Hotărârea nr. 695/2018

HOTARAREnr. 695 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "SMILE"


ROMÂNIA


HOTARARE privind aprobarea proiectului „SMILE”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 23963/10.10.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 73/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 699/17.10.2018;

Potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art 36, alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

J

Art.1 Se aprobă proiectul „SMILE” - aplicarea de aparate ortodontice fixe - conform anexei nr.1 - fișa de proiect, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 în vederea derulării proiectului „SMILE” se aprobă acordarea unui sprijin financiar sub forma de vouchere, în valoare de maximum 990 lei/beneficiar, copiilor cu vârsta între 10 și 17 ani, cu domiciliul în Municipiul București.

Art.3 Se aprobă bugetul multianual al proiectului „SMILE”, respectiv 34.853.000,00 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă graficul de activități al proiectului „SMILE”, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 în termen de 30 de zile de la aprobarea Proiectului "SMILE” de către Consiliul General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București si Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.10.2018.

PREȘEDINTE DE Ș

Claudiu Daniel CăfanBucurești, 18.10.2018

Nr.695 ’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

®

D 4 •       '  ®   ■

> » ?       • •

* *».«*.

• i « «

ROMÂNIA

1913-2013 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ASS»

Strada Sf. Ecaterina, NT. 3 Sector 4, Bncnrești C.U.I 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului Bncnrești

Tel/Fai: 02131010 59/021 310 10 69

Email: contactrg assmb.ro


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


TITLUL PROIECTULUI: „SMILE,,

BENEFICIAR:


OBIECTIVUL GENERAL

Facilitarea accesului copiilor din Municipiul București cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani la servicii medicale ortodontice, prin aplicarea de aparate ortodontice fixe, într-o perioada de 26 luni, cu scopul prevenirii afecțiunilor dentare și menținerii unui organism sănătos.

JUSTIFICARE

Asistenta medicala stomatologica pentru copii este slab reglementata si subfinantata in tara noastra, iar unitățile stomatologice sunt in marea lor majoritate private. In București, exista unitati stomatologice publice numai in cadrul Spitalului de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Dr Dan Theodorescu”, precum si in doua centre medico-sociale din sectoarele 1 si 3. începând din anul 2017, Primăria Municipiului București prin Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale a reușit dotarea cabinetelor medicale școlare preuniversitare cu echipamente stomatologice modeme (unituri dentare, autoclave, echipamente pentru sterilizare), urmând ca in perioada imediat următoare sa realizeze același proces in cabinetele stomatologice din invatamantul universitar. In toate cabinetele medicale școlare sunt asigurate materiale stomatologice pentru realizarea tratamentelor stomatologice in regim gratuit: detartraje, sigilări, tratamenul cariilor, extracții dentare. Astfel, un număr din ce in ce mai mare de copii au apelat la serviciile stomatologice din cabinetele școlare si s-a putut realiza o estimare a problemelor stomatologice ale acestora.


Una dintre principalele probleme o reprezintă anomaliile dento-maxilare (lips; a dinților, malocluziile, rotațiile dentare, incongruența celor doua arcade dentare, ețc$ă:’T

Pagină 1 din 7


Pi-AUÎF:.

îf-ivrdnȚî!


ASSMla nivelul gâtului, umărului și spatelui.                 <— -----K

Recomandările medicilor stomatologi au fost unanime in sensul realizării tratamentului orthodontic, prin aplicarea de aparate ortodontice fixe sau mobile, in funcție de tipul dentitiei (temporare sau definitive) si in funcție de tipul tulburărilor de dentitie. Proiectul susținut de Primăria Municipiului București de aplicare de aparate ortodontice mobile, realizat prin Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Dr. Dan Theodorescu", a avut o adresabilitate foarte mare inca din primele zile (in primele 3 zile au fost inregistrate aproximativ 300 de solicitări). In urma consultațiilor efectuate de medicii stomatologi ortodonti implicați în acest proiect, a reieșit ca aproximativ 50% dintre copiii cu anomalii de dentitie ar avea nevoie de aparate ortodontice fixe.

Avantajele tratamentului ortodontic includ o mai bună sănătate orală, un aspect mai plăcut și o durabilitate mai mare a dinților:

  • 1.  Curățarea mai eficientă a dinților scade rata apariției cariilor și a bolilor parodontale. Dinții înghesuiți au o predispoziție mai mare pentru formarea plăcii dentare, periuța nu poate ajunge pe toate fețele dinților, iar astfel se formează carii în aceste zone. Mai mult, aceste carii pot fi dificil de depistat la un control stomatologic sumar din cauza poziției lor. Ceea ce este și mai grav este că devin vizibile abia când se măresc foarte mult sau când încep să doară - moment care poate fi tardiv pentru păstrarea vitalității unui dinte. In mod asemănător, tartrul se depune mai ușor pe dinții malpozitionati, fiind și mai greu accesibil detartrajului. Atunci când tartrul este prezent în mod obișnuit pe dinți, în timp poate apărea boala parodontală - gingii roșu-violet și dinți mobili, care într-un timp relativ scurt pot cădea singuri.

