Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului t               t

General al Municipiului București din data de 17 septembrie 2019, ora 11.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul General I                     >

al Municipiului București, doamna Gabriela Firea, prin dispoziția înregistrată sub nr. 1549/11.09.2019.

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 52 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, domnul Marius-Cristian Ghincea - Prefect al Municipiului București, doamna Mariana Brod -Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București și domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Munteanu Cristian Mihai (motivat), Ciceală Ana-Maria și Gâdiuță Alexandru-Valeriu.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Stimați invitați, înainte de a începe ședința de astăzi, 17 septembrie, am să dau cuvântul Primarului General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali. începem ședința de astăzi a Consiliului General cu o scurtă informare privitoare la unul dintre cele mai importante proiecte care se află pe ordinea de zi de astăzi și mă refer la cel care se înscrie în eforturile noastre de a lupta-cu poluarea în municipiul

București, așa cum știți capitala și alte câteva orașe importante din țară au primit avertisment de infringement de la CojnișiaEuropeană și nu doar de frica sumelor pe care au rămas s infrigementul ci pentru viața și sănă București și pentru tyr(știi care ne vizite

acă se activează din municipiul că trfebuțe să luăm foarte
în serios așa cum am făcut-o și în ultimii doi, trei ani problema poluării și să venim cu proiecte țintite și cu propuneri concrete. Astăzi propun dezbaterii și aprobării Consiliului General un proiect denumit rabla pentru taximetre. Este vorba despre acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 de euro la cursul în lei, firește, al Băncii Naționale, tuturor taximetriștilor care dețin în acest moment autoturisme poluante. Trebuie să recunoaștem faptul că un cetățean care are un autoturism poluant face două, trei maximum, patru drumuri pe zi în medie, potrivit analizelor pe care le avem la Direcția de Transporturi, 30 de km într-o zi pe când un taximetrist poate să ajungă și la 150 de km pe zi. Prin urmare, iată câtă poluare poate să aducă în oraș un taximetrist care deține un autoturism poluant. Din totalul de 10.055 de licențe, potrivit Legii nr. 38 pe care le are municipiul București, 7.500 sunt legale și regulamentare, celelalte fiind în diverse stadii litigioase. Din aceste 7.500 de taximetre, 5.500 sunt poluante. Aici încearcă proiectul nostru să rezolve problema poluării și țintim direct din 1 ianuarie 2020 acordarea a 3.000 pentru început de eco vouchere pentru taximetre în programul Rabla Taxi, urmând ca anul următor să fie acordate și celelalte 2.500 de eco vouchere pentru taximetre. Efortul, ați putea să spuneți, că este mare, dar este mic comparativ cu tot ceea ce se va întâmpla ca efecte pozitive în oraș. Repet, pentru sănătatea noastră, a copiilor noștri, a celor care ne vizitează mult mai importantă este prevenția decât tratarea unor boli care sunt potențate, sunt agravate de poluare. Sunt convinsă că vor fi dezbateri aprinse, voi prelua sugestiile raționale venite din partea consilierilor generali așa cum am făcut-o de fiecare dată. Țin să subliniez și un alt aspect foarte important, pentru că din nefericire am văzut că este legat acest proiect, să spunem această cheltuială a Municipiului București, de un alt proiect de pe ordinea de zi și anume s-a afirmat faptul că pe de o parte oferim o susținere financiară pentru taximetriștii care au mașini poluante, dar municipiul București se împrumută, cu alte cuvinte că ne îndatorăm și cei care vor veni după noi vor trebui să ne plătească facturile noastre, cheltuielile noastre. Vă dezamăgesc pe cei care ați scris și spus așa, noi acum practic refinanțam un credit din 2015, iar în acel an 2015 s-a refinanțat un credit din 2005. Deci nu ne împrumutăm noi acum de la 0 pentru cheltuieli curente sau pentru plata unor facturi, ci plătim un credit foarte vechi. Dacă este cineva care vrea să îl plătim punctual anul acesta, eu cred că ar trebui să ne comportăm ca pe timpul lui Ceaușescu, când a fost înfometată populația ca să se plătească datoria externă. Subliniez, și atunci în sală și acum potrivit contractului se poate refinanța. Cât privește contribuția noastră în acești trei ani pentru diminuarea datoriei municipiului București, eu cred că am avut una importantă, o contribuție importantă, pentru că am achitat din banii bucureștenilor 190 de milioane de euro, însemnând împrumuturi contractate în anii anteriori. Deci atât tranșe-de împrumut cu tot cu dobânzile aferente. Prin urmare, fac apel la dumneavoastră să nu punem în relație acest buget care va fi acordat Rablei Taxi eco voucherelor pentru taximetre și faptul că tot astăzi refinanțăm un împrumut care nu a ajuns la maturitate, nu este scadent, avem toate prevederile legale și contractuale să-l putem refinanța. Oricum anul viitor avem un vârf de plată și cu siguranță vom plăti pentru că suntem oameni seriosi, dar am vrut să stiti si dumneavoastră că nu este corect să faceți această legătură decât dacă, bineînțeles, discutăm strict în cheie electorală și deja ne-am obișnuit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc mult succes. Să aveți o zi bună. Doamne ajută.Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc si eu doamna Primar General. în continuare am să dau J                             î

cuvântul Secretarului General al municipiul București, doamna Georgiana Zamfir pentru a ne comunica prezența ședinței de astăzi și pentru a supune votului dumneavoastră procesele verbale ale ședințelor anterioare.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Mulțumesc, domnule președinte Marius Pavel. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali. Vă anunț că avem o prezență de 46 de consilieri. Vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 iulie 2019.

Cu 41 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, procesul verbal a fost aprobat.

De asemenea, vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 august 2019. Vă rog votați.

Cu 44 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, procesul verbal a fost aprobat.

Vă mulțumesc domnule președinte.


Domnul președinte de ședință Pave Propun votului introducerea proiectului la punctul 1 ce vizetă aprobarea „Progra       t știm

roieStul


de transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI”. Vot vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 4 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

în urma renumerotării, se introduc următoarele proiecte de hotărâre: -la punctul 59 se introduce proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019. Vot vă rog.

Cu 32 voturi pentru, 2 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

-la punctul 60 se introduce proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în municipiul București 2018 - 2022 aferent trimestrului II al anului 2019. Vot vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 2 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

La ora 11.21 a venit în sala de ședință domnul consilier general Culea Marian Orlando.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian


-la punctul 61 se introduce proiectul de hotărâre privind microciparea, identificarea și înregistrarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București. Vot vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 4 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

-la punctul 62 se introduce proiectul de hotărâre privind aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale” în școlile din Municipiul București.

Vot, vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 7 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

-la punctul 63 se introduce proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 în Parcul Jersey City.

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul

a fost introdus pe ordinea de zi.

-la punctul 64 se introduce proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al dojrtf^lâf^bl^a Marian Orlando și vacantarea unui post de consilier din* Consiliului General al Municipiului BucureșțL^-la punctul 65 se introduce proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 1 abținere, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

în final, vă supun votului ordinea de zi în integralitatea sa.

Vot, vă rog.

îmi cer scuze, putem reveni?

Domnule Deaconescu?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte! Am o observație și o propunere. O dată ați propus și Consiliul a aprobat introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind schimbarea denumirii parcului Băneasa și am rugămintea către departamentele tehnice să modifice atât proiectul^ cât și referatul de specialitate, pentru că ele sunt fundamentate pe o lege abrogată, pe vechea lege a administrației publice locale și să le aducă la zi, astfel încât să îl putem și vota și să fim în legalitate când votăm acest proiect. Și, de asemenea, am propunerea către colegii mei din consiliu, să aducem punctul 57 din ordinea de zi comunicată, cel referitor la organigrama Clubului Sportiv Municipal și să-l discutăm la punctul 2 al ordinii de zi, pentru că ceea ce se întâmplă la Clubul Sportiv Municipal în ultima vreme este de-a dreptul scandalos. Se pierd procese cu foștii angajați pe bandă rulantă, se angajează cheltuieli cu aceste procese pe bandă rulantă, și iată că suntem în situația în care pe de o parte reducem bugetele și închidem secțiile, dar mărim schema de personal. Și eu cred că o dezbatere reală a Consiliului pe această situație ar trebui să aibă loc la începutul ordinii de zi și nu ascuns la final, înainte de întrebări și interpelări. Vă rog să supuneți la vot propunerea mea. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Referitor la proiectul cu CSM-ul, acesta este pe ordinea de zi și îl vom discuta la momentul respectiv, iaj^dt istă o eroare materială, aceasta va fi corectată.


A?


Trecem la vot pe

Da, noi avem proiectul. Acest proiect îl avem pe ordinea de zi la punctul 50 și ceva.

Haideți să votăm propunerea prin care schimbăm ordinea, trece la numărul 2 pe ordinea de zi, de la 57 la 2.

Haideți să vedem.

Vot!

Nu a trecut.

Cu 21 de voturi pentru, 17 abțineri, 9 voturi împotrivă, ordinea de zi se menține la forma inițială.

* >

Trecem la votarea ordinii de zi în integralitatea sa.

Cu 30 de voturi pentru, 9 abțineri, 6 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost adoptată.

Proiectul cu numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din serviciul public de transport local în regim de taxi a autoturismelor taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI”.

Doamna Wring?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aici am un comentariu de făcut, referitor la faptul că, primăria nu știu dacă s-a gândit că aceste vouchere pot să reprezinte ajutor de stat pentru taximetriști, având în vedere că și taxiurile și ridesharing-ul sunt în aceeași piață și deci ajutorul merge numai către o parte dintre operatorii privați, nu către cealaltă parte. Și ar putea fi considerat dacă a fost cerut un punct de vedere de la Consiliul Concurenței, la asta mă refer.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles. II chemăm pe domnul Mihai Teodorescu, director executiv al Direcției Transporturi.

Domnule Teodorescu, mai așteptați, mai avem o intervenție.

Domnule Grigorescu?

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Mulțumesc! Bună ziua!

Două întrebări și o interpelare. în planul integrat de calitate a aerului, la ce punct este prevăzută această măsură de reducere a poluării?

Al doilea, am pregătit patruzeci și cinci de milioane de lei ajutor pentru o anumită categorie profesională. Vreau să știu ce salvează acești 45 de milioane de lei din cantitateade hotărâre. Deci sunt practic niște bani plătiți sau aruncați, suportați de populație fără niciun obiectiv în spate.

Și interpelarea este: în țările care se respectă și vorbim mai ales de țările nordice, această problemă a folosirii automobilelor poluante se rezolvă prin taxare. Automobilele poluante sunt taxate mai mult decât cele nepoluante. Noi, în România, văd că avem obiceiul să cheltuim bani publici ca să stimulăm anumite obiceiuri, în loc în loc să le stimulăm intrinsec prin metode economice. Sunt împotriva acestei măsuri. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Teodorescu?

Domnul Director Executiv Mihai Teodorescu - Direcția Transporturi Bună ziua, stimați colegi consilieri generali!

Ca să răspund întrebării doamnei consilier Wring, noi, în acest moment, suntem în discuții cu Consiliul Concurenței pe noul regulament de taxi și chiar am făcut o dezbatere între Primăria Municipiului București ca autoritate de autorizare și Consiliul Concurenței. Și pot să vă citesc că, în conformitate cu prevederile articolului 13 din Legea 38, cu modificări și completări, în cadrul atribuțiilor de coordonare a activității de transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere, autoritățile administrației publice locale sau ale municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la: regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri, bunuri, pe teritoriul etc. și, la punctul i) Taxe și impozite locale ce se impun. Bineînțeles că regulamentul conform căruia vom emite aceste eco-vouchere va avea si avizul Consiliului Concurentei. Dacă va fi

I                                                                                                                           »

nevoie, vom corecta la momentul respectiv, în funcție de programul.....în

funcție de punctul de vedere emis de Consiliul Concurenței.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc, domnule Teodorescu. Domnul Bădulescu, vă rog

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu o să îi răspund clientului meu, domnul Grigorescu, dar, sigur și cu recul către doamna Wring.

Domnul Grigorescu, PICA tratează in corpore scăderea, să spunem.... tratează in corpore ceea ce ne dorim noi prin PICA, nu există un punct, tot PICA asta tratează, deci nu există un punct distinctiv în PICA care să indice chestiunea asta care vă frământă pe dumneavoastră. Deci, dacă veți citi PICA veți vedea că tot PIQA^sța plecăm și unde ajungem, prin aceea că hat nivelul municipiului București. După a


în vedere de unde ărlsb^dem poluarea la cițnostinta mea ati


ridicat o chestiune referitoare la niște calcule, adică dacă băgăm 3 lei câte tone de praf scad. Dați-mi dumneavoastră formula aia prin care s-a...unde vreți dumneavoastră la Oslo, la Helsinki, în vreun proiect s-a spus: dacă bagi 3 lei și dai 5.000 de mașini afară din București, scade cu două tone praful din București. Nu există chestiunea asta. După aceea, rolul acestor programe este acela pe care toată Comisia Europeană și toate democrațiile și toate administrațiile care lucrează împotriva poluării o fac pentru a conștientiza participanții la viața socială prin astfel de mijloace. Deci, acuma nu știu ce vreți dumneavoastră mai mult să spunem, iar doamna Wring, una este legea taximetriei și alta este legea transportului alternativ, sunt două rate în două curți, care nu au nimic de a face una cu alta.

La ora 11.33 au venit în sala de ședință domnii consilieri generali Ciucu Ciprian, Berceanu Octavian Alexandru și Teodor Raluca-Nicoleta.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul doamnei primar general Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Doamna director a Direcției de Mediu, Simona Popa, ne-a trimis din PICA și numărul pentru cei interesați neapărat de cifre 1.11, dar nu asta voiam să spun.


Am luat cuvântul să vă reamintesc preocuparea noastră constantă, propunerile mele ca primar general și votul dumneavoastră foarte important în calitate de consilier general, pentru o serie de proiecte, nu doar un proiect singular, acesta, care vizează lupta noastră continuă cu ceea ce înseamnă poluare și așa cum v-am spus de fiecare dată, dacă nu o luăm în serios ne ia ea pe noi în serios si stiti foarte bine am avut si medici prezenți în Consiliul General, care v-au explicat câte boli sunt potențate, sunt agravate de poluare, nu mai repetăm acest subiect pentru că nu cred că este normal să stăm ore în șir la un singur proiect. Vreau însă să subliniez faptul că așa cum am înnoit parcul auto al STB și am achiziționat 400 de autobuze euro 6, așa cum suntem acum în procedură de licitație pentru 130 de autobuze hibride, 130 de autobuze electrice, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze, eforturi, practic, ale municipiului București pentru a avea un aer curat și pentru a avea și de ce să nu spunem condiții decente ale călătorilor în aceste autobuze, tramvaie, troleibuze, mergem și până la taximetre, pentru că ele reprezintă cele legale, potrivit Legii nr. 38, practic, a public. Nu poate fi defalcat transportqRD legalizat în acest moment. Când va ^xtejâ o âțtăi l&gisîșție vă asigur că ne


^oi^iponentă a transportului Tele^ cel care este repet,
vom adapta aceleia și suntem primii care respectăm legile naționale, dar și regulamentele locale. Cum s-a ajuns la această valoare a eco voucherului din programul Rabla taxi? Cel mai folosit autoturism pentru taximetre, așa cum se poate vedea în trafic, este Loganul. Un Logan nou cu tot cu TVA costă în jur de 6.800 de euro, deci până în 7.000 de euro. Un taximetrist care are o mașină poluantă poate intra în programul Național Rabla și să obțină circa 1.000 de euro, rămânându-i să facă rost de alte 6.000 de euro. Din această valoare, împărțim efortul în jumătate 3.000 de euro va primi de la primărie, 3.000 de euro va trebui să se împrumute sau să aibă aceea sumă pentru a putea plăti achiziționarea unui autoturism, care să nu aibă o normă de poluare sub euro 6. Practic, de acum vor fi permise în trafic taxiuri care au normă de poluare euro 6, hibride, electrice, non diesel, așa se întâmplă în toate capitalele europene și așa au fost stimulați și sprijiniți inclusiv taximetriștii. Nu este vorba doar despre taximetriștii care sunt angajați la companiile de taxi, nu spunem că am avea ceva cu acestea. Noi susținem mediul de afaceri, cred că și dumneavoastră cei care ați luat cuvântul mai devreme nu? Nu sprijiniți mediul de afaceri? Avem ceva împotriva firmelor private care activează legal în România? Nu cred. între primii taximetriști care vor beneficia de aceste eco vouchere în programul Rabla taxi sunt și 1.000 de taximetriști independenți, prin urmare, cred că ne adresăm tuturor categoriilor, nu vizăm să sprijinim doar anumite firme sau doar anumiți taximetriști. Nu cred că cineva ne poate bănui de colaborări, mai puțin ortodoxe cu taximetriștii independenți, eu îmi aduc aminte ca în campania din 2016 chiar unul dintre grupurile politice prezent în sală declara sus și tare că îi va susține în mod special pe taximetriștii independenți, ceea ce este foarte bine, dar haideți să avem măsură egală pentru toți. Referirea la celelalte posibilități de a ajunge dintr-un punct la altul al Bucureștiului cu o mașină care nu îți aparține și care nu este autobuz, tramvai sau troleibuz și anume acele servicii de transport care se practică în acest moment, prima noastră preocupare a fost pentru transportul public de taximetrie, potrivit legislației în vigoare. Bineînțeles că intenționăm să avem discuții și cu acele firme, societăți, companii care practică servicii de transport în afara Legii nr. 38. De ce? Pentru că ne interesează să luptăm cu poluarea orașului și ne interesează ca toți cetățenii să aibă un confort sporit într-un taximetru, chiar dacă este pe Legea nr. 38 sau dacă este în cadrul acestor servicii de transport. Aluzia cu referire la județul Ilfov o lămuresc și pe aceasta. Dacă UAT- urile din județul Ilfov, cele 40, care au eliberat licențe legale de 

taxi și sunt în acest moment un număr po de locuitori sau Consiliul Județean Ilfov vanoi nu putem decât să ne bucurăm, pai taximetre din județul Ilfov care sunt licenfh


comune vin zilnic și în București, dar pentru început programul nostru se referă strict la taximetrele licențiate de către municipiul București.

Mai fac o ultimă precizare foarte importantă, vizavi de discuțiile de aseară de la Comisia de transporturi și vă rog pe toți să fiți atenți.

Pe timpul mandatului Primarului general Gabriela Firea nu s-a eliberat nicio licență de taxi nici colegilor din Consiliul General, nici altor persoane, care pasămite ar fi venit la autorizare, licențiere, niciuna, toate licențele de taxi valabile acordate de către municipiul București sunt acordate anterior venirii mele ca Primar general, ca să ne înțelegem foarte bine, apropo de acele aluzii neserioase care s-au făcut ieri în cadrul comisiei. Dacă aveți ceva de reproșat foștilor primari, foștilor directori ai Direcției Transporturi, foștilor consilieri juridici ș.a.m.d., vă rog să vă adresați cu încredere, primarul general Gabriela Firea, sub mandatul său, cu cei doi directori pe care i-a avut această direcție în mandatul meu, nu a eliberat nicio licență de taxi. Aviz amatorilor. Cam astea ar fi ideile t

principale și nu înțeleg de ce, de fiecare dată, pe bună dreptate, veniți în Consiliul General și spuneți haideți să adoptăm mai multe proiecte, care să ajute, să sprijine la lupta contra poluării, la o calitate a aerului ridicată. De ce nu? Să nu ne mințim, la confortul cetățenilor, să nu uităm că la anul avem în București de organizat și Euro-2020, iar când vin astfel de proiecte în Consiliu începem să le căutăm și nu găsim, dar pretindem că găsim nod în papură.

Eu cred că acum, pur și simplu, se încearcă a se găsi nod în papură sau pe principiul de ce nu ai bască. Proiectul a fost gândit, este foarte serios, și cu specialiștii de la Direcția de Transporturi, ne-am consultat și cu ceea ce există în acest moment pe plan european și am venit cu un proiect închegat, asumat, în fața dumneavoastră.

Eu vă adresez rugămintea tuturor să-l votați pentru că o faceți spre binele cetățenilor din București si nu numai a lor si spre binele tuturor turiștilor care vin în România și în special în capitala țării.

Vă mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian O să îi dau cuvântul domnului Ciucu.


Vă mulțumesc! Doamna primar, datbTm-.vdie^sâ^

a lămuresc eu de


’                                                           V'

ce.


/o /T7NT

în primul rând, nu l-ați pus în dezbatere publică, ați venit aseară cu el, noi aseară am aflat de acest proiect, mi se pare normal că acest Consiliu pe care dumneavoastră spuneți că îl respectați, să afle despre o măsură cu impact bugetar de 10 milioane de Euro, cu o seară înainte de luarea deciziei.

Acesta este un model normal de guvernare a Bucureștiului? Unu la mână.

Doi la mână, adineauri ați spus că a fost bine gândit. Dacă era bine gândit, avea atașat în anexă și un regulament, dar nu, nu a fost bine gândit, a fost venit cu el pe genunchi, pentru că vreți ca să faceți acest regulament prin dispoziție de primar general, ceea ce nu mi se pare ok, mi se pare normal să fie împreună și să fie matur proiectul, împreună cu proiectul pe care îl propuneți astăzi.

Trei la mână, serviciul de taximetrie este o rușine. Serviciu public de taximetrie din București este o rușine, mie îmi este rușine, când vin oameni în București, când ... când sunt străini, să se urce în aceste mașini.

Nu ați făcut nimic timp de trei ani și ceva de zile, nimic, și ați promis asta, ați dat numere de telefon să sune cetățenii, ați promis că veți lua măsuri, nu ati luat măsuri.

îmi aduc aminte, când tot așa ați venit ca să închideți aplicațiile de taxi, tot așa, de pe o zi pe alta. Asta e ceea ce ați făcut, și încă ceva, haideți să facem un calcul simplu.

Ați spus că ... costă o mașină Logan Euro 6 non-diesel, costă undeva la 6.800 Euro, adică noi ce facem acum, înnoim parcul auto al companiilor private de taxi, dându-le jumătate aproape din această sumă si încă ceva, era normal să vă asumați ca să eliberați licențe de taximetrie.

Acest lucru este doar normal, da, ca transparent, să înnoiți acest proces permanent, ca oamenii să aibă acces și la această meserie.

Și nu ați făcut-o și o luați ca pe un titlu de glorie și cu asta închid ceea ce voi spune eu acum, ar fi bine ca să se verifice, cineva să verifice câți polițiști locali mai vechi sau mai noi și cine până la urmă se află în spatele acestor licențe de taxi?

Pentru că din punctul meu de vedere, este o activitate de tip mafiot, organizată, care s-a menținut, inclusiv, pe timpul mandatului dumneavoastră.

Eu aș vota acest proiect cu o singură mențiune, cu două mențiuni de fapt, să fie pus clar în procedură de transparență pe site, unul la mână și doi la mână să fie doar pentru mașini hibride sau electrice.

Mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Pa#el I Mulțumesc, doamna primar genial.Doamna Primar General Gabriela FIREA

N-ați avut timp, dar văd că ați avut, vă contraziceți, haideți să fim coerenți și logici, că știu că vă place logica, pe de o parte acuzați că acest proiect nu a fost pus în transparență 45 de zile, nu este act normativ, nu scrie nicăieri, nu există obligativitate legală. Da? Deci să pornim de la acest aspect și cumva sunteți deranjat că nu ați avut timp de studiu, dar văd că ați studiat, din păcate, din păcate studiul dumneavoastră, ca să spun așa și să fiu elegantă, nu a fost foarte aprofundat, a fost din păcate un pic superficial și vă voi și dezvolta.

Mă acuzați că Serviciul public de transport este o rușine și că nu am făcut nimic în acest sens, transport cu taxi, vorbim despre taxi acum, chiar știu unde mă aflu si știu ce vorbesc.

1                                                                t I


Poate că ați lipsit la aceea ședință! Dar eu știu că am propus, ca Primar general și Consiliul General a votat un regulament de taximetrie în premieră în București și acel regulament este preluat din regulamentele europene și acest regulament .... eu nu v-am întrerupt domnul consilier general, e bine dacă mergeți cu taxiul, e frumos, eu merg și eu cu ce pot cu autobuz, cu tramvai, cu mașină personală, acum dacă îmi spuneți și cu ce să circul, cred că este un pic prea mult și cred că ne deranjăm viața personală reciproc.

Eu zic mergeți dumneavoastră cu ce considerați și eu merg, mă deplasez cu ce consider, totuși, haideți să fim rezonabili.

înțeleg că dumneavoastră ați uitat că avem un regulament de taxi, înțeleg că dumneavoastră nu vreți să recunoașteți faptul că zilnic și săptămânal se fac controale de către Poliția Locală și se dau amenzi pentru cei care încalcă regulamentul de taxi?


Spuneți dumneavoastră, ce trebuie făcut? Veniți cu un proiect și facem. A veni în ședință si a anula tot ceea ce s-a făcut si ce se face, eu nu cred că este constructiv și nu convingeți pe nimeni în acest fel în care doar căutați... repet, nod în papură, dar nu veniți cu nicio alternativă. Deci nu veniți cu nimic concret.

A I

In ceea ce privește întrebarea, care sper să fie retorică, câți polițiști locali au licențe de taxi? Eu vă rog frumos, să adresați această întrebare foștilor primari și foștilor directori ai Poliției Locale Municipale, pentru că așa cum am subliniat, dar poate nu ați fost atent, în timpul mandatului primarului general Gabriela Firea, nu s-a eliberat nicio licență de taxi.

Prin urmare, dacă dumneavoastră aveți aceste informații, dețineți aceste informații, cum că sunt anumiți polițiști locali care ar fi beneficiat de clemența foștilor primari, foștilor directori, , Transporturi, unii dintre ei, știu eu sigur, dumneavoastră și care au și funcții acum pe J că trebuie să îi luati pe ei ’ ări. Da^

tați la Direcția de ^eâți^hîahde către partidul la'tfiversid sectoare, eu cred știu că Direcția TransporturiV \

12

a fost condusă de către directori de pe la partidul dumneavoastră, nu știu polițiștii, știu directorii, dacă acei directori au comis anumite fărădelegi, eu zic, fiind colegii dumneavoastră, să-i întrebați direct. De ce mă întrebați pe mine? Eu nu sunt în partid cu dumneavoastră.

Pe timpul mandatului primarului general Gabriela Firea, nu s-a liberat nicio licență de taxi, prin urmare, nu putem acuza așa, în deșert, doar ca să ne preia presa, așa v-ați obișnuit să faceți tot felul de afirmații, știți bine că cu privire la subiectul taxi, am avut și un proces, m-ați rugat să îmi retrag plângerea, mi-am retras-o, văd că o luăm de la capăt.

Deci eu zic haideți, să fim persoane rezonabile, dacă aveți ceva concret de propus, propuneți, analizăm, preluăm, dacă se poate, dacă nu se poate, nu se poate, dar a face astfel de acuze, cred că sunt total neavenite realmente, și în primul rând, vă jignește pe dumneavoastră, sunteti totuși un intelectual.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să dau cuvântul domnului viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Ciucu, eu, spre deosebire de alții, am să vă pronunț numele, ca să vă faceți de bășcălie.

Domnul Ciucu, este evident că în sărăcia de imagine pe care dumneavoastră o aveți și partidul din care faceți parte, căutați câteodată, să găsiți câte un moment, în care presa poate să fie atentă la elucubrațiile pe care dumneavoastră le spuneți.

Și o să o iau punctual.

Unu, în 2016-2019, Primăria Municipiului București prin Direcția de Transporturi nu a făcut decât să prelungească autorizațiile care sunt la ora actuală emise și să le înnoiască doar ca urmare a solicitării posesorilor, mașinile care dumnealor au considerat că le-au schimbat pentru a-și înnoi parcul auto.

Doi, din cadrul Poliției Locale a Municipiului București nu există niciun lucrător, care să aibă de a face cu tâmpeniile pe pe care le vorbiți dumneavoastră.

Trei, doamna primar general, eu vin aici la această ședință de Consiliu și în această Primărie, de mai mult timp decât domnul Ciucu, dacă credeți că colegii noștri vor să asculte ceea ce epatează dumnealui pe aici într-un dialog direct pentru a crea un segment de vizibilitate și dumnealui să se titularizeze, eu nu mai vin la ședințele de Consiliu General.

Astea sunt chestiuni care un partid serios, le discută cu pixul în


mână, în interiorul primăriei.


Onorată presă, domnul Ciu< administrativă care să fie de ordine de

care să întrebe: domnule, ce s-a întâmplat, ce s-a nu știu ce.......motiv

pentru care săptămâna asta va organiza Poliția Locală împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București o conferință de presă, ca să vedeți onorată presă cum se izmenește Ciucu pe aici , să îl băgați în seamă, da? Astea sunt tâmpeniile dumnealui și nu cred că ale partidului pentru că, colegii cu care dumnealui lucrează sunt oameni așezați la minte. Să vii să vorbești doar că spui “activități mafiote” si nu știu ce. Domnule vrei să îți spun eu.....vezi că eu am fost prin 2008 în Consiliul

General ....De unde s-a născut si să îti fac eu un traseu asa al crimei

I                          ?                                                                                          1

organizate în direcția asta și implicarea partidului dumitale? Domnul Deaconescu ești membru în Autoritatea de Ordine Publică a Municipiului București, puteai cel puțin să îi dai cu piciorul și să-i explici, ce vorbești mă prostiile astea?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc tuturor. Haideți să trecem la vot.

I                                                                                                             1

Proiectul de hotărâre numărul 1 - privind aprobarea „Programului de stimulare a eliminării din serviciul public de transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI”

Cu 30 de voturi pentru, 3 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 2 - privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu. Trecem la vot.

Cu 37 de voturi pentru, 4 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 3- pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 377/26.07.2018 privind aprobarea "Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”. Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 7 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Proiectul de hotărâre număru Consiliului General al Municipiu privind aprobarea studiului de imobilului situat în București, Sector 1, Calea Victoriei nr. 101, corp A + B. Vot, vă rog.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 5 - privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc Seismic, a cotelor părți, proprietate de stat, din imobilele situate în municipiul București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5 sector 3, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare. Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 6 - privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1. Vot, vă rog. Imediat, Matei.

Cu 39 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Da, domnule Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Clădirea respectivă este în clasa a doua de risc seismic și întrebarea este dacă chiar nu găsim un imobil care să nu fie cu risc seismic pentru a face clinică stomatologică pentru copii? Era bine să aflăm răspunsul înainte să votăm că suntem în ședință nu doar în procedură de vot și trebuie să și dezbatem proiectele, domnul coleg.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să dau cuvântul domnului Marius Coaje, consilier personal al doamnei primar general.

Domnul Coaie Marius - consilier al Erimarului General

---------------i—------—_— ~ ...—.. „ ,, ........... Bună ziua, doamna primar genșrâL^ generali. Am fost împreună acum


rși domnilor consilieri u doamna director


medical Ablachim Turkes de la ASSMB să vedem această clădire și cum se comportă ea. într-adevăr este risc seismic doi, dar vă duc la cunoștință că această clădire poate suporta la fel cum suportă și azi pe o perioadă de câțiva ani o clinică stomatologică, vom trece mai departe să facem o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și dacă prin aceste documente, prin ceea ce ne vor spune specialiștii trebuie să intervenim, or fi intervenții minore care să nu pună în pericol ceea ce se va face acolo ca și clinică stomatologică.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiectul de hotărâre numărul 7 - privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 1 București, a spațiului cu altă destinație -subsol din imobilul situat în București, B-dul. Bucureștii Noi, nr! 67, sector 1. Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 8- privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în strada Elena Văcărescu nr. 21 A, sector 1. Vot, vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 9- privind darea în administrarea Consiliului Local Sector 2, a imobilului "Teatrul de Vară” situat în strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2. Vot, vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 10 - privind vânzarea terenului ce

face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în


suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea Titu Maiorescu. Vot, vă rog. Vă reamintesc faptul că este

Cu 38 de voturi pentru, 6 de hotărâre a fost adoptat.

împotrivă, proiectul


Proiectul de hotărâre numărul 11 - privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune către Compania Municipală Parking București S.A. O să dau cuvântul doamnei Wring.

Doamna Consilier Wrina Roxana Sanda

Vă mulțumesc. Doar vreau să atrag atenția că nu putem să reconfirmăm proiecte de hotărâre care au fost deja anulate, desființate de instanță și în opinia noastră ar trebui ....votul ar trebui să fie de două treimi, nu 50 plus 1, pentru că este vorba despre niște proiecte de hotărâre care au fost, care au apărut pe ordinea de zi înainte de adoptarea Codului Administrativ.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

>

Dau cuvântul domnului Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu dorian

Da. Am aflat ieri în comisie o informație pe care vreau să o împărtășesc cu toată lumea. S-a vorbit despre faptul că aceste companii vor face mai ieftine, mai eficiente serviciile pentru bucureșteni și am aflat ieri că de fapt doar costul cu un parcagiu costă pe pe zi trei sute de lei.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Cam scump. Dau cuvântul domnului viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceorimar Bădulescu Aurelian

Domnul Ciucu, ieri în acea comisie, de față cu dumneavoastră au mai fost câțiva colegi. Stimați colegi, vă rog să ridicați mâna care ați fost ieri în comisie contemporan cu domnul Ciucu și ați auzit așa ceva? Haideți vă rog eu frumos, ridicați mâna. Bun. Vă rog frumos să îi dați cuvântul

membrului din comisie să spună ce a auzit dânsul și ceea ce ne spune domnul Ciucu acum și după aia ne întoarcem la discuția cu 3 milioane ’ nu ațe cum să coste, domnul Ciucu, darmilioane pe zi, că 3 milioane pș mă rog.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian îi dau cuvântul domnului Ardeleanu.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Mulțumesc Domnule președinte, ca secretar al comisiei de transporturi unde am discutat despre așa ceva, nu am auzit așa ceva. E total eronat, ca de altfel de fiecare dată domnul Ciucu ... nu, dar nu vreau să spun un cuvânt... să jignesc, că nu e cazul, dar dumnealui știe mai bine despre ce este vorba. Ce aș vrea să spun eu, dar nu este adevărat. Dezmint public așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Radu Ion.

Domnul Consilier Radu Ion

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la acest proiect care a făcut parte și din alte proiecte anterior, sindicatele care fac parte din confederația națională Meridian, nu au fost primite la discuții, nu s-a lămurit problema personalului, se preia, nu se preia, ce restructurări se fac, vor fi, ce vor face dacă va fi ... restructurare, o restructurare masivă și în aceste condiții sunt obligat de situație să mă abțin.

J                                             î

Mulțumesc.

1

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul Domnului Ciucu și Ciprian.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Trăim în post adevăr. Era evident jă-discuția dura mai mult de 5


minute pentru că chiar am insista mare, 300 lei pe zi și s < . wus c formarea profesională și cu echipamente și cu forța de muncă, oricum fiind o cifră foarte, foarte mare. Ceea ce este absolut frapant și îmi pare rău că nu este colegul Alexandru Gâdiuță, care era de față, este că mințiți organizat, adică v-ați dat cuvântul, v-ați așteptat la acest lucru, v-ați dat cuvântul, dar nu recunoașteți, ceea ce este absolut incredibil.

Mulțumesc.

f

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Ciucu, în ce film? Vă rog frumos.

Dau cuvântul domnului lonescu TudorTim.

O

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

O să fac eu clarificarea, că s-a făcut o confuzie. Discuția era în comisia economică, nu cea de transporturi și așa s-a întâmplat. Acest lucru l-a spus. Costul per total într-adevăr, deci nu e vorba de salariu pe care îl primește pe zi, ci este vorba de un cost probabil raportat al numărului de angajați la costurile pe care le are această companie, este de 300. E mult, e puțin, nu știu. Deci nu este vorba de salariu unui angajat că ar primi 300 de RON, deci nu aș vrea să se acrediteze această idee, nu știu dacă domnul Ciucu asta vrea să implice, dar în același timp acesta este costul și s-a întâmplat în comisia economică. Haideți să depășim momentul si să mergem pe proiecte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da. A fost o discuție ridicată de colegul nostru vizavi de preluarea și lămurirea situației angajaților actuali din Administrație în ipoteza în care s-ar transfera către companii. Deci discuțiile acestea le-am avut cu domnul președinte Popescu de n-ori, știți și dumneavoastră, că noi nu putem să îi

lăsăm în altă parte, ci voi merge această mutare pe acele corn o chestiune care tot sedrumuri. Greșit. România are o problemă și un deficit cu forța de muncă. Forța de muncă a Primăriei Municipiului București este calificată ori nu aș putea, nu am putea niciodată, mai ales având în vedere ceea ce noi am semnat pacturile preelectorale cu organizațiile sindicale să facem o astfel de chestiune. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îl invit alături de noi pe domnul administratorul public, domnul Sorin Chirită.

I

Domnul Administrator Public al Municipiului București - Sorin Chirită

Bună ziua.

După cum ați văzut, este un contract de delegare a serviciului de administrare al parking al parcărilor publice din municipiul București. Acest contract de delegare nu este nicio noutate pentru România. Și nici măcar pentru Municipiul București. A fost ... cândva parcările în Municipiul București au fost delegate, serviciul de exploatare a acestora a fost dat către o companie privată. După cum vedeți, în proiectul de hotărâre sunt trecute tarifele, sunt trecute tarifele de administrare, compania are obligație la redevență, are obligație la investiții. Compania municipiului București, angajații care astăzi sunt la Administrația Străzilor, vor trece către companie pentru că această companie va exploata mult mai multe parcări decât sunt exploatate astăzi. Nu este nicio pierdere. Nu va fi nimeni dat afară, din contră vor avea o remunerație mai bună în cadrul companiei.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim, domnule administrator public.

Dau cuvântul doamnei Florea Ancuta Doina.

J

 • 1) Se aprobă și confirmă delegarea cajnodalitate de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București, mai puțin cele aflate în administrarea sectoarelor.

 • 2) Se aprobă și confirmă ca serviciul public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București să fie delegate către Compania Municipală PARKING București S.A, mai puțin cele aflate în administrarea sectoarelor.

 • 3) La Cap II - obiectul contractului, art. 2, pct. 3, lit. (b) va avea următorul cuprins: „ Parcajele publice de reședință, aferente imobilelor cu destinația de locuință sau parcările de domiciliu; Parcajele de reședință administrate de primăriile de sector.,,

 • 4) Anexa nr. 3 privind inventarul bunurilor aflate în administrare cu destinația parcări, a prezentei hotărâri, se modifică conform atașamentului.

... pe care îl distribuie colegul nostru acolo.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îi dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim


O scurtă precizare, până e distribuit amendamentul, pentru că am

spus că aș vrea să avem o abordare constructivă pe acest proiect. De exemplu, mi-aș dori să văd și în zilele de, în zilele de sfârșit de săptămână sâmbătă, duminică încasându-se banii pe aceste parcări, de exemplu lângă parcul Charles de Gaulle, Herăstrău, unde pe cele două bretele nu

era absolut nimeni, deși era mașină după mașină după mașină după mașină. Deci aici este, de exemplu, o resursă care se irosește și chiar slăbește credibilitatea și încrederea în primărie, până la urm,ă dacă în unele zile se încasează, în altele nu sejneasează și tot așa. Deci, cred că aici se impune o măsură care nu £r fMăcât iM beneficiu profitabilității acestei companii.                    z

Mulțumesc.                I. * (

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu. Sigur va ține cont domnul director general a companiei municipale de parking.

Hai să trecem la vot.

Vă mulțumesc.

Sunteți înscris la cuvânt, domnul Grigorescu? Mai apăsați vă rog frumos o dată. Nu îl văd. Da, domnul Grigorescu.

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Mulțumesc. Aș vrea să conștientizăm cu toții că această companie are un business cu zero risc, adică are un buget estimat, are niște venituri estimate. Tot ce nu se acoperă din vânzări, se acoperă de către bugetul primăriei. Suntem cu toții conștienți de lucrul ăsta, da? Sunt 37.000 de locuri de parcare în București, administrate 8.000 doar, din care se percepe taxă pe 5.000. Astea sunt cifrele pe care le-am discutat ieri la comisie. Din astea 5.000 de ... din astea 8.000 de locuri s-a bugetat un tarif pe zi de 14 RON. la gândiți-vă cât este tariful orar pe loc de parcare în București? Deci este un buget extrem de subțire, s-au bugetat foarte puțini bani, ca încasări este o companie care practic merge în gol. Nu văd modelul economic viabil această companie.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. îl chem la microfon pe domnul Olaru Cristian Director General al Companiei Municipale Parking București SA pentru a vă aduce mai multe lămuriri. Numai puțin, domnule director. Mai avem un consilier general care vrea să vă adreseze o întrebare. Domnul Voicu Ion Valentin, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul director este prezent și am o rugăminte la dânsul. Să aibă în vedere ca vinerea, sâmbăta, duminica, în jurul centrului istoric, să avem și mai ales în parcarea aceea mare de pe Splai să avem persoane care încasează. Să nu mai avem parcangii unde sâmbăta, duminica unde acolo. în jurul CenkuitH feft introdus și parcarea noaptea și colegi care încasează locul de parcare și am rugămintea să procedați la fel și pe zona istorică, da? Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc domnule Voicu. Dau cuvântul Domnului Ciucu Ciprian.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Domnule director. Bună ziua. Domnule director, ce fac domnule parcometrele alea? Ce fac ele de 15.000 de euro bucata? Adică ce știe să facă un parcometru...

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți cumva o întrebare sau...

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da. Asta este. Ce face parcometrul aceia de 15.000 de euro, cât om da pe el? Prima întrebare, anexa, la anexa pe care ne-ați dat-o acum. Anexa 6. Și a doua întrebare, domnule ce face soft-ul ăla de 3 milioane de euro? Cu trei milioane de euro, cred că mă duc și informatizez tot ANAF-ul.

3 milioane de euro soft-ul acela? Suntem oameni serioși? Spuneți-mi ce face și soft-ul și ce fac parcometrele alea. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Ciucu. Mă bucur că știți prețurile din toate domeniile referitoare la soft. îi dau cuvântul domnului director general.

Domnul Olaru Cristian Director General al Companiei Municipale Parkinq București SA

Domnilor consilieri generali, vreau să răspund, în primul rând la întrebarea referitoare la acoperirea programului de încasare din weekend-uri. Asta se întâmplă în parcările aglomerate, în parcările din jurul parcurilor, în parcările din zonele centrale. în noul proiect de hotărâre care este pe ordinea de zi astăzi la punctul 45 există o propunere pentru a fi parcarea gratuită sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale. Este un proiect care a stat în dezbatere publică. Sper ca acest proiect să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Referitor la proiectul de investiții pentru proiectul de Smart Parking, -acolo- nu este doar un parcometru, nu este

estimative urmând să facem un contract de asociere cu un partener sau de achiziții publice.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim domnule director. Haideți să trecem la vot. Vot pe proiectul 11.

Pe amendament în primul rând.

Votul este pe amendament!

Cu 32 de voturi pentru, 5 abțineri, 10 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Trecem la votul pe proiect în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune către Compania Municipală Parking București S.A.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 18 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 12, proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața NATO spațiului public situat la intersecția dintre strada Izvor cu strada Nicolae D. Staicovici, doctor, sector 5, București.

Vot, vă rog!

Cu 43 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 13, proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din Str. Chitila f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/31.10.2016 aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 608/26.09.2018.

Cu 40 de voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 14, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consi"1’                        -      *•

| I ■ | țwf I Kx I V/ V/ *           I I V/ twS. I LAI         Wr 11(1

isiliuîuî General al Municipiului București d'anrobarea inventarului sistemului de


nr. 749/30.10.2018 privindAș iluminat public al Municipiți


Vot, vă rog!         ,

Cu 44 de voturi pentru, 1 abținere, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 15, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu.

O să dau cuvântul domnului Culea Marian Orlando.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Mulțumesc! Nu trebuie să fiți mirați. Eu voiam doar să vă întreb cine este acest domn, pentru că eu personal nu îl cunosc. Nu am auzit de el, nu că nu îl cunosc. Cine este și ce a făcut pentru bucureșteni ca să înțelegem de ce votăm acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Olteanu aveți ceva de adăugat?

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

înțeleg că întrebarea domnului Culea se adresează mie, că a văzut că proiectul este semnat de mine. Cum?

Orlando, dă-mi voie să nu te cred. Este proiectul semnat de mine nu aveai cum să nu vezi. Se vede clar.

Deci, este vorba despre un doctor, un conferențiar doctor care conduce Clinica ORL Militară, la Spitalul Militar, este un doctor care lucrează de peste 40 de ani, pe care îl consider, după mii și mii de oameni pe care i-a salvat și pentru care a lucrat în București și consider că putem să îi acordăm acest titlu de onoare și pentru asta am făcut această propunere. Prezentarea, dacă vrei Orlando, o am, ți-o dau ție, dacă mai e cineva, dau tuturor care doresc prezentarea activității lui. Actele evidente au fost depuse la Direcția de Cultură.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule, Olteanu. Dau cuvântul domnului viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian


Domnul Olteanu, am citit noi, este foarte bine ce faceți, dar totuși pe


viitor să veniți tot cu niște personalități care au amprentat viața acestui


București și acestei țări, că așa și eu, nu vă supărați, vreau să îl propun pe fostul dumneavoastră primar i făcut datoria, dar mă rog, poate Antonescu va sta


a fost pe aici și tot și-a în care bustul lui lucru.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim domnul viceprimar.

Trecem la vot pe punctul 15.

Cu 39 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 16 - proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 423/26.07.2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Realizare și amplasare statuie/ansamblu monumental Nelson Mandela.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 17 - proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Reconstrucție Monument Pache Protopopescu

Vot, vă rog.

Cu 42 de voturi pentru, 1 vot abținere, 0 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 18 - proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni)

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 8 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 19 - proiect de hotărâre privind ral al Municipiului București ;ea/ \ trei reprezentanți ai Hirestbca membri în Comisia

modificarea Hotărârii Consiliului Gener '____________.________________

nr. 189/25.08.2016 privind de^âmnărea^ trei reprezentanți ai Consiliului General al MuniciDomnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Nu punem pe nimeni, glumesc. La punctul numărul 19 propunem pe domnul președinte de ședință Marius Pavel.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Am văzut că a fost suplimentat un proiect privind invalidarea mandatului domnului Culea.

Domnule ne puteți clarifica dacă v-ați dat demisia?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

încă nu am ajuns la acel punct. Trecem la domnul Culea Marian Orlando.

Domnul Consilier Culea Marian Qrlando

Mulțumesc, domnule președinte și pentru că încă sunt consilier general și am dreptul să fac și eu propuneri mă gândesc că pentru echitate că tot se menționa în expunerea de motive că dorim să dăm posibilitatea și altor colegi de a participa, de a face parte din acestei comisii, îl propun pe domnul Amzăr Gheorghe.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles, de regulă propunerile sunt făcute de către liderii de grup.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Am înțeles. Și eu v-am spus pentru faptul că sunt încă consilier și am dreptul să fac propuneri, iar eu după cum știți, nu fac parte din niciun grup la momentul respectiv, acesta. Da? La acest moment nu sunt în Partidul Social Democrat, sunt consilier general independent și fac propunerea ca independent.

Domnul Președinte de ședință


AdrianDomnul Consilier Culea Marian Orlando

Ca și consilier general am voie să fac propunerea. Ca și consilier general am făcut propunerea, Amzăr Gheorghe.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Amzăr este? Este. Domnule Amzăr acceptați candidatura?

Domnul Consilier Amzăr Gheorghe

Nu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Eu as dori o clarificare de la cineva de la Direcția Juridică.

Cum un consilier general tocmai ne-a spus că nu mai este membru al partidului de pe care ... de pe care listă a fost ales în Consiliul General și poate activa în calitate de consilier general independent?

Eu nu cunosc această noțiune și aș dori dacă poate cineva din Direcția Juridică să ne-o explice dacă există și cum e posibil?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu, nu cred că este necesar. Haideți să trecem la vot. Vot vă rog pe proiectul cu numărul 19 .

Propunerea domnului Circa Honorius. Propunerea PSD privind membrul în comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002. Propunerea domnului Circa Honorius este subsemnatul, Pavel Marius Adrian.

Cu 38 de voturi pentru, 4 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 20 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie nr. 162 -164,164A, C, D, E, G,

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, noi am votat împotriva acestui proiect în comisia de urbanism, asa cum domnul Pavel nu știe, nu există destulă informație ca să ne dăm seama că într-adevăr este un proiect benefic pentru București, am cerut elaboratorului să ne dea mai multe informații, dar informațiile au fost toate verbale, deci nu putem verifica dacă chiar vor fi puse în aplicare, se intenționează un concurs de arhitectură, iar pentru un un concurs de arhitectură, în opinia mea, informațiile acestea trebuie să fie mult mai clare, trebuie să vedem mult mai clar care este volumul și care este spațiul liber care v-a rămâne, deci noi vom vota împotrivă, fiecare votează cum vrea, dar acest proiect v-a schimba foarte mult în acea zonă și nu cred că putem să îl aprobăm fără să analizăm implicațiile. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului Culea Marian Orlando.

Domnul Consilier Culea Marian Qrlando

Scuze, totul a pornit de data trecută...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Am înțeles. îl invit pe domnul arhitect șef al Primăriei Municipiului București, domnul Ștefan Dumitrașcu pentru a vă aduce lămuriri sau a încerca să vă lămurească.

Domnul Arhitect Sef Dumitrașcu Ștefan

Bună ziua.

Ca întotdeauna ... Mulțumesc. La mulți ani si dumneavoastră. Mulțumesc. Precum am făcut întotdeauna, Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului propune Consiliului General proiecte care au fost verificate atât din punct de vedere tehnic cât și din punct, cât și din

punct de vedere legal, proiecte necesare dezvoltării Bucureștiului,proiecte care aduc bani, sănătoase. Creșterea Bu scuzați ... și întotdeauna vom veni în fața dumneavoastră cu proiecte serioase si rezonabile.

t

Vă mulțumesc.

*

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim, domnule Arhitect Șef.

Vot, vă rog, pe proiectul cu nr. 20.

După acest vot, luăm o pauză binemeritată.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Pauză, vă rog frumos. Cinci minute care se transformă regulamentar în cele 15.

- PAUZĂ-

La ora 13.24 a venit în sala de ședință domnul consilier general Marinescu Sorin Dumitru.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bucovăț, nr. 3, sector 4. Doamna Roxana Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Doar voiam să vă spun că următoarele proiecte de PUZ -uri au mai fost deja pe ordinea de zi, așa cum probabil știți și USR își va menține votul, care este nu la toate. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

mulțumim. Vot ,vă rog, pe proiectul cu numărul 21.

Cu 24 de voturi pentru, 10 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul cu numărul 22 proiect de. hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ B dUl ^Ghica Tei nr. 141 - 143, sector 2, București. Vot vă rog. / -        z\

Punctul cu numărul 23 proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - strada înclinată nr. 12, sector 5, număr cadastral 235838. Vot vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul 24 proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ -Șoseaua Străulești nr. 93 -199, lot 2, număr cadastral 272702, sector 1. Vot vă rog.

Cu 22 de voturi pentru, 15 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul cu numărul 25 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PUZ Șoseaua Jandarmeriei nr. 2D, număr cadastral 206518, sector 1, București. Vot vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 4 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul cu numărul 26 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ str. Vergului nr. 16, sector 2. Vot vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 6 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul cu numărul 27 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Calea Șerban Vodă, nr. 233 - 235 -237, sector 4. Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 1 abținere, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 28 proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Gheorghe Țițeica, nr. 109-119, sector 2. Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Proiectul cu numărul 29 Planului Urbanistic Zonal (PUZ) sector 2. Vot vă rogj hotărâre privind aprobarea -Șoseaua Electronicii nr. 25


Punctul cu numărul 30 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2. Vot vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul cu numărul 31 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B, sector 2. Vot vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 3 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 32 proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - strada Ștefan Holban nr. 20 - 30, sector 1. Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 3 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul 33 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Matei Basarab nr. 61, sector 3, București. Vot vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 6 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 34 proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Șoseaua Orhideelor nr. 27 -29, sector 1, București. Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 35, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Baicului nr. 55, Sector 2.

Vot, vă rog!

Cu 23 de voturi pentru, 13 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul cu numărul 37, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Intrarea Gheorghe Costea, Sergent, nr. 6 (fosta str. Fluierului nr. 13), sector 2.

Vot, vă rog!

Cu 23 de voturi pentru, 14 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul cu numărul 38, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Ardeziei Nr. 6, Sector 1.

Vot, vă rog!

Cu 21 de voturi pentru, 15 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul cu numărul 39, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Teiul Doamnei nr. 95 și 97, sector 2.

Vot, vă rog!

Cu 30 de voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 40, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua București - Târgoviște nr. 4, sector 1.

Vot, vă rog!

Cu 28 de voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 41, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Strada Ziduri Moși nr. 25 sector 2.

Vot, vă rog!

Cu 22 de voturi pentru, 14 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul cu numărul 42, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Litovoi Voievod nr. 62 - 64, sector 2.

Vot, vă rog!

Cu 19 de voturi pentru, 17 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.Proiectul cu numărul 43, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68, nr. 70, sector 5, București.

Vot, vă rog!

Cu 27 de voturi pentru, 9 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul cu numărul 44, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Berzei, nr. 101A, sector 1, București.

Vot, vă rog!

Cu 21 de voturi pentru, 15 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul numărul 45, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din municipiul București.

Doamna Florea Ancuța Doina.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament.

După art.1 din hotărâre se va introduce un nou articol, care va avea următorul cuprins:

„Cu respectarea prevederilor legale în vigoare sectoarele 1-6 vor putea stabili prin reglementări diferențiate tarife și regulamente pentru parcajele ce le administrează.”

Totodată reformularea art. 4 din hotărâre, în sensul că:

„Și Primăriile sectoarelor 1-6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

Punctul 3/1 al Anexei prevăzute în proiectul de hotărâre se modifică și se completează astfel:

„Toate tarifele conțin TVA; opțiunea de plată prin SMS presupune acceptarea de către utilizatori a comisioanelor percepute de către operatorii de telefonie mobilă”.

Mulțumesc!

>


Vă rog frumos să depuneți Vot pe amendament.

Cu 30 de voturi amendamentul a

Vot pe proiectul cu numărul 45 în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din municipiul București.

Cu 30 de voturi pentru, 6 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 46, proiect de hotărâre privind structura capitalului social al Societății Service Ciclop S.A. și diminuarea acestuia conform Deciziei nr. 62/02.11.2018 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 9 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 47 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 535/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Tuciui Matei Ion

Observ că au scăzut tarifele pentru tenis, sunt singurele care au scăzut, în schimb la baschet pare a fi o neregulă, sunt cele mai mari tarife pentru 6, 12 luni, în loc să fie mai mici, trendul....toate celelalte tarife, cu cât crește durata, cu atât crește tariful. Ori este o greșeala, ori dacă este intenționat, care este gândirea din spate?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îl invit pe domnul Sorin Chiriță, Administrator public al Primăriei Municipiului București, pentru a ne aduce lămuriri.

Domnul Chirită Sorin -Administrator Public al Primăriei Municipiului București

Toate tarifele au fost calculate de către Compania Municipală și la propunerea Companiei Municipale s-a făcut o analiză pe fiecare tip de activitate sportivă de așa natură încât acestea să fie exploatate în mod eficient de către companie și pențfu §încu[ăjasportul de masă. Cred că domnul director al companiei poștșslhttea ițâtalii despre aceste.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

II invit pe domnul Cezar Stancu, Director general al Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., pentru a ne aduce mai multe lămuriri.

Mulțumim domnule, Chiriță.

Domnule Ciucu aveți o întrebare? Nu.

Domnul Stancu Cezar - Director general al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

Pot să vorbesc?

în primul rând bună ziua.

Mulțumesc pentru invitație.

Este o eroare materială. Dacă vă uitați la baschet, la toate celelalte categorii de la o zi, la trei luni, de la 3 la 6 și de la 6 la 12 luni, tariful scade. Este o singură eroare materială pentru care ne cerem scuze la cluburi și asociațiile sportive de stat care sunt de la o zi la trei luni la 80 de lei, 70 de lei și pe urmă apar 90 lei, chiar este o eroare. Este singura categorie unde e o eroare materială pentru care ne cerem scuze, toate celelalte categorii de cheltuieli si tarife, dacă vă uitati, sunt în scădere asa cum trebuie să si fie. Ok, dacă se poate eu nu știu cum se.....care....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule, Cezar Stancu, mai aveți puțină răbdare, mai sunt consilieri care presupun că își doresc să vă......

Domnul Stancu Cezar - Director general al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

Bineînțeles.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă rog formulați acum în momentul de față ca să putem noi face amendamentul care considerați că este...

Domnul Stancu Cezar - Director general al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

Nu trebuie făcut amendame,


Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Păi nu, nu este eroare materială, adică rămâne așa, ca eroare trece. Deci formulați acum prețul pe care îl aveți în vedere ca noi să putem să îl votăm ca amendament, că altfel nu are cum să treacă.

Domnul Stancu Cezar - Director general al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

După cum vedeți este în scădere de 10 lei. De la 80 la 70 de lei, de la 70 automat trebuia să fie 60, nu 90 cum este stipulat și la fel 60 lei ziua, 50 lei de la 3 la 6 luni și 40 lei de la 6 la 12 luni.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Ok. Păi atunci permiteți să fac eu un amendament

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Secretar general, ne puteți lămuri?

Doamna Secretar general Georgiana Zamfir

Nu este eroare materială, dar se poate formula un amendament. Rugămintea este ca dumneavoastră să îl formulați, că virgulă cunoașteți datele și îl dați unui consilier general să îl propună. Se votează amendamentul, ulterior proiectul în integralitate și....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Ne ocupăm de asta.

îl scriu de mână sau cum se....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Facem pauză un minut să scriem amendamentul. Luați loc. Mergem mai departe. Lăsăm acest punct de pe ordinea de zi, pentru momentul în care este formulat amendamentul. Colegii de la PNL nu sunt de acord. O să așteptăm un minut.

Domnule Țugui, mai aveți ceva de adăugat?

Mulțumesc.

Cât pregătesc colegii amendamentul-^..Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vreți să ne recitați o poezie.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Desigur, vreau să vă pun o întrebare la care să reflectăm. Nu ar fi bine ca Clubul Sportiv Municipal să nu mai plătească chirie și să aibă cu drept de utilizare gratuită o bază sportivă? pe care să o poată folosi în mod recurent și să aibă și un sediu pentru viitor, ca gândire și proiect de viitor.... din terenurile pe care încasează bani Compania Municipală Sport pentru Toți. Nu putem alegem una cu care să înzestrăm clubul?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dăm cuvântul domnului consilier Neacșu Lazăr.

Domnul Consilier Neacsu Lazăr

Care era pentru Clubul Sportiv? Sala Polivalentă Multifuncțională, care nu ați votat-o voi. Aia era pentru Clubul Sportiv.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Amendament la proiectul cu numărul 47:

în anexa 1 a documentului tarifele aferente serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniul public și privat al municipiului București, tarifele pentru închirierea terenurilor de baschet se modifică pentru categoria de la 6 - 12 luni de la suma de 70 lei ora/ziua la 40 de lei ora/ziua și de la sumele de 90 lei seara la 60 lei ora/seara.

Vot pe amendament vă rog frumos.

Cu 35 voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Vot pe proiectul cu numărul 47 în integralitatea sa.

Cu 28 voturi pentru, 10 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 48 - proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea și reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului

ilui General al Municipiului aprobat prin Hotărârea nr. 538/23.08.2018.


București și/sau în administrarea București (domeniul privat al Consiliului General alAvem un consilier, doamna Roxana Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Am o întrebare. Cine îmi poate explica cum s-a ajuns la acest 5% care va fi virat AFI?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

II invit la microfon pe domnul administrator public al Primăriei Municipiul București, domnul Sorin Chiriță.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Și dacă există Avizul AMRSP pentru stabilirea remunerației Companiei.

Domnul Chirită Sorin - administrator public PMB

Procentul de 5% era și în varianta inițială a contactului de delegare, practic prin act adițional doar se reglementează modul de plată și posibilitatea să nu se rețină de la sursă ci să se facă plată din bugetul Administrației, Administrației Fondului Imobiliar.

Asta este singura modificare prin actul adițional. Așa cum am spus 5% este un procent care a fost stabilit și ca procent maxim pentru ce înseamnă profit al Companiilor Municipale.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim domnule administrator public.

Vot pe proiectul cu numărul 48.

Cu 31 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 49 - proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A.

Vot vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 5Q desemnarea reprezeotșntukii Mjt

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Rog un reprezentant al Asociației să ne explice care sunt beneficiile pentru Chiajna și Popești din urma participării în această Asociație?

Care sunt efectele, în afară de faptul că noi am externalizat decizia privind operatorul?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu dorian

Da, vreau ca inițiatorul să explice care este obiectivul acestei Asociații intercomunitară pe ideea de termoficare. Să explice cineva în mod coerent să vedem logica din spatele unei astfel de decizii.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ați încheiat? Domnul viceprimar Bădulescu.....îl invit pe domnul

administrator public al Municipiului București domnul Sorin Chiriță.

Domnul Chirită Sorin - administrator public PMB

După cum cunoașteți delegarea serviciilor de utilitate publică termoficare, iluminat, ddd, transport public, se face prin intermediul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară prin asocieri voluntare. în posibilitatea .... Comunele membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară au dat mandat special pentru acest serviciu de utilitate publică, în perspectiva extinderii serviciului centralizat de termoficare.

De asemenea, în ceea ce privește rețeaua în ambele Comune există capete de rețea ale RADET. Utilitate ...este clar din punctul ăsta de vedere proiectul de hotărâre prevede din punctul asta de vedere, o actualizare conform noului Cod Administrativ, primarul general este membru de drept în Adunarea Generală.

Vă mulțumesc!

>

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Iar întrebările pe care le-ați pus nu fac obiectul proiectului de față.

Numim reprezentant, numim un reprezentant e punctual. Ne adaptăm noului Cod Administrativ.

a fost adoptat. /   /        1! '

Proiectul cu numărul 51 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Vot vă rog.

Vă rog frumos.

Cu 28 de voturi pentru, 8 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 52 - proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

>

Domnul consilier lonescu TudorTim.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. încerc să îmi aduc aminte de un proiect pe care noi l-am votat anul trecut și anume: Atelierele excelentei.

!

O inițiativă pe care am susținut-o și am votat-o în plenul Consiliului General și care nici până în ziua de astăzi nu a fost implementată, din păcate.

Deci bun, cred că Sectorul 1, dacă vrea să facă așa ceva este lăudabil, scopul acestui proiect, Atelierul excelenței, era exact și este în continuare exact acela de a sprijini elevii performanți în progresul și dezvoltarea lor indiferent de disciplină, de domeniu, astfel încât să le putem oferi noi, ca municipalitate, un cadru propice și o investiție reală în viitorul lor și până la urmă în viitorul nostru al comunității întregi.

Deci, constat cu regret că după un an și ceva deja de când acest proiect a fost votat, cred dacă țin eu bine minte, în unanimitate atunci de Consiliul General, nu s-a făcut absolut nimic pentru implementarea lui.

Poate că acest proiect și intervenție aceasta va reprezenta și un


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Țugui Matei aveți cuvântul.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! M-am interesat și eu la colegii noștri la Sectorul 1 și înțeleg că această Instituție propusă, de fapt, dublează atribuțiile unei Administrații existente, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si a Unităților Sanitare Publice care face aceleași acțiuni.

I                                      »                                                                                                                                                                 >                 J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc! li dau cuvântul domnului Olteanu Cristian.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Grupul PNL va vota împotriva acestui proiect din motivele pe care le-au spus și colegii mei. Unul, a susținut anul trecut un proiect de hotărâre care trebuie aplicat și care cuprinde toată... tot ce scrie acolo, dar nu doar pentru sectorul 1, ci pentru toată capitala și doi, da, la sectorul 1 există deja administrație care se ocupă cu astfel de lucru.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc, o invit la microfon pe doamna Andreea Paraschiv, șef serviciul resurse umane din cadrul Primăriei sectorul 1, pentru a ne aduce mai multe lămuriri.

Doamna Paraschiv Andreea - Primăria sectorului 1

întrucât Ministerul Educației Naționale nu dispune de cadrul legal pentru înființarea acestui centru, oricărui centru de excelență la nivelul sectoarelor avem nevoie de aprobarea expresă a Consiliului General al Municipiului București. Dorim să venim în sprijinul copiilor, sectorul 1 dorește să vină în sprijinul copiilor, elevilor cu performanțe în activitatea școlară. Sectorul 1 dorește să vină în sprijinul copiilor cu performanțe școlare prin înființarea acestui centru de excelență. Cu siguranță va

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim mult de tot, doamna inspector. Supunem la vot proiectul cu numărul 52 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La ora 14.21 a venit în sala de ședință domnul consilier general Stroe Bogdan Cristian.

Proiectul de hotărâre numărul 53 - privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală "Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri "Apărătorii Patriei” din cadrul ISU Dealul Spirii București - Ilfov. Vot, va rog.

Cu 38 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre numărul 54 - privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local - sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Să știți că nu degeaba iau tot timpul cuvântul la sectorul 5 pentru că nu e ceea ce vă gândiți dumneavoastră, dar parcă aud așa o rafală din spate a domnului Olteanu care se grăbește să îl facă zero pe primarul nostru. Deci, eu v-am spus că în 2020 veți avea ocazia să vă arătați mușchii la sectorul 5, dar până atunci, vă rog frumos ,să nu mai fiți oameni răi, să punem și noi niște iarbă, pe unde trece tramvaiul ca la Sectorul 3, că avem la fel, deci ce se poate în 3, se poate și în 5, pentru că dacă nu, vă dau cuvântul meu de onoare că săptămâna viitoare sunt în Zăbrăuți și pe șoseaua Măgurele și le arăt cum votați și vă aduc oamenii în sală din sectorul 5. Deși, asta ar trebui să o facă primarul de la Sectorul 5 și nu o face, o să vă aduc eu aici vreo patru, cinci sute de oameni să le arăt eu cum îl țineți în mizerie, domnule Olteanu, ca să vă spun eu cum e cu primarul zero și cu votul zero al dumneavoastră și cu candidatul zero care o să îl aveți dumneavoastră în 5.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul consilier Voicu Valentin.

Domnul Consilier Voicu Valentin

Mulțumesc. Domnule viceprimar, stimate domnule președinte, chiar dacă domnul viceprimar s-a răstit la domnul Olteanu, eu chiar sunt dezamăgit că acum trei luni de zile domnului primar zero de la sectorul 5 îi dădeam în administrare niște bulevarde, chiar rog pe domnul viceprimar și pe cei care au votat acest proiect să mergem pe șoseaua Alexandriei și aducem......Domnule viceprimar, haideți să îi aducem în

fata Primăriei sectorului 5.

!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc domnule Voicu. Domnul lonescu Tudor Tim. !

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

în primul rând acest proiect are o problemă de ordin juridic, în sensul în care împuternicirea expresă se acordă de către Consiliul General pe un anumit proiect, nu pe lucrări în general. Am mai discutat despre acest lucru de n ori, este foarte adevărat. Iar în același timp și eu mi-aș dori ca în sectorul 5 să vină toți cetățenii și să merggm și noi acolo. Eu am fost de

Dar, desigur dacă domnul primar de la sectorul 5 este mai ocupat să dea o urare cu o caricatură a figurei dumnealui pe acele materiale în școlile publice către copii, decât să se ocupe de exemplu de curățarea sectorului și să vină cu astfel de proiecte, este alegerea dumnealui, dar eu zic să mergem pe stradă și sunt perfect de acord, de ce să vină cetățenii aici, mai bine mergem noi acolo. Nu, lăsați să mergem noi acolo, să auzim la fața locului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumim îi dau cuvântul domnului Olteanu Cristian.

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Domnul Cristian Olteanu nu vrea să vorbească, m-am bazat pe domnul Voicu și m-am înșelat și ca atare trebuie să iau cuvântul. Domnul Bădulescu, când veniți cu oamenii haideți să îi aducem și pe cei care stau în jurul parcului Pecineaga, să îi aducem pe cei care stau în jurul parcului Humulești, de la parcul Ferentari, de la Romniceanu, pe care l-a distrus haideți să îi aducem pe toți și o să vedeți că tot ceea ce facem noi aici este foarte corect în privința acestei caricaturi, cum a spus domnul lonescu, de primar, nu putem să votăm așa ceva. Iertați-mă, nici măcar dumneavoastră nu ar trebui să faceți așa ceva, că altfel nu puteți să luați zici măcar cele 400 de voturi pe care le-ați anunțat că le sperați. Deci primarul zero nu poate să ia voturi de la Consiliul General. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Avem vreun reprezentant STB sau al sectorului 5?

Vă mulțumim.

Supunem la vot proiectul cu numărul 54.

Cu 25 de voturi pentru, 3 abțineri, 16 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul cu numărul 55 - Proiecție cuantumului tarifelor practicate dOAtizî instituție publică de cuttură de interes loc și abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 828/22.11.2018.

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 56 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrului de Comedie, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul CI Nottara, Teatrul Dramaturgilor Români, Circul Metropolitan București, Teatrul Mic, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Odeon, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București.

9

Vot, vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 57 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro - Maxilo - Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu.

Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 58 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București.

Domnul Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Vale~t!~


Mulțumesc, domnuleoresedinte un amendament semnatele 22 de edne. La acest proiect de hotărâre avem .--ry 7/           '

nșiliefi generali. *     /


Anexele nr. 1, 2 și 3 se modifică după cum urmează:

 • a)   se desființează postul de director economic și se înființează postul de inspector de specialitate(S) grad profesional IA în cadrul Serviciului Economic.

 • b)   se desființează Compartimentul Motociclism, având în componență 2 posturi, și se suplimentează Compartimentul Handbal cu 2 posturi, respectiv un post de Referent Sportiv (M) treaptă profesională IV și un post de inspector de specialitate (S) grad profesional IA.

 • c)   se desființează Compartimentul Asistență Manager, având în componență 2 posturi, și se suplimentează Compartimentul Judo cu un post de inspector de specialitate (S) grad profesional IA și Compartimentul Natație cu un post de inspector de specialitate (S) grad profesional IA.

 • d)   se modifică în conformitate cu litera a) următoarele articole din Regulamentul de organizare și funcționare - anexa nr. 3 la proiect: 5.7.1, 10.2.19, atribuțiile directorului economic prevăzute la art. 14 se preiau de către șeful Serviciului Economic.

I

 • e)   se modifică în conformitate cu litera b) următoarele articole din Regulamentul de organizare și funcționare - anexa nr. 3 la proiect:4.2.2,5.2.2, 5.7.3, 10.2.34, 15.16.

 • f)    se modifică în conformitate cu litera c) următoarele articole din Regulamentul de organizare și funcționare - anexa nr. 3 la proiect:5.7.3,10.2.34,15.4.

 • g)   art. 8.2 din Regulamentul de organizare și funcționare - anexa nr. 3 la proiect, se modifică și va avea următorul cuprins:

„8.2 Organul de conducere deliberativ

Consiliul Administrativ este un organ de conducere deliberativ, având următoarea componență:

Directorul General;

Trei consilieri generali numiți de C.G.M.B.;

Un reprezentant al Primarului General al Municipiului

București din cadrul PMB;

Președintele Consiliului Admini acestuia, cu majoritate voturi-de 2/X

La lucrările Consiliului Administrativ va participa, fără drept de vot, un consilier juridic din partea CSMB, având funcția de secretar.

Anexăm organigrama și statul de funcții astfel modificate.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Stroe Bogdan Cristian.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da. întrebarea pe care o am este dacă acest amendament are avizul ANFP pentru că organigramele, modificările de organigrame se fac cu avizul ANFP, conform legii.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Sunt funcționari publici? Cei de la CSM? Sau termenul de 31 decembrie 2019?


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Nu știu. Asta e întrebarea. Vreau să lămurim problema asta.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Da. O invit pe doamna Gabriela Coroboianu, șef serviciu Direcția Management Resurse Umane pentru a ne da mai multe lămuriri referitor la proiect.


Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, personalul Clubului Sportiv Municipal București este personal contractual și nu presupune un aviz de la Agenția Funcționarilor Publici. Mai sunt întrebări sau ... ?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Stroe, mai aveți vreo întrebare?

Nu.

Vă mulțumim, doamnă.

Supun la vot proiectul cu numărul 58. A, amendamentul! îmi cer scuze, domnul Voicu.

Supun la vot amendametul proiectului cu numărul 58.

Cu 29 de voturi pentru, 13 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Supun la vot proiectul în integralitatea sa, proiectul cu numărul 58.

Cu 31 de voturi pentru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 59 -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019.

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 2 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în municipiul trimestrului II al anului 2019.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 61 proiect de hotărâre privind microciparea, identificarea și înregistrarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București. Domnule Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Aș vrea să clarific...am înțeles din acest proiect că toți câinii microcipați vor fi trecuți în Registrul Electronic Național și pentru pisici, neexistând un Registru Electronic Național, va face ASPA o bază de date sau există baza de date ASPA pentru pisicile ce vor fi microcipate? întrebarea având ca miză, de fapt, dacă are sens să microcipăm pisicile sau nu?

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să îi dau cuvântul domnului lonescu Tudor Tim, i-ați dat o idee pentru un nou proiect.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

întrebare este una foarte corectă și aici profit de intervenție pentru a atrage atenția asupra problemei gestionării bazelor de date de către asociația numită Colegiul Medicilor Veterinari, care dacă intrăm pe site-ul Colegiului Medicilor Veterinari și anume rompetid, există REX-ul care se referă la specia chinologică, există o bază de date pe site-ul respectiv cu animale exotice, cu pisici și cred că încă o specie, dar nu se face acest lucru. Deci, dacă dumnealor, Colegiul Medicilor Veterinari, înțeleg să nu se ocupe de acest lucru atât de important și sunt de acord cu dumneavoastră, noi în cadrul Consiliului General, cred că putem să nu mai stăm să așteptăm după minunatul Colegiul al Medicilor Veterinari care nu consideră nici că un recensământ ar fi important al animalelor de companie, nici să ne asigurăm că sunt microcipate și atunci luăm noi inițiativă și poate așa o să realizeze și dumnealor și o să gestioneze această bază de date care, da, aveți dreptate, înțr-o. primă fază va fi ținută de către ASPA, pe aceste 5.000 de microcipări gratuite în cazul pisicilor,

---7 -   Zi <»\ _3          I    x    x animalele. Asta ca să vă răspund la...există doar pe site. Adică există, e scris, dar nu se întâmplă.

după care ne-am dori_să ve
Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc domnule lonescu Tudor Tim. Supunem la vot proiectul cu numărul 61.

Cu 39 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 62, proiect de hotărâre privind aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale” în școlile din Municipiul București.

Bine, vot pe proiect!

Cu 33 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 63, proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 în Parcul Jersey City.

Amendament de formă.

în proiectul de hotărâre la temeiul de drept se va înlocui formularea „în temeiul prevederilor articolului 36 alineat (5) litera d) și articolul 45 alineatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, cu „în temeiul prevederilor articolului 129 alineat (6) litera d) și articolului 139 alineatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pe amendamentul de la proiectul cu numărul 63.

Al meu. Al meu.

Vot pe amendament!

Cu 30 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Vot pe proiectul 63 în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 în Parcul Jersey City.

Cu 34 de voturi pentru, 6 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

consilier general al


Punctul 64 - proiect de hotărâre pr ilier general al domnului Culeă M 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 65 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Propuneri.

Domnul Consilier lonescu Andrei-George

Grupul PMP îl propune pe domnul Adrian Florescu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Rugăm DATJ- ui să întocmească buletinele de vot, dat fiind că avem un proiect cu vot secret.

Doamna Secretar general Georgiana Zamfir

Mulțumesc.

î

Amzar Gheorghe - prezent;

Ardeleanu Mircea - prezent;

Artimon Marian- prezent;

Bădulescu Aurelian - prezent;

Berceanu Octavian Alexandru; domnul Berceanu - prezent;

Bârdeanu Andreea Ralucam - prezent;

Bujduveanu Stelian, domnul Bujduveanu - prezent;

Bumbar Marian - absent;

Catana Claudiu Daniel, domnul Catana - prezent;

Chircu Valeriu, mai este? Este - prezent;

Chirică Petre - prezent;

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Rog Comisia de validare să se întrunească.

Doamna Secretar general Georgiana Zamfir Ciceală Ana Maria - absent;


Circa Honorius Edward Adrian Ciucu Ciprian - absent Ciudomirov Mihai Ai

Comănescu Mihai - absent Culea Marian Orlando - absent Deaconescu Cătălin lonuț - absent Doicin Cristian Vasile Dragne Ileana Daniela - absent Florea Ancuța Doina Florescu Adrian Constantin Florescu Michaela Tomnița - absent Gâdiuță Alexandru Valeriu - absent Gherghiceanu Florentina Grigorescu Florin - absent lonescu Andrei George lonescu Tudor Tim Ivan Florin - absent Kansou Hazem - absent Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin Mărgărit Sorin Nicolae Militaru Marian Cătălin

Munteanu Cristian Mihai - absent Neacșu Ioana Mihaela Neacșu Lazăr

Olteanu Cristian Marian - absent Pavel Marius Adrian Podar Marian Vasile

Radu Elena

Radu Ion Raiciu Anca Daniela Rogin Marius - absent Săndulescu Nina Sebeșean Mircea Radu Smighelschi Cosmin Victor - absent Stroe Bogdan Cristian - absent Suhan Valeriu Nicolae

1

Teodor Raluca Nicoleta - absent.... a.....Teodor Raluca Nicoleta

Țugui Matei Ion Țuțu Radu Cristian Untea Georgiana Voicu Ion Valentin Wring Roxana Sanda Doamna Wring Roxana Sanda, este? Da Imediat...revin acum....Stroe Bogdșn-Cristi


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Comisia de validare este rugată să se întrunească. Dacă are cineva de pus vreo întrebare, vreo interpelare pentru a putea scurta timpul. Domnule Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Eu am două întrebări și interpelări. Prima este o revenire la o interpelare anterioară adresată directorului Direcției de Mediu, doamna Popa, făcută în ședința din 30 mai la care încă aștept răspuns și insist să răspundă, se găsește în procesul verbal de atunci. Și a doua întrebare privește lacul Tineretului. Cine este responsabil pentru întreținerea lacului, în baza căror documente, cine verifică că cel responsabil își îndeplinește atribuțiile și obligațiile și ce măsuri sau sancțiuni au fost luate pentru a se ajunge la buna întreținere a lacului? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim domnule Țugui. Domnule Ciprian Ciucu întrebarea și interpelarea dumneavoastră.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Pentru doamna Popa am și eu o interpelare, aș vrea să știu care este stadiul achiziționării și punerii în folosință a celor 16 stații de măsurare a calității aerului, despre care doamna primar spunea, în urmă cu doi ani și ceva, că în scurt timp vor fi achiziționate și evident puse în folosință? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu domnule Ciucu. Domnule lonescu Tudor Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudo


Mulțumesc, domnule președinl luna trecută, pardon, nobdmvbtatîn^ 

unanimitate, cu o singură abținere proiectul privind înscrierea municipiului București în competiția lansată de Comisia Europeană, denumită săptămâna mobilității, care are loc în această săptămână, deci de pe data de 16 până pe data de 22 septembrie și am decis ca duminica aceasta, următoare, pe 22 septembrie să fie ziua fără autoturisme în municipiul București, întrebarea mea este direcționată atât către Direcția de Mediu cât și Direcția de Transporturi și are două componente. Prima: dacă municipalitatea a fost sau nu înscrisă în această competiție, conform proiectului de hotărâre votat, repet, în unanimitate, cu o singură, de fapt cu o singură abținere, la ultima ședință de consiliu. Și a doua întrebare: ce măsuri de comunicare a utilității dezvoltării mobilității în municipiul București au fost întreprinse în cadrul acestei săptămâni, așa cum proiectul de hotărâre prevedea?

Mulțumesc.

»

Domnul Președinte de ședință Pevel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule lonescu Tudor Tim.

Revenim la punctul 65.

Dau cuvântul domnului președinte al comisiei de validare pentru a ne spune rezultatul.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Dragi colegi, procesul verbal al comisiei de numărare, încheiat astăzi 17 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentantului municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

S-au exprimat un număr de 37 de voturi, dintre care 0 anulate.

Pentru domnul Florescu Adrian Constantin, multe, multe, multe rău, 31 pentru, 6 împotrivă, prin urmare se desemnează domnul Florescu ca și membru în A.G.A. Societății Compania Municipală Cimitire București S.A.Domnul Președinte de ședință Pevel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule președinte.

Vot pe proiectul cu numărul 65.

Suntem în procedură de vot. Vă rugăm frumos, votați.

Cu 27 de voturi pentru, 1 abținere, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Vă mulțumim!

J

Declar închisă ședința de Consiliul General din data de 17

I              »

septembrie 2019!

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 14:56.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de către Direcția Informatică, ce constituie anexă la prezentul proces-verbal.Redactat și verificat:

Anghel Mirela Dancă Emanuel Mirea Nicoleta(^| Titirișcă Gabriela


Vuculescu Mioara QjLÂ- CPt Vasilescu Floarea

Tanasoff CameliaSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

DA

8

ABȚINERE

5

NU

3

Total Prezenti

17

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

3

PMP

1

1

2

PNL

8

PSD-UNP

7

2

3

12

USB

1

14

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

8 Voturi Pentru

PMP, PSD-UNP

5 Abțineri

ALDE, USB, Florea Ancuța Doina (PSD-UNP), Florescu Adrian Constantin (PMP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

3 Voturi împotriva

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP), Chirlcâ Petre (PSD-UNP), Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

DA

ABȚINERE

NU

Absent

. jâr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălîn-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiu(ă Atexandru-Valeriu (USB)

X ]

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X J

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

; *

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pave! Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

x

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

//


Nume

ABȚINERE

Absent

Catana Claudtu-Daniel

X

Florescu Mictiaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicii Ion Valentin

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

XSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

x

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

1

Chiricâ Petre

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

x

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

XSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

5

1

9


DA

41

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

45

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

„x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Băduiescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X J

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

:*J

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

■t* 1

Florescu Adrian Constantin (PMP)

L .

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X'

Grigorescu Florin (USB)

E* 1

lonescu Andrei George (PMP)

: x..

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x<

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

1 **.

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

■X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

jr

Rogin Marius (PNL)

*

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

.X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

■X^

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

.A.

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

l                                                                      I

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X ’

lonescu Andrei George

X

:Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasiie

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Câtălin-lonuț

X --

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

■X

Rogin Marius

ț     X

1

Tipărit: 9/17/2019 11:16:48 AM
Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Rafuca

X

Chirică Petre

E7X

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

i X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandu lescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

.Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

’’

Chircu Valeriu

x

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X-

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

DA

44

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

7

1

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi Împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

*

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stei ian (PNL)

.. * J

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X ;

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mi hai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-tonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

I *

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

■X'

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

-

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

. X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x I

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

* V

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

fl

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

i X.JI

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X.

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

*

Tuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

. * . I

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

x

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

x

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X’

Rogin Marius

9/17/2019 12:00:00 AM

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

n*:

Bădulescu Aurelian

2

Bîrdeanu Andreea Raluca

L x

Chirtcă Petre

*

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaela

X'

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X “

Radu Ion

2

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X "

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Lintea Georgiana

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Chircu Valeriu

!. * .

Ciceală Ana-Maria

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

*...

Smighelschi Cosmin Victor

*......

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

x;

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.trans. local In regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

Rezultat General Vot

DA

31

ABȚINERE

4

NU

9

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

1

3

2

2

PSD-UNP

22

2

USB

1

7

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP, Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

4 Abțineri

PNL, Chlrcu Valeriu (USB)

9 Voturi împotriva

USB, Bujduveanu Stelian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

yr

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x I

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

■ * 1

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

£xV

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD* UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

S . *

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X-

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

rrri

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

■X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

*

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

x’

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

-

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

' x

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

./


Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.trans.local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXt

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Danîel

X

Florescu Michaela-Tomnița

•X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X/]_______

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.trans.local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

7 -X-

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Propunere Măritiș Adrian prv.trans.local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXE

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU    I Absent

Bujduveanu Stei ian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătătin-lonut

X

k

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X


Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.trans.local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardelean u Mircea

i -x

Artimon Marian

13

Bădulescu Aureli an

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

ii

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mi hai Anton

X

Culea Marian Oriando

X

Doicin Cristian Vasile

. X 1

Drag ne lieana-Daniela

X 1

Florea Ancuța Doina

^xs.

Gherghiceanu Florentina

JF

Maxim Marius Cătălin

„X.

Neacșu Ioana Mihaela

*Ji

Neacșu Lazăr

. *

Pavel Marius Adrian

;x

Radu Ion

X’

Raiciu Anca Daniela

■ XJl

Sandulescu Nina

. . X U

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X :

Țuțu Radu-Cristian

x-

Untea Georgiana

X ’Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.trans.local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

-

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv. rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

2

NU

11

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

1

5

2

PSD-UNP

23

1

USB

1

1

6

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB)

2 Abțineri

Chircu Valeriu (USB), Comanescu Mihai (PNL)

11 Voturi împotriva

PNL. USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

:      X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

i X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

■n

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

l .

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

x :

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

x

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

■QH

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militant Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Eî * Jl

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

*

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

•x

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

'       X

—■ ■■

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

x-

Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

ALDE

/


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

« ...

Voicu Ion Valentin

i~~*.

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X’

lonescu Andrei George

x

Militam Marian Catatin

*■ :

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

PNL
Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stei ian

n

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

■”x    ■'

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

■X'

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv,rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

PSD-UNPR

I________

Pag a 7 din 8

L l u


Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

K'x

Bîrdeanu Andreea Raluca

* .

Chirică Petre

X'

Circa Honorius-Edward

X =

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

x

Florea Ancuța Doina

. X .

Gherghiceanu Florentina

*

Maxim Marius Cătălin

i x

Neacșu Ioana Mihaela

•"x .

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

%

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

..

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

■Lx..

Suhan Valeriu-Nicofae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

; x

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.rectifîcarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

*■

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Smighelschi Cosmin Victor

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

——       . .... 1

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Planul Integrat de Calitate a Aerului tn municipiul București 2018 - 202

Rezultat General Vot

DA

35

ABȚINERE

2

NU

8

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

4

2

2

PSD-UNP

23

1

USB

2

6

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

2 Abțineri

Bumbar Marian (USB), Smlghelschi Cosmin Victor (USB)

8 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Câtălin-lonut (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

EL*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniei (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


Tipărit: 9/17/2019 11:19:09 AM


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

■ » :

Florescu Adrian Constantin (PMP)

x

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Jt

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

I..... —-         ]

X

Militarii Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x jg

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X 1

Podar Marian Vasile (PMP)

•*      i

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Planul Integrat de Calitate a Aerului în municipiul București 2018 - 202

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

. X ..

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Planul Integrat de Calitate a Aerului in municipiul București 2018 - 202

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

I

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

* I

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Planul Integrat de Calitate a Aerului In municipiul București 2018 - 202

PNL

Nume

DA

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

' X

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

x

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Planul Integrat de Calitate a Aerului Tn municipiul București 2018 - 202

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

i     X’

Bădulescu Aurelian

BIrdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

■xH

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

■t’X'.

Neacșu Lazăr

x

Pavel Marius Adrian

‘X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

K’X

Sandulescu Nina

■LX.

Sebeșan Mircea Radu

!

Suhan Valeriu-Nicolae

Li*

Țuțu Radu-Cristian

»x J

Lintea Georgiana

X

._____-______

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Planul Integrat de Calitate a Aerului în municipiul București 2018 - 202

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Vateriu

*•

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Vateriu

x

Grigorescu Florin

X.

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

: *

Wring Roxana-Sanda

-X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.microciparea, identificarea și inreg. gratuită a câinilor și pisicilor

Rezultat General Vot

DA

37

ABȚINERE

4

NU

3

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

1

4

3

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Smighelschi Cosmin Victor (USB)

4 Abțineri

USB

3 Voturi împotriva

Chlrcu Valerlu (USB). Grigorescu Florin (USB). Țugui Matei Ion (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

! x

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

I A.

Dragne Ileana-Dantela (PSD-UNP)

i *

Florea Ancu|a Doina (PSD-UNP)

IV X 1

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X ■

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X . i

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

1 ■* • ’

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Podar Marian Vasile (PMP)

-X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

c *

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

i X

Rogin Marius (PNL)

'       X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

g x 1

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.microciparea, identificarea și înreg gratuită a câinilor și pisicilor

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

X '■

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

_

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.microciparea, identificarea șl înreg. gratuită a câinilor și pisicilor

PMP

Nume

DA

Absent

Fiorescu Adrian Constantin

X'

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

>X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prvmicrociparea, identificarea și înreg. gratuită a câinilor și pisicilor

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

x .J

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mi hai

1

Deaconescu Cătălin-lonuJ

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.microciparea, identificarea și înreg. gratuită a câinilor și pisicilor

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

*

Birdeanu Andreea Raluca

*

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

■ JȘ ■

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

*

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

' as .

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicotae

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

1 x

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.microciparea, identificarea și inreg. gratuită a câinilor și pisicilor

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighetschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

- & -

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale’’

Rezultat General Vot

DA

31

ABȚINERE

7

NU

6

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

3

3

2

PSD-UNP

23

1

USB

4

3

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

7 Abțineri

PNL, USB

6 Voturi împotriva

Bujduveanu Stelian (PNL), Deaconescu Cătăiin-lonut (PNL), Grigorescu Florin (USB), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

■L *

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Clucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasiie (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

I X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasiie (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

i X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

1

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/201912:00:00 AM


Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale"

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

! x

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

: * ■

Volcu Ion Valentin

» !

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale"

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militarii Marian Cătălin

*

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale"

PNL

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X-

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/201912:00:00 AM


Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.aprobarea programului educațional .împreună învățăm despre animale"

PSD-UNPR


Kume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

jC

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

■ ?*.

Circa Honorius-Edward

’x*

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

•X*

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

*

Neacșu Ioana Mihaela

■ .X'

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X I

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

K

Suhan Valeriu-Nicolae

■X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.aprobarea programului educațional „împreună învățăm despre animale"

USBNume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

X

Chircu Va Ier iu

X

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

x"

-—--

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza sectorului 1

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

2

NU

9

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

2

PMP

3

1

0

PNL

4

1

2

1

PSD-UNP

23

1

USB

7

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP

2 Abțineri

Comănescu Mihai (PNL), Militaru Marian Catailn (PMP)

9 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Mărgărit Nlcolae-Sorin (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

■X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

--—-

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

I      X

..

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Rumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

3 .....x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

x

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

. x L

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

■ * 1

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

•x

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X      i

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

I X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X 1

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*’ 1

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X. J

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

v

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

a.

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

x

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

'       X

i

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

* l

Țulu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian preschimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza sectorului 1

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Mictiaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

l; ■ x |

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza sectorului 1

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

Ml

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza sectorului 1

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stei ian

i

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza sectorului 1 PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

A

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurel ian

’ a.

Bîrdeanu Andreea Raluca

%

Chirică Petre

’o

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Ftorea Ancuta Doina

■?X’ ■

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

'X<

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

* .

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

i C*

Tutu Radu-Cristian

. . « |

lintea Georgiana

Nume Ședința


Raport Vot

Ședință Ordinară 17.09.2019

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza sectorului 1 USB

—M-

Pagina 8 din 8

a h.


Nume

NU

Absent

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

X

Chircu Valertu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihat

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.încetarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian

Rezultat General Vot

DA

35

ABȚINERE

5

NU

4

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

4

1

3

PSD-UNP

23

1

USB

1

4

3

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. Smigheischi Cosmin Victor (USB)

5 Abțineri

USB, Militam Marian Cătălin (PMP)

4 Voturi împotriva

Chtrcu Valeriu (USB), Grigorescu Florin (USB), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

•X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

' X

Berceanu Octavian (USB)

X

Blrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

i                      " '

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/201912:00:00 AM


Nume Ședința

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

■X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X.

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu ion (PSD-UNP)

* .

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

* ...

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicofae (PSD-UNP)

X

•3

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

!'         X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X-

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.încelarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

: x

Florescu Michaela-Tomnița

K

lonescu Tudor-Tim

x .

Voicu Ion Valentin

* ;

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.Tncetarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

;«i

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.încetarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian

PNL

Nume

DA

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

” X ''

Rog in Marius

X

x ■ ________________;

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.încelarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardelean u Mircea

'x

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelîan

X

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

■X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

~"x-

Suhan Valeriu*Nicolae

x

Țuțu Radu-Cristian

•X

Lintea Georgiana

X

-

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/201912:00:00 AM


Subiect Vot

Propunere Marius Adrian prv.încetarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian

USB


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

i      *      :

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

g

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian reprezentant CGMB in Compania Municipală Cimitire București S.A.

Rezultat General Vot

DA

30

ABȚINERE

1

NU

12

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

1

5

9

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Chircu Valeriu (USB)

12 Voturi Împotriva

PNL, USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădutescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

*

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Clceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

-  -     J

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

!.....*

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

i x

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

x<

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

X-

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

.. X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

; X.

Radu Ion (PSD-UNP)

■X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD* UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

*

Țugui Matei Eon (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian reprezentant CGMB in Compania Municipală Cimitire București S.A.

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

1-------------------=.

Voicu Ion Valentin

i ■*......

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian reprezentant CGMB in Compania Municipală Cimitire București S.A.

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

? x I

Militaru Marian Cătălin

*

Podar Marian Vasile

*

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian reprezentant CGMB in Compania Municipală Cimitire București S.A.

PNL

Nume

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian reprezentant CGMB in Compania Municipală Cimitire București S.A.

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

*

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

*

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X 1

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X'

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

■ X

Subiect Vot

Propunere Marius Adrian reprezentant CGMB in Compania Municipală Cimitire București S.A.

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

*

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

//

Subiect Vot

Propunere

Rezultat General Vot

DA

21

ABȚINERE

17

NU

9

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

3

0

PMP

2

2

0

PNL

7

1

PSD-UNP

3

14

7

0

USB

8

7

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

21 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB, Cutea Marian Orlando (PSD-UNP), Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP), lonescu Tudor-Tim (ALDE), Radu Ion (PSD-UNP)

17 Abțineri

ALDE, PSD-UNP

9 Voturi împotriva

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP), Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP), Chiricâ Petre (PSD-UNP), Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP), FJorea Ancuța Doina (PSD-UNP), lonescu Andrei George (PMP), Militaru Marian Cătălin (PMP), Pavel Marius Adrian (PSD-UNP), Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

■X

-..... -

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X-

Chirică Petre (PSD-UNP)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X'

___

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

ki

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

x

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

•X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

'X:

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X-

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavet Marius Adrian (PSD-UNP)

Podar Marian Vasile (PMP)

Â.

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

■x" 1

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X


/ /___

Pagina 2 din 8


Nume

DA

ABȚINERE     NU   I Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

r x

Țugui Matei ton (USB)

I

. A.

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

■X'

Subiect Vot

Propunere

ALDE

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere

PMP

Nume

DA

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

X'

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Propunere

PNL

Nume

□A

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

,.A.

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

A.

Mărgărit Nicolae-Sorin

x 1

Olteanu Cristian-Marian

K *.

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

I______*__

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

L. *

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Cuiea Marian Orlando

[ * .

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

*

Radu Ion

'■ X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

/

Subiect Vot

Propunere

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

Chircu Valeriu

X ’

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiută Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x !

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

l ’x

Smigheischi Cosmin Victor

. *

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X     '

1------------------------------4

/'

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

DA

30

ABȚINERE

9

NU

6

Total Prezent!

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

2

6

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP

9 Abțineri

PNL, Bumbar Marian (USB), Smighelschi Cosmin Victor (USB)

6 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

*.

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Ctaudîu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Vaieriu (USB)

*

Chirică Petre (PSD-UNP)

1 %

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X


/'

_______/_________


/


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Ftorescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuțâ Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X’

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L. * j

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

’ "x”

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

* E

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

. * ■’!

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

x-

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

* J

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

X<

Băduiescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

*

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiclu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

......;«• :.

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprob.transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

Rezultat General Vot

DA

30

ABȚINERE

3

NU

12

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

2

6

0

PSD-UNP

22

2

USB

1

6

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

3 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Olteanu Cristian-Marian (PNL), Rogin Marius (PNL)

12 Voturi împotriva

PNL, USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

—* .

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

*

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Ratuca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comânescu Mihai (PNL)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

1

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

■     X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

x 3

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L ',«AJ

Militaru Marian Cătălin (PMP)

. X '

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)

■ X         ‘

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

•Xf’

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

4—

Pagina 2 din 8

A itâ

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

&

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L *

Wring Roxana-Sanda (USB)

BB

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprob.transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Ctaudiu-Daniel

---------------------:----------------------

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

....A

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprob.transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

1*

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprob.transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

PNL

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Câtâlin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprob.transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

PSD-UNPR

i

i

 • i

Pagina 7 din 8

 • ii  ni


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bâdulescu Aurel ian

«

Bîrdeanu Andreea Raluca

X-

Chirică Petre

TTl

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

ta- " -—  -

L* .i

Dragne Ileana-Daniela

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

.. x

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X*

Pavel Marius Adrian

*

Radu Ion

*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Ni na

«...

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

X

---

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprob.transport local în regim de taxi cu norma de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

x

Chircu Valeriu

Ciceală Ana-Mari a

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicolela

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.Cetâțean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu

Rezultat General Vot

DA

37

ABȚINERE

4

NU

1

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

2

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

19

5

USB

4

4

1

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Grigorescu Florin (USB), Smighelschi Cosmin Victor (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

1 Voturi împotriva

Chircu Vaieriu (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

-X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Ratuca (PSD-UNP)

:      X

Bujduveanu Stelian (PNL)

i x

Bumbar Marian (USB)

E’x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Vaieriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Li

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

. x J

Ciucu Ciprian (PNL)

X?

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

. » 1

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

n-

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

L——......-- -

Florescu Adrian Constantin (PMP)

1          -X‘

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

* Si

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

*

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

I-------------------------------------------------------------------------

X

Teodor Raluca-NIcoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

x 3

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.Celățean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu

ALDE

X--

Pagina 4 din 8


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

! * ■

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.Cetâțean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu

PNIP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lonescu Andrei George

.....

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isârescu

PNLNume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

■ •

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X       '

A

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Bl*.

Mărgărit Nicolae-Sorrn

■ *

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu

PSD-UNPRNume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bâdulescu Aurel ian

x ■ !

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

S *

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

x

Florea Ancuja Doina

X

Gherghiceanu Florentina

i      *     .

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

,jL

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

* S

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu

USB

;Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Chircu Valeriu

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

x

Smighetschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

&

Wring Roxana-Sanda

■X

Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 17.09.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.mod.HCGMB nr. 377/26.07.2018 "Programului de stimulare a eliminării din traficul

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

7

NU

9

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

0

USB

1

6

1

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP, Smighelschi Cosmin Victor (USB)

7 Abțineri

USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

9 Voturi împotriva

PNL, Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x J

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chircu Valeriu (USB)

X

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

7---------------------

X

Ciucu Ciprian (PNL)

i . * .

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

L    X . ..

Comănescu Mihai (PNL)

MM

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancu(a Doina (PSD-UNP)

X

______

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiufă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

■ CI

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x J

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

E3

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

i

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

'X:

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

x

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

FĂBTINEREj

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Ratuca-Nicoleta (USB)

K. x

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

ESO

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.mod.HCGMB nr. 377/26.07.2018 "Programului de stimulare a eliminării din traficul

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

------- — -

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.mod.HCGMB nr. 377/26.07.2018 "Programului de stimulare a eliminării din traficul

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.mod.HCGMB nr. 377/26.07.2018 "Programului de stimulare a eliminării din traficul

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.mod.HCGMB nr. 377/26.07.201 B "Programului de stimulare a eliminării din traficul PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

x-

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X I

Ciudomirov Mihai Anton

* :

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

L " *

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

. X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.mod.HCGMB nr. 377/26.07.2018 "Programului de stimulare a eliminării din traficul

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

“x

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.mod.HCGMB nr.96/19.05.2005 pentru consolidarea imobilului Cal.Victoriei nr.101

Rezultat General Vot

DA

48

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

r x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

î ?*

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chircu Valeriu (USB)

■X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

I ;

Ciucu Ciprian (PNL)

X

____—

Nume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X<

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

... X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

i ...

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

8

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

L- x

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L. x '

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

ri" i

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x .

Țugui Matei Ion (USB)

Nume

DA

Absent

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

lintea Georgiana (PSD-UNP)

* ..

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

L—u__-______-___

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.mod.HCGMB nr.96/19.05.2005 pentru consolidarea imobilului Cal.Victoriei nr.101

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

I

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.mod.HCGMB nr.96/19.05.2005 pentru consolidarea imobilului Cal.Victoriei nr.101

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

Jonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasife

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.mod.HCGMB nr.96/19.05.2005 pentru consolidarea imobilului Cal.Victoriei nr.1O1

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

XL

Deaconescu Cătâlin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X i

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.mod.HCGMB nr.96/19.05.2005 pentru consolidarea imobilului Cal.Victoriei nr.1O1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

x

Artimon Marian

r x

Bădulescu Aurelian

«■

Bîrdeanu Andreea Raiuca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

*.

Culea Marian Oriando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

....

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

* J

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

« !

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Vaferiu-Nicolae

JE

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

x

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.mod.HCGMB nr.96/19.05.2005 pentru consolidarea imobilului Cal.Victoriei nr.101

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

X-

Bum bar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Afexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X !

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor RalucaNicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H. prv.imob.sit. București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5

Rezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

8

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x

Bumbar Marian (USB)

:,x,

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chircu Vateriu (USB)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

fagina 1 din 8

Nume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X-

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

x ■

Fforescu Adrian Constantin (PMP)

X ■

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X. :

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

i 1

i

*

Marinescu Sorin (USB)

X

J Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

i......X ...

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

»

Rogin Marius (PNL)

■ < n

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

x'

.. . .

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

XNume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X-

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

' X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H. prv.imob.sit. București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomni(a

X

ionescu Tudor-Tim

x

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H. prv.imob.sit. București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

x

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

..X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H. prv.imob.sit. București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stei ian

*      ..I

Ciucu Ciprian

*

Comănescu Mihai

■'* ■

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogfn Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H. prv.imob.sit. București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

’ X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

*

Culea Marian Ortando

X

Doicin Cristian Vasile

X     .

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

*

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X’

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X-

Untea Georgiana

*

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H. prv.imob.sit. București str. Doamnei nr, 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

•X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei ton

X

Wring Roxana-Sanda

X

i------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.imobilul sit.București, strada General Henri Mathîas Berthetot nr. 27, sector 1

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

3

NU

o

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

1

3

11

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

3 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

i      X

Ardeleana Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

“ x.....

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

-X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

»

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

|

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

■ X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r- - u

L X

Florescu Michaeta-Tomnita (ALDE)

X

- - ■

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

x

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

*

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

i

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X 2

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

E !

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Tia 2 din 9

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

i                                                                       '

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.imobilul sit.București, strada General Henri Maihias Berthelot nr. 27, sector 1

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaeia-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.imobilul sit.București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

*

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.imobilul sit.București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Călăii n-lonut

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

:       x ’

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.imobilul sit.București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1 PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

&

Artimon Marian

x

Bădulescu Aurelian

MKBH

Bîrdeanu Andreea Rafuca

K3 ]

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

. a*......

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Oriando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

*

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.imobilul sit.București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.imobilul situat în București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

Rezultat General Vot

DA

44

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

6

9

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

;■«'

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x

Bumbar Marian (USB)

a

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chircu Valeriu (USB)

i :

Chirică Petre (PSD-UNP)

X ... ;

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■ $ ■'(

■J.

Ciucu Ciprian (PNL)

r

XNume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

' ■

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

!'       V

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X-

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

s

lonescu Andrei George (PMP)

iBSEaa

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

; *

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

I

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu ton (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rog In Marius (PNL)

■X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X


//


Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristîan (PSD-UNP)

X

lintea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.imobilul situat In București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

ALDE

I

Pagina 4 din 8

A rt


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. imobilul situat in București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*x"

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.imobilul situat In București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X !

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

r x l

Mărgărit Nicolae-Sorin

x-

Oiteanu Cristian-Marian

*

Rogin Marius

X

" '      r*~                   i*

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.imobilul situat în București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

' X\.      :

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

. . 'X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaela

*

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

*

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X Ji

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

*

/

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.imobilul situat in București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

i * I

Ivan Florin

O

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

i X'

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Nume Ședința

Ședință Ordinară 17.09.2019

9/17/2019 12:

00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.terenul situat în strada Elena Văcârescu nr. 21 A, sector 1

Rezultat General Vot

DA

41

ABȚINERE

8

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PSD-UNP, USB

8 Abțineri

PNL, Militam Marian Cătălin (PMP)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardelean u Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

li# :|

Bădulescu Aurel ian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

;      X

! _____

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X' ■'J

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Șt-

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

I-

Deaconescu Călăii n-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

; *

lonescu Andrei George (PMP)

■x<

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu toana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavet Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

. ..............

Smigheischi Cosmin Victor (USB)

«...

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

1Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

■ ■

Voicu ion Valentin (ALDE)

x ■

Wring Roxana-Sanda (USB)

«•

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.terenul situat In strada Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Șt

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

■ ------— J

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. terenul situat în strada Elena Văcărescu nr. 21 A, sector 1

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.terenul situat în strada Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Câtălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv. terenul situat In strada Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

L .. A .

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X 1

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

' X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

■ x ■

______X      I

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.terenul situat în strada Elena Vâcărescu nr. 21A, sector 1

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

*

Bumbar Marian

'*

Chircu Valeriu

X

Cicealâ Ana- Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

■X’ . ■ !

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

*

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

ki

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. "Teatrul de Vară" situat In strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2

Rezultat General Vot

DA

46

ABȚINERE

0

NU

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

21

3

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurel ian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

%

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chircu Valeriu (USB)

i. x

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceafă Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Nume

DA

Absent

Ciudomirov Mîhai Anton (PSD-UNP)

f

! x

Comănescu Mihai (PNL)

" X

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

* i

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

*

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

x

lonescu Andrei George (PMP)

*

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

ivan Florin (USB)

■ x-‘

Kansou Hazem (PNL)

X .

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militam Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Nume

DA

Absent

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

.. x.

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

I' '                                                                ii!

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. "Teatrul de Vară” situat în strada Arh. Hârjeu, nr. 61. sector 2

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

•X

Florescu Michaela-Tomnița

x

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. "Teatrul de Vară" situat în strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

Jonescu Andrei George

r * i

Militaru Marian Cătălin

a

Podar Marian Vasile

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. "Teatrul de Vară’ situat In strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

: . *..

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

m

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. “Teatrul de Vară" situat în strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2 PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

*

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

x .

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

;■ ■■ —- .         ■ i

X.

Ciudomirov Mihai Anton

X

Colea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

r       ■ —

x

Dragne Ileana-Daniela

Horea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazâr

Pavel Marius Adrian

..

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X “

Sebeșan Mircea Radu

’x

Suhan Valerru-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. "Teatrul de Vară” situat în strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2

USB

Nume

DA

Absent

Berceanu Octavian

56

Bumbar Marian

x '

Chircu Valeriu

. «....:

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smlghelschi Cosmin Victor

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X-

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

11_______

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/201912:00:00 AM


Subiect VotPUNCTUL 10P.H.prv.teren sit.Bd.Gh.Șincai nr. 16 șl 20,s4, contract Inch.cu Universitatea Titu Maiore

Rezultat General Vot

DA

38

ABȚINERE

6

NU

2

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

0

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

3

6

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Chircu Valeriu (USB), Grigorescu Florin (USB), Țugui Matei Ion (USB)

6 Abțineri

USB

2 Voturi împotriva

Florescu Adrian Constantin (PMP), Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

[DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

.*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

: ’x

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

*

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X9/17/201912:00:00 AM

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

x.....

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Culea Marian Orfando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

i. *

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

i ■

X

Grigorescu Fiorin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

■xJW

Rogin Marius (PNL)

X li

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

x

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

fABTINEREl

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

l X i

i ..... i

Teodor Raluca-Nîcoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

lxi

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

E

Untea Georgiana (PSD-UNP)

-X-

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/201912:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.teren sit.Bd.Gh.Șincai nr. 16 și 20,s4, contract Inch.cu Universitatea Titu Maiore

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

iFlorescu Michaela-Tomnita

*

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

1*

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.teren sit.Bd.Gh.Șincai nr. 16 șl 20,s4, contract înch.cu Universitatea Titu Maiore

PMP

—Ij—

Pagina 5 din 8


Nume

DA

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

X

Militaru Marian Cătălin

x 1

Podar Marian Vasite

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.teren sit.Bd.Gh.Șincai nr. 16 și 20,s4, contract înch.cu Universitatea Titu Maiore PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

.

Comănescu Mihai

ar

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

:     X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.teren sit.Bd.Gh.Șincal nr. 16 și 20,s4, contract Tnch.cu Universitatea Titu Maiore PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

'X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

* ,J

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihal Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniefa

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

*

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X ■!

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X’

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

* .

Subiect Vot

PUNCTUL 10P. H.prv. teren sit.Bd.Gh.Șincai nr. 16 și 20,s4, contract Inch.cu Universitatea Titu Maiore

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

■        * i

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Ratuca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

.. * 1

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

Rezultat General Vot

DA

32

ABȚINERE

5

NU

10

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

1

7

0

PSD-UNP

22

1

1

USB

2

3

3

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Chircu Valeriu (USB), Grigorescu Florin (USB)

5 Abțineri

USB, Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP), Rogin Marius (PNL)

10 Voturi împotriva

PNL, Ivan Florin (USB), Radu Elena (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

INU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

■X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

'x ■', |

Chircu Valeriu (USB)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Tipărit: 9/17/2019 12:14:15 PM


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Colea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătăiin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

I

x

lonescu Andrei George (PMP)

■X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

* ■

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

*

Radu Ion (PSD-UNP)

X .

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

i

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■ 1

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

st

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Amendament Fîorea Ancuta Doina

ALDE

zz


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

>X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Ljlz

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

! *

lonescu Andrei George

x

Miiitaru Marian Cătălin

X J

Podar Marian Vasile

X-

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

PNL/'


Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

! *.

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

»....

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X-

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

i                                            -       *

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

;X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

« J

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Tutu Radu-Cristian

■X ■ '

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Amendament Florea Ancuta Doina

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

. *

Smighelschi Cosmin Victor

x

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

*

Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 17.09.2019

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.delegării gestiunii serviciului public către Compania Municipală Parking București

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

1

NU

18

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

21

1

1

1

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PSD-UNP

1 Abțineri

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

18 Voturi împotriva

PNL, USB, Radu Ion (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Vateriu (USB)

. « ...

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

*

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doici n Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

K x

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

w

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cătălin (PMP)

' - ? -

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

L.. •«.

Oiteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

x

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

* ;

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

pS’l

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

1 X ' ■

Untea Georgiana (PSD-UNP)

ST* ’

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.delegării gestiunii serviciului public către Compania Municipală Parking București

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

■X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

1

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.delegârii gestiunii serviciului public către Compania Municipală Parking București

PMP

-—

Pagina 5 din 8


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

* J

lonescu Andrei George

Mllltaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.delegării gestiunii serviciului public către Compania Municipală Parking București

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.delegării gestiunii serviciului public către Compania Municipală Parking București

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

x-

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Fiorea Ancuța Doina

X...

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

*

Pavel Marius Adrian

f'", X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X;

Tutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.delegârii gestiunii serviciului public către Compania Municipală Parking București

USB

Nume

NU      Absent

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

x

Chircu Valeriu

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X 1

Radu Elena

A

Smighelschi Cosmin Victor

*

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X

11'                  J

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv.atribuirea denumirii de Piața NATO

Rezultat General Vot

DA

43

ABȚINERE

2

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

22

1

1

USB

6

1

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

43 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Chlrcu Valeriu (USB), Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X-

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

......x. j

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X■

Ciceală Ana-Maria (USB)

■      X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

n i


/ /


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

* ......

Cutea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

i x

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

!.....*

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Militaru Marian Cataiin (PMP)

I       X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

* 1

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X' i

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X- ■

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

*Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu ion Valentin (ALDE)

X.

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv.atribuirea denumirii de Piața NATO

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv. atribui rea denumirii de Piața NATO

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

L*

lonescu Andrei George

Militaru Marian Cătălin

X

Podar Marian Vasile

.. «ZJ

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv.atribuirea denumirii de Piața NATO

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

; *

Cfucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X'

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Raport Vot

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv.atribuirea denumirii de Piața NATO

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

«•

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

&

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

-

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X-

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

■x L.j

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

*

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Tipărit: 9/17/2019 12:15:33 PM
Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H. prv.atribuirea denumirii de Piața NATO

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

—r

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Smighelschi Cosmin Victor

J

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

•    T

X’

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.’împrej, igienizarea, și dotarea cu cam.video a ter, din Slr. Chitila f.n.,TarlaA

Rezultat General Vot

DA

40

ABȚINERE

5

NU

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

3

4

1

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB), Smighelschi Cosmln Victor (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

5 Abțineri

USB, Deaconescu Cătâlin-lonu( (PNL)

1 Voturi împotriva

Grigorescu Florin (USB)

Rezultate individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

*

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

/ .______________

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

x

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X I

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

i 7

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

! «

Dragne lleana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

*

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

■X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

! -----

X

i- - —.--

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

■■ «i.

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

x a

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

l

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X 1

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

«• d

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

*

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

. X .

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Tipărit: 9/17/2019 12:15:33 PM


Pagina 2 din 8Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

-X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

i’

Untea Georgiana (PSD-UNP)

.. -

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L *

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.”împrej, igienizarea, și dotarea cu cam.video a ter. din Str. Chitila f.n.,TarlaA

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv."împrej, igienizarea, și dotarea cu cam.video a ter. din Str. Chitită f.n.,TarlaA

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lonescu Andrei George

K

Militaru Marian Cătălin

t ■*.....■

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv."împrej, Igienizarea, și dotarea cu cam.video a ter. din Str. Chitila f.n.,TarlaA

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

... r

Ciucu Ciprian

X

Comânescu Mi hai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

*

Mărgărit Nicolae-Sorin

*

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Tipar#: 9/17/2019 12:16:33 PM


Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.”împrej, igienizarea, și dotarea cu cam.video a ter, din Str. Chitila f.n.,TarlaA

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chlrică Petre

Circa Honorius-Edward

* 1

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavei Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

■ £

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv."împrej, igienizarea, și dotarea cu cam.video a ter. din Str. Chitila f.n.,TarlaA

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X 1

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

i X ' 1

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

i. X ■

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv.mod.HCGMB749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat pub

Rezultat General Vot

DA

44

ABȚINERE

1

NU

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

23

1

USB

6

1

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

1 Voturi împotriva

Ciucu Ciprian (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

1 —

Bujduveanu Stelian (PNL)

&

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

1 « 1

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

■X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

rABTINERE]

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ci ucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

' *

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

*

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

*

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

i .                           „

Grigorescu Florin (USB)

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Militaru Marian Cătălin (PMP)

; a...’

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristlan-Marlan (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

A-

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

r~

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

*

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

i 'X .

Țugui Matei ion (USB)

' X.....:

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

* ;

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv.mod.HCGMB749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat pub

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Ttm

-

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv.mod.HCGMB749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat pub

PMP

Nume

DA

Absent

Ftorescu Adrian Constantin

L < J

lonescu Andrei George

*

Militaru Marian Cătălin

*...

Podar Marian Vasile

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv.mod.HCGMB749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat pub

PNL

faglna 6 din 8

22 J,


Nume

DA

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X.

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv.mod.HCGMB749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat pub

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

.x

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

KW

Ciudomirov Mihai Anton

:-J- j

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

»

Gherghiceanu Florentina

■X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

JX

Neacșu Lazâr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandutescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

XSubiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv.mod.HCGMB749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat pub

USB


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

x

Chircu Valeriu

L::*- J

Ciceală Ana-Maria

£ X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

F x

Grigorescu Florin

X

l

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

i X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x......

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X


Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 17.09.2019

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

4

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

2

4

9

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, Ivan Florin (USB), Radu Elena (USB)

4 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

ABȚINERE

Absent

Nume

DA

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*Nume

DA

ABȚINERE

[^Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

'■ X      i

,        A        J

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

. x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

.i

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

.....

X

Gădiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x ■ :

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L..J .

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

_____

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x”

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X "

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

57

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv. Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu

ALDE

/


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

'       X       1

Florescu Michaela-Tomnița

u .c -1

lonescu Tudor-Tim

X

■-!

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu

PMP

h__

Pagina 5 din 8


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lonescu Andrei George

y

'          ’---7“

Militaru Marian Cătălin

. *

'Podar Marian Vasile

*

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stei ian

*

Ciucu Cîprian

X

Comănescu Mihai

L «

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

i.... .*        :

Olteanu Cristian-Marian

- s

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bâdulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

x

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

L” X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

>x

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

x-

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X.

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Chircu Valeriu

X

Ciceală Ana-Maria

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X t

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

I X

Smighelschi Cosmin Victor

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 17.09.2019


9/17/2019 12:00;00AM


Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.obiect. de investiții Realizare și amplasare statuie/ansamblu mon. Nelson Mandela

Rezultat General Vot

DA

34

ABȚINERE

7

NU

1

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

1

2

PNL

5

1

2

PSD-UNP

23

1

USB

1

6

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

7 Abțineri

USB, Militaru Marian Cătălin (PMP)

1 Voturi Împotriva

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

.. -

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X.

Chircu Valeriu (USB)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

' . X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

:      X

L'_.

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

B x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

' X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

;            ■                    l

*

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

l— -

Grigorescu Florin (USB)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

>X'

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

'■ x J

Militaru Marian Cătălin (PMP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X 3

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Podar Marian Vasile (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rog in Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Smighelschi Cosmin Victor (USB)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

«

Teodor Rafuca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

*

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.obiect, de investiții Realizare și amplasare statuie/ansamblu mon. Nelson Mandela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

■ x ;

Ftorescu Michaela-Tomnița

’X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

'         X ■