Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26 iunie 2019, ora 11.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 50 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, domnul Corneliu Cârstea Subprefect al Municipiului București, doamna Mariana Brod - Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București și domnul Adrian lordache -Director executiv, Direcția Juridic

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -

media.


La ședință au fost absenți următorii: Coțofană Liviu-Alin, Doicin Cristian Vasile, Marinescu Sorin Dumitru, Arsu Alin - lonuț și lliescu Cătălin Lucian.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bună ziua, vă rog să luați loc în câteva momente vom începe ședința.

Bună ziua dragi colegi! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București de astăzi, înainte de a începe ședința Consiliul General îi dau cuvântul de început doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Mulțumesc domnule președinte de ședință!

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali, avem și astăzi foarte multe proiecte importante pe ordinea de zi, mă rezum pentru început la a prezenta câteva dintre acestea, urmând ca pe parcursul dezbaterii să intervin dacă este necesar sau dacă sunt întrebări suplimentare.

în ceea ce privește rectificarea bugetului capitalei, aceasta a ținut cont strict de alcătuirea bugetului de stat pe anul curent, așa cum amAșa cum am afirmat în repetate rânduri, principala preocupare atât a mea și sunt convinsă și a dumneavoastră, este continuitatea serviciilor publice către bucureșteni.

Sub nicio formă nu s-au făcut tăieri, rectificări negative pentru transportul public în comun, pentru apă caldă și căldură, deci termoficare, spitale, consolidări.

Toate știrile care au apărut în această perioadă care vorbeau despre posibile tăieri, rectificări negative la școli, la spitale, la consolidări la transportul public în comun sau iluminat, sunt știri neadevărate, pentru că veți vedea în cadrul dezbaterii de azi, pentru rectificarea bugetului că nu se confirmă, dimpotrivă bugetul sănătății, bugetul ASSMB crește cu 51 de milioane de lei, bugetul pentru subvenția pentru termoficare crește de asemenea cu 162 de milioane de lei si sunt si alte creșteri semnificative.

Este adevărat, a trebuit să prioritizăm cheltuielile pentru celelalte instituții, dar sub nicio formă cele care ar bloca orașul, în sensul, repet, al bunei funcționări în ceea ce privește toate serviciile de utilitate publică.

Vă aduc la cunoștință de asemenea un demers pe care l-am făcut în mai multe întâlniri, pe care le-am avut atât la Guvern cât și la Ministerul de Finanțe și anume solicitarea expresă a Primăriei la rectificarea de buget de la finalul lunii iulie care va fi aplicabilă din luna august, bugetul Primăriei Capitalei să fie rectificat pozitiv cu suma de 800 de milioane de lei.

Nu cerem să ni se facă un avantaj, nu cerem sub nicio formă bani așa cum eronat am auzit niște interpretări din țară care să vină spre capitală. Nu sunt banii noștri, bugetul capitalei așa cum știți este alimentat 92% din impozitul pe venit colectat pe raza municipiului București pentru că toate taxele și impozitele locale merg la sectoare, sunt încasate și cheltuite la cele șase sectoare, prin urmare nu facem altceva decât să solicităm Ministerului de Finanțe să ne transmită suma cuvenită prin Legea bugetului de stat și să fim tratați și noi, cei de la Primăria generală și mai ales bucureștenii, pentru că aici este vorba de cetățeni, în mod egal cu ceilalți cetățeni din întreaga țară și cu celelalte unități administrativ -teritoriale și anume: suma încasată în acest an să nu fie mai mică decât suma pe care am primit-o anul trecut.

Această regulă s-a stabilit pentru toate UAT-urile și nu văd de ce Primăria capitalei ar face excepție negativă de la această decizie și mai mult decât o decizie politică este o hotărâre, este o lege, Legea bugetului de stat.

procedurilor de achiziție ajuns, progresul făcut, rr


itiile, gradul de investiție la care s-aitru acel proiect.


Firește, dacă se vaJteg noi putem să venim tei așa es


în ceea ce privește sumele pe care le veți observa rectificate negativ ele s-au calculat doar în funcție de stadiul acelor proiecte, de derularea eRtrhi un anumit proiect un progres lorriyi în fata dumneavoastră cu o

rectificare pozitivă luna viitoare sau peste două luni în funcție de derularea acestora.

Esențial de reținut este faptul că nu sunt, sub nicio formă nu s-au pus în pericol serviciile publice pentru cetățeni, furnizarea agentului termic, transportul public în comun, cele 19 spitale pe care le avem în administrare, consolidările.

Asa cum stiti, noi facem investiții în scoli, în măsura în care sectoarele ne solicită, pentru că acestea potrivit legii sunt în administrarea Primăriilor de sector, dar avem și noi câteva proiecte pe care le-am început în privința sistemului de educație la solicitarea sectoarelor și în limita bugetului nostru.

în ceea ce privește, de asemenea, un proiect pe care l-am văzut de asemenea dezbătut nedrept în mass-media, cel privind ridicarea mașinilor, nu ne propunem și veți observa acest lucru citind proiectul, să ne transformăm în hingherii de mașini ai capitalei. Sub nicio formă proiectul propus astăzi spre dezbatere, analiză și vot, nu va transforma începând de săptămâna viitoare capitala într-o zonă în care angajații Primăriei îi vânează pe cetățeni.

Este vorba despre un proiect care ajută la disciplina în trafic, în sensul deblocării căilor de acces, în situațiile în care de foarte multe ori conducători ai unor autoturisme și le-au lăsat în fața spitalelor, creșelor, grădinițelor, ca și cale de acces, nu mă refer în proximitate, blocate, am avut situații nenumărate de mașini de pompieri blocate, de salvări blocate sau de mijloacele de transport în comun de asemenea blocate, de către anumiți șoferi care au lăsat mașina în drum, pe calea de tramvai, în fața autobuzului, în fața troleibuzului, încă o dată este vorba doar despre aceste situații.

în ceea ce privește însă autoturismele parcate neregulamentar dar care nu blochează căile de acces de urgență, așa cum spuneam: salvări, SMURD, spitale sau transport public, se va gândi un sistem de sancționare împreună cu Brigada Rutieră, Poliția Capitalei care va fi anunțat ulterior, dar nu face obiectul actualului proiect de pe ordinea de zi.

în ciuda restricțiilor bugetare, continuăm să consolidăm clădirile cu risc seismic din capitală, în 30 de ani s-au consolidat de către Primăria capitalei doar 20 de clădiri, repet obsesiv ca să se înțeleagă efortul mare pe care împreună îl facem, avem 12 proiecte astăzi pe ordinea de zi pentru 24 de clădiri cu risc seismic gradul I care vor intra și ele la consolidare.

De asemenea avem și două proiecte importante, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru două unități sanitare, de asemenea

importante, mă refer la \ important să avem împreu că la aproape fiecare ședin în spitalele din capitală. AEu vă mulțumesc și vă stau la dispoziție dacă vor mai fi și alte întrebări sau solicitări de lămuriri cu privire la ordinea de zi.

O zi frumoasă!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos doamna primar general!

în continuarea am să o rog pe doamna secretar general al Primăriei Municipiului București doamna Georgiana Zamfir să ne comunice prezența și să supună votului dumneavoastră procesul-verbal al ședinței anterioare. Vă rog doamna secretar.

La ora 11.42 a venit în sală domnul consilier Rogin Marius.


Doamna Georgiana Zamfir - Secretar general al Municipiului București

Bună ziua, mulțumesc domnule președinte!

Avem o prezență de 50 de consilieri generali.

O să vă supun la vot două procese-verbale respectiv cel al ședinței ordinare si cel al ședinței de îndată.

T                         1               t

Vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 30 mai anul curent, vă rog votați.

Cu 43 de voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, procesul verbal al ședinței ordinare a fost aprobat.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 30 mai 2019.

Cu 29 de voturi pentru, 16 abțineri și 2 voturi împotrivă, procesul verbal al ședinței de îndată a fost aprobat.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc frumos, doamna secretar general.

înainte de a intra pe ordinea de zi am să solicit inițiatorului retragerea de pe ordinea de zi a:

 • - punctului numărul 16 - Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a CompanișLMunicioale Consolidări S.A

  pdgiărtjLf îhfwdfar&


  •>

  K- Proiect de hotărâre privind aA^ompaniei Municipale Eco


 • - retragerea punctului confirmarea hotărârilor da Igienizare București S.A./) |

 • - retragerea punctului numărul 18 - Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

J

 • - retragerea punctului 19 - Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Parking București S.A. și de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A., precum și de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

De asemenea retragerea punctului 29 - Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB SA și retragerea numărului 71 -Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului București. Sunt cinci proiecte, sunt șase proiecte asupra cărora solicit retragerea de pe ordinea de zi și să întreb inițiatorul pe doamna Primar General, dacă este de acord.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Da, sunt de acord.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

Supun votului dumneavoastră retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 16 - Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Consolidări S.A.

Vot vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost retras.

Supun votului dumneavoastră retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 17 - Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Cu 45 de voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.


etrșgerea de pe ordinea de zi a Proiect de hotărâre privind confirmarea 

hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Cu 45 de voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.

Supun votului dumneavoastră retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 19 - Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Parking București S.A. și de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A., precum și de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

Cu 44 de voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.

Supun votului dumneavoastră retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 29 - Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB SA.

Cu 45 de voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.

Supun votului dumneavoastră retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 71 - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului București

Cu 47 de voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.

Dacă mai sunt și alte propuneri legate de ordinea de zi am să vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

I

Domnul Bumbar Marian.


Domnul consilier Bumbar Marian

Bună ziua. Vă propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 83 privind modificarea^-și n mpletarea anexei la Hotărârea ști nr 303 din 2003 privind rp^ și funcționarea cimitirelor și

Consiliului General al Munic^țyl&l B aprobarea regulamentului crematoriilor umane bu mtfdîfiâăpJâ^i cbrfityletările ulterioare și am șiargumentație. Acum o lună de zile la ședința de comisie de utilități l-am invitat pe domnul director al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, în urma sesizărilor unor cetățeni, am invitat chiar pe cineva în comisie, am avut o discuție referitoare la regulament, am avut niște observații și l-am rugat pe domnul director care și-a luat și angajamentul să trimită o propunere de modificare a acestui regulament. în schimb au apărut acum doar modificări referitoare la tarife, avem în regulament citat un articol 680 care se referă la partaj divorț și nu la procedura de... specifică pentru succesiunea vacantă și atunci ar trebui modificat. Eu am și un amendament mai lung inclusiv referitor la locul de veci părăsit care se consideră cumva chiar dacă este plătit se consideră că poate fi.....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier două secunde vă rog. Ați spus că solicitați retragerea, ori retrageri, ori depuneți amendament?

Domnul consilier Bumbar Marian

Retragerea, în cazul în care nu e atât.....termin în 30 de secunde.

Solicit retragerea, dacă retragerea nu se votează solicit realizarea unei dezbateri ca să putem cu......în primărie, chiar am vorbit înainte cu

doamna primar să avem o dezbatere și să stabilim foarte exact modificările pe regulament, fiindcă sunt multe puncte de modificat. Mulțumesc. Și mai am încă o solicitare, deci propun retragerea proiectului nr. 83 și o solicitare a doua solicitare de completare la proiectul numărul 70 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului București pentru anul 2019. în corpul hotărârii se amintește despre protocoalele direcției.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vreți să depuneți un amendament, la proiectul 70?

Domnul consilier Bumbar Marian

Nu, la proiectul 70 solicit punerea pe site a protocoalelor direcției generale de Poliție Locală și Control.

Domnul consilier Bumbar Marian

Păi nu e de dezbătut. E de a se depune la dispoziția protocoalele , ca să putem. Când ajungem acolo le citim acolo? Serios, cu un minut înainte?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Pe site ați spus?

Domnul consilier Bumbar Marian

Păi să le pună pe site sau să ni le pună la dispoziție aceste protocoale de care se face amintire în corpul hotărârii și că fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. Așa se specifică, dar nu sunt aceste protocoale.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ok,am înțeles.

Domnul consilier Bumbar Marian

Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc și eu. Deci sunt două....primul, retragerea punctului numărul 83 și al doilea inițiatorul proiectului numărul 70 să pună la dispoziție protocoalele studiate de Poliție locală și control.

înainte de a supune votului dumneavoastră îi dau cuvântul domnului viceprimar al municipiului București Aurelian Bădulescu.

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu

Vroiam doar să pledez la punctul 83, am discutat cu grupul USR, ceea ce au ridicat dumnealor este pertinent. în schimb pentru asigurarea fluxului financiar cât mai repede o să trecem în formula asta regulamentul iar vineri începem cu grupul USR discuțiile pe chestiunile ridicate de dumnealor, chestiuni care sunt de bun simt si într-adevăr foarte bine obiectate si subliniate.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles.

î

Supun votului dumneavoastră solicitarea domnului consilier general Bumbar Marian de retragere a proiectului de hotărâre cu numărul 83.

Vot, vă rog.

Cu 21 de voturi pentru, 14 abțineri, 13 voturi împotrivă, solicitarea domnului consilier general a fost respinsă.

Având în vedere faptul că nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt legate de ordinea de zi, supun votului dumneavoastră ordinea de zi cu modificările anunțate și votate de dumneavoastră.

Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 17 abțineri, 1 vot împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”.

Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 1.

Vot, vă rog.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 2, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor”.Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Ieri în Comisia de Sănătate am cerut ca de obicei pentru actualizarea indicatorilor tehnico-financiari și pentru noi indicatori tehnico-economici anexele acestor proiecte, ni s-a spus de către doamna director general Blândul A.S.S.M.B. că vor încerca să ni le pună la dispoziție până astăzi fiindcă vorbim de 21 de milioane de lei în plus pentru construcții și montaj care nu sunt defalcați în proiect sub nicio formă, ba chiar a rezultat din expunerea de motive că e vorba de aparatură medicală dar de fapt e vorba de corpuri care sunt redesenate, ca să acomodeze acea aparatură medicală și nu știm cât costă și de ce și noi nu votăm în orb, așa că vă rugăm frumos data viitoare să ne puneți la dispoziție documentația completă, cu anexe cu tot.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc pentru intervenție. Domnul viceprimar, v-ați înscris la cuvânt? Vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu tot trebuie să mă lămuresc că poate trebuie să mai iau ... sigur după ce o să încep să latru după USR, dar tot nu am înțeles ce a vrut să ne spună dânsa pentru că dacă ne ducem la proiect, asta treaba... asta e clar, deci că nu votează proiectul de hotărâre privind construirea unui ambulatoriu, adică a unui spital, am înțeles dar vreau că poate trebuie să cer acuma lămuriri de la departamentul economic. Doamna Ciceală, puteți să mai repetați o dată de ce nu vreți dumneavoastră să votați să facem un spital? încă o dată, încet și clar ca să rămână pe bandă și să afle și presa ce spuneți dumneavoastră că ar mai lipsi de aici ca dumneavoastră să puteți vota, la, dați-i legătura lui doamna Ciceală, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel îi dau cuvântul pentru că s-a înscris la cuvânt.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Da, anexele la acest proiect de hotărâre care fac parte integrantă din proiect, de asta nu putem vota acest proiect de actualizarea indicatorilor tehnico-economici, noi am votat acest proiect, grupul USR a votat acest proiect pentru construire de corpuri de spital și ambulatorii la Spitalul Foișor anul trecut când s-au actualizat fiindcă era făcut proiectul de foarte multă vreme. Deci nu puteți să spuneți că noi nu am votat acest proiect. Nu votăm actualizarea indicatorilor fiindcă vorbim de bani publici 21 de milioane RON din banii munciți de cetățenii municipiului București pe care nu-i avem defalcați în niciun fel, ba chiar din proiectul de hotărâre nu rezultă dacă se duc pe aparatură sau pe construcții și montaj. Din proiect rezultă că se duc pe construcții și montaj și din raportul de specialitate rezultă că s-ar duce pe aparatură. Am solicitat ieri în comisia de sănătate să ni se pună la dispoziție întreaga documentație anexată proiectului. Nu ni s-a pus la dispoziție, nu ni se pun la dispoziție documentațiile respective din septembrie 2018, le cerem tot timpul și ni se răspunde de exemplu că sunt în Comisia tehnică ori Comisia tehnică economică nu face parte din Consiliul Municipiului București. Este o comisie care este executivă, deci vă rog frumos să înțelegeți poate și punctul nostru de vedere.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bineînțeles, înțelegem punctul dumneavoastră de vedere. Ne-am obișnuit cu ei și îl respectăm și în acest sens o rugăm pe doamna director Daniela Blându să vină să vă aducă explicații supfime... lămuriri suplimentare, deși mă îndoiesc că o să înțelegeți, dar facem acest efort. Vă rog, doamna Blându. Vă rog să rămâneți la pupitru, să aveți câteva momente răbdare să îi dau din nou cuvântul domnului viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Ciceală, după cum puteți să observați, acest proiect de pe ordinea de zi vine în continuarea proiectului pe care dumneavoastră l-ați votat iar dacă vă duceți intervin modificările și/$Q-c trebuie să ne ducem


rtul de specialitate, vă spune și unde explică că au crescut salariile și că ordo... Hotărârii de Guvern cu... să


ridicăm prețul la nivelul ăla. După aceea, dacă vă duceți la articolul 6 și v-ați duce si în proiectul inițial, ați înțelege că modificarea nu este decât de ordin tehnic de creștere, nu indică nimic altceva decât ceea ce am votat inițial adică este practic o continuare a ceea ce facem. Că dumneavoastră lăsați impresia că noi acuma venim cu chestiune nouă sau supraetajată din cauza prețului, nu este adevărat. Trebuie să spuneți că așa ați hotărât și că sunteți frânării Europei și nu vreți să se facă proiectul ăsta. Atât. Deci, încă o dată vă spun, v-am lăsat să consumați argumentele dumneavoastră, invit presa să se uite pe expunerea de motive și raportul de specialitate și să înțeleagă că dumneavoastră nu vreți din alte considerente, dar nu politice ci de lipsă de respect pentru cei care beneficiază de aceste servicii, că cu cât și să îmi scuzați cacofonia că vă este adresată, înțelegeți să puneți frână, noi nu vom termina acolo. Neterminând acolo, nu se pot duce cetățenii și uite așa. Vă duceți la Hofigal, la plivit și la cules buruieni, după aia.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, doamna director Daniela Blându. Liniște, vă rog.

Doamna Director A.S.S.M.B. Daniela Blându

Bună ziua, doamna primar general, bună ziua domnilor consilieri generali. Ne referim la spitalul de ortopedie Foișor, pe care am început să-I construim și să îl finalizăm corpul corp încă de la sfârșitul anului 2017, când stiti că s-a dat în funcțiune. Menționez că această construcție se face J î                                                                     1                                      t                                                                                                   I

cu continuarea actului medical, deci nicio clipă nu s-a întrerupt actul medical, drept pentru care, la sfârșitul anului 2017 s-a dat în folosință corpul B1, corpul B2, corpul C și corpul 2. La acest moment vorbim de devizul de indicatori. Privind comparativ, da, este o creștere, dar acolo avem subdivizată suma în două obiective: obiective care...un singur obiectiv subdivizat. Da? Ce a rămas de construit. Si avem consolidare si

1 > restaurare prin refuncționalizare corp A care înseamnă subsol, parter, un etaj și mezanin și construirea corpului A cu regim de înălțime subsol, subsol 1, subsol 2, subsol 3, si refuncționalizarea terenului între corpul A și Strada Traian. După cum reiese din raportul de specialitate și repet,

ictie de Ordonanța 114, de avizele si


acești indicatori sunt ai

I

de autorizațiile de care

I

care este într-o contfr care, această creste^■soital pentru a funcționa, legislație după cum bine știți. Drept pentru 

aparatură medicală, într-adevăr


există și dotarea cu aparatură medicală, și vă spun ce s-a preconizat dar nu cerem banii pe ea, se va cere printr-o rectificare de buget în momentul în care avem actualizați indicatorii. Printre aparatele medicale pe care voia să le știe doamna consilier general Ciceală, avem două aparate de radiologie, un aparat RMN de 3 Tesla, da? Aparate care nu existau la momentul proiectării acestui spital și constituirii studiului de fezabilitate. De asemenea, avem construirea de spălătorie. Spitalul Foișor și-a încetat activitatea de spălătorie mutând această activitate printr-o prestare de servicii externă. Spitalul are nevoie de această spălătorie. Deci extindem studiul și pentru spălătorie. Și extindem sălile de gardă și la aparatură medicală mai avem o imprimantă 3D, asta e aparatura medicală doamna consilier, necesară rezolvării cazurilor chirurgicale deosebite având în vedere faptul și că de puțin timp în Spitalul Foișor a fost autorizat pentru transplant de cap femural. Autorizare făcută de Agenția Națională de Transplant, e singurul spital din țară care are acesta autorizare, drept pentru care trebuie să ne refuncționalizăm și din punctul ăsta de vedere.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos pentru intervenție doamna director. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 2.

Vot vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 10 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Mergem mai departe.

Proiectul de hotărâre numărul 3 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3.

Vă rog domnul consiliul general Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc domnule președinte de ședință. Aș vrea să întreb cum în condițiile în care noi avem mari probleme bugetare, în condițiile în care avem bani gratis de la guvern ngj din bugetul local pe<cațe\să-i vrea ca să-mi răspdnld;

Moșim acei bani ci să folosim bani dOrh panii înființate ilegal. Deci aș £ițj^rță\a£^astă întrebare. De ce spunecă nu avem bani la bugetul primăriei. Avem acești bani gratis pe care ni dă Guvernul într-un fel și dumneavoastră vreți ca să folosim bugetul local. Mai mult, repet, îi dăm unei companii înființate ilegal. Noi nu putem vota aceste puncte de la punctul 3 și până la punctul 17 pentru că nu avem justificări.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Este punctul dumneavoastră de vedere. Și întrebarea? îl invit pe domnul Marius Coaje, consilier al Primarului General pentru a răspunde întrebării dumneavoastră.

Domnul Marius Coaie, Consilier al Primarului General


Bună ziua doamnelor și domnilor. Referitor la întrebarea sau sesizarea pe care a făcut-o domnul consilier general, o să vă spun câteva aspecte care sper să vă convingă să votați aceste proiecte. După cum vedeți, vorbim de niște hotărâri de consiliu foarte vechi. Cea mai recentă fiind cea din 2014 pe care ați sesizat-o dumneavoastră, restul sunt chiar mult mai vechi înainte de Hotărârea de Guvern nr. 907 când se vorbea de


studii de fezabilitate iar acum vorbim de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și vreau să vă aduc la cunoștință că din 2016 până în 2018 am cerut Ministerului Dezvoltării să ne pune la dispoziție fondurile necesare pentru a acționa la aceste consolidări. în fiecare an, la sfârșitul anului, în decembrie primeam o hârtie din partea Ministerului să depunem lista cu toate imobilele pe care vrem să le consolidăm. Am făcut de fiecare dată acest lucru, dar hotărârea de guvern în care noi intram în acest program era avizată și votată în Parlament după opt, nouă luni. Vă gândiți că nimeni din această primărie Direcția de Investiții care se ocupa de asta, azi se ocupă administrația, nu putea să lanseze acele licitații neavând sursă de finanțare. Ăsta a fost primul motiv pentru care am luat decizia să le facem din surse proprii și să recuperăm banii în 25 de ani de la cetățenii cărora le consolidăm proprietățile. Un alt motiv ar fi faptul că ați votat un regulament în 2017 la inițiativa doamnei Primar General prin care acordam o subvenție de 50% din aceste costuri, iar costurile de 50% să fie suportate de Consiliul General prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, iar restul de 50% să fie suportate de către cetățeni pe o perioadă de 25 de ani, în rate fără dobândă. în textul proiectului de hotărâre la Blănari nr. 2 și la toate celelalte pe care le avem pe ordinea de zi, dacă nu le veți vota să știți că nu primărie sau Administrație sau companiilor care lucrează acolo le veți face vreun rău, le vezi face cetățenilor. Ei sunt cei care beneficiază de aceste fonduri din partea primăriei și ei sunt cei car a făcut-o Consiliul Gener; Legat de spațiile cu alța d

iciază de acea reducere pe care nei Primar General de 50%. voastră într-un vot unitar ati

1avizat în Consiliul General ca și aceste spații ale unor persoane juridice se intre în acest program pentru că până să ajungeți dumneavoastră aici spațiile cu altă destinație trebuia să vină să aducă banii la fiecare situație de lucrări. Știm foarte bine că nu mergeau lucrurile extraordinar în economie, iar acești oameni care aveau, desfășurau diverse activități nu puteau să vină să depună banii oricând, l-am introdus și pe ei în această reglementare și sunt și ei la fel ca și restul cetățenilor proprietari persoane fizice încadrați tot în 25 de ani să aducă toți banii în rate egale fără dobândă. Dacă mai aveți și alte întrebări rămân aici să vă explic și sper să votați proiectul pentru că nu sunt facilități pentru Primăria Capitalei sau pentru operatorii economici care consolidează. Sunt pentru cetățenii care locuiesc acolo.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție. Vă rog să mai rămâneți două secunde. Mai sunt două luări de cuvânt. Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu și domnul consilier Ciprian Ciucu care cred că tot pe dumneavoastră vă solicită. Vă rog domnul Viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu aș vrea...sigur, domnul Coaje a avut o explicație pe înțelesul tuturor. Eu aș vrea să avem una tehnică. Domnul Ciucu, ca să rămână pe bandă. Noi astăzi nu facem nimic altceva decât să ducem la îndeplinire ceea ce este obligatoriu și statuat prin Ordonanța Guvernului nr. 20 din 1994 privind... atenție! măsurile obligatorii pentru reducerea riscului la seism. Adică ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră este că dacă între astăzi și mâine există vreun seism în București și noi, în urma a ceea ce va face Parchetul ulterior, adică dacă am dus la îndeplinire actul normativ adică OG nr. 20 din 1994, vom spune că noi ne-am luat după ce ați spus dumneavoastră. Nu se poate. Deci, vă rog frumos să vă uitați în raportul de specialitate la pagina... imediat după raport aveți temeiul de drept și obligația în baza căreia noi ducem la îndeplinire acest lucru și să scoateți din discursul dumneavoastră chestiunile cu termen general și să punctăm tehnic, cu argumente, altele decât cele găsite în raportul de specialitate. Deci, vă rog, pentru numele lui Dumnezeu, dacă au fost trei ani de bășcălie și de glumă, acuma vom trece... depășim teoria generală a argumentării și trecem, punctual. Dați-mi alte obligații în afară de cele prevăzute de OG nr. 90/1994. Deci, vă rog public, în fața presei, să spuneți de ce Partidul Național Liberal, în înțelepciunea lui, nu vrea să ducă la îndeplinire OG nr. 20. Cât despre banii de la guvern la care faceți

schimb, subsecvent, suntem obligați noi, în baza lui OG nr. 20 să ducem la îndeplinire chestia asta. Și stop! Nu vă mai rețin. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc și eu pentru intervenție.

Domnul consilier general Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Domnule Coaje, dumneavoastră ați spus...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule viceprimar, lăsați-l vă rog să vorbească.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Dumneavoastră ați spus că aceste întârzieri se datorează exclusiv Guvernului. Da? Adică guvernul nu le dă banii la timp și dumneavoastră nu puteți iniția procedurile de achiziții. Este corect? Deci este vorba de Guvernul PSD, da? Este vorba de guvernul PSD care, de fapt, nu respectă propria reglementare, așa cum spune domnul viceprimar, da? Și nu vrea ca să reducă riscul seismic. De aceea noi folosim banii locali, banii bucureștenilor, pentru a face acest lucru, pentru că guvernul nu este în stare să îl facă. Și mai mult, o facem printr-o companie înființată ilegal, ceea ce este adevărat, nu e asa?

1 1

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Da, mulțumesc pentru intervenție.

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule, mă rog, știu că aveți veleități de ministru, am văzut acea chestiune care a mers prin presă. încă o dată vă spun, nici actualul guvern, nici guvernele care au trecut, pe părticica care trebuia să vină de la MDRAP, nu s-au îngrijit. în schimb, 215 spune că noi avem obligația. Ceea ce trebuia să dea guvernul era o prelungire, un ajutor, dar grija centrală, conform legiuitorului cade în sarcina mea. Adică a proprietarului. Adică și a dumneavoastră, domnule Ciucu, a Consiliului General. Deci eu cred că trebuie întâi să vă uitați cu atenție pe OG nr. 20 și după aceea, cu înțelepciunea pe care o aveți, că înțeleg că sunteți formator pe la niște cursuri internaționale, să veniți cu o construcție logică care să ne determine să nu votăm. Să n         șa în cap, ca să închidem ca pe

„unda veselă” duminica deDomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenții!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 3. Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 2 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 295/31.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Calea Moșilor nr. 96, sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 5 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 378/16.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 2, str. Pictor Luchian nr. 12C și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 296/2008.

Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 19, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 7, privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentruProiectul de hotărâre numărul 8, privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilelor situate în București, sector 2, Str. Armenească nr. 28, Str. Armenească nr. 28A, Str. Semilunei nr. 8.

Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 5 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 9, privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 217/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A - 3B.

Vot, vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 5 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 10, privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/21.03.2002 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea unui imobil situat în Municipiul București, Str. Ion Brezoianu nr. 38, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 11 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 183/15.06.2000 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea a 11 imobile din Municipiul București.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre nr. 12 - privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/26.01.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București - sector 1, Ion Câmpineanu nr. 9.

Vot vă rog.


^Qăfcțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul


Cu 39 de vot de hotărâre a fos

/ 'l

Proiectul de hotărâre nr. 13 - privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 220/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 5, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51.

Vot vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre nr. 14 - privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9.

Vot vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dau cuvântul doamnei Primar general.


Doamna Primar General Gabriela FIREA


As vrea să fac o mențiune si să mulțumesc tuturor consilierilor f                                                                                   J                      J                                    »

generali care au votat aceste proiecte. Dacă ați remarcat și sunt convinsă că ați fost atenți, unele proiecte fuseseră aprobate inițial acum vreo 17 ani, altele 16 ani, 14,15 ani, probabil că cineva la acel moment a avut interesul doar să realizeze niște proiecte pe care să le arunce în niște sertare și așa cum ni s-a sugerat puțin mai devreme au așteptat ca un guvern indiferent de culoarea politică, pentru că am avut în acești 15, 17 ani toate culorile politice sau aproape la Palatul Victoria să trimită niște bani la Primăria capitalei, pentru a consolida clădirile cu risc seismic, bani care nu au venit 17 ani, prin urmare ce ni se propune ar fi, să mai stăm încă 17 ani, aceste clădiri care oricum sunt deteriorate sunt în RS 1, să ajungă ce? să se dărâme fizic peste trecători, nu doar peste cetățenii care ar fi putut locui acolo. Vreau să fac această precizare pentru că înțeleg că acesta va fi lidul zilei, că trebuia să luăm bani de la Guvern, nu din puținul nostru să alocăm consolidării lor, iar eu vin și spun că e un punct de vedere, dar nu este al meu și mă bucur că nu a fost nici al meu, nici al dumneavoastră, pentru că nu putem aștepta la nesfârșit de la Guvern niște bani care timp de 17 ani nu a dat aceste sume si înseamnă că să mai stăm încă 17 ani f

și probabil că dacă am fi făcut așa s-ar fi spus: păi da, doamna Primar general nu are ca prioritate consolidările, are ca prioritate concertele.


Acum dacă arătăm cu adevărat intenția clară si nu doar intenția, hotărârea

--------- t                           >                                                  1      să intrăm într-un program^


ședință venim cu proie propunerea mea și q


consolidare si ati văzut că la fiecare

Wnplă acum ’în această perioadă la âvoastră pentru care vă mulțumesceste fără precedent în consolidarea clădirilor cu risc seismic din capitala, acest proces pe care noi împreună l-am demarat și care trebuie să fie o mândrie pentru noi că avem împreună o mare realizare. Deci, repet e un punct de vedere, dar nu achiesez la el să stăm, să așteptăm la ceea ce nu s-a dat către Primăria capitalei 15, 16, 17 ani și anume bani de la Guvern în vederea realizării consolidărilor clădirilor cu risc seismic. Prin urmare ceea ce am făcut azi, la alte ședințe si la ședințele viitoare, nu înseamnă decât o normalitate ca din bugetul local atât cât este, să stabilim priorități sănătatea, educația atât cât putem, pentru că legal este, la sectoare, școlile sunt în administrarea sectoarelor, serviciile de utilitate publică, deci acestea trebuie să fie prioritățile noastre și bineînțeles consolidările. încă o dată, vă mulțumesc în special celor care au înțeles că nu putem să așteptăm ani în șir ceva ce nu ni se dă și subliniez pentru cei care încearcă să arunce vina doar într-o parte. în 17 ani, că trăiam toți și pe vremea aceea, au fost toate culorile politice la Palatul Victoria, deci nu putem să spunem doar că un partid a condus aproape 20 de ani în această țară.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mergem mai departe la proiectul de hotărâre cu nr. 15 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Refacerea căii de rulare în intersecția dintre Șos. Petricani și Șos. Fabrica de Glucoză (DALI) - Etapa I - Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca si Sos. Petricani.

J                                                           9     9

Domnul consilier general Grigorescu Florin

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Aș vrea doar să subliniez că acesta este iar un proiect la care închidem ochii și apăsăm pe buton. Deci cifrele acestea nu au nimic în spate care să ne lumineze privind volumul efortului de investiții pentru această zonă. Pot doar să compar că această modificare cu stațiile ITP de la....pe care le va organiza SATB care costă două milioane și ceva, deci la jumătate de preț față de 40 de m de cale de rulare tramvai. Noi o să mergem înainte, dar aș vrea acuma să ieșim din logica asta a votării în orb, vă rog pentru toate proiectele unde aveți indicatori- tehnico economici să aduceți niște explicații, niște proiecte, studii de fezabilitate care să fie... să le susțină.

Mulțumesc.

Domnul Consilier Ciprian Ciucu

Da, sunt foarte mulți bani acolo, adică vorbim despre un drum de 40 de m căruia îi dăm un.....aproape un milion de euro, adică e foarte umflat,

foarte disproporționat prețul. Nu putem vota așa ceva, adică sare în ochi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Deci, stimați colegi consilieri generali, onorată presă, suntem la punctul 15 de pe ordinea de zi, iar acest punct tratează aprobarea unei hotărâri care are în vedere lărgirea Șoselei Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani. Ați auzit aici 2 corifei ai economiei de piață eu știu, specialiști în administrație, economie de piață spunând cu două vorbe ceea ce stă scris în mii de pagini, adică că la prima vedere dumnealor să lărgești, să faci un pat, să faci exproprieri de utilitate publică, li se pare foarte, foarte mult ca, să îl citez pe domnul Ciucu. Deci, dragi colegi onorată presă lui domnul Grigorescu i se pare foarte, foarte mult și motiv pentru care, noi, nu trebuie să mai facem lărgirea de la Șoseaua Petricani între .... e foarte, foarte mult, stimată presă.

Fac un apel general către toată presa din România, sigur cea care nu are păpușari, că există și presă care are păpușari, să pun în dezbatere publică în fața cetățenilor chestiunile astea.

Deci i se pare foarte, foarte mult, ați auzit? Da?

Bun, e foarte, foarte mult, să înțeleagă cetățenii, foarte, foarte puține voturi să îsi ia dânșii când vor fi aleși, da?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnului viceprimar.

Domnul director Dan Postole, director la Direcția Generală r                                                                                         J

Infrastructură a Primăriei Municipiului București, vă rog să aduceți câteva lămuriri a nelămuririlor celor doi colegi consilieri generali de la USR și PNL.

Domnul Director general Dan Postole - Direcția Generală Infrastructură

Bună ziua, proiectul face parte din proiectul nostru de supralărgirea Fabrici de Glucoză ... bun STB-ul s-a angajat că va reface calea de rulare

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nicio problemă, nimeni nu este perfect, continuați.

Domnul Director general Dan Postole - Direcția Generală Infrastructură

Documentația este în tocmită de specialiștii de la STB, au făcut o expertiză tehnică și au prezentat acești indicatori care au fost aprobați în CTE - PMB și au venit în fața dumneavoastră pentru aprobare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul director mulțumesc pentru intervenție, invit pe cineva de la STB și pe domnul director Mihai Teodorescu, director Direcția Transporturi, dânsul știe mai multe detalii tehnice. Vă rog domnul Teodorescu.

Domnul Director executiv Mihai Teodorescu - Direcția Transporturi

Bună ziua doamnă primar general, bună ziua stimați consilieri generali, domnilor și doamnelor, îmi cer scuze ...îmi cer scuze domnule viceprimar...

în primul rând este vorba de proiectul inițial de lărgire al Fabricii de Glucoză, practic vorbim de intersecția din capăt care face legătura între A3 și oraș, practic acea.... practic trecerea la nivelul din capătul Fabricii de Glucoză era practic inițial trecut pe sistemul de reparații al STB dar s-a concluzionat nefiind prins în proiectul inițial de supraveghere al Fabricii de Glucoză că trebuie să fie nou, cu piese noi și cu tot ce ne trebuie.

Practic 1 km de cale de rulare simplu costă 1,4 milioane de euro.

Deci nu este o sumă fabuloasă, 1 km ... păi da, dar practic acolo avem foarte multe lucrări adiacente care ne ajută în perspectivă și pentru noile tramvaie care vor veni de 36 de m pentru .... Păi liniile 16 și 36 sunt asociate contractelor de fonduri europene pe care vor veni noile tramvaie de 36 m.

Eu vă explic exact situația din teren, nu ... da ... și practic apar în indicatorii tehnico-economici că se vor reabilita și aceste două peroane cu tot ce înseamnă dotări noi și conform legii accesibilități.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnule director, mai sunt trei colegi viceprimar Aurelian Bădulescu după care e și rugăminte la dumneavoastră, să domnul viceprimar.

înscriși la cuvânt, d

J                                              1

domnul Ciucu și ■d'omiWM încercăm să con« finiiDomnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Trebuiesc discutate că de prostii avem tot timpul timp.

Haideți să lămurim un lucru, domnul Ciucu este adevărat la prima vedere, pentru un necunoscător, că dumneavoastră neaprofundând această chestiune supusă votului e evident că nu aveți de unde să înțelegeți.

Fabrica de .... și am o rugăminte doamna primar, pentru că e foarte important, eu am învățat la școală că dacă nu țineam minte îmi arătau poze, directorii de aici, să se ducă doamne să facă planșe foto, să le pună pe echipamentele astea, ca să înțeleagă și consilierii generali ce facem acolo.

Domnul Ciucu este vorba de Fabrica de Glucoză si Calea Floreasca, Nu, se presupune că dânsul trebuia să meargă acolo.

Domnul Ciucu dumneavoastră știți că noi trebuie să adaptăm și noile tramvaie care vor veni la noua infrastructură, adică ne dorim ca totul să meargă coordonat, să avem un dispecerat care în timp real să comunice cu semafoarele și așa mai departe și dumneavoastră întrebați așa subtil, succint, ce se va face acolo?

Domnule este o lucrare cât casa. Se întrepătrunde Calea Floreasca cu A1. Cum vreți să trecem că așa e... cu A3. Cum... cum să facem noi acolo să ne costă vreo 200 de mii de euro. Trucaje să facem nu? Sincer acum, cu tot respectul ați spus să nu ne mai beștelim.

Vreți să vorbim serios? Păi cred că va fi în defavoarea dumneavoastră dacă vorbim la argument.

Eu cred că mai bine rămâneati cu mine în retorica de bășcălie decât î                                                                                                   J

să vorbim la argument, că vă scot pe stradă, haideți să mergem cu televiziunea acum, să suspendăm o oră, vă rog frumos, să vedeți și dumneavoastră astăzi pe ce vorbim acolo.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnul consilier Ciprian Ciucu ultima intervenție.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Rolul nostru este ca să aruncăm cât se poate de .limpede și un ochi cât se poate de critic pe proiectele dumneavoastră, acesta este rolul

nostru. Faptul că sunt prost scrise, că nu sunt evidente, nu ține de noi ci șine de capacitatea dumneavoastră de a scrie proiecte. Mai mult de trei


ani de zile vă cerem să nu mai publicați doar cu cinci zile înainte mii de pagini, zeci de mii d

suterde proiecte scanate, da? r-lo^pracftică bună ar putea să spună că le folosiți acest tertip care vă esteAsta spune

publicați cu 30

permis de lege, tocmai pentru a publica și ascunde informații, de aceea noi suflăm .... știți vorba aceea "cine se frige cu ciorbă suflă și în iaurt”.

în situația asta suntem noi, da? pentru că am găsit, am găsit și în trecut și îmi aduc aminte foarte bine în comisii.... Lucrări care erau supra bugetate da? Ba da, am găsit lucrări supra bugetate, nu ar fi pentru prima dată și atunci este normal când vedem că se vorbește despre 40 m și milion de euro, să avem astfel de întrebări.

Poate nu am aprofundat exact că nimeni nu are capacitatea ca să proceseze atâta informație în atât de scurt timp, pentru că așa faceți dumneavoastră, le publicați cu doar cu 5 zi înainte, scanate, că te ustură ochii atunci când citești și presa despre care vorbiți știe acest lucru foarte bine, pentru că și dânșilor le este foarte greu ca să înțeleagă ceea ce puneți dumneavoastră pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnule consilier general, înțelegem foarte bine ceea ce vreți dumneavoastră să ... să vă afirmați în fața noii dumneavoastre șefe.

f

Nu mai puțin vă rog, că vă dau cuvântul, aveți răbdare. Trageți aer în piept și vă dau cuvântul, imediat vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Deci, domnul Ciucu, legea 215 prevede că, cu 5 zile înainte pot să urc. Dumneavoastră de când vă începeți mandatul și până îl terminați nu ăla de 30 de zile, Doamne ferește, sunteti din exercițiu atributiunilor de serviciu puteți oricând să cereți în interiorul comisiilor de specialitate din care faceți dumneavoastră parte sau colegii dumneavoastră chestiuni lămuritoare, dacă dumneavoastră aveți acuma bărbăția si demnitatea să vă întoarceți la presă să îmi demonstrați cu un singur act că ați solicitat lucrul acesta eu vă dau cuvântul meu de onoare că îmi depun demisia acuma în timp real în fața presei și a cetățeanului. Niciodată nu ați făcut chestiunea asta, aveți acest argument pentru că noi nu ne-am ținut punctual de dumneavoastră. De ce? V-am lăsat să creșteți avem și noi nevoie de tineri ca dumneavoastră care să facă o reala opoziție dar acuma înțelegeți că am intrat în alte eră. Vă luăm la tocat cu argumente deci putem să produceți presei în susținerea a ceea ce ați spus, un argument? Nu.


Domnul PresjQDt&W sedjntă Catana Claudiu Daniel


raăți vă rog dumneavoastră sunteți un trebuie să se afirme în fata noi conduceri

a PNL. Vă rog domnul Marius Coaje, după care de la USR sunt trei colegi înscriși la cuvânt, dacă se poate colegi care nu au mai luat cuvântul. Vă rog, domnul Coaje.

Domnul Coaie Marius- consilier al Primarului General

Bună ziua din nou. Mulțumesc domnul consilier general Ciucu așteptam de mult să ne spuneți lucrurile astea. Cum vine primăria capitalei cu anumite investiții umflate. Vreți să verificăm împreună ce a stabilit Curtea de Conturi din 2016 până azi? Vreți să mergeți cu mine să verificați? Vreți să vedeți cum din 2016 de când dumneavoastră sunteti

J                       »                                   I                                                                                                                                                                                I

consilier general și doamna Gabriela Firea este primar general avem maxim 200.000 de lei, de recuperat pe când în trecut vorbeam de zeci de milioane de euro? Vorbim de niște lucrări ....imediat ....lăsati-mă să

>                                                                                                            t

termin.....nu este un discurs politic. Acuzași funcționarii din primărie că

umflă anumite prețuri. Vă dați seama că nici un funcționar din primărie capitalei nu face asemenea lucruri, gândiți-vă că în joc este nu doar viața lor, libertatea lor, absolut tot. Nimeni nu vine aici să vândă pur și simplu un studiu de fezabilitate sau o documentație de avizare întocmită de un

T

proiectant cu... vorbim de un proiectant cu ștampilă, cu drept să pună acea ștampilă cu un verificator de proiect, oameni care au terminat școli înalte, care sunt verificați, vorbim de funcționarii publici. Haide să verificăm lucrări la care aduce în tot timpul argumente în fața DNA-ului înainte de 2016, stiti cum este să te trezești în fiecare dimineață la... să vii la locul de muncă să primești hârtii cu tot ce se întâmplă până în 2016.

Stiti cum sunt acum hârtiile făcute? Stiti că se verifică totul? Si totul II                              II                   t

se decontează pe reale executat avem legi care ne obligă să avem diriginți de șantier, nu sunt diriginții noștri de șantier, diriginți privați care vin și verifică fiecare lucrare în parte nu puteți să spuneți că o lucrare la tramvai care necesită toate infrastructura subterană și supraterană este mult să coste 4 milioane de lei, dacă o facem cu un milion de lei și se strică mâine, Doamne ferește avem un accident acolo o să spuneți de ce am venit cu un milion de lei? De ce nu am venit cu 4 milioane? Nu vreți să lăsăm niște

J                                               I

specialiști să ne spună cât costă cu adevărat? Un proiectant care și-a pus semnătura și o direcție din cadrul Primăriei care au acceptat? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnul Marius Coaje.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 15


robarea indicatorilor tehnico -< investiții Refacerea căii de rulare

i și Șos. Fabrica de Glucoza (DALI)- Etapa I - Lărgire Sos. Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca și Șos. Petricani

Au fost suficiente de luări de cuvânt, suntem deja în procedură de văd, cred că toate grupurile politice și-au spus opinia și și-au argumentat votul pe acest proiect de hotărâre. Vot pe acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc.

Cu 31 de voturi pentru 11 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 16 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți proprietate de stat din următoarele imobile situate în Municipiul București pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51, sector 5; Str. Boteanu nr. 3A - 3B, sector 1; Str. Victor Eftimiu nr. 9, sector 1

Domnul consilier general Bumbar v-ați înscris la cuvânt? Vă rog.

Domnul consilier Bumbar Marian

Cred că s-ar simplifica foarte mult discuțiile în și dezbaterile în Consiliul General dacă s-ar trimite proiectele de hotărâre cu mai mult de 5 zile. Legea într-adevăr spune că se trimit cu cel puțin cinci zile. De ce nu se trimit cu 10 zile, 15 zile înainte pe de o parte și pe de alta parte ședințele de comisii puse din jumătate în jumătate de oră suntem membri mai multe comisii. Nu ai timp să dezbați în jumate de oră că pleacă jumătate din colegi ca au o altă comisie. De ce nu se întâmplă lucrul acesta? Două condiții, trimise mai devreme 10-15 zile și comisiile organizate mai mult timp nu jumătate de oră. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule consilier vreau să vă spun faptul că, comisiile de specialitate se pot convoca oricând nu doar înainte de ședințele de consiliu iar Consiliul General funcționează după o legislație, după Legea 215 administrației publice, după statutul Consiliul Local după Ordonanța Guvernului numărul 35 dacă nu mă înșel și se respectă aceste lucruri. Nu putem să inventăm noi lege ate ar trebui să le modificăm ca să se anunțe cu 10 zile înainXXalttekt proiecte de hotărâre consiliu. Da, vă rog doflnn


dar nu e obligatoriu, sunt ■clKo zi, două înainte de ședința de , vă rog, v-ați înscris la cuvînt.


Domnul consilier Ciucu Ciprian

Au trecut trei ani de zile și poate să spunem că eu de exemplu nu cred că sunt infailibil dar și eu pot să greșesc , dar legea spune așa: cel puțin cinci zile și aceasta este valabil și pentru un cătun cu 2.000 de locuitori și aceasta este valabil și pentru un oraș cu două milioane locuitori.

Pe când dumneavoastră veniți cu 100 de proiecte pe ordinea de zi, proiecte tehnice practic grele PUZ-uri. Cum vă puteți aștepta că oricare, nu e vorba doar de opoziție aici oricare dintre noi putem vota în cunoștință de cauză. Cum vă puteți aștepta la așa ceva? Da numai zic că, comisiile sunt o mizerie, sunt o mizerie de când încep, până se termină, nu se discută nimic, totul este o bășcălie și știți foarte bine că facem parte din aceiași comisie. Astăzi a fost o comisie ..

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Discutați în cunoștință de cauză?

?                                  î           f

Domnul consilier Ciucu Ciprian

Vreau să spun că acest consiliu în cea mai mare parte votează în necunoștință de cauză, atunci cînd doamna Florea mitraliază articole pe buget la rectificare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Să nu vorbim în numele altor colegi.

Domnul consilier Ciucu Ciprian

Nu, vorbesc in numele meu si vă zic dumneavoastră. Azi dimineață la nouă și jumătate a început comisia de transporturi, care a ținut o jumătate de oră, pentru că a întârzia președintele comisie de transport. O jumătate de oră........da... și atunci vine domnul Bădulescu și ne scoate

ochii că nu suntem noi pregătiți că nu știm ce conțin proiectele. Nu e că nu știm, nu avem cum să obținem informații. Mai mult dacă vrem ca să mergem să vorbim cu directorii le e frică să vorbească cu noi, pentru că aoleu, află primarul, să vezi ce ne face că am vorbit cu Ciucu. Acesta este adevărul.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Ciucu am înțeles supărarea dumneavoastră. Haideți să revenim totuși la proie pornit. Și, rugămint putea continua ședjftțâ/nțrj$

âre cu numărul 15, pentru că de aici am stră să faceți liniște în sală pentru a normal.Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Clucu, eu nu știu dacă același lucru aș putea să aud și din gura altor colegi de-ai dumneavoastră care în afară să găsească niște motivații de genul ăsta puerile, ar face-o. Eu nu cred că, domnul Ciucu, acest Consiliu General din care dumneata faci parte nu este o chestiune la care te poți adapta sau nu, adică sunt colegi aici care sunt președinți de comisii, sunt secretari. Eu nu cred că are rost să vii dumneata să murdărești. Dumneata faci parte dintr-o comisie în care nu știu dacă te duci sau nu, dar nu poți să pui anatema în direcția asta, iar în acest sens, să știți că noi vom face o scrisoare de protest la partidul dumneavoastră să-i spunem noi cum vedeți dumneavoastră lucrurile aicea că poate nu le vedeți bine. Adică, sincer acuma, rămâneți fără argumente și o dați în prosteală? Duceți în derizoriu? Că totul e o bășcălie? Păi o fi o bășcălie în capul dumneavoastră. V-ați pus întrebarea asta? Domne, dar fă, vino la servici. Cum majoritate aș face, domnule, domnul, domnul, cum toți ne, dumneavoastră nu vedeți că numai dumneavoastră și cu domnul Ciucu susțineți aberația asta? în rest, toată lumea se conformează. Domne, principiul de bază al unei guvernări administrative este buna credință. Dumneata nu vrei să înțelegi că nu vrei. Așa o ții langa.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Dacă sunt luări de cuvânt pe proiectul de hotărâre cu numărul 16, dacă nu, domnul Gâdiuță, pe proiectul numărul 16 sau tot pe dezbaterea ... Da.

Haideți să supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 16.

Vot, vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 17 Proiect de hotărâre privind ministrarea Consiliului General al tyilXIui - teren ocupat de spații verzi

aprobarea transmiterii Municipiului Bucurp|țPaflate pe amplasamentul obiectivului de investiții "Pasaj Doamna Ghica”.

Domnul consilier general Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

La acest proiect pentru că se referă la pasaj Doamna Ghica Intersecția cu Șoseaua Colentina, s-a discutat în spațiu public în ultimele săptămâni despre acest proiect și faptul că lipsește din proiect linia de tramvai care ar trebui să facă parte dintr-un culoar și este prevăzută în P.M.U.D., un culoar de linie de transport rapid care se unească cartierele Pantelimon cu Pipera și aș vrea să ne puneți la dispoziție PUZ-ul pe baza căruia se face acest proiect, studiul de fezabilitate și să lămurim această problemă cu de ce acest pasaj nu are și o linie de tramvai, am văzut că 40 de metri se fac cu un milion de lei, ăsta are 200 metri, mai punem acolo, nu, lungimea pasajului e de 215 metri. Deci, dacă punem 5 milioane de lei, zic că punem linie de tramvai și pe pasajul ăsta, așa la costurile estimate de primărie.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule consilier.

îl invit pe domnul Marius Coaje, consilier al primarului general pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Mai sunt încă patru luări de a cuvânt. Rugămintea e să fie scurt și pe proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Mă interesează, oricum să ne pună la dispoziție PUZ-ul și studiul de fezabilitate pe baza căruia se face acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da. Eu aș vrea să răspund colegului meu de la USR. Domnul coleg, noi vorbim aici nici de PUZ, nici de cum o să arate podul, nici după cum o să arate tramvaiul ci vorbim de o hotărâre, e un proiect de hotărâre prin care noi trebuie să luăm o bucată de zonă verde de care ... de ce trebuie s-o luăm? Ca să forăm să vedem dacă urmează și vom putea face ce vreți dumneavoastră, adică pe podul ăla pot să fac tramvai sau nu? Pentru că, dacă nu o să fiți de acord să luăm acea bucată de pământ să face, să vedem geotehnic dacă putem să facem sau nu această lucrare, nu mergem mai departe, adică dumneavoastră ați luat-o puțin cum ați luat-o, dar nu ați luat-o bine. Dacă citați proiectul de hotărâre, vedeați că despre asta vorbim. Noi nu vorbim de pod, nu vorbim de nimic doar să cereți să vă uitați în proiect. Atâta. Deci nu vorbim de linie de tramvai, nu vorbim de cum va arăta podul, nu vorbim cât va costa.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Vreau să vă spun ce ne spun cetățenii care ne-au scris pe acest subiect și care spun că în primul rând nu s-a organizat de către primărie dezbatere publică și spun, PMB a decis să ne agraveze, vă rog să ascultați domnule viceprimar ce spun cetățenii care locuiesc în zonă, primăria a decis să ne agraveze condițiile de viață și așa extrem de frustrantă în acest oraș printr-o decizie nefundamentată de a construi pasajul. Pe lângă un zgomot infernal care depășește orice limită legală de poluare fonică, un miros înecăcios de noxe, mașini care circulă pe trotuar și ambuteiaje, acum vom avea și un peisaj cu patru benzi fix sub nas. Unde mai pui că celelalte două străzi ori 4 benzi vor continua să funcționeze sub pasaj. Pasajul urmează să ne treacă prin fața ferestrei și altor sute de locatari, 10 blocuri afectate a câte 8 și 12 etaje, să ridice noxele și zgomotul și mai mult va reduce din trotuar din locurile de parcare și așa puține și ne va da o priveliște de vis spre pod și spun foarte clar că

sgput acest proiect, ați îngrădit un perimetru Fteățji de construire si al cărui PUZ, s-au Excavator și lucrurile se precipită deja cuacest proiect care este foarte inoportun și vă rog să îi dați cuvântul și doamnei Roxana Wring care vrea să îi pună întrebări domnului Coaje.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Eu am crezut că dacă v-am dat dumneavoastră cuvântul, o să puneți întrebările grupului USR. O să sar peste grupul dumneavoastră și merg la domnul Ciucu. Vă rog, domnul Ciucu. Pentru că domnul Ciucu are întrebări clare.

Domnul Consilier Ciucu dorian

Este evident că atunci când vrei ca să votezi ceva, trebuie să ai toate datele pe masă. Modul în care arată proiectul în acest moment este cel puțin înfricoșător pentru acea zonă. Deci în afară că este extrem de invaziv și foarte urât ca și aspect, așa cum este acel pasaj, cum a apărut cel puțin în presă, da, este inoportună această soluție din punct de vedere tehnic, în lipsa unui studiu foarte clar de fezabilitate care să conțină inclusiv consultări la nivel local cu oamenii, nu putem face altceva decât să blocăm orice tentativă de a aduce acea mostruozitate în București. Și nu înțeleg deja cum s-au început acuma lucrările? Pe baza căror autorizații au început deja lucrări acolo la acel pasaj. Bașca că vine după ce au existat deja anul trecut lucrări făcute de către Primăria Sectorului 2 chiar acolo. Deci alți bani aruncați pe fereastră. Vă rog domnul Marius Coaje. Doamna Wring, am să vă dau cuvântul pentru că sunteți liderul grupului USR, dar nu este normal ca toți colegii dumneavoastră să se înscrie la cuvânt și să vorbească același lucru. Vă rog, doamna Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Răspunsul trebuie să-l primim de la cei care au elaborat SF-ul, deci un reprezentant al Companiei Durabile, mai ales eu aș vrea să aud un reprezentant al Direcției de Circulație din primărie, care ne poate răspunde de ce nu mai apare calea de tramvai, care ne poate explica când a fost adoptat Planul Urbanistic Zonal, dacă face parte din acel inel median de Nord. Deci aceste răspunsuri clare, tehnice, ca să știm dacă votăm sau nu. Deci chemați vă rog pe cineva de la circulație, de la Direcția InvestițiiDomnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Sigur. Domnul Coaje este consilier pe toate aceste domenii.


Doamna Consilier Wrina Roxana Sanda

Dânsul reprezintă administrația primăriei? Dânsul nu este angajat, nu? Dânsul este directorul Direcției de Circulație?

? 1

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Wring, dumneavoastră vreți răspunsuri, corect? Dânsul va livra aceste răspunsuri. Acum că dumneavoastră vreți de la anumite persoane, îmi pare rău. Vă rog domnul Coaje.


Domnul Marius Coaie Consilier al Primarului General

In urmă cu câteva luni ați votat indicatorii unui studiu de fezabilitate ce presupunea construirea acestui pasaj. îmi place remarca domnului consilier Ciucu, ne spune că proiectul este gata. Mi-aș fi dorit și eu ca proiectul tehnic să fie gata dar nu este. Se lucrează la elaborarea proiectului tehnic așa cum cred că doamna consilier Ciceală ați citit și ați înțeles că în Legea nr. 50/1991 scrie exact care sunt lucrările care se fac cu autorizație și care se fac fără autorizație de construire. Atunci când faci sondaje și vrei să vezi care va fi încărcarea, ce sarcină va fi pe acel pod, dacă sau nu va suporta o încărcare suplimentară pentru un viitor tramvai, vă spun clar nu vă trebuie autorizație de construire. Ca să trec mai departe la ceea ce spuneți dumneavoastră dacă trebuie sau nu tramvai nici eu nici dumneavoastră cred că nu suntem specialiști să spunem lucrul acesta, nici în mobilitate urbană si nici în structură de rezistentă. Haideți să lăsăm

J                                                                                                            î                                T

cum am spus și data trecută, specialiștii să ne spună ce e de făcut. Dumneavoastră veniți să îmi spuneți că doi cetățeni v-au scris că nu e bine că în zona respectivă se face un pasaj, pasaj care de fapt elimină traficul din zonă și că au noxe, azi sunt noxe pentru că nu ai un pasaj. Doamna consilier general vreau să îmi spuneți și mie cum de azi nu mai e bine...că azi este bine să facem un tramvai dar la prelungirea Ghencea ați venit și a spus că de ce face primăria tramvai adică într-o parte trebuie, într-o parte nu trebuie. Eu zic să lăsăm specialiștii să ne spună ce măsuri trebuie să luăm. Este obligația noastră... din respect pentru dumneavoastră nu vă întrerupt așa cum o faceți dumneavoastră acum deși nu vi s-a da cuvântul. încă o dată, să lăsăm totul specialiștii să ne spună aceste lucruri. La elaborarea proiectului tehnic pe care a subliniat-o colegul dumneavoastră dacă vrea să ia parte la aceste discuții și la o îl invităm că a fost colegul ireună cu


dezbatere cu colegii car§ asa cum facem de o

J                                               >

invitat la anuffyit dumneavoastră


cupă de proiectare a acestui pod, i tf dprțiqul Grigorescu vă poate spune ! primăriei, poate veni și â\afiâastă lucrare, să dezbată împproiectanții acreditați dacă este bine cu tramvai, dacă nu este bine cu tramvai, dacă putem să punem o linie dedicată transportului în comun...dar proiectul de azi se referă la transmiterea unui drept pe care deja primăria îl are că este proprietar pe acea arteră să luăm administrarea Consiliului Local 2 sector 2 ca să putem să facem această investiție. Că va fi cu tramvai, că nu va fi cu tramvai. Nu am ajuns. Haide să vedem toate documentele inițiale, să facem un proiect tehnic, să-l aprobăm în consiliul, să îl vadă toți specialiștii și pe urmă putem să decidem ce facem cu el, dacă e frumos, dacă e verde, dacă e negru, dar haideți să ajungem până acolo. Dar până acolo haideți să votăm cererea noastră de transmitere înapoi la Consiliul General a acestei artere.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnule consilier. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 17. Vot vă rog. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să votați. Propun ca în 10 minute să luăm o pauză de 30 de minute dacă sunteți de acord și dumneavoastră după care să continuăm.

Cu 28 de voturi pentru, 14 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 18 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București a terenului în suprafață de 2450 mp - Lot 1 și a terenului în suprafață de 1445 mp -Lot 2, din imobilul situat în sectorul 4 al Mun. București, Șoseaua Vitan - Bârzești nr. 2-4, identificat cu nr. cadastral 213049. Este vot de 2/3 și acest proiect de hotărâre. Domnul consilier general Stroe v-ați înscris la cuvânt din nou? Ok. Doamna Ciceală? Vot vă rog pe proiectul de hotărâre u numărul 18.

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 19 privind solicitarea către Consiliul Județean Ilfov a trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Local al Orașului Voluntari, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a terenului în suprafață de 10896 mp aflat durata derulărij/50 Andronache -î

inistrativ teritorială a Județului Ilfov pe de investiții "Obiect 21. NodVot, vă rog

De asemenea, este un proiect care necesită două treimi din votul consilierilor generali.

Cu 41 de voturi pentru, 4 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 20, privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II - III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III).

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 21 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 367 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4.

Domnule Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

E cu referire la proiectul anterior, dar vă răpesc doar 30 de secunde. Proiectul anterior se referă de fapt doar la tronsonul 3, între metrou și Centură și vin cu rugămintea, din nou, ca de fiecare dată să publicați și anexele la aceste hotărâri. Toate anexele, chiar dacă este vorba de planșe mai mari, există aparatură care scanează și așa ceva, vă rog să le puneți pe site de fiecare dată. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu pentru intervenție.

Doamna Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Noi suntem de acord cu proiectul acesta și cu exproprierea. Să facă sectorul 4 această expropriere, sigur, dar să țină cont de următorul lucru: și la evaluare, și atunci când iau decizia pe expropriere și pe documentele legale. Legea exproprierii pentru spațiile verzi spune că se face îj> se uite pe grila notari^ unde, la pagina 19,

tul acesta pe grila notarilor. Și trebuie să [cif/ful București, valabilă la zi, în 2019, se aplică pe spațiile care sunt verzi.Și anume, pentru spațiile verzi, pe 2019, în vigoare pe grila notarilor este prevăzută o corecție de 40%. Adică pe prețul de zonă de pe grila notarilor se scade 40% din preț. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc si eu!

t                            »

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 21. Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 22 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenurile situate în str. Grădiștea nr. 6, str. Pridvorului nr. 4 și str. Pridvorului nr. 6, sector 4.

Vot, vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 23 privind trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a construcției C1 situată în Aleea Prevederii nr. 6, sector 3, în vederea casării și demolării.

Domnule consilier general Stroe, v-ați înscris la cuvânt?

Vă rog.

Scurt și la obiect, dacă se poate.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da. Acea construcție este deja demolată și acest... Primăria Sectorului 3 a demolat-o ilegal și acuma vine cu o cerere ca să intre în legalitate. Doar asta voiam să menționez. Noi nu putem gira acest mod de funcționare a instituțiilor publice. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc și eu.

îl avem în sală pe domnul Radu Munteanu din partea Sectorului 3? Sau doamna Oana Mehedințeanu? Dacă se poate, vă rog să îi răspundeți domnului consilier general. Doamna Oana Mehedințeanu, șef serviciu management informațional Sector 3.


tului, mă numesc Ioana Melencu, s^rt context pentru proiectul referitor

la Creșa Trapezului. S-au demarat lucrările în baza unei autorizații de construire, aceasta a fost propusă pentru extindere, reabilitare și modernizare. Ea face parte dintr-un obiectiv tip construit în anii 70, Primăria Sectorului 3 a derulat, încheiat si dat în folosință obiective reabilitate fix pe același tipologie. Acele obiective... Este o tipologie... Da, o tipologie de creșe din anii '70, parter... Da, un model de creșă care s-a dezvoltat în mai multe sectoare ale Bucurestiului, sunt obiective aproximativ identice. Și în anii trecuți Primăria Sectorului 3 a modernizat, reabilitat și consolidat obiective similare, fiind încadrate în clasa de risc seismic 2. Bun. Pentru Creșa Trapezului, conform unei solicitări a administrației, a DGASPC-ului s-a solicitat o extindere. La momentul respectiv, când s-a elaborat proiectul, am încercat să maximizăm locurile în creșă. S-a realizat un proiect care a fost autorizat, s-a încercat și finanțarea lui prin fonduri, nu a fost posibil, asta este altă poveste, la demararea lucrărilor de execuție proiectul presupunea o extindere foarte amplă, prin consolidare și supraetajare a clădirii existente. Am și planuri la mine, pot să discut cu oricine dorește și pe planuri, inclusiv proiectul vechi. Bun. în perioada execuției printr-o notă de constatare venită din partea executantului și a dirigintelui de șantier s-au constatat neajunsuri ia clădirea existentă. Consolidarea presupunea trecerea unor stâlpi din casa veche. în final, în proiectul de extindere, casa veche nu mai avea niciun fel de rol de rezistență, rămânea, pur și simplu, ca și compartimentări. De asemenea, din cauză că proiectul inițial a fost complet subordonat clădirii existente, a rezultat un proiect nu neapărat ideai. A fost autorizat, trecut prin toate filtrele ISU, DSP și așa mai departe, dar în urma constatărilor s-a dispus realizarea unei noi expertize tehnice care a identificat informații care la momentul realizării primei expertize nu puteau fi cunoscute, pentru că nu erau făcute toate decopertările. S-au făcut decopertări doar la fundații punctual și la stâlpi, unde a fost necesar. S-a dispus demolarea, în regim de urgență, în baza unei autorizații de demolare și pentru această situație este nevoie de acordul primăriei generale, deoarece toate obiectivele aflate în sectoare sunt la dispoziția celor care le administrează, să le extindă, să facă tot ce pot, să... tot ce au la îndemână să le facă mai bune, dar nu au posibilitatea să le demoleze. S-a constatat, în perioada de execuție, necesitatea demolării. în urma eliberării terenului noi deja lucrăm la viitorul proiect, practic se va reconstrui, va avea o capacitate mai mare decât proiectul inițial, deoarece odată cu eliberarea terenului putem să facem o altă configurație, cu o amprentă un pic mai mică, dar cu o capacitate mai mare de copii.Doamna Ioana Melencu

Există și alte întrebări?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să mai rămâneți puțin.

Domnul Florescu Adrian.

Mai sunt încă patru colegi înscriși la cuvânt.

Domnul Florescu Adrian, nu vreți să spuneți nimic? V-ați înscris la cuvânt. Domnul Olteanu Cristian.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc.

Deci, doamnă, pe scurt. Ați demolat ceva ce nu era al dumneavoastră.

Doamna Mehedinteanu Pana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Cum spuneam vorbesc în numele proiectantului, dar eu vă creez un contest și un istoric al acestui proiect.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Colegul nostru a avut dreptate, s-a întâmplat, atâta întreb.

Doamna Mehedinteanu Pana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Există o expertiză în baza căreia s-au făcut niște constatări, niște constatări relevate pe perioada execuției, pentru oricine ar vrea.....

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Serios....

Doamna Mehedinteanu Pana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

.....s-au adus la finalitate. Un obiectiv care tratează o clădire existentă construită în anii 70 înainte de cutremur știe ce implicații are o astfel de lucrare.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian


Doamnă, să știți că ayeți jgte argumentele, sunt foarte corecte și bat doar, dacă este adevărat că s-

sunt total de acord cu ele? a demolat.


Doamna Mehedinteanu Pana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Clădirea este....

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Nu am întrebat de ce.

Doamna Mehedinteanu Qana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Ea era în pericol de prăbușire și punea în pericol....

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Eu chiar vă cred.

Doamna Mehedinteanu Qana - Șef Serviciu Management Informațional Sector 3

...pe cei care lucrau la realizarea obiectivului.

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Eu chiar vă cred. Sunt absolut convins că este perfect adevărat.

Doamna Mehedinteanu Qana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Este lucrare făcută în baza unei autorizații de demolare emise în regim de urgență conform legii. Deci nu este o demolare ilegală. Partea aceasta cu ce se întâmplă astăzi în Consiliu, legat de proprietatea imobilului este pur și simplu în opinia mea o formalitate, deoarece clădirea era necesar a fi demolată conform unor realități mecanice.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamnă, mai luați puțină pauză, vă rog. Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Deci, scuză-mă domnul președinte. Nu am terminat.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Danielnu am apucat eu să vă închidDomnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Am întrebat, dar mi-a spus o chestie foarte corectă argument foarte corect, dar vreau să întreb când s-a întâmplat asta?

Doamna Mehedinteanu Pana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Aveți tot proiectul care stă în baza acestui articol pe care urmează să îl votați, unde este atașată autorizația de demolare emisă. Sunt pur și simplu un proiectant, dacă doriți pot să discut pe planuri, pe proiect, pe toate informațiile de care sunt direct responsabilă, mai departe de atât..

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian Am înțeles.

î

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mai rămâneți puțin, vă rog. Domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Olteanu, acum cu siguranță, ori ați vrut să vă remarce doamna, ori dumneavoastră nu vreți să sprijiniți acest proiect.

Dacă o să mă lăsați o să vă explic. Ceea ce v-a spus dânsa, dar îi lipsesc anumite efecte de ordin tehnic, juridic, vă spune așa: atunci când am demolat....băi Nino, dacă nu vrei să îți treacă proiectul și....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți, vă rog, să faceți liniște. Domnul consilier, haideți vă rog, să luati loc.

I

Vă mulțumesc doamna proiectant Vă mulțumesc pentru intervenție. Eu am chemat-o pe doamna Oana Mehedințeanu, înțeleg că dumneavoastră erați doar proiectantul. Doamna Mehedințeanu, vă rog dacă aveți și dumneavoastră de adus lămuriri suplimentare pe acest proiect de hotărâre?

Doamna Mehedinteanu Oana - Sef Serviciu Management Informațional Sector 3

Bună ziua doamnelor și domnilor. Ce ar mai fi de lămurit.

Vă mulțumesc, dacă nu mai aveți detalii suplimentare. Haideți vă rog, să faceți liniște mai sunt câțiva colegi înscriși la cuvânt după care, după acest proiect de hotărâre vom lua pauză.

Deci, avem o solicitare de luare de cuvânt din partea PNL și trei de la USR. Haideți să fie o singură persoană ca să.... doamna Wring, doamna Ciceală și domnul Gîdiuță. Cine rămâne? Numai puțin vă rog. Haideți că doamna Wring.... Avem două variante un singur coleg de la dumneavoastră sau niciunul. Vă rog doamna Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vreau să pun întrebarea cuiva care îmi poate da și răspunsul, poate Nino.

Deci, întrebarea este: astăzi noi avem un proiect de hotărâre care intră în legalitate un act ilegal, pentru că eu am aici certificatul de urbanism, pentru această desființare, care a fost emis pe 05.06.2019 și a doua zi, probabil la prima oră avem Autorizația de desființare. Eu înțeleg că, creșa era desființată, deci actele acestea pe care le avem aici sunt emise post factum, iar noi acum probabil...deci asta este o întrebare legitimă, noi acum în Consiliul General nu facem decât să introducem în [egalitate ceva ilegal. Nu este prima dată când se întâmplă la Sectorul 3. îmi pare rău, țineți minte, a fost care nu au trecut de mai multe ori, inclusiv bulevardele care au trecut la domnul Negoiță.

Deci, cine îmi poate răspunde la această întrebare. Dacă creșa era deja...data în care a fost emisă.....demolată creșa ca să vedem dacă

documentele astea sunt făcute după?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ok. Ultima întrebare. Domnul consilier general Rogin Marius v-ați înscris la cuvânt? Ultima întrebare după care îi voi da cuvântul doamnei Oana Mehedințeanu din partea Sectorului 3, după care vom supune votului dumneavoastră și luăm o pauză de jumătate de oră.

Domnul Rogin, vă rog.

Domnul Consilier Rogin Marius


Vă mulțumesc domnul președinte. Eu bănuiesc că s-a întâmplat într-adevăr ceva și cu siguranță așa a fost. Clădirea veche nu a suportat intervenția. Bănuiesc că și pe perioada lucrărilor cetățeni din București au descompletat zidărie, ca să nu spunem mai pe românește că au furat, am spus au descompletat și cu siguranță proprietarul, adică Consiliul General, 

ar fi trebuit să facă imediat o solicitare de demolare, pentru siguranța cetățenilor care sunt în preajma unor asemen pericol, copil, bătrân, nu contează. .Atunci ergf^$i constituie imediat o comisie să vinălla
întâmplat cu clădirea respectivă și la cerere se demola, chiar dacă proprietarul, adică Consiliul General, nu voia.

Mulțumesc.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru precizări, cred că ați fost cel mai explicit domnul Rogin.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 23. Vă rog. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să votati.

î

Cu 30 de voturi pentru, 12 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

- PAUZĂ -

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Proiectul cu numărul 24 - proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi a imobilului în suprafață de 2375 mp situat în Splaiul Independenței la intersecție cu str. Vânători și str. Poenaru Bordea, sector 4.

Domnul consilier general Țugui Matei.

Domnul consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! In primul rând acest teren a fost dat către Parohie de către Consiliul local, nu știu cât de legal e acest lucru.

în al doilea rând, eu mă voi abține la acest proiect, pentru că consideră că e mai bine ca terenul să rămână în proprietatea publică a municipiului pentru ca peste ani și ani poate îi vom găsi altă destinație. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles, doamna director Mariana Perșunaru dacă se află în sală, vă rog să veniți la pupitru.


xecuthkPersunaru Mariana - Direcția Patrimoniu

Bună ziua, r^f§Ti în anul 2002


i a afirmat domnul consilier într-adevăr or 4 a atribuit în folosință gratuită

Arhiepiscopiei București, Parohia Sfântul Spiridon Vechi terenul în suprafață de circa 2300 mp, în vederea construirii unui sediu social.

Conform legislației sediul


centrul social, servicii


sociale, conform legislației în vigoare Legea 215 într-adevăr Consiliul General este cel care are atribuții de a atribui în folosință gratuită din proprietatea municipiului București, așa cum știm Consiliul Locale ale Sectoarelor nu au proprietate, numai că noi ne aflăm în următoarea situație: din 2002 până în 2019 această hotărâre nu a fost atacată nici de Instituția Prefectului, nici de o altă instituție, ea nu mai poate la data prezentei să fi atacată și-a produs efectele, sau emis autorizații de construcții, acel sediu a fost construit cu autorizație perfect valabilă neatacată de nimeni, proiectul de hotărâre a fost întocmit ca urmare a faptului că parohul aceste biserici și Centru social ce există acolo, au purtat o corespondență cu Compania Națională de Investiții în vederea realizării unor investiții și pentru dotări cu aparatură medicală.

Compania Națională de Investiții a răspuns și există la proiectul de hotărâre printr-o adresă că într-adevăr sunt dispuși să realizeze această investiție numai că Parohia trebuie să aibă terenul în proprietate sau în administrare în folosință gratuită.

Compania nu face investiții pe terenuri aflate în folosință gratuită.

Conform legislației în vigoare, instituțiile religioase nu pot primi în administrare terenuri ci doar în folosință gratuită sau conform Legii 239/2007 în proprietate, fapt pentru care s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre.

Domnul consilier Țugui Matei Ion

Nu zice nimeni să dărâmăm câinii ca Nadia Comăneci, doamne ferește, spun că doar acel teren fiind în proxima rondului de la Națiunile Unite, consider că e foarte bine să rămână proprietate publica municipiului, să dăm în folosință gratuită Parohiei terenul respectiv, poate semnăm un protocol prin care ne asociem în calitate de proprietar ai terenului pentru a trage respectivele investiții de la Compania Națională de Investiții dar consider că este preferabil ca terenul de sub clădire să rămână proprietate publică.

Mulțumesc!

J

Doamna director executiv Persunaru Mariana - Direcția Patrimoniu Intr-adevărat am avut această discuție cu Compania Națională de Investiții, referitor la un protocol, proprietarul construcției unde urmează să se realizeze investiția si în care urmează să .... si investiția în aDaraturăArhiepiscopia și atunci nu se... a fost... a fost și punctul nostru de vedere și am avut două întâlniri cu cei de la CNI în vederea dar nu.....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc pentru intervenție doamna director.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 24.

Cu 30 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul numărul 25 - proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a construcției denumită ”Turn de Parașutism” situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții "Sală Multifuncțională Complex Sportiv ”Lia Manoliu” - B-dul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2” .

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, acum mă adresez colegilor de la USR, doamna Wring uitați-vă că e ultima oară când nu mai trece proiectul acesta, intră Codul administrativ în vigoare astăzi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Berceanu vă rog.

Domnul consilier Berceanu Octavian Alexandru

Există diferențe semnificative aduse proiectului de la ultimul vot?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vot vă rog pe proiectul cu număprul 25.

Cu 30 de voturi pentru, 4 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respin


Proiectul număruH! imobilului situat *      '


dt.de hotărâre privind cumpărarea nij. tțț, sectorul 2, București, în baza

exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice.

Doamna viceprimar Michaela Florescu.

Doamna Viceprimar Florescu Michaela Tomnita

Mulțumesc! Ce vroiam să vă spun în afară de, în afară de faptul că este o clădire interbelică, absolut de excepțională calitate și aș vrea să vă spun probabil ce nu știți, despre un pic despre trecutul aceste clădiri.

Trebuie să vă spun exact acum 85 de ani, Gazeta Municipală, uitați ce idee aveau, deci avea o Gazetă Municipală, ca să știe exact de proiectele primarilor și administrației.

Deci exact acum 85 de ani Palatul Societății Funcționarilor Primăriei Municipiului București acest ... acest ... această funcțiune a avut-o și ideea este că din 1914 începe strângerea de fonduri, deci e prin contribuție, această societate a funcționarilor Primăriei Municipiului București din donații din 1914 până în 1931 au strâns 6 milioane de lei și au purces să construiască această clădire. Ideea era așa, de fapt o situație similară ca și astăzi. Primăria Generală nu a avea o sală de spectacole sau sală de bal, sau sală de întruniri iar această clădire avea această sală și care există în continuare absolut superbă, unde se află două basoreliefuri de bronz care comemorează pe cei căzuți la datorie, vorbesc de funcționarii publici, de perioada de după război interbelică și de asemenea exista un birou juridic, exista o frizerie o popicărie dar și pentru bucuresteni existau cafenele si restaurante. Stau si mă întreb, știu că este acum dată la Expo Arte da sunt sigură că și Primăria ar putea beneficia de această sală pentru diverse festivități de onoare iar punct de vedere arhitectură și valoare patrimonială se poate înscrie perfect în cazul clădirilor interbelice europene. Este absolut excepțională și cred că merită să o întregim și să o folosim la adevărata ei valoare și în memoria a ceea ce a existat în această clădire. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu doamna viceprimar. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 26. Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 14 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.


de hotărâre privind acceptarea ui Nikola Martinoski si darea în 


administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic. Vot, vă rog, este vot de două treimi.

Cu 39 de voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 28 privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Regele Decebal și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic. Domnul Ardeleanu v-ati înscris la cuvânt? Domnul Artimon, făceați curat în.....am

înțeles.... Doamna Ciceală.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Am un amendament la acest proiect de hotărâre. După articolul 2 se va introduce un nou articol cu următorul conținut, articolul 2: bustul donat va fi amplasat pe soclul pus la dispoziție de către donator, iar administrația monumentelor și patrimoniului turistic nu va bugeta costuri suplimentare aferente lucrărilor necesare amplasării și de amplasare propriu zisă. Următoarele articole modificării vor fi renumerotate corespunzător, iar celelalte prevederi ale proiectului rămân neschimbate. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu

Vreau să vă spun că trebuie să fiu de acord cu amendamentul doamnei Ciceală, domnișoarei Ciceală.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Supun votului dumneavoastră amendamentul depus de doamna consilier Ciceală Ana Maria. Vot, vă rog pe amendament. A depus un amendament doamna consilier general Ciceală prin care vrea să se modifice faptul că va fi amplasat bustul pe soclul pus la dispoziție de către donator și că nu vor fi costuri pentru acest obiectiv.

Cu 42 de voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul dei

_ robatîn integralitatea sa. Vot, vă rog. ri^ârithjf ^^țineri și 0 voturi împotrivă, proiectulCu 46 de v

de hotărâre a f

Proiectul numărul 29 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea ”Titu Maiorescu” Vot vă rog. De asemenea și acest proiect de hotărâre este de două treimi din consilierii generali.

Cu 35 de voturi pentru, 9 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul a hotărât numărul 30 privind punerea în executare a unei hotărâri C.E.D.O. Vot, vă rog dacă nu sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre.

Cu 45 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - str. Teiul Doamnei nr. 95 și 97, sector 2. Doamna consilier Roxana Wring.

Doamna consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc domnule președinte, sunt din fericire doar patru PUZ-uri noi pe această ordine de zi, restul confirm colegilor că au mai fost pe ordinile de zi anterioare. La acest PUZ vom vota împotrivă, este un PUZ de parcelă și în plus de faptul că este un PUZ care prevede lărgirea unei străzi prin demolare. Deci cum poate face aceasta un investitor privat? Nu știu. în plus, înălțimea pe care o solicită de p+6 este lângă un p+2. Nu mi se pare oportună. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Este cumva în sală domnul arhitect șef Dumitrașcu? Vă rog domnule arhitect șef, dacă........se poate? între timp doamna Wring vă rog să mai

să mai repetați o dată întrebarea sau obiecțiunile dumneavoastră ca să le audă si domnul arhitect sef.

J                                                                             f

Doamna consilier Wring Roxana Sanda

Este oportun PUZ-ul și domnul arhitect șef o să îmi spună că este oportun. Din ce am văzut pe planșă se va lărgi strada, este prin demolări. Așa arată planșa, i domnul Dumitrașc am nicio întrebare


. Așa arată planșa. Nu știu. Domnul, nțln acest Consiliu General, cităm, nu, n-^■^președițite, noi considerăm că planul vizonal


nu este oportun și nu îl vom vota. Am făcut o afirmație. Da? Deci avem acest drept să considerăm oportunitatea, deci dacă dumneavoastră vreți să adăugați ceva, bineînțeles, dar asta trebuia făcut în Comisia de urbanism, la care dumneavoastră nu veniți sau în Comisia tehnică de urbanism care tot n-o convocați, așa că e greu să aflăm mai multe...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Pe proiectul de hotărâre, doamna Wring, vă rog.

Domnul Arhitect Șef, aveți cuvântul.

Domnul Arhitect Sef Dumitrascu Ștefan

Doamna consilier s-a exprimat pe oportunitate, care evident este dreptul domniei sale ca și al tuturor consilierilor și pe care îl respectăm, ca de fiecare dată vă asigur că atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere legal, documentațiile sunt corecte și sunt propuse spre aprobare Consiliului General, toate prevederile pe care le anvizajează o documentație tehnică de urbanism, vizează în primul și în primul rând proprietatea care a generat acest aceste proiecte, dar bineînțeles și posibilitatea extinderii rețelelor de rețelelor utilitare la nivelul zonei în care proprietatea se situează, inclusiv, inclusiv terenurile necesare pentru mărirea, lărgirea, extinderea, augmentarea ca să zic pe de-a-ntregul a rețelei de trafic. Nu pot fi executate în schimb exproprieri decât în momentul în care aceste documentații sunt inițiate de către autoritatea publică. Toate documentațiile care sunt prezentate spre vot Consiliul Municipal în toate sectoarele municipiului București, după ce au fost votate și aprobate de către consiliu, sunt transmise administrațiilor sectoarelor pentru a fi cuprinse în planuri urbanistice zonale ale fiecărui sector care vor ajunge în aprobare la Consiliul General în cursul finalului acestui an.

Vă mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc si eu.

>                             î

Cu 22 de votu


de hotărâre a foștihotărâre cu numărul 31.


ineri, 6 voturi împotrivă, proiectulProiectul de hotărâre cu numărul 32 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Matei Basarab nr. 61, sector 3, București.

Doamna Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc.

t

Matei Basarab 61 este un monument istoric, într-o zonă construită protejată, la mai puțin de 100 de metri de un alt monument istoric, ambele imobile unul parter, celălalt parter plus un etaj și ni se cere să aprobăm un PUZ prin care se va construi lipit din câte apare pe planșă de Matei Basarab 61 în parter cu cinci etaje după demolarea unei părți probabil declasate în acest moment istoric pentru că bineînțeles și avizul Ministerului Culturii, Direcției de Cultură este mai mult decât vag. Bineînțeles că nu vom vota așa ceva. Este vorba de o zonă construită protejată, nu contribuie cu absolut nimic acest proiect la calitatea locuirii, nu este integrat în țesutul urban și astfel de proiecte, astfel de proiecte urbanistice zonale nu ar trebui să mai revină pe ordinea de zi a Primăriei Generale, o primărie care văd că se preocupă în ultima perioadă de salvarea patrimoniului prin achiziționarea multor monumente istorice. Vom vota împotrivă, bineînțeles. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, domnule arhitect șef, fiind un proiect nou de hotărâre, puteți să ne aduceți câteva lămuriri? Nu neapărat doamnei Wring. Să ne spuneți pe scurt punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Arhitect Șef Dumitrascu Ștefan

Matei Basarab 61, cunosc foarte bine zona, este exact vis-a-vis de sediul primăriei, fostul sediu al Primăriei Sectorului 3, o clădire cu regim de înălțime parter și trei niveluri precum o cunoașteți, în care am lucrat vreo 15 ani este de aser Asociației Municipiilo/® posibilitatea extinder ‘

dayșljpjt clădirii în care se află acum sediul oferind și acestui amplasamentniveluri, care este propus este în conformitate cu regulamentul zonei protejate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc si eu.

J                                 1

Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 32.

Cu 21 de voturi pentru, 11 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 33 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Șoseaua Electronicii nr. 25 sector 2.

Aceeași doamna Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Catana.

Aici trecem de la PUZ-uri de parcelă la pe 32.000 de metri pătrați, care într-adevăr este o dezvoltare imobiliară impresionantă, e vorba de fapt despre o insulă de blocuri P+11 în care nu văd nimic altceva decât blocuri, nu văd echipament edilitar, este pe o stradă care are numai două benzi, una la dus, alta la întors, deci nici nu vreau să mă gândesc cum va fi traficul dar aici mă adresez, chiar mă adresez domnului Dumitrașcu, este o este o veche este o platformă industrială pentru care Primăria Municipiului București ar trebui să aibă o viziune nu numai pentru aceasta dar pentru toate platformele industriale care sunt în interior orașului, o viziune de dezvoltare. Viziunea asta de dezvoltare văd că se reduce doar la niște păduri de blocuri. Aici sunt niște blocuri P+11, nu văd nicăieri aliniamente stradale, accesele bineînțeles având în vedere cât de îngustă este strada, vor vor fi foarte dificile, în zona aceea am mai primit niște sesizări din partea cetățenilor cărora le e foarte frică că nu vor mai putea să circule pe stradă adică efectiv nu sunt trotuare, deci da, nu vom, nu vom vota.

Vă mulțumesc.

îDomnul Arhitect Șef Dumitrascu Ștefan

Vă mulțumesc. Nu, Electro... Electronicii este strada care intră în Bulevardul Barbu Văcărescu, este într-adevăr o fostă platformă industrială, o ruină dezafectată, un teren care în cazul în care nu se va dezvolta, va rămâne în continuare o ruină, la fel ca multe terenuri din municipiul București. Doresc să îi reatrag atenția doamnei Wring că Bucureștiul nu mai este un oraș Industrial precum l-a conceput fostul regim, răposatul, vorba domnului consilier, este un oraș care trebuie să se dezvolte. Dezvoltare nu înseamnă și scuzați opinia profesională de această dată, clădiri parter și parter și un etaj sau menținerea unui așazis țesut urban. Dezvoltare înseamnă metri pătrați construiți intensiv. Dacă dorim să construim mai puțin intensiv să zicem, mai puțin dens, putem să mergem în localități rurale, semirurale împrejurul Bucureștiului, la marginea pădurii, de exemplu, știu eu, capitale care au ceva de spus în ceea ce privește urbanismul au coeficienți de utilizare a terenurilor care ating cifre de 7 sau chiar 12. Bucureștiul, din păcate este limitat prin lege la un CUT de 4, coeficient de utilizare a terenului 4, ceea ce ne menține între o cutie de investiții imobiliare foarte neatractivă.

Vă mulțumesc.

!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu.

Vot vă rog pe proiectul de hotărâre numărul 33.

Cu 18 voturi pentru, 14 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul numărul 34 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Intrarea Gheorghe Costea, Sergent, nr. 6 (fosta str. Fluierului nr. 13), sector 2. Doamna Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda Da. Scurt. Nu mi îngustă, e o parc^r@ numește, numărul 08! 7o

^oportun pentru că aici avem o intrare de zonă construită, Horei se sunt P, P+1, P+2, n-am văzut pef ’                     rr r

planșa pe care ne- atașat-o domnul arhitect șef. Dar ei cer un P+3 și de asemenea, propun o lărgire a străzii prin demolare și din câte apare pe planșă demolarea este a singurei clădiri de P+2 cu 3 retras, dar vor să construiască un P+3. Deci bineînțeles vom vota împotrivă nefiind oportun. Vă mulțumesc.

>

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu. Vot vă rog pe proiectul de hotărâre numărul 34. Cu 18 voturi pentru, 15 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul numărul 35 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B, sector 2.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aici doar vreau să atrag atenția că de la următoarele Planuri Urbanistice Zonale au mai fost pe ordinea de zi și USR își va menține votul anterior care a fost împotrivă. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles. Vot vă rog pe proiectul de hotărâre numărul 35.

Cu 17 voturi pentru, 15 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 36 privind aprobarea PUZ - strada Ștefan Holban nr. 20 - 30, sector 1. Vot vă rog.

Cu 15 voturi pentru, 16 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 37 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, sector 4. Vot vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 11 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 38 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Șoseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, București. Vot vă ro


Cu 16 voturi hotărâre a fost restofn

Proiectul numărul 39 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Str. Baicului nr. 55, Sector 2. Vot vă rog.

Cu 15 voturi pentru, 15 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 40 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Bulevardul Pache Protopopescu nr. 71 - 75, Sector 2. Vot vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 41 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4, Sector 2. Vot vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 15 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre numărul 42 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2. Vot vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 13 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul numărul 43, privind rectificarea bugetului propriu al municipiului București pe anul 2019.

Doamna Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Vom avea două amendamente la acest proiect de rectificare bugetară, pe unul îl voi susține eu și pe celălalt colegul meu, domnul Gâdiuță.

Pe amendamentul meu, este vorba de Centrul Integrat pentru furnizarea... este vorba de un parteneriat între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, Ministerul Sănătății și Centrul de Evaluare și Tratament a toxico-dependenților Sf. Stelian București, Spitalul Clinic Dr. Victor Babeș, Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația Română Anti-Sida, Asociația Carusel și Asociația Romanian Harm Reduction NetWork, protocol care a fost semnat în aprilie 2018 și care a făcut obiectul Hotărârii Consiliului General 698/18.10.2018. Conform acestei hotărâri și acestui protocol, ASSMB își semnarea protoc specializat pentru p

4 includă, în maxim șase luni de zile de la uțife.nșcșșare înființării unui centru medical dir^r{i|p^rile vulnerabile. Și s-a întâmplatacest lucru în anul 2018, când a fost inclus pe lista de investiții de la Administrația Spitalelor, obiectivul achiziție a unui imobil necesar pentru înființarea unui centru medical specializat cu suma de trei mii trei sute mii lei, adică trei milioane trei sute de mii de lei. în schimb, când s-a aprobat bugetul pentru anul acesta, acest obiectiv de investiții și suma respectivă au dispărut din lista de obiective de investiții de la ASSMB și de la Direcția de Investiții PMB. Vă rog frumos să includem această sumă din nou în bugetul PMB. Datele furnizate de către asociațiile menționate anterior spun că am avut 691 de cazuri noi de infecții cu HIV-SIDA în anul trecut, și se remarcă o prevalență mare a co-infecțiilor. Numărul estimat pe care îl avem de consumatori injectabili de droguri din București este de 9839 de persoane. Adică nevoia este foarte mare și inclusiv Spitalul Victor Babeș și ASSMB spun că acest obiectiv de investiții și acest centru este absolut necesar și critic pentru adresarea nevoilor acestor persoane și integrarea lor în societate până la urmă.

Eu vă propun să susțineți următorul amendament:

La Anexa 2.33 din rectificarea bugetară, la Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București vom modifica, prin diminuare, cu suma de trei mii trei sute mii lei de la cod 20.30.30, Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, deci practic de la bâlciuri și spectacole, unde oricum sunt suficient de mulți bani. Și suplimentarea la Anexa 2.43.1, Lista de obiective de investiții, INSTITUȚIA: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, cu suma de trei mii trei sute mii lei, pentru un nou obiectiv de investiție denumit Achiziție a unui imobil necesar pentru înființarea unui Centru Medical specializat pentru persoanele din grupurile vulnerabile, conform HCGMB 698/18.10.2018.

Sper să susțineți și dumneavoastră și să vedeți necesitatea acestui Centru, pe care, oricum, prin protocolul semnat cu asociațiile anterior menționate, el trebuie să fie făcut. Să ne asumăm obligațiile pe care le-am promis deja. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte.

în luna martie am depus două proiecte de hotărâri de Consiliu General, ce vizează două soluții de interconectare a unor cartiere din Sectorul 6 în vederea decongestionării traficului în zonă, trafic foarte aglomerat. Aceste proiecte au fost prinse ca obiective de investiții în bugetul PMB pe anul ac că prin acest amendaMerft fezabilitate necesare, re

;că bugetul alocat este foarte mic, astfel opun să bugetăm realizarea studiilor de ‘ ouă obiective de investiții, foarteimportante pentru sectorul 6, prin diminuarea bugetului de la AMPT, partea de statui.

Prin urmare vă propun următorul amendament:

Se diminuează cu suma de 1430 mii lei de la anexa 2.44-1 lista obiective de investiții AMPT, cod 71.01.01 construcții, total credite bugetare și se suplimentează la anexa 2.47.1 lista obiective de investiții municipiul București, 84.02 transporturi, credite bugetare la poz. 64 revizuire SF Prelungire Str. Brașov cu suma de 590 mii lei și la poz. 71 SF Străpungere Valea Cascadelor - Prelungire Ghencea cu suma de 840 de mii de lei.

Sper să trecem peste animozitățile politice și să înțelegem că aceste obiective de investiții chiar sunt importante pentru sectorul 6.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna consilier general Florea Ancuța.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Doamne ajută!

La proiectul de rectificare a bugetului municipiului București pe anul 2019 supus dezbaterii CGMB propun următoarele modificări sau completări...

A plecat Ciucu? Deci vă torturez degeaba, da?

1. Se include în Anexă, Societatea de Transport București SA, Anexa

2.48, cu următoarele modificări:

Redenumiri obiective de investiții:

1

Poziția 'Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniei de tramvai 21 - HCGMB nr 718/2018” se redenumește în "Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21- HCGMB nr 718/2018”.

Modificări la pozițiile existente în lista obiectivelor de investiții, astfel:

La Poziția "Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză” se majorează indicatorii tehnico-economici aprobați la credite de angajament de la 199,34 mii lei la 267,58 mii lei și la credite bugetare de la 199,34 mii lei la 222,08 mii lei, creditele de angajament pe anul 2019 se majorează de la 199,34 mii lei la 267,58 mii lei, creditele bugetare pe anul 2019 se majorează de la 199,34 mii lei la 222,08 mii lei;

economici aprobați la credite de angajament de la 235,68 mii lei la

 • 4.282.87 mii lei și la credite bugetare de la 235,68 mii lei la 3294,55 mii lei, creditele de angajament pe anul 2019 se majorează de la valoarea de 235,68 mii lei la 4.282,87 mii lei, iar creditele bugetare pe anul 2019 se majorează de la 235,68 mii lei la 3.294,55 mii lei.

La Poziția "Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători”, creditele de angajament pe anul 2019 se reduc de la 6.683,16 mii lei la 6.533,30 mii lei, cantitatea nu se modifică, iar creditele bugetare se majorează de la 2.927,59 mii lei la

 • 5.631.87 mii lei, cantitatea se diminuează de la 41 buc. la 38 buc.

La Poziția "Modernizare tramvaie V3A-CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători”, creditele de angajament pe anul 2019 se majorează de la 18.977,05 mii lei la 18.977,40 mii lei, cantitatea nu se modifică, creditele bugetare se reduc de la 2.530,28 mii lei la 421,72 mii lei, cantitatea se diminuează de la 45 buc. la 1 buc.

La poziția "Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECO 6.0 la SAP S/4 HANA”, creditele de angajament pe anul 2019 se diminuează de la 22.146,95 mii lei la 16.628,66 mii lei, creditele bugetare se diminuează de la 9.393,47 mii lei la 5.711,14 mii lei.

Se introduc următoarele obiective de investiții noi, cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările și intervențiile:

-Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Văcărescu și B-dul Cpt. Alexandru Șerbănescu, între Șos. Ștefan cel Mare și Pod Băneasa - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 524,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei;

-Modernizare linie de tramvai pe traseul Piața Victoriei, B-dul Ion Mihalache și Calea Griviței, între Str. Buzești și Pod Constanța (exclusiv rampă) - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 493,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei;

-Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului, între Șos. Ștefan cel Mare și Str. Maica Domnului inclusiv intersecția cu Str. Reînvierii - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 79,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei;

-Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului între Str. Reînvierii și B-dul Lacul Tei - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 89,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei;

-Modernizare linie de tramvai pe Str. Reînvierii și Str. Turmelor între Str. Lizeanu și Șos. Colentina - expertiză tehnică și DALI, credite de angajament 62,00 mii lei, credite bugetare 1 mii lei.

1. în bugetul Clubului Sportiv Municipal București, anexa nr. 2.22, față de proiectul supus ^rer^pra^are se includ și următoarele modificări: ții și sponsorizări, cu suma la alineatul 20.01.09 se majorează cu suma de 111 mii lei, totalul alineatului 20.01.09 devine 50.596 mii lei și se include alineatul 85.01.01 cu minus 41 mii lei. Totalul bugetului Clubului Sportiv Municipal București, la venituri și cheltuieli, devine 59;221 mii lei.

Se introduce indicatorul de 70 mii lei, iar !a2. în bugetul Autorității Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, anexa nr. 2.38, față de proiectul supus spre aprobare se includ și următoarele modificări:

La poziția “Studii și proiecte pentru realizarea unui hotel, cimitir și crematoriu pentru animale” se diminuează cu 210 mii lei creditele bugetare și de angajament;

Se introduc următoarele poziții la alineatul 71.01.01, Construcții Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții:

-"Actualizare expertiză tehnică privind clădirile corp C1, C2, C3, C4 situate în Șos. Olteniței nr. 169, sector 4, București”: 30 mii lei (credite bugetare și de angajament);

- "Actualizare SF (DALI) privind construcție sediu ASPA, amenajare curte, utilități, magazie centrală (Olteniței)”: 50 mii lei (credite bugetare și de angajament);

-"Actualizare expertiză tehnică a construcțiilor existente și soluții de consolidare (Pallady)”: 30 mii lei (credite bugetare și de angajament);

-"Actualizare SF (DALI) a construcțiilor existente și soluții de consolidare (Pallady)”: 50 mii lei (credite bugetare și de angajament);

-”SF pentru sistematizare verticală incintă și extindere utilități (Mihăilești)”: 50 mii lei (credite bugetare și de angajament).

Suma inclusă în bugetul creditelor interne al Municipiului București se reflectă în bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite sursa buget credite interne.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt la proiectul numărul 43 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului București, supun.....ușor nu

vă grăbiți....votului dumneavoastră amendamentul depus de doamna consilier general Anca Florea.

Doamna Ciceala ați depus și dumneavoastră un amendament. Corect.

Amendamentul doamnei Ciceală. Vot vă rog pe amendamentul doamnei Ciceală Ana Maria.


abțineri, 3 voturi împotrivă,


Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului consilier general Gâdiuță Alexandru.

Vot vă rog pe amendamentul domnului Gâdiuță.

Cu 19 voturi pentru, 21 de abțineri, 2 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei consilier general Ancuța Florea.

Vot vă rog pe amendamentului doamnei Ancuța Florea. Suntem în procedură de vot.

Cu 29 de voturi pentru, 11 abțineri, 4 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul numărul 43 în integralitatea sa. Vot vă rog pe proiectul de hotărâre numărul 43.

Cu 29 de voturi pentru, 7 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 44 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

...a fost și data trecută, doamna Ciceală vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana - Maria

Mulțumesc! O să vorbesc acum pentru toate Companiile, ca să nu vorbesc la fiecare în parte și foarte scurt. Nu votați aceste bugete fiindcă de fapt le dați unor Companii înființate ilegal, vor fi desființate și de la Registrul Comerțului. Ce ați crede dumneavoastră că se va întâmpla pe Codul Administrativ? Până la urmă vom face și acest lucru, le vom dizolva la Registrul Comerțului și puneți pe toți oamenii care lucrează în prezent la Companii, simpli angajați sau pe poziții de conducere în situația foarte neplăcută să răspundă la un moment dat poate mai devreme, poate mai târziu, dar și pe doamna primar general care a semnat expunerile de motive la aceste proiecte, să fie anchetați de organele de anchetă penală.

Nu votați aceste proiecte fiindcă vă puneți și pe dumneavoastră în situația aceasta.

Citiți legea, mai citiți-o încă odată și vedeți cum răspundeți penal sau civil pentru votul dumneavoastră.


Mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, sigur că da doamna Ciceală, țin foarte mult la punctul dumneavoastră de vedere, dar vreau să știți dragi colegi că doamna Ciceală la baza nu este jurist dar asta nu este o problemă.

Noi știm foarte bine cum ați obținut acele hotărâri pentru că dacă nu aveți ceva de promis domnilor judecătorii nu se ajungea la o astfel de hotărâre.

Dar nu asta este important, aș vrea ceva să vă spun, să vă notați doamna Ciceală, vă rog, Secția a -Vl-a Civilă a Tribunalului Municipiului București în dosarul numărul 1231/3/2019 în înțelepciunea lui, acum o lună și jumătate spune așa în hotărâre: "susținerea că anularea Hotărârii de Consiliu General ar avea efecte asupra existenței sau funcționării pârâtei este neîntemeiată” vorbindu-se de una din Companii, Legea 31 are caracter derogatoriu față de Codul Civil urmărind ca principiu general protecția acreditărilor Societății și implicit a existenței Societății.

Nulitatea Societății, atenție doamna Ciceală că o să vă vină rău, nu poate fi constatată astfel prin aplicarea art 56 din Legea 31, ori în acest context principiul rezulto iure dantis nu vă pricepeți la asta, e drept, nu poate fi aplicat întrucât s-ar încălca prevederile derogatorii ale articolul 56.

Am să vă pun la dispoziție dragii consilieri generali USR, PNL pentru că doar acestea sunt argumentele în ziua de astăzi vis-a-vis pe ziua de astăzi pe aceste Societăți. Am să vă subliniez pagina 3 și pagina 7 din Hotărâre, dar încă o dată dosarul numărul 1231/3/2019, care tocmai a venit, este caldă, spre supărarea și nefericirea dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc pentru intervenție! Doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana - Maria

Mulțumesc frumos! Da, vă mulțumesc domnul Bădulescu, bineînțeles că știm de jceastă Hotărâre, una din 20 de Hotărâri pe  subiectul înregistr|ril^acRi®jgfeț(ul, C;' CAB definitive.


ierțului a mențiunii Hotărârii de la


Este o Hotărâre de prima instanță, nu este definitivă iar toate celelalte 19 având același obiect au fost câștigate de noi, aceasta este cu recurs, am făcut recurs pe ea.

Deci, vă rog frumos să citiți din nou legea, dacă nu e definitivă degeaba, iar celelalte 19 Hotărâri pe aceeași speță spun cu totul altceva.

Tribunalul nu este ultima instanță pe acest subiect, iar acest subiect nu viza, aceste dosare nu vizau nulitatea Societăților.

Stiti bine îti vine că dosarul de nulitate si dizolvare în instanță la Registrul Comerțului apoi este încă în judecată și este încă la prima instanță, mai mult decât atât subiectul cu bugetul de astăzi acordat Companiilor, nu mai puțin de 200 de milioane de euro în plus față de cei 600 de milioane de euro dați deja are cu totul alta ... e cu totul alta speță.

Eu vă spun că puteți să îl treceți pe acesta cu majoritatea absolută, adică 28 de voturi pe care le aveți, dar vă puneți întru-un risc pe lege foarte mare și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți, fiindcă Hotărârea de la CAB este încă în vigoare, nu a fost desființată revizuirea pe care, a doua revizuire pe care ați făcut-o a fost pronunțată în defavoarea dumneavoastră chiar aseară și este definitivă.

Așa că ce votați acum se pune pentru ce votați astăzi și dumneavoastră vă asumați riscurile nu noi.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Ciceală, eu vă rog din sufletul meu, cunoștințele minime pe care le aveți dumneavoastră în drept să le păstrați pentru dumneavoastră.

Public, public vreau să vă atrag atenția și să spun o dată pentru totdeauna că Curtea de Apel București este ostilă Hotărârilor date de Consiliul General, iar reprezentanții dumneavoastră cei care i-au furat partidul lui Nicușor Dan, sunt mână în mână cu judecătorii de la Curtea de Apel din Municipiul București.

Vreau să mai spun încă un lucru, aveți grijă de dumneavoastră pentru că în viață se aplică principiul identității, fiecare răspunde penal și individual în fața legii.

Nu mai ne spuneți dumneavoastră ce avem de făcut. Vă mulțumim din suflet, să vă ajute Dumnezeu pe drumul dumneavoastră!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 44.


Cu 28 de voturi, de hotărâre a foșt apr


abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul

Proiectul numărul 45 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A. Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri și 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 46 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. Domnul Gâdiuță.

Domnul consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Da, aș vrea să întreb dacă este adevărat că pe 3 aprilie 2019 Instituția Prefectului Municipiului București a chemat în judecată Consiliul General si a cerut anularea hotărârilor subsecvente hotărârilor de înființare • > a companiilor municipale.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Păi și pe cine vreți să întrebați dacă este adevărat?

Domnul consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Aș dori să aflu de la secretarul primăriei sau de la Direcția juridică un răspuns și o calificare......

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

De unde aveți această informație și întrebați dacă este adevărată sau nu?

Domnul consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Această informație publică a apărut în presă. De asemenea aș dori ca atunci când se discută aceste bugete să vină și reprezentanții companiilor la fiecare punct în parte și să ne spună un pic pe ce cheltuie acești bani și să ne spună legat de bilanțul de anul trecut dacă au avut pierderi și care este valoarea pierderilor pe anul trecut? Și dacă au avut profit care este valoarea profitului pe anul trecut? Pentru că este normal să știm rezultatele de anul trecut când vorbim despre un buget pe anul

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Sigur. Mulțumesc frumos pentru remarcă și pentru sugestie și faceți o interpelare pe ordinea de zi să vi se înmâneze documentele respective, dacă aveți vreo nelămurire. Domnule viceprimar doriți să luați cuvântul?

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian

Ideea este că genul acesta de întrebare trebuie să o adreseze la Prefectură, nu la noi, așa cum ați spus și dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 46.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri și 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 47 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Agrement București S.A. Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri și 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 48 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 49 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri și 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 50 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementului Transportului București S.A. Vot, vă rog.

eptru, 0 abțineri și 15 voturi împotrivă, aprobat.


Cu 28 de voturi proiectul de hotărâre


Proiectul de hotărâre numărul 51 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking S.A. Domnul Gâdiuță v-ați înscris la cuvânt pe proiect?

Domnul consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mulțumesc. Aș dori să îl întreb pe domnul director al Companiei Parking S.A, care este stadiul realizării proiectelor de investiții ce vizează parking raidurile de la marginea orașului? Sunt niște proiecte foarte importante pe care Compania Municipală și-a asumat că le va realiza într-un ritm foarte alert. De asemenea care este stadiul de implementare a proiectului Smart Parking București? Și dacă poate să ne spună ce salariu are, ar fi o dovadă de transparență.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Și eu aș vrea să-l cunosc pe domnul director, al cărui salariu este treizeci de mii de lei și cu ocazia asta, dacă tot este aici, să ne spună, noi nu suntem în AGA, să ne spună și nouă care este CV-ul dânsului, ce realizări are până acum, treizeci de mii de lei este mai mult decât are președintele României.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

După trei ani și jumătate dumneavoastră veniți să întrebați, să cereți CV-uri...

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Nu. Dumneavoastră votați niște bugete pentru niște companii care au fost desființate. Dar vroiam să-l vedem și noi pe domnul director. Haideți, domnul director, veniți aici, cu curaj.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamnă, stați lirjj dumneavoastră.


bă |l ihem eu. Nu trebuie să îl chemați


Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da. Este circul de rigoare, ca să nu ... Doamna Wring, în general oamenii care lucrează în România au salarii. Faptul că un director are un salariu bun, știu că vă deranjează, că dumneavoastră pentru banii pe care îi luati trebuie să faceți multe lucruri si unele tare urâte.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre numărul 51.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 52 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Aș dori să-l întreb pe domnul director care este cel mai important proiect desfășurat... derulat de companie anul trecut și care este gradul de... care este îmbunătățirea traficului pe care... de fapt impactul acestui proiect în îmbunătățirea traficului?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Deci este o întrebare punctuală, da?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Este o doamnă director.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Sau doamna director.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru întrebare.

Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da. Domnul Gâdiuță, doamna Wring, mă auziți? Presa, Alo! Dragi colegi de la USR, dragi consilieri generali, vreau să vă spun că ședința de astăzi este a patra ședință când un consilier general USR nu vine la ea. Vă rog frumos să dați dovadă de onestitate față de cetățeni și să vă dați afară acel consilier general, să aduceți pe unul care trebuie să vină să își ducă mandatul. Nu o să îi spun numele că îmi e rușine că îl fac de râs. Doamna Wring, încă sunteți, din câte înțeleg conducătoarea grupului și doamna Ciceală și vă rog frumos să vă ridicați în picioare că sunteți consilieri generali, să spuneți presei cum îi luați dumneavoastră în bășcălie pe bucureșteni.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți, vă rog să facem liniște în sală să putem continua ședința.

Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 52.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul cheltuieli pe anul București S.A.ivind aprobarea bugetului de venituri și Municipale Iluminat Public

Domnul consilier general Voicu, v-ați înscris la cuvânt?

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 54 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Aș vrea să înțeleg că în data de 14 iunie a fost semnat contractul pentru activitățile de dezinsecție cu această companie. Ne puteți spune ce tratamente au fost făcute deja pentru că sunt foarte multe plângeri în spațiu public privind țânțarii. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul administrator public Sorin Chiriță.

Domnul consilier Țugui are o întrebare, dacă puteți să-l lămuriți.

Domnul Administrator public Sorin Chiriță

Dezinsecție. Cred că este destul de publică. S-a făcut sută la sută. Bucureștiul, toate spațiile verzi din București, tot ce înseamnă, tot ce este cuprins în planul unitar de acțiune. Este un plan unitar pe care dumneavoastră îl aveați..., l-ați aprobat prin Consiliul General, nu văd niciun... La ce tratamente vă referiți? Ce anume? Ce substanță s-a folosit?

I                                                                                                               I

Cautrim Profi, ca să vă spun și substanța. Despre asta...Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Administrator Public, haideți să...am să supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 54.

.......conform planului aprobat de către Consiliul General.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Proiectul numărul 55 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Vot vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 56 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. Vot vă rog.

Cu 27 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul numărul 57 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania Municipală Medicala București S.A. Vot la proiectul 57 vă rog. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să votați.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 58 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidări București S.A. Vot vă rog la proiectul cu numărul 58.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 59 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Sport Pentru Toți București S.A. Doamna Ciceală Ana Maria, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Am și eu o întrebare pentru domnul lonescu, Florescu și Militaru. Toți 3 de la Partidul Popular PMP. Dumneavoastră asigurați în moment trecerea acestor tyfgete vă întreb pe dum/îea

ajoritatea de 28 de voturi necesare pentru

Iiăc0>ea populară. Da. Scuzați-mă. Aș vrea să ' npl, cei 3, dacă vi se par ok bugetele de200 de milioane de euro acordate astăzi de către Gabriela Firea acestor Companii desființate de instanță și care este justificarea dumneavoastră. Mulțumesc.

I

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Ciceală, am și eu o întrebare. In calitate de ce îi întrebați? Sunteți de la PMP sau vreți să mergeți acolo?

Lăsați că îi întreabă altcineva, nu îi întrebați dumneavoastră. Domnul lonescu TudorTim, nu dumneavoastră. Vă rog.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Eu vreau să fac un apel să încetăm cu presiunile astea, așa, adică de ce, cum vă permiteți să votați. Dacă începem cu întrebări din astea, aș vrea și eu să știu cum ne permitem să avem 11000 de hectare și să administrăm o firmă care are 11000 de hectare pentru tăiat. Pot și eu să pun multe întrebări din astea care afectează țara la nivel național, hu doar aici. Dar bineînțeles că nu o voi face, și aș aprecia să nu ne apucăm să ne luăm noi la rost unii pe alții. Fiecare consilier general iresponsabil... și cu asta basta!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule viceprimar, dacă nu luați loc voi fi nevoit să vă dau afară din sală. Vă rog frumos să vă liniștiți. Voi fi nevoit să apelez la forțele de ordine și să vă dau afară din sală. Haideți să continuăm ședința, vă rog luați loc. Este ultimul avertisment.

Domnule Voicu, v-ați înscris la cuvânt? Domnule consilier general?

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Doamna Ciceală, dumneavoastră cum vă permiteți să ne spuneți nouă cum să votăm? Acum îi întrebați pe colegii de la PMP cum să voteze? Pe bune? Pe bune? Vedeți actele acelea de la domnul Bădulescu, studiați-le, vedeți dacă...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Haideți să trecem la vot, vă rog.

Vot pe proiectul de hotărâre cu numărul 59.

Vot, vă rog.

Suntem în procedură de vot.

Am rugămintea la dumneavoastră să votați.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul

Proiectul de hotărâre cu numărul 60, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Domnule Berceanu, vă rog.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Vă mulțumesc. Am mers în câteva parcuri din București și principala problemă pe care am discutat-o și cu cei de la ALPAB este faptul că angajații acestei companii nu fac față volumului de muncă. Altfel nu aș găsi justificări vizavi de foarte multe deșeuri și peturi și gunoaie strânse din timpul săptămânii care rămân peste săptămână și fac trei-patru-cinci zile de staționare în parcuri. Dacă domnul director ne poate spune, poate are nevoie de o suplimentare de personal sau putem ajuta cumva? Este domnul director în sală? Există domnul director de la... Da, da. Există un domn director de la această companie să ne spună, poate are nevoie de mai mulți oameni, poate suprafața e prea mare și nu poate face față.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Este cineva de la Parcuri și Grădini, domnule Bădulescu?

Domnule Berceanu, închideți microfonul, vă rog. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Berceanu, dumneavoastră ați fost în parc sâmbătă la ora 21, în timp ce colegii noștri vidanjau ceea ce au aruncat în urma vizitelor în parc cetățenii. Nu este nevoie, stimate domn, de suplimentare, ci de mai multe activități de civilizare a celor care vin în parc. Că dacă era nevoie să angajăm, nu vă faceți dumneavoastră griji că politica social-democrată era prima care sesiza chestiunea asta. Da? Deci atunci ați fost, că eu știu, că v-am văzut pe cameră și am văzut și cu cine ați mai fost și când v-a dat ăla peste bățul ăla de filmai mata pe acolo, că nu suportă toți.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Ciceală, doriți să mai interveniți și dumneavoastră? Vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da, eu îmi mențin întrebarea pentru colegii de la PMP și justificarea pentru colegii ceilalți este următoarea: poate colegii de la PMP au argumente pentru a vota aceste bugete și trebuie să le ascultăm. Poate ne conving să votăm și noi acestei bugete. Eu zic că ar fi bine. Cât despre acuzele dumneavoastră, vă rog să dați absolut tot ce aveți acolo. Și dacă nu aveți, dați la p


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, haideți să trecem la vot, vă rog.

Vot pe proiectul numărul 60,

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 16 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 61 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Doamna Wring.

Doamna Consilier Wrino Roxana Sanda

Vă mulțumesc.

J

Aș vrea să întreb dacă este cineva aici care reprezintă această companie, pentru că am două întrebări.

1) Dacă a început să realizeze acel registru așa cum prevede legea, al mijloacelor de publicitate și să îmi explice de ce în continuare pe clădiri monument în zone protejate apar aceste meșuri uriașe, care încalcă legea? legea adoptată în anul 2015 a mijloacelor...a publicității stradale. Aș putea să vorbesc cu cineva care e aici, cineva din partea Companie de publicitate Stradală?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu sunt doamnă, au fost prezenți la comisii, au fost la ședințele din datele anterioare, ați întrebat atunci....

Doamna Consilier Wrino Roxana Sanda

Adică dumneavoastră spuneți că le-ați aprobat acest venit, plus buget și ei nu ne pot răspunde la o întrebare în cadrul Consiliului General.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ba da, ne pot răspunde. Au fost la Consiliu, la ședințele comisiilor de specialitate.

Doamna Consilier Wrino Roxana Sanda

Domnul Catana, să răspundă întregului Consiliu. Am înțeles. Deci, nu este aici nici un reprezentant al Companiei Municipale....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel ..dar este domnul Administrator public, dacă doriți să......

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Doamna Wring, o să vă răspund eu. Registrul este gata în două săptămâni, maxim trei, iar meșurile de care ați întrebat dumneavoastră sunt puse pe niște clădiri proprietate personală. Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Poliție Locală a emis dispoziții de demolare, am înțeles să depunem plângere penală în schimb noi față de dumneavoastră nu putem să le dăm foc, că după mintea dumneavoastră le-ați da foc. Așteptăm Parchetul să se pronunțe. Deci, registru în două săptămâni și jumătate vi-l dăm mai devreme ca să îl dați colegilor, prietenilor dumneavoastră cu care faceți afaceri și sunt interesați în chestiunea asta, după care alea când o să le dea jos prin hotărâre domnul procuror sau instanța.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vot vă rog pe proiectul numărul 61.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 62 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

Vot vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 63 - privind constituirea Comisiei de selecție formată din 7 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar și aprobarea scrisorilor de așteptări conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Vă menționez faptul că proiectul de hotărâre numărul 63 prevede vot secret, așadar am să îi dau cuvântul doamnei Secretar general, să strige pe rând pentru a ridica buletinele de vot, după care, după ce ridicați buletinul de vot, o pauză de 10 minute pânjȘ se numără și revenim.


Vă rog, doamna Ș

Doamna Secretar general Georgiana Zamfir

Mulțumesc domnule, președinte.

Amzăr Gheorghe

O să le dea citire, vedeți pe buletinele de vot.

Membrii titulari: Darius Mihail Olei, Bogdan Adrian Rădulescu, Florin Alexandru Mihart, Răzvan Curelea, Mihaela llie, Carmen Lupsan, Lîviu Ghiță.

Membrii supleanți: Lucian Gheorghe Năstase, Daniela Luminița Mircea, Simona Daniela Stoica, Adina Olga Fenechiu, Georgeta Matei, Tudora Filimon.

Secretar comisie: Camelia Bălăcescu.

Secretar supleant: Venera Ștefănescu.

Ardeleanu Mircea

Bădulescu Aurelian

Arsu Alin - lonuț - absent

Artimon Marian

Berceanu Octavian Alexandru - absent

Bîrdeanu Andreea Raluca

Bujduveanu Stelian

Bumbar Marian

Catana Claudiu Daniel

Chirică Petre

Ciceală Ana Maria

Circa Honorius Edward Adrian

Ciucu Ciprian

Ciudomirov Mihai Anton

Comănescu Mihai

Coțofană Liviu Alin

Culea Marian Orlando

Deaconescu Cătălin lonuț

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana Daniela

Florea Ancuța Doina

Florescu Adrian Constantin

Florescu Michaela Tomnița Gâdiuță Alexandru Valeriu Gherghiceanu FlorentinaGrigorescu Florin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei Gepfa^ lonescu TudorTi z


Ivan Florin

Kansou Hazem

Marinescu Sorin Dumitru

Maxim Marius Cătălin

Mărgărit Sorin Nicolae

Militaru Marian Cătălin

Munteanu Cristian Mihai

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Olteanu Cristian Marian

Pavel Marius Adrian

Radu Elena

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Rogin Marius

Săndulescu Nina

Sebeșean Mircea Radu

Stroe Bogdan Cristian

Suhan Valeriu Nicolae t

Teodor Raluca Nicoleta

Țugui Matei Ion

Țuțu Radu Cristian

Voicu Ion Valentin

Untea Georgiana

Wring Roxana Sanda.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Deci, s-au exprimat un număr de 28 de voturi, 0 anulate, pentru fiecare din cei de pe listă s-au exprimat 28 de voturi pentru, 0 împotrivă, la fel și pentru supleanți, prin urmare toți cei prevăzuți în hotărârea, în proiectul de hotărâre au fost numiți în Comisia de selecție, formată din șapte membri pentru a întreprinde demersuri legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul București este acționar majoritar și aprobarea scrisorilor de așteptări conform dispozițiilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

O să fac o precizare:^ dintr-o eroare de redactăriqțdiflea de zi cât și în buletinele de vot, ctiț ^ii r^iirea membrilor comisiilor de 

administrație în loc de numirea membrilor consiliilor, deci a se rectifica această eroare materială.

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da. Mulțumesc doamna secretar general. Mulțumesc domnule președinte de comisie de validare. Haideți să supunem ... Doamna Ciceală?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Pe lângă faptul că aceste hotărâri se referă la numirile în consiliile de administrație pentru niște companii care trebuie desființate urgent, aș vrea să menționez că și dacă ați vrea să respectați totuși legea guvernantei corporative, o aplicați prost adică și aici aplicați prost legea. Dumneavoastră ar trebui să faceți în felul următor: să recrutați, să faceți licitație publică pentru o companie de recrutare care apoi să selecteze în mod obiectiv acești membri în consiliile de administrație. Nu merge să aveți numai o comisie numită în consiliul de oameni care, despre care nu știm ce e cu ei și așa mai departe. Legea a fost făcută tocmai pentru a evita situația de astăzi din Consiliul General, în care avem comisii numite în mod netransparent și cu oameni despre care nu știm ce legături au cu cei din companii.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc si eu.

>                            t

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul

63.

Vot, vă rog.

Toată lumea în sală. Suntem în procedură de vot.


Cu 28 de voturi pentr de hotărâre a fost aprobi

IVProiectul numărul 64 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București S.A.

Iluminat public și atât. Fără București S.A.

Domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Da. Aș vrea să știu dacă s-au făcut demersuri pentru a îngloba la această asociație și alte UAT-uri pentru că ni s-a spus de către domnul director că se fac demersuri în acest sens si as vrea să știu efectiv ce se I           »                                   T

vor face cu acești bani.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Este cineva de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public? Vă rog, domnul director Răzvan Nițu.

Domnul Director Răzvan Nitu - Asociația Intercomunitară pentru Iluminat Public

Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri generali. Cu privire la cotizația solicitată în acest an, vreau să specific că este cu 30,75% mai mică decât anul trecut, înțelegând constrângerile bugetare ale Primăriei Generale. Strict cu acești bani vor fi plătite drepturile salariale și doar partea de chirie și utilități. Nu vom face niciun fel de achiziție, cum am prezentat și ieri la comisie, achizițiile de anul trecut au constat în două autovehicule pe care eu cred că sunt cele mai ieftine cumpărate de la nivelul Primăriei Generale pentru că le-am cumpărat de pe stoc cu o ofertă foarte avantajoasă din punct de vedere financiar. Deci strict acești bani sunt pur și simplu pentru funcționarea asociației și aș vrea să se menționeze că tot ce ați trasat dumneavoastră, noi am îndeplinit. Mulțumim.


Domnul Presedint»€e>$fefclimă>Câtaf

Cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 65 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București pentru anul 2019.

Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 65.

Cu 36 de voturi pentru, 3 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 66 privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 11 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 67 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiului București 2018 - 2022, aferent trimestrului I al anului 2019.

Domnul Berceanu.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Mulțumesc frumos.

Voiam încă o dată să facem o trimitere la datele la acest, datele care sunt cuprinse în acest document și modul în care se va acționa în virtutea acestor date pentru că noi nu putem să comandăm Metrorex-ului ce să facă și mai mult am putea să facem noi, de exemplu în ceea ce înseamnă traficul, în ceea ce însearnnă măsurătorile pentru calitatea aerului și alte mijloace mass-med^ pe^Ca] populației și a limi frumos.          /

atrage atenția râului. Mulțumesc
* I

/


Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Voicu Valentin.

Domnul consilier Voicu Ion Valentin

Domnule consilier de la USR. Ce să faceți dumneavoastră, care timp de trei ani de zile ați votat împotrivă? Dumneavoastră nu ați făcut nimic până acum. Felicitări.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vot vă rog pe proiectul de hotărâre numărul 67.

Cu 30 de voturi pentru, 3 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 68 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local. Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceorimar Aurelian Bădulescu

Am și eu un amendament aici. Amendament la proiectul de hotărâre numărul 74. Art. 2 se va reformula și va avea următorul cuprins: se împuternicește expres Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement să încheie în condițiile legii un protocol de asociere cu sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre. Se va elimina alin. 2, art. 2. îl depun acum.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să îl depuneți la secretariatul consiliului. Vot vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 68. Vot pe amendament.

Cu 28 de voturi pentru, 5 abțineri, 8 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 68 în integralitatea sa. Vot vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.                                               / jr j

Proiectul numărul 69 privind implementarea unui proiect-pilot tip Sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București” prin WOLF-E RIDES S.R.L. Vot vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 70 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București. Vot vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 71 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehiculele articulate cu lungimea de 18 m - Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, București (Autobaza Titan). Vot vă rog.

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 72 privind avizarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucuresti-llfov, încheiate cu "SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL” și “ECOTRANS STCM SRL” și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari S.A. Vot vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 10 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 73 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A. Vot vă r


țlhq^O Vi țuri împotrivă, proiectul


Cu 37 de voturi pe a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre numărul 74 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2019 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale.

Doamna Ciceală vă regăsiți într-o situație de genul acesta?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu, dar sunt aici să îi reprezint pe cetățenii care se regăsesc în situații de genul acesta și mulți dintre ei unii dintre ei se regăsesc pe lista pe care o aprobăm astăzi și mi-au spus că de la AFI - Direcția Spațiul Locativ a primăriei nu reușește să identifice decât maxim un apartament pe lună și că de la primărie li se spune mereu că ar fi vorba de către AFI, care nu trimite spațiile libere și apartamentele libere. în același timp Primarul general Gabrielei Firea și majoritatea PSD-ALDE promit de cel puțin trei ani de zile fie închirierea de locuințe sociale, fie construirea de locuințe noi. Faptul că țin neapărat să le facă prin Compania Municipală Imobiliară, nu cred că ar trebui să impacteze pe cetățenii aflați în această necesitate foarte mare de ani de zile, de cel puțin 30 de ani de zile. Știi foarte bine că sunt mii de astfel de cazuri Găsiți soluția legală să puneți în aplicare propriile hotărâri de Consiliu General pe care și noi grupul USR le-am votat și acela pentru închiriere și acela pentru construire de locuințe sociale și faceți-vă treaba. Adică, degeaba aprobăm liste de persoane care nu vor primi locuințe sociale fiindcă nu sunt disponibile.

Vă rog foarte mult să includeți și în bugetul pe acest an fondurile necesare conform bugetelor deja aprobate și proiectelor deja aprobate și să vă puneți pe treabă. Susțineți că sunteți Partidul Social Democrat.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonesx^Țudor Tim întotdeauna voi apr


(aȘteril^l^bamiste, așa doar de dragul de a jn eiiâur mai multe absent decât

se auzi vorbind mai ale are un alt reprezentant îji această c<prezent, care acum va fi un absent permanent, întrucât s-a dus la un loc mai călduț în Parlament, dar probabil că așa înțeleg unii consilieri generali să se folosească de această funcție si în momentul în care vorbim în 7           I

necunoștință de cauză precum alți colegi din acest Consiliu, bineînțeles că ne scapă multe elemente, cum ar fi faptul că de două ori s-a încercat închirierea de pe piața liberă și ghiciți ce, nimeni nu dorește să închirieze, adică oameni de pe piața liberă contra cost nu dorește să închirieze Primăriei Municipiului București nici măcar un apartament. Așa înțeleg privații că nu putem să îi obligăm bineînțeles să fie solidari cu aceste mii de cazuri sociale pe care noi înțelegem din bugetul local să îi sprijinim. Desigur pot să fiu de acord cu faptul că trustul de construcții până în acest moment nu a construit locuințe sociale, dar în același timp, iarăși ar fi bine să ne documentăm înainte de a vorbi și de a vedea că pe listele de la AFI chiar dacă ele nu sunt complete foarte multe din apartamentele și locuințele acolo disponibile sau care apar cel puțin disponibile sunt cu foarte multe probleme. Ghiciți ce? tot de la alți cetățeni care au înțeles să genereze acele probleme pentru acele locuințe sociale. Deci de aceea mai ușor cu pianul pe scări dacă se poate și cu ipocrizia, atât. E singurul lucru pe care l-aș aprecia, bineînțeles în necunoștință de cauză și dintr-un habarnism profund, putem să ne regăsim vorbind așa doar să ne auzim. E bine să ne documentăm înainte. Asta era o considerație generală nu vizează pe ce pe nimeni în mod special.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru intervenție domnul consilier. E zic să supunem votului acest proiect de hotărâre. Vot, vă rog.

Cu 45 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 75 - privind constituirea unei Comisii de analiză a cererilor solicitanților de locuințe de necesitate și modificarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 759/2018.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 76 - privind completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010, pentru aprobarea listei cu ordinea de prioritate, în vederea ^destinație decât aceea de locuință, țintei pentru victoria Revoluției Române fevdtta muncitorească anticomunistă dela Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004.

Vot, vă rog.

Cu 42 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 77 - privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane, cu modificările și completările ulterioare.

Vot, vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 7 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 78 - privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, în vederea aprovizionării piețelor din sectorul 5 cu legume și fructe de producție proprie, la prețuri de producător.

Domnul Rogin, vă rog.

Domnul Consilier Rogin Marius

Vă mulțumesc domnul președinte. Cred că inițiatorii nu au luat în calcul legislația țării noastre și bănuiesc că ori nu înțeleg, că în această țară există Oficiul Concurenței și pur și simplu senzația mea este că, va fi o piață de tip monopol. Cred că am scăpat din mafia din piețe și dorim prin această lege să o instalăm sub o formă legală. Fiecare cetățean producător din România are dreptul să vândă în orice piață publică din România bineînțeles, contra cost. Așa că vă rog tare mult, să nu votați această lege.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Țugui Matei, vă rog.

acestei asocieri pentru că nu înțeleg de ce nu ar putea respectivul producător să desfacă alături de alți producători produsele în piețele din Sectorul 5.

Cum s-a ajuns la această idee de asociere?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

II invit pe domnul administrator public Rareș Hopincă de la Primăria Sector 5.

Domnul Administrator public Rares Hopincă - Primăria Sector 5 București

Bună ziua, mulțumesc domnule președinte! Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind asocierea cu Cooperativa BIOPROD Colibași vizează în primul rând revitalizarea unor piețe de pe raza sectorului 5 care în momentul de față, în decursul timpului din cauze probabil obiective, nu mai reprezintă un vad comercial și nu mai au interes din partea producătorilor, din partea comercianților pur și simplu sunt piețe în care nu se mai vinde.

în primul rând în această situație este Piața Ferentari. Inițiativa a venit din partea acestei Cooperativei Agricole care este una extrem de importantă, reunește peste 200 de producători și care și-a exprimat intenția de a veni în Piața Ferentari în scopul de a o revitalizata.

Sigur că această intenție, această acțiune a asociației BIOPROD presupune și o serie de investiții, pe care nimeni nu le-ar face în condițiile unui contract anual sau unui contract pe 10 luni de zile, cât ar fi putut face pentru acest an.

Acesta este motivul pentru care noi considerăm oportună asocierea cu această Cooperativă Agricolă, repet obiectivul principal fiind pe de o parte de a da cetățenilor posibilitatea de a-și achiziționa legume și fructe proaspete la prețuri rezonabile, pe de alta parte de revitaliza o piață care momentul de fată este închisă.

t

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu DanielNu mai puțin, vă rog să Rogin Marius, vă rog.

Domnul Administrator public Rares Hopincă - Primăria Sector 5 București

Momentan nu există niciun fel de monopol, comercianții care vor dori să închirieze spații într-o piață de pe raza Sectorului 5 vor putea să facă acest lucru în condițiile legii, inclusiv în piața Ferentari.

Domnul Consilier Rogin Marius

Auziți eu cred că aceste piețe și-au pierdut atractivitatea datorită lipsei de siguranță a producătorului care vine să vândă în acea piață. Deci dacă securitatea și integritatea și buna desfășurare a activității ei, în momentul respectiv dacă nu este asigurată cu siguranță nu va mai veni producătorul, ”domne au venit 5 cetățeni mai bronzați și mi-au luat toate produsele”.

Domnul Administrator public Rares Hopincă - Primăria Sector 5 București

Nu cred că este cazul domnule consilier. Prin Administrația Piețelor J                         t

se fac toate eforturile pentru ca activitatea desfășurată să se desfășoare în condiții civilizate. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule administrator public.

Vot pe proiectul cu numărul 78.

Cu 27 de voturi pentru, 9 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul numărul 79 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramaturgilor Români.

Vot vă rog.

Cu 27 de voturi pentru, 3 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 80 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Mș


Vot vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 81 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București.

Vot vă rog.

Cu 42 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 82 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București.

Domnul Gâdiuță, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 1 abținere, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul numărul 83 - întrebări, interpelări.

Domnul Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da, mulțumesc! Eu am două întrebări.

Prima întrebare este în ce stadiu sunt interpelările anterioare? Că sunt mai multe interpelări la care nu am primit răspuns inclusiv de la ședința trecută către Direcția de Mediu, de exemplu, sau către Direcția de Asistență Tehnică și Juridică.

A doua întrebare este cu privire la Registrul Verde. în momentul acesta se poate observa cel mai bine starea arborilor de pe teritoriul municipiului București. Și vreau să mă asigur că Direcția de Mediu inventariază arborii uscați ce trebuie înlocuiți prin plantarea unora noi și starea de sănătate a arborilor existenți. Mulțumesc!

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc!

Am două interpelări de făcut.

Prima este pentru doamna Primar General Gabriela Firea și pentru doamna director de la A.S.S.M.B. Daniela Blîndu, privind proiectul și protocolul semnat împreună cu asociațiile pe care le-am menționat la amendamentul de la rectificarea bugetară și vreau să întreb ce se întâmplă cu banii pe care trebuie fSăȚFasire Conform protocolului anexat

HCGMB nr. 698/18.10pentru înființarea unui centru specializat pentru persoanele din grupurile vulnerabile. Vor respecta acel protocol? Pentru că protocolul se încheie, din câte înțeleg, în 2021 și nu este timp pentru achiziția și dotarea unui astfel de imobil, decât dacă se suplimentează suma în bugetul municipiului București încă de acum. Or, amendamentul făcut de mine astăzi, în timpul ședinței, a fost respins, ceea ce mie îmi spune că nu există bani. Dar cred că ar trebui să existe măcar o alternativă, o altă clădire care se află deja în proprietatea municipalității și pe care ASSMB-ul o poate amenaja și dota în mod corespunzător și conform angajamentelor și proiectului respectiv. Mulțumesc.

Și a doua interpelare este adresată doamnei primar general Gabriela Firea și privește stadiul construirii locuințelor sociale. Vreau să știu, pe proiectele deja aprobate, care este calendarul pentru construirea acestora, câte locuințe sociale se vor construi, care este bugetul aprobat, în prezent, pe anul 2019, nu bugetul pe creditele de angajament, și vreau să respecte doamna primar general Legea nr. 215 și să îmi dea un răspuns pe această interpelare până la următoarea ședință a Consiliului General. Menționez că nu am mai primit răspunsuri la interpelările mele adresate doamnei Primar General de aproximativ un an, o încălcare flagrantă a Legii administrației publice locale. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Doamna Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Da. Vă mulțumesc.


Interpelarea mea este pentru doamna primar general și pentru Direcția de Asistență Tehnică și Juridică. Rog Direcția de Asistență Tehnică și Juridică să îmi comunice motivele de fapt și temeiurile de drept care au stat la baza încheierii Actului Adițional nr. 3/21.03.2019, la Contractul de servicii nr. 955/1999 încheiat între Municipiul București prin primar, în calitate de beneficiar și S.C. Iridex Grup Import Export SRL, în calitate de prestator, și cele pentru care acest Act Adițional nu a fost supus aprobării C.G.M.B. în fapt, acest act adițional trebuia să fie supus aprobării Consiliului General al Municipiului București, prevederile legale incidente nu prevăd prelungirea contractului încheiat între Municipiul București prin primar, în calitate de beneficiar și S.C. Iridex Grup Import Export SRL, acest contract având ca obiect proiectarea, execuția, exploatarea și post monitorizarea unei rampe ecologice de depozitare a deșeurilor situate în zona Giulești Sârbi. Prin Actul Adițional nr. 3/21.03.2019 semnat în numele municipiului București de către primarul general, s-a convenit, în principal, prelungirea contraGtului<r. 9ȘȘ/1£(99. In preambul și în partea

făcut obiectul unei proceduri de achiziție publică, procedură reglementată la momentul încheierii contractului de OG nr. 12/1993, în cuprinsul acestui act normativ și în Normele Metodologice nr. 45184/1996 nu există prevederi care să permită extinderea, prin act adițional, a duratei contractului. în acest sens, și în mai recentele prevederi legislative din Legea nr. 51/2006, art. 33 alin. (4) lit. b) raportat la art. 29 alin. (1) și (8) conform cărora prestatorii de utilități publice, cum este și cazul Iridex Grup Import Export SRL, pot presta activitatea după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2006 numai până la expirarea duratei inițiale. Astfel, art. 33 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 prevede expres faptul că furnizorii-prestatorii serviciilor de utilități publice existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi, își pot continua activitatea potrivit prevederilor hotărârilor de dare în administrare adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii directe sau b) contractelor de concesiune, delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi până la expirarea acestora, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate. Punctul 2 - Consiliul General al Municipiului București are competență de a decide asupra măsurilor ce fac obiectul contractului, conform prevederilor legale, art. 36 din Legea nr. 215/2001 consiliul local are atribuții privind dezvoltarea economico socială și de mediu al municipiului și asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor către cetățeni. în ciuda acestor prevederi legale care stabilesc atribuțiile CGMB pregătirea contractului a avut loc fără aprobarea CGMB.

în concluzie consider că prelungirea contractului încheiat cu IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L. nu mai era posibilă conform prevederilor legale și că oricum revine în competența CGMB să decidă sub acest aspect. De aceea vă rog respectuos să îmi comunicați poziția dumneavoastră cu privire la aspectele arătate mai sus.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Ultima interpelare, Gâdiuță Alexandru.

Domnul consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mulțumesc. Interpelarea mea este către doamna Primar General Gabriela Firea și către Direcția Generală Utilități, pentru doamna director Cătălina Gușavan și este în legătură cu depozitul de deșeuri IRIDEX. Mai exact, pe 22 martie anul acesta s-a încheiat actul adițional numărul 3 la contractul numărul 955 din 13.03.1999 între Municipiul București și S.C.IRIDEX IMPORT EXPORT S.R.L. în legătură cu funcționarea acestui depozit de deșeuri. în cadrul acestui act adițional era o prevedere ce spunea că pe acest depozWe deseori preș' "

cfrul va prelua și va depozita iij^ui București, transportate


numai deșeurile provenin d

/o?/


:a rtipn bi


.A


de către operatori nominalizați de municipiul București. Poliția Locală sector 1 în luna martie și în luna aprilie a desfășurat o serie de controale și a descoperit faptul că la depozitul de deșeuri sunt aduse deșeuri și din alte localități, deci putem spune că se încalcă flagrant clauzele contractuale și Primăria capitalei, mai mult a fost înștiințată de aceste probleme și nu s-a luat nicio măsură. Prin urmare vă solicit, doamna Primar Gabriela Firea si doamna Cătălina Gusavan să verificați modul în 1 » 1

care se respectă prevederile contractului și să luați măsurile aferente în cazul în care nu se respectă, respectiv rezilierea contractului între Municipiul București și S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L. De ani de zile partea de vest a capitalei este afectată de poluarea aerului și de foarte multe ori Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului au indicat că la depozitul de deșeuri IRIDEX sunt probleme și că nu se respectă normele în vigoare. Pentru noi ca Primărie municipală este foarte grav faptul că, contractul dintre noi și IRIDEX nu este respectat. Prin urmare vă rog să luați măsurile ce se impun cât mai repede. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamnelor și domnilor, dragi colegi, declar închisă ședința Consiliului General al Municipiului București.

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 17.24.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Informatică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu Daniel


Verificat: Mirela Anghel Emanuel Danc^< Nicoleta Miregy Camelia TanasoSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, GeorgianaVllma Gabriela Titlri Floarea Vasilescu Mioara VuculescuSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

22

2

USB

7

5

3


DA

43

ABȚINERE

5

NU

0

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

43 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

5 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

:      X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

*

Bujduveanu Stelian (PNL)

x

Bumbar Marian (USB)

X'

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorrus-Edward (PSD-UNP)

X
Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

*

Crudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

I

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Fiorescu Adrian Constantin (PMP)

X

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

liiescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

*

Martnescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

*

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

'Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X*

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Votcu Ion Valentin (ALDE)

’ * .

Wring Roxana-Sanda (USB)

X r     —J

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDENume

DA

Absent

Catana Ctaudiu-Daniel

X       !

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

i x

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x :

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

■X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X .

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mrhai

-X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

*

Mărgărit Nicolae-Sorin

£ A 21

Olteanu Cristian-Marian

x

Rogin Marius

XSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

•x

Bădulescu Aurel ian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

*

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

' '

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

-x ■ ■’!

Maxim Marius Cătălin

i. * ..

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

«

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

,.x

Raiciu Anca Daniela

x

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

*

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

'Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

* .i

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

: * ...

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

•X

Stroe Bogdan-Cristian

A

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

[ x ■ i

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

16

NU

2

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

16 Abțineri

PNL, USB

2 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

>X

Arsu Aii n-lon uț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

■X

Bădutescu Aurelran (PSD-UNP)

.. * :

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X-

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

- . .

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-tonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasiie (PSD-UNP)

x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X     i

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

i

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

, x ■'

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X !

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raiuca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

1^X3

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Fiorescu Michaela-Tomnița

.. F

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X . ’

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP
Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X      1

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stefian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-ionuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X-

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

□ragne Ileana-Daniela

*

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

'x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x ,

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

... X g

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

u___—---

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

F

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

2

NU

0

Total Prezent)

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

■X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X'

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

L 1 i

Bumbar Marian (USB)

* |

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

. * El

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

* .

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

■ X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

$

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

■       X       ,

tonescu Tudor-Ttm (ALDE)

X

ivan Fiorin (USB)

c

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

«

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X :

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

' * .'.1

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

X

Radu ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

J'X ji

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

x .

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

: » 1

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.2019

6/26/2019 12:00:00 AM


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

-X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

x

Voicu fon Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

■x

- .. !

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ci ucu Clprian

■x

Comănescu Mi hai

X

Deaconescu Cătătin-lonuț

X

Kansou Hazem

X J

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

L X .

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniei

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

/X ’

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

■■*■■■

Chiricâ Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

*.

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

•y&i.

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

: .

Sandulescu Nina

"’X*

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

;Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

f x -

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Atexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X
Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

8

3

4


DA

45

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

50

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bumbar Marian (USB), Wring Roxana-Sanda (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

’f'X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

k •*

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

L'

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

1

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

•x<

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Drag ne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

■ 1

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

*

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

*

Grigorescu Florin (USB)

X ..

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munleanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

.....X .

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

L *      :

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

*‘

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

. *

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

x-

Ciucu Ciprian

■X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

*x-.

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

'■

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

,x

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

L * .

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

■■ ■*.....i

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X -

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

*

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X J

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

"x ■Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

x

Ivan Florin

•X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

i *

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


Propunere Catana Claudiu DanielRezultat General Vot

DA

45

ABȚINERE

3

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

9

3

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. USB

3 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bumbar Marian (USB), Wring Roxana-Sanda (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

uX

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Arlimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X’

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

r. * . ;

Chirică Petre (PSD-UNP)

[ :

Ciceafă Ana-Maria (USB)

x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciiicu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Livlu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x

Dragne lleana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r

’X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Vaier iu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

K

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

! x ■

Militarii Marian Cătălin (PMP)

rx i

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

“X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

x

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

1 *

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

y 1

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X ...

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

*

Subiect Vot

Propunere Catana Ciaudiu Daniel

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

i

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Oiteanu Cristian-Marran

■ x

Rogin Marius

■X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chiricâ Petre

’ x~

Circa Honorius-Edward

:

X

Ciudomrrov Mihai Anton

x

Culea Marian Orlando

î X

Doici n Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

*

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

“x

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

$

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțit Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X'

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

JL

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoteta

X

Țugui Matei Ion

i’.: x ■.

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

DA

44

ABȚINERE

2

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Bumbar Marian (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeieanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

, - J

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Ciaudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

L

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

K

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x

Ivan Florin (USB)

x

Kansou Hazem (PNL)

,y

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X ’

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

f C.jț,

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

fgââ

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

x

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

ionescu Andrei George

■ x i

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

..                      ■ i

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

V

X

Circa Honorius-Edward

KS’

Ciudomirov Mihai Anton

□x:

"i J

Culea Marian Orfando

i

1

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X 1

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu ion

*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

!         X         :

Suhan Valeriu-Nicolae

n

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

__________________________;Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Danie!

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu

'X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

L. *

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

L 2*..

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei ton

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

DA

45

ABȚINERE

2

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bumbar Marian (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X-

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

......

Comănescu Mihai (PNL)

I *

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

-

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD UNP)

x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X ..

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r 1 "

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

1

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

CĂ.

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

* .. ;

Militaru Marian Cătălin (PMP)

¥

Munteanu Cristian Mihai (USB)

•X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

■X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

«Ti

Rogrn Marius (PNL)

A

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristîan (USB)

x

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

x '

Teodor Raluca-Nicofeta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

' * :

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

XSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Dantel

«’

Fiorescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X'

Voicu Ion Valentin

X

— - -----1

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PIUIP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x .i

iliescu Cătălin Lucian

X

îonescu Andrei George

* i

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Hume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

* ]

Ciucu Ciprian

' x

Comănescu Mi hai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

*”¥”1

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

’’A

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

i *

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

Btrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

■o

Culea Marian Orlando

i .».

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Fiorea Ancuța Doina

■X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazâr

*X'

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

* .

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Livîu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

* d

Grigorescu Florin

X-

Ivan Florin

I- * ~

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

■*

Wring Roxana-Sanda

I---------.------------------------------------------------

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSO-UNP. USB

1 Abțineri

Berceanu Octavian (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x“

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X      I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

BJrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chlrică Petre (PSD-UNP)

*JI

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

•X

*

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Radu Elena (USB)

x

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

x

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X . iNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

,       * I

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

; *

Wring Roxana-Sanda (USB)

«

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniei

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

|......

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

DA

Absent

Fiorescu Adrian Constantin

f -X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

-----

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X       ■

Crucu Ciprian

X-

Comănescu Mihaî

i.

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X-

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chiricâ Petre

MFx&

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne lieana-Daniela

X    J

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

e: x

Maxim Marius Cătălin

x j

Neacșu Ioana Miliaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

x<

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

'X'-Ji

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

x

Ciceală Ana-Maria

,X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Bum bar Marian


Rezultat General Vot

DA

21

ABȚINERE

14

NU

13

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

PNL

8

0

PSD-UNP

2

8

12

2

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

21 Voturi Pentru

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP). Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

14 Abțineri

ALDE, PMP, Amzâr Gheorghe (PSD-UNP), Artimon Marian (PSD-UNP), Circa Honorius-Edward (PSD-UNP), Dragne lleana-Daniela (PSD-UNP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP), Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP), Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP), Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

13 Voturi împotriva

PSD-UNP, lonescu Andrei George (PMP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

BIrdeanu Andreea Raiuca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X'

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

■ * *

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Horea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

LJ;

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

- - ■'> - ■

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

x

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X'

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

—*......

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

;-X' ’

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

. *

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

I .       ! ...       N .

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X J

Subiect Vot

Propunere Bum bar Marian

ALDE

Nume

ABȚINERE

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Bum bar Marian

PMP

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

tliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

Propunere Bumbar Marian

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Bumbar Marian

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

V

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Fiorea Ancula Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

x

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

% !

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Bumbar Marian

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

! ... x d.

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X'

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

G'igorescu Fiorin

X

Ivan Fiorin

X

Marinescu Sorin

x

Muntean u Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

jstroe Bogdan-Cristian

X

ÎTeodor Raluca-Nicoleta

iFC

Țugui Matei Ion

L *

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

1

9

1

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB)

1/ Abțineri

PNL, USB

1 Voturi împotriva

Wring Roxana-Sanda (USB)


Rezultat! Individuale

Nume j

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr ttieorghe (PSD-UNP)

X-

-

Ardeleau Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Ah-lonut (USB)

X

ArtimO Marian (PSD-UNP)

•X

Bădulscu Aurelian (PSD-UNP)

F” x

Bercanu Octavian (USB)

X

Bîrdanu Andreea Raluca (PSD-UNF

I

*

Bujuveanu Stelian (PNL)

X

Btnbar Marian (USB)

X

Ctana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

ftirică Petre (PSD-UNP)

X

liceală Ana-Maria (USB)

XȘedință Ordinară 26.06.2019

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

’         i

: *

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

i X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu CătăJin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasiie (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

- -î I

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

* i.

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

L *

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

L .F ' !

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

■X I

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

l     X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

..j

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X . 1

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X


6/26/2019 12:00:00 AMNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

1 -        —•

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

' . . .

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

l x jSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDENume

DA

Absent

Catana Ciaudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu ion Valentin

X '

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

CiucLt Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălfn-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

XSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardelean u Mircea

X

Artimon Marian

' X

Bâdulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X I

Circa Honorius-Edward

i'J»

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X‘

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

«

Neacșu Lazăr

X

Pa vel Marius Adrian

*

Radu Ion

X

Ratciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

.... *

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

I XSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu


USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru- Valeriu

X

Grigorescu Fiorin

. X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda


Nun e Ședința

Sub?ect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico — economici aferenți obiectivului Victor Babeș

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

11

4


DA

49

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

•»

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

' x

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Nume Ședința

Nume

DA

Absent

Ciudomîrov Mihai Anton (PSD-UNP)

I------ —M

X

Comânescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Cutea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

J

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X      I

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Danieta (PSD-UNP)

* J

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnrța (ALDE)

X

Gâdiu|ă Alexandru-Valeriu (USB)

x'l

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Sătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

- .

lonescti Tudor-Tim (ALDE)

■■

X

Ivan ’-iorin (USB)

X

Kan/j ju Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Miiîtaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

—T

X      1

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

■X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

>

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

, X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

1 £ y

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

-

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

___—■ 1


6/26/2019 12:00:00 AM


J

Pa^in


din 6


Nume

DA

Absent

Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

l 2L

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului Victor Babeș

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

H X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv, actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului Victor Babeș

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

r. *

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului Victor Babeș

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

x

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătăiin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicofae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

-11

Raport Vot

Nume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului Victor Babeș

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Jleana-Danieia

Fforea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

*

Neacșu Ioana Mihaela

JK

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X-

Suhan Valeriu-Nicolae

o.

Țuțu Radu-Cristian

JX

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului Victor Babeș

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

U      -

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

*

Grigorescu Florin

X

ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

... X... ■

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Raport Vot

Nume Ședința

Ședință Ordinară 26.06.2019                              6/26/2019 12:00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obieclivTBCOsteoart Foișor

Rezultat General Vot

DA

38

ABȚINERE

10

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP

10 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

*

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

* ,'i

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

I fcAÎXs 1

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

h

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x"

I

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

i

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

*

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghrceanu Florentina (PSD-UNP)

L *

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescuTudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

*J

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X‘

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

■ X . i

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

!        . ■ ■X' •-

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

—,. . .

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

-

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

E Z șl..

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

XSubiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivTBCOsteoart Foișor

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivTBCOsteoart Foișor

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Tipărit: 6/2S/2019 12.04:25 PM


Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivTBCOsteoart Foișor

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivTBCOsteoart Foișor

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

x -

Culea Marian Orlando

. X . 1

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

■X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu ton

x

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X '

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. actualizarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivTBCOsteoart Foișor

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


PUNCTUL 3 P.H. prv. modificarea HCG 12/30.01.2014 indi teh-ec pi imobil Str. Blănari nr. 2, s3

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

2

NU

3

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

1

3

4

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PSD-UNP, USB

 • 2 Abțineri

Ivan Florin (USB). Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

 • 3 Voturi împotriva

PNL

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

* 1

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

1 M. '

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

x

1             . -                              J

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

-r

*

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

JL

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

....

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

! X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

'

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

x 1

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

i * .

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

r—

!

X

Teodor Rafuca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

■ ■■ -

Voicu ion Valentin (ALDE)

X      i

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modificarea HCG 12/30.01.2014 indi teh-ec pt imobil Str. Blânari nr. 2, s3

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

•X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

.h                  -

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modificarea HCG 12/30.01.2014 indi teh-ec pt imobil Str. Blănari nr. 2, s3

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X'

Itiescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

L......*

Militaru Marian Cătălin

X

L____—______i__

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modificarea HCG 12/30.01,2014 indi teh-ec pt imobil Str. Blănari nr. 2, s3

PNL

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ci ucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorirt

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rog in Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H, prv, modificarea HCG 12/30.01,2014 indi teh-ec pt imobil Str, Blănari nr. 2, s3

PSD-UNPR

'Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

.Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

*

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

•X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Ni na

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H. prv. modificarea HCG 12/30.01.2014 indi teh-ec pt imobil Str. Blănari nr. 2, $3

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

^X

Bum bar Marian

x

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

J

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Muntean u Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H. prv. modificarea HCG 295/31.08.2009 ind teh-ec pt imobil Calea Moșilor nr. 96 s2

Rezultat General Vot

DA

40

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

47Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

23

1

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stei ian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

x-

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X 1

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

KB

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

i

Nume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.2019Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

...

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD* UNP)

X

I    ......

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

-------.

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

r' x

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

L X ..

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

; *

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

| X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

1

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X6/26/2019 12:00:00 AM


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X '

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

rx 1

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X''

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H. prv. modificarea HCG 295/31.08.2009 ind teh-ec pt imobil Calea Moșilor nr. 96 s2

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

* :

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

i »

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H. prv. modificarea HCG 295/31.08.2009 ind teh-ec pt imobil Calea Moșilor nr. 96 s2

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H. prv. modificarea HCG 295/31.08.2009 ind teh-ec pt imobil Calea Moșilor nr. 96 s2

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Steiian

X

Ciucu Ciprian

X

Comânescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H. prv. modificarea HCG 295/31.08.2009 ind teh-ec pt imobil Calea Moșilor nr. 96 s2 PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleartu Mircea

*■

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasiie

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu ion

X

Raiciu Anca Daniela

K.

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X ..

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țuții Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

. *i

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H. prv. modificarea HCG 295/31.08.2009 ind teh-ec pt imobil Calea Moșilor nr. 96 s2

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

L v l

Bumbar Marian

-X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

&■ *” d

1

Grigorescu Florin

■X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

..X ']

Stroe Bogdan-Cristian

*

Teodor Raluca-Nicofeta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

XSubiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. modificarea HCG 378/16.12.2009 ind teh-ec pt imobil str. Pictor Luchlan nr.12C

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

6

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

23

1

USB

9

3

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP, USB

6 Abțineri

PNL, Bumbar Marian (USB), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

../X'',.

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

*

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

: ST'1'

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

:      x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

\ ?X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

x

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x-

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

■ ■■

L....±..,

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

T*

Ralciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

-

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA

ABȚINERE^

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

nr

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

l *

Wring Roxana-Sanda (USB)

", x

Nume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.2019


6/26/201912:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. modificarea HCG 378/16.12.2009 ind teh-ec pt imobil str. Pictor Luchian nr.12C

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv modificarea HCG 378/16.12 2009 ind teh-ec pt imobil str, Pictor Luchian nr.12C

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militarii Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. modificarea HCG 378/16,12.2009 ind teh-ec pt imobil str. Pictor Luchian nr.12C

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comânescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-fonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. modificarea HCG 378/16.12.2009 ind teh-ec pt imobil str. Pictor Luchian nr.12C

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

.....-i -

Ardeleanu Mircea

1

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

-X ’

Circa Honorius-Edward

i X J

Ciudomirov Mihai Anton

*

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

- — -- ■ ■ • ■ ■

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

•X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.2019


6/26/201912:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. modificarea HCG 378/16.12.2009 ind teh-ec pt imobil str. Pictor Luchian nr.12C

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

K *

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

x .

Coțofană Lîviu-Alin

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

...I

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

E*

Teodor Raluca-Nicoleta

1 Stea.:

Țugui Matei Ion

*

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. modificarea HCG 188/13.09.2007 ind tehn-ec pt imobil Bd Schitu Măgureanu nr.19


Rezultat General Vot

DA

^o]

ABȚINERE

6

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

4

PSD-UNP

23

1

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

6 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x”

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniei (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD* UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD* UNP)

X

_______

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Drag ne Ileana-Daniela (PSD* UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuțâ Alexandru-Va Ier iu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

~'X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X ’

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militam Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

.■X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

' X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

jiX

Nume Ședința             Ședință Ordinară 26.06.2019

6/26/201912:00:00 AM


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei ton (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

1

Wring Roxana-Sanda (USB)

XSubiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. modificarea HCG 188/13.09.2007 ind tehn-ec pt imobil Bd Schitu Măgureanu nr.19

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnita

X

’ i

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv, modificarea HCG 188/13.09.2007 tnd tehn-ec pt imobil Bd Schitu Măgureanu nr.19

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

L

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

W-:"

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. modificarea HCG 188/13.09.2007 ind tehn-ec pt imobil Bd Schitu Măgureanu nr.19

PNL

Tipărit: 6/26/2019 12:17:45 PM
Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonut

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. modificarea HCG 188/13.09.2007 ind tehn-ec pt imobil Bd Schitu Măgureanu nr.19

PSD-UNPRNume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

X

Btrdeanu Andreea Raluca

Chiricâ Petre

Circa Honorius-Edward

- . .

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancu(a Doina

X/ !

Gherghiceanu Florentina

8

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazâr

Xi

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

x ■

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

■X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

x

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. modificarea HCG 188/13.09.2007 ind tehn-ec pt imobil Bd Schitu Măgureanu nr.19

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

1

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Marîa

■ X . J

Coțofană Liviu-Afin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

. * .

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. modificarea HCG 240/15.05.2998 ind tehn-ec pt imobil str. D.l. Mendeleev 17

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

22

2

USB

9

2

4


DA

38

ABȚINERE

5

NU

0

Total Prezenti

46

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP. USB

5 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihal (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

A.’

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X- I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

I X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

rr. ,

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

! . x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ci ucu Ciprran (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

i

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

■X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

■ X . J

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

*

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

! X 1

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

* ...:

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoieta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei ton (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X      J

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. modificarea HCG 240/15.05.2998 ind tehn-ec pt imobil str. D.l. Mendeleev 17

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

«

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. modificarea HCG 240/15.05.2998 ind tehn-ec pt imobil str. D.l. Mendeleev 17

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.2019


6/26/201912:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. modificarea HCG 240/15.05.2998 ind tehn-ec pt imobil str. D.l. Mendeleev 17

PNLNume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. modificarea HCG 240/15.05.2998 ind tehn-ec pt imobil str. D.l. Mendeleev 17

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

r x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Drag ne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X-

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

JL

Radu Ion

’y*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

*

Untea Georgiana

' XSubiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. modificarea HCG 240/15.05.2998 ind tehn-ec pt imobil str. D.l. Mendeleev 17

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

L. xJd

Cicealâ Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

' x<

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

£

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

lî * 1

Wring Roxana-Sanda

i *

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif HCG 289/22.12.2005 aprob std de fez consolid imob Armenească28,28A, SemilS

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

5

NU

0

Total Prezent!

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

22

2

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, US8

5 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

. X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Nume Ședința             Ședință Ordinară 26.06.2019

6/26/201912:00:00 AM


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

i

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Drag ne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaeia-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x“]

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

.*

ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

hl*.«

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

A--

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif HCG 289/22.12.2005 aprob std de fez consolid imob Armenească28,28A, Semil8

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomni(a

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X'

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv, modif HCG 289/22.12.2005 aprob std de fez consolid imob Armenească28,28A, SemilS

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

.... x J

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

1

Militaru Marian Cătălin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif HCG 289/22.12.2005 aprob std de fez consolid imob Armenească28,28A, SemilS

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin- Ionul

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif HCG 289/22.12.2005 aprob std de fez consolrd imob Armeneascâ28,28A, Semil8

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

A

Artimon Marian

V

ir. L'.

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

X'

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Drag ne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

x ~

Maxim Marius Cătălin

x

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Ni na

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicoiae

X

Țuțu Radu-Cristian

X-

Untea Georgiana

X

i ■ ~       • a.-1 ■ i

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. modif HCG 289/22.12.2005 aprob std de fez consolid imob Armenească28,28A, SemilS

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

■X

Ciceală Ana-Maria

X

_

Coțofană Liviu-Alin

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Ratuca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

—*---■ __

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. modif HCG 217/11.10.2005 aprob std de fezab consolid imob Str. Boteanu nr 3A -3B

Rezultat General Vot

DA

36

ABȚINERE

5

NU

0

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

22

2

USB

7

2

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

5 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

f x J

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

I

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L *

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 26.06.20196/26/2019 12:00:00 AM
Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD* UNP)

1

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătăiin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD* UNP)

X

Ftorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

Itfescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X 11

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x7l

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristlan-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

' X- i

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X<

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

-——

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

x

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. modif HCG 217/11.10.2005 aprob std defezab consolid imob Str. Boteanu nr 3A-3B

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Fforescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. modif HCG 217/11.10.2005 aprob std defezab consolid imob

Str. Boteanu nr 3A -3B


PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x .....

tliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

•X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. modif HCG 217/11.10.2005 aprob std de fezab consolid imob Str. Boteanu nr 3A-3B

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ci ucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. modif HCG 217/11.10.2005 aprob std de fezab consolid imob

Str. Boteanu nr 3A -3B


PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

«

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

. *

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

&

Culea Marian Orlando

■x?

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

I X. . i

Maxim Marius Cătălin

-

*■

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X<

Sebeșan Mircea Radu

x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. modif HCG 217/11.10,2005 aprob std defezab consolid imob Str. Boteanu nr 3A-3B

USB


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

> x j

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

i. X

Wring Roxana-Sanda

x'

Tipărit 6/26/2019 12:20:00 PM

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv. modif HCG 60/21.03.2002 aprob std de fezab pt consolid imob Ion Brezoianu nr. 38

Rezultat General Vot


DA

38

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

2

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP. USB

4 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihal (USB)

0 Voturi Împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

>X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

W

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Octavian (USB)

X

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X'

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X ”|

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

* .

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gădiută Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

• *

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X I

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marlnescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

K x

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

I *

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X ’

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

-X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

'X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Tipărit: 6/26/2019 12:20:40 PM
Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv. modif HCG 60/21.03.2002 aprob std de fezab pt consolid imob Ion Brezoianu nr. 38

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

£ .

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv. modif HCG 60/21.03.2002 aprob std de fezab pt consolid imob Ion Brezoianu nr. 38

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

x

Militaru Marian Cătălin

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv. modif HCG 60/21.03.2002 aprob std de fezab pt consolid imob Ion Brezoianu nr. 38

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin- lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv. modif HCG 60/21.03.2002 aprob std de fezab pt consolid imob Ion Brezoianu nr. 38

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

'' X "

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasite

x

Drag ne Ileana-Daniela

*

Florea Ancuța Doina

X-

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

.'X'

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X-

Radu Ion

.i*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Ntcolae

» î

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv. modif HCG 60/21.03.2002 aprob std de fezab pl consolid imob Ion Brezoianu nr. 38

USB

Nume

DA

ABȚINERE,

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

■X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

, ■

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

■X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

A

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H. prv. modif HCG 183/15.06.2000 aprob std defezab pi consolidare 11 imob din Mun Buc

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

22

2

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP. USB

4 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

" X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

f; *    1

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

1Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X      i

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

* 1

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

K.«.

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

: x :

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

ljC"

iliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x !

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X J

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

x

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X 1

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X J

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X-

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H. prv. modif HCG 183/15.06.2000 aprob std defezab pt consolidare 11 imob din Mun Buc

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

.

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

. ®        i

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv. modif HCG 183/15.06.2000 aprob std de fezab pi consolidare 11 imob din Mun Buc

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H. prv. modif HCG 183/15.06.2000 aprob std de fezab pt consolidare 11 imob din Mun Buc

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătăiin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rog in Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H. prv. modif HCG 183/15.06.2000 aprob std de fezab pt consolidare 11 imob din Mun Buc

PSD-UNPR

iNume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

i *

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

'       X      1

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doici n Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

L «

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

.*■

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

! X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

■ X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv. modif HCG 183/15.06.2000 aprob std defezab pt consolidare 11 imob din Mun Buc

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X '

Bum bar Marian

■X "

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X ’

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Muntean u Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

K

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. modif HCG 10/26.01.2006 aprob std de fezab pt consolid imobil Ion Câmpineanu 9

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

44

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

PSD-UNP

23

1

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alln-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

i

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

. *

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

—.

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

' X   ■Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

*

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

&

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

x

x

Gădiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militarii Marian Cătălin (PMP)

*

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x 1

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

□ * ~l

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

L . ' *

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

4

Teodor Raluca-Nicoteta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Tutu Radu-Crlstian (PSD-UNP)

' x.....

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X      I

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. modif HCG 10/26.01.2006 aprob std de fezab pt consolid imobil Ion Câmpineanu 9

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Danîel

X

Florescu Michaela-Tomnița

>X

lonescu Tudor-Tim

X

Volcu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. modif HCG 10/26.01.2006 aprob std de fezab pt consolid imobil Ion Câmpineanu 9

PMP

Num

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

x.....;

Militaru Marian Cătălin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. modif HCG 10/26,01.2006 aprob std de fezab pt consolid imobil Ion Câmpineanu 9

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ci ucu Clprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. modif HCG 10/26.01.2006 aprob std de fezab pt consolid imobil Ion Cămpineanu 9

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardelean u Mircea

‘X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Birdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

o. i

Ciudomirov Mihai Anton

Cuiea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

& X   '

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

x

Neacșu Ioana Mihaela

x

Neacșu Lazăr

X 0

Pavel Marius Adrian

X1

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

"x

Untea Georgiana

X

.___________________________

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. modif HCG 10/26.01.2006 aprob std de fezab pt consolid imobil Ion Câmpineanu 9

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

L "’ '*

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

*■

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

x

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modif HCG 220/11,10,2005aprob std defezab pt consolid Bd Mihail Kogâlniceanu 51

Rezultat General Vot

DA

38

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

44

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

2

6

PSD-UNP

23

1

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

:......x

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

~ » -J

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

■x-

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

-x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Călăi in-lonuț (PNL)

1 ' "X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

K 1

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicoiae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

jt

Radu Elena (USB)

. *

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

■ X ’

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

'—7—

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

■ ■

Wring Roxana-Sanda (USB)

’X ■

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modif HCG 220/11.10.2005aprob std de fezab pt consolid Bd Mihail Kogălniceanu 51

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudîu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

. * i

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modif HCG 220/11.10.2005aprob std de fezab pt consolid Bd Mihail Kogălniceanu 51

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

*

Mititaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modif HCG 220/11.10.2005aprob std de fezab pt consolid Bd Mihail Kogălniceanu 51

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modif HCG 220/11.10.2005a prob std de fezab pt consolid Bd Mihail Kogălniceanu 51

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

& X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bâdulescu Aurel ian

X

Bfrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

i, *

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

o

Florea Ancuța Doina

*

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X'

Neacșu Lazăr

*

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X.

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H prv. modif HCG 220/11 10 2005aprob std de fezab pt consolid Bd Mihail Kogălniceanu 51

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

«...

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X ’

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

"X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

> j

Țugui Matei Ion

* 1

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv. modif HCG 291/22.12.2005 aprob std de fezab pl consolîd Intrarea Victor Eftimiu 9

Rezultat General Vot

DA

38

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

2

6

PSD-UNP

22

2

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

l x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

*

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X |

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X 1

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

■ x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Atin (USB)

X

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

X

I                                          j

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X .

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

1 x'i

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

i x j

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

U "i

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicoiae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X ' i

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X ]

Rogin Marius (PNL)

X

Sanduiescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

l.....* ...

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

...»

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv. modif HCG 291/22.12.2005 aprob std de fezab pt consolid Intrarea Victor Eftimiu 9

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

k

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

:X

Voicu Ion Valentin

X

k-----—---

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv. modif HCG 291/22.12.2005 aprob std de fezab pt consolid Intrarea Victor Eftimiu 9

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv. modif HCG 291/22.12.2005 aprob std de fezab pt consolid Intrarea Victor Eftimiu 9

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mi hai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv. modif HCG 291/22.12.2005 aprob sid de fezab pt consotid Intrarea Victor Eftimiu 9

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X-

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

X

BIrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

x<

Gherghiceanu Florentina

*

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

. * 1

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

vxT’”-

Țuțu Radu-Cristian

^Xf?

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv, modif HCG 291/22.12.2005 aprob std de fezab pt consolid Intrarea Victor Eftimiu 9

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

L’' *

Bum bar Marian

!«. *.■

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X [

Grigorescu Florin

, x

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

* J

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. aprob indic tehn-ec refacere intersecție Șos Petricani - Șos Fabrica de Glucoză

Rezultat General Vot

DA

31

ABȚINERE

11

NU

4

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

22

2

USB

2

6

4

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

11 Abțineri

PNL, USB

4 Voturi împotriva

Berceanu Octavian (USB), Bumbar Marian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X-

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raiuca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Citicu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-AHn (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

. X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

’X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

i .;.*x .

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

1 ■ ■

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X-

Militaru Marian Cătălin (PMP)

■*

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazâr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavei Marius Adrian (PSD-UNP)

■ X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoteta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

x

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

-X .

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. aprob indic tehn-ec refacere intersecție Șos Petricani - Șos Fabrica de Glucoză

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X.

Florescu Michaela-Tomnița

X ]

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. aprob indic tehn-ec refacere intersecție Șos Petricani - Șos Fabrica de Glucoză

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

i

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. aprob indic tehn-ec refacere Intersecție Șos Petricani - Șos Fabrica de Glucoză

PNLNume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. aprob indic tehn-ec refacere intersecție Șos Petricani - Șos Fabrica de Glucoză

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

' ----

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

L *

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

•x<sn

Gherghiceanu Florentina

I »

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandu lescu Ni na

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. aprob indic tehn-ec refacere intersecție Șos Petricani - Șos Fabrica de Glucozâ

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

St

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

.....-   -i-      ii.

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. transmit din Admin Fond Imob către Admin Consolid Risc Seismic cote parti imob

Rezultat General Vot

DA

38

ABȚINERE

7

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

7 Abțineri

PNL, Ivan Florin (USB), Radu Elena (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

* . i

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

i; ÎS

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

1

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

X-

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

xNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

,.x .

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X- |

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

__

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

-X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

IF x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

I'. •«.

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicofeta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

* .. J

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

! *

Untea Georgiana (PSD-UNP)

î                                          i

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

st

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. transmit din Admin Fond Imob către Admin Consolid Risc Seismic cote parti imob

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X7

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. transmit din Admin Fond Imob către Admin Consolid Risc Seismic cote parii imob

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. transmit din Admin Fond Imob către Admin Consolid Risc Seismic cote parti imob

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comânescu Mihai

X

Deaconescu Cătâlin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. transmit din Admin Fond Imob către Admin Consolid Risc Seismic cote parii imob

PSD-UNPRNume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

* J

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

*

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv. transmit din Admin Fond Imob către Admin Consolid Risc Seismic cote parii imob

USB
Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonut

X

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

I *

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X j

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

*

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X'

Teodor Raluca-Nicoleta

; * ■

Țugui Matei Ion

... *

Wring Roxana-Sanda

X

—ii--1

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. aprob transmit in admin CGMB imobil teren ob de invest 'Pasaj Doamna Ghica"

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

0

PSD-UNP

21

3

USB

8

4

3


DA

28

ABȚINERE

14

NU

6

Total Prezenti

50

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

28 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP

14 Abțineri

PNL, USB

6 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Ciucu Ciprian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Grigorescu Florin (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

E x

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

'X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X I

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

«

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

k'

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X'

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

r _            ' ■ --

*

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

x I

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

’ X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

ă

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rog in Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)