Hotărârea nr. 106/2020

HOTARAREnr. 106 din 2020-04-10 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "IN SPRIJINUL MEDICILOR DE FAMILIE"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului ”în sprijinul medicilor de familie”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții 481/07.04.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 9622/07.04.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 20/09.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 125/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul ”în sprijinul medicilor de familie”.

Art.2 Se mandatează Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București să achiziționeze un număr de 120.000 halate, respectiv a unui număr de 2000 cutii de mănuși de unică folosință, (100 buc/cutie) destinate medicilor de familie, costul estimat fiind de 1.300.000 lei fărăT.V.A.

Art.3. Finanțarea proiectului se va realiza din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, prin virare de credite bugetare.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 10.04 2020 Nr. 106

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro