Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului

J                     I

General al Municipiului București din data de 31 iulie 2019, ora 10.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul General al Municipiului București prin dispoziția înregistrată sub nr. 1207/25.07.2019.

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 49 din cei 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, doamna Mariana Brod -Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică și domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Comănescu Mihai, Ciucu Ciprian și Olteanu Cristian-Marian.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București de astăzi, înainte de a începe ședința Consiliului General am să dau cuvântul doamnei Primar General al Municipiului București, Gabriela Firea. Vă rog, doamna primar.

Doamna Primar General Gabriela FIREA


Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali și invitați. Avem astăzi foarte multe puncte pe ordinea de zi. Cu siguranță vom răspunde tuturor solicitărilor de detaliere sau întrebărilor. Vreau să menționez doar câteva dintre acestea în preambulul ședinței. Mă bucur și sunt convinsă că veți fi și dumneavoastră în asentimentul meu, că mai facem și astăzi un pas important în privința proiectului, prin care îi determinăm pe cei care lucrează în spitalele care sunt în administrarea Primăriei capitalei să nu

mai plece din țară deoarece nu au locuință, iar chiriile pe piața privată sunt foarte mari. Așa cum știți, eu am propus, dumneavoastră ați votat în majoritate, un proiect prin care Primăria capitalei achiziționează 600 de


locuințe pentru cadrele medica^ reușit să achiziționăm 177

I                                                »

achitate, 107 vor fi plătite î

15 august se vor face rep


ctivitatea comisiei de licitații am lbc\ințe, 70 dintre ele sunt deja ătfyare, practic de pe data de septembrie aceste cadremedicale sau lucrători în spitalele noastre se vor muta efectiv în locuințele de serviciu. Avem un cadru legal, este o chirie modică, practic subvenționată, între 97 și 110 lei, este suportabilă. Precizez faptul că nu este vorba despre locuințe sociale ci de serviciu pentru angajații spitalelor. Avem deja, vă precizez deja un număr de cereri peste cele 600 aprobate de Consiliul General, dar în momentul în care se va finaliza lista voi veni în fața dumneavoastră pentru dezbatere și vot. Am decis de asemenea, înființarea unei structuri în cadrul Primăriei capitalei care să se ocupe de problemele românilor care muncesc în afara granițelor, un birou de politici și strategii pentru diaspora și care va avea două componente, pe de o parte românii care muncesc în afara țării atunci când vin în România să viziteze rudele sau în concediu și au nevoie urgentă, deci într-un timp scurt de acte , de avize, de anumite documente, de autorizații să fie sprijinite pentru obținerea acestora, legal bineînțeles, dar într-un timp mai scurt dat fiind faptul că nu pot să stea foarte mult în țară, dar și cealaltă componentă familiile românilor care muncesc în afara granițelor să fie sprijinite, să aibă un suport pentru toate nevoile care sunt de natură socială, educațională, de sănătate sau alte motive. Continuăm programul ambițios de consolidare a clădirilor cu risc seismic din capitală. Așa cum vă precizez de fiecare dată pentru că este important, în peste 30 de ani, Primăria capitalei nu a consolidat decât 20 de imobile. Noi suntem deja cu un număr foarte mare în acest program și nu există nicio clădire cu bulină care să nu fie măcar într-un stadiu de a rezolva documentațiile preliminare, două imobile deja au fost finalizate, am furnizat detalii și comunicate către presă. La câteva zeci au fost puse în siguranță și deja demarate lucrările de consolidare. Astăzi în ședința de consiliu general avem încă 12 astfel de proiecte, de actualizare a indicatorilor tehnico-economici sau după caz de expropriere a unor imobile monument istoric ai căror proprietari refuză procesul de consolidare și sunt acele clădiri un real pericol public. Sper să punem punct astăzi unui subiect foarte mult dezbătut în ultima perioadă. Având în vedere faptul că Guvernul României a anuntat în mass media că intenționează să construiască o clădire care

T                                                                                    »

va fi amenajată ca Muzeu al Holocaustului, clădirea din Lipscani 18-20 va fi transferată Muzeului Municipiului București pentru amenajarea Pinacotecii capitalei. Avem foarte multe lucrări de artă care stau în condiții improprii și este momentul, chiar dacă nu s-a făcut nimic 30 de ani măcar noi în acest moment să putem să reparăm aceste nedreptăți. Doamna

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru intervenție. în continuare îi dau cuvântul domnului Adrian lordache, directorul Direcției juridice din cadrul Primăriei Municipiului București pentru a da citire procesului verbal al ședinței anterioare și pentru al supune votului dumneavoastră. Vă rog domnule director.

Domnul lordache Adrian - Director executiv Direcția Juridic

Bună ziua, doamna Primar General, bună ziua domnilor consilieri generali, în sală avem 41 de consilieri. Deci, în consecință putem desfășura ședința.

I                 t                 T

în continuare vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 iunie 2019.

Cu 33 de voturi pentru, 6 abțineri, 2 voturi împotrivă, procesul verbal a fost aprobat.

în momentul de față avem 42 de consilieri generali, în sală.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, domnule director. în continuare am să propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu numărul 2, proiectului de hotărâre cu numărul 77 și proiectului de hotărâre cu numărul 78. Având în vedere noile reglementări aprobate de către Guvernul României, pentru retragerea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi este nevoie doar de acordul inițiatorului și nu se mai supune votului consilierilor generali. în acest sens am să întreb inițiatorul dacă este de acord cu retragerea celor trei proiecte de pe ordinea de zi.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Sunt de acord cu retragerea celor trei puncte de pe ordinea de zi, fiecare va avea nevoie în perioada următoare de anumite, să spunem, clarificări și completări. Fac o singură precizare în privința proiectului cu numărul 2, așa cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți pentru schimbarea denumirii unui spațiu pubjjceste nevoie de avizul consultativ, dar obligatoriu al Comisiei de capitalei. Având în vedere faeftal concediu medical și doi dintre Jfy nbd^ existat cvorum în această pqrio


J

denumiri de la Prefectura edihtele acestei comisii este în t placați din țară, practic nu a se poate menține acest


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos. Doamna consilier general Roxana Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Cu privire la ordinea de zi, primul punct pe ordinea de zi și anume încetarea mandatului domnului Alin Coțofană. Domnul Coțofană și-a depus demisia din 2 iulie, în mod eronat se menționează Codul Administrativ în justificarea proiectului de hotărâre, acesta se aplică în ceea ce privește validarea mandatelor consilierilor începând din următorul mandat 2020. Deci, solicităm să fie inclusă pe ordinea de zi demisia domnului Alin Coțofană, demisia domnului Alin Arsu care a fost deja depusă din iunie și proiectele de hotărâre pe care le-am depus deja de validare a următorilor supleanți de pe lista USR. Aștept opinia domnului lordache, dar noi am citit cu atenție Codul Administrativ și pot să vă citesc și articolul de lege dacă vreți articolul din cod. Vreți să vi-l citesc domnul lordache? Nu, îl știți deja. Deci, am dreptate. A, considerați că nu am dreptate? Considerați că, Codul Administrativ se aplică începând de acum. Este total incorect.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Wring......

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Este 597 și nu înțeleg atitudinea domnului lordache.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți, doamnă. Domnul lordache răspunde dacă îi dau eu cuvântul.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda


Am solicitat retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi. Punerea pe ordinea de zi a celor patru proiecte de hotărâre pe care noi le-am depus deja și anume de: demisie a doi deja depuse și a celor două prp^dtfe următoarelor locuri pe lista noașfGă

UUri Alin Arsu, Alin Coțofană ărâre de validare a Domnul CosminȘmigherschi și domnul Valeriu Chircu. Mulțumesc. Aș dori să supuneți la vot.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție. Am să dau cuvântul doamnei director a Direcției Asistență Tehnică și Juridică care este cel mai în măsură să răspundă întrebărilor dumneavoastră, pe doamna director Mariana Brod, vă rog.

Doamna Brod Mariana - Director executiv Direcția Asistentă Tehnică si Juridică

Buna ziua. Referitor la situația domnului consilier general Arsu Alin lonuț, în această speță sunt incidente prevederile articolului 601 alineatul 2 din Codul administrativ, în sensul că încetarea mandatului ca urmare a demisiei se constată prin Ordin al Prefectului. Prin urmare, după comunicarea și emiterea Ordinului Prefectului vom proceda, doamna consilier general acesta este și punctul de vedere al Prefectului. Pentru domnul consilier general Coțofană Alin, atâta timp cât demisia a survenit pe noua reglementare, respectiv a Codului Administrativ, aparatul de specialitate împreună cu Primarul General au pus pe ordinea de zi va-cantarea acestui post și constatarea încetării mandatului. Validarea următorului mandat se va face probabil în ședința următoare, dumneavoastră ....vă rog... doamna consilier general eu am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Noi am făcut, este la fel punctul de vedere al Prefectului Municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă dau cuvântul, calmați-vă puțin, așteptați să termine doamna director.

Doamna Brod Mariana - Director executiv Direcția Asistentă Tehnică si Juridică

Vă rog frumos. Și eu în acest caz, este punctul de vedere al Prefectului Municipiului București, sens în care a fost emisă de Prefectul municipiului București adresa 14693 din 18.07.2019.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel         i \

Mulțumesc pentru intervenție doa kector. Doamna consilțel general Roxana Wring, vă rog.


Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Da, doar îi solicitam DATJ-ului să ne trimită această adresă pe care a primit-o și noi o să vă trimitem opinia noastră juridică. Am citit cu atenție codul administrativ, cred că sunteți în eroare, dar dumneavoastră aveți puterea, așa că nu avem ce să facem. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Aveți dreptate aici. Vă mulțumim frumos.

în continuare, domnul Gâdiuță, v-ați înscris și dumneavoastră la cuvânt? Vă rog.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă înscrisesem la cuvânt și la discuția legată de procesul verbal anterior pentru că sunt niște probleme în legătură cu el, sunt niște erori, probabil materiale de tipul la pagina 42 este citat un consilier care a spus „Nu zice nimeni să dărâmăm clinica Nadia Comăneci”, în procesul verbal este trecut „Nu zice nimeni să dărâmăm câinii ca Nadia Comăneci”, adică sunt niște erori care, din păcate sunt cumva hilare și tocmai a fost aprobat procesul verbal în această formă. De asta vroiam să mă înscriu la cuvânt. Păcat că mi-ați dat cuvântul după. Bun, legat de ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu mi-a apărut, dar o intervenție foarte serioasă.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Deci, ar fi bine ca aceste erori materiale să fie corectate pentru că e păcat să dăm naștere la astfel de reacții.

Bun, legat de ordinea de zi de astăzi, vă solicit doamnă primar punctului numărul 10 r tehnico-economici obiectivul de investiții reabilitare peisagistică a parcului istoric Grădina Cișmigiu. Problema cu acest proiect, din punctul meu de vedere este că nu am avut nicio dezbatere reală în legătură cu acest amplu proiect, vorbim despre o grădină simbol a orașului București, practic unul dintre simbolurile capitalei noastre grădina Cișmigiu și este un proiect de mari dimensiuni, vorbim de 10 milioane de euro, investiție foarte importantă și nu a fost nicio dezbatere în legătură cu proiectul ăsta. Puteam să avem un concurs de proiecte, puteam să avem o discuție despre acest proiect, să avem o întâlnire măcar în Consiliul General, să avem în această sală ședință despre proiecte, cum au fost despre alte proiecte. Deci, abia ieri am primit documentația completă în legătură cu proiectul pentru că pe site sunt publice doar cinci pagini, atât; despre valoarea economică a proiectului avem doar o pagină cu șase rânduri, apoi sunt două pagini în care sunt mai multe povești, deci sunt... documentația completă este ... are sute de pagini cu planșe, cu documente tehnice pentru că asta e, asta așa ar trebui să fie, dar documentația asta tehnică nu poți să o dai cu câteva ore înainte. Am avut un scandal întreg în București în momentul în care s-a reabilitat gardul parcului.


Gabriela Firea scoaterea de pe ordin proiect de hotărâre privind aprob^Saferenți documentației de avizarâ lucrărilor intervenție pentru

I feW î *1       ’ -Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți, vă rog frumos să încercați să încheiați și să trageți o concluzie, ce vreți mai întâi, să retrageți proiectul?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Ce se va întâmpla când vor începe să intre buldozerele în Parcul Cișmigiu, când va începe să fie defrișați arbori monument istoric și cetățenii nu vor ști ce se întâmplă. Deci, vă rog, luați în considerare scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect, realizarea unei dezbateri în legătură cu el și apoi aprobarea într-o ședință viitoare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel           «

Da, mulțumesc pentru intervenție, domnule consilier general. Am si întreb inițiatorul proiectului dacă este de acord cu solicitarea dumneavoastră de retragere de pe ordi       r^Qoamna primar generaț


vă rog.


Doamna Primar General Gabriela FIREA

Nu sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi. Nu mă puteți convinge de buna dumneavoastră credință. Au fost nenumărate proiecte în legătură cu care ne-ați mințit că sunteți interesați realmente să le votați și nu ați făcut decât să ne mâncați timpul să stăm ore în șir să vă explicăm să vă aducem argumente și lămuri și pe urmă ați sfidat practic cetățenii, este un proiect foarte necesar, trebuie să fie făcut, eu știu că dumneavoastră vă brand-uiți cu politica de a nu face nimic decât scandal, dar eu nu pot să fiu cu dumneavoastră la acest capitol. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

în continuare am să supun votului dumneavoastră aprobarea ordinii de zi a ședinței de astăzi și renumerotarea acestora în urma retragerii celor 3 proiecte de hotărâre.

Vot, vă rog pe ordinea de zi.

Cu 29 de voturi pentru, 6 abțineri, 6 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

La ora 10.37 au venit în sală domnii consilieri: Bujduveanu Stelian, Kansou Hazem, Mărgărit Nicolae-Sorin și Rogin Marius.


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mergem mai departe.

Proiectul de hotărâre cu numărul 1 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Coțofană Liviu - Alin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.


Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 1.

Cu 41 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proie de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre nu administrarea Administrației


uf i /pHyind transmiterea î erviciilor Medicale

București a unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.

Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, supun votului dumneavoastră.

Vot, vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 7 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 3 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCGMB nr. 274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități în vederea atribuirii locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la HCGMB nr. 753/2018.

Domnul consilier general Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua în primul rând, bună ziua doamnei primar general, salut și reprezentantul instituției prefectului, care asistă la această ședință a noastră, sigur că noi am luat mai multe decizii în privința creării unei diferențe de tratament justificate pentru personalul medical din spitalele din subordinea Consiliului General în încercarea de a-i determina pe aceștia să rămână în țară și să lucreze în aceste spitale, de la hotărârea noastră inițială care se referea la medici și comunicarea publică a primarului general care se referea la medici, am ajuns la personalul mediu, după care am ajuns la tot personalul angajat în spitale și astăzi ajungem să aprobăm o listă de priorități pe care figurează ingineri, economiști, brancardieri, portari, ajutor de bucătar, bucătar și așa mai departe și eu vă întreb, doamna primar general, având în vedere și constrângerile bugetare prin care suntem nevoiți să trecem pe finalipl acestui mandat, dar mai ales având în vedere jurisprudența extrem de \ bogată a CEDO în ceea ce însea ă==discriminare prin diferența  nejustificată de tratament, această dffi^ettță de tratament care constituie, discriminare în momentul în ca


i ar&j'pmistificare obiectivă și


rezonabilă, vă întreb dacă dumneavoastră, prin inițierea acestui proiect, vă propuneți să aduceți această discriminare între un economist care lucrează la un spital al municipiului București și un economist care lucrează, nu știu, la Muzeul Municipiului București sau la o școală din Municipiul București sau, nu știu, la o altă subordonată a Consiliului General, la Centrul pentru seniori sau pentru tineret și dacă această diferență de tratament este justificată obiectiv și rezonabil și de asta vă rog să ne spuneți care este justificarea asta obiectivă și rezonabilă pentru această diferență de tratament pentru aceste categorii de personal pentru electricieni, pentru lăcătuși mecanici, pentru bucătari și așa mai departe? De ce cei din spitale au parte de un tratament discriminatoriu pozitiv față de ceilalți care lucrează în alte instituții din subordinea Consiliului

T                                                                                                                T

General? Vă mulțumesc.

f

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru intervenție.

