Hotărârea nr. 717/2019

HOTARAREnr. 717 din 2019-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 49/31.01.2019

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=40775