Hotărârea nr. 268/2019

HOTARAREnr. 268 din 2019-05-30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 30 MAI 2019-29 AUGUST 2019


CONFORM CU ORIGINHOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a iliului General al Municipiului București pe perioada 30 mai 2019-29 august 2019

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform prevederilor ari. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și ale art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier Claudiu Daniel Catana în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30 mai 2019 - 29 august 2019.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULLH BUCUREȘTI, Georgian