Dau cuvântul doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Dacă ați fi citit cu mare atenție această listă de solicitări, ați fi observat foarte clar că procentul net favorabil și bineînțeles superior este pentru cadrele medicale, pentru medici, medici rezidenți, pentru asistente medicale, îngrijitor și așa mai departe. La solicitarea managerilor de spitale, au fost acceptate pe această listă și v-am explicat și la ședințele anterioare și câteva persoane care lucrează la serviciile auxiliare, dar extrem de importante și fără de care activitatea unei spital nu ar avea cum să se desfășoare și care se încadrează atât în legislația națională în vigoare cât și în cadrul regulamentului nostru. Acum, a merge cu discuția că pe lângă medici, medici rezidenți și asistente sunt și foarte mulți reprezentanți ai personalului Tesa, nu este adevărat și dumneavoastră știți foarte bine că nu este așa. O invit pe una dintre doamnele director de la ASSMB care dorește să vă spună exact care au fost solicitările din partea spitalelor și vă precizez, de asemenea, că aceste contracte pentr locuințele de serviciu care sunt alocate angajaților din spitale sunt valabil doar pe perioada contractului de mu ăUș^acel spital. Dacă unul dintr  medici sau o asistentă sau un ec^onMțÂ:    puneați dumneavoastră,


pleacă către un alt loc de munc/^ufpmatX^Ae să predea și această

II t Mtau \


Doamna Director General ASSMB Blîndu Daniela

Bună ziua doamna Primar General, bună ziua domnilor consilieri generali, bună ziua stimați colegi. Referitor la afirmația făcută de domnul consilier general, pot să răspund că nu există discriminare, deoarece conform Legii nr. 95, spitalele sunt instituții finanțate integral din venituri proprii, respectiv își câștigă existența din sumele alocate sau din vânzarea serviciilor medicale prestate către Casa de Asigurări, iar celelalte instituții nominalizate sunt finanțate integral din bugetul local sau bugetul de stat, drept pentru care nu există această discriminare. Am vorbit și la Comisia de sănătate, care a avut loc ieri la Primăria Municipiului București. Aceste categorii de personal, altele decât personalul medical, cu studii superioare respectiv medici și asistente medicale, această categorie este foarte importantă deoarece echipa administrativă este importantă în realizarea actului medical și în desfășurarea în condiții optime a actului medical, drept pentru care și aceste categorii profesionale se găsesc foarte greu pe piața muncii drept pentru care managerii celor 19 spitale din subordinea primăriei au solicitat să intre pe listă și aceste categorii rar întâlnite. Vă mulțumesc frumos.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim și noi pentru intervenție. Dau cuvântul domnului viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu am ascultat cu mare atenție punctul de vedere și optica doctrinei liberale pe acest subiect. Domnule Deaconescu sau Diaconescu, că nu știu, îmi scapă tot timpul chestiunea asta cu numele dumitale, nici nu e important. Haideți să vă spun ceva. Dumneavoastră știți foarte bine că ceea ce ați spus dumneavoastră nu este o chestiune doar decât să vă umflați în pene la noua președintă a organizației municipiului București, pentru ce de altfel, sunteți convins în interiorul dumneavoastră, domnuî Deaconescu, că v-am văzut numele pe ecrax^ că actul și serviciul medicali se face în integrum, adică cu participa^eL'ti^^portar până la doctorul care închide pacientul pe masa de odefâțidTĂctirn-C să arătați că sunteți preocupat și de celefâitd că


dumneavoastră vreți morii de la celelalte


11

instituții, sunt de acord cu dumneavoastră, dar întâi să punem în aplicare hotărârea nr. 274, că despre asta vorbim, scrie în titlu și știu că ați lucrat, e adevărat, ceva timp și pe la Prefectură am văzut și ironia față de fostul dumneavoastră coleg.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnule viceprimar. Dau din nou cuvântul doamnei Primar General, după care domnului consilier general lonescu și supunem votului.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Prioritate absolută au medicii, rezidenții, asistentele. Aceasta a fost filozofia proiectului nostru. Deci nu s-a pus problema să existe un caz de medic care s-ar fi încadrat în condițiile regulamentului și să fie lăsat la o parte pentru a primi o locuință de serviciu, un economist sau juristul spitalului. Deci nu s-a pus problema. Dar acestea au fost cererile. Nu am respins niciuna dintre solicitări. V-am spus că în afară de cele 600 de locuințe aprobate la propunerea mea și prin votul dumneavoastră, în program avem acum depuse 630 de cereri, deci cu 30 de cereri în plus, dar nu avem nicio situație de medic, de rezident sau de asistentă, deci de cadru medical care să fi solicitat și să stea la rând să nu aibă la repartiție prioritate. Deci nu există un astfel de caz. Asta vreau să se înțeleagă și faptul că s-au acceptat și alți angajați, cu un număr infim, așa cum spuneam, a fost doar la solicitarea conducerii acestor spitale care pe bună dreptate cum a relevat și domnul viceprimar, nu vor să creeze animozități în cadrul echipelor medicale chiar. Dacă pe medici și pe asistente nu i-a deranjat că și un coleg de la juridic sau economic care se încadrează în aceste criterii și nu are o altă proprietate și niciun salariu mare să își poată plăti o chirie în mediul privat, nu înțeleg de ce ar trebui noi să blocăm accesul. Repet câtă vreme oricum locuința are o perioadă contractuală pe perioada angajării la acel spital, dacă pleacă pierde și locuința de serviciu.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnul consilier general Tudor lonescu.

Domnul consilier lonescu Tudor Tim                             ,

întrucât s-a invocat mai devreme necesitatea unei viziuni liberale ml am simțit obligat să o și ofer și atunci optica liberală este aceea de e susține medicii pe care îi avem și car viețile românilor pentru că acces

ăA/ieti, viețile bucurestenilor,\ 1 iVigțădit în funcție de undeU locuiesc persoanele care au nev/)ife Jde3®W\^fflutor și numai o minte \limitată ar putea să creadă că exclusiv medicul sau actul medical se poate limita fără a avea, da, inclusiv brancardieri, care brancardierii se dovedesc de foarte multe ori a fi esențiali în modul de gestionare a pacienților și de aceea grupul ALDE va susține acest proiect. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu. Domnul consilier general Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc domnule președinte. Mi-a fost menționat numele și trebuie să iau cuvântul.Totuși toate explicațiile pe care le-a dat doamna primar, doamna director, domnul viceprimar, nu au reușit să mă lămurească de ce este justificată această diferență de tratament și care este întinderea în timp a acestei diferențe de tratament. Dăm 1 an, 2, 3, 5,10. Câți ani le dăm celorlalte categorii în afara personalului medical aceste locuințe de serviciu spre deosebire de aceleași funcții din alte instituții din subordinea Consiliului General cărora nu le acordăm aceste facilități. Deci mă interesează să aflu care este întinderea acestui...în același timp, doamna Primar General spunea că este adevărat, prioritate au avut medicii. Sunt 21 de medici în 210 poziții de pe listă. Sunt în jur de 100 de asistente medicale. Cu acestea sunt de acord. Deci practic vreo 60% din listă este ocupată de personalul medical înalt calificat sau mediu calificat, restul sunt persoane din zonele de suport. De asemenea, nu văd de ce, chiar nu înțeleg această poziție pe listă, nu văd de ce noi din banii, din impozitele și taxele bucureștenilor ar trebuit să plătim sau să acordăm chirie subvenționată de 100 de lei pentru directorul economic al unui spital care nu mi se pare că are chiar venituri sub media pe economie că asta în condițiile în care avem la municipiul București peste 20.000 de cereri de locuințe sociale pe care nu le rezolvăm. Dăm unui director economic locuință cu 100 de lei chirie. Totuși, revin, nu am remarcat în luările de cuvânt care este justificarea tratamentului discriminatoriu. Vă mulțumesc.

]

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc si eu. Doamna Primar General dorește să intervină.

î                                       •                                                                                                                                                                                     I


Doamna Primar General Gabriela FIREA Nu vreți să înțelegeți. Argumen așa cum sunteți, sunt convinsă acest subiect si vreți să luati c frumos. Avem așadar pe acepstp I is,

s-au adus. Fiind un om inteligent , dar vreți să stăm o oră la eTnaf fhulte ori că asa este bine si]OVo\;ăt^ și de dumneavoastră 15


medici, 6 rezidenți, un farmacist rezident, un singur director medical care este el însuși medic și vă rog să-l tăiați dumneavoastră de pe listă pe acest medic care poate pentru câteva luni ocupă această funcție de director medical. Foarte dificil într-un spital. Doi directori economici, 107 asistente medicale, 39 de infirmiere și infirmieri, 10 îngrijitoare, un biolog, un inginer, 3 brancardieri. Luati dumneavoastră, domnul Deaconescu, lista si tăiati cu mâna dumneavoastră liberală, pe cine doriți dumneavoastră din această listă. Mai fac o ultimă precizare pe acest subiect. Toate aceste repartiții s-au făcut, repet, cu prioritate pentru medici și asistente, dar în ordinea completării dosarului, pentru că dacă unul dintre medici sau o asistentă a completat foarte greu dosarul nu puteam să oprim întregul proces pentru că nu exista acel dosar la comisie. Nu mă faceți să cred că aveți ceva împotriva acestor oameni, că discuția văd că așa alunecă. Aveați perfectă dreptate și v-o dădeam. Am această putere. Nu vorbiți peste mine că eu nu am vorbit peste dumneavoastră. Sunt civilizată și respect și regulamentul pe care l-ați votat și dumneavoastră, a fost votat cu 2/3. Dacă într-adevăr vedeați pe această listă că sunt 100 de economiști și 50 de juriști și 3 medici și două asistente, jos pălăria în fața prestației dumneavoastră. Dar dumneavoastră acum doar căutați nod în papură pur și simplu acestui proiect și chiar sunt dezamăgită pentru că știu că sunteți un om care totuși vreți să construim împreună pentru acest oraș, dincolo de diferențele și diferendele politice. Ce treabă are politica în acest proiect? Pur și simplu vă faceți că nu înțelegeți că este atât de util și necesar.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ultima intervenție pe acest proiect de hotărâre. Domnul consilier general Voicu Valentin, după care trecem la vot. Vă rog domnul Voicu.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Vă mulțumesc domnule președinte. Eu sunt surprins de reacția colegului meu Cătălin. Dacă ne aducem bine aminte acum vreo patru luni de zile împreună în Comisia de sănătate ne dădeam acordul și votul în Consiliul General privind acel regulament de repartizare și din ce îmi aduc eu aminte și PNL a votat atunci acel regulament și l-am completat chiar. Să înțeleg că doamna Violeta Alexandru noua președintă PNL v-a interzis să votați acest proiect sau aceasta este gândirea dânsei?


La ora 10.51 a venit în Alexandru.

La ora 10.54 a venit în sală domnul consilier Chirică Petre.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Da.

Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 3.

Suntem în procedură de vot, am rugămintea la dumneavoastră să votati.

J

Cu 35 de voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 307/14.06.2018 pentru aprobarea proiectului „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”.

Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 5 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză (faza DALI).

Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre cu numărul 6 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în strada Biserica Enei nr. 14, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 45 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre cu numărul 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Lumina, B-dui. Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), Septt

îr 5. București”.

/ L—-


Vot, vă rog.            Xr /

l ■* /

Proiectul de hotărâre cu numărul 8 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 277/30.05.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în strada Baltagului nr. 17, sector 5.

Vot, vă rog.

Cu 43 de voturi pentru, 5 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 9 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare peisagistică a parcului istoric Grădina Cișmigiu”.

Domnul consilier general Gâdiuță Alexandru.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

în primul rând, trebuie să subliniez faptul că Grădina Cișmigiu este un monument istoric al Bucureștiului, este un simbol, practic, pentru orașul nostru și este unul dintre cele mai iubite parcuri ale noastre. Și din păcate, într-adevăr, în ultimul timp administrarea lui a lăsat de dorit și este nevoie de investiții acolo. Adică este nevoie de reabilitarea unor zone, este nevoie de o întreținere mai amplă, este nevoie de investiții. Dar problema este, cu acest proiect, că nu a existat nicio dezbatere, a apărut acum, aruncat, așa, cu cinci zile în urmă pe ordinea de zi, printre alte 88 de proiecte, fără a avea nicio discuție cu persoanele de specialitate, cu peisagiști, cu urbaniști, cu arhitecți, cu toți cei care lucrează în acest domeniu, cu toți cei interesați de parc în sine. Deci avem mii de persoane care vin în acest parc, avem locuitorii din zona parcului. Deci nu a existat niciun fel de dezbatere în legătură cu acest proiect. Abia ieri, în Comisia economică am primit documentația proiectului. Aș dori să vină, poate, cineva dintre cei care au scris acest proiect să ne descrie un pic ce a scris acolo.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel întrebarea care ar fi, să trecem mai departe, că mai sunt și alți colegi înscriși la cuvânt.

Domnul Consilier Gâdiută Alex întrebarea ar fi de ce nu s-nu a existat o dezbatere, un qdffc


aleriu

u^adeșt proiect cum trebuie. De ce ^de^prdiecte, de ce nu s-a făcuttemeinic. De ce s-a făcut acest proiect prin atribuire directă. Din câte înțeleg, a existat o procedură de atribuire directă, nici măcar o procedură de licitație publică. De asemenea, v-aș citi din evaluarea peisagistică. Pagina 97 din documentația primită de ieri. Și în evaluarea peisagistică, parte a acestui proiect, se spune: proiectarea trebuie bazată pe consultări ample, cu implicarea proprietarului, administratorului, proiectanților, inclusiv a diferitelor specialități, executantului, autorităților publice și reprezentanților profesiilor conexe și, nu în ultimul rând, al populației. Deci nici măcar evaluarea peisagistică, parte a acestui proiect, nu a fost respectată.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Ce aș vrea să subliniez, în proiect sunt planșe care au următorul titlu: arbori monumentali sănătoși propuși pentru defrișare. Am avut o discuție despre acest lucru? A existat o dezbatere în legătură cu acest subiect? Știe cineva din această sală la ce se referă această planșă? Pentru că în documentația pe care cu toții am primit-o pe site, avem doar cinci pagini, repet, și vorbim de un proiect de 10 milioane de euro ce face referire la unul dintre cele mai importante parcuri ale orașului. Deci de aceea am solicitat scoaterea de pe ordinea de zi, pentru a avea o discuție în cunoștință de cauză. Și aș vrea...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc pentru intervenție, mai sunt și alți colegi înscriși la cuvânt.

Dau cuvântul doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

In primul rând dumneavoastră descrieți apocaliptic acest proiect și resping toate acuzațiile îmbrăcate sub formă de întrebare. înțelegem și noi că așa se fac acuzațiile acum, sub formă de o întrebare nevinovată. Dacă aveți cu adevărat o intenție atât de bună cum exprimați cu privire la grădina Parcul Cișmigiu, propuneați un proiect de acum trei ani. Au trecut trei ani și ceva și nu ați propus nimic. Acum vine primarul general, vine o instituție din subordjnea Consiliului, venim noi cu ceva și dumneavoastră nu sunteți de acord. în al doilea rând, v-am auzit și la început și am crezut că totușir


r^s^îTax Vorbiți serios? Haideți să fim


âșări, pleacă acasă. Oricum ®u. Sjj Ainul dintre oamenii care a militat și în Parlamentul României, ca senator, să nu se taie niciun copac de niciunde, cu atât mai puțin aș fi acum de acord să fac ceea ce spuneți dumneavoastră, defrișări masive. Să intrăm cu buldozere, să nu mai intre nimeni în zonă. Repet, dați o atmosferă și creați o atmosferă de Apocalipsă, pentru un proiect atât de necesar, în legătură cu care noi avem discuții destul de avansate să putem să intrăm pe fonduri europene. Este vorba despre 10 milioane de euro, și avem șanse, și ne vom înscrie imediat la primul anunț de caii. Și nu vom sta degeaba și vom face tot ce nu au făcut ceilalți, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, pentru că această grădină publică are peste 150 de ani de la inaugurare. Și în loc să vă dați mâna cu noi, fiindcă aveți și dumneavoastră mesaj ecologist, veniți și ne acuzați, prin întrebări, este adevărat, de tot felul de rele. Nu se poate așa ceva! Vă rog să veniți și pentru răspunsuri tehnice, domnul consilier Marius Coaje, domnul director Albișor, care dorește. în primul rând, doamna viceprimar Tomnița Florescu. Vă rog. Domnul președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Vă rog, doamna viceprimar Tomnița Florescu.

Doamna Viceprimar Florescu Michaela Tomnița

Da. Mulțumesc. Ce voiam să vă spun.... Aș vrea să vă liniștesc, pur și simplu. Sigur că am avut și eu aceste întrebări, dar de mai mult timp ar trebui să stiti că există în lucru un PUZ. PUZ-ul are un areal mult mai mare.

I I

Este normal să fie așa, însă există acest DALI care se referă numai la conturul parcului și care trebuia pur și simplu demarat pentru că se pierdeau acele fonduri europene. Iubind, ca și dumneavoastră, această grădină cu care, practic, m-am născut, am intrat în detaliu. Știu cine face studiul istoric, vă asigur că sunt absolut niște oameni profesioniști, de asemenea arhitecții, de asemenea se face acest studiu împreună cu Academia de Științe Agricole, Universitatea de Arhitectură din zona peisagistică, deci nu vă imaginați că nu se face un studiu istoric dendrologic, însă nu se poate face atât de repede, este început și se lucrează, numai că aceste fonduri europene nu puteau fi pierdute. Deci vă rog să votați pentru că merită, este un proiect serios, este de abia la început, deci nu este nicio nenorocire și cu siguranță vor fi dezbateri publice pe tema aceasta pentru că toți suntem interesați.              A

Mulțumesc.

»Domnul consilier general Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim


Mulțumesc domnule președinte de ședință. Nu aș fi luat cuvântul dacă nu aș fi văzut atâta rea credință din partea unui consilier general și am să vă argumentez de ce. Desigur că e bine să aud vorbindu-se despre Cișmigiu ca fiind un monument istoric, doar că eu l-am informat pe domnul consilier general că este un monument istoric lucrul pe care el până ieri nu -I știa, dar e bine că a venit la Comisia economică a mai descoperit un lucru pe care astăzi a încercat să-l exploateze electoral, dar nu merge, asta e. în al doilea rând domnul Albișor aici în sală, a venit cu un metru de documentație, adică un metru de jos în sus, pe care l-a prezentat în comisie, adică l-a adus în Comisia economică, dar bineînțeles niciunul din cei doi consilieri de la USR nu s-a gândit să deschidă nici măcar o pagină din aceea documentație și să întrebe persoana cu expertiză în acest sens și anume directorul ALPAB despre orice detaliu pe care l-ar avea în acest sens. Despre alte detalii tehnice nu o să vorbesc eu acum că a vorbit doamna Tomița Florescu și domnul Albișor poate să vorbească, dar de asemenea și eu la fel ca și doamna primar nu avem sub nicio formă intenția de a defrișa, ci dimpotrivă de a planta pomi, lucru care se va și întâmpla și una din prioritățile cel puțin ale mele este protecția mediului și din acest sens mă voi asigura de acest lucru. Dar bineînțeles e mult mai bine să venim la Comisia economică, să descoperim ce e ăla monument istoric, altul să stea să filmeze că altceva nu știe să facă. Deci t

asta este, ca să vadă toți cetățenii pe cine au trimis cel puțin în acest mandat în Consiliul General.

Mulțumesc.


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru intervenție. Domnul Rogin Marius, după care domnul.....Vă rog domnul consilier.

Domnul Consilier Rogin Marius

Vă mulțumesc domnule președinte de ședință.

Opinia noastră vizavi de acest proiect de lege este o opinie negativă și întrebarea noastră pleacă de la alte suspiciuni sau ilegalități sau o neperformanță. Dacă în 2014 au fost deja aprobate în acest Consilj General două proiecte, două hotărâri prin care Primăria capitalei conlucrare cu Guvernul Norvegian a beneficiat de două milioane de eu pentru acest proiect de lege care astăzi îl dezbatem, nu înțelegem de c ALPAB- ul nu a reușit să facă pjei bucureștenilor pentru Cișmigi valoare de 2 milioane de eurb.

I

el încât să nu utilizăm banii surse nerambursabile î WWns-Eu nu acuz ac,uala

- .....     --19
Eu vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu. Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Sincer acum am fost surprins că am auzit și punctul de vedere al domnului Rogin. îmi era teamă că o să ne auzim doar în pauze, dar nu și în plen, dar e un lucru bun. Domnul Rogin în 2014 știți că tot PSD, PNL eram pe aici și în 2014 formam și o alianță și pe la guvernare, m-ați înțeles, în sfârșit nu contează, dar haideți să vă spun eu dacă dumneavoastră nu aveți încredere, m-ați înțeles și la ALPAB știți pe cine trebuie să întrebați, nu asta este important. Ca să vă răspund de ce ar trebui să aveți încredere. Uitați noi ne-am propus să nu mai stăm chiar așa în poziția aia la 90 de grade, când sar cei de la USR peste noi și dau cuba de perete și atunci ne-am făcut și noi tehnica noastră de contracarare. Ați aflat astăzi că domnul Gâdiuță, a aflat abia acum că este monument istoric și că trebuie să te comporți într-un anumit fel cu un monument istoric, eu o să vă răspund dumneavoastră, cu tot respectul pe care îl avem față de dumneavoastră, mai stăm și în același sector și ne este foarte drag și o să vă spun așa dragi consilieri generali USR și PNL: în perioada 9 ianuarie -25 aprilie, 4.300 de cetățeni care au trecut prin Parcul Cișmigiu și locuiesc în vecinătatea parcului Cișmigiu, ne-au solicitat că ar fi oportună deschiderea unei astfel de acțiuni care să aducă Parcul Cișmigiu la nevoile zilelor noastre. Trecând acuma puțin la chestiuni mai tehnice, vreau să vă spun că aveți în față o hotărâre care aprobă doar indicatorii, adică deschide ceea ce dumneavoastră reclamați ca și cum s-a închis. De aici încolo apar acele discuții unde dumneavoastră puteți să veniți să vă dați cu părerea stimați colegi de la USR. Deci de aici încolo dacă veți vota această hotărâre, veți putea avea un rol activ în soluția care va fi adoptată în acest proiect. Sigur va fi și cea mai bună, pentru că dumneavoastră vă pricepeți la toate, dar la nimic.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Acel proiect într-adevăr a fost promovat, de către Direcția de Mediu a Primăriei capitalei în anul 2014, dar de la acea dată nu s-a mai întâmplat nimic, s-a început un DALI, care a fost găsit de către noi incomplet cu date oricum perimate și acum avem toate documentațiile necesare. Este fo? ne greu acum să mai stau să fac an drfjade ' d? 2014 până anul acesta! nu s-au finalizat toate documentați^- jaretKa^akium v-am spus sub nicip

mai ales că ne încadrăm, dar trebuie să demarăm. Niciun leu din fonduri europene nu se obține pentru proiecte ipotetice pe care noi le avem în minte și poate ni le-am dori. Trebuie să pornim de undeva, trebuie să avem proiecte, indicatori, aprobări și pe urmă se pot face și preluări de astfel de proiecte pe fonduri europene cum am mai făcut și se ajunge și la faza de decontare, dar nu poți să ajungi la faza de decontare până când nu ai un proiect. Ceea ce se întâmplă astăzi, în 2014 eram unii dintre noi din această sală în cu totul altă parte. Așa cum vă spuneam eu eram în Senat și militam alături de alți colegi de la toate partidele politice să nu se mai taie copaci, să avem cu toții un aer curat, să avem oxigen și pentru România și pentru capitală și pentru toate orașele și sunt convinsă că sunteți de acord cu acest punct de vedere.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

1

II invit pe domnul director Marius Albișor. Domnul director, va rog. Haideți vă rog să nu dialogăm între noi.

Domnul Director general Albisor Marius - Administrația Lacuri. Parcuri si Agrement București

Bună ziua doamna Primar general, doamnelor și domnilor consilieri generali, am venit în fața dumneavoastră să răspund la câteva întrebări. In primul rând trebuie să stabilim și să vă lămuresc, că suntem în faza de DALI documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. Această parte din proiect are scopul să scoatem în evidență indicatorii tehnico-economici, adică valoarea maximă în care se va face acest proiect și un concept. Etapa următoare de proiectare este proiectul tehnic. în faza de DALI se fac tot felul de evaluări dendrologice, studii istorice, care trag niște linii printre care dezbaterile de care povestea unul din consilieri, care în etapa de proiect tehnic vor fi parcurse. Legat de întrebarea cu acea planșă pe care am văzut-o și eu azi de dimineață pe grupul arhitecților este un pic de răutate. Deci acolo scrie arbori sănătoși/monumentali. Asta ce înseamnă? Am sunat proiectantul și m-a lămurit. Sănătoși, arbori sănătoși sunt arborii care....deci, principala problemă a studiului dendrologic este că densitatea de arbori este foarte mare în Cișmigiu și acesta este principalul motiv pentru care nu vedeți iarbă. Mergeți în Cișmigiu și o să vedeți că nu există iarbă, tocmai de aceea. în afară de asta sunt specii cje arbori, care nu au ce căuta într-o grădină istorică și ăștia sunt arfroiy sănătoși. Sleș înseamnă sau arbori monumentali, care sunt bolnavi. Daca citiți textul studiului dendrologic vă lămurește. Altceva?                U

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 9.

Vot vă rog.

Sesiunea de întrebări sa închis doamnă. Au fost 10 întrebări.

Doamna Wring, am avut 20-30 de minute de dezbateri pe acest proiect de hotărâre și nu ați adresat nicio întrebare. Am spus că luăm toate întrebările după care domnii directori vor răspunde. Suntem deja în procedură de vot.

Domnul Director general Albisor Marius - Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

Deci, calea normală era....aveți într-adevăr dreptate, calea normală era să se aprobe un PUZ, după care să se facă acest studiu. Ce se întâmplă? Exact ca în 2014, nu se mai termina niciodată. Eu ce am reușit să fac, să mă implic, contractul a fost dat într-adevăr cu excepție de la Achiziții Publice - Companiei de Dezvoltare Durabilă, dar având în lucru PUZ-ul am pus proiectanții în legătură și probabil...nu probabil, sigur există o colaborare între cei care lucrează la PUZ si cei care fac prezentul DALI.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos domnule director. Vă rog frumos să mergeți înapoi în bancă.

Cu 31 de voturi pentru, 14 abțineri, 3 voturi împotrivă proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Pod pietonal traversare lac Herăstrău în zona C.F.”

Doamna Wring v-ați înscris sau e de data anterioară?

Cu 44 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a hotărâre a fost aprobat.

La ora 11.22 a venit în sală domnul consilier Stroe Bogdan-Cristian.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel           \

Proiectul de hotărâre cu numărul 11 pentru modificarea' Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr? vederea efectuării lucrărilor privind reabilitarea fațadei și creșterea calității arhitectural - ambientale" Vot, rog.

80/26.02.2019 "privind trai Victoriei nr. 22-24, secto Municipale pentru ConsoliCu 45 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul nr.12 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.

Doamna consilier general RoxanaWring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. USR consideră că un act administrativ nelegal nu poate fi confirmat așa că aceste proiecte de hotărâre prin care se reconfirmă un act administrativ care a fost deja declarat nelegal de instanță sunt în continuare niște proiecte de hotărâre nelegale. Din acest din punct de vedere aș vrea să ne explice domnul lordache cum justifică reconfirmarea proiectelor de hotărâre declarate deja nelegale de instanță. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc și eu. Doamna consilier Ciceală Ana Maria, după care domnul director va răspunde.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria


Mulțumesc. Și eu îl rog pe domnul director lordache să răspundă întrebării formulată de doamna consilier general Wring, dar, pentru a informa Consiliul General pe partea legală, așa cum am făcut-o și în februarie 2017 atunci când v-am explicat că nu sunt legale înființările fără votul de două treimi ale acestor societăți, acele proiecte de hotărâri au fost anulate între timp definitiv de Curtea de Apel București și nu se poate confirma așa cum se prevede în proiectele de astăzi de hotărâre cu un vot pe noul Cod administrativ, fiindcă trebuie să se aplice pe legea civilă nu

pe cea penală, numai aceea se aplică pe Codul Penal, se aplică legea mai favorabilă, dar pe articolul 15 din Constituție nu putem aplica retroactiv actul de voință al Consiliului decât cu aceeași majoritate cu care au trecut atunci în februarie, cu care nu au trecut de fapt atunci în februarie 20*17 înființările celor 20 de companii municipale adică cu două treimi. Ori M cred că astăzi consiliu va avea majoritate de două treimi așa cum spuneâ legea la momentul respectiv, Legea administrației publice locale, ba mal mult, iarăși legal vorbind aceste hot^riin,i/>qt fi confirmate nu putem confirma aceste companii fiindcă atf foșrcfea anulate de instanță practic înființarea lor a fost anulara de^firțitj^^e rlnștanță. Dacă noi anulăm, confirmăm aceste companii am avea de a face cu o majoritate, cu o majoritate relativă și nu poți să ai o asemenea majoritate în Consiliul General. îți trebuie majoritate de două treimi așa cum spunea Codul Administrativ, deci dacă aceste hotărâri trec cu votul a 28 de consilieri generali sau 27 de consilieri generali astăzi așa cum prevede preambulul acestor hotărâri semnat de doamna Primar General Gabriela Firea și așa cum ni le propune la vot ele vor fi în continuare nelegale. Companiile sunt nelegale conform deciziei instanței, iar hotărârile de astăzi vor fi nelegale, noi le vom acționa în instanță asa cum am făcut si cu celelalte si vom avea

MS


1                                                 »            I                                                            t                                                 I

dreptate din nou, adică vă spun așa cum v-am spus și acum doi ani sunt nelegale, iar votul dumneavoastră practic legitimează un act ilegal din nou, activitatea acelor companii în prezent este nelegală. Mulțumesc, domnul lordache poate aveți alt punct de interpretare juridică.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Cred că are interpretarea juridică corectă. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Domnul viceprimar, vă rog. Nu mai este niciun coleg, atunci în această acest caz am să rog îl pe domnul director al Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului București, domnul Adrian lordache.Vă rog domnule director.

Domnul lordache Adrian- Director executiv Direcția Juridic

Răspunsul îl aveți fix începând din preambul hotărârii de consiliu și anume articolul 57 din Legea 31 pe 1990 coroborat cu articolul 58, 59 din aceiași lege și coroborat cu alte două articole din Codul Civil 196,197. în ceea ce privește Constituția României nu o încălcăm, dar aceste articole pe care eu vi le invoc, doamnă, care sunt invocate și pe care ne bazăm demersul juridic prevăd următorul lucru: nulitatea, inclusiv absolută, poate fi acoperită până în momentul .......haideți să citim articolul. Poate fi

acoperită până în momentul în care un dosar de instanță pe nulitatea unei societăți să rămână în pronunțare în fond. Să nu uităm acest lucru, suntem în procedura regularizării și dacă ne uităm la textul hotărârii de consiliu, nu spune reaprob hotărârea, aprob actul de voință prin care am înființat companiile, actul de voință. în ceea ce privește retroactivitatea este poate printre puținele locuri în Codul Civil în care legea spune acoperi nulitatea absolută cu un act juridic astăzi. Aceasta este o grijă pe cafe legiuitorul a avut-o în fața unor eventuali creditori ai societății, dar dacă va uitati acolo să constatați articolul 198 si 199 că, atunci când instanța va decide nulitatea persoanei juridice arp<teț75dierea fără efecte retroactiv? Adică nu înapoi, de aici încolo. Credeăavem d&^ule argumente invocate în act. E adevărat cum spuneți dumneavoastră he vbr ataca în contencios.

Eu sper că să nu ne vedem, sper să înțelegem că nu facem decât un lucru legal, corect și facem pentru bucureșteni. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu domnule director. Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul viceprimar Bădulescu AurelianAm văzut că, colega noastră doamna Ciceală a citit ceva, ce i-a dat cineva să citească, greu a reușit să ne transmită mesajul pe care vrea să ni-l transmită. Opinia dumnealor juridică noi o cunoaștem, acum sigur am ascultat și părerea domnului lordache. Doamna Primar General, stimați colegi și îmi pare rău că nimeni nu a întrebat până acuma care este opinia Comisiei Juridice a Consiliului General al Municipiului București? Pentru că v-am fi dat noi punctul nostru de vedere care reflectă și îmbracă realitatea juridică care să pună capac acestei, punct acestei discuții interminabile și spun acest lucru pentru ca, colegii mei avocați, juriști să îl folosească de acum încolo, este scris, dar în cărțile de specialitate și sigur împletit doar cu o experiență de câteva mandate la ceea ce vom spune noi astăzi aici și anume că actele administrative într-adevăr sunt atacate, pot fi atacate, devin nule sau nu devin nule, cu câteva excepții. Atunci când un act poate ne dorim noi să nu devină, deși este atacabil să nu fie irevocabil se poate întâmpla acest lucru și se întâmplă într-o singură condiție, domnul lordache. Pentru că asta trebuie să subliniem noi, actele administrative, doamna Ciceală, dumneavoastră sunteți manglitoare de profesie, nu juristă, eu vă spun ce avem de discutat aici, nu ce vreți dumneavoastră. Actele administrative pe baza cărora au luat naștere raporturi juridice civile și de muncă sunt inatacabile. Luați asta, băgați-o în cap și vedeți că scrie în cărți lucrul acesta, nu vin eu cu el de la mine.

Ăsta este temeiul pe care trebuie să mergem în apărările pe care Primăria trebuie să le aibă de acum încolo, domnule director juridic, că scrie în carte. Nu mai primiți susținerile dumnealor, iar colegii care merg și fac apărările acest principiu trebuie să îl invoce. Asta spune cartea, doamna Ciceală.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel           \

Mulțumim frumos pentru intervenție domnule viceprimar. Supu' axare cu numărul 12 privim eoa&țiqfl^Compania Municipală

votului dumneavoastră proiectul de h confirmarea înființării societății

>                                     V

Consolidări S.A. Vot vă rog.Proiectul de hotărâre cu numărul 13 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 16 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 14 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

>

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 16 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 15 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.

>

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 16 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 16 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

Vot, vă rog.                                                         *

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 16 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.                                        \ societății pe acțiuni Compa


Vot, vă rog.

Proiectul de hotărâre numărul 18 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 19 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 20 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 21 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul d^ hotărâre a fost aprobat.

Vot, vă rog.

Proiectul de hotărâre cu numărul 23 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 24 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 25 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

>

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre numărul 26 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abii 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


2B


Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 28 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 29 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

>

Vot, vă rog.

Proiectul de hotărâre numărul 29 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Proiectul care l-am citit anterior este următorul proiect de hotărâre.

Vot, vă rog.

Suntem în procedură de vot.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 30 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

Vot, vă rog.

Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră wsă votați.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 31 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 13 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul a hotărâre numărul 32 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

9

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 33 privind darea în administrarea Muzeului Municipiului București a imobilului situat în str. Lipscani nr. 18-20, Sectorul 3, București, în vederea amenajării Pinacotecii Municipiului București.

Am să dau cuvântul doamnei viceprimar al municipiului București, Tomnița Florescu. Vă rog, doamna viceprimar.

Doamna Viceprimar Florescu Tomnita

Da. Mulțumesc. Vreau să spun că bănuiesc că ne bucurăm cu toții nu vreau să vă spun multe lucruri pentru că s-a discutat mult despre această pinacotecă. Ce am făcut noi astăzi a fost să afișăm proiectu concept al colecției Pinacoteca pentru Palatul Dacia. Vă asigur că avem de gând cât de curând să facem o i o mică expoziție, probabil, cu p| bucurăm gândindu-ne că în

urare unde vom fi cu toții acolo la e nWnylâtp și să fim împreună și să ne pă 85 de ani de stat prinDomnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru intervenție. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 33. Vot vă rog.

Cu 43 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 34 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

Domnul consilier general Stroe Bogdan.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Aicea punctul nostru de vedere este că avem de-a face cu o înstrăinare a unei proprietăți a Municipiului București prin trecerea ei din patrimoniul municipiului în patrimoniul STB-ului și conform, chiar conform noului Cod administrativ acest lucru ar trebui făcut cu o majoritate de 2/3.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos pentru intervenție. îl invit pe domnul director al STB Andrei Creci pentru a răspunde întrebării dumneavoastră.

Domnul Director STB - Andrei CreciBună dimineața. O să răspundă acestei întrebări. Cred că răspunsul meu îl va confirma si domnul director al Direcției Juridice din cadrul t                                                                                                          >

Primăriei Municipiului București. Noi considerăm că art. 129, alin. 2, litera c), alin. 6, litera b) și art. 139, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 este aplicabil în această speță, iar nu articolul care a fost invocat de către domnul consilier general. Alte lămuriri dacă mă întreabă cineva și dacă este curios ce am în acest dosar, este vorba de...

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am și eu o întrebare. S-a înscris tot partidul la cuvânt? Că văd 1 înscrieri de cuvânt numai de la USR. Am rugămintea la dumneavoastră^ liderul de grup sau maxim două persoane să ia cuvântul. Deja a vorbit un' coleg.Domnul Director STB - Andrei Creci


Nu voiam să vă spun decât că în acest dosar am actele de proprietate în original, din 1920, acte din care reiese cu claritate că Societatea de Tramvaie București, precursorul actualului STB a cumpărat acest teren pe care în acest moment este Depoul Victoriei, atunci era Depoul Bonaparte, iar vânzătorul este nimeni altcineva decât Primăria Capitalei în 1920 contra a 3 milioane de lei. Vă stă la dispoziție acest dosar ca să fie studiat de oricine dorește. încerc să vă conving că ar trebui să ajungă la noi acest depou. Sunt diferite posibilități de valorificare. Nu e vorba în primul rând de niciun fel de înstrăinare și nu se va pune niciodată această problemă. Pot fi diferite forme de asociere, pot fi diferite forme de exploatare a celui imobil care să aducă venituri suplimentare unei societăți care nu face altceva decât să asigure confortul bucureștenilor și se străduiește să o facă zi de zi.

I

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule director. Vă rog să mai rămâneți câteva momente. Deci cine ia cuvântul? Doamna Ciceală, da? Vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria


Deci pe partea legală vă citesc articolul 92 din cod: “Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean în condițiile legii*’. Practic noi aducem aport la capitalul unei companii municipale acest bun azi prin această hotărâre. Și bunurile acestea sunt prevăzute la art. 139 din noul Cod administrativ, alin. 2 care spune că pentru aprobarea hotărârilor care avizează înstrăinarea de bunuri imobile se aplică majoritate de două treimi din numărul total al consilierilor în funcție. Deci coroborate art. 139, alin. 2 cu... am spus coroborată, domnul Bădulescu, fără să mă întrerupeți...și art.130, art. 92 din noul Cod administrativ, împreună ne duc la ideea că trebuie să avem o majoritate de două treimi, incorectă precizată majoritatea în preambulul acestei hotărâri care prevede majoritate simplă de 50 plus unu din numărjih consilierilor în funcție. Mulțumesc.                                         \


Domnul Director STB -Andrei Creci

Din întâmplare sunt jurist, dar puteam să nu fiu. Cred că domnul lordache vă poate lămuri foarte clar cu privire la aceste prevederi pentru că...le coroborează.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog domnul director Adrian lordache.

Domnul Director Executiv Adrian lordache

Nu vreau să par o persoană care se contrazice tot timpul, dar trebui să vă contrazic doamna consilier. în cazul de față suntem în prevederile art. 139, alin. 3, lit. h) care ne indică fix art. 92, vorbim despre coroborare, pe care l-ați citat mai devreme. Hotărârile de acea natură se votează cu majoritatea prevăzută...păi nu suntem în 2/3.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule director mulțumesc pentru lămuriri, dacă mai aveți ceva de completat, dacă nu, mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 34 și vă rog să faceți liniște domnule viceprimar. Vot va rog.

Cu 30 de voturi pentru, 1 abținere, 12 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 35 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul-monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Baia de Fier nr. 6, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local.

Vot vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 36 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul-monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Lipscani nr. 47, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local.

Vot vă rog.

Cu 36 voturi pentru, 4 a hotărâre a fost aprobat.VoțUri împotrivă, proiectul de

Proiectul de hotărâre numărul 37 privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului - teren ocupat de spații verzi aflate pe amplasamentul obiectivului de investiții "Pasaj Doamna Ghica”.

Domnul consilier general Stroe Bogdan.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

L-aș ruga pe directorul Direcției de Transporturi dacă poate să ne răspundă la niște întrebări pe acest proiect

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Formulați întrebările și după îl chemăm.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian întrebarea este ce aviz a dat Direcția de Transporturi pentru acest proiect...nu, Direcția de Transporturi din primărie...

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Stroe, concentrați-vă puțin. întrebările, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Deci ce aviz a dat Direcția de Transporturi din PMB pentru acest proiect în condițiile în care există documentații urbanistice de mai mult timp și Plan de Mobilitate Urbană aprobat de acest Consiliu General și documentații de urbanism aprobate în trecut care prevăd un inel median de tramvai în jurul Bucureștiului și cum s-a dat acest aviz pentru Pasajul Doamna Ghica fără linie de tramvai. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru întrebări. îl invit pe domnul Marius Coaje, consilier al primarului general pe partea de infrastructură, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Domnul Marius Coaie, Consilier al Primarului General

Bună ziua, doamnelor și domnilor. Scurt și la obiect, acest pasaj va avea tramvai. Acest pasaj va avea tramvai. Deci inelul median, așa currfa fost aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă de către Primăria Capitalei și așa cum se găsește în acest plan și în studiul pe care Primării l-a făcut, acest pasaj va avea tra conține tramvai care să lege noț$JTc|j& sudblDomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Numai puțin, domnule Stroe, că vă dau cuvântul. Să vă audă și ceilalți colegi.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da. Deci am cerut studiul de fezabilitate de la acest proiect, m-am consultat cu niște specialiști și au zis că pe acest studiu de fezabilitate soluția tehnică propusă nu suportă o linie de tramvai în viitor acolo. Și acel studiu de fezabilitate a fost făcut fără a lua în considerare ideea unei linii de tramvai, am și studiile de trafic aferente acelui studiu de fezabilitate și, în acest context, dacă declarați asa ceva si mă bucur că susțineți această idee, ar trebui refăcut studiul de fezabilitate, în primul rând, pentru acest proiect.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Stroe, observ că aveți o privire fixă, de vreo trei minute, dar, mă rog, nu contează. Dați-ne și nouă numele unui specialist cu care ați vorbit dumneavoastră. Acum repede. Cum îl cheamă? Iar te-ai făcut, Stroe, de râs.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, domnul Marius Coaje, după care vom supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Vă rog, domnule consilier.

Domnul Marius Coaie, Consilier al Primarului General

întrebarea către dumneavoastră: despre care studiu de fezabilitate vorbiți? Cel care a fost votat în urmă cu șase ani, care prevedea un pasaj suprateran peste Doamna Ghica sau cel pe care îl facem noi azi peste Colentina?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc frumos pentru intervenție.

Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 9 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre numărul 38 privind solicitarea că Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiter din domeniul public al statului și din administrarea Ministerul Transporturilor - Aeroclub Municipiului București și i Municipiului București, a

pplăniei în domeniul public Consiliului General denumită "Turn


nmtstrăreă onstrucției

W/1 >

<w


Parașutism” situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sală Multifuncțională Complex Sportiv ”Lia Manoliu” - B-dul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2”.

Dacă nu sunt întrebări din partea dumneavoastră pe acest proiect de hotărâre... A ridicat cineva mâna? Dar nu a apăsat butonul dacă a ridicat mâna.

Vot, vă rog.

Supun atenției dumneavoastră faptul că acest proiect de hotărâre trebuie să întrunească numărul a două treimi din consilierii în funcție și am să îl rog, în timp ce suntem în procedură de vot, pe domnul Marius Coaje, să vă explice importanța acestui proiect de hotărâre.

Se poate concentra să vă explice în timp ce votăm. Haideți, vă rog, să facem puțină liniște. Vă rog, domnule consilier.

Domnul Marius Coaie, Consilier al Primarului General

Un minut vă rețin atenția. Este un proiect de două treimi. Data trecută ați spus că nu votați acest proiect pentru că nu are Primăria Capitalei bani să investească într-un asemenea proiect și ar trebui să ne concentrăm pe alte proiecte. Te concentrezi pe alte proiecte, dar la acest proiect deja avem mai mulți investitori care vor să vină alături de Primăria Capitalei. Vă dau doar un exemplu, OMV Petrom vrea să vină alături de Primăria Capitalei, să ajute la construcția acestei Săli Polivalente. Efortul financiar, chiar dacă va fi susținut doar de Primăria Capitalei, dacă nu ne vom înțelege cu alți parteneri, credeți-mă, este unul multianual. Nu trebuie să ne sperie suma respectivă. Este un efort financiar împărțit pe mai mulți ani. Avem nevoie...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Vă rog să vă înscrieți la cuvânt!

Domnul Marius Coaie, Consilier al Primarului General

Sigur că am luat în calcul lucrul acesta, dar v-am spus. Din țară, dați-mi un exemplu de sală multifuncțională făcută de la zero, cu parcare subterană, un complex sportiv cum facem noi aici, cu alte cinci terenuri de sport în exterior, cu 20.000 de locuri, utilată și mobilată, adică la cheie. Spuneți-mi și mie un astfel de proiect din România și chiar din afară. Spuneți. Proiect similar de câte locuri? Nu aveți așa ceva. Credeți-mă.


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnule Coaje, numai puți Haideți să facem Iiniște., Domnule viceprimar, hjșfîdeji,"vă


Am să dau cuvântul doamnei primar, dorește să intervină pe acest proiect de hotărâre.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Este foarte rău că nu se votează, din nou, acest proiect și, practic, suntem în imposibilitatea de a demara lucrările la Sala Polivalentă, sala multifuncțională, dar, într-un fel, în acest rău este și un bine pentru că va vedea toată țara, și, în special, vor vedea toți bucureștenii, că USR-iștii sunt cei care blochează toate investițiile importante din Capitală, că USR-ul este doar un partid care blochează și care distruge și nu salvează nimic, așa cum are în titulatură. S-au adus toate argumentele și în ședințele anterioare, și în această ședință. Sub nicio formă nu se pot compara proiectele. Dacă ați fi civilizat, ați cere dreptul la cuvânt și vi s-ar da cuvântul. Dumneavoastră sunteți o persoană certată cu educația și știm acest lucru de trei ani de zile. Nu se pot compara proiectele care s-au realizat în alte municipii cu acest proiect. Și dacă sunteți de bună credință am făcut public proiectul, a fost transmis și către mass-media, au fost știri în toată presa și puteți să faceți comparație: ce se va construi la București, o sală polivalentă, un centru multifuncțional sportiv care va fi, într-adevăr, folosit de întreaga țară și nu doar de Capitală, pentru competiții care să poată să primească acreditare la nivel european și internațional. Nu este o sălișoară în care se vor organiza niște evenimente. Sub nicio formă nu se pot compara proiectele. Și, bineînțeles, nici sumele. Dar ne-am obișnuit deja. Ideea este următoarea: repet, în tot acest rău, că se blochează un proiect de către USR, este și un mic bine, că vede toată țara cu cine avem de-a face.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

O.K. Reluăm votul pe acest... Continuăm votul pe acest proiect de hotărâre.

Vot, vă rog.

Doamnă, calmați-vă, trageți aer în piept, e în regulă.

Cu 32 de voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 39 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi a imobilului îți suprafață de 2375 mp situat în Splaiul Independenței la intersecție cu str. Vânători și str. Poenaru Bordea, sector 4.                      ' j

Sunt înscrieri la cuvânt?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Sugestia mea pentru doamna primar care mai are un an de mandat din acest mandat este să se concentreze spre finalizarea unor proiecte demarate. De exemplu Patinoarul, Parc.....de la Cora Pantelimon, Spitalul

Metropolitan, Centura verde a Bucureștiului, adică am demarat foarte multe proiecte în acest mandat, stații de pompieri, 20 de stații de pompieri. Haideți să ne concentrăm să mai și finalizăm din ele, că dacă doar demarăm așa proiecte ca să dea bine, să apară în presă și nu le finalizăm bucurestenii au de suferit.

Vă mulțumesc.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru intervenție. Doamna primar general, vă rog.


Doamna Primar General Gabriela FIREA

E totuși de lăudat colegul nostru de la USR, că recunoaște faptul că ce nu s-a făcut ani de zile s-a demarat în acest mandat. Deci aici trebuie să îi dăm o bilă albă pentru că probabil știe și domnia sa, că niciun proiect nu poate să fie inaugurat fără un început. Dacă stăm așa și dormim trei ani în Consiliu și doar criticăm, criticăm și credem că vor apărea peste noapte niște construcții, eu cred că ne înșelăm. Orice investiție în orice domeniu trebuie să urmeze o cale, firește legală, dar și birocratică și sunt proceduri. Dacă noi blocăm acum construirea sălii multifuncționale, doar pentru că proiectul a fost propus de primar Gabriela Firea, nu facem altceva decât să blocăm accesul bucureștenilor și al românilor, în special, la o astfel de sală. Bineînțeles, că prioritatea unui primar în funcție este să finalizeze proiectele începute pe mandatele anterioare, ceea ce am făcut și eu și am preluat proiecte în stadiu de realizare 3%, 5%, 6% la sută le-am finalizat, iar altele au ajuns la 90 -95% la sută și sper că le cunoașteți și bineînțeles că am început proiecte noi, unele le voi finaliza în mandatul meu, altele în următoarele mandate. Cât privește faptul că mai am un an de mandat de Primar general, să știți că a mai fost cineva care se considera deja câștigător înainte de alegeri și a rămas pe tușă. Eu zic să.....că nu e bine să suferiți de acest sindrom în care credeți că ați

câștigat deja alegerile fără să fi avut loc scrutinul. Eu zic să fim cu toții calmi, să așteptăm ziua alegerilor și mai ales rezultatul votului. Nu vă considerați deja învingători că nu este cazul. Am mai avut în istoria rece persoane care s-au considerat câștigătoare și au rămas pe bară, să învățăm din greșeala lor și să avem răbdare.


Domnul Președinte de sedirita^Șă^r^Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervențiiN


Domnul consilier genera/Gajdluta^Ale^ân^ru, vă rog.


V

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc.

J

Doamna primar la punctul anterior m-am înscris la cuvânt, nu mi s-a dat cuvântul. Apropo de înscris la cuvânt și apăsatul pe butoane. Ați avut un discurs politic mai devreme în care ați vorbit de investiții. V-aș întreba de ce culoare este primarul capitalei? PSD, primarii de sectoare de unde sunt? PSD, majoritățile în Consiliul General cum sunt? PSD-ALDE, majoritățile la sectoare cum sunt? PSD. Vă întreb Parlamentul ce majoritate are? PSD - ALDE...

pomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel întrebarea domnul Gâdiuță. Ce întrebare....

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

....Guvernul ce culoare are? PSD - ALDE

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel întrebarea.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Aveți toate pârghiile să schimbați acest oraș și de trei ani nu se vede acest lucru. Aveți o situație cu care niciun primar nu s-a întâlnit. Toate majoritățile, aveați posibilitatea să schimbați acest oraș....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel întrebarea domnul Gâdiuță. Ce întrebare aveți de pus.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu întrebarea este: cât mai trebuie să așteptăm pentru proiecte și investiții si cât trebuie să mai auzim aceste scuze?

Vă mulțumesc.

î

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Păi cred....

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Am aprobat împreună în Consiliul General și nu am....Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Centura verde unde este?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Dumneavoastră aveți pur și simplu o intervenție politică care nu are legătură cu acest proiect de hotărâre și am să vă întrerup cuvântul.

Mulțumesc frumos pentru intervenție, data viitoare să fiți la obiect, vă rog și cred că dacă vor trebui să aștepte bucureștenii după voi care.... cei de la USR, care ați depus fix niciun proiect de hotărâre, care le îmbunătățește viața, cred că vor trebui să aștepte mult și bine după dumneavoastră.

Vă rog domnul consilier general Voicu....și nu doar atât, ați și blocat toate proiectele care puteau fi utile pentru București.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc domnule, președinte. Chiar mă amuză comentariile domnului Bogdan Stroe, domnului Alexandru Gâdiuță, că nu se fac investiții în București. Haideți să luăm Sectorul 3 că tot este doamna președinte USR București aici și fost candidat la Sectorul 3, haștag, fără ipocrizie vă sună cunoscut știți că 6 din 9 săli de sport pentru copii în Sectorul 3 sunt la un stadiu de 70%, proiecte pe care dumneavoastră le-ați votat împotrivă. Știți domnul Bogdan Stroe, sunteți cetățean al Sectorului 3? Cum ați putut să votați împotriva unei săli de sport sau a 9 săli de sport?...poftim! prețul este un preț standard. Domnul Bogdan Stroe sunteți cetățean al Sectorului 3, cum vă plimbați prin Sectorul 3, la Școala nr. 112, la nr. 67, în Cartierul 23 August. Cu USR pe spate unde a votat împotriva acestor săli de sport din Sectorul 3, cu tupeu, fără ipocrizia....asta este pe capul dumneavoastră, pe frunte, fără ipocrizie, neam săturat de voi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervențiile care nu au avut nicio treabă cu acest proiect de hotărâre. Am să-l rog pe domnul viceprimar Aurelian Bădulescu, dacă dorește să intervină pe acest proiect de hotărâre.

Vă rog, domnul viceprimar.                                        i

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian                         '

Domnul Catana, spre deosebire de alții, eu vorbesc numai pe proiect. Eu pe parte economică nu mă bag, eu doar pe parte juridică. Deci pe mine mă interesează și am observat că atunci când apare o chestie care tine de așezăminte socio - medicale, care tin de biserică, cum este la punctul 38, apare unul care sex^taJi^c^coJeguI nostru și duce discuția în altă parte. Domnul Stroe, am înîe1estrîi\ăi;k problemă te uiți fix că bei

cola, te-am văzut. Spune-mi și mie ce ai dumneata la punctul 38 de nu vrei dumneata să votăm așezământul socio-medical, policlinica......e fără

zahăr....terminat e oricum că se vede după privire. Deci așezământul socio-medical, “Policlinica pentru Copii Nadia Comăneci”. Ce ai dumneata împotrivă cu chestiunea asta? ia să te văd eu....că pe doamna Wring o înțeleg, nu are copii, nu are familie, dar mata care ești tânăr ce ai cu proiectul acesta? la să te întreb eu pe dumneata. Unde vrei să duc eu copii? Unde vă duce pe voi vântul, pe sub poduri și prin alte țări. La...să ne iei la mișto pe aici, să bei cola și să privești fix. Spune-mi și mie ce ai de nu vrei să votezi? Spune aici în fața presei. Vreau să știu și eu ce ai dumneata și cu colegii dumitale de Consiliu General de nu vreți să votați chestia asta?

Ce vrei să votăm?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnule viceprimar.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 39.

Vot vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 4 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 40 - privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea Titu Maiorescu.

Domnul consilier Voicu doriți să interveniți pe proiect?

Vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Am cerut cuvântul mai devreme. Ziceam fără ipocrizie, ca să ne înțelegem. îmi povestea domnul Gâdiuță, că acum o săptămână...că domnule, m-a oprit cetățeanul pe stradă să mă întrebe de ce nu am votat acel proiect. Acum fără ipocrizie și-a scos cartela. Deci fără ipocrizie...domnul Gâdiuță, împreună cu doamna Radu Elena. Deci fără ipocrizie în USR, fără ipocrizie, haștag.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți să trecem la vot. Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre ci numărul 40.


Cu 33 de voturi pentru, 10 hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 41 - pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 765/22.11.2018 privind transmiterea în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a zece imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri de la bugetul local al Municipiului București, prin proceduri de tip P.P.P. - Parteneriat Public - Privat.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Nu avem cum să votăm pentru această hotărâre, deoarece nu există o motivare clară a acestei nevoi de a trece terenurile din domeniul public în domeniul privat, ar trebui să existe o justificare care să ne convingă, deci pe oportunitate, votăm împotrivă cum am votat și împotriva proiectului inițial care nu are cap și coadă ar trebui tratat fiecare imobil în parte privind oportunitatea unui parteneriat public privat. Este un vid de terenuri pe care să se construiască dotări urbane. Este terenul de pe Splaiul Unirii unde s-ar putea foarte bine construi școli, creșe, grădinițe, atât de necesare și nu este singurul sector care are prea puține asemenea dotări. De ce vindem terenuri ca să cumpărăm ulterior altele în loc să le folosim pe cele pe care le avem? Deci împotriva acestui proiect.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da. Mulțumesc pentru intervenție. Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre cu numărul 41.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 11 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 42 privind împuternicirea Consiliului Local al sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată, în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde - loc de joacă pentru copii.Vot vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 4 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 43 privind înscrierea în domeniul


Arhitect Ion Berindei nr. 9


transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog

Vom lua pauză după ce votăm acest proiect de hotărâre timp de 36 de minute până la ora 13.00. Am dat de la mine 6 minute.

Cu 43 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

- PAUZĂ -

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să luați loc. Proiectul de hotărâre cu numărul 44. Vă rog să luați loc și să faceți liniște pentru a putea să reluăm ședința. Haideți, vă rog, domnul viceprimar, stimați colegi.

Proiectul de hotărâre cu numărul 44 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 44/12.06.2019, situat în București, Piața Națiunile Unite nr. 3-5, bl. C, sc. A, et. 4, ap. 20, sector 4 si transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog.

Cu 42 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 45 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/20.06.2019, situat în București, Strada Apusului nr. 96, bl. F, sc. 2, ap. 138, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic


Vot, vă rog.

Cu 43 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectu de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 46 privind înscrierea în domeniul privat ai Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 48/26.06.2019 situat în București, strada Poarta Albă nr. 2-4, bl. 109A, sc. 1, et. 3, ap. 19, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 47 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 59/18.07.2019, situat în București, strada Arh. Louis Blanc (Str. Louis Blank) nr. 2, bl I 1, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 48 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 60/18.07.2019, situat în București, strada Pitar Moș, nr. 25, et. 5, ap. 17, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog.

Cu 43 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiect de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu domeniul privat al Municipi obiectul Certificatului de situat în București, Soseau^ X^țurIrul 49 privind înscrierea în resH a bunului imobil ce face rală nr. 53/10.07.2019, ny->ljll9, bl. 11, sc. 3, et. 8, ap.


104, sector 4 si transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 50 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019.

Doamna consilier Florea Ancuța, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

AMENDAMENT

La proiectul de rectificare a bugetului Municipiului București pe anul 2019 supus dezbaterii CGMB propun următoarele modificări / completări, astfel:

  • 1. în bugetul / lista obiectivelor de investiții Bibliotecii Metropolitane București, Anexa 2.1/2.1-1, următoarele modificări:

La articolul 71.01.02, la poziția "Centrală termică”, la credite de angajament și la credite bugetare se majorează numărul de bucăți de la 2 buc la 4 buc și valoarea totală de la 25 mii lei la 36 mii lei (+11 mii lei)

La articolul 71.01.30, la poziția "Programe informatice”, la credite de angajament și la credite bugetare se diminuează numărul de bucăți de la 15 buc la 4 buc și valoarea totală de la 15 mii lei la 4 mii lei (-11 mii lei) Influența totală în listă și în buget este zero.

  • 2. în bugetul Teatrului de Comedie, Anexa nr. 2.7, se vor include următoarele modificări:

La venituri, se introduce indicatorul 37.10.50 (Alte transferuri voluntare), cu suma de 20 mii lei (+20 mii lei) și se diminuează indicatorul 33.10.50 (Alte venituri din prestări de servicii și alte activități) de la 2.350 mii lei la 2.330 mii lei (-20 mii lei), influența față total buget fiind zero.

  • 3. în bugetul Teatrului de Revistă Constantin Tănase, Anexa nr. 2.8 ț se vor include următoarele modificări:

Se introduce indicatorul 37.10.01 (Donații și sponsorizări), cu suma' de 120 mii lei și se majorează alineatul 20.30.30 de la 2.026 mii lei la 2.146 mii lei (+120 mii lei). Totalul bugetului Teatrului Constantin Tănase, la

venituri și cheltuieli, devine 11.460^ 4. în bugetul Administrație]

Anexa 2.44/2.44.1, la cheltuieTuristic 200 mii 

lei și se completează cu următoarele modificări la lista "Propuneri sprijin financiar lăcașuri de cult”:

Se introduce poziția 103, Dumitru Poștă, Strada Franceză nr.1, sector 3 - Restaurare Catapeteasmă, monument istoric Categoria A, 200 mii lei.

La venituri, articol 43.10.09 se majorează cu 200 mii lei, modificându-se corespunzător în Anexa nr. 2.47, Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite, subcapitolul 67.02.03.12, alineatul 51.01.01. Totalul bugetului Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, la venituri și cheltuieli, devine 100.167 mii lei.

  • 5. în Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite, Anexa 2.47, la capitolul 51.02, articolul bugetar 59.17, se diminuează influența de la 5.753 mii lei la 5.553 mii lei (-200 mii lei).

  • 6. în lista obiectivelor de investiții în Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite, în Anexa 2.47-1 se introduc următoarele modificări, astfel:

La subcapitolul 84.02.03.02 obiectivul ” Autobuze Hibrid - Acord Cadru” se va redenumi în "Achiziție autobuze hibrid”. Influența totală în listă și total subcapitol este zero.

Influența față de proiectul propus este zero.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Gata? Depuneți, vă rog, amendamentul la secretariatul tehnic al Consiliului General.

Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei consilier general Ancuța Florea.

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 12 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre îi integralitatea sa.

Vot, vă rog.


Cu 30 de voturi pentru, 2 abținerj de hotărâre a fost aprobat.

Doamna consilier Roxana Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrina Roxana Sanda

Vă mulțumesc. USR nu va vota acest plan urbanistic zonal. Ne opunem, de fapt, începând de anul trecut, alături de locuitorii din zonă. Este vorba despre construirea unor blocuri de 11 etaje în imediata vecinătate a unei școli și foarte aproape de spitalul Colentina cu accese foarte dificile și cu spații verzi care vor fi sacrificate. Cetățenii din zonă, foarte mulți de altfel, au trimis deja petiții anul trecut, li s-a răspuns ca de obicei că nu au dreptate și aș vrea să, uite aici aș vrea să îl aud pe domnul Dumitrașcu, ce opinie are, deși știu că nu dânsul a semnat. A semnat doamna arhitect Olteanu, așa că poate doamna Olteanu căreia de fapt aceste sesizări i-au fost și adresate, poate ne spune dânsa de ce a aprobat, de ce a avizat acest PUZ?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, am înțeles pentru întrebare. Am să-l invit pe domnul arhitect șef, dacă este în sală. Tocmai a venit dânsul. Vă rog, domnule arhitect șef. Doriți să reia întrebarea doamna Wring? Dacă se poate, vă rog să reluați întrebarea. La obiect, de data asta.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Bună ziua, domnule Dumitrașcu. îmi pare rău, dar nu dumneavoastră ați semnat acest plan urbanistic zonal. Poate că nu sunteți de acord cu el. Sunt acele blocuri de 11 etaje înghesuite chiar în coasta spitalului Colentina cu acces pe Aleea Circului, exact ce ne mai lipsea acolo, mult trafic, multă densificare și mă refer mai ales la faptul ca cetățenii au trimis niște sesizări și răspunsul pe care l-au primit nu a fost' satisfăcător așa că poate le puteți răspunde dumneavoastră. Cred că uni

dintre ei se află în sală.

Vă mulțumesc.Domnul Arhitect Șef Dumitrașcu Ștefan

Am înțeles. Deci, ce pot să vă spun, din punct de vedere tehnic, nu comentez pentru că semnătura mea există pe aceste documente din punct de vedere urbanistic și conceptual, dacă nici pe un bulevard de categoria întâi, dotat cu toate, ba da, bulevardul Ștefan cel Mare, dotat cu toate utilitățile, cu metrou, cu toate condițiile de trafic, nu se pot construi blocuri de parter și 11 niveluri, atunci înseamnă, după părerea mea, că nu se pot construi niciunde în București. Nu se pot nici în periferie, nu se pot nici pe bulevarde cu capacități, nu se poate niciunde. Da, se poate pe parcela aia. Din punct de vedere tehnic este corect, iar din punct de vedere juridic este legal. Oportunitatea o decideți dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc pentru intervenție, domnule arhitect șef.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 51.

Vot, vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 12 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre cu numărul 52 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal /PUZ Strada Ziduri Moși nr. 25 sector 2.

Doamna consilier general Roxana Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc. O să vă spun la care, dar ăsta e, ăsta e importâht pentru că aicea dacă se aprobă, vom aproba de fapt un mini cartier, siifi\ niște blocuri de 9 și de 17 etaje, ceea ce eu nu am văzut, dar din nou, probabil că domnul Dumitrașcu știe mai bine decât mine, dar eu nu vătf oportunitatea aceste densificări, nu am văzut o structură clară a

Iți verde plantat natural, nu pe ce înseamnă de fapt niște ăsta este modul în carecirculațiilor auto și pietonale, nu văd t placă, văd un CUTde 4 pentru r^zidfeaiice unități locative mici și în gene 


se poate trata refuncționalizarea unei foste platforme industriale, adică aici Primăria ar trebui să aibă o cu totul altă viziune decât pur și simplu să construiască niște birouri și blocuri chiar acolo lângă Gara Obor. Vom vota împotrivă, da.

Vă mulțumesc.

1

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție.

Domnul consilier general Tudor lonescu, vă rog.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da. Noi, în Consiliul General votăm asupra oportunității proiectelor. Aici, pentru cei care nu știu, această adresă este adresa fostei, de fapt actualei platforme Aversa, pentru cei care nu știu ce reprezintă Aversa, Aversa a fost înainte de 1989 și puțin după 90 una din emblemele României în ceea ce privește producția de pompe hidraulice la nivel internațional, care a fost prăduită efectiv din toate punctele de vedere și fie și din acest motiv pentru rușinea pe care statul român sub diferitele lui forme a înțeles să exploateze și să își bată joc de această uzină care avea aproape 5000 de angajați, eu nu voi vota sub nicio formă acest PUZ niciodată.

Mulțumesc.

>

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel


Da. Mulțumesc. Mai avem o solicitare de înscriere la cuvânt. Domnul deputat Nicușor Dan, vă rog.

Domnul Deputat Nicusor Dan

Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, domnule președinte de ședință. Pentru început, vreau să mulțumesc pentru votul la punctul 36. E vorba de un parc în strada Dreptății, lângă luliu Maniu pe care prin votul dumneavoastră l-aț| de construire pentru un bloc între/blo


o se emisese autorizație


Dacă îmi permiteți, o să mă refer la toate cele 23 de Puz-uri care au rămas într-o intervenție foarte scurtă. Prima chestiune. De ce, și o să repet chestiunea asta, de ce, de ce, de ce dăm într-una 20% în plus suprafață construită? Legea permite pentru situații excepționale, dar aici a devenit o regulă. Vă atrag atenția că acest oraș este supraîncărcat, da, e supraaglomerat, încă nu s-a construit tot ce au oamenii dreptul să construiască. Vedeți că sunt terenuri nenumărate libere în care oamenii încă au dreptul să construiască și e dreptul lor și dumneavoastră le mai dați încă 20% și celor care n-au construit încă și celor care au deja construcții. O să ne sufocăm și mai mult. A doua chestiune de fond, în Planul Urbanistic General există două funcțiuni: CB1 si CB3. Există mai

i                                      »

multe. CB1 se referă la funcțiuni publice. Am avut discuția despre, am avut discuția despre amplasarea Muzeului holocaustului, noi ca societate, și ne-am dat seama că nu avem locuri de funcțiuni publice unde să amplasăm acel muzeu. De ce?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul deputat, am rugămintea, dacă se poate să discutăm, mi-ați solicitat să interveniți pe acest proiect de hotărâre.

Domnul Deputat Nicusor Dan

Nu. Am solicitat să intervin pe toate Puz-urile ca să nu vă țin prea mult timp.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Păi, nu aveam de gând să vă dau cuvântul la toate PUZ-urile, așș că vă rog încercați pe acest proiect de hotărâre.

Domnul Deputat Nicusor Dan

Așa. CB3 se referă la polii de dezvoltare. Da? Adică locuri unde oamenii, lângă locuințe să aibă birouri. Să nu avem fluxuri întregi de mașini care se duc în fiecare dimineață către Pipera și în fiecare după-amiază să se întoarcă. Ce pot să le numesc astea de Holban, Ștefan cel Mare.

faceți dpmi

CB3ZîO

Ce/fecpți dumhșaypastră? Transformați în


wqastră prin aceste PUZ-uri și Bucovăț, Nițu Vasîle, Ștefan


locuințe, adică acele oportunități de a face birouri ca oamenii să nu mai meargă cu mașina la serviciu, le transformați în locuințe. Și acum foarte scurt câteva chestiuni. PUZ Țițeica, 12 etaje într-un cartier de case, într-o zonă supraaglomerată pe Barbu Văcărescu. Șerban Vodă aprobați P+12, este, ar fi niște clădiri de trei ori mai înalte decât biserica care este imediat lângă această locație. Matei Basarab, un imobil de 5 etaje lipit de un monument istoric care are un etaj într-o zonă protejată care prevede două etaje. Orhideelor, Ardeziei, acestea sunt PUZ-uri ilegale, vă atrag atenția, Orhideelor și Ardeziei pentru că CUT-ul este modificat cu mai mult de 20%, așa cum vă prevede legea urbanismului și în fine cele două PUZ-uri de la Stejarii din Pădurea Băneasa, acestea sunt din nou ilegale pentru că aveți Legea nr. 24 a spațiilor verzi urbane, aveți o prevedere care spune că atunci când aveți o funcțiune de sere puteți să modificați doar într-o altă funcțiune de spații verzi, nicidecum locuire cum se prevede aici. Vă mulțumesc.

9

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnule deputat, vă rog să mergeți înapoi în sală.

Domnul Deputat Nicusor Dan

Am o singură rugăminte pentru acest, tipul ăsta de intervenții. Dacă eu sunt în spate și nu mai am dreptul să mai iau cuvântul, vă rog să nu mai atacați în absență. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să răspund la întrebări pot să o fac.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel


Dacă veți fi atacat luăm în calcul să puteți răspunde întrebărilor. Mulțumesc pentru intervenție. Domnul consilier lonescu v-ați înscris la cuvânt? Vă rog.

I \

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Vestea proastă pentru acest deputat este că nu îl atacăm noi. atacă bugetul pe care l-a prejudiciat prin absențele lui, fiind plătit din bahi publici și el prejudiciază bugetul național din banii pe care îi încasează la, Parlament ca să nu facă nimic, să vină în Consiliul General și să ne spună ce nu trebuie să facem noi. Acuma, bineînțeles, că nimeni nu poate să-i

Hucru pe care îl poate și nu e Dumnealui acolo are niște oi .|a§erț),^i construim, noi dregem,limiteze dreptul la luarea de poziție.^ un atac este chiar o precizare foajt§ i lacune semantice. Ne tot spunșfcă 

poate că nu știe ce facem noi într-adevăr. Nu a putut să vină decât de patru ori în Consiliul General, deci probabil că nu este familiarizat cu ce rol are un consilier general. Consilierii generali votează asupra unei oportunități. Ce tine de construcții si de alte lucruri astea fac alții. Deci poate își mai revizuiește puțin vocabularul și se duce acolo unde este plătit să își facă și treaba.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție. îl invit pe domnul arhitect șef Ștefan Dumitrașcu pentru a aduce lămuriri, completări și a răspunde întrebărilor doamnei Wring și domnului Nicușor Dan.


Domnul Arhitect Sef Dumitrașcu Ștefan

Vă mulțumesc domnule președinte. Aș dori să răspund, pe scurt, interpelării domnului deputat Nicușor Dan. De ce se solicită acea suplimentare cu 20% față de reglementările care au fost stabilite printr-un Plan Urbanistic Zonal votat în această sală acum 20 de ani. Pentru că

acest Plan Urbanistic Zonal este depășit, lucru pe care îl vedem pe teren, în oraș si că într-adevăr orașul trebuie să se dezvolte. Nu se dezvoltă î >                                                                               >

orașele, nu, capitala mai ales, trebuie să se dezvolte atât pe orizontală pentru crearea zonei metropolitane cât și pe verticală. Nimeni nu vine cu accente de 80 de etaje cum cred că ar merita orașul nostru cel puțin în niște puncte de reper și nimeni nu înghesuie sau sufocă mai mult decât este acest oraș. Bucurestiul este la o densitate de 10.000 de I                                       9


locuitori/kilometru pătrat, ceea ce față de Paris, de exemplu, la care se raportează toată lumea, este de două ori și jumătate mai mic. Parisul este la o densitate de 24.000 de locuitori/ kilometru pătrat. Londra este la 17.400/kilometru pătrat și discutăm de greater London dacă aveți internet atunci puteți verifica acest lucru. Orașele nu trebuie să rămână închistate în documentații de urbanism realizate, aprobate acum 20 de ani și proiectate acum 25 de ani. Nici măcar detaliile de sistematizare de pe vremea comunismului nu aveau această perioadă de valabilitate, dat fiind că orașele noastre sunt niște organisme dinamice și acest lucru nu estăY) istorie, nu este o teorie, este stiintă, se numește stiinta urbanismul! Direcția de Urbanism încearcă să răspundă cererilor pe care investitorii cetățenii absolut obisnuiti sau marii investitori le fac către Consiliul Generat prin verificarea din punct de vedere tehnic și legal a tuturor acestor cereri și prezentarea spre oportunitatevot dumneavoastră a acestor

proiecte. Cele 24 de PUZ-uri carâiăirfp^bijginea de zi astăzi cumulează roape jumătate de miliard gcț civilizat, tehnic și legal în 

ca valoare de teren plus valoarea investiției de euro bani privați care vor ftirtves

1 f Ai 7^ l \ & 5teritoriul Bucureștiului, jumătate de miliard de euro și din care știe toată lumea că cel puțin 25% pe căi directe sau indirecte vor reveni în bugetul Primăriei sau într-o formă de ban public. Utilitățile pe care dezvoltările noi le aduc și le dimensionează, le măresc, răspund nu numai necesităților proprii, punctuale ale investiției respective ci și pentru întreg orașul. Optimizarea traficului este o chestiune care evident este în atenția atât a noastră cât și a colegilor de la Direcția de Transporturi, iar în cursul ședinței din august vă vom prezenta spre aprobare proiectul de modificare a Hotărâri Consiliul General nr. 66/2006 privitoare la normarea locurilor de parcare. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu domnule arhitect șef. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 52.

Vot vă rog.

Cu 16 voturi pentru, 14 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 53 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - str. Someșul Rece nr. 19, sector 1.

Vot vă rog.

Cu 27 voturi pentru, 14 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 54 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ str. Litovoi Voievod nr. 62 - 64, sector 2.

Doamna Wring vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Ca să nu pierdem vremea, deci la următoarele trei proiecte Litovoi, Bucovăț și Ghica vom vota împotrivă și sunt similare, adică tot așa dezvoltări, care sunt scoase din context în zone de case sau zone destructurate, da. Și voi mai lua cuvântul la PUZ strada înclinată. Mulțumesc. 57.

1

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Vot, vă rog, pe proiectul c >5)ta> e cu numărul 54.


Proiectul de hotărâre numărul 55 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bucovăț, nr. 3, sector 4.

Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre cu numărul 55.

Cu 15 voturi pentru, 19 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 56 privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ B-dul Ghica Tei nr. 141 - 143, sector 2, București.

Vot, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 15 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 57 privind aprobarea PUZ -strada înclinată nr. 12, sector 5, număr cadastral 235838.

