Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului

T                  I

General al Municipiului București din data de 11 martie 2019, ora 11.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 53 din cei 54 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primarul General al Municipiului București, domnul Corneliu Cârstea - Subprefect al Municipiului București, doamna Mariana Brod - Director executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, domnul Adrian lordache - Director executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București si mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Coțofană Liviu (motivat).

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă rog să luați loc în bănci!

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali!

înainte de a începe ședința de astăzi 11 martie 2019, am să dau cuvântul doamnei primar general al municipiului București doamna Gabriela Firea.

Mulțumesc, doamna primar aveți cuvântul.

Doamna Primar general Gabriela Firea

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali, iată că ne întâlnim chiar mai rapid decât am fi crezut, la foarte mică distanță de la anterioara ședință de Consiliu General.

Poate că nu ar fi rău să ne întâlnim mai des. Sunt convinsă că din schimbul de idei chiar și unele să spunem în contradictoriu, cu siguranță vor ieși lucruri bune, lucruri pozitive pentru bucureșteni, pentru oraș.

Dați-mi voie, doar câteva momente, să prezint câteva proiecte importante din ședința noastră de astăzi de Consiliul General.

Așa cum cu siguranță vă doriți și dumneavoastră și îmi doresc și eu vom avea în sfârsit o Sală Polivalentă, o Sală Multifuncțională în București, după epopeea pe care a trăit-o acest proiect.

Așa cum știți, a fost o licitație acum câțiva ani de zile, care a avut nenumărate contestații și în final a trebu să o luăm de la capăt pentru că acel contract inițial a fost anulat/ 'O M <|X

Avem așadar astăzi de dezbătut și aprobat indicatorii tehnico -economici rezultat din studiul de fezabilitate realizat de Compania Durabilă a Municipiului București pentru realizarea unei Săli Multifuncționale, cu o capacitate de 20.000 de locuri pe o suprafață desfășurată de 60.000 de mp care va fi dotată și cu o parcare subterană de 380 de locuri și în afară de Sala în sine multifuncțională, vor mai fi și încă cinci terenuri de sport la nivel, deci la suprafață.

Nu pot fi comparate costurile cu alte săli similare care au fost realizate în țară, în primul rând pentru că aceasta este o capacitate până acum nemaiîntâlnită în România de 20.000 de locuri, în plus am solicitat tuturor federațiilor sportive din România, să ne transmită necesarul de dotări, astfel încât această sală să poată să fie omologată la standarde internaționale, pentru toate sporturile.

Prin urmare vom avea și noi o Sală Polivalentă, o sală multifuncțională, cu care să ne putem mândri.

Costul estimat, subliniez estimat este de 138 de milioane de euro, timp de execuție până în trei ani maximum trei ani.

Continuăm programul ambițios de consolidări și avem inclusiv în această ședință de Consiliu General, 10 proiecte pentru tot atâtea clădiri la care se va demara consolidarea.

Au fost practic reactualizați indicatorii tehnico-economici, în plus vom transfera de la AFI către Administrația Clădirilor cu Risc Seismic, 45 de unităti locative, care vor funcționa ca si locuințe de necesitate, necesare relocării cetățenilor care locuiesc în aceste clădiri cu bulină.

în ceea ce privește proiectele de infrastructură, pentru a rezolva una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm și anume traficul, avem astăzi de dezbătut și aprobat indicatori tehnico-economici pentru Pasajul Suprateran de la Andronache, care face parte din Inelul Median de Circulație din Zona de Nord a Capitalei.

Și acest proiect ar fi trebuit să fie realizat cu ani în urmă, din păcate s-a așternut praful peste acest proiect în sertarele Primăriei.

L-am reactualizat și venim în fața dumneavoastră cu un proiect care va însemna în primul rând patru benzi de circulație, trotuar iluminat, deviere de utilități.

Un proiect în valoare de 42 de milioane de euro, realizabil în maximum doi ani de zile.

în ceea ce privește siguranța pietonilor și de asemenea fluidizarea traficului, ca în orice capitală europeană, cred că este necesar și în București să se construiască pasaje și pasarele pietonale.


Avem astăzi de aprobat indicatorii pasarele pietonale, un proiecWiValoare tc euro.

Nu, nu sunt de acord cu cei care afirmă faptul că o pasarelă pietonală este fier vechi, care se va ruginii.

Nu, înseamnă viața oamenilor, au fost foarte multe accidente în zone în care acum vor fi construite aceste pasarele pietonale și eu cred că sunt extrem de necesare, vă dau câteva exemple: Șoseaua Mihai Bravu numărul 30, Șoseaua Alexandriei numărul 2 ieșirea București Bragadiru, Calea Griviței RATB Carpați, Bulevardul Doamna Ghica RATB Dimitrie Grozdea, Șoseaua Pipera Sediu pașapoarte, Șoseaua Pipera OSOS, Strada Liviu Rebreanu la ParkLake Mall, Bulevardul luliu Maniu la Cora.


în ceea ce privește, fac o ultimă precizare în ceea ce privește de fapt cele trei proiecte care vizează RADET și care acum vor fi supuse din nou dezbaterii și aprobării, am de făcut un singur comentariu, o singură precizare.

Din prima zi de primar general și sunt convinsă că și cei mai mulți dintre dumneavoastră ne-am dorit împreună, să modernizăm rețeaua de termoficare a capitalei, care este bătrână de peste 50 de ani.

Faptul că ani de zile nu s-a învestit în această rețea, nu ni se poate imputa nouă, dar dacă noi nu am face nimic în această perioadă abia atunci am fi și noi vinovați ca cei care au condus destinele acestui oraș aproape 30 de ani.

Asa cum stiti la ședință trecută, au fost câteva discuții care au ajuns... ne-au dus în situația de a vota proiectele.

Sunt convinsă că ne vom exprima votul doar cu gândul la bucureșteni și doar cu gândul că această rețea de termoficare trebuie să fie modernizată și nu mai avem timp de pierdut.


Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes în cadrul acestei ședințe de Consiliu General.

1                  J

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Și eu, mulțumesc frumos doamna primar general. îi dau cuvântul domnului secretar general Adrian lordache pentru a prezenta procesul verbal al ședinței anterioare.

f                >

Domnul Adrian lordache - director executiv Direcția Juridic

Bună ziua doamna primar general, bună ziua domnilor consilieri generali, în sală avem 49 de consilieri generali, avem cvorumul necesar pentru a desfășura ședința.

în conformitate cu art. 42 alin. 5 vă supun la vot două procese verbale de la ședințele anterioare JtLspeță:


Procesul-verbal din d              2019, ora 11,00, al ședinței

ordinare.


Vot vă rog.

Cu 42 de voturi pentru, 5 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul-verbal a fost aprobat.

în continuare supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 27 februarie 2019 ora 11,00.

O secundă, vă anunț când începe votul.

Vot vă rog și pe al doilea proces-verbal.

Cu un număr de 39 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, și al doilea proces verbal a fost adoptat.

Doamna președinte preluați cuvântul.

La ora 11.18 a venit în sală domnul consilier Deaconescu Cătălin lonuț.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos, domnule secretar general lordache! Vă supun la vot introducerea anumitor proiecte ordinea de zi.

1.Introducem la punctul 1 proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Poșircaru Ion și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 8 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus la punctul numărul unu.

2.în urma numerotării la punctul 28 se introduce proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții obiect 21 nod Andronache - închidere inel Median. Vot, vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 12 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus.

La ora 11.21 au venit în sală doamna consilier Teodor Raluca Nicoleta și domnul consilier lliescu Cătălin Lucian.

3.La punctul 29 se introduce proiect de hotărâre privind

Vot vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 19 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus la punctul 29.

  • 4. La punctul 30 se introduce proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți lucrărilor de intervenții pentru Obiectivul de investiții “Reabilitare Consolidare -Pasajul Unirii.

Vot, vă rog.

Cu 27 de voturi pentru, 19 obțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus.

  • 5. La punctul 31 se introduce proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investiții „Pasarele pietonale în municipiul București”.

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 15 abțineri și 6 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus.

  • 6. La punctul 32 se introduce proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 846/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330, și 335” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog.

Rog domnii consilieri să ocupe și locurile libere din față.

Vă rog frumos sunt niște locuri libere. Mulțumesc. Rugămintea mea ar fi să vă reluați locurile în sală așa cum a fost și la ședințele trecute. Mulțumesc.

Cu 39 de voturi pentru, 11 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus.

Vă rog frumos să vă mutați, ca la ședințele anterioare. Vă mai rog încă odată. Sunt niște locuri libere. Vreți să nominalizez? Vă place așa? Haideți să ....da, exact.....nu sunt aparate de vot. Dacă doriți să nu votați

mai bine numai veniți, e mult mai simplu decât să stați acolo. Vă rog frumos. Aștept nu o să continui ședința până nu vă mutați la locurile la care ați stat. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere colegilor consilieri generali. Mulțumesc.

7.La punctul 34 se introduce1 proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.ELrir. 848/12.12.2018 privind proiectul

„Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 10 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus la punctul 34.

  • 8. La punctul 35 se introduce proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 849/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313,368, și 385” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 11 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus.

  • 9. La punctul 36 se introduce proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 17 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus.

1O.La punctul 37 se introduce proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București, prin Centrul de Tineret al Municipiului București - CTMB și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării evenimentului „Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04 - 05 mai 2019.

Cu 36 de voturi pentru, 16 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus la punctul 37.

11. La punctul 38 se introduce proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării concursului internațional „Dance AII Stars”, la București, în perioada 20 - 21 aprilie 2019.

Vot, vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 1^abțineriA 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus la punctf


Domnul consilier general Ciucu Ciprian.

înainte de a-i da cuvântul domnului consilier general, am rugămintea ca în această ședință să încercăm să ne adresăm strict pe proiectele care se află pe ordinea de zi și nu colateral pentru că au fost comisii în care s-au discutat aceste proiecte. Vă mulțumesc.

12.Am înțeles de la tehnic că trebuie să mai supun o dată la vot punctul 33, vă rog la punctul 33 se introduce proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 847/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus la punctul 33.

Domnul consilier general Ciucu Ciprian. Da? La ordinea de zi, vă rog. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Vreau să vă zic că cel puțin 11 proiecte de pe ordinea de zi, nu, cele pe care le-ați propus acum pentru ordinea de zi suplimentară, nu au fost văzute și sunt proiecte importante. Sala Polivalentă, pod, pasarele. Sunt bugete foarte foarte importante. Nu am văzut indicatorii tehnico-economici ci am văzut doar că se cer bani. Nu a venit nimeni astăzi în Comisia de Transporturi ca să prezinte de exemplu proiectele și de infrastructură, deci ne cereți efectiv să votăm în orb. Rugămintea mea este să votăm retragerea acestor puncte de pe ordinea de zi pentru că nu putem vota în cunoștință de cauză. Sunt proiecte foarte importante. Nu putem judeca că sunt bune sau nu sunt bune sau dacă costurile sunt în regulă sau nu sunt în regulă. Deci asta este propunerea mea: să votăm, să nu... le putem amâna pentru data viitoare ca să putem vota și noi în cunoștință de cauză. Asta primul care vreau să îl spun.

Al doilea este că Consiliul General este un organism eminamente politic și suferă și declarații politice. Nu puteți să restricționați dreptul la cuvânt al consilierilor generali pentru că așa considerați dumneavoastră.

Vă mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Și eu mulțumesc!

Proiectele au fost la toate comisiile. în comisia economică a fost proiectul referitor la Sala Polivalentă și domnul președinte al Comisiei, domnul Artimon poate să vă confirme că a fost și cvorum la acea comisie. Toate proiectele care au fost supuse pe ordinea de zi suplimentară au fost la comisie, toate și aprobate. Vă rog frumos la microfon.

Iar referitor la partea cu discursurile politice, sigur că ați văzut că ați putut să luați cuvântul de fiecare dată, dar eu am spus, conform regulamentului, care este aferent acestui Consiliul General, să încercăm să limităm luările de cuvânt. Atâta tot. Pentru că din moment ce aceste proiecte au fost discutate la comisie, se înțelege că acolo în comisie ați putut fiecare dintre dumneavoastră să vă expuneți punctul de vedere.

Mulțumesc frumos!

Vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei.

Mulțumesc!

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 11 abțineri, 10 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Primul proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Poșircaru Ion și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Vot, vă rog!

Cu 39 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Numărul 2, proiect de hotărâre privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile publice.

O invit la microfon pe doamna director medical ASSMB, Turkes Ablachim sau dacă nu doamna director general Daniela Blîndu. Vă rog frumos, doamna director. Poftiți.

Doamna Director general ASSMB Daniela Blîndu

Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim încă o dată și mulțumim primarului general Gabriela Firea pentru inițiativa avută anul trecut, pe exercițiul bugetar 2018 de a majora cu 50% norma de hrană față de prevederile hotărârii de guverrv'Menționă rezultate foarte bune, mai ales cămedicației unui pacient din spitale. Nivelul alocațiilor de hrană acum permit pacienților și medicilor rezultate mult mai bune, scăderea perioadei de spitalizare a pacienților și vindecarea lor până la peste 90% din cazurile de medicație. Această normă de hrană se referă la hrana zilnică pe diete, pe afecțiuni, pe fiecare zi de spitalizare a pacientului.

Vă mulțumim încă o dată și vă rugăm să votați continuarea acestui proiect care începând din acest moment va avea continuitate pe toate exercițiile bugetare pentru sănătate.

Vă mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă mulțumesc si eu!

î                          1

Domnul consilier general Gâdiuță Alexandru, vă rog.

C]          Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Salutăm acest proiect și noi spunem că sănătatea bucureștenilor trebuie să fie o prioritate pentru toți și pacienții bucureșteni trebuie să fie o prioritate pentru noi. Știm, am văzut toate reacțiile din presă legate de acest proiect dar și de alte situații în care se descrie problema aceasta a hranei insuficiente din spitalele bucureștene și din spitale din toată țara, din păcate. Acest demers este salutar, este unul foarte bun al Primăriei Capitalei și tocmai de aceea dorim să venim cu un amendament constructiv prin care să majorăm această alocație de hrană și să aprobăm o majorare cu sută la sută a nivelului alocațiilor de hrană pentru spitalele din București. Impactul bugetar nu este un major. Deci anul trecut am avut impact bugetar de aproximativ un milion de euro. Aprobând acest proiect în forma pe care o propunem, am avea un impact bugetar de aproximativ două milioane de euro. Considerăm că acest efort pe care l-am face pentru pacienții din București este necesar, hrana pacienților este un element de bază în tratament. O hrană adecvată duce la un tratament mult mai eficient. Putem astăzi să îmbunătățim calitatea din spitalele noastre pentru mii și mii de pacienți printr-un efort minim.

Deci vă supun atenției un amendament pe care l-am... a cărei intenții am discutat-o în cadrul ședinței Comisiei de sănătate. La articolul 1, articolul 1 se modifică după cum urmează: Se aprobă majorarea cu 100% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. în acest moment alocația pentru un pacient obișnuit, să spunem, este de aproximativ 10 lei. Prin aprobarea acestui amendament s-ar ajunge la un nivel de 20 de lei pe zi. Deci nu este o sumă mare, dar este o sumă prin care s-ar putea asigura un meniu adecvat. Voi depune și în scris acest amendament și vă rog să -luați în considerare și sper

aprobare. Mulțumesc.
Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos domnul consilier general Gâdiuță Alexandru. Domnul consilier general Culea Marian Orlando.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Vă mulțumesc. Nu știam cât este norma în prezent ca să știm cât adăugăm. Deci este 10 lei? Știți dumneavoastră? Cât este norma în prezent? Ne poate răspunde cineva?

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna Director General Blându să vă răspundă...

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Să ne spună cât este în prezent ca să știm cu cât va crește. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna Director, vă rog.

Doamna Director General ASSMB Blându Daniela

în Hotărârea de Guvern 885, nivelul alocațiilor de hrană sunt diferite, în funcție de patologia bolnavului. Pentru bolnavi normali, ceea ce este patologie frecventă, este 10 lei pe zi în momentul acesta în Hotărârea de Guvern, iar prin majorarea normei, cu aprobarea dumneavoastră, înseamnă 15 lei.

O        Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc si eu.

f                          t

Doamna consilier general...domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Acum am și eu o întrebare la colegul Gâdiuță. Când a propus acest amendament a avut în vedere un calcul pur și simplu sau a anunțat o valoare că vrea dânsul să nu fie 5 să fie 10? Ca să înțelegem să putem vota amendamentul pentru că la ce a intrat astăzi pe ordinea de zi este un calcul aplicat în funcție de patologie și de meniul care se alocă pentru fiecare chestiune în parte. Dăm 20 lei ca să ce să facem, ca în Africa să moară de foame.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc frumos.


io


Am să o rog pe doamna Primar General Gabriela Firea să ia cuvântul.

Doamna Primar General Gabriela FIREA

Așa cum cu siguranță vă aduceți aminte, anul trecut am propus, ca Primar General, dezbaterii și aprobării Consiliului General acest proiect de hotărâre prin care se majorează norma de hrană pentru pacienții din spitalele care sunt în administrarea Consiliului General. La acel moment a fost un vot pozitiv din partea consilierilor generali care aparțin tuturor grupurilor politice. A fost un proiect pilot pentru anul trecut și de aceea pentru că a funcționat foarte bine, practic cele 19 spitale din subordinea Consiliului General au mâncarea cea mai de bună calitate am putea să spunem dintre toate spitalele pentru că avem această sumă majorată prin votul Consiliului General. Proiectul pilot de anul trecut așa cum spuneam a fost un succes și de aceea în acest moment noi vom vota un proiect care va instaura un definitiv. Deci nu vom veni din sase în sase luni să votăm t                             I

în fața dumneavoastră. Dar dacă după alte câteva luni constatăm că ne permitem să creștem în plus această sumă, cu siguranță o vom face. Știți foarte bine a fost inițiativa mea pe care am spus-o atenție anul trecut, a funcționat foarte bine, ați îmbrățișat-o și dumneavoastră. Proiectul pilot a avut succes și era și normal să se întâmple acest lucru. Prin urmare, deocamdată votăm majorarea expusă și de doamna director de la ASSMB, peste câteva luni dacă vom reuși să suplinim cu sumele necesare vom crește suma. De ce nu? Până la urmă așa cum s-a spus și puțin mai devreme calitatea tratamentului depinde foarte mult și de calitatea alimentației din spital.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos.

Domnul consilier general Berceanu Octavian.

Domnul Consilier Berceanu Octavian

Voiam să întreb dacă e cineva în sala asta care se hrănește cu 10 lei sau cu 15 lei pe zi.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Cred că este o întrebare retorică.

Vă propun să supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 2.

Vot vă rog.

Amendamentul, îmi cer scuze. Domnul Gâdiuță dacă ați depus amendamentul, vot pe amendamentul domnului consilier general Gâdiuță Alexandru.

Cu 25 de voturi pentru, 19 abțineri, 2 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Supun la vot proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile publice.

Vot vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Total prezenți 51. Este cineva care nu votează acest proiect foarte important. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc.

Numărul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1.

Am să rog pe domnul consilier Marius Coajă să ne spună câteva cuvinte chiar pentru următoarele proiecte de pe ordinea de zi dacă se poate. Mulțumesc.

Domnul Marius Coajă, Consilier al Primarului General

Bună ziua. Legat de următoarele proiecte de pe ordinea de zi ce privesc actualizarea indicatorilor tehnico-economici, vă spun că odată cu modificările legislative apărute la începutul anului trebuie să aprobăm și să mărim acești indicatori pentru că a crescut și manopera. în următoarele ședințe, azi am venit cu indicatorii tehnico- economici pentru consolidări, iar în următoarele ședințe vom veni pentru toate proiectele de investiții și infrastructură din Primăria Capitalei.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos.

Domnul consilier general lonescu TudorTim, vă rog.

Domnul consilier lonescu Tudor Tim Mulțumesc.

I

Nu este pe acest proiect domnul Coajă. Doamna președinte de ședință ați făcut un apel la început, întrucât s-au făcut câteva schimbări de scaune, să permitem tuturor consilierilor să stea și să voteze. Corect? Unul dintre acești consilieri care era înspate chiar a venit lângă mine și mi-a zis într-un limbaj absolut nedemn ae această^sală să îi dau drumul de aici mai repede ca să poate să voteze. Acelașrdomn care este aici, domnul Deaconescu, nu a votat la proiectul de dinainte pentru că nu este în sală, are cartela introdusă, a făcut tot acest tam - tam ca să poată să voteze nu e așa, pentru că este foarte interesat de cetățenii bucureșteni și din păcate exact la proiectul de dinainte care a fost trecut prin unanimitate, dumnealui nu este aici. Atât am vrut să relev pe ca să fie foarte clar.Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Eu vă mulțumesc frumos pentru spiritul dumneavoastră de observație. Dacă nu este în sală, nu are de ce cartela să fie introdusă acolo, da? Haideți să punem la punct aceste lucruri. Vă rog frumos cei de la tehnică retrageți cartela dacă domnul consilier general nu este în sală.

Din moment ce nu este în sală nu are de ce să fie cartela introdusă. Doamna consilier general Wring Roxana v-ați.... sper că la proiectul...

Doamna consilier general Wrino Roxana Sanda

Da, bineînțeles!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Da, vă rog!

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda

In niciun caz nu mă refer la cartela domnului Deaconescu!

Domnul Coajă aș vrea și eu să știu la ce fază de execuție sunt aceste proiecte? 1 și 2 - cine elaborează lucrările? Dacă e vorba de Compania Municipală? Dacă ei fac lucrările de consolidare? Da? Vă mulțumesc!

Domnul Marius Coajă, Consilier al Primarului General

Da, Compania Municipală Consolidări execută aceste lucrări, două dintre aceste lucrări, la două dintre aceste imobile s-a terminat, s-au terminat lucrările de consolidare a structurii de rezistență și am intrat la finisaje, iar la celălalt suntem aproape de închiderea lucrărilor de consolidare, încercăm până la sfârșitul anului cu toate aceste proiecte care le am început anul trecut să le finalizăm măcar din punct de vedere al consolidării structurii de rezistență să începem cât mai multe. Și eu vă mulțumesc!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos!

Domnul consilier general Olteanu Cristian!

Domnul consilier Olteanu Cristian- Marian

Mulțumesc! Nu are legătură cu domfiul Coajă, dar nu puteam să nu iau cuvântul pentru că, dati-mi voie să vă spun, că ar trebui să ne

respectăm împreună, cu toții, de trei ani de zile fiecare avem locurile noastre, nu am știut că trebuie să avem grijă să ne păzim locurile pentru că vin unii, se trezesc într-o zi că vor să stea altfel și atunci vă cer tuturor să vă comportați ca niște colegi, corect, și atunci totul va funcționa, asta din păcate.......Da, Tudor, dar să ne respectăm unii pe alții și nu o să ne

păzim altă dată, trebuie să ne păzim spatele, am înțeles! Mulțumesc!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc!

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian! Atunci domnul consilier general Culea?

Domnul consilier Culea Marian Qrlando

Da! Mulțumesc! Am văzut în expunerile de motive și în anexe niște sume alocate pentru aceste reabilitări. Ne puteți spune în jur de cât ar ajunge prețul pe metru pătrat?

Domnul Marius Coajă, Consilier al Primarului General

Atunci când am început lucrările de consolidare, am venit în fața dumneavoastră și conform legii ne-ați aprobat niște indicatori tehnico-economici. Creșterile pe care, cu care am venit azi sunt undeva între 16 și 27%, totul depinde de tehnologiile pe care le folosim acolo, dacă anumite operațiuni trec printr-o producție secundară atunci costurile sunt mai mari, intervine o manoperă mai mare, dacă ele sunt direct într-o producție principală și se lucrează mai puțin din punct de vedere al muncii efective a omului, costurile sunt mai mici, deci afectăm bugetul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic între 16 și 27%, repet în momentul ăsta, toate aceste obiective vor trece, si cele de la Direcția de Investiții si de la Direcția de Infrastructură, iar pe fiecare pagină în parte aveți o sumă aferentă fiecărui obiectiv în parte, cea mai mare sumă, să spun, se află undeva la 10 milioane de lei per obiectiv de investiție ca si consolidare, sunt sume oricum mici, unde avem o consolidare a structurii de rezistență, o îmbunătățire a terenului de fundare, și avem și finisajele cu care am semnat contractele cu toți proprietarii acestor imobile. în mare, în mare v-am spus, dacă azi vorbim de 10 milioane de euro ca si sumă...

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Două secunde, vă rog să faceți liniște în sală, da?

Domnul Marius Coajă, Consilier al Primarului General

.......ca și consolidarea celor 10 obiective propuse ele vor ajunge undeva la 12 milioane de euro. Pe metru pătrat consolidările de care ne

ocupăm, de care ne ocupăm noi, destul de greu de stabilit, vă pot spune așa, la un obiectiv, care nu este monument istoric costurile sunt între 400 de euro și 600 de euro pe metru pătrat. Acolo unde avem monumente istorice și avem multe elemente artistice pe fațadă sau la interior pot ajunge și la 1.000 de euro pe metrul pătrat. Repet, Consiliul general prin dumneavoastră, a aprobat și facilități către proprietari și Consiliul general, Primăria Capitalei ține 50% din aceste fonduri, iar cei 50% care le revine proprietarilor sunt oricum în 25 de ani, în rate fără dobândă, rate egale. Și eu vă mulțumesc!

>

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc!

Domnul consilier general Stroe Bogdan, vă rog!

)        Domnul consilier Stroe Bogdan Cristian

întrebarea mea era legată în justificarea actualizării acestor indicatori, era în trecut o modificare în legislația muncii privind salariile din domeniul construcțiilor și acuma ne spuneți că o parte din lucrări sunt efectuate, deci practic actualizați parțial, că bănuiesc nu le dați retroactiv măriri de salariu.

Domnul Marius Coajă, Consilier al Primarului General

Cu siguranță nu se aplică retroactiv, se aplică din momentul intrării în vigoare acestei modificări legislative, adică constructorul vine, întocmește contractele individuale de muncă conform legii, așa cum spune Ordonanța respectivă, după care scrie autorității contractante, iar autoritatea contractantă, dacă depășește indicatorii tehnico-economici vine în fața dumneavoastră să aprobe. Același lucru s-a întâmplat în aceste proiecte.

Domnul consilier Stroe Bogdan Cristian

Și deci, pe baza acestor noi indicatori ce veți face? Veți face acte adiționale la contractele deja semnate?

