Proces-verbai

încheiat în ședința ordinară a Consiliului

J    1

General al Municipiului București din data de 14 iunie 2018, ora 11.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 53 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București, doamna Mariana Brod, Director Executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și domnul Adrian lordache, Director

A Executiv - Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Comănescu Mihai, Grigorescu Florin.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Bună ziua!

Pentru început am să dau cuvântul doamnei consilier general Wring care vrea să facă o intervenție. Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grupul de consilieri USR propune un moment de reculegere în memoria celor care au murit în mineriada 13-15 iunie 1990. Sper că suntem toții în asentiment că le datorăm ceea ce trăim astăzi si anume, o societate democratică. Dacă ne

J    1

permiteți...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă permit cu o singură mențiune. Anul trecut nu-mi amintesc să fi

propus acest lucru.

Da. Vă rog, un moment de reculegere.

Vă rog să apăsați.

Haideți luați loc, că vrea domnul lliescu să intervină. Vă rog. Haideți, ne ridicăm, ne așezăm... domnul lliescu, domnul consilier, apăsați pe buton și vă rog să fiți mai convingător și mai incisiv. Nu văd butonul. Ați băgat cartela în aparat? Vorbiți la microfonul colegului, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Lucian Cătălin

Mulțumesc mult, domnule președinte. Nu neapărat legat de mineriadă, sunt de acord să ținem un moment de reculegere pentru cei care s-au jertfit în 13-15 iunie 1990. Vreau să vă spun că în mandatul trecut am fost 4 ani de zile coleg cu un om care atât cât l-am cunoscut eu aici în Consiliul General, a făcut foarte multe lucruri pentru bucureșteni. Acest om se numește Victor Stan, fost consilier general al municipiului București, care a trecut săptămâna trecută în neființă și aș vrea și pentru el ca un om care și-a adus aportul și contribuția două mandate în Consiliul General al Municipiului București, să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Sigur că da. Vă rog să vă ridicați.

Vă mulțumim. Luati loc.

înainte de a discuta aspectele legate de ordinea de zi, voi da cuvântul doamnei Secretar General pentru a ne comunica prezența și a supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Vă rog doamna Secretar General.

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Bună ziua.

Avem o prezență de 52 de consilieri generali.

Vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17 mai anul curent.

Vă rog votați.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă rog să verificați fiecare dintre dumneavoastră dacă funcționează aparatura atunci când apăsațju&î.vptați.

Dacă sunt probleme/^ăMg s'ăîeXemnalati către DATJ.

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Avem o cartelă neintrodusă în sistem.

Cu 44 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul verbal a fost aprobat.

Vă mulțumesc.

}

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi, doamna Secretar General.

In continuare am câteva propuneri de modificare a ordinii de zi, după cum urmează: propun introducerea după punctul 3 al ordinii de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente.

Vot vă rog pe propunerea de introducere.

Imediat va remedia DATJ-ul. Vă rog frumos.

Aș vrea să știu, avem trei colegi care nu votează sau nu le funcționează aparatele?

Mulțumesc, domnul Ciucu.

Cu 49 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 5 pe ordinea de zi, în urma introducerii punctului anterior, va deveni punctul 5 acum, a proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinație de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Domnul consilier Țugui aveți ceva legat de propunerile astea?

Bun. A trecut.

După ce terminăm cu ordinea de zi vă dau cuvântul și pe acest aspect.

Vă rog vot pe propunere.

Cu 32 de voturi pentru, 19 abțineri, 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Vă propun mutarea punctuJuL59 de pe ordinea de zi după punctul 45 așa cum era numerotată    de țih^acum fiind punctul 47. Punctul 59

va deveni punctul 48. Vă
Cu 37 de voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, propunere a fost aprobată.

Vă propun introducerea unui punct suplimentar în continuarea acestui punct 48, deci ce introducem acuma va deveni 49 și următoarele. La punctul 49 va intra proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului „Dezvoltare și Sănătate prin Sport” în vederea creșterii gradului de participare și implicare în activități fizice și sportive în rândul copiilor și tinerilor la nivelul Municipiului București. Vot pe propunere vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 14 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 50 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind înființarea Administrației Clădirilor Rezidențiale și Administrative și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia, precum și pentru reducerea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local. Vot pe propunere.

Cu 32 de voturi pentru, 6 abțineri, 14 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 51 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV” -faza DALI. Vot vă rog pe propunere.

Cu 41 de voturi pentru, 8 abțineri, 3 voturi împotrivă, propunere a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 52 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice - „ASE - 105 ani de performanță academică”. Vot vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 13 abțineri, 4 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introduceresdsrpp^tuJ 53 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind participa^^MunicMiui București, _prin Consiliul General

al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A. Vot vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 3 abțineri, 17 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 54 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București S.A. Vot pe propunere.

Cu 31 de voturi pentru, 5 abțineri, 16 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 55 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Service Ciclop S.A., nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2545/1999 și C.U.I. RO 11573879, prin emiterea unei noi acțiuni în valoare nominală de 10 lei și subscrierea acțiunii nou-emise de către societatea Compania Municipală Energetica București S.A. nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029. Vot pe propunere vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 4 abțineri, 14 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 56 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2017 privind inițierea, pregătirea și implementarea programului „EU în LicEU” în anii 2017 - 2019. Vot pe propunere vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 13 abțineri, 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Mai avem alte propuneri legate de ordinea de zi?

Da, domnul consilier Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Propun din respect pentru dreptul fiecăruia de a nu fi de acord cu celălalt, să introducem punctul întrebări și interpelări înainte de fostele puncte 44, 45 ca să profităm de timpul în care se numără buletinele de la votul secret și sjuputem adresa întrebări și interpelări. Propun introducerea punctului^tfet/ârfWerpelări.

Da. V-am înțeles.

A    J

Imediat. II supunem la vot. Nu este niciun fel de problemă. Domnul consilier Gâdiută.

J

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mulțumesc, domnule președinte. Am o sesizare legat de ordinea de

zi și de proiectele de pe ordinea de zi și aș dori cu tot respectul ca și doamna primar să își exprime opinia legat de ce voi spune. Sunt foarte multe proiecte de pe ordinea de zi, proiecte importante pentru care nimeni din aparatul de specialitate al Primarului General...

Domnul președinte de ședință Culea Marian Orlando

Stați puțin. Eram pe propuneri legate de ordinea de zi.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

...nu a venit să le susțină în comisiile de specialitate. De exemplu, în

Comisia de mediu am avut Planul Integrat de Calitate a Aerului. Nu a venit nimeni de la Direcția de Mediu să discutăm despre acest proiect. în Comisia de buget am avut execuția bugetară și rectificarea bugetară. Nu a venit nimeni de la Direcția Economică să discutăm acest proiect. Președinții de comisii îi invită pe cei din direcții să participe la comisii și nimeni nu vine să discutăm aceste proiecte. Este o situație foarte gravă, o situație care se repetă de luni de zile și nu este normal să continue în modul acesta. Vă rog doamna primar, sunteți, pot spune, coordonatorul aparatului de specialitate. Vă rog să luați măsuri în acest sens.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Dar de ce nu spuneți lucrurile astea președinților de comisii?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Am spus președinților de comisii, președinții de comisie atât la economică cât si la mediu au făcut invitații si nu vine nimeni de la direcții.

,    J J    J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar BădulescuAurelian

Domnul Gâdiuță, este a^v^âlcâlfe-am învătat asa, ori de câte ori

de-a face cu o altă situație. Ceea ce s-a introdus azi pe ordinea de zi reprezintă niște date care au plecat din direcțiile de specialitate, au fost ridicate de către domnul director economic, le-a admis în formula în care o vedeți și vi se supune la vot, ce să vă explice fiecare? Că suntem în interiorul bugetului pe care l-am votat la începutul anului. Că facem rectificare, că facem reamenajări, sunt niște cifre. Iau 3 lei de acolo și îi duc în partea cealaltă. Dacă îl chem pe directorul economic ce ar trebui să vă explice? Metoda contabilă prin care o face? Este omologată și este de evidență. Știm că de fiecare dată și de 2 ani de zile spuneți același lucru. Eu vă propun altceva. Vă rog din sufletul meu, deși aveți președinte de ședință, la comisie aveți secretariat. Dacă dumneavoastră îmi faceți dovada unei singure solicitări scrise prin care dumneavoastră ați spus vreau să vină cutare să mă lămurească punctual pe asta, eu vă jur că o mănânc si ies din sală. Bun. Nu ajunge chestiunea asta. Hai să facem altceva. Astia sunt niște nenorociți, dumneavoastră sunteti cei mai buni si nu puteți să înțelegi ce se întâmplă cu administrația dacă nu vin ei. Uitați, vom face în felul următor: toate solicitările pe care dumneavoastră le aveți până la momentul comisiilor mi le adresați mie și atunci cu autoritatea pe care o am la nivelul executivului, în baza mandatului, eu vă garantez că vin și eu personal împreună cu ei să explicăm aceste proiecte pe care le avem. Vă mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Stimați colegi, haideți să trecem mai departe. Am o listă cu vreo 7 consilieri. Dacă discutăm pe aspectele acestea la infinit, nu vom mai apuca să intrăm pe ordinea de zi. Da? Legat de acest aspect, domnul Mitroi mă informează că a fost ieri la ședință, iar azi de la 8:30 a fost la birou și nu l-a anunțat nimeni să vină.

Bun. Hai să trecem să votăm propunerea făcută de domnul consilier Țugui și păstrați-vă energiile pentru proiecte. Când vom ajunge la fiecare proiect ne vom lămuri. Da?

Vă rog frumos, haideți ca să trecem mai departe. Mulțumesc.

Vot pe propunerea făcută de domnul consilier Țugui, de introducere la punctul 44, fostul 44, a punctului diverse.

Cu 25 de voturi pentru, 6 abțineri, 20 de voturi împotrivă, propunerea a fost respinsă.

Vă supun la vot ordinea ele zi în integralitatea sa. A, mai aveți legatDomnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua doamnă Primar General.

Vă propun să mutăm punctul 66, cel referitor la asocierea dintre Consiliul Local sector 4 si Universitatea de Medicină si Farmacie Carol Davila, la punctul 1 pentru că tot discutăm astăzi despre reducerea poluării și despre mărirea spațiilor cu destinație de parc. Avem două alte proiecte pe ordinea de zi și cred că ar fi bine să discutăm la începutul ședinței când suntem încă plini de energie. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumim si noi.

J    1

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul consilier general Deaconescu. Nu rezistați până la acel punct?

Cu 25 de voturi pentru, 12 abțineri, 15 voturi împotrivă, propunerea a fost respinsă.

Vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa.

Mai aveți propunere de... haideți, vă rog frumos, spuneți odată când vă dau cuvântul, toate propunerile.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mă iertați că nu am zis de prima oară. Voiam doar să spun, apropo de procesul verbal, că încercând să-l citesc pentru astăzi, am observat că au dispărut procesele verbale și ordinele de zi din anii anteriori și voiam să rog aparatul să remedieze, să reapară arhiva proceselor verbale.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Aparatul, cum îi spuneți dumneavoastră, a luat act și vă va răspunde.

Vă rog vot pe ordinea de zi.

Cu 32 de voturi pentru, 15 abțineri, 4 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Doamna Secretar General dorește să aibă o intervenție pentru a vă explica, a vă da răspuns la întrebarea dumneavoastră.

Vă rog, doamna Secretar General, apăsați pe buton. Vă rog.

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Referitor la întrebarea domnului consilier, în momentul în care devin hotărâri, avem două rubrici. O rubrică cu proiecte de hotărâri și cu documentele care stau la baza emiterii proiectelor de hotărâri și o rubrică cu hotărâri. Automat, dat fiind faptul că vorbim de anul 2004, mă gândesc că au fost transferate la rubrica hotărâri ale consiliului. Poftim? O să verificăm, dar pe fir logic odată ce devin hotărâri ele nu mai... că nu poți să menții... nu poate fi și proiect și hotărâre în același timp cu același obiect. O să verificăm, dar logica asta este. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi.

Punctul 1 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului.

O avem pe doamna doctor Turkes Ablachim pe care o rog să vină la microfon. Aveți intervenții doamna...

t    I

Doamna Turkes Ablachim - Director Medical A.S.S.M.B.

Bună ziua doamnă primar, stimați consilieri generali. în primul rând permiteți-mi să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în implementarea acestor proiecte care au fost propuse de cetățenii Bucureștiului. Mulțumesc în special membrilor Comisiei de sănătate care au toată deschiderea și am avut o foarte bună colaborare. Toate proiectele care au fost aprobate dovedesc că aveți convingerea că sănătatea este o prioritate și că tot ceea ce facem nu are drept scop decât creșterea nivelului de asistență medicală în București și sper ca în anii următori Bucureștiul să devină, să aibă un model de bune practici în ceea ce privește asigurarea de sănătate în spitale. Primul proiect pe care doresc să vi-l supun atenției, se referă la implementarea unei tehnologii de dezinfecție în spitale, care are avantajul că este foarte rapid și acțiunea sa este foarte intensă. Are la bază principiul de utilizare a xenonului într-o manieră pulsatorie. Mă scuzați că nu am toate principiile fizicii care să vă explice acest lucru. Ceea ce este foarte important de reținut, acțiunea germicidă a acestui robot este de 4.300 de ori mai mare decât a razelor ultraviolete utilizate actual, de rutină în dezinfectarea spitalelor. Am ales locația spitalului Victor Babeș, desigur cu acordul inițiatorului proiectub^wifjpîMpaniel Stan, întrucât la Spitalul de BoliJnfecțioase Victor Bab^Ș) există.,/s^Jnternează toate cazurile de boli infectioase cu mare risc dfecon®j^natd.\Si as dori să menționez că si în

j    II f* / irc/dlwOlziHi?. 1    \    Ui    i    ,    <

eventualitatea deloc de dorit a unei epidemii cu ebola sau antrax, spitalul acesta are singura cameră de izolare din România și în consecință utilizarea acestui robot ar fi foarte utilă si firească.

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, doamna director. Rămâneți, că avem consilieri care vor

să intervină.

Vă rog, doamna consilier Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Doresc si eu să felicit ASSMB-ul si conducerea

>    I -    J

ASSMB-ului că a venit cu aceste trei propuneri pe ordinea de zi, mă refer la primele trei proiecte care au fost ideile cetățenilor care au venit cu ele și ASSMB-u le implementează, ceea ce este un lucru excelent din punctul meu de vedere. Singurul lucru pe care l-am agreat și în comisie cu dumneavoastră, îl trecem în procesul verbal din ședința de astăzi dacă sunteți de acord și anume pe site-ul ASSMB-ului la secțiunea unde vor fi promovate aceste proiecte, să fie menționat explicit și vizibil în mod vizibil și persoanele, cetățenii care au propus aceste proiecte, tocmai ca să încurajăm și alți cetățeni din București să propună și să vină cu idei pentru administrație.

J

Doamna Turkes Ablachim - Director Medical ASSMB

Mulțumesc, doamna consilier.

Deja am făcut-o de alaltăieri.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Excelent.

Doamna Turkes Ablachim - Director Medical ASSMB

Apare pe site-ul ASSMB lista cu inițiatorii proiectului. Mulțumesc

pentru inițiativă.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Excelent. Și în cursul promovării, fiindcă veți avea buget de promovare pe proiecte, în cursul promovării pe site-ul ASSMB-ului la proiecte să apară în continuare numele.
io

Doamna Turkes Ablachim - Director Medical ASSMB

De îndată ce avem hotărârea dumneavoastră, le vom publica pe site,

cu regulamente, cu toate detaliile.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

O.K. Mulțumesc frumos.

]

Doamna Turkes Ablachim - Director Medical ASSMB

Si eu vă mulțumesc.

1    J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim. Rămâneți că mai avem și următoarele proiecte.

Vot pe proiectul cu numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului.

Avem un consilier care nu votează?

Cu 51 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului.

Vot pe proiect.

Cu 51 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului.

Vot, vă rog.

Cu 52 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Testarea geneticăjg_cșncerul de sân în stadii incipiente”. Vot, vă rog.


Cu 52 de voturi, 0 abțjf    tootrivă, proiectuI a foșj-aprobat,

La acest proiect trebuie să fac mențiunea că a fost propunerea primarului general și nu a cetățenilor.

Punctul 5 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinație de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Da, domnule consilier Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin-lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu modificarea, vom vota pentru, însă vrem să ne lămurim cu privire la un aspect, mai ales că proiectul a apărut azi-noapte pe ordinea suplimentară, și anume, noi am votat în urmă cu o lună și am constituit și o comisie de analiză achiziționarea unor locuințe cu destinația de locuință de serviciu pentru cadrele medicale. Astăzi văd că apare și personalul auxiliar din... din spitale. Vreau să fiu lămurit și să știu dacă acest consiliu își asumă și această modificare, personalul auxiliar din spitale, pentru că am înțeles scopul proiectului, da, încercăm să ținem medicii, cadrele medicale în...în țară și să nu migreze, dar eu cred că pentru celelalte categorii de personal, nemedicale, cred că există o suficient de bună reprezentare a pieței muncii în București. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Doamna director Ablachim Turches, vă rog, din nou să îl lămureți pe domnul consilier.

Aveți microfon acolo? Nu, atunci vă rog, poftiți în față.

Doamna Ablachim Turches, Director medical A.S.S.M.B.

Vorbeam mai devreme despre dorința noastră de a crește nivelul asistenței medicale în spitale. Cu domnul consilier Deaconescu am vorbit încă de la constituirea primei comisii despre acest subiect. în urma inițiativei dumneavoastră de a oferi locuințe de serviciu cadrelor medicale, am primit solicitări de la spitale, în sensul că au fost solicitări și de la medici, și de la asistentelor și de la personalul auxiliar. Spitalul funcționează datorită echip^îoi^-AâVern exemplul recent al disensiunilor ^i

discriminatorie față de membrii unei echipe, mai ales dacă acesta este spitalul. Doresc să menționez următorul lucru: așa cum tot domnul consilier Deaconescu a remarcat, în cererile inițiale care au stat la baza fundamentării și justificării acestui proiect, au fost de la început solicitări ale personalului auxiliar, astfel că numărul total de locuințe nu se modifică semnificativ. în acest moment avem alte solicitări, care vor fi analizate, evident, de comisia de repartizare a locuințelor de serviciu, doresc numai să vă rog să aveți în vedere că de aceste decizii depinde mult armonia care este în spitale. Mulțumesc frumos!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi, doamna director. Domnul consilier Voicu, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut această modificare, cum spunea și doamna director medical, fără personalul auxiliar nu ar funcționa spitalele. Grupul ALDE salută această modificare la proiectul de hotărâre și îl va vota.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim și noi.

Domnul consilier lonescu Tudor.

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Voiam doar să menționez că acest aspect l-am luat în discuție chiar ieri în ședința comisiei pentru atribuirea acestor locuințe, în care am considerat și este opinia atât a mea personală, cât și a colegilor cu care am discutat ieri, că nu putem și nici nu trebuie să neglijăm persoane precum infirmierii sau brancardierii, care, în spitale, de multe ori, pot face diferența între viață și moarte prin cele câteva secunde sau minute pe care ei le pot acorda eficient unor pacienți într-o stare critică, deci susținem total acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumesc.

Domnule consilier Berceanu.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru Există cumva vreo fundamentare statistică, câte solicitări sunt estimate din partea medicilpr,-rcâte solicitări sunt estimate din partea personalului nemedical. ‘ A ,v v
Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

...care să fundamenteze acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumesc.

Domnule viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da. Sigur, chestiunea asta, că dacă există vreun număr, că ar trebui să știm noi câți urmează să vină, nu avem cum, pentru că un om sănătos la cap așteaptă să iasă un proiect, după care se înscrie într-un program. Dar sărim peste chestiunea asta, ca să nu mai vorbim de fundamentare. Acuma, sigur, ar trebui să avem în vedere și vreau să îi răspund colegului meu de la PNL să se gândească numai la echipa tehnică de la blocurile operatorii, să se gândească numai la echipele tehnice din reanimare. Dacă noi suntem învățați atunci când mergem într-un spital să vedem doar pe doctori și pe asistentă, nu, sunt oameni care împreună fac o echipă comună și actul medical este o chestiune care duce la... către această fundamentare, domnule de la USR.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, domnule consilier Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian-Marian

Mulțumesc. Ca să fie foarte limpede pentru toți colegii, grupul PNL susține această inițiativă, evident că suntem de acord așa cum era normal, este o modificăre importantă și era normal să discutăm asta în plenul Consiliului, nu pe fugă, nu pe ordinea de zi suplimentară, și fiind pe ordine de zi suplimentară, nu toți colegii au avut prilejul să vadă că trebuie, trebuia să aibă loc această discuție, dar grupul PNL va vota, domnule viceprimar.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinațîejjde locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfăsO^ăjactivîtatea în cadrul spitalelor aflate în

administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Cu 42 de voturi pentru, 8 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ.

Vot pe proiect.

Cu 52 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria.

Vă rog, doamna consilier Florea.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Cred că nu e nevoie întotdeauna să argumentăm lucrurile astea, dar mă gândesc că cel mai bun argument este acela: primăria întotdeauna vine să îți ia, statul vine să îți ia, toată lumea vine să îți ia. Taxe, impozite, și foarte rar, de foarte greu, defapt, în felul acesta, cu luatul și cu luatul și cu luatul, să strângi un pic comunitatea aia, să o faci să se simtă un pic mai în familie, cu rost, nu numai jecmănită. Mie mi se pare că e ok să le dai oamenilor câte ceva, cu un motiv și cu o ocazie, câte ceva, nu e ca și cum aș spune că trebuie să le dai câte ceva de pomană, e ca și cum ai spune că trebuie să le faci câte un dar. E frumos să faci daruri și e foarte bine că banii se mai duc și în direcția asta, nu se lasă doar jefuiți. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, doamna consilier.

Domnul consilier Ciucu, vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, interesantă închierea, „nu să iasă doar jefuiți”. Oare de cine? E bună asta. Da, da, pe proiect, aș vrea să remarc că apetența de a da bani către populație așa...Este vorba de un proiect care va fi repetat și la anul, și anul următor, de fiec^^ață-^ând cineva face douăzeci și cinci, cincizeci, respectiv șaof^âci^cmKde ani, va primi niște bani de la

primar. De la...s-a făcut un obicei de a găsi orice scuză de a mai da bani populației, în schimb acești bani nu merg către proiecte, lipsesc proiectele de investiții, lipsesc proiectele care au nevoie de angajament, care au nevoie de multă minte, care au nevoie de bani, de asemenea, și proiectele care cu adevărat duc la îmbunătățirea serviciilor publice și a vieții oamenilor. în schimb este a nu știu câta oară când se găsește încă un prilej să mai dăm bani populației. Sunt două feluri de a cheltui banii primăriei: îi putem da pe toți populației sau cea mai mare parte dintre ele, pentru că deja bugetul atârnă foarte greu în această direcție, sau putem să încercăm să facem ceva pentru bucureșteni, cu adevărat, de acești bani. Avem investiții care tărăgănează de ani și ani de zile iar eu nu știu că o nouă investiție să se fi început. Inclusiv mult trâmbițatul spital de la începutul anului, s-a discutat foarte mult de un nou spital, dar nu am văzut niciun proiect care să vină în consiliul pe această temă. Mai mult, acest proiect dublează ceea ce fac... ceea ce fac primăriile de sector. Toate primăriile de sector în București dau bani și dau premii pentru a celebra căsătorii. Aș putea să înțeleg mult mai bine dacă am putea da o diplomă, am recunoaște, dar nu știu de ce este nevoie să... să... și ce se urmărește cu această politică. De obicei ai niște obiective. Care este obiectivul pe care îl urmărim, că dăm bani către populație doar așa, da, sau ok...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, pot să înțeleg, dăm bani către populație, da. Ce se întâmplă... ce se întâmplă cu acești bani care ar fi putut să fie cheltuiți pentru lucruri mult, mult mai concrete și nu îi dăm de la noi, că daca vrem să fim mărinimoși, punem mâna în buzunarul nostru fiecare și dăm, dar dăm din banii celorlalți bucureșteni. Da... Din punctul meu de vedere, nu este un proiect care să fie votat.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Președinte de sedîja&hGulea Marian Orlando

Domnul Consilier Berccww, Vei toJ\

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Cu o întrebare similar. S-a făcut o estimare a dondurilor și a impactului bugetar? Și dacă acești bani s-ar duce în investiții?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă răspunde domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Acuma, domnule Ciucu, sigur viața și opera dumneavoastră este mai puțin importantă, pentru că așa cum ați observant, ca și mine, trecem prin viață și nu rămâne nimic. Nu din dumneavoastră, ci din noi. Acum sigur, retorica dumneavoastră este o retorică primitivă, o retorică care duce practica în a nu lua în seamă atunci când vorbim despre recunoștința pe care trebuie să o arătăm semenilor noștri și cu siguranță o să reținem din ceea ce ca pildă ne-ați dat-o dumneavoastră, nesimțirea, lipsa pe care noi ar trebui să o avem față de cei din jurul nostrum, față de cei care au putut și, la un moment dat, au făcut ceva, domnule Ciucu, ca dumneata să înveți într-o școală de-aia comunistă, m-ai înțeles dumneata... și după aceea te-ai plimbat cu un troleibuz din ăla. Te rog frumos...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Imediat, imediat.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

...să ai bunul simț să taci și de acuma încolo dacă vrei să îți aduc eu aminte de bani, să nu îți aduc eu aminte de harta aia relațională, prin care dumneata și cu ceilalți complici plimbai niște bani de la niște oameni ca să îți susții tot felul de activități. Da, oamenii care au muncit și nu fac nimic altceva decât să se bucure de munca lor nu au beneficiile dumitale, m-ai înțeles, care sunt de tip sorosișt. Ești o rușine pentru Partidul Național Liberal. Ești o rușine pentru liberalismul din România...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți să trecem mai departe, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Rugămintea mea est^șă^țe...întorci cu fața la valorile liberale și la nevoile oamenilor. Lasă d^ma^o^iâ/Ș^termină cu prostituția asta pe care afișezi, m-ai înțeles, prfPo/rețoEteă c§re vrei să-ți contureze viața și opera.
Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da. Vă mulțumim, haideți să trecem mai departe.

Domnul consider lliescu, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă rog, haideți.puțină liniște, ca să...ca să îi ascultăm pe toți colegii care s-au înscris la cuvânt.

Vă rog, domnule consilier. Vă rog, domnule lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Nu ar trebui să transmitem un mesaj că a fi căsătorit în România înseamnă și acesta un subiect de polemică între partide. Domnul președinte..

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Domnule vice, hai...

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

...stimați colegi, eu consider că noi, noi în țară, în România trăim într-un sistem conservator în care căsătoria este un ideal suprem pentru fiecare. Faptul că două persoane au reușit să stea împreună douăzeci și cinci de ani, treizeci de ani sau cincizeci de ani este un lucru extraordinary, între o societate în care, la modul cel mai serios, vedem în stânga și în dreapta foarte multe familii care se despart, care își lasă copiii pe drumuri, faptul că o mână de oameni, că nu știu dacă sunt foarte mulți și asta va trebui să ne spună direcția respectivă care se ocupă cu asta, câți... câte persoane sunt, am înțeles că vorbim de în jur de 800.000 de euro pe an, în bani, dar nu știm exact câte familii sunt. Eu consider că este un proiect bun ca noi să putem să îi remunerăm pe acești oameni o dată în viață, la etapele respective, douăzeci și cinci...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Douăzeci și cinci, cincizeci, șaptezeci și cinci.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Douăzeci și cinci, cincizeci, șaptezeci și cinci de ani. Probabil că șaptezeci și cinci de ani sunt foarte multe cupluri, cincizeci de ani - foarte puține cupluri, cincizeci de ani - și mai puține, iar douăzeci și cinci de ani....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Șaptezeci și cinci.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

... vor fi, vor fi preponderente. Douăzeci și cinci, cincizeci, șaptezeci și cinci, am înțeles, domnule președinte. Grupul PMP va vota acest proiect este un proiect. Este un proiect bun, nu cred că ține de culoarea politică, nu cred că doi oameni care sunt căsătoriți de douăzeci și cinci sau cincizezi de ani au apartenență politică. Normal ar fi ca înainte de... de a vota, o persoană desemnată sau cel care este responsabil de acest proiect să ne explice câți bani sunt în joc anual din statistica pe care o au și câte familii beneficiază de ... beneficiază de ceea ce votăm noi astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumesc și eu și aș dori să fac o precizare legată de acest proiect. Aș vrea ca toată lumea să știe că banii nu se încasează de două ori, și la douăzeci și cinci, și la cincizeci, și la șaptezeci și zeci de ani, o singură dată.

Avem... domnule Ciucu, vă rog. Vă rog, pe scurt, că mai avem colegi.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, eu nu văd legătura între ce au făcut niște oameni care au decis să se căsătorească... faptul că s-au căsătorit și au stat împreună. N-are niciun fel de legătură cu ceea ce au făcut în viață. Poate să fie foarte bine merituoși, poate foarte bine să fie nemerituoși. în legătură cu acuzațiile domnului Bădulescu, nu Bădărănescu, Bădulescu, vreau să zic doar atâta. Sunt niște alegații, niște minciuni sfruntate, plătite la comandă împotriva mea în trustul de presă din care vine doamna primar și tot ce scrie acolo, la virgulă, sunt minciuni. Da, minciuni, să fie foarte clar.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Dobre pentru a vă da mai multe lămuriri și a închide subiectul. Domnul consilierul, vă rog. Doamna directoare...

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Stimați colegi, îmi pare rău că trebuie să ducem un subiect de tipul acesta în derizoriu prin intervenții pe care eu le consideri singulare și nu ca reprezentative ale unui partid care, măcar prin denumirea sa, conține termenul de liberal, la un calcul simplu pentru cuplurile căsătorite de șaptezeci și cinci de ani. Dacă vă uitați, asta înseamnă că aceste cupluri s-ar fi căsătorit în 1943, în timpul celui de al doilea război mondial, au dăinuit patruzeci de ani peste cea mai neagră epocă a României moderne, și anume perioada comunismului, au reușit să își mențină o căsătorie, să transmită un semnal pozitiv de coerență, de fidelitate, care lipsesc oarecum în ziua de astăzi, astfel încât nu aș dori să ducem în derizoriu acest, această temă, ci să scoatem în evidență imaginea și modelul pozitiv despre acest, despre acest lucru este vorba, cum spuneau și colegii mei, Ancuța Florea, domnul lliescu. Imaginea și mesajul pe care îl transmitem este cel care ar trebui să dăinuiască în fața analizei activității personale a fiecărei persoane. Este vorba de instituția căsătoriei, instituție a uniunii între două persoane care au stat împreună douăzeci și cinci, cincizeci sau șaptezeci și cinci de ani. Repet, când vă... când votați, gândiți-vă doar ce însemna România acum cincizeci de ani, ce însemna România acum șaptezeci și cinci de ani și prin ce au trecut acești părinți sau bunici ai noștri. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim. Dau cuvântul doamnei director.

Am rugămintea să nu vă mai înscrieri la cuvânt pentru că așa cum am menționat înainte de a da cuvântul domnului consilier, am spus că va venit doamna director care ne va lămuri cu tot ce ține de acest proiect și închidem dezbaterile pe proiect. Vă rog foarte mult, haideți, ca să nu mai continuăm.

Vă rog, doamna director.

Doamna Director Alexandra Dobre, Centrul pentru Seniori

Bună ziua, stimați membri ai Consiliului General.

Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. în primul rând, aș vrea să lămuresc faptul că acest proiect reprezintă o măsură socio-economică pe xiares^Srâ^^dmînistrație public, fie ea locală sau centrală, ar trebui să xfeadopte^fn^vfederea sprijinirii familiei. Așa cum

spunea domnul consiliul general lonescu un pic mai devreme, este foarte greu ca în timpurile pe care le trăim și în societatea de astăzi, niște oameni să rămână atât de mult, atât de mulți ani împreună. Gândiți-vă că în present, de fapt, mai exact în 2017, rata divorțurilor a ajuns să fie dublă față de anii 2000, ceea ce înseamnă că cei care în prezent împlinesc douăzeci și cinci, cinczeci și, mai ales, șaptezeci și cinci de ani de căsătorie chiar au niște merite deosebite. Nu este vorba doar despre a da niște bani populației, ci de a-i sprijini pe acești oameni în vederea susținerii familiei pe care și-au format-o atunci și pe care trebuie să o dea ca exemplu generațiilor viitoare. Mai mult decât atât, gândiți-vă că vorbim despre o categorie destul de sensibilă și anume aceea a seniorilor. Sunt niște oameni care au nevoie de sprijin propriu-zis. într-adevăr, le putem da doar o diplomă, dar trebuie să venim în ... Domnule consilier general, eu v-am ascultat, să știți...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți, puțină liniște vă rog.

Doamna Director Alexandra Dobre, Centrul pentru Seniori

Dincolo de diploma de onoare, cel mai important lucru pentru acești

oameni ar fi acest sprijin financiar, din care, cu ajutorul căruia ei ar putea să își acopere anumite nevoi pe care le au și pe care nu le putem identifica noi înainte. Poate fiecare dintre aceste familii au nevoie de anumite lucruri și cu acest sprijin financiar ar putea să își acopere acele nevoi. Deci e importantă o diplomă de onoare, dar este foarte important să le oferim și un sprijin practic. Dincolo de asta, din punct de vedere al datelor exacte, am solicitat Institutului Național de Statistică date exacte referitoare la numărul de cuplu care împlinesc douăzeci și cinci, cincizeci și, respective, șaptezeci și cinci de ani de căsătorie. Din nefericire, aceștia nu dețin niciun fel de statistică în acest sens, așa că ar trebui să facem noi simulare, bazată pe numărul căsătoriilor anuale, motiv pentru care am ajuns la o estimare de cinci mii de persoane anual, cu un impact bugetar de patru milioane de lei. Este un impact bugetar pe care noi, repet, l-am estimate, pe care ni-l putem permite din bugetul instituției, în funcție de cererile care vor fi și aș vrea să mai lămuresc un lucru. Să știți că acest stimulent financiar nu se va lua de două ori. Nu toate primăriile de sector, deci nu toate administrațiile publice locale dau aceste stimulente, unii dau doar pentru douăzeci și cinci de ani, unii nu dau deloc, alții oferă doar pentru cincizeci de ani. De exemplu, pentru șaptezeci și cinci,de ani nu s-a gândit nimeni să ofere un stimulent sau vreun premi G^forîbe^feNacestor oameni. Acesta este un

aspect, iar celălalt aspect se referă la regulamentul pe care noi deja vi l-am înaintat, de oferire a acestui premiu, unde sunt foarte clar exprimate criteriile în baza cărora acest, această diplomă de onoare și acest premiu financiar se va oferi. Dacă nu mai sunt alte întrebări și am lămurit...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim foarte mult.

Vot pe proiect.

Iar nu funcționează...eram în procedură de vot și mi-a dispărut.

Avem vreun sistem paralel aici? Vă rog să remediați ap... situația,

uitați cum pâlpâie la colegi, nu pot vota.

Dar numai în partea asta la USR.

Poate vota toată lumea?

Bun, am o rugăminte.

Pauză foarte scurtă, doar o țigară, trei minute, în trei minute resetează sistemul și vă aștept. Am rămas să votăm.

- pauză -

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vot pe proiectul cu numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care îsi aniversează căsătoria.

9

Mai este cineva care nu a votat?

Cu 30 de voturi pentru, 12 obțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare durabilă dedicat anului 2018 - anul European al patrimoniului cultural.

Vă rog, doamna consilier Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din păcate proiectul acesta de hotărâre nu vine cu nimic concret pentru patrimoniul Bucureștiului. Prețuim cu toții patrimoniul e adevărat, dar avem nevoie de acțiuni conc^te-î^primul rând este un proiect de hotărâre riefundămentat, în expuh^W ae mOve hiTTirse explică despre câte imobile este vorba...l-aș ruga pe domnul Tudy să nu mai vorbească pentru că.... domnul lonescu. Deci, nu avem statistici, nu avem gradul de degradare în care se află aceste imobile, dar ceea ce este mai grav este că eu știu că primăria nu are expert în patrimoniu, dar ar fi putut cere părerea unor experți atestați din afara Primăriei Municipiului București. Deci, cele două legi care sunt menționate în acest proiect de hotărâre, Legea nr. 422/2001 legea monumentelor istorice și Legea 255/2010 referitoare la exproprierea pentru utilitate publică din punct de vedere juridic pe niciuna din aceste două legi nu se poate face exproprierea unui monument istoric. Lucrul ăsta... experții din Ministerul Culturii îl știu și din acest motiv s-a lucrat la Codul patrimoniului și la o modificare a Legii monumentelor istorice.

Deci, propunerea este inaplicabilă, primăria nu va putea să exproprieze monumentele istorice temporar așa cum și-ar dori, pentru a le reabilita, mă refer la cele ale persoanelor fizice, dar nici pe cele ale persoanelor juridice, dacă vrea să se întâmple acest lucru cred că ar trebui să vorbească cu colegii săi din Parlament, care blochează Codul patrimoniului.

Pe de altă parte nu avem buget nu avem regulament și cum am spus nu avem nici măcar o singură statistic. Eu informez din nou primăria, care se pare că nu cunoaște situația, că dacă treci la Direcția de Cultură o să observi că nu mai.... înjur de 20% din monumentele istorice din acest oraș au fost inventariate. Deci, primăria ar trebui să înceapă prin a aloca niște bani cu care să ajute Direcția de Cultură a Municipiului București să inventarieze, să avem o situație la zi.

Decizia e bună, dar nu se va întâmpla absolut nimic, dar ceea ce primăria ar putea să facă de exemplu este să nu mai vină cu planuri urbanistice zonale cum e cel din ziua de astăzi de pe Polizu în care un monument istoric este pus în umbră de un bloc de cinci etaje. Primăria ar putea să nu mai aprobe planuri urbanistice zonale și PUD-uri în zone protejate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice. Deci, haideți să începem cu lucrurile concrete pe care le poate face.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles.

Mulțumim!

Doamna Consilier WrincuRexana Sanda

OeăvotăiTLdă^pen^

Zo \ -YA

Ideea ne place într-adevăr prețuim, prețuri patrimoniul cu toții și pentru că trebuie să încurajăm primăriasă își facă treaba în ceea ce privește patrimoniul construit al Bucureștiului.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Doamna Viceprimar, vă rog.

Doamna Viceprimar Florescu Michaela Tomnița

Vreau să vă spun un lucru. Sigur că sunt multe adevăruri spuse de

doamna Wring, dar tot așa cum a încheiat doamna este o ocazie să putem să facem ceva și să știți că lucrurile sunt începute. Ce spune doamna Wring, că nu există...există o listă a clădirilor de patrimoniu a multor...există, dare u voiam să vă spun altceva. Avem ocazia și nu este vorba de anul patrimoniului European că asta anul patrimoniului ar trebui să fie în fiecare an la noi, dar măcar să începem cu ceva, pentru că așa cum s-a spus esistă mai multe categorii de clădiri. Esistă clădiri cu proprietari particulari sau societăți, care le lasă special să se degradeze, cum este blocul Bazaltin al lui Marcel lancu din Piața Charles de Gaulle, oameni cu bani, care alături au făcut bine merci un bloc. Există de asemenea, cum este de pildă cazul Academiei Române, care are o serie întreagă de monumente, au patrimoniu foarte important și nu am să spun decât câteva: o dată Casa Macca, care este Muzeul de Arheologie de pe Nicolae lorga și apoi tot areal-ul Institutului Astronomic din Parcul Carol. Dar entități cum este Academia Română care într-adevăr nu are finanțele w necesare se pot derula programe de împrumuturi sau în alte cazuri cum va fi de pildă...cum s-ar putea să achiziționăm să spun sau să facem în fostele Uzine Electrice Filaret, poți să închiriezi pe 15, 20, 25 de ani, există această formulă, să nu lași clădirea să se dărâme, pentru că proprietarul nu are bani și să putem să investim în aceste...să zic în special în patrimonial industrial al orașului care se duce de râpă. Există, chiar acum se derulează un program cu Universitatea București și cu Universitatea de

Arhitectură pentru curățarea și refacerea fațadelor, deci există împrumut de 15, 20 de ani.

legii deci, avem posibilitatea să facem ceva. Asta e. E vorba de pur și simplu de o ocazie.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Mulțumim, doamna viceprimar.

Vot pe proiectul cu numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare durabilă dedicat anului 2018 - anul European al patrimoniului cultural.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 pe ordinea de zi -proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei clădirii Palatului Universității București.

Doamna Viceprimar, vă rog. Erați aici, mulțumesc.

Vot pe proiect, vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 pe ordinea de zi -proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziție a 6 terenuri în suprafață totală de 33.715 mp situate pe... unde este greșeala?

Eu citesc ce am pe proiect.

Am înțeles.

Citim din proiect.

Reluăm.

Punctul 10 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - ”Parc Verdi”

Domnul consilier Olteanu, vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc!

De la început vă spun că grupul Partidul Național Liberal va vota pentru acest proiect. Vom vota^^nfruj^ntru ca acest subiect, subiect al întregului cartier Floreasca, este un subiect de care noi suntem preocupați de foarte mulți ani. Am avut mai multe discuții și în mandatul trecut cu cetățenii de acolo. Sunt printre primii cetățeni din orașul București care au făcut ceea ce sper să se întâmple din ce în ce mai des, un grup civic. Este un grup care este foarte activ și care se bate pentru salvarea a ceea ce a mai rămas din acest cartier, cartier distrus din păcate de administrația

Onțanu......de un hoț care a fost primar al Sectorului 2 și care a distrus un

cartier în totalitate.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți să vorbim pe proiect.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

....acolo unde nu mai putem să facem nimic, acolo unde există deja clădiri oftice ș. a. m. d., acolo din păcate doar istoria și poate autoritățile vor face dreptate. Dar în cazul parcului Verdi, acolo mai putem să salvăm ceva și cred că este de datoria Consiliul General, să se întâmple asta. Și atunci vreau să vă spun câteva lucruri, care ar trebui să apară în procesul verbal și anume, cred că este foarte important ca procedura de achiziționare să aibă la bază un raport în care să se discute la evaluare despre faptul că aceste terenuri trebuie să rămână în „v” aceste terenuri trebuie să fie spații verzi.

Nu așa cum Sectorul 2 a băgat acolo și a spus că sunt terenuri pentru construire, pentru că cei care au citit acest proiect ar fi trebuit să vadă că de acolo a plecat toată discuția. Ca atare vă cer oficial, ca după ce începe discuția, negocierea cu toții proprietarii de acolo, să avem în vedere și să fie obligatorie această chestiune. Evaluarea să se facă pe spații verzi și după aceea terenurile să rămână spații verzi și să treacă în administrarea Primăriei Capitalei.

De asemenea, această bucată este un o parte din parc și vă rog frumos, ca acest proiect de astăzi să fie doar începutul să înceapă executivul discuțiile cu absolut toate persoanele de acolo, în așa fel încât tot parcul să fie dat cetățenilor din acea zonă și întregului oraș.

De asemenea, aș vrea foarte mult să se consemneze că vă cer ca lunar să fie o informare la ședința ordinară privind stadiul negocierii și cumpărări acestor terenuri și trecerea lor în patrimoniul Municipiului București.    _

Mulțumesc!

Vă mulțumim, domnule consilier.

Domnul consilier general Voicu, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

Salut această inițiativă și am rugămintea la executivul primăriei să facă demersurile necesare și pentru recuperarea parcului IORE, de 12 hectare care în acest moment sunt în paragină din Sectorul 3 și să ne informeze și pe noi, așa cum ați cerut și colegul nostru Cristi Olteanu, lunar despre procedurile pe care le vor face în vederea recuperării celor 12 hectare de parc din Sectorul 3.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi.

Domnul consilier Ivan

Domnul Consilier Ivan Florin

Este o eroare la punctual.... pentru că sunt 6 terenuri, nu 7.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am remediat-o.

Domnul Consilier Ivan Florin

Poftim!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am remediat-o, am zis „7 terenuri”.

Domnul Consilier Ivan Florin

Este corect.

în altă ordine de idei este excelent că putem proteja un asemenea parc deci, ar trebui să devină arie protejată, pentru că în el sunt și animale și păsări, care paractic nu ar trebui să aibă numai funcțiune de parc.

Pe de altă parte nu înțeleg de ce vrem să cumpărăm jumătate din acest parc când el ar trebui tot. Este logic să fie cumpărat tot.

în altă ordine de idei Legea ni'. ^4/2007 sopune clar că nu contează în a cărui proprietate este patwl, fei elîfejuncțiune de parc. Deci, nu trebuie să ne speriem că acest cfâft/ârfprdDrSiri. Nu se paote modifica sub nicio

formă această poziție. De aceea eu cred că nu este bine să ne grăbim să dăm acum 40 de milioane de euro și ar trbui să facem diligențele necesare să luăm tot parcul la primărie sau să îl lăsăm în proprietate pentru că oricum nu schimbă cu nimic lucrurile. Parcul are o valoare fantastic de bună, este un parc frumos.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim!

Domnul consilier Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Susținem în mod evident acest proiect și îmi doresc să reiterez și eu ce a zis grupul PNL, domnul Oltenu, că aceste terenuri ar trebui evaluate la funcțiune de spațiu verde și nu la funcțiune de teren construibil, când se va face evalurea și negocierea cu proprietarii.

De asemenea, susțin și demersul domnului Voicu, de a iniția aceleași proceduri pentru zona retrocedată din parcul IOR.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi.

Vot pe proiectul cu numărul 10, proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - ”Parc Verdi”.

Cu 49 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 11 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București ” - Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu.

Doamna consilier Teodor, vă rog.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Bună ziua.

Pentru a începe aș vrea să spun că titlul acestui proiect de hotărâre este „privind aprobarea indjC^orilOj-^ehnico - economici”. Cred că ar trebui păstrat doar cuvântul „ș^nomtci^ pșWru că nu sunt detalii tehnice în acest'lproiect. Cele patru proiecte care sunt pe aceeași temă, care urmează acum însumează un total de 87 de km de biciclete și reiese că, costul total....costul mediu pe kilometru este de 160 de mii de euro. Din comparațiile pe care le-am făcut cu alte țări, de exemplu Franța, reiese că, kilometrul de piste ciclabile este undeva în jur de 100 de mii de euro, ceea ce ni se pare o diferență foarte mare, iar atunci când este vorba doar de trasare costurile ar fi de 7 mii de euro pe kilometru.

în proiect mai scrie că acolo unde pistele de biciclete există și profilul tranversal este generos, pistele vor fi amplasate pe partea comună cu trotuarul pietonal, unde de altfel sunt deja astăzi câteva piste vechi, care sunt ilegale. Ori ce dorește în mod normal o administrație prin construcția de piste de biciclete? Pe de o parte este de a oferi o soluție sigură pentru cei care doresc să folosească bicicleta, iar pe de altă parte se dorește ca mersul cu bicicleta să reprezinte o soluție eficientă în decongestionarea traficului.

Pentru asta ar trebui ca pistele de biciclete să fie cât mai drepte, cât mai directe și să nu există această mișcare de zigzagare între trotuar și carosabil de preferință ca ele să fie pe carosabil.

Acum am înțeles că astăzi dimineață ni s-a pus la dispoziție, de abia azi dimineață, un studiu de fezabilitate și proiectul în sine. Ar fi fost bine să avem de vineri ca să îl putem studia. Eu astăzi dimineață am fost la Direcția de Investiții ca să îl studiez, nu era acolo, ni s-a spus că este aici în sala de Consiliu. In sala de Consiliul nu l-am găsit, drept urmare nu avem informații tehnice despre acest proiect. Reiterez propunerea pe care i-am făcut-o doamnei director de la Investiții, aceea că suntem disponibili să participăm la reuniunile de lucru, pentru a participa cu expertiza noastră, pentru că ne dorim ca pistele de biciclete să fie eficiente. în lipsa acestor informații ne vom abțiune și sperăm că în curând vom avea mai multă documentație.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Am înțeles. Voi da cuvântul domnului viceprimar, după care o invit pe doamna director să vă dea mai multe lămuriri vizavi de acest proiect.

Domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian Aș vrea să îi spun stimațemoastr.e colege, că pe. Vorbiți dumneavoastrXwâsati^dJo. închid eu.

.o secundă.
Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți vă rog, ca să încheiem.

Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Stimată colega.....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am rugămintea la ceilați colegi să păstreze totuși liniștea.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Haideți să vă explic ceva. Este foarte bine ce ați observat dumneavoastră, nu este bine pentru că nu veți vota, sigur este o chestiune de timp până veți vota. Ceea ce ne-ați spus până acuma nu vine să argumenteze deloc faptul că veți vota sau nu. Trama istorică lucru la care dumneavoastră nu vă raportați sigur că da, trebuie și dă în astfel de situații o obligativitate și un plan dat peste....pe care tu trebuie să aplici aceste piste de biciclete. Sunt de acord cu dumneavoastră, că ele trebuie să nu fie în zigzag. Cu tot respectul, cu certitudine vom reuși undeva prin Parâng să facem și chestiile astea, dar la momentul ăsta având în vedere că trăim într-un oraș care cu siguranță îl cunoașteți foarte bine asta avem dat. Că nu v-a dat doamna, că vi la dat mai târziu astea sunt din alea, la dumneavoastră pe care le cunoaștem.

Acum vreau să mai spun un singur lucru. Eu știu că dumneavoastră sunteți plini de specialiști, dar credeți că oamenii ăia care au lucrat acolo i-am adus după stradă? nu aveți încredere în specialitatea lor. Vă recomandă pe dumneavoastră două rânduri scrise acolo.

Doamnă, vă recomandă pe dumneavoastră două rânduri scrise acolo. Că ați ajuns dumneavoastră la concluzia că 7 mii de euro pe metru... nu știu ce, nu știu cum. Uite că o să vă lămurească doamna aici, cum stau lucrurile și vă invităm imediat când...mă cam... cred că în 5, 10 ani când o să luăm în administrare și Parângul până în munții Tatra, să facem una dreaptă ca o pistă din aceea de sărituri la înălțime.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Ultima intervenție din partea consilierilor. Domnul consilier lliescu, după care doamna director v^a^iăfcârile necesare.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian Mulțumesc mult domnule președinte, stimați colegi.

Implementarea unei soluții alternative de transport în București este

binevenită, ține și de Mașter Planul de transport și de Mașter Planul de mobilitate urbană. Eu beneficiez de prezența doamnei director de la Investiții în fața noastră astăzi, pentru a întreba, ținând cont că ponderea pe sectoarele Bucureștiului...cam este vădit avantajat.... sunt vădit avantajate Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3. întreb dacă există posibilitatea ca în Sectorul 6, în Sectorul 5, în Sectorul 4, aceste piste de bicicletă să fie prelungite. Mă refer strict la zona Casei Poporului, Calea 13 Septembrie, Panduri, luliu Maniu, Brâncoveanu. Dacă dumneavoastră v-ați gândit ca și executiv din partea primăriei generale la următoarele ședințe de Consiliu General să veniți cu un proiect sau să venim noi consilierii generali în funcție de cum decidem astăzi sau în funcție de ce ne spuneți dumneavoastră să prelungim pistele de biciclete acolo unde se termină în aceste sectoare despre care am vorbit.

Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi!

Vă rog, doamna director.

Doamna Director general Raluca Bărqăunaș - Direcția Generală

Investiții

Bună ziua. Aș vrea să îi răspund în primul rând doamnei consilier, care poate confirma că a fost invitată și a participat împreună cu colegii dumneaei la întâlnirile de lucru pe care le am avut. Am ținut cont de toate specificațiile solicitate de dumnealor, în ceea ce privește primul tronson, pentru ca dânșii ulterior să voteze mai departe negative, pe tronsonul nr. 1. In ceea ce privește afirmațiile legate de costurile acestor trasee menționăm faptul că echipa de proiectare a respectat în totalitate standardele de cost care se aplică pe aceste tipuri de lucrări atât la nivel național cât și la nivel European. Lucrările care se fac sunt lucrări complexe și aș vrea să menționez faptul că se iau în calcul toate tipurile de lucrări care trebuie efectuate pentru a optimiza la maxim aceste tronsoane pentru pistele de biciclete. în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră, de a vedea studiul de fezabilitate așa cum prea bine știți acest studiu de fezabilitate va face ulterior obiectul unei proceduri-de achiziție publică, în ceea ce privește punerea în execuție efectivâ-^^cesțdp lucrări. Cu o solicitare, v-am spus că ru-kavem absolut niora^problem^ s|\vă punem la dispoziție așa cumspune și O.G. nr. 35/2002 art. 62 informații legate de documentație, dar nu să vă punem la dispoziție în momentul....acum în momentul zero toată documentația, studiul de fezabilitate și tot ce conține acesta.

Dumneavoastră votați oportunitatea acestui proiect prin aprobarea indicatorilor tehnico - economici. în ceea ce privește titlul acestui proiect de hotărâre menționez faptul că respectă toate specificațiile legale și că nu este un titlu ales la întâmplare. Mai departe, în ceea ce privește lucrările care se execută pe cele patru tronsoane sunt lucrări care se execută atât pe trotuar și pe carosabil nu putem face doar linie dreaptă pentru că depinde evident de specificul fiecărei zone lucrările sunt complexe de frezare așternere strat uzură și marcaje, dar mai ales se fac intervenții majore pentru a respecta în totalitate toate standardele atât din România cât și din Uniunea Europeană, la nivelul lucrărilor de canalizare, dar și la nivelul sistemelor de semaforizare.

în ceea ce privește întrebarea domnului consilier este....acest proiect este un început. Sper să ne susțineți în acest proiect și evident că vom ține cont de solicitarea dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră putem să continuăm la nivelul întregului municipiu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, doamna director.

Vot proiectul cu numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București ” - Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu.

Avem trei colegi care nu votează?

Cu 32 de voturi pentru, 18 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

La ora 13.04 a venit în sala de consiliu domnul consilier Marinescu Sorin Dumitru.

Punctul 12 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București” - Traseu - 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Eliș£ț3^țaAr^£|d- M. Kogălniceanu - Splaiul Independenței.


Votoe proiect, vă rog.


Cu 32 de voturi pentru, 20 de abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București” - Traseu 4 - Bd. Libertății -Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia

Sunteți înscris aici.

Vă rog domnule lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Domnule președinte, m-am uitat în intervenția mea mai devreme să vă relatez un fapt, spre știință executivului. Noi am acordat din bugetul anului trecut acele treizeci de mii de vouchere pentru biciclete. Ele sunt date pe CNP, iar la ora aceasta un părinte care a accesat și are un voucher și dorește să își cumpere o bicicletă pentru unii dinte copiii săi nu

se poate face acest lucru. Poate că ....nu știu.....cine a conceput acest

Regulament de ordine de ordine și funcționare.....că noi votăm piste de

biciclete dar vă spun un fapt real. Deci, unul dintre cei treizeci de mii care au astfel de vouchere a spus vreau să iau băiețelului meu o

bicicletă..... m-am dus la magazin și mi s-a spus că acest voucher nu este

destinat decât pentru adulți, o bicicletă de o anumită măsură și a spus nu

am ce face cu el.....ce fac cu el? eu vreau să iau copilului o bicicletă, eu

nu am nevoie de o bicicletă. Vă spun un fapt.....probabil, nu știu direcția

de mediu sau cine a conceput acest regulament spre știința dumneavoastră să știți că asta se întâmplă astăzi acum în București

Mulțumesc.

1

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Mai avem câteva intervenții.

Domnul consilier Stroe, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Două observații... La acest proiect bulevardul Decebal în momentul de față este în administrarea Primăriei Sectorului 3 și m-ar interesa cum procedăm în continuare... că domnul Negoiță are niște planuri acolo, noi avem alte planuri cu piste de^Sclâfe^cum vom proceda?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, imediat....

Mai avem o intervenție și doamna consilier Teodor vă rog.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Eu nu aș mai fi vrut să intervin după intervenția doamnei director dar întrucât domnul Bădulescu m-a provocat spunând că mint vreau să spun că noi am fost să o vedem pe doamna director de la investiții, dar nu am fost încă invitați la nicio reuniune de lucrare.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da... în legătură cu ce ne-a spus domnul lliescu o să luăm... am luat act, dar până atunci domnul lliescu pe OLX la rubrica schimburi...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București” - Traseu 4 -Bd. Libertății - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia.

Cu 31 de voturi pentru, 20 de abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București”.

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 19 abțineri, 0 voturi împotrivă proiectul a fost aprobat.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 16 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării prin transfer de ia bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

Vot, vă rog.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat

Punctul 17 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București.

Doamna consilier Florea, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Amendament: Se introduce un nou articol și anume articolul 3 cu următorul conținut:

“Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 1 iulie 2018.

Articolul 3 devine articolul 4”.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim și noi.

Vă rog să îl depuneți și în scris.

Domnul consilier Stroe, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Am câteva observații și un amendament. în primul rând în PMUD-ul pe care l-am aprobat anul trecut, se prevede elaborarea unei strategii pentru parcarea în zona centrală din București. Văd că nu am elaborat acea strategie. în schimb ne apucăm să modificăm tarifele. A doua observație este că acum două luni am votat o altă hotărâre de consiliu de delegare a serviciului public de parcări care cuprindea alte tarife. Și întrebarea mea pentru cine a elaborat hotărârea de astăzi este: ce s-a schimbat în cele două lunkde?venim cu totul alte tarife pentru parcare?


întrebarea asta. In al treilea rând le zone prețul de parcare dar nu

face nimic cu mașinile parcate pe stradă sau pe trotuar va duce la un dezechilibru în opinia mea. Ori ar trebui amenajate noi locuri de parcare declarate mașinile care parchează pe stradă, ca încadrarea în acest tarife și ele ori altfel se va duce presiunea și mai mult pe parcarea pe trotuarși pe stradă ilegală mai ales că nu se face nici un fel de aplicarea legii în aceste zone de amendarea șoferilor care parchează.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Și amendamentul?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Și amendamentul pe care vreau să îl propun este ca în anexa acestei hotărâri, în anexa hotărârii se modifică alineatele principale privind locurile de parcare rezervate pe bază de contract astfel tariful, tarif pentru unitățile hoteliere complexe comerciale săli de spectacole baze sportive și adăugarea mea este instituții publice și ambasade. Toate instituțiile publice care beneficiază de locuri rezervate de parcare, ambasadele care de asemenea beneficiază și ele de locuri rezervate de parcare ar trebui să plătească acest abonament pentru rezervarea acelor locuri. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles.

Mulțumim și noi.

Domnul consilier Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc, domnule președinte. în proiect... în corpul proiectului se vorbește despre concesionarea către Compania Municipală Parking SA a parcării, numai că noi am delegat serviciu, nu am concesionat deci mi se pare că este o inadvertență. Și mai mult nu avem norme de aplicare a atunci când un cetățean de exemplu nu vrea ca să plătească parcarea ce facem această situație? Cred că ar trebui să modificăm textul ca să fie în concordanță cu ceea ce există de fapt Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim și noi. Domnul consilier lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Salut acest proiect și consider că este extrem de util. Aș dori doar să informez pe colegii Consiliului Cen^r^i^ este una din măsurile care este prevăzută de planul de mobrtfLafe urbârfaXurabilă, pe care l-am votat cu toți Înz2pi7. Legat de ame0oâm&ăwbe t:are l-am auzit mai devreme al%

colegului de la USR l-aș invita doar să citească Hotărârea de Guvern nr. 255 din 2004 care face referire expresă la organizarea și funcționarea serviciilor publice și dacă nu mă înșel articolul 24 sunt stipulate exact locurile de parcare care pot fi date către hoteluri, de exemplul ambasadele nu se regăsesc acolo din ce țin eu minte, nu aș vrea să ne punem în ...să ne punem în contradicție cu o Hotărâre de Guvern, vom susține acest proiect pentru că este foarte important să reușim să descongestionăm centrul Bucureștiului și să reușim cumva să eliminăm aceste mașini inclusiv și aici sunt de acord cu pozițiile exprimate anterior, mașinile de pe trotuar, mașinile cu numere de telefon lăsate în parbriz pentru că blochează un loc sau sunt puse anapoda, dar aici într-adevăr Poliția locală poate să intervină și trebuie să intervină în sensul luării de măsuri, au pârghiile necesare, e o chestiune de resurse umane. Dar aici nu ține de noi ci ține de colegi noștri de peste Dâmbovița, din Parlament, să modifice legea poliției locale ca să putem suplimenta numărul lor. O lege extrem de necesară. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da....voiam să îi răspund colegului Ciucu. La anexă, dacă se duce la punctul de tarif pentru serviciul de blocare/deblocare 200 de lei bucata. Asta era sancțiune.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Mă iertați.....avem amendamentele.

Vot pe amendamentul propus de doamna consilier Florea Ancuța.

Cu 31 de voturi pentru, 18 abțineri, 1 vot împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Având în vedere că amendamentul doamnei consilier Florea a fost aprobat toate celelalte amendamente se consideră respinse.

Prin urmare vă supun la vot proiectul în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public^fZșățfbriyat al Municipiului București.

Cu 31 de voturi pentru, 16 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 18 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București.

Vot vă rog.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 19 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București.

Vot.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 20 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Da, doamna consilier Florea.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Aș vrea să ne facă o prezentare din care să înțelegem fără să turbăm cu toți. Doamna director de... și să-mi.... aș vrea să înțeleg. Cine a elaborat asta, cum se implementează și mai ales care sunt estimările?Ce sunt.... ce așteptăm noi să se întâmple după ce aplicăm chestia asta?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Mulțumesc.

O invit pe doamna director Popa Simona. Intre timp am să îi dau cuvântul și domnului consilier Voicu și domnului consilier Gâdiuță și le răspundeți tuturor. Și dumneavoastră veniți în față.

Da, domnul consilier Voicu, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Nu era pe acest proiect, era vorba de proiectele care au trecut, dar bineînțeles că va rămâne întrebarea și răspunsul după cum știți luna trecută am mai votat niște blocuri să intre la reabilitare. O întrebare scurtă:sectorul 5, Primăria sectorului 5 a transmis în afară de lista aceea un format word sau cum a transmis... 399 de blocuri... a transmis și documentația pentru acele blocuri? Săptămâna aceasta am fost pe teren. Oamenii sunt dezamăgiți și sunt foarte multe blocuri care nu sunt reabilitate.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Mulțumim.

Haideți să nu stăm pe loc, o să ne răspundă doamna director.

Domnul consilier Gâdiuță, vă rog. Pe proiect, da?

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Pe proiect, da, domnule președinte. In primul rând un aspect de formă, alaltăieri la comisia de mediu nu a venit nimeni din direcția de mediu să discutăm despre acest proiect. Un proiect foarte important. Mă bucur că astăzi doamna director este aici să ....se pot pune aceste întrebări. Despre document. Este un document ce conține unele idei bune, cuvinte frumoase, este prezentat foarte frumos, dar lipsesc aspecte foarte importante din el. Spre exemplu, se vorbește în documente despre gestionarea deșeurilor ca element important în calitatea aerului pe raza municipiului București. Municipiul București este proprietar al gropii de gunoi IRIDEX, a depozitului de deșeuri IRIDEX Chiajna, depozit de deșeuri ce creează probleme foarte mari în partea de Nord Vest a capitalei. Este vorba de cartierele Militari, Drumul Taberei, este vorba de București Noi, au fost proteste în zona București Noi și în primăvară legat de această problemă. Aș vrea să întreb Direcția de Mediu. Ce acțiune a luat în legătură cu această problemă? De doi ani jumătate încoace, doar pe acest mandat și ce acțiuni sunt în planul

că calitatea aerului este afectată și sănătatea oamenilor din zonă este afectată, legat de această problemă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Da.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

O altă problemă importantă este aceea a spațiilor verzi din Municipiul București. Și mă refer aici la modul în care se acordă avizele de defrișare în Municipiul București, în caz concret în sectorul 4, Pridvorului 34-34A, un aviz care nu s-a dat în Comisia de Mediu a Consiliului General, a fost oferit de către Direcția de Mediu, Direcția de Mediu și-a asumat răspunderea și a dat aviz pozitiv de defrișare ...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Bun, haideți să trecem pe proiect.

Mai sunt colegi înscriși nu sunteți numai dumneavoastră.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Spațiile verzi .... se specifică în proiect importanța spațiilor verzi în București. Este o idee foarte bună, aș vrea să văd niște măsuri concrete de rezolvare a acestor probleme.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi, haideți să vă explice.

Vă rog, domnule viceprimar.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mai am câteva elemente. Se vorbește despre...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi, haideți să discutăm clar pe proiect.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Păi, pe proiect.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Dacă punem întrebări daqă'ș-a\âefrișat nu știu ce pom...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Sunt specificate în proiect, dar nu sunt proiecte asumate, nu sunt

termene...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Și nu vreți să vă lămurească doamna director?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Da, dar am o listă mai mare. Aș fi vrut să pun aceste întrebări în

Comisi a de Mediu din păcate nu am avut ocazia să pun aceste întrebări, pentru că de la Direcția de Mediu nu a venit nimeni în comisie să discutăm aceste probleme. Deci în 2016 s-a creat un protocol pentru spațiile verzi între Direcția de Mediu din Primăria capitalei și Universitatea de Agronomie pe București și Asociația Peisagiștilor. Aș vrea să ne spună doamna director, care au fost proiectele realizate în această perioadă, în baza acestui protocol și efectiv ce acțiuni s-au desfășurat în cadrul acestui protocol? Și să ne ofere un calendar de acțiuni pe viitor........

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Bun.... Haideți să terminăm și să revenim la proiect. Domnul

viceprimar spuneți...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Tot la proiect...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Spuneți-ne ce aveți de zis.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mai am câteva aspecte.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi nu, domnul Gâdiuță nu spuneți nimic concret...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Este specificat.... Păi sunt niște întrebări foarte concrete.

Domnul Președinte de sediotărGulea Marian Orlando

PăLhaideți să puneți înti    v ~ *
va spune ce..Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Pe PICA... toate aceste aspecte sunt enumerate în PICA... și spațiile

verzi.... și gestionarea deșeurilor și planul de gestionare a deșeurilor... Sunt elemente specificate în PICA. Deci vreau informații concrete, cum v-a acționa Direcția de Mediu pentru rezolvarea acestor probleme. De asemenea se specifică în PICA despre Planului Urbanistic General al Municipiului București, ca punct de sprijin pentru Planul Integrat de Calitate a Aerului. întreb Direcția de Mediu , dacă are informații de la Direcția de Urbanism despre elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului București? Pentru că am depus de trei luni de zile o adresă către Direcția de Urbanism prin care ceream informații despre stadiul de elaborare a PUG-ului și nu am primit nici un fel de răspuns la aceste sesizări.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi și vreți să vă răspundă doamna director de la Mediu pentru cei de

la urbanism?

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

In cadrul .... se specifică că Planul Urbanistic General este un punct

de sprijin în acest plan...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Aș vrea să întreb dacă au informații despre elaborarea Planului Urbanistic General? De asemenea se...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Doamna director, vă rog frumos, faceți o prezentare a proiectului.

Domnul viceprimar, vă rog, răspundeți dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu sunt de acord că trebuie să îi răspundem domnului Gâdiuță. Deci, doamna director sunt probleme foarte importante pe care le-a ridicat dar știți când să îi răspundeți? Când o să știe domnul Gâdiuță că IRIDEX-ul nu este proprietatea municipiului jucurești. atunci să îi răspundeți domnului Gâdiuță. Că eu cred că pâpă^ aturicix domnul Gâdiuță vorbește să nu adoarmă. Doi, domnul G^ufă^r.'?dQmrhdl,Gâdiuță, deci ascultați-mă puțin.

Dacă îmi permiteți. Vă og/


\Nu\\estze proprietatea municipiului


-H.București. Dacă îmi permiteți ....păi eu v-am spus că o să vă răspundem când o să știți ce vorbiți. Doi, trebuie să mai înțelegeți un singur lucru, instituțiile care se ocupă de spectele legate de dumneavoastră sunt două la număr, Agenția de Mediu și ca unitate de sancționare și control Garda de Mediu. Așa că domnul Gâdiuță înțelegeți dumneavoastră tot ce ați spus aici nu are legătură cu noi. Adică noi vorbim de Baia Mare și dumneavoastră ne spuneți de Sarayevo. Dacă dumneavoastră continuați să spuneți că în sectorul 4, din păcate nu ați înțeles că s-a tăiat vegetație fără valoare în sensul că erau creșteri spontate, era jeg și gunoi, eu cred că iar nu știți ce vorbiți. Și vă rog frumos, domnule Gâdiuță, că acum vreau să o rezolv, dați-mi și mie numărul de înregistrare care ați trimis-o dumneavoastră. Puteți să mi-l dați acum? Pot să vă dau microfonul să îl citiți numărul la adresa

aceea, numărul de la cerere.......Dați-mi și mie numărul, acum în direct.

Haide domne că te-am prins cu minciuna.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă rog doamna director. Haideți puțină liniște să ne prezinte

doamna director proiectul, vă rog.

Doamna Director executiv Popa Simona Mariana

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali, bună ziua doamnelor și domnilor invitați.

Vreau să încep prin a menționa că încă din momentul în care Planul Integrat de Calitate a Aerului a fost pus în consultare publică conform metodologiei aprobate prin Hotărârea de Guvern 257/2015 Direcția de Mediu a primit mai multe solicitări adresate în scris, din partea mai multor domni consilieri USR, solicitări la care noi am răspuns detaliat cu informații tehnice și la obiect ceea ce privește Planul Integrat de Calitate a Aerului. Având în vedere importanța aprobării acestui document și înțelegerea măsurilor principale menite să contribuie la reducerea poluanților sunt aici în fața dumneavoastră să vă fac o succintă prezentare atingând cele mai importante puncte ale planului.

Vreau să încep prin a vă informa că directiva Comisiei europene 50/2008 privind calitatea aerului a fost transpusă prin Legea nr. 104/2001 care prevede expres obligația autorităților locale de a întocmi Planurile Integrate de Calitate a Aerului și de a aloca fonduri pentru realizarea măsurilor din Planjn anul 2015 a fost elaborată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Mețod0jdgia,'4e realizare a acestor Planuri prin Hotărârea deJGuverrL_nL_Z5Z^i=a^e^ă dată, începând de la această dată s-a constituit Comisia tennmsî'^ippnsabilă cu elaborarea Planului.

Din comisie au făcut parte reprezentanți ai municipalității, reprezentanți ai primăriilor Sectoarelor 1-6, Ministerului Transporturilor prin Metrorex și CNAIR, RADET, RATB, reprezentanți ai Ministerului Sănătății prin Institutul de sănătate publică și reprezentanți ai Autorității de Mediu. Suportul tehnic pentru realizarea PICA, care este un document în primul rând, tehnic a fost asigurat pentru o societate atestată de Autoritatea de Mediu.

Precizăm că PICA, a fost elaborată în termenul stabilit prin metodologie și a necesitat o analiză temeinică, inclusiv prin asumarea răspunderii tuturor decidenților care sunt implicați cu măsuri în acest Plan. Ca și surse de emisie au fost identificate pe raza municipiului București traficul rutier, încălzirea rezidențială, sectorul industrie -servicii, terenurile degradate supuse eroziunii eoliene și șantierele de construcții, activitățile de construcții. Obiectivele PICA, sunt aceea de a îmbunătăți calitatea aerului în București în special pentru reducerea concentrațiilor pentru pulberi în suspensie PM10 și PM 2,5 și a oxizilor de azot. Reducerea poluanților AFI a fost estimată prin aplicarea tuturor măsurilor din plan deoarece fiecare măsură aduce un aport la reducerea globală a poluanților. Măsurile sunt grupate pe: măsuri de trafic din care menționăm stimularea utilizării transportului public prin reînnoire a parcului auto RATB, achiziția de autovehicule electrice, fluidizarea traficului prin introducerea sistemului de management al traficului benzilor unice și lucrărilor de infrastructură, inclusiv reabilitare stradală. Diminuarea traficului în oraș prin crearea parcărilor tip ....stimularea transportului alternative prin implementarea pistelor de biciclete și prin acordarea voucerelor, pentru achiziționarea de biciclete, salubrizarea străzilor este iarăși o măsură importantă din plan, măsurile pentru încălzirea rezidențială prevăd investițiile RADET în reabilitarea sistemului de distribuție și în modernizarea centralelor termice. De asemenea, o componentă importantă în Plan sunt investițiile sectoarelor, Primăriei Sectorului 1-6 cu programul de reabilitare termică.

De asemenea, avem și măsuri pentru terenuri degradate și îmbunătățirea spațiilor verzi prin reabilitarea și introducerea sistemelor de irigație și renaturarea terenurilor supuse degradării eoliene.

Planul s-a bazat pe studiul de calitate a aerului Care a furnizat informațiile legate de sursele de poluare din capitală și a ajutat la realizarea măsurilor din PICA.

Aș vrea de asemenea, să nu închei prezentarea mea și să nu îi răspund domnului consilier llic^urtegațde proiectul bicicliști în București. Domnule consilier, proiectuFofeâiști rhZ^ucurești este una din măsurile din Planul Integrat de Calitate&Aeniuâb3 fost gândit ca o alternativă pentru

degrevarea traficului auto și încurajarea folosirii bicicletei în locul autoturismului. Mai mult decât atât, există Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017, care la art. 3 spune că “beneficiarii voucherelor sunt cetățeni cu vârsta minimă de 18 ani”.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gulea Marian Orlando

Mulțumim si noi.

1 1

Da, stați puțin. Dați-mi voie și mie. Am zece persoane înscrise.

Treizeci de secunde fiecare. Vă rog frumos, nu mai mult, ca să încheiem.

Puneți întrebările scurt si lâ obiect.

> »

Domnul consilier lliescu, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult, domnule președinte. Nu o să mă încadrez în 30 de secunde, dar țin să vă spun următorul lucru: Planul Integrat de Calitate a Aerului precum si Mater Planul de Mobilitate Urbană sunt binevenite pentru capitala noastră, municipiul București. 2018-2022, recunosc, și vreau să îi transmit și doamnei director de la Mediu ca am citit cele 237 de pagini, cât cuprinde acest plan, de calitatea aerului vreau să spun că sunt foarte multe lucruri interesante în el, care se regăsesc și în Mașter Planul de Transport, dar eu consider că noi cam am antedatat aceste... sau nu am antedatat, este o perioadă foarte scurtă de timp și nu o să putem să implementăm tot ceea ce este scris acolo. Dacă s-ar numi 2008-2018 aș înțelege, dar 2018-2028 aș înțelege, dar în patru ani de zile nu se pot face atâtea lucruri. La capitolul 274 sunt hărțile de zgomot. Țin să vă precizez că eu, în calitate de consilier general, am depus acum un an de zile, un proiect de hotărâre privind înființarea Poliției zgomotului, și, eu aș ruga executivul din primărie să nu bagatelizeze acest lucru fiindcă la ora asta sunt o grămadă de nebuni în trafic, care au mașinile supraturate, sunt cipate, motoarele lor au în loc de 100 de cai, 300 de cai, nu-i controlează nimeni pe oamenii ăștia. Singurii care sunt în măsură sunt cei de la Direcția de Mediu, care au un program limitat până la ora 17 sau există un singur, sau doi oameni, seara ei nu au ei nu au acces, chiar dacă se fac o dată la o perioadă de timp, împreună cu Poliția Locală controale mixte. Ar trebui ca Poliția Municipiului București, împreună cu poliția de sectoare, să se ocupe de acest lucru, să fie un departament sau un serviciu specializat prin intermediul Poliției Locale a Municipiului București^aare=§ă fie înzestrat cu acestei sonometre și se ocupejde asta. Omul âte’o^pțXblemă sună la 112 dacă vecinul lui de la etajul 1 dă muzica
Haideți să încheiem.

J

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Vă rog frumos, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Și eu vă rog frumos.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

La capitolul 2, 7, 8 - reînnoirea parcului auto, țin să vă spun că eu am depus în cadrul Consiliului General al Municipiului București, legal, și nu s-a ținut act de deciziile, de hotărârea de a depune proiectele mele de hotărâri de consiliu, limitarea accesului mașinilor non euro 1 și 2 începând cu 1 ianuarie 2019. Bucureștiul este plin de rable, nu este nimic scris în Planul Integrat de Calitate referitor la acest lucru. Totodată, vorbim de infrastructură, am propus două hotărâri de consiliu general privind ridicarea gunoiului, deci practic modificarea Regulamentului de salubritate a Municipiul București, astfel încât gunoiul menajer și stradal să se ridice noaptea. Nu este normal ca într-o capitală, și scrie în acest plan integrat de dezvoltare urbană, unde media, vara, este în jur de 38 de grade, media zilnică de temperatură, noi să avem în jur de 2000 de mașini de gunoi în București care de dimineață și până seara opresc traficul, din casă în casă sau din tomberon în tomberon făcând în spatele lor cozi de mașini. Vreau să vă gândiți la lucrul ăsta și să implementăm acest lucru și ar trebui chiar dacă eu nu am venit un amendament azi la această hotărâre, hotărâra

există depusă la secretariatul Consiliul General. Totodată, la fel, în......nu

avem aprovizionarea magazinelor mai mari de 1.50 de metri pătrați noaptea. Nu este normal ca hipermarketurile din București, magazin de construcție să le intre tirurile cu aprovizionare ziua. Nu este normal să avem tiruri încărcate cu fier vechi si cu cărămidă care să blocheze Bucureștiul ziua. Ar trebui noaptea.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier, haideți să scurtăm, v-am rugat frumos, v-am lăsat mai mult.

DomnulConsilier IliescuC^nft ăăaK

Haideți să n-o facem în detrimentul celorlalți colegi.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Exact cum am propus, exact cum s-a propus și s-a și votat acele vouchere de biciclete, am propus ca pentru toți cetățenii municipiului București, care au o mașină veche și poate să și-o dea la Programul rabla, cumulativ să fie locuitori ai municipiului București, să aibă de 3 ani de zile autoturismul în proprietate.

1

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

J

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Lăsați-mă să vorbesc domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți.

1

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Am propus să acordăm din bugetul, dar de acum trebuie gândită, din bugetul anului 2019, 10 000 de vouchere a câte 1000 euro, cumulativ cu tichetul Rabla.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, știu proiectul. L-ați depus.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Păi l-am depus, dar de ce nu se ia în considerare, domnule președinte? Eu am respectat și să știți că grupul PMP a respectat o parte din proiectele pe care majoritatea PSD-ALDE le-a propus și sunt benefice municipiului București, dar cred că invers proporțional ar trebui ca și grupul majoritar din Consiliul General, să respecte măcar o parte dintre propunerile noastre. Este o solicitare de-a noastră și îmi pare rău pentru doamna director că am vorbit la acest punct pe ordinea de zi, o prețuiesc ca și colega noastră de Consiliu General până acum câteva luni de zile,


știu ca dansa a continuat activițațearrnultora dinainte


plan al calității aerului, Rlanu că ceea ce am propus eu


^afwGalității Aerului drbîî^âWdente, iar în
cu privire la acest , dar trebuie să stiti București dacă nuavem reguli se va duce dracu’ totul, că degeaba dăm noi, și sunt de acord să dăm, vouchere de biciclete, să dăm premii, să dăm bani către oamenii care se căsătoresc, către copii, către familiile care au împlinit 25 de ani de căsătorie, 50 sau 75. Dacă noi nu venim și cu lucruri concrete, chiar dacă pe unii îi dor lucrurile astea, nu facem nimic în București, nu vorbim nimic de Nodul intermodal de la Răzoare, nu vorbim nimic de penetrația către A1, A2. Despre ce vorbim? Cu respect vă spun domnule președinte, mulțumesc mult.

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim. Vă mulțumim.

J    I

Domnul consilier Ciucu, vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da. Vă mulțumesc. Aș vrea să o întreb pe doamna director, fosta noastră colegă, acum a devenit între timp, acest mandat, director în cadrul primăriei, două lucruri foarte concrete.

Sunt convins că are competența să-mi răspundă. Doamnă, spuneți-mi vă rog frumos ce se întâmplă cu stațiile de monitorizare a calității aerului pe care le-a anunțat doamna primar încă de acum un an și jumătate? A anunțat că în scurt timp, Primăria Capitalei are un proiect, în fine, și va da în folosință aceste statii care măsoară calitatea aerului în București si

’    1    J    1

evident pe baza datelor care vor fi acolo monitorizate se vor putea lua măsurile necesare. Deci în ce stadiu suntem cu acest proiect anunțat, încă o dată repet, acum un an și jumătate de către doamna primar care a spus citez: “în scurt timp”? Ce înseamnă acest scurt timp?

A doua întrebare este: vă rog să-mi spuneți care sunt... V-am întrebat foarte... v-am întrebat la subiect... da, așa, bun, mulțumesc. A doua întrebare este: care sunt principalii indicatori pe care vă bazați în acest plan? Pentru că trebuie să știm starea de fapt, care sunt sunt emisiile și cu cât vă propuneți ca să diminuați poluarea aerului în București de la an la an. Care sunt acești indicatori? Si ce măsuri, evident, sunt sub fiecare indicator, pentru că eu am văzut acolo, am citit planul cu atenție cap-coadă, am găsit o grămadă de măsuri enumerate, dar nu am găsit indicatori pe care să vi-i asumați și în lipsa acestor indicatori, noi nu vom ști niciodată dacă acest plan va produce vreodată efecte în realitate.

Vă mulțumesc.

Da. Vă mulțumim și noi. Să vedem dacă răspunde doamna director.

Da, v-a comunicat că vă va răspunde în scris. Bun.

Domnul Consilier Oiucu Ciprian

Acum. Aici.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Nu. Deci vă supun la vot închiderea dezbaterilor pe proiect.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Dar să răspundă, să răspundă doamna director.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

V-am spus că vă răspunde în scris. Așa a spus.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Nu, acum, aici. Să ne spună în fața tuturor.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Haideți, vot pe propunerea de închidere a dezbaterilor vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Ăsta e abuz.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți să... domnule viceprimar.

Haideți să facem liniște si să votăm.

» 1 ,

Vă rog. Hai să trecem la vot.

Haideți, vă rog să aveți un limbaj decent și să nu vă certați. Nu vă certați în sală vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 0 abțineri, 17 voturi împotrivă, propunerea de închidere a dezbaterilor a fost aprobată.

21    - Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop

Vot vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 8 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

22    - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare aie acestuia, precum și reducerea numărului total de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General și pentru un serviciu public de interes local

Cu 35 de voturi pentru, 1 abținere, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

30 de minute pauză. Vă rog să nu întârziați mai mult de 30 de minute pentru ca să reluăm.

- pauză -

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, reluăm ședința.

Punctul nr. 23 - proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Este toată lumea?

Haideți ca să dăm vot.

Vot pe proiectul cu nr. 23.

Vă rog să voteze toată lumea, suntem la proiectul cu nr. 23, este vot de 2/3.

Cu 38 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 24 - proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliulu|^enerak al Municipiului București către Administrația Municipali pentrjj ^pnsolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a părții din imm^ildr^jâțîn s^r. Academiei nr. 3-5, sector 3, aflată în domeniul public al Municipiului București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

... ce să nu zic? Fac apel la doamna secretar să coboare, de ce? Și de ce o spun la microfon, vă rog să se facă apelul nominal pentru că legea spune că consilierii generali trebuie să participe la ședințele, nu la o ședință de jumătate de ordine de zi.

După care mă gândesc pentru că mai multe jumătăți fac un întreg, cui vom cere să părăsească Consiliul General?

Doamna Wring, nu râdeți că așa cum cel care este olar face oale, eu ca avocat pot să vă fac bucuria asta să vă las singurică pe acolo.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, mulțumim.

Punctul nr. 24 - proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a părții din imobilul situat în str. Academiei nr. 3-5, sector 3, aflată în domeniul public al Municipiului București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Cu 40 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 25 - proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General ai Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, strada Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare și alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Vot vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.    _    ,

Punctul nr. 26 - proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului -teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, București.

Vot vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 27 - proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului Public al Municipiului București a unei cote de 4/6 din imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realizării formalităților de publicitate imobiliară.

Da, domnul consilier, vă rog.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc domnule președinte.....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți să vă spun pe scurt, nu mai dau mai mult de trei minute la fiecare interlocutor, vă rog.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Nu, eu o să termin în mai mult de trei minute, am rămas dator cu un răspuns domnului viceprimar Bădulescu, am numerele de solicitare depuse în 2 ....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți vot vă rog.

Domnul consilier vă rog să luați loc. Domnul consilier...

Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului Public al Municipiului București a unei cote de 4/6 din imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realizării formalităților de publicitate imobiliară.

Cu 39 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul cu nr. 29 - proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul situatJ»^d.^Unirii nr. 22, sector 3 din domeniul public\al statului și admMÎs\rarâa wnisterului Culturii și Identității

Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Vot vă rog.

O singură precizare proiectul cu numărul 28 și nu 29, vedeți că s-a greșit când s-a numerotat, da, deci suntem cu un proiect mai puțin, nr. 28.

Cu 37 de voturi pentru, 1 abținere, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul cu nr. 29 - proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a,unui teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului București, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinația de hotel.

Vot vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 5 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul cu nr. 30 - proiect de hotărâre privind transmiterea unor străzi proprietatea Municipiului București conform contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul cu nr. 31 -proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza exercitării dreptului de preempțiune a Municipiului București la vânzarea imobilelor monument istoric.

Da, doamna consilier Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Noi am fost de acord cu achiziționarea acestui imobil dar la vremea respectivă nu era fixat un preț. Prețul la care Primăria vrea să achiziționeze acest imobil depășește cu muLi^ceea ce este present pe piață, nu evaluatorul care este alesy^ dumneayoastră în acest imobil oare aste modificat încălcându-se avizul Ministerului Culturii și dacă vă uitați în interior, de fapt nu este reabilitat de peste cinci milioane de euro ceea ce el reprezintă cam 2.200 de euro pe mp, după care primăria va trebui să mai cheltuie bani, eu zic să le reconsiderăm,

imobil istoric a fost de as^toei


ce am văzut în fotografii a fost


Să ne întoarcem și să renegocieze că no să fie așa de ușor pentru proprietar să găsească o altfel de afacere.

Noi vom vota împotriva.

Dacă veniți cu un preț acceptabil bineînțeles vom fi de acord dar vrem să vedem și fotografii din interior, să vedem cum a fost reabilitat.

Vă mulțumesc!

»

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim și noi. Domnul director Traian Petrescu, vă rog să poftiți în față.

Domnul Gâdiuță legat de proiect.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Pe 2 martie 2018 am depus solicitare către Cabinet Primar și Direcția Urbanism cu nr. 1604166 și nr. 1604168 legat de Planul Urbanistic General, de asemenea am mai redepus o cerere.....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți să vă răspundă domnul director, vă rog frumos.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

.... La care din nou nu am primit răspuns.

Domnul Traian Petrescu - director executiv Direcția Cultură,

învățământ. Turism

Sărut mâna, bună ziua, legat de preț procedura este foarte simplă ... poftim cum arată imobilul că nu am înțeles? Nu, nu eram în sală îmi cer scuze.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Deci domnul Petrescu, eu aveam două lucruri, am spus că prețul a scăzut de ultima dată .... Ba da, în proiectul de hotărâre pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră era mai puțin.Domnul Traian Petrescu - director executiv Direcția Cultură,

învățământ, Tursim

Nu, stați, stați... vă rog frumos...

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Poate că greșesc, dar îmi explicați. A doua întrebare este cum arată imobilul din interior, vrem să vedem fotografii, m-am uitat la fațadă, la fațadă acum este PVC, este monument istoric, deci modificările fațadei dar mie nu mi se par că ar respecta un aviz al Ministerului Culturii și vreau să știu că eu știu cum arăta înainte interiorul. El trebuia reabilitat, renovat, restaurant de fapt că e monument istoric. Trimiteți-mi poze. Amânați proiectul.

Domnul Traian Petrescu - director executiv Direcția Cultură,

învățământ, Tursim

La proiectul de principiu, la proiectul de hotărâre de principiu au fost atașate și anumite poze dar pot să vă trimit poze că le avem... o să fac și poze color. Vreau să revin la preț, prețul cum bine știți... vânzătorul după cum bine știți propune un preț, imediat și firma care are contract cu primăria Municipiului București, ANEVAR-ul face o expertiză și dă un preț, i se comunică vânzătorului, vânzătorul în cazul acesta nu a fost mulțumit, a scăzut prețul cu un milion de euro, a revenit și ANEVAR-ul a dat același preț, au cerut cinci milioane o sută de mii de euro și au primit patru milioane două sute de mii, fără TVA. Și acum se vinde cu patru milioane două sute de mii. Și acolo era prețul fără TVA.

Este o procedură foarte simplă și legală, nu noi hotărâm prețul ci experții ANEVAR.

Noi când negociem, așa zisa negociere, nu ne abatem nici măcar cu un leu în plus sau în minus de la prețul ANEVAR. Nu avem voie prin lege. Numai pe baza experților ANEVAR. Nu negociem nici în plus nici în minus, pentru că noi nu avem expertiză doamnă consilier. Clădirea apropo cum arată înăuntru în ea se vor construi, veți vedea cel puțin trei săli de 150-200 locuri de spectacole pentru care și înăuntru.

Nu acuma există la beton este la roșu înăuntru, ceea ce e foarte bine pentru că se pot amenaja sălile cum vrem noi.

Este beton, sunt casa scărilor, casa liftului.

Domnul Președinte deședînfă\Culea Marian Orlando

Mulțumesc, domnule ^âcțofr-^^

Vot pe proiectul cu numărul 31, proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza exercitării dreptului de preempțiune a Municipiului București la vânzarea imobilelor monument istoric.

Cu 37 de voturi pentru, 0 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 32 - proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Camil Ressu nr. 22, bl. A6, et. 6, ap. 27, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului

O Imobiliar.

Vot vă rog.

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 33 - proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unei părți din imobilul situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4.

Vot vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 0 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 34 - proiect de hotărâre privind transmiterea Lacului "Drumul Taberei”, a sistemului de puțuri de alimentare cât și grupul

* sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local sector 6.

Domnul consilier Țugui vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei -loan

Rămăsesem înscris la punctul anterior, nu mi-ați dat cuvântul.

Domnul Președinte d    arian Orlando


Nu ați fost.
Domnul Consilier Țugui Matei -loan

Nu mi-ați dat cuvântul, am apăsat butonul.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Spuneți domnule Gâdiuță, domnul Gâdiuță este acum.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

L-aș lăsa totuși pe colegul Matei să spună și revin eu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Spuneți împreună.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

OK, legat de Parcul Drumul Taberei. Din păcate legal de Parcul Drumul taberei de când s-a început acel proiect de reamenajare/renovare a ajuns să fie într-o stare jalnică, s-au băgat o căruță de bani acolo, este raportat la suprafața sa cel mai scump parc din București pentru că nu este un parc foarte mare dar costurile pe proiectele de modernizare au fost foarte mari și din păcate parcul de ani de zile nu a fost terminat încă, este o întreagă zonă unde se vrea construirea unor sere, recepționare lucrărilor nu s-a făcut.

Din punctul meu de vedere primăria sectorului 6 nu a demonstrat și nu demonstrează încă faptul că nu este un bun administrator al acestui parc.

Eu nu cred că este oportun să îi dăm și lacul în administrare în aceste condiții.

Sunt de acord că pe viitor este o idee bună ca acest lac să treacă la sectorul 6, dar întâi trebuie ca Primăria sectorul 6 să dovedească că este

™ un bun administrator al acestui parc și să rezolve toate problemele pe care le are în acest moment.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, mulțumim, doamna consilier Neacșu vă rog.

Doamna Consilier Neacsu Ioana Mihaela

Domnule consilier cred că nu cunoașteți realitatea proiectului din partea Drumul Taberei, vreau să vă precizez dumneavoastră și tuturor celor de față spre știință că proiectul de reabilitare a Parcului Drumul Taberei nu aparține actualei ^clmijoistrații'pentru care dumneavoastră o încriminați că nu este un bu^ge^tibnM^I acestui proiect. Sigur că nu s-a făcut recepția până la ac/st mdfnSnt ^lucrările nu au fost finalizate de vechea administrație conform proiectului și este firesc să nu se facă recepția atâta timp cât mai sunt de executat lucrări de milioane de euro, așa cum bine ați aflat domnul primar al sectorului 6 și-a mutat biroul în parc de trei-patru săptămâni, până la finalul lunii iulie vor fi finalizate și acele multe și scumpe lucrări care nu au fost finalizate, în lipsa acestora nu se va putea face în mod evident recepția.Tocmai pentru acest fapt vă spun că actuala administrație are și competențe are și capacitatea și interesul să administreze întregul parc, de aceea se și cer la acest moment lacul, toaleta și ce se mai cere acolo.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, domnul director al Direcției de Investiții din cadrul Primăriei Sectorului 6.

Spuneți ce întrebări aveți vis-a-vis de acest proiect.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Când estimați că se vor termina toate lucrările în parc?

Domnul Iulian Gheorqhe - Director Direcția Investiții Primăria

Sectorului 6

In maxim două luni de zile.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Cât estimați că vor costa lucrările de întreținere ale parcului și ce alte

proiecte mai aveți cu alte.....de la sectorul 6.....Cât estimați că vor costa

lucrările de întreținere și administrare ale lacului și ale celorlalte ....

Domnul Iulian Gheorqhe - Director Direcția Investiții Primăria

Sectorului 6

Nu, ale lacului, practic nu vor costa foarte mult, este vorba de curățarea pet-urilor, de golirea lacului, de umplerea lacului, lucruri pe care noi nu le putem face în acest moment fiind în administrarea ALPAB, nu putem practic să accesăm, să curățăm pet-urile ca simplu aspect.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

întreb aceste lucruri pentru că aceste lucruri au întrebat și colegii mei de la sectorul 6 în ConsiltuTfocaNșîw au primit răspuns.

Domnul Iulian Gheorghe - Director Direcția Investiții Primăria

Sectorului 6

Ideea este în felul următor, nu știu dacă ați fost în ultimele săptămâni în parc, se lucrează destul de intens și parcul în maxim două luni de zile va fi complet gata și vom face și recepția finală.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim, domnul director.

Vot cu proiectul cu nr. 34. Proiect de hotărâre privind transmiterea Lacului ”Drumul Taberei”, a sistemului de puțuri de alimentare cât și grupul sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local sector 6.

Vot vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 35 - proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unor mijloace fixe pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 36 - proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi prin administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Domnul viceprimar vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Vreau să fac un apel la domnul Olteanu să mă ajute și pe mine cu acest proiect personal pentru că asta este singura șansă prin acre pot să ne achităm de anumite obligații unul față de altul și să le dăm posibilitatea cetățenilor sin sectorul 5, domnul Olteanu vă rog din suflet să aibă și dânșii parte de ceva frumos și sunt ^șigurcă o să aveți dreptate. Da? Vă rog frumos, personal.    k

Sunteți de acord domnul Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Până acum a fost o ședință liniștită și veselă, domnul Bădulescu vrea să mă întristeze, mi se va rupe sufletul să nu răspund rugăminții lui personale, dar o să vă și arăt de ce.

Acum mai avem pe cineva de la Primăria sectorului 5? Nu avem nu?

Dacă nu avem dați-mi voie,.............. Parcul Humulești, am spus că

prezint colegilor mei și domnului viceprimar în special cum arată parcurile pe care domnul Florea din păcate un primar care a făcut zero lucruri pentru acest sector, cum arată astăzi și de ce niciodată Partidul Național Liberal nu poate să îi mai dea astfel de însărcinări în plus.

Mulțumesc!

1

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Este cineva de la Sectorul 5 în sală?Nu. Domnul consilie Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei - loan

20 de secunde durează, intervenția mea pe punctual anterior cel cu sectorul 4 ...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Domnul consilier Olteanul haideți că am dat cuvântul altui coleg haideți domnul Țugui repede.

Domnul Consilier Țugui Matei - loan

Prin proiectul anterior am dat în administrarea sectorului 4 o suprafață care ar fi putut fi folosită ca spațiu verde. Sectorul 4 este sectorul care se poate bucura cel mai puțin de spații verzi, dacă facem infrastructură pentru mașini, vom avea și mai multe mașini.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Domnul consilier lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc domnule președinte, vorbim de sectorul 5, acest proiect de hotărâre .... Nebunilor ce suntetf jăsaji:rnășă vorbesc.    (

Domnul viceprimar, domnul consilier lliescu vrea să ia cuvântul.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Domnul viceprimar suntem și noi pe aici domnule viceprimar cu respect.

Domnul Olteanu le-ați dat poze colegilor noștri și sunt trucate cică.

Da, domnul președinte de ședință doresc să vă să vă spun că eu la precedentele două hotărâri de Consiliu General în care acest punct a mai fost pe ordinea de zi, am votat pentru, dar la o .... am spus ca locuitor al sectorului 5 și la o discuție acum^ câteva luni cu domnul primar de sector care mi-a spus ce vrea să facă, cât de tare e dânsul și cât de aplicat este în ultima lună și jumătate vreau să vă spun că am circulat în sectorul 5 datorită unui program pe care PMP îl are primar în două tururi de scrutin.

Sectorul 5 vreau să vă spun că aceste poze sunt puțin din cum arată vreau să vă spun că avem cel mai slab primar de sector din București primarul sectorului 5.

De doi ani de zile nu a făcut nimic și eu vreau să vă spun că este o neobrăzare să vină în fața noastră sau să nu vină în fața noastră azi după ce acum o ședință ne-a certat un director de acolo și să ne spună să vrea ceva în administrare când dânsul nu e în stare nici să administreze ce are acum.

Eu voi spune că voi da un vot nu hotărât acestui proiect de hotărâre să pună mâna și să se pună mâna să reabiliteze parcurile care sunt acum sunt parcuri făcute de 10 ani de zile chiar fostul primar de sector a știut să le administreze acest primar este o calamitate pentru sector.

Romniceanu arata cum arată, parcurile după Panduri arată cum arată, în Rahova nu mai există parcuri, nu mai există spații verzi, totul este gri în loc să fie verde, ținând cont că afară sunt 35 de grade.

Domnul primar trebuie să înțeleagă că noi Consiliul General suntem cu orice și cu dânsul și cu orice alt primar atâta timp cât și fac treabă. Mulțumesc mult!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

Domnul consilier Voicu, vă rog.tribuna Consiliului General. Directorul de la 5. Da? Să ne înțelegem. Din păcate sunt locuitor al sectorului 5 de patru ani de zile și sunt dezamăgit de ceea ce se întâmplă în sectorul 5, de la reabilitarea termică a blocurilor prin care direcția din cadrul Primăriei Capitalei a solicitat la Primăria Sectorului 5 să i se pună documentația la dispoziție pentru reabilitarea termică și nu sunt în stare să transmită acea documentație plus aceste parcuri și spații verzi din jurul blocurilor. Din păcate nu se întâmplă absolut nimic la Sectorul 5 și este păcat ceea ce se întâmplă. Rugăminte. Dacă ne poate spune cineva de la Primăria Sectorului 5, ce s-a făcut până în acest moment acolo?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumim, domnule consilier.

Vă supun la vot proiectul cu numărul 36, Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi prin administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Avem un coleg care n-a votat.

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 19 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 37, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

Da, doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Domnule președinte, un nou arhitect șef, un nou regulament, nu știu dacă niște noi membri. Oricum, sper că acest regulament va îmbunătăți activitatea urbanistică a actualului mandat, care este un dezastru. în expunerea de motive nu am înțeles de ce se face un nou regulament. Sper că nu se face un regulament pentru că domnul Năstase nu vrea ca eu să particip la deliberări. Nu înțeleg de ce. Și sper că nu se face un nou regulament pentru ca dimpotrivă membrii care sunt și arhitecți și în comisie să-și poată susține proiectele în continuare chiar dacă nu au drept de vot.


endament pe care îmi permit să vi-lDupă articolul 1.2 se introduce articolul următor: la lucrările comisiei pot asista și lua cuvântul fără drept de vot consilierii generali din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

La articolul 3.11 se adaugă litera b: consilierii generali pot asista de drept la etapa de deliberare finală a comisiei.

Cred că este important pentru toți consilierii generali să înțeleagă ce votează, să voteze în cunoștință de cauză la proiectele urbanistice zonale știind că 90% dintre consilierii generali nu știu ce votează, așa că invit pe toți să participe la ședințele comisiei. Cum? Pe dumneavoastră v-am pus primul, domnule Chirică. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim. Domnul arhitect Petre Năstase vă rog. Și domnul consilier Pavel, între timp. Până ia, până ... Haideți aici. Domnule arhitect.

Domnul Consilier Chirică Petre

Dumneavoastră, cum vă permiteți să mă insultați?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnii consilieri, vă rog frumos, puțină liniște.

Haideți că vorbea colegul nostru, Pavel Marius.

Domnul Consilier Pavel Marius

O să-mi permit să-i fac câteva sugestii sau câteva lămuriri doamnei Wring. în subordinea cui se află această comisie?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Dar, auziți, domnule Năstase, puteți să ne spuneți, că sunteți un arhitect cunoscut în București, doamna care a vorbit de față, are vreo pregătire în direcția asta? A trecut prin unitățile de specialitate?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnule viceprimar, haideți că ne răspunde domnul arhitect.

Vă rog, domnule arhitect.

Domnul Arhitect Petre Năstase - Președintele Comisiei Tehnice de

Urbanism

Să răspund sau ... Bună ziua. Mulțumes

mațîășați să iau cuvântul. Am intervenit ig-flo-^Jtominalizat personal, spunând că


pentru că doamna consilief

datorită faptului că nu doresc eu ca domnia sa să participe la ședințe. Vreau să vă spun că participă la toate ședințele și am avut chiar o înțelegere personală, comisia adică, da, comisia a avut o înțelegere personală cu doamna Wring că toate informațiile nu le face publice și nu folosește în interes public informațiile ... Da. De ce? Pentru că comisia tehnică a solicitat ca toate dezbaterile pe ... după ce se închid doate prezentările care sunt toate publice, unde toată lumea are dreptul să participe, comisia se retrage pentru a delibera și a vota. Și a solicitat comisia, pe vremea când era arhitectul șef Adrian Bold, chiar și la solicitarea acestuia, deci cu această chestiune cred că sunteți de acord, dacă vă amintiți, în așa fel încâît dezbaterile să nu fie publice, să nu fie publicate în fițuică publică, pentru că au fost folosite în trecut în diverse procese publice și așa mai departe. Consilierii care sunt nominalizați... păi, îi consultativ, tocmai. Știm, dar tocmai de aceea fiecare membru al comisiei a dorit ca punctul lor de vedere să nu fi făcut public. Este consultativ și tocmai pentru că am acceptat acest lucru ca ești un punct de vedere tehnic și este consultativ și este destinat cu precădere specialiștilor din primărie care tine sau nu tin cont de ele de aceea noi am solicitat că dacă vreți să

’    »    J

participați doar pentru informarea dumneavoastră ca și consilier general nu ar fi fost niciun fel de problemă dacă nu ați folosit informațiile care erau din dezbateri și să le publicați pe site-ul dumneavoastră, atacând primăria. Noi nu suntem primăria. Noi suntem consilierii pentru primărie. Așa. Revenind la subiectul acesta, noi ca și comisie tehnică, nu suntem publici. Nu. Deci faptul că este publică prezentarea este doar pentru că proiectele sunt publice și deci nu avem cum să le blocăm, să le blocăm prezentarea publică, deci sunt publice, toată lumea le prezintă liber inclusiv proiectele primăriei iar dezbaterea este confidențială, practic. Asta era singura chestiune care se modifică în ...

Da, revenind la practica și cutuma din primărie, din 2012 se practică acest lucru, adică se separă dezbaterea publică de votul și deliberare. Din 2012 nu mai participă publicul la aceste chestiuni, tot pentru că s-a intervenit la un moment dat și s-au făcut publice anumite dezbateri și așa mai departe. Această decizie din 2012 a fost confirmată ca și cutumă în 2017, practic comisia a funcționat pe acest principiu și în regulamentul precedent care a fost votat tot de dumneavoastră. Noi am făcut acum doar ... nu ați votat dumneanoastră ... noi am făcut doar o simplă precizare ca să explicăm care sunt persoanele care ar putea să participe la această deliberare din partea tehnică sau șxecutivâ a primăriei. Asta a fost tot. Deci s-a completat cu o listă după ci^^feaetfwwrsonalități care din interiorul primăria ar putea să participam a<^eietax:>mjmai în interesul proiectelor,pe principiul participării la soluții de rețele, trafic, transport de și așa mai departe. Deci partea executivă și tehnică. în participarea dumneavoastră, după cum știți, a fost acceptată de către noi și ați avut acces liber până în momentul în care dumneavoastră ati ales să faceți publice si să vă folosiți de informațiile de acolo. Deci noi nu am avut nici un fel de problemă ca dumneavoastră să participați, știți foarte bine. Deci să nu fim cu rea credință în toată ecuația asta. Noi nu vrem să participăm la jocurile dumneavoastre politice. Pe noi nu ne interesează acest aspect. Comisia este complet independentă, nu depinde de nici un fel de influență și nu vrem nici dumneavoastră și nici alt consilier general se influențeze deciziile. Asta este. Dacă dumneavoastră vreți să influențați deciziile ca anumiți colegi să voteze un anumit sens sau un alt sens, noi nu suntem de acord, încă o dată, comisia este independentă și trebuie să-i păstrați autonomia și rugămintea mea este să nu o politizăm în dezbaterile comisiei.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Mulțumim. Domnule consilier lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da. Profit de prezența domnului Năstase să-l întreb. Ce ne spuneți dumneavoastră e destul de grav acolo și am o întrebare către dumneavoastră, care ar fi motivația ... se spune motivația în cazul ăsta, nu motivarea ... care ar fi motivația pentru un astfel de demers a publica sau a transmite informații confidențiale din cadrul unor întâlniri? întreb și eu ca să aflu ce ar putea să îndemne un consilier general, bineînțeles doamna Wring dacă doreați să fie liniște, ar fi bine să vă abțineți de la vorbit când vorbește altcineva, altfel riscați să fiți pe lângă subiect. Care ar fi motivația unui consilier general să publice, să transmită mai departe niște informații confidențiale, având în vedere un acord prealabil alături de comisia la care participă în vederea voturilor? Nu știu. Asta este întrebarea la care aș dori să-mi răspundeți din expertiza dumneavoastră a ultimilor ani. Vă mulțumesc.

Domnul Arhitect Petre Năstase - Președintele Comisie Tehnice de

Urbanism

Deci, cu privire la aspectul legat de doamna Wring, nu vroiam să dezbatem o situație punctuală. De exemplu, cu privire la acel subiect despre care doamna Wring ajăout^ublic în mass-media, punctul de vedere al comisiei a fost că se^afecâpfam^eperea studiului de oportunitate, după îndeplinirea anumitor j^ditfCcate âwost clar scrise și specificate în

aviz. Doamna Wring nu a citit punctul de vedere al comisiei, doar în urma discuțiilor care au avut loc a interpretat că s-a dat carte blanche, undă verde la avizarea proiectului, ceea ce era complet fals. Deci, practic a preluat o informație pe care a înțeles-o, cum a înțeles-o domnia sa și s-a dus public și a spus că primăria a avizat o anumită documentație, ceea ce era complet fals. Documentația respectivă, i s-a dat permisiunea sub anumite condiții să înceapă studiul de oportunitate. Se transformă acest punct de vedere, că așa se numește, actuat, se transformă într-un aviz într-o etapă ulterioară. Autoritatea publică analizează punctul de vedere actuat și decide dacă merge sau nu merge mai departe pe această direcție, verificând condițiile care noi le-am scris în punctul de vedere. Doamna Wring ce-a făcut? A zis că s-a avizat și că primarul general face și drege, ceea ce, bineînțeles este complet fals pentru că în realitate punctul de vedere al comisiei a fost nuanțat și nu a fost în sensul în care doamna l-a prezentat pe internet. De aceea am spuscă punctul de vedere al comisiei angajează exclusiv pe membrii comisiei și nu primăria capitalei. Până când nu se transformă punctul de vedere actuat într-un punct de vedere oficial al primăriei, primăria nu este implicată în punctul de vedere al comisiei. Din această cauză, noi am rugat-o pe doamna Wring în repetate rânduri dacă vrea să participe ca observator, nu este niciun fel de problemă, dar să nu preia ca un dat faptul că comisia a spus da sau nu într-un anumit sens pentru că nu vede redactarea efectivă a punctului de vedere care și acela nu este public. Deci este destinat numai aparatului de lucru al primarului general și primarului general ca să-și fundamenteze decizia.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am rugămintea la colegii care s-au mai înscris pentru că sunt foarte mulți și eu zic că domnul arhitect ne-a lămurit. Ne-a lămurit, da?

Vă rog.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Domnul arhitect ... păi e important să audă. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru ... dar, o singură întrebare. Considerați din experiența dumneavoastră că astfel de influențe și de transmitere de informații sunt de natură de a impacta sau a influența financiar deciziile unor actori de pe piața arhitecturală din București?

Domnul Arhitect Petre Năstase - Președintele Comisie Tehnice de

Urbanism

Nu am înțeles întrebarea. Ce decizie? Avizul actuat este aviz consultativ și nu se bazează pe investitori sau pe investiții. Până când nu se transformă într-un aviz public, într-un aviz oficial al primăriei, aveți dreptate, da. Poate influența. Pentru că între momentul în care scrie punctul de vedere al comisiei și momentul în care se scrie avizul, poate să dureze și o lună, o lună jumate și două luni. Deci, cu alte cuvinte, între momentul punctului de vedere actuat și eventualul aviz de oportunitate, pot să treacă câteva luni și în mod normal șe poate schimba punctul de vedere al autorității prin clarificări diverse care au fost solicitate de exemplu de această comisie, au fost solicitate anumite clarificări pentru că în timpul

® ședinței, anumiți membrii din interiorul primăriei, angajați ai primăriei au ridicat anumite semne de întrebare și pentru clarificarea acestor semne de întrebare, trebuiau făcute niște demersuri în interiorul primăriei pentru a clarifica spuselor celor.

Domnul Consilier lliescu Lucian Cătălin

Două secunde. Rămâneți acolo. Am ascultat cu atenție ceea ce ați spus dumneavoastră. Două secunde, doamna Wring.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Haideți că nu stăm să polemizăm până mâine.

Domnul Consilier lliescu Lucian Cătălin

Recunosc că ați vorbit foarte bine, domnule director al comisie a    tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului, dar eu țin să vă spun

™    următoarele lucruri. Această comisie a fost votată aici, în cadrul Consiliului

General. După cum observați, noi, consilierii generali de la toate partidele, totuși avem o transparență, dacă nu maximă, maximă și acolo. Putem să punem orice întrebare, oricine are acces la documente. Nu cred că este o problemă. Da? Astăzi votăm un regulament de ordine și... sau updatăm un regulament de ordine și funcționare a acestei comisii. Eu nu accept să veniți să ne spuneți în fața noastră, nu o apăr pe doamna Wring, dar ca idee, nu accept să ne spuneți că aveți o comisie închisă, nu accept să ne spuneți că votul dumneavoastră este consultativ cu toate că este obligatoriu și Direcția de Urbanism ține cont de punctul dumneavoastră de vedere. în proporție de 99% ține_cont de punctul dumneavoastră de vedere. Este o comisie ca^^n^rstopș, așa cum cunosc și eu și din comisia tehnică de urbanism, aveai rezolvată povestea ta cu PUZ-ul sau cu nu știu orice alt plan de urbanism și așa a rămas și acum. Aveți o greutate, eu sunt foarte supărat pe colegii din mandatele trecute, care uite unde a ajuns Bucureștiul din cauza asta. Poate că și din lipsa de transparență. Nu știu. Aici ar trebui dumneavoastră să ne spuneți. Eu, de exemplu aș avea o întrebare să ne spuneți în fața Consiliului General câte documentații de urbanism sunt depuse la comisia dumneavoastră? Este o întrebare și o interpelare semnată de mine și de mai mulți colegi din cadrul Consiliului General față de Bold, fostul director al Direcției de Urbanism. Nu ne-a spus. Poate dumneavoastră ați avea amabilitatea să ne spuneți câte documentații de urbanism sunt depuse la ora asta, să zicem la comisia pe care dumneavoastră o coordonați? Deci, eu aș gândi ... probabil doamna Wring, nu știu, a greșit, n-a greșit, poate o să ne spună speța dânsei, dar ar trebui această comisie să fie transparentă. Fostul nosttru consilier, cred că al doamnei primar pe urbanism, la o întrebare pe care eu am pus-o acum un an de zile, îmi scapă numele dânsului, mi-a spus domnule, vreți să vă spun ceva? în Londra, atunci când depui o documentație de urbanism, poate să dureze și 2 și 3 ani până ți se dă un răspuns, fiindcă se fac studii, se întreabă vecinii, se întreabă cetățenii. La noi, au răsărit clădirile peste noapte fără parcări, fără spații verzi, fără nimic, una peste alta, an de an, lună de lună. De asta suntem unde suntem. Eu vă respect, dar cred că totuși ar trebui să vă apărați această comisie, dar totuși cu un dram de transparență și vreau să vă mai spun ceva în încheiere. Orice consilier, conform legii și regulamentului Consiliului General, are dreptul să participe la orice comisie din interiorul instituțiilor sub Consiliul General. Vă mulțumesc mult. Sub autoritatea Consiliului General.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim. Domnul consilier Chirică, vă rog.

Domnul Consilier Chirică Petre

Stimați colegi, două fraze. Atât. Colega noastră care se constituie astăzi a fi liderul de grup, a precizat următoarea frază: 90% dintre noi, dintre consilieri, nu știm ce votează. Vă simțiți cumva vreunul dintre dumneavoastră că nu știți ce să votați? Sau să ne spună dumneaei. Ne e jenă. Ar trebui să vă fie puțină rușinică. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, doamna Wring. Vă^rdp Â

Haideți ca să încheienT5    tX

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Da. Aș vrea doar să menționez un lucru. în ceea ce privește Comisia Tehnică de Urbanism, tot ce înseamnă avizarea și urbanismul, trebuie să fie transparent. Deci, inclusiv deliberările dumneavoastră trebuie să fie transparente către consilierii generali pentru că este un domeniu pe care, recunosc, este complicat, este tehnic și consilierii trebuie să voteze în cunoștință de cauză. Deci, în niciun caz lucrurile nu pot fi ținute secret. în al doilea rând, eu nu am divulgat nicio informație confidențială. A spune comisia este de acord cu un proiect, nu este confidențial. Da? Nu. Nu este confidențial. îmi pare foarte rău. Deci, legea îmi permite să fac această afirmație și cetățenii au dreptul să știe de ce atunci când lângă ei dispare un spațiu verde sau se construiește un bloc cu patru etaje mai mult decât ar trebui să știe care este procedura și unde se ... de unde începe.

Domnul Arhitect Petre Năstase - Președintele Comisie Tehnice de

Urbanism

Este jumătate de adevăr. Noi nu am fost de acord cu documentația. Noi am pus sub condiție.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Nu am dat nicio informație confidențială.

Domnul Arhitect Petre Năstase - Președintele Comisie Tehnice de

Urbanism

Ba da, pentru că ați spus doar pe jumătate. Noi am fost de acord sub anumite condiții.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Mulțumim. Domnul viceprimar, vă rog. Domnul Chirică, haideți să vorbească domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Wring, ceea ce este astăzi la vot în fața dumneavoastră și ceea ce vă deranjează pe dumneavoastră este că am reușit să înțelegem practic și să demonstrăm apartenența dumneavoastră la grupurile de crimă organizată, care trafichează la nivelul municipiului București păreri ... ascultați-mă până la capăt. P^fl^fâșați să vă spun, doamnă, că îmi asum. Puteți să luați ceea ce^^|pur/feu^să vă duceți îninstanță și să vă fac ... să vă căutați dreptat^EzcaS-be^întâmplă astăzi, doamnă, nu

este decât un efect de bumerang, care vine în capul dumneavoastră. Vă învăluiți de bună credință, escaladați în mână cu buna credință de fapt ce? Ceea ce vă spune domnul Năstase, dar cu anumită eleganță. Nu este normal ca dumneata, fluturând drepturile de consilier general, să vii dintr-o

comisie care este satelit, nu aparține.....este o comisie care în interior are

specialiști care-și dau cu părerea în direcția în care îmbunătățim proiectul, nu să-l plafonăm, nu să-l tăiem prin mijloace colaterale ca pe cele pe care le folosiți dumneavoastră. în fapt, pentru că urmează și acțiunea în drept, pentru că am să vă spun în ce constă activitatea dumneavoastră infracțională. Vă prezervați probe pe care ulterior, în fața unor judecători gângavi le atacâți pentru a aduce PUZ-urile care sunt adoptate aici în direcția în care, cel care e beneficiar, ori să vină pe alte căi și să vă avanseze sume de bani pentru a întreține activitățile pe care dumneavoastră le faceți pentru că ăsta e Nicușor Dan iar eu îl cunosc când dumneavoastră atunci îl aduceați pe lume, din mandatul 2008 și să nu credeți că dacă nu v-am spus, n-am spus de rușinea dumneavoastră și de părul alb, dar nu mai veniți și spuneți că nu există transparență, că nu se dezvoltă Bucureștiul. Se dezvoltă Bucureștiul, se respectă dreptul la proprietate, dar nu cum vreți dumneavoastră împreună cu acoliții și cu clanurile din care faceți parte.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier Pavel Marius.

Domnul Consilier Pavel Marius

O să încerc să închid discuția foarte simplu. Această comisie nu este în subordinea Consiliului General. Este în subordinea doamnei primar și o ajută pe dânsa, dacă își dorește... Asta vă spun și eu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vot pe amendamentul propus de doamna consilier Wring.

Vot pe amendament. Amendamentul doamnei Wring.

Domnul consilier, suntem în procedură de vot. Ați dat vot? Ne-ați dat vot, tehnicul? Pe amendament. Vot pe amendament. Am și zis. Nu s-a votat. Se dă din nou. Am zis, amendamentul, da? Poftim?

Cu 14 voturi pentru, 8 abțineri, 22 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.    /p.W'X    z

Vă supun la vot proiectul cu nr. 37, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.

9

Cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 38, Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Da, doamna consilier. Mai aveți.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Eu am o întrebare. Dacă acest proiect are avizul MDRAP-ului? Pentru că așa spune Legea 350/2001. E de fapt un ... modificările se referă la autorizarea directă, deci în loc să facem PUZ-uri acum, dacă autoritatea publică inițiază un proict urbanistic și în opinia mea ar trebui să aibă avizul. Poate că-l are și nu a fost atașat.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier general Pavel.

Domnul Consilier Pavel Marius

Ce modifică noi acum, doamna Wring? Modificăm Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 269/21.12.2000. Nu este necesar.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumesc.

Vot pe proiectul cu nr. 38, Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu 30 de voturi pentru, 1 abținere, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 39, Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Gheojghe^oți^u nr. 9, sector 1, București.

Da, doamna consilier.    /o>—

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Noi ne menținem votul negativ. Și sunt foarte curioasă ce vor vota ceilalți consilieri care data trecută au votat abținere. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

Vot pe proiectul cu nr. 39, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București.

9

Cu 29 de voturi pentru, 3 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și str. Meteorologiei nr. 24 si nr. 30, sector 1, București.

Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Si la acest PUZ ne vom menține votul. Am si eu o întrebare retorică. Cei care votează inițial abținere și după aceea, pentru același proiect, votează "pentru”, n-ar putea să ne explice și nouă care este logica?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier Pavel.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Imi permit să vă răspund la întrebare cu o întrebare. De ce vă plac și dumneavoastră doar anumite proiecte? Doar unele sunt drăguțe. Tot retorică întrebarea.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă rog, vot pe proiectul cu nr. 40, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, sector 1, București.

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat. ____

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Șos. București-Târgoviște nr. 4 - 4A, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești nr. 391 - 393, nr. 455 - 465, 467 C-D, sector 1, București.

9

Aceeași poziție?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aceeași poziție. Nu. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

J

Vot pe proiectul cu nr. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Șos. București-Târgoviște nr. 4 - 4A, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești nr. 391 - 393, nr. 455 - 465, 467 C-D, sector 1, București.

Cu 31 de voturi pentru, 0 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Dobroiești nr. 37 -39, sector 2, București.

Vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Bine, printre motivele generale de ce nu votăm astfel de PUZ-uri, pentru că cresc foarte mult densitatea, noi o să propunem și un proiect de hotărâre prin care vom impune ca la noile dezvoltări imobiliare să se construiască trotuare de 2 metri și pe aceste trotuare să fie aliniamente cu copaci, niciunul dintre PUZ-urile de azi nu are astfel de prevederi și noi

credem că asta ar creste calitatea locuirii. Vedem si noi schimbările

, »

climatice și cum se reduce spațiul verde, așa că unul dintre motivele pentru care nu votăm este că aici spațiul verde este minuscul. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal (PUZ) -

Șoseaua Dobroiești nr. 37 - 39, sectei


Cu 10 voturi pentru, 20 de/c fost respins.    Z°

ucuresti.

iwoturi împotrivă, proiectul a


43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Vânători nr. 25, sector 5, București.

Vot, vă rog.

Cu 16 voturi pentru, 24 de abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost respins.

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Jimboliei nr. 103, sector 1, București.

Domnul consilier Circa, vă rog.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte, vreau să profit de prezența domnului arhitect sef, să reiterez ideea si încrederea că Direcția de Urbanism se va mișca mult mai repede. Dacă mai este în sală l-aș ruga să spună două vorbe, dacă mai este încă în sală, știu că are planuri bune pentru Direcția de Urbanism. Mulțumesc frumos. După PUZ. După ce se votează PUZ-ul.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles.

Doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Acest PUZ este chiar în coasta Parcului Bazilescu, în parcelarea Bazilescu, care este monument istoric. Este o zonă de case, P+1, P+1+M, și se propun înălțimi de patru etaje, cinci retras dacă țin bine minte. Deci, vă rog, nu mai aprobați astfel de PUZ-uri. Eu sunt convinsă că domnul Bădulescu vorbește cu cetățenii, dar nu pot să cred că cetățenii din parcelarea Bazilescu nu spun că nu mai suportă construirea unor blocuri, da? Deci noi o să votăm împotrivă, bineînțeles, și ne vom menține acest vot și data viitoare când va reveni acest proiect pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim si noi.    /l/j

j    i    _ I r*r Jt

Vot pe proiectul cu nr. 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal (PUZ) str. Jimboliei nr. 103, sector 1, București.

Cu 28 de voturi pentru, 4 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Domnule arhitect șef, vă rog.

Domnul Arhitect-sef Ștefan Dumitrascu

Doamnelor și domnilor consilieri, bună după amiază, mă numesc Ștefan Dumitrașcu și prin Dispoziția doamnei primar general, începând de lunea care tocmai a trecut îndeplinesc funcția publică de arhitect-șef al municipiului București. Mulțumesc. Din 1997 până lunea trecută am îndeplinit funcția publică de arhitect-șef al sectorului 3 al Municipiului București fără întrerupere. Sper ca în perioada determinată pe care doamna primar general și dumneavoastră îmi acordați această încredere de a gestiona, știu eu, destinele Direcției de Urbanism, să avem o colaborare cât mai deschisă, dar în același timp cu respectarea integrală a legii și a regulamentelor și a meseriei de arhitect. Datoria noastră este să participăm cu principii științifice la creșterea orașului nostru, să reparăm ceea ce este greșit în el și să îi oferim posibilitatea de dezvoltare pentru că este un oraș la care ținem cu toții. Este un copil și un părinte al nostru, trebuie să-i acceptăm si greșelile si trebuie să îi lăsăm si loc de creștere.

Vă mulțumesc.

)

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi.

1    I

43..    ..

45, iertați-mă, da.

45. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București si Universitatea din București în vederea finanțării si

,99    9    9    9

realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Cursurile de vară de limbă, cultură si civilizație românească - a 58-a ediție, 2018”.

Vot, vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 3 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

46..    .46. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Da, doamna consilier Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Da, voiam să știu pe ce criterii au fost aleși membrii comisiei, fiindcă guvernanța corporativă ar fi cerut recrutarea unui recrutator care să recruteze membrii comisiei, nu ca aceștia să fie numiți de noi astăzi. Unde sunt CV-urile acestora și de ce se respectă legea în cazul acesta în interpretarea administrației și nu în a noastră?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul Director Manolache de la Direcția de Guvernanță Corporativă

vă explică imediat.

Domnul Director Marius Manolache, Direcția Guvernanță Corporativă

Bună ziua. Vă mulțumesc că îmi acordați oportunitatea de a vă vorbi.

Sunt Marius Manolache, Director Executiv de la Direcția Guvernantă ’ » »

Corporativă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnilor consilieri, vă rog frumos, luați loc. Vorbește domnul director.

Doamna vice? Vă rog frumos... hai.... dacă nu, mergeți afară și vorbiți.

Vă rog, domnule director.

Domnul Director Marius Manolache, Direcția Guvernantă Corporativă

Mulțumesc, domnule președinte.

Direcția Guvernanță Corporativă este acea structură din cadrul Primăriei Municipiului București care veghează la îndeplinirea dispozițiilor legale referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la care Municipiul București, prin dumneavoastră, prin Consiliul General este acționar unic sau majoritar. Misiunea acestei direcții este aceea de a monitoriza activitatea companiilor întreprinderi publice la care dumneravoastră sunteți acționar majoritari sau unic. La întrebarea doamnei


a de Urgență nr. 109 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede în mod clar stabilirea acelei proceduri de selecție declanașate pentru numirea administratorilor în companiile, întreprinderi publice la care Municipiul București este acționar majoritar sau unic. Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 prevede în mod clar procedura de selecție organizată la întreprinderile publice la care unoitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari. Comisia de selecție este stabilită, în acest caz, din membrii din Direcția de Guvernanță Corporativă, membrul de la Direcția Resurse Umane si membrul de la Direcția Juridică. Eu v-am făcut

J    J    >

o propunere pentru această componență, calitatea însă a acestor membri este aceea de recrutare de activități de selecție pentru cei doritori, care vor să participe la selecție, în ceea ce privește funcția de administrator la compania respectivă. Respectiv la Ciclop. Deci legea prevede în mod clar și neechivoc atribuțiile, calitatea celor care fac parte din această comisie. Cam atât.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, domnule director.

Domnul Director Marius Manolache, Direcția Guvernantă Corporativă

Este un membru din Direcția Guvernanță Corporativă.

Deci este structura din cadrul Primăriei Municipiului București care a

fost desemnată să... este înființată din 2017 si funcționează din martie

J    1    I

2018. De aceea vă rugăm să aveți amabilitatea să aveți puțină răbdare cu noi și cu companiile care s-au înființat, pentru că sunt companii noi, ele încearcă să își desfășoare activitatea, să producă pentru cetățean, acele servicii. Fiecare companie are propriul site... ca direcție de guvernantă? Nu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mai sunt si erori.

47. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București (RATB).

Aștept propuneri aici.

Cine propune?

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Domnule președinte, avem ca propunere pe domnul Andrei Creci.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim.

»

Alte propuneri? O.K.

Domnule director, vă mulțumim. Puteți să mergeți.

48. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației Axa de

Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta.

» » 1

Propuneri, vă rog.

Așteptăm propuneri.

Aștept propunerile. Doamna consilier Florea Ancuța, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Din grupul PSD, Daniela Dragne și Marius Pavel.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Bun. S-a notat?

Domnul consilier Catana, vă rog.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

La punctul 47 îl propunem pe domnul cosilier general Tudor lonescu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Nu, nu, la punctul 49... la punctul...

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

La 48, pardon.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Nu, la 49, că s-a renumerotat. La punctul 49.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

Cel cu asociația Axa de Dezvoltare Brașov?

J    1

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da.Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

Acolo, Tudor lonescu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Tudor lonescu, da?

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

Da.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

O.K. Alte propuneri? Nu mai sunt propuneri?

Vă rog. Bun. Mai propun eu pe doamna Florea Ancuța, din partea

•O grupului PSD.


Și din partea grupului PMP, înțeleg, mai trebuie unul? Lucian lliescu. O.K. Cinci minute ca să facă buletinele de vot și ne întoarcem în sală.

pauză -

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Arsu Alin lonut

I

Artimon Marian. Domnul Artimon? Revenim.

Bădulescu Aurelian

Berceanu Octavian Alexandru, revenim

Bîrdeanu Andreea Raluca, revenim. Domna Bîrdeanu prezent.

Bujduveanu Stelian, revenim

Bumbar Marian, prezent

Catana Claudiu, revenim

Chirică Petre prezent

Ciceală Ana Maria prezent

Circa Honorius Edward Adrian

Ciucu Ciprian, revenim

Ciudomirov Mihai Anton prezent

Comănescu Mihai absent

Coțofană Liviu Alin, revenim

Culea Marian Orlando prezent

Deaconescu Cătălin lonuț, revenim

Doicin Cristian Vasile pre:    ____________________________ ____

Dragne Daniela prezent
Florea Ancuța Doina prezent

Florescu Adrian Constantin, revenim

Gâdiuță Alexandru Valeriu prezent

Gherghiceanu Florentina prezent

Florescu Michaela Tomnița prezent

Bujduveanu Stelian prezent

Grigorescu Florin absent

lliescu Cătălin Lucian prezent

lonescu Andrei George, revenim

lonescu Țudor Tim prezent

Ivan Florin, revenim

Kansou Hazem prezent

Marinescu Sorin Dumitru prezent

Maxim Marius Cătălin prezent

Mărgărit Nicolae Sorin prezent

Mocanu Georgiana prezent

Munteanu Cristian Mihai, revenim

Neacșu Ioana Mihaela prezent

Neacșu Lazăr prezent

Olteanu Cristian Marian prezent

Pavel Marius Adrian prezent

Poșircaru Ion prezent

Catana Claudiu Daniel prezent

Radu Elena prezent

Radu Ion prezent

Raiciu Anca Daniela prezent

Rogin Marius, revenim

Săndulescu Nina prezent

Sebeșan Mircea Radu prezent

Stroe Bogdan Cristian, revenim

Șuhan Valeriu Nicolae prezent

Teodor Raluca Nicoleta, revenim

Țugui Matei Ion prezent

Țuțu Radu Cristian prezent

Voicu Ion Valentin prezent

Wring Roxana Sanda prezent

Mai citesc o dată pentru colegii care nu au ridicat buletinele de vot.

Ivan Florin revenim

Munteanu Cristian Mihai absent

Rogin Marius absent

Stroe Bogdan Cristian absent

Teodor Raluca Nicoleta absent

lonescu Andrei George absent

Ivan Florin absent

Florescu Adrian Constantin absent.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Conștituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

S-au exprimat un număr de 39 de voturi, zero anulate, pentru domnul Darius Mihail Olei, 34 pentru, 5 împotrivă, Năstase Lucian Gheorghe, 34 pentru, 5 împotrivă, Mihart Florin Alexandru, 34 pentru, 5 împotrivă, Lupșan Carmen, 34 pentru, 5 împotrivă, Ghiță Liviu, 34 pentru, 5 împotrivă. Prin urmare, se desemnează domnul Darius Mihail Olei, domnul Năstase Lucian Gheorghe, domnul Mihart Florin Alexandru, doamna Lupșan Carmen si domnul Ghită Liviu ca si membri ai acestei comisii.

>    J    »

A doua comisie de numărare este privind... rezultatul privind înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București (RATB), 39 de voturi, zero anulate, 32 de voturi pentru, 7 împotrivă pentru domnul Creci Andrei.

Comisia de numărare și rezultatul privind constituirea Asociației Axa de Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta.

»    î    >

39 de voturi exprimate, zero anulate, pentru doamna Dragne Daniela Ileana, 35 pentru, 4 împotrivă, pentru domnul Pavel Marius 34 pentru, 5 împotrivă, lonescu Tudor Tim, 34 pentru, 5 împotrivă, domnul lliescu Lucian Cătălin, 33 pentru, 6 împotrivă, doamna Florea Ancuța ca și substituent, 35 pentru, 4 împotrivă.

Se desemnează doamna Dragne Daniela, domnul Pavel Marius, domnul lonescu Tudor Tim, domnul lliescu Lucian Cătălin si doamna Florea Ancuța ca și supleant. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință CuteerMarian Orlando

Mulțumim, domnule președinți comisî^pde validare.

o-?

o,

Supunem la vot proiectul cu numărul 46, Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Vă rog să poftiți în sală, cine mai este pe hol. Avem 5 colegi care nu au votat. Artimon a plecat.

Cu 29 de voturi pentru, 6 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

47. Vot pe proiectul cu numărul 47, Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București (RATB).

Cu 28 de voturi pentru, 6 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

49. Vot pe proiect.

îmi cer scuze, votăm 48. Scuze, am sărit.

Deci este 48, proiect de hotărâre privind constituirea Asociației Axa de Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta.

>    J    >

Cu 28 de voturi pentru, 13 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Dezvoltare și Sănătate prin Sport” în vederea creșterii gradului de participare și implicare în activități fizice și sportive în rândul copiilor și tinerilor la nivelul Municipiului București. Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

50. Proiect de hotărâre privind înființarea Administrației Clădirilor Rezidențiale și Administrative și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia, precum și pentru reducerea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local.

Da, domnul Țugui, rapid, vă rog.

ȚA A

Domnul Consilier Țugui Matei

Foarte rapid, ca și acest proiect. De vineri, de când a fost trimisă convocarea, până astăzi, s-a putut întocmi toată documentația de înființare a unei administrații. Deci se poate lucra eficient și în Primăria Capitalei. Bravo.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

J

Vot pe proiect. 50. Proiect de hotărâre privind înființarea Administrației Clădirilor Rezidențiale și Administrative și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia, precum și pentru reducerea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local.

A votat toată lumea?

Cu 28 de voturi pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți proiectului „Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV” - faza DALI. Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

52.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice - „ASE - 105 ani de performanță academică”.

Da, domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei

Un nou exemplu de eficiență administrativă. Acest proiect a fost votat luni în Consiliul Local Sector 1, după care a avut timp să fie înștiințat și prefectul, să parcurgă toți pașii, să fie scrisă și această hotărâre suplimentară. Din nou, aproape bine.

Da, Vă mulțumim. Vot pe proiectul cu numărul 52. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice - „ASE - 105 ani de performanță academică”.

Cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

53. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Da, doamna Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Mulțumesc. In primul rând vreau să vă atrag atenția că acest proiect de hotărâre are nevoie de două treimi din voturile consilierilor Generali, fiindcă dobândim nu mai puțin de cinci milioane de acțiuni prin acest act, prin această hotărâre. Așadar este de patrimoniu și este încadrată greșit că așa cum ne-a fost transmisă nouă. în al doilea rând, aș vrea să ne spună domnul director al acestei companii la ce teren, dacă ai identificat terenul respective, de zece hectare, pe care doresc să-l achiziționeze, unde se află și cum l-au evaluat la nu mai puțin de patruzeci de milioane de lei și dacă vor veni când se face efectiv achiziția la... vor veni în Consiliul General pentru a vota achiziția respectivă sau o vor face dumnealor și noi nu mai aflăm nimic despre aceasta. Mulțumim. Deci unde este terenul și dacă mai vin cu el încă o dată.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul director Manolache vă explică imediat, de la Guvernanță

Corporativă.

Domnul Director Executiv al Direcției Guvernantă Corporativă

Manolache Marius

La întrebarea cu numărul de voturi nu pot eu să vă răspund, dumneavoastră decideți. Eu, în schimb^o să suțin nota de fundamentare a


companiei, pe care o reprezint

Fheavoastră. De ce s-a solicitat
această majorare de capital și sumele respective argumentate în anexele prezentate de către dânșii. Dacă îmi dați voie. Deci, Compania Municipală Cimitire, deși nu îmi place, nu îmi face plăcere să vorbesc despre această companie, având în vedere obiectul de activitate, așa, prin nota de fundamentare, solicită majorarea de capital a societății de la o sută douăzeci de mii de lei la cincizeci de milioane de lei prin aportul acționarilor majoritari ai Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, în sensul că este impetuos necesar susținerea financiară a companiei în vederea achiziționării de utilaje performante și autovehicule de teren, utilaje specifice serviciului de administrare a cimitirelor, a crematoriilor umane din competența, din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. De asemenea, conform anexei prezentate la nota de fundamentare, vă pot specifica exact, pe sume, pentru ce a solicitat această majorare de capital.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, vă explic eu. Vă mulțumim frumos, puteți merge la dumneavostră în băncuță sau pe scaun. Deci, doamna Ciceală. Acel teren despre care dumneavoastră faceți vorbire și, pe bună dreptate, ochiul dumneavoastră a văzut cu obiectivitate, este vorba așa. Comisia europeană având în vedere înzestrarea și pregătirea pentru calamități, adică e segmentul de apărare civilă ne obligă să creem douăsprezece mii de locuri de veci tampon, de tip sarcofag, adică ele trebuiesc betonate stânga-dreapta și capac, pentru că dacă dă vreun necaz peste noi, noi ca municipalitate trebuie să răspundem cu acest tip de... cu acestă dotare. Asta este nevoie, nimănui nu-i place să vorbească despre așa ceva, dar, din păcate nu este un moft, este o necesitate. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Nu mai, vă rog.

Vă mulțumim, domnule viceprimar.

Vot pe proiectul cu numărul 53. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

54. Proiect de hotărâre privmd participarea Municipiului "București, prin Consiliul Ger^<l^âi Wpnicipiului București, la

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București S.A.

9

Da, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Vreau să se consemneze și aici că este necesar votul a două treimi din consilierii Generali în funcție pe acest proiect de hotărâre, deoarece prin această hotărâre municipiul București dobândește acțiuni în patrimoniu. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim și noi.

Vot pe proiect. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București S.A.

9

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

55. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Service Ciclop S.A., nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2545/1999 și C.U.I. RO 11573879, prin emiterea unei noi acțiuni în valoare nominală de 10 lei si subscrierea acțiunii nou-emise de către

9    9

societatea Compania Municipală Energetica București S.A. nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029.

Da, doamna Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Mulțumesc. Și acest proiect de hotărâre se încadrează tot la Articolul 45, alineatul 3, din legea 215 pe 2001. Acea acțiune reprezintă patrimoniu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

Vot pe proiect, vă rog. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Service Ciclop S.A., nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2545/1999 și C.U.I. RO 11573879, prin emiterea unei noi acțiuni în valoare nominală de 10 lei și subscrierea acțiunii nou-emise de către societatea Compania Municipală Energetica București S.A. nr. deordine în Registrul Comerțului

J40/9172/2017 si C.U.I. 37752029/^AA

~J----    _ -y/O __

A votat toată lumea? Avem un coleg care n-a votat. Sunt patruzeci și două de cartele și unul...

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

56. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2017 privind inițierea, pregătirea și implementarea programului „EU în LicEU” în anii’2017 - 2019

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

57.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 si revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

58.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor pentru obținerea autorizațiilor de acces pentru mijloacele de transport mai mari de 5 tone, destinate transportului de mărfuri și utilaje pentru lucrările de demolare/construire stadioane Steaua, Rapid și Arcul de Triumf - Campionatul European de Fotbal 2020.

Da, domnul consilier lliescu.

Domnul Consilier lliescu Lucian Cătălin

Mulțumesc mult, domnule președinte. La acest propiect de hotărâre am un amendament.

Articolul 2 devine articolul 3, articolul 1 si 4 rămân neschimbate. Articolul 2, transportul de mărfuri și utilaje pentru lucrările de demolare construire stadioane Steaua, Rapid și Arcul de Triumf, să se realizeze în intervalul orar 22 seara 6 dimineața. Mulțumesc.

J    J

Vă mulțumim. îl depuneți în scris și...

Vă supunem la vot amendamentul formulat de domnul consilier general lliescu.

Cu 30 de voturi pentru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot proiectul în integralitatea sa. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor pentru obținerea autorizațiilor de acces pentru mijloacele de transport mai mari de 5 tone, destinate transportului de mărfuri și utilaje pentru lucrările de demolare/construire stadioane Steaua, Rapid și Arcul de Triumf -

( Campionatul European de Fotbal 2020.

Cu 33 de voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

59.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 111/29.03.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov. Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

60.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul Clubului Sportiv Municipal București.

Vot vă rog.

Cu 31 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

61.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Stela Popescu”.

Vă rog doamna consilier Ciceală.
Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Vreau să atrag atenția că acest vot este de 2/3 așa cum mi-a confirmat și doamna Georgiana Zamfir Secretarul General. Da. Nu era în întemeiere prevăzută majoritatea. Este de 2/3 și vreau să vă spun că în sinteză acest proiect prevede creșterea numărului posturilor de conducere din organigrama instituției de la 6 la 9. Prin urmare, din 43 de posturi totale, 9 dintre acestea vor fi de conducere, ceea ce înseamnă 20% din totalul întregii organigrame. Foarte, foarte mult pe banii cetățenilor municipiului București. îi rog pe colegii de la PNL sa ne precizeze cum vor vota la acest proiect și de ce.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Dacă vreți mai multe lămuriri, o putem invita pe doamna director Drăgoi să vă explice.

Doamna director, puteți să îi explicați doamnei consilier de ce se face treaba asta? Am înțeles.

J

Vot pe proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Stela Popescu”.

Cu 32 de voturi pentru, 1 abținere, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

62.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Vot vă rog.

Era vot de 2/3 și de aia. Bun.

La 62.

Cu 37 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

63.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare aie Teatrului Mic.

îi dau cuvântul doamnei Secretar General ca să vă explice pe scurt, ca să înțelegeți de ce...Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana

Zamfir

Nu este prima dată când votăm un astfel de proiect. Dar o să repet. Avem Ordonanța de Urgență 189 privind managementul instituțiilor publice de cultură, deci cele care sunt încadrate ca instituții de spectacole au cvorum expres de 2/3. Deci cvorumul este prevăzut de ordonanță, nu de Legea nr. 215, în acest caz.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim. Vot pe proiectul...

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Da. Suntem în altă situație. Nu se umblă la încadrarea instituției, deci

> » ’

nu se modifică încadrarea.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim. Vot pe proiectul cu numărul 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Mic.

Cu 37 de voturi pentru, 0 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 64 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”.

Vot, vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 65 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului pentru Seniori al Municipiului București.

Doamna consilier Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. O rog pe do,amna director, care a fost prezentă și la începutul ședinței să vină să^Șuiid^/la o întrebare foarte scurtă cu privire la buget, fiindcă se adai90

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Ați spus foarte bine, doamna director, care a fost. Vă rog. Dar vă răspunde...

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

A promis că va rămâne până la sfârșitul ședinței...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Puneți întrebarea.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

....și întrebarea viza bugetul acestei instituții până la finalul anului, fiindcă se adaugă foarte, foarte multe activități noi în ROF-ul acestei instituții. Se adaugă inclusiv activitatea privind organizarea premierii cuplurilor care împlinesc anumiți ani de căsătorie și se adaugă și alte titluri premii și medalii și cupe persoanelor care au împlinit cel puțin vârsta de 50 de ani din municipiul București, pentru rezultate deosebite. Nu înțelegem ce sunt aceste rezultate deosebite, pentru ce, în ce domeniu, dar bugetul pentru titlurile acestea noi și premii în afară de punctul legat de căsătorii nu este prevăzut încă în rectificare. Eu cred că vor veni cu o rectificarepână la sfârșitul anului, plus toate celelalte evenimente, pelerinaje, care sunt menționate aici în ROF-ul acesta, activități culturale religioase, serbări expoziție, aniversări, pelerinaje, tabere, spectacol, excursii, vernisaje, lansări de carte, audiții musicale, concerte, colocvii, atelierele...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul viceprimar răspundeți-l la întrebare...

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

...de ce....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă răspunde domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am să vă răspund în felul următor. Deci, ordinea logică și firească este următoarea. Astăzi vedem...că poate la noi este democrație în partid, poate nu votăm noi. După ce vot|HTr^esB?MTiergem înăuntru instituției vedem de câte personae vom aveCP.câte^'ârJoane vor fi înscrise și vor

aplica pe chestiunile de premiere, astea care le spuneți dumneavoastră, pe rezultate din munca comunistă .socialistă și după aceea sigur că da, printr-o nouă hotărâre, dacă va mai avea nevoie de bani va cere o rectificare dacă nu se va descurca cu bănișorii pe care i-a primit atunci când am votat bugetul inițial. Pentru alte întrebări, vă stau la dispoziție în scris la adresa de mail de pe cartea de vizită.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim!

Vot pe proiectul cu numărul 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului pentru Seniori al Municipiului București.

Avem 39 de cartele și 38 de voturi.

Cu 27 de voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 66 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 297/29.09.2016 privind reorganizarea Administrației Străzilor București, cu modificările ulterioare.

Vot, vă rog.

Cu 27 de voturi pentru, 6 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 67 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București.

Domnul consilier Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc!

Printre prevederile legii salarizării 153/2017 se regăsește și obligația de a publica lista cu toate funcțiile și cu salariile, primele și celelalte sume primăriei nu apare această informație, iar în trecut apărea doar grila de salarizare fără restul sumelor de bani, deci vă sesizez această neregulă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim de sesizare.

Doamna director, vă rog.

Apăsați, domnul vice apăsați pe buton.

Vă mulțumesc!

Vot pe proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București.

Cu 31 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 68 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București.

Doamna consilier Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Domnule președinte pentru aceste peste două milioane cinci sute de C j mii lei o să primim și noi Consiliul General, măcar un raport ca să vedem cum se cheltuie banii? Sunt bani mulți și nu avem nicio idee pe ce se

cheltuie. Mă bucur că domnul Bădulescu este de acord cu mine.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Vot pe proiectul cu numărul 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București.

Mai e un coleg care n-a votat?

Cu 28 de voturi pentru, 6 abțip^ij, "Spoturi împotrivă, proiectul a fost aprobat. ~    ------ ------- “ -----

Punctul 69 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Doamna consilier Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

De data aceasta două milioane patru sute șaizeci și nouă de mii de lei. Așteptăm raportul, pentru că eu am impresia că acestea societăți sunt doar așa, un mod de a mai cheltuit niște bani ai bucureștenilor.

Vă mulțumesc!

Dar îmi rezerv opinia până când citesc raportul. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc.

Aș dori să fac o interpelare, care cred că ne interesează pe toți și anume calendarul tratamentelor de dezinfecție, deratizare și dezinsecție pe fiecare vector în parte și măsura în care aceste tratamente au fost efectuate până în acest moment.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

îl depuneți în scris și...

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Este depus în scris.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da? Mulțumim.

Domnul consilier Voicu.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Eu nu știu ce vrea doamna Wring aici, domnul Țugui. Chiar nu înțeleg. Aceste asociații de-abia s-au înființat. Nici măcar o lună de zile nu au. Ce raport vrea doamna Wrina?Vă rog, domnul consilier.

Domnul Consilier Chirică Petre

Eu cunosc doar atât. Că domnul coleg Țugui a fost acceptat la comisie, doamna director luga i-a precizat și i-a răspuns la toate întrebările și acum vine și nu știu ce întreabă iarăși.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles.

Domnul Consilier Chirică Petre

Am înțeles. N-o să mai vină la comisii.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

Domnul consilier lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Da. Mulțumesc.

Domnule președinte, aș dori să întreb care este aria de acoperire a acestui ADI? Dacă ne poate răspunde cineva. Care este aria de aoperire?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul Sorin Chiriță. Da. Domnul Sorin Chiriță vă răspunde imediat.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Și ce-a mai rămas la acea Direcție de Protecție a Plantelor, adică știu că anul trecut ei se ocupau cu parcurile, deci ce e întro parte, ce e în cealaltă? Măcar așa să știm pentru electorat. Bine. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

ADI-urile pentru iluminat și pentru deratizare sunt constituite în baza Legii 51. Atâta vreme cât nu se poate face delegare directă de către Municipiul București, pentru că atunci ar fi trebuit să existe o companie cu acționar 100%, ceea ce nu este posibil conform legii societăților comerciale. Astfel aceste ADI-uri preiau din atribuții sau mă rog, au delegate atribuții ale aparatului executiv, care se ocupă efectiv de delegarea, de monitorizarea ace^Jukserviciu, sunt cheltuielile care sunt trecute pentru aceste ADI-uri,/Wnr cflettufeli de funcționare, salarii și

cheltuieli de chirii și alte activități operative. Este efectiv, decât să fie un aparat unde este subdimensionat la municipiul București, este obligatoriu prin Legea 51. Nu este niciun moft, nici altă ... Permite legislația și chiar încurajează. în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, este obligatorie constituirea ADI-urilor și așa cum a fost ADI-ul de transport public, a fost un demers lăudabil. Legat de aceste două ADI-uri, vorbim de Chiajna și de Snagov.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim și noi.

Vot pe proiectul nr. 69, Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anui 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 70, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 31.03.2018.

Domnul consilier Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Apăsasem puțin mai devreme. Vroiam să-l lămuresc pe domnul Chirică...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Doamna consilier Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc.

încă o dată, este rușinos să avem o execuție pe dezvoltare de numai 9%. în loc să ne ocupăm de concerte, bâlciuri și alte premii și stimulente, am putea să ne ocupăm de infrastructura și dezvoltarea și transportul în oraș. Nu înțeleg nici explicația pe care o dă administrația cu privire la Legea achizițiilor publice și cum că acesta este motivul pentru care nu se cheltuiesc banii de proiecte bugetați la începutul anului și vreau să vă reamintesc încă o jdată ce cuprinde^ceastă execuție și anume la si asistentă socială avem

transporturi avem 9% execuție, i
55%. La protecția mediului avem 2% anul acesta și revenim la calitatea aerului și la poluare în București. Gândiți-vă, conform statisticilor, noi cei care suntem prezenți în această sală acum, în 10 ani, cam jumătate dintre noi vor merge la spital cu afecțiuni din cauza poluării. Dacă nu vă gândiți la cetățenii pentru care suntem aici gândiți-vă măcar la noi înșine, la ființe umane care trăim în acest oraș și care atunci când spunem că Garda de mediu și Agenția de Protecția Mediului au responsabilitatea pentru calitatea aerului în București știm foarte clar că nu este așa. Știm foarte clar că responsabilitatea pe poluare este a noastră, a administrației, intră în atribuțiile noastre, ale administrației. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim si noi.

J    >

Vot pe proiectul cu numărul 70, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 31.03.2018.

Cu 27 de voturi pentru, 2 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 71, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

Domnul director.

OK, vot pe proiect,

71. Aici aveați? Dați-mi să ... Haideți că vă dau pe urmă cuvântul. Aveți amendament? Dați înapoi. Apăsați pe butoane să văd și eu. Doamna consilier Florea, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Ne-am hotărât să facem, să votăm rectificarea, da?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da. Suntem la punctul cu rectificarea.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

OK. Citesc amendamentul.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am un amendament. Anca Florea, PSD.
Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Am spus. Am spus. Anca Florea, PSD.

în bugetul local al Primăriei Municipiului București, anexa 2.44, se introduc următoarele modificări:

La subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale, alineatul 55.01.42 se majorează creditele bugetare de la treisprezece mii șaptesute cincisprezece mii lei la optsprezece mii șase sute șaizeci și două mii lei (+ patru mii nouă sute patruzeci și șapte mii lei).

La subcapitolul 70.02.06, alineatul 20.30.30 se diminuează creditele bugetare de la o sută patru șapte sute optzeci și opt mii lei la o sută două trei sute unsprezece mii lei (- două mii patru sute șaptezeci și șapte mii lei).

La subcapitolul 74.02.05.01, alineatul 20.30.30 se diminuează creditele bugetare de la 54.473 mii lei la 52.003 mii lei (-2.470 mii lei).

La subcapitolul 84.02.03.02 Transport în comun articolul 40.03 se suplimentează creditele bugetare de la 369.593 mii lei la 459.593 mii lei ( + 90.000 mii lei).

în lista de investiții a RATB Anexa 2.45 se introduc următoarele modificări:

-    La poziția „Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general - prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil” se majorează credite bugetare de angajament cu suma de 322,76 mii lei și se completează denumirea cu HCGMB nr. 124/28.03.2018;

-    La obiective noi de investiții se introduce poziția „Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 41” cu suma de 3.396,89 mii lei la credite bugetare și de angajament;

-    La obiective noi de investiții se introduce poziția „Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21” cu suma de 4.668,91 mii lei la credite bugetare și de angajament;

La obiective noi de investiții se introduce poziția „Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - Șos. Olteniței” cu suma de 2.902,35 mii lei la credite bugetare și de angajament;

La poziția „Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA” se majorează credite bugetare și de angajament cu suma de 365,06 mii lei;

îa parametrilor tehnici și de    ă creditele/bugetare cu


suma de 5.089,00 mii lei și numărul de bucăți de la 3 Ia1 și se majorează creditele de angajament cu suma de 66.360 mii lei;

La poziția „Modernizare tramvaie BUCUR LF-CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori ” se diminuează creditele bugetare cu suma de 906,17 mii lei și numărul de bucăți de la 8 la 4 și se majorează creditele de angajament cu suma de 932,88 mii lei;

La poziția „Modernizare tramvaie V3A - M CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 347,04 mii lei și nr. de bucăți de la 3 la 2;

-    La poziția „Modernizare tramvaie V3A -PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 736,97 mii lei și nr. de bucăți de la 9 la 7;

-    Se elimină poziția „Modernizare tramvaie V3A-M 2S cu sistem de climatizare in salonul de calatori atât de la credite bugetare cât și de angajament cu suma de 4.421,81 mii lei;

-    La poziția „Strung profilat bandaje tren de roți agregate de rulare” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 69,96 mii lei;

-    La poziția „Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudură pt. întreținere și reparații linii de tramvai” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 6,84 mii lei;

-    La poziția „Buldoexcavator cu anexă picon” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 40,19 mii lei;

-    La poziția „Motostivuitoare 3,5 tone” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 37,99 mii lei;

în bugetul Muzeului Național al Literaturii Române, Anexa 2.3, față de modificările din anexa la proiectul de rectificare a bugetului se vor include următoarele modificări: la cheltuieli se majorează alineatul 20.30.30 cu 1.000 mii lei și la venituri se majorează indicatorul 43.10.09 cu suma de 1.000 mii lei, majorându-se corespunzător în Anexa nr. 2.44 subcapitolul 67.02.03.03, alineat 51.01.01.

în bugetul Teatrului de Comedie, Anexa nr. 2.10, se vor include următoarele modificări: la cheltuieli se majorează alineatul 20.30.30 cu 1.500 mii lei și la venituri se majorează indicatorul 43.10.09 cu suma de 1.500 mii lei, majorându-se corespunzător în Anexa nr. 2.44 subcapitolul 67.02.03.04, alineat 51.01.01.

+în bugetul Teatrului Dramaturgilor Români, Anexa nr. 2.18, se vor include următoarele modificări: la cheltuieli se majorează alineatul 20.30.30 cu 950 mii lei și la venjteflSvse^majorează indicatorul 43.10.0999


cu suma de 950 mii lei, majorându-se corespunzător în Anexa nr. 2.44 subcapitolul 67.02.03.04, alineat 51.01.01.

în Anexa la proiectul de rectificare a bugetului Municipiului București se corectează prevederile aprobate de la Total cheltuieli din 5.707.728 mii lei în 6.267.728 mii lei și la Administrația Străzilor prevederile aprobate la alineatul 71.01.30 din 193.103 mii lei în 31.230 mii lei, conform buget aprobat.

Pentru păstrarea echilibrului bugetar se diminuează fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale cu suma de 93,450 mii lei.

Acesta este amendamentul.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Mulțumesc frumos, în primul rând vreau să remarc că din nou avem un amendament pe buget pe care noi nu avem cum să ne uităm, nu avem cum să îl evaluăm ca să putem să votăm pe el în cunoștință de cauză și nu avem cum să punem întrebări pertinente pe aceste modificări și din ce am reținut din ce a citit colega noastră, de exemplu la Teatrul Dramaturgilor vor avea o achiziție de nu mai puțin de 200 de mii de euro, la Muzeul Literaturii Române o achiziție de un milion de lei și așa mai departe adică nu sunt modificări minore.

Pe de altă parte în rectificarea pe care am putut să o urmărim avem de a face cu alte suplimentări de sume la instituții precum CREAT care organizează spectacole și bâlciuri și nimeni nu a venit în comisie să ne explice ce vor face cu nu mai puțin de două milioane de euro în plus ca buget.

De asemenea avem de a face cu 4 milioane la nou înființatul Centrul Expo Arte, avem de a face cu diminuarea la jumătatea fondului de rezervă bugetară nu am înțeles dacă cele 93 de milioane de euro pe care ni le-a menționat doamna Anca Florea se adaugă la diminuarea deja din rectificare sau sunt incluse.

Un lucru bun administrația s-a hotărât să achiziționeze 90 de autobuze ! !

față de 10 autobuze bugetate inițial și salutăm acest lucru și aș vrea să îl întreb pe domnul Petrescu referitor la achiziția acelei aplicații IOS de 10.000 euro de 40.000 lei deci vreo 9 mii de euro aplicația IOS Muzeului Literaturii Române. Ce presupune aceea aplicație? De ce este atât de scumpă?

Adică aplicație de Iphone de 9.000 de euro? Ce va face? Mulțumim.

Domnul consilier cu domnul lliescu? V-ați înscris la cuvânt, să vină

domnul director Petrescu și domnul consilier lliescu, v-ați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc domnule președinte, îl rog pe domnul director Mitroi să ne explice pe capitole ... nu, nu atenție, ascultați-mă puțin, v-am spus și data trecută, noi ascultăm tot timpul la ascultarea bugetului, ascultăm a patra zi în ședință o modificare substanțială la 180 grade. Pe site-ul primăriei s-a prezentat ceva și noi în expunerea de motive avem ceva iar acum iarăși sunt amendamente peste amendamente.

Dar vreau să știu pe capitolele bugetare cât s-au dus, nu știu... nu s-a cheltuit la mediu, cum a spus colega noastră Ana Ciceală, 2%. Ce se întâmplă cu banii ăia? Rămân acolo? Se fac proiectele pe mediu propuse pentru bugetul anului 2018? Se duc la transport? Se duc la sănătate? Pe procente, dacă puteți să ne explicați asta domnul Miroi. în rest nu am nimic de obiectat fiindcă capitala trebuie să funcționeze.

Domnul Director General al Direcției Generale Economice Mitroi

Cristian

Având în vedere amendamentul citit în ședință, nu am făcut decât să punem pe articolele bugetare și capitolele funcționale ale, din anexa 7 care sunt prevăzute în Clasificația Ministerului Finanțelor. Ceea ce ați aprobat astăzi, în speță, cele două alocări bugetare pentru cele două asociații de deratizare și iluminat public, precum și anumite modificări în lista de investiții, solicitate de către RATB prin diminuarea unor credite bugetare și alocarea la alte poziții. Da pentru că aceste capitole au o clasificație și cifrică și letrică, de aceea și amendamentul e așa de complicat, automat se modifică în anexe tot ceea ce s-a citit.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Vă mulțumim. Scurt întrebarea si... vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Foarte scurt. Pentru domnul director. Rectificările bugetare n-ar trebui să aceeași pași de consultare publică ca și proiectul de buget?

Domnul Director General al Direcției Generale Economică Mitroi Cristi

Nu. Rectificările bugetare^<^fe#o£legii finanțelor publice, au altă

mulțumim.

>

Vot pe amendamentul propus de doamna consilier Florea Ancuta.

Cu 28 de voturi pentru, 5 abțineri, 6 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot proiectul în integralitatea sa. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

Cu 31 de voturi pentru, 1 abținere, 7 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

72    - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Companiei Municipale Energetica București S.A. pe anul 2018

Vot vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

73    - Proiect de hotărâre privind conferirea post - mortem a titlului de excelență în domeniul literar domnului Cezar Ivănescu

Da, doamna consilier Radu, vă rog.

Doamna Consilier Radu Elena

Mulțumesc. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre poetul Cezar Ivănescu, pentru cine nu știe. Dacă nu e nevoie, nu spun.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da.

Vă supun la vot proiectul. Proiect de hotărâre privind conferirea post - mortem a titlului de excelență în domeniul literar domnului Cezar Ivănescu

Cu 37 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

74 - Proiect de hotărâre Consiliului Local al Sectorului cu Clubul Sportul Studente


privind împuternicirea expresă a târască cu privire la cooperarea îder&a finanțării si derulării în
102


comun a proiectului ”Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță -punte către viitor”

Vot vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

75    - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București a unei părți din imobilul situat în str. Moșoaia nr. 52 și a unei părți din imobilul situat în Șos. Berceni nr. 110, sector 4

Vot vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

76    - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

9

Da, domnul consilier Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. în articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 prin care cere împuternicirea, se indică construirea obiectivului în Șoseaua Olteniței Nr. 9, unde se află inclusiv fostele sere ADP și în incinta parcului Orășelul Copiilor. Domnul Băluță continuă războiul cu spațiile verzi și în loc să găsească alte soluții, precum terenul de 12 mii de metri pătrați din Turnul Măgurele de la punctul anterior, de exemplu, preferă să construiască pe spațiul verde, pe V1 A. Ne vom opune acestui proiect.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumesc. Domnul consilier Olteanu.

J

Domnul Consilier Olteanu Cristian - Marian

Da, mulțumesc. Voiam să-i rog pe cei din partea sectorului 4 să vină să explice acest proiect pentru că și noi vrem să știm și să auzim foarte clar care este planul vis-a-vis de construcții, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă ceva în parcul Lumea Copiilor. Mulțumesc.

Domnul Consilier Neacșu Lazăr

Este domnul Zărescu. Consilierul primarului sectorului 4.

Domnul Consilier al Primarului Sectorului 4 Zărescu Cristian

Da. Bună ziua. N-o să vorbesc decât foarte puțin pentru că în sală se

află și reprezentantul universității care cu siguranță vrea să vorbească mai mult. Deci nu este vorba despre o construcție, este vorba doar de schimbarea destinației unei săli care deja există acolo. Destinația acestei săli, deci ea există, ea funcționează, doar că i se va schimba destinația, am și aici planul și o să vin să vă arăt, deci nu construim nimic în parc, doar că acea sală va deveni amfiteatru si de asemenea va fi folosită de către

•    I

Universitatea Carol Davila. Deci nu construim nimic în parc, doar schimbăm destinația unei clădiri care deja există și pe care o să v-o și arăt.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Numai puțin. înțeleg că este în sală și doamna profesor Ecaterina

lonescu, prorector al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila”. Vă rog doamnă.

Doamna prorector al Universității de Medicină si Farmacie "Carol

Davila" Ecaterina lonescu

Să stiti că am emoții doamnelor si domnilor consilieri. Vă mulțumesc

y i    j    >    y

foarte mult că-mi îngăduiți să vorbesc și mai ales că-mi îngăduiți să vorbesc într-un moment extrem de dificil, la sfârșitul unei zile când toată lumea este obosită și probabil nici mie nu-mi va fi foarte ușor să am argumente foarte sintetic. încerc, însă. îndrăznesc să vă mulțumesc pentru susținerea pe care am convingerea că o veți avea astăzi pentru acest proiect. Un proiect, de altfel, util deopotrivă oamenilor, nu numai din sectorul 4, din întreg Bucureștiul și chiar aș putea să spun, fără să fiu lipsită de simțul realității, chiar pentru întreaga țară pentru că, trebuie să știți, că în facultate se tratează cazurile cele mai dificile ca punct terminus al patologiei fiecăreia dintre specialități, pe de-o parte. Pe de altă parte, aș vrea să spun că este un proiect util pentru spitalul de Chirurgie oro-maxilo-facială și pentru Facultatea de Stomatologie, implicit pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București pe care o reprezint astăzi, iar mesajul meu către dumneavoastră, ca rugăminte, este și din partea domnului rector academician Ionel Sinescu, cel puțin din

Uniunii Europene, din perspectiva patologiei stomatologice, se află pe ultimul loc. a fost pe penultimul până anul trecut, acum am schimbat locul cu bulgarii, asta înseamnă că patologia carioasă are ca prevalență la orice vârstă din țara noastră, cea mai mare incidență. Nu ascund faptul că, și asta doare foarte mult, cel puțin din perspectiva celor care tratează copii, faptul că mai mult de 70% dintre copii prezintă carii cu consecințele extrem de nefavorabile asupra dezvoltării și aparatului dento-maxilar, dar și asupra întregului organism. Probabil că știți la fel de mult ca și mine și dumneavoastră că: recomandările OM sunt ca pentru anul 2020, deci nu mai sunt nici 2 ani până atunci, 90% din dinții copiilor să nu mai aibă carii. Gândiți-vă și dumneavoastră cât de departe suntem. E dureros tot ceea ce spun pentru că realmente, despre sănătate dumneavoastră știți foarte că este ca banii, ajungem să avem ideea valorii reale a sale doar atunci când o pierdem, și n-aș vrea să se întâmple lucrul acesta. Am speranța că dumneavoastră, înțelegând faptul că din 2012 ne luptăm pentru un loc corespunzător atât pentru facultate cât și pentru tratamentul corespunzător al oamenilor și pacienților din această țară, vă spun că singurul sector care a găsit această modalitate, să vină în ajutorul oamenilor, este sectorul 4 și că dumneavoastră trebuie să știți, cel puțin din perspectiva unuia care locuiește în sectorul 4, că acolo n-a fost niciodată parc. Deci se înlocuiește sau se folosește o clădire pentru destinație medicală. Vă rog din tot sufletul, dați-vă mâna pentru acest proiect ce vizează sănătatea oamenilor, gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Sunteți, văd mai mult de jumătate, oameni tineri gândiți-vă că boala nu cunoaște granițe, boala nu întreabă oamenii dacă se află în Franța sau în Anglia acolo unde pot fi tratați, boala vine si ar trebui să avem oameni care să trateze această situație. Sunt

)    J

sigură că nu o să vă pară rău și am convingerea că veți vota favorabil pentru acest proiect, și din perspectiva faptului că, totuși Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, a dat singurul om pe premiul Nobel, este vorba de George Emil Palade, și nu în ultimul rând și cu asta închei, și pentru faptul că în 161 de ani, zeci de generații de medici au dus faimă acestei universități în lume. Vă mulțumesc mult de tot.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi doamna prorector.

Vot pe proiectul cu numărul 76, vă rog - Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină

Cu 32 de voturi pentru, 3 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

77 - Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 10 iulie 2018 - 09 octombrie 2018

Da, domnul consilier Radu, vă rog.

Domnul Consilier Radu Ion

Va fi cea mai scurtă intervenție din ședința de astăzi. Propun pentru alegerea Președintelui de Ședință al CGMB pe perioada iulie-octombrie pe domnul Culea Orlando.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim. Domnul consilier Olteanu vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian - Marian

Grupul PNL propune pe tânărul coleg al nostru Stelian Bujduveanu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim. Mai avem propuneri?

Vă supun la vot propunerea domnului consilier Radu Ion.

Eu sunt.

Cu 29 de voturi pentru, 6 abțineri, 2 voturi împotrivă, propunerea făcută de domnul consilier Radu a fost aprobată.

Pentru aceasta declar ședința închisă.

J    ,

Mulțumesc!

Stimați colegi, un ultim aspect: declarația de avere. Mâine este ultima zi. Cei care nu au dat-o, că se pare că mai sunt 20. Declarația de avere și interese. Nu uitati de ea!Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 17.44.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Sisteme Informatice.


Verificat,    .

Anghel Mirela (J^ Dancă Emanuel Mirea Nicoleta Pristavu NicoJeta Proca Maria Titirișcă Vilma Gabriela Vasilescu Floarea Vuculescu Mioara
Nume Ședința


Ședință Ordinară


6/14/2018 12:00:00 AM


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare


Rezultate Grup De Vot

Grup- y ‘■yf .J

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

5

7

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Coțofană Liviu-Alin (USB), Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

7 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

18IK>a- M

Sissi

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

—M—

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

HH

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

—e—|

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

F    :


Nume Ședința


Ședință Ordinară


6/14/2018 12:00:00 AM


Țugui Matei Ion (USB)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDESubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

lliescu Cătălin Lucian


Posircaru IonSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin Marius'Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaeia

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Vaieriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

ABȚINERE

£Âbsenț.Ș|

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlandol

Rezultat General Vot

—I

ABȚINERE

3

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Oru|?^.$5^

DA    ■■

"•    *.    . „ji.i»!,.!,?!.'

/"ABȚIN ERE :•«

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

3

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Munteanu Cristian Mihai (USB), Radu Elena (USB), Țugui Matei Ion (USB) • 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne lieana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


UBTINEREț

abOB

iBB

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

x

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

tl


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlandol

ALDE


Nume-■ •

» »■- « «■


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlandol

PMPFlorescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlandol

PNL

Nume    ■

*'5* DA’-j 5

- Absent^

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicoiae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

-

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlandol

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlandol

USB

DA -, .

ABȚINERE

Absent -?

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

‘ . X.-    -

Ivan Florin

Marinescu Sorin

■;x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

Rezultat General Vot

I - ■ . ■ . ........ . . I

ABȚINERE

19

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

X.U.-

ș ABȚINERE1*

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 19 Abțineri

PNL, USB

1 Voturi împotriva Berceanu Octavian (USB)

Rezultate Individuale

WDÂWjrajlgi

ggNUM

<AbWi

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

hm

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nurpei. jJ f    ‘ ■'

■EH!

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

ALDE


OS


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomni{a


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PMP

Nume r


Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PNL

NUIȚIG - *    **    .»■    1 •    -• ■ r

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

'-5aX '<

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

-t

Rogin Marius

; X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

USB

Nume'/’”    -'"|l

ABȚINERE

Ș; Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

. X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

Rezultat General Vot

ABȚINERE

12

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup    .

ISItinsreII

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

2

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) 1 Voturi împotriva

Țugui Matei Ion (USB)

Rezultate Individuale

Nume


Amzăr Glieorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB);ABȚ|NERB

.?$‘Abserit.||

X

X

X


Ito 1

-•%% ... .. J

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

muri

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

ALDE


Nume-/"'-1 W» »    i'?’-'*

_■


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PMP


Numef'S'.


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PNL

-•-DA-

ABȚINERE;

^Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

S'-x.-. '»

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward.-;

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

USB

Nume

ABȚINERE

' NU

Absent ■

Arsu Alin-lonuț

OswBi

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

- X

. Sî.tT:    iu«*i

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

ȚJ-0--Î.Y 'ț >.

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

Rezultat General Vot

ABȚINERE

14

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

- • r

Grup

-::i!Sțt • •**    - Jw •*/ **1

abtinereV

'./• Absent ■

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

14 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

1fum$^5?ț!^$§££3    *?;■

Mlantg

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

L >; .

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

i

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

i ' '

Bujduveanu Stelian (PNL)

r; y _.

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Li ..

Chirică Petre (PSD-UNP)

i - '

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

L    AV

Nume


Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

-lorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)NumeV^V;-£?.'.'-' '

DA

ABȚINERE:

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

MBH

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

ALDE

Catana Claudiu-Daniel


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Cuiea Marian Orlando 4

PMP


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PNL

Pagina 6 din 8

? 2


Nume    /. ’i

• ««    • ••

da#5j

ABȚINERE;

BllS

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

< ■

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PSD-UNPR


Nume/'

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward-

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


Absent


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

USB

aiîîSRi

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

»>

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

OM

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

Rezultat General Vot


3^

ABȚINERE

6

pi’ ,*    1,-a- 14‘

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

IjSggjgjB

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

6

7

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 6 Abțineri

Arsu Alin-lonu{ (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB), Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

14 Voturi împotriva PNL, USB

Rezultate Individuale

^BTINERel

■MB

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

Circa Honorius-Edward (PSD- J UNP)    |

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD- i

UNP)    |

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-    j

UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) i

Dragne ileana-Daniela (PSD-    i

UNP)    I

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP) I

Florescu Adrian Constantin    !

(PMP)    |

Florescu Michaela-Tomnița    I

(ALDE)    j

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD- I UNP)    |

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)    I

lonescu Andrei George (PMP)    J

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) J

Mocanu Georgiana (PSD-UNP) J

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-    I

UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)    j

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) |

Posircaru Ion (PMP)    I

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)■ .DA .

..ABȚINERE

J.S.NU

Absentul

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PMP


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PNL

Nume    ‘ -Ti. ”    '

F . W . !

Absent f4

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

i    ■ i

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PSD-UNPR


Nume    •    • -

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


-,‘îAbsentS-


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

USB

Nurne.-’:.,

“.TISERIȘ

• nu.;.;

/'Absent'."

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin" t

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6


Rezultate Grup De Vot

/abținere/?

-‘.-/Absent',;/?;

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

4

2

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

5

6

2

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

8 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

3 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

Sili

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)X

IHIH


Numo

DA'.î.^

;abtinere-

----—

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

ALDE


Nume


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnita


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion Valentin
Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

PMP

Nume

Florescu Adrian Constantin iliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

PNL

Nume

DA

ABȚINERE'

- NU

Absent '

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

PSD-UNPR

Nume;<yVr-:1'<;■ y'|$%PA^|>Absentifi


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton'

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

USB

Sume

ABȚINERE-

NU

• Absent i

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

^BBH

Ciceală Ana-Maria

mm

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

^B^B

Marinescu Sorin

-.<>XF |

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

im^Bi

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

Rezultat General Vot

ABȚINERE

13

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

iOSSSI

gABTINEREl

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

4

3

1

PSD-UNP

24

0

USB

9

4

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

13 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonut (PNL), lliescu Cătălin Lucian (PMP), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) 4 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Ti,'■ ■    **

^ABȚINERE

'®NU -

X Absent^

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

^B^B

........B1? •''' -■

ABȚINERE

fi," NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

fi.

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

M ■

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

L .

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

1

A

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

A

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

fi

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

fi    :

Ivan Florin (USB)

Bl

X

Kansou Hazem (PNL)

L......

fi

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Bl

X

Marinescu Sorin (USB)

HI

' X '

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L.

fi

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

î

A

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Bl

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

L

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

L

/A

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

fi

Posircaru Ion (PMP)

L

fi

Radu Elena (USB)

Bl

X

Radu Ion (PSD-UNP)

z’,,\

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

L........

>A

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

........

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

bb

X

Nume

'/DA *.

ABȚINERE

NU

. ■ Absent -

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raiuca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

ALDE

Nume - -    •

?¥*:


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

PMP

Numeai** •-

DA-»

“•’er-v

(ABȚINERE'

Absent ’Â-

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

PNL

Nume

--< DA

ABȚINERE

Absent ’

A—"    ->    X 4»-    ’    “

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

-

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

USB

Nume *

ABȚINERE,.

'■ NU?-’

" 'Absent

Arsu Alin-lonuJ

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

‘ X ,

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup

• ■' •'

DA

-scrasjspEșra?—■—

■ ABȚINERE

’    X    1

Absent .

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

3

10

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

3 Abțineri

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB), Radu Elena (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

17 Voturi împotriva

PNL, USB

Nume*


■    f*-

BSSflBgSgWS


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancu{a Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)1

X


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP).

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

ABȚINERE

.-NU ‘

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

u__

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

PMP

lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

PNL


Subiect Vot

Propunere Ct'aa Mariar. Orlands ?

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Qrlando 8_

USB

Nume '■ -• ■ -v- - ;■

ABȚINERE.

_ Absent

Arsu Altn-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

■H

Grigorescu Florin

\-'x-- :

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

bhi

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

Rezultat General Vot

pA,<,.V ‘    -•

■ ‘ '-31.

ABȚINERE

5

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup'

DA

ABȚINERE ;

■ NU-Lk’'

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

4

9

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

5 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), lliescu Cătălin Lucian (PMP), Radu Elena (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

16 Voturi împotriva PNL, USB

Rezultate Individuale

Nume -

^i<vDA., A

ABȚINERE-

7 Absent ”

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

IHIH

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume '*■ ’■ 7 r> ■-. * r - ?’ ■

ABȚINERE

NU--'

* Absent ■

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

L    1

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Bl

Grigorescu Florin (USB)

WM

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

_

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

î-sâ-x-, ,;

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

>•< .. .

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

■BHI

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

BHHI

Rogin Marius (PNL)

BIB    BB

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■HH

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

ABȚINERE-

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

mm

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

ALDE


Nume :


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

PMP

Nume -

DA ' : ABȚINERE

. - Absent -1

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

ionescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

PNL

Niime+f, , V    '

M.........•...............................'....... ......

\<nu-â>'

<, Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-Ionuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Oriando 9

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent -

Arsu Alîn-lonuț

X

IHHI

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

BHH

Grigorescu Florin

IjjllBI

Ivan Florin

Marinescu Sorin

IHiH

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

HHH

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

Rezultat General Vot

DA

ABȚINERE

4

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

xy v * \x ' ‘‘nu,

abținere'-

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

1

1

4

2

PSD-UNP

24

0

USB

3

10

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Kansou Hazem (PNL)

4 Abțineri

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL), Munteanu Cristian Mihai (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB) 14 Voturi împotriva

PNL, USB

Rezultate Individuale

Bumbar Marian (USB)


Chirică Petre (PSD-UNP) Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Nume

ABTINEREș

: < nu

"p; Absentai

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

ALDE

Numer    ,

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnija lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

PMP


Nume


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru ionSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

PNL

Nume

DA

ABWERE

■,£»NU .?■

^-'Absenta»

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

•r'X-, .

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonut

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

' ■

Rogin Marius

_

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

PSD-UNPR


Nume i v- ■

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


• • - •


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

USB

TjggtST >■—rrî—:-: p—ț;-

Nume

ABTWERE    i. Absentă

Arsu Alin-lonuJ

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

■■

Gâdiu{ă Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

' X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X'A^

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

■■

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 11

Rezultate Grup De Vot

Grup,: t

DA

~    ti u» .r <

s ABȚINERE,v

NU >■',

** Absent'

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 13 Abțineri

USB

1 Voturi împotriva Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nunie'v.....

ABȚINERE

^,NU„ *.

. Absent „

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume ■'

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

m

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 11

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 11

PMP


Nume


Florescu Adrian Constantin


liiescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 11

PNL


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 11

PSD-UNPR


Nume'-- '

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edwarck

Ciudomirov Mihai Antoîf

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


11 Absent


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 11

USB

Nume

ABȚINERE

Absent*

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Elorin

X '

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

V- ,X-? #

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Țugui 1

Rezultat General Vot

» r> a ' ' i’l • t J    *    r'    * 1    * f

DA . K ■țf» *’’•» 3 • *    J 1

-4    ’    I*** - •    1 *    •    h

ABȚINERE

6

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

1^P - - »'

- DA

abtinereV*

“—;--7“

Absent ‘ >?

ALDE

1

2

1

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

4

20

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

25 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB, Voicu Ion Valentin (ALDE)

6 Abțineri

ALDE, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Artimon Marian (PSD-UNP), Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

20 Voturi împotriva PSD-UNP

Rezultate Individuale

gO?*    : “-v.V?

.•"Y^DA,,    {

!®®IS

L3K3

IliSii

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

m

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

HHH

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

bhh

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

■H_i

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

■HI    HH

Ciceală Ana-Maria (USB)

- »

Nume

•"«'"■■'DA ...c

ABȚINERE;

I118S81

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

,v:

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

MH

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

^^B

Florea Ancu{a Doina (PSD-UNP)

^B^B

Florescu Adrian Constantin (PMP)

■BH

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiu{ă Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X i -i

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

\?."X --'-'-î

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

■B

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

MB

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

——

Nume

DA

ABȚINERE

NUj

Absent '

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

bh hh

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

j- •; -

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

HHH

mm    mmi

Voicu Ion Valentin (ALDE)

A

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Propunere Țugui 1

ALDE

DA

ABȚINERE

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomni{a

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Țugui 1

PMP


Subiect Vot Propunere Țugui 1 PNL


Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin MariusSubiect Vot

Propunere Țugui 1

PSD-UNPR

Numo

t    ■ 1_i

23

llSIIii

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

HI

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward--

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Propunere Țugui 1

USB


Nume

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin *

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Absent

. X. V


Subiect Vot

Propunere Deaconescu 1

Rezultat General Vot

ABȚINERE

12

nu

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup'^L , t

—1

^>|Jent^

ALDE

1

2

1

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

10

14

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 25 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB, Voicu Ion Valentin (ALDE)

12 Abțineri

ALDE, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Ardeleanu Mircea (PSD-UNP), Artimon Marian (PSD-UNP), Chirică Petre (PSD-UNP), Circa Honorius-Edward (PSD-UNP), Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP), Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP), Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

15 Voturi împotriva

PSD-UNP, Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Rezultate Individuale

Wie""" î'1 ’’ ’ "'-

Absentă

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raiuca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

HEM

Nume    ■ v,    ’    ■ .•

y DA

ABȚINERE'

țJU-’*■ /

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

■un

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doină (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

osm

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

L-X /

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

IHHl

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

numii

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■y ■ ■:

/rSX


Nume-'i    ' L '    ’’ '

‘DA’ \

ABȚINERE;

S^sențl

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Propunere Deaconescu 1

ALDE

Nume

ț^DÂ^

ABȚINERE.

*&4NU

. .Absent-^

Catana Claudiu-Daniel

■'IfOS/v.

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Deaconescu 1

PMP


Nume

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru IonSubiect Vot Propunere Deaconescu 1

PNL


Subiect Vot Propunere Deaconescu 1

PSD-UNPR

Nume*^    - 1

Afgjgf

.y.AEjjllI

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward»-.-

X

Ciudomirov Mihai Anton '

Culea Marian Oriando

Doicin Cristian Vasiie

X

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țutu Radu-Cristian

X

Subiect Vot

Propunere Deaconescu 1

USBSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultate Grup De Vot

■g

-jMțt. * ■

13

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

1

5

1

1

PSD-UNP

23

1

USB

10

3

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Rogin Marius (PNL)

15 Abțineri

PNL, USB

4 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Țugui Matei ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume■rf&sp.i,j,ji'i    ÎT

ABTINEREi

Absent/»

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

HM

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

- NU

Absent -

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

l "'-‘■-'J V    »' Sfii

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

L. ___

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE


i-Wfe    —r—-

** *

1 *'** 'lrta "v


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnita


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

NUNI ®,

DA

"‘O*

ABȚINERE.

'.NU -

Absent -•*

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

x . ;

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

- X

Rogin Marius

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPRSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

Nume........

ABȚINERE'-

Absent'.

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

5^X^f îs

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.,.Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu aj

Rezultat General Vot

u-V, ...

.    51,'

ABȚINERE

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

U/.Absîsnt^

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 51 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.,,Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu aj

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.„Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu aj

PMP

Nume

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.„Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu aj

PNL

Nume

Mi

i-i DĂ; 1 - Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

*    ■ J.

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.„Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu aj

PSD-UNPR


Nume^Xr-V-'^ '---''    YȘ"-'

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward -s

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian! /.VHIÎK

HHH

m

HHH

HH

hhhi

HHH

I '• . S

hhh

HHH

HHH

HHH

HHH

HHH

HHHI

HHH

HHH

:iHH

-HHH

IHHI

HHH

HHH

HHH

HHH

:HHH


Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.„Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu aj

USB

Nume

. DA. .

Absent ?

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

.LAX - . ■

Ivan Florin -■

Marinescu Sorin

:rx 't2

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii

Rezultat General Vot

DA V.,    ,

ABȚINERE

NU    -«vi*'"»« - > ș,

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grupvjj ,r;

;3\;

/iAbsjgt^

ALDE

4 ’

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

51 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.„Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.„Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,.Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii

PNL

Nume

- : DA V

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

numi

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.„Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.„Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv. „Newborn - Qncofertilitate" șr apr6Barea Regulamentului privind implementarea pro

Rezultat General Vot

da-'-' rî-iî,..;

ț*    V »,*, r te i

ABȚINERE

0

NU-,-    <» 2’ Â--

Total Prezenti

52

Rezultate Grup Oe Vot

Grup

Absent-ț^

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

52 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSO-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume f- * "    ' i

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv. „Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea pro

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv. „Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea pro

PMP

Nume

Fiorescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv. „Newborn - Oncofertilitate'' și aprobarea Regulamentului privind implementarea pro

PNL

Nume-    -

--rț-

* *’ *■ DA**

Absent.'"

Bujauveanu Stelian

L ■’ L

Ciucu Ciprian

t ?

Comănescu Mihai

L

Deaconescu Oătălin-lonuț

Kansou Hazem

L '

Mărgărit Nicolae-Sorin

ț-........

Olteanu Cristian-Marian

L

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv. „Newborn - Oncofertilitate" și aprobarea Regulamentului privind implementarea pro

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv. „Newborn - Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea pro

USB

Nume '-1....... .J.

.4#bA.$»

- Absent?^

'jhMywMț

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin '

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 4P.H.prv.„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente"

Rezultat General Vot

da;//—    •

ABȚINERE

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grupat *

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

52 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume /    ‘ > L’-' <-■

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Aiin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Subiect Vot

PUNCTUL 4P.H.prv.,.Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente"

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 4P.H.prv.„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”

PMP

Nume .

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

PUNCTUL 4P.H.prv.„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”

PNL


Ciucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin Marius


Subiect Vot

PUNCTUL 4P.H.prv.„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 4P.H.prv.„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente"

USB


Nume

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Absent

x ■

'x- m


Subiect Vot

PUNCTUL 5P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de


Rezultat General Vot

ABȚINERE

8

Total Prezenti

51

Rezultate Gcup De Vot

-• ABȚINERE

, t NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

3

8

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 42 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB), Radu Elena (USB), Țugui Matei Ion (USB) 8 Abțineri

USB

1 Voturi împotriva Berceanu Octavian (USB)

Rezultate Individuale

Numey-,,"iTt<<’'î .ii-’/-',

t f •«    6??lf    ,(•»’*»('// tu    Jg'ptf • ' î«'Vl o ‘S’ți. »IX«,

Ț\-da^.

ABȚINERE-

-NU

Absent--

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume', y,

ABTjNEREș

WÂbsenW

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 5P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 5P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 5P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 5P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

Rezultat General Vot

DA ' - ■ . '

" '•    ; -52

ABȚINERE

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

- DA    ♦

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

52 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

■gr -

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)    I

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- I

UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)    I

Bumbar Marian (USB)    I

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume    -

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

ALDE

Nume .

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

PNL

Nume

— DA

» Absent -*

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

«'V x* r'**

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.

Grup..;,.

/SS'eNUT'.'. ■

: Absent

ALDE

2

2

PMP

3

1

PNL

5

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

1

7

4

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

12 Abțineri

PNL, USB

5 Voturi împotriva

Berceanu Octavian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Ivan Florin (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

' X" -

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Num

ța&s?

«IlilOlSO

NU ,

Absent .

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

HH

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

x

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

«J»

Subiect Vot PUNCTUL 7 P.H.

ALDE

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

x'- ■:

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot PUNCTUL 7 P.H.

PMP

Nume

'.VDA

- AbsenS

Florescu Adrian Constantin

I

lliescu Cătălin Lucian

......

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot PUNCTUL 7 P.H. PNL

Nume'■

ABȚINERE

,• NU ■“

*" Absent ’;

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

x

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.

PSD-UNPRSubiect Vot PUNCTUL 7 P.H. USB —

Nume

ABȚINERE,

’/ Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

■ X S

Ivan Florin

Marinescu Sorin

■X

Munteanu Cristian Mihai

■•r x-^i.„

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare dura

Rezultat General Vot

da/.:.a-    j ;..x- -i-

.    l-n. 49

ABȚINERE

0

‘nu

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

»;    ■- -■»•»«>• A-țV'iț-

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume


Țugui Matei Ion (USB)


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)


Voieu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare dura

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare dura

PMP    -------------- -----------

Nume.--i’i, ■, t-.

Jt '4OT

Florescu Adrian Constantin

[ «.........■■■

lliescu Cătălin Lucian

x ■ î ■

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

î «

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul", program multianual de dezvoltare dura

PNL    --------- --------------

Nume^ r,    ,,

- - DA-. .Ă

C Absent'./;

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

.....*

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul’’, program multianual de dezvoltare dura

PSD-UNPR    -------------- ----------

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare dura

USB

Nume,?;    •'< '• ■

. DA- .

■ Absent ‘

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

■ . Â

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare struct


Rezultate Grup De Vot

• - DA

>.*' Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare struct

ALDE-----

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare struct

PMP    _____________

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare struct

PNL    ______ ____

Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare struct

PSD-UNPR    ----------------

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare struct

USB    -----------

Subiect Vot

PUNCTUL10 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp si

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

DA

.ABȚINERE

Ipî/’tefe    1, -i, 4 MO H j*«* &

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 1 Abțineri

Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Nume Sedirtta


Ședință Ordinară


6/14/2018 12:00:00 AM


NumW


Țugui Matei Ion (USB)abținere;:

^AHsent^


Subiect Vot

PUNCTUL10 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp si

ALDE _____ _____


Numo


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL10 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp si

PMP    _______________

Subiect Vot

PUNCTUL10 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp si

PNL --------

Nume-


Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL10 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp si

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL10 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp si

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv.Jmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

Rezultat General Vot

ABȚINERE

18

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup' -

"ABȚINERE

- Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 18 Abțineri

PNL, USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume.C    •

^BȚJNEREj;

-/..Absent’" j

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

x

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■■

A» ? '

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

, X, -

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin {PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

' x"

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

■4^xk,-&i

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

DA

ABȚINERE

, Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Gristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X


Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv.,,Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

ALDE

Nume# .£A;/- hVvîăAi. < ,


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv.,,Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv.,.Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PNL

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

;. ?■

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.,«Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

USB

Nume ■.

ABȚINERE^

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X .

Ivan Florin

X' ;

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv...lmDlementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

Rezultate Grup De Vot

;    pa '

BabtinereO:

, ■" ’ n

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

20 Abțineri PNL, USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Hfmf ?    ' •'«’’’ -, ’

Absent'.-*

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

^BJINEREâ

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Fiorescu Adrian Constantin (PMP)

Fiorescu Michaela-Tomni{a (ALDE)

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

-x.-J

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

HI

, .PA ,<

■ABȚINERE;

•■■Absent ,

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSB-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

ALDE

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.,.Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PMP


Nume


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.„lmpIementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

USB

Nume,,-.-,' ,

ABȚINERE,

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

1/ .X •

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

<•

/


Rezultat General Vot

ABȚINERE

20

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup ;.i. ;

„ABȚINERE;?;

■ ■ Absent^

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

20 Abțineri PNL, USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

•-.f IViL-f".-' ■ V’K'*    .»■

Nume    -*■    "

ABȚINERE-

y. [Absentă;

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

■HIII

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


.•rj.DA . .

ftkSOiăifeBS

ggsentff

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

. X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

,?/X<. ■

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

1 '-X.r

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

A X/ ■'

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

mm

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

mmHH

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Nume<    \

•    .DA,>

.ii ț !• ’fc»

-abțisW

WAbsenW

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

■mm...........

Voicu Ion Valentin (ALDE)

mumu

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL ISP.H.prv.Jmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PMP

Nume

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


-.--•

■ * Absent


Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PNL

ABȚINERE

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicoiae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.,.Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

USB

iî ' Li-'---

-ĂSTINERB

K/,Absentgj

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin    ~ •

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

1 -x li

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.,.Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

Rezultat General Vot

7^.,.

ABȚINERE

19

,....... K

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup<

IBtJOBS

, Absent

js’BW    i-iw-f-#*#

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 19 Abțineri

PNL, USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

ABȚINERE

- Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Nurneî^hy

ABȚINERE? ® Absentă?

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

,x . J

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

1 ■ x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

,, Absent ■

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

*4 v*‘> '■ ’•* <e«7 X' i

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Crrstian (PSD-UNP)

.........

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

ALDE    ----------- ----

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.,,Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PNL

Numet \

abținere;

^KbsentW

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.„lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiul

USB

Nume- . . ■ -    -

ABȚINERI;

-4 v

Absent-

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

- X *.

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

,-XîfT -

Țugui Matei Ion

x

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, sfr. Biserica E


Rezultate Grup De Vot

Grup .

DA'$^r

/'Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume

■:&\PAikș$ > Absența

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. Biserica E

ALDE


Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. Biserica E

PMP--------------

Nume-’ '-.a/

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. Biserica E

PNL

Nume

1 i.DÂ~

. Absent-#'

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. Biserica E

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, str. Biserica E

USB-------------------------------------- --------------

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajat

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

NU., ,    ..

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Fiorin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


DA'1 AbsentSubiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajat

ALDE


NurneA'’


«awiwaiita:


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajat

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajat

PNL

T-jt » p-«--»-

Nume

‘„'-4 DA •

Absent >

• ta.»»—J -Mp

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajat

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuință multietajat

USB    ______________


Nume    .    .    .

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin    -7

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda, Absenta

: *■. ■


Subiect Vot

Amendament Florea

Rezultate Grup De Vot

Grup'.i>;> ’ .

- -DA-r’-i».

V-.NU'. ■

‘ Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 18 Abțineri

PNL, USB

1 Voturi împotriva Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Rezultate Individuale

ABȚINERE:-

...........— a.J.......

i;t Absent'--

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

t

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

I

E

Comănescu Mihai (PNL)

X '

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X *

•. ’ 1

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

1

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

A

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

l ..    _    .

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

r' z

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

*

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

1

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

L -

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume ',    *

- da ;

«■ t    ; i

5ĂBTINEREE

jjjjjjiu >

i Absent-?.

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X


Pagina 3 din 8


/t/57


Subiect Vot

Amendament Florea

ALDE ------


Subiect Vot Amendament Florea

PMP

Nume\

. Absenț -

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot Amendament Florea

PNL

Nume,v

*»as«W' ’•»

ABȚINERE

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X’M

Deaconescu Cătălin-Ionuț

' X “

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Amendament Florea

PSD-UNPRSubiect Vot

Amendament Florea

USB

Nume;->

4 ■ • J    ■    .    4 |

ABȚINERE

> NU.

,, Absent i

Arsu Alin-lonut

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

x

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

i-/'X "

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

x

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau

Rezultat General Vot

ABȚINERE

16

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup ,

"ABȚINERE-.

...NU

wWRî' •** ’ *

Aljspnt^f

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

2

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

16 Abțineri PNL, USB

2 Voturi împotriva

Ciucu Ciprian (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Rezultate Individuale

iiî    s g.‘,’ --    : ......

Nume

:î2i    ■.>»>.

.’.WBAzV, ABȚINERE.

NU,

- ! « > '    " - l

Absent v

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume-f.”    ' '"..f

ABȚINERE.

, NU -

' Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

XA’.'i|§

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonut (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

^r'-X‘-'

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

■    x<?'.

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

abținere

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

■' -

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau

PMP ------------- ------- -    ----------

Nume

/-„DA

, Absent:.

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau

PNL    ---------------------------------

Nume

ABTInEREJ

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

.iî.frXf4-- -L

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau

PSD-UNPR    -------------- —

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau

USB-------

Nume

ABTINEREj

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin    ~

-i X , =- *

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

' -x#-, '

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscr

Rezultat General Vot

.    ’>    • , 48

ABȚINERE

0

■ >*■*    ■;* •* p

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

Grup

.^ȘDA'^U:

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 18PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscr ALDE---------------------------- ----------------------------------------------------------

Nume ■:

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin

- Absent -Subiect Vot

PUNCTUL 18PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea însor

PMR    ------

Nume

- ‘DA

Absent-,

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 18PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscr

PNI_______________________________-    ------- -------------------------------------------------------........-......--

Subiect Vot

PUNCTUL 18PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscr

PSD-UNPR    _______________________;

Subiect Vot

PUNCTUL 18PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, în vederea înscr

USB    ______________________

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

.. y..

A /

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

‘ x ..

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscr

Rezultat General Vot

DA,/. '    ..

, k- 1    * 4Ș.

ABȚINERE

0

NU .    -    .    , . ‘ 1 >jj-

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

rr—r.-

Grup -

DA ; .

, Absent ; '

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume -


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


<£SX'-!r.'-7

' • x . .

hm


Nume


Țugui Matei Ion (USB)


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)


Voicu Ion Valentirr (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscr

ALDE    --------------

Nume ,

DA

■' Absent ..

Catana Claudiu-Daniel

3* X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscr

PMP ----------------- -------------- -

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

A

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

■■_

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea însor

PNL

Nume 1

' Absent ,

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

rt' * A »' -r

Deaconescu Cătălin-lonuț

".X ■■

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscr

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.documentației tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, în vederea înscr

- USB ..........—......-------------------------------- ---------------------------------------------- -    -    -------------------------.....--- --    -

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 12

Rezultat General Vot

DA -    a > z ’ *.

.■    .    '32

ABȚINERE

0

nu ■: 1

17

.«    T «-    f

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB) 0 Abțineri 17 Voturi împotriva

PNL, USB, lliescu Cătălin Lucian (PMP)

Nume ......


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 12

ALDE


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomni{a

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 12

PMP --------

Numeai 7    ,7’ ■

■ ■/-. da -

^Absent /

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

BIBI

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

I -

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 12

PNL-------------

Nume \    :    -

^•NU^î

Absent -7

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

■ x,: t

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 12

PSD-UNPR

Nume 1 -    \ •    • / ’ ,' ■

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 12

USB

Nume

'

DA

- Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

V ■

x |

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

- ~- X' '■'?

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv. Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022

Rezultat General Vot

PA-;,' ■;‘Ki40'

ABȚINERE .

6

$1    1    I    *

o    -    *    ■* ■ ț ■ *

.. 4

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

• NU

- Absent

ALDE

4

0

PMP

1

3

0

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

6

6

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 40 Voturi Pentru

ALDE, PNL, PSD-UNP, USB, Florescu Adrian Constantin (PMP)

6 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Bumbar Marian (USB), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB)

4 Voturi împotriva PMP, Berceanu Octavian (USB)

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)Nume * '

abținere-

IHIBSl

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

'.4X - j

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

. x

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X ;

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

' ■-X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

mm

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

■ ‘X: ' '

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv. Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022

ALDE    ----------- -------------

Numeai; -

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv. Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022

PMP    ----

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv. Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022

PNL

Nume^. f-■    . /•-L-

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

“fAx'î->4t

- -4W*- A’ » -,rJ    iff-flț

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

L.    .

Mărgărit Nicolae-Sorin

L —

Olteanu Cristian-Marian

[ < :

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv. Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022

PSD-UNPR------------------------- -----------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv. Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022 --USB--------------------------......—- ........ ....................................................—...........-    ------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop

Rezultat General Vot

->    * 36/

ABȚINERE

8

•4    1    <

nu;    - ■-

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

wni

ABȚINERE î"

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

2

1

5

PSD-UNP

24

0

USB

2

8

3

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Radu Elena (USB)

8 Abțineri

USB

4 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Ciucu Ciprian (PNL), Teodor Raluca-Nicoleta (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume-(y\,-'3țK *1^ a -«;*«;,*

>VDA«rtS!

abtineșS

■>. NU,

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

L:„

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

[.....3.......:

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

HÎSBB&îssfi

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume*    *

DA . -

ABȚINERE’

< NU

Absent' m

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

■;-;XiȘH

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

< ' X- ' \

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

ABȚINERE

1|IM|I|

. Absent $

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

■ * :

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

L.z...

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L S .. :

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop

ALDE

Nume *

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop

PMP    —    ----------------------------------------------


Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop

PNL    ----------- -----------

Nume    / •

DA-.-

NU

.-/Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

■BBIH

Mărgărit Nicolae-Sorin

iiHIBHM

Olteanu Cristian-Marian

- X

Rogin Marius

<x, *

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop

PSD-UNPR    ------------

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.cetățean de onoare al Municipiului București istoricului Ion Aurel Pop USB-    ------------ - -----------------------------

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent ,

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

•**- ■,

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Â

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

^B^B

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului tot

Rezultat General Vot

DA

35

ABȚINERE

1

NU ■

12

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

-fi*

DA

.-ABȚINERE .

, 1 i    J ,    3 isl

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

3

5

PSD-UNP

24

0

USB

1

12

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

1 Abțineri Radu Elena (USB)

12 Voturi împotriva USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

L

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

I - ;

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Hi

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

>*<

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Numoț,.,.    ,

'‘î.DA-v

ABȚINERE

~    ■+ -W    /

iliiil

Absent^

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

& '

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

a

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

>>

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

t    *

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

bhi

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

î "

Grigorescu Florin (USB)

IIROI

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

■H

W .    ' \Z M

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

f- * ■

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L \

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

'/•

Posircaru Ion (PMP)

:    A

Radu Elena (USB)

BHi

X

Radu Ion (PSD-UNP)

'•A

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

i»S8î

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

' a

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

t    a .

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■■■

V^DA /’ J’ ABȚINERE

^Abs£nij|

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului tot

ALDE-------------- -------------------


Nume.


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului tot

PMP -------- ----------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului tot

PNL------------- ------------ -----------------------------------

Nume, c' '    " V'*" , '    -

••    f» sX ,

Absentă

Bujduveanu Stelian

.x •;

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

•-*>;X^A

Deaconescu Cătălin-lonuț

-.'-''‘'■/XA.'ÂTițf

Kansou Hazem

x,

- U {4 X'' ■

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

* - MB

Rogin Marius

f "=

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului tot

PSD-UNPR--------    ---------------

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului tot

USB------------


Nume

ABȚINERE

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Absent

rfțj.1 X •'


Subiect Vot

PUNCTUL 23PH.prv.imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

-i ■■

Total Prezenti

41

Rezultate Grup De Vot

.....DA

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

4

PSD-UNP

23

1

USB

4

11

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

|ume^^>    '

. DÂ,; i’4

^:Abs6nt;ș

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

^xJil

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

IHHI

Ciucu Ciprian (PNL)

;-s-—-

Nume i

jJ; DA;-rTr-

Absent 'Z

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

l    *

E.....

Comănescu Mihai (PNL)

. ‘X :

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■■1

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

V    " *

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

■■1

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

i-c •-    *•,    - ..    .

* i X *    „

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 23PH.prv.imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării

ALDE -------------------------- ------------------


Nume


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 23PH.prv.imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării

PMP    -    -------- ------------------------

Nume    ' •

DA

Absent-aS

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 23PH.prv.imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării

PNL    ----

Nume

- DA

.........

- Absent >

.fP;?

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X ,

Comănescu Mihai

x#xW

Deaconescu Cătălin-lonuț

p X

Kansou Hazem

■/- ■■ ■

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

I "

Rogin Marius

'X ,

Subiect Vot

PUNCTUL 23PH.prv.imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării

PSD-UNPR-------    ------------------------------------------ ---------


Nume

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicoiae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 23PH.prv.imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării

USB----

Hume    ’■    .

DA

,v Absent "

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

<^î3tX'îP;

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

* -'-'X

>1 «fc ’ s f *■ * fi

Ivan Florin

Marinescu Sorin

IHKIIHI|

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

'k

Teodor Raluca-Nicoleta

>x

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH.prv.imobilul situat în str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, aflată în domeniul public a

Rezultat General Vot

V<*-

ABȚINERE

0

Total Prezenti

42

*

Rezultate Grup De Vot

DA

> Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

4

11

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

NumeV ^A-, '5~    -

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Nume

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

'DA 1.•

#Wbsî»iîffl8

Țugui Matei Ion (USB)

, ,-'iX

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

— —

...............-........ .......- ■ -.....-

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH.prv.imobilul situat în str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, aflată în domeniul public a

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH.prv.imobilul situat în str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, aflată în domeniul public a

PMP-------------------- ----- -------- -------- ----

Nume    >'

, DA ■ ■

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH.prv.imobilul situat în str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, aflată în domeniul public a

PNL----

Numei-r.:?--" ’v- ■ .'■

■ Absent -Ji

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

■ ■■-X ■    *

Comănescu Mihai

/t/'X ■

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

[    y    j

Mărgărit Nicoiae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

L.~.....

Rogin Marius

f -

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH.prv.imobilul situat în str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, aflată în domeniul public a

PSD-UNPR    -    --------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH.prv.imobilul situat în str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, aflată în domeniul public a

USB

Nume

, ► DA

,i .Absent'^

Arsu Alin-ionuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

y- x-, *

Ciceală Ana-Maria

•- ■ x -

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

..X, $

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X . *X t<’ fe

Radu Elena

L    ~ :

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

-H1- -V‘is-w

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

[ -

Subiect Vot

PUNCTUL 25PH.prv.Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip pei

Rezultat General Vot

DA \ .    ■    .

■ / 37

ABȚINERE

3

nu    ‘

-« * 1 (1 _

,    - ’ ..ssr    * ’0 •

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

GrupSOg^l

■XMpÂ'îW;

'■ ABȚINERE A

i „Absent,

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

1

3

11

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB) 3 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

;.(7 ’.r/1    --- "'tTZ--

Nume '    .

*' ■ DA” „'

ABȚINERE

” Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

. <■

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

-;J'X'j- f

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

T’wx

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)- _________________________

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Num'îe^

ABȚINERE

< Absent. i

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

---------------

-........--

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 25PH.prv.Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip pei

ALDE---------    -------------- ------------------------------


Nume


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 25PH.prv.Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip pei

PMP    ---------

Nume > .

„; da '

Absent ‘

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

,-..x ■.

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 25PH.prv.Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip pei

PNL    ----- —    —    —    ---- --------------------

Nume

u Absent. ;■

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

xv -.

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 25PH.prv.Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip pei

PSD-UNPR--------------- ------------------ ------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 25PH.prv.Barbu Văcărescu nr. 168-172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip pei

USB    ---------

Nume -

DA

ABȚINERE

'-Absent »

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

,    X -wfip.

Bumbar Marian

ww

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

v 4    ’

X':

$

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X .

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH.prv.teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, Bucur

f-

/■


Rezultat General Vot

DA'..'£j.’ , • i' î

ABȚINERE

0

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

<^upjj sLX',- x 5

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

5

10

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)
Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

• -

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 26PH.prv.teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, Bucur

ALDE-----------    ------------------------ ------------------------------------

Nume

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 26PH.prv.teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, Bucur

PMP----- ------- —    --------

Nume

- Absenț

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH.prv.teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, Bucur

PNL

î> Absentul

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

.„-xtei

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH.prv.teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, Bucur

PSD-UNPR--------------------------------- -------------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH.prv.teren cu destinația de drum ce face legătura cu str. Jandarmeriei, sector 1, Bucur

USB    ------ — -----

Nume

i, Absent.,*

Arsu Alin-lonuț

: '*>X,'

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

x'

Teodor Raluca-Nicoleta

v^Vx&rS

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH.prv. imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realiză


Rezultate Grup De Vot

Grup^^y-.-'-’X.

p< Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

3

12

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonu{ (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume Ședința


Ședință OrdinarăSubiect Vot

PUNCTUL 27PH.prv. imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realiză

ALDE --------
Subiect Vot

PUNCTUL 27PH.prv. imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realiză

PMP

Nume’.

Absent -

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

A ■■

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH.prv. imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realiză

PNL


Nume*-'-.. r,'* - - -

> DA,.,

■ Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

V fc*    t *

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH.prv. imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realiză

PSD-UNPR    ------- ------- ------- -----

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH.prv. imobilul situat în București, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, în vederea realiză

USB ......~ -......~......~.....~..... ..... -    -    ---------------- ’ .......-

Nume

DA

-Absent.

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

-,X -, "-fli

Ciceală Ana-Maria

. -*x

Coțofană Liviu-Alin

■ x;

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

’v'X*, sț;

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 28PH.prv.transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din dome

Rezultat General Vot

DA    * / î-.-'A -    ■

37

• *    . a-

ABȚINERE

1

u .    -'.4

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

Grup.    1

ABȚINERE '

; Absent |

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

1

4

10

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 1 Abțineri

Radu Elena (USB)

4 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume'^r- .

ABȚINERE

âAbsenț^

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

-a/x..-.*:

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raiuca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

" ‘X - .-■>

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

DA ’

«

ABȚINERE

* 'V NU ’ ",

Absent «i

Suhan Valenu-Nicolae (PSD-UNP)

' '    #    J

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 28PH.prv.transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din dome

ALDE ------------------------------------ ---------------------------------------------------

Nume

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 28PH.prv.transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din dome

PMP -------------------- ----------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 28PH.prv.transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din dome

PNC    --------- -------------------- —

Nume,, ,:    •    ~    ■ ■

DA

'Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

J -X- V:

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 28PH.prv.transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din dome

PSD-UNPR------    ----------------- “    ------


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton ~

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


jîi i


Subiect Vot

PUNCTUL 28PH.prv.transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din dome

USB    ----- ------- -----------------------

Nume|f    î*'    s

ABȚINERE

^'Absent

Arsu Alin-lonuț

' rX'-v-^

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X *

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X .

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X '

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

i^’-X v

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

-    jf

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH.prv.teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat î

Rezultat General Vot

<30

ABȚINERE

5

NU—

/‘ -»J    ■ ' i' -6

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

Grup

■NU

-'-s

Absent ,

■ *■

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

1

3

PSD-UNP

23

1

0

USB

5

10

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

5    Abțineri

PNL, Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

6    Voturi împotriva

USB, Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Rezultate Individuale

NuHțe^v;    -    •

ABȚINERE-

NU

Absent^

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

mm

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

mbhih

Arsu Alin-lonuț (USB)

-s?

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

x '■>

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

- x <<

Nume    1

DA*. ■

ABȚINERE

nu

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

H

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

■ X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

•’; x’- ■ ■'

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Bl

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

E.........!..........

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

f......■ W.......

1................

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

^bh

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

l...........J........................

Posircaru Ion (PMP)

BHI

Radu Elena (USB)

bbh

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

BB

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

* ■

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

5    ' K    I

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

BBH

- ■ X' ’

ABȚINERE

NU

Absent \

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 29PH.prv.teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat î

—ALDE------------------------

Nume

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH.prv.teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat î

PMP ------------------------------- ------------------------------- ---------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH.prv.teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat î

PNL-------------------- ------------------ -------------------- -------------------

Nume j k '    .... :? •

ABȚINERE:

.■i •

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X ' .

Comănescu Mihai

■ ■ -X

Deaconescu Cătălin-lonuț

■ X-'

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH.prv.teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat î

PSD-UNPR---    -------------------- ------- —    -------- -------

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH.prv.teren situat în Str. Prometeu f.n., sector 1, în suprafață de 340 mp, teren aflat î

USB-----------

Nume

■ NU

Absent ;

Arsu Alin-lonuț

■ x' ;

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

■YxYjb?

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

/.X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

;:X-, „

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

,-'X s

Teodor Raluca-Nicoleta

.^X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH.prv.contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consil

Rezultat General Vot

PAi    j*'- f

.* 39

ABȚINERE

0

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

«fctc®

ALDE

4

0

PMP

1

3

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

5

10

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Numj^ ’    . i'i:; '    „

Absent *

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

* x '

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

«rât’ X&?

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


-X-
. J.J.i'V .- ’V" .-.fu. A • „>


-.X


Subiect Vot

PUNCTUL 30PH.prv.contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consil

ALDE ---------- --------------


Nume


Catana Claudiu-Daniel


Fiorescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 30PH.prv.contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consil

PMP    ----------

Nume

, da

Absent»

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

.x ■

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH.prv.contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consil

PNL-------    ------ -------------

Nume

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X,j-

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X ‘

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH.prv.contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consil

PSD-UNPR----------    ---------- ----------

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH.prv.contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2018 în administrarea Consil

USB    —    ----- -----

Nume \    -    kțWJz-'

DA ’

Absent

Arsu Alin-lonuț

-    x->-

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

XÎ&

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

■' x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X ■

Ivan Florin

Marinescu Sorin

au

Munteanu Cristian Mihai

> xT.~

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

..'X :>

Teodor Raluca-Nicoleta

X^!-

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH.prv.cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza

Rezultat General Vot

;A,<-;..^377

ABȚINERE

0

3

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

NU

Absent .

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

8

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 0 Abțineri 8 Voturi împotriva

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH.prv.cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza

ALDE-    -------------------------------------------------


Subiect Vot

PUNCTUL 31PH.prv.cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza

PMP-----

Nume -

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH.prv.cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza

PNL---------------

Nume

> DA

Absent •

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH.prv.cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza

PSD-UNPR------    ------------------------

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH.prv.cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București în baza

USB ---------------

Nume

* . NU. - ‘

. 'Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

, ,    t t.    y., w 1

■■ x ...

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Aiin

• • X . *

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X    -

Ivan Fiorin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

* :

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH.prv.certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Ca

Rezultate Grup De Vot

Grup

. DA'"

ABȚINERE -

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

7

1

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

43 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSO-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

J§T®

f ........]

Sas

||Absenț|J§

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X'.

Berceanu Octavian (USB)

IBIBII

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L..................

Chirică Petre (PSD-UNP)

i......’

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Num?/' <    --

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


ABȚINERE
Absent 1


Nume Ședința


Ședință Ordinară


6/14/2018 12:00:00 AM


Nume


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)


Țuțu Radu-Cristian(PSD-UNP)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Absent


Subiect Vot

PUNCTUL 32PH.prv.certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Ca ALDE

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin

AbsentSubiect Vot

PUNCTUL 32PH.prv.certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Ca

PMP

Nume    ,

DA

Absent ■

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

■HUI

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH.prv.certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Ca

PNL

Nume -    %

^Absenț^

Bujduveanu Stelian

L ’■

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

V' X - -'j.

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

"•    <v.

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

L.....r......

Rogin Marius

I «

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH.prv.certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Ca

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH.prv.certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018 situat în București, Bd. Ca

USB___________    _____ — -----------

DA

abținere:

Absent

Arsu Alin-lonuț

-r,    .....

Berceanu Octavian

■-

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Fiorin

X -

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

■/Xv

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 33PH.prv.imobilul situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

no,,’, *•

.    ‘V.v.’s;

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

GryP - l

- NU> y.

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

8

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri 8 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume;-‘£*ț'';/ - ’h .>*

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)
<„ Nyaâș»

Absent.

X

• î-rx>;

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne lieana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Fiorescu Adrian Constantin (PMP)

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)NU,t- -■-*

^Absent -r

i    v -

^$V’X*i -.o

T

i A

' X

A


1