 223 din 2020-06-18 PRIVIND MICROCIPAREA, IDENTIFICAREA, INREGISTRAREA SI STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 532/2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind microciparea, identificarea, înregistrarea și sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 2400/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 09/16.06.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 221/17.06.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de fundamentare a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor nr. 761/28.02.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/2017 privind Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în municipiul București;

  • - Ordinului Autorității Naționale Sanitare, Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014 privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterio;


4/

_____________/ s_______

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București,

|

www.bucuresti-primaria.ro '

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea programului privind microciparea, identificarea, înregistrarea în RECS și în baza de date a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) și sterilizarea unui număr de maximum 5000 de câini și 5000 de pisici fără pedigee, cu deținător, aflați în proprietatea persoanelor fizice, cu domiciliul sau reședința în municipiul București.

Art.2 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va achiziționa serviciile privind microciparea, identificarea, înregistrarea și sterilizarea, în conformitate cu prevederile legale.

Art.3 Prin program se subvenționează microciparea, identificarea, înregistrarea și sterilizarea unui număr de maximum 3 animale de companie (câini și/sau pisici pentru fiecare deținător, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu domiciliul sau reședința în municipiul București, în limita plafonului stabilit, după principiul primului venit - primului servit.

Art.4 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 532/2019 privind microciparea, identificarea, înregistrarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului București, întrucât prevederile acesteia nu au putut fi puse în aplicare din cauza lipsei alocării de fonduri bugetare.

Art.5 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 18.

Nr. 223


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-pimaria.ro