  • 2.  Scăderea riscului de fractură dentară. In cazul unor anomalii dentare, maxilarul superior sau dinții superiori din față sunt situați înaintea celor inferiori, ceea ce îi face vulnerabili în cazul unui impact.

  • 3.  Scăderea riscului de traumă ocluzală. De cele mai multe ori, atunci când dinții sunt strâmbi,

forțele de masticațLe-sunt- preluate para-axial, și nu în axul lung al dinților, cee^wSxlucephK majoritatea cârtirilor, Jie.la to,cif.£a excesivă a dinților tahraTînnp natnlnoicăA                      «A


acestora și pierderea' lor.prematură.’ICO ASSM

Strada Sf. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4. București C.U.I 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 0213101059/02131010 69


ROMANIA

Administrația Spitalelor și ServiciilqcMedjcalaBucurești. Email-..contact(gassmbjB---


1919-2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


  • 4. Scăderea riscului de tulburări ale articulației—lemporo-mandj.

poziționați incorect pe arcade, mușcătura (ocluzia) este afectata/T De mandibulei se realizează incorect, ceea ce duce la modificarea mandibulare (articulația dintre mandibulă și baza crarțitrfui), duferi de cap, oboseală în timpul  masticației, încleștarea și frecarea dinților sau zgomote articulare la închiderea sau deschiderea gurii. îndreptarea dinților și poziționarea corectă a mandibulei față de maxilar duc la ameliorarea considerabilă a semnelor menționate mai sus.

5.


Asigurarea eficientă a masticației și fonației. Unele anomalii dento-maxilare, cum ar fi ocluzia deschisă, de exemplu, prezintă un inconvenient în plus, și anume o masticație deficitară sau chiar absentă. O masticație normală presupune atingerea dinților de sus și a celor de jos, lucru care nu se întâmplă când există o anomalie complexă de tipul ocluziei deschise. Cei mai mulți dinți nu se ating, iar masticația se produce doar pe un sfert din suprafața dentară necesară. Aceasta situație conduce în timp la epuizarea puținilor dinți pe care se face masticația (prin funcționare excesivă -hiperfuncție). în același timp, sunt în pericol și dinții care nu se ating, așadar nu-și îndeplinesc funcția de bază și, ca orice organ care nu funcționează (hipofuncție), va începe o deteriorare treptată a sa. Puțini oameni cunosc legătura dintre deficiențele de vorbire și așezarea corectă a dinților, dar este demonstrat științific faptul că există o strânsă legătură între ele. Unele deficiențe de vorbire se pot remedia prin tratament ortodontic.

6.


Aspectul estetic este foarte important. Este binecunoscut faptul că un zâmbet armonios poate face minuni pe orice chip, iar din punct de vedere psihologic ,percepția despre sine este mult îmbunătățită si generează incredere de sine si o dezvoltare emoționala armonioasa. Când zâmbetul este frumos - “arăți bine, te simți bine”.

7.


Reducerea semnificativa a costurilor tratamentelor stomatologice ulterioare . Deloc de neglijat acest aspect al costurilor tratamentelor stomatologice la varsta adulta, asa cum o demonstrează toate statisticile realizate in tarile europene in care programele de asistenta stomatologica pentru copii funcționează de multa vreme.

In Suedia, in anul 1938, a fost înființat serviciul public dentar , care oferă gratuit asistență generală dentară, îngrijire dentară specializată și îngrijire stomatologică spitalicească.

Asigurarea unei îngrijiri dentare preventive pentru copii si adolescenți este cea mai<m^rtânte$\ sarcină a organi'zațiild^;de consilii județene și regionale dinjdomeniul serviciilor/^a$iațj^^ș;e. ' Serviciul /Stomatologic ‘P.tiplic oferă îngriji


//'O

?'/ *

Pagină 3ji din 7

te
Public Dentar.

Afecțiunile stomatologice sunt generatoare de absenteism de la locul de muncă ceea ce atrage costuri substanțiale din partea sistemelor de asigurări de sănătate. Costurile datorate absenteismului din motive de boli stomatologice sunt calculate pentru Marea Britanie la 36,6 milioane de lire sterline anual! Pentru România aceste costuri nu sunt cunoscute, dar prin analogie cu costurile din alte state se poate concluziona ca acestea sunt considerabile și pot fi reduse prin creșterea accesibilității populației la servicii de stomatologie, creștere ce poate fi asigurată prin alocarea unui fond adecvat pentru servicii de medicină dentară în sistemul de asigurări de sănătate, dar și prin programe naționale de prevenție și/sau proiecte țintite pe anumite zone sau grupe de vârstă.

Pentru Romania, studiile O.M.S. arată faptul că, la copii de 6 ani procentul celor fără carii este foarte redus, respectiv 33,3%, iar valoarea indicilor de carie, la nivelul dinților temporari, este ridicată: def-t = 4,5, comparativ cu celelalte țări europene dezvoltate: Norvegia (1,4), Finlanda (1,5), Belgia (1,7), Franța (1,7), Austria (2,1), Spania (2,1), Suedia (2,4), Germania (2,6). La nivelul dinților temporari se constată existenta unui raport de 5/1 in favoarea numărului de carii netratate fata de cel reprezentat de obturații coronare, ceea ce arată că necesitățile de tratament la nivelul dinților temporari sunt foarte crescute. Aceleași statistici arată că pentru copiii cu vârsta de 12 ani, indicele DMFT, în loc să cunoască o reducere, a crescut alarmant (de la 3,1 în anul 1986 la 7,3 în anul 2010). Având în vedere aceste aspecte, România este statul membru al Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a patologiei caroiase, ocupând ultimul loc în cadrul UE, pe acest ultim loc fiind, până anul trecut, Bulgaria.

Un studiu național, efectuat în anul 2013, pe un lot de studiu de 6786 de elevi din 7 orașe din țara noastră (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Constanța și Oradea), având drept scop evaluarea stării de sănătate orală a copiilor a evidențiat la copiii cu vârsta de 6-11 ani o prevalenta a leziunilor caroiase pe dinții temporari cu o valoare crescută, respectiv de 75,3%, iar pentru dinții definiți1


ROMANIA

î 918-2019 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ASSMStrada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București C.UJ 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București TelZFai: 0213101059/0213101069


Administrația Spitalelor și Serviciilor_Medicale_București __ Email: contact


Eficacitatea tratamentului ortodontic este cu ătâLmaimare.


creștere și dezvoltare a organismului (în medie 6 - 16 ani£'), terapia


ortodontică precoce beneficiind astfel de un răspuns mai/favorsțb’il al țesuturi


aratului denot-maxilar și de surprinderea anomaliei denot-maxilare întUuirstădiu evolutiv incipient.


GRUP TINTA

Beneficiarii proiectului vor fi copiii din Municipiul București, cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, identificați cu probleme dentare, pe baza recomandării medicului stomatolog din cabinetele școlare sau alt cabinet specializat, privind aplicarea unui aparat ortodontic fix.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Al Constituirea echipei de proiect

In cadrul acestei activități se va desemna o echipa de implementare a proiectului , denumita in continuare UIP, ce va fi constituita in baza unei Decizii a Directorului General al ASSMB.

UIP va elabora o procedura operațională privind înscrierea si circuitul documentelor in cadrul proiectului. Procedura operațională va fi asumata de către toate direcțiile implicate in proiect si aprobata de către Directorul General ASSMB.

în termen de 30 de zile de la aprobarea Proiectului ”SMILE” de către Consiliul General al Municipiului București, ASSMB va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

A2 Selecția operatorului de vouchere

A2.1 Selecția si afilierea de către operatorul economic emitent de vouchere a clinicilor medicale ortodontice.

Pentru a furniza serviciile medicale către beneficiari, UIP va realiza procedura publică de achiziții privind selectarea unui operator emitent de vouchere acreditat de către Ministerul Finanțelor. Emitentul de vouchere va selecta prin procedura transparentă, clinici medicale stomatologice ce dețin specialistifinxirtpdonție.

7 '

A3.2 Selecția dosarelor si programarea

Dosarul se va înregistra electronic prin intermediul aplicației online de pe site-ul www.assmb.ro secțiunea „Proiect SMILE”.

UIP va verifica conținutul dosarelor si eligibilitatea beneficiarilor, având la baza regulamentul de implementare a proiectului. UIP va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate si se va întocmi Decizia de Aprobare/Respingere a acestora.

A4 Furnizarea serviciilor medicale

A4.1 Furnizarea voucherelor

Urmare a decizie de aprobare, UIP va înainta operatorului emitent de vouchere lista beneficiarilor cu dosare aprobate, in vederea editării si tipăririi voucherelor, in funcție de avizul medicului specialist.

A4.2 Realizarea intervențiilor

Beneficiarul se va prezenta la clinica afiliata pentru care a optat in formularul de aplicație online,

împreuna cu decizia, voucherul si actul de identitate, pentru efectuarea celor 3 intervenții 3.

Radiografii + poze                                                               / ,3


Model de studiu - amprente                                                    >


Aplicarea aparatului ortodontic fix (o arcada inferioara/superioara sau ambele arcade)

A5 Informare si publicitate                                                '"AUL

Activitatea de informare si publicitate va fi realizata de către Responsabilul informare si publicitate, ce va asigura distribuția flyerelor si afișelor la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ din Municipiul București, spitale si cabinetele medicale școlare din rețeaua școlară a Municipiului București. In cadrul proiectului va fi realizata o aplicație pe site-ul wwwffisrnbhw la secțiunea proiecte - „Proiect SMILE”., care va avea sc beneficiari de a se înregistra in cadrul programului


Pagină 6 din 7


ROMÂNIA


ASSMI


1913-2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecaterma.N'r. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

Tel/Fas: 0213101059/02131010 69

Email: contact@assmb.ro


utilizatorilor. Municipiul București si ASSMB vor publica pe site-urile propii comunicate de presa privind demararea proiectului, stadiul de finale.


A6 Decontarea cheltuielilor

raportului comun Jntdcmi/de către Responsabilul  si Responsabilul~financiar. Aceștia vor verifica


Fiecare serviciu medical va fi decontat in baza CFP, Juristul, Responsabilul execuție contract documentele si vor aplica viza realității, regularității si legalității, viza CFP si sintagma „Bun de plata,, pe fiecare document. Responsabilul financiar va tine evidenta facturilor si va întocmi documentele de decont.

BUGET

Valoare totala buget: 34.853.000,00 lei


Director General Adjunct Medical

Dr. Turkes ABLACHIM


Pagină 7 din 7ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


ASSM©

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada St. Ecaterina, Nr. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

Tel/Fai: 02131010 59 / 02131010 69

Email: contact@assmb.ro


SNAME?


BUGET PROIECTANUL I- 2018

ANUL II-2019

ANUL lil-2020

IBS’

Tipuri de cheltuieli

A* itî ‘ttî’xSA.        iti-,

unitate

‘ de. "

măsură

i "Z 1 wrr>:

unități

, Cost unitate

Total

Unitate ; de măsură

Nr. unități

Cost unitate

r                              ’r- *

Z'^-f‘-l4-' S

Total

V»^-VA

/ x ;

unitate

J de

măsură

Nr. unități

Cost’ unitate

Total

.Total General

SUB

MOI

ttiWKiflîWlîl

«ww

4 "

1

Editare si tipărire vouchere

bucăți

0

0.00

6.00

Buc

30000

4.00

120,000.00

Buc

30000

120,000.00

240,000.00

2

Model studiu si amprenta

bucăți

0

0.00

Buc

10000

250.00

2,500,000.00

Buc

10000

250

2,500,000.00

5,000,000.00

3

Aparate ortodontice fixe

bucăți

0

0.00

0.00

Buc

20000

740.00

14,800,000.00

Buc

20000

740

14,800,000.00

29,600,000.00

W

BOSă

■ '1®

■HNHHHMHMI

1

Realizare aplicație

Serv.

1

4000.00

4000.00

-

0

0.00

0

0.00

4,000.00

2

Hosting aplicație

bucăți

0

0.00

0.00

luna

12

375.00

4,500.00

luna

12

375

4,500.00

9,000.00

.pl

4        ‘ ,'

sWWMiJboyjoiDirector General Adjunct Medica! Dr. Turkes ABLACIIIM


cte ASSMB

STOL


i? O C? $ROMANIA


1910-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


ASSM®

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecaterlua,Nf. 3 Sector 4, București C.U.I 25502860

CONT: R066TREZ24A665050203030X

Trezoreria Municipiului București

Tel/Fas: 02131010 59/ 02131010 69

Email: coDtactrd assiiib.ro


ANEXA 3

GRAFIC GANTT                                           '

i v

An I

-2018

An 1

-2019

Ani-

2020

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24.

25

26

A1 Constituirea echipei de proiect

X

A2 Selecția opratorului de vouchere

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A2.1 Selecția si afilierea de către operatorul economic emitent de vouchere a clinicilor medicale ortodontice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A3 înregistrarea si selecția grupului tinta

X

X

X

X

X

X

X

X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A3.1 înregistrarea Online a beneficiarilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A3.2 Selecția dosarelor si programarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A4 Furnizarea serviciilor medicale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A4.1 Furnizarea voucherelor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A4.2 Realizarea intervențiilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A5 Informare si publicitate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A6 Decontarea cheltuielilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X