Hotărârea nr. 15/2020

HOTARAREnr. 15 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018, DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI", SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București”, solicitanți de locuințe sociale

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu altă Destinație nr. 95/14.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 10/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 13/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 20 din Legea din nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități, cât și a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuințelor sociale aflate în patrimoniul și administrarea Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și lit. q) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale, prin Direcția Spațiu Locativ și cu altă Destinație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

Lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2020 a solicitanților de locuințe sociale, aprobată de "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București”, solicitanți de locuință socială constituită în baza H.C.G.M.B.’ nr. 194/2016 și a DPG 635/2018


UNITATE LOCATIVÂ CU 1 CAME FUNr. Cri.

1

2

3

4

5 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46Nr. Membri familie

Nr. și data cererii

Punctaj

1 persoană

224/25.01.2018

63

1 persoană

2159/07.08.2017

62

1 persoană

3381/27.10.2015

61

1 persoană

2277/28.05.2012

60

1 persoană

1367/10.05.2018

59

2 persoane, soț, soție

3352/22.08.2018

57 •

1 persoană

524/31.01.2019

57

1 persoană

5193/02.10.2019

57

1 persoană

5194/02.10.2019

57

1 persoană

1665/20.10.2016

56

1 persoană

561/03.03.2017

56

1 persoană

2270/14.05.2019

56

1 persoană

465/05.07.2016

55

2 persoane,soț, soție

2270/17.08.2017

55

1 persoană

2610/19.06.2012

54

1 persoană

2069/17.11.2016

54

1 persoană

2319/22.08.2017

54

2 perone, soț, soție

604/02.03.2018

54

1 persoană

1607/30.05.2018

54

2 persoane, soț, soție

690/03.11.2010

53

1 persoană

2590/09.08.2013

53

1 persoană

1461/08.02.2017

53

1 persoană

1386/24.05.2017

53

1 persoană

1757/28.06.2017

53

1 persoană

717/13.03.2018

53

1 persoană ’

5804/15.12.2011

52

2 persoane, soț, soție

2381/25.08.2017

52

1 persoană

1798/09.04.2019

52

1 persoană

364/01.02.2016

51

1 persoană

818/09.08.2016

51

1 persoană

951/24.08.2016

51

1 persoană

235/26.01.2018

51

1 persoană

1680/18.05.2011

50

1 persoană

3536/26.08.2011

50

1 persoană

4937/04.11.2011

50

2 persoane, soț, soție

1837/02.05.2012

50

1 persoană

2277/09.07.2013

50

1 persoană

44/17.05.2016

50

1 persoană

1027/21.03.2013

49

1 persoană

1553/07.05.2013

49

1 persoană 7 VĂ 1 4

664/20.03.2014

49

1 persoană ----

913/07.04.2017

49

3120/10.08.2018

49

3719/04.09.201.8

49

4665/01.10.2018

. 49

Q_

5512/01.11.2018

49


I-+


%
r:

1

102 L

103

104

105

'106

107

108

109

■rro-

111

112

113 ’

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 I

126 •

127

128

129

130

131

-132

133

134

135

136 i

137

138

139

140

141

142

143 i

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156e

Nr. MembrLfarnHîe"-

Nr. și data cererii

Punctaj

f

1 persoană^---—

^430/30.10.2015

42

1 persoană

2268/08.12.2016

42

•” -

1 persoană

364/10.02.2017

42

2 persoane, soț, soție . •

2917/26.09.2017

42

1 persoană

2343/04.07.2018

42

1 persoană

2759/25.07.2018

42

1 persoană

1471/22.12.2010

41

1

1 persoană

1334/15.04.2013

41

1 persoană

3076/06.10.2015

41

2 persoane, soț,soție

1517/07.10.2016

41

1 persoană

775/19.03.2018

41

1 persoană

3010/18.09.2013

40

2 persoane, soț, soție

295/06.02.2017

40

1 persoană

2057/28.07.2017

40

1 persoană

3726/21.11.2017

40

2 persoane, soț, soție

3998/20.12.2017

40

1 persoană

4022/21.12.2017

40

1 persoană

3126/27.07.2011

39

1 persoană

1634/03.07.2014

39

1 persoană

481/07.07.2016

39

1 persoană

1917/17.07.2017

39

1 persoană

1970/19.07.2017

39

2 persoane, soț,soție

3407/23.08.2018

39

1 persoană

1852/11.04.2019

39

1 persoană

2703/18.06.2019

39

1 persoană

4585/19.09.2019

39

1 persoană

1606/10.02.2017

38

1 persoană

492/24.02.2017

38

2 persoane, soț.soție

2422/29.08.2014

37

1 persoană

3433/30.10.2015

37

2 persoane, soț, soție

557/13.07.2016

37

1 persoană

1171/08.05.^Crl7r<

X 37

1 persoană

2138/03x0812 0>7—

37

1 persoană

2372/2,4.68/017

\  37

1 persoană

3483/01 J1 2Q171..

