Hotărârea nr. 532/2019

HOTARAREnr. 532 din 2019-09-17 PRIVIND MICROCIPAREA, IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE privind microciparea, identificarea și înregistrarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 10516/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 30/16.09.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 612/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/2017 privind Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiul București;

  • - Ordinului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014 cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă implementarea unor măsuri prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 170/2017 privind Strategia pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiul București, având ca scop microciparea, identificarea și înregistrarea în baza de date a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a unui număr de maximum 5000 de câini și 5000 de pisici fără pedigree, cu deținător, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu domiciliul sau reședința în Municipiului București.

Art.2 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va achiziționa în conformitate cu prevederile legale, serviciile privind microciparea.

Art.3 Valoarea estimată a microcipării câinilor și pisicilor, identificării și înregistrării în RECS și în baza de date a A.S.P.A. va fi de 40 de lei + TVA/câine/pisică.

Art.4 Prin program se subvenționează microciparea unui număr maximum de 3 animale de companie (câini și/sau pisici) pentru'fiecare deținător, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu domiciliul sau reședin principiul primul venit - primul


ÎO Municipiului București, în limita plafonului stabilit, după itxCTTZC / ■ ■ ■" . \

_________________________________ I *l ț C             Srf ;      1         >

Bld Regina Elisabeta nr 47 cod postai 050013'sectar¥ București; România, telt +4021 3| \VÎX>~-Ă-,Z.

\ > /00: vyww pmb.ro

T£HNiO 5' jl)O(O'CA


Art.5 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția llelor și direcții aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 17.09.2019. ședința ordinară a Consiliului General al

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

\ /’

Marius Adriap Pavel
București,--17.09.2019

Nr. 532''