Hotărârea nr. 208/2020

HOTARAREnr. 208 din 2020-06-18 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI OLTEANU CRISTIAN MARIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Olteanu Cristian Marian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Olteanu Cristian Marian, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 1165/04.05.2020 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2574/04.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Olteanu Cristian Marian, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.


ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 18.06.2020.Bd Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România; tel. +4021 305 55 00; www.pmb.ro