Hotărârea nr. 467/2019

HOTARAREnr. 467 din 2019-08-27 PRIVIND STABILIREA „ZILEI FARA AUTOTURISME IN BUCURESTI” SI PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA INITIATIVA EUROPEANA „SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind stabilirea „Zilei fără autoturisme în București” și participarea Municipiului București la inițiativa europeană „Săptămâna Europeană a Mobilității”

Având în vedere referatul de aprobare al Consilierilor Generali și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 15791/26.08.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 85/27.08.2019 și avizul Comisiei ecologice și protecția mediului nr. 27/27.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 325/2018 privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 715/2018 privind aprobarea planului de menținere a calității aerului în Municipiul București 2018 - 2022;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și lit. i), art. 139 alin. (3) și art. 169 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor privind înscrierea și participarea Municipiului București la inițiativa europeană „Săptămâna Europeană a Mobilității” 2019, având ca temă „Mersul sigur pe jos și cu bicicleta”.

Art.2 Se împuternicesc direcțiile de resort din cadrul Primăriei Municipiului București ca, în colaborare cu Primăriile de Sector și cu Ministerul Mediului, prin direcțiile și agențiile sale, să organizeze activități de campanie active și atractive, să implementeze măsuri permanente relevante, și să organizeze „Ziua fără autoturisme” pe 22 septembrie 2019.

Art.3 Ziua de 22 septembrie 2019 va fi desemnată ca fiind „Ziua fără autoturisme” în Municipiul București. Pe 22 septembrie 2019, între orele 9:00 și 17:00, se interzice circulația vehiculelor cu motor, inclusiv LPG, vehiculele electrice cu 2,3 sau 4 roți în arealul: Bulevardul Decebal de la strada Dristorului până la Piața Alba lulia, Bulevardul Unirii de la Piața Alba lulia până la Piața Constituției, fără afectarea traficului pe Bulevardul Libertății, iar la intersecția cu Strada Dristorului cu Bulevardul Decebal se va asigura traversarea acestuia.

de 30 km/h : vehiculele de transport în comun, mijloacele de transport alternativ (trotinete, biciclete, etc.), vehiculele serviciilor publice, vehiculele serviciilor de utilitate publică, persoanele cu mobilitate redusă sau cu handicap care au un permis conform legii (titularul permisului trebuie să fie prezent în autoturism), persoanele care posedă un permis de cirulație pe durata zilei fără autoturisme din partea autorităților, vehiculele corpului diplomatic (cu condiția să transporte un diplomat sau ca șoferul să dispună de o foaie de parcurs sau de un ordin de misiune).

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăriile de Sector vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019


București, 27.08.2019

Nr. 467SECRETAR GENERAL