Hotărârea nr. 207/2020

HOTARAREnr. 207 din 2020-06-18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 18 IUNIE 2020 - 17 SEPTEMBRIE 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 18 iunie 2020 - 17 septembrie 2020

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier general Pavel Marius Adrian în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 18 iunie 2020 - 17 septembrie 2020.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.06.2020.