Hotărârea nr. 538/2019

HOTARAREnr. 538 din 2019-10-24 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOAMNEI WRING ROXANA SANDA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Wring Roxana Sanda și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia doamnei Wring Roxana Sanda, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 3501/6/10.10.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 7228/11.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

I

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al doamnei Wring Roxana Sanda, ca urmare a demisiei acesteia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019 .