Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 noiembrie 2019, ora 11.00

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea, prin dispoziția înregistrată sub nr. 1965/08.11.2019.

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 53 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela FIREA -Primarul General al Municipiului București, domnul Marius-Cristian Ghincea - Prefect al Municipiului București, doamna Mariana Brod -Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București și domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Grigorescu Florin (motivat) și Gherghiceanu Florentina (motivat).

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

înainte de a începe ședința de astăzi am să dau cuvântul Primarului General al Municipiului București, doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA                      /

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.                     j

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali. Avem astăzi puncte foarte importante pe ordinea de zi care, cu siguranță, schimbă în bine viața bucureștenilor. Pentru a nu ocupa foarte mult timp cu scurta mea introducere aș vrea să fac referire la trei dintre aceste proiecte, două se referă la sistemul de termoficare și aș vrea, încă de la început, să fac câteva precizări atât pentru bucureșteni cât și pentru angajații RADET, de asemenea, pentru companiile private care au contracte în acest moment cu RADET și nu știu ce se va întâmplă cu aceste documente deja semnate.

în ceea ce îi privește pe^Betățenl^u au niciun motiv de îngrijorare, livrarea agentului termic va f^Jn p^ntinuaX& asigurată la parametri decenți, la parametri normali, ne doririi la/părațn iri superiori, pe măsură ce înlocuim mai multe conducte care sunt vechi de 50, 60 de ani. Astăzi, practic, dezbatem și aprobăm delegarea serviciului de termie către Compania Municipală Termoenercjetica, cea care va prelua atât angajații RADET cât și întreaga activitate. In ceea ce privește pe salariații RADET ,de asemenea, nu au motive de îngrijorare în ziua în care își vor înceta activitatea la RADET, vor fi angajați automat la Compania Municipală Termoenergetica, nu vor fi șomeri la RADET, așa cum am citit, din păcate, în unele ziare. De asemenea nu va înceta nicio zi furnizarea agentului termic, așa cum am citit pe anumite site-uri. îi asigur, de asemenea, și pe reprezentanții firmelor private, care au contracte deja încheiate în urma unor licitații cu RADET, că am primit deja avizul ANAP-ului și toate acestea vor fi prin act adițional preluate de către Compania Municipală Termoenergetica.

Sunt multe de spus pe acest subiect, dar îmi păstrez rezerva de a veni cu mai multe informații și comentarii la momentul la care vom discuta concret acest punct de pe ordinea de zi. Vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul atâta al meu ca primar general, cât și al, sunt convinsă, al majorității consilierilor, dar și aparatul nostru de specialitate, că ne dorim să fim parte activă la modernizarea conductelor RADET, care este o realitate, nu au mai fost modernizate si reabilitate de foarte multi ani.

In ceea ce privește discuția care a apărut în spațiul public cum că noi am intenționa să renunțăm la achiziția de agent termic de la ELCEN, resping această informație. Faptul că avem un punct pe ordinea de zi prin care ne propunem ca prin Compania Municipală Termoenergetica să deschidem oferta pentru bucureșteni în interesul acestora deoarece așa cum știți din cele 6 CET-uri ale ELCEN, Bucureștîul a rămas doar cu patru, ceea ce este insuficient, CET-urile Titan și Pipera au dispărut în anii trecuți și facem cu greu față acestei situații. Nu noi, cei de acum, am construit mall-uri pe CET-uri și atunci trebuie să facem în așa fel încât agentul termic să nu mai fie transportat din sudul localității noastre așa cum am văzut că se exprimă unii dintre cei care vorbesc despre noi către nord pentru că acolo apar cele mai mari pierderi pe rețea și nu este normal pentru ca bucureștenii să sufere. Aceasta este situația în acest moment, se transportă din sud în nord și de aceea toate problemele care apar și atunci este normal ca pe lângă producția pe care o achiziționăm de la ELCEN să venim în plus cu alte resurse astfel încât să înlocuim acest neajuns.

în ceea ce privește rectificarea bugetară sunt domenii de activitate care vor primi bani în plus și sunt sume care vor fi redistribuite de la un domeniu la altul. Sub nicio formă nu este real ceea ce s-a titrat din păcate aseară și azi dimineață că s^faid tie la sănătate, pentru a se organiza concerte, este o manipulare, i-^aș sp^e chiar ieftină, pentru că vom discuta la punctul respectiv âvint ©o întâfnplă cu aceste sume. Spre exemplu, nu pot să fie blocate sume destul de importante la ASSMB, de exemplu, pentru că a fost vorba de domeniul sănătății câtă vreme acele sume erau previzionate pentru consumabile care există acum în stocuri la spitale și pentru care managerii în mod automat nu au mai făcut acele achiziții, pentru că, repet, acele consumabile sunt deja pe stoc, dar toate investițiile în spitale fie că este vorba despre noi clădiri în curtea unor spitale, de asemenea reparațiile din spitale, reparații capitale, de asemenea, achiziția de aparatură ultraperformantă în spitale, toate aceste activități ale noastre, acțiuni comune, continuă cu dinamism si cu multă determinare atât din partea mea cât și a managerilor și sunt convinsă și a dumneavoastră.


Voi rămâne și eu aici în față să vă dau explicații pentru punctele de pe ordinea de zi și bineînțeles și pentru alte probleme care apar. O zi bună, fructuoasă pentru bucureșteni.

La ora 11.19 a venit în sala de ședință domnul consilier general Munteanu Cristian Mihai.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc și eu doamna primar general.

în continuare am să dau cuvântul secretarului general al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir, pentru a ne comunica prezența ședinței de astăzi și pentru a supune votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare.

I                     J

Doamna Secretar general Georgiana Zamfir

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, avem o prezență de 48 de consilieri generali.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24 octombrie 2019.

Vă rog, votați.

Cu 44 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul verbal a fost aprobat.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă propun în continuare^introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului după punctul 1 la punctul 2 se introduce proiectul de hotărâre privind/âprobarea Studiului de oportunitate l'iil


privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă, se va adăuga după punctul numărul 1, punctul numărul 2.

în urma renumerotării la punctul numărul 3 se introduce proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art. 51 alin. (3) al OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de i alimentare cu energie termică a populației în sezonul de încălzire \ 2019-2020.                        ’                      /

Vot, vă rog.


Cu 39 de voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul va fi adăugat.

La punctul numărul 4 se introduce proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Vot vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 7 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul va fi adăugat pe ordinea de zi.

La punctul numărul 5 se introduce proiect de hotărâre privind


aprobarea bugetului de Companiei Municipale

Vot, vă rog.cheltuieli pe anul 2019 al

S.A.


Cu 35 de voturi pentru, 12 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul va fi adăugat pe ordinea de zi.

La punctul numărul 26 se introduce proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al domnului Burghiu Alexandru David, administrator special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) și aprobarea contractului de mandat -cadru, precum și desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - RADET București și a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta.

Vot vă rog.

Cu 38 voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul va fi adăugat pe ordinea de zi.


La punctul numărul 57 se introduce proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 4 cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 4.

Vot, vă rog.

Cu 30 voturi pentru, 14 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul va fi adăugat pe ordinea de zi.Supun acum votului ordinea de zi în integralitatea sa.

Cu 37 de voturi pentru, 9 abțineri, 2 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost adoptată.

Citim primul proiect și vă rog, colegii din cadrul Comisiei de validare să se întrunească.

Proiectul cu numărul 1 - proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Stanciu Daniel.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian


Bună ziua dragi colegi, având în vedere adresa Uniunii Salvați România, înregistrată  la  Primăria Municipiului  București  sub  nr.

1785667/23.10.2019,   la   CabineF Secretar   Generai   cu   nr.

3703/6/23.10.2019 și la Direcția1 Asistența Tehnică și Juridică sub nr. 7545/23.10.2019, pentru funcția de consilier general pe locul rămas vacant;

Comisia de validare, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constată că sunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Stanciu Daniel. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Circa.

Vă supun votului proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Stanciu Daniel, consilier general ce face parte din USR.

Vot, vă rog.

Cu 48 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

îl invit pe domnul Stanciu Daniel pentru a depune jurământul.

Domnul Consilier Stanciu Daniel

Bună ziua și vă mulțumesc pentru această oportunitate.

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București.                                                   z

Așa să îmi ajute Dumnezeu!                               /

aplauze -

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la proiectul cu numărul 2 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentareccu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegarex către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și

avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

în continuare dau cuvântul doamnei Florea Ancuța.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament la proiectul cu titlul lung pe care l-a citit colegul meu, în titlul proiectului de hotărâre și în articolul 1 se înlocuiește aprobarea Studiului de oportunitate cu avizarea Studiului de oportunitate.

După articolul 3 se introduce articolul 4 cu următorul conținut: se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov să aprobe Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Celelalte articole se renumerotează.

Mulțumesc!

t

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Florea Ancuța, dau cuvântul domnului Deaconescu Cătălin. Vă rugăm să formulați întrebările și ulterior vom răspunde. Vă mulțumesc!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin - lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, o chestiune tehnică pe care v-o aduc în atenție, din nou se întâmplă ca cetățenii care au solicitat să participe la această ședință nu sunt primiți în clădirea primăriei.

Vă rog, ca dumneavoastră ca președinte de ședință, să luați măsuri astfel încât toți cei care vor să participe, mai ales că este o așa importantă astăzi despre încălzirea, dar sigur.....


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Este plină sala de cetățeni, vă rog să analizați.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


Mulțumesc și eu domnule Deaconescu, dau cuvântul domnului Stroe Bogdan Cristian.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, suntem la 3 ani și câteva luni de când acest Consiliu a votat intrarea în insolvență a RADET-lui și ceea ce spuneam încă de atunci iată că s-a întâmplat RADET a dat faliment, a fost declarat oficial în faliment

Practic am pierdut trei ani.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveați o soluție, domnule Stroe?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, avem soluție de atunci, am propus încă de atunci, că nu ne putem ascunde de.. de răspunderea pe care o avem și trebuia negociator si anularea datoriei.

Trebuia transformat RADET-ul în Societate Comercială, trebuia delegat Serviciu public....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți cumva vreo întrebare?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, pe ce durată este?

Am primit un proiect aseară, care are două sute de pagini și pe ce durată este dată această delegare, ne-ar interesa, și doi la mână, ce se va întâmpla cu fondurile europene?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Care?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Cele 170 de milioane care au fost alocate special pentru modernizarea rețelei RADET.

Să ne ziceți când accesați acele fonduri europene, că acum trei ani ... deci am stat trei ani, în care nu am făcut nimic. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Stroe, o chestiune pe care trebuie să o lămurim din punct de vedere juridic, noi nu am votat intrarea în faliment ci cererea de intrare în faliment a fost admisă de judecătorul sindic pentru că aceasta este ordinea de drept în care lucrurile s-au desfășurat. Ați mai avut o întrebare, mă rog, vroiați dumneavoastră să fiți un fel de Mafalda, adică să anticipați că omagiem falimentul. Păi nu, noi am anticipat că vom intra în faliment datorită arieratelor de-a lungul timpului și a perioadelor când dumneavoastră încă pășeați de la liceu la universitate și asta ca urmare a datoriilor care s-au adunat de a lungul timpului. Pentru fondurile europene, eu nu pot să vă răspund pentru că nu am aceste date încât o să vă răspund referitor la cât va dura această asociere pe toate perioada furnizării serviciului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule viceprimar. Dau cuvântul doamnei Ciceala Ana Maria.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da, știu că în luna august Primăria capitalei și Primarul General au făcut o solicitare către Consiliul Concurenței pentru emiterea unui aviz privind oportunitatea delegări către Termoenergetica a serviciului de termoficare. Aș vrea să mi se spună dacă a fost primit acest aviz și ce cuprinde el, dar și ce documente au fost depuse la Consiliul Concurenței, în proiectul de hotărâre se spune că este respectată legislația europeană cu privire la ajutorul de stat pentru companii, dar neexistând acest aviz în cadru documentației se poate presupune că proiectul este nelegal și se poate considera că e vorba de ajutor de stat. Deci există avizul? ce spune el, ce documentație s-a depus? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doama Ciceală. Dau cuvântul domnului Ciucu Ciprian.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc. Aflăm acum că a fost anticipat falimentul RADET, aflăm acum că ați știut dintotdeauna că veți băga RADET în faliment și că va asumați acest lucru. Veți asuma acest lucru.....Stelian te rog.....I -am

rugat să nu mă mai bruieze. ?Deci în acest context, deci trebuie să afle bucureștenii că Sorin Oprescu împreună cu Gabriela Firea pe parcursul a trei mandate au falimentat termoficarea din București.                  /

Domnule Ciucu, dacă aveți o întrebare? Sunt foarte curios.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Nu țin un discurs politic, pentru că, Consiliul este un for politic.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Suntem Consiliul General.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Și deliberativ. în acest context ați ratat deja cele 280 de milioane de la Comisia Europeană. în acest context, deși compania a fost înființată de mult timp ne-ați trimis aseară, cu câteva ore, azi noapte, cu câteva ore înainte de ședința Consiliului General documentația pe care vreți să o votăm astăzi. Vă dați seama care este nivelul de competență sau de capacitate al acestei echipe Gabriela Firea, care cu câteva, trimite consilierilor generali, cu câteva ore înainte de vot, sute de pagini pe baza care să fundamenteze votul ....așa ceva nu se întâmplă nici în Africa subsahariană.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Sunt foarte curios dacă aveți o singură întrebare.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Este jenant ceea ce se întâmplă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc mult de tot. Dau cuvântul domnului viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă puneți colegii, ne puneți pe noi........doamna Primar, uitați-vă la

mine...dacă nu vă uitati.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dau cuvântul domnului viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnule Ciucu, vă rog frumos să readucem cei șapte ani în ședința Consiliului General. Vă mulțumesc mult de tot.Domnul Viceprimar Bădulescu Auelian