Doamna Roxana Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Da, vom vota împotrivă pentru că și aici este vorba de o zonă fostă industrială, în care au mai rămas, așa, câteva zone de case, are transport public slab dezvoltat și nu vedem oportunitatea pentru care s-ar construi aici blocuri de~ 11 etaje. Așa aducem trafic și așa creăm probleme Bucureștiului. întâi să îmbunătățim transportul public și infrastructura locală și apoi să construim blocuri de 11 etaje. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

O întrebare doar: doamna Wring, la Someșului de ce ați fost de acord? Atât. Dacă ne puteți spune, că e cumva similar.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Sigur, s-a înscris să răspundă.

Vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Nu este similar. Este vorba de un bloc de trei etaje, într-o zonă în care în apropiere sunt parter plus dou de L1d și se păstrează funcționalitate^ mici. Da. Deci este decent. E

lus mansardă. Este o zonă adică locuințe colective ffj^uperb? Nu. Dar avețidumneavoastră un exemplu de proiect urbanistic făcut în ultimii 15 ani de care să ne mândrim? Nu. Dar nu are nicio problemă majoră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Proiectul de hotărâre numărul 57 privind aprobarea PUZ -strada înclinată nr. 12, sector 5, număr cadastral 235838.

Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre.

Cu 19 voturi pentru, 13 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 58, privind aprobarea PUZ -Șoseaua Străulesti nr. 93 -199, lot 2, număr cadastral 272702, sector 1.


Doamna Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

li informez pe colegii mei că noi vom vota „nu” la toate celelalte proiecte. Și dacă sunteți interesați, pentru că înțeleg că toată lumea vrea să se termine mai repede, dacă însă sunteți interesați de ce votăm „împotrivă”, cu mare plăcere voi explica. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 58. Vot, vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 14 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.


Proiectul de hotărâre numărul 59 privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ Șoseaua Jandarmeriei nr. 2D, număr cadastral 206518, sector 1, București.

Vot, vă rog.

Cu 25 de voturi pentru, 7 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 60 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ str. Vergului nr. 16, sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 15 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.


Vot, vă rog.

Cu 26 de voturi pentru, 8 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 62 privind aprobarea PUZ - Str. Gheorghe Țițeica, nr. 109-119, sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 26 de voturi pentru, 9 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 63 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - ansamblu rezidențial și supraetajare restaurant - str. Jandarmeriei nr. 14A și 14B, Sector 1, București”.

Doamna Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Am să vă aduc aminte, dacă nu ați urmărit ordinea de zi anterioară, din anterioarele ședințe, că toate aceste PUZ-uri au mai fost pe ordinea de zi, ele au fost respinse. Revin și îmi pare foarte rău că măcar atât ar putea să facă Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, să menționeze acolo care PUZ-uri au mai fost pe ordinea de zi, nu să aduc eu aminte de fiecare dată. Deci cele care urmează au mai fost pe ordinea de zi, au fost respinse, noi ne menținem votul. Noi, USR, la asta mă refer. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Proiectul de hotărâre numărul 63 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - ansamblu rezidențial și supraetajare restaurant - str. Jandarmeriei nr. 14A și 14B, Sector 1, București".

Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 64 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, sector 4, București.


9

Vot, vă rog.

oturi împotrivă, proiec


Cu 27 de voturi pentru, 6 de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 65 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 24 de voturi pentru, 9 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 66 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B, sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 12 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 67 - privind aprobarea PUZ -strada Ștefan Holban nr. 20 - 30, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 15 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 68 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Matei Basarab nr. 61, sector 3, București.

9

Vot, vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 13 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 69 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - strada Jimbolia nr. 103 Lot 2, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 27 de voturi pentru, 5 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 70 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Șoseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, București.

Vot, vă rog.

Cu 23 de voturi pentru, 10 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.1 - privind aprobarea Plan


i nr. 55, Sector 2.Urbanistic Zonal (PUZ) PU

Vot, vă rog.


Cu 17 voturi pentru, 17 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 72 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 14 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 73 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Ardeziei Nr. 6, Sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 21 de voturi pentru, 12 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 74 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - str. Teiul Doamnei nr. 95 și 97, sector 2 București.

Vot, vă rog.

Cu 18 de voturi pentru, 16 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 75 - privind participarea Municipiului București, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București, la evenimentul "Săptămâna Internațională a educației de la Moscova”, în perioada 29.08.2019 - 06.09.2019.

Vot, vă rog.

Suntem în procedură de vot. Am rugămintea să votați.

Cu 30 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 76 - privind aprobarea actualizării și completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-llfov prin introducerea proiectului „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură și a unei parcări de tip Park & Ride pe Șoseaua Berceni sector 4”

Vot, vă rog.

Pe acest proiect de hotărg 2J~a mine nu a ajuns nicio cerere pentr


acest proiect de hotărâre referitor la acest proiect gfe h^aQnspMș^cineva la cuvânt. Suntem lămurițiîmi pare rău, dacă nu ați parcurs procedura prevăzută în Regulamentul Consiliului General nu vă pot da cuvântul.

Cu 39 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 77 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local - sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria, vă rog.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Voiam să intervin pe proiectul de dinainte și să spun că toți cetățenii au dreptul să ia cuvântul în ședința Consiliului General, conform legii, iar acel articol care prevede o procedură prealabilă a fost anulat definitiv de instanță, el nu mai este în vigoare așa că nu îl puteți invoca, domnule președinte de ședință. Acel articol nu mai există, a fost anulat definitiv de instanță, deci ședința este publică, cetățenii au dreptul să i-a cuvântul pe ordinea de zi,,se înscriu când vin la ședință, în timpul ședinței, cum facem si noi de altfel consilierii si asa funcționează o democrație si o administrație

>                                                                                                   J             I                            I                                                                                  t           J                                                           J

publică locală în Europa secolului 21.

Domnul Președinte Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție. Domnul consilier Matei Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Revenim pe proiect? Dacă este vreun reprezentant al Primăriei sectorului 4? L-am văzut pe domnul loan Gâf Deac - city manager, să ne explice de ce sunt deja scoase dalele de beton de pe linia de tramvai, plecând de la Șura Mare spre Giurgiului, dacă acest protocol încă nu a fost aprobat?
Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Pe lângă această întrebare am și o precizare. în contextul actual financiar și având în vedere investițiile masive ce vor trebui făcute în anii următori în termoficare, infrastructură și așa mai departe nu este cam tichie de mărgăritar înierbarea liniilor de tramvai? Haideți să refacem aliniamentele stradale, să plantăm arbori. E mult mai eficient din punct de vedere al poluării.

Domnul Președinte Catana Ciaudiu Daniel

Am înțeles precizarea dumneavoastră, discutăm despre o investiție făcută de Primăria Sectorului 4, nu de către Primăria capitalei. Domnul viceprimar Bădulescu, vă rog.

Domnul Viceorimar Bădulescu Aurelian

Să îi răspund domnului Țugui. Domnule Țugui, pe porțiunea pe care dumneavoastră ați văzut că s-au scos dalele ca urmare a ploilor s-a surpat, este intervenția punctuală a STB-ului, nu are legătură cu acest proiect. Doi, vă rog să luați act de faptul că investiția este făcută de sectorul 4 și face parte din proiectul de modernizare cu care a câștigat primăria și consilierii din consiliul din care faceți dumneavoastră parte.... cu alegerile.... asta că punem iarba acum, pe bune.

Domnul Președinte Catana Ciaudiu Daniel

Domnule Gâdiută, doriți să interveniti si dumneavoastră?

>      ’                    1                                                       t I

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl întreb pe reprezentantul.......

Domnul Președinte Catana Ciaudiu Daniel

Haideți să facem puțină liniște, mai avem câteva proiecte și se încheie ședința.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Aș dori să îl întreb pe reprezentantul Primăriei sectorului 4 dacă are o estimare de cost pentru implementarea proiectului și pentru întreținerea acestor suprafețe? Pentru că și acesta este un aspect important, dacăDomnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Gâdiuță, acum aprobăm, acum , aici, inițiem, cum să știm cât costă dacă nu i-am dat voie să facă calculul? M-ati înțeles, e vorba de sectorul 4, faceți o chestiune nedreaptă, nu puteți să opriți de aici o chestiune care e doar administrativă, nu o punem în discuție aici. Și ați fost si la comisie. Știe si domnul Ardeleanu.

>        II

Domnul Președinte Catana Claudiu Daniel

Vă rog, domnul Mircea Ardeleanu.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Gâdiuță știe foarte bine că la ședința de comisie care a avut loc în data de 29, domnul director de la STB și domnul director din Primărie, care se ocupă cu transporturi și infrastructura i-a explicat exact, dumnealui a fost de acord, a votat pentru, acum chiar nu înțeleg intervenția. Și dumnealui și domnul Cristi Munteanu au votat pentru, adică oamenii au fost deschiși, au spus, da, domnule e un lucru bun. Acum chiar nu văd intervenția, ce si cum? Mulțumesc.

Domnul Președinte Catana Claudiu Daniel

Vot vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 77.

Cu 29 de voturi pentru, 10 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 78 privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București

Domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Mulțumesc.


Din păcate, la proiectul anti                                   3 la cei

de la sectorul 4. Am aceleași înt                                  imăriei

sector 5. Dacă avem o estimare de cost pentru implementarea proiectului și daca avem o estimare de cost pentru întreținere?

Legat de ce au spus antevorbitorii mei de la PSD, domnule Ardeleanu, vă rog să verificați în procesul verbal. Eu cu colegul meu Cristi Munteanu am votat abținere la aceste proiecte în comisie, iar în comisie nu a fost prezent niciun reprezentant al sectoarelor. Eu asta am spus și la proiectul anterior și la acesta. Dacă unul dintre reprezentanții sectoarelor poate să ne spună ceva legat de aceste proiecte.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Cred că vi s-a spus și la punctul anterior că este vorba despre o asociere și investiția o face sectorul 5 și costurile nu au cum să ne spună dinainte. Doar după ce le dăm noi acordul urmează să stabilească.

Domnul Ardeleanu Mircea, vă rog.

Domnul Consilier Ardealeanu Mircea

Da. Nu mă mai miră că domnul Gâdiuță e pentru a nu știu câta oară când nu vrea să recunoască. O să aduc procesul verbal, o să îl chem pe domnul de la DATJ și o să vedeți acolo că au votat pentru. Acum, Dumnezeului mare, dacă nici când rămâne scris ceva, nu recunoști, păi când să mai recunoști atunci?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da. Haideți să trecem la vot, vă rog.

Vot pe proiectul de hotărâre cu numărul 78.

Cu 29 de voturi pentru, 9 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre expresă a Consiliului Local asocierea sau cooperarea cletatea


79 privind împuternicirea l<iiX de a hotărî cu privire la ransp^rt București STB
S.A. în vederea finanțării si realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local - sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

După cum vedeți, abia acest proiect este despre înierbare. Proiectul anterior era despre modernizarea stațiilor, la care vroiam să spun că vom vota pentru, dar aș vrea să atrag atenția comisiilor de recepție ca stațiile modernizate să fie cu adevărat accesibilizate, deoarece am observat la stațiile de tramvai modernizate de către sectorul 4 că nu sunt cu adevărat accesibilizate rămânând o diferență de nivel considerabilă și dacă împingi un cărucior cu un copil sau ești într-un scaun rulant nu poți să treci cu ușurință peste respectivele praguri.

Mulțumesc.

1

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vot, vă rog pe proiectul numărul 79.

Suntem în procedură de vot.

Cu 26 de voturi pentru, 11 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul numărul 80 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel.

Proiectul de hotărâre numărul 81 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, în vederea aprovizionării piețelor din sectorul 5 cu legume și fructe de producție proprie, la prețuri de producător.

Domnul consilier general lonescu. Domnul Berceanu Octavian.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Vă mulțumesc. Sunt câteva aspecte. Unul reprezintă accesul liber al tuturor producătorilor pe piețele din București, indiferent de sector, acest acces este relativ îngrădit la momentul de față. Al doilea aspect este legat de concurență, este o concurență neloială ca o societate comercială să primească acces discriminatoriu pe o discriminare pozitivă pe o piață. Al treilea aspect este legat de firma respectivă care are pierderi majore și dacă ne uităm nu are niciun angajat în Registrul Comerțului, încă o dată, firma nu are niciun angajat în Registrul Comerțului și are pierderi de 500 și ceva de mii de lei și mai este încă o problemă, legumele din acea zonă și producătorii au probleme cu calitatea apei cu care serele și solariile respective sunt irigate. Acum o lună de zile a fost deversată în zonă o cisternă de levigat, zeamă de gunoi, lunile trecute au fost deversate la fel cisterne de levigat în zonă, în amonte de zonele de... pe Argeș de unde se va aproviziona sectorul 5 și aceste legume fără niște analize, nu pot fi puse deocamdată de către o autoritate, cum este sectorul 5, pe piață. Fără analize și fără a analiza conținutul apei cu care aceste legume sunt udate. în momentul de față se află la o anchetă la nivelul IGPR privind apa și deversările de levigat în zonă și este prematur să ne pronunțăm pe un rezultat, dar și această cooperare între BioProd și noi are câteva lacune majore care probabil vor face și obiectul unei anchete. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Acum chestia aceasta cu levigatul, într-adevăr așa este, v-am văzut și pe youtube sau unde erați dumneavoastră, când ați sărit în față la camionul acela. Așa este, de la groapa Vidra. Deci ăia luau, încărcau și veneau și vărsau unde erați dumneavoastră, nu? Extraordinar, important este să ne uităm...să ving Firma aceea are pierderi?


sțșzentant de la sectorul' 5\|
Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

îl invit pe domnul Administrator Public al Sectorului 5 Rareș Hopincă să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Mai avem o înscriere la cuvânt. Domnul Mircea Ardeleanu, vă rog.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Mulțumesc domnule președinte. Domnul Berceanu, la care Colibaș vă referiți că sunteți surprins. Așa cum niciun câine nu este scurt de coadă, nici Colibașul nu este unul singur. Știm că ați făcut niște filmări flagrante cu...ne-au povestit cei de la groapă, de la Vidra, pe care i-ați trimis aici să plângă pe un mormânt străin că noi nu avem nicio treabă cu așa ceva, Comisia de mediu. îi puneți pe oameni pe drumuri și vă spun ce au spus oamenii cu martori, nu vă spun că vă spun eu. La comisie au spus că s-au săturat de dumneavoastră și de încă un coleg de-al dumneavoastră. Să nu vă mai prindă pe acolo că vă rupe picioarele, auziți? Eu vă spun ce au spus oamenii nu mie, au spus-o la comisie. Treaba dumneavoastră, vă asumați riscuri. Le-ați stricat lor flagrantul, asta este tot.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog domnul Administrator Public.

Domnul Administrator Public al Sectorului 5 Rares Hpincă

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, referitor la punctul de pe ordinea de zi, la care ne referim, cerem aprobare pentru asocierea cu o cooperativă agricolă, nu este o societate comercială, este o cooperativă agricolă formată din o sumedenie de producători din zonă. Este una dintre cele mai mari cooperative din România. Nu aveam cunoștință despre profitul sau pierderea acestei structuri, în schimb problema este una de oportunitate. Vizăm în primul rând revitalizarea Pieței Ferentari care din păcate în ultima perioadă este nepopulată și nu prezintă interes din perspectiva producătorilor sau a comercianților, motiv pentru care considerăm că a o transforma într-o piață de producătorii este o idee foarte bună. Cei care au dorit să facă acest lucru și să își asume cumva o perioadă mai lungă în care s-ar putea să nu aibă profit, Piața Ferentari fiind una nepopulată, au fost cei din Colibași Giurgiu, nu Colibași Argeș. Prin urmare, strict referindu-ne la oportunitatea acestui proiect de hotărâre din nou întărim faptul că pentru Piața Ferentari, sectorul 5 unul extrem de oportun, dându-ne posibilitatea să transformăm piață într-o piață de producători și revitalizând, practic, zona Ferentari. Mulțumesc!


Domnul Președinte de

Dacă se poate... hai ce

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Da. Ministerul Finanțelor Publice, 31 decembrie 2018, Bioprod, pierderi cinci sute treizeci și unu de mii nouă sute doisprezece. Angajați zero. Au fost pierderi și pe 2018 și pe 2017. Cum ne putem noi asocia cu o cooperativă cu angajați zero, cu pierderi?

Domnul Rares Hopincă - Administrator Public, Sector 5

Cooperativa este o asociere de producători agricoli.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Cu minus, capitaluri minus trei sute treizeci și trei de mii nouă sute treizeci și opt.

Domnul Rares Hopincă - Administrator Public, Sector 5

Domnule consilier...

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru îi scoatem din faliment sau ce facem?

Domnul Rares Hopincă - Administrator Public, Sector 5

Domnule consilier, cooperativa este o asociere de producători agricoli. Acesta este motivul, probabil, pentru care nu au angajați. Ceea ce este și firesc. Cum își gestionează activitatea...

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Vă atrag atenția că face subiectul unei anchete penale, ceea ce se întâmplă acolo și poluarea respectivă și ar trebui să așteptăm. Să așteptăm, cel puțin, rezultatele.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți să supunem votului acest proiect de hotărâre.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 81 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, în vederea aprovizionării piețelor din sectorul 5 cu legume și fructe de producție proprie, la prețuri ție producător.


Suntem în procedură de vot, am rugămintea să votați.


Cu 25 de voturi pentru, 7 abținep de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 82 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General, modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 8 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 83 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Universității Populare „loan I. Dalles”.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 84 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Foarte scurt, îmi cer scuze, am apăsat prea târziu pentru punctul anterior. Voiam să spun că Universitatea Dalles are în administrare un spațiu, o clădire minunată pe Strada Biserica Amzei, care, din păcate, se degradează. Și ar fi extraordinar dacă am putea interveni și investi pentru a se conserva. Știți clădirea? Nu știu. Știu doar clădirea și știu că nu este în cea mai bună stare, dar ar putea fi renovată. Am înțeles. Și ce se poate face? Să o cerem de la Ministerul Culturii.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Proiectul de hotărâre numărul 84 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”.

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.                                          \


Proiectul de hotărâre nu Regulamentului de Organizare și Tineret al Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 10 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul numărul 86 pe ordinea de zi - întrebări, interpelări.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

întrebarea mea este foarte simplă. Cine este responsabil de întreținerea Lacului din Parcul Tineretului? Din câte știu este concesionat f                                                                                                                                                                                    ♦

lacul, dar nu e deloc întreținut, sunt bălării crescute până la suprafața apei. Asta este interpelarea mea. Aș dori să aflu cine este responsabil și când va lua măsuri?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ok. Doamna Ciceală Ana Maria.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Vreau să fac o interpelare din nou către doamna Gabriela Firea, către directorul Administrației Fondului Imobiliar și către toate Companiile Municipale care au CAEN-uri și care în prezent administrează clădiri și care administrează locuințe, care ar putea fi folosite drept locuințe sociale.

Am făcut această interpelare și în ședința trecută și conform legii trebuia să mi se răspundă până la ședință aceasta la ea, nu mi s-a răspuns, ca de obicei doamna Gabriela Firea nu respectă legea și între timp sunt contactată aproape zilnic de cetățeni, care spun că se regăsesc pe lista de priorități pentru a primi locuințe sociale. Sunt mii de astfel de cetățeni. Eu sunt contactată de câțiva, dar urgența locuințelor sociale se pare că nu este sub nicio formă o prioritate pentru această Administrație oricât de social democrată s-ar vrea ea.

Deci întrebarea este următoarea și vreau un răspuns concret la ea cu un calendar de construire, respectiv achiziție, respectiv închiriere de locuințe sociale la nivelul municipiului București, vreau din nou lista de la AFI cea publicată pe site-ul Primăriei Municipiului București să fie apdatată la zi și lista cu toate locuințele libere disponibile fiindcă și acești cetățeni trebuie să fie informați cu ce avem disponibil în prezent și vreau să știu pe proiectele deja aprobate, prin care doamna Primar general promite și își asumă că va construi locuințe sociale prin diverse instituții aflate î subordinea dumneaei să ne spună, când se vor construi aceste locuinț sociale, anul acesta, anul viitor, niciodată, de ce a mai promis că le construiește, când se pot aștepta și cei care sunt pe locul 10 sau pe loctfl dgi de pe această listă un răspuns m^car/dacăndreptul conform legii și conform unui buget de peste un miliard și jumătate de euro cât are Bucureștiul în prezent.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Voicu Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Voiam să îi răspund doamnei Ciceală și am și o interpelare către Politia Locală.

1

Referitor la locuințele sociale. Deja am început să construim doamnă, unde?.....vă iau eu de mânuță și mergem...cine? companiile

acelea ilegale de care spuneți dumneavoastră.

Mulțumesc. Mergeți pe Prelungirea Ghencea și o să vedeți.

în fine, referitor la Poliția Locală, am o interpelare către dânșii. Vreau să știu și eu câte amenzi s-au dat pentru gurile de canal? După cum știți anul trecut s-a dat o hotărâre prin care până la 01.01.2018 toți cei care au în grijă aceste guri de canal să fie aduse la nivel. Vreau să știu și eu câte amenzi și câte guri de canal s-au adus până în acest moment la nivel?

Mulțumesc.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Gâdiuță Alexandru.


Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu


Vă mulțumesc domnule președinte.

în primul rând aș vrea să menționez faptul că noi am făcut interpelări și la ședințele din luna iunie și la ședințele anterioare și din păcate nu prea primim răspunsuri la interpelările noastre. Am făcut interpelări în legătură cu probleme importante, respectiv poluarea aerului, pavajul care arată jalnic în zona centrală a Bucureștiului și alte situații similare.

Deci prima interpelare sună cam așa: Când o să primim răspunsuri la interpelările anterioare? După care aș vrea să fac o interpelare și o solicitare către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei capitalei, să facem o campaniei de măsurători cu autolaboratorul pe care îl avem în dotare pe strada Trestiei 17-27 din sectorul 1, stradă care este chiar, mă rog, cu


greu putem să o numim stradă, este chiar în fața depozitului de deșeuri IRIDEX al cărui beneficiar este Primăria capitalei și pot să vă spun că a fost săptămâna trecută la o acțiune, acum două săptămâni la o acțiune d protest pe acea stradă și efectiv nu dj.

ar trebui să măsurăm parametrii cșfității


i de miros. Deci cred c rQldrîn apropierea gropilo de gunoi și pe zona curenților de afer^ențru^că pâhtea de vest a orașului este foarte puternic afectată de a ta^^blejji^. calității aerului. Deci

solicit Direcției de Mediu să întreprindă o campanie de măsurători cu auto laboratorul pe care îl au în dotare și foarte important pentru viitor, trebuie să construim un sistem de măsurători adecvat, să construim o infrastructură pentru măsurarea calității și monitorizarea calității aerului adecvat.

Vă mulțumesc.

9

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu. Declar închisă ședința Consiliului General al Municipiului București.

O zi bună.

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 14.49.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Informatică.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirVerificat:

Mirela Anghel

Emanuel Dancâ^^Q Nicoleta Mirea

Camelia Tanasotf Vilma Gabriela Titirișcă Floarea Vasilescu Mioara Vuculescu


Raport Vot

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

DA

33

ABȚINERE

6

NU

2

Total Prezenti

41

Rezultate Grup De Vot

Grup

□A

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

1

7

PSD-UNP

22

2

USB

3

6

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Țugui Matei Ion (USB). Wring Roxana-Sanda (USB)

6 Abțineri

USB

2 Voturi împotriva

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB), Marinescu Sorin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

'Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x I

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X i

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Ortando (PSD-UNP)

I X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaeia-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiufă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

i X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

1

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X I

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

*

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mthaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

. *

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Vaieriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

. X       •

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

•X.

Untea Georgiana (PSD-UNP)

■X J

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/201912:00:00 AM


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

I *......

Florescu Michaela-Tomnița

L                ..

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

x

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

■X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

x ;

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

x

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorrus-Edward

Ciudomirov Mîhai Anton

X

Culea Marian Orlando

*

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X‘

Maxim Marius Cătălin

X'

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

• ••

Suhan Valeriu-Nicolae

I                    r

*.

Tutu Radu-Cristian

X

lintea Georgiana

X

Tipărit: 7/31/2019 10:25'21 AM


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gădiuță Alexandru-Vaier iu

X

Grigorescu Florin

i .«•

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

«

Raport Vot

Ședință Ordinară 31.07.2019

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

6

NU

6

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

1

7

PSD-UNP

22

2

USB

5

6

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

6 Abțineri

PNL, Bumbar Marian (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB), Radu Elena (USB)

6 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

. *

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

! *

Arsu Alin-lonuj (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

v        !

i      X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

___________________-

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

| .«

l       ,=_  „

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comânescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

!

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

i ■ *

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r*1

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

IM

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

Z'__

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

L X .

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marînescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X ’

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

. *

Radu Elena (USB)

X

Radu ton (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

.       X        .

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valerîu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Rafuca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei fon (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

I-

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

x-

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

1 « ■

Florescu Michaela-Tomnița

*

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

1       X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

.'Militaru Marian Cătălin

1----—________

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

L ' * ..

Artimon Marian

L*

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

x

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

j

Ciudomirov Mihai Anton

.. * .

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

. X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

J

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

>X

Neacșu Lazăr

.'X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

*

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihaî

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 31.07.2019

Subiect Vot                *

PUNCTUL 1 P.H.prv. încetarea mandatului decons local al dlui Coțofană Ltviu Alin, vacantare post

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

22

2

USB

7

3

5


DA

41

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

46

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

i *

Arsu Alin-lonuț (USB)

x 8

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

-X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

-


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

r-x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X ’

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

*

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

l ... ....

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X-

Grigorescu Florin (USB)

1      X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

.*

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

L. «  ‘‘i

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

i ■ x ■

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

x

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

& *

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

[ *

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. încetarea mandatului de cons local al dlui Coțofană Liviu Alin, vacantare post

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

«...

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

L.-------------...  ■ r

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H prv. încetarea mandatului de cons local al dlui Co(ofană Liviu Alin, vacantare post

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

' v.           J

X     }

-

Militaru Marian Cătălin

V

;      X

.______________________________

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. încetarea mandatului de cons local al dlui Coțofană Liviu Alin, vacantare post

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

■ ■ “Ît-Z J

Oltean u Cristian-Marian

X

Rogin Marius

*

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. încetarea mandatului de cons local al dlui Coțofană Liviu Alin, vacantare post

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

.*

Bfrdeanu Andreea Raluca

I        *..

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

r. ■’â.j

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

-X

Maxim Marius Cătălin

*

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

x.

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

V        I

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

■x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

_______

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. încetarea mandatului de cons local al dlui Coțofană Liviu Alin, vacantare post

USB


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

K

Coțofană Liviu-Alin

■      X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

. *

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X


Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12:QO:OOj\M


Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H. prv. transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

Rezultat General Vot

DA

35

ABȚINERE

7

NU

4

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

7

4

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP

7 Abțineri

USB

4 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

* i

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

1 • •

x

■ J

Bujduveanu Stelian (PNL)

x

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

î. X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

I                           .

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

!■ X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Fiorescu Adrian Constantin (PMP)

'X

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

«

Gâdiuță Atexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

'X1

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x*

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X 1

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

M

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

î

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Oiteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raictu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

... .. -

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

MMM

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X i

Voicu Ion Valentin (ALDE)

: * .

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H. prv. transmiterea Tn administrarea Administrației Spitalelor șl Serviciilor Medicale

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H. prv. transmiterea Tn administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

' X ' i

____________________________i

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H. prv. transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

PNLNume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

*

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

r ■; «

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H. prv. transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

PSO-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

: *

Artimon Marian

U x

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

:       X

Ciudomirov Mi hai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

i. *        .

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mrhaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

•X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

x .

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H. prv. transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12:00:00 AM


Subiect VotPUNCTUL 3 P.H. prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr 274/30.05.2019 atrib loc serv 753/2018

Rezultat General Vot

DA

35

ABȚINERE

12

NU

■0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

4

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

■' x

Arsu Aiin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

CI ucu Ciprian (PNL)

X

ICiudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x I

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

* I

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

»

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x.J

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L-, X j

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X ■ I

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

XI

Rogin Marius (PNL)

. *

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

■?x.

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

— - -

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-NIcolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

L.....

Untea Georgiana (PSD-UNP)

x’

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

-

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr 274/30.05,2019 atrib loc serv 753/2018

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

L . fT ..J

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

l *

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr 274/30.05.2019 atrib loc serv 753/2018

PMP

Nume

DA

'Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

L *

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr 274/30.05.2019 atrib loc serv 753/2018

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

! "x- .

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

*

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr 274/30.05.2019 atrib toc serv 753/2018

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

1

Bădulescu Aurel ian

*

Birdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X’

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X'

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

■ x

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

>x

Radu ton

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr 274/30.05.2019 atrib loc serv 753/2018

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr. 307/14.06.2018 consult stomat elevi MB

Rezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. USB

1 Abțineri

tvan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

*

Arsu Alin-ionuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

■ ?_ L ■ -1:-

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

... J


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

*

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

* !

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

. x...

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

L

Grigorescu Florin (USB)

1 X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X-

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X J

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

L *

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

x

Rogin Marius (PNL)

*

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr. 307/14.06.2018 consult stomat elevi MB

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

. X.-l

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X k

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr. 307/14.06.2018 consult stomat elevi MB

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

I *      '

lllescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr. 307/14.06.2018 consult stomat elevi MB

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-Jonuț

X

Kansou Hazem

•      * I

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

&

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. modif și complet anex. 1 a modif HCGMB nr. 307/14.06.2018 consult stomat elevi MB

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

l . A. ... ■

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

L.:* .:

BTrdeanu Andreea Raluca

x

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X ■

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

.           X-           :

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. modîf și complet anex. 1 a modif HCGMB nr. 307/14.06.2018 consult stomat elevi MB

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

UI*

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

I ■" *      ■

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X ■

Munteanu Cristian Mi hai

X

Radu Elena

■X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reloc rețea contact intersec Fabrica Gulcoza

Rezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

«L.

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X      I

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Arttmon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x ’ 1

Bum bar Marian (USB)

* .

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

... *

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Llviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

I

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

i *...:

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD* UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

* ....

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gădiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

iliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

*

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

*

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

. X

, --

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

■X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

& X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XTipărit: 7/31/2019 10:57:25 AM


7/31/2019 12:00:00 AMNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

*

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu ton Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

*Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob Inves Reloc rețea contact intersec Fabrica Gulcoza

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

* '

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu ion Valentin

X

i—----------

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob înves Reloc rețea contact întersec Fabrica Gulcoza

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

.. J

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Mifitaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reloc rețea contact intersec Fabrica Gulcoza

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

.. x j

Ci ucu Ciprian

; x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Călălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Oiteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

*

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob înves Reloc rețea contact intersec Fabrica Gulcoza

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X*

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

«■'

Ciudomirov Mihai Anton

X<

* . . .

Culea Marian Orlando

■X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazâr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

.. X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reloc rețea contact intersec Fabrica Gufcoza

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceată Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

x !

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

L *       .

Grigorescii Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

L

Munteanu Cristian Mihai

’jC

Radu Elena

*

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

; x

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. actualiz indic teh-ec aferenti ob inves consolid imob str Biserica Enei nr. 14 S1


Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

9

3

3


DA

45

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

46

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DAt ;

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X'

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

*

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X


7/31/2019 12:00:00 AM


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

i

*

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

x

Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

' *

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Jleana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

I . . *

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Vaieriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

'        X        ■

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Miiitaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiclu Anca Daniela (PSD-UNP)

' ~X~

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

*

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume Ședința              Ședință Ordinară 31.07.2019

7/31/201912:00:00 AM


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

*

Wring Roxana-Sanda (USB)

:

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. actualiz indic teh-ec aferenti ob inves consolid imob str Biserica Enei nr. 14 S1

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

■»

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. actualiz indic teh-ec aferenti ob inves consolid imob str Biserica Enei nr. 14 S1

PMP

Al


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

iliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. actuafiz indic teh-ec aferenti ob inves consolid imob str Biserica Enei nr, 14 S1

PNLNume

DA

Absent

Bujduveanu Stei lan

■ x

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

L: x -

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

i *

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv, actualiz indic teh-ec aferenti ob inves consolid imob str Biserica Enei nr. 14 S1

PSD-IINPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

,'iX

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

*

Dragne Ileana-Daniela

X

Ftorea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

' 7*

Sebeșan Mircea Radu

x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

■X


Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. actualiz indic teh-ec aferenti ob Inves consolid imob str Biserica Enei nr. 14 S1

USB


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Odavian

X

Bum bar Marian

Ș

Clceală Ana-Maria

■X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

-

«

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

l

Wring Roxana-Sanda

XSubiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reabil Centrul Cult Lumina Bd. Reg Elisab 32

Rezultat General Vot

DA

35

ABȚINERE

11

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

4

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

11 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

’X

Berceanu Octavian (USB)

X

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

[' X .

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X *

Coțofană Liviu-Alin (USB)

£ X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

A

Dragne II ea na-Dan iei a (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

x

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

f ■                         -    1

X

U      L

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

.. x 1

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

,

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

LU '

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

șț

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

*

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

.A 1

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-C riști an (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X


Nume

DA

FâbtinereI

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

.......’j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

...»

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reabil Centrul Cult Lumina Bd. Reg Elisab 32

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

x

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferent! ob inves Reabii Centrul Cult Lumina Bd. Reg Elisab 32

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

ms;. i

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

-

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenli ob inves Reabil Centrul Cult Lumina Bd. Reg Elisab 32

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stellan

77

*

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X '

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv, aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reabil Centrul Cult Lumina Bd. Reg Elisab 32

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

- —

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

! »

Bâdulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

. xj

Ciudomirov Mihai Anton

X

■ ■ ■

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

«

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

x

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X „J

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

&'■

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

. x

Țuțu Radu-Cristian

*

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti ob inves Reabil Centrul Cult Lumina Bd. Reg Elisab 32

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Rafuca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif anex HCGMB nr. 277/30.05.2019 aprob indic teh-ec aferent! Str Baltagului 17

Rezultat General Vot

DA

43

ABȚINERE

5

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

7

5

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

43 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP, USB

5 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Cicea'ă Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

.A

Ardeteanu Mircea (PSD-UNP)

i- rx* • i

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

g ,x

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

I *Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

I

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

:    X

:■

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

*

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

: *

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

L *

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

1 X

lonescu Andrei George (PMP)

X j

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X-

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

'x 1

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

* !

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif anex HCGMB nr. 277/30.05.2019 aprob indic teh-ec aferenti Str Baltagului 17

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudtu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif anex HCGMB nr. 277/30.05.2019 aprob indic teh-ec aferent! Str Baltagului 17

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

IL*

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

■ ----------------------------------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif anex HCGMB nr. 277/30.05.2019 aprob indic teh-ec aferenti Str Baltagului 17

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stei ian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif anex HCGMB nr. 277/30.05.2019 aprob indic teh-ec aferenti Str Baltagului 17

PSD-UNPRNume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

J

Bâdulescu Aurel lan

X

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chiricâ Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomircv Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

. X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x’

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

* ■

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif anex HCGMB nr. 277/30.05.2019 aprob indic teh-ec aferenti Str Baltagului 17

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Oclavian

X

Bum bar Marian

i *

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

-* I

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X      i

Teodor Raluca-Nicoleta

i

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

____________________________________;________________t

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12:00:00 AM


Subiect VotPUNCTUL 9P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti doc aviz Reabilit peisagist parc ist Gradina Cismigiu

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

9

3

3


DA

31

ABȚINERE

14

NU

3

Total Prezenti

48

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

14 Abțineri

PNL, USB

3 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Gâdiujâ Alexandru-Valeriu (USB), Grigorescu Florin (USB)


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

?

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X-.

Berceanu Octavian (USB)

X

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

X

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X

_Raport Vot

Nume Ședința             Ședință Ordinară 31.07.2019


x in 8


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

l . *

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

* q

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

i « _

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

&

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicofae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X 1

Militaru Marian Cătălin (PMP)

*

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

. ■ * . ■

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

: *

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti doc aviz Reabilit peisagist pare ist Gradina Cismigiu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Fiorescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti doc aviz Reabilit peisagist parc ist Gradina Cismigiu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

L *

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti doc aviz Reabilit peisagist parc ist Gradina Cismigiu

PNLNume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ci ucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti doc aviz Reabilit peisagist parc ist Gradina Cismigiu

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardelean u Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

BTrdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

L *

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

A

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavei Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

.....X.

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv. aprob indic teh-ec aferenti doc aviz Reabilit peisagist parc ist Gradina Cismigiu

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raiuca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

                                   "■■■■■                 L -----

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H. prv. aprob indic teh-ec aferenti studiu fez pt ob inv Pod pietonal travers lac Herast

Rezultat General Vot

DA

44

ABȚINERE

2

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

24

0

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP. USB

2 Abțineri

Cicealâ Ana-Maria (USB). Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

L.

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

*

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

«■

Bujduveanu Stelian (PNL)

*

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Â...

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

I

XRaport Vot

Nume Ședința             Ședință Ordinară 31.07.2019


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

i

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

x-.

Grigorescu Florin (USB)

r.. * ■'

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

. ■*.

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marlan (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

■x

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

» ji

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

*


__2____


Raport Vot

Nume Ședința              Ședință Ord Inară 31.07.2019

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

L «.....

Țu|u Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

4111        !.r J

* il

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H. prv, aprob indic teh-ec aferenti studiu fez pt ob inv Pod pietonal travers lac Herast

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Fiorescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

-_______________________i

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H. prv. aprob indic teh-ec aferent! studiu fez pt ob inv Pod pietonal travers lac Herast

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

- *

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

L

Militară Marian Cătălin

---- ~    ■ -r

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H. prv. aprob indic teti-ec aferenti studiu fez pt ob inv Pod pietona! travers lac Herast

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

*

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

L . * ’

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H. prv. aprob indic teh-ec aferent! studiu fez pt ob inv Pod pietonal travers lac Herast

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

■ x’l

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

«

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

'X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

- *......

Radu ion

* „

Raiciu Anca Daniela

■X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

*

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

L x

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H. prv. aprob indic teh-ec aferenti studiu fez pt ob inv Pod pietonal travers lac Herast

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent'

Arsu Alin-lonut

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

I «,,J

Clceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

XL

Radu Elena

X.

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x 7

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


PUNCTUL HP.H.prv. modif HCGMB nr. 80/26.02.2019 priv transm imob Calea Victoriei nr. 22-24

Rezultat General Vot

DA

45

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

24

0

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x :

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

X-

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

L*

Nume

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

*

Deaconescu Cătălin-ionuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X 1

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

.......*

Ftorescu Adrian Constantin (PMP)

I x

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

*

Gâdiută Alexandru-VaJeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

■ - - —■—1

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

L X

Marinescu Sorin (USB)

X i

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

ă

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

* ;

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X-

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

L...

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

□A

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

r      v

X‘

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

*

Wring Roxana-Sanda (USB)

L* J

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H,prv. modif HCGMB nr. 80/26.02.2019 priv transm imob Calea Victoriei nr. 22-24

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaefa-Tomnița

* j

Ion eseu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv. modif HCGMB nr. 80/26.02.2019 priv transm imob Calea Victoriei nr. 22-24

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

. ' *

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv. modif HCGMB nr. 80/26.02.2019 priv transm imob Calea Victoriei nr. 22-24

PNLNume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

.X

Olteanu Cristîan-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv. modif HCGMB nr. 80/26.02.2019 priv transm imob Calea Victoriei nr. 22-24

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X-

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

.. " X .

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

y

..........

Ciudomirov Mihai Anton

*.

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

! *

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

£

Neacșu Ioana Mihaela

.....'

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

K

Sandulescu Nina

•X '

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

X

L—--------

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv. modif HCGMB nr. 80/26.02.2019 priv transm imob Calea Victoriei nr. 22-24

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

-r-

Bumbar Marian

[ *

Ciceală Ana-Maria

; * !

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

x

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

■ X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

L X .

Wring Roxana-Sanda

L * J

Raport Vot

Nume Ședința________ Ședință Ordinară 31.07.2019_________________ 7/31/2019 12:00:00 AM

Subiect Vot

•1

PUNCTUL 12P.H. prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA

Rezultat General Vot


DA

29

ABȚINERE

0

NU

16

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE. PMP. PSD-UNP

0 Abțineri

16 Voturi împotriva

PNL, USB. Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

xL

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

■»

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

- -

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

JL

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Raport Vot

Nume Ședința             Ședință Ordinară 31.07.2019

Nume

DA

NU

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasife (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD* UNP)

X

Ftorea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

x

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

. X

—--f'SWta- : , j

Grigorescu Florin (USB)

Ifiescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

Y A

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

■X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

K

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA

NU

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

. *

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L * ■ ]

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

JL

Fiorescu Michaela-Tomnița

*

lonescu Tudor-Tim

rx..

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

’X

Militaru Marian Cătălin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Clprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv, confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA

PSD-UNPR

Nume

DA

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

U'           1

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

L.„»

Gherghiceanu Florentina

*

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

■■

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

*

Untea Georgiana

L-. * .

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Clceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

•• x. - *

• ■                       -----■ 4

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munleanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 31.07.2019


Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv.confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

16

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE. PMP. PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

16 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

>X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

*1 l

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

-----——

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Ctaudiu-Daniel (ALDE)

*

Chirică Petre (PSD-UNP)

F x

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

■ ■ ■■

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

L

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Țomnița (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

1 •*. .i

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

!’" x

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

L '■<' ..

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

... (

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

I

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Radu Elena (USB)

x

Radu Ion (PSD-UNP)

*

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X       '

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

.          .. j

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)


nr


Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv.confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Ciaudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X ...

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

5

Raport Vot

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv.confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală iluminat Public

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

i *

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

x

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv.confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public

PNL

Nume

*>

Absent

Bujduveanu Stelian

~~~

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mrhai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv.confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

■X

Ardelean u Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

■ * ffl

Bîrdeanu Andreea Raluca

«

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Cludomirov Mihai Anton

:                             i

Culea Marian Orlando

Doici n Cristian Vasile

X ]

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

. *

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

*

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

l M/J

Sebeșan Mircea Radu

*

Suban Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv.confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

16

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

16 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

.    - - *

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

l x

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

Ciucu Ciprian (PNL)

r x i

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

■i

Comănescu Mihai (PNL)

I X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X J

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

*

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Fiorea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Mh

Florescu Adrian Constantin (PMP)

i

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

'. * ■

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

* .

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

*......

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Li X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

L . *

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

•X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

î X

Sandulescu Ni na (PSD-UNP)

'. x il

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X i *

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

.. .

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

gxăî

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescii Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare

PMP

Tipărit: 7/31/201912:25:50 PM
Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

Ifiescu Cătălin Lucian

E x

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco igienizare

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stei ian

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

r x

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

x

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco igienizare

PSD-UNPR
Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

54

Ardeleanu Mircea

, *

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

*.

Bîrdeanu Andreea Rafuca

x

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

1

Dragne Ileana-Da ni el a

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaeia

*

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

L - * M

Radu Ion

1      X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

l.—X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

L_—.---——

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare

USB

Subiect Vot


PUNCTUL 15 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking Buc


Rezultat General Vot


DA

29

ABȚINERE

1

NU

16

Total Prezenti

47
Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

13

2


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniefa (PSD-UNP)

16 Voturi împotriva

PNL, USS. Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

[.■fa*.-4 4

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

R3B

Bumbar Marian (USB)

-A

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X'

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

p-r,.1 ”>..,-1 X

Ciucu Ciprian (PNL)

E x 1

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

K

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

«

Dragne II ea na-Da ni el a (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

.. *

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

1 J

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

r*.....i

Gădiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

L. * ..

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

" X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

■ - —

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

x ■

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

L      * ■, '

Untea Georgiana (PSD-UNP)

-x-

Voicu Ion Valentin (ALDE)

I A.....:

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PM prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking Buc

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Micliaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X*

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking Buc

PMP

Nume

DA

Absent [

Florescu Adrian Constantin

X

I

i

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

I

l

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking Buc

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking Buc

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

l. *

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

x„

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

! S

I                    ..                  ■

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

■’ X

L.

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasiie

; x ,

Drag ne lieana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x’

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

,x

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

JL

Raiciu Anca Daniela

« J

Sandulescu Nina

X’

L                 . .

Sebeșan Mircea Radu

»

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking Buc

USB

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12:00:00 AM


Subiect Vot


PUNCTUL 16 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securit

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

16

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMf

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

16 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

*

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

•X'

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

.. x ; ■

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

-7 ‘

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■X

Ciucu Ciprian (PNL)

ff x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

!

I X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

: .*• <

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

------

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

........

*

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

-

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

[van Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

' x

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X !

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

■ •

Ut- * i

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

! *

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

*

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nlcoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L . * ’

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PM prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securit

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

*.

Volcu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securit

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

| lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

l

Militaru Marian Cătălin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securit

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

x


Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securit

PSD-UNPR


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

•X

■ ...

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

st

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

*

Ciudomirov Mihai Anton

a j

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

l...         J

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

■«.

Neaoșii Ioana Mihaela

X-

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

■X ■

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

: *Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securit

USBNume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x J

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

■ x

Gâdiuță Alexandru-Vaier iu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

v A

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

’k

Wring Roxana-Sanda

——

Subiect VotPUNCTUL 17 PH prv confirmarea Tnființârii societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica Buc

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

*

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L «

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

_-


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

$

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

>5

       ..J

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r *

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

r x

L......

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

1

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X      ;

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

4*4 S

Kansou Hazem (PNL)

x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

£ x . •

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Bx 1

Militaru Marian Cătălin (PMP)

*.

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

L.J* J

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

,——■—-

- V X .

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

.—-  .

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

K-

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

-X ■

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica Buc

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

ionescu Tudor-Tim

* .

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica Buc

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescii Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Mititaru Marian Cătălin

X

_________________.__

-

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica Buc

PNL

Nume

NU      Absent

Bujduveanu Stelian

Ci ucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

3BE39I

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica Buc

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

L *

Ardeleanu Mircea

x

Artimon Marian

. * .

Bădulescu Aurelian

.. *

Bîrdeanu Andreea Raluca

X‘

Chirică Petre

[ « •

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

L *

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X .. J

Dragne Ileana-Daniela

X

Fiorea Ancuța Doina

I ■ *

Gherghiceanu Florentina

. *

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

x '

Neacșu Lazăr

Pa vel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

*

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Â.

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

A

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica Buc

USB

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12JJ010J) AM '


Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civil

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezenli

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

.X' ...

Ardeleanu Mlrcea (PSD-UNP)

; - * 1

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X-

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X ■

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

:                                                       . i

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Xj

Florescu Adrian Constantin (PMP)

1 *

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

*

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

1 . •* -

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

*

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X „ ■

Neacșu ioana Mihaela (PSD-

UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

' *

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

;*...;

Rogin Marius (PNL)

X 1

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

-----_------.

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-NIcolae (PSD-UNP)

r x

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civil

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

i. X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civil

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Mititaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civil

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-tonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civil

PSD-UNPRNume

DA

ABȚINERE

NU      Absent

Amzăr Gheorghe

■X

Ardelean u Mircea

l.«. J

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X .

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

.. X

Dolcin Cristian Vasiie

L X.....

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

’iai

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

a.

Sandutescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

x.

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civil

USBNume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

:        x i

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

• X

Munteanu Cristian Mihai

■ X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

..

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

*

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement Buc

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Danlela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

■Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Ciaudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

*

Ciceală Ana-Marta (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■x

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Livlu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne lleana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuja Doina (PSD-UNP)

Jl

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

* i

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

»■

*

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

r '

x ■

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

1: x g

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

a

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

. X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

:       X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

. *

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

*

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Voicu Ion Valentin (ALDE)

.. . «

Wrlng Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement Buc

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Ciaudiu-Daniel

* ...

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement Buc

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement Buc

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

L' * ...

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

v

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrertient Buc

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

-X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

*

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

- - • ■ si j» . .

Dragne lleana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

*

Neacșu Lazăr

»

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

i. *

Raiciu Anca Daniela

X

Sandu lescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

'■

X

. ... ..

Untea Georgiana

*

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement Buc

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

'      fi

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

e- ■

Wring Roxana-Sanda

Raport Vot

Nume Ședința             Ședință Ordinară 31.07.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara Buc

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

14

Total Prezenti

46


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ilaana-Daniela (PSD-UNP)

14 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlancfo (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-ionuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

.      X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

L x

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

*

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

[ x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

z' A,


Nume

DA

ABȚINERE

UNU]»

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

•x

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

lr"

*

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

■X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

h ———.

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X '

Grigorescu Florin (USB)

... «w.J

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

I

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

L A

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X !

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

I * I

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

l

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

*

Volcu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara Buc

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara Buc

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

! *

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. confirmarea Înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara Buc

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara Buc

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

(:«...

Bădulescu Aurelian

X.

Bîrdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancu(a Doina

' Jl

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Calalin

. *

Neacșu Ioana Mihaela

7- - -

L.A

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Vaieriu-Nicolae

L,. «. .

Țuțu Radu-Cristian

*

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara Buc

USB
Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală înlreț Arbori

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Cules Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X'

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

xNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X |

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

j..... X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

i      X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

■ *

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

1- — ■

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x j

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

*

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

>... j

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

. Mi. j

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pave! Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

i.. *

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-,UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

* .

Voicu Ion Valentin (ALDE)

■X

I      *

Wring Roxana-Sanda (USB)

Raport Vot f4

I

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreț Arbori

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X J

Florescu Michaela-Tomnița

* J

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

2 w y .H

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tntreț Arbori

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

i *       :

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tntreț Arbori

PNL

/z


Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stei ian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătătin-lonuț

x

Kansou Hazem

x

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Raport Vot

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreț Arbori

PSD-UNPR

Nume

IDA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

L. *

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

*•

Chirică Petre

... ...

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

i.. * ■ ..

Drag ne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

T î

Gherghiceanu Florentina

&

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

■ «.J

Pavel Marius Adrian

..... * . ■

Radu Ion

X

Ralciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

. * -

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

x


Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreț Arbori

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

jWring Roxana-Sanda

-----——

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Transp

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

14

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Danlela (PSD-UNP)

14 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L. x i

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

ăSNuag

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Drag ne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

£ x- si

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

SSE'-H

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

L

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

i

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

..

Munteanu Cristian Mihai (USB)

- X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

.     X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

: *

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

i        “

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

I

Teodor Ratuca-Nicoleta (USB)

5 x

'Țugui Matei Ion (USB)

--

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

* '

Untea Georgiana (PSD-UNP)

L «

Voicu Ion Valentin (ALDE)

f

Wrtng Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Transp

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Transp

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

--

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv, confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Transp

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Transp

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

» ■

Ardeleanu Mircea

. *

Artimon Marian

x.....

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

U«"“ :

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X-         i

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

. . ......

•X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

: * ;

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X .

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Transp

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

■an

Bumbar Marian

x

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

—x*i      r,

Wring Roxana-Sanda

Nume Ședința

Ședință Ordinară 31.07.2019

7/31/2019 12 00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Trafic

Rezultat Genera! Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3


DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezent!

46

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

L*

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

i..           "J

Berceanu Octavian (USB)

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

'      X

t                             . .

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

I                      .

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciitcu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comă nes cu Mihai (PNL)

X

Coțofană Lhriu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

i *

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

1 i

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

- S./y S

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

ivan Florin (USB)

*

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

. x.

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pa vel Marius Adrian (PSD-UNP)

r «.u

Radu Elena (USB)

" 1**

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

*

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

i

X

■.

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

-

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Volcu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Trafic

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Trafic

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

i * .. •

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

■ X       I

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Trafic

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mi hai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

x

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X
Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Trafic

PSD-UNPR


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X'

Bădulescu Aurelian

X

Birdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

■X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

I *

Gherghiceanu Florentina

* ...

Maxim Marius Cătălin

L‘ »

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

L x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Manag Trafic

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

VAtisent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

L«■.. î

Arsu Aiin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

1

» i

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceaiă Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Livlu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

L* 1

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

L? *

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

\ * .. ]

Ivan Florin (USB)

*

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

■ X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

i: x ' ;

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mlhaela (PSD-UNP)

f—■■■-■•         1

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

iw

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

! «

Radu Elena (USB)

1®"

Radu Ion (PSD-UNP)

[ *

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

1. V

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

x ■' '

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

■ X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

I r 1

Țugui Matei Ion (USB)

*

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

. x. I

Voicu Ion Valentin (ALDE)

I X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

: ■ x

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

x

Ciucu Clprian

X

Comănescu Mi hai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

■ X.....1

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

"5x "

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

*

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

J

Gherghiceanu Florentina

i

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

■x...

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

L *■

Sandulescu Ni na

X

Sebeșan Mircea Radu

*

Suhan Valeriu-Nicolae

* ..

Țuțu Radu-Crîstian

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-ionuț

x

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mi hai

■X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Nume Ședința


Ședință Ordinară 31.07.2019


7/31/2019 12:00;Q0AM

---


Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală DezvoitareDurab

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezent!

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB. Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

I.     X     /

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-Jonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aureiian (PSD-UNP)

( .

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

* :

Bujduveanu Stelian (PNL)

Sumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

Vr

Ciceală Ana-Maria (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

« !

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

_________________________ .

Deaconescu Cătălin-ionuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

■’ X J

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

«

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

■X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

*

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

r - -

>X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

; x......7

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X-

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■■

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Ă ...

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală DezvoltareDurab

ALDE

Nume

DA

Absent

Calana Claudiu-Daniel

L « .

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală DezvoltareDurab

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

«•

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

L *- i

Militaru Marian Cătălin

I *

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală DezvoltareDurab

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

x'

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot                                                                           >

PUNCTUL 25 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare^irab

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

-X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

' ’ X '

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

x

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

*

Dragne lleana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

L*     ■

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

r

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X-

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

l. *-

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală DezvoltareDurab

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Aiin-lonuț

x

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

..X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

A

Țugui Matei Ion

X /

Wring Roxana-Sanda

-IX

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv. confirmarea Tnființârii societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala Buc

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

14

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

14 Voturi împotriva

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleana Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Oclavian (USB)

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stei ian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X.

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

* :

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

1 x

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

*

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

! X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X        :

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

*_

Gherghtceanu Florentina (PSD-UNP)

I

X

Grigorescu Florin (USB)

*

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

n

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

Radu ton (PSD-UNP)

.. »...'.

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X !

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

r - x ■

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■ X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X 1

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala Buc

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala Buc

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

f x

lonescu Andrei George

L"KA ]

Militaru Marian Cătălin

x

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala Buc

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

* .

Ciucu Ciprian

8 x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

i x

Mărgărit Nlcolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rog in Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala Buc

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

: x

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

■ ■ « ■

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

«•

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Dolcin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

a.

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

L

Pavel Marius Adrian

[:.< i

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

..

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

■’X

Untea Georgiana

o

x

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala Buc

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x~l

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Sport Pt Toți

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

15

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

1

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PNL, USB, Cutea Marian Orlando (PSD-UNP)

Rezultate individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

r- -X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

•X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

L

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

iL® '

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X ..

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

V

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

«•

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

-X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

L *

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomni|a (ALDE)

%

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)