Hotărârea nr. 672/2019

HOTARAREnr. 672 din 2019-12-18 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU INTRODUCEREA AUTOBUZELOR SCOLARE IN ZONA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN SECTOARELE 1 SI 6

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=40774