Domnule Ciucu, vă rog frumos să vă liniștiți. Dacă vreți să faceți ceva trebuie să vă stea si bine. Nu vă stă bine, dumneavoastră sunteti un om aplicat, este adevărat puțin mai aplecat decât aplicat pentru că nu reușiți să le aduceți pe toate să le puneți cap la cap. Domnul Ciucu, eu sunt foarte invidios pe dumneavoastră și o să rog presa de față să le spună patronilor lor cum dumnealui se folosește de aceste ședințe ca pe gratis să facă un circ ieftin. Acum o să vă răspund eu. Nu noi am băgat în faliment, iar cuvântul faliment pe care dumneavoastră în mod permanent îl aduceți în discuție doar că atrage atenția este prost folosit pentru că dacă vă uitați în încheierile instanței, instanța este cea care dispune, deci este deasupra dorinței noastre. Toată lumea știe care a fost situația RADET-ului, când nimeni nu si-a asumat-o si că actuala guvernare, conducerea primăriei și a asumat lucrul acesta, adică să transformăm ceva care era mort în ceva care funcționează, trebuia acestea să ne spuneți ,nu toți să veniți să vă agățați de Gabriela Firea. De ce nu acceptați dumneavoastră o dispută televizată, uitați pe banii celor pe care tot îi păcăliți cu anumite cerințe.... cu mine, punctuală. Pentru că eu sunt în acest consiliu general când dumneavoastră nu erați și să povestesc eu cu acte și cu documente cam cum s-a ajuns aici, nu ați vrea? Eu vă aștept cu dragă inimă și eu nu vreau să fac ca dumneavoastră sau ca domnul Deaconescu, să zic domnule, nu intră oamenii aici, unde vrei dumneata în București ne așezăm cu scaunul si vorbim despre cum, cine și ce a adus RADET-ul în această situație? Rugămintea noastră este, haideți să nu facem o temă de evidență personală pe această chestiune, care este serioasă, aveți posibilitatea pentru că aveți un guvern plin de specialiști, care în afară că se vaită întruna să facă ce pot mai bine și să arate astfel încât în 2020 să împărțim apele în două: PNL și PSD. Observăm că alte partide, din păcate, nu mai vor fi la acea vreme în opțiunea de vot a cetățeanului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule viceprimar. Dau cuvântul Primarului General al capitalei doamna Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Eu înțelesesem că sunt muza domnului premier, acum nu pot să mă împart așa, nu. Dacă sunt mai multe persoane de la PNL care doresc să mă uit în ochii lor atunci când rostesc un discurs public chiar nu pot să fac acest lucru. Am făcut un angajament de aproape 10 ani și privirea mea caldă este doar pentru un bărbat, pentru restul, priviri tovărășești și

colegiale, am glumit, apropo de privit în ochi. Haideți să luăm toate temele care s-au ridicat sau cele mai multe care s-au ridicat și care necesită o explicație. S-a spus puțin mai devreme că s-a provocat în mod intenționat de către actuala administrație falimentul RADET. Nu uitați când eu am ajuns Primar General și dumneavoastră consilieri generali RADET era în insolvență de facto potrivit legislației în vigoare care spune foarte clar o entitate economică dacă are datorii neplătite lichide, exigibile, reale de peste 60 de zile intră în insolvență, că cei care conduceau la acel moment dat primăria și subordonata RADET și anume primarul interimar PNL și C.A-ul format tot din membrii PNL și chiar vă rog să distribuiți în sală lista membrilor C.A. PNL care au condus această Regie șapte ani de zile este altă problemă. Repet, noi când am venit, noi toți de aici din această sală am găsit RADET-ul în insolvență de facto și într-un mare pericol și pentru bucureșteni și pentru angajații RADET pentru că în momentul în care s-a declarat la judecătorul sindic insolvență în realitate și așa cum există de fapt în teren am putut să îi protejăm pe bucureșteni și am putut să îi protejăm și pe angajați pentru că am avut o legislație care să ne ferească de anumiți creditori care ar fi putut să creeze prejudicii acestei regii. Se spune că nu s-a făcut nimic, s-au făcut foarte mult în trei ani, bineînțeles, noi nu trebuie să fim niciodată mulțumiți cu activitatea noastră si trebuie să fim primii critici, avem în continuare conducte vechi de 50 - 60 de ani. Noi cei din această sală, cei mai multi nici nu existam atunci si nu eram în această activitate, nici acum 20 de ani și acum 15 ani, nici acum șapte ani, noi am venit acum și ne am făcut datoria și vor veni colegii mei și vă vor explica punctual ce s-a făcut. Să reabilitezi 140 km de conductă nu este lucru puțin și s-au făcut eforturi foarte mari. De ce trebuia, noi Primăria, să solicităm reeșalonarea unei așa numite datorii istorice ? Că așa s-a spus aici în sală puțin mai devreme astfel încât planurile de reorganizare ale RADET și ELCEN să coincidă câtă vreme noi avem o hotărâre a înaltei Curți de Casație și Justiție care spune foarte clar în încheiere că datoria este de 1,2 miliarde lei. Cum să creăm noi un astfel de prejudiciu bucureștenilor și să îi punem să plătească ceva ce nu există? Ceva ce înalta Curte a spus că nu există și din cele 3,8 miliarde pretinse de către ELCEN datoria reală istorică este de doar 1,2 miliarde? Mi se pare realmente cinic față de bucureșteni să le pui o povară, eventual să le crești factura să pui biruri ca să plătești ceva ce nu trebuie să fie plătit, așa cum a cerut un domn consilier USR, sper că nu toți. Fondurile europene, am ținut permanent legătura, nu se pierde niciun euro, nu sunt 120 de milioane, cum greșit s-a spus'în ședință, ci 180 de milioane de euro,

fondurile vor fi atrase și noi suntem cei care am realizat Strategia Energetică și Studiul de fezabilitate și absolut toate documentele care nî
s-au cerut de la Bruxelles, astfel încât aceste fonduri pentru reabilitarea rețelei de termoficare să poată să fie atrase. Păcat că nu s-a făcut nimic înainte pe această componentă! în ceea ce privește avizele de la ANRE și Consiliul Concurenței, noi am depus toate documentele, mai puțin dovada delegării serviciului care se dezbate și sper să aveți conștiință civică și să votați cu gândul la bucureșteni, se va vota astăzi. Vom adăuga si acest document atât la Consiliul Concurentei cât si la ANRE si cu siguranță din discuțiile pe care le-am avut, vom primi pentru că nu sunt motive legale să nu se acorde aviz. Există altă entitate economică creată în acest moment care să preia acest serviciu de utilitate publică care este reglementat de o lege în vigoare, Legea 51 ? Spuneți-mi dacă există și noi nu știm, intrăm în dialog, în negociere, eu știu că există doar RADET, deci ELCEN-ul produce energia termică, RADET-ul care transportă și distribuie și TERMOENERGETICA, cea care va prelua activitatea RADET-ului. Există pe piață o altă entitate? Adică de ce se prezumă negativ faptul că nu s-ar acorda aceste avize? în ceea ce privește, de asemenea, toate afirmațiile care se fac în această perioadă și faptul că este folosit un subiect atât de important, atât de tehnic și despre care, cu părere de rău, pentru cei care manipulează bucureștenii, au informații pentru că au trăit în acest oraș, în toate epocile și au văzut ce a făcut fiecare în parte, eu cred că trebuie să devenim cu toții foarte responsabili și foarte serioși, să atacăm politic, dacă aveți ce ataca, dar aici nu e niciun subiect politic, agentul termic nu are culoare politică. De ce nu s-a făcut mai devreme? Nu vă supărați, este o întrebare ca să fiu elegantă, retorică. Păi cum.... cum să faci exerciții administrative ca si cum.....ca si cum noi

9                                                                                   J                                                        >


ne-am fi dorit falimentul? Nu uitați si asta este foarte important să rețineți, știți cine a cerut falimentul RADET-ului? ELCEN-ul, o entitate a Guvernului. Deci, mie îmi pare foarte rău, că în această perioadă se spun lucruri total neadevărate, am văzut că și ministrul economiei care a preluat și energia, la fel, vorbește despre niște datorii fabuloase pe care le-am avea la ELCEN, vorbește despre faptul că noi trebuie să fim cei responsabili și să facem urgent notă de comandă să le cumpărăm producția. Adică, noi să fim responsabili să facem o achiziție de la ei. Păi noi cu siguranță suntem responsabili, să vedem dacă și ei vor fi măcar atât de responsabili cât i-am învățat noi să fie și seriozitatea de care am dat dovadă. Normal că facem notă de comandă și cumpărăm, s-au speriat când au văzut celălalt punct cu diversificarea posibilității de a achiziționa agent termic și v-am explicat, nu este o măsură împotriva ELCEN-ului, este o măsură pro bucureșteni. Pentru că nu este normal ca din cele șase CET-uri să ne descurcăm cu patru și să considerăm că este bine așa. Negativul mi-l iau de parcă Gabriela Firea era prjmar si acum 15 ani


s-au distrus CET-urile din București. în țară CET-urile s-au transferat către primării cu titlu gratuit, la noi nu s-a întâmplat așa ceva în București. Vorbim despre niște băieți deștepți, e adevărat că nu sunt aici în sală. Dar, poate că unii mai sunt și acum și funcționează și îi alimentează cu informații toxice pe cei care ies la televizor și fac un subiect de campanie electorală din viața bucureștenilor. Nu e normal realmente.....nu e normal

și încă o dată mă bazez pe inteligența și puterea de informare a bucureștenilor să nu mai folosească subiect politic RADET- ul.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Primar General. Dau cuvântul domnului Țugui Matei și o să luăm pe domnul administrator public, Sorin Chiriță să poftească la microfon în caz că există vreo întrebare din partea domnului Țugui. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Voiam să vă semnalez că din cele 200 de pagini primite aseară lipsesc o bună parte din anexe, foarte importante precum inventarul bunurilor, politica tarifară, indicatorii de performanță ai serviciului, redevența. Deci, documentația pe care ne-ați transmis-o aseară la ora 9:00 este incompletă chiar dacă este considerabilă. în al doilea rând, care Guvern a cerut falimentul? Cumva, Dăncilă?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc mult de tot, domnule Țugui. Dau cuvântul doamnei primar general Gabriela Firea.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Dacă dumneavoastră vă faceți că nu înțelegeți, este chiar strict problema dumneavoastră. Nu intru mai mult în detalii, spun doar atât, ministrul energiei nu a fost niciodată în portofoliu PSD, dar nu cred că despre asta vorbim pentru că în acest domeniu nu prea au condus factorii

politici. Da? Și ați văzut și dumneavoastră cum se pune problema sunt cu totul și cu totul alte interese foarte mari care nu au legătură nici cu PSD nici cu PNL nici cu ALDE nici cu UDMR și aveți suficientă experiență deja în administrație ca să înțelegeți că nu se poate da vina de a valma pe un partid politic sau pe o persoană. A... că dumneavoastră așa v-ați obișnuit, e chiar stilul dumneavoastră de a face campanie, dar nu mai spuneți neadevăruri.Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Deaconescu Cătălin, dacă aveți o întrebare domnule Deaconescu, aveți răbdare o să vă răspundă domnul administratorul public. Domnule Deaconescu ....... domnul

Ciprian Ciucu s-a interpus. Vă rog frumos să mă iertați, sunteți în competiție.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Doamna primar, aveți astfel de informații cum grupării oculte controlează RADET-ul, ELCEN-ul ș.a.m.d.? Este datoria dumneavoastră în fața bucureștenilor și a noastră să le faceți publice, că așa am auzit în acești trei ani și jumătate la apropouri de genul acesta încât tot timpul ați dat vina că nu știu cine nu vă lasă, să faceți nu știu ce. Dar este datoria dumneavoastră să le faceți publice, unul la mână. Doi la mână, nu era vorba să vă uitați în ochii mei că are cine să se uite în ochii mei. Voiam să vă rog să vă uitați în ochii colegilor dumneavoastră pe care îi puneți să voteze documente pe care nu le cunosc, despre asta este vorba. Acest consiliu va vota documente pe care nu le cunoaște, despre asta este vorba, nimic despre altceva și dacă vreți dezbatere, că văd că ați pregătit pancarte că vreți dezbatere, vă acord oricând vreți dumneavoastră, ce dezbatere vreți dumneavoastră pe temele.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră, domnule Ciucu, trebuia să acordați dezbatere domnului viceprimar. Dau cuvântul doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Având în vedere că unii dintre noi din această sală sunt competenți în toate domeniile și mereu compară IQ lor cu IQ altora ....dar nici nu pot să îmi imaginez, cum nu au putut să citească, să lectureze, chiar să înțeleagă în detaliu, mai multe pagini. înțeleg unii sunt mai.....să spunem,

puțin dotați și sunt taxați, dar cei care sunt geniali de la natură, deci nu pot să vină cu astfel de explicații. în plus, haideți să îmi răspundeți vă rog frumos. Noi nu am știut că luni Curtea de Apel va accepta falimentul RADET-ului cerut de ELCEN?T)e unde știa premierul, de unde ști^X'r • ''■/     > )

15

ministrul economiei? Cum era să visăm noi noaptea acest lucru? Noi știm că justiția este liberă și independentă și că până în ultima clipă se poate lua orice decizie. Cum voiați? Noi să ne pregătim de faliment când acesta noi consideram că este nedrept și că nu trebuie să se declare falimentul și noi să pregătim din timp documentațiile? Și acum ce ați dori să facem, să îi lăsăm pe bucureșteni fără agent termic? înțeleg că asta se sugerează să stăm să citească toată lumea paginile și să îi lăsăm vreo două, trei săptămâni, o lună, pe bucureșteni fără apă caldă și căldură și pe angajații RADET fără salarii și fără serviciu. Păi dacă nu vrem, acum stăm aici, citim împreună, vă explicăm, vă aducem documente, vine toată lumea la microfon și explică. Doriți să aflați ceea ce se va întâmpla sau doriți doar să puneți bețe în roate și să spuneți că nu ați avut timpul suficient pentru a reflecta asupra proiectului? Și dacă nu este bun proiectul nostru spuneți dumneavoastră cum trebuie să sune acest proiect pentru a salva atât termoficarea din București cât și salariații, peste 3.000, de la RADET? Sunt deschisă să dezbatem un alt proiect, dar nu există un alt proiect decât al nostru. îmi pare foarte rău. Aceste lucruri aruncate în spațiul public vin până la urmă împotriva dumneavoastră pentru că vă dați specialist în orice și de fapt se dovedește că superficialitatea este la ea acasă.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, doamna primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Și da, am informat instituțiile care trebuie să cunoască aceste lucruri cu privire la ce s-a întâmplat, la ce știu eu, pe timpul meu, la RADET și în relația cu RADET-ELCEN. Am trimis inclusiv adrese cât se poate de fundamentate șl argumentate și la CSAT și la președintele României și la miniștrii de resort și la alte instituții. Da, dacă vreți să vă răspund, vă răspund. Da, am trimis.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Deaconescu. Sper ca avem totuși o întrebare tehnică. Măcar una. Vă mulțumesc.

1                                                                                                                                                     t

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc. Eu urmăream cu interes dezbaterea, puteam să mai aștept cu microfonul apăsat, nu era nicio problemă. In privința proiectului pe care îl discutăm, văd că se discută la pachet toate proiectele care tin wv?

de RADET și Termoenergetică și până la urmă de încălzirea bucureștenilor și de asta am și luat cuvântul în privința acestui proiect, documentele sunt de ceva vremea pe site-ul Asociației de Dezvoltare Termoenergetică și ele ar fi putut fi consultate de părțile interesate. Eu le-am urmărit de ceva vreme, le așteptam, așteptam și acest deznodământ, nu știam când se va produce, dar era clar că se va produce falimentul RADET. Asta cum partajăm vina între cei care sunt și cei care au fost rămâne să decidă până la urmă bucureșteanul peste 7 luni, 8 luni și o să vedem la vot pe cine va sancționa bucureșteanul pentru acest faliment. Vorbea doamna primar de diversificare și că sperie ceilalți producători. Vorbim de diversificarea surselor de cel puțin 10 ani în București. Avem o strategie de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului București. Se vorbește de cele două centrale care trebuie să apară în nordul orașului tocmai ca să nu mai avem pierderi pe transport și s-a angajat Compania Municipală Energetica pe care ați creat-o și ați dotat-o cu capital să facă lucrul acesta, să identifice terenuri, să facă studii de fezabilitate, am văzut că nu a făcut în doi ani si ceva, deși a avut bani la dispoziție. înțeleg acuma veniți la ceea ce v-am propus și vă tot propunem de trei ani aici în consiliu și anume să deschideți piața de producție de energie termică pentru privați, să nu mai cheltuim resursa Municipiului București, taxele și impozitele bucureștenilor pentru a face centrale în nordul orașului și să facem un contract prin care să garantăm acelor producători, acelor investitori că le vom prelua în anumite condiții, evident, benefice pentru bucureșteni, le vom prelua producția. Foarte bine. Suntem de acord cu lucrul acesta. Nu se sperie nimeni. V-am avertizat și v-am spus de multe ori că această dependență bolnăvicioasă de ELCEN nu face bine sistemului de distribuție de energie termică din București. De asemenea, eu, doamna primar general, lăsați-mă să am în continuare îndoieli că vom putea sau veți putea, mai bine spus, accesa linia de finanțare special concepută pentru Municipiul București pentru reabilitarea sistemului de transport și de distribuție. Am îndoielile mele. Dumneavoastră vă puneți pe masă mandatul dacă până în aprilie nu reușiți să accesați, să aveți acordul comisiei, vă angajați să nu mai candidați pentru noul mandat? Da sau nu?

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Deaconescu, cred că stiti ce înseamnă o documentație.

’ > > >gazelor, este ok, cantitățile sunt ok, prețul este ok, sunt cele stabilite de ANRE. Nu am văzut ce facem cu luna noiembrie. Nu am văzut, nu cum comandăm că asta știu cum comandăm zilnic producția către producători, nu am văzut cum plătim. Și mai ales, nu am văzut cum plătim datoriile curente la data falimentului. Adică facturi emise pentru marfă livrată în 2019 și care nu au fost încă achitate. înțeleg că nici toată subvenția nu a fost încă achitată. Aș vrea să văd care este mecanismul acesta de... până la urmă de compensare a acestor datorii pentru că sigur că după intrarea în insolvență, RADET a beneficiat de câteva avantaje. în primul rând nu a mai plătit așa cum nu trebuia să plătească penalități...în continuare RADET a acumulat pierderi. Aceste pierderi se regăsesc în aceste sume pe care în acest moment le datorează pentru producție facturată și livrată.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Știți că eu realizez acum că speech-ul de aseară al domnului ministru al economiei seamănă izbitor de mult cu al dumneavoastră. îi dau cuvântul doamnei primar general.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Haideți să răspundem celor 2% idei concrete tehnice și 98% mesaje politice. Și da, vă cred că sunteți îngrijorat pentru alegerile de la anul și soluția pentru ca dumneavoastră să câștigați este ca eu să nu mai câștig, să nu mai particip nici măcar, d-apoi să intru în această competiție, dacă se poate de mâine să nu mai vin la primărie, asta este în soluția dumneavoastră politică să-mi obțineți declarația mea că nu mai candidez. Nu. Eu și candidez și merg și la dezbateri, să știți. Deci nu e nicio problemă în acest sens. Am mers și acum trei ani în campania electorală precedentă. Eu nu am înțeles de la antevorbitorul meu de ce nu se decide pentru că pe rând, în același expozeu, a fost avocatul ba al creditorilor, ba al ELCEN -ului, ba al statului, ba al privatului. E un amalgam de idei și informații și în orice caz nu îl văd foarte bine în formațiunea sa politică pentru că l-a contrazis și pe ministrul economiei/energiei și pe premier care au făcut declarații în sensul în care primăria prin RADET sau Termoenergetica, să își vadă de treaba ei și nasul la purtare și să o lase cu aceste idei nerealiste și neeconomice, să deschidem piața și oportunitatea pentru bucureșteni și să achiziționăm agent termic și din alte surse nu doar de la ELCEN. Deci, haideți să vă hotărâți, ca grup politic,,

I /                      j'         ’                     /

f     I /          f                                       —■—          /


ori vreți să mergem doar pe varianta ELCEN și atunci ELCEN să facă bine și el să se retehnologizeze, modernizeze, diversifice, să nu ne țină cu patru CET-uri la nivelul Bucureștiului, ori țineți partea, în totalitate, a sistemului privat, să moară ELCEN-ul, să vină doar privații? încă o dată, deci fracturi imense de logică. Ori erați de partea creditorilor, avocatul lor, ori al ELCEN-ului. Haideți fiți de partea bucureștenilor, fiți avocatul bucureștenilor. Cum este mai bine pentru bucureșteni? Mai bine pentru bucureșteni este să cumpărăm tot ceea ce poate livra ca producție ELCEN-ul, dar care s-a dovedit a fi insuficient. Și de aceea trebuie să completăm din alte surse private fără să ignorăm ceea ce produce ELCEN-ul. Nu vă gândiți la acei angajați ai ELCEN? Nu vă doare sufletul? Păi acum ce am înțeles? Că ne urmăresc toți pe site. Că chiar grupul PNL vrea moartea ELCEN-ului. Chiar grupul PNL vrea să cumpărăm doar din sistemul privat și nu ne mai interesează producția ELCEN. Să intre în șomaj, așa ați spus, avem banda, caseta, tot. Deci haideți să fim coerenți. Haideți... A, vă deranjează că eu am tradus din română în română ce ați spus dumneavoastră, chipurile tehnic? Nu. Eu v-am tradus mot a mot din română în română, fără cască, ce ați spus dumneavoastră. Ca să ne înțelegem. Ați spus foarte clar, că dumneavoastră ați venit demult cu ideea să nu mai luăm producție de la ELCEN. Și că să ne deschidem către privați. Ok, dar după ce am cumpărat tot ceea ce produce de la ELCEN. Am ajuns eu să țin partea ministrului economiei? Vă dați seama în ce situație suntem? Deci, eu cred că promovarea noastră politică s-a cam încheiat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


li dau cuvântul domnului administrator public Sorin Chiriță pentru a vă aduce mai multe lămuriri referitor la acest subiect foarte fierbinte, înaintea dânsului îi dau cuvântul domnului Bădulescu Aurelian. Domnule viceprimar?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Primar General, pentru că tot este presa aici, vreau să fac o declarație în sensul în care ieri am înțeles să depun... Nu, eu nu am colaborat cu nimeni, din păcate în partea aceea se colaborează. în cursul zilei de ieri am sesizat Consiliul Suprem al Magistraturii cu încălcarea articolului 395 și 396 din Codul de Procedură Civilă și am cerut tragerea la răspundere a ministrului economiei pentru următoarele motive... Nu, vă rog să aveți puțină răbdare... Articolul 395 spune clar: după încheierea dezbaterilor completul de judecată deliberează în secret asupra hotărârii ce urmează să se pronunțe. Atitudinea și modul în care a declarat ministrul statul de drept pe care dumneavoastră prin întâistătătorul partidului, și anume lohannis, îl aclamați, și-a făcut treaba; Așa scrie în Codul de Procedură Civilă. Clar și pentru toată lumea. în secret. Vă mulțumesc frumos!


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

li dau cuvântul domnului administrator public Sorin Chiriță.

Domnul Sorin Chiriță - Administrator Public al Municipiului București Bună ziua! In primul rând, pentru că s-au pus foarte multe întrebări, la o mare parte din întrebări a răspuns doamna primar general și la alte întrebări s-a răspuns chiar din sală, chiar răspunsuri date de către consilierii generali. Da, documentele au fost supuse dezbaterii publice, ele au fost publicate pe site-ul asociației. Dumneavoastră, în consiliul general, sunteti cei care ati dat mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

J                                                  J                                                                                        T

pentru a elabora aceste documente care au fost supuse dezbaterii publice. Da, au fost trimise Consiliului Concurenței, a fost un dialog continuu și este cu Consiliul Concurenței și cu DG Competition. Pentru că vorbim de o abordare integrată a absorbției fondurilor europene, contractul de delegare este condiționalitatea ex ante pentru accesarea fondurilor europene. De altfel, o condiționalitate ex ante era și elaborarea strategiei termoenergetice a municipiului București și elaborarea studiului de fezabilitate. Sunt documente realizate, suntem în pregătirea acestora, de fapt ieri au fost finalizate, suntem în pregătirea cererii de finanțare. Au rămas aspectele, în ceea ce privește relația cu DG Competition și cu Consiliul Concurenței. De altfel amendamentul pe care doamna consilier general l-a propus a fost ca urmare a discuției cu Consiliul Concurenței. Am fost pregătiți de la început și, ca un element, să spunem că RADET-ul avea pierdere, când am preluat, în 2016, pierdere financiară de 420 de milioane de lei, astăzi RADET-ul a ajuns la o pierdere financiară de 70 de milioane de lei. Au fost tot timpul pași făcuți în ceea ce privește reducerea pierderilor. Un plan coerent ca SACET, de constituire a SACET-ului, că nu s-a putut realiza din diverse motive politice să spunem, nici nu știu dacă politice sau interese personale ale unor administratori judiciari, dar în mod cert noi am fost consecvenți în ceea ce ne-am propus. Preluarea RADET, că de aceea ați votat Compania Termoenergetica, preluarea activității RADET, dar prin lichidare controlată, nu prin faliment forțat, așa cum s-a întâmplat, nu noi am cerut falimentul, nu am fi putut să supunem dezbaterii publice documentele, proiectul de hotărâre, pentru că ar fi însemnat ca noi să anticipăm falimentul, noi nu anticipam falimentul și nu ne-am dorit acest supuse dezbaterii, au fost transmise prin e-mail. Volumul, într-adevăr, este destul de mare, ca o dovadă a faptului că s-a lucrat și au fost modificări, întrucât Consiliul Concurenței, ca urmare a dezbaterii, au apărut tot timpul modificări. Și au fost și în comisii. Practic toată lumea a avut, în comisii, acces la documente. Contractul de delegare este pe 10 ani, conform Legii nr. 51. Mulțumesc.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Rogin, vă rog frumos, dacă aveți o întrebare. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Rogin Marius

Nu am neapărat o întrebare. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Eu aș dori să explicăm bucureștenilor ce înseamnă RADET-ul, ce înseamnă primăria. Eu am să traduc acest lucru în câteva exemple simple. Considerați că primăria este proprietara unui autobuz numit ELCEN. Am văzut o hârtie de la dumneavoastră în care ați găsit vinovat doar șoferul autobuzului, l-ați cerut să meargă fără carburant, fără nicio soluție. Faptul că primăria datora celui care ne-a dat carburant o sumă, dumneavoastră nu i-ați spus acum: vina este a șoferului. Și ne-ați dat o hârtiuță în care ne-ați spus că șoferul acestui autobuz este vinovat, primăria nu. Acum dumneavoastră spuneți: domnule, de ce a cerut ELCEN-ul banii? ELCEN-ul, pe drept motiv, spune: domnule, eu ți-am furnizat ceva, chiar dacă în procesul lui tehnologic este un reziduu. Dar dacă ne-am angajat că plătim, cetățenii Bucureștiului au plătit 97,5%. Primăria nu a fost capabilă să suporte diferența de 50%, cum s-a angajat, fapt care a generat penalități, dublând suma. Deci de ce dați dumneavoastră vina pe șofer? Păi asta ne-ați trimis acum în sală. Că ați spus: șoferii au fost de o culoare politică.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Și cred că au fost. E de evidență publică.

Domnul Consilier Rogin Marius Mulțumesc, nu...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc mult de tot, domnule Rogin.

Dau cuvântul doamnei primar general.

Doamna Primar General Gabriela FIREA


Pentru că s-au vehiculat foarte multe sume care nu au nicio legătură cu realitatea în aceste zile, și la ședința de guvern, și în talk-show-urile la

care au participat premierul și ministrul economiei, și în diferite comunicate, ba că datoria curentă ar fi de 130 de milioane, ba de 200 de milioane, ba spunea cineva mai devreme că de ce nu am acceptat plata a 3,8 miliarde, datoria istorică, când noi avem decizie de la înalta Curte de 1,2. Să-i împovărăm pe bucureșteni că vrea cineva așa ceva. Șoferul, da. în primul rând, în ceea ce privește plata, să spunem o factură ieșită în acest moment din scadență, este vorba doar despre 19 milioane de lei, sumă care va fi achitată în aceste zile. Deci nu există o întârziere la plata subvenției așa cum s-a întâmplat, din nefericire, în anii trecuți, nu pe mandatul nostru. în care se plătea din când în când, când își aduceau aminte că trebuie plătită și subvenția. Nu e cazul nostru. Noi suntem punctuali la plata subvenției și am garantat și la Comitetul Creditorilor care a fost zilele acestea că vom achita, fără niciun fel de sincopă, subvenția. Acum se pune problema unei situații pe care dumneavoastră chiar sunt convinsă că o cunoașteți de ani de zile, și nu de ieri, de azi. De 20 de ani, de 25 de ani, ELCEN-ul a beneficiat de ordine de ministru și de anumite reglementări prin care a existat întotdeauna un ecard în defavoarea RADET-ului, care trebuia să plătească cu 45 de zile chiar, uneori înainte de a încasa de la populație și de la agenții economici cu care avea contract, deci ea era condamnată, această regie să fie permanent pe minus, să fie permanent datoare. îmi pun și eu întrebarea public și mi-am mai pus-o, dar am rămas fără răspuns, de ce ani de zile și niciun Guvern de nicio culoare, nici de stânga, nici de dreapta, nici de centru, nici de cine știe ce culoare nu a reglementat, că de aceea vorbeam despre anumite interese transpartinice care nu au avut până la urmă de-a face neapărat cu factorul politic, de ce RADET-ul a fost tot timpul lăsat să fie dator la ELCEN? încă un argument, știți foarte bine sezonalitatea acestui serviciu, pe timpul verii se livrează doar apă caldă, factura încasată de către RADET este mult mai mică, pe timpul sezonului rece automat ceea ce încasează RADET-ul de la populație și de la agenții economici este o sumă mult mai mare și m-ați întrebat și vă răspund. Lăsați-I pe colegul de la ALDE, întotdeauna în ianuarie, februarie, martie s-au plătit sume foarte mari de către RADET la ELCEN și pentru a compensa plățile din perioada sezonului cald când încasa mai puțin livrând doar apă caldă. Dacă trebuie să o luăm cu abecedarul termoficării, îmi pare rău, nu am știut că mergem atât de în spate, credeam că aceste lucruri se știu pentru că le-am tot spus si în fata dumneavoastră si ati citit si presa economică si stiti care este situația. S-a solicitat la comitetul creditorilor ca primăria capitalei să plătească în avans, încă o dată, în avans, tot ceea ce înseamnă prin bine prin ce an dificil am trecut și am propus următoarea soluție, noi ne plătim la zi ce avem de plătit subvenție și RADET-ul către ELCEN facturile, nu cele inventate, ieșite din scadență sau la scadență, la termen și Guvernul, în mărinimia sa, dacă dorește să facă o plată din fondul de rezervă, sau dacă vrea să creeze posibilitatea, să spunem, unui împrumut din trezorerie foarte avantajos prin care să fie plătite gazele în avans, noi nu avem nimic împotrivă, dar nici nu putem fi noi promotorii acestei inițiative, pentru că repet, noi plătim facturile pentru avans, pentru plata în avans a gazelor nu mai este de datoria noastră și responsabilitatea noastră, dar suntem solidari cu colegii de la ELCEN dacă vor să facă un demers la ministrul Eeconomiei și la domnul premier, ambii foarte preocupați atât de mine, cât și de către RADET.

Convenția de plată a gazelor pentru această iarnă. Dacă noi am fi fost în situația în care să nu avem ce să facem cu banii în fiecare lună cu siguranță am fi acceptat să facem această favoare ELCEN-ului și să plătim în avans Convenția pentru gaze, dar nu suntem în această situație și știți
Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc mult de tot, doamna Primar general.

Supun votului amendamentul doamnei Anca Florea.

Cu 34 de voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

în continuare supun votului proiectul cu numărul 2 în integralitatea sa.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

La ora 12.19 a venit în sala de ședință domnul consilier general Berceanu Octavian Alexandru.

La ora 12.23 a venit în sala de ședință domnul consilier general Marinescu Sorin Dumitru.

La ora 12.25 a venit în sala de ședință domnul consilier general Comănescu Mihai.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art. 51 alin. (3) al OG nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației în sezonul de încălzire 2019 - 2020.


......și da, vrem dezbatere, în sensul dezbaterii proiectelor de ordinea de zi.


Suntem la punctul cu numărul 3. Dau cuvântul domnului Gâdiuță Alexandru.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am văzut...vă rog, haideți să asigurăm și liniște dacă...în sală, vă rog, adică e o lipsă de respect și e păcat să avem asta.

Deci am văzut mai devreme niște pancarte pe care scria vrem dezbatere. Cu toate astea eu m-am înscris la cuvânt la punctul trecut și nu mi-ați dat cuvântul, deci asta arată că sunt doar niște lozinci din păcate si de multe ori ati tăiat si microfoanele tot în sala asta, deci tot niște lozinci. Deci vă rog...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Au fost cel puțin patru reprezentanți ai grupului dumneavoastră.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă rog.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îmi cer scuze, dar nu v-am văzut.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

...asta arată că pe pancarte sunt doar niște lozinci, dacă în sala asta de Consiliu nu asigurați cadrul unei dezbateri. Deci haideți să arătăm că este adevărat ce scrie pe acele.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Faptul că dumneavoastră ați luat cuvântul, înseamnă că...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Iau cuvântul pentru că este un drept al meu, în calitate de reprezentant al cetățenilor. Doamna Primar general Gabriela Firea, am auzit la punctul anterior un discurs frumos, un discurs în care ați spus și de scuze, ați spus și de greaua moștenire pe care am găsit-o în primărie si cred că as fi crezut acest discurs dacă l-as fi auzit în noiembrie 2016, dar vă aduc aminte că suntem în noiembrie 2019 și au trecut trei ani și jumătate de când ați preluat acest mandat, trei ani și jumătate în care trebuia să vedem investiții reale....Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

.....si nu s-au auzim scuze.

I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Numai puțin. Aveți o întrebare?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Da, am mai multe întrebări. Doamna Primar general Gabriela Firea, știți că iarna trecută zeci de mii de bucureșteni au răbdat de frig în casă cu calorifer, așteptând căldura în calorifere.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Asta este o întrebare?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

...așteptând investiții din partea Primarului general și din partea Primăriei Capitalei? Știți că în acest moment sunt cartiere întregi, sunt cartiere întregi, care nu au căldură și apă caldă? vă întreb acest lucru.

Deci, doamna Primar general, vă întreb: știți aceste lucruri, sunt zeci de mii de bucureșteni care așteaptă investiții reale și nu doar lozinci. Și vă mai spun un lucru în 2016, din 2016 PSD-ul a câștigat toate primăriile din București, primăriile de sector și primăria capitalei, ați avut Guvernul și Parlamentul, acestea sunt lozinci. Deci de 3 ani și jumătate ați avut așa: primăria capitalei, primăriile de sector, Parlament și Guvern și acum vorbim de falimentul RADET-ului. Unde sunt investițiile?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Gâdiută. Dau cuvântul domnului

1                                                                   1                                                             J

Deaconescu. Domnul Deaconescu, vă rog frumos.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte. Sigur, multă efervescență, sper că este generată ca bucureștenii să aibă apă caldă și căldură și nu prin vouchere, ci prin conducte. îl felicit pe domnul viceprimar, care ne-a anunțat că nu știu ce petiție a depus. Este foarte bine, dreptul la petiționare este prevăzut în Constituție și nu a putut fi abrogat de Guvernul PSD și de majoritatea PSD până acum.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnule Deaconescu, aveți o întrebare referitoare la acest proiect?


Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut Am o întrebare...ajungem si la proiect.


Am văzut că și doamna Primar general, se preocupa de soarta mea politică. Să stea liniștită doamna primar noi nu avem CEX și nu ne dăm afară și după aia ne reprimim și ne redăm funcțiile înapoi.

In privința proiectului, așa cum vă spuneam și mai devreme am văzut că nu....vă rog să faceți liniște...am văzut că nu este prevăzută...încă o data revin la chestiunile tehnice. Nu este prevăzută perioada de până când Compania Termoenergetica va intra în contract, înțeleg că se fac comenzi, nu înțeleg cum se vor plăti aceste sume. Doamna Primar general ați avut dreptate, 19 milioane este datoria curentă a primăriei la subvenție multe, multe milioane 280 dacă punem și factura pe octombrie este datoria RADET-ului către producători și nu către ELCEN.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să îl invit pe administratorul public Sorin Chiriță, pentru a vă răspunde la întrebări.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

....că dacă nu suntem noi pregătiți grupul PNL să facem un amendament la asta dacă nu este prevăzut în proiect. Să ne explice domnul Chirită.

t

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Până vine domnul Chiriță, o să îi dau cuvântul doamnei Ciceala Ana Maria.

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Mulțumesc.

Deci vreți dezbatere, dar tocmai ați tăiat microfonul colegului meu și tocmai nu ați dat acces în ședință cetățenilor care au venit la ședință, în plus grupul PSD ridică pancarte cu minciuni evidente și complete și de asta vă rog, pe cei de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, să puneți la dispoziția presei de îndată prezența consilierilor generali USR.....

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Prezența consilierilor generali.... este pe site-ul primăriei....

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

... adică faptul că puneți niște cuvinte și niște minciuni pe niște pancarte, nu fac să confirme decât că sunt minciuni în toate proiectele de hotărâre pe care le supuneți astăzi la vot și pe care noi vi le semnalăm de fiecare dată.

Faptul că mințiți încontinuu, mințiți bucureștenii, mințiți consilierii generali, mințiți, mințiți, mintiti, de 30 de ani încoace, nu face decât să confirme cetățenilor care vor vota si la anul la locale, că nu sunteti în stare decât să distrugeți această tară ca niște corupti adevărati ce sunteti.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Ciceală prezența consilierilor generali este de evidență publică, se află pe site-ul PMB. îi dau cuvântul domnului administrator public pentru a vă răspunde întrebărilor de la punctul 3. Vă mulțumesc!

Domnul Administrator public - Chirită Sorin

Decât să repet că datoria restantă pe care o vom achita zilele acestea, așa cum a spus doamna primar general, este de 19 milioane, vorbim de diferența de tarif de subvenție, există într-adevăr o mică diferență, de datorie restantă între RADET si ELCEN care si aceasta va fi acoperită prin acea acoperire a pierderilor, pe care dumneavoastră ați votat-o în Consiliul General, în ședințele anterioare.

Nu este nicio nenorocire, nu rămân neachitate datoriile curente, de altfel si în cadrul acestei convenții, dacă ELCEN-ul a solicitat să i se plătească în avans, mă rog probabil și creditorii dânșilor, noi nu avem nimic, așa cum a spus doamna primar general, împotrivă dacă se asigura această sursă de finanțare.

în ceea ce privește datoria curentă, diferența de tarif și pierderile, ele au fost achitate și vor fi achitate la timp, conform .... De altfel avem și o plată făcută din fondul de rezervă al Guvernului.

Mulțumesc!

t

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule administrator public. Dau cuvântul domnului viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Deci, eu am doar o precizare, doar din tehnică și vreau să urmăriți cu toții, toată lumea din sala asta, mă rog de culoare galbenă, este preocupată cum își ia ELCEN-ul banii.

Dacă observați, tot insistă pe chestiunea asta, dânșii nu înțeleg că nu este atât de simplu, că noi nu trebuie să facem nimic ca primărie, ca să plătim ce consumă bucureștenii.

Domnul Ciucu, că tot te dai specialist, vrei să le iei fața la ăștia? Să le arăți că ești cel mai deștept, profesor, mă rog, nu ai niciun grad, niciun titlu universitar, ești vai de mama dumitale, te numești formator, te rog eu frumos. Care e problema? Ce te deranjează pe dumneata? Că Guvernul trebuie să ne dea banii? Noi plătim la ELCEN pentru care vă tot rupeți hainele?

Domnule, eu nu vă văd că vă doare de RADET, mă rog de RADET nu mai are cum, de noua societate, pe dumneavoastră vă doare de RADET.

Păi vă spun eu de ce, ca să înțeleagă presa de ce, pentru că în spate, dacă nu fiecare om care a fost implicat, are o lesă și lesa aia se duce ia un tablou de culori și e galben acolo.

Specialitatea dumneavoastră este energia. Sunteți niște speculanți cu energie, vă jucați cu viața oamenilor, vă dăm, nu vă dăm căldură.

la să văd și eu cum te aprinzi acum dumneata când dăm drumul mai repede și când ne apucăm de treabă cu Termoenergetica. Nu cu ELCEN-ul.

Asta ați avut în gură de când ați venit ELCEN, ELCEN, că uite sunt oameni în sală aici. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc domnule viceprimar, de cuvântul doamnei Florea Ancuta.

»

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Aș citi un amendament, dacă în haosul ăsta se poate, înainte de amendament am și eu dreptul la microfon 20 de secunde.

Am rugămintea către ceilalți colegi să nu mai insulte în grup așa, că mă lasă nervi și o să încep și eu, să fiu mai puțin amabilă, să fiu mai puțin om, pentru că văd că spuneți niște drăcovenii din astea cu ăsta e nivelul PSD-ului, nu acesta este nivelul tău care vrei să îngropi PNL-ul și pe mine mă doare, pentru că eu în partidul ăla am mai mulți prieteni decât ai tu.

Acum că am terminat pot să trec la amendament.

Amendament la această acest proiect de hotărâre la anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, și nr. 4 articolul 7.4 lit. b se modifică după cum urmează: suma rămasă neacoperită se va plăti în termen de cel mult 45 de zile, 15 zile plus 30 de zile termen de garanție.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Florea Ancuta, dau cuvântul domnului Ciucu Ciprian.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Și am zis că dimineața mă uit în oglindă și primii ochi pe care îi văd sunt ai mei, domnule Ciucu, dumneavoastră v-ați gândit la altceva? Vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul doamnei Florea Ancuța.

Cu 35 de voturi pentru, 5 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 3 pe ordinea de zi în integralitatea sa.

Cu 42 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul cu numărul 3 a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 4 - proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Domnule Gâdiută.

J

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Doamna primar general Gabriela Firea v-am pus niște întrebări la punctul anterior și din păcate nu am primit răspuns, v-ați ridicat de pe scaun și ați plecat.

în schimb colegii dumneavoastră de partid văd că și-au făcut numărul cel puțin unii dintre ei, vă readuc aminte că despre domnul Bădulescu ne - ați garantat în ședința în care a fost discutat despre demitere că nu va mai avea astfel de ieșiri și continuă să facă astfel de ieșiri, deci este garanția dumneavoastră care nu este respectată și vreau să vă să vă spun următoarele lucruri: se vorbește despre ședințe și modul în care se țin, vă invit să veniți la ședințele de comisie și să vedeți cum cei de la PSD lipsesc și vor să se voteze în lipsă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Știți care lipsesc, foarte mulți reprezentanți ai dumneavoastră la ședințele de comisie și este un dezavantaj al dumneavoastră....

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Haideți să facem ședințele comisiilor de specialitate, să le facem publice.

Vreți să facem acest lucru? Să vadă toată lumea cum se țin aceste ședințe de comisii, în care președinții de comisii vor să se numere voturi care nu există în sală?               ?•/I l| r .                /

Vreți să facem publice aceste lucruri? Haideți să vină toate presa să asiste la comisiile de specialitate, se vadă circul, lucruri care se întâmplă în Primăria Capitalei.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul doamnei primar general Gabriela Firea.

Doamnei Primar general Gabriela FIREA

Haideți să ne liniștim puțin, avem de față înregistrarea ședinței și presa și invitații și ați văzut că atât eu cât și colegii mei, am început această ședință cât se poate de calm, de liniștit, din dorința de a explica și tehnic și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și perspectiva și nu am proferat minciuni, nu am făcut acuzații, deși chiar putem să acuzăm și răspunsul unora dintre dumneavoastră, din păcate, la dorința noastră de a dezbate cât se poate de decent, un subiect atât de grav, a fost să lansați acuzații nefondate, jigniri, atacuri politice ș.a.m.d.

Acum dumneavoastră sunteți supărat că grupul PSD a avut o reacție fiindcă trei ani de zile v-au lăsat să vă faceți numărul, să vă dați pe facebook, nu cred că este normal ce faceți.

Făceti-vă dumneavoastră singuri o analiză a activității si vedeți din această sală cine sunt cei care ședință de ședință provoacă, jignesc manipulează, folosesc politicul acolo unde nu e cazul.

Dați în spate banda, nu am spus niciun cuvânt, nici la început când eram transmisă la televiziuni, nici în explicații, nici eu, nici colegii mei, am mers doar pe explicații cât se poate de tehnice, de financiare, argumentații și ați început iar cu acuzații, cu minciuni cu introducerea factorului politic și vă mirați că și grupul PSD a început să reacționeze pentru că nu mai vrem să stăm la încasare, pentru că nu este normal, dumneavoastră permanent să ne umiliți cu lucruri mincinoase să ni le puneți în cârcă și dumneavoastră sunteți Albă ca Zăpada, sunteți Feți Frumoși, nu ați făcut nimic, ați făcut numai lucruri bune, aveți idei extraordinare. Nu este asa, haideți să ne vadă lumea asa cum suntem.

Deci, nu este normal am început această dezbatere cât se poate de calm și de decent și fără niciun fel de ironii, apropouri și acuzații și răspunsul unora dintre dumneavoastră nu a fost pe măsură, ci a fost extrem de obraznic. Obișnuiți-vă cu răspuns.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc, doamna Primar General. Dau cuvântul domnului Stelian Bujduveanu.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte, doamna Primar General. Am citit hotărârea de majorare și voiam să vă întrebăm de unde veți lua această sumă? Dacă poate domnul Chiriță să ne explice, că e foarte important că în corpul hotărârii nu apare de unde se iau acești bani și e o sumă foarte consistentă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

O să îl invit pe domnul administrator public Sorin Chiriță pentru a vă explica, îi dau cuvântul domnului Deaconescu Cătălin. Aveți o întrebare domnule Deaconescu?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Sigur, ca de obicei, vorbesc la proiect. Avem chiar mai multe, avem chiar o mână de ajutor pe care o dăm doamnei Primar General pentru că și noi evident grupul am analizat proiectul, am văzut că nu este o prevedere bugetară, am văzut că nici la rectificarea bugetară care este propusă tot astăzi nu se face trimitere la această sumă și vrem să vă ajutăm să găsiți acești bani în interiorul primăriei și subordonatelor sale și anume, vă propunem să luați această sumă prin diminuarea capitalului social ia companiile municipale nelegale stabilite de Curtea de Apel ca fiind nelegale și să adunați această sumă întru beneficiul bucureștenilor în capitalul social al Companiei Termoenergetica. Am văzut, v-ați prevăzut acolo si bani de salarii si bani de investiții si bani de cumpărare de stocuri și materiale de la RADET și pentru cashflow pe următoarele două luni....

(_          Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Hai să revenim la proiectul cu numărul patru....

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vrem să vă ajutăm. Haideți să vă citesc amendamentul și vă rog să îl supuneți la vot și vă rog toți consilierii să îl voteze. Vărsarea capitalului social se face în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri prin diminuarea capitalului social la următoarele companii municipale Compania Municipală Turistică București S.A., Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., Compania Municipală Agrement S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor Spațiilor și Spațiului Verde București S.A., Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., Compania Municipală Pază și Securitate București S.A., Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., Compania Municipală București S.A., Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat

București S.A., Compania Municipală Medicală București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală Imobiliară București S.A., Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A., Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., alineatul 3 al articolului 3, în termen de 14 zile de la intrarea vigoare a prezentei hotărâri Primarul General va propune Consiliul General proiecte de hotărâri privind diminuarea capitalului social la fiecare dintre companiile prevăzute la alineatul 2. O să vi-l depun imediat la secretariat. Vă mulțumesc și eu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei primar general Gabriela

Firea.


Doamna Primar General Gabriela FIREA

Dacă știți, domnule consilier general, despre vreo entitate în subordinea Primăriei sau a Consiliul General ilegală, vă rog să mergeți la instituții să anunțați, să nu tăinuiți fapta. Toate companiile sunt înființate legal. Doi, salut prezența în sală a avocatului căpușarilor bugetului municipiului București pentru că prin aceste companii le-am dat o lovitură, cele patru, cinci maxim, șase firme, aceleași, care 15 - 20 de ani au profitat de bugetul municipiului București și au fost sprijiniți și din interior și din exterior și de către colegi de ai dumneavoastră să ia contracte grase cu Primăria capitalei, să facă bani nemunciți pe spinarea bucureștenilor. lată că și-au găsit un avocat chiar în interiorul Consiliului General. Salut acest avocat al necuratului, dar nu pot să spun că sunt foarte fericită să constat acest lucru, că în loc să apere interesele bucureștenilor, apără interesele puținelor firme private care au fost favorizate la nivelul Primăriei capitalei și care au căpușat acest buget. Rușine.

