Hotărârea nr. 1/2020

HOTARAREnr. 1 din 2020-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CATANA CLAUDIU- DANIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu - Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București și al


O.            »  r

Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Catana Claudiu - Daniel, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 4328/6/19.12.2019 si la Direcția Asistență Tehnică si Juridică cu nr. 9065/ 19.12.2019;

în temeiul prevederilor ari. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Catana Claudiu - Daniel, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.Lj SECRETAR GENERAL Mjl MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, '■v/ Georgiana Zamfir