1 . <37

1 persoană

1576/25.05 ț0l 8

37

1 persoană

2650/1^07.2^8 ’

--37

1 persoană

2658/18.W.2Q18  " v

/37

1 persoană

2690/20.07.2018 11

37

1 persoană

521/31.01.2019

37

1 persoană

1180/05.03.2019

37

1 persoană

2818/26.06.2019

37

1 persoană

3082/20.11.2014

35

1 persoană

303/15.06.2016

35

1 persoană

1748/27.10.2016

35

1 persoană

745/25.01.2017

35

1 persoană

664/15.03.2017

35

1 persoană

772/24.03.2017

35

2 persoane, soț, soție

798/29.03.2017

35

1 persoană

3015/29.09.2017

35

1 persoană

4020/21.12.2017

35

Xpersoană

1136/23.04.2018

35

.....-.....

2487/11.07.0018

35

1 pșt^ană

503/30.01.2019

35

■g JM»*----

1469/20.03.2019

35
Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr.

Lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2020 a solicitanților de locuințe sociale, aprobată de "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București”, solicitanți de locuință socială constituită în baza H.C.G.M.B’ nr. 194/2016 și a DPG 635/2018


UNITATE LOCATIVĂ C


Nr. Crt. î

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 J

' 43

44
- Nr. Membri familie

Nr. și data cererii!

Punctaj |

2 persoane, soț, soție

1421/03.05.2011

69

2 persoane, mamă, fiică

865/12.08.2016

69

3 persoane, soț, soție, 1 copil

5569/02.11.2018

68

3 persoane, mamă, 2 copii

600/19.07.2016

65

2 persoane, soț, soție

5148/13.12.2012

62

2 persoane, mamă, fiu

903/15.11.2010

61

3 persoane, soț, soție, 1 copil

111/17.01.2017

61

2 persoane, soț, soție

2064/28.07.2017

61

2 persoane, mamă; 1 copil

2671/14.09.2017

61

3 persoane, mamă, 2 copii

838/17.03.2011

60

2 persoane, soț, soție

3838/21.09.2012

60

2 persoane, mamă, 1 copil

2991/30.09.2015

59

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1263/19.04.2011

58

2 persoane, soț, soție '

3049/20.09.2013

58

2 persoana, soț, soție

1475/05.10.2016

58

2 persoane, fiică, mamă

2370/24.02.2017. ,

58

3 persoane, soț, soție, 1 copil

4200/03.10,2Q\1 ;

^57

3 persoane, mamă, 2 copii

3652/03.0^01^—

J /57\

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1931/0^06.20’13 «

i xsea

2 persoane, soț, soție

2548/20.06.0011

'. $5 țț

2 persoane, mamă, 1 copil

1334/104.2013-.

55 II

3 persoane, mamă, 2 copii

1601/0W.2Q1C

3 persoane, mamă, 2 copii

2530/07.\0:2014

'   .55 7

3 persoane, mamă, 2 copii

3023/10.07^019 L

^55

2 persoane, soț, soție

132/11.02.2014

54

3 persoane, soț, soție, 1 copil

282/26.01.2016

54

3 persoane, soț, soție, 1 copil

6029/22.11.2018

53

3 persoane, soț, soție, 1 copil

3182/30.07.2012

52

3 persoane, soț, soție, 1 copil

2859/05.09.2013

52

2 persoane, tată, 1 copil

5954/20.11.2018

52

2 persoane, mamă, 1 copil

3099/24.09.2013

51

2 persoane, soț, soție

1294/22.09.2016

51

3 persoane, soț, soție, 1 copil

2226/10.08.2017

51

2 persoane, mamă, 1 copil

2969/27.09.2017

51

3 persoane, mamă, fiică, nepot

1128/20.04.2018

51

2 persoane, mamă, 1 copil

4553/27.09.2018

51

3 persoane, soț, soție, 1 copil

5347/25.10.2018

51

3 persoane, soț, soție, 1 copil

4832/23.11.2012

50

2 peroane, titulară, soră

790/05.08.2016

49

2 persoane, mamă, 1 copil

952/20.01.2017

49

2 persoane, mamă, 1 copil

316/08.02.2017

49

2141/03.08.2017

49

3/$eFsoane,"&>f\soție, 1 copil

1063/26.02.2019

49

l^4#&n^a®fiică

380/04.02.2011

48
Nr. Crt.

Nume Prenume

Nr. Membri fanTl]j^\—■

Nr. și data cererii

Punctaj

45

l

2 persoane,     ftSâ^    \

5170/16.11.2011

48

46

i

i

l

3 persoane, soț, soție, 1 c&piP

1964/10.06.2013

48

47

3 persoane, mamă, 2 copii

1543/27.12.2010

47

48

3 persoane, mamă, 2 copii

2555/15.06.2012 '

47

49

3 persoane, mamă, 2 copii

2873/06.07.2012

• 47

50

2 persoane, mamă, 1 fiu

975/14.03.2013

47 '

51

2 persoane, mamă, fiică

4064/10.12.2013

47

52

2 persoane, mamă, fiică

891/18.03.2015

47

53

2 persoane, mamă, 1 copil

3891/04.12.2015

47

54

3 persoane, titulară, fiu, mamă

108/25.05.2016

47

55

3 persoane,-soț, soție, 1 copil '

140/26.05.2016

47

56

2 persoane, tată, 1 copil

1240/16.09.2016

47

57 •

3 persoane, mamă; 2 copii

3169/04.10.2017

47

58

2 persoane, mamă, fiu

1442/16.05.2018

47 .

59

2 persoane, mamă, fiică

5308/24.10.2018

47

60 ’

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1346/28.09.2016

46.

61

2 persoane, soț, soție

3577/29.08.2018

46

62

2 persoane, mamă, fiu

8872/07.07.2016

45

63

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1176/09.09.2016

45

64

3 persoane; mamă, 2 copii

1564/12.10.2016

45

.65

2 persoane, mamă, 1 copil

2150/24.11.2016

45

66

3 persoane, mamă, 2 copii

2640/18.07.2018

45

67

2 persoane, mamă, 1 copil

3062/11.07.2019

45

68

3 persoane, mamă, 2 copii

2191/20.01.2012

44

69

2 persoane, mamă, 1 copil

1387/22.04.2016

44

70

2 persoane, mamă, 1 copil

380/08.02.2018

44

71

3 persoane; mamă, 2 copii

3026/19.07.2012

43

72

3 persoane, mamă, 2 copii

4904/29.11,2012-

43

73

2 persoane, mamă 1 copil

1207/16M2^5* 7

/ 43

74

3 persoane, mamă, 2 copii

1O9O/l9lOÎ!?0ir’

x'43

75

2 persoane, mamă 1 copil

2558//f^0/2p18“

\'43\\

76

3 persoane, mamă, 2 copii

5398^9.16.2018 £

|43 )|

77

3 persoane, mamă, 2 copii

3936^0.0^.2019

! Z43 ?

78

2 persoane, soț, soție

2485/\lCp7.20J8

42

79

2 persoane, mamă, fiică

1024/18'11.2010

41

80

3 persoane, soț, soție, 1 copil

661/25.07.2016

41

81

2 persoane, mamă, 1 copil

1923/08.11.2016

41

82

2 persoane, mamă, fiică

2073/18.11.2016

41

83

3 persoane, mamă, 2 copii

1782/30.06.2017

41

84

3 persoane, mamă, fiică, nepoată

1843/07.07.2017

41

85

2 persoane, mamă 1 copil

3268/12.10.2017

41

86

2 persoane, mamă, 1 copil

2033/25.06.2018

41

87

2 persoane, mamă, 1 copil

3816/06.09.2018

41

88

2 persoane, mamă, 1 copil

4856/05.10.2018

41

89

3 persoane, soț, soție, 1 copil

895/19.02.2019

41

90

2 persoane, mamă, 1 copil

2400/22.05.2019

41

91

2 persoane, fiu, mamă

2906/23.09.2015

40

92

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1463/22.12.2010

39

93

2 persoane, mamă 1 copil

3414/29.10.2015

39

94

3 persoane, soț, soție, 1 copil

1396/30.06.2016

39

. 95

653/22.07.2016

39

'Qe-

^t6rsoane'<ft^(nă, 1 copil -

1119/06.09.2016

. 39

... 97

^pplȘgJaqp^Ti^ă, 1 copii

2116/22.11.2016

39

lef Șl CU ALTA i’nll                                                   eAnexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.

Lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2020 a solicitanților de locuințe sociale, aprobată de "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București”, solicitanți de locuință socială constituită în baza H.C.G.M.B. nr. 194/2016 și a DPG 635/2018