Hotărârea nr. 483/2019

HOTARAREnr. 483 din 2019-08-27 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 30 AUGUST 2019 - 29 NOIEMBRIE 2019

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier Marius Adrian Pavel în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30 august 2019 - 29 noiembrie 2019.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera' al Municipiului București din data de 27 08 2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana zjarpfii;București, 27 08.2019

Nr. 483’