Hotărârea nr. 724/2019

HOTARAREnr. 724 din 2019-12-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUII GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/23.04.2019 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=40773