Hotărârea nr. 666/2019

HOTARAREnr. 666 din 2019-11-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 2 DECEMBRIE 2019 - 2 MARTIE 2020


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 2 decembrie 2019 - 2 martie 2020

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier Marius Adrian Pavel în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 2 decembrie 2019-2 martie 2020.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


TEHNIC^ 51