Domnul Marius Coajă, Consilier al Primarului General

Cu siguranță ești obligat prin lege să faci lucrul ăsta.

Domnul consilier Stroe Bogdan Cristian

OK. Asta era întrebarea. Mulțumesc!

]

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc frumos!

>

Vot pe proiectul numărul 3, vă rog!

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1.

Cu 50 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 4 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3.

Vot, vă rog !

Cu 49 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Iarăși cineva nu a votat!

Da! Deci 50 de voturi și o persoană, suntem de fapt prezenți 51, o persoană nu a votat, deci putea să voteze abținere sau împotrivă, dar e în sală si nu votează si vreau să subliniez acest lucru.

I                                                          f

Mulțumesc!

Proiect de hotărâre numărul 5 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 6, sector 3.

Vot, vă rog!

  • 50 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 6 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiți-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 8, sector 3.

Vot, vă rog!

Cu 50 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 7 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 10, sector 3.

Proiect de hotărâre numărul 8 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 9 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Spătarului nr. 36, sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 10 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5.

Vot, vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 1 vot abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 11- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Vânători nr. 17, sector 5.

Vot, vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 1 vot abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 12 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în str. Franceză nr. 30, sector 3.

Vot, vă rog.

Cu 49 de voturi pentru, 2 voturi abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 13 - privind transmiterea în administrare și gestionare către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr 45 de locuințe de necesitate, de la Administrația Fondului Imobiliar.

Cu 49 de voturi pentru, 2 voturi abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 14 - proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciul de alimentare cu energie termică.

Este un proiect de două treimi.

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda. Vă rog.

Doamna Consilier Wrino Roxana Sanda

Vă mulțumesc doamna președinte.

Proiectul de pe ordinea de zi de astăzi este identic cu cel de data trecută diferă doar presupun doar componența Consiliului de Administrație în care exista, în care a fost votată fiica unuia dintre consilierii PSD.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Nu cred că este relevant.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Este relevant pentru că, este același proiect de hotărâre și USR își va menține votul. Noi am solicitat două proiecte de hotărâre, unul de dizolvare a Companiei Municipale Energetica S.A. și al doilea de înființare de la zero a unei noi entități juridice, care să preia serviciul de termoficare de la RADET și ulterior de la ELCEN. Deci, ne vom menține votul negativ în aceste condiții.

Vă mulțumesc!

]

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc! Doamna consilier general Ciceală. Și eu v-am rugat insistent și vă mai rog încă o dată. Haideți să ținem cont puțin și de regulament și dacă este un lider de grup de la USR, dacă doamna Wring, a vorbit atunci dumneavoastră....Ok, bine doamna consilier Ciceală.

Vă rog frumos, să faceți liniște în sală. Domnul consilier general haideți să nu fim.....vă rog frumos să faceți liniște din suflet. Lăsați-o pe

colega dumneavoastră.

Doamna consilier general Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos doamna președinte de ședință.

Voiam să vă reamintesc dragi colegi că, la anexa 3 a acestui proiect de hotărâre se votează la punctul/numărul 14 din anexă hotărârea de înființare a Companiei Municipale Energetica și la alte puncte din aceeași anexă bugetul pentru Energetica de 30 de milioane de euro majorarea de capital social de 30 de milioane de euro și rămâne în vigoare hotărârea privind majorarea de capital social de la energetică în valoare de 1,2 miliarde de lei.
Mulțumesc frumos!

t

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Si eu mulțumesc frumos.

I                                 î

Domnul consilier general Olteanu Cristian, vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc!

întrucât este vorba despre aceleași proiecte nu o să reiau poziția politică o să vă propun un amendament la acest proiect de hotărâre, sunt de fapt două în ceea ce privește......și le dau citire și după aceea vă depun

și scris.

în ceea ce privește obligațiile de transparență și raportare prevăzută de articolul 51 coroborat cu articolul 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, propunem introducerea unui nou alineat în cuprinsul hotărârii de Consiliu al Municipiului București la articolul 6 astfel: Articolul 8, obligațiile de raportare prevăzute de OUG 109/2011 pentru întreprinderi publice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate Consiliului General al Municipiului București și ulterior sunt supuse aprobării de Adunarea Generală a Acționarilor din societatea respectivă.

2. în ceea ce privește o obligație de transparență și raportare prevăzută de articolul 51 coroborat cu articolul 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă... corporativă a întreprinderilor publice propunem introducerea unui nou alineat în cuprinsul hotărârii de Consiliu.

La articolul 17 astfel: articolul 5 obligațiile de raportare prevăzute de OUG 109/2011 pentru privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate Consiliului General al Municipiului București și ulterior supuse aprobării de Adunarea Generală a Acționarilor din societatea respectivă.

Mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos.

Doamna consilier general Florea Ancuța Doina, vă rog.

Mulțumesc frumos domnule viceprimar, sunteți atent ca de obicei. Să votăm amendamentul PNL-ului și vă dau cuvântul după aceea, nu s-a încheiat dezbaterea, mai sunt și alți doritori să se înscrie la cuvânt.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Olteanu Cristian.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Domnul consilier general lliescu Cătălin Lucian, vă rog.

Domnul consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult doamna președinte, stimați colegi, am cerut să iau cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi și vă spun că sunt puțin mâhnit, fiindcă am ajuns după doi ani de zile, să revotăm două hotărâri astăzi, trei hotărâri, ce țin de divizarea Companiei Energetice, hotărâri pe care le-am sau o hotărâre dintre ele, de înființare, am votat-o și în anul 2017.

Și acum eu sunt mâhnit. De ce? Fiindcă cu tot respectul pentru vechimea pe care o are în Primăria generală, observ că domnul director al Direcției Juridice, domnul Adrian lordache, contrasemnează toate hotărârile.

Și eu întreb, de ce noi în calitate de consilieri generali, fiindcă cel puțin de când Curtea de Apel București și-a pus pecetea pe aceea hotărâre privind anularea acelui act de înființare a celor 22 de Companii printre care a fost și Societatea ... Compania Municipală Energetica, de ce nu a fost mult mai explicit și am ajuns în situația asta?

Practic am bătut pasul pe loc de un an și jumătate, când la vremea respectivă, putea să existe o consultare publică, o întâlnire cu reprezentanții tuturor partidelor prin liderii de grup, sau mai sus prin președinții de partide, astfel încât, să nu ajungem în situația asta în care atunci când întreabă cineva, că este din presă sau un cetățean de pe stradă, să nu știm ce să îi răspundem.

Dacă aceste Companii au fost înființate corect prin majoritate simplă, dacă trebuia vot două trei și vă și spun de ce doamna președintă și doamna primar și stimați colegi: la pagina 56, eu recunosc, am citit cele 64 de pagini ale expunerii de motive și am reușit să citesc cam 100 din cele 1764 de pagini ale raportului firmei de insolvență Rominsolv.

La pagina 56 din expunerea de motive printre altele ... printre altele se vorbește de necesitatea înființării, de procedura colectivă în care este RADET la ora asta insolvență, procedura de insolvență ... că faptul că 72% din necesarul de energie termică ă capitalei este furnizat de către Regia Autonomă dar, se vorbește următorul lucru: vbrbeste fix de anularea acelei decizii și eu vreau să întreb nu știu ori pe domnul director al Direcției Juridice ori o altă persoană, să ne spună și nouă ce înseamnă lucrul acesta?

în motivarea înființării acestei Companii trebuie avut în vedere pronunțarea Deciziei numărul 6504, în fine este Decizia Curții de Apel prin care se anulează actul administrativ de înființare, respectiv hotărârea, Consiliului General din 29.03.2017 privind înființarea Companiei Municipale Energetica București.

Și de ce întrebi lucrul acesta, fiindcă prin expunerea de motive de la acest punct, practic noi recunoaștem, că înființarea acestor două Companii Municipale s-a făcut în baza acelui act și practic Curtea de Apel București are dreptate prin ceea ce ne-a spus nouă.

Cam asta înțeleg eu la pagina 56, deci recunoaștem că Compania Energetică înființată în 2017, practic actul ei de înființare, a fost pe bună dreptate anulat pe bună dreptate de către instanță și de asta înființăm noi astăzi cele două Companii.

Fiindcă ne-ați pus într-o situație, iertați-mă că vă spun și nu vorbesc nici să apăr și nici să ne apărăm, chiar trebuie să ne apărăm, ne-ați pus într-o situație dumneavoastră și cu tot Departamentul Juridic imposibilă.

Eu v-am spun și acum doi ani de zile, facem bine să votăm acele Companii cu jumătate plus unu sau ne trebuiau două treimi?

Mai stăteam două luni de ceartă probabil și de discuții la televizor, în particular, în sala de ședință și ajungeam la o concluzie bună.

Mai mult decât atât merg mai departe la articolul 23 cu 5 invocat de către colega mea, spune la fel că termen de 90 de zile Consiliul, Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să prezintă în fața Consiliului General practic managementul aceste Companii pe următorii doi ani de zile.

Dar acum stau să mă gândesc această Companie ce... punem stop la ea azi și înființăm alta. Nu această Companie preia.

Eu nu vreau să vin cu un amendament că ar trebui nu să există 90 de zile ci ar trebui să existe 30 de zile dar mi-as dori măcar să rămână 90 de zile, suntem în data de 11 martie, practic ar însemna undeva până pe 11 iunie un reprezentant al AGA sau președintele sau și cineva din CA, președintele CA-lui să vină și să ne spună foarte clar, ce are de gând să facă, cu președintele CA-ului ambelor Companii, ce au de gând să facă cu aceste companii?

Doamna primar general, stimați colegi, eu chiar aș vrea, ca domnul lordache, cu tot respectul pentru poziția și funcția dânsului, la nivel de Primărie generală, să nu ne mai lase într-un anonimat din asta așa al nerăspunsului unor lucruri, fiindcă cum dânsul de la microfon și era exact la același scaun, acum doi ani de zile, când eu l-am întrebat, să ne spună sută la sută dacă acele Companiile Municipale sunt înființate legale, ne-a spus că da, sunt legal, iar totuși acum avem o hotărâre de instanță în care ne spun că sunt ilegale iar astăzi prin expunerea de motive la pagina 56 exact asta se vorbește, că înființăm aceste două Companii, că, Curtea de Apel București a spus că sunt ilegale și noi acceptăm lucrul acesta.Vă mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc, dau cuvântul doamnei primar general Gabriela Firea.

Doamna Primar general Gabriela Firea

Sunt un pic surprinsă de luarea dumneavoastră de cuvânt, având în vedere faptul că aveți o vastă experiență în cadrul Consiliul General, nu sunteți un începător, dumneavoastră știți foarte bine că această decizie a votului cu 2/3 pentru înființarea unei societăți s-a dat doar pentru București, doar pentru capitală.

Om fi noi mai deosebiți, poate avem patru ochi în loc de doi, poate avem șapte mâini în loc de două.

Știți foarte bine că s-a respectat legislația în vigoare și pentru înființarea Companiilor Municipale și pentru toate celelalte proiecte de hotărâre.

Stiti foarte bine si dacă nu stiti vă aduc eu la cunoștință că toate J J                   I                J J                               15

plângerile penale făcute chiar de unii dintre consilierii generali aflați acum în sală sau soldat negativ pentru ei și pozitiv pentru noi pentru că nu am făcut și nu voi face nimic ilegal și mă voi consulta în permanență cu Direcția Juridic și întotdeauna cu toți specialiștii care au un punct de vedere.

Faptul că în toată țara s-au înființat Companii cu jumătate plus unu și doar pentru București se cer două treimi este de manual.

Din păcate nu de un manual pe care să îl lăsăm moștenire copiilor noștri.

»

Dar acum ce aveam de făcut domnul consilier general?

Avem proces pe 26, avem termen, vom mai avea și alte termene, ne vom judeca, ni se va da dreptate, într-un final, problema este că până la acel final când oricum ni se va da dreptate pentru că noi am înființat legat la aceste societăți, noi avem o problemă de rezolvat și anume continuitatea Serviciului de termoficare, ce nu poate fi întrerupt pentru că avem această decizie total discriminatorie pentru capitală, pentru București, că sunt eu primar general, că dacă era altcineva cu siguranță se accepta nici măcar jumătate plus unu și 10 voturi dacă erau, erau suficiente, și se va dovedi că așa este și... și pentru angajații de la RADET deci noi avem azi o datorie și noi azi trebuie să asigurăm Serviciul de termoficare, apă caldă și căldură, pențrcTcetățeni,^nu când vom câștiga, fiindcă oricum vom câștiga procesul, până în final pentru că nu are cum

să se facă o lege pentru București. Nu are cum. Trecem peste acest moment, e un moment neplăcut este o moment greu vedem și noi cum se dau aceste decizii știm și noi ce s-a întâmplat de la plângerea făcută de USR până la toate celelalte interese care și-au dat mâna. Cei cu care m-am supărat eu din punct de vedere politic și au vrut neapărat să se răzbune că întotdeauna există o bună colaborare nu? Dacă vrei neapărat să faci rău.... la bine e mai greu să ne unim dar la rău știți ce bine se coalizează. Deci nu v-a dezinformat nici Direcția juridică nici Primarul General nici DATJ-ul, nici nimeni nu v-a dezinformat și hotărârile au fost și sunt legale dar noi trebuie să rezolvăm astăzi o problemă nu putem să spunem, avem proces sau... frumos, avem termen pe 26 martie vedem ce se întâmplă atunci, o să mai avem și în aprilie termen, o să avem și în mai că nu s-a terminat ca dovadă că dacă se termina luăm și noi la cunoștință si decizia CAB-ului nu tine loc de dizolvare. Ca dovadă că OT    )   T                                 J

domnii și doamnele din consiliul general, unii dintre ei s-au și dus să ceară în plus dizolvarea fiindcă au realizat, i-au sfătuit avocații că acea decizie nu ține pe post de dizolvare, s-au dus să facă o nouă întâmpinare nu le urez succes și nu vor câștiga pentru că nu au de ce să câștige. Prin urmare eu fac apel la înțelepciunea dumneavoastră, la experiența dumneavoastră și la faptul că știu că vă pasă de bucureșteni. Sunt convinsă că vă pasă de bucureșteni pentru că v-am urmărit activitatea și noi nu avem cum să așteptăm până când ni se va da dreptate, fiindcă ni se va da dreptate, noi trebuie să rezolvăm, trebuia să rezolvăm de fapt, de data trecută, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acea propunere în consiliul de administrație venim acum în fața dumneavoastră cu votul din nou pe cele trei puncte, cred că aici nu îi mai găsiți vreo vină primarului. Sunt eu vinovată? Deci, dar stati doamnă ce sunteti asa nerăbdătoare? Am tăcut de la începutul ședinței, deci asta este situația în care ne aflăm. Asta este situația în care ne aflăm și toate zbaterile USR-ului de doi ani și jumătate în care nu au făcut altceva decât să blocheze totul în București se vor vedea la alegeri, inclusiv la cele europarlamentare.

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu Mulțumesc frumos.

Deci, vă rog frumos se ia cuvântul în ordinea înscrierii la cuvânt. Domnul viceprimar Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

L-am auzit pe colegul meu Lucian lliescu, dar nu pot să nu observ nici nerăbdarea cu care s-a înscris, în van la discuții colega lui, doamnacomisie și aceea este cea mai importantă comisie și anume Comisia juridică, din care așa cum foarte bine știți fac parte numai consilieri generali. Aș vrea să aduc acum în discuție faptul că atunci când au intrat aceste societăți care au fost pe ordinea de zi a acelei ședințe de consiliu general au fost reprezentanți.... reprezentați și USR-ul de câțiva colegi de seamă juriști de altfel foarte aplicați și cu siguranță noi nu am avut niciun dubiu referitor la... cu cât trebuie să votăm acea hotărâre de pe ordinea de zi. Ceea ce trebuie să știți domnule lliescu și tânăra doamna Ciceală despre chestiunea asta? Este greșit Tribunalul municipiului București a fost în asentimentul nostru, de la acel moment încolo începem să intrăm în alta teorie o teorie a intereselor la care parte din acel complet a înțeles să fie partizan și să facă ce au făcut sigur cu ajutorul unui mare liberal care mă rog se mută de pe stânga pe dreapta în funcție de interesele pe care le are la cabinetul său de avocatură și anume domnul Valeriu Stoica, care gâfâind prin București să obțină tot felul de puncte de vedere a reușit de pe la doi profesori, au fost preluate în integralitatea lor în hotărârea judecătorească, dar sigur suntem în fața unei hotărâri, o hotărâre care de fapt nu ne lămurește cu nimica pentru că dacă o veți parcurge cu răbdare veți observa că nu ne indică în concret ceea ce ar trebui să facem cu acele societăți ci le lasă la următorul stadiu de apreciere și anume dizolvarea sau atacarea pas cu pas a oricărui act civil care a fost subsecvent acelei hotărâri, dar asta e o chestiune grea nu pentru dumneavoastră domnule lliescu ci pentru colega mea care cu chestiunea asta s-a titularizat în funcția de consilier general.

Bun, important este să reținem un singur lucru. Domnul consilier ceea ce ați dat dumneavoastră citire, respectiv, la raportul administratorului judiciar este o radiografie a ceea ce dumnealui înțelege și a văzut că s-a întâmplat în această perioadă, nu este o chestiune care să atragă niciun fel vreo discuție de fond. Important sunt câteva chestiuni de reținut Unu, în toată această perioadă am păstrat serviciile publice pentru că asta este primul și primul lucru noi trebuie să asigurăm continuitate acestor servicii lucru care s-a întâmplat, au mai existat câteva chestiuni domnul lliescu care nu mai țin de noi, țin de comportamentul comitetelor creditorilor în interiorul procedurii de insolvență, iarăși este o chestiune care modifică anumite decizii care se iau pe acest parcurs, că am ajuns în această situație îmi aduc aminte foarte bine în primul meu mandat când dumneavoastră nu făceați parte din Partidul Democrat Liberal pentru că atunci tocmai plecase domnul Videanu și venise domnul Oprescu, cât ne-am chinuit cu această chestiune? Această chestiune a fost tot timpul un troc care s-a realizat de la o administrație la alta, o piatră de moară care nu se mai rezolva, singura variantă a fost asta la care am ajuns acum, cu întârziere. Eu cred că nu este nicio problemă și cu siguranță cu sprijinul dumneavoastră pentru că veți vota. Vă mulțumesc din suflet.

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Și eu mulțumesc. Domnul deputat Nicușor Dan dorește să ia cuvântul și eu am să îi permit. Vă rog frumos domnul deputat Dan Nicușor, scurt, vă rog frumos.

Domnul Dan Nicușor - Deputat USR

Mulțumesc. Stimați consilieri generali blocajul pe chestiunea aceasta a RADET-ului si a termoficării nu e nici măcar de acum trei ani, e de acum 10 ani și vine din ideea stupidă, hai să nu plătim ce am consumat. Asta este esența acestei probleme, RADET-ul a acumulat niște datorii, datorii care fără penalități sunt un miliard, cu penalități sunt patru miliarde. Soluția și acum 10 ani și acum trei ani și acum este ce am consumat, plătim. Plătim, facem din RADET societate comercială puteam să facem asta și acum trei ani nu mai pierdem trei ani din viață nici noi nici bucureștenii, transformăm RADET-ul în societate comercială, luam bani europeni și câștigam trei ani din viață. Dacă nu, noi în oraș cu un buget de trei miliarde de euro pe an, cu total ....cu tot cu sectoarele în dispreț față de bugetul de stat în statul român, în statul român există copii care se duc la scoală si nu au foc în sobă, deci noi bucureștenii cu un buget de trei miliarde de euro pe an primăria generală și sectoarele ne comportăm ca ultimii țepari care închide și deschide poarta ca să nu plătim.

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Vă rog frumos limbajul.

Domnul Dan Nicușor - deputat USR

Mulțumesc.

»

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Și eu vă mulțumesc. Domnul consilier general Ciucu Ciprian. Domnul viceprimar, vă rog frumos faceți liniște. Domnul consilier, vă rog frumos. Deci... la microfon domnul consilier general Ciucu.

Doamne ferește... domnule consilier Ciucu, vă rog frumos luați cuvântul.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, vă mulțumesc frumos, doamna președinte. Este evident că aceste companii au fost înființate fără a respecta legea și se vede chiar pe procesele verbale că am atras atenția încă de atunci. Dar aș vrea săsă o întreb pe doamna primar foarte sincer ceva cât se poate de direct. Doamna primar......da personal..... care este diferența, am înțeles că

acuma repetăm votul pentru că domnul Ardelean colegul nostru și-a pus fiica în consiliul de administrație și acest lucru ar fi ilegal și din punctul meu de vedere ar fi și imoral. Și acum vă între pe dumneavoastră direct: care este diferența din punct de vedere moral că domnul Ardelean și-a pus fiica în consiliul de administrație, iar dumneavoastră vă puneți finul, pe domnul Burghiu pentru că pe dânsul l-ați propus și l-ați pus data trecută în funcția de director al acestei noi companii, pe care vreți ca s-o înființăm, da?, dânsul știind că are doar experiență în poliție, până să fi fost angajat pentru prima oară direct director la alte companii ale municipalității.

Vă mulțumesc frumos!

J

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna primar general, vă rog.

Doamna Primar general Gabriela Firea

Eu am înțeles că vreți să fiu și nașa dumneavoastră, de ce-o fi, de cununie, de botez, nicio problemă. Eu nu a refuzat pe nimeni. Deci putem discuta.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna consilier general Ciceală Ana Maria, vă rog.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria Mulțumesc frumos.

Doamna Raiciu, vă rog foarte mult să nu îmi tăiați microfonul pentru această interpelare.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Dar nu vă taie nimeni microfonul. Atâta vreme cât suntem civilizați, corecți...

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

... deci vreau să corectez câteva lucruri fiindcă de fapt cunosc foarte bine felul în care s-a câștigat acest proces și știu toate actele paragraf cu paragraf. Printre motivele invocate de noi, USR pentru a câștiga definitivă anularea acelor hotărâri de înființare a companiilor municipale s-au aflat și precedente stabilite de curți de judecată din țară prin care s-au anulat hotărâri de înființare din cauză că nu vut două treimi din voturi acele


J

companii.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

La subiect și scurtați. Păi vă tai microfonul că iar bate câmpii pe ...

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Nu-mi tăiați microfonul pentru că pe legalitate, doamna Firea a făcut anumite...

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mai sunt încă vreo șase colegi care doresc să ia cuvântul. Vă rog!

Doamna consilier Ciceală Ana Maria


Aceste hotărâri au fost anulate de instanță pentru niște motive anume și printre aceste motive și legalitatea acestei hotărâri de astăzi este foarte importantă, așa cum a fost și acum doi ani la înființarea companiilor și dacă-mi tăiați microfonul, nu voi putea să fac interpelarea, deci vă rog frumos să mă ascultați. Precedentele din țară spun, din contră că au existat companii care trebuiau înființate cu două treimi și nu au fost înființate cu două treimi. Le-am dat în cuprinsul procesului respectiv. Cum să nu? Cunosc foarte bine actele și vi le pot pune la dispoziție acum dacă...

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Haideți să nu dialogăm. Doamna consilier general Ciceală, trageți concluzia, vă rog frumos, că altfel iar ajungem în situația neplăcută de a tăia microfonul. Ați văzut, domnul deputat Nicușor Dan a fost foarte scurt. Fiți și dumneavoastră. Vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria


Vă rog frumos, pentru că vorbim din nou de legalitate și de procese. Doamna Firea a invocat două procese ...

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna Primar general, nu doamna Firea.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria


Doamna Primar general Firea a invocat două procese și două termene. Dumneaei spune că le va câștiga, dar acestea sunt căi extraordinare de atac și trebuie să știe toți consilierii despre ce vorbim, dacă vreunul dintre ele este câștigat, să va rejudeca acel proces, dar aceste căi extraordinare de atac nu judecă fondul problemei ci judecă


procedura prin care s-a obținut juridic acea sentință, de exemplu la calea extraordinară de atac câștigată de noi nu a putut fi prezent la termen fijriâc# ave^k motive de procedură,, nu motiv^&e/fegalit
invocat faptul că avocatul Ciclop olică biliară. Acestea sunt •pfc fond. Deci, în momentul I

,1
acesta este câștigat definitiv anularea companiilor municipale, ea este executorie și se aplică retroactiv, ori faptul că doamna Firea nu vrea să aplice o hotărâre a instanței...

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Haideți, vă rog frumos, trageți concluzia. Luați din luările de cuvânt ale colegilor dumneavoastră.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mergem în instanță pentru a asigura rezolvarea acestora. Vă rog să nu-mi tăiați microfonul pentru că vorbesc cât de repede și termin în jumătate de minut.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mai aveți zece secunde, atunci.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

O.K. Deci, faptul că doamna Firea nu pune pe ordinea de zi...

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

încă o dată, doamna primar general, nu doamna Firea. Vă rog să fiți corectă atunci când...

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... ne obligă să mergem în instanță pentru a le dizolva, ori faptul că nici măcar nu vrea să asculte, acum, în ultima clipă argumentele de legalitate, spune foarte multe despre felul în care înțelege să aplice legea primarul general al capitalei, doamna Gabriela Firea.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă mulțumesc frumos!

Domnul consilier general lliescu Cătălin Lucian, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Sunt foarte calm, doamna președinte. Doamna primar general, nu v-am acuzat niciun moment în luarea mea anterioară de cuvânt de ceva. Domnul viceprimar Bădulescu, nu am înțeles de ce îmi spuneți mie că nu știu ce votăm noi astăzi. Știu foarte bine ce votăm. Nu am știut ce am votat acum doi ani de zile. Haideți să vă spun ceva. Până la urmă, noi suntem aici cei care votăm pentru solidar pe acel punct de pe ordinea de zi, dar

suntem solitari, atenție, în caz iar eu mi-aș dori ca măcar d oricărui alt coleg să ne vorbe

spună de ce acum doi ani de zile ni se spunea că este legal să înființăm 22 de companii cu majoritate simplă cu 28 de voturi și astăzi a legal să înființăm sau dintre care o companie tocmai azi o divizăm și înființăm altele două iar astăzi este legal cu două treimi tocmai învederând o hotărâre de curte de apel. Pe de altă parte, în expunerea, motivarea Curții de Apel, ei au reținut două lucruri: că nu are cum Consiliul General să se asocieze cu o entitate din subordinea lui, adică SC Ciclop SA și ca și dovadă astăzi noi înființăm cele două companii cu două UAT-uri, Popești Leordeni și Chitila, nu mai înființăm tot cu Ciclop SA sau cred că am zis bine, nu? Așa. Și iarăși, vreau să îl întreb pe domnul Adrian lordache de ce astăzi noi trebuie să votăm aceste companii cu două treimi și nu le votăm tot cu majoritate simplă, fiindcă ne spuneați acum doi ani de zile, mai puțin de 2 ani că fără niciun fel de problema putem să transferăm patrimoniul, când legea spune foarte clar, 215, patrimoniul unei societăți, că este el capital social sau altceva, nu se transferă decât cu două treimi. Cu tot respectul, nu știm de foarte mulți ani, domnul lordache, pe mine unul, eu nu știu cum gândește doamna primar sau ceilalți colegi, c-or fi ei de la putere sau din opoziție, sau se declară mai bucureștean decât celălalt, pe mine unul m-ați pus într-o situație imposibilă și crede-mă, credeți-mă și foarte greu de gestionat în eul meu. Poate că dumneavoastră ați gestionat altfel. Eu preferam mai bine să ne spuneți adevărul în față chiar cu mandatul de ... și a demisiei dumneavoastră pe masă.

Domnul Nicușor Dan, haideți să vă spun ceva, apropo de că trebuie să vă dau răspunsul ăsta, că noi tot, noi tot vă lăsăm așa de câteva ședințe să ne dați pilde din puțul gândirii. Părerea mea că dumneavoastră ați avut o sansă istorică iar bucurestenii chiar o avut o sansă istorică să vă aibă

I                                                                                          I                                                                           1


consilier general. Ce-i drept, ați stat cinci luni de zile. Părerea mea este că sunteți o tentativă de fost consilier general, în ultimii doi ani și jumătate nu ați venit să ne spuneți nimic, să ne scrieți o vorbă de bine în consiliul general de când ne certați iar din postura dumneavoastră de deputat credeți-mă, nu am văzut nicio realizare în afara faptului că v-ați dat demisia din funcția de președinte al unui partid. Cum puteți să ne spuneți dumneavoastră că bucureștenii ar trebui să plătească spărturile și scurgerea de agent termic pe conducte? Păi ce, e devină bucureșteanul că nu s-au făcut investiții? Bucureșteanul și-a plătit taxele, și-a plătit impozitele, parte dintre ele, și-au plătit factura RADET de energie termică. Cum puteți să spuneți că e foarte bine? Bravo bucureșteni. Plătiți-vă pierderile. Ce e asta? Deci asta este o mare tâmpenie. Asta ați spus dumneavoastră mai devreme. Asta spus dumneavoastră și vă citez, Hai să nu plătim, hai să plătim ce am consumat. Păi ce, bucureștenii au consumat agent termic de 3 miliarde jdefȘufoWespre ce discutăm? Cât s-a acumulat datoria RADET în aceșmăni? Nu. Kkle asta, nu întâmplător în poziția mea și doamna prim^Pgeneral, vă rog frumos, ori să ne

vorbească cineva de la firma de insolvență, ori directorul general RADET sau oricine altcineva și haideți să vă spun de ce, fiindcă noi, dacă nu se va veni cu un plan de măsuri serios, de investiții, că am văzut că se vorbește de modernizarea acelor centrale de cvartal, acelor puncte termice, kilometri de conducte, dacă nu ne va spune cineva clar, asta e perioada, asta vom face, noi decât știți ce facem azi? Mutăm o țeavă spartă dintr-un gard, dintr-o curte în altă curte. Cu tot respectul, deci asta este aici, până la urmă Consiliul General este un for de dezbatere și eu vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul să vorbesc, dar este un for de dezbatere și de a conștientiza și bucureștenii și pe noi înșine cu niște decizii pe care trebuie să le luăm. Eu, în ultimii opt ani de zile, am văzut și când Sorin Oprescu a venit în fața noastră cu Victor Ponta să ne spună că vom avea gigacaloria zero, am văzut și când am votat 50 de oameni în consiliul local trecut de la PNL, toate partidele, PSD, PMP la vremea respectivă, o parte PDL, parte PMP, un mandat, o jumătate de mandat cu o jumătate de mandat. Am votat toți înființarea, preluarea ELCEN-ului ca fiind cea mai bună soluție. Ați venit dumneavoastră Primar General, sunt de acord că ELCEN-ul trebuie să facă parte comună cu RADET-ul că nu ai cum altfel. Trebuie să și produci și trebuie să și livrezi agent termic, dar sper să înțeleagă și domnul Dragnea lucrul ăsta într-un final. Dar asta este ultima soluție, sper să fie ultima soluție cu înființarea acestor două companii, că așa ne vom juca. Eu v-aș propune, credeți-mă ținând cont și cu asta am terminat, că avem buget, vom avea ședința de buget probabil peste vreo luna de zile după votarea bugetului de stat, sper, o lună de zile da? Eu v-aș propune un plan foarte serios pe următorii cinci ani să tăiem cheltuielile la minim de la celelalte direcții și în fine, toate poveștile care s-au vorbit în jurul Consiliului General și al primăriei în ultimii 3 ani și să le spunem bucureștenilor poate chiar printr-un referendum, dragi bucureșteni sunteți de acord ca în următorii cinci ani de zile 20% din bugetul de investiții al capitalei să revină RADET - ului sau acestor societăți pentru... 20% ...nu știu, poate 200 de milioane de euro în fiecare an în următorii cinci ani astfel încât să modernizăm această rețea care atentie, nu se vede. Că dacă s-ar vedea această rețea probabil că era modernizată de acum șapte ani, opt ani, zece ani. Mulțumesc mult.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc si eu.

J                                 T

Domnul consilier general lonescu Tudor Tim, vă rog.Intervenția mea o să fie scurtă. Aș putea desigur să vorbesc despre domnul Nicușor Dan, corigentul acestui Consiliul General, corigent din punct de vedere al prezențelor când ai patru din zece prezențe ești corigent oriunde în sistemul educațional din România. Aș putea desigur să vorbesc despre noțiunile juridice ale colegilor de la USR care sunt egal cu zero din moment ce ei ne spun că o hotărâre se aplică retroactiv lucru nemaiîntâlnit bineînțeles în ce înseamnă sistemul judiciar din România, dar cel mai important este să discutăm despre oportunitatea acestui proiect și așa cum am făcut apel la colegii din tot Consiliul General indiferent de partidul politic din care fac parte în ultima ședință să votăm pentru oportunitatea acestui proiect pentru bucureșteni. Nu este un proiect perfect, nu au fost nici în trecut dar fără acest proiect ajungem într-o situație critică ceea ce nu ne permitem în acest moment. Din acest motiv cred că este foarte important să votăm cu toții din punct de vedere al oportunității fiind siguri în spate, că de aceea există aceste direcții de suport ale Primăriei Municipiului București, că proiectul este legal deci noi aici noi nu suntem instanță nu suntem for de analiză a legalității documentelor și proiectelor pe care le avem ci a oportunităților. Să fie foarte clar pentru toți colegii consilieri. Eu votez acest proiect doar din punct de vedere oportunității și sunt sigur în acest moment, având el rapoartele Direcției Juridice și a Comisiei juridice formată din colegii consilieri generali care fac parte din acea Comisie juridică ca acest proiect este din punct de vedere legal sută la sută corect, da? în această ipoteză eu voi vota pentru acest proiect la fel ca și colegii mei din ALDE și îmi invit pe toți colegii din Consiliul General să depășim acest moment pentru bucureșteni. Mulțumesc.

T                                       J

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

      Si eu mulțumesc.

I                                     I

Domnul consilier general Ardeleanu Mircea.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea


Mulțumesc doamna președinte. Aș vrea să fac o precizare pentru că mi s-a pomenit numele de către un coleg, eu nu vreau să-i dau numele. Dintr-o greșeală copilul meu a apărut pe acea listă. Ca atare și să știe și presa, să nu se mai rostogolească neadevăruri, eu când am ridicat


buletinul de vot, pe buletinul de vot unde era trecut copilul meu, am tăiat, am anulat și am semnat. Se poate verifica. îmi cer scuze că au trebuit să mai treacă încă 14 zile să ne revedem în ședința de astăzi să revotăm aceste două companii și îmi cer scuze bucureștenilor. Nu știu ce ar putea să își ceară scuze și cum ar putea


pomenit numele în fața bucureșțefai


inele la USR și colegul care mi-a
âU făcut nimic de 3 ani de zile


în Consiliul General. Nu au făcut nimic decât au votat contra bucurestenilor. Mulțumesc.

♦                                                  J

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Si eu mulțumesc.

I                                T

Doamna consilier general Florea Ancuța Doina, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Propunerile pentru Compania Termoenergetică, Consiliul de Administrație:   Alexandru Burghiu, luliu Gogescu, Speranța

Cliseru, Nicolae Sebastian Ciolan, Cristian Beu Hasanogu, Georgeta Arghir, Andrei Mircea Dragoș Nicolae. Adunarea Generală a Asociaților: Mircea Sebeșan, Mihai Anton Ciudomirov, Valeriu Șuhan, Claudiu Catană, Radu Cristian Țuțu. Cenzori: Munteanu Ana, Tescan Alina Magda, Joița Julieta Rozalia. Și pentru Compania Energetică Servicii SA Consiliul de Administrație: Sorin Chiriță, Marius Coajă, Mihai Marinescu, Ardenel Mihai Vasile, Andrei Tudor, Cătălin Șerpescu, Mihaela Trifan. AGA : Gheorghe Amzăr, Petre Chirică, Honorius Circa, Valentin Voicu, Adrian Florescu. Cenzori: Alexei Ionela, Nitu Gabriela, Gută Marius. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Și eu mulțumesc. Până se tipăresc buletinele de vot o să rog pe domnul administrator public Sorin Chiriță să răspundă întrebărilor suplimentare dacă mai este cazul sau să facă anumite clarificări. Mulțumesc.


Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

Doar o singură precizare aș vrea să fac, orice normă pentru viitor și nu pentru trecut, cu excepția legii penale celei mai favorabile. Deci asta se aplică și hotărârii date cu excepția nulității absolute, care se constată dar nu este cazul aici. Invocarea deciziei ca având expunerea de motive și raportul de specialitate are ca scop luarea de act de această anulare a actului administrativ. Nu înseamnă o recunoaștere propriu zisă a motivației. Dacă instanța de fond a dat câștig de cauză Consiliului General că vorbim de Consiliul General, în instanța de apel într-adevăr s-a reținut si s-a anulat actul administrativ. Actul administrativ este declarația » » părintelui de naștere, dar nu este certificatul de naștere. Certificatul opozabil terților este înregistrat la Registrul Comerțului.

Pe de altă parte opozabil astăzi Companiile Municipale și această companie sunt înregistrate la Registj ~


erțului și sunt opozabile


terților. Legat de legalitatea acesteijhbtărâri>/vrea să invoc articolul 238 din Legea nr. 31/1990 care prevede expre^, posibilitatea divizării unei

■J y/'/OL
32


companii indiferent de stadiul în care se află și dacă ar fi fost în dizolvare ceea ce nu este cazul pentru că procedura de dizolvare nu a început și nu se nu ne punem problema să înceapă, nu a început. Instanța nu s-a pronunțat. Asta legat de aspectele juridice legat de oportunitate cred că ne dăm seama cu toții că ne aflăm în ceasul al 12-lea și colegii mei s-au întors de la Comisia Europeană, suntem pregătiți pentru a depune proiectul cu finanțare nerambursabilă, avem studiu de fezabilitate și mai mult decât atât, singura condiție este delegarea serviciului către companiile municipale așa cum prevede Legea nr. 51. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Și eu mulțumesc. Domnul Administrator Special RADET, Alexandru Burghiu, vă rog. Se pregătește domnul lider de sindicat Bogdan Hossu. Deci să-i ascultăm. Este o problemă importantă, totuși și dacă au fost puse întrebări e necesar să fie clarificate aceste întrebări. Să avem un pic de răbdare. Nu este o problemă simplă, este o problemă importantă să dovedim că ne interesează soarta Bucureștiului.

Domnul Administrator Special RADET Alexandru Burghiu

Vă mulțumesc doamna Primar General, vă mulțumesc doamna președinte, doamnelor și domnilor. încep prin a spune că nu mă așteptam să vin atât de repede în fața dumneavoastră. Ultima dată am fost surprins și într-un mod foarte neplăcut că o asemenea hotărâre vitală pentru Municipiul București a trecut la mustață, cu 37 de voturi. Drept pentru care o să-mi permit să fac o scurtă expunere asupra ceea ce am găsit în RADET, ce am făcut, ce facem și ce vom face. RADET administrează o rețea de 4.000 km dintre care 987 sunt de rețea primară, din cei aproape 1.000 de km de rețea primară peste 80% își au de mai mult de două ori depășită durata de viață dată de producător, adică au peste 52 de ani. în momentul de față vă pot spune că pentru prima dată în, au început investițiile în rețea în anul 2018. Vorbim de aceea țeavă care stătea și existau comentarii că ar putrezi în depozitele RADET, în momentul de față această țeavă este utilizată în zona Aviației pe un proiect de 13,42. Atunci când nu se făcea, comentariile erau de genul țeavă de milioane de euro zace în depozitele RADET-ului. Acum când o folosim comentariile au fost că reparăm rețeaua RADET-ului cu țeavă veche, deși există toate acreditările din partea producătorilor.

Ce trebuie să știți despre RADET este că avem 3.000 de angajați, a căror medie de vârstă este de 49 de ani, sub 35 de ani sunt doar 130 de oameni. Așa cum bine știți, cu ocazia ultimei ședințe am majorat salariile, respectiv fondul de salarii cu 30%, ac^stTcjț

«« ««.«... ««                 ^e salarii nu am mai fost

majorat din anul 2004, bineînțeleș/6or^ntaAîl^\au fost că ș-au găsit soluțiile de remediere și reparația /țapilor majorâpd salariile. întrebarea
mea simplă pentru dumneavoastră este dacă nu cu angajații la RADET-ului care vor fi de acum înainte plătiți așa cum se cuvine, cu cine să reparăm aceste avarii? Atunci când a fost construit RADET-ul avea 5.000 de angajați, iar acum are sub 3.000. în momentul de față am acordat o creștere salarială de aproximativ 700 lei net, în condițiile în care anterior acestei creșteri, salariul era aproximativ 1.770, vă dau o simplă categorie, categoria sudorilor avea înainte de această creștere o medie salarială de aproximativ 2.200 lei, în condițiile în care pe piață, media salarială este de 4.500 lei. Cauzele care au dus la această stare din punct de vedere a falimentului, din punct de vedere tehnic, nu sunt de ieri, de astăzi , ele datează de 15, 20 de ani. S-a tot vorbit și domnul deputat Nicușor Dan a spus de această datorie istorică, datoria s-a strâns în acest interval de timp și s-a explicat că ar trebui plătită. Ce trebuie să știți cu toții, în contabilitatea Primăriei municipiului București nu există nicio sumă înscrisă ca și datorie către RADET sau către ELCEN.

Mai mult, în 2017, înalta Curte a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă în urma unei acțiuni oblice a ELCEN-ului asupra RADET prin care a statuat faptul că nu există nicio altă datorie, mai mult de atât, săptămânile trecute a venit un răspuns oficial de la Consiliul Concurenței care spune că orice leu plătit de Primăria Capitalei în contul datoriei dintre RADET și ELCEN ar constitui ajutor de stat. întrebarea mea simplă este cum anume să fie plătită această datorie? Ar exista la modul teoretic o singură variantă și anume ca RADET-ul să majoreze tarifele, populația să sufere, să strângem toți acești bani și să îi dăm mai departe. Situația nu poate fi rezolvată decât într-un singur mod și anume crearea acestei societăți, cu toții greșim și știm, poate nu este cea mai perfectă formă, însă altă variantă nu există.

Există, din punct de vedere teoretic, posibilitatea transformării Regiei în societate comercială, așa cum s-a întâmplat în cazul STB-ului, însă ar presupune crearea unui capitol pozitiv, un capital pozitiv care presupune pe lângă acea datorie de 3,7 miliarde și crearea unui capital de lucru, adică un efort imposibil de făcut de către bucureșteni. Deci, singura soluție, aceasta este crearea unei societăți.

Vă pot spune că am decis să relatez și anumite lucruri pentru că nu mi se pare normal, în urma ședinței de utilități de săptămâna trecută, un anumit grup din Consiliul general s-a obținut la votul hotărârii cu numărul 13, ne referim la hotărârea de înființare, cu alte cuvinte a zis hai ca mai vedem ce o fi până în ziua votului, dar au votat împotriva hotărârilor numărul 14 și 15. Ce înseamnă asta? Hotărârea cu numărul 14 statua asigurarea furnizării energiei termice, pe de altă parte hotăra preluarea contractului, condiție sine qua non pentru accesare fonduri europene, deci în concret s-a votat împotriva fondurilor europene, împotriva preluării angajaților, împotriva continuității din punct de vedere al contractelor, adică lucruri care mă ajută la remedierea avariilor și nu în ultimul rând împotriva continuității serviciului public. Ca o părere personală, vă spun că sunt uimit, așa cum am spus inițial, încă o dată spun, nu în mod plăcut, că o hotărâre care este vitală pentru București în primul rând, nu este luată cu unanimitate.Cam atât am avut de spus.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumim frumos! Domnul lider de sindicat, Bogdan Hossu, vă rog frumos! Și se pregătește doamna lider de sindicat Ioana Stoica!

Domnul Bogdan luliu Hossu lider sindicat Cartel Alfa

Bună ziua tuturor și am o singură observație! Lider a fost unu, eu sunt președinte de Confederație sindicală, ales din 4 în 4 ani, deci fără nicio problemă respectând regulile democratice. Doamnelor și domnilor consilieri, doamna președinte, doamna primar general, primul lucru, vreau să vă spun ceea ce v-am mai spus și data trecută, reiau foarte pe scurt, este o problemă că această decizie nu este, trebuie să se transforme într-o orice decizie politică sau într-un joc politic, este pentru interesul celor 1,5 milioane de bucureșteni, de aceea ați fost aleși aicea pentru a reprezenta și a lua măsurile adecvate pentru acești oameni cetățeni, care speră ca prin dumneavoastră să obțină o condiție de viață și de trai normal.

De asemenea discutăm de cei 3.000 de salariați care sunt puși într-o situație delicată, regret faptul că se repetă greșeli legate de acest lucru și discuțiile derapează către probleme politice în loc să fie către discuții pragmatice, legate de acest lucru. S-au făcut greșeli, sperăm ca, împreună dumneavoastră să nu le mai repetați, din acest punct de vedere este și penibil ca să se recunoască o greșeală evidentă, care ar fi trebuit semnalată imediat, asupra incompatibilităților sau deciziilor respective, dar în același timp abținerea fără să spui de ce în momentul când se negociază și aici vă reamintesc de întâlnirea din 11 în care s-a discutat foarte clar cu reprezentanții tuturor consilierilor partidelor politice modul în care trebuia făcută noua societate ca să fie funcțională, să respecte transparența, să respecte reprezentarea adecvată și implicarea tuturor în această structură și regret faptul că nu s-a putut depăși, unii au reușit și au participat activ, prin, inclusiv contractul de asociere a fost modificat, conform anumitor prevederi, dar trebui margine să, tot timpul să spunem rfiPe bine,'nu e bine, dar să nu ne


Ăft /      \ -y \

implicăm. Aveți o responsabilitate și trebuie să v-o asumați ca atare în folosul cetățenilor și sper să o faceți ca atare. Vă mulțumesc!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc și eu, domnule președinte!

Doamna lider de sindicat Ioana Stoica!

Rog liderii de grup să-și cheme colegii în sală pentru buletinele de vot, vă rog frumos! Mulțumesc!

Poftiți, doamna Stoica!

Doamna Ioana Stoica lider de sindicat RADET

Bună ziua, domnilor consilieri, doamnelor consilieri, doamna primar, să zic că vin, nu neapărat, ca lider de sindicat, în fața dumneavoastră pentru a nu știu câta oară. în decursul anilor, da, am venit în fața consilierilor și am spus care sunt adevăratele probleme, cele mai grave probleme la nivel de RADET București, unii dintre dumneavoastră mă cunosc foarte bine, nu poate să spună nimeni că Ioana Stoica a cerut ceva vreodată, vreo funcție, este fina cuiva sau nașa cuiva sau de altă natură, deci niciodată nu am cerut posturi, niciodată decât pentru cetățenii Bucurestiului si pentru salariati... dumneavoastră credeți.... dacă această societate nu va fi trecută ce vor zice bucureștenii despre dumneavoastră? Că vă interesează? Confortul lor nu vă interesează, ce îi așteaptă la iarnă? Părerea mea este să gândească că dumneavoastră ați fost aleși să veniți în acest Consiliu să vă reglați conturi, să vă faceți anumite interese și nicidecum pentru ce ați fost votați.

Părerea mea este că trebuie să gândim cu creierul nu cu alte interese, să veniti în fata cetățenilor că mai este un pic si o să aveți din nou nevoie de voturile lor și să votați o societate, indiferent cum se va numi care să funcționeze. Ce pot să vă spun la momentul acesta de 2 ani de insolvență. RADET-ul crește, se fac investiții, se fac reparații pentru că ce spunea mai devreme domnul Nicușor, mai devreme domnul Nicușor spunea că cetățenii au plătit, dar legislația care a fost întotdeauna în defavoare, deci având două entități ANRSC-ul care nu a reglementat niciodată serviciul, ANRE-ul, unde erau gazele și energia majorau tariful și de două ori pe an, iar RADET-ul nu avea niciodată acces la majorare. Deci mai ales diferența, trebuia să plătești factura în 15 zile și o încasezi de la populație peste 45 de zile. Vă dați seama că și dacă eram la zi cu achitarea facturilor erau 30 de zile de penalități, deci niciodată, dacă legislația și vedeți foarte bine de 10 ani legea energiei termice nu se dă drumul. Eu spun că sunt interese politice, probabil interesează ca Bucureștiul să ajungă să nu mai poți să^respiri de sute de coșuri pentru centrale de apartament, probabil că cej^u'terferlgîcbse gândesc că este mai bună soluția de energie electrică să raci încălzire siorobabil că se gândescla altă soluție, dar trebuia să vină de acum 3 ani cu altă soluție, nu acum să ceară falimentul. Deci, nu cred că un minister poate să ceară falimentul unei societăți vitabile Bucurestiului.

> »

Mulțumesc!

J

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Si eu mulțumesc.

J                                     I

Domnul consilier general Radu Ion, vă rog.

Și buletinele, vă rog, după intervenția domnului consilier general.

Domnul Consilier Radu Ion

Mulțumesc!

>

Pentru mine treaba este foarte simplă, noi o complicăm. Date tehnice, în justiție, îi dăm afară, îi dăm la șomaj, lăsăm de izbeliște, păi ce se va întâmpla, avem altă soluție acum când discutăm decât propunerile de proiect? Nu avem și din tot răul salvăm ce este mai puțin rău. O să vedem ce va hotărî în justiție, desființează, ne taie capul, ne bagă în pușcărie, nu știu ce va fi, dar nu se poate rezolva. Salariații care sunt în majoritate oameni cu vechime, sunt specializați dacă îi dai afară îi treci la șomaj de unde iei alții, la asta nu se gândește nimeni? Numai la aspectul social și eu ca vicepreședinte al unei confederații sindicale și mă gândesc foarte serios pe de o parte la oameni, dar în primul și în primul rând mă gândesc la bucureșteni inclusiv la mine. De unde luăm apă caldă, de unde luăm căldură, că s-a pus problema domnule o să.... la iarnă ce o să facem de căldură? Dar acum ce o să facem de apă caldă? Nu vrem să gândim. Dau un singur exemplu și cu asta am încheiat. Se poate rezolva foarte simplu dacă există bani și voință, se blochează pe zone Bucureștiul și în câteva luni de zile pot fi înlocuite conductele care nu au fost înlocuite de 50 de ani. Exemplu este la metrou în perioada dinainte de 1989 de la Universitate la Piața Romană în 4 luni s-a închis circulația s-a lucrat în tranșeu deschis și s-a făcut linia de metrou. Sigur ori să fie înjurați, o să înjure bucureștenii, o să înjure transportul, da este normal dar ce putem alege, ce putem face? Putem importa energia termică din altă parte? Eu zic să fim cu picioarele pe pământ și cu capul pe umeri să votăm ce avem acum și vom vedea ce se mai întâmplă ulterior.

Mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Si eu mulțumesc.

J                                     J

Domnule, director lordache, vă rog, să înmânați buletinele de vot. Mulțumesc!                      __La ora 13.02 a venit în sală domnul consilier Arsu Alin lonuț.

Domnul lordache Adrian Director executiv Direcția Juridic Amzăr Gheorghe;

Am spus.... s-a semnat procesul verbal.

Ardeleanu Mircea;

Arsu Alin lonuț;

Artimon Marian;

Bâdulescu Aurelian;

Berceanu Octavian Alexandru;

Bîrdeanu Andreea Raluca;

Bujduveanu Stelian;

Bumbar Marian;

Catana Claudiu Daniel;

Chirică Petre;

Ciceală Ana Maria;

Circa Honorius Edward Adrian;

Ciucu Ciprian;

Ciudomirov Anton Mihai;

Coțofană Liviu Alin - absent;

Culea Orlando Marian;

Deaconescu Cătălin lonut;

Comănescu Mihai;

Doicin Cristian Vasile;

Dragne Daniela;

Florea Ancuța Doina;

Florescu Adrian Constantin;

Florescu Michaela Tomnița - doamna Florescu?

Gâdiută Alexandru Valeriu;

Gherghiceanu Florentina;

Grigorescu Florin;

lliescu Cătălin Lucian;

lonescu Andrei George;

lonescu Tudor Tim;

Ivan Florin;

Kansou Hazem;

Marinescu Sorin - Dumitru

Maxim Marius Cătălin

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Vă rog să nu plecați din sală rog nu plecați din sală.


Domnul Adrian lordache - director executiv Direcția Juridic

Mărgărit Sorin Nicolae

Munteanu Cristian Mihai

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Olteanu Cristian Marian

Pavel Marius Adrian

Radu Elena

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Rogin Marius

Săndulescu Nina

Sebeșean Mircea Radu

Stroe Bogdan Cristian

Suhan Valeriu Nicoale

f

Teodor Raluca Nicoleta

Țugui Matei Ion

Țuțu Radu Cristian lintea Georgiana

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Deci pauza se va termina după votul celor trei proiecte legate de RADET, da?

Domnul Adrian lordache - director executiv Direcția Juridic

Voicu Ion Valentin

Wring Roxana Sanda.

Vă rog comisia să vină să numere buletinele de vot vă rog frumos. Comisia!

- pauză -

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Bună ziua, o să vă citesc procesul verbal al Comisiei de numărare cu privire la cele două societăți, astfel:Pentru domnul Chiriță Sorin 35, împotrivă 17, pentru domnul Coajă Marius 35 pentru, împotrivă 17, domnul Marinescu Mihai 37 pentru, 15 împotrivă, Ardenel Mihai Vasile 37 pentru, 15 împotrivă, Tudor Andrei 37 pentru, 15 împotrivă, Șerpescu Cătălin Constantin 37 pentru, 15 împotrivă, Trifan Laura Mihaela 36 pentru, 16 împotriva.

Procesul verbal privind aprobarea reprezentanților CGMB în Adunarea Societății Compania Municipală Energetica Servicii București SA.

Au fost 52 de voturi exprimate, 0 anulate,

Pentru domnul Amzăr Gheorghe 38 pentru, 14 împotriva, pentru domnul Chirică Petre 37 pentru, 15 împotrivă, Honorius Circa 38 pentru, 14 împotrivă, Voicu Ion Valentin 38 pentru, 14 împotriva, Florescu Adrian Constantin 38 pentru, 14 împotriva.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Este procedură de vot, vă rog frumos nu se mai poate lua cuvântul pe acest proiect, da?

Deci încă odată vă rog frumos nu se mai poate pe acest proiect Mulțumesc frumos!

Vă rog nu mă face să vă tai microfonul... și așa nu votați, pentru ce doriți cuvântul? Să se consemneze, aș vrea să se știe că sunt consilieri de la USR care nu vor vota acest proiect ca și data trecută și cu asta am pus punct.

Domnul consilier general vă rog.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Credeți-mă că pot să vorbesc, nu e cea mai bună ziua a mea dar tot îmi iese.

Procesul verbal privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori a Societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București SA.

  • 52 de voturi exprimate, 0 anulate,

Alexe lonelia 39 pentru, 13 împotriva, Nițu Gabriela 39 pentru, 13 împotriva, Guță Marius 39 pentru, 13 împotrivă.

Procesul verbal privind aprobarea componentei Consiliului de Administrație a Societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

52 de voturi exprimate, 0 anulai


Pentru domnul Burghiu Alexandru 36 pentru, 16 împotrivă, Gogescu luliu 36 pentru, 16 împotriva, Cliseru Speranța 34 pentru, 18 împotrivă, Ciolan Sebastian Nicolae 37 pentru, 15 împotrivă, Beu Cristian 36 pentru, 16 împotrivă, Arghir Georgeta 37 pentru, 15 împotriva, Andrei Mircea Dragoș Nicolae 36 pentru, 16 împotriva.

Proces - verbal privind aprobarea reprezentanților CCMB în Adunarea Generală a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Termoenergetică București SA

52 de voturi, exprimate 0 anulate

Pentru domnul Sebeșan Mircea Radu 38 pentru, 14 împotriva, pentru domnul Ciudomirov Mihai Anton 38 de voturi pentru, 14 împotrivă, domnul Șuhan Valeriu 38 pentru, 14 împotrivă, Catana Claudiu Daniel 38 pentru, 14 împotriva, Țuțu Radu Cristian 38, pentru 14 împotrivă.

Și procesul verbal privind aprobarea componenței Comisiei de Cenzori a S.C Compania Municipală Termoenergetică București S.A

52 de voturi exprimate, 0 anulate

Muntianu Ana 38 de voturi pentru, 14 voturi împotriva

Teșcan Alina Magda 38 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă Joiță Julieta Rozalia 38 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă. Mulțumesc frumos!

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Mulțumesc frumos!

t

Vot pe integralitatea proiectului numărul 14.


Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetică București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciul de alimentare cu energie termică.

Mulțumesc.

Vot, vă rog. Noi nu votăm legalitatea, încă o dată vă rog frumos.

Suntem în procedură de vot. Faceți liniște, serviciul tehnic tăiați microfonul.

Doamna consilier vă rog să luați loc la locul dumneavoastră... doamna consilier Ciceala Ana Maria vă rog din suflet...

Domnul consilier general Culea nu votați? Ce se întâmplă?

Cu 36 de voturi pentru, 6 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.Urmează proiectul de hotărâre numărul 15.....vă rog frumos să

mergeți la locul dumneavoastră, vă rog domnule director lordache, vă rog frumos luați dumneavoastră cuvântul și lămuriți situația.

Deci, Poliția Locală vă rog să își facă datoria pentru că este un conflict care trebuie reglementat ca să putem continua ședința. Mulțumesc.

Proiect de hotărâre numărul 15...

Domnule viceprimar... luați loc.

Deci, proiect de hotărâre privind asigurarea permanenței și continuității serviciului public de alimentare cu energie termică activitățile de producere transport distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov.

Este un proiect de două treimi.

Vot, vă rog.

Liniște... vot vă rog frumos. S-a explicat, vă rog frumos.

Suntem în procedură de vot, încetați cu aceste acuzații, vă rog frumos doamna consilier. Luați loc acoio și o să vi se explice. Chiar trebuie să luăm măsuri severe?.... Extraordinar.

Cu 36 de voturi pentru, 6 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.


Proiect de hotărâre numărul 16 privind pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Vot, vă rog!

Suntem în procedură de vot. După aceea vă dau cuvântul, nicio problemă. De fiecare dată vi s-a cuvântul. Cel mai mult a vorbit grupul de la USR.


Da. Domnul consilier general lliescu, vă rog frumos.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Ba da. Mulțumesc!

»

Doamna președinte, stimați colegi, votul meu nu este condiționat de... dar haideți tot ne vorbiți de acel regulament, măcar haideți să ne respectăm între noi.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Eu cred că am respectat pe toată lumea și cred că și pe dumneavoastră v-am apreciat întotdeauna așa cum îi apreciez și pe colegii dumneavoastră numai că se pare că unii vorbesc foarte mult.


Domnul Consilier lliescu Lucian Cătălin


Știu. Eu vă vorbesc în cunoștință de cauză. Dumneavoastră aveți un pupitru în față și ați văzut că eu apăsasem, a apăsat pe acest buton speak, dar dumneavoastră vreți să treceți pe repede înainte, de ce? Nu știu. Fiindcă până la urmă suntem un for de dezbatere. Eu aș vrea să-l invit pe domnul Sorin Chiriță la microfonul Consiliului General și să ne spună câteva lucruri fiindcă în acest proiect de hotărâre, sunt cele 1700 de pagini, nu știu câți dintre noi le-au deschis sau le-au citit. Raportul Rominsolv, noi nu vom ști sigur dacă RADET va intra sau nu în faliment. Dar prin acest proiect a trebui să definim foarte clar care sunt bunurile de inventar în caz că RADET va intra în faliment și care nu sunt fiindcă până la urmă vorbim de un serviciu de utilitate publică și nu ar mai trebui să vorbim aceeași placă, că dacă nu am fi votat azi RADET-ul se închidea mâine. Nu se închidea fiindcă, conform legii nu se poate lucrul acesta. Vreau să ne spună domnul Chiriță în caz că RADET intră în faliment, care vor fi bunurile care vor fi executate, cu subiect și predicat, de la calculatoare până la clădirii, imobile.

Vreau să evidențiem mai mult în patrimoniul actual ce apare, rețele în acest proiect că noi trecem administrarea la acest ADI București Ilfov nu se specifică în clar acest lucru practic începând de azi ca să știți dragi colegi ce votăm și să ne asumăm chestia asta și ar fi bine ca sa existe un articol în care acest organism ADI, conducerea lui să vină cel puțin o dată la 60 de zile să ne prezinte un raport de activitate, practic noi transformăm ADI azi într-o entitate care preia prerogativele Consiliului General.

Ca să ne fie foarte clar, conducerea va fi asigurată și va fi numită de AGA și de acest ADI, Adunarea Generală sau cum se cheamă interjudețeană București Ilfov. Ideea este că nu consider că ar trebui să

3 domn-director Sorin Chiriță pentru lăreâ serviciilor, rapoarte anuale și


trecem peste Consiliul General stimate domn-director Sorin Chiriță pentru modificări de tarife, pentru concesionăreâ serviciilor, rapoarte anuale și bugetul de venituri si cheltuieli. Eu unul sunt cumva îndoit să votez acest ’ / //" / *


T-.

■f

punct pe ordinea de zi și contează foarte mult ceea ce ne veți spune dumneavoastră, fiindcă nu noi, ușor, ușor vor transforma Consiliul General prin înființarea acestor ADI și delegarea lor în gestiune în niște consilieri general care stăm și ne uităm. Eu vă mulțumesc.

Domnul Administrator Public Sorin ChirităPeste tot în țară s-a făcut delegarea prin Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitar. Nicăieri în țară nu a fost ADI nu a substituit Consiliile Județene, Consiliile Locale, și au exercitat întocmai conform legii atribuțiile. Dacă vă uitați cu atenție, articolul 5 spune așa: se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov ca împreună cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice RADET și Compania Municipală Termoenergetică SA să inventarieze bunurile, proprietate publică și privată ale municipiului București, necesare prestării serviciului de alimentare cu energie termică în arealul deservit. Lista bunurilor menționate înainte se va constitui în anexa 3 la contractul de delegare. Vreau să precizez că anexa 3 va fi supusă votului Consiliului General, deci se împuternicește pentru, așa cum ați făcut și pentru ADI de transport public, pentru inventariere, nu se dă prin această hotărâre domeniu public, patrimoniu public al municipiului București, sau și privat către, direct către companie. De altfel, atributul cu privire la patrimoniu rămâne exclusiv al Consiliului General, nu poate fi decât Consiliul General, nu se de către ADI, și ADI este, exercită aceleași atribuții pe care le exercita direcția de specialitate din cadrul aparatului, dacă nu ar fi fost nevoie de această asociere pentru a putea fi delegat serviciu. Este simplu, nu are atribuții mai multe decât prevede Legea 51, este vorba de regulamentul serviciului, dacă vedeți că avizați, chiar tot ceea ce se întâmplă, orice modificare se obține aviz în Consiliul General, o modificare pe regulament, o modificare pe caietul de sarcini, o modificare pe orice, se va obține votul în Consiliul General, nu va putea ADI să facă modificări fără să intre în Consiliul General, de exemplu dumneavoastră înșivă sunteți cei care votați permanent documente elaborate de ADI de transport București, de transport public București Ilfov, este, chiar și ședința trecută am vorbit de delegarea către doi operatori publici din Ilfov, am vorbit despre începerea procedurii pentru licitație a rutelor, deci practic aproape orice document care implică serviciul public ajunge la Consiliul General.

Vă mulțumesc! Există precedentul, Asociația de Transport Public vine cu orice modificare, nu există să nu poată să vină, să nu vii cu modificare, scrie și în Legea 51, ați văzut inclusiv actul adițional la contractul de delegare se votează în Consiliul Generapnttadevăr, înainte de a ajunge aici trece prin consiliul director și AGAabaâodîației, dar votul final rămâne la Consiliul General. Păi, la fiecare modificare, deocamdată nu s-a X *

jr                   ft w J                            X

delegat, este împuternicirea pentru, este dat avizul și avizul pentru studiile de oportunitate și avizul și împuternicește pentru patrimoniu, pentru inventarierea patrimoniului, nu se deleagă acum. Și într-adevăr patrimoniul public și privat al Municipiului București va veni în Consiliul General și va fi delegat în anexă, se votează în Consiliul General, dar acum nu putem să spunem ce bunuri sunt în domeniul privat al RADET și ce bunuri sunt în domeniul public și privat al Municipiului București pentru că mai durează încă două-trei săptămâni. Păi nu avem cum să știm până nu se termină procesul de evaluare și de inventariere. Deci până nu avem documentul final de, de evaluare și de inventariere nu avem cum să spunem pentru că este un, se intră la nivel de detaliu.

Falimentul, momentul falimentului, dacă RADET intră, oricum termenul este pe data de 27, până pe data de 27 avem deja bunurile, deci nu se, avem inventarul bunurilor. Mulțumesc! Deci nu intră atât de rapid în faliment pentru că termenul este pe 27 martie și dacă s-ar intra în faliment tot procedura, procedura de faliment prevede inventarierea bunurilor, deci si dacă ar fi fost în faliment.... Mulțumesc!

J                                                                                                                                              »

Repet, nu se întâmplă nimic deosebit, decât față de ceea ce s-a întâmplat cu STB-ul. Orice modificare, orice bun ajunge la Consiliul General, inclusiv modificările la contractul de delegare.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Proiect de hotărâre numărul 16 privind pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Cu 36 de voturi pentru, 6 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

O să îi dau cuvântul domnului director lordache, pentru a face câteva lămuriri.

Mulțumesc.

După care vom face o pauză.Domnul lordache Adrian Director executiv Direcția Juridic

Referitor la discuția că nu au fost două treimi pentru persoane, singura... textul din Legea 215/2001 în care se vorbește de vot de persoane este la viceprimar, în rest haideți să ne uităm la ce s-a votat. S-au ales persoane pentru a face parte din AGA, CA și Comisia de cenzori și sunt supuși... sunt numiți, sunt completate acele puncte, puncte din diferite hotărâri și sunt votați în integralitate, hotărârea cu două treimi

Doamna consilier, nu se votează fiecare parte a hotărârii. Au fost desemnate persoane, sunt supuse votului și au trecut cu două treimi. Nu vreau....

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc frumos!

Pauză. Ne vedem peste 30 de minute.

- pauză -

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Punctul nr. 17 - este proiect cu 2/3 din numărul consilierilor în funcție, proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei construcții și a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului București, Șoseaua Vitan Bârzești nr. 2 - 4, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești.

Vot vă rog.

Cu 49 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea....

... aș vrea să vă rog să faceți puțină liniște, vă rog...

...pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății în domeniul pubiic^TJVIunicipiului București și administrarea Consiliului Generalul Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul »ituat în sectorul 4 al Municipiului

București, Șoseaua Vitan Bârzesti nr. 9 - 11, în vederea realizării obiectivului de investiții Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzesti.

Vot vă rog.

Cu 50 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 19 - proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din B-dul 1 Mai nr. 28, Sector 6.

Este vot 2/3.

Nu pun pauză, când se termină minutele de acolo, s-a terminat.

Vă rog să încetăm cu ironiile, vă rog frumos.

Cu 37 voturi pentru, 5 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3 către Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Domnul consilier Culea Marian Orlando, vă rog.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumesc.

în legătură cu acest spațiu, există o hotărâre judecătorească prin care s-a reținut în motivare faptul că nu există oportunitatea pentru a fi dat acest imobil către institutul Elie Wiesel.

Noi respectăm comunitatea evreiască, apreciem efortul Institutului Elie Wiesel, suntem de acord, să le dăm un spațiu care să le satisfacă necesitățile.

I

Considerăm că trebuie să îndeplinim atât cerințele legale cât și tehnice pentru acest spațiu.

As vrea să știu dacă totul s-a discutat cu domnul Aurel Vainer, președintele comunității evreiești, dacă dumnealor îmbrățișează ideea de a primi acest spațiu, întrucât am senzația că noi mimăm că le dăm acest spațiu din moment ce hotărârea este vulnerabilă și există riscul de a fi atacată și anulată în instanță așa cum a fost și prima dată.

Deci noi vrem să oferim în spațiu pentrcrac^st proiect a Institutului Elie Wiesel, însă haide să îndeplinim ștcondițiil^legale. Vă mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă mulțumesc, mai sunt trei colegi înscriși la cuvânt, am să le dau cuvântul și după aceea am să îl invit pe domnul director Traian Petrescu și un reprezentant al Fundației este în sală, am înțeles.

Doamna consilier general Florea Ancuța Doina, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament la punctul 20.

La punctul 1 articolul 2 paranteză 3 se modifică și va avea următorul conținut: dacă în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Muzeul nu are avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, conform Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, imobilul situat în București, strada Lipscani nr. 1820, sectorul 3 revine în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Punctul 2 celelalte prevederi rămân neschimbate.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc, depuneți amendamentul, domnul consilier general Circa Honorius Edward, vă rog.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Mulțumesc, doamna președintă.

Apreciez luarea de cuvânt a colegilor mei. încercam să înțeleg acel nume la care se referea colegul nostru Culea, pentru că noi, grupul consilierilor PSD, din care încă știu că faci parte domnule Culea, am decis și vom vota acest proiect. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc, asa știam si eu subiectul.

Domnul consilier Culea, vă rog și după aceea o să îl rog pe domnul director Traian Petrescu să ne lămurească.

Este și de la Institut, am spus.

Păi da, deci domnul consilier general Culea că era la rând după aia vă plângeți că nu îi dau cuvântul.

Domnul Consilier Culea Marian Qrlando

Aș prefera să vină de la Institut, să vină, să ne explice pentru că noi nu am zis că nu votăm, eu nu am zis că nu votăm acest proiect, ni se pare normal să susțină acest proiect.


Dar haideți să facem ceva și să nu ne prefacem că doar le dăm acest spațiu, urmând ca acest proiect să fie an

S-a mai întâmplat odată. Ori le djăirPori facem mișto.


Nu mi se pare normală atitudin

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Reprezentantul Institutului, vă rog frumos, dacă este în sală să vină să ne explice și cred că noi nu ne prefacem, eu așa zic.

Doamna Elisabeth Unoureanu - Șeful Serviciului de Comunicare si Administrare în cadrul Institutului National pentru Studierea Holocaustului în România Elie Wiesel.

Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru ocazia și invitația de a fi aici și a vă explica câte ceva despre acest proiect. Aș începe cu un foarte pe scurt istoric pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință și vreau să subliniez două elemente deosebit de importante. în primul rând, trebuie să știți stimate doamne și stimați domni, faptul că este un proiect transpartinic deci nu are culoare politică, de asemenea așa cum este gândit proiectul muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România este gândit ca un proiect public privat. Noi practic... practic acest proiect I-am început în anul 2012, trebuie să știți că Institutul Wiesel este o instituție publică, o instituție în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și administrația prezidențială alături de Guvernul României și de Primăria Municipiului București, din 2012 până în 2014 au venit la acest proiect. Noi fiind o instituție a Guvernului am fost instituția care s-a ocupat de managementul acestui proiect. Ei bine... din anul 2014 s-a constituit un comitet consultativ pe care Guvernul României l-a hotărât împreună cu Administrația prezidențială și alături de Primăria Municipiului București, iar acest comitet consultativ care a avut trei întruniri, una în 2014 și în 2015 încă două întâlniri, comitet consultativ și întruniri în care au participat și reprezentanții ai municipiului București au gândit și au hotărât ca în anul 2016 într-un guvern tehnocrat atunci când era Cioloș, domnul Dacian Cioloș premierul acestei țări, s-a dat o Hotărâre de Guvern prin care Institutul Elie Wiesel era însărcinat să coordoneze și să înființeze Muzeul Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din România. O lună mai târziu, în luna septembrie 2016 datorită votului dumneavoastră, votului Consiliului General al Municipiului București s-a dat în administrare clădirea din Lipscani 18-22.

Ei bine......tot datorită acestui vot s-au început niște investiții acolo

și aici mă refer la o expertiză tehnică pe care am făcut-o la această clădire, un studiu istoricul arhitectural, un caiet sarcini iar mai târziu în anul 2018 tot acest documentar l-am folosit și a stat la baza lansării unui concurs internațional de soluții pentru amenajarea viitorului muzeu de istorie a evreilor și al Holocaustului, ceea ce este foarte important este și doresc ca dumneavoastră să știți că dip-2Ș46^ până acum Guvernul României pentru acest concurs a alocal^șâtaa de 660.000 de euro. Pe de altă parte, în absolut tot ceea ce înseamnă expertize, studii, caiet de sarcini experți, etc, s-a investit suma de circa 50.000 de euro aici intrând inclusiv utilitățile pentru că de când s-a dat în administrarea institutului această clădire toate utilitățile Institutului Național Pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel le plătește la nivel de apă, lumină etc. Ceea ce este iar foarte important muzeul și expoziția permanentă se va construi pe circa 1300 metri pătrați suprafața utilă și vă rog aveți expertiza tehnică la îndemână pe... secțiunea concurs în expertiza tehnică este stipulată suprafața de 4.738 de metri pătrați utili care înseamnă subsol parter, etaj 1 și etaj 2 podul nu mai discutăm este un pod unde puteți observa înălțimea mea eu nu pot sta în picioare, deci este nelocuibil.

Practic din acești 4738 de metri pătrați, 1200 circa va fi alocat vor fi alocați, această suprafață va fi alocată pentru expoziția permanentă restul spațiului evident că îl vom folosi pentru funcțiunile unui muzeu modern centru de cercetare, centru educațional, centrul cultural, cafeteria garderoba etc., cum probabil că mulți dintre dumneavoastră ați fost în muzee și știți ce înseamnă acest lucru. în concluzie nu aș putea decât să vă îndemn la un exercițiu de echilibru pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost un gest de normalitate până pe data de 26.02 în ceea ce privește votul dumneavoastră pe de o parte, pe de altă parte țin foarte mult să vă spun pentru că am auzit prima intervenție acest proiect este în acord absolut total cu Federația Comunităților Evreiești din România pe de o parte după cum se poate și vedea atât pe site cât și în comitetul consultativ, pe de altă parte iar acel proces de care s-a invocat m-aș uita mai întâi la inițiatorii procesului pe de o parte și la intervenienți pe de altă parte, pentru că aici sau pierdut pe un viciu de procedură într-o ședință extraordinară și pe o listă suplimentară în loc să fi fost acest subiect tratat si votat într-o o ședință ordinară.

♦ > >

Nu vreau să fac discuție cei care au inventat acest proces dacă vă uitați au dat inclusiv România în judecată pentru că urma să adere la Uniunea Europeană acesta este unul dintre exemplele pe care vi le pot aduce dumneavoastră în față, este o sentință o comunicare publică oricine poate să se uite și chiar vă îndemn. în concluzie și cu asta chiar închei nu pot decât pe baza informațiilor pe care vi le-am oferit să vă răspund la... și să vă stau la dispoziție la orice întrebare doriți să vă răspund și încă o dată vă îndemn la echilibru.

Doamna Președinte Anca Daniela Raiciu Mulțumesc frumos.

T

Domnul consilier general Culea.

Doamna Elisabeth Unqureanu - Șeful Serviciului de Comunicare si Administrare în cadrul Institutului National pentru Studierea Holocaustului în România Elie Wiesel.

Pentru cine dorește niște broșuri.

*                T                    f

Domnul Consilier Culea Marian Qrlando

Mulțumesc încă o dată. Revin și arăt că respectăm comunitatea evreiască și apreciem o inițiativă ai Institutului Elie Wiesel însă referitor la hotărârea judecătorească aici trebuie să vă contrazic puțin întrucât instanța s-a pronunțat inclusiv pe o oportunitate spațiul respectiv a fost achiziționat de Consiliu General special pentru Pinacoteca și faptul că acum îl dă în administrare Institutului nu este tocmai în regulă. Deci eu zic că nu cred că dumneavoastră ar trebui să vă asumați primirea unui asemenea spațiu pentru că există riscul de a fi anulat din nou în instanță. Să nu credeți că cei care au dat prima dată în judecată și au atacat hotărârea nu o vor face și a doua oară o vor face și atunci de ce să riscăm ca dumneavoastră să investiți niște bani acolo să vă apucați să faceți ceva și pe urmă să se anuleze din nou hotărârea pentru că din punctul meu de vedere și juriștii vă pot confirma lucrul acesta există o autoritate de lucru judecat asupra căruia nu se poate reveni și nu cred că cineva din consiliu vreunul din colegii mei aș vrea să vă dea doar de dragul de a vă da. Noi chiar vrem să vă dăm în administrare un mobil care să vă folosească și în care să rămâneți acolo veșnic, dar aici este o problemă. îmi pare rău că trebuie să vă spun, nu știu cine v-a explicat hotărârea judecătorească și ceea ce cuprinde ea însă sunt alte probleme de fond acolo și dumneavoastră riscați ca să primiți acest imobil și să rămâneți pe urmă fără el pentru că se va întoarce la Consiliul General pentru că așa a zis instanța. Deci lucrurile sunt foarte clare în hotărâre. Eu am citit-o, am studiat-o pentru că... tocmai pentru că mă interesează subiectul și nu aș vrea ca să vă dăm ceva și pe urmă veniți și spuneți: uite, iar nu ați dat spațiul ăsta și nu e ok, adică din punctul vedere al legalității nu e tocmai bine. Am înțeles ați făcut investiții, vă asumați să îl preluați nu avem niciun fel de problemă. însă vreau să știți la acest moment că există riscul de a fi atacată din nou hotărârea și a se obține din nou anularea ei.

Vă mulțumesc.

Doamna Președinte Anca Daniela Raiciu

Și eu mulțumesc!

Am să îl rog pe domnul director lordache ca să ne explice partea cu legalitatea, vă rog. Imediat....


O.K. Bine. Voiam să-l lămurească^pe^domnul consilier general

Culea. O.K. Bine. Atunci domnul vicegnmaî1 Badulescu, se pregătește U n ’■

51
domnul consilier Circa Honorius, după care o să vorbească și domnul director lordache. Vă rog frumos, domnul vice, vă ascultăm.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu tot nu reușesc să disting notele discordante din interiorul grupului PSD. Vă spun sincer, sunt uimit, zăpăcit și nu știu cum să preiau această chestiune pentru că, stimată reprezentantă a Institutului Wiesel, dânsul este de la PSD, dânsul este de la PSD, da, și nu înțeleg despre ce este vorba. Bun, că veni vorba despre suferința evreiască din România, trebuie să nu vă, nu pot să mă abțin să nu vă ascund faptul că sunt alături de ea până la un anumit moment. Culoarea mea din suflet și din simțire, mă obligă să vă, să vă spun și alte chestiuni. Cred eu că dumneavoastră insistați într-o chestiune care o să vă aducă mai multă bătaie de cap. Unu.

Doi la mână, de ce vă spunem ac..., de ce vă spunem acest lucru? Unu. Zona pe care ați ales-o este o zonă plină de românism, doamnă. Este centrul vechi al municipiului București. Doi. Este o zonă care, foarte vascularizată în istoria noastră a românilor, este o zonă care după aceea nu este dotată cu utilități adică vreți să îmi spuneți mie că cum veți rezolva când veți aduce în acele săli atâția oameni și îi veți băga pe acolo, că e problemă cu transportul în zonă, știți că e zona istorică. Dar nu contează. Si asta e o chestiune foarte bună. Acuma, as vrea să îmi vorbiți ca să mă lămuriți din cons... despre consensul pe care îl aveți dumneavoastră cu cealaltă organizație din România și dacă de comun acord ați consfințit asupra la chestiunea asta. Eu o să fiu mai direct, eu o să votez pentru lucrul ăsta deși mă doare sufletul, dar să vedem dacă există consens între institutul dumneavoastră și cealaltă componentă culturală etnică condusă de domnul Weiner și veți conlucra împreună. Da.

Doamna Elisabeth Unqureanu - Șeful Serviciului de Comunicare și Administrare în cadrul Institutului National pentru Studierea Holocaustului în România Elie Wiesel

Sigur că da. Este un proiect în comun pentru că practic, prin acest muzeu se va urmări punerea în valoare a contribuției pe care evreii au avut-o la comunitatea ... comunitatea evreiască a avut-o în dezvoltarea României pe de o parte, Holocaustul va avea un segment de 30% în acest muzeu, pe de altă parte și facem un un muzeu de istorie a evreilor și al holocaustului ca parte... Muzeul de istorie a evreilor. Exact. Exact. Românii de etnie evreiască care au luptat în Primul Război Mondial, de exemplu, deși nu aveau cetățenie. Acolo vor fi în muzeu, într-adevăr. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ca să vă răspund punctul la ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu amplașamentyl, vă invit, vă invit să vă uitați de curiozitate la muzee similare^dâv istorie a evreilor și al holocaustului din Berlin în centrul orași/lui, Atena în ce.ntrul orașului, mâinese inaugurează în Skopje, Macedonia chiar pe pietonală va fi acest muzeu, Londra, avem două muzee, unul este în mijlocul orașului, Paris Memorialul de la Shoah, la fel în Milano Statione Centrale di Milano, ajungem în Cape Town și așa mai departe. Deci nu cred că amplasamentul, faptul că este în mijlocul orașului e o problemă, iar, iar pe acest criteriu ce facem cu Muzeul Național de Istorie? Ce facem cu toți cei care vin și vizitează la BNR? Sigur că da, dar, am înțeles, iar la muzeu nu se vine cu mașina. Cel puțin eu nu vin cu mașina, nu mă deplasez cu mașina.

I

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Domnul consilier Circa Honorius, vă rog frumos și după aceea domnul consilier general lliescu Cătălin Lucian.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Doamna președinte, aș vrea să ascult argumentația domnului lordache. Cum spuneam, poziția grupului PSD este clară și noi vom vota acest proiect. Voiam doar să aud argumentația juridică pentru că știu, am argumentație și știu. Doamna n-a subliniat. Vorbim de institut național. Este în subordinea Cancelariei Primului Ministru, având susținerea președintelui, primului ministru și așa mai departe. Nu vorbim de un institut privat. Acest muzeu este un proiect care este un muzeu organizat și care va fi creat pe câte o instituție a statului român. Domnule director, eu cel puțin vreau să aud explicația dumneavoastră și după aia doamna președinte, mai departe. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Până să vorbească domnul director lordache, domnul consilier general lliescu Cătălin Lucian, după aceea o să-i dau cuvântul și domnului director lordache.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Da, vă mulțumesc, doamna președintă. Stimată domnișoară, mulțumim că ați venit în fața noastră să ne spuneți câteva cuvinte despre proiectul pe care l-ați început sau ce ați făcut dumneavoastră în ultimii doi ani și jumătate acolo, dar eu vreau să vă spun următorul lucru. Ați numit câteva persoane care au atacat acel act al nostru pe care îl am votat acum un an și jumătate. Habar nu am cine sunt oamenii ăia. Nici nu mă interesează. Probabil cetățeni români, dar vreau să vă spun că în spatele contestației lor la tribunal, da, a existat un complet care probabil acel complet nu-l contestați că nu știu ce ar avea^el complet și eu vreau să vă citesc din motivarea acelui complet de jucțgcători, da, prin care au anulat actul pe care l-am votat în Consiliul General în anul cred 2017 sau 16.

Din această perspectivă, instanța reține că decizia autorității nu cuprindea motivele prin care a dat în folosință un imobil care avea o destinație specifică și fusese achiziționat în acel scop și anume înființarea Pinacotecii București unei entități care intenționa folosirea imobilului în același scop decât cel pentru care pusese inițial destinat. înființarea Pinacotecii București servea intereselor întregii comunități, inclusiv a celei evreiești și ca urmare renunțarea la această măsură fără o motivare temeinică ce ar trebui să conțină și aspecte temeinice specifice, conduce la concluzia că actul administrativ atacat este nemotivat sub acest aspect si ca urmare este nul.

Sub un alt aspect, instanța reține că nu se justifică schimbarea destinației unui imobil în condițiile în care Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, nu a motivat în niciun fel necesitatea dării în folosință a respectivului imobil, atâta timp cât în București există Muzeu de Istorie a Evreilor din România, care din perspectiva obiectivă lui institutului corespunde cerințelor acestuia. Noi am, noi reținem asta, nu spusă de cinci indivizi, cinci cetățeni ai statului român, care au atacat un act al consiliului, o hotărâre de Consiliu General și au câștigat-o, noi discutăm de un complet de judecători care au spus asta și probabil nu contestați lucrul ăsta, dar mergem mai departe, fiindcă noi, Consiliul General, astăzi întrunit, suntem 51 de consilieri generali prezenți din 55, avem o dilemă. Că noi acum niște ani, în 2013, am votat un proiect de hotărâre, un schimb, aceea, acea clădire cu o clădire a BRD-ului, da și am mai dat și niște bani în plus, aproximativ 5 milioane de euro. în total au fost 13 milioane euro. Da? Iar noi atunci când am hotărât, Consiliul General trecut, când a hotărât să facă acel schimb plus bani în plus, în hotărâre este stipulat că dăm acești bani să înființăm Pinacoteca. Muzeul, unde să ducem toate tablourile, colecțiile de tablouri cele mai valoroase ale municipiului București și ale României. între timp, până cineva, nu știu de unde a apărut povestea asta, că ar trebui ca acest, ca această clădire să v-o dăm dumneavoastră în administrare sau în concesiune, până să apară povestea asta, muzeul deja a demarat acte premergătoare la Ministerul Culturii privind acreditarea. Vorbesc din anul 2013 până în anul 2016. Muzeul Municipiului București. Da. Deci, au demarat o serie de proceduri. Dumneavoastră poate ați fost sau n-ați în sală. Eu încă o dată, reiterez, sunt foarte supărat pe o parte din executivul primăriei că acum un an și jumătate, doi ani de zile, doi ani și puțin, nimeni nu ne-a spus, băi stimați consilieri generali, ca să nu folosesc și un alt epitet, băi fraților, voi nu puteți să veniți să votați povestea asta fiindcă în orice instanță vom fi atacați și se va câștiga povestea asta, iar acuma pe bună dreptate și aveți dreptate dumneavoașirăi^inckcereți astăzi, suntem puși în următoarea faptului, în următoareăjsituație: votăm azi, sigur va fi atacat fiindcă este ... nu s-a desființat .../ain 2013.

Hotărârea de Consiliu General prin care noi am scos bani din bugetul Consiliului General cu o destinație clară pinacotecă sau avem toată clemența și am înțeles că există posibilitatea ca Primăria Municipiului București să acorde la schimb alte două clădiri, o clădire la 300 de metri de noi pe Strada Academiei 5000 de metri pătrați construibili sau o altă clădire unde cred eu că s-ar preta acest muzeu să existe undeva unde este Cartierul Evreiesc în zona Udriște. Am înțeles o clădire cu o suprafață cu o curte probabil noi o să și investim în acea clădire în funcție de cum se va înțelege institutul dumneavoastră cu Primăria Generală, dar astăzi noi suntem forțați să alegem nici nu știu ce fiindcă acest act va fi atacat, al nostru de azi va fi atacat și se va câștiga. Eu spun că ar trebui să ne mai gândim. Aștept punctul dumneavoastră de vedere. Totuși hai să vă spun ceva. Centrul Vechi, că vorbim de București sau ați dat exemple de alte capitale. Ați văzut ce se întâmplă în Centrul Vechi de dimineață de la ora 1:00 până a doua zi la 5:00 dimineață este practic nucleul distracțiilor din România și probabil a devenit un nucleu al distracțiilor și din Europa. Chiar vă doriți acest muzeu să fie în centru, nu știu discotecilor, Pub-urilor sau că peste tot eu știu că Muzeul Holocaustului duce într-o poveste de gri, de cenușiu, de exact atrocitățile, suferință, ce s-a întâmplat acum 60 și puțin de ani în lagărele de concentrare. Mulțumesc mult.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos domnule consilier general.

Dau cuvântul... lăsați-l pe domnul director Adrian lordache să vă răspundă. Vă rog frumos. Puteți să treceți la loc. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Adrian lordache. Direcția Juridic

O să încerc să fac un răspuns și domnului consilier Culea și domnului consilier Lucian lliescu fără să intru în vreo polemică, mă refer strict la sentință judecătorească și la conținutul proiectului de hotărâre pe care îl aveți de votat astăzi, este supus votului dumneavoastră. Este adevărat că judecătorul spune oportunitatea mie nu mi se pare, nu e un complet, e un singur judecător că suntem la tribunal. Ceea ce pot să vă spun este că există o decizie cu putere de lege în România care spune că instanțele nu au voie să se pronunțe pe oportunitate și acesta era un motiv, o cale de atac împotriva acestei sentințe. Am preferat să intrăm din nou cu proiectul, să corectăm ceea ce a considerat judecătorul că noi am greșit, iar ceea ce spune, vreau să vă spun un singur lucru că atunci când municipalitatea cumpăra un imobil cumpără evident cu o destinație.

Dar nimeni nu spune că dacă am luat cu o destinație nu am voie să o schimb. Este dreptul proprietarului de a folesrșcekbun. în acel moment a părut fezabil pentru pinacotecă. în momâpt'ul de față executivul și nu doar eu, executivul consideră pe baza .unei solicitări' și a unei note de

fundamentare de la Guvern că este bun și pentru a se face acest muzeu. Deci nu este bătut în cuie sub aspectul am cumpărat pentru pinacoteca, gata acolo e pinacoteca. Avem o grămadă de alte exemple care...și sunt legale. Și pot să vă spun domnule consilier general că orice act pe care dumneavoastră îl votați sau îl semnați, poate fi supus controlului judecătoresc. Deci orice act administrativ poate fi supus controlului. Ce se va întâmpla mai departe dacă trece proiectul, vom vedea. Ne apărăm în instanță dacă vom fi dați în judecată sau muzeul își va continua treaba dacă va trece proiectul. Vă mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos.

Vot vă rog.

Vot pe amendamentul doamnei consilier general Florea Ancuța Doina. Vot vă rog.

Amendamentul este de două treimi ca si hotărârea.

I

Cu 28 de voturi pentru, 12 abțineri, 6 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 20 privind darea în administrare a imobilului situat în Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3 către Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Vot vă rog.

Este o persoană care nu a votat și este în sală.

Cu 34 de voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 21 privind cumpărarea imobilului situat în B-dul Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 și Corp C3, sector 4, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice.

Doamna consilier general Ancuța Florea.

Doamna consilier Florea Ancuța Doina

Amendament la punctul 21 de pe ordinea de zi. Deci proiectul de care spuneați dumneavoastră, la punctul I, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: se aprobă cumpărarea imobilului situat în Bulevardul Regina Maria 86-88 corp C1 și corp C3 Sector 4, București, având datele de identificare conform anexei numărul 1>ar^-face parte integrantă din prezenta hotărâre cu destinația de sediu de instituție publică. Punctul II articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut: după încheierea formalităților de vânzare cumpărare imobilul va intra în domeniul public al municipiului București cu destinația de sediu de instituție publică și administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic serviciu public de interes local al municipiului București. Patrimoniul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se modifică corespunzător. III celelalte prevederi rămân neschimbate. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Domnul consilier Berceanu Octavian.

Domnul Consilier Berceanu Octavian

Voiam să aduc la cunoștință colegilor că foștii proprietari ai imobilului se regăsesc într-un, într-o sinteză raport de control privind verificările efectuate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și acolo acest raport a mers către DNA. E un tipar de prin care anumite proprietăți ajung pe urmă să fie răscumpărate de stat și cer atenția colegilor pentru că membrii care au votat în aceste dispoziții, membrii ANRP, au avut sau au fost niște consecințe asupra lor. Ar trebui să ne uităm mai adânc despre ce imobil este vorba și unde se duc banii. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Si eu vă mulțumesc!

t                                        î

Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul supun la vot amendamentul doamnei consilier general Ancuța Florea!

Este tot de două treimi!

Cu 34 de voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Supun la vot proiectul numărul 21 în integralitatea lui, proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în B-dul Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 și Corp C3, sector 4, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice.

Cu 34 de voturi pentru, 1 abținere, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 22 privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății dirr^tr.-fcoanei nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, necesar extinderii locuinței.

Doamna consilier Wring Roxana Sanda

Da, vă mulțumesc! Noi ne vom opune acestei concesionări pentru că cei 73 de metri pătrați sunt de fapt parte a unui PUD. Eu nu știu cum la Primăria Sectorului 2 se fac proiecte care de fapt ar trebui să fie planuri urbanistice zonale cu planuri urbanistice de detaliu și anume acolo este un imobil care va fi demolat, se va construi pe 3, puțin peste 370 de metri pătrați, cred că are tot terenul, se va construi un bloc de 3 etaje și noi nu facem aicea decât să dăm terenul după ce PUD-ul a fost deja aprobat. în primul rând că nu știu cum se poate accepta ca printr-un PUD să se modifice funcțiunea, să se modifice înălțimea, CUT, POT, și așa mai departe. Și de ce trebuie noi în mod retroactiv să acceptăm ca acest teren să fie dat în proprietate privată, ar putea foarte bine să fie amenajat ca spațiu verde, deci vom vota împotrivă. Vă mulțumesc!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Si eu mulțumesc!

T                                T

Doamna consilier general Teodor Raluca Nicoleta!

Doamna consilier Teodor Raluca Nicoleta

Mulțumesc! Aș vrea să completez cu detalii de la colegii noștri de la sector 2. Ei nu au votat acest PUD pentru că nu se asigură numărul minim de locuri de parcare necesar pentru un imobil de asemenea dimensiuni. De asemenea, dacă se va vota astăzi acest proiect, aș vrea doar să vă arăt ce, o altă, cum o altă veche fațadă frumoasă a Bucureștiului va dispărea.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă rog frumos să luați loc! Deci, deci, despre ce discutăm? Dacă s-a discutat în comisie, vă rog frumos luați loc ca să nu-i rog pe colegii de la Poliția Locală să vă invite să luați loc în bancă! Domnule, în comisie! Domnul viceprimar Bădulescu că ați cerut cuvântul! Domnul viceprimar!

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Wring, da, să vă întreb și eu ceva că nu prea știu. Deci aicea vorbim de concesiune nu transferăm niciodată dreptul de proprietate. Da, vă rog!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda!Doamna consilier Wrinq Roxana Sanda

Nu, aveți dreptate, dar se va construi pe acest, deci ei vor, există un imobil care va fi demolat, deși printr-un PUD nu poți să demolezi și după aia vor construi până la aliniament. Deci, concesiunea asta se face, probabil, ca să construiască, probabil două camere, nu știu, dar ce o să facem? O să le demolăm casa în cazul că anulăm concesiunea? Deci ei au făcut un proiect care include deja acești 76 de metri pătrați, dar e un plan urbanistic de detaliu, știți și dumneavoastră că acolo nu se modifică decât lateralele. Aici va fi un bloc de 3 etaje.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Domnule Dumitrașcu este cumva în sală ca să ne aducă lămuriri suplimentare?

Nu, haideți, vă rog eu frumos, domnul viceprimar!

Dacă domnul arhitect șef nu este în sală, doamna Mariana Perșunaru care este director executiv la Direcția de Patrimoniu până vine domnul arhitect șef, vă rog frumos!

Lăsați, până vine dânsul să ne lămurească! Eu zic puțină seriozitate nu ar strica, vă rog!

Doamna Mariana Perșunaru, director executiv la Direcția Patrimoniu Bună ziua! N-aș putea să vă răspund la întrebarea dumneavoastră dacă trebuia PUD sau PUZ, însă pot să vă spun că, anterior concesionării este necesară aprobarea documentației de urbanism. Deci, înainte să concesionăm este necesar să aprobăm fie PUD sau fie PUZ. Atâta vreme cât Consiliul Local al sectorului 2 a aprobat acest PUD, probabil că se putea prin PUD. Terenul este proprietatea Municipiului București, este proprietate din 1940, a Municipiului București, așa cum o să observați, în zonă există imobile care au limita de proprietate, această suprafață nu este inclusă la stradă, este o, este o suprafață de sine stătătoare, acești 75 de metri.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos!

Domnul arhitect șef Dumitrașcu, vă rog frumos!

Domnul arhitect șef Dumitrașcu Ștefan

Am înțeles! Concesionarea unui teren aflat în proprietatea Municipiului București adiacent proprietății din Icoanei necesar extinderii locuinței, din câte înțeleg, problema^șp7pune că acest teren ar fi needificabil. A! PUD-ul nu este reglementat de către Primăria Municipiului

București, este documentație de urbanism care a fost aprobată de către Consiliul local.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Deci dânsele nu s-au înscris la cuvânt! Vă rog frumos lămuriți pe dânșii, eu sunt lămurită.

Domnul arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Am înțeles! Extinderea construcțiilor se poate face numai pe terenul concesionat, pe terenurile închiriate nu se poate construi, precum bine știți. Pot fi închiriate numai pentru curte sau spațiul verde, pentru extinderea construcției este necesară concesionarea terenului. Alte...

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna consilier Teodora Raluca Luca!

Și după aceea domnul consilier general lliescu!

Doamna consilier general Teodor Raluca Nicoleta

Referitor la locurile de parcare, ne puteți lămuri?

Domnul arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Locurile de parcare se stabilesc în baza avizului Comisiei de trafic și siguranța circulației care aplică Hotărârea 200, Hotărârea 66 din 2006. Vă rog!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc!

Domnul consilier general lliescu, vă rog!

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Bună ziua, domnule arhitect. Nu știu dacă are legătură cu proiectul pe care împreună cu colegul Lazăr Neacșu, l-am supus dezbaterii acum 2 ani de zile, concesionarea terenurilor fără licitație, terenuri sub 150 de metri pătrați cele riverane cu proprietățile, dar eu vreau să vă întreb ceva pe românește. Din știința dumneavoastră, considerați că la acea locație cum ne-a arătat-o colega noastră se va dărâma casa aceea și va fi construit un bloc? Asta e întrebarea.

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Nu.

Domnul Consilier lliescu CătăMljj^iatr'

Sau acea casă se află între âge protejată și...— BD


Domnul Arhitect șef Dumitrașcu Ștefan

Evident.... arie protejată.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Sunteți sigur că nu se va demola și se va construi un bloc peste un an de zile? Atenție eu vă întreb de la tribuna Consiliului General stipulat într-un proces verbal......

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna consilier arătați-i domnului arhitect ce faceți acolo. Veniți și arătați-i dacă este.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Nu știu dacă este, în fine sunt niște chichițe, dar probabil că la dumneavoastră sau la Primăria Sectorului 2, probabil că există niște acte, că altfel, mă gândesc, nu. Deci acei proprietari sigur nu vor demola acolo? Domnul arhitect, sigur nu vor demola?

Domnul Arhitect sef Dumitrașcu Ștefan

Știți cum e siguranța, este numai în ceea ce privește taxele și moartea, dar revin, nu cred că cineva este atât de inconștient încât să piardă drepturile date de un contract de concesionare neexecutând ceea ce a promis că va face pentru că este clauză de pierdere a contractului de concesionare.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos!

Vot, vă rog.

Proiect de hotărâre numărul 22 privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății din str. Icoanei nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, necesar extinderii locuinței.

Cu 32 de voturi pentru, 5 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 23 - privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 425/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de start.Doamna consilier general Teodor Raluca, se pregătește domnul consilier general Țugui sau nu mai doriți? Da. Atunci domnul consilier general Țugui și o să-l rog pe domnul director lordache să facă niște precizări suplimentare.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

întrebarea mea se adresează domnului director de la A.F.I., pentru că ei inițiază acest proiect, dacă ne poate oferi mai multe detalii cu privire la acest proiect, pentru că nu am aflat mai multe în comisia de azi dimineață. Si anume: Ce fel de construcții clar, câte si în ce situații se închiriază sau vinde respectivele spații?

Mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc!

1

Domnul director lordache, vă rog.

Domnul lordache Adrian Director executiv Direcția Juridic

Vă pot oferi și eu lămuriri dacă este cazul. Cel puțin sub aspect juridic ca număr, nu știu cum, câte situații sunt, dar știu că sunt situații că primesc și eu diverse sesizări la birou. Vă pot spune că sunt rămășițe din foste unități locative, adică a rămas o jumătate de mansardă, o pivniță, ele nu au fost repartizate conform contractului când s-a încheiat contractul de închiriere și apoi de vânzare pe Legea 112 și 126 nu pot fi înstrăinate în mod direct către cineva, nu pot fi administrate de Administrația Fondului Imobiliar, iar proprietarii actuali ai imobilelor suferă din cauza acestor.... v-am spus mansarde, pivnițe pe care nu le pot folosi. Se folosește procedura care se modifică în sensul că, se identifică spațiu, se transmite la sector, sectorul poate invita pe cel care este interesat, din acel imobil, adică cu unul dintre proprietari să-l întrebe dacă cumpără sau nu, îi face repartiție omul este interesat. Evident de aceea am ajuns și la acest proiect de hotărâre, vor să-l cumpere și nu pot sau vor să-l administreze, să aibă și nu pot. I se face repartiția, ajunge către alții, se fac formalitățile de înstrăinare, după ce se fac verificările privind legalitatea înstrăinării, în speță utilizării titlului și toate celelalte. Deci sunt spații nu pot fi identifice, nu pot fi numite unități de cazare, pentru că nu sunt. Sunt jumătăți de camere, un demisol, atât pot să vă spun. Câte numere, câte sunt, nu am cum să vă spun, asta vă poate spune altcineva.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos!

Proiect de hotărâre număruK 23 - privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 425/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de start.

Cu 43 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 24 - privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/28.02.2019, situat în București, str. Popa Rusu nr. 11, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Vot, vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 25 - pentru modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București - poziția 10462 - imobilul situat în str. Radului nr. 40, sector 4.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 26 - privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Vot, vă rog.

Este cineva de la Sectorul 5 în sală?

Am zis să întreb că după aceea iarăși îmi sar oamenii în cap.... pauză pentru că data trecută nu au fost prezenți de data aceasta ne lămuresc mai bine, vă rog. Lăsați-o să vorbească, data trecută nu a fost prezentă... nu are dreptul să vorbească, să își spună părerea sau cum?

Am mai făcut pauză odată, lăsați-o și pe dânsa să explice.

Am mai făcut și în prima parte la fel.

Ba se poate. Nu se poate relua votul, am pus pauză, vă rog frumos, data trecută nu a fost nimeni să îsi susțină cauza de la Sectorul 5.

J                      J

Doamna Dragnea Florina - director Direcția Juridică - Primăria Sectorului 5

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, mă numesc Florina Dragnea, sunt directorul Direcției Juridice - Primăria Sectorului 5. Am revenit astăzi în fața dumneavoastră după un an de zile, între timp au mai venit și alți colegi de ai mei și evident că avem aceeași rugăminte la dumneavoastră de a vota acest proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Am făcut această solicitare motivat de faptul că Societatea comercială care are contractul de delegare asupra spațiilor verzi din Sectorul 5 a demarat procedurile de licitație de amenajare și întreținere a acestora și întru-cât dorim să fie o chestie unitară a acestora și pentru a efectua reparații la mobilierul urban aflat pe aceste spații verzi, avem rugămintea de a vota acest proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Vă mulțumesc!

»

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu mai pot eu, doar de la Serviciul Tehnic.

Haideți să fim serioși. Domnul viceprimar, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Doamna director Dragnea, să știți că colegii de la PNL vor să îl facă primarul zero pe Daniel Florea, pe domnul Florea și nu au încredere în dânsul, că o să facă ceea ce spune și bănuiesc ei, că de fapt îi trebuie acele spații verzi, ca să ia... de la panourile publicitare.

Dar pentru aceste motive și pentru faptul că, suntem amenințați sistematic de actuala conducere a Organizației București, că suntem dați afară, dacă nu votăm ce facem Partidul și deși am votat în cazuri de față aici domnul Șuhan, noi o să votăm în continuare, cu scuzele de rigoare, pentru că dânsul este făcut primarul zero de către cei de la PNL și aici îi rog să se abțină de la chestiunea asta și să îi mai spuneți că o să candidez la Primăria Sectorului 5 ca să nu mai aibă vreun dubiu.

Doamna Dragnea Florina - director Direcția Juridică - Primăria Sectorului 5

Nu o să intru în polemici politice cu dumneavoastră, fac administrație de 20 de ani, puteți să îi comunicați personal.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă rog frumos, mulțumim, domnul consilier Olteanu, se pregătește domnul consilier lliescu, domnul Tudor Tim lonescu și domnul Voicu. Domnul Chirică vă rog frumos luati loc. Suntem în ședința de Consiliu General, nu în altă parte.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Pentru că doamna președintă era foarte rapidă și trecuse peste luarea de cuvânt și pentru că dumneavoastră aveți ghinionul să fiți trimisă de primarul zero pe aici și pentru că dumneavoastră sunteți un om deosebit nu o să spun nimic despre reprezentanții din Primărie care ca și cetățenii Sectorului 5 au ghinionul de asta 4 ani de zile acest primar zero.

Ideea este în felul următor: să îi transmiteți domnului primar zero așa, aveți în administrare un nr de parcuri. Acele parcuri, am arătat aici de mai multe ori, sunt distruse si de trei ani de zile nu faceți nimic să le reabilitați. Ca atare, până nu demonstrați că vă faceți treaba în ceea ce aveți deja în administrare, grupul PNL nu poate să considere că este rațional să primiți ceva în plus.

Acum eu nu intru în chestiuni din astea că domnul primar zero pe lângă pe lângă că ia banii cetățenilor și face tot felul de fițuici pe care le trimite în sector că vrea să facă asta și cu panourile publicitare, eu nu știu, asta, asta a spus-o domnul Bădulescu, are poate mai multe informații ca mine.

Eu spun doar că din partea noastră nu veți lua acest vot niciodată cu administrația Florea, până când nu văd și eu parcul din Humulești reabilitat, Parcul Pecineaga reabilitat, Ferentari la fel.

Nu se poate așa ceva v-ați bătut joc de toate parcurile din administrarea Sectorului 5.

Ca atare, nu puteți să primiți nici măcar un centimetru în plus, să distrugeți în continuare.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

li mulțumesc domnul consilier, domnul consilier lliescu Lucian.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian Mulțumesc doamna președinte, primarul de Sectorul 5, domnul vicep cuvântul, mai ales că o să fiți un virtuScuzați acum dacă .... acum dacă unora dintre noi nu ne place primarul de la 5, asta nu înseamnă că trebuie să ne răzbunăm pe locuitorii Sectorului 5.

Acest proiect a fost supus dezbaterii Consiliu General este a cincea oară sau a șasea oară, înțeleg că Sectorul 5 are un buget pentru așa ceva nu?

înțeleg că Partidul Național Liberal prin reprezentanții dânșilor în Consiliul Local al Sectorului 5 au venit cu un proiect, nu cu acest proiect al primarului, au venit cu un proiect propriu și l-au propus aici în Consiliul General să îl sprijinim noi.

Cumva eu nu înțeleg, că eu văd aici așa ca o răzbunare pe locuitorii Sectorului 5 prin primarul Daniel Florea, eu nefiind un fan, domnul viceprimar vă anunț că dumneavoastră nu aveți cum să candidați în 5, fiindcă locuiți și sunteți la Organizația PSD sector 4.

îmi anunț și eu candidatura la Sectorul 5, la Primăria Sectorului 5.

Dacă dumneavoastră veți candida, da haideți odată să dăm povestea asta Sectorului 5 și să îi urmărind timp de un an și jumătate sau măcar până la toamnă, dacă au făcut, dacă au făcut alveolele asta, sau ce cer dânșii.

t

Ultima frază să știți că sunt cumva în asentimentul colegului Cristi Olteanu, locuiesc în Sectorul 5, am părinți în Sectorul 5, copilașii merg în parcurile din Sectorul 5 iar moștenirea pe care a lăsat-o un primar celebru, pe care l-a avut acel sector, nu a mai fost nici măcar la un sfert continuată de actuală administrație.

Parcurile nu arată așa cum ar trebui, locurile de joacă nu arată așa cum ar trebui, este un minus în ce privește, în ce privesc aceste aspecte.

Eu unu o să fiu pentru, fiindcă vreau să-l văd pe Daniel Florea cum muncește, cum se chinuie, cum muncește, cum este pe străzi, cum vorbește cu cetățenii, cum, cum, cum, cum, cum, îmi doresc să îl văd pe Daniel Florea la treabă.

Votul meu îl are astăzi, fiindcă o fac pentru cetățenii Sectorului 5 Mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc, domnul consilier Tudor Tim lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc doamna președintă.

Doamna Dragnea, întrebarea mea este în felul următor, gândiți-vă ă gătre dumneavoastră, stau în ^misiei de soluționare a ^București nouă sute de

în intervenția mea, întrebarea mea spatele meu în calitate de pre^edi solicitărilor revoluționarilor la niyelypersoane, deci considerați că în spatele meu vorbesc acum cu dumneavoastră cel puțin nouă sute de persoane,

De ce vă adresez această întrebare în oportunitatea de a da către Sectorul 5 în administrarea acestei spații verzi, bineînțeles că voi încerca să am o atitudine constructivă și de a nu împiedică acest lucru pentru că ... spațiile verzi beneficiază ... tuturor bucureștenilor chiar dacă stau în sectorul 5 sau în altă parte.

Totuși în anul 2017 am depus la Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre pentru preluarea și reabilitarea și reconfigurarea Pieței 13 septembrie care este o și nu o luați nici dumneavoastră nici domnul primar pentru că nu dumneavoastră le-ați făcut așa dar este o rușine pentru București. O piața de o asemenea anvergură care odinioară a fost principala piață de legume, fructe, carne în București nu are dreptul capitala României mele, României noastre să arate o astfel de piață așa în sectorul 5 sau în București și atunci întrebarea mea este pentru că atunci pe acel proiect am primit un refuz argumentat fiind de faptul că sectorul 5 intenționează să facă practic același lucru bun nu cu intenția mea și anume de a o da către revoluționari să... care au drept conform legii de a beneficia de un spațiu de până la 100 de metri pătrați ci probabil am înțeles din acel răspuns de la dumneavoastră de la primărie mă refer că intenționați să o păstrați ca și piață totuși astăzi 2019 deci la 2 ani și aproape jumătate de la cel moment nu se întâmplă nimic și sunt foarte curios vă rog dacă puteți să îmi spuneți care sunt planurile reale cu privire la acea piață? Votul pe oportunitate îl veți avea totuși pe acest pe acest proiect.

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Haideți vă rog eu frumos......domnul consilier general Voicu v-ați

exprimat dorința să luați și dumneavoastră cuvântul, dacă are legătura cu proiectul.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Bineînțeles că are legătură. Eu l-aș invita pe domnul primar să vină să le explice colegilor de la PNL de ce este important acest proiect. La fiecare ședință mai trimite un coleg unul care ne jignește doamna a vorbit foarte frumos de data aceasta. Eu l-aș invita la următoarea ședință să vină dânsul personal poate așa trece și proiectul și o să fie susținut și de colegii de la PNL.

Vot pe proiectul de hotărâre nr. 26 privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Cu 28 de voturi pentru, 1 abținere, 19 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 27, proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția CNAIR, cu titlu gratuit, a documentației tehnice reprezentând parte din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal tramvai 41”.

Vot, vă rog.

Cu 44 de voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median”.

Vot, vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 29, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sala Multifuncțională -Complex Sportiv Lia Manoliu” B-dul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2, București”.

>

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 13 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 30, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii”.

Domnul consilier general Grigorescu Florin, vă rog.

Domnul Consilier Grigorescu Florin ; Mulțumesc. Ridic problema vreau să vă aduc aminte că noi ap


în când, pentru că pentru niște lucrăridupă care nu mai avem absolut niciun control la ceea ce se întâmplă. Acest pasaj Unirii vă reamintesc că a fost renovat în 2009 după renovare imediat s-a ruinat deci în fiecare zi asfaltul, finisajele, bucăți din tavan s-au degradat, lumina nu a funcționat. Noi acum îl avem din nou pe listă pentru renovare. Cum ne asigurăm noi că această renovare va fi una de durată? Vă aduc la cunoștință că am depus un proiect acum un an și jumătate la primărie pentru ca noi consilierii să putem face parte din echipele de proiect pentru asemenea proiecte de mare anvergură pentru a putea urmări caietele de sarcini, a putea urmări calitatea, a putea urmări soluțiile tehnice. Acest proiect a fost respins, în aceste cazuri în acest proiect ar fi foarte util pentru noi să putem să participăm să ne asigurăm că facem o lucrare durabilă care va dura 20-30 de ani. De data asta o să votăm pentru dar vă rog să țineți cont că renovările astea se fac de mântuială, dacă nu o supraveghează cineva.

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Mulțumesc. Doamna Mirela loniță, vă rog frumos, dacă puteți să ne faceți niște precizări. Considerați că poate mai doriți și o informație suplimentară. Precizați vă rog frumos. Eu zic că suntem oameni serioși, vrem să o ascultăm și pe dânsa. Va fi scurtă și vă veți lămuri.

Doamna lonită Mirela - Administrația Străzilor

Voi fi foarte scurtă. Bună ziua. In 2009 au fost lucrări .. ..dumneavoastră m-ați întrebat. Au fost lucrări de renovare. Acestea sunt lucrări de reabilitare și consolidare. în 2009 au fost lucrări numai la pereți, la granit la structura metalica aferentă interiorului. De data asta este o reabilitare și o consolidare care privește întreaga structură atât la partea superioară a pasajului cât și în interior atât la pereți cât și la sistemul de ventilație la sistemul de canalizare a apelor pluviale la partea de infiltrație a pereților în injectarea în spatele pereților a unei soluții împotriva deteriorării și sperăm să facem o lucrare care să aibă o garanție de zeci de ani și nu de......Deci repet în 2009 nu au fost lucrări de reabilitare și

consolidare.

Doamna Președinte de ședință Anca Daniela Raiciu

Mulțumesc frumos.

Domnul consilier general Marinescu Sorin.

Doamna lonită Mirela - Administrația Străzilor

Cum am mai precizat și cu alte ocazii, în 2017, noi, Administrația Străzilor am procedat la expertizarea tuturor pasajelor și pădurilor care sunt în administrare. Ulterior acestei etape anul trecut am întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție deci suntem în procedură de finalizare a contractării lucrări de reabilitare expertizare de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și după aceea începe contractul efectiv de lucrări noi la majoritatea pasajelor așa cum știți am venit cu aprobarea acestor indicatori imediat după aprobarea bugetului vom începe procedura de proiectare și apoi de execuție a lucrărilor.

Domnul Consilier Marinescu Sorin Dumitru

întrebarea era mă scuzați strict la obiect. întreținerea ulterioară, cine o face, ca să știm și noi, scuzați-mă, pe cine să întrebăm din nou, nevăzându-se nimic până acuma.

Doamna lonită Mirela - Administrația Străzilor

Păi, dacă ne referim la Pasajul Unirii, sunt lucrări pe care nu le putem face până când nu consolidăm pentru că sunt acele infiltrații. Să vă mai dau un detaliu, dacă tot m-ați întrebat La Pasajul Unirii, tot din dorința de a sau de bună administrare ca să zic așa, pentru buna administrare, până când se va aproba bugetul și până când vom putea demara proiectarea și respectiv încheierea contractului de execuție a acestor lucrări pe care vi le prezentăm astăzi, vom proceda la lucrarea de punere în siguranță, adică vom da jos pereții care ați văzut din cauza infiltraților se desprind și pentru a nu avea evenimente neplăcute, ca să zic așa, accidente, le vom îndepărta, vom pune niște mesh-uri, astfel încât să asigurăm un trafic în condiți de siguranță până la executarea lucrărilor.

Domnul Consilier Marinescu Sorin Dumitru

Mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Și eu mulțumesc!

Proiectul de hotărâre numărul 30, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/consolidare Pasaj Unirii”.

Vot, vă rog!

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere^vqtWîmpotrivă, proiectul a fost


aprobat.Proiect de hotărâre numărul 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Pasarele pietonale în Municipiul București”.

Domnul consilier Grigorescu Florin.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Mulțumesc!

Aceste măsuri de „fluidizare a traficului” sunt complet opuse principiilor de mobilitate urbană durabilă. Orașul ar trebui să fie un un loc ușor de parcurs pentru pietoni și mai ușor de parcurs pentru transportul public și mai greu pentru transportul individual motorizat Cu toții suferim de ambuteiaje, cu toții suferim de aer poluat, cu toții suferim de timp pierdut în trafic și ce facem acum? Facilităm calea automobilelor și îngreunăm calea pietonilor. Accesul pietonal va fi îngreunat prin aceste pasaje. Aș dori să o întreb pe doamna primar, oriunde ar fi ea, dacă la Tokyo a văzut pasaje pietonale, aș vrea să vă întreb pe toți care este experiența pietonală dacă știți dacă aveți rude dintre în satele dintre București și Ploiești care sunt împărțite dramatic de o șosea, fără posibilitatea de a traversat decât o dată la 1 km, aceste pasaje pietonale vor fi o urâțenie dacă vreți a orașului și de asemenea un pas înapoi pentru mobilitatea urbană.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos!

Proiect de hotărâre numărul 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Pasarele pietonale în Municipiul București”.

Vot, vă rog!

Cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost

aprobat.


Proiect de hotărâre numărul 32 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 846/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300,330, și 335” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog!

Cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 33 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 847/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportulițixpublic de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601’Vot, vă rog!

Cu 41 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost

aprobat.


Proiect de hotărâre numărul 34 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 848/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog!

Cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 35 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 849/12.12.2018 privind proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312,313, 368, și 385” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot, vă rog!

Cu 43 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 36 privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București.

Domnul consilier general Țugui Matei Ion.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc!

îi rog pe inițiatorii proiectului să clarifice dacă stațiile vor arăta la fel ca în restul orașului sau din nou sectorul 4 va face opinie separată pe design. Totodată sunt foarte curios cum au reușit să amenajeze stațiile de autobuz de pe Bulevardul Tineretului fără un protocol similar, colegii de la Sectorul 4, dacă ne pot răspunde și la această întrebare.

Mulțumesc!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian.


Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Stai liniștiți că nu candidez. Domnule Țugui, știți că, cu sau fără autorizație, stația de autobuz rămâne. Cu sau fără, cum au făcut, trebuiau oamenii să se adăpostească undeva. Cred că asta ar fi ordinea în care ar trebui să apreciem vis-a-vis de această chestiune. Că este STB-ul defazat la acest moment cu proiectul pe sectorul 4, este o chestiune de evidență. Că încearcă Primăria Sectorului 4 să pună un adăpost călătorilor STB, adică ai societății unde noi suntem proprietari și să nu-i plouă pe amărâții ăia, nu cred că trebuie să vă supărați. Eu cred că trebuie să ne dăm mână cu mână, că e vorba de o umbrelă până la urmă, de siguranța cetățeanului care stă pe refugiu. Că cum și ce-o face după aceea, important e că pentru acest moment ele sunt și se bucură de ele. Vă rog din suflet să înțelegeți că nu e o chestiune care să implice foarte multe efort din partea grupului dumneavoastră și a dumneavoastră personal, mai ales că stați în sectorul 4 și vă jur că dacă nu ne sprijiniți să trecem asta, eu vin la dumneavoastră la bloc iau toate băbuțele și le spun că nu ați votat dumneavoastră și de-aia le plouă în cap.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos!

Domnul consilier general Gâdîuță Alexandru.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, doamna președinte!

Voi vota acest proiect pentru că este foarte important într-adevăr să asigurăm condiții bune pentru transportul în comun și să încurajăm populația să folosească transportul în comun tocmai cu acest gând am depus încă de anul trecut un proiect alături de colegii de la USR prin care am propus să se facă un inventar al tuturor stațiilor STB de pe teritoriul municipiului București și să vedem unde sunt condiții proaste și să îmbunătățim calitatea tuturor stațiilor STB. Din păcate acel proiect este undeva într-un sertar uitat, nu a fost pus nici măcar pe ordinea de zi, nu știm ce s-a întâmplat cu el așa că astăzi vom vota acest proiect, dar vă propun ca într-o ședință viitoare să fie și proiectul nostru pus pe ordinea de zi pentru că se referă nu dau la Sectorul 4, la întreg Bucureștiul și este benefic pentru toți bucureștenii. Vă mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc și eu. Domnul director general de la STB, vă rog. Să vină și domnul director să explice. Dacă nu doriți să-IJăsați pe domnul director general de la STB, domnul consilier generafȚtilgui vă/og.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Doresc să-i răspund scurt domnului Viceprimar. Desigur, și pe noi ne preocupă transportul public. Vom vota pentru la acest proiect. Problema cu inițiativele domnului Băluță, e că nu toate sunt benefice. De exemplu parcarea imensă de la Secerei nu este și acuma pe designer stațiilor de tramvai aș dori să vă semnalez de exemplu stațiile de pe Olteniței la care deschiderea pentru pietoni este prea mică, cadrul trecerii...

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Are legătură cu proiectul ce spuneți acum?

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da, are legătură că poate afectează calitatea stațiilor de tramvai. Se suprapun cu trecerile de pietoni și se îngreunează foarte mult traficul pentru că oamenii ies de la metrou, traversează și e prea îngust spațiu de la...asta...sigur vom vota pentru acest.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Un reprezentant al sectorului 4. Domnul administrator public, vă rog frumos. Nu mai doriți nici dânsul să explice?

Vot vă rog. Deci se pare că nu vă interesează și părerea de la Sectorul 4. Mulțumesc.

T

Vot vă rog. Puțină liniște cred că ar fi indicat să facem.

Proiect de hotărâre numărul 36 privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București.

Cu 45 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 37 privind cooperarea între Municipiul București, prin Centrul de Tineret al Municipiului București - CTMB și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării evenimentului „Campionatul European de Dans Sportiv Grand Prix”, la București, în perioada 04 - 05 mai 2019.

Proiect de hotărâre numărul 38 privind cooperarea între Municipiul București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS și Federația Română de Dans Sportiv în vederea organizării concursului internațional „Dance AII Stars”, la București, în perioada 20 - 21 aprilie 2019.

Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 13 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Ștrand și Baia Giulești”.

Vot vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 40 privind aprobarea asocierii Municipiului București cu Academia Română în scopul realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local.

Vot vă rog.

Cu 45 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 41 privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Ciclism în vederea organizării competiției 'Turul României”, în perioada 10-15 septembrie 2019.

Vot vă rog.

Doamna consilier general Teodor Raluca, vă rog.

Doamna consilier Teodor Raluca Nicoleta

Mulțumesc. Dacă este cineva de la federație aici aș vrea să pun o întrebare și până atunci aș vrea să spun că ne bucurăm foarte tare că va fi o etapă întreagă în București. Poate putem schimba puțin imaginea bucureștenilor ca fiind cetățeni activi și preocupați, prietenoși cu mediul. Aș vrea să știu dacă este cineva de la federație sau care... un inițiator al proiectului. întrebarea mea este referitor la capacitatea de cazare sunt 140 de înscriși care vor veni cu aparat tehnic în general numărul se multiplică cu aproximativ 3, în aceeași perioadă este și Festivalul Enescu în oraș,

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc frumos.

Vot vă rog.

Proiect de hotărâre numărul 41 privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Ciclism în vederea organizării competiției "Turul României”, în perioada 10-15 septembrie 2019.

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 42 privind aprobarea PUZ - Calea Victoriei nr. 176, sector 1.

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda.

Doamna consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc. Voi fi scurtă pentru că știu colegii mei sunt la sfârșitul zilei și m-au rugat să nu vorbesc prea mult. în cazul PUZ-ului de pe Calea Victoriei este, va fi alipit de cazino Victoria dacă cunoașteți zona este un spațiul liber și din păcate informația pe care ne-au pus-o la dispoziție Direcția de Urbanism nu este destul pentru a-l vota. Da, vom vota împotrivă pentru că el se alipește direct, deci un nou imobil se va alipi la calcanul unui moment istoric și preocuparea principală fiind vorba de un PUZ de parcele este și într-o zonă protejată vizavi de Academie este cum va arăta fațada. Deci dacă elaboratorului PUZ -ului va veni data viitoare și ne va arăta o fațadă care să se integreze în aliniamentul străzii, atunci eventual ne schimbăm și noi votul, dar în acest moment vom vota împotrivă.

Vă mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Domnul Arhitect Șef vă rog frumos.

Domnul Arhitect Sef Dumitrascu Ștefan

Trebuie să vă spun doamnă consilier și domnilor consilieri că Legea nr. 50 prevede că acolo unde este posibil calcanele să fie acoperite de clădiri alăturate. Nu putem avea un oraș în care să avem calcane, chiar dacă acestea sunt ale unor monumente istorice. Nu, ați menționat că se prevede, că se prevede acoperirea calcanului de la Palatul Cesianu, ceea ce este adevărat și este obligativitate legală. Pe de altă parte, în cadrul acestui proiect, care nu este un proiect de arhitectură, este un proiect de urbanism și nu un proiect de obiect, într-adevăr au fost făcute de către proiectant, au fost prezentate de către proiectant și propuneri de fațade și

închide acest front al căii Victoriei se va face în cursul prezentării lucrării la Comisia Zonală de Monumente Istorice, fiind o zonă protejată. în ceea ce privește umplerea sau construirea acestui lot liber, care la această oră arată deplorabil, trebuie să recunoaștem pe această importantă, pe această importantă arteră, o considerăm normală, chiar dacă este un PUZ de lot, o lucrare care să cuprindă o desfășurată mai amplă a acestei, a acestei artere ar, știu eu, ar reduce la analizarea mult prea puțin atentă a tot ceea ce înseamnă fondul construit din vecinătatea lotului. Vă mulțumesc!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Si eu mulțumesc!

t                           î

Domnul deputat Nicușor Dan, o intervenție scurtă, maxim un minut, vă rog frumos! Conform, încă o dată, vă rog frumos, conform regulamentului pot să-i dai dânsului, este deputat, vă rog frumos! Un minut, puteți și dumneavoastră să aveți puțină răbdare!

Domnul Deputat Nicusor Dan

Mulțumesc frumos! Permiteți-mi, vă rog frumos, să mă adresez pe toate PUZ-urile! Pe toate PUZ-urile, ca să fie mai scurt! în primul rând, pe egalitate aveți trei PUZ-uri cu probleme de legalitate, PUZ Coralilor, Legea 350 vă dă voie să măriți CUT-ul cu 20%, de la 1,3 la 2,5 e 100%, e mai mult decât vă prevede legea. Pe PUZ Jandarmeriei, acolo este o destinație de sere, Legea 24 vă spune că puteți să schimbați destinația de sere în alt spațiu verde, nu în ceva construibil de blocuri. Pe Ion Mihalache este un spațiu verde amenajat, Ordonanța 195 vă interzice să schimbați destinația unui spațiu verde amenajat. Asta pe legalitate. Pe oportunitate, Calea Victoriei, dumnealor au voie acolo să construiască 10.500 de metri pătrați, dumneavoastră puteți să le dați 12.500 de metri pătrați. Dar de ce să le dați? De ce să le dați mai mult decât vecinii lor? E o chestiune de oportunitate? Legea vă dă dreptul să le dați când este o oportunitate pentru oraș. La fel, la Baicului puteți să le dați 45.000 sau 54.000, și așa mai departe. Cât câștigă investitorii ăștia prin ce le dați dumneavoastră? Pe Calea Victoriei dacă le dați 2.000 de metri pătrați în plus, e ca și cum le-ati da un cadou de 500.000de euro. La Baicului, le dati 9.000 de metri pătrați în plus e ca și cum le dați două milioane de euro, la Jandarmeriei e ca și cum le dați 22 de milioane de euro. La Ion Bianu un milion de euro, la Coralilor 4,5 milioane de euro, la Arghezi 430.000 de euro, e un cadou pe care îl faceți și consecința este și consecință este că noi bucureștenii vom trăi mai aglomerați în orașul ăsta și ca trafic și ca utilități.Domnul consilier Voicu Ion Valentin

Domnul deputat, rămâneți puțin! Domnul Nicușor Dan, independent sau de la USR, felicitări! Ați venit de mai multe ori decât ați fost consilier general în calitatea de deputat aici.

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian!

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnul Nicușor Dan, eu aș avea o întrebare tehnică la punctul, la cel de la sectorul 2, de pe Baicului, dacă puteți să veniți să îmi răspundeți pentru că o să fie o discuție interactivă, vă rog frumos! Vă rog frumos să îl poftiți pe domnul deputat!

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Dacă domnul viceprimar dorește să discute cu dumneavoastră, vă

rog!


Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian

Vă rog frumos! Da! Domnul deputat, cu tot respectul față de dumneavoastră și față de eforturile pe care le faceți. Eu am o singură rugăminte, doamna președinte, domnule deputat, eu știu că dumneavoastră puteți, conform regulamentului să participați la ședințele astea, nu vă oprește nimeni, în schimb chestiunile pe care dumneavoastră vi le asumați în aceste ședințe sunt puțin deplasate, adică dumneavoastră nu mă puteți face pe mine responsabil prin exemplu pe care îl dați cam la ce vă duce pe dumneavoastră gândul că și ar face alții socoteala. Eu acuma, este ultima oară când o rog pe doamna președinte de ședință înainte de a face o chestiune care nu e colegială, să depun un mic protest la secretariatul DATJ-ului și să îmi spuneți și mie în drept, dumneavoastră în baza la ce veniți aici și ridicați puncte, emiteți puncte de vedere pe aceste PUZ-uri. Dumneavoastră nu sunteți destinatarul lui, nu sunteți consilier general, sunteți deputat, singurul for în care dumneavoastră vă puteți adresa este bine definită la locul dumneavoastră de muncă și 2 în instanță când le atacați ? că dumneavoastră le atacați oricum. Eu știu că este greu după ce securistul ăla va luat și va dat afară și să începeți din nou, să căpătați încrederea, să atrageți atenția, da rugămintea mea este nu în maniera asta atât de dură, știți că brusc eu nu mai sunt acel om dur, acum sunt mai, mai slab,mai moale. Deci rugămintea noastră este, nu, adică i faceți niște socoteli aicea că pe mine vă rog frumos.Domnul Deputat Nicusor Dan

Permiteți doamna președinte să răspund punctual? Punctual, 3 puncte.

1. Legea 215 permite deputaților și senatorilor să participe și să se adreseze consiliilor locale și județene, inclusiv în cazul nostru. Da, fără niciun acord, e un drept.

Punctul 2, legat de sume, după cum știi, există un litigiu penal între Asociația Salvați Bucureștiul și domnul arhitect sef, fostul de la 3, actualul al Municipiului București pe, pe, pe o construcție declarată irevocabil de instanță ilegală în Calea Dudești. Una din întrebările pe care DNA-ul le-a pus expertului a fost cât a câștigat investitorul prin autorizația pe care a dat-o.

Și ultimul, ultimul lucru, dacă îmi permiteți, în urmă cu o săptămână Tribunalul București a suspendat un PUZ pe Calea Floreasca aprobat de Consiliul General în 2011, PUZ în baza căruia un investitor, 20 de secunde că e important, un investitor a plătit 15 milioane de euro ca să investească pentru o investiție de 100 de milioane de euro. Pregăti-ți-vă pentru momentul când acela va veni în fata dumneavoastră!

1

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă rog din suflet, vot, vă rog!

Proiect de hotărâre numărul 42 privind aprobarea PUZ - Calea Victoriei nr. 176, sector 1.

17 voturi pentru, 12 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 43 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ str. Baicului nr. 31, Sector 2.

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian!

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian

La Baicului să vină proiectantul să ne explice ce-a zis domnul Nicusor Dan!

I

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Punctul 43. Proiect de hotărâre numărul 43 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ str. Baicului nr. 31, Sector 2.

Cu 17 voturi pentru, 9 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.Proiect de hotărâre numărul 44 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)-ansamblu rezidențial și supraetajare restaurant - str. Jandarmeriei nr.14A și 14B, Sector 1, București.

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, doamna președinte. Noi vom vota împotriva acestui proiect. Acolo este un teren care are ca sere, deci în baza legii mediului este spațiu verde. Este adevărat, că aparținea Avicolei și sunt niște construcții, dar în niciun caz nu se poate construi atât de intens cum se face în acest PUZ. Este chiar lângă Pădurea Băneasa nu văd de ce nu mai propunem și alte feluri de locuire nu numai blocuri, numai blocuri. Bucureștiul este, devine o capitală mai apropiată ca aspect de Beirut, decât de o capitală europeană.

Vă mulțumesc!

T

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc!

I

Proiect de hotărâre numărul 44 - proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal (PUZ)-ansamblu rezidențial și supraetajare restaurant - str. Jandarmeriei nr.14A și 14B, Sector 1, București.

Vot, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 12 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 45 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ B-dul Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 148D, Sector 1.

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda


Aici este un spațiu, un spațiu de joacă, deci este un teren, este un între blocuri, este în momentul ăsta amenajat ca spațiu de joacă, a fost retrocedat sunt numai 300 și ceva de metri pătrați și vor să facă un bloc și....poate că știți ce s-a întâmplat cu blocul din Sectorul 4 la granița cu 5. El a fost demolat de curând, pentru că tot așa, era un bloc pe un spațiu dintre blocuri amenajat ca spațiu verde. Deci eu v-aș ruga să nu votați mai

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc!

Proiect de hotărâre numărul 45 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ B-dul Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 148D, Sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 13 voturi pentru, 15 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiectul numărul 46 - proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Ion Bianu nr. 47, Sector 1.

Doamna consilier general Wring Roxana Sanda

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda


Mulțumesc colegilor mei că nu au votat transformarea locului de joacă într-un bloc și atunci îi informez doar că noi votăm nu și la următoarele PUZ-uri, așa că nu mai trebuie să întrerup votul.

Vă mulțumesc!

I

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc și eu.

Vot, vă rog.

Proiectul numărul 46 - proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Ion Bianu nr. 47, Sector 1.

Cu 19 voturi pentru, 9 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.


Proiect de hotărâre numărul 47 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - strada Coralilor nr. 75-77 si nr. 81-89, sector 1.

Vot, vă rog

Cu 24 de voturi pentru, 6 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 48 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2.

Vot, vă rog.

Cu 21 de voturi pentru, 9 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 4Qs - prjvîhc|\aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - Șos/Să ăfnr. 241 -sector 5.

Vot, vă rog.             .        > (           j > ,

Domnul Chirică, ce faceți, nu votați? Doamna Florea....

Cu 18 voturi pentru, 12 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre numărul 50 - privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Doamna consilier general Ciceala Ana Maria.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos.

Pentru Spitalul Obregia în legătură cu schimbarea structurii organizatorice pe număr de paturi de la secțiile spitalului. Suntem de acord în principiu însă avem suspiciuni legate de managementul de la Spitalul Obregia și este a treia oară când fac interpelare în Consiliul General al Municipiului București cu privire la situația gravă de la spitalul Obregia semnalată de angajați, știu eu de funcționari publici din cadrul acelui spital și la care interpelări nu am primit absolut niciun răspuns.

Aș vrea să cer acum, în mod oficial, către Administrația Spitalelor și doamna Firea primar general, care semnează contractele de management ala tuturor managerilor de spitale, raportul de activitate al domnului manager Țzbârnă pentru anul 2018.

Ar fi trebuit depus deja la 31 ianuarie.

Obregia da, ... deci pe lângă toate celelalte rapoarte de evaluare acesta este cel prioritar și îl vreau în 10 zile lucrătoare.

Mulțumesc!

I

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Doamna director general Daniela Blându, vă rog frumos.

Doamna Daniela Blându - director general ASSMB

Bună ziua din nou, este vorba de schimbarea structurii organizatorice aprobată de către Ministerul Sănătății la Spitalul Panait Sârbu, respectiv din 9 paturi la camera de ... s-a mărit numărul numărul de paturi la ATI de la ....

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Faceși liniște e vorba de ASSMB și de spitalele din subordine, dacă vă interesează.Doamna Daniela Blându - director general ASSMB

Este vorba de majorarea numărului de paturi la Secția de Neonatologie de la 9 la 12 paturi la Spitalul Panait Sârbu, structură aprobată de către Ministerul Sănătății și e vorba de cameră de gardă pentru copii cu tulburări psihice, e singura cameră de gardă pentru categoria de copii 0-18 ani. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc, vot vă rog.

Proiect de hotărâre numărul 50 - privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Cu 36 de voturi pentru, 7 voturi abțineri, 0 împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 51 - privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie un Protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public.

Vot vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 3 voturi abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre numărul 52 - privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu statul Ostrița, raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 4 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 53 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârii C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017.

Domnul consilier Voicu Ion Valentin vă rog

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc doamna președinte, ca și coordonator al Comitetului îl propunem pe Constantin Lupu.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Vă rog să împărțiți buletinele de vot, votul este secret.

Proiectul de hotărâre numărul 54 - privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București.

Tot cu vot este secret.


Doamna consilier general Cicelă Ana Maria.

Doamna Consilier Cicelă Ana Maria

Mulțumesc frumos, vreau să vă atrag atenția ca de obicei ne-au fost date în ultima clipă, le-am cerut în Comisia de Sănătate numele celor care sunt propuși de către ASSMB să fie numiți în componența Consiliilor de Administrație.

Le-ați transmis colegilor consilieri de grup dar ceilalți consilieri nu au avut acces la ele, nu avem CV uri pentru numele acesta, nu știm cu ce se ocupă și ce îi califică pe acești oameni să fie în Consiliile de Administrație ale spitalelor și să ia decizii numele Consiliului General, pentru buna administrarea spitalelor bucureștene.


Noi vom vota împotrivă fiindcă nu se dezbat aceste nume și nu se dezbat aceste numiri iar managementul spitalelor este lăsat exclusiv în sarcina ASSMB-ului care s-a văzut ce treabă face în aceste spitale cu ocazia scandalului de la Maternitatea Giulesti.

I

Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc. O rog pe doamna director general Daniela Blându, să vă răspundă din câte știu sunt reprezentanții ASSMB în acele CA-uri.

Mulțumesc, vă rog frumos doamna director general.

Doamna Daniela Blându - director general ASSMB

Conform Legii 95 noi am propus salariați din cadrul ASSMB, așa cum prevede legea precizată cu legislația conexă nu trebuie să adăugăm această CV-uri, sunt salariați ai AdminișțtațieijSpitalelor și Serviciilor Medicale București.


1

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Mulțumesc, vă rog domnul lordache buletinele de vot.

Haideți, vă rog frumos să ne mobilizăm mai sunt două proiecte sunt ultimele proiecte pe ziua de astăzi și să sperăm că data viitoare o să fim puțin mai calmi și să gândim mai pozitiv.

Domnul lordache Adrian Director executiv Direcția Juridic

Domnul Amzăr Gheorghe;

Ardeleanu Mircea;

Arsu Alin lonut;

Artimon Marian;

Bădulescu Aurelian;

Berceanu Octavian Alexandru;

Bîrdeanu Andreea Raluca;

Bujduveanu Stelian;

Bumbar Marian;

Catana Claudiu Daniel;

Chirică Petre;

Ciceală Ana Maria;

Circa Honorius Edward Adrian;

Ciucu Ciprian

Ciudomirov Mihai Anton

Comănescu Mihai

Coțofană Liviu Alin

Culea Marian Orlando .... nu e

Deaconescu Cătălin lonuț

Doicin Cristian Vasile

Dragne Daniela

Florea Ancuta Doina

t

Florescu Adrian Constantin

Florescu Mihaela Tomnita

I

Gâdiuță Alexandru Valeriu

Gherghiceanu Florentina

Grigorescu Florin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George lonescu Tudor Tim

Ivan Florin

Kansou Hazem Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin Mărgărit Nicolae Sorin Munteanu Cristian MihaiNeacșu Ioana Mihaela

Neacsu Lazăr

I

Olteanu Cristian Marian Pavel Marius Adrian Posircaru.... nu mai e cazul

1

Radu Elena

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Rogin Marius Săndulescu Nina

Sebesan Mircea Radu

î

Stroe Bogdan Cristian

Șuhan Valeriu Nicolae

Teodor Raluca Nicoleta "ugui Matei Ion "utu Radu Cristian

1

lintea Georgiana

Voicu Ion Valentin

Wring Roxana Sanda

Doamna Președinte Anca Daniela Raiciu

Interpelări. Domnul consilier general Țugui Matei Ion.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Nu o să fac atâta gălăgie. Stați liniștiți. Ambele întrebări. Ambele pentru doamna Brod. în primul rând o rog să transmită Consiliului General și tuturor consilierilor punctul de vedere transmis de Prefectură cu privire la anularea hotărârilor de înființare a companiilor municipale și privind prezumția de legalitatea a actelor subsecvente și a doua întrebare pentru că s-a vehiculat ideea că USR-ul nu a făcut nimic, numărul proiectelor depuse de USR de la începutul mandatului. Mulțumesc.

Doamna Președinte Anca Daniela Raiciu

Mulțumesc frumos. Doamna consilier general Ciceală Ana Maria.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Vreau să o interpelez din nou pe doamna Primar Gabriela Firea cu privire la situația de la Spitalul Obregia și cu privire la situația de la Spitalul Filantropia. La Spitalul Filantropia îi cer doamnei Primar General să organizeze de urgență concurs pentru postul de manager de spital de aici. Conform Legii sănătății și ordonanțelor de guvern care reglementează organizarea-concursurilor pentru spitalele aflate în subordinea administrațiilor publice locale, dumneaei este cea care prin dispoziție de primar trebuie să demareze organizarea concursurilor la spitalele aflate în subordinea noastră. Deci, așa cum s-a putut tot anul trecut să se organizeze concursul pentru spitalele aflate în subordinea ASSMB-ului, așa se poate întâmpla și pentru Maternitatea Filantropia să se organizeze concurs fiindcă în momentul acesta domnul manager este manager ilegal, i-a fost prelungit mandatul cu încă șase luni interimatul de către doamna Firea prin dispoziție de primar ori acest lucru nu se poate. Legea spune că se poate face cu o limită de 6 luni o numire interimară, deci din ianuarie anul acesta domnul manager de acolo Macarie stă ilegal pe post. Este nevoie de acest concurs urgent.


De asemenea pe situația de la Spitalul Filantropia vreau să vă spun că am fost contactată de paciente care se plâng de faptul că pe gărzile și la naștere de la Spitalul Filantropia nu mai sunt lăsați doctorii care făceau voluntariat sau avea contracte de muncă cu perioadă temporară, în timpul nașterilor să asiste la naștere, adică e vorba de 23 de medici care nu mai pot să își supravegheze pacientele pe care le-au avut în supervizare în timpul sarcinii, timp de nouă luni. Acest lucru s-a făcut, se pare, pe baza unui ordin informai de la ministra sănătății, nu există nimic scris în sensul acesta, ba ca o modalitate de prevenire a situațiilor precum cea de la Spitalul Municipal Ilfov, unde activa un medic care nu era de fapt medic, dar faptul că nimeni nu își asumă în scris o asemenea măsură și nu au fost încetate contractele de voluntariat sau de timp temporar de muncă a medicilor de la Filantropia, nu face decât să creeze aglomerare în garda de la Filantropia și de la alte spitale și să pună pacientele într-un oarecare risc și bineînțeles le-a făcut să se și plângă și să sesizeze Ministerul dar si Primăria.

I

Pe altă situație și anume cu privire la Asociația Anais și Casa Adra, aceste două ONG-uri ne-au atras atenția asupra faptului că au primit un răspuns de la Primăria Municipiului București și de la doamna primar general prin care li se spune că nu se mai poate asigura finanțarea directă a celor două proiecte pe care le au acestea de adăpostire și asigurare de servicii conexe a victimelor violenței domestice, femei și copii și că cele două ONG-uri ar trebui să participe la colul de proiecte al direcției generale de Asistență Socială, ori conform legii acestea nu pot să se ducă pe un col de proiecte general ci trebuie ca finanțarea să fie asigurată pe genul acesta de servicii printr-un protocol așa cum s-a făcut și în anii trecuți între primărie și între ONG-ul respectiv.

Așadar, o rog pe doamna primar general să formuleze ca și în anii trecuți proiectele de hotărâre prin care asigurăm finanțarea în continuare a celor două adăposturi pentru victimele violenței domestice, nu este vorba de foarte mulți bani prin comparație^si bine subliniau, pentru concursul de dans sportiv am acordat ăstaziVâ.OOO de euro, Casa Adra se finanțează anual pentru adăpostitea victimelor violenței în familie tot cu o sumă asemănătoare, adică nu vorbim de sume care nu ar exista în bugetul municipiului București. E vorba numai de priorități și de felul în care ele sunt ordonate, or, dacă doamna primar general consideră că prioritatea este un protocol de dans sportiv sau mai știu ce spectacol de la nu știu ce teatru și în același timp nu există bani pentru a sponsoriza, da, pentru a sponsoriza și a da finanțare unor ONG-uri care de fapt fac treaba pe care trebuie să o facă primăria, primăria nu are nici un alt fel de centru de adăpostire a victimelor violenței în familie, este bineînțeles decizia dumneaei. Dar, eu îmi fac datoria împreună cu grupul USR să atrag atenția asupra acestei finanțări care lipsește din 28 februarie, de exemplu Anais nu mai poate asigura adăpostul respectiv și funcționarea lui.

Mulțumesc frumos!

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela Mulțumesc frumos.

Referitor la ordinul acela de ministru si eu știu de el dar să stiti că J                   J                                                              I ’

este un document scris. Nu este doar informai. Nu, că nu e singurul spital. Eu nu îl am, dar l-am văzut la unul dintre cei care lucrează, nu îmi Spitalul Filantropia, în alt spital și știu că după acel eveniment nefericit de la Spitalul Județean Ilfov, s-a luat această decizie.

Domnul consilier general Chirică Petre.

Domnul Consilier Chirică Petre Mulțumesc, doamna președinte de ședință!

Solicit direcției juridice ca domnul director general de la Compania de pază și protecție, Tănase Ion și adjunctul dumnealui, domnul Frumosul Cristian să fie invitați și să ne informeze despre incidentul care a avut loc în data de 2 februarie ora 16:05 la Sala Polivalentă. în prealabil am avut o discuție cu domnul director general adjunct cu promisiunea că va face un raport și o anchetă și ne va informa. De atunci au trecut 37 de zile. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Vă mulțumesc!

»

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Și eu mulțumesc!

Domnul consilier general Gâdiuță Alexandru.

Domnul consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, doamnă președinte. Anul trecut am preluat prin hotărâre de Consiliu General o serie de obiec^ivș.din cadrul, obiective de

investiții din sectorul 6, este vorba de .săli de sport din cadrul unor unități de învățământ din sectorul 6. |


Interpelarea mea este către Direcția de Investiții și către celelalte direcții implicate în dezvoltarea acestui proiect. Vreau să vă întreb care este stadiul de realizare a proiectelor al următoarelor hotărâri de consiliu: Hotărârea nr. 47/22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții construire sală sport multifuncțională în incinta Colegiului Național Grigore Moisil B-dul Timișoara nr. 33, sector 6, Hotărârea nr. 46/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții construire

J                                                                                                  T

sală sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din B-dul luliu Maniu nr. 15, sector 6, Hotărârea nr. 45/22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 167 (fosta nr. 202) din Calea Crângași nr. 240, sector 6 și Hotărârea nr. 44/22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții construire sală sport multifuncțională în incinta Scolii Gimnaziale Sfinții Constantin si Elena Aleea Lunca Cernei Nr 3 din »                                                                                           1                                                          I

sectorul 6, Hotărârea nr.43/22.02.2018 privind aprobarea indicatorul tehnico- economice aferenți obiectivului de investiții construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197 de pe strada Obcina Mare nr. 2, Sector 6. De asemenea, Hotărârea nr. 42 /22.02.2018 privind preluarea de către Municipiul București a documentațiilor tehnico-economice faza studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții construire săli sport multifuncționale în incinta unor unități de învățământ sector 6.

Aceste obiective sunt importante pentru comunitatea din sectorul 6, susținem și noi realizarea acestor obiective, de aceea vă rog să aveți în vedere includerea lor în bugetul pentru anul 2019 astfel încât ele să poată fi dezvoltate cât mai eficient.

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.

Vă mulțumesc.

J

Doamna președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Si eu vă mulțumesc.

» !

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Comisia de validare a numărat buletinele de vot și a ajuns la următoarele rezultate: pentru proiectul privind modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârii C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017 s-au exprimat un număr de 40 de voturi din care voturi anulate 0. XV A

Pentru domnul Constantin Lupu 34 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă.

Se desemnează domnul Constantin Lupu coordonator al Comitetului de inițiativă locală.

Proces verbal încheiat astăzi 11.03.2019 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București.

Pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Membri titulari: pentru Doamna Andreea Loredana Marin 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Eleonora Manuc 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Ca membri supleanți s-a exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 anulate. Pentru doamna Claudia Pleșan voturi pentru 33, voturi împotrivă 8. Pentru doamna Augustina Batin, 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membrii titulari în Consiliul de Administrație al spitalului Clinic Nicolae Malaxa din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale municipiului București doamna Andreea Loredana Marin, doamna Eleonora Manuc.

De asemenea, se desemnează ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa Malaxa din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București doamna Claudia Pleșan și doamna Augustina Abatin.

Proces verbal încheiat astăzi 11.03.2019 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București.

Pentru Spitalul Clinic Sfânta Maria. S-a exprimat un număr de 41 de voturi, din care voturi anulate 0.

Pentru doamna Eleonora Manuc 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Elena Marin 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Ca membri supleanți s-a exprimat un număr de 41 de voturi din care 0 voturi anulate. Membri supleanți pentru doamna Paula Bălan 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă. Pentru Doamna Andreea Loredana Marin 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă^


Prin urmare, se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Sfânta Maria din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București doamna Eleonora Manuc, doamna Elena Marin.

De asemenea, se desemnează ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Sfânta Maria din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București doamna Paula Bălan și doamna Andreea Loredana Marin.

Proces verbal încheiat astăzi 11.03.2019 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, Spitalul Clinic Colentina.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi din care voturi anulate 0, membri titulari domnul Vasile Apostol 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, doamna Andreea Loredana Marin 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membri supleanți, s-au exprimat un număr de 41 de voturi din care 0 voturi anulate. Pentru Domnul Cristian Irinel Mocanu 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă. Pentru doamna Ana Maria Peicov 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Astfel, se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Colentina din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București domnul Vasile Apostol, doamna Andreea Loredana Marin și se desemnează ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Colentina din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București domnul Cristian Irinel Mocanu și doamna Ana Maria Peicov.

Proces verbal încheiat astăzi 11.03.2019 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, Spitalul Clinic Ion Cantacuzino.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi din care 0 voturi anulate.

Pentru membri titulari doamna Janina Florea 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă. Pentru doamna Marinela llie 33 de voturi pentru, 8 voturi


voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Eleonora Manuc 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Dr. Ion Cantacuzino din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București doamna Janina Florea, doamna Marinela llie.

Se desemnează ca membri supleanți în Consiliul Administrație al Spitalului Clinic Dr. Ion Cantacuzino din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București domnul Costache lordache si doamna Eleonora Manuc.

>                                                                                                                                 I

Procesul verbal încheiat astăzi, 11.03. 2019, privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în Consiliul de Administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București.

Pentru Spitalul de Pneumofiziologie Sfântul Ștefan, s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Ca membri titulari, doamna Ionela Veronica Sîrbu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Cristina Lutescu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru doamna Irina Goiceanu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Claudia Pleșan - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de administrație al Spitalului de Pneumofiziologie Sfântul Ștefan din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețea autorității administrației publice locale a Municipiului București doamna Ionela Veronica Sârbu și doamna Cristina Lutescu și desemnează ca membri supleanți în consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumofiziologie Sfântul Ștefan din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății autoritățile publice locale a Municipiului București, doamna Irina Goiceanu și doamna Claudia Plesan.

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi fprkcare 0 voturi anulate, pentru membri titulari, pentru doamna Aurora’Ghinea - 33 de voturi pentru, '■ lr                              \ *78 voturi împotrivă, pentru doamna Janina Florea - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți - s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru domnul Cristian Irinel Mocanu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru domnul lonuț Răzvan Păturică - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de Administrație al spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, doamna Aurora Ghinea si doamna Jeanina Florea si se desemnează ca membri

> >

supleanți în consiliul de administrație al spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor din cadrul structuri cu atribuții specifice în domeniul sănătății în rețeaua autorități administrației publice locale a Municipiului București, domnul Cristian Irinel Mocanu și domnul lonut Răzvan Păturică.

1

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru membri titulari, pentru doamna Irina Goiceanu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Andreea Marin - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți, s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru doamna Paula Bălan 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Camelia Constantin 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de administrație al

J

spitalului Clinic Profesor Doctor Theodor Burghele din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, doamna Irina Goiceanu și doamna Andreea Marin. Se desemnează ca membrii supleanți în consiliul de administrație al spitalului Clinic Profesor Doctor Theodor Burghele din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, doamna Paula Bălan si doamna Camelia Constantin.

t

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autoritățiL^ărriipisțrației publice locale a Municipiului București Spitalul de PsibiatrierTitarT Qr Constantin Gorgos.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru domnul Marian Negru - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Ioana David - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți, s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru doamna Adina Macovei - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Irina Cristina Pamfile - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliu de Administrație al J spitalului de Psihiatrie Titan Dr Constantin Gorgos din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorități administrației publice locale a Municipiului București, domnul Marian Negru și doamna Ioana David.

Se desemnează ca membri supleanți în consiliul de administrație al spitalului de Psihiatrie Titan Dr Constantin Gorgoș din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, doamna Adina Macovei și doamna Irina Cristina Pamfile.

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor din rețeaua autorității locale a Municipiului București Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, membri titulari doamna Marinela llie - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Georgeta Gabriela lurcu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

S-au exprimat pentru membrii supleanți un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, membrii supleanți pentru doamna Ioana David -33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Vasilica Silvia lordache - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de administrație al _                                                                                      t

spitalului de Boli Cronice Sfântul Luca, doamna Marinela llie și doamna Georgeta Gabriela lurcu. Se desemnează ca membrii supleanți în consiliu de Administrație al spitalului de Boli Cronice Sfântul Luca, doamna Ioana David si doamna Vasilica Silvia lordache.

I

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București spitalul clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială

Membrii titulari - pentru doamna Eleonora Manuc - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Aurora Ghinea - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, membrii supleanți - s-au exprimat 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru domnul Alexandru Trifu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Irina Cristina Pamfile 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială Profesor Doctor Dan Teodorescu doamna Eleonora Manuc si doamna Aurora Ghinea, se desemnează ca membri supleanți în consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro Maxilo Facială Profesor Doctor Dan Teodorescu, domnul Alexandru Trifu și doamna Irina Cristina Pamfile.

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie Profesor Doctor Panait Sârbu.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru doamna Alina Teodoru 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Mariana Velea - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membri supleanți, s-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru doamna Camelia Constantin - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Anamaria Peicov - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Profesor Doctor Panait Sârbu, doamna Alina Teodoru și doamna Mariana Velea. Membrii supleanți, se desemnează ca membri supleanți în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Profesor Doctor Panait Sârbu, doamna Camelia Constantin și doamna Anamaria Pelicov.

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București spitalul clinic de Nefrologie Prof. Dr. Carol Davila.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate,


membrii titulari, pentru doamna Janina Florea - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Irina Goiceanu - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți, s-au exprimat un numar/de41 de voturi, din care 0 voturi anulate, pentru doamna lopefe Veronica"Sîrbu - 33 de voturi


1

95 pentru, 8 voturi împotrivă, pentru doamna Eleonora Manuc - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în consiliul de administrație al Spitalului Clinic Nefrologie Prof. Dr. Carol Davila, doamna Janina Florea și doamna Irina Goiceanu. Se desemnează ca membrii supleanți în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Nefrologie Prof. Dr. Carol Davila, doamna Ionela Veronica Sârbu și doamna Eleonora Manuc.

Proces verbal privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București spitalul clinic Colțea.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru doamna Elena Marin - 33 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Eleonora Manuc, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru domnul lonuț Răzvan Păturică, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Diana Bărbuceanu, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalul Clinic Colțea, doamna Elena Marin și doamna Eleonora Manuc.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al spitalului Clinic Colțea, domnul lonuț Răzvan Păturică și doamna Diana Bărbuceanu.

Proces verbal privind numirea membrilor în cadrul structurii cu atribuții specifice din domeniul sănătății în Consiliile de Administrație pentru Centrul de Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri "Sfântul Stelian".

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate. Membrii titulari.

Pentru doamna Paula Bălan, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Cristiana Anghel, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru domnul Costache lordaph^ j33xde voturi pentru 8 voturi împotrivă.


Pentru doamna Aurora Ghinea, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Centrului de Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri "Sfântul Stelian”, doamna Paula Bălan și doamna Cristiana Anghel.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al Centrului de Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri "Sfântul Stelian”, domnul Costache lordache și doamna Aurora Ghinea.

Proces verbal privind numirea membrilor în cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în Consiliile de Administrație le spitalelor publice, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”

f

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate. Membrii titulari.

Pentru domnul Vasile Apostol, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Marinela llie, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru doamna Nineta Liliana lonescu, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Ioana David, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, domnul Vasile Apostol și doamna Marinela llie.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, doamna Nineta Liliana lonescu si doamna Ioana David.

J

Proces verbal privind numirea membrilor în cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în Consiliile de Administrație, pentru Spitalul Clinic "Filantropia”.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Membrii titulari.

Pentru doamna Andreea Loredana Marin, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Marinela llie, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru doamna Elena Marin, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Simona Mihăilescu/^ de voturi pentru 8 voturi

împotrivă.Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic "Filantropia”, doamna Andreea Loredana Marin și doamna Marinela llie.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al, Spitalului Clinic "Filantropia”, doamna Elena Marin și doamna Simona Mihăilescu.

Proces verbal privind numirea membrilor în cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în Consiliile de Administrație, pentru Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Membrii titulari.

Pentru doamna Marinela llie, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Pentru doamna Eleonora Manuc, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru doamna Georgeta Colțoiu, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Pentru doamna Elena Marin, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”, doamna Marinela llie și doamna Eleonora Manuc.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al, Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”, doamna Georgeta Colțoiu și doamna Elena Marin.


Proces verbal privind numirea membrilor în cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în Consiliile de Administrație, pentru Centrul Clinic de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate. Membrii titulari.

Pentru doamna Elena Stanciu, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Pentru doamna Paula Bălan, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru doamna Camelia Constantin, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Tereza Ion, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”, doamna Elena Stanciu și doamna Paula Bălan.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al


Centrului Clinic de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”, doamna Camelia

Constantin si doamna Tereza Ion.

»Proces verbal privind numirea membrilor în cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în Consiliile de Administrație, ale Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Membrii titulari.

Pentru doamna Mariana Velea, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Pentru domnul Vasile Apostol, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă. Membrii supleanți.

S-au exprimat un număr de 41 de voturi, din care 0 voturi anulate.

Pentru doamna Anamaria Peicov, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Pentru doamna Ionela Veronica Sîrbu, 33 de voturi pentru 8 voturi împotrivă.

Se desemnează ca membri titulari în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia", din cadrul structurilor specifice din domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, doamna Mariana Velea si domnul Vasile Apostol.

Se desemnează ca membrii supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, din cadrul structurilor specifice din domeniul sănătății din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București, doamna Anamaria Peicov și doamna Ionela Veronica Sîrbu.

Vă multumescl f

Doamna Președinte de ședință Raiciu Anca Daniela

Rog liderii de grup să liniștească colegii în sală pentru votarea ultimelor două proiecte.

Să poftească toată lumea în sală, vă rog.

Deci proiectul de hotărâre numărul 53 nu îi voi mai da sau îi dau citire ca să vă reamintesc.

Proiectul de hotărâre numărul 53 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 684/19.12.2017 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de inițiativă locală și a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârii C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017.

Vot vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 1 vot abținere, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Mai este un proiect unde plecați?

Proiectul de hotărâre numărul 54 - privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/2018 privind numireaLn^embrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de

administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a municipiului București.

Vot, vă rog.

Ati avut două buletine de vot.

»

Nu știu de ce vă grăbiți.

Haideți să votăm, dar nu mi-a apărut încă... poza mea pe ambele telefoane.

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Vă mulțumesc, dragi colegi!

Au fost interpelările!

Și ne revedem la ședința următoare!

Vă doresc o după amiază plăcută! Declar ședința închisă!

J                  »

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 18.02.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Informatică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciuf>' SECRETAR GENERAL AL^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Verificat:

Mirela Anghel Emanuel Dancă

Nicoleta Mirea r Camelia Tanasoff'^< , Vilma Gabriela Titirișqă Floarea Vasilescu jltL Mioara Vuculescu


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

DA

42

ABȚINERE

5

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

7

5

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

42 Voturi Pentru

ALDE. PMP, PNL, PSD-UNP, USB

5 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Munteanu Cristian Mihal (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

' ■ X j

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

' *

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Ciaudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X      iNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

i      X

Florescu Michaela-Tomni(a (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

*

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

' .!

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

r x i

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

ă.

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

*

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Volcu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudlu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Votcu Ion Valentin

»

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

. . *....

Posircaru Ion

x

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

* ...

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

&

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

. * :

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

!

Doicin Cristian Vasite

X

Dragne Ileana-Daniela

x'

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

»■ I

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazâr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

. X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

;.x .

Tutu Radu-Cristian

■X<

Untea Georgiana

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

*

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

*

Stroe Bogdan-Cristian

;X‘

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X      1

Wring Roxana-Sanda

X

Raport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 11.03.2019

Subiect Vot

Se voteaza procesul verbal al ședinței anterioare.

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

8

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

3

3

2

PSD-UNP

23

1

USB

7

5

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. USB

8 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bujduveanu Stelîan (PNL), Bumbar Marian (USB), Cicealâ Ana-Maria (USB), Ciucu Ciprian (PNL), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Olteanu Cristian-Marian (PNL)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

. *...

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X ...

Arsu Alin-lonut (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

;■ x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

*

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

..<x<

Chirică Petre (PSD-UNP)

.. X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X


Tipărit 3/11/2019 11:16:02 AMNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

F7 x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

>X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

' *

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorln (PNL)

j

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

1       X?

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

■X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

■ X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

* 1

Subiect Vot

Se voteaza procesul verbal al ședinței anterioare.

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaeta-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Se voteaza procesul verbal al ședinței anterioare.

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X '

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Se voteaza procesul verbal al ședinței anterioare.

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

. - ■ ::

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Se voteaza procesul verbal al ședinței anterioare.

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mlrcea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Cfudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vaslle

X

Dragne Ileana-Daniela

-Jl.

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

*

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

[ X

Sandulescu Ni na

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Vaieriu-Nicolae

~ x”

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Se voteaza procesul verbal al ședinței anterioare.

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

:      X......

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot


DA

38

ABȚINERE

8

NU

1

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

5

1

2

PSD-UNP

22

1

1

USB

5

6

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

8 Abțineri

USB, Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP), Clucu Ciprian (PNL)

1 Voturi împotriva

CIcealăAna-Maria (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

’ jg”

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

* ’ J

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

x-.....:

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

■■ x i

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

«

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ICIrca Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

'X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

tvan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

x I

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X'

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

*-

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnîța

■X

lonescu Tudor-Tim

i X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

. * 1

Ciucu Ciprian

X

Comă nes cu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X.

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

XSubiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chiricâ Petre

! «

Circa Honorius-Edward

Ai,

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

: x n

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

A-'

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Al

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

x

Sandulescu Ni na

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

XSubiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Arau Alln-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X.

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X Ș

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

K *

Subiect VotPropunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot

DA

33

ABȚINERE

12

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

4

6

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Stroe Bogcian-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

12 Abțineri

PNL, USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

L

Ardeleanu Mlrcea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavlan (USB)

x

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Clprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD* UNP)

F7

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Lîviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicln Cristian Vasile (PSD-UNP)

.*.....

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

’i

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X' U

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

■X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

-

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X. '

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

I

I

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Mazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

- jX

Artimon Marian

X-

Bădulescu Aurelian

*

BIrdeanu Andreea Raluca

x

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

r-

Ciudomirov Mi hai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Ftorea Ancuța Doina

r

Gherghiceanu Florentina

77x

Maxim Marius Cătălin

.X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

x TI

Radu Ion

" X

Raiciu Anca Daniela

X JB

Sandulescu Nina

......*■

Sebeșan Mircea Radu

■x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

*Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

L *

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Raport Vot

Nume Ședința

Ședință Ordinară 11.03.2019                              3/11/2019 12:00:00 AM

Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

Rezultat General Vot

DA

29

ABȚINERE

19

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

19 Abțineri

PNL, USB, Cules Marian Orlando (PSD-UNP)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

I           -              -

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X.

Berceanu Octavian (USB)

X

Btrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

&

li

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprîan (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

■X ■

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

-X‘

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnija (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

i. x ■

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marînescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

-X-- i

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

,. -

It. -X

’Rogln Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Volcu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiclu Anca Daniela

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

!      X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

:                                          i

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cri st ian-Mari an

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artlmon Marian

X

Bădulescu Aurel ian

X

BTrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

[

X

Ciudomlrov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

F.

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

x

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

B X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Tutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mi hai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot

DA

27

ABȚINERE

19

NU

L

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

3

PNL

6

2

PSD-UNP

22

1

1

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

27 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PSD-UNP

19 Abțineri

PNL, USB, Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

1 Voturi Împotriva

Grigorescu Florin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

*

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X     ■

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

x

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

■        X-

l

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiu(ă Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaeia (PSD-UNP)

1 « x

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

* .

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X1

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

*

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu ton Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

: *

Florescu Michaefa-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

■X

Ardeleanu Mircea

X

Artlmon Marian

X

Bădulescu Aurei ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

x-7

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

x

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaefa

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

■X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

L x

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-tonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marînescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

XRaport Vot

Nume Ședința Ședință Ordinară 11.03.2019


Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot

DA

28

ABȚINERE

15

NU

6

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

0

USB

7

6

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

15 Abțineri

PNL, USB, Culea Marian Orlando (PSD-UNP), Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

6 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

ro i

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Arlimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurel ian (PSD-UNP)

.         X         ;

Berceanu Octavian (USB)

X

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

i—--—

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

j X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

f - ’---------

i . X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

*

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Vaier iu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

i *

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X '

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

> ■

Rogin Marius (PNL)

X

Sandu lescu Ni na (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

L;-

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

--

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X .

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

*

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciiicu Clprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

■x

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

...... .

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Iteana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

x~

Gherghiceanu Florentina

! .

Maxim Marius Cătălin

■X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

■X

Raiciu Anca Daniela

Sandu lescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

șj

lintea Georgiana

X-

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

. x ;

Gâdiuță Atexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela


Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

11

NU

o

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

1

2

PSD-UNP

23

1

0

USB

4

9

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Stroe Bogdan-Cristîan (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda(USB)

11 Abțineri

USB, Clucu Ciprian (PNL), Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

i

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

■x

Chirică Petre (PSD-UNP)

. *.. I

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

i.....

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

x

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

*

Grigorescu Florin (USB)

■ x

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

I .*

lonescu Andrei George (PMP)

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

L * i

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

::

Poslrcaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

x<

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

[ X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

rrn

Țuții Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

>X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Rarciu Anca Daniela

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihal

: x ...

Deaconescu Cătălin-lonuț

X      i

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

XSubiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

..... * !

Ardeteanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

*

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

■X

Gherghiceanu Florentina

X.

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

■X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

V’
Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Atin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

r —--

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 11.03.2019


Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela


Rezultat General Vot

DA

40

ABȚINERE

10

NU

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

1

1

PSD-UNP

23

1

USB

4

9

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

10 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

I. . >

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

i x j

Chirică Petre (PSD-UNP)

<x>

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Numî

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*

Comănescu Mihai (PNL)

X‘

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X '

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X'

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X'

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

x 1

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

■X

Oiteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pa vel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Tipărit- 3/11/2019 11:2335 AMNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

|M..

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

XSubiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

L                                 .1

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X ■

Mărgărit Nicolae-Sorin

X’

Olteanu Cristian-Marian

: x

Rogin Marius

X

Raport Vot

Nume Ședința


Ședință Ordinară 11.03.2019

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bâdulescu Aurelian

X

Blrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X.

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne lleana-Daniela

kL

Florea Ancuța Doina

■X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

... *

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

KT*J

Radu Ion

•X-

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

■X'.

Țuțu Radu-Cristian

X-

Untea Georgiana

*


Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

N me

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alln

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

ii * l

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

. *.. j

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

------------------------------------4

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

2

1

PSD-UNP

23

1

USB

4

9

2


DA

39

ABȚINERE

11

NU                        | l

o

Total Prezenti

52

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Stroe Bogdan-C riști an (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

11 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Kansou Hazem (PNL)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

____

Bâdulescu Aurelian (PSD-UNP)

X 1

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

/ -X J

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■      te      'jNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

F

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

St

Gâdiu(â Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

*

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

! * ...

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X J

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X"

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

*

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

’>x’

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

XSubiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

'        X        .

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

: *

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

CI ucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

* A*

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

x 7 1

1

Artimon Marian

X

Bâdulescu Aurel ian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

: - x ■ ’

Dragne lleana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

. X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marlnescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

x

Wring Roxana-Sanda

X

Nume Ședința


Ședință Ordinară 11.03.2019


3/11/2019 12:00:00 AM


Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela


Rezultat General Vot

DA

34

ABȚINERE

17

NU

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

2

6

0

PSD-UNP

23

1

USB

2

11

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Kansou Hazem (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL), Stroe Bogdan-Crislian (USB)

17 Abțineri

PNL, USB

0 Voturi Împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X ...

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

I      X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

...

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

x-

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

• 1

.*

Grigorescu Florin (USB)

*

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

?' X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

■X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

x-

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

,y,

x

Untea Georgiana (PSD-UNP)

I      X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X "

lonescu Tudor-Tim

1

■x

Voicu Ion Valentin

1

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

I

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comânescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

L. x ]

Mărgărit Nicolae-Sorin

l

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

«

Ardeleanu Mircea

. x

Artimon Marian

■■ X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chlrică Petre

■X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mi hai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doici n Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghlceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

r *

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

*

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

lintea Georgiana

L *

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-AIîn

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

x ' ■

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot


DA

36

ABȚINERE

16

NU

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

0

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP

16 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Deaconescu Cătălin Ionul (PNL). Kansou Hazem (PNL)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

x

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

r > .

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x :

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

----

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

*

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vaslle (PSD-UNP)

I ■ x

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

■ ■ ’?.x

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

...:

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

. ..

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

x

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

*

Rogin Marius (PNL)

Sandutescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristlan (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

*

lonescu Tudor-Tîm

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Danieia

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X ”

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

r

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

■X

Subiect Vot

Propunere Ralciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Hume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

■ X         1

Doicin Cristian Vasile

X

........

Dragne lleana-Daniela

'■»

Florea Ancuța Doina

*

Gherghiceanu Florentina

L. X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

”jx’

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

x

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-Ionuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela


Rezultat General Vot

DA

36

ABȚINERE

15

NU

1

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

0

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

15 Abțineri

USB, Ciucu Clprian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Kansou Hazem (PNL)

1 Voturi împotriva

Clcealâ Ana-Maria (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

! x

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aureiian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

7-

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

•x

Ciucu Ciprîan (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasite (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

i *

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

-- --- - - ■*

lonescu Andrei George (PMP)

*

îonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

*

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

I €1

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x " “

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X j

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

x

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

i *

;Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

p/


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

r x

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

. ■*

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonut

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

x.7

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chiricâ Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X-

1

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

*

Maxim Marius Cătălin

. * ....

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

■X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

K*

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

■X’

Suhan Valeriu-Nicolae

■ X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

"'X- ■ ]

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arau Alln-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdlută Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Fiorin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

0

PSD-UNP

23

1

USB

5

8

2


: DA

40

ABȚINERE

11

Nii

0

Total Prezenti

52

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB}, Stroe Bogdan-Crislian (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB), Țugui Matei ton (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

11 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonut (PNL), Kansou Hazem (PNL)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

A.

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

fi x

Artîmon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

A

Berceanu Octavian (USB)

X

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

~x“

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

*

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

“x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

■      X

i.                          . i

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

x"

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X'-

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazâr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

*

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X<

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

-X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

■X'

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

«

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

: *

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

2* .

lonescu Andrei George

x

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PNL

N me

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

[ *

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

h * '

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

x

Bâdulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X I

Dragne Ileana-Daniela

x

Florea Ancuța Doina

■ v X-

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

-X

Pavel Marius Adrian

‘ X ■

Radu Ion

- X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

x ..

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

■X

Țuțu Radu-Cristian

"x”

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

Propunere Raiciu Anca Daniela

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Se voteaza ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

DA

30

ABȚINERE

11

NU

10

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

1

6

1

0

PSD-UNP

22

2

0

USB

3

9

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Kansou Hazem (PNL)

11 Abțineri

PNL, Cutea Marian Orlando (PSD-UNP), Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP), Grigorescu Florin (USB), Radu Elena (USB), Stroa Bogdan-Cristian (USB)

10 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Câtâlin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

; x

Arsu Alin-lonut (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L’ X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

■NU»

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD* UNP)

r——---

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

i *

Gâdluță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

;x:

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

■X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

k *

i                                                 ■ j

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Se voteaza ordinea de zi in ansamblu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

I *

Voicu Ion Valentin

; *Subiect Vot

Se voteaza ordinea de zi in ansamblu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

- ■ ■

lliescu Cătălin Lucian

K

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Se voteaza ordinea de zi in ansamblu

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comă nes cu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

% 1

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Se voteaza ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

I1        -    1

x

Artimon Marian

X

Bâdulescu Aurelian

X

BIrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

■x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

i * ■

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

* J

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

Se voteaza ordinea de zi in ansamblu

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Crisiian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.incetare mandat consilier Dlui Posircaru Ion

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

9

NU

1

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

22

1

1

USB

2

9

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSO-UNP, Grigorescu Florin (USB). Stroe Bogdan-Cristian (USB)

9 Abțineri

USB

1 Voturi împotriva

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

•x.

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

“X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

r '

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honortus-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

»

I      *

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Dolcin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

f ■

*

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

i. *

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

K

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

' X

Raiciu Anca Dantela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

BOB

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

r *     ’

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.incetare mandat consilier Dlui Posircaru Ion

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-TIm

x

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.incetare mandat consilier Dlui Posircaru Ion

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.incetare mandat consilier Dlui Posircaru Ion

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

i

Deaconescu Cătălin-ionuț

*

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

'X'

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.incetare mandat consilier Dlui Posircaru Ion

PSD-UNPR

Nume

DA

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

r x

Artimon Marian

X

Bâdulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X J

Doicin Cristian Vasile

■ ■ ■ - ■

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

. *

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

*

Sandutescu Nina

l .;»x

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

fjsx-

Untea Georgiana

vFx.'

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.incetare mandat consilier Dlui Posircaru ton

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Clceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X'

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


Amendament Gadiuta

Rezultat General Vot

DA

25

ABȚINERE

19

NU

2

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

1

2

1

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

4

17

2

1

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

25 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB, Amzâr Gheorghe (PSD-UNP), Culaa Marian Oriando (PSD-UNP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Neacșu Lazâr (PSD-UNP), Volcu Ion Valentin (ALDE)

19 Abțineri

ALDE, PSD-UNP

2 Voturi împotriva

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP), Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

x

Birdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

i......

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceaiă Ana-Maria (USB)

. x

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

■         X-

i       *    1

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Horea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r                 -.           -

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

x 3

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

x

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

... .

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

' X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

ii X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X!

Subiect Vot

Amendament Gadiuta

ALDE

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Amendament Gadiuta

PMP

Nume

DA

Absent

Fiorescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

XSubiect Vot

Amendament Gadiuta

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

■X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rog in Marius

x

Subiect Vot

Amendament Gadiuta

PSD-UNPR

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

BIrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

i

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu ioana Mihaeia

X

Neacșu Lazăr

: * "

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Ni na

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

lintea Georgiana

X

Subiect Vot

Amendament Gadiuta

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

K

Ciceală Ana-Maria

X '

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

>X ’

Munieanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

. *

Wring Roxana-Sanda

<x

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

0

NU

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP. PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X VI

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

.. *•.

Berceanu Octavian (USB)

X

Bfrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

JL.

Bumbar Marian (USB)

/X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Cicealâ Ana-Maria (USB)

X .....

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

rp.x

Ciucu Ciprian (PNL)

XNume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x ’

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătăiin-lonut (PNL)

X

Doicln Cristian Vasile (PSD-UNP)

*

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiută Aiexandru-Valeriu (USB)

Llj*.

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

*

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

x

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

L *    .

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X w

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X. J

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

4 X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Nume

Absent

Untea Georgiana (PSD-UNP)

I                    .                    ț

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X “

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

&

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

-■ X       ;

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X ....

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

; *

Circa Honorius-Edward

,x

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Drag ne Ileana-Daniela

■X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X ..

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandu lescu Nina

EL* ''

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

■L»

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

i x '

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

'

Grigorescu Florin

X

Ivan Fiorin

X

Marinescu Sorin

*

Munteanu Cristian Mihal

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

«...

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

L .   —

Subiect Vot


ț


PUNCTUL 3 P.H.prv.consolidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

*

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

. *...

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

L x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

BTrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x^

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X'Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Câtălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X J

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnlța (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X.

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X'

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

L Ll

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

x

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

® * 1

Țugui Matei Ion (USB)

X
Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X '

lintea Georgiana (PSD-UNP)

X

Volcu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.consoiidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

■X

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

î ■x

Voicu Ion Valentin

XSubiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.consolidare Imobil situat In Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X-

lonescu Andrei George

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.consolidare imobil situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

PNL


Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stei ian

X

Ciucu Ciprian

- x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

XSubiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.consolidare imobil situat in Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chiricâ Petre

X

Circa Honorius-Edward

L. *

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Dolcin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuja Doina

X

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

i

Pavei Marius Adrian

*

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

L * .

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țutu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.consolidare imobil situat în Str, Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

USBNume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

: * .

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

1--

Munteanu Cristian Mi hai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

*

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3

Rezultat General Vot

DA

49

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

da

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

- X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X 1

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

■ X'

L                          . . j

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

! *

Grigorescu Florin (USB)

X

liiescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

*

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

'X 7

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

i .   ®

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

' X.

Țugui Matei Ion (USB)

X i

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

*

Unlea Georgiana (PSD-UNP)

. x

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

•X

lliescu Cătălin Lucian

i * :

lonescu Andrei George

x

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.consolidare Imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3

PNLNume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

K

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălln-lonuț

X

Kansou Hazem

X

<

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

I

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

--

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

: *

Bădulescu Aurel ian

X

Bfrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne II ea na-Da ni el a

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

*

L'_______■__

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

■X

Pavel Marius Adrian

Ol

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

s z

Sandulescu NI na

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X ■

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 2, sector 3

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

■      X

Berceanu Oct a vi an

1 . — .

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

. *

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

*

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

*

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H-prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 6, sector 3

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP. USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzâr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

'         X         l

Berceanu Octavian (USB)

*

Bîrdeanu Andreea Raiuca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceaiă Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X .

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne tleana-Daniela (PSD-UNP)

r                      - -           ,

*

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Ftorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gădiuță Alexandru-Valeriu (USB)

r "x..

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

i......

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X .

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-C riști an (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-NIcoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

■X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

lintea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.consolidare Imobil situat in str. Blănari nr. 6, sector 3

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

< ■

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 6, sector 3

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

*

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 6, sector 3

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

« J

Ciucu Ciprian

*

Comă nes cu Mihai

' ' ' Y X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

■ ' *

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

' *

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 6, sector 3

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

x

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

.....-

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

.»■ A

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

- *

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

*

Pavel Marius Adrian

......* I

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

~ X

Sebeșan Mircea Radu

X

Sudan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.consolidare imobil situat In str. Blănari nr. 6, sector 3

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Aiin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

Cicealâ Ana-Maria

Coțofană Llviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

. x

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X


Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blânari nr. 8, sector 3


Rezultat General Vot


DA

50

ABȚINERE

1

NU

°1

Total Prezenti

51


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

1 x

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

’ X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

-X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X     .Raport Vot

3/11/201912:00:00 AM


Nume Ședința              Ședință Ordinară 11.03.2019

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

; . Â ....

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

x ■

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

i *

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

i «’'

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

. i.

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

■x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

x

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

/X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

. * 1

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x O

Țugui Matei Ion (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

__Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat Tn str. Blănari nr. 8, sector 3

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

x-

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat In str. Blănari nr. 8, sector 3

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat în str, Blănari nr. 8, sector 3

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

'      X

Comănescu Mihai

X.

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat In str. Blănari nr. 8, sector 3

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

! ' x

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

-X

BIrdeanu Andreea Raluca

rc

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mi hal Anton

» ■

Culea Marian Orlando

x

Doicin Cristian Vasile

X .

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Ljxf

Pavel Marius Adrian

■ -x.

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

‘X*

Sandulescu Nina

x .

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valerlu-Nicolae

x“

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

X I

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat Tn str. Blănari nr. 8, sector 3

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-Ionuț

x

Berceanu Octavian

L * j

Bumbar Marian

■ ,x 1

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

r           ■ ■

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Bl

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 10, sector 3

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

. x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

x

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

i: x

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X I

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

*

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

-X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

[

;      X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

' X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

x

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

fe x

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

l". X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x *

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X.....

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

*

Pavei Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valerîu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X 1

Țugui Matei Ion (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X-

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Votau Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

*Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr, 10, sector 3

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudlu-Daniei

X

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

■ x

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.consolidare imobil situat tn str, Blănari nr. 10, sector 3

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

L x

lonescu Andrei George

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.consolidare Imobil situat Tn str, Blănari nr. 10, sector 3

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

*

Ciucu Ciprian

X      i

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Câtălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

*

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.consolidare Imobil situat Tn str. Blănari nr. 10, sector 3

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

X

. . ..

Ardeleanu Mircea

L.. * :

Artimon Marian

i

Bădulescu Aurelian

a

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

[’                     i

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marlus Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marlus Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

*

Sebeșan Mircea Radu

. %

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

-X‘r

____—j

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Blănari nr. 10, sector 3

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonut

x

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

i x :

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

. *

Țugui Matei Ion

X

jwring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.consolidare imobil situat Tn str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezent!

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeieanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

L* ■

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

■X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

XNume Ședința


Ședință Ordinară 11.03.2019Nume

■jDAT"

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

1       V

'X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

.

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

V

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

.....

X

Grigorescu Florin (USB)

*

iliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

*

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

x ■ 1

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

■X3/11/2019 12:00:00 AMNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țu|u Radu-Cristian (PSD-UNP)

X ....

Lintea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

x

Wring Roxana-Sanda (USB)

:         X.         :

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

ALDENume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

- *

Voicu Ion Valentin

«•

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Biserica Enel nr. 14, sector 1

PMPNume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

*

lllescu Cătălin Lucian

X

L. —A---1

lonescu Andrei George

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.consolidare imobil situat In str. Biserica Enei nr. 14. sector 1

PNL

Nume

PA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Oiteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.consolîdare imobil situat în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzâr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Birdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Drag ne Ileana-Daniela

rai

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

L    X

Neaoșii ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

■X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

K’X

Sandulescu Nina

I X

Sebeșan Mircea Radu

V.X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

..X

Untea Georgiana

x

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

b x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

... .

Grigorescu Florin

x

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mi hai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

I       X ...

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Spătarului nr. 36, sector 2

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

1

NU

0

Total Prezentî

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

. X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

xNume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

i x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

. X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

x

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

'.'X'

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x [

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

. . x

Rogin Marius (PNL)

*

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

1

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X<

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

i ' »

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

x-

1--------------------------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Spătarului nr. 36, sector 2

ALDE

.Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

, - *

Florescu Michaela-Tomnita

«

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

■ .. x :

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.consolidare imobil situat in str. Spătarului nr. 36, sector 2

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X-

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.consolidare imobil situat în str. Spătarului nr. 36, sector 2

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

1—---------------------------------- — - ■

X