Domnule Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Primar General. Dau cuvântul domnului administrator public Sorin Chiriță.

Domnul Chirită Sorin-Administrator Public al Municipiului București

Bugetul municipiului București este unul singur. în ședințele anterioare ale Consiliului General au fost aprobate diminuări de capital la mai multe companii unde a existat disponibil. Pe de altă parte, există

singur buget al Municipiului București și un singur cont în care acesta intră. Nu intră cu destinație, cu afectatiune specială, asta ca fapt divers, în ceea ce privește proiectul de hotărâre trebuie să facem o distincție între capitalul social subscris și vărsat. Vorbim de o majorare a capitalului social care va fi subscris și va fi vărsat etapizat și va fi cuprins în bugetul pe anul următor sau în rectificările următoare pentru că nu trebuie în momentul aprobării, nu în momentul aprobării unei majorări de capital social de către Consiliul General, nu în momentul acela se face vărsământul. Deci practic diferența între subscris și vărsat este evidentă. Astăzi se aprobă hotărârea de Consiliul General pentru majorarea capitalului social subscris urmând ca acesta să fie vărsat etapizat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Doamna Primar nu e prima oară când afirmați că, companiile municipale sunt mai eficiente economic decât contractarea de pe piața liberă anterioară. Noi spunem că nu ați dovedit asta. Vă provoc, veniți cu niște rapoarte.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți o întrebare?

î

Domnul Consilier Tuaui Matei Ion

Dacă mă lăsați și nu mai întrerupeți și putem dezbate, vă rog frumos. Vă provoc să veniți cu niște rapoarte publice care să demonstreze eficiența economică a acestor Companii Municipale. Demonstrați-ne cu cifre că ne înșelăm si că sunt mai eficiente.

î                     t

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Avem un amendament, să luăm din capitalul lor. Citiți amendamentul domnule Stroe, aveți? Vă mulțumesc mult de tot. Supun la vot amendamentul domnului Deaconescu. Mai aveți o întrebare? Am înțeles.

î                                                                            J

Numai puțin dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian


Domnule administrator public ne puteți spune dacă aveți în plan să cereți acești bani de la Guvernul României, în viitor?


Domnul Sorin Chirită-Administratorul Public al Municipiului București După cum v-am spus sursele de finanțare pentru treaba aceasta.....

bugetul este unul singur. Sursele de finanțare....cea ce înseamnă alocarea pentru aceste ...este parte din raportul pe care Primăriei Municipiului București o are cu Guvernul prin alocare din IVG, prin fondul de rezervă, prin surse proprii. Deci nu pot să definești în momentul de față pentru ce, într-adevăr sunt anumite alocări de la buget, de la bugetul de stat care s-au făcut pentru calitatea serviciului de alimentare cu energie termică, aceiași sută de milioane alocată din fondul de rezervă sau si împrumutul pe care tot dumneavoastră l-ați aprobat în ședința Consiliului General, împrumutul.....................

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Pe lângă acei o sută, mai cereți și alți bani referitori la această problemă?

Domnul Sorin Chirită-Administratorul Public al Municipiului București Pentru noi nu este nevoie, pentru că noi ne achităm totul integral doar atâta vreme cât există necesar cât există solicitarea din partea ELCEN și dacă dânșii vor neapărat o achitare în avans sau să aibă un alt flux, atunci într-adevăr probabil vor face aceste demersuri.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Deci ca să înțeleagă toată lumea nu aveți în plan să cereți bani de la Guvern pe această problemă?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

La acest moment.

Domnul Sorin Chirită-Administratorul Public al Municipiului București

Pentru că procedura nu înseamnă cerut, înseamnă niște mecanisme instituționale.

1


Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Am înțeles. Deci este un.....

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu.

Supun la vot amendamentul domnului Deaconesc^.


Cu 23 de voturi pentru, 18 abțineri și 7 voturi împotrivă amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 4 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, Ia majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Cu 35 de voturi pentru, 14 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 5 de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.

Doamna Ciceală aveți o întrebare referitoare la acest punct de pe ordinea de zi?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu cred că trebuie să mă întrebați ce am de gând să spun, așa cum nu îl întrebați nici pe domnul Bădulescu de ce monopolizează ședința și nu-i dați cuvântul, nici pe colegi atunci când se manifestă cum se manifestă și intervin peste intervențiile noastre, dar vreau să vă întreb, de fapt, nu vă întreb nimic. Vă spun pur și simplu că din acest buget, la capitolul capital social vărsat lipsește exact capitalul social pe care l-ați prevăzut la punctul anterior, capital social care era din justificări prevăzut exact pentru lunile noiembrie și lunile decembrie 2019. Deci, nu știu cum se fac bugetele acestor societăți și cine le face. Se pare că oamenii respectivi nu știu să facă bugetul. Voiam să vă semnalez felul în care întocmiți documentele. Doamna primar general, eu cred că problema grupului PSD și mai ales problema dumneavoastră este că oamenii vă văd exact așa cum sunteți și știu că e o problemă gravă, dar cred că este foarte bine că bucureștenii se trezesc în sfârșit și văd realitatea politică din fața lor și politicienii din fața lor.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Exact cum pe dumneavoastră vă vor turnători sau ce citesc, ceva de


genul.


Supun votului proiectul cu numărul 5.

Liniște vă rugăm frumos să revenim la ordinea de zi.

Da, domnule Ciucu. Dumneavoastră ce vreți să spuneți, domnule Ciucu?

Cu 36 de voturi pentru, 8 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul un numărul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind măsuri necesare asigurării livrării în parametri a energiei termice în zonele deficitare ale sistemului de alimentare Q centralizată cu energie termică din Municipiul București.

Vot, vă rog. A, amendament? îmi cer scuze, doamna Florea.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament. Având în vedere că hotărârea instanței de judecată prin care s-a decis falimentul RADET a intervenit ulterior aducerii la cunoștință publică a ordinii de zi a ședinței Consiliului General din data de 14 noiembrie 2019, în cuprinsul hotărârii să fie înlocuită denumirea de RADET cu S.C. Compania Municipală Termoenergetica București S.A. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, doamna Florea.

Dau cuvântul domnului Ciucu Ciprian. între timp s-a interpus domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Da, vreau să vă întreb, Poliția locală are în atribuții să plimbe pancartele PSD-ului în sala de ședință? Este o întrebare pentru că ...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian              /

Haideți să revenim la ordinea de zi.                               i /

Domnul Consilier Gădiută Alexandru Valeriu

Am văzut că sunt câteva persoane care plimbă pancarte pe aici și nu știu dacă e în atribuțiile lor de serviciu să facă acest lucru, să se asigure

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult, domnule Gâdiuță.

Haideți să trecem la proiectul cu numărul 6 de pe ordinea de zi.

Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei Florea Ancuța.

Vot, vă rog pe amendament.

Cu 40 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul doamnei Florea Ancuța a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul în integralitatea sa.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Domnule Bădulescu, vorbiți la microfon dacă vă asumați. Asumați-vă declarațiile și vorbiți la microfon să rămână pe procesul verbal și poate mai aveți și dumneavoastră încă un proces după.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Suntem în procedură de vot. Mulțumesc.

Cu 38 de voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 7 - Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Corneliu Constantin Dinu.


Domnule Țugui, aveți ceva de spus referitor la acest proiect? Trecem la vot pe proiectul cu numărul 7.

Vot pe proiectul cu numărul 7.

Cu 37 de voturi pentru, 10 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 8, Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Rodica Popescu Bitănescu.

Domnule Ci ucu, aveți ceva de spus referitor la acest proiect?

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Evident că am ceva de spus la acest proiect. Cum să nu am de ceva de spus? Vreau să o întreb pe doamna Firea, care a fost eficiența ...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna primar general, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Doamna primar general Firea. Corect. Corect. Doamna primar general încă șapte luni de Gabriela Firea. Vreau să întreb, care a fost eficiența acelor milioane de euro date pentru Festivalul Rodica Popescu Bitănescu, doamna care a ținut în campania electorală hangul doamnei Firea?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


Știți că nu are treabă ceea ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Ba da. Este vorba despre doamna Popescu Bitănescu. Da?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vot pe proiectul cu numărul opt.

Cu 36 de voturi pentru, 7 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Andrei Serban.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/31.01.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investiții

> » "Pasaj Doamna Ghica”.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 21 de abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 11 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în strada D.l. Mendeleev nr. 17/ strada Piața Amzei nr. 15, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.


Trecem la proiectul cu numărul 12 - Proiect de hotărâre privin actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului investiții - consolidare imobil situat în strada Pictor Luchian nr. 12C, sector 2.


Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în strada Schitu Măgureanu nr. 19, sector 1.

Domnule Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Am primit mesaje de la unii locatari din acest imobil cum că a fost deja consolidat imobilul și lucrările suplimentare n-ar fi necesare și cred că ar trebui lămurită această problemă înainte de a continua dacă să ...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îl chem alături de noi pe domnul Marius Coaje - consilier Primar General.

Domnul Marius Coaie - consilier Primar General

Bună ziua doamnelor si domnilor. Am discutat ieri si în Comisia

• 1

economică acest subiect. Am văzut pe facebook-ul unei persoane care a făcut parte din acest consiliu niște minciuni. Prima dintre aceste minciuni este cea pe care ați spus-o și dumneavoastră. Care este cetățeanul care v-a scris? Că eu am în față un proces verbal de 14 apartamente câte sunt acolo, toată lumea este de acord cu această consolidare și este cerută expres de această asociație de proprietari. Să vă citesc ce scrie în acest proces verbal. în prezenta adunare generală a asociației de proprietari a imobilului Schitu Măgureanu 19, sector 1, suntem de acord cu aprobarea finalizării lucrărilor de consolidare de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și desemnarea a MCCRS ca achizitor unic autoritate contractantă. Cine sunt acei oameni care v-au căutat pe dumneavoastră că aș vrea să merg și eu?

Vă mulțumesc mult, domnule Coaje.

Domnul Marius Coaie - consilier Primar General

Apartamentul 12. Ok. Toată lumea a fost de acord cu această... sigur că da. Vi l-am dat și ieri.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Ați primit și ieri în comisie exact aceeași hârtie, doamna Ciceală. Domnule Țugui, am senzația că ați fost greșit informat. Vă mulțumesc mult, domnule Coaje. Supun la vot proiectul cu numărul 13 de pe ordinea de zi. Suntem în procedură de vot. Vă mulțumesc.

Cu 34 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 14 - Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți, proprietate de stat din imobilul situat în municipiul București, str. Splaiul Independenței nr. 2K colț cu str. Nicolae Tonitza nr. 13, sector 3, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațadă. Vot vă rog.

Cu 45 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

15 - Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local ai Sectorului 6 a unor imobile situate în str. Odgonului fn, sector 6 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 221/2015. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 15.

Cu 35 de voturi pentru, 5 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 16 - Proiect de hotărâre privind transmiterea Rondului Basarabia - de la intersecția Bd. Basarabia -Șoseaua Industriilor - Bd. Basarabia din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Domnule Stroe.


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Următoarele 3 proiecte au fost respinse data trecută de Consiliul General și nu înțelegem care e rațiunea pentru care sunt supuse din nou la vot. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu au fost respinse. Nu au primit numărul de voturi. Acesta este un proiect cu două treimi la care este necesar.... nici măcar nu e cu 2/3. îmi cer scuze. Nu a întrunit numărul de voturi. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 16.

Cu 25 de voturi pentru, 8 abțineri, 16 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul numărul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea Bd. Unirii (tronsonul cuprins între Piața Alba lulia și bd. Mircea Vodă) din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 17.

Cu 26 de voturi pentru, 7 abțineri, 18 voturi împotriva, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul cu numărul 18 - Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale S.T.B. S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 3 al Municipiului București. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 18.

Cu 26 de voturi pentru, 5 abțineri, 18 voturi împotriva, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul cu numărul 19 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2052/10.03.2014 și a Sentinței civile nr. 13261/22.10.2018, situat în București, Șos. Giurgiului nr. 125, bl. 4A, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar. Vot, vă

Trecem la punctul cu numărul 20 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Parohiei Sfântul Gheorghe Vechi, a terenului în suprafață de 774 mp, situat în str. Sf. Vineri nr. 10A, sector 3. îl invit pe părintele paroh al parohiei Sfântul Gheorghe Vechi pentru a vă explica natura acestui proiect.

Domnul Sorin Vasile Tancău - Preot Paroh, Parohia Sf, Gheorghe VechiStimată doamnă primar, onorat prezidiu, sunt surprins un pic ca preot cu altă așezare aș putea să vă spun că dimineața am făcut Sfânta Liturghie la biserică și am pomenit împreună cu al meu coleg întreg Consiliul General gândindu-mă la bucureșteni și la cum dorim să locuim în acest oraș. Aș vrea să vă spun că am solicitat acest teren care se află în spatele altarului bisericii la care slujesc datorită faptului că biserica se află într-o curte interioară, este încărcată de istorie fiind locul vechii Mitropolii a Țării Românești, are o ieșire de doar 4 m între două clădiri, iar pe terenul solicitat care deseori este aglomerat de deșeuri din construcții, dorm oameni ai străzii și se droghează. Noi strângem seringile din curtea bisericii, încercăm să îi ajutăm, consîliindu-i, însă ne-am dori să facem lucrul acesta într-un mod mai organizat. Am câteva argumente pe care doresc să vi le reprezint. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne cere impetuos de fiecare dată să facem demersuri pentru a avea un acces lărgit către Sf. Vineri. Pe de altă parte, ne doare sufletul când vedem acești oameni ai străzii că locuiesc acolo în cursul nopții și am dorit să îi ajutăm. Ne gândim să facem acolo o grădină de vară cu acces mai larg la monument, mai ales că deseori sunt ghid pentru evrei, pentru finlandezi, pentru taiwanezi, pentru oameni care vizitează centrul orașului și care, căutând templul Coral, ajung în curtea bisericii noastre și se minunează toți de frumusețea ei. Așadar, pe de o parte sunt argumente turistice, pe de altă parte sunt argumente sociale pentru cei care sunt acolo. Terenul trebuie salubrizat și dorim să facem un centru social. Pe cealaltă jumătate care rămâne de la grădina de vară am dori să avem un centru social în care să funcționeze o garderobă socială, să putem să îmbrăcăm pe cei care nu au haine si să le dăm de mâncare celor flămânzi, asa cum ne spune Mântuitorul Hristos. Vă mulțumesc!                           s

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, părinte!

Sper că toți consilierii generali au ascultat argumentele părintelui

Supun la vot proiectul cu numărul 20 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Parohiei Sfântul Gheorghe Vechi, a

terenului în suprafața de 774 mp, situat în str. Sf. Vineri nr. 10A, sector 3.

Cu 50 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 21 - proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, conform contractului de concesiune nr. 751/17.02.2003, în suprafață de 250,00 mp, situat în Strada Erou Ion Călin nr. 13, sector 2, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București.

