Hotărârea nr. 387/2019

HOTARAREnr. 387 din 2019-07-31 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI COTOFANA LIVIU ALIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Coțofană Liviu Alin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator a! Primarului General al municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București nr. 4137/18.07.2019;

Având în vedere demisia domnului Coțofană Liviu Alin, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 2434/6Z15.07.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4611/ 15.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Coțofană Liviu Alin, ca urmare a demisiei acestuia și șe declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 31.07.2019

Nr. 387


Bd. Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: