Hotărârea nr. 101/2019

HOTARAREnr. 101 din 2019-02-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL 3, INSCRISE IN PROGRAMUL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

RtțMErfQ RDfnân*loCenf«ulUrxr!5 feropena


CONFORM CU ORIGINALUU-

LH O T Ă R Â Rț/y privind actualizare indicatorilor tehnico - economici pentru 101 blocuri din sectorul 3, înscrise în Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 298/13.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 26/25.02.2019, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 8/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 109/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 10/13.02.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

)          în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru 101 blocuri din sectorul 3, înscrise în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 267/17.05.2018, incluși în anexele nr. 1 - 101, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 267/17.05.2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului p București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


București, 26.02.2019

Nr. 101

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

5,304.01936 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

4,643.56057 mii lei


2. Durată de execuție


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       2,157.23707 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

1,915.86073 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):


2,711.18521 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA


2,369.07898 mii lei2. Durată de execuție

i


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

8,772.44412 mii lei

7,711.17558 mii lei


2. Durată de execuție

)


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

3,621.35344 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

3,213.22309 mii lei


2. Durată de execuție1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,831.14917 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,606.80190 mii lei1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,256.29959 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,981.05444 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

5,818.93178 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

5,089.11113 mii lei


2. Durată de execuție
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,961.07849 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

6,120.73326 mii lei


2. Durată de execuție


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,968.68942 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

6,111.35254 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,736.39437 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

5,987.56485 mii lei


2. Durată de execuție
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,445.69005 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,135.80222 mii lei


2. Durată de execuție


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,180.04076 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

5,407.94909 mii lei


2. Durată de execuție1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,069.84088 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,838.21798 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,498.37675 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,325.05937 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,093.27198 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,860.17919 mii lei


2. Durată de execuție
 • 1.  Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

 • 2.  Durată de execuție


2,083.64007 mii lei

1,851.47464 mii lei


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       1,630.95204 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

1,448.24851 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,453.98239 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,284.98633 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,250.06190 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,996.97754 mii lei


2. Durată de execuție


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       6,202.83728 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

5,515.45583 mii lei


2. Durată de execuție

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,357.84334 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,206.17043 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,767.45556 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,563.30080 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,500.97451 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,334.58062 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,004.79685 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

5,325.01212 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,887.89068 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,568.06249 mii lei


2. Durată de execuție                  4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,504.64064 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,338.28473 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

5,315.18404 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

4,719.00009 mii lei


2. Durată de execuție1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,917.26555 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,704.96654 mii lei


2. Durată de execuție
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,639.62293 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,456.13198 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,496.92025 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,324.37602 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,049.39698 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,820.65316 mii lei


2. Durată de execuție


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

3,447.63959 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

3,068.72953 mii lei


2. Durată de execuție


 • 1.  Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

 • 2.  Durată de execuție


1,973.26217 mii lei

1,750.49529 mii lei

4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,296.71742 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,043.86386 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,394.02125 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,240.51106 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,551.47435 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,261.58547 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,551.47435 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,261.58547 mii lei


------------------.

2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       775.21928 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

687.91426 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,890.62428 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,570.57306 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,029.46166 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,804.16426 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,169.93879 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,042.60943 mii lei


2. Durată de execuție

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,792.26303 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,487.73593 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

10,248.93817 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

9,150.33559 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       6,143.85038 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

5,468.61592 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,908.73527 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,578.82332 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,077.61386 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,846.97916 mii Iei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

7,319.41465 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

6,502.24287 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

 • 1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

  1,694.24684 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,503.49854 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):


1,240.59711 mii leiDin care C+M inclusiv TVA


1,103.61896 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,698.92000 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA          1,504.62340 mii lei r..................... ~ -------- ---------------

CONFORM CU ORIGINALUL |
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,380.68013 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,116.04990 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

 • 1.  Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

  2,142.49651 mii lei

  1,901.25492 mii lei


  4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

714.54917 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

635.90079 mii lei
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,822.42858 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,617.85316 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
DIRECȚIA

£ r asistența tehnică Șl
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,587.90564 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,411.40415 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,154.60993 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,915.28600 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

629.04920 mii lei

559.97801 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

4,150.51190 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

3,691.98966 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

642.64877 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

572.18958 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


l

 • 1

?

*

1

 • 2

S

1

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

AI.Marius Emanoil Buteica nr.12,bl.6O


Anexa 61 la H.C.G.M.B. nrj


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):


2,621.46534 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA


2,326.81814 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,087.25522 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,856.09069 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,949.96988 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,732.86918 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,971.53197 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,752.03199 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

4,180.50379 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

3,717.77237 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,875.95374 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,664.95736 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,150.46657 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,909.27402 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,617.33389 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,324.89621 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,929.00493 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

6,149.71601 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,010.50792 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,788.16073 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,864.69053 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,533.61133 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       2,852.89311 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

2,537.77616 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

3,930.24509 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

3,490.75545 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

4,908.49819 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

4,345.03381 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,651.75442 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,463.39885 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,817.87612 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,616.15428 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,435.70238 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,269.69714 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,819.37438 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,496.34207 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni3 JU*IDICÂ


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,852.78917 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,538.29676 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

4, . X-1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,858.86585 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,651.13411 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       3,475.23294 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA          3,087.41933 mii lei

2. Durată de execuție                  4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

2,492.62390 mii lei


2,228.29093 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,488.72379 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

2,224.85858 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


 • 1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

  1,387.08043 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,235.06321 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

8,857.78290 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

7,880.39638 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,859.32857 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,651.86354 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,112.04798 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

5,435.05166 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
 • 1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       1,604.46387 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA          1,421.12214 mii lei

 • 2. Durată de execuție                 4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

1,810.04029 mii lei


1,607.63195 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,925.51025 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,711.01727 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):       3,554.07924 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA          3,159.88261 mii lei

2. Durată de execuție                  4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA

1,305.70857 mii lei


1,160.75266 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

2,078.70545 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1,847.73976 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

5,613.70622 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

4,983.46899 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

4,382.49398 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

3,898.02098 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,191.19285 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

1,060.39797 mii lei

2. Durată de execuție

4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,853.15195 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

1,620.42199 mii lei

2. Durată de execuție

4 luni


1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,844.31734 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

1605.97275 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

1,922.78067 mii lei

Din care C+M inclusiv TVA

1,686.22985 mii lei

2. Durată de execuție

4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

10,517.72525 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

9,373.01147 mii lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):

6,962.17291 mii lei


Din care C+M inclusiv TVA

6,215.38466 mii lei