Dau cuvântul domnului Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da, mulțumesc, mă voi referi și la următorul proiect, deci la ambele la pachet. E vorba de vânzarea unor terenuri concesionate. Pentru primul încasăm o redevență, undeva în jur de 8.000 de euro pe an și pentru al doilea de 43.000 de euro pe an. Din primul ar mai fi de încasat din cei 49 de ani încă 24 de ani... încă 33 de ani plus posibila prelungire de 24 de ani. Și din al doilea ar fi de încasat încă 10 ani din cei 12... 25 inițiali plus 12, posibila prelungire. încasările din redevențe ar depăși cu mult sumele obținute prin vânzare, ba chiar, în cazul celui de-al doilea teren, din 43.000 în maxim șase ani încasăm suma obținută prin vânzare. Deci nu cred că are sens să vindem aceste terenuri. Noi vom vota împotriva acestor vânzări. Din rațiuni economice. Vă recomandăm să votati la fel.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc!

t

Supun la vot proiectul cu numărul 21, proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, conform contractului de concesiune nr. 751/17.02.2003, în suprafață de 250,00 mp, situat în Strada Erou Ion Călin nr. 13, sector 2, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București.

Cu 27 de voturi pentru, 6 abțineri, 17 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 22, proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, conform contractului de

concesionare nr. 1610/25.08.2005, în suprafață de 430,00 mp situat în Strada Lânăriei nr. 5, sector 4, teren aparținând domeniului privat al


Municipiului București.

O invit pe doamna Mariana Perșunaru pentru a vă aduce mai mult lămuriri cu privire la proiectul cu numărul 22.


h-; /• „.</) j

44

\ <7 <■ A \ r /  /     i

\        Ls //

între timp îi dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte!

Am vrut și mai devreme să vorbesc. Mă bucur că vine doamna Perșunaru și, ca o recomandare, ar trebui să existe un cadru general pentru toți cei care au în concesiune terenuri. Nu să facem situații punctuale. Și atunci putem vota și un regulament prin care toți cei care se află în situația asta să intre proprietatea terenului. M-ați auzit? Bine. Vă mulțumesc!

»

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Doamna Perșunaru?

Doamna Director Mariana Perșunaru - Direcția Patrimoniu

Bună ziua! Intr-adevăr, există un cadru de reglementare general pentru toți cetățenii care au în concesiune terenuri conform Legii 50 pe 1991. La Serviciul Concesionării sunt depuse 22 de cereri în acest moment, dintre cei care au terenuri în concesionare. Două dintre ele v-au fost prezentate acum, pentru că acestea erau complete. între noi cu ceilalți am mai purtat niște corespondențe, urmează să mai aducă documente. Vă dați seama că vânzarea se face doar la solicitarea cetățenilor, nu putem să îi obligăm. Doar cei care au solicitat vânzarea acelor terenuri, cumpărarea de către ei se poate face. Și atunci toate celelalte 20 de cereri sunt în evidența noastră și suntem în corespondență cu cetățenii respectivi, persoane fizice sau juridice, pentru completare. Și vă vor fi prezentate și acelea, în funcție de cât de repede dânșii vor completa dosarele. Și după completarea dosarelor urmează să se facă rapoartele de evaluare, conform prevederilor legale în vigoare și apoi să fie supusă discuțiilor dumneavoastră. Există o comisie constituită prin Dispoziția Primarului General care analizează aceste solicitări după ce sunt complete și care hotărăsc cu reprezentanți de la mai multe direcții.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, doamna director!

Supun votului proiectul cu numărul 22, proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, conform contractului de concesionare nr. 1610/25.08.2005, în suprafață de 430,00 mp situat în Strada Lânăriei nr. 5, sector 4, teren aparținând Municipiului București.

domeniului privat alCu 27 de voturi pentru, 4 abțineri, 18 voturi a fost respins.


45

Trecem la punctul cu numărul 23 - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate, faza DALI pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reconfigurare construcție existentă C1, consolidare Corp C2, Pallady”.

Vot, vă rog!

Cu 46 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale pod - număr inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu".

Domnule Berceanu?

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Da. Aș ruga pe cineva de la ALPAB să vină să ne prezinte situația și devizul, pentru că ni se pare un pic cam mare. L-am primit ieri de-abia. Mulțumesc!

T

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

II invit pe domnul Marius Albișor, director general ALPAB, pentru a vă aduce mai multe lămuriri. Așteptăm. O să îl rog pe domnul Albișor să vă facă precizările în scris referitor la întrebarea dumneavoastră.

Supun atenției dumneavoastră proiectul cu numărul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale pod - număr inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu".

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 24.

Cu 30 de voturi pentru, 13 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 25 pe ordinea de zi - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Amenajare peisagistică a Parcului Unirii”.

Domnule Bujduveanu, vă rog.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Mulțumesc, domnule președinte. Domnul director nu a venit, nu? Nu este în sală. Cine poate să ne spună? domnul Bădulescu asa, de ce nu/

atașat la documentație studiu de fezabilitate? Am discutat si în Comisia •                                                                         J                                                                                                                                                                      »

juridică, ieri, dacă ne puteți lămuri sau măcar planul să îl facă public cetățenilor. Puteți vorbi la microfon ca să aud?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dau cuvântul domnului lonescu Tudor-Tim.

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim


Mulțumesc, domnul președinte ședință, o considerație, de fapt două. Prima este legată de .... îmi pare rău trebuie să spun acest lucru, consider a fi o lipsă de respect față de consilierii generali, care sunt chemați să voteze pe un proiect totuși cu o sumă non neglijabilă, să ni se pună pe site-ul primăriei pe lângă expunerea de motive foarte corect, proiectul de hotărâre, o foaie pe care sunt cinci rânduri cu o sumă de 8,5 milioane de lei, este o lipsă de respect a celui sau celei sau celor care s-au gândit să vină în Consiliu General să ne ceară aproape 2 milioane Euro pe un proiect și să ne dea trei hârtii la propriu.

Așa ceva nu se face, în primul rând.

în al doilea rând este o lipsă de respect față de presă pentru că presa ne-a contactat, poate și pe alțî colegi consilieri, să ne întrebe de acest proiect.


Cum venim noi în fața presei, noi consilieri generali, și să nu părem ridicoli, când nu putem să le oferim aceste informații publice? Aceste lucruri nu sunt în regulă pentru că, deși proiectul poate să fie bun, este necesar, nu știu dacă este prioritar, aceasta este o discuție pe care trebuie să o avem și să ne exprimăm asupra acestei priorități sau prioritizării în cadrul Consiliului General, este clar, că e bine să avem un parc în Piața Unirii, care este un punct central pentru turiști, pentru bucureșteni, un loc pe care îl cunosc foarte bine. Nu știu dacă este prioritar acum să facem așa ceva, dar este o lipsă de respect, consider, documentația care ne-a fost pusă la dispoziție în această speță. Mulțumesc.

1

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc și eu, domnule lonescu Tudor Tim, sunt sigur că la comisia de specialitate acest subiect a fost discutat. Trecem la domnul Berceanu.

Domnul Consilier Berceanu Qctavian Alexandru

Dacă se poate microfonul... Mulțumesc.

Sunt câteva argumente, unele pro, unele contra. Voi începe cu cele pro. Avem nevoie de amenajarea parcului Unirii. Asta este cert. Locul nu arată cum ar trebui să se prezinte un parc central. Avem nevoie de instalații de irigații acolo, avem nevoie de revitalizarea zonei verzi și în contextul în care vom avea un campionat european de fotbal, vom fi gazde, acea zonă este ultra-frecventată de turiștii din centrul vechi. Argumente împotriva proiectului. El nu a fost, nu a fost, nu a plecat de la un concurs internațional de idei, cum se întâmplă în orice oraș care se respectă din Europa și nu cunoaștem sub nicio formă cum a fost atribuit acest proiect și cine sunt cei din spate care au făcut soluția arhitecturală pentru acest proiect, da, trebuia să avem cumva un proces vizibil și transparent. Nu am avut nicio hârtie care să ne prezinte indicatori sau vreo schiță a proiectului și de aceea ca să analizăm acest proiect aș propune amânarea pentru ședința viitoare. Și vă rog să supuneți la vot amânarea acestui proiect.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Nu avem cum. Ordinea de zi a fost adoptată la începutul ședinței în integralitatea sa.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

El poate să treacă dacă cumva avem acces la datele acestui proiect.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

S-au prezentat în comisie.

Supun la vot proiectul numărul 25 de pe ordinea de zi.

Cu 29 de voturi pentru, 18 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dau citire proiectului cu numărul 26 și vom lua o pauză în care vor fi întocmite si buletinele de vot.

I

Aștept, de asemenea, după citirea enunțului acestui punct propunerile grupurilor din cadrul consiliului general.

Punctul numărul 26, proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al domnului Burghiu Alexandru David, administrator special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) și aprobarea contractului de mandat - cadru, precum și desemnarea administratorului special al Regiei Autonomș de Distribuție a Energiei Termice - RADET București și a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta.


Aștept propunerile grupurilor.

Dau cuvântul doamnei Florea Ancuta.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Propunerea grupului nostru este doamna Haritonovici Tania.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, doamna Florea Ancuța.

Alte propuneri?

Luăm pauză.

-Pauză-

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian Doamna Georgiana Zamfir.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir

Amzăr Gheorghe, vă invităm să ridicați buletinele de vot. Ardeleanu Mircea, revenim

Artimon Marian,

Bădulescu Aurelian, revenim

Berceanu Octavian Alexandru, Bîrdeanu Andreea Raluca, Bujduveanu Stelian, revenim Bumbar Marian,

Catana Claudiu- Daniel, Chircu Valeriu,

Chirică Petre, Ciceală Ana-Maria,

Ciucu Ciprian, Ciudomirov Mihai Anton,Comănescu Mihai,

Circa Honorius - Edward, Deaconescu Cătălin - lonuț, Doicin Cristian Vasile, Dragne Ileana Daniela, Florea Ancuța Doina, Florescu Adrian Constantin,

Florescu Michaela-Tomnița, Ardeleanu Mircea,

Gâdiuță Alexandru - Valeriu, Hărăbor Dragoș,

Ciucu Ciprian, buletinele de vot, Comănescu Mihai, Deaconescu Cătălin lonuț, Bădulescu Aurelian, Bujduveanu Stelian, Deaconescu Cătălin lonuț, lonescu Andrei George, lonescu TudorTim,

Ivan Florin,

Kansou Alexandru Hazem, Marinescu Sorin Dumitru, Maxim Marius Cătălin, Mărgărit Nicolae Sorin, Militaru Marian Cătăli,n Munteanu Cristian Mihai, Neacsu Ioana Mihaela, Neacsu Lazăr,

Olteanu Cristian Marian, Pavel Marius Adrian, Podar Marian Vasile, Radu Elena, Radu Ion,

Raiciu Anca Daniela,

Rogin Marius, Este? Nu îl văd.

Săndulescu Nina, Sebeșan Mircea Radu, Smighelschi Cosmin Victor Stroe Bogdan - Cristian, Domnul Stroe? Revenim. Șuhan Valeriu Nicolae, Revenim.


Teodor Raluca Nicoleta, Revenim.

Țugui Matei Ion, Stroe Bogdan Cristian, Țuțu Radu Cristian, Untea Georgiana,

Voicu Ion Valentin,

Țuțu Radu Cristian,

Stanciu Daniel,

Țugui Matei Ion,

Șuhan Valeriu Nicolae.

Mai avem de la USR două persoane. Domnul Deaconescu a venit? Nu. Doamna Gherghiceanu este absentă.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vreau întrunirea Comisiei de numărare a voturilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Dragi colegi, o să dau citire procesului verbal al Comisiei de numărare. Proces verbal privind desemnarea Administratorului special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET:

S-au exprimat 51 de voturi, 0 anulate.

Pentru doamna Haritonovici Tania, pentru 39, împotrivă 12 și prin urmare se desemnează doamna Haritonovici Tania, în funcție de.... ca Administrator special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice RADET.

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

7

Trecem la vot proiectul cu numărul 26.

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 9 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 27 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Bd. Str. Heliade între Vii, nr. 72, sector 2 București.

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 9 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Domnilor consilieri, doamnelor consilieri, vă rugăm frumos luați loc. în sală.

Proiectul cu numărul 28 - proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Șoseaua Străulești nr. 93 -199, lot 2, număr cadastral 272702, sector 1 București.

»

Vot, vă rog. îți dau cuvântul imediat. Tehnicul avem o problemă?

Cu 29 de voturi pentru, 9 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 29 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Ardeziei Nr. 6, Sector 1 București.

Domnule Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

O să iau cuvântul o singură dată pentru toate PUZ-urile de pe ordinea de zi de astăzi. Au fost în ședințele anterioare și au fost respinse, ele sunt identice, nu s-a modificat nicio virgulă în aceste proiecte. îi rugăm pe cei care le votează de data asta să ne explice motivația votului, dacă o au. Mulțumim. Noi vom vota...vom fi consecvenți.

t                                                                                                                                T

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc.

Trecem la vot pentru proiectul cu numărul 29. Suntem în procedură de vot. Vot, vă rog.

Cu 26 de voturi pentru, 13 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Vasile Lascăr nr. 216 - 218, sector 2, NC 237101.

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 6 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul cu numărul 31 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gheorghieni nr. 36, sectorul 5, București.

Vot, vă rog.

Cu 26 de voturi pentru, 9 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.


Trecem la punctul cu numărul 32 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Intrarea Gheorgh Costea, Sergent, nr. 6 (fosta str. Fluierului nr. 13), sector 2.

Vot, vă rog.


Cu 23 de voturi pentru, 13 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul numărul 33 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Baicului nr. 55, Sector 2, București.

Vot, vă rog.

Cu 22 de voturi pentru, 16 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul 34 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Nuvelei nr. 50, sectorul 1, București.

Vot, vă rog.

Cu 23 de voturi pentru, 18 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la proiectul cu numărul 35 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Vitan, nr. 30, sector 3 București.

Vot, vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 16 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Trecem la punctul numărul 36 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Școala Floreasca nr. 28, sector 1 București.

Vot, vă rog.

Cu 27 de voturi pentru, 11 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul numărul 37 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Ramuri Tei, nr. 1C, sector 2.

Cu 21 voturi pentru, 15 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul numărul 38 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 17A, nr. 19B LOT % și LOT 1/3, nr. 21 lot. 2, sector 2.

Cu 19 voturi pentru, 16 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul fost respins.                                                      /

Punctul numărul 39 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Berzei, nr. 101 A, sector 1, București.

Cu 25 voturi pentru, 8 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul numărul 40 - proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București pentru anul 2020.

Cu 46 voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 41 - proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2020.

Cu 38 voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 42 - proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Municipiului București la 30.09.2019.

Domnule Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Da, aici avem următoarele probleme: la începutul anului a fost o estimare mult prea optimistă a veniturilor pe care le vom avea la buget și am spus acest lucru chiar la începutul anului când s-a venit cu proiectul de buget și din păcate se dovedește că am avut dreptate și o execuție foarte, foarte proastă la capitolul dezvoltare.

Aș dori pe cineva din executiv să ne spună care este procentul execuție pe capitolul dezvoltare. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Vă mulțumesc si eu. Domnule Ciucu.

t

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am avut aceste discuții despre buget de la începutul anului, îmi aduc aminte de acea discuție cu domnul viceprimar, în care i-am spus că bugetul nu este realist construit și chiar am provocat atunci dacă își adulte aminte să îi dea demisia, dar bineînțeles că nu și-a data demisia ... dar dacă este sigur pe acel buget. Nu a acceptat-o, dar ceea ce vreau să spun este că am avut dreptate, se confirmă în acest moment, că bugetul nu este construit.

Mai grav este că primesc foarte multe semnale din partea angajaților companiilor mai vechi STB și alte companii și alte structuri ale PMB care îmi spun că nu și-au luat salariile de ceva timp și din câte am înțeles sunt foarte multe procese deschise pentru unele dintre societăți, inclusiv pe STB prin care, pentru că noi nu am plătit datoriile, da, nu și-au plătit datoriile, au avut contracte și nu și-au onorat plățile.

Mai mult, dacă informația mea este corectă și vreau să mi-o confirmați sau să mi o infirmați, dacă este cineva de la STB, sunt cel puțin șapte procese prin care, atenție, se cere insolvența STB, da.

Vă rog frumos, da.......

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dar aici vorbim despre un alt proiect......vorbim despre execuția

bugetară.

Domnul Consilier Ciucu dorian

Vorbim despre buget, este faptul că nu mai sunt bani în visteria Municipiului București, despre asta vorbim.

Mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc, o invit la microfon pe doamna Emanuela Jugureanu, consilier primar general pe probleme economice.

Domnule Berceanu.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Să ne prezinte care este nivelul investițiilor care au fost făcute până la data de 30.09.2019 până când avem rectificarea bugetară. Să vedem până la această dată care este nivelul investițiilor față de ce s-a preconizat și care sunt așteptările aparatului din primărie vizavi de investiții.


I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Mulțumesc! Doamna Jugureanu.

Doamna Emanuela Jugureanu Consilier Primar general o probleme economice

Bună ziua, referitor la execuția bugetară la nivelul investițiilor este un procent de 50% realizat, în ceea ce privește evaluarea cu nivelul veniturilor la începutul anului s-a avut în vedere vânzarea sau concesionarea închirierea de bunuri, însă acestea au avut de urmat o multitudine de proceduri: evaluare, intabulare, au fost proceduri de achiziție care au fost contestate, s-a semnat contractul în luna noiembrie și de acum se vor urma pașii necesari.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, doamna Jugureanu s-au decontat, s-au decontat este cu totul si cu totul altceva. Vă mulțumesc mult de tot.

»                                                                                                           t

Supun la vot proiectul cu numărul 42.

Cu 31 de voturi pentru, 1 abținere, 19 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 43.......nu e greșit, majoritatea consilierilor în

funcție, e o greșeală de la tehnic, dar el este adoptat prin numărul de voturi.

Trecem la proiectul cu numărul 43 - proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019.

Domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Am analizat proiectul de buget pus pe site și am câteva întrebări în legătură cu el.

Apar o serie de tăieri și la obiective de investiții unele foarte importante aș spune pentru Municipiul nostru și vă voi enumera câteva și aș dori explicații în legătură cu aceste tăieri, spre exemplu, la proiectul „Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești” se taie acum 10 milioane de lei, mai rămân doar 40 de milioane de lei pentru proiect, la DGAS, 33,6 milioane lei tăieri, la energie termică se elimină complet două obiective de investiții privind modernizarea a 22 de centrale termice, 11 în zona Luterană și 11 zona Rosetti.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Sunt foarte sigur că la comisie v-a fost oferit

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Din păcate s-a trecut foarte repede peste aceste subiecte la comisii, tocmai de asta aș dori să primesc niște răspunsuri acum în plen. în schimb avem niște creșteri la Poliția Locală de 3,7milioane de lei, la Cultură recreere și religie 18,2 milioane lei și iarăși subvenția STB încă 100 de milioane.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumim mult de tot.

1

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Iarăși foarte important pentru achiziția de autobuze electrice se taie toată suma de 156,2 milioane lei ce era prevăzută la începutul anului.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți o întrebare?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Aș dori să primesc explicații în legătură cu acestea.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc mult de tot, domnule Gâdiuță. îl chemăm pe domnul Coaje pentru a vă răspunde referitor la investiția de la Bulevardul Ghencea, între timp domnule Ciucu, dacă aveți o întrebare?

Domnul Consilier Ciucu dorian

Aseară în discuția pe comisie au apărut niște aspecte îngrijorătoare în sensul că, companiile municipale de la care se taie și se iau bani acum efectiv, nu își îndeplinesc obiectul de activitate, adică nu își îndeplinesc planul de investiții. Din această.....sunt mai multe cauze, dar printre care

că nu se obțin avizele necesare, o parte dintre ele chiar din partea primăriei sau, în fine, servicii care sunt în subordinea primăriei. Ideea este că se dovedește că aceste companii nu fac decât să ofere niște salarii pentru Consiliile de Administrație și pentru


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Știți că vorbim de rectificarea bugetului de către Primări Municipiului București.

Domnul Consilier Ciucu dorian Da, exact.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră vorbiți acum..........

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

De unde luăm bani și unde ducem bani, fix legătură cu bugetul. Ideea este că trebuie să ne concentrăm si să vedem.

I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți vreo întrebare?

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da. Imediat, am o cerință acum, să termin propoziția. Ce companie trebuie desființată rapid și ce nu ? întrebarea este ....de fapt este o rugăminte pe care o adresez executivului. Vă rog să îmi trimiteți, să ne trimiteți consilierilor generali pe email execuția bugetară pe companii până în acest moment ca să vedem și noi foarte clar care este situația, adică dacă s-au cheltuit banii care au fost alocați și pe ce anume. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Domnul Coaje vă va răspunde referitor la investiția de pe bulevardul Ghencea.

Domnul Coaie Marius- consilier Cabinet Primar General

Știți foarte bine că ați aprobat începerea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, se taie cei 10 milioane de lei pentru că ei nu pot fi cheltuiți până la sfârșitul anului, sunt etape în derulare, în momentul de față s-au finalizat demolările în primul tronson, s-au a executat tot ce înseamnă ziduri de sprijin pentru viitorul tramvai, urmează să intrăm cu zona de rețele vorbim de apă și canal, electricitate, nu se taie banii că sunt transferați de la un capitol bugetar la altul. Din punctul meu de vedere nu aveam de ce să ținem cei 10 milioane până la sfârșitul anului pentru că nu aveau cum să fie plătiți către companie, știți foarte bine plătim doar ce este real executat, confirmat de către inginerii de cantități, de către diriginții de șantier.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Coaje. îl invit pe domnul Mih^ti Z Teodorescu să vă răspundă la întrebarea referitoare la autobuze electrice.

Domnul Teodorescu Mihai - Director Executiv Direcția Transporturi

Bună ziua. Stimați colegi consilieri generali, licitația de autobuze electrice este în plină desfășurare, ea se desfășoară conform legii, are o comisie de specialitate numită prin dispoziție de Primar General care se ocupă de această licitație, banii au fost tăiați datorită faptului că nu s-a terminat, este într-un stadiu avansat, iar anul acesta nu avem cum să plătim niciun autobuz electric, de aceea s-a tăiat.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot.

Domnul Teodorescu Mihai - Director Executiv Direcția Transporturi Nu am și nici nu pot să vă dau detalii pe care, numai comisia de achiziție numită le deține. încă o dată, aceste informațiile se găsesc pe SICAP, iar informațiile, celelalte informații sunt la președintele comisiei de autobuze. V-am zis că este în procedură de atribuire.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

îl invit și pe domnul Purcărea Ion, de la DGASMB, pentru a vă răspunde la restul de întrebări, care au rămas.

Domnul Purcărea Ion - Director General DGASMB

Doamnelor și domnilor consilieri generali vă comunic că au apărut aceste economii 10.276 mii lei, am la cheltuieli de personal deoarece a fost organizat concursul pentru ocuparea posturilor rămase vacante mult mai târziu, deci se va organiza acest concurs în luna.....la începutul lunii

decembrie, el a fost preconizat a se organiza ceva luni mai devreme și a apărut această economie. Am o economie iarăși de 15.440 mii lei la Banca de alimente, aceasta a apărut deoarece în urma pașilor și a procedurilor realizate trebuia să dau ordinul de începere a construcției undeva la 1 septembrie, dar din cauza formalităților și mai ales modul cum se obțin diverse avize, mai ales, mă refer aici la ISU, am dat ordinul de începere în 11.11, această decalare pe acest timp mi-a produs iarăși aceasta economie. Am banii opriți pentru a continua lucrările la Banca de alimente am undeva la 10.000 mii lei, deci 10 milioane, 10.000 mii lei pentru a Z/ / continua lucrările anul acesta, iar pentru anul următor previziuni bugetare // la următorul an bugetar.Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Purcărea. Doamna Florea Ancuta Doina.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament.

La proiectul de rectificare

Punctul 1 în lista obiectivelor de investiții a Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București anexa 2.43 se introduc următoarele > »

modificări: la alineatul 71.01.02 “Mașini, echipamente și mijloace de transport” se renunță la diminuările propuse la următoarele poziții:

 • - aparat radiologie mobil C-arm pentru proceduri radiologice

 • - scuturi de protecție radiologică pentru masa radiologică cu sursa Rx underthe-table pentru mascarea aparatului de radiologie și a mesei de proceduri


-echipament complet de protecție radiologică (guler,șorț, protectoare de membre ochelari)

 • - monitor funcții vitale

î

 • - ureterorenoscop subțire

 • - ureterorenoscop mediu

 • - set rezectoscop

 • - set citoscop

 • - set uretrotom Ottis

 • - set uretrotom optic

 • - set nefroscop optic scurt

 • - set nefroscop optic lung

 • - set cistoscop flexibil

 • - ureteroscop flexibil digital

 • - ureteroscop flexibil

 • - aparat de anestezie generală destinat sălilor de operații


 • - sistem de spălat endoscoape cu minim șase pompe posibilitate de conectare imprimantă, compatibilă cu orice tip de dezinfectant lichid, ergonomică( sub 10 kg greutate)

 • - cărucior modular cu tăvi din policarbonat

 • - aspirator chirurgical

 • - trusa chirurgie deschisă

 • - brancard

 • - turn litotriție (balistic plus laser)

 • - căruț medicamente

1

 • - dulapuri sala de operație

 • - lupe chirurgicale

 • - uroflowmetru

 • - brancard acoperit

Prețurile și cantitățile rămân cele aprobate conform Hotărârii Consiliului General nr. 580 din 24 octombrie 2019, influența la aliniatul 71.01.02 devine minus 7.447 mii lei, față de minus 9.509 mii lei.

La alineatul 71.01.01 “Construcții” se diminuează la următoarele obiective: Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clinic Cantacuzino Hotărârea Consiliului General nr. 381 din 26 iulie 2018 nr. 181 din 23 aprilie 2019 valoarea bugetată cu minus 1.562 mii lei, influența totală pe acest obiectiv devenind minus 8562 mii de lei.

Construire ambulatoriu Spital de boli infecțioase și tropicale Dr. Victor Babeș, hotărârea Consiliului 601 din 26.09.2018, valoarea bugetată cu minus 500 mii lei, influența totală pe acest obiectiv devenind minus 4500 mii lei.

Influența la alineatul 71.01.01 devine minus 20387 mii lei față de minus 18325 mii lei.

Influența totală față de propunerea inițială în lista de investiții este zero.

Punctul 2.

în bugetul Spitalului clinic de boli infecțioase și tropicale Dr. Victor Babeș (anexa nr 2.43.13), se introduc următoarele modificări:

La titlul 10 “Cheltuieli de personal”

 • - se suplimentează la alineatul 10.02.06 “Vouchere de vacanță” cu suma de 1000 mii lei.

 • - se diminuează următoarele alineate, altfel: la alin. 10.01.01 “Salarii de bază” cu suma de 550 mii lei, influența totală devenind minus 1350 mii lei; la alin. 10.01.05 “Sporuri pentru condiții de muncă” cu suma de 220 mii lei, influența devenind minus 300 mii lei; la alineatul 10.01.07 “Ore suplimentare” cu suma de 120 mii lei, influența devenind minus 160 mii lei; la alin. 10.01.11 “Fond aferent plății cu ora” suma de 50 mii lei; la alin. 10.01.30 “Alte drepturi salariale în bani” cu suma de 30 mii lei, influența devenind minus 130 mii lei.

Influența la titlul 10 “Cheltuieli de personal” devine minus 970 de mii de lei față de minus 1000 mii lei.

La cheltuieli, titlul 59 “Alte cheltuieli” se dimineață la alineatul 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” cu suma de 30 lei.

Influența totală față de propunerea inițială în buget este zero.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu, doamna Florea Ancuța.

Supun la vot amendamentul doamnei Florea Ancuța.

Vot, vă rog, pe amendament.

Cu 28 de voturi pentru, 6 abțineri, 10 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Supun votului punctul 43 în integralitatea sa.

Vot, vă rog, pe punctul 43.

Cu 30 de voturi pentru, 2 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 44.

Cu 28 de voturi pentru, 1 abținere, 17 voturi împotrivă, proiectul cu numărul 44 a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A.

Vot, vă rog.

Trecem în punctul 46 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 19 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 47 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Vot, vă rog pe proiectul cu numărul 47.

N-a scăpat niciunul.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 19 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul cu numărul 48 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidări S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 18 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 49 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 20 de voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 50 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 20 de voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 51 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 1 abținere, 18 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul cu numărul 52 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/10.02.2005 pentru transmiterea cu plată din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în domeniul privat al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a imobilelor situate în București Sos. Nordului, nr. 114-140, sector 1 si transmiterea acestora în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Dau cuvântul domnului Bujduveanu.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă poate veni domnul director să ne vorbească despre acest proiect, să ne lămurească.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc. Este cumva în sală domnul Albișor?

Vă mulțumim.

Domnul Director General Albisor Marius - Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement

Bună ziua. Deci, proiectul de hotărâre de consiliu, modificarea hotărârii de consiliul din 2005, de fapt constă în următoarele: în 2005 s-a luat din administrarea AVAS-ului și s-a trecut în proprietatea municipiul București Satul Francez. Practic, veniturile obținute din Satul Francez sunt, se constituie venituri proprii ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, iar pentru administrarea satului și întreținerea satului, surplusul de venituri la sfârșitul anului, ALPAB-ul transfera municipiului București ca venituri și practic diminuează veniturile proprii. în momentul de față, datorită, rog, avem mult prea multe facturi pentru care nu ne primim alocațiile la timp și ajungem să ne plătim facturile pentru servicii publice la 60 de zile, 90 de zile întârziere. Practic acești bani îi avem un conturi si dacă la sfârșitul anului, până la sfârșitul anului nu-i cheltuim pe Satul Francez, îi virăm municipiului București. Pe de altă parte, alte tipuri de cheltuieli care au legătură cu activitatea ALPAB-ului, nu le putem achita pentru că prin hotărârea de consiliu din 2005 nu aveam dreptul să folosim această sumă. Deci asta este esența modificării. Eu, în opinia mea nu influențează niciun fel bugetul municipiul București, că practic veniturile pe care le avem, adică ne cresc veniturile proprii și ni se dimineață veniturile din subvenții, adică cam asta ar fi pe scurt. îmi iertați emoțiile.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

O întrebare. De ce nu ați operat modificările în buget astăzi?

Domnul Director General Albisor Marius - Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement


Am făcut modificări și în buget.

Domnul Buiduveanu Stelian

Și de ce mai este nevoie de această hotărâre atunci?

Domnul Director General Albisor Marius - Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement

Una este bugetul, alta este venitul propriu. Practic eu am sperat că acest proiect va trece și am ținut cont de asta.


Vă mulțumesc mult de tot, domnule Albișor. Supun la vot proiectul cu numărul 52.

Cu 31 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 53 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Municipal L.S. Bulandra, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 53.

Cu 38 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trece la punctul numărul 54 - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 248/2011 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 54.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trece la punctul numărul 55 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea cu Fundația Crucea Alb - Galbenă, în vederea implementării proiectului "Butonul roșu - Salvează vieți”. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 55.

Cu 35 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Trece la punctul numărul 56 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 3 al Municipiului București în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României. Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 56.

Cu 48 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.                    *                                   /


Trece la punctul numărul 57 - Proiect de hotărâre privin


împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 4 cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea,

întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 4. Doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria


Mulțumesc frumos. Din păcate acest proiect de hotărâre nu este legal fiindcă în acel protocol de asociere este prevăzut, care e parte integrantă din hotărâre, se prevede că banii vor fi suportați de către Primăria Sectorului 3, de către 4 și de către sectorul 4. Ori în ultima ședință de Consiliu Local sector 4 a trecut un amendament referitor la proiectul de hotărâre aprobat de către Consiliul Local al sectorului 4 prin care se spunea că fondurile vor fi alocate de către Primăria Generală a Municipiului București. Deci noi nu putem să venim și să spunem contrar hotărârii adoptate de către sectorul 4 că fondurile vor fi suportate de către sectorul 4 din moment ce sectorul 4 a votat cu totul altceva. Deci acest proiect de hotărâre este nelegal și în plus nu justifică sub nicio formă oportunitatea. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu. Domnule Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion


Prin acest proiect pare că dăm un CEC în alb domnului Băluță având în vedere că nu se specifică obiectivele, acestea vor fi comunicate Administrației Străzilor de către sectorul 4 și Administrația Străzilor conform protocolului ar avea doar cinci zile în care să refuze motivat. Dacă trec cele cinci zile în care n-a refuzat motivat lucrările propuse de domnul Băluță, se consideră acord tacit. Ori nu cred că e un lucru bun să-i acordăm acest CEC în alb domnului Băluță să facă orice vrea având în vedere multiplele lucrări pe care le desfășoară fără autorizație de construire sau emisă după terminarea lucrărilor și alte abuzuri. Deci haideți să respingem în această formă acest proiect și să venim cu un proiect rezonabil și cu niște termene rezonabile, nu cinci zile în care să refuze motivat propunerile Sectorului 4.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Țugui. Dau cuvântul domnului viceprimar general Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian                        / <

Eu nu am de gând să răspund aberațiilor pe care le înainteaia doamna Ciceală care mai este și prietenă cu doamna Roxana Wring, turnătoarea. Eu o să răspund mai tânărului Țugui, care merită și va avea un viitor dacă nu se mai ia după gâștele din jurul dumnealui. Deci nu se

pune problema sa dai bani sau să nu dai bani, să asiguri sau să nu asiguri venituri unui alt sector. Doamna Ciceală, dumneavoastră asta ați spus că noi nu avem bani pentru sectorul 4. Doamna Ciceală, mi-e scârbă să te aud vorbind. Te rog eu frumos, lasă-mă în pace. Vezi-ți de treaba dumitale că ești femeie cu burta la gură. Du-te și pregătește nașterea copilului. Nu mai vorbi tâmpenii.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, domnule Bădulescu. Dau cuvântul doamnei Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Domnule Bădulescu, eu în calitate de consilier general al municipiului București am dreptul la cuvânt conform legii și conform votului prin care m-au desemnat cetățenii. Faptul că dumneavoastră nu citiți proiectele de hotărâre și nu înțelegeți ce spun aceste proiecte de hotărâre exact ceea ce am spus eu la microfon, vă rog să vă uitați la pagina 2 din Protocolul anexa 1 a proiectului de hotărâre pe care îl discutăm, nu este vina mea. Iar referitor la celelalte comentarii ale dumneavoastră nu mă cobor la nivelul dumneavoastră să vă răspund.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot. Dau cuvântul din nou domnului viceprimar Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Stați, nu dați năvală, că atunci când ați aflat că e aia securistă nu v-ați ambalat atâta. Stați cuminți acolo. Doamna Ciceală încă o dată vă rog frumos să nu mai interpretați doar cu capacitățile dumneavoastră. Să puneți pe cineva să vă traducă ce scrie acolo. Sectorul 4, care este de evidență ce a făcut în sector, că e de evidență chiar dacă dumneata nu poți să te dai cu fundul de pământ în perioada asta, chiar s-a făcut în 4. Vă deranjează, noi o să îl votăm, noi o să le spunem la cetățeni ce băieți buni sunteti dumneavoastră si cu asta basta. Nu mai dati dumneavoastră sfaturi. Sunteți și efectiv prost pregătită și mai veniți să ne tâmpiți și pe aici pe noi. O prost pregătită sunteți. O superficială.

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot. Domnule Marinescu. Dau cuvântgf domnului Marinescu Sorin.                                        /

Domnul Consilier Marinescu Sorin


Dragi colegi, cu toate că colega Ciceală a exprimat destul de concret ce se întâmplă, simt nevoia să vă mai explic o dată. Poate așa înțelegem. Colegii de la Sectorul 4 ne-au comunicat că în ședința de consiliu de la 4 s-a votat și s-a aprobat un amendament la acest proiect de hotărâre transmis de sectorul 4, prin care sectorul 4 solicita ca transferul acesta către ei să se facă cu tot cu sumele bugetate pentru astfel de lucrări. Acest lucru nefiind prins în ceea ce noi avem astăzi pentru a vota, solicitam ca această hotărâre prezentată astăzi să fi retrasă până când este pusă în ordine cu ceea ce vine de la sector, ce ar fi trebuit să vină de la Sectorul 4. Dacă n-a venit așa cum ni s-a transmis, atunci e o problemă la Sectorul 4. Dacă a venit așa și a ajuns altfel la noi în consiliu atunci o problemă la noi. Și până vedem unde e problema, haideți să o lăsăm pentru data viitoare. Vă mulțumesc.

f

Domnul președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu. Este cineva de la sectorul 4? Haideți să trecem la vot pe proiectul cu numărul 57, depășim un pic momentul și ne liniștim, și respiram. Vă mulțumesc mult de tot. Vot pe proiectul numărul 57.

Cu 28 de voturi pentru, 6 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 - proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 2 decembrie 2019 - 2 martie 2020.

Așteptăm propuneri din partea grupurilor.

Doamna Ciceală?


Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Nu știu pe cine doriți dumneavoastră să propuneți, dar, cu siguranță, nu ar trebui să fiți dumneavoastră și nici unul dintre colegii dumneavoastră. Toți cei care s-au perindat până acum la președinția ședinței de consiliu general nu au făcut decât să nu respecte legea...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Aveți vreo propunere?

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... să taie microfonul consilierilor USR, să îi lase pe colegii dumneavoastră de la PSD și de la ALDE...

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... să nu respecte ordinea consiliului general și, în genere, să abuzeze de toate prerogativele legale în fel și chip în dauna intereselor cetățenilor municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc mult de tot, doamna Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Se vede un astfel de comportament pe care nu îl sancționați în acest moment, nu îl chemați la ordine pe domnul viceprimar Bădulescu, deși aveți această atribuție conform OUG 57 pe 2019.


Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

întrebare: aveți vreo propunere din partea grupului dumneavoastră? Nu.

Dau cuvântul domnului Bujduveanu Stelian.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Facem propuneri, domnule președinte? E la liber, da?

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian Dumneavoastră ați cerut cuvântul.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian


Am cerut ca să fac o propunere, dacă se poate, pentru proiectul respectiv.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Suntem la punctul 58, care prevede să faceți propuneri...

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Da, da. De aceea am și cerut cuvântul, dacă se poate.

Grupul PNL îl propune pe colegul Ciprian Ciucu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian


Acesta este motivul pentru care domnul Ciucu a stat până la oră! Domnul Ciucu a reușit să stea până la sfârșitul ședinței.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Dacă îmi permiteți, domnule președinte...

E prima dată, domnule Ciucu, când stați până la sfârșit.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Dacă îmi permiteți, fac un apel colegilor din opoziție să votăm, cu toții, candidatul Partidului Național Liberal. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Dumneavoastră sunteți la putere, domnule Bujduveanu.

Domnul Consilier Buiduveanu Stelian

Nu aici.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc!

Dau cuvântul domnului Circa Honorius Edward.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte, propunerea grupului PSD pentru președintele de ședință este Marius Pavel, adică dumneavoastră. Mulțumesc frumos!

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc si eu.

J                            I

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 58, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 2 decembrie 2019 -2 martie 2020.

Primul vot este propunerea grupului PNL.

Vot pe propunerea PNL.

Cât pe-aci, domnule Ciucu, erați să fiți aproape primar.

Vă mulțumesc mult de tot.

Cu 26 de voturi pentru, 16 abțineri, 4 voturi împotrivă, propunerea grupului PNL nu a fost adoptată.

Supun la vot propunerea grupului PSD.

Vot, vă rog frumos, pe propunerea grupului PSD. Mulțumesc.

Cu 29 de voturi pentru, 8 abțineri, 13 voturi împotrivă, propunere grupului PSD a fost adoptată.

Vă mulțumesc, domnule Bujduveanu.

Trecem la punctul 59 - proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Domnule Țugui, propuneri?

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Pentru punctul a) îl propunem pe domnul Stanciu Daniel, pentru punctul b) îl propunem tot pe domnul Stanciu Daniel, și pentru punctul c) pe domnul Chircu Valeriu.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc, domnule Țugui.

Dau cuvântul doamnei Florea Ancuța Doina.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Cineva a făcut o centralizare, deci domnul Țugui Matei Ion se înlocuiește cu~ domnul Stanciu Daniel în Comisia pentru relații internaționale. în Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană domnul Chircu Valeriu se înlocuiește cu domnul Stanciu Daniel. In Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului doamna Roxana Wring se înlocuiește cu domnul Chircu Valeriu, iar în Comisia pentru igienizare și salubritate domnul Pavel Marius se înlocuiește cu domnul Hărăbor Dragoș.

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Avem buletine? Urmează buletinele de vot.

Dau cuvântul secretarului general al Primăriei Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir.

Doamna Secretar General Georgiana Zamfir Mulțumesc, domnule președinte Marius Pavel. Amzăr Gheorghe absent

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian
Berceanu Octavian Alexandru

Bîrdeanu Andreea Raluca

Bujduveanu Stelian

Bumbar Marian

Catana Claudiu Daniel

Chircu Valeriu

Chirică Petre

Ciceală Ana Maria

Circa Honorius Edward Adrian

Ciucu Ciprian

Ciudomirov Mihai Anton Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin lonuț Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana Daniela Domnul Bumbar

Florea Ancuța Doina

Florescu Adrian Constantin

Florescu MichaelaTomnița

Mai este doamna vice? Nu mai este.

Gâdiuță Alexandru Valeriu

Hărăbor Dragoș lonescu Andrei George lonescu Tudor Tim Ivan Florin

Kansou Alexandru Hazem Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin

Mărgărit Nicolae Sorin Militaru Marian Cătălin Munteanu Cristian Mihai Neacsu Ioana Mihaela

I

Neacsu Lazăr

I

Olteanu Cristian Marian Pavel Marius Adrian Podar Marian Vasile

Radu Elena

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Rogin Marius

Săndulescu Nina

Sebeșean Mircea Radu Smighelschi Cosmin - Victor

Stroe Bogdan Cristian Suhan Valeriu Nicolae

Teodor Raluca Nicoleta

Țugui Matei Ion Catana Claudiu "ugui Matei Ion ' ’uțu Radu Cristian

Untea Georgiana Voicu Ion Valentin Stanciu Daniel


Rog Comisia de numărare să se întrunească.

O să luăm în acest timp și interpelări, se poate. îi dau cuvântul doamnei Ciceală Ana-Maria.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Mulțumesc, interpelarea este pentru doamna primar general Gabriela Firea și are legătură cu parcul Brâncuși care din păcate este în aceeași situație și anume nu poate fi folosit de către locuitorii din zonă, fiindcă nu are dotările de care are nevoie.


Domnul Robert Negoiță a intrat cu buldozerele în parc, a scos aleile, a scos locurile de joacă, a scos locurile de sport, în urmă cu cinci luni.

Aș vrea să o întreb pe doamna Gabriela Firea care este stadiul promis către locuitorii ..... locuitorii .... cetățenilor, locuitori din zonă,


fiindcă în lunile mai, iunie și iulie 2019 le-a promis cetățenilor în urma unor întâlniri cu consilierii din staful dumneaei că imobilul situat în București J strada Constantin Brâncuși nr. 4A va fi expropriat, practic și că va întreprinde toate aceste demersuri în ceea ce privește exproprierea parcului și printre altele a fost promisă și o evaluare a terenului din zonă, lucru care nici acesta din ce știm noi nu s-a realizat. De asemenea, pe data de 14 iunie 2019 am depus împreună cu colegul meu consilier general USR Bogdan Stroe un proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul pe care se găsește spațiul.... pe care se regăsește în parcul Brâncuși, proiect de hotărâre care de asemenea, nu a fost pus pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București, deși au trecut cinci luni de la depunerea acestuia și deși legea spune că în 30 de zile el trebuie să fie depus pe ordinea de zi a Consiliului General. Așadar întrebarea pe care v-o adresez doamna Primar general este următoarea: care este stadiul procedurii de expropriere promisă cetățenilor acum 5 luni de către dumneavoastră și membrii staf -ului dumneavoastră?

De asemenea, vă rog să respectați codul administrației publice locale privind dreptul de inițiativă legislativă al consilierilor locali și să puneți de urgență pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București proiectul depus de mine și menționat în ceea ce privește exproprierea parcului Brâncuși la preț de spațiu verde așa cum spune/7 legea exproprierii și grila notarilor pe care am anexat-o proiectului. / /

Vă mulțumesc frumos                                   / / /

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Mulțumesc, doamna Ciceală, dau cuvântul domnului Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Eu am mai multe interpelări către diverse direcții din primărie.

Vă rog să îmi puneți la dispoziție informațiile legate de următoarele activități și proiecte aprobate de Consiliul General.

 • 1. Câți bani au fost alocați pentru reclamă și publicitate de către fiecare instituție din subordinea PMB și de către companiile municipale atât cele executate, precum și procedura aflată în derulare cu privire la acest aspect?

 • 2. De ce execuția bugetară pe 2019 este asa de scăzută la ASSMB?

 • 3. Care este stadiul implementării hotărârii de Consiliul General nr. 284/2016 privind înființarea a cinci noi subunități de pompieri în București?

 • 4. Care este stadiul implementării hotărârii de Consiliu General nr. 875/2018 privind sistemul municipal de senzori de poluare atmosferică?

 • 5. Care este stadiul implementării hotărârii de Consiliu General nr. 570/2017 privind Centura verde a capitalei?

 • 6. De ce au fost secretizate informații ce nu reprezintă patente sau alte date proprietare din documentația ofertantului câștigător al licitației pentru tramvaie? Vă solicităm desecretizarea acestor informații și punerea lor la dispoziția publicului.

Vă mulțumesc.

I

Domnul Președinte de ședință Pavel Marius Adrian

Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul domnului Militaru Marian Cătălin, domnule Militaru.

Trecem la vot pe proiectul cu numărul 59.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 59.....componența...

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Bună ziua.

Procesul verbal al Comisiei de numărare.S-au exprimat 48 de voturi, 0 voturi anulate.

Pentru domnul Stanciu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă; Pentru domnul Stanciu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă; Pentru domnul Chircu 48 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă; Pentru domnul Hărăbor Dragoș 48 pentru, 0 voturi împotrivă.

Prin urmare se semnează domnii Stanciu, Chircu și Hărăbor în comisiile în care au fost desemnați si anume relații internaționale, relații cu Uniunea Europeană, Comisia de urbanism domnul Chircu, Comisia pentru igienizare și salubritate domnul Hărăbor și domnul Stanciu la relații internaționale și relații cu Uniunea Europeană.

Mulțumesc.                                        /  .

Vă mulțumesc, domnule Circa.

Supun la vot proiectul cu numărul 59.

Cu 33 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Vă mulțumesc.

T

Declar închisă ședința Consiliului General din data de 14 noiembrie 2019.

La revedere.

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 15:36.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de către Direcția Informatică, ce constituie anexă la prezentul proces-verbal.Redactat și verificat: .

Anghel Mirela 4^7

Dancâ Emanuel! '50 Mirea Nicoleta

Titirișcă Vilma Gabriela -Vuculescu Mioara f/L k Qtrl Vasilescu Floarea Hț/ Tanasoff Camelia ( J