Hotărârea nr. 535/2019

HOTARAREnr. 535 din 2019-09-17 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CULEA MARIAN ORLANDO SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Culea Marian Orlando și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Culea Marian Orlando, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 3189/6/12.09.2019 si la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 6317/ 12.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - începând cu data de 15.10.2019, încetează mandatul de consilier general al domnului Culea Marian Orlando, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.